Blad nr Årgang Nr. 2 April 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Blad nr. 137 30. Årgang Nr. 2 April 2011"

Transkript

1 Kajak tidende Blad nr Årgang Nr. 2 April 2011 K o l d i n g K a j a k K l u b Romsøturen s. 12 Referat fra Generalforsamling s. 6 Oluf med tungen lige i munden.

2 indhold Blad nr Årgang Nr. 2 April 2011 Sikkerhedsregler for sommerroning Verden i følge formanden Diverse fra Bestyrelsen Glæder os til en ny sæson med ungdom Referat fra generalforsamling Formandens beretning Oprydning og standerhejsning Grundkusus i havkajak Onsdagsroning havkajak for alle Mandagsroning havkajak for øvede Tur til hav Weekend ved Helnæs Havkajaktur i Kr. Himmelfart Skanderborg Sø turen Romsø turen Epp3 hav - træning og prøve Epp2 hav - træning og prøve Ad hoc havkajaktræning Havkajaktræning med Ingolf Ny havkajakinstruktør under uddannelse Aktivitetskalender Lørdagsroning havkajak Havneræs i Silkeborg En god afslutning på en god vintersæson Ungdomssamling i Kolding Pagajsvingeren Hva ka man få for en ti er? Opfordring Telefonliste Sikkerhedsregler for sommerroning Alle medlemmer skal være i besiddelse af egen svømmevest samt roovertræk, der begge altid skal medbringes i kajakken uanset vejrforhold. Desuden skal der altid være et fastgjort øsekar i kajakken. Frigivne medlemmer må ro frit på fjorden inden for linien Skærbæk/Løverodde. Uden for denne linie skal man både være iført svømmevest og ro i en kajak, der kan entres, såfremt man ror mere end 200 m fra land. Man bør desuden tage hensyn til lystfisk-erne ved at ro bagom eller langt uden om. Ikke frigivne roere har pligt til altid at bære svømmevest, og må kun ro på fjorden i følgeskab med en frigivet og erfaren roer (min km + min. et års medlemskab). En roer der kan entre kajakken ved hjælp af en makker og opfylder regler for frigivelse undtaget entringsprøven har adgang til samme farvand som en frigivet roer såfremt mindst to roere følges ad, bærer redningsvest og holder sig højst 100 meter fra land. Børn under 14 år må kun ro i følgeskab med en voksen, og kun iført svømmevest. Et barn under 14 år kan frigives til at ro i følgeskab med ethvert medlem af Kolding Kajakklub, der er fyldt 18 år, hvis barnet har roet 10 km på åen og kan svømme 350 m. Indtil da må barnet kun ro i følgeskab af en instruktør eller et godkendt, frigivet og voksent medlem, som har roet mindst 1000 km. I alle tilfælde er det den voksne, der ledsager barnet, som har ansvaret for barnets sikkerhed. Der må roes på åen op til motorvejsbroen, og klubben har derudover tre gange om året tilladelse til at ro til Ejstrup og op i Donssøerne. Datoerne fastsættes af Turudvalget. Det er også en god ide at medbringe ekstra tøj m.m., så man er i stand til at klare sig selv uanset vejr og vind. 2

3 verden ifølge formanden af Per Lange Jeg vælger mig april, i den det gamle falder, i den det ny får fæste. Det volder lidt rabalder, dog fred er ej det bedste, men at man noget vil! Bjørnstjerne Bjørnsons digt om foråret kan stadig bruges om mangt og meget. Også om kajakklubbens generalforsamling, hvor der var livlig debat om tilpasningen af sikkerhedsreglerne. Er du erfaren kajakroer, når du har prøvet vejrliget på egen krop og kajak i blæst og bølger? Hvornår er du moden og parat til at påtage dig ansvaret for at lære andre at ro? Er det et spørgsmål om hvor meget, du har roet gennem alle årene, eller det sidste par år? Kan erfarenhed måles og fastlægges med km eller er det ligeså meget ansvarligheden hos den enkelte der bør tælle. Den vejledende afstemning viste stemning for at nedsætte km kravet, men nu er det op til bestyrelsen at tegne de sidste streger i bestemmelserne. Tegnes skal der også på kajakpladser. Endelig ser det ud til at vi har fået sammensat et udvalg med erfarne praktikere til at se på, hvordan vi kan udvide mulighederne for opbevaringspladser til kajakker. Jeg er sikker på at mange nye roere vil glædes og værdsætte resultatet af arbejdet næsten uanset udfaldet. Jeg vælger mig april, fordi den stormer, fejer, fordi den smiler, smelter, fordi den evner ejer, fordi den kræfter vælter, i den bli r somren til. Ja, sandelig har det været en lang og kold vinter med en isfyldt fjord. Nogle få har roet åen tynd i løbet af vinteren, men vi fleste har skuttet os hjemme i varmen, men nu er det ud! Ud i kajakken, frem med pagajen og vand under kølen. Der plejer at være krystal klart vand her om foråret, men sådan er det ikke i år. På de seneste ture har vandet været fyldt med rødbrune alger, så man dårligt kan se pagajen i vandet. Det er da stærkt bekymrende. På DMI algekort ser det ud til at både Kattegat og bælterne er voldsomt forurenede. Det er åbenbart algen Chattonella, der har usædvanligt gode vækstbetingelser og derfor opblomstrer voldsomt. Der var i efteråret nogle måneder med megen nedbør og deraf følgende stor udvaskning af næringsstoffer, så mon ikke årsagen skal findes her sammen med forårets tilbagevenden af lys. Gennem de seneste år er vandet ellers blevet klarere, som tegn på en god udvikling med mindre udledning af næringsstoffer. Det har fremmet glæden ved at bade i og at ro på fjorden, så man må håbe det er et midlertidigt problem med fiskedræberen, som algen også kaldes. Måske skal vi bringe en advarsel om ikke at udføre rul i slow, da det forlyder, at algen kan stoppe gællerne til hos garvede havkajakroere. I foråret kommer nye roere til og det er altid en stor fornøjelse at se, hvordan arbejdet med blot at holde balancen i kajakken, bliver forvandlet til en glæde ved at være midt i naturen, på vandet og stort set at ro uden at bekymre sig om det. Ofte bliver det ændret til fornøjelsen ved godt og givende samvær med plads og rum til gode samtaler på både fjord og å, men også ved bare at ro stille sammen og at mærke nærvær. Nu hvor søbemadens tid er omme, ta r jeg mine tænder på og bider til bolle. Der skal roes. På fjord og å. Vi ses på vandet. BYTTE- BØRSEN Agtrupvej 97 Kolding Jens Holms Vej Kolding 3

4 Diverse fra bestyrelsen af Bente Renner Nyhedsbrev pr. mail Nyheder og forskellig information rundsendes pr. mail til klubbens medlemmer. Tilmelding til nyhedsmail skal ske på klubbens hjemmeside under punktet info til medlemmerne tilmeld dig nyhedsmail Klubmappe og referater Referater fra bestyrelsesmøderne kan læses på PC en på kontoret. Klubmappe, der indeholder alverdens nyttige oplysninger om Kolding Kajak Klub. Klubmappen finder du i mellemgangen ved kontoret. Vi prøver at holde klubmappen opdateret, men sig gerne til, såfremt der mangler information. Fordeling af arbejdsopgaver kasserer/medlemsansvarlig Kasserer Bente Renner træffes på eller Arbejdsopgaver: Tilmeldinger til rokursus, opkrævning af kontingent, udmeldelse. Medlemsansvarlig Jytte Stounberg træffes på eller Arbejdsopgaver: Indmeldelse af nye medlemmer, udlevering/ombytning af nøgler. Udmeldelse Udmeldelse af Kolding Kajak Klub sker til Bente. Klubhusnøglen afleveres eller sendes, hvorefter nøgledepositum refunderes. Bådpladser Tildeling af bådpladser til private kajakker administreres af Kenn og Lone der træffes på eller Værdibokse De små skabe i mellemgangen ved omklædningsrummene er til værdigenstande. Disse skabe er til fri afbenyttelse og låses med sin egen hængelås imens man er ude at ro. Skabe Skabene i mellemgangen ved omklædningsrummene udlejes for kr. 100,- pr. år. Reglerne for skabene er, at de kun må være låst, når man er ude at ro. Man må låse sine værdigenstande inde, mens man er af sted, men når man er færdig med sin tur og forlader klubben igen, skal skabet være ulåst (vi har tidligere haft problemer med indbrud i låste skabe). Er du interesseret i at leje et skab kan du kontakte Bente. Husk Girokort vedhæftet bag i bladet. Det er atter blevet tid til at forny kontingent. Bagerst i klubbladet er der vedhæftet girokort til fornyelse af kontingent. Overhold venligst betalingsfristen. Passive medlemmer opkræves kr. 400,- gældende for Aktive medlemmer opkræves kr. 840,- for 1. halvår 2011 Børn under 14 år opkræves kr. 500,- og juniorer (14-17 år) kr. 600,- for 1. halvår 2011 Familie kr.3360,- + kr pr. barn gældende for 2011 NB! Der er ikke girokort til jer, der deltog i klubbens rokurser i foråret 2010, da I ved indmeldelse har betalt kontingent for et år. Bente sender jer et girokort til foråret, når det er tid til at forny kontingent. Husk at melde flytning mm. Hvis du skifter navn, adresse, telefonnummer eller mailadresse bedes du give besked til Bente eller Jytte. Det vil lette vores arbejde, hvis du husker det. På forhånd tak! Optagelse på venteliste Optagelse på venteliste til klubbens rokurser sker til Bente. Blanket findes på klubbens hjemmeside og sendes til Bente. Indmeldelse af nye medlemmer Indmeldelse af nye medlemmer sker til Jytte. Jytte træffes som oftest om tirsdagen men vil helst kontaktes pr. mail eller telefon. Se telefonlisten. 4

5 Glæder os til en ny sæson med ungdom fra Ungdomroningsudvalg af Jane B Lauridsen Der er heldigvis kommet lidt forår i luften, det trænger vi vist alle til. Vi har haft aktiviter kørende de fleste onsdage i løbet af vinteren, hvor en lille flok har mødt op. Vi, både trænere og de unge der har været der i vinter, glæder sig dog til at dem der ikke har været aktive i vinter kommer i gang igen, og nogle nye motiverede unge starter en kajakkarriere. Træningslektions-programmerne og kalenderen er udfyldt for den kommende sæson og trænerne er ved at fordele dagene. Vi har en bred trup igen i år, hvor jeg håber vi får et godt samarbejde kørende. Vi har allerede varmet op med en aften i svømmehallen, hvor vi øvede entring, makkerhjælp, bjærgning af kajak og andre balanceøvelser. Formen på træning er nogenlunde den samme som foregående år. Træning mandag og torsdage fra kl til for unge mellem år. Dem over 14 år kan stadig være med, hvis de har lyst. Og er du forælder der roer kajak, der har en ung under 12 år der gerne vil ro, kan det lade sig gøre, hvis du som forælder deltager. Alle unge starter torsdag den 28. april, mandag den 2. maj og torsdag den 5. maj med prøve-aftener. Nye får lov at prøve de 3 dage (helst deltage alle dage) så de kan finde ud af om det er noget for dem. Torsdag er der generel info om sæsonen og indmeldelse af nye, her deltager forældrene også. De maj vil der være opstartsweekend hvor det er obligatorisk at deltage, da der er en masse basis viden de bliver introduceret for. Der hænger sedler på opslagstavlen, som man kan tage med, hvis man har hørt om nogle der er interesseret. De kan også læse mere på hjemmesiden. Vil også lige nævne den første weekend i marts, hvor nogle måske bemærkede at der var overnattende unge i klubben. Der var samling med Horsens, Middelfart og Vejle, som vi på skift har lavet hen over vinteren. Det var en utrolig hyggelig og motiverende weekend, hvor vi både fik mørke roet, roet programmer, roet K2 og hygget i klubhuset som de andre klubber var noget misundelige over. Ærgerligt var det kun, at der ikke var flere fra Kolding der havde lyst til at være med. Læs også Katrines beretning. Poul Erik Bech Jernbanegade 25, 6000 Kolding PÅ SIKKER KURS NÅR DU SKAL SÆLGE Er der spørgsmål, så kontakt mig endelig Har I hørt? Vi støtter klubben og giver vores kunder og andre en oplevelse hvilken kajakroer dukker ikke optil sit eget surprise party? Kolding afdeling Telefon

6 Referat fra Generalforsamling af Peter Hansen Deltagere: 41 Stemmeberettigede klubmedlemmer Referent: Peter Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 4. Behandling af indkomne forslag 5. Fremlæggelse af budget for Valg, på valg er: a. Kasserer, Bente Renner, genopstiller b. Bestyrelsesmedlem Tim Christensen, genopstiller ikke c. Bestyrelsesmedlem Troels Kragh, Genopstiller ikke d. Bestyrelsesmedlem Steffen Juhl, genopstiller ikke e. Bestyrelsessuppleant Kis Boel genopstiller ikke f. Bestyrelsessuppleant Lars Okkerstrøm genopstiller g. Revisor Karina Aaboe genopstiller h. Revisor Stefan Sejrsdal, genopstiller ikke i. Revisor suppleant Klaus Junker, genopstiller. 7. Eventuelt Ad. 1 Line Petersen og Peder Kristian Pedersen blev valgt til dirigenter. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt, den var dermed lovlig og beslutningsdygtig. Han gennemgik dagsordenen, der var et indkomne forslag under punkt 4. Ad. 2 Per Lange fremlagde formandens beretning se nedenfor. Spm: Hvor stor besparelse har solpanelet givet? Per: Det kan diskuteres under regnskabet. Spm: Hvad kostede den middag som bestyrelsen indtog? Per: Tilsammen 2500 kr for de 7 personer der deltog. Ad. 3 Bente Renner fremlagde årets revisorpåtegnede regnskab. Fra flere sider blev der givet ros for et klart og tydeligt fremlagt regnskab Spm: Hvad er stykprisen for et klubblad? Per: ca 110 kr pr styk for tryk og porto Bjarne: Hvad er afskrivningsperoiden for en Kajak? Bente: 25% pr år Per: Af årets budget på ca. 1.3 mio er reelt kr mulige at fytte på. De store poster som husleje og forbrug kan reelt ikke ændres. Det svarer til pr udvalg plus ca kr til indkøb af kajakker mv. Det er beløb i den størrelse som initiativer taget af medlemmer kan omfatte. Bjarne: kr til porto er mange penge. Betales der porto for blade som afhentes i klubhuset? Bente: Neg, selvom portoen er fortrykt betales kun for blade som rent faktisk sendes med posten Peter J: Ungdomsudvalget ser meget billigt ud i dette regnskab, men der er en stor kursusudgift til trænere til ungdomsroerne. Det ville være mere retvisende om det fremgik. Bente: Det er en rimelig indvending, men den valgte opdeling er den jeg plejer at bruge. Bent: Klubben er en stor udgift for kommunen i kraft af lokaletilskuddet. Det kan man mene er rimeleigt eller urimeligt, men min holdning er at det er fornuftig anvendelse af mine skattekroner. Ad. 4 Forslag fra bestyrelsen om ændring af klubbens sikkerhedsregler for at tilpasse til ændringer i DKF s regler. Blev fremlagt af Lene Dueholm. Tom: Skal alle medlemmer af klubben gennemføre en bjærgningsprøve hvis forslaget vedtages. Lene: Nej, Frigivne medlemmer forbliver frigivet uden ny prøve. Peter J: At kræve en bjergningsprøve sender et forkert signal. Hvis man virkelig er i nød bør man ikke spilde kræfter på at redde udstyr. Bent: det er betænkeligt at lempe på sikkerhedsregler i en tid hvor tendensen er at stramme snarrere end at lempe. Især reduktionen til 500 km for en erfren roer er betænkeligt. Troels: Det er svært at finde en rimelig balance mellem hvad man kunne ønske sikkerhedsmæssigt og hvad der er realistisk i forhold til de instruktører der er til rådighed. Dette forslag er et forsøg på finde dette kompromis. Tom: En bjærgningsprøve vil minde folk om at det er en god ide at ro tæt på land. Per: I praksis er folk fornuftige og tager kursister eller gæster med op ad åen hvis det er dårligt vejr. Kravet om 1000 km sætter en væsentlig begrænsning for hvem der kan blive instruktør. Tom: Der er ikke nødvendigvis sammenhæng mellem antal kilometer og evnen til at hjælpe andre i bølger. Det handler mere om at kunne vurdere andre evner. Per: Statistikkerne for de seneste år viser tydeligt at drukneulykker kun sker med havkajakker. Ane: Vi bør ikke være den kajakklub der ændrer på den statistik. Især reduktione til 500 km for en erfaren roer er betænkelig. Kommentar fra en havkajakroer: For mig virker det utænkeligt at ro på fjorden uden vest, men det er måske rutine for tur roere? Lene: Ideen med at bjærgningsprøve indeholder at man skal iføre sig svømmevesten i vandet er at roeren lærer hvor besværligt det er. Med dette forslag kan klubben tilnærme sig standarden for de andre kajakklubber i området. Fx Skærbæk kajakklub har ikke en km krav for erfaren roer. Bent: DKF og DGI arbejder meget med EPP systemet. Det ville være 6

7 oplagt at supplere eler erstatte 500 km kravet med krav om EPP 3 niveau. Kommentar: Det ville være en god ide at minde om reglerne for erfaren roer mv. i bladet. Kommentar: Erfaren roer er indført for at kunne ledsage begyndere. Det er bekymrende at man får lov at ledsage nybegynder på fjorden uden at kunne redde sig selv. Tom: Når man kender makkerhjælp (som stadig er et krav) kan man redde sig selv ved hjælp af en tom kajak, så det er ikke et problem. Lene: Det er vigtigt med simple regler, som er enkle at håndhæve. Per: Bestyrelsen har ikke planer om at skulle fungere som politi. Jeg har selv gjort det enkelte gange, og det er ikke populært. Sven Erik: Regler nytter i sidste ende ikke, det gør kun sund fornft. Lars: Sund fornuft kunne evt suppleres med retningslinjer for diverse forhold og erfaringsnivea. Kommentar: Ofte er det de mest erfarne mennesker der kommer galt afsted fordi de overvurderer egne evner. Mere usikre og nye vil som regel være mere forsigtige. Debatten viste at de primære diskussionspunkter var lempelsen fra 1000 til 500 km for at opnå status som erfaren roer samt at erstatte den nuværende entringsprøve med en bjærgningsprøve. Derfor blev følgende forslag bragt til en veljedende afstemning Minimumskrav for Erfaren Roer : A: 1000 km, 2 stemmer B: 500 km, 31 stemmer 8 stemte blankt. Skal krav om egenredning erstattes af krav om bjærgningsprøve? For: 34 Imod: 2 Blank: 5 Ad. 5 Budget for 2011 blev fremlagt af Bente Renner Budgettet indeholdt et forslag til en investering på kr til en udviddelse af bådhallen. Kommentar: Huslejen for klubhuset er meget høj. Per: Klubben betaler reelt 25% af huslejen, resten dækkes af kommunens lokaletilskud. Via klubben overføres ganske enkelte penge fra kommunen til Kolding Lager og Pakhus. Peter J: kr til bådhal med 40 pladser virker som en høj pris taget i betragtning at en ekstra bådplads koster 200 kr pr år. Med den nuværende bådhal har vi mere end 200 pladser til 350 medlemmer. Det virker umiddelbart som tilstrækkeligt. Ad. 6 Bente blev genvalgt uden modkandidater, men bemærkede at dette nok bliver hende sidste periode som kasserer. Til bestyrelsesposterne var der kampvalg med følgende resultat: Lars Okkerstrøm: 41 stemmer Kathrine Petersen: 38 stemmer Bjarne: 4 stemmer Per Dige: 36 stemmer Det var muligt for de stemmeberettigede at afgive på til 3 stemmer. Der blev afholde skriftlig hemmelig afstemning. Der blev afleveret 41 lovlige stemmesedler. Bjarne og Lars blev valgt som bestyrelsessuppleanter uden modkandidater. Karina og Jens Lund blev valgt til revisorer uden modkandidater. Klaus Junker blev valgt som revisor suppleant uden modkandidater. Ad. 7 Omkring indkøb af kajakker: Per: Der har indfundet sig en rutine med klubbens havkajakker at 2 eller 3 udskifter hvert år. Det samlede antal ændres ikke. Der er ikke samme rutine med turkajakker, men burde måske indføres. Lene: Udskiftning af kajakker styres primært af kilometer statistikken Peter H: Husk at begynder-kajakker til kursus er vigtige selvom de ros relativt få kilometer. Lene: Især Fenja 65 og 85 er i farezonen for at blive udskiftet. Lars: Indenfor havkajak er der et behov for flere kajakker. Ikke begynderkajakker. Jane: Fra ungdomsudvalget side har vi foreslået 2 kap til pers under 80 kg samt en kap 2 er. Ane: det er vigtigt at have et alternativ til Zenith da de nåppe holder meget længere. Tom: Der ligger en brun 2 er kap kajak som ikke har været på vandet i 3-4 år den var oplagt at skifte ud. Tim: Mange kursister har for lange ben og for brede hofter til at kunne bruge en Zenith. Her kunne flere både i stil med Coastliner være et godt supplement. Bestyrelsen fremlagde et forslag om udviddelse af bådhal med pladser øst for klubhuset. Det vurderes at kunne realiseres for ca kr. Bent: Det er et særdeles godt forslag. Det kan kun gå for langsomt med at komme i gang. Per: Der er planlagt en udviddelse af lystbådehavn syd i 2017 som sandsynligvis vil indeholde en havkajak afdeling. Derfor vil en kæmpe investering i bådhal kapacitet måske ikke være fornuftig. Per: Mest af alt mangler der en gruppe mennesker som har lyst til at sårge for at få forslaget gennemført. Bjarne: Hvad koster en container til sammenligning? Per: Jeg har ikke undersøgt det, måske ca kr, men den er ikke særligt pæn. Søren: Jeg vil gerne deltage i en projektgruppe. Interesserede kan henvende sig til mig. Der blev ikke truffet beslutning om at gå videre med forslaget eller afvise det. Ordstyrerne takkede for god ro og orden og ønskede forsamling en god sæson. 7

8 Formandens beretning af Per Lange Dejligt at kunne byde velkommen til en stor del af klubbens 130 kvinder og 220 mænd. Vi er i år 350 medlemmer i Kolding Kajak Klub. I 2010 har medlemmerne roet 850 km mere end året før dvs lige omkring km i sommerhalvåret. I vintersæsonen blev det til km, hvilket var 3000 mindre en året før. Tørroningen har jeg ikke opgjort, men der bliver også gået til den i motionsrummet. Tirsdags motion med fællesspisning er fortsat det mest gennemgående trækplaster i klubben. Der er god tilslutning til både løbetræning, handicap og aftentur i kajakken. Festudvalget har igen forkælet medlemmerne ved standerhejsnings, en farverig sommerfest og en overdådig julefrokost, igen med både god mad, dans og uhyrligheder! ligesom det skal være. Årets ny tiltag har været triatlon på cykel, medløb og i kajak. Vildt overraskende stor tilslutning, fantastisk velorganiseret og meget vellykket. Der har igen været aften arrangementer om navigation og søkort. Havkajakroerne har haft inspirationsaften med medlemmernes fascinerende billeder og beretninger fra året ture. De kommende Sverigesture er også allerede planlagt og diskuteret. Vi har ikke haft foredrag udefra i løbet af året måske her er plads til initiativer? Forældreroning er vedholdende blevet ved, selvom det skiftende fremmøde er svundet lidt ind. Ungdomsroning har fortsat sin gang opdelt på to hold. Det giver et vældigt stort behov for medhjælpere, men det er lykkedes indtil nu. Det er også blevet til fast træning for nogle af vores unge kaproere. Her skal nævnes at Mads, som måtte forlade klubben for nogle år siden, er kommet tilbage og i særdeleshed som træner for kaproerne sammen med Tom, Christian, Peer osv. Vi har Den nye Bestyrelse haft fire ungdomsledere på instruktørkursus og trænerkursus. Årets tre grundkurser i turkajak forløb med på hvert hold, så de var knap fyldt op. I må gerne fortælle rundtomkring at der er plads til at komme til at ro i klubben med en bestået entringsprøve. I det kommende år sender vi også her ny hjælpere på instruktørkursus. Turudvalget har haft ture til Ejstrup, Alssund, Odense å, Skibelund, sommertur til Tyskland, Skjern å, Primtur, Dons og Vidåen og besøg på Fænø. I havkajak er niveauet holdt med et vellykket kursus i klubben med indgangstesten. Derudover har der været undervist i både EPP2 og EPP3 med prøve i efteråret. Mørkeroning har isen begrænset, men det er blevet til gode månedlige ture i vinterhalvåret. Kristi himmelfart ferien blev brugt i Fjällbacka og efterårsturen gik fra Bogense over Æbelø til Endelave og Snaptun. Fællesture hver onsdag har haft vældig god tilslutning i år. Rart og hyggeligt. Generationen af erfarne kaproere kan stadig gøre sig gældende og bliver stadig udtaget til landshold og gør sig flot gældende i deres respektive klasser. De har i år fået stærkt følgeskab af nye roere som er stærkt på vej. Det kan sågar ses af klubbens regnskab, at der er gang i omkostningerne til løbsdeltagelse Den store opbakning ved standerhejs hjælper bygningsudvalget med at holde vores faciliteter pænt vedlige og årets investering i vandsparebrusere, har allerede nedsat vandforbruget med ¼, så det har en god investering i grøn tankegang. Vi har også fået udvidet med et brofag, som kan hjælpe lidt på pladsproblemerne i myldretiderne, hvor havkajakbegyndere rumsterer længe i bådene, samtidig med at ungdomsroere og andre forsøger at finde et lille hul at hoppe i kajakken i. Det store ønske om flere, bedre eller lettere tilgængelige bådpladser er stadig ikke løst; så den kommende bestyrelse skal opfordres til at gribe fat om det problem i den kommende sæson. Der har været afholdt 11 bestyrelsesmøde og for første gang har bestyrelse tilladt sig at have udgifter til en sommerfrokost i Skærbæk. Ellers er møderne fyldt ud af overvejelser om den daglige drift og vedligehold, forholden sig til sikkerhedsbestemmelser, som vi skal behandle senere, og orientering og hjælp til de forskellige udvalg i klubben. På visionsaftenen blev der efterlyst et bedre kendskab til personer og udvalg. Foto og kontaktinformation på opslagstavlen er et forsøg på gå i den retning. Kajaktidende er stadig et meget vellykket og eftertragtet kvartalsmagasin, som bliver endnu bedre hvis du bidrager med både meninger, billeder og historier. Der bliver også masser af spændende opgaver, at tage fat på i den kommende sæson, så hold dig ikke tilbage, når vi skal have besat poster i bestyrelsen eller et af de mange udvalg. Der er vist noget for enhver interesse. Det er både sjovt og spændende at deltage i. Vel mødt til en god sæson og Vi ses på vandet. 8

9 Oprydningsdag og standerhejsning fra Husudvalget af Tim F Christensen Så er det atter forår, og vi skal til at starte op på en ny sæson. I den anledning skal vi som altid have gjort vores dejlige klubhus klar efter en lang, kold og mørk vinter. Der er som altid nok at se. I år vil vi sætte fokus på at få gjort godt og grundig rent i alle kroge, alle rum skal gåes efter med støvsuger og klud. Alle de mange spindelvæv og nullermænd der har ligget og hygget sig hen over vinteren skal smides ud og vinduerne skal pudses så vi kan se klart igennem dem igen. Det skal jo helst se ordentlig ud når vi skal hejse standeren over klubben. Så har du en god støvsuger eller gulvmoppe, ja så tag dem med ned i klubben lørdag d. 9. april kl og få et par hyggelig timer sammen med de andre klubmedlemmer. Der vil, som altid bliver serveret frokost for dem der kommer og giver et nap med. Vel mødt. Grundkursus havkajak fra Havkajakudvalget af Bent K Thomsen Der afholdes grundkursus i havkajak i april og maj måned. Derfor vil alle klubhavkajakker være reserveret hertil på følgende dage. Torsdag d. 14. april Opstart og teori Tirsdag d. 19. april Svømmebad Torsdag d. 12. maj roaften Torsdag d.19. maj roaften Søndag d. 22. maj heldagstur Onsdag d. 25. maj fællesaften klubhuset. Torsdag d. 26. maj Indgangstest havkajak Kursusansvarlig Tage Frank Jensen. OnsdagsRoning i havkajak for alle fra Havkajakudvalget af Lars Andersen Onsdag den 27. april starter vi igen. Vær klar til afgang kl og hav kaffe/te med til pausen samt noget varmt tøj. Onsdags roningen er for alle uanset, hvor meget man har roet, blot man har bestået Indgangstest for havkajak. Her er der altså mulighed for at komme på fjorden sammen med andre og få roet nogle kilometer. Der er ingen tilmelding mød blot op. Sidste OnsdagsRoning inden sommerferien er onsdag den 29. juni. Vi starter op igen onsdag den 10. august og slutter den 28. september. Nærmere information hos Lars Andersen tlf eller nydam-andersen.dk Urmager & Guldsmed Sdr. Torv 11 Kolding Tlf

10 Mandagsroning havkajak for øvede fra Havkajakudvalget af Bent K Thomsen Det er ikke et krav at have bestået EPP3 for at deltage i disse ture, men du skal være kommet noget ud over begynderniveauet, og kunne klare dig under lidt mere krævende vejrog vindforhold. Vi mødes et eller andet sted kl og 4. mandag i maj og juni. 1. gang mandag, d. 9. maj. Et par dage før når vi har en pålidelig vejrudsigt, skriver vi ud på klubmailen, hvor vi agter os hen. Så husk at tilmelde dig denne. Turleder Oluf Brandt Tur til hav fra Havkajakudvalget af Bent K Thomsen Er du turroer og har lyst til også at prøve kræfter med at ro havkajak, får du mulighed for et minikursus i maj eller juni. Kurset foregår over 2 aftner fra kl fra Kolding Kajak Klub. Det er obligatorisk at deltage begge dage. Den sidste dag afsluttes med Indgangstest havkajak, som du skal bestå for at ro havkajak. Det er nødvendig at bruge våddragt, da du vil komme til at opholde dig meget i det kolde vand. Har du ikke våddragt, er det muligt at leje en hos Trekantens Kajakskole. Husk i så fald at bestille en direkte hos skolen, når du tilmelder dig kurset. Der oprettes hold ved min. 8 deltagere. Skriv dig på listen på opslagstavlen eller tilmelding til Weekend ved Helnæs d maj fra Turudvalget af Klaus Friis Den spændende nyhed som jeg selv glæder mig meget til er turen til Falsled camping mellem Assens og Fåborg på det smukke Fyn. Herfra vi vil husere i den smukke Helnæsbugt. Turen er en weekendtur med overnatning i eget telt (del evt med andre). Så vi får en dejlig masse tid til at dyrke vores hobby nemlig at ro kajak. Lørdag mødes vi i klubben og kører i samlet flok mod det fynske, vel ankommet slår vi lejr og begiver os så på vandet i den smukke bugt. Lørdag vil vi holde os inde i bugten og ro rundt om øerne der. Turen er med selvforplejning (aftal selv at lave mad sammen) men vi plejer at have en hyggelig lørdag 10 aften i madlavningens skær. Herefter er der fri udveksling af røverhistorier og dem er der som regel en hel del af. Søndag vil vi såfremt vejret tillader ro rundt om Halvøen Helnæs en tur som kan være lidt barsk hvis vinden er i det hjørne. De som ikke vil roer en tur mod Horne land og Bøjden. Vi mødes som altid i vores klub til morgenmad før afgang. Mødetid kl , afgang mod Fyn ca. kl Her er forventet ankomst ca. kl og efter lejrslagning er det så ud at ro. Søndag roer vi ud ca. kl med kurs rundt Helnæs med hjemkomst til pladsen ca. kl Hjemkomst til Kolding ca. kl Prisen for denne spændende oplevelse er kun 200 kr inkl. Morgenmad lørdag, transport og campingplads. Se mere på www. Faldsled-strandcamping.dk Tilmelding på opslagstavlen i klubben. Nærmere info Klaus Friis

11 Havkajaktur i Kr. Himmelfartsferien fra Havkajakudvalget af Steffen Juul Du kan stadig nå at tilmelde dig turen til skærgården ud for Orust nord for Göteborg. Vi holder et infomøde nr. 2 ultimo april/primo maj hvor vi aftaler færdigt mht. tur/retur derop samt hvordan vi kommer rundt i området. Du kan læse om turen i forrige nummer af bladet eller se i kalendere for Kr. Himmeltfart den 2-5 juni. Bemærk af vi tager afsted allerede onsdag sidst på eftermiddagen og kommer hjem igen søndag. Skanderborg sø turen d. 5. juni fra Turudvalget af Klaus Friis Endnu en nyhed i år er turen til den smukke Skanderborg sø. Her kan du besøge en bid af Vestindien bla. Sct Thomas og Sct Helena eller hvad med en tur rundt om Æbelø? Vi vil også krydse det vilde Hylke hav før vi måske vender hjem igen. Turen rundt er på ca. 21 km og en udmærket begynder tur som vil kunne afvikles i nogenlunde læ pga diverse bugter og vige. Vil starter turen ved Skanderborgkajakklubs klubhus i Bøgeskoven som nok er mest kendt for sin festival. Turen er som sagt tænkt som en spændende begyndertur, det vil sige at alle frigivne roere som har lyst til at prøve kræfter med en klubtur vil kunne være med. Det vil på turen være en forroer som styrer frontlinien samt en bagroer som samler op Vi mødes som vi plejer til en hyggelig gang morgenmad i vores smukke klubhus den 5. juni kl Pakker kajakkerne og triller mod Skanderborg ca. kl med ankomst ca kl Turen rundt incl frokost og strække ben pauser tager ca. 5 timer. Forventet hjemkomst til Kolding ca. kl Pris incl transport og morgenmad 75 kr. Tilmelding på opslagstavlen i klubben. Nærmere info på tlf

12 Romsøturen d. 26. juni fra Turudvalget at Klaus Friis Årets guidede tur (den tredje i rækken) med Børge Lund som guide går i år til den smukke Romsø i Storebælt. Romsø er ca. 1 km 2 stor og igen ubeboet bortset fra de gamle ejendomme på øen som i dag udlejes som sommerhuse. Her finder vi et smukt dyre- og planteliv, bla. en stor bestand af dådyr. Her findes også et smukt mose- og engareal. I det hele taget udstråler øen en naturrigdom som mere og mere får lov til at passe sig selv. Øen har en dramatisk historie og blev bl.a. besat af englænderne under krigen i , hvor de var temlig hårde ved øen og dens befolkning. Man kan selv læse meget mere om denne spændende ø på Det er så heldigt at Kerteminde kajakklub har weekendtur på øen, når vi besøger den og en af deres roere har tidligere boet på øen og vil vise rundt sammen med Børge. roer vi mod øen og mødes med de andre ca. kl Pris for den del af turen bliver incl transport 75 kr. For de som vil sejles til øen gælder følgende: Mødes kl i Kolding og kører derefter til havnen i Kerteminde hvorfra der sejles kl Med ankomst til øen ca. kl Afgang fra Romsø vil være ca kl Pris for den tur inkl. kørsel vil være ca. 300 kr. Fælles for alle er, at vi selv medbringer mad og drikke, skiftetøj samt fornuftige travesko til turen rundt på øen. Håber at se rigtigt mange til denne spændende tur. Tilmelding som sædvanligt på opslagstavlen i klubben. Vær opmærksom op at I tilmelder jer den rigtige tur. Mere info på tlf Årets tur kræver at man har en vis roerfaring og selvfølgelig at man er frigivet roer efter hhv. tur eller havkajak reglementet. Dog har vi i år chartret øens egen båd som vil sejle de som ønsker det fra Kerteminde og til øen. Båden har plads til 17 personer og pladserne sælges efter først til mølleprincippet til en pris af ca. 233 kr. Turen vil i år således være opdelt i to prisklasser. En for de som vil ro til øen og en for de som vil sejles til øen. Først de som vil ro over. Vi mødes i klubben kl til pakning af kajakkerne - der vil ikke være morgenmad da vi skal tidligt afsted. Afgang fra klubben mod Måle eller Bøgbjerg strand (afh. af vindretningen) kl Ankomst ved stranden ca. kl Herfra Sydbank MasterCard god grund til at puste sig op! Jernbanegade Kolding tlf sydbank.dk Få et gratis Sydbank MasterCard med masser af fordele. F.eks. kan du: bruge kortet i mere end 25 mio. forretninger verden over og på internettet købe for op til kr. pr. måned hæve kontanter op til kr. pr. dag få op til 45 dages rentefri kredit få udvidet reklamationsret, når du køber f.eks. tv og hårde hvidevarer med kortet. Få mere at vide også om MasterCard med forsikring Hvis du vil bestille et Sydbank MasterCard eller vil vide mere om de mange fordele ved kortet, er du naturligvis meget velkommen til at kontakte os

13 EPP3 hav træning og prøve fra Havkajakudvalget af Bent K Thomsen Med EPP3 hav er man ikke længere begynder, men en øvet roer, der kan færdes på uroligt vand i skiftende vind og vejr forhold. Du får nu mulighed for at træne EPP3 hav i klubregi. EPP 3 træningen vil foregå 1. og 3. mandag i juni, august, og september kl i alt 24 timers træning. Det er naturligvis vigtigt, at du kan deltage i hele træningen. Der oprettes hold ved min. 10 deltagere. Der kan max. deltage 12 kursister. Når du tilmelder dig til træningen, skal du samtidig tilmelde dig prøven. Nærmere info herom ved din tilmelding. Kursusleder Bent K. Thomsen hjulpet af Mikael Betzer. EPP3 prøven bliver lørdag, d. 8. oktober i Kolding. Afholdes af DKF, som også deltager med ekstern censor. Undervisning er gratis. Prøven koster kr. 950,- + gebyr for beviset. Tilmeld dig allerede nu efter først til mølle princippet til EPP2 hav træning og prøve fra Havkajakudvalget af Bent K Thomsen Har du bestået Indgangstest havkajak, men endnu ikke erhvervet dig et EPP2 hav bevis, får du nu mulighed for dette. Der afholdes EPP2 hav træning 1. og 3. torsdag i august og september kl fra klubben. Der oprettes hold ved minimum 10 deltagere. Der kan max deltage 16. Kursusleder Per Lange hjulpet af Christian Albrecht og Anni Grøndal. Undervisning og prøve er gratis. Gebyr for at få beviset fra DKF. Det er Kajakforbundets anbefaling, at EPP2, er det minimums niveau, der kræves for at kunne optages i en kajakklub og overflyttes mellem klubberne. Kolding Kajak Klub har valgt at følge denne anbefaling. Selv om kurset først starter til august kan du allerede nu tilmelde dig efter først til mølle princippet til Ad ho ch havkajaktræning fra Havkajakudvalget af Bent K Thomsen Ud over de faste aktivitetspunkter, vil vi igen i år forsøge at lave nogle flere impulsive indslag, når vejr og vind tillader bestemte øvelser. Eksempler kunne være: Natroning Bølgetræning på Vesterhavet Tidevandstræning og sælsafari i Vadehavet Surf Rultræning i strøm og bølger Københavns Havnefront Klippe roning i DK f.eks. Stevns Klint med østenvind. Primitive overnatningsture til eventyrlige øer. Kun fantasien sætter grænser, har du forlag så kom frem med dem. Fælles for alle vil være, at de vil blive annonceret af Havkajakudvalget med kort varsel ca. 2 dage før, når vi har en sikker vejrog vindprognose, så vi får de forhold, vi ønsker os til aktiviteten. Du behøver ikke at have bestået EPP3, men skal have et færdighedsniveau svarende til EPP3 for at deltage. Sommerferie tur til det svenske fra Turudvalget af Klaus Friis Se beskrivelsen og billeder af turen i forrige nummer eller på opslagstavlen i klubben. 13

14 Havkajaktræning med Ingolf fra Havkajakudvalget af Bent K Thomsen Flere har udtrykt ønske om noget teknik træning uden nødvendigvis at skulle følge EPP 2 eller 3 forløbet. Havkajakudvalget har lavet en aftale med Ingolf Petersen om dette. Ingolf blev færdiguddannet som Hav2 Instruktør sidste år, og vil gerne øse af sin viden om havkajak. Har du lyst til måske bare et par timers træning, eller et specifikt træningsforløb, så kontakt Ingolf, og se hvad du/i kan finde ud af. Ingolf kan kontaktes på eller mail Undervisning er som alt andet klubundervisning gratis for medlemmer af Kolding Kajak Klub. Ny havkajakinstruktør under uddannelse fra Havkajakudvalget af Bent K Thomsen Udvalget har indgået uddannelsesaftale med Anni Grøndal til Hav 1 og senere Hav 2 Instruktør. I vil møde Anni som hjælpeinstruktør ved havkajak aktiviteter tag godt mod Anni. 14

15 AKTIVITETSKALENDER mr. = Mandagsroning hav øvede ur. = Ungdomsroning tr. = Tirsdagsroning hav alle hr. = Handicaproning or. = Onsdagsroning hav alle fs. = Fællesspisning APRIL MAJ JUNI Juli F 1 S 1 Paradisløb 18 O 1 or. F 1 L 2 M 2 ur. T 2 Kr. Himmelfartsdag L 2 S 3 T 3 tr. + hr. + fs. F 3 Havkajaktur Sverige s. 11 S 3 M 4 14 O 4 or. L 4 M 4 27 T 5 tr. + lø. + fs. T 5 ur. S 5 Skanderborg Sø turen s. 11 T 5 tr. + hr. + fs. O 6 F 6 M 6 ur. 23 O 6 T 7 L 7 T 7 tr. + hr. + fs. T 7 F 8 S 8 O 8 or. F 8 L 9 Standerhejsning M 9 mr. + ur. 19 T 9 ur. L 9 S 10 T 10 tr. + hr. + fs. F 10 S 10 Sommerferietur s. 13 M O 11 or. L 11 M T 12 T 12 ur. S 12 Pinsedag T 12 tr. + hr. + fs. O 13 tr. + hr. + fs. F 13 M pinsedag 24 O 13 T 14 L 14 Helnæsbugten s. 10 T 14 tr. + hr. + fs. T 14 F 15 S 15 O 15 or. F 15 L 16 Neumünster M 16 ur. 20 T 16 ur. L 16 S 17 Ejstrupturen T 17 tr. + hr. + fs. F 17 S 17 M O 18 on. L 18 M T 19 tr. + hr. + fs. T 19 ur. S 19 T 19 tr. + hr. + fs. O 20 F 20 St. Bededag M 20 ur. 25 O 20 T 21 Skærtorsdag L 21 T 21 tr. + hr. + fs. T 21 F 22 Langfredag S 22 O 22 or. F 22 L 23 M 23 mr. + ur. 21 T 23 ur. L 23 S 24 Påskedag T 24 tr. + hr. + fs. F 24 S 24 M påskedag 17 O 25 or. L 25 M T 26 tr. + hr. + fs. T 26 ur. S 26 Romsø Guidet tur s.12 T 26 tr. + hr. + fs. O 27 or. F 27 M 27 mr. + ur. 26 O 27 T 28 or. opstart L 28 T 28 tr. + hr. + fs. T 28 F 29 S 29 O 29 or. F 29 L 30 M T 30 ur. L 30 T 31 tr. + hr. + fs. S 31 15

16 Lørdagsroning Havkajak med sol, vind, isflager og hygge af Line Høgh Hvorfor blive på land, når der er muligheder for at deltage i spændende ture på havet i vintersæsonen! Jeg har haft fornøjelsen af at deltage i tre af fem lørdagsroninger, her har jeg fået mulighed for at se andet end Kolding fjord, samtidig med at man er blevet udfordret både med hensyn til vind, strøm, bølger og min fysiske form. Turen i november fra Føns Vig til Aborg strand var udfordrende pga. vind og bølger. Vi var kun seks personer af sted, så der var masse af mulighed for at få vejledning i sin ro teknik. På turen var der flere pauser både på land men også på vand, hvor vi lå i flåde for at få lidt energi. Selvom det er koldt, og der er isbjerge på de danske farvande, så betyder det ikke altid, at det er hårdt at ro i kajak. Turen i januar fra Middelfart kajakklub rundt om Fænø og Fænøkalv var noget af en hygge tur, hvor der både var muligheder for at spise rundstykker imellem isflager, se sæl og til sidst afprøve sit vinterudstyr og redningsøvelser. Derefter var der dejlig hjemmelavet suppe i Middelfart Kajakklub. Den sidste lørdagsroning i marts, fik jeg fornøjelsen af at krydse Lillebælt i solskin og blæsevejr. Det at krydse Lillebælt var en stor udfordring for min fysiske form og ro teknik. Efter en hård kamp lykkes det at komme over bæltet uden at blive fanget i strøm bag bropillerne. Men ikke nok med det, derefter ventede en hård tur til Føns Vig. Turen til Føns Vig var nok ikke hård i sig selv, men efter man havde kæmpet for at komme over Lillebælt, så var det begrænset, hvor mange kræfter man havde tilbage. Det gode ved lørdagsroning var, at selvom man ikke altid er den hurtigste, så var der altid plads til en.lørdagsroning har givet mig mulighed for udfordringer under trygge forhold med kyndig vejledning fra havkajakinstruktørerne. Efter en dejlig sæson med lørdagsroning vil jeg gerne sige tak for mange hyggelige timer sammen. Jeg ser frem til nye ture til foråret. 16

17 Havneræs i Silkeborg af Helle Mortensen Selvom det er vinter, bliver der stadig afholdt kajakløb. Den 6. februar var der havneræs i det skønne Silkeborg. Vi var fem der var afsted fra Kolding. Løbet var på 10 km og foregik på Silkeborg å. Alle kunne deltage uanset erfaring og form. De forskellige klasser blev skudt i gang med et par minutters mellemrum; jeg deltog i turklassen for damer. Jeg fandt også hurtigt tre damer at hænge på, men efter syv km kunne jeg ikke følge med længere. De sidste tre km måtte jeg ro alene. Jeg kom dog i mål, og trøstede mig med at de kvinder jeg tabte til, sikkert havde meget mere erfaring end jeg. Bagefter var der dejlig varm suppe i klubhuset med tilhørende socialt samvær. Der var også lodtræknings præmier på vores løbsnumre. Desværre vandt Peer, Jens og jeg ikke nogen af disse meget værdifulde præmier, da Jens havde lagt numrene i bilen og ikke i lodtrækningsbunken. Dette var jo bare opvarmning til de kommende løb, der kommer til foråret. Den 16. april er der et løb i Neumunster i Tyskland og den 1. maj Paradis løb i Silkeborg. Jeg håber at se flere turroere til disse løb, det giver god motion og er super hyggeligt. En god afslutning på en god vintersæson af Martin Heide Søndag d. 13. marts er vi igen klar til kajakpolostævne. Denne gang i Århus, hvor vi skal spille vinterens sidste stævne i Danmarksturnering Vest, 2. division. Efter en midterplacering sidste sæson, er der sket store forbedringer på holdet og vi kan derfor gå ind i hallen på en delt første plads. Vi har tre kampe idag, blandt andet mod det andet hold på førstepladsen, Skanderborg. Vi har tidligere på sæsonen mødt dem tre gange, med en sejr til os og to til Skanderborg i bagagen. I vores første kamp møder vi Århus 2, et hold med et par nye spillere og en hjemmebanefordel. Det første mål går da også til Århus, men herfra tager vi over. Efter de 2x10 minutter kan vi tage en pause med en sejr på Anden kamp er mod Skanderborg. Her vil det afgøres, hvem der løber med den samlede sejr i år. Det er tæt, dominansen i kampen skifter hele tiden side og da det sidste minut er nået, er stillingen 4-4 og Skanderborg er i angreb. Da der er 20 sekunder tilbage kaster Skanderborg på mål, men skyder langt forbi. Bolden rammer bagvæggen heldigt og falder næsten ned i hænderne på Lasse som kan aflevere til et hurtigt kontra og et mål i det allersidste sekund. Glade for sejren går vi på banen til årets sidste indendørskamp. Denne mod Silkeborg, der stiller med et hold af unge, energifyldte spillere i fiberkajakker. Det viser sig dog hurtigt at lidt erfaring og teamwork, uden problemer kan hamle op med Silkeborgs fart og fine kajakker, selv om en spiller eller to på vores hold, er gamle nok til at være far for hele Silkeborg-holdet. Med en overbevisende sejr på 7-1 og en samlet sejr i 2. division, kan vi glade og tilfredse tage hjem og begynde at træne op til sommerens udendørsturnering. 17

18 Ungdomssamling i Kolding af Katrine Juhler Andersen Fredag eftermiddag den 4. marts mødtes en flok ungdomsroere fra Middelfart, Kolding, Vejle og Horsens i Kolding Kajak Klub i alt 11 unge og fem trænere. Trænerne var Birthe fra Horsens, René fra Vejle og Jane, Peer og Svend-Erik fra Kolding. Vi lagde ud med en lille rotur på meget lavt vand i mørket fredag aften. Alle på nær Oscar og Svend- Erik var på vandet, for de lavede mad imens. Resten af aftenen gik med hygge, brætspil og bordtennis hvor Oscar vandt omkring otte ud af ti kampe Lørdag morgen blev der serveret morgenmad klokken lidt i otte. Svend-Erik bagte lækre boller og så var der ellers godt med nutella. Klokken halv ti blev toerkajakkerne fundet frem og så gik turen ellers op og ned af åen 10 km i alt i solskin og frisk vind det var skønt. Jeg var meget glad for, at have husket mine solbriller. Efter turen havde Svend-Erik lavet frokost til os alle sammen. Derefter: bordtennis! Igen klokken halv tre roede vi i K2 denne gang interval træning og med ny makker. Det var lidt forskelligt, hvor langt man nåede på de 42 min programmet varede. Stadig solskin og denne gang lidt mere vand i åen. Da kajakkerne var tørret af og lagt på plads, fortsatte vi inde i motionsrummet på ergometer; der var nemlig arrangeret ergometer-stafet. Vi blev delt op i to hold og så gjaldt det ellers om at nå så langt som muligt på 15 min. Det var tæt løb, kun omkring 100 meter i forskel på første og anden pladsen. Klokken seks begyndte vi på projekt Aftensmad på bål. Svend-Erik havde valgt menuen bestående af pandekager med kødfyld, pandekager med grønsager, bananpandekager, kartoffelpandekager og som dessert pandekagelagkage med flødeskum, hindbær og blåbær. Vi fik to og to en opskrift og så var det ellers bare at gå i gang. Jeg havde aldrig før oplevet så mange mennesker i køkkenet på én gang. Alle pandekagerne stegte vi på små pander og kødet lavede vi i en kæmpe gryde på bål. Det var rigtig hyggeligt, at stå der og lugte af røg og pandekager :-) Alle pandekagerne endte med at smage rigtig godt, og alle blev vist mætte Der var i hvert fald en hel bradepande tilovers. Igen om søndagen spiste vi morgenmad ved otte-tiden og brugte pausen inden roning på at spille bordtennis. Vejret var endnu bedre end om lørdagen, så selvom nogle at os var lidt trætte, så glædede vi os til endnu en rotur i fantastisk vejr og ikke mindst til at slå katten af tønden bagefter. Der blev hængt en tønde fyldt med slik og balloner op over åen foran klubben og så slog vi ellers løs, ikke med pagajen, men med et bat. Kattekongen blev Anna fra Vejle og kattedronningen blev William fra Horsens. Efter kajakkerne var lagt på plads eller spændt på traileren så var der frokost bestående af rester og hjemmebagte fastelavnsboller med creme og syltetøj. Dejlig afslutning på en sjov weekend. 18

19 19

20 pagajsvingeren Vinterstatistik April 2011 Nr. Navn Mads Mikkelsen Jens Håkon Visbech Katrine Juhler Andersen Lutz Erichsen Peter Martin Jensen Ingolf Petersen Kirsten Sørensen Christian Rasmussen Claus Thomsen Helle B Mortensen Osvald Olesen Tom Jensen Tove K Thomsen Helle Laursen Bent K Thomsen Peer Christensen Per Dige Jytte Stounberg Hansen Yvonne D Hansen Niels Westergaard Finn Jørgensen Bent Ludvig Heine Schaadt Bent P Hermansen Niels Johan Geil Hans Tornado Uffe Høj Kristiansen Tim Fønss Christensen Klaus Thostrup Søren Sønderby Jens Filipsen Poul Erik Jensen Per Lange Lars Okkerstrøm Lars Nydam Andersen Henrik Schalech Anni Grøndal Daniel Laporte Claus Birk Nielsen Christian Albrecht Oluf Brandt Anne Schalech Jane B Lauridsen Børge Lund Line Høgh Søren Jensen Sven-Erik G Larsen Kathrine R Petersen km Nr. Navn Lone Enggaard Peder Carlsen Bente Renner Steffen Steffensen Jens Lund Mikael Betzer Jane Kaas Vita Bär Morten Johansen Betina Rechnagel Lars Steen Pedersen Søren Gysbæk Jensen Steen Ravn Ane Hedegaard Jan Martesen Ken Nissen Kristian Krøier Oscar G Enggaard Sigrid Nielsen Michael Schoop Mette Reiss Elin Markert Kent Jensen Marius J Horskjær Klavs Busch Thomsen Jette Scheel Mona Lyngs Kjærgaard Gitte Raahauge Nielsen Frank Nyegaard Stine Flintholm Jonas D Mouritsen Tage Frank Jensen Morten Steen Møberg Thomas Kjeldahl Henning Erbs Bjarke Olesen Sebastian P Jørgensen Dorthe Larsen Karen Lunderskov Charlotte Gregersen Karen Marie Strandby Steen Rosenstand Torben Rask Petersen Per Torben Nielsen Poul Fremmelev Anne Bjørn Christiansen Anker Wind Norup Peter Larsen km Nr. Navn Kitti Turnbase Niels Chr Larsen Eva Hother Nissen René Frandsen Thomas Christiansen Henning H Nielsen Per Pedersen Kjeld Borchert Lars Diedrichsen Svend-Erik Kjærsgaard Franz Kock Kasper Kjærsgaard Rikke Hedeman Henning Poulsen Morten Reher Leah Baun Julie Rademacher Lise Marianne Sejersen Jacob Toftild Gitte Bech Rosen Pia Madsen Klaus Friis Christian Kiørboe Joan Bylov Christina L Søsted Line Marie Petersen Mette Højgaard Jensen Lene Nelausen Simony Jette Lykke Jensen Nicolai Munk Michael Christensen Arne Schjøtt Lone Skov Sebastian Poulsen Rina Dubbling I alt km Klinik Terapia det handler om dig! Tankefeltterapi Akupunktur Massage Forhandler af Aloe Vera produkter Gavekort udstedes HelseHuset Låsbygade Kolding Tlf.: terapia.dk Nr. Navn Dame Top 10 Katrine Juhler Andersen Kirsten Sørensen Helle B Mortensen Tove K Thomsen Helle Laursen Jytte Stounberg Yvonne D Hansen Anni Grøndal Anne Schalech Jane B Lauridsen km

KAJAK TIDENDE KOLDING KAJAKKLUB. Blad nr. 133 29. Årgang Nr. 2 April 2010. EJSTRUPTUREN s. 11. STANDERHEJSNING s. 7. PARADISLØB s.

KAJAK TIDENDE KOLDING KAJAKKLUB. Blad nr. 133 29. Årgang Nr. 2 April 2010. EJSTRUPTUREN s. 11. STANDERHEJSNING s. 7. PARADISLØB s. KAJAK TIDENDE Blad nr. 133 29. Årgang Nr. 2 April 2010 KOLDING KAJAKKLUB EJSTRUPTUREN s. 11 STANDERHEJSNING s. 7 PARADISLØB s. 18 Løberne klar til start. INDHOLD Blad nr. 133 29. Årgang Nr. 2 April 2010

Læs mere

Blad nr. 138 30. Årgang Nr. 3 Juli 2011

Blad nr. 138 30. Årgang Nr. 3 Juli 2011 Kajak tidende Blad nr. 138 30. Årgang Nr. 3 Juli 2011 K o l d i n g K a j a k K l u b HAvkajaktur for begyndere s. 8 Husk Girokort bag i bladet Sommerfest s. 7 Der ryddes op i åen. indhold Blad nr. 138

Læs mere

Enmands tur - side 7. Grøn klub - side 9. Nyt fra ungdom - side 12-13. Mandags sjov og leg i kajak - side 14. Kolding Kajak Klub

Enmands tur - side 7. Grøn klub - side 9. Nyt fra ungdom - side 12-13. Mandags sjov og leg i kajak - side 14. Kolding Kajak Klub Enmands tur - side 7 Grøn klub - side 9 Nyt fra ungdom - side 12-13 Mandags sjov og leg i kajak - side 14 Kolding Kajak Klub INDHOLD Blad nr. 154 34. Årgang Nr. 3 Juli 2015 Leder - fra redaktionen.......................................

Læs mere

KAJAK TIDENDE KOLDING KAJAKKLUB. Blad nr. 130 28. Årgang Nr. 3 Juli 2009. RECEPTION s. 6 HUSK GIROKORT BAG I BLADET. PRIMTUREN s.

KAJAK TIDENDE KOLDING KAJAKKLUB. Blad nr. 130 28. Årgang Nr. 3 Juli 2009. RECEPTION s. 6 HUSK GIROKORT BAG I BLADET. PRIMTUREN s. KAJAK IDENDE Blad nr. 130 28. Årgang Nr. 3 Juli 2009 KDING KAJAKKUB RECEPIN s. 6 HUK GIRKR BAG I BADE PRIUREN s. 11 Rokursus første langtur. INDHD Blad nr. 130 28. Årgang Nr. 3 Juli 2009 Verden i følge

Læs mere

KAJAK TIDENDE KOLDING KAJAKKLUB. Blad nr. 149 33. Årgang Nr. 2 April 2014. STANDERHEJSNING s. 6. HVOR SKAL VI HEN I 2014? s. 10

KAJAK TIDENDE KOLDING KAJAKKLUB. Blad nr. 149 33. Årgang Nr. 2 April 2014. STANDERHEJSNING s. 6. HVOR SKAL VI HEN I 2014? s. 10 KAJAK IDENDE Blad nr. 149 33. Årgang Nr. 2 April 2014 KDING KAJAKKUB ANDERHEJNING s. 6 HVR KA VI HEN I 2014? s. 10 UNGDRERE I EIEKAE s. 14 Pause på vinter turen i havkajak. INDHD Blad nr. 149 33. Årgang

Læs mere

KAJAK TIDENDE KOLDING KAJAKKLUB. Blad nr. 146 32. Årgang Nr. 3 Juli 2013. SOMMERFEST s. 8. SOMMERTUR FOR HAVKAJAK s. 7

KAJAK TIDENDE KOLDING KAJAKKLUB. Blad nr. 146 32. Årgang Nr. 3 Juli 2013. SOMMERFEST s. 8. SOMMERTUR FOR HAVKAJAK s. 7 KAJAK IDENDE Blad nr. 146 32. Årgang Nr. 3 Juli 2013 KDING KAJAKKUB ERE s. ERUR R HAVKAJAK s. 7 in rejsegilde krans lavet af klubmedlemmer. INDHD Blad nr. 146 32. Årgang Nr. 3 Juli 2013 Verden i følge

Læs mere

KAJAK TIDENDE KOLDING KAJAKKLUB. Blad nr. 128 28. Årgang Nr. 1 Januar 2009. FASTELAVN s. 12. ORDINÆR GENERALFORSAMLING s.

KAJAK TIDENDE KOLDING KAJAKKLUB. Blad nr. 128 28. Årgang Nr. 1 Januar 2009. FASTELAVN s. 12. ORDINÆR GENERALFORSAMLING s. KAJAK IDENDE Blad nr. 128 28. Årgang Nr. 1 Januar 2009 KDING KAJAKKUB AEAVN s. 12 RDINÆR GENERARAING s. 4 HUK GIRKR Pause ved Bøjden ærgehavn. INDHD Blad nr. 128 28. Årgang Nr. 1 Januar 2009 Verden i følge

Læs mere

LIMNYT Nr. 7 September 2013

LIMNYT Nr. 7 September 2013 LIMNYT Nr. 7 September 2013 Nr. 7 September 2013 I dette nummer: Hvad er det for en klub vi ønsker os? Roregler om vinteren Nyt fra havkajakudvalget Beretning fra en begynder Elitestævner: EM maraton,

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 2015 23. ÅRGANG NR. 161164 0804-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund

Læs mere

LIMNYT Nr. 6 Juni 2013

LIMNYT Nr. 6 Juni 2013 LIMNYT Nr. 6 Juni 2013 Nr. 6 Juni 2013 I dette nummer: Årsmøde og møde i havkajakudvalget Beretning fra kajaktur til Sverige Forårsstævnerne eliteroerne Artikel om konkurrenceholdet Hokus pokus Thim sa

Læs mere

NR: 2 JunI - 1999 SKT. HANS I CLUBBEN - SE SIDE 5. HængereN PÅ EN GO' KAJAKDAG - SE SIDE 15. MarselisborG KajaK CluB - AarhuS MKC- MedlemsblaD FoR

NR: 2 JunI - 1999 SKT. HANS I CLUBBEN - SE SIDE 5. HængereN PÅ EN GO' KAJAKDAG - SE SIDE 15. MarselisborG KajaK CluB - AarhuS MKC- MedlemsblaD FoR NR: 2 JunI - 1999 SKT. HANS I CLUBBEN - SE SIDE 5 MKC- HængereN MedlemsblaD FoR MarselisborG KajaK CluB - AarhuS PÅ EN GO' KAJAKDAG - SE SIDE 15 BESTYRELSEN UDVALG (Kontaktpersoner) Formand: Jørn Jensen

Læs mere

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Stroken Nr. 1 Januar/Februar 2006 Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Lokalstyrmandskursus teori 2., 7., 14. 21. og 30. marts 2006 praktik 18. og 20. april 2006 Medlemsmøde 7. marts kl. 20.00

Læs mere

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport *

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Roforeningen KVIK Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1 www.roforeningen.dk * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Foråret...... nærmer sig langsomt, men sikkert! Og før du får set dig om, er det

Læs mere

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund Nr. 1 Marts 2008 28. årgang Borgmester Erik Flyvholm indvier sauna og højvandsdige. Foto Benny Vejlby Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Formand Jørgen Kielsholm

Læs mere

Nr. 1 MARTS 2015 28. årg.

Nr. 1 MARTS 2015 28. årg. Nr. 1 MARTS 2015 28. årg. HOVEDSPONSOR: SPONSOR: A N N O N C E Alle CMS medlemmer får nu 10 % rabat på muskel og skadebehandling hos Soleus Sportsmassage Vi tilbyder: LaserTerapi Har du smerter eller skader

Læs mere

RKNyt Juni 2009 # 3. I dette nummer kan du læse: Formandens Klumme. www.rungstedkajak.dk

RKNyt Juni 2009 # 3. I dette nummer kan du læse: Formandens Klumme. www.rungstedkajak.dk RKNyt Juni 2009 # 3 Formandens Klumme Hvor langt er vi kommet i planerne for byggeriet af klubhus, hvordan går det med finansieringen og hvornår går vi gang med selve byggeriet? Byggeplanerne er vidt fremskredne.

Læs mere

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub 43. årgang. nr. 218. januar 2014 Så ti dog stille synes Jakob at sige til de urolige løbere på kort bane til Nytårsløbet Side 1 af 31 Formand Lars Sørensen Galgehøj

Læs mere

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1. J U N I 2 0 1 1 N U M M E R 4 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens Sejlsæsonen er skudt i gang ved standerhejsningen 1. maj og sommerens sejladsaktiviteter

Læs mere

LIMNYT Nr. 2 - Juni 2012

LIMNYT Nr. 2 - Juni 2012 LIMNYT Nr. 2 - Juni 2012 I dette nummer: Fotokonkurrencen Portræt af Mai en begynder fra hold 1 Hvor går roturen hen? En beskrivelse af vores rovand Miniguide til klubbens turbåde Stævneresultater fra

Læs mere

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet, Side 2 Låsby Bladet - lokalblad for Låsby og Omegn, udgivet af Låsby Informationsforening - LIF.

Læs mere

LIMNYT Nr. 4 December 2012

LIMNYT Nr. 4 December 2012 LIMNYT Nr. 4 December 2012 Nogle roere træner seriøst og stiller op til forskellige konkurrencer her er det Merle, der laver en overbæring under DM Marathon...mens andre hellere vil hygge sig og lave sjov

Læs mere

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2009. www.kalundborgroklub.dk

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2009. www.kalundborgroklub.dk Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2009 www.kalundborgroklub.dk Guldæbler for klubben Kalundborg Roklub var i efteråret ude og hjælpe i æbleavlerens plantage med at få høsten i hus. Det blev nogle rigtigt

Læs mere

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 143 december 2011 27. årgang tema RØR DIG GENNEM HELE ÅRET

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 143 december 2011 27. årgang tema RØR DIG GENNEM HELE ÅRET foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 143 december 2011 27. årgang tema SIDE 7 RØR DIG GENNEM HELE ÅRET FORÅRSKURSUS 2012 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE MED GIGT FNUG-Bladet: Udgives af FNUG - ForeningeN

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Marts 2006 56. årgang SØSPORT NÆSTVED KAJAK- OG CANOKLUB NÆSTVED ROKLUB NÆSTVED SEJLKLUB

Marts 2006 56. årgang SØSPORT NÆSTVED KAJAK- OG CANOKLUB NÆSTVED ROKLUB NÆSTVED SEJLKLUB 2 Marts 2006 56. årgang SØSPORT NÆSTVED KAJAK- OG CANOKLUB NÆSTVED ROKLUB NÆSTVED SEJLKLUB Vi gi'r dig bedre råd... Vi vil være dit foretrukne valg, når det handler om penge. Derfor tilbyder vi løsninger

Læs mere

s. 14 INDHOLD: Slusen ved Sjællandsbroen Loppemarked i KR Nyt fra inrigger Generalforsamling i GKR Det sker i KR

s. 14 INDHOLD: Slusen ved Sjællandsbroen Loppemarked i KR Nyt fra inrigger Generalforsamling i GKR Det sker i KR 86. ÅRGANG INDHOLD: Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 18 Side 20 Småt Roning Standerhejsning i KR Yngresagen rusker op Derfor elsker jeg at ro Træningslejr

Læs mere

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32.

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32. Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29 December 2009 Nr. 5 32. årgang Ny opdateret hjemmeside STANDARD Horizon CP 180i Normalpris

Læs mere

Nr. 1, April 2013, 33. årgang

Nr. 1, April 2013, 33. årgang Nr. 1, April 2013, 33. årgang www.silkeborg-kajakklub.dk Side 2 Indhold Side Bestyrelse & Udvalg 35 Formanden har ordet 3 Formandens glaskugle 23 Grill-aften 28 Hvilken kajak er hurtigst? 33 Hæder og ære

Læs mere

Juli 2010 60. årgang SØSPORT

Juli 2010 60. årgang SØSPORT 5 Juli 2010 60. årgang SØSPORT Næstved Kajak- og Canoklub Næstved Roklub Næstved Sejlklub Tlf. 5537 0413 Bil 2145 6358 DiBa er Danmarks ældste bank! Vi skal nok passe godt på dine penge... bank bolig forsikring

Læs mere

HængereN MKC- MKC TURPROGRAM '99 - SE MIDTERSIDERNE STANDERHEJSNING 24/4-99 - SE SIDE 5. NR: 1 MartS - 1999. MarselisborG KajaK CluB - AarhuS

HængereN MKC- MKC TURPROGRAM '99 - SE MIDTERSIDERNE STANDERHEJSNING 24/4-99 - SE SIDE 5. NR: 1 MartS - 1999. MarselisborG KajaK CluB - AarhuS NR: 1 MartS - 1999 MKC TURPROGRAM '99 - SE MIDTERSIDERNE MKC- HængereN MedlemsblaD FoR MarselisborG KajaK CluB - AarhuS STANDERHEJSNING 24/4-99 - SE SIDE 5 BESTYRELSEN UDVALG (Kontaktpersoner) Formand:

Læs mere