Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 3. Oktober årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 3. Oktober 2007. 27. årgang"

Transkript

1 Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB Nr. 3. Oktober årgang

2 Indhold Toreby Sejlklub Dæmningen 2, Sundby 4800 Nykøbing F. Tlf Athos passer på dåserne Aktivitetskalender 5 Bestyrelsesmøde 6, 7, 8 Nye medlemmer 9 Bådoptagning 10 Afriggerfest 11 Gule ærter 11 Generalforsamling 12 Hyggeaften for mænd 13 Pinseturen til Nysted 14 Erfaringsudvekslingsaften 15 På togt gennem Europas floder 16 Grillaften 21 Bestyrelse og udvalg 23 Klubbladet Dæmningen udkommer: Januar, april og oktober Artikler og foto til bladet bedes afleveret senest den 1. i måneden forud for udgivelse til Redaktør Hans Lund Bøgevej 10, Systofte Skovby 4800 Nykøbing F. Tlf Tekst kan også sendes på Foto: Anders Knudsen, Folketidende 2 TOREBY SEJLKLUB

3 Formanden har ordet Endnu en sejlsæson er ved at være overstået. Desværre har vejrguderne ikke i år været med os sejlere. Det startede ellers så godt med nogle rigtig gode solrige dage i maj og først i juni måned. Der var lagt op til en rigtig lang og varm sommer, men sådan gik det desværre ikke. Sommervejret har været vådt og blæsende, og der har faktisk ikke været længere perioder med stabilt vejr. Mange af os har derfor ikke helt nået de mål, som vi havde sat os med hensyn til dette års sejlads. For mit eget vedkommende sluttede sejlersæsonen brat sidst i juli måned, da den gamle trofaste 20 HK. Bukh ikke ville være med længere. Frk. Kras måtte afrigges og på land for at blive kørt over til LF Bådservice, hvor hun nu står og venter på at få en ny motor installeret. I løbet af sæsonen er vores klubhus og vores arealer som altid blevet holdt rigtig flot. Det er en fornøjelse at komme ned i klubben, og se hvor flot det hele tager sig ud. Rampen til C-broen er blevet udskiftet, og beplantningen mellem pladsen vest for klubhuset indtil den første vinterplads er blevet fjernet. I skellet vil der blive opsat et plankeværk i stil med det, som vi har ved redkabsskuret ved klubhuset. I løbet af sæsonen har vi haft en tilgang af 20 nye medlemmer, så vi må nu melde alt udsolgt både med hensyn til pælepladser ved broerne og med hensyn til plads på land om vinteren. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at byde alle de nye medlemmer hjertelig velkommen i Toreby sejlklub. Efter at Finn Jørgensen efter mange års tro tjeneste holdt som havnefoged fra denne sæsons start, har jeg delvis overtaget dette job. Jeg har dog ikke mulighed for at gå en runde på broerne hver dag. Glædeligvis ser det ud til, at alle vores gæstesejlere erlægger havnepenge i søjlen ved klubhuset. Under mine ture på broerne har jeg desværre bemærket, at adskillige af vores medlemmer ikke fører vores klubstander, ligesom enkelte både ikke er forsynet med navn og hjemsted. Det synes jeg rent faktisk ikke, at man kan være bekendt. For det første står det klart i vores ordensreglement ( 1), at alle både (bortset fra små joller), som tilhører medlemmer af Toreby sejlklub, skal være forsynet med navn, og at bådene i sejlsæsonen skal føre vores klubstander. For det andet så virker på mig helt useriøst, hvis man f.eks anløber en fremmed havn uden at havnefogeden eller andre sejlere kan se, hvad båden hedder, eller hvor den er hjemmehørende. Samtidig er det mangel på respekt for os i bestyrelsen, at vi på vores medlemsliste og på lister over pælepladser, vinterpladser mv. ikke kan referere til et skibsnavn. Mange har skiftet båd på det sidste, og ikke alle meddeler dette til os i bestyrelsen, hvorfor det i forvejen er svært at holde styr på, hvilken båd det enkelte medlem har p.t. Jeg skal på det kraftigste opfordre til, at ALLE vores medlemmer overholder klubbens ordensreglement også med hensyn til skibsnavn og klubstander. Det kan ikke være prisen på 80 kr., der afholder medlemmer fra at anskaffe sig en klubstander. Som det er de fleste bekendt, så er det ikke længere Hans og Nykøbing Havns kran, der skal assisterer os, når bådene skal på land inden længe. Jeg håber, at det kommende samarbejde med Stubbekøbing maskinværksted kommer til at fungerer lige så godt, som det i mange år har gjort med Hans fra Nykøbing F. havn, som kranfører og med Arne som koordinator for arbejdet med optagningen og søsætningen af vores både. Jeg vil opfordre alle til at udvise fleksibilitet og tålmodighed i forbindelse med optagningen. Jan Krastrup TOREBY SEJLKLUB 3

4 Ny landgangsbro på C-broen På Multicenter Syd fik nogle unge mennesker til opgave at konstruere og fremstille en ny rampe til C-broen, og man må sige at de er dygtige. Et rigtig flot stykke arbejde er blevet lavet og monteret, som det ses på nedenstående fotos. Stor tak til Multicenter Syd. 4 TOREBY SEJLKLUB

5 Aktivitetskalender 2007 Fredag 26. okt. kl Optagning af både Lørdag 27. okt. kl Optagning af både Søndag 28. okt. kl Optagning af både Søndag 28. okt. kl Standerstrygning Søndag 28. okt. kl Fællesspisning i klubhuset Lørdag 17. nov. kl Afriggerfest i klubhuset Torsdag 6. dec. kl Hyggeaften for mænd 2008 Torsdag 24. jan. kl Hyggeaften for mænd Fredag 8. febr. kl Gule ærter i klubhuset Torsdag 21. febr. kl Erfaringsudvekslingsaften Tirsdag 26. febr. kl Generalforsamling Fredag 7. marts kl Hyggeaften for mænd + damer Lørdag 5. april kl Standerhejsning Fredag 11. april kl Søsætning Lørdag 12. april kl Søsætning Søndag 13. april kl Søsætning Ret til ændringer forbeholdes. TOREBY SEJLKLUB 5

6 EKSPERTEN Bestyrelsesmøde 9. maj Nyt fra formanden. Ny rampe til C-broen bliver lavet inden sommerferien af Multicenter Syd. Rød/grønne mærker på pælepladserne er i orden og der skal passes på dem da de er ret kostbare. Pladsanvisning af nye medlemmer er overtaget af formand Jan Krastrup. Måge og andeanlæg er sat i drift så nu må vi se om det virker. Stubbekøbing Maskinværksted har givet tilsagn om bådoptagning til efteråret. Der er kommet en invitation fra AMBA om et møde så man kan udveksle erfaringer klubberne imellem, TS vil gerne deltage. Der er en folder på vej til gæstesejlere, den vil ligge i klubhuset og omhandle praktiske oplysninger til brug under opholdet i TS. 2. Nyt fra kassereren. Økonomi: ca ,- kr. Havnekran kostede for søsætning ,- kr. men det er uden transport af kranen. Der kommer regning for reparation af dæmningen. Ca. 10 medlemmer er i restance. 3. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer. Søren Porsmose: Der er ryddet op nede ved fiskerne, pæle o.s.v. er flyttet så der ser pænt ud. Jollebroen bliver forlænget lidt, men ikke til flere pladser kun til bedre anløb. Arne Reitz: Der bliver lagt sten ud ved slæbestedet hvor der mangler i glassiet. Mads Jørgensen: Foreslår at de store sten langs græsplænen flyttes lidt så mastevognen kan køre ind på græsplænen i stedet for at masterne skal bæres ind. God ide. Rød/grønne skilte på pælepladserne sikres nu med en tynd wire så de ikke forsvinder, da de er temmeligt kostbare. Per Lund: Stropper til brug ved påsætning af master vil blive lagt i redskabsskuret vedklubhuset. Busser: Pælene mellem A-B og B-C bro er nu rammet så der skulle ikke være fare for at nogen driver op i stenglassiet. Næste møde: Referat: Busser TH. RASMUSSEN LANGGADE NYKØBING F. TELEFON TOREBY SEJLKLUB

7 Bestyrelsesmøde 6. juni 2007 Fraværende: Arne Reitz 1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Ikke godkendt. Beløbet under Nyt fra kassereren på ca kr. skal rettes til ca kr. 2. Nyt fra formanden. Brochure til gæstesejlere er lavet og ligger i klubhuset. Alle bygninger på TS område er nu godkendt af kommunen. Vi skal snart påtænke en renovering af klubhuset indvendig, da det efterhånden er lidt slidt. 3. Nyt fra kassereren. Økonomi: kr. Regning for transport af kran til søsætningen var på kr. Den samlede regning for søsætningen lyder på kr. Godkendelse af bygninger på TS område kostede kr Efter 1. januar 2007 er der kommet 10 nye medlemmer i klubben og et par stykker har forladt os. Der er 7 medlemmer i restance for betaling af pæleplads. 4. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer. Mads Jørgensen: Mads vil gerne høre om erfaringer med det nye fugleanlæg, virker det. Søren Porsmose: Fiskerne ved jollebroen har på det sidste været plaget af flere tyverier. Næste møde: Referat: Busser Salg og service af skibselektronik Webasto båd- og bilvarmere Start- og forbrugsbatterier Honda påhængsmotorer Steiner kikkerter Zinkanoder K.J. Elektro A/S Ndr. Ringvej Nykøbing F. Tlf Vagt TOREBY SEJLKLUB 7

8 Bestyrelsesmøde 5. september 2007 Fraværende: Per Lund 1. Nyt fra formanden. Den nye rampe ned til c-broen er færdig og sat på plads og det er blevet rigtigt pænt og den kom til at koste TS ,- kr. Beplantningen ind til vinterpladsen er fjernet, og der bliver opsat et plankeværk i stedet. Vi har ikke været plaget så meget af måger og ænder, så måske virker det nye anlæg, men nu må vi se, når bådene kommer op, om noget ændre sig. Derimod har vi fået et stort problem med svaler, så gode ideer efterlyses til hvordan vi kommer af med dem, for deres efterladenskaber ødelægger jo bådene. Der er nu ikke flere ledige pælepladser i TS der kan bruges, de sidste par stykker er for smalle til almindelige både. Hvis medlemmer finder ud af at de vil bytte bådplads af hensyn til størrelsen på bådene er det i orden, men dette skal meddeles til pæleudvalget af hensyn til registreringen. Der har indtil skrivende stund været 50 gæstesejlere i TS deri medregnet frihavnssejlere. 2. Nyt fra kassereren. Økonomi: kr. TS har fået CVR. nr Der er 3 medlemmer i restance. Der skal i år være plads til ca. 82 både på vinterpladserne, dertil kommer ca. 27 vintergæster, men tallet er lidt usikkert da optagningslister ikke er lagt frem endnu. 3. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer. Søren Porsmose: Et par småskure er lavet færdig nede hos fiskerne. Arne Reitz: Vi har en traktor på hånden som er i orden, det er en Volvo 430 med en lift der virker. Bestyrelsen siger ok til dette, da vores traktor er godt slidt og trænger til en kraftig renovering. Den vil blive solgt for højeste bud. Og så en henstilling til medlemmerne i TS: DER SKAL SÆTTES NAVN (ikke skibsnavn) OG TELEFONNUMMER PÅ ALLE STATIVER OG VUGGER DER HENSTÅR PÅ VINTERPLADSERNE. Dette af hensyn til Arne som har svært med at styre det, når folk bare kommer og smider et eller andet stativ uden navn eller noget på. Så har i et nyt stativ, bukke eller andet så giv Arne et ring, så finder han en plads. Næste møde: Referat: Busser 8 TOREBY SEJLKLUB

9 Nye medlemmer Aktive medlemmer: Steen Damsbo Lose, Snebærvej 3, Sundby L, 4800 Nykøbing F. Jens Johannessen, Knoldeholmsvej 6, 4892 Kettinge Michael Bach, Fuglsangvej 23, 4892 Kettinge Henrik Lundvaldt, Gåbensevej 97, 4800 Nykøbing F. Maibritt Kuszon, Vibehaven 2, 4800 Nykøbing F. Flatø v./benjamin Achton, Violvænget 22, 4800 Nykøbing F. Knud Chemnitz Mortensen, Lundevej 37, 4800 Nykøbing F. Ole Pommergård Hansen, Skovtoften 46, 4800 Nykøbing F. Tom Holstebro, Plantagevej 18, 4800 Nykøbing F. Steffen Rasmussen, Dronningensgade 25, 1., 4800 Nykøbing F. Nils Antonsen, Lundevej 5, 4800 Nykøbing F. Jakob Dirksen, Orupgaardvej 15B, 4800 Nykøbing F. Finn H. Larsen, Gyldenbjergvej 25, 4840 Nørre Alslev Per Brindt Larsen, Grønnegade 48, 4800 Nykøbing F. Torben Rasmussen, Sortsøvej 59, 4850 Stubbekøbing Izudin Bajraktarevic, Søndermarksvej 9 st.th., 4200 Slagelse Ivan Jørgen Jensen, Sundby Allé 9, 4800 Nykøbing F. Henrik Spuur Hansen, Pilevænget 2, 4872 Idestrup Steen Kristensen, Lundevej 41, 4800 Nykøbing F. Toreby Sejlklubs bestyrelse og medlemmer byder de nye medlemmer velkommen med håbet om, at de og deres familie vil få en hyggelig og god fremtid i klubben. Passive medlemmer: Poul-Erik Andreasen, Bagsværdvej 73, 1.th., 2800 Lyngby MØBLER TÆPPER BELYSNING BRUGSKUNST BOLIG CENTER Randersvej 2. DK-4800 Nykøbing F.. Tlf TOREBY SEJLKLUB 9

10 Bådoptagning , 27. og 28. oktober Sæsonen 2007 nærmer sig sin afslutning, og i dagene fra fredag den 26. oktober til søndag den 28. oktober skal bådene igen på land. Som bekendt er det fremover ikke vores trofaste kranfører Hans fra Nykøbing F. havn, der skal løfte vores både op af vandet, hvorimod det bliver mandskab og materiel fra Stubbekøbing maskinværksted, der skal hjælpe os med denne opgave. Det er stadig pladsformand Arne Reitz-Hansen som koordinerer arbejdet og anviser pladserne på land. Arne kan altid kontaktes på mobil tlf.nr Vi kan nok ikke forvente, at arbejdet går lige så stærkt som vi er vant til, og derfor er det nu ekstra vigtigt, at alle følger de regler, som vi har med hensyn til optagningen og søsætningen af bådene. Efterfølgende præciseres reglerne, så ingen kan være i tvivl om, hvordan man skal forholde sig: 1. Vi forventer, at optagningen starter fredag den 26. oktober kl og slutter i løbet af søndag den 28. oktober, når sidste båd er kommet på land. 2. Alle bukke, bådvogne og stativer, der står på vinterpladserne, SKAL være forsynet med ejerens navn og telefonnummer. 3. Alle, der ønsker at blive løftet op med kranen skal i god tid og senest den 21. oktober skrive sig på de fremlagte lister i klubhuset. 4. Alle, der har skrevet sig på listerne, vil efterfølgende blive kontaktet af Arne, der meddeler, hvornår man kan forvente at skulle op. 5. Man skal herefter være på pladsen mindst 2 timer før det anviste tidspunkt. 6. Det vil være en god ide, hvis man melder sig hos Arne, så han er bekendt med, at medlemmet er på pladsen. 7. Bådejere, som ikke ønsker at benytte sig at kranen, men på anden måde får båden på land, skal hvis man ønsker at stå på vinterpladsen kontakte Arne for at få anvist en plads. Vi skal opfordre disse bådejere til at vente med optagningen til efter den 28. oktober. Såfremt dette ikke er muligt må bådtrailere IKKE aflåses. 8. HUSK at det er forbudt at bruge strøm til opvarmning af sin båd. HUSK og skriv dig på optagningslisten i klubhuset Jan Krastrup Formand 10 TOREBY SEJLKLUB

11 Skriv dig på tilmeldingslistene i klubhuset Afriggerfest 17. november 2007 Efter en lang sejlsæson, som måske for nogens vedkommende ikke har været alt for god, hvad er så mere passende end at holde vores årlige afriggerfest i klubhuset lørdag den 17. november kl Kom og vær med til denne hyggelige aften. Vi dækker bord Vi sørger for lækker mad Vi laver kaffe og kage Vi glæder os til at se Jer I klæder jer festligt på I kommer med godt humør I kommer med drikkevarer I bliver til I er trætte Bindende tilmeldingsliste ligger i klubhuset fra den 26. oktober til 9. november Skriv Jer på og glæd Jer til en god og festlig Afriggerfest. Pris pr. deltager står på tilmeldingslisten. Gule ærter 8. februar 2008 Klubbens årlige vintertradition Vi mødes igen til en rigtig gang gammeldaws gule ærter med flæsk og pølse. Festudvalget dækker bord, kommer med hjemmelavede gule ærter og brygger kaffe, men i kommer selv med drikkevarerne og det gode humør. Husk at tage en lille ting med, som du selv kan undvære, men som andre måske kan få stor glæde af. Efter festmåltidet afholdes der, traditionen tro, auktion og det indkomne beløb går ubeskåret til festudvalgets næsten tomme kasse. Bindende tilmeldingsliste ligger i klubhuset i perioden 18. januar til 1. februar og prisen står på listen. Serfaq i den Svenske Skærgård TOREBY SEJLKLUB 11

12 Generalforsamling 26. februar 2008 Toreby Sejlklubs årlige ordinære generalforsamling afholdes Tirsdag den 26. februar 2008 kl Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formandens hjemadresse skriftligt i hænde senest 21 dage før generalforsamlingens afholdelse. Dagsorden i følge vedtægter. Bukh ens sidste rejse Sidst i juli 2007 afgik Bukh en ved døden. Det som skulle have været en fornøjelig ferietur til Rygen blev til et mareridt for den sejlglade familie. Vejret havde i mange dage ikke været for godt, og udsigten til at det skulle blive Buch en slæbes til kaj af Bussers Transportfirma bedre var ikke overbevisende. I flere dage lå Bukh en underdrejet i Klintholm havn for at vente på det rette tidspunkt til at stikke af. Endelig flovede vinden og Bukh en måtte ud på Østersøen og arbejde for føden. I stedet for at gå den direkte vej til Rygen, bestemte den sig for en tur til Gedser, for at hvile ud til næste dag, den skulle jo ikke anstrenge sig for meget her i starten af ferien. Selv om den havde levet et fornuftigt liv med mange og til tider hårde, men også spændende togter, kunne ingen vel forlange at den skulle være lige så frisk, som da den blev født for ca. 30 år siden. Efter en nats hvile blev den vækket af skipper, Så er det nu, sagde han med hævet stemme, vi må se at komme videre. Men ak, Bukh en var i nattens løb blevet syg og havde det rigtig dårligt, den var i hvert fald ikke klar til sådan lige at komme i gang på skippers kommando. Den hostede og prustede og sagde nogle mærkelige lyde. Skipper ringede omgående til doktor Otto og spurgte om han kunne stille en diagnose over telefonen. Det kunne doktoren. Jeg tror ikke du skal regne med at Bukh en kan klare ferien i år, jeg hører den lyder meget træt og jeg tror den har fået en meget svær lidelse, som den nok aldrig helt vil komme sig over, men den har vel egentlig også gjort det ganske godt igennem årene, og ingen lever jo evigt, heller ikke en Bukh. Med disse ord var der ikke megen optimisme at hente for skipper, som få minutter senere blot kunne konstatere at Bukh en var afgået ved døden. Nu måtte skipper se fremad, så hvad var mere nærliggende end at sende besætningen hjem og tilkalde Bussers transportfirma, så Bukh en stille og roligt ad søvejen kunne blive transporteret hjem til en velfortjent og befriende bisættelse. For til Rygen kommer den aldrig mere. Bisættelsen foregik i stilhed, idet kun doktor og skipper var tilstede. 12 TOREBY SEJLKLUB

13 Hyggeaften for mænd og god mad! Da successen næsten vokser ind i himlen, er det allerede besluttet at gentage Hyggeaften for mænd og god mad her i vintermånederne. De første 2 aftener er denne gang ændret fra fredag til torsdag, så husk allerede nu at sætte kryds i kalenderen på følgende datoer: Torsdag den 6. december 2007 kl Torsdag den 24. januar 2008 kl Fredag den 7. marts 2008 kl med damer Forløbet på en aften foregår på den måde at nogen tager sig af madlavningen, andre dækker bordet, og andre igen vasker op, medens alle går rundt og kommer med løgnehistorier eller hvad man ellers har oplevet i sommerens løb. Ingredienser til madlavning bliver indkøbt til hver enkelt aften Ole Pyndt står som koordinator. Drikkevarer til eget forbrug medbringes til hver enkelt aften Pris pr. aften er sat til ca. 50,- kr. pr. deltager men kan variere af hvad mad vi i fællesskab finder på der skal serveres. I prisen er indregenet den indkøbte mad, kaffe og kage. Bindende tilmelding snarest til festudvalgsformand Finn Olsen på tlf eller dog senest 8 dage før hvert arrangement. Max 20 personer til 6/12 og 24/1, dog + damer til 7/3 ( så først til mølle). Sæt kryds i kalenderen og mød op til festligt samvær TOREBY SEJLKLUB 13

14 Pinseturen til Nysted Toreby Sejlklubs årlige pinsetur til Nysted blev lidt af en blandet fornøjelse hvad angik vejret. Vindmæssig var det helt perfekt. Flere både valgte at sejle allerede om fredagen og resten af de 12 både tog af sted lørdag formiddag i næste vindstille vejr. Havet viste sig fra den pæne side, så vandet var næsten som et spejl. Efter ankomsten blev der gjort klar til at vi om eftermiddagen skulle have forskellige konkurrencer, men da det trak op til regn blev det fra festudvalgets side aflyst, så de præmier man havde blev i stedet udloddet ved at et besætningsmedlem fra hver båd trak et nummer fra en kasse. Det blev der megen morskab ud af. Bagefter kig vi i gang fælles udendørs grilning ved Nysted Sejlklubs klubhus, men stadig kom der et par byger, så vi måtte sidde under nogle store parasoller, men grillet blev der og alle syntes at morer sig. Senere på aftenen måtte vi trække indendørs for at indtage kaffe og drinks. Søndag var der kl. 9 fælles morgenkaffe i klubhuset, hvor festudvalget havde sørget for morgenbrødet. Senere gik de fleste i fælles flok til det årlige loppemarked i Laden, medens andre trissede lidt rundt på må og få. Eftermiddagen var ren afslapning med bl.a. middagssøvn. Da vejret nu var blevet meget stabilt blev vi enige om igen at lave fælles udendørs grill, det foregik denne gang på den store græsplæne, og det blev meget vellykket. Men igen senere på aftenen, efter at flere havde været i kiosken og fået sig en softice, trak det igen op til regn, og inden længe fik vi rigtig meget torden, lyn og regn, som stod på fra ca. kl. 21 til over midnat. Godt bådene var tætte. Efter en god nats søvn stod vi så op til en noget tåget og diset dag, men ved ca. 9-tiden var det klaret så meget op at flere besluttede at sejle hjem, og resten fulgte snart efter. Igen var vandet som et spejl, så det var for motor hele vejen. Da de første sejlbåde, anført af Tage og Margit, kom til Frederik d. IX s Bro ville broklappen ikke gå op, så efterhånden blev vi alle samlet igen ud for Lergraven. Først halvanden time efter normal broåbning gik klappen ned, undskyld op, og alle kom samlet til Toreby Sejlklub, bortset fra motorbådene, som da allerede var gået under broen. Alt i alt en fin pinsetur, men om den skal gøres om igen til næste år, eller vi skal finde på en anden destination, må kun tiden vise. Redaktøren 14 TOREBY SEJLKLUB

15 Erfaringsudvekslingsaften Torsdag den 21. februar 2008 kl Hvor vi mødes i klubhuset og udveksler vore erfaringer. Vi gennemgår navigation med hjælp af PC og GPS Der er præsentation af: Det levende søkort Maptech Offshore Navigator (Navigation softwaren der behandler de tyske søsportskort) Max sea (Programmet de professionelle bruger f.eks. i fiskeriflåden) Water guide (Et planlægningssystem til kanalsejlads i Europa) Vi kigger også på tilslutninger mellem GPS og computer og evt. selvstyrer. Vi gennemgår de forskellige systemer, så du kan få en sammenligning mellem de forskellige systemer, og finde ud af hvilket system du eventuelt bedst kan lide. Har du erfaringer med nogle af ovenstående systemer eller kender du andre, så kontakt Vagn (Grevinden) på telefon eller NanoCover-produkter Arne Reitz s svigersøn kommer og fortæller og demonstrerer de fantastiske marineprodukter, som sparer dig for besværlig rengøring. Har nogen viden om andet f.eks. tovværksarbejde, fortøjning, navigation, motorlære, madlavning på 1 og 2 blus, maling eller andre gøremål omkring både, så må du gerne kontakte Vagn, der denne aften er koordinator. Vi brygger selvfølgelig denne aften en kop kaffe og køber et stykke brød, og hvis du vil have øl eller sodavand, så tag det med. Tilmeldingsliste ligger i klubhuset fra 8. til 18. februar. Skriv dig på eller ring til Vagn og tilmeld dig (Af hensyn til kaffe/brød) TOREBY SEJLKLUB 15

16 På togt gennem Europas floder Af Helen Pyndt Jeg tror nok de fleste vil give mig ret i, at sommeren 2007 har ikke været det bedste sejler år. Regn og blæst har præget vejr billedet, ellers har det været ekstremt lummert og endte ofte med torden. Selvfølgelig har der været gode dage eller timer ind imellem, men man savner den sædvanlig lange varme periode, så man kan lade op til vinterens kulde og mørke tid. Vi har alle sammen været i sammen båd, (undskyld udtrykket) og det gjaldt om at få det bedste ud af det. Vi havde forberedt og glædede os meget til vores lange tur ned igennem Europa, ikke af samme vej som sidst, måske endda lidt længere. Højdepunktet skulle have været en tur over den Engelske kanal til Dover, så vi kunne hilse på familien over there. Men vejrguderne bestemt noget andet, så det var en skuffelse. Nu glæder vi os til at flyve derovre til oktober og have familien med fra Danmark. Der kommer altid noget godt ud af noget dårligt, og jeg glæder mig til at vise børnebørnene min hjemegn. Hvis jeg starter fra begyndelsen, havde vi planlagt afgang til den 7.maj. Vi studerede flere gange daglig i tiden op til det, og kunne tydelig se, at hvis Ole skulle holde det, han havde lovet, nemlig at sejle over Østersøen i rolig vejr, så skulle vi sejle før tid!! Vi tog en rask beslutning, pakkede færdig, og tog af sted lørdag den 5.maj i pragtfuldt vejr. Man kunne ikke ønske sig noget bedre, der var ikke en krusning på vandet!! Vi sejlede syd om Burg og videre til Kiel. Det tog knapt syv timer, så der var tryk på! Skibsproviantering er lukket, så der kan ikke handles der mere. Kielerkanalen var smuk og storslået, og vi havde kalechen nede meget af tiden. At det skulle være en af de få gange, kunne vi ikke vide! Dagen efter begyndte det at trække sammen, og vi fik den første af mange regnbyger. Det gode vejr var forbi for denne gang! Vi fortsatte af kendte kanaler igennem Nordtyskland til Holland, dog med en undtagelse. Vi tog Harem- Rodenbrock kanal mod Gronningen. Det kan anbefales frem for Weser floden til Delfzihl. Ganske vist er der et utal af broer der skal åbnes, men det kører på skinner. Man bliver ført igennem af tre unge mænd/damer 16 TOREBY SEJLKLUB

17 på cykel, som altid sørger for, at den næste bro er åben, når man når dertil. Der var 26 broer og 10 sluser i alt, og kostede 3,60 Euro inkl. en overnatning ved den første sluse! Det kalder jeg service! (Jeg gider næsten ikke skrive, at det regnede meget af tiden!) Igen kom der noget godt ud af turen. Vi traf et meget sympatisk tysk ægtepar, som vi fulgtes med i flere dage, og havde det meget hyggeligt sammen med. Det viste sig at være det bedste på turen, nemlig alle de mennesker vi traf og havde det godt og sjovt sammen med. Det er meget almindelig på kanalsejlads at man følges med en eller højst to både, det gør det mere bekvemt i sluserne osv. Så er det en ekstra gevinst, når man har det sjovt sammen. Turen gik videre igennem Nordholland og Friesland, en pragtfuldt tur (i regnvejr). Der er mange søde, yndige byer man skal igennem, og alt er så vel organiseret og tilrettelagt. Husene og haverne er perfekte, og som regel parkerede de deres bil i den ene ende, og deres store båd i den anden!! Jeg ved ikke om de har flere timer i døgnet end os, men det kræver sit, at passe et stort hus og have, sejle og tjene penge til at tillade sig det samtidig! Jeg holder meget af Holland på vandveje og landveje, men ligesom sidst er Belgien ikke vores kop te! Det er en nedtur af format, når man kommer fra Holland, hvor alt er i top, til Belgien, hvor jeg må sige det er i bunden. Det værste var diesel, eller rettere sagt mangelen på samme. Vi viste at diesel var billigere i Belgien, så vi sejlede videre igennem Holland Amsterdam, Rotterdam mm., og ankom med næsten tom tank. Kanalerne er mega store, og Antwerpen er ligeså. Man sejler i timevis for at nå byen, forbi tusindvis af containerhavne og kæmpe skibe. Vi måtte igennem en sluse og et par broer for at komme ind til lystbådehavnen. Det tog sin tid, fordi de kun lukker op til bestemte klokkeslæt. Skuffelsen og fortvivlelse var stort da vi fik at vide, at vi ikke kunne få diesel der, og måtte vende om igennem broerne og slusen. Vi besluttede at droppe Antwerpen, dieselen var vigtigere, og Ole var sikker på at han kunne tanke da vi komme igennem den store sluse. Vi ventede længe til det blev vores tur at sejle ind i slusen, men da vi ikke havde et nummer så måtte vi ikke fortsætte. Vi fik at vide vi skulle henvende os på et havnekontor et stykke derfra og komme tilbage. Det gjorde vi så, ventede igen, og endelig kom vi igennem. Store var vores øjne da vi kunne se det var ebbe i en sådan grad, at man kunne overhovedet ikke sejle inde i lystbådehavnen på den anden side, da den lå 3 m oppe over vandhøjden!! Der var ingen anlægsmuligheder, så vi måtte videre. Ole måtte ud bagpå og fylde på fra reservedunken, medens jeg holdt båden på rette kurs i den stærke strøm. Sikke noget. Igen viste den gode ånd sig, idet om aftenen, da vi fandt en lille TOREBY SEJLKLUB 17

18 anlægs bro, faldt Ole i snak med en meget venlig mand som tilbød at køre ham til en benzintank med 4 dunke. Så kunne vi komme videre dagen efter, stadig i denne tro at vi vil finde en bunkerstation. Det gjorde vi ikke. Ole måtte slæbe dunke mange gange. Den ene gang over et autoværn, motorvej og til den nærmeste tank, som for øvrigt ikke tog imod Visa eller Mastercard!! En venlig Tyrkisk mand kørte Ole til en anden tankstation (og tilbage igen) alt imedens jeg anede ikke hvor han blev af!! Aldrig har vi været så glad for at fylde diesel på for 2000 kr. som da vi ankom til Niewpoort ved kanalen!! I øvrigt kan man ikke købe billig diesel i Belgien mere!! Det skal dog tilføjes at Belgien alligevel har noget godt at byde på. Byerne Gent, Brugge og Ypres er virkelig et besøg værd, men så vil jeg foreslå at man kører dertil i bil!! På grund af ekstremt stærk blæst og regn, aflyste vi turen over kanalen, så allerede på dette tidspunkt var vi 2-3 uger foran vores tidsplan. Vi sejlede videre til Frankrig og tværs igennem Ardennerne, en smuk tur i rimelig vejr, i hvert fald noget af tiden. Da traf vi to engelske ægtepar som vi fulgtes med, og mit modersmål blev kraftigt luftet!! Det var dejligt! Vi fortsatte sydpå ad Meusefloden til Verdun, hvor vi havde satset på at opleve noget fra krigens tid. Det kiksede lidt, men vi kunne rede op på det ved at leje en bil i Nancy, og køre rundt til de forskellige mindesmærker, som er overalt på denne egn. Vi blev klogere! Det nye supertog fra Paris til Strasbourg var netop lige indført, så folk strømmede til området, lejede en bil og kørte rundt for at opleve det! Den samme historie fik vi da vi kom til Metz, og da vi nærmede os Trier regnede det så meget, så vi opgav planerne! Jo, vi har haft oddsene imod os på forskellig vis, men vi formåede at bevare overblikket! Vi nød gensynet med Nancy, og blev der nogle dage, fordi et par sluser på Mosellefloden var lukket pga. reparation. Så kom endnu et højdepunkt på ferien, nemlig turen ned ad Mosellefloden. Den en smukt ganske enkelt, også i regnvejr! Vi holdt pauser adskillige gange undervejs for at smage på området, bl.a. i Zell hvor der var vinfest, med Den Schwartze Katze hvidvin. Det var ikke tosset! Allerede på dette tidspunkt havde vi mødt et hollandsk/schweizisk ægtepar som vi fulgtes med i tre uger og havde mange sjove timer med. Det var helt bedrøveligt da vi senere sagde Auf Wiedersehen. Vi havde planlagt en tur til Koblenz, men det var ligesom om, at vi havde fået nok af regn, og besværet med at komme rundt i byerne. Vi vil også gerne hilse på vores børnebørn inden de tog af sted på en tre ugers ferie, og vi kunne se, at hvis vi trykkede lidt på speederen, så kunne vi nå hjem!! Vi havde 800 km tilbage og det tog ni dage, men så sejlede vi fra 18 TOREBY SEJLKLUB

19 morgen til aften hver dag. Det kunne ikke gå stærkt nok på dette tidspunkt! Vi havde tre meget store overraskelser eller glædesøjeblikke undervejs, som jeg gerne vil nævne. Sidste gang vi sejlede ad Europas kanaler traf vi især tre ægtepar som vi havde det hyggeligt med. Et dansk ægtepar i båden Skum fra Sakskøbing, som bor og sejler rundt i Frankrig på sjette år. De kom tøffende ud af en tunnel en tidlig morgen, men pga. af trafikken kunne de ikke standse, men vi nåede at vinke og råbe hej til hinanden. Senere et tysk ægtepar på henholdsvis 80 og 78 år der kom sejlende imod os, og som vi havde stor fornøjelsen af sidste gang. De fulgtes med en anden tysk båd, så heller ikke de kunne standse, men vi hilste på hinanden. Endelig da vi var ved at lægge til kaj i Fuestrup havn, i nærheden af Munster, kom Erhard hen og bød hjertelig velkommen!! Igen et glædeligt gensyn, han kunne kende mig, og Ladyship fra Danmark, men ikke vores nuværende båd vi har skiftet siden sidst! Det var meget hyggeligt og meget pudsigt, når man tænker på hvor mange kanaler og floder der er i Europa. Lige til sidst kunne jeg blive fristet til at fortælle lidt om Internetforbindelsen undervejs, eller manglende forbindelse! For to år siden sendte vi s hjem via vores mobiltelefon, med efterfølgende gigantisk telefonregning! Så i år ville vi satse på Internet caféer eller opkobling i havnen. Jeg ved ikke hvor mange gange vi fik at vide af havnemesteren, at man var ved at oprette Internetforbindelse, men den var ikke klar endnu! Internet-caféerne var nedlagt mange steder, fordi folk havde deres egen forbindelse efterhånden. Det var mildest talt frustrerende. Man er vant til at trykke på knappen herhjemme, og af sted ryger mails, men det var ikke tilfældet ret ofte undervejs. Tastaturet er vidt forskelligt i de forskellige lande. Hvad hedder delete på fransk?!! Vi havde mange sjove og mindre sjove oplevelser i den forbindelse. Det viser hvor afhængig man (jeg) er blevet af alle disse moderne hjælpemidler! Min største fejl var, at jeg havde glemt min adressebog herhjemme, så jeg kunne heller ikke skrive breve, det var slet ikke sjovt. Trods alle disse forhindringer havde vi en god tur, anderledes end for to år siden hvor vi døjede med 40 graders varm mange dage! Man er svær at gøre tilfreds ind imellem! Vi kom hjem mindst 4 uger før beregnet, men sejlede alligevel 3500 km. Vi oplevede trods alt meget i mange storbyer, og på landet, men for mig har højdepunkterne været de dejlige mennesker vi traf undervejs. Jeg er heldig at have engelsk som modersmål, gebrocken tysk og skolefransk, desuden nogle gode ordbøger!! Tilsammen kan man klare sig! TOREBY SEJLKLUB 19

20 Nysted Havn er en af landets bedste Topkarakteren på fem point til Nysted Havn. Det er resultatet af en undersøgelse, dagbladet Politiken har offentliggjort. Dermed er Nysted i et lille eksklusivt selskab på blot to danske havne med maksimumpoint. Den anden er Bogense Marina på Fyn. Avisen har besøgt en række danske havne og bedømt dem på miljø, service, faciliteter, prisniveau og de oplevelsesmuligheder, stedet byder på. Nysted er blandt de skønneste steder at gå til kaj, lyder bedømmelsen. Mere liv i kanalhavnen Onsdag den 15. august kom der lidt liv i kanalhavnen Slotsbryggen, idet næsten 20 både fra Vikingen havde fundet vej ind under vippebroen og lagde stille og roligt til langs kajen ud for Scala Bio. Efter at have indtaget aftensmaden sluttede man i Scala med at se filmen Det gode skib Martha. Et godt arrangement, som bestemt er med til at skabe noget mere liv og maritim stemning i kanalhavnen tænk blot på Nyhavn måske der så også kommer lidt mere gang i de kommende forretninger langs kajen, til gavn og glæde for alle. Medlemmerne i Toreby Sejlklub kunne godt tage Vikingens arrangement op i det tidlige forår, når bådene er kommet i vandet, og være med til at skabe den maritime stemning. Redaktøren 20 TOREBY SEJLKLUB

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 1. Januar 2009. 29. årgang

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 1. Januar 2009. 29. årgang Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB Nr. 1. Januar 2009. 29. årgang Indhold Toreby Sejlklub Dæmningen 2, Sundby 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 85 78 01 e-mail: post@toreby-sejlklub.dk www.toreby-sejlklub.dk

Læs mere

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 2. April 2005. 25. årgang

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 2. April 2005. 25. årgang Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB Nr. 2. April 2005. 25. årgang Indhold Toreby Sejlklub Kystvejen 2, Sundby 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 85 78 01 e-mail: toreby-sejlklub@sport.dk www.toreby-sejlklub.dk

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Vinteren 2013 og foråret 2014 var meget mild. Vi fik kun lidt sne, og det var kun i meget korte perioder, at vandet i vores havnebassin var tilfrosset. Den milde vinter betød,

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009 Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund.

Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund. Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året 2016. som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund. Generalforsamlingen som var klubbens nr. 8, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 42 personer

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 3. Oktober 2008. 28. årgang

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 3. Oktober 2008. 28. årgang Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB Nr. 3. Oktober 2008. 28. årgang Indhold Toreby Sejlklub Dæmningen 2, Sundby 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 85 78 01 e-mail: post@toreby-sejlklub.dk www.toreby-sejlklub.dk

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

Sensommertur med Folkebåden Private Lady på Limfjorden

Sensommertur med Folkebåden Private Lady på Limfjorden Sensommertur med Folkebåden Private Lady på Limfjorden Lørdag d. 1. september satte vi kurs mod nord Private Lady på traileren målet Hjarbæk Havn. Jens havde studeret vejrudsigten og fundet den gunstigste

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 August 2005 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 1. Januar 2011. 31. årgang

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 1. Januar 2011. 31. årgang Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB Nr. 1. Januar 2011. 31. årgang Indhold Toreby Sejlklub Dæmningen 2, Sundby 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 85 78 01 e-mail: post@toreby-sejlklub.dk www.toreby-sejlklub.dk

Læs mere

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år.

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 års jubilæum Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 år er meget lang tid at skulle forholde sig til, og samfundet vil sandsynligvis

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Generalforsamlingen som var klubbens sjette, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 35 personer heraf var der 24 stemmeberettigede medlemmer.

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 4 - DECEMBER 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 4 - DECEMBER 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 4 - DECEMBER 2016 Lørdag 7. Lørdag 18. Lørdag 25. KLUBKALENDER JANUAR 2017 Nytårskur. kl. 14-16 i klubhuset. FEBRUAR 2017 Bestyrelsesmøde. MARTS 2017

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012 Hejnsvig Jagtforening Vinter 2011/2012 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt Lørdag d. 3/12 2011 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE.

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. Vi startede fra Skive den 26/7 2007 KL.6.30 og kørte til Frederikshavn for vi skulle sejle KL10.00 til Gøteborg. Der efter kørte vi til Håverud hvor vi ville se når

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Program for første halvår 2017.

Program for første halvår 2017. Opdateret den 24-1-2017 Program for første halvår 2017. Bemærk. Vær opmærksom på de skiftende start tidspunkter. Alle tilmeldinger kan foregå på mail eller telefon til turlederen eller Else Gissel på Tlf.

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Vi når Skillinge Hamn i frisk så frisk vind, at vi blæser inde i to dage. Vi nyder solen og sprayhoodens læ og ser på det lille hyggelige samfund.

Vi når Skillinge Hamn i frisk så frisk vind, at vi blæser inde i to dage. Vi nyder solen og sprayhoodens læ og ser på det lille hyggelige samfund. Skillinge Vi når Skillinge Hamn i frisk så frisk vind, at vi blæser inde i to dage. Vi nyder solen og sprayhoodens læ og ser på det lille hyggelige samfund. Skillinge var tidligere en betydningsfuld

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

DANSK VINDØ KLUB. NR. 8 Januar 2004. Vindøtræf i Fåborg

DANSK VINDØ KLUB. NR. 8 Januar 2004. Vindøtræf i Fåborg DANSK VINDØ KLUB NR. 8 Januar 2004 Vindøtræf i Fåborg DANSK VINDØ KLUB NR. 7 December 2002 rigtig mange kom sejlende til. Vi FORMANDEN HAR havde vejret med os, hvilket gav os en pragtfuld grillaften ned

Læs mere

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr Formanden har ordet Det kan være en lidt trist årstid, vi netop nu går i møde. Træernes blade bliver brune, luften koldere, og snart skal vi også tænke på at få bådene op, hvilket jo bliver ekstra spændende

Læs mere

LEDER. Johnny Reitz. Jeg håber vi får en rigtig god sommer og glæder mig til alle onsdagsdykkende med grill og hygge på stranden.

LEDER. Johnny Reitz. Jeg håber vi får en rigtig god sommer og glæder mig til alle onsdagsdykkende med grill og hygge på stranden. LEDER Jeg vil starte med at sige tak til festudvalget for den årlige fastelavnsfest, som blev en sjov og hyggelig dag med mange gode udklædninger af både dykkere og de børn som var med i klubben bag efter

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Generalforsamling

Generalforsamling Struer Folkedanserforening Medlemsorientering Nov. 2012 29. årgang NR. 2 www.struerfolkedanserforening.dk Generalforsamling Struer Folkedanserforening afholder ordinær Generalforsamling mandag d. 21. januar

Læs mere

En lille opdatering på året som snart er brugt op!!

En lille opdatering på året som snart er brugt op!! En lille opdatering på året som snart er brugt op!! Så har vi næsten slidt endnu et år op, og vi vil lige lave et lille tilbageblik på året, som har mindre end 2 måneder tilbage. Bestyrelsen har i året

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016 Læs inde i bladet: REFERAT FRA ÅRETS GENERALFORSAMLING ÅRETS ARRANGEMENTER STUDIETUR 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Sallingsund Sejlklub 19.02.11.

Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Nyhedsbrev februar 2011. Stemningsbillede fra Livø. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Dagsorden: 1.

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang Standerstrygning Søndag d.28 oktober Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk Næstformand/Husforvalter/Redaktør.

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Tur til Helnæs Statistik Madpakketur Efterårsturen til Silkeborg Aktivitetskalender Faaborg

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 15. juli 2015 Blad nr. 122 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden Godnatbillede fra Stubbekøbing Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

www.struerfolkedanserforening.dk GENERALFORSAMLING

www.struerfolkedanserforening.dk GENERALFORSAMLING Struer Folkedanserforening Medlemsorientering November 2013 30. årgang NR. 2 www.struerfolkedanserforening.dk GENERALFORSAMLING Husk der er generalforsamling i Struer Folkedanserforening mandag d.20. januar,

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja

FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja 2012 FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja 2012 9. april Så er sæsonen i gang! I det skønneste vejer fik vi Skærtorsdag sat sejlene på, og gjort klar til

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn.

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Beretning 2013 2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Vi kom ud af 2012 med et lille overskud, alle bådpladser var besatte, og vi nåede ca. samme antal af gæstesejlere som de sidste

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Informations & Debatmøde

Informations & Debatmøde Informations & Debatmøde HØRUPHAV BROLAUG 15. november 2017 1 Agenda: kl. 18.30 Velkomst Vin og ost. kl. 19.00 Informationer fra Bestyrelsen. Vin & ost. kl. 19.30 Debat, indlæg fra Bestyrelsen. Vin & ost.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620.

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Vi fik den midt i maj måned, og kunne lige nå en enkelt week-end på

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist.

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Falster Rundt 4. 6. juli 2014 Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Efter halvandet års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret en 3-dages

Læs mere

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Stjernebrevet SFO1 Pavillonen sommer 2012 Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Juni måned står for døren og dermed kan vi både byde på kulturel aften, bedsteforældredag og gamle

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10 MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET Røgvandet NR. 2 - APRIL 2016 Generalforsamling Side 3 Formanden har ordet Side 4 Store bukkedag Side 6 Nyt fra Sejlerskolen Side 10 KLUBHUS Hvidovre Strandvej 31,

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 1 - MARTS 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 1 - MARTS 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 1 - MARTS 2016 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. KLUBKALENDER: MARTS 2016 Bestyrelsesmøde.* APRIL 2016 Generalforsamling.* Arbejdsweekend.*

Læs mere

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé...

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé... Det er mig, Anna! Polfoto Maskot Indhold 1. Facebook....................... side 2 2. En ny ven....................... side 2 3. En lille hilsen................... side 2 4. På Skype.......................

Læs mere

Dæmningen. Toreby Sejlklub 40 års jubilæum. Nr. 2. April 2006. 26. årgang MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB

Dæmningen. Toreby Sejlklub 40 års jubilæum. Nr. 2. April 2006. 26. årgang MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB Nr. 2. April 2006. 26. årgang Toreby Sejlklub 40 års jubilæum Indhold Toreby Sejlklub Kystvejen 2, Sundby 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 85 78 01 e-mail: post@toreby-sejlklub.dk

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Hrimnir Nyt nr. 162. Juli 2010

Hrimnir Nyt nr. 162. Juli 2010 Hrimnir Nyt nr. 162 Juli 2010 Kalender Juli 03. Juli Bestyrelsesmøde og middag AFLYST August 10. August Bestyrelsesmøde hos Sandra 28. August Hrimnir Masters 2010 Opfordring! Redaktricen opfordrer ALLE

Læs mere

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N RUNGSTED HAVN Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at deres båd skal stå i havnens stativ på

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 3 - SEPTEMBER 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 3 - SEPTEMBER 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 3 - SEPTEMBER 2016 3. & 4. 11. 24. & 25. 2. 15. 16. 22. 5. & 6. 19. 26. 7. KLUBKALENDER: SEPTEMBER 2016 Maritim Weekend i Rudkøbing. Fjordens Dag. Arbejdsweekend.*

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 August 2003 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Rantzausmindevej 120 Tlf. 62 20 93 07 Næstformand: Peter Wæver Hansen, Rantzausmindvej

Læs mere

Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98

Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98 GANG NYT Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98 Siden sidst: Siden sidste nummer af Gangnyt har Landstrygerne afholdt følgende arrangementer: Julefrokost Den 22.11.2014 blev der af festudvalget

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad

Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad Kære forældre og medlemmer. Læs gerne dette nyhedsbrev sammen. Siden sidst :o) Hurra. Vi har fået 105 nye medlemmer 4. maj i år. Alle har været igennem

Læs mere

I år var der entreret med vores faste instruktører i Aalborg Sejlklub, så udover Laust var også Trille og Christian klar på opgaven i år.

I år var der entreret med vores faste instruktører i Aalborg Sejlklub, så udover Laust var også Trille og Christian klar på opgaven i år. Sommercamp 2015 Årets Sommercamp for unge sejlere fik en rigtig fin optakt. Tilmeldingerne strømmede ind tidligt i år og da vi startede op var der 23 tilmeldte sejlere fra Sejlklubberne KDY, Nappedam,

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

3-9. Udsigt fra pladsen

3-9. Udsigt fra pladsen 3-9 Dagen i dag er en transport dag hvor vi bare skal til næste Campingplads så der sker ikke noget under turen. Da vi ankommer til Camping Covelo bliver vi noget overrasket da vi henvendte os til damen

Læs mere

PROVENCE, Fréjus - 2001.

PROVENCE, Fréjus - 2001. Rejsenotater fra PROVENCE, Fréjus - 2001. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotaterne er - i modsætning til rejsebrevene - skrevet i mere eller mindre "telegramstil" og skal kun læses og opfattes som notater.

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

den lille færge - en godnathistorie med tegninger, som du selv kan farvelægge

den lille færge - en godnathistorie med tegninger, som du selv kan farvelægge den lille færge - en godnathistorie med tegninger, som du selv kan farvelægge Historien om Den lille Færge Tøf - tøf, sagde færgen lystigt, da den lagde fra ved anløbsbroen ud for dens hvileplads på søen

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere