Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Et stærkt, lokalt pengeinstitut. Aktionær i Danske Andelskassers Bank

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Et stærkt, lokalt pengeinstitut. Aktionær i Danske Andelskassers Bank"

Transkript

1 Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S Et stærkt, lokalt pengeinstitut Interview med administrerende direktør Jan Pedersen Aktionær i Danske Andelskassers Bank Hvad betyder det? Aktionær

2 Indhold: Kære aktionær Et stærkt, lokalt pengeinstitut... 3 Velkommen til. Aktionær i Danske Andelskassers Bank... 6 Positiv udvikling i basisforretningen... 8 Sådan synes vi godt, vi kan tillade os at sige, selv om et langt overvejende flertal af vores aktionærer kender os udmærket i forvejen som kunder, andelshavere eller gode samarbejdspartnere. Tak for støtten... 9 Små vindmøller giver vokseværk lokalt Hold fast i din investeringsstrategi Pension på ønskelisten Efterhånden er der gået næsten et halvt år, siden Danske Andelskassers Bank blev børsnoteret. Det har været et travlt halvt år. Både i verden omkring os og i banken har der siden juli/august været begivenheder, ingen havde drømt om i foråret. I verden brød en gældskrise ud i lys lue, herhjemme brød forventningerne om vækst sammen, og i banken var vi nødt til at handle på baggrund af dette. Derfor tilpassede vi filialstruktur tillige med medarbejderstab for at sikre den langsigtede stabilitet og værdiskabelse. Det måtte gerne have været anderledes. Men som adm. direktør Jan Pedersen siger i det interview, der kan læses på de følgende sider så er der handlet på baggrund af situationen, som den var og er, ikke som den gerne måtte være. Redaktion: HR- & kommunikationsdirektør Martin Rask Pedersen Kommunikationsmedarbejder Mia Krog Pedersen Kommunikationsmedarbejder Søren Reinau Layout: Grafiker Rikke Risager Produktion Digisource Ansvarshavende: HR- & Kommunikationsdirektør Martin Rask Pedersen Foto: Flemming Jeppesen (Forside, side 9-11) Udgiver: Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Ud over interviewet med Jan Pedersen kan du læse om, hvilke muligheder du har som aktionær i banken, om pension, om nogle af de mange gode sponsorater, vores kunder giver os mulighed for at indgå i, om en af vores kunder Thy Møllen og om, hvordan vores investeringschef ser på markederne netop nu. Vi håber, at bladet giver dig både indsigt og inspiration. Fremadrettet vil det blive udsendt hvert halve år i forlængelse af års- og halvårsrapporterne. Det vil af såvel miljømæssige som økonomiske hensyn ske elektronisk, men der vil også være mulighed for at hente en fysisk kopi i en af vores filialer. God læselyst, glædelig jul og godt nytår. Danske Andelskassers Bank Forsidebillede: I landsbyen Skelund nær Hadsund kan tennisinteresserede dyrke deres sport under gode forhold i Skelund Tennisklub, som råder over to grusbaner og to minibaner. Det er engagerede frivillige og sponsorater fra bl.a. Andelskassen, der gør det muligt. Redaktionen er afsluttet den 5.december 2011.

3 Administrerende direktør, Jan Pedersen Et stærkt, lokalt pengeinstitut Administrerende direktør, Jan Pedersen, har en fortid i de største danske og internationale banker. Den lokale forankring var en væsentlig grund til, at han for halvandet år siden skiftede til Danske Andelskassers Bank. Det er blevet tydeligt, at den globale økonomi ikke er på vej mod en bedring. Det har ændret fremtidsudsigterne for fl ere af vores kunder, ikke mindst små- og mellemstore virksomheder, ligesom udsigterne for vores landbrugskunder også er blevet forværret. Derfor må vi erkende, at ikke mindst vores forventede nedskrivninger er betydeligt højere, end vi vurderede for kort tid siden, og at det bliver svært at skabe en indtægtsstigning til at dække disse udgifter. Vi er og bliver et solidt pengeinstitut, men vi skal sikre det rigtige forhold mellem indtjening og omkost ninger - også fremadrettet. Sådan lød det blandt andet fra Danske Andelskassers Banks administrerende direktør, Jan Peder sen, da bankens halvårsregnskab blev offentliggjort 29. august i år. Som han sidder på sit kontor i Hammershøj, er det tydeligt, at det ikke lige var de ord, han havde håbet på at bruge ved bankens første regnskab som børsnoteret virksomhed og bankens første regnskab med ham som administrerende direktør. - Jeg har aldrig oplevet et skifte i den markedsøkonomiske situation som det, der ramte verdens, Europas og Danmarks økonomi i slutningen af juli og august. I foråret var der enighed blandt alle også fx de økonomiske vismænd, regeringen og Nationalbanken om, at den økonomiske vækst langsomt, men stabilt var på vej frem. Men det billede ændrede sig drastisk, blandt andet med situationen i Grækenland, konstaterer han. Lige så tydeligt det er, at han gerne ville have leveret et andet budskab ved halvårsregnskabet, lige så tydeligt er det imidlertid, at markedsforholdene ikke har ændret på målsætningen; at drive en stærk, lokal bank. Aktionær

4 Danske Andelskassers Banks hovedkontor i Hammershøj - Vi kan ikke ændre på markedsforholdene største pengeinstitut. Fra Stock- Det gælder således både omdannelsen Men vi kan tilpasse os dem og udnytte de holm og Paris til Hammershøj, Jylland og fra en sammenslutning af andelskasser til styrker og muligheder, vi har, ligesom vi kan Fyn. en børsnoteret bank, ændringer i interne støtte vores kunder i at gøre det samme. strukturer og sammenlægningen af filialer - Ved min tiltræden blev jeg spurgt, hvorfor samt nedlæggelsen af stillinger i efteråret. Fra Paris til Hammershøj jeg skiftede. Svaret er, at jobbet ganske Jan Pedersen kom til Danske Andels- enkelt er et af de mest spændende job i - Vi har været nødt til at tage nogle tunge kassers Sammenslutningen finanssektoren. Mange snakker om, at beslutninger. Men der har i bestyrelse og Danske Andelskasser som viceadmini- virksomheder skal finde den unikke styrke direktion været enighed om, at det vigtige strerende direktør i april Pr. 1. august eller virksomhedens kernekompetence, er at sikre et stærkt, lokalt pengeinstitut på 2011 overtog han posten som admini- om man vil. Banken har efter min mening langt sigt, også selv om det betyder svære strerende direktør fra Vagn T. Raun, der en sådan unik kompetence i medarbej- beslutninger på kort sigt. indtil årsskiftet fortsætter som bankdirektør, dernes lokale engagement og lokalkend- som del af et planlagt generationsskifte. skab, understreger Jan Pedersen. Forud for ansættelsen i Danske Andels- Hvordan den kernekompetence kan an- kassers Bank ligger stillinger i blandt andet vendes og forbedres, og hvordan der kan Danske Bank, Svenska Enskilda Bank og sikres mest mulig rådgivertid sammen - Der var ganske enkelt så mange fordele, senest franske BNP Paribas. med kunderne, har været en af første- at dét skulle gøres. Og det var fantastisk prioriteterne i direktørens tid i banken. På at mærke den store opbakning, der var til godt og ondt. beslutningen fra andelshavere, folkevalgte, Bank og Som eksempel på en beslutning, der til gengæld kan betegnes som nem, nævner Han skiftede altså fra nogle af Europas største finansielle institutioner til Danmarks 4 Aktionær han omdannelsen til et aktieselskab. kunder, medarbejdere og så videre.

5 Som den sværeste beslutning nævner han nedlæggelse af stillinger og sammenlægning af fi lialer. - Som nævnt er medarbejdernes engagement og det lokale vores kernekompetence. Det gør ondt at skille sig af med kompetente medarbejdere, og det gør ondt at sammenlægge fi lialer, men det har ganske enkelt været nødvendigt. Vi er et solidt pengeinstitut, men med en dansk økonomi på vågeblus og øgede krav til pengeinstitutters soliditet på vej, skal man kigge på forholdet mellem ind tægter og omkostninger. Det har vi gjort. Tid til kunderne Så er det jo naturligt at spørge, hvordan det lokale fokus og ønsket om at anvende kernekompetencerne hænger sammen med, at man eksempelvis sammenlægger fi lialer og dermed i nogle tilfælde skaber større afstande i hvert fald geografi sk mellem kunde og rådgiver. Det er ikke et spørgsmål, der kommer overraskende. Det er stillet mange gange før. Og den, der har stillet det fl est gange, er formentlig Jan Pedersen selv. Derfor kommer svaret også uden tøven. - Selvfølgelig spiller de økonomiske vurderinger af forholdet mellem indtægter og udgifter en væsentlig rolle for beslutningerne. Men hver eneste gang er der rigtigt meget andet, der tages med i betragtning, herunder også hensynet til, hvordan kunderne og medarbejderne får de bedst mulige betingelser og den største fl eksibilitet, lyder det. De senere år er antallet af besøg i fi lialerne faldet, fordi stadigt fl ere anvender selvbetjeningsløsninger og kun kommer i fi lialen til aftalte rådgivningsmøder. Samtidig er kravene til rådgivernes viden og fl eksibilitet øget betydeligt. - Sat på spidsen, så handlede bankdrift tidligere om at oprette en konto til kunden og låne penge ud til kunden. I dag handler det om at sikre kunden den bedst mulige økonomi i alle livets sammenhænge, og det omfatter altså også fx pension, forsikring, investering og kreditforeningslån. - Jo mere tid, vi kan bruge på kunderne, jo bedre. - Derfor er det vigtigt, at rådgiverne har tid og fl eksibilitet til hele tiden at videre uddanne sig. Og vigtigere endnu. At råd giveren har tid til at forberede og holde gode møder med kunderne, herunder også tid til at holde møderne ude ved kunden, hvis det passer ham/hende bedst. Når råd giverne sidder i større fællesskaber, er der bedre mulighed for det, fortæller Jan Peder sen. Han bemærker, at omdannelsen fra andelsselskab til aktieselskab også har haft som en betydelig sidegevinst, at en række arbejdsopgaver, der hidtil har lagt beslag på rådgivertid, er fjernet. - Jo mere tid, vi kan bruge på kunderne, jo bedre. Klar til fremtiden Med jævne mellemrum hører man medierne tale om konsolidering i fi nanssektoren. Om at 10, 15 eller op til 45 banker i de kommende år vil fusionere med an - dre banker. Om at banker skal have en vis størrelse for at kunne overleve som selvstændige banker. Hvor ser Jan Pedersen Danske Andelskassers Bank i den sammenhæng? Og hvor ser han ønsket om at være en lokal bank i sammenhængen? - Vi har tidligere gjort opmærksom på, at vi gerne vil fusionere med andre solide og lokalt orienterede banker og tage dem ind i organisationen. De administrative og lovgivningsmæssige krav til et pengeinstitut er groft sagt de samme uafhængigt af størrelsen, og vi kan altså løfte nogle af de opgaver fra medarbejdere i andre pengeinstitutter, så de også får bedre muligheder for at koncentrere sig om kunderne, siger Jan Pedersen og fortsætter: - Jeg er sikker på, at der også i de kommende år vil være efterspørgsel efter banker, der ønsker at gøre en forskel for de lokalområder, de er en del af. Den efterspørgsel er vi klar til at imødekomme, og vi vil gerne give andre gode kolleger i branchen mulighed for det samme. Fra Jan Pedersens kontor er der udsigt til marker, træer og en enkelt vindmølle i horisonten. Men computeren og skrivebordet vender indad. Udsigten er i ryggen. Tiden bliver ikke brugt på at kigge ud af vinduet og drømme. Den bliver brugt på at kigge indad og hand le, så Danske Andelskassers Bank også i fremtiden er klar, uanset hvad der sker uden for vinduerne. Aktionær

6 Aktionær i Danske Andelskassers Bank hvad betyder det? Bliv klogere på aktionærmøder, generalforsamling, aktionærfordele, aktionær information og meget mere. Danske Andelskassers Bank er det nyeste selskab på fondsbørsen NASDAQ OMX Copenhagen. Ja, faktisk er vi det eneste selskab, der er blevet børsnoteret i Børsintroduktionen skete 7. juli I forlængelse af en emission, hvor mere end kunder (heraf mange tidligere andelshavere i andelskasserne) viste os tillid og opbakning ved at købe aktier. Aktionær Generalforsamling og aktionærmøder Danske Andelskassers Bank A/S holder sin årlige generalforsamling 25. april Endvidere holdes der aktionærmøder i de forskellige aktionærkredse som følger: Torsdag den 8. marts - Østjylland Tirsdag den 13. marts - Midtjylland Onsdag den 14. marts - Vestjylland Torsdag den 15. marts - Fyn Mandag den 19. marts - Sønderjylland Tirsdag den 20. marts - Sydjylland Der udsendes indkaldelse til såvel gene ralforsamling som aktionærmøder Det er vi rigtigt glade for. Stolte over. Og lidt ydmyge i forhold til. For lige som det er nyt for vores mange aktionærer at være aktionær i banken, er det også nyt for os at have aktionærer på denne måde. Vi vil imidlertid gøre alt for at give vores aktionærer så stor værdi af investeringen som muligt. Grundlaget for det er naturligvis først og fremmest at drive en langsigtet, solid og fornuftig forretning, der danner basis for en positiv og stabil udvikling i aktiekursen. Men vi vil også gerne give vores aktionærer noget ekstra. Aktionærmøder og generalforsamling Her til foråret holdes der aktionærmøder seks steder i landet svarende til de seks aktionærkredse, landet er inddelt i. Aktionærmøderne holdes i perioden marts, som nærmere beskrevet i faktaboksen Aktionær til venste. På disse møder vil vi gerne fortælle, hvordan 2011 er gået i banken, og hvad vi forventer af det kommende år, ligesom vi vil forklare lidt om, hvordan vi har oplevet udviklingen i den enkelte aktionærkreds. Vi byder også på en let anretning, og så har vi inviteret en udefra til at underholde, så det ikke bliver ren banksnak det hele. Vores håb med møderne er, at de kan bygge videre på den gode og hyggelige tradition fra andelskassernes generalforsamlinger, og dermed blive et godt mødested, hvor aktionærerne kan høre, hvordan vi ser på verden og mindst lige så vigtigt, hvor vi kan høre, hvordan aktionærerne ser på verden. 25. april holder vi så vores ordinære generalforsamling i henhold til vedtægterne. Her følger vi dagsordenen i henhold til vedtægterne, og vi skal være ærlige og sige, at vi har skåret lidt på traktementet for i stedet at opprioritere aktionærmøderne i den forbindelse. Der vil blive udsendt indkaldelser til begge arrangementer. 6 Aktionær 01-11

7 Bestyrelsen Bestyrelsen Danske Andelskassers Banks bestyrelse består af: Jakob Fastrup (formand), Jens J. Hald (næstformand), Jens Nørvang Madsen, Jens Holt Ladefoged, Asger Pedersen, Hans Jørn Madsen, Kenneth Clausen, Poul Weber og Preben Arndal. Aktionærfordele Også i hverdagen vil vi gerne gøre noget ekstra for vores aktionærer. Som pengeinstitut er det naturligt at koble dette ekstra op på vores normale produkter, og derfor tilbyder vi alle de aktionærer, der samtidigt er kunder (hvilket faktisk gælder mere end 99 % af vores aktionærer), nogle attraktive løsninger. Det har mange heldigvis allerede opdaget. Men ellers er der til stadighed mulighed for at se tilbuddene på vores hjemmeside, hvor der blandt andet er beskrivelser af: Aktionærkontoen med en attraktiv rente Aktionærkonto Plus, hvor man kan få en mere attraktiv rente end på Aktionær kontoen, hvis man ejer mere end 800 aktier (svarende til en kursværdi på kr. pr. 5. december 2011) De øvrige aktionærfordele som eksempelvis gratis veksling af euro, gratis gavecheck, gratis MasterCard og plus en procent på børneopsparing, hvis man ejer mere end 800 aktier. Er man interesseret i at høre mere om dette, kan man naturligvis som altid kontakte sin rådgiver i Andelskassen. Aktionærinformation Endelig skal det understreges, at vi lægger meget vægt på, at vores aktionærer er opdateret om, hvad der sker i banken og med vores aktier. Sådan information kan man finde via de selskabsmeddelelser, vi hvert kvartal udsender i forbindelse med vores regnskaber og i øvrigt udsender, når der sker væsentligt nyt. Selskabsmeddelelser kan blandt andet ses på vores hjemmeside under "Aktionær", hvor man også kan finde information om fx regnskaber, finanskalender, bestyrelse, direktion og vores politik for samfundsansvar. Hertil kommer føromtalte aktionærmøder og generalforsamling, de lokale repræsentanter i aktionærrådene og så naturligvis det blad, du nu holder i hånden. Med dette blad håber vi at kunne fortælle lidt om, hvem vi er, hvordan vi ser på verden, og jf. overskriften hvad det betyder at være aktionær i Danske Andelskassers Bank. Vi vil også fremadrettet udgive et blad som dette, men vi vil ikke sende det ud på samme måde. Som nævnt har vi rigtigt mange aktionærer, og det er vi rigtigt glade for. Men det betyder også, at det er dyrt at trykke og sende mere end blade. De penge vil vi hellere bruge på at drive en god og stærk bank til gavn for kunder og aktionærer. På samme måde som for aktionærrådene er der for bestyrelsen en overgangsord ning af hensyn til stabiliteten i den omdannede organisation så bestyrelsen frem til 2014 består af ovennævnte personer. Fra 2014 vælges bestyrelsesmedlemmerne på den årlige generalforsamling. Aktionærråd Aktionærråd sikrer det lokale I hver af Danske Andelskassers Banks seks aktionærkredse sidder et aktionærråd, der i henhold til vedtægterne skal virke til fremme af bankens virke i aktionærkredsen. Aktionærrådene er med andre ord med til at sikre lokale input og lokal indsigt til banken. Frem til 2014 udgøres aktionærrådene som følge af en overgangsordning af bestyrelsesmedlemmerne i de andelskasser, der før omdannelsen var hjemmehørende i aktionærkredsene. Fra 2014 vælges aktionærrådsmedlemmerne på de årlige aktionærmøder. Bladet vil derfor fremadrettet blive udsendt digitalt. Og hvis man gerne vil have en fysisk kopi, vil vi trykke et antal eksemplarer af hvert nummer og lægge i vores filialer, så man kan hente bladet her. Skulle man i øvrigt have spørgsmål eller kommentarer, er man altid velkommen til at kontakte os. Aktionærinformation handler ikke kun om, at vi vil informere aktionærer om banken det handler i mindst lige så høj grad om, at vi gerne vil have information fra aktionærerne. Så ring, skriv eller kig forbi. Det er ikke uden grund, at vores motto til stadighed lyder: Sammen kan vi mere. Aktionær

8 Positiv udvikling i basisforretningen Danske Andelskassers Bank opjusterede ved offentliggørelsen af regnskabet for tredje kvartal forventningerne til årets basisresultat. Nedskrivninger og kursreguleringer mv. påvirker imidlertid regnskabet negativt. Nedskrivninger, kursreguleringer og udgifter til sektorløsninger grundet nødlidende banker spillede en afgørende rolle i forhold til, at Danske Andelskassers Bank kom ud af årets første tre kvartaler med et resultat før skat på -127,5 mio. kr. mod -108,0 mio. kr. i de første tre kvartaler af Fraregnet disse tre poster kunne banken således konstatere et resultat - betegnet basisresultatet - på 176,4 mio. kr. mod 166,9 mio. kr. i samme periode På baggrund heraf blev forventningerne til basisresultatet for 2011 opjusteret fra tidligere mio. kr. til nu mio. kr. Der har altså været en positiv udvikling i den underlæggende bankforretning, men en negativ udvikling på blandt andet en række udefrakommende parametre. I selskabsmeddelelsen vedrørende kvartalsregnskabet, der blev udsendt 26. oktober 2011, kunne man således læse: Den markedsøkonomiske forværring i tredje kvartal har påvirket vores regnskab i markant negativ grad. Det skyldes især, at nogle af vores kunder er blevet påvirket af denne forværring i en grad, så vi har været nødt til at nedskrive på engagementerne. Selv om den grundlæggende forretning altså udvikler sig meget tilfredsstillende, må vi konstatere, at den overordnede udvikling i kvartalet ikke har været tilfredsstillende. Kvartalsregnskabet tillige med øvrige regnskaber og selskabsmeddelelser kan ses på Danske Andelskassers Banks aktionærside - dk/ Danske Andelskassers Banks årsregnskab for 2011 udsendes 29. februar Aktiekurs 30 Aktierne i Danske Andelskassers Bank blev optaget til handel på børsen NASDAQ OMX Copenhagen 7. juli 2011 til kurs 25. Ved deadline for dette blad mandag den 5. december 2011 var kursen faldet til kurs Det svarer til et fald på knap 27 % i perioden. Til sammenligning er danske aktier generelt faldet knap 18 % i perioden, og danske banker er samlet faldet knap 23 % i perioden. 8 Aktionær 01-11

9 Spejderne i Onsild Det er sjovt at være spejder i Onsild og hvis man har gode faciliteter, bliver det bare endnu sjovere. Derfor er vi både glade for og stolte over at kunne støtte spej derne med et sponsorat. For der er ingen tvivl om, at gode fritidstilbud til vores børn er en stor gevinst for lokalsamfundet. Tak for støtten Danske Andelskassers Bank er et pengeinstitut med lokale rødder derfor lægger vi stor vægt på at sponsere gode initiativer, arrangementer og foreninger, der skaber glæde og sammenhold lokalt. er det vores kunder, der fortjener sponsorværdigheden for uden kunder, ingen sponsorkroner. Så tak til Cecilie og til Bo, Mikkel, Susanne, Niels Ove, Birthe og alle de andre kunder i Andelskassen. Sammen kan vi mere. Det betyder, at vi støtter mange forskellige ting fra U12-fodbolddrengene over den lokale dilettant-forening til opførelsen af en ny bådebro. Du støder sikkert ofte på os som sponsor, men faktisk På siderne her kan du se et lille udpluk af vores sponsorater fra hele Jylland og Fyn og læse mere om den forskel, sponsoraterne gør lokalt. Aktionær

10 Fæld dit eget juletræ Der er nok at tænke på i december. Gaverne skal købes, julekagerne skal bages, hjemmet skal pyntes, og det helt rigtige juletræ skal bringes hjem. Andelskasserne på Fyn giver en hjælpende hånd i jagten på det helt rigtige juletræ og har de sidste fire år inviteret kunderne med ud for selv at fælde et gratis træ. Fodbolddrenge Glejbjerg U12-drengene fra Sportsforening elsker Glejbjerg at spille fodbold også selv om det regner. Men talent gør det ikke alene, for når der skal spilles kamp, skal drengene bruge ens og tørre spilledragter. Dem har Andelskassen sponsoreret, så drengene kan se lige så godt ud, som deres spil lægger op til. Midtthy Cykelmotion Det smukke landskab omkring Skjoldborg giver medlemmerne af Midtthy Cykelmotion masser af sportslige udfordringer, når de dyr ker deres fælles passion for cykling. De økonomiske udfordringer, bl.a. at få råd til cykeltøj i god kvalitet, kunne klubben dog ikke løse uden sponsorstøtte. Hjælpen fra Andelskassen betyder, at Midtthy Cykelmotion fik råd til 10 Aktionær flot, nyt klubtøj.

11 Langsø Friskole Da den kommunale skole i Vammen skulle lukke, oprettede byen i stedet Langsø Friskole. Opstart af en friskole kræver ikke kun meget frivilligt arbejde, men også mange penge. Andelskassen støttede projektet, så de lokale børn stadigvæk kan gå i skole i Vammen. Varde løbemotion Varde Løbemotion er en motionsklub, hvor alle medlemmerne har mulighed for at forbedre formen med hyggeligt samvær som sidegevinst. Støtten fra Andelskassen betyder, at kontingentet og andre ud gifter kan holdes på et rimeligt niveau, uanset om man er med på gang-holdet eller træner til et maraton. Aktionær

12 Små vindmøller giver vokseværk lokalt Et grønt initiativ med lokal vækst, som gør det mere attraktivt at bo på landet. Det lyder måske som ønsketænkning, men i Thy er det virkelighed. En ny husstandsmølle storsælger, skaber arbejdspladser og kan udvikle sig til et eksporteventyr. Andelskassen bakker op om projektet. Husstandsmøller Kan husstandsmøller betale sig for dig? Ikke alle kan opsætte en husstandsvindmølle. Det er forbeholdt fritliggende ejendomme på landet, hvor der er en vis plads omkring boligerne. Thymøllen leveres i to størrelser, 25 kw og 6 kw. En 6 kw mølle producerer under gunstige forhold mellem og kwh om året og selv om man kan sælge strøm til el-nettet, kan det bedst betale sig, hvis man på årsbasis kan udnytte den strøm, som møllen producerer. Det kan for eksempel gøres ved at udnytte strømmen til opvarmning via varmepumpe, jordvarme o. lign. Læs mere om møllen, om skat, lovgivning, økonomi og finansiering på Overvejer du en grøn energiløsning, kan du kontakte din lokale filial og høre nærmere om mulighederne for finansiering. Kan en almindelig familie sikre sin varmeog elregning mod prisstigninger, give en hånd til miljøet og samtidig hvert år spare, hvad der svarer til kroner eller mere før skat? I Thy blæser svaret i vinden og det endda så kraftigt, at det skaber lokale arbejdspladser, omsætning for flere virksomheder og måske snart salg uden for landets grænser. Idéen om modernisering af en gammel husstandsmølle fra firserne THYmøllen - smelter i øjeblikket succesfuldt sammen med en ny lov, som gør det endnu mere attraktivt at opsætte sin egen vindmølle. I marts i år blev møllen godkendt i en ny og opdateret version, og siden er det gået stærkt. - For at sige det på vestjysk: Det ser rigtig godt ud, siger direktør Leif Pinholt fra Thy Windpower, som på kun lidt over et halvt år kan tælle sig frem til flere end 140 underskrifter på salgskontrakter. Selvforsynende og pris-immun Leif Pinholt har arbejdet med vindmøller i over 25 år, og han fornemmede en stigende interesse for små husstandsmøller. Med den tendens i baghovedet kontaktede han Grønkjær s Maskinværksted i Hurup for at høre, om værkstedet ville levere en nyudviklet udgave af sin solide Thymølle. Det ville indehaverne Flemming og Bent Grønkjær gerne. Sammen med Leif Pinholt stiftede de Thy Windpower, der nu står bag møllen. For bankens filial Andelskassen i Koldby der har beskæftiget sig med vindenergi siden midt i firserne, lød konceptet bæredygtigt i mere end en forstand. Et grønt projekt med lokal vækst, som oven i købet gør det mere tillokkende at flytte fra by til land. Det ser selvfølgelig godt ud på tegnebrættet. Men idet en lov fra 2010 støtter op om de små møller, lignede THYmøllen ikke kun en god idé, men også en god forretning, fortæller Kresten Pejtersen, filialdirektør i Andelskassen. Eksempelvis kan en vindmølle-ejer i dag lade el-måleren løbe baglæns altså sælge eller låne overskydende strøm til elselskabet og man kan afskrive på møllen, hvilket giver fradrag i den personlige indkomst. 12 Aktionær 01-11

13 - Det er en rigtig fornuftig investering for mange familier på landet. Du bliver selvforsynende og immun over for prisstigninger. Samtidig går investeringen i nul på under ti år for langt de fleste, forklarer Kresten Pejtersen og tilføjer: - En typisk køber vil derefter stå med ekstra skattefri kroner i hånden hvert år forudsat at priser og afgifter på el ikke stiger. Gør de det, svarer det måske til, at ejeren står med skattefrit. Derfor er Andelskassen en af de lokale sam arbejdspartnere, der bakker op om projektet. Det sker blandt andet ved lån til udviklingen af den ny mølle og ved attraktive renter på en grøn lånepulje til familier, der vil have vedvarende energi derhjemme. Flere job end forventet Filialdirektøren melder om mange interesserede, som kan lide tanken om både at løfte privatøkonomien og skære i CO2 forureningen. Det samme oplever Thy Windpower. De første vindmøller fra det nye selskab er dukket op i landskabet og flere kunder er utålmodige og rykker for at få deres egen opsat hurtigst muligt. En enkelt ville endda købe nærmest ubeset. udnytter strømmen fra vindmøllen til også at producere deres egen varme. - Derfor skaber vi ikke kun arbejdspladser hos os selv og vores underleverandører. Vi genererer også omsætning hos de virksomheder, som sætter jordvarme-anlæg eller varmepumper op. Det giver faktisk langt flere arbejdspladser, end jeg regnede med, for der er mange involveret, siger han. Fra Thy til verden Den lille mølle kan udvikle sig til en stor eks portsucces. Spanien, Kroatien, Italien og Storbritannien er store markeder, som har gode afregningspriser for vindmøllestrøm. Thy Windpower vil ud i verden, og i øjeblikket forbereder virksomheden sig til at få møllen godkendt på det britiske marked, som kan blive kolossalt. Den britiske vindenergi sammenslutning, BWEA, skyder på, at op til mindre møller skal opsættes de kommende år. Selv om folkene bag Thy Windpower kan have god grund til at hæve armene op over hovedet, så kører forretningen dog efter den gammelkendte model, hvor man beholder begge ben på jorden. - Han ringede og spurgte, om jeg ikke bare ville sende kontrakten med det samme, så vi kunne få papirarbejdet af vejen. Hvis jeg kiggede forbi senere, kunne jeg måske tage fundamentet til møllen med, så vi kunne komme i gang, siger Leif Pinholt, der fortæller, at kunderne lægger vægt på, at møllen er dansk. - Vi bruger det første år til at få overblik over økonomien og optimere produktionen, før vi fastansætter en masse ekstra mennesker. Men man kan roligt sige, at det for alvor ruller den rigtige vej, konstaterer Leif Pinholt. Made in Thy, som er virksomhedens slogan, er for kunderne lig med stabilitet, let adgang til reservedele og nyt liv i lokalområdet, mener Leif Pinholt. Samtidig får det lokale en ekstra dimension, fordi de fleste Aktionær

14 Mulige gevinster midt i gældskrisen: Hold fast i din investeringsstrategi Den europæiske gældskrise bekymrer, væksten står i stampe, og frygt trykker aktiekurserne ned. Men nye tiltag dæmper måske krisen og giver nyt håb for tålmodige investorer. Gældsproblemer i fl ere eurolande, manglende vækst og andre dårligdomme røg efter sommerferien i den økonomiske blender. Det sørgelige resultat blev en voksende gældskrise med sortsyn for den globale økonomi i almindelighed og for eurozonen i særdeleshed. Fremtiden tegner desværre langt fra gnidningsløs, vurderer investeringschef i Danske Andelskassers Bank, Jens Sørensen: - Vi er i en ond spiral. Folk stopper op, bruger færre penge, og stort set ingen sætter gang i vækstskabende initiativer, for tilliden til de kommende år er svækket, siger han. Den mest sandsynlige prognose lyder ifølge investeringschefen på lav vækst i en lang periode formentlig i fl ere år - og det scenarie gælder ikke mindst for eurolandene. Til gengæld er der også enkelte lysglimt og måske udsigt til gevinster på aktiemarkedet for investorer med is i maven. Lysere fremtid på standby Vækst og spirende optimisme så ellers ud til at være på vej i foråret. Virksomhederne havde trimmet forretningen oven på fi nanskrisen i 2008 og 2009, regnskaberne var pæne, og indtjeningen pegede opad. Flere indikatorer for den globale økonomi var endda svagt positive. Men i juli og august gik verden igen af lave, da gældskrisen buldrede af sted, og aktierne raslede ned. Problemet med stærkt forgældede lande, som i slipstrømmen af markant stigende renter vakler under deres gældsbyrde, bekymrer markederne mere og mere. Forklaringen er blandt andet, at Italien rykker ind i overskrifterne, og at Grækenland måske ikke vil eller kan overholde de indgåede aftaler, som ellers betyder ekstra økonomisk hjælp til det trængte land. - Den styrkelse af hjælpefonden, som eurolandene bliver enige om sidst i oktober, indeholder gode og rigtige værktøjer, og det samme gør aftalen med Grækenland, mener Jens Sørensen. - Men landene herunder Grækenland skal leve op til de krav, man er blevet enige med de øvrige eurolande om. Ellers falder det hele til jorden, og en splittelse af eurozonen kommer i spil. Det vil være en uoverskuelig situation, fortsætter han. Fatal statsbankerot EU og Den Internationale Valutafond, IMF, kan holde hånden under zonens tre mest udsatte lande Irland, Portugal og Grækenland fordi de er økonomiske miniputnationer. De tre lande står tilsammen for omkring 7 procent af økonomien i eurozonen. Perspektiverne er mere skræmmende, når skeptiske obligations-investorer kaster sig over Spanien eller Italien, som er eurolandenes tredjestørste økonomi. - Italien er for stort til at redde med de midler, der er til rådighed og landet er for stort til at lade falde. En statsbankerot kan få fatale konsekvenser for både eurolandene og resten af verden, lyder det. I november fi k Italien og Grækenland nye teknokrat-regeringer med fornyet vilje til reformer og skrappe besparelser. Men de vedtagne spareplaner har foreløbig ikke været nok til at lukke luften ud af gældskrisen. Krisen smitter Den græske syge smitter, selv om medicinskabet står åbent, og patienten er i behandling. Også økonomisk sundere lande som Frankrig og Holland oplever stigende renter. 14 Aktionær 01-11

15 Den Europæiske Centralbank, ECB, vil formentlig være tvunget til at gribe mere håndfast ind. For eksempel i form af et uformelt renteloft, så banken trykker renten ned igen ved at støtteopkøbe statsobligationer i stor stil, når renteniveauet rammer kritiske niveauer i gældsplagede lande. På et tidspunkt vil det lykkes at dæmpe symptomerne og lægge låg på gældskrisen. Det betyder desværre ikke, at opsvinget venter lige efter nytår. Men det kan give mere stabilitet og mindre kaos. - Der vil stadig være en ubetalt regning. Reformer og besparelser i lande som Italien og Grækenland er nødvendige, men tiltagene giver også mindre til privat og offentligt forbrug. Det bremser væksten, forklarer Jens Sørensen. Efteråret har givet drøje hug til aktiekurserne kloden rundt. Ingen er gået ram forbi. Frygt, nervøsitet og usikkerhed hærger de fi nansielle markeder, og angst for fremtiden kan ikke regnes fornuftigt ind i en aktie. Kursen falder bare næsten uanset, hvordan selskabet klarer sig. Dommedag eller billige aktier Når de mest akutte krisesymptomer aftager, vil investorerne igen måle aktiernes værdi på fremtidsudsigterne for de enkelte virksomheder. - Hvis man ikke tror, at dommedag ligger i 2012, er aktierne billige nu. Når frygten aftager, stiger kurserne igen. Selv om niveauet næppe rammer de højder, de fl este troede i foråret, kan der være pæne gevinster i vente for langsigtede investorer med de rigtige aktier, forudser Jens Sørensen. Sælg alt er derfor ikke anbefalingen. Rådet er derimod at holde fast i sin investeringsstrategi. Blandt andet fordi det sjældent lykkes at købe i nærheden af bunden og sælge på toppen. - Hvis du ligger søvnløs af bekymring, skal du naturligvis sælge, men det er ikke vores generelle anbefaling. Vi mener, det bedst kan betale sig at være tro mod sin strategi, siger investeringschefen. Aktier er højrisiko Spørgsmålet er så, om man midt i det økonomiske sortsyn bør supplere sin beholdning med fl ere aktier. - Det afhænger af din risikoprofi l, for aktierne kan sagtens falde yderligere, mener Jens Sørensen. - Men aktiemarkedet har allerede priset meget dårligdom ind, som måske eller måske ikke indtræffer, og aktierne er faldet over en bred kam. Det åbner for gode køb i selskaber med fornuftige resultater, tilføjer investeringschefen, der tilråder en overvægt af defensive aktier på grund af den manglende økonomiske vækst. Et andet lyspunkt fi nder man uden for Europa. I de såkaldte emerging markets som Kina, Indien og Rusland klarer økonomierne sig stadig godt og det afbøder krisens omfang hos os. - Og så må man ikke glemme, at mens aktierne er faldet, er obligationerne steget. Alt efter risikoprofi l har vores kunder ofte en mindre eller større andel af obligationer i porteføljen. Det betyder, at mange ofte er mindre hårdt ramt, end de forventer, fordi fokus er på krise og faldende aktiekurser. Global krise Redningspakker og hjælpefond Irland, Portugal og Grækenland har alle bedt om og fået hjælp af EU og IMF, Den Internationale Valutafond. Reelt er Italien sat under administration og overvåges skarpt. 28. oktober blev eurolandene enige om dels at styrke den europæiske hjælpefond, dels om en ny og større redningspakke til Grækenland. Aftalen indebærer blandt andet, at Grækenland får halveret sin udlandsgæld, at hjælpefonden får fl ere penge til rådighed, og at bankerne skal leve op til øgede kapitalkrav. I Europa går der groft sagt en skille linje mellem nord og syd. De fl este nordeuropæiske lande herunder Danmark har stadig nogenlunde snor i gæld og offentlige udgifter, mens de sydeuropæiske lande er i større problemer. De svageste økonomier er Irland, Portugal og Grækenland. I en gruppe derefter følger Italien og Spanien. Fra finanskrise til gældskrise Den amerikanske investeringsbank Lehman Brothers skubbede fi nanskrisen i gang, da den krakkede i efteråret For ikke kun Lehman Brothers var i problemer. Store banker og fi nansielle institutioner havde alt for mange højrisikable udlån til især ejendomssektoren, og da ejendomspriserne faldt, spredte krisen sig som væltende domino-brikker. Med skiftet fra fi nanskrise til gældskrise er søgelyset svinget fra fi nansinstitutioner over mod primært USA's og sydeuropæiske landes voksende gæld, som reelt allerede har ført fl ere lande ud over den økonomiske afgrund. Følg udviklingen og få seneste anbefalinger På andelskassen.dk/investering kan du se og tilmelde dig nyhedsbreve om udviklingen i den globale økonomi og på de fi nansielle markeder. Her fi nder du blandt andet vores aktieanbefalingsliste, markedsholdning og øvrige investeringstips, som man også kan modtage på mobilen.

16 Pension på ønskelisten Pensionsberegner På kan prøve vores populære pensionsberegner og få et fi ngerpeg om, hvorvidt du indbetaler nok på din pensionsordning. - Hvad koster et juletræ i december 2030? December er for de fl este en travl måned, hvor der er nok at tænke på. Pensionsordningen plejer ikke at stå øverst på hverken huske- eller ønskeseddel hos ret mange. Men planen om at sænke loftet for indbetaling på ratepension, tilbagetrækningsreformen og andre nye regler på pensionsområdet betyder, at både interessen og behovet for rådgivning om pension stiger: - Vi har altid lagt stor vægt på at rådgive vores kunder grundigt om pension, men vi har bestemt kunnet mærke, at behovet for pensionsrådgivning er blevet endnu større på det seneste. Folk er usikre på fremtidens pensionssystem i Danmark, og tvivlen får fl ere til at søge råd hos os, eksempelvis om efterlønnen, fortæller Birgitte Normann, som er pensionschef i Andelskassen. I dag lever danskerne længere, og samtidig lever vi en langt mere aktiv tilværelse som pensionister, bl.a. fordi vi generelt har et bedre helbred. Det betyder, at vores pensionsopsparing skal række længere. I 2011 er folkepensionens grundbeløb kr. før skat. Et beløb, som for de fl este ikke forslår til alt det, man gerne vil, når man forlader arbejdsmarkedet. Dertil kommer, at priserne stiger hvad skal du fx give for dit juletræ, når du skal ud og købe det i december 2030? Indbetaling giver skattefordel Hvis man vil opnå den skattefordel, der er forbundet med at indbetale på sin pensionsopsparing, kan man lige nå det: Indskuddet skal ske senest fredag den 30. december. Der ligger desuden et lovforslag i støbeskeen, som med stor sandsynlighed vil sænke loftet for indbetaling på en ratepension til kr. Derfor kan det meget vel være sidste chance for at indbetale kr. på ratepensionen hvilket er loftet i Hvis du er en af dem, der bliver berørt af lovændringerne eller hvis du er i tvivl om reglerne er der ekstra god grund til at aftale et møde med din kunderådgiver, så du kan få overblik over din pension og din samlede økonomi. Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Aktionær 01-11

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Søren Dahl fra Cafe Hack. Årsregnskab 2011. Efterløn eller ej? - Radioens bedste ven

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Søren Dahl fra Cafe Hack. Årsregnskab 2011. Efterløn eller ej? - Radioens bedste ven Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S Søren Dahl fra Cafe Hack - Radioens bedste ven Årsregnskab 2011 - Tilfredsstillende basisindtjening, men utilfredsstillende resultat Efterløn eller ej? -

Læs mere

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. "Der er begået fejl..." Samarbejde og opbakning. Købstædernes Forsikring

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Der er begået fejl... Samarbejde og opbakning. Købstædernes Forsikring Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S "Der er begået fejl..." Og de skal naturligvis rettes Samarbejde og opbakning Studerende startede håndboldhold Købstædernes Forsikring Banken kan nu tilbyde

Læs mere

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Det simple liv. Tættere på erhvervskunderne. Bonderøven er med på bankens aktionærmøder

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Det simple liv. Tættere på erhvervskunderne. Bonderøven er med på bankens aktionærmøder Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S Det simple liv Bonderøven er med på bankens aktionærmøder Tættere på erhvervskunderne Nye erhvervscentre giver unikke muligheder Indhold: Forandre for at

Læs mere

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Årsrapport 2014. Lillebror-ånd giver succes. 100 års jubilæum

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Årsrapport 2014. Lillebror-ånd giver succes. 100 års jubilæum Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S Årsrapport 21 acceptabelt resultat med plus på bundlinjen Lillebror-ånd giver succes tv-værten Peter Ingemann er årets gæstetaler på aktionærmøderne 1 års

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN Tidsskrift for bæredygtig økonomi 82. årgang Nummer 4 oktober 2012 Bladet JaK medlemsbank sverige side 4 Hvad er JaK? side 8 syntesetanken 2012 side 12 JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN 1931

Læs mere

Fokus. Fuld fokus på rådgivning i Sparekassen. Sparekassen. udvider med tre nye afdelinger. Århus-virksomhed har valgt. Sparekassen.

Fokus. Fuld fokus på rådgivning i Sparekassen. Sparekassen. udvider med tre nye afdelinger. Århus-virksomhed har valgt. Sparekassen. Fokus Sparekassen udvider med tre nye afdelinger De tre nye afdelinger i Skovlund, Alslev og Billum har fået solidt fodfæste. Side 18 september 2010 Side 5 Århus-virksomhed har valgt Sparekassen Den tætte

Læs mere

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig 3 pengenyt 2010 Ja, din pension er kedelig lige til du får brug for den! Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen konvertere eller ej? 2.969 i så er det lån vist betalt ÅoP Nye kort Nye muligheder

Læs mere

Premium Nyt. Positive overraskelser ønskes. Boligmarked i slæbegear Ny livsvarig pension til premiumkunder. Oktober 2011

Premium Nyt. Positive overraskelser ønskes. Boligmarked i slæbegear Ny livsvarig pension til premiumkunder. Oktober 2011 Premium Nyt Positive overraskelser ønskes Oktober 2011 Boligmarked i slæbegear Ny livsvarig pension til premiumkunder Kære læser Vi står over for en tid med forandringer i det danske samfund. Nye lovforslag

Læs mere

Sådan investerer du din pension

Sådan investerer du din pension Sådan investerer du din pension Alderdom. Alle kommer til at opleve den, men mange glemmer at tage sine forbehold inden den indtræffer. Er du også i tvivl om, hvordan du selv tilrettelægger din pension

Læs mere

Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar 2013. for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen

Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar 2013. for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar 2013 for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen 1 CSR-rapport 2013 Indledning Danske Andelskassers Bank er en børsnoteret dansk bank, der pr. 31. december

Læs mere

Modvind på jobmarkedet

Modvind på jobmarkedet Finansforbundets magasin nr. 1, 2013 Modvind på jobmarkedet Opsagte under krisen har nu sværere ved at få job end tidligere. Flere søger over i andre sektorer Læs side 10 Med Vækstlån bliver din gode kunde

Læs mere

Foran på point. Chefen skal styre sig ved julefrokosten Side 44

Foran på point. Chefen skal styre sig ved julefrokosten Side 44 forbundets magasin nr. 10, 2014 Chefen skal styre sig ved julefrokosten Side 44 Foran på point Flere små pengeinstitutter tjener relativt flere penge end de største banker, samtidig med at de holder liv

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 13.00. PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 13.00. PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 13.00 PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24. april 2015 Det fuldstændige generalforsamlingsmateriale og Årsrapport 2014 er offentliggjort

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

Formue. Erik Møller den ukuelige fighter. Formuepleje låner gratis. Fokus på investorbeskyttelse. Et af europas bedste aktieteams bag Formuepleje

Formue. Erik Møller den ukuelige fighter. Formuepleje låner gratis. Fokus på investorbeskyttelse. Et af europas bedste aktieteams bag Formuepleje Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 4. kvartal 2012 // indhold 27. årgang Formue Formuepleje låner gratis Fokus på investorbeskyttelse Et af europas bedste aktieteams bag Formuepleje Erik Møller

Læs mere

Formue. Virksomhedsobligationer. giver bedre afkast. Nej der er ikke deflation. Har dine aktier husket badebukserne? Formue // 2.

Formue. Virksomhedsobligationer. giver bedre afkast. Nej der er ikke deflation. Har dine aktier husket badebukserne? Formue // 2. INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 2. kvartal 2015 // 30. årgang Formue Virksomhedsobligationer giver bedre afkast Nej der er ikke deflation Har dine aktier husket badebukserne? Formue // 2.

Læs mere

Formue. Aktiemarkederne nede Formuepleje står imod

Formue. Aktiemarkederne nede Formuepleje står imod indhold Formue 26. årgang 04 // 2011 Optimal portefølje - kræver global investering Aktiestrategi - når usikkerheden raser Formuepleje 3 år efter Lehman Brothers kollaps Aktiemarkederne nede Formuepleje

Læs mere

Nye tider for ældre. Alle skal ikke forkæles lige meget. Danske Bank sætter fart på digitale selvbetjeningskanaler. Læs side 10

Nye tider for ældre. Alle skal ikke forkæles lige meget. Danske Bank sætter fart på digitale selvbetjeningskanaler. Læs side 10 Finansforbundets magasin nr. 11, 2012 Nye tider for ældre Alle skal ikke forkæles lige meget. Danske Bank sætter fart på digitale selvbetjeningskanaler. Læs side 10 Der findes en anden vej, når du vil

Læs mere

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften.

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften. Bestyrelsens beretning for 2014 på A/S Møns Banks generalforsamling den 25. marts 2015 ----------------------------------------------------------------- Indledning Hjertelig velkommen til Møns Bank s generalforsamling.

Læs mere

Specialafhandling: HD Finansielrådgivning Opgaveløser: Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø

Specialafhandling: HD Finansielrådgivning Opgaveløser: Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø Specialafhandling: Opgaveløser: HD Finansielrådgivning Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø Indholdsfortegnelse English summary... 4 Indledning... 5 Problemformulering...

Læs mere

HVOR KOMMER PENGE EGENTLIG FRA? 29

HVOR KOMMER PENGE EGENTLIG FRA? 29 DECEMBER 2013 HVOR KOMMER PENGE EGENTLIG FRA? 29 GLOBALT OPSVING STABILISERES 4 SPARER DU NOK OP TIL PENSION? 38 LÆGEVIDENSKABELIGE REVOLUTIONER I HORISONTEN 43 INDHOLD Globalt opsving stabiliseres 4 Indtjening

Læs mere

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 UDGIVES AF PENSION FOR SELVSTÆNDIGE September 2013 SELVSTÆNDIG Side 10 Sejt! Men jeg turde ikke Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 Pensionen fik en ekstra tand Side 21 d enkelt September 2013 Side 1 Alpe

Læs mere

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19 Nr. 2 - April 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Samfundskrisen Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7 Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen

Læs mere

pengenyt Prøv vores pensions-quiz Obligationer når ikke aktier til sokkeholderne... eller er det for firkantet sat op?

pengenyt Prøv vores pensions-quiz Obligationer når ikke aktier til sokkeholderne... eller er det for firkantet sat op? 3 pengenyt 2013 Obligationer når ikke aktier til sokkeholderne... eller er det for firkantet sat op? Bliver det i lystyacht, du sejler dit livs solnedgang i møde? Prøv vores pensions-quiz Hvorfor dømmer

Læs mere

En verden uden pengeinstitutter?

En verden uden pengeinstitutter? 1 2013 pengenyt En verden uden pengeinstitutter? 13 situationer, hvor du ville have svært ved at undvære dit pengeinstitut Den lave rente århundredets gave Overførsler speedes op Hvor kvikt er dit lån?

Læs mere

Premium Nyt November 2012

Premium Nyt November 2012 Premium Nyt November Et godt år for investorerne Lad pensionen tage over, hvor efterlønnen slap Positive tendenser på boligmarkedet Få Premium Nyt direkte i din indbakke Tilmeld dig på nordea.dk/premiumnyt

Læs mere

værdi Overvads overblik nyt fra Alm. Brand Invest Alt andet end pension Hvem bestyrer dine penge? Hvorfor er afkast og udbytte ikke ens?

værdi Overvads overblik nyt fra Alm. Brand Invest Alt andet end pension Hvem bestyrer dine penge? Hvorfor er afkast og udbytte ikke ens? værdi nyt fra Alm. Brand Invest Overvads overblik Grækenland: Sol, strand og snart bankerot? Hvem bestyrer dine penge? Mød bestyrelsen i Alm. Brand Invest Alt andet end pension Om hvordan vi bruger skattelettelserne

Læs mere

Kampe er til for at vindes

Kampe er til for at vindes Nr. 4 december 2008 Den gammeldags sælger er populær... Tæt på»udsolgt«på Kontorhotellet... Færre tør tage springet... Færre iværksættere ønsker at låne penge... Arbejdsstyrken på vej ned i Holbæk... 1

Læs mere

pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension Det er fedt at spare op! Christina Falkberg fra Sparexperimentet

pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension Det er fedt at spare op! Christina Falkberg fra Sparexperimentet pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension Det er fedt at spare op! Christina Falkberg fra Sparexperimentet nr. 2 efterår 2014 indhold Fælleskonference hvad ønsker medlemmerne? Læs side

Læs mere