Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk. 1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk. 1."

Transkript

1 Sparekassen Thys regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Nærværende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen Thy. Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk. 1. Grundlaget for disse regler er Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel og Bekendtgørelse om værdipapirhandleres udførelse af ordrer. Sparekassen Thy tilbyder handel med obligationer, aktier og andre finansielle instrumenter. Du kan handle via Sparekassen Thys afdelinger, via telefonisk kontakt eller via Netbank. Hvis du handler via selvbetjening (Netbank), gælder nærværende regler for handel med værdipapirer også. Sparekassen Thy anbefaler ikke at anvende s til ordreafgivelse, med mindre andet specifikt er aftalt. Dette skyldes, at ordreafgivelse betragtes som tidskritisk, og at s i visse situationer ikke bliver modtaget og/eller læst straks. Reglerne gælder også for professionelle kunder og godkendte modparter i det omfang, det er relevant jf. bilag 1 og 2 til Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel. Sparekassen Thy har inddelt sine kunder i kategorierne detailkunder, professionelle kunder og godkendte modparter jævnfør Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel. 2. Rådgivning Du er altid velkommen til at søge rådgivning om handel med finansielle instrumenter i en afsparekassen Thys afdelinger. I forbindelse med rådgivningen skal der udarbejdes en investeringsprofil(mifid), inden handel kan finde sted. Handler du finansielle instrumenter via selvbetjening kan du - på egen hånd og uden at modtage investeringsrådgivning - indgå aftaler om og afgive ordrer om handel af de finansielle instrumenter, som er tilgængelige i selvbetjening ( execution only ). Der påhviler ikke Sparekassen Thy nogen pligt til at vurdere det leverede eller tilbudte instruments eller den ydede eller tilbudte tjenesteydelses hensigtsmæssighed, og Sparekassen Thy overvåger ikke dine handler, uanset om du i andre sammenhænge har aftalt en investeringsprofil med Sparekassen Thy. Ved selvbetjening beslutter du derfor selv, hvordan dine depoter skal sammensættes. Du vælger selv handelstype, og du bærer selv risikoen for de investeringer, som du foretager via selvbetjening. Vi anbefaler, at du søger rådgivning i Sparekassen Thy, såfremt du er i tvivl om, hvorvidt et konkret værdipapir måtte være egnet som investeringsobjekt for dig. Rådgivningen sker i en af Sparekassen Thys afdelinger. 3. Begreber i forbindelse med direkte handel på Nasdaq København 3.1 Handelsdagen på Nasdaq København Handelsdagen på Nasdaq København begynder med en 1-times åbningsperiode fra kl. 8.00, som afsluttes med en åbningsprocedure, hvor åbningskursen beregnes. Perioden kaldes før-handel eller pre-handel. Efter åbningsproceduren går ordrebøgerne over til kontinuerlig handel. Den kontinuerlige handel går fra kl til kl Fra kl til kl er der en lukkekurs-procedure, hvor lukkekursen beregnes. Efter kl kan der ikke indlægges ordrer til kontinuerlig handel. 3.2 Ordrebog Ordrebogen for et givet værdipapir er samlingen af købsordrer og salgsordrer samt øvrige informationer, der knytter sig hertil. En ordrebog svarer til det sted i systemet, hvor man indlægger sine ordrer i en given fondskode. 3.3 Senest betalte kurs En handel i en given ordrebog vil opdatere senest betalte kurs, som er den senest handlede kurs. 3.4 Kursspring Kursspring er udtryk for, hvor stor forskel der minimum skal være på købs- og salgsprisen, og hvor meget kursen som minimum kan ændres pr. gang. Regler-værdipapirer/ Side 1 af 7 Udskrivningsdato:

2 Tabellen nedenfor viser kursspring for aktier og investeringsbeviser, og eksempelvis vil 0,5 betyde, at kursen på en ordre kan springe i 0,50 kr. ad gangen fx 55,50 og 56,00 1 betyde, at kursen på en ordre kan sættes i hele kroner fx 565,00 og 566,00 Kursinterval i DKK Kursspring i DKK 0 4,99 0,01 5 9,95 0, ,90 0, ,50 0, > Handelsformer Sparekassen Thy tilbyder følgende handelsformer: 1. Strakshandel 2. Markedsordre (med limit) 3. Gennemsnitshandel 4. Markedskurshandel 5. Kommissionshandel 6. Limitordrer 7. Strakshandel på termin eller via kurskontrakter Hvis du ikke entydigt har bestemt en anden handelsform, tager vi din ordre i kommission og afregner den bedst muligt. Vi tager også ordren i kommission, hvis vi ikke kan afregne ordren som en gennemsnitshandel. Vi gennemfører som udgangspunkt alle kundehandler via Sparekassen Thys egenbeholdning. Sparekassen Thy forbeholder sig under særlige omstændigheder ret til ikke at effektuere en ordre fra dig. Det kan eksempelvis være, hvor kursforskel mellem bud og udbud er uhensigtsmæssig stor, hvor der ingen kurs er eller hvor der ikke løbende er handel i det pågældende værdipapir. Sparekassen Thy kan vælge at udsætte eller annullere din ordre Strakshandler indenfor fondsbørsens åbningstid Sparekassen Thy stiller strakskurser i en række værdipapirer. Ved strakskurser får du straks at vide, hvilken kurs du kan handle den ønskede mængde værdipapirer til. Antallet af papirer kan variere fra dag til dag, ligesom der kan ske udskiftninger i de papirer, der aktuelt stilles strakskurser i. Hvis der på handelstidspunktet ikke er bud og/eller udbud på værdipapiret, kan Sparekassen Thy vælge at fastsætte en strakskurs på baggrund af en vurdering af den bedste opnåelige kurs ud fra værdipapirets omsættelighed og det aktuelle kursniveau i markedet generelt set. Hvis strakskursen er stillet på baggrund af en vurdering, vil dette fremgå af din fondsnota. Du finder en nærmere beskrivelse af, hvordan vi stiller priser i de efterfølgende afsnit. Ved obligationer fastsættes kurserne løbende, så kursen til enhver tid ligger inden for eller på det bedst stillede bud og udbud i handelsposter i det pågældende værdipapir på Nasdaq København reguleret med Sparekassen Thys normale tillæg/fradrag. Tillæg/fradrag vil fremgå af din fondsnota Strakshandel efter fondsbørsens lukketid Handler du værdipapirer efter fondsbørsens lukketid, stiller Sparekassen Thy strakskurser i en række udvalgte værdipapirer, Kurserne tager udgangspunkt i den officielle lukkekurs kl Da der ikke eksisterer et officielt marked efter kl , vil eventuelle kursbevægelser alene bero på Sparekassen Thys subjektive vurdering af nyheder og informationer, som vi vurderer, har kursbevægende karakter og vil få betydning for åbningskursen den kommende handelsdag. Sparekassen Thy skal kunne gøre rede for, hvilke forhold der begrunder, at markedskursen er ændret efter kl Markedsordre (med limit) Markedsordre er den officielle betegnelse for handel direkte på Nasdaq København gennem deres handelssystem INET. Du har her mulighed for at handle aktier direkte på Nasdaq København også via selvbetjening. Markedsordre er automatisk formidling af ordrer, hvorved der ved opkobling mellem Sparekassen Thy og kunden elektronisk formidles kundeordrer til Nasdaq København. Markedsordrer er limiterede ordrer, og du kan indlægge en Markedsordre i samtlige aktier og investeringsforeninger i tidsrummet kl til kl Eventuel handel kan dog kun på hverdage (bankdage) påregnes i tidsrummet kl til kl En markedsordre giver mulighed for at byde ind i spreadet mellem bud og udbud. Ønsker du eksempelvis at købe, kan du byde en kurs, der er lavere end bedste udbud, men højere end bedste bud. Din ordre bliver ikke straks til en handel, men du indsnævrer spreadet, og står forrest i køen som byder på det pågældende værdipapir. Regler-værdipapirer/ Side 2 af 7 Udskrivningsdato:

3 Der er risiko for, at ordren bliver delt i flere små handler Gennemsnitshandel Gennemsnitshandler er handler med aktier og investeringsforeningsbeviser, der afregnes over Sparekassen Thys egenbeholdning til en vægtet gennemsnitskurs, som er dannet på Nasdaq København. Der tages udgangspunkt i gennemsnit alle handler, der er et vægtet gennemsnit af alle handler gennemført på Nasdaq København i tidsrummet kl til I undtagelsestilfælde kan ovennævnte afregningsprincip fraviges, eksempelvis i særlige markedssituationer eller i værdipapirer, hvor der ikke er løbende handel. Afviges afregningsprincippet, betragtes handlen som en kommissionshandel. Det betyder, at papiret enten handles over børsen eller på vilkår, der ligner strakshandel. Hvis Sparekassen Thy fraviger, vil det fremgå af din fondsnota. Sparekassen Thy anbefaler, at du limiterer dine gennemsnitsordrer, så du ikke bliver overrasket over en uheldig kursudvikling, fra du afgiver ordren, indtil kursen fastsættes. Se også beskrivelsen af limiterede ordrer under punkt Markedskurshandel En markedskurshandel er en handel i kommission, hvor Sparekassen Thy vælger at afregne handlen via egenbeholdningen. Markedskurshandel kan anvendes, hvis din ordre ikke kan afregnes som en gennemsnitshandel og Sparekassen Thy vurderer, at du kan få den bedst mulige pris ved at handle på vilkår, der ligner strakshandel. Kursen på en markedskurshandel fastsættes ud fra Best Execution, og det er altid Sparekassen Thy, der er din modpart i handlen. Ved en markedskurshandel kender du ikke prisen, når du afgiver ordren, som du gør ved strakshandel, og markedskurshandel er en af flere muligheder, som Sparekassen Thy kan vælge at handle på. Hvis der på handelstidspunktet ikke er bud og/eller udbud på Nasdaq Københavns INET handelssystem, kan Sparekassen Thy vælge at fastsætte kursen på baggrund af en vurdering af den bedste opnåelige kurs ud fra værdipapirets omsættelighed og det aktuelle kursniveau i markedet generelt set. Hvis vi fastsætter kursen på baggrund af en vurdering, vil dette fremgå af din fondsnota. 4.5 Kommissionshandel Handel i kommission vil sige, at Sparekassen Thy søger at få den bedst mulige pris for dig ud fra de handelsmuligheder, der er til rådighed for det pågældende værdipapir. Det vil sige, at handlen gennemføres som en børs- eller gennemsnitskurshandel. Sparekassen Thy kan også vælge at tage din ordre i kommission og fastsætte kursen på din ordre som en markedskurshandel. Kursen for handlen bliver fastsat med udgangspunkt i den kurs, som Sparekassen Thy har opnået eller kan opnå på markedet eller hos en anden markedsdeltager. Hvis du ikke entydigt har bestemt en anden handelstype, vil vi tage din ordre i kommission. Vi tager også ordren i kommission, hvis vi ikke kan afregne ordren som en gennemsnitshandel, Hvis du handler i kommission, kan Sparekassen Thy selv træde ind i handlen, det vil sige at være din modpart i handlen. Dette vil fremgå af din fondsnota. Sparekassen Thy kan kun træde ind som din modpart på samme vilkår, som der i øvrigt handles til i markedet. Du kan derfor ikke lide tab eller opnå fordele ved, at Sparekassen Thy selv træder ind i handlen. Ordrer i kommission kan deles eller samles og handles til forskellige priser hen over dagen, hvis markedet ikke giver mulighed for at afregne den fulde ordre på en gang. Dette vil i givet fald fremgå af din fondsnota Limiterede ordrer Du kan afgive ordre om køb/salg af værdipapirer, hvor du ved køb angiver en maksimal kurs og ved salg en minimumskurs. For limiterede ordrer gælder, at handelsprisen skal overholde den limiterede kurs inkl. Sparekassen Thys tillæg/fradrag, før handlen vil blive gennemført. Vi vil søge at handle limiterede gennemsnitshandler i henhold til ordrebekræftelsen. Hvis vi ikke kan handle indenfor 10 børsdage på grund af markedsforhold, udløber den limiterede ordre automatisk, med mindre andet er aftalt. I undtagelsestilfælde kan ovennævnte afregningsprincipper fraviges. Undtagelsestilfælde kan blandt andet opstå i særlige markedssituationer eller i værdipapirer hvor der ikke er løbende handel. Hvis afregningsprincipperne fraviges, betragtes handlen som en kommissionshandel. Det betyder, at papiret enten handles over børsen eller på vilkår, der ligner strakshandel. Hvis vi fraviger, vil det fremgå af din fondsnota. Kan en limiteret ordre, der vedrører aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, ikke udføres straks på gældende markedsvilkår, vil Sparekassen Thy forsøge at udføre ordren hurtigst muligt ved straks at offentliggøre den limiterede kundeordre på en måde, der gør oplysningen let tilgængelig for andre markedsdeltagere, medmindre du udtrykkeligt bestemmer andet. 4.7 Strakshandel på termin eller via kurskontrakter Sparekassen kan strakshandle på termin eller via kurskontrakt. Dette betyder, at afviklingsperioden er længere end de sædvanlige to børsdage for danske værdipapirer. Afregningskursen vil følge reglerne for strakskurser. Derudover vil der blive beregnet et terminstillæg eller et terminsfradrag. Terminstillægget/-fradraget vil blive udregnet ud fra værdipapirets direkte rente og Sparekassens pengemarkedsrente for den pågældende periode. Regler-værdipapirer/ Side 3 af 7 Udskrivningsdato:

4 5. Fra ordre til handel 5.1 Ordreprioritering Under kontinuerlig handel prioriteres de ordrer, som har mulighed for at blive handlet, i en bestemt rækkefølge: 1) bedste kurs 2) hvornår ordren blev lagt ind i ordrebogen 5.2 Handelsprocedure Ved aktiehandel effektueres handlerne ved, at der er ens eller overlappende kurs på købs- og salgsordrerne. Er der flere ordrer i systemet til en købskurs på eksempelvis 300 og med et samlet antal på stk., bliver der handlet stk., hvis en salgsordre på stk. til kurs 300 indlægges i systemet Indlægges en salgsordre på 100 stk. til kurs 300, handles i første omgang kun de 100 stk., og de købsordrer, der fortsat ligger i systemet, er nu reduceret til en samlet mængde på 900 stk. Den ordre, der har den bedste kurs og er indlagt først i systemet, bliver også først handlet. Der handles altid til den indlagte ordres kurs. Det vil sige, at er der en købsordre i systemet til kurs 300 og en salgsordre til kurs 290 kommer ind i systemet, da vil der matches/handles til kurs 300. Ordren forbliver i systemet indtil den på ordrebekræftelsen anførte dato. Ordrer skal afgives med limitering. Hvis du vælger en limiteret købsordre, skal du angive den kurs, som er den højeste kurs, du ønsker ordren bliver afregnet til. Hvis du vælger en limiteret salgsordre, skal du angive den kurs, som er den laveste kurs, du ønsker ordren bliver afregnet til. Sparekassen Thy kan afvise at medtage din ordre, hvis limiteringen afviger væsentlig fra seneste betalte kurs eller seneste slutkurs. Ordrer, der ikke følger Nasdaq Københavns regler for børshandel med hensyn til kursspring, rundes ned til nærmeste korrekte kursspring ved købsordrer og rundes op til nærmeste korrekte kursspring ved salgsordrer. En ordre kan ikke ændres, kun slettes, og kun såfremt den endnu ikke er handlet på Nasdaq København. Sparekassen Thy påtager sig intet ansvar for, at indlagte ordrer kan slettes. Ordrer kan kun slettes på hverdage (bankdage) mellem kl og kl Når ordren er handlet, vil den fremgå af depotbevægelserne. I tilfælde af en børspause i handlen med et papir vil en ordre i det pågældende papir blive behandlet efter proceduren beskrevet i hjælpeteksten i selvbetjenings handelsbillede. 5.3 Maksimal størrelse af risikoen for Sparekassen Thy Når du via selvbetjening handler direkte på Nasdaq København, er der en begrænsning på, hvor stor den samlede kursværdi af uafviklede handler og ordrer må være. En handel eller ordre vil være uafviklet indtil valørdagen. Der må i selvbetjening maksimalt være for en million kr. i samlet kursværdi i uafviklede handler/ordrer. Dog kan der træffes særskilt aftale om udvidelse af summen af uafviklede handler og ordrer. 5.4 Selvindtræde Pengeinstituttet kan selvindtræde i handler. Det betyder, at pengeinstituttet via INET handelssystemet kan matche egne (kundens) ordrer og derved indgå en såkaldt krydset handel. Systemet favoriserer ordrer, der kan føre til krydsede handler, da tidsprioriteringen tilsidesættes. Selvindtræde vil forekomme, hvis pengeinstituttets pris på handelstidspunktet var bedst eller der ikke var bedre priser end pengeinstituttets - tid, mængde og handelsvilkår taget i betragtning. 5.5 Sparekassen Thys adgang til at annullere ordrer og handler Ordrer, der indlægges i ordrebogen, og handler, der er sammenført automatisk i eller indberettet til handelssystemet, skal afspejle det pågældende instruments aktuelle markedsværdi og udgøre reelle ordrer og handler. Aktuel markedsværdi for handler er kurser, der ved en samlet vurdering afspejler den aktuelle kursfastsættelse af det pågældende instrument. Ved vurdering af den aktuelle markedsværdi skal der bl.a. tages hensyn til ændringer i kursfastsættelsen i løbet af den pågældende børsdag, ændringer i kursfastsættelsen af instrumentet på tidligere børsdage, instrumentets volatilitet og generelle ændringer i kursfastsættelsen af sammenlignelige instrumenter og, hvor det er relevant, andre specifikke vilkår for den pågældende handel. En ordre afspejler ikke den aktuelle markedsværdi, hvis den er indlagt i ordrebogen med en kurs, der hvis ordren sammenføres automatisk, helt åbenbart fører til en handel, der ikke afspejler den aktuelle markedsværdi. Ordrens gyldighed skal tages i betragtning, når markedsværdien vurderes. Sparekassen Thy har ret til at annullere ordrer og handler, der ikke afspejler instrumentets aktuelle markedsværdi. Sparekassen Thy påtager sig intet ansvar eller nogen forpligtelse overfor kunden for, at ordrer og handler, der kan annulleres, Regler-værdipapirer/ Side 4 af 7 Udskrivningsdato:

5 vil blive annulleret. Nasdaq København kan bestemme, at ordrer, der ikke opfylder ovenstående eller må betragtes som forsøg på kursmanipulation, skal betragtes som værende ugyldige og derfor skal slettes fra ordrebogen. Og at handler, der ikke opfylder ovenstående eller må betragtes som forsøg på kursmanipulation, skal betragtes som værende handler, der ikke kan opdatere seneste betalte kurs. 5.6 Nasdaq Københavns adgang til at annullere handler Hvor dette kræves for at sikre markedsintegriteten, eller hvor der foreligger særlige forhold, kan Nasdaq København annullere en handel. Om særlige forhold betragtes en fejl, hvorom der ikke kan herske tvivl, eller et uheld, der er forårsaget af en teknisk eller manuel fejl på børsen, hos Sparekassen Thy eller hos kunden, en væsentlig og uomtvistelig overtrædelse af lov eller forskrift eller Nasdaq Københavns regelsæt eller tekniske forstyrrelser i handels- og/eller clearingsystemerne, som Sparekassen Thy ikke er herre over. 5.7 Handel med værdipapirer noteret på GXG Markets GXG Markets er en autoriseret markedsplads og er under tilsyn af Finanstilsynet. Her kan du også handle til den kurs, som Sparekassen Thy kan opnå på handelsdagen under hensyntagen til tid, mængde og andre handelsvilkår i det hele taget. Sparekassen Thy er også her forpligtet til at leve op til sædvanlig god og faglig standard og til at tilgodese dine interesser. Handel på GXG Markets er som udgangspunkt altid handel i kommission. 6.0 Fondsnota 6.1 Fondsnota/bekræftelse Når Sparekassen på kundens vegne har udført en ordre, vil Sparekassen hurtigst muligt give kunden de væsentligste oplysninger om udførelsen. I den forbindelse forbeholder Sparekassen sig ret til at give oplysninger ved brug af standardkoder. Hvis kunden er kategoriseret som detailkunde, vil Sparekassen sende kunden en afregningsnota senest den første hverdag efter udførelsen, eller hvis Sparekassen modtager bekræftelsen fra tredjemand, senest den første hverdag efter modtagelsen af bekræftelsen, med mindre kunden har fået en nota direkte fra tredjemand. Ved handel med obligationer i forbindelse med belåning af fast ejendom forbeholder Sparekassen sig ret til at sende de væsentlige oplysninger om udførelsen og afregningsnotaen sammen med de øvrige oplysninger, dog senest én måned efter handlens gennemførelse. Hvis Sparekassen modtager ordrer fra en detailkunde i forbindelse med andele i kollektive investeringsforeninger omfattet af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. og andele i andre institutter for kollektiv investering, der udføres periodisk, vil Sparekassen enten sende kunden afregningsnotaer, eller give kunden oplysninger om ordrens udførelse mindst hver sjette måned. Sparekassen vil på anmodning fra kunden tillige give oplysninger om ordrens status. Sparekassen vil angive handelsstedet på din fondsnota, hvis dette er muligt og relevant. I situationer, hvor Sparekassen ikke har mulighed for at angive oplysninger om tidspunkt og handelssted, idet Sparekassen ikke har modtaget oplysninger fra tredjemand, vil Sparekassen undlade at give oplysning herom. Handelsstedet angives ved den unikke identifikation af et reguleret marked, en multilateral handelsfacilitet eller en værdipapirhandler, som systematisk internaliserer. I andre tilfælde angives handelsstedet som OTC. Det vil være tilfældet, når en ordre helt eller delvist udføres via Sparekassens eget system og med denne som modpart. Ligeledes anvendes koden OTC i situationer, hvor Sparekassen anvender en anden værdipapirhandler til at udføre handlen via dennes system og med denne som modpart, men hvor der ikke er tale om videreformidling, idet Sparekassen påtager sig ansvaret for, at handlen gennemføres bedst muligt. Ved videreformidling af en kundes ordre fra Sparekassen til en anden værdipapirhandler afhænger angivelsen af handelssted på afregningsnotaen af, hvordan denne anden værdipapirhandler udfører ordren. Det handelssted, som angives ved videreformidling, er det, hvor ordren rent faktisk udføres som sidste led i handelskæden. 6.2 Indsigelse vedrørende fondsnotaer Eventuelle indsigelser mod indholdet af kundens fondsnota skal fremsættes straks efter modtagelsen, og kunden bør omgående underrette Sparekassen, hvis fondsnotaen ikke modtages som aftalt, eller hvis der i øvrigt måtte opstå fejl i denne forbindelse. For sen reklamation kan medføre, at Sparekassen ikke kan stilles til ansvar for en eventuel skade, som kunne være undgået/minimeret, hvis kunden havde henvendt sig i tide. 7. Kursmanipulation Enhver form for kursmanipulation eller forsøg herpå vil medføre øjeblikkelig lukning af adgangen til børshandel og vil blive indberettet til Nasdaq København og Finanstilsynet. Nasdaq København og Finanstilsynet kan anmelde forholdet til politiet. Det er ikke tilladt at indlægge ordrer, der hver for sig eller samlet har det formål at påvirke kursdannelsen i handelssystemet, som er uden kommercielt formål eller som har det formål at forsinke eller forhindre andres adgang til handelssystemet. Regler-værdipapirer/ Side 5 af 7 Udskrivningsdato:

6 Du må ikke i nogen form offentliggøre eller på anden vis videregive kurser og/eller anden markedsinformation fra handelssystemet. 8. Handel med værdipapirer noteret på udenlandske børser Udenlandske værdipapirer kan kun handles som kommissionshandler. Valutakursen ved handel med udenlandske værdipapirer bliver fastsat ud fra valutaspotkursen på handelstidspunktet inkl. Sparekassen Thys tillæg/fradrag, medmindre andet er aftalt. 9. Handel med unoterede værdipapirer Handel med unoterede værdipapirer er altid kommissionshandel. 10. Ordreudførelsespolitik Sparekassen Thys ordreudførelsespolitik fremgår af særskilt bilag. 11. Priser/gebyrer Når du handler værdipapirer, betaler du en kurtage til Sparekassen Thy. Kurtagen beregnes af kursværdien. Når du køber, lægges kurtagen til afregningen, og når du sælger, trækkes kurtagen fra afregningen. Afhængig af handelstype kan der forekomme tillæg eller fradrag til kursen. Kurtage, tillæg, fradrag og evt. andre omkostninger fremgår af din fondsnota. De aktuelle priser/gebyrer fremgår af Sparekassen Thys til enhver tid gældende prisliste. 12. Afvikling af fondshandler Ved afvikling forstås betaling og levering af handlede værdipapirer. Afviklingsdagen er, når intet andet er aftalt, anden børsdag efter handelsdagen. Afviklingsdagen er samtidig valørdag/ rentedato. For udenlandske værdipapirer gælder særlige frister og regler for afvikling, som du kan få oplyst i Sparekassen Thy. Vi leverer værdipapirer, som du har købt, på betingelse af, at du betaler afregningsbeløbet på afviklingsdagen. Vi afregner beløb for værdipapirer, som du har solgt, på betingelse af, at vi får ubetinget ejendomsret over værdipapirerne på afviklingsdagen. Værdipapirer registreret i Værdipapircentralen skal være registreret i kundens depot senest børsdagen før afviklingsdagen. På afviklingsdagen må der ikke være registreret rettigheder over de værdipapirer, der strider mod salget - eksempelvis pantsætning eller købte værdipapirer, du endnu ikke kan disponere over. Hvis en handel ikke kan afvikles på afviklingsdagen på grund af, at du ikke kan betale eller levere, er du erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler. Ved handler, der gennemføres i kommission, bærer du risikoen for, at den part, som Sparekassen Thy har handlet med, kan betale eller levere. Vi henviser i øvrigt til vores Regler for opbevaring af værdipapirer i depot. 13. Sammenlægning af ordrer Kundeordrer eller transaktioner kan lægges sammen, når Sparekassen Thy udfører ydelser for dig. Det sker eksempelvis, når størrelsen på kundeordrerne ikke harmonerer med omsætningen på det relevante marked. Det vil derfor typisk være til din fordel. Sparekassen Thy sikrer, at ordrerne lægges sammen, så de ikke skader efterfølgende ordrer. 14. Handel med pensionsmidler /-depoter Du skal specielt være opmærksom på reglerne om anbringelse af pensionsmidler, når du handler værdipapirer. Reglerne går ud på, at du maksimalt må placere 20 % af din pensionsordnings værdi i aktier, ansvarlig kapital mv. udstedt af samme selskab. Overskrider du denne grænse på købstidspunktet medfører det jf. lovgivningen, at din pensionsopsparing mister sin skattemæssige status. Den skal i så fald ophæves, og du skal betale afgift til staten. Et beløb svarende til det efter pensionsbeskatningsloven maksimale tilladte årlige indskud på en kapitalpensionsordning kan dog altid placeres i ét selskab. 20 % reglen gælder dog ikke for følgende værdipapirer: obligationer, herunder indeksobligationer, skatkammerbeviser og statsgældsbeviser, erhvervsobligationer udstedt eller garanteret af den danske stat eller børsnoterede andre EU/EØS-lande investeringsforeningsandele udstedt af investeringsforeninger, specialforeninger og erhvervsudviklingsforeninger, der omfattes af lov om investeringsforeninger Vi skal gøre opmærksom på, at der på pensionskontoen skal være tilstrækkeligt indestående til betaling af den årlige pensionsafkastbeskatning (PAL) i januar måned. Regler-værdipapirer/ Side 6 af 7 Udskrivningsdato:

7 Ved selvbetjening foretages en systemmæssig beregning på, om anbringelsesbestemmelserne overholdes, men denne må alene betragtes som vejledende. Vejledende betyder, at handler, der ikke overholder reglerne, i visse tilfælde alligevel kan gennemføres handler, der er i overensstemmelse med reglerne, i visse tilfælde alligevel kan blive afvist Sparekassen Thy påtager sig derfor intet ansvar for, om anbringelsesreglerne overholdes, når der handles via selvbetjening - ansvaret er alene dit eget, og du bærer selv risikoen, hvis det sker. Vi anbefaler i øvrigt, at du søger rådgivning, hvis du er i tvivl om ovenstående. 15. Navnenotering Sparekassen Thy navnenoterer som udgangspunkt alle danske aktier og investeringsbeviser. Hvis du ikke ønsker dette, skal du aktivt vælge navnenotering fra, når du afgiver ordren. Du kan ikke navnenotere aktier og investeringsbeviser ved handel med aktier noteret på udenlandske børser. 16. Behandling af personoplysninger I forbindelse med handel af værdipapirer indsamler og behandler Sparekassen Thy personoplysninger, der er nødvendige for at kunne gennemføre den enkelte handel eller yde investeringsrådgivning. Sparekassen Thy kan videregive oplysninger til offentlige myndigheder i henhold til særlige lovkrav. 17. Optagelse af telefonsamtaler For at betjene dig korrekt kan Sparekassen Thy vælge at optage telefonsamtaler om handel med finansielle instrumenter. 18. Risiko Al investering er forbundet med mulighed for både gevinst og tab. Du accepter at være bekendt med, at investering i finansielle instrumenter indebærer risiko for tab, der blandt andet kan opstå i forbindelse med ændringer i værdien af de finansielle instrumenter, i valutakurser eller i udsteders situation. Sparekassen er uden ansvar for eventuelle tab på handler. Du er selv ansvarlig for tab, der måtte følge af handler, også selv om du har indgået handlerne efter rådgivning fra Sparekassen. Sparekassen er uden ansvar for skattemæssige konsekvenser for dig af handler, som du har indgået. Sparekassen opfordrer dig i den forbindelse til at gøre dig bekendt med disse, eventuelt ved at søge revisorbistand. 19. Force majeure Sparekassen Thy påtager sig intet ansvar for den eventuelle skade, en udenlandsk eller dansk agent måtte være skyld i i forbindelse med udførelsen af en opgave for Sparekassen Thy. Tilsvarende gælder skade, der skyldes en børs, clearing-/værdipapircentral eller lignende institutter. 20. Opsigelse Sparekassen Thy forbeholder sig ret til at opsige din selvbetjeningsadgang til børshandel uden varsel. Du kan dog fortsat have adgang til øvrige muligheder i selvbetjening. 21. Ændringer til disse retningslinier Sparekassen Thy kan ændre "Sparekassen Thys regler for handel med værdipapirer" uden varsel, hvis ændringerne er til fordel for dig. Sparekassen Thy kan ændre "Sparekassen Thys regler for handel med værdipapirer", med varsel i overensstemmelse med Sparekassen Thys almindelige forretningsbetingelser eller forskrifter i lov eller anden offentlig regulering. Du kan altid få de nyeste vilkår i Sparekassen Thy eller på Sparekassen Thys hjemmeside. 22. Andre regler Ud over nærværende regler for handel med værdipapirer henvises til Sparekassen Thys Almindelige forretningsbetingelser Regler for opbevaring af værdipapirer i depot Ordreudførelsespolitik Interessekonfliktpolitik - i det omfang, de ikke er fraveget i nærværende regler. Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, har givet Sparekassen Thy tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed. Regler-værdipapirer/ Side 7 af 7 Udskrivningsdato:

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem Lån & Spar Bank A/S. Handel med værdipapirer

Læs mere

BankNordiks regler for handel med værdipapirer

BankNordiks regler for handel med værdipapirer BankNordiks regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel mv. samt NASDAQ OMX Nordic

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter isparekassen Faaborg A/S. I øvrigt gælder Sparekassen Faaborg

Læs mere

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen.

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Pengeinstituttet. I øvrigt gælder Pengeinstituttets "Almindelige

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S (herefter Spar Nord). I øvrigt gælder Spar Nords

Læs mere

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken.

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken. Side 1 af 12 Vilkårene er gældende fra 1. november 2003 og kan ændres af banken uden varsel. Vilkårene erstatter bankens tidligere gældende Forretningsbetingelser for værdipapirhandel. 1. Indledning Formålet

Læs mere

Vilkår. Vilkår for værdipapirhandel ALM. BRAND. 2. Kundekategorisering Alm. Brand Bank skal som følge af Værdipapirhandelsreglerne

Vilkår. Vilkår for værdipapirhandel ALM. BRAND. 2. Kundekategorisering Alm. Brand Bank skal som følge af Værdipapirhandelsreglerne Side 1 af 11 Vilkårene er gældende fra 1. marts 2009. Vilkårene erstatter bankens tidligere gældende fra 1. oktober 2008. 1. Indledning Formålet med disse vilkår er at give dig et godt overblik over de

Læs mere

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Merkur, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom. Vi ønsker

Læs mere

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN.

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN. Betingelser for handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) Introduktion Handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) er et vigtigt forretningsområde for GrønlandsBAN- KEN. Derfor ønsker vi

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer

Betingelser for handel med værdipapirer Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom.

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer. for kunder i

Betingelser for handel med værdipapirer. for kunder i Betingelser for handel med værdipapirer for kunder i Indhold Introduktion... 3 Kundekategorisering... 3 Kundens oplysningsforpligtelser... 4 Investeringsrådgivning... 4 Generel vejledning... 4 Indhentelse

Læs mere

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer 1 Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer I medfør af 3, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 14. marts 2001, fastsættes:

Læs mere

Overslagsberegninger Overslagsberegning af kundens anslåede afregningsbeløb i forbindelse med køb og salg af værdipapirer.

Overslagsberegninger Overslagsberegning af kundens anslåede afregningsbeløb i forbindelse med køb og salg af værdipapirer. VILKÅR FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER VIA NETBANK Gældende fra 1.11.2007 1. Systemets anvendelsesmuligheder 1.1 Systemet omfatter blandt andet følgende funktioner: Afgivelse af elektroniske ordrer Adgang

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD 1. Forretningsbetingelsernes indhold 2 2. Anvendelsesområde 2 3. Ændring af forretningsbetingelserne 2 4. Ingen

Læs mere

2. Handel med værdipapirer gennem Netbank

2. Handel med værdipapirer gennem Netbank Vilkår for handel med værdipapirer via Netbank (Erhverv) 12. juni 2015 B55WEB06 1. Systemets anvendelsesmuligheder 1.1 Systemet omfatter blandt andet følgende funktioner: Afgivelse af elektroniske ordrer

Læs mere

Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv)

Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Undertegnede NN (herefter benævnt kunden) og medundertegnede GRØNLANDSBANKEN har d.d. i henhold tilaftale om Netbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende

Læs mere

Aftale om børshandelsadgang

Aftale om børshandelsadgang December 2011 Aftale om børshandelsadgang Aftalen om børshandelsadgang gælder Sydbanks ebanking-løsninger (NetBank for private, MobilBank og Online Banking for erhverv). Ved børshandelsadgang har du mulighed

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO BANK A/S

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO BANK A/S FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO BANK A/S THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO BANK A/S Saxo Bank ønsker, at Kunden får det bedst

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S Saxo Privatbank ønsker, at kunden får det bedst mulige udbytte, når kunden

Læs mere

Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv)

Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv) Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv) Undertegnede (herefter benævnt kunden) og medundertegnede Andelskassen har d.d. i henhold til Aftale om Webbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende kundens

Læs mere

Vilkår for handel med værdipapirer

Vilkår for handel med værdipapirer EDB afdelingen Torvet 4, 9400 Nørresundby Tel. 98 70 36 00 Vilkår for handel med værdipapirer B00ASFDEPVILH 1. Indledning Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Nørre sundby Bank,

Læs mere

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Nærværende forretningsbetingelser indeholder en beskri- velse af de muligheder for handel med værdipapirer, som Københavns Andelskasse (herefter benævnt

Læs mere

Sydbanks regler for handel med værdipapirer

Sydbanks regler for handel med værdipapirer Sydbanks regler for handel med værdipapirer Reglernes omfang og lovgrundlag.................................................................... 2 Kundekategoriseringen.............................................................................

Læs mere

Alm. Brand Banks regler for handel med værdipapirer

Alm. Brand Banks regler for handel med værdipapirer Side 1 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser og obligationer og derivater med værdipapirer

Læs mere

Skjern Bank A/Ss regler for handel med værdipapirer

Skjern Bank A/Ss regler for handel med værdipapirer Skjern Bank A/Ss regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser

Læs mere

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 1. Vilkårenes omfang og lovgrundlag 2 2. Kundekategorisering.. 2 2.1 Detailkunder. 2 2.2 Professionelle kunder... 2 2.3 Godkendte modparter..

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 1. Handel gennem Saxo Privatbank De handler ved, at (i) De gennem Systemet afgiver et bud/udbud på det relevante regulerede marked, (ii) De lader Saxo

Læs mere

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån - Nykredit Realkredits ordreudførelsespolitik Når et nyt realkreditlån optages, eller et eksisterende omlægges,

Læs mere

Politik for Best Execution /ordreudførelsespolitik

Politik for Best Execution /ordreudførelsespolitik Politik for Best Execution /ordreudførelsespolitik Gældende fra og med den 1. juni 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål og lovgrundlag... 3 2 Best Execution... 3 3 Faktorer for valg af handelssteder...

Læs mere

Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013.

Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013. Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013. Handel med værdipapirer i Nordea Bank Danmark A/S er underlagt lovgivning om værdipapirhandel

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

1. Regler for handel med værdipapirer

1. Regler for handel med værdipapirer 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. De nye regler stiller skærpede

Læs mere

Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU.

Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer

Læs mere

Investering. Webhandel. Hurtig genvej til værdipapirer. Webhandel 1

Investering. Webhandel. Hurtig genvej til værdipapirer. Webhandel 1 Investering Webhandel Hurtig genvej til værdipapirer Webhandel 1 Webhandel Andelskassen giver dig mulighed for at handle værdipapirer på inter nettet. Alt, hvad du behøver, er at klikke ind på vores Netbank:

Læs mere

Forretningsbetingelser og politikker. Værdipapirhandel

Forretningsbetingelser og politikker. Værdipapirhandel Forretningsbetingelser og politikker Værdipapirhandel Gældende fra 01.04.2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Ordreudførelsespolitik 4 Formål 4 Best execution (bedste udførelse af ordren) 4 Specifikke

Læs mere

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Vejledning til køb af et investeringsbevis: Køb via din netbank eller bankrådgiver Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra (Investin Demetra)

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder Generelt Betingelserne gælder for: Sparekasser, der er medlemmer af FMP" (Foreningen af Mindre

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1.oktober 2013 for både eksisterende og nye kunder

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1.oktober 2013 for både eksisterende og nye kunder Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1.oktober 2013 for både eksisterende og nye kunder Generelt Betingelserne gælder for: Danske Andelskassers Bank A/S (i det følgende kaldet Banken) Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Betingelser for handel med værdipapirer

1. Betingelser for handel med værdipapirer 1. Betingelser for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. I det efterfølgende følgende

Læs mere

Sydbanks politik for ordreudførelse

Sydbanks politik for ordreudførelse s politik for ordreudførelse Formål Denne politik for ordreudførelse beskriver, hvordan vi i håndterer dine ordrer med det formål at sikre dig den efter omstændighederne bedst mulige handel best execution

Læs mere

Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv, med brugere Disse regler gælder fra marts 2015

Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv, med brugere Disse regler gælder fra marts 2015 Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv, med brugere Disse regler gælder fra marts 2015 1 Hvad kan Nordeas elektroniske handelsplatforme bruges til På Nordeas elektroniske handelsplatforme

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier 1 af 6 21-08-2013 12:57 Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier Journal nr. 4/0106-0100-0007/ISA/CS, MGH Udviklingen i handel med aktier Andelen af den samlede handel med aktier,

Læs mere

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06.

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06.2014/SIDE 1 DEPOTADMINISTRATION DEPOTADMINISTRATION PRIS BEMÆRKNINGER Obligationer registreret

Læs mere

P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E

P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E mellem FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S (herefter FormueFyn) og (herefter Kunden ) (FormueFyn og kunden benævnes Parterne ) FormueFyn Fondsmæglerselskab

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR ARTHA KAPITALFORVALTNING FONDSMÆGLERSELSKAB A/S

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR ARTHA KAPITALFORVALTNING FONDSMÆGLERSELSKAB A/S GENERELT 1. Betingelsernes anvendelsesområde Almindelige forretningsbetingelser for Artha Kapitalforvaltning Fondsmæglerselskab A/S ( Betingelserne ) gælder for ethvert mellemværende mellem Artha Kapitalforvaltning

Læs mere

Guide til handel med værdipapirer

Guide til handel med værdipapirer Guide til handel med værdipapirer Depotbestemmelser Vilkår for handel med værdipapirer i Nykredit Bank Oplysninger i forbindelse med værdipapirhandel i Nykredit Bank Indhold 1. Orientering om regler om

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Regler for online værdipapirhandel i Nordea privat Disse regler gælder fra marts 2015.

Regler for online værdipapirhandel i Nordea privat Disse regler gælder fra marts 2015. Regler for online værdipapirhandel i Nordea privat Disse regler gælder fra marts 2015. 1 Hvad kan du på Nordeas elektroniske handelsplatforme På Nordeas elektroniske handelsplatforme kan du fx handle værdipapirer,

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for insideres handel med selskabets værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør af Aktieselskabslovens 53 (bilag 1), Lov om Værdipapirhandel 28

Læs mere

Danske Banks efterlevelse af tilsagn afgivet i forbindelse med Konkurrencerådets godkendelse af fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark

Danske Banks efterlevelse af tilsagn afgivet i forbindelse med Konkurrencerådets godkendelse af fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark 1 af 6 03-07-2012 12:31 Danske Banks efterlevelse af tilsagn afgivet i forbindelse med Konkurrencerådets godkendelse af fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark Journal nr.3:1120-0204-8/ld/fødevarer

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer

Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer 2 Hvidbjerg Banks generelle beskrivelse af værdipapirer I Hvidbjerg Bank kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En

Læs mere

Insiderlovgivning i praksis. Computershare. Hanne Råe Larsen 23. november 2010

Insiderlovgivning i praksis. Computershare. Hanne Råe Larsen 23. november 2010 Insiderlovgivning i praksis Computershare Hanne Råe Larsen 23. november 2010 Dagens tema 1. Finanstilsynets rolle på markedsområdet 2. Insiderregler 3. Reglerne om ledende medarbejderes transaktioner 4.

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K E R H V E R V (TIDLIGERE BLANDEDE AFTALER)

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K E R H V E R V (TIDLIGERE BLANDEDE AFTALER) B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K E R H V E R V (TIDLIGERE BLANDEDE AFTALER) Gælder fra den 12. august 2014. Her kan du læse om de betingelser, der gælder for aftaler om Danske Netbank

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Transaktionsindberetning. v) Kim Bederholm Børskontoret

Transaktionsindberetning. v) Kim Bederholm Børskontoret Transaktionsindberetning v) Kim Bederholm Børskontoret 1 Transaktionsindberetning Lov om værdipapirhandel m.v. (lovbekendtgørelse nr. 214 af 2. april 2008) Bekendtgørelse 1189/2007 om indberetning af transaktioner

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension Alm Brand Bank Investeringsordning Pension Indhold I denne brochure kan du læse om alle fordelene ved Alm. Brand Investeringsordning 3 4 8 10 11 12 14 17 18 20 24 26 Alm. Brand Investeringsordning Fordele

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for FORTEGNELSE over og INSTRUKS for Ledende Medarbejdere i Codan A/S i medfør af Aktieselskabslovens 53, stk.2 og personer omfattet af Lov om Værdipapirhandel 28 a Aktieselskabslovens 53, stk.2 og 3, er sålydende:

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat 19. juli 2001 Indledning Projektet har indsamlet materiale fra 7 danske investeringsforeninger bestående af dels offentligt tilgængeligt materiale, dels fortrolige

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE NETBANK FORBRUGERE

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE NETBANK FORBRUGERE BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE NETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 Danske Netbank forbrugere er Danske Banks internetbank for privatkunder. 1 Dine muligheder med

Læs mere

Politik til imødegåelse af interessekonflikter

Politik til imødegåelse af interessekonflikter J.nr. 74-12295 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 Nærværende politik for Danske Andelskassers Bank A/S (i det følgende benævnt DAB) er udarbejdet med udgangspunkt i

Læs mere

Consolidated Holdings A/S har besluttet at tvangsindløse de øvrige aktionærer i Netop Solutions A/S i henhold til Selskabslovens 70 og 72.

Consolidated Holdings A/S har besluttet at tvangsindløse de øvrige aktionærer i Netop Solutions A/S i henhold til Selskabslovens 70 og 72. MEDDELELSE CLAUDE WINTHER NIELSEN ADVOKAT FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TEL +45 33 11 45 45 FAX +45 33 11 80 81 CWN@NNLAW.DK 27. SEPTEMBER 2013 REF. 62.204 MEDDELELSE FRA CONSOLIDATED HOLDINGS

Læs mere

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens Kontogebyr Kontogebyr - oprettelse 0 Kontogebyr løbende pr. måned 0 Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk 50 Udskrifter, fast bestilling på papir pr. stk. 12 Udskrifter, fast bestilling via e-boks

Læs mere

Februar 2014 Finansiel styringspolitik

Februar 2014 Finansiel styringspolitik Februar 2014 Finansiel styringspolitik Finansiel styringspolitik HAB Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 1.1. Identifikation 1 1.2. Ikrafttrædelse 1 1.3. Retningslinjer 1 2. Intern bemyndigelse 2 2.1. Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer

Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer Finanstilsynet Mikkel Chislett Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer Vi har modtaget Finanstilsynet udkast til bekendtgørelser om henholdsvis investorbeskyttelse

Læs mere

19. november 2014 GEBYRSATSER

19. november 2014 GEBYRSATSER 19. november 2014 GEBYRSATSER Betalingsformidling Beløbsoverførsel til fremmed pengeinstitut (gratis via Netbank 30,00 pr. overførsel og ved faste betalinger) Beløbsoverførsel, fremsendelse af kvittering

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

GENERELLE DEPOTBETINGELSER

GENERELLE DEPOTBETINGELSER De generelle depotbetingelser er gældende i ethvert mellemværende mellem Carnegie Bank A/S (herefter benævnt Banken ) og Bankens kunder vedrørende opbevaring af værdipapirer i depot, medmindre andet udtrykkeligt

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Vilkår for værdipapirdepoter i Sydbank

Vilkår for værdipapirdepoter i Sydbank Vilkår for værdipapirdepoter i Sydbank Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 OPRETTELSE AF DEPOT... 2 TILKNYTTET KONTO... 2 OPBEVARING... 2 UDSKRIFTER OG INFORMATION.... 3 KONVERTERING OG OMBYTNING... 3

Læs mere

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 EMNE: FINANSIEL STYRINGSPOLITIK FOR CTR, revideret 23-09-2014 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK Udarbejdet den 15. oktober 2010 Revideret

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Prisliste for Online Investeringsplatform pr. 1. januar 2014 Page 1 of 7

Prisliste for Online Investeringsplatform pr. 1. januar 2014 Page 1 of 7 Prisliste for Online Investeringsplatform pr. 1. januar 2014 Page 1 of 7 Kurtagesatser Frie midler Danske værdipapirer: Min. handelsstørrelse Aktier og noterede investeringsbeviser 0,10% min. 29 DKK 1.00

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Emne Spørgsmål Svar Udbetaling / behandlingstid Institutter Hvor lang er behandlingstiden for anmodninger om udbetaling af dækning fra Garantiformuen? Tilskrives der

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg Betingelser fr handel med værdipapirer i Sparekassen Faabrg Gældende fra 1. nvember 2007. Intrduktin Handel med værdipapirer er et vigtigt frretningsmråde fr Sparekassen Faabrg, hvrfr vi ønsker at give

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. oktober 2013. Gebyr Min. Max. Frekvens

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. oktober 2013. Gebyr Min. Max. Frekvens Kontogebyr Checkhæfte kontogebyr, uanset kontoform Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk 50 Udskrifter, fast bestilling på papir pr. stk. 12 Udskrifter, fast bestilling via e-boks pr. stk. 4 Udskrifter,

Læs mere