Praktisk børsret. nyere praksis og kommende regler. Ved partner David Moalem Uddannelsesdagen 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktisk børsret. nyere praksis og kommende regler. Ved partner David Moalem Uddannelsesdagen 2014"

Transkript

1 Praktisk børsret nyere praksis og kommende regler Ved partner David Moalem Uddannelsesdagen 2014

2 2 Eftermiddagens á la carte menu Nr. 1 De seneste erfaringer og tendenser Nr. 2 Er det strafbart at være kvik? Nr. 3 Hvor galt kan det gå? Nr. 4 Kursmanipulation, og det der ligner? Nr. 5 Prospektansvar og det praktiske arbejde med prospekter? Nr. 6 Nye regler for overtagelsestilbud hvad kan vi vente os?

3 To budskaber til arbejdet med implementering af ny regulering De seneste erfaringer og tendenser

4 4 Det bliver stadigt mere krævende at arbejde med børsret Børsretten ændrer sig markant i disse år Fra rådgivningsdisciplin til tvistedisciplin Tilsynet og SØIK prøver grænserne af Stadigt større krav til aktørernes compliancefokus og -niveau

5 To budskaber til arbejdet med Er det strafbart at være kvik? implementering af ny regulering - Bioporto-dommens fortolkning af intern viden

6 6 Væsentlige fakta og tidspunkter i Bioporto-sagen 1 A ejede aktier i det børsnoterede biotek-selskab BioPorto 2 BioPorto havde et vigtigt patent vedrørende et diagnosticeringsværktøj 3 Flere store markedsaktører havde rejst sag for EPO i Haag med anfægtelse af patentet 4 EPOs møder og afgørelser er offentlige Patentet havde op til EPO-mødet i Haag været omdiskuteret på forskellige investor-sites Bl.a. som følge af investor-interessen om patentsagen, havde BioPorto forberedt forskellige selskabsmeddelelser afhængigt af udfaldet Den 8. februar 2012 afholdte EPO offentligt retsmøde i Haag, hvor A valgte at møde op. Kl meddelte retsformanden, at BioPortos patent ville blive trukket tilbage Kl ringede A til Nasdaq OMX og lagde en salgsordre på Bioporto-aktier, der blev solgt til en gennemsnitskurs på 6,27 Kl udsendte BioPorto en selskabsmeddelelse om EPOs afgørelse, hvorefter kursen faldt til 4,60

7 7 A dømmes for insiderhandel af Retten i Holstebro [A] var udmærket klar over, at aktiemarkedet ikke kendte EPOs afgørelse, eftersom der endnu ikke var udsendt en selskabsmeddelelse. Det kan [ ] lægges til grund, at [A] har solgt [aktierne], efter at [A] under mødet ved [EPO] i Haag var blevet bekendt med, at patentmyndigheden havde afvist [patentet]. Retten finder, at der i den foreliggende situation er tale om misbrug af intern viden, selvom oplysningerne fremkom under et møde, hvor alle havde adgang. Thi kendes for ret: [As selskab] skal betale en bøde på kr. Hos [As selskab] konfiskeres kr. [A] skal straffes med [betinget] fængsel i 3 måneder. [A] skal betale sagens omkostninger. Dommen er (heldigvis) anket til Vestre Landsret

8 8 Kan Bioporto-dommen virkelig være rigtig? Kan oplysninger, der gives under et møde, hvor alle havde adgang, og som er annonceret i forvejen virkelig være intern viden? Er det ikke et grundlæggende kendetegn ved kapitalmarkedet, at offentligt tilgængelige oplysninger må (og bør) benyttes for at sikre et effektivt marked? Fjerner man ikke et vigtigt incitament fra kapitalmarkedet, hvis man ikke må benytte offentligt tilgængelige oplysninger blot fordi, der ikke er nogen andre, der har valgt at møde op uanset om det måtte skyldes dovenskab, ligegyldighed eller andet? Er det ikke netop den stadige jagt efter at indsamle og analysere offentligt tilgængelige oplysninger, der sikrer den bedste og mest præcise kursdannelse? Hvordan kan analytikerne fortsætte med deres virksomhed, når BioPorto-sagens fakta er hverdag for dem? Svarer det ikke til at bede Messi og Ronaldo om at spille med benvægte fordi, de er for dygtige, og at konkurrencen derfor skal være mere lige? Er indholdet og konsekvenserne af dommen ikke langt fra de politiske hensyn, som vi normalt vedkender os i reguleringen af kapitalmarkederne?

9 9 Hvorfor er Bioporto-dommen forkert? Retten i Holstebro benytter et subjektivt intern viden-begreb, der lægger vægt på, om A er klar over, at der er andre, der er mødt op til det offentlige retsmøde i EPO. Intern viden-begrebet i MAD artikel 1 og den danske implementering heraf i VPHL 34 er objektivt dvs. enten er den pågældende viden intern, eller så er den offentligt tilgængelig det kan ikke ændre herpå, om der er andre, der vælger at møde op eller ej. Kapitalmarkedsreguleringen har til formål at sikre lige adgang til information hvorvidt man rent faktisk benytter sig af den lige adgang, er derimod overladt til den enkelte. Er man flittig og gør brug af den lige adgang, kan man opnå en fordel ift. en person, der ikke gør brug af denne adgang. Dette er essensen i markedsøkonomi uanset om det er markedet for korn, biler eller aktier. Det er i øvrigt disse betragtninger, der ligger bag analytikerindustrien. For at sikre sig bedst mulig indsamling og bearbejdning af information, er visse investorer villige til at betale en analytiker herfor. Heldigvis står jeg ikke alene med min vurdering: If a passenger on a train passing a burning factory calls their broker and instructs them to sell shares in the company that owns the factory, the passenger would be acting on information that is generally available. This is because they obtained it legitimately by observing a public event. UK FSA Guidance Lad os håbe, at afgørelsen ikke skaber præcedens. Prof. Jesper Lau Hansen, Børsen Insiderdom er helt hen i vejret. Dansk Aktionærforening, Berlingske

10 To budskaber til arbejdet med Hvor galt kan det gå? implementering af ny regulering - Temmelig galt ifølge Glunz & Jensen-dommen

11 11 Væsentlige fakta og tidspunkter i Glunz & Jensen-sagen G&J havde igennem et længere stykke tid deltaget i en budrunde om at levere avisudstyr til Singapore Press Holding. Isoleret set var ordren indtjeningsmæssigt uden væsentlig betydning Den 28. januar 2010 afholdt G&J bestyrelsesmøde, hvor den administrerende direktør (AD) deltog Den mulige ordre blev drøftet, men der var enighed om, at der var stor usikkerhed herom, og at den ikke i sig selv var kurspåvirkende for G&J. Halvårsrapporten blev herefter godkendt, og bestyrelsen besluttede at åbne handelsvinduet efter offentliggørelsen heraf samme dag Som følge af den almindelige CG-konsensus om at have hånden på kogepladen besluttede AD og et bestyrelsesmedlem (BM) at købe G&J-aktier i det åbne handelsvindue Den 29. januar 2010 købte AD aktier og BM 750 aktier i G&J ADs og BMs handler blev flaget til markedet den 1. februar iht. VHL 28a Den 1. februar 2010 blev bestyrelsen bekræftet i, at ordren kom ind og for at skabe en positiv stemning blev dette samme dag offentliggjort i selskabsmeddelelse nr. 184 med overskriften Glunz & Jensen har vundet verdens største ordre på avisudstyr i Singapore Efter offentliggørelsen steg kursen med 20 % fra kurs 24,00 til kurs 28,90 Finanstilsynets overvågningssystem (TRACE II) slår alarm som følge af selskabsmeddelelsen, der medfører en kursstigning på 20 % og 28a-meddelelserne fra AD og BM

12 12 AD/BM dømmes for insiderhandel af Retten i Lyngby [AD/BM] må have [ ] anset det for overvejende sandsynligt, at der var udsigt til en kursstigning på aktien, når oplysningerne om ordren [ ] blev offentliggjort. [ ] og at dette indebar, at de [ ] havde en sådan viden om interne forhold [ ] og [ ] forventning til udviklingen i selskabets aktiekurs, at de uanset at bestyrelsen enstemmigt [ ] havde vedtaget at åbne [handels]vinduet [ ] burde have afstået fra at købe aktier i selskabet [ ]. Retten finder det således ubetænkeligt at lægge til grund, at [AD/BM] må have indset, at det var overvejende sandsynligt, at de i strid med det gældende forbud mod insiderhandel [ ], misbrugte intern viden [ ]. Thi kendes for ret: [AD] straffes med [betinget] fængsel i 40 dage [AD] skal betale en tillægsbøde på kr. Hos [AD] konfiskeres kr. [AD] skal betale sagens omkostninger. [BM] straffes med [betinget] fængsel i 14 dage [BM] skal betale en tillægsbøde på kr. Hos [BM] konfiskeres kr. [BM] skal betale sagens omkostninger. og som ekstra salt i såret måtte Glunz & Jensen acceptere et bødeforelæg fra SØIK for overtrædelse af oplysningspligten, da ordren vurderes at være en realitet allerede den 8. januar 2010

13 13 Hvad kan vi lære af Glunz & Jensen-dommen? At være omhyggelige og sikre en ordentlig vurdering af intern viden At sikre behørig dokumentation af grundlag, vurderinger og beslutninger At lade være med at åbne handelsvinduerne, hvis der er tvivl om berettigelsen At lade være med at pynte på indholdet og betydningen af selskabsmeddelelser

14 To budskaber til arbejdet med Kursmanipulation, og det der ligner? implementering af ny regulering - Refleksioner over praksis om handel i egne aktier

15 To budskaber til arbejdet Fire vigtige budskaber

16 16 Budskab 1 Det er legitimt for børsselskaber at handle egne aktier Budskab 2 Det er almindeligt udbredt, at danske børsselskaber handler egne aktier Budskab 3 Illikviditet er et almindeligt karakteristika for de danske værdipapirer Budskab 4 Illikviditet betyder, at markedskursen ikke afspejler den reelle kurs

17 To budskaber til arbejdet En række forhold skal overvejes

18 18 Kursmanipulation er blot ét blandt mange forhold Sikring af overholdelse af ligeretsgrundsætningen i SEL? Enkeltstående handler eller program? Selskabet selv eller lead manager? Sikring af protokollering efter ÅRL 76? Handel med egne aktier Sikring af overholdelse af SEL kapitel 12? Sikring mod insiderhandel? Skal der offentliggøres en selskabsmeddelelse? Sikring mod kursmanipulation?

19 To budskaber til arbejdet Nyere (rets)sager har afdækket uenighed

20 20 Mit bud er, at vores virkelighedsforudsætning er forskellig Finanstilsynet og SØIK Primær fokus er på lovovertrædere, dvs. at sikre retshåndhævelse og dermed evnen til at kunne få opklaret og dømt lovovertrædere Det er min påstand, at denne forskel kan forklare, hvorfor vi når frem til forskellige fortolkninger af forbuddet mod kursmanipulation Selskaber og rådgivere Primær fokus er på lovlydige selskaber, dvs. at sikre ordentlige og redelige forhold for selskaberne og investorerne heri

21 21 Vi er enige om formålet Et forbud mod at lyve ved ordrer/handler eller oplysninger Løgnen er egnet til at få kursen til at afvige fra den rigtige kurs Løgnen betyder, at resten af markedet handler til forkerte kurser Færre investorer vil handle, da unfair og usikkerhed om rigtig kurs Skade på værdipapirmarkedets integritet og funktion men vi er uenige om anvendelsen!

22 To budskaber til arbejdet To temaer kan belyse problematikken

23 23 Tema 1. Kurspleje i egne aktier Fra comme il faut til fængselsstraf Bør (kan) vi straffe? 1923 Højesteret blåstempler kurspleje i Landmandsbankens egne aktier (UfR H) 1995 Folketinget blåstempler kurspleje og fastslår, at denne praksis videreføres også efter Børsreform II (FT 95-96, till. B s. 164 ff) 2005 Markedsmisbrugsdirektivet implementeres, og der nævnes ikke et ord om, at kurspleje ikke længere er tilladt Alle lærebøger antager, at kurspleje er tilladt (Lau Hansen, Krüger Andersen & Clausen, Gomard, Werlauff & Moalem, Schaumbürg- Müller) 2011 Finanstilsynet (kontorchef) offentliggør synspunkt i Berlingske Business med titlen lovlig kurspleje er en misforståelse (den 12/9-11) 2014 Finanstilsynet offentliggør vejledende udtalelse om market-making (den 21/2-14)

24 24 Tema 2. Likviditetsprogram for FormueEvolution Forskellen på kurspåvirkende og kursmanipulerende handler (1/3) Observerede negative karakteristika Meget illikvide aktier. Børskurserne ikke udtryk for aktiernes reelle værdi De få aktier, der omsættes, handles i perioder til kurser på mere end 10 % under indre værdi. Betyder, at aktionærer, der gerne vil sælge, vil realisere et væsentligt tab i forhold til aktiens reelle værdi Manglende likviditet og deraf følgende forkerte prissætning af aktierne ift. indre værdi betyder, at investorer afstår fra at investere i aktien, da der er betydelig risiko for, at man ikke kan sælge dem igen og, hvis dette skulle lykkes, at salget vil ske med et væsentligt tab i forhold til aktiernes reelle værdi (indre værdi) Tilstedeværelsen og den fortsatte opretholdelse af ovenstående markedskarakteristika udgør en ond spiral, hvor den manglende likviditet medfører en dårligere aktiekurs og omvendt til skade for såvel nuværende aktionærer som potentielle aktionærer og dermed for værdipapirmarkedet som helhed.

25 25 Tema 2. Likviditetsprogram for FormueEvolution Forskellen på kurspåvirkende og kursmanipulerende handler (2/3) Karakteristika Beskrivelse af likviditetsprogrammets indhold Likviditetsformål Formål at skabe likviditet og deraf følgende bedre prisfastsættelse Armslængde Bank forestår likviditetsprogrammet iht. offentliggjorte kriterier og vilkår Market Making Likviditet via passiv adfærd Indre værdi Fuld transparens Bank stiller både købs- og salgspriser og understøtter dermed ikke en ensidig kurspåvirkning men lader markedet bestemme Der stilles købs- og salgspriser i aktierne, så det er op til markedet at reagere og træffe beslutning, om der skal gennemføres handler Da der ikke er et velfungerende marked og ordentlig prissætning, tager de fastlagte kurser afsæt i indre værdi, der beregnes og offentliggøres dagligt Likviditetsprogrammets indhold offentliggøres, så investorer kan træffe konkrete investeringsbeslutninger på et fuldt oplyst grundlag

26 26 Tema 2. Likviditetsprogram for FormueEvolution Forskellen på kurspåvirkende og kursmanipulerende handler (3/3) Myndighed Spørgsmål Afgørelse Finanstilsynet /Fondsrådet Finanstilsynet Kan likviditetsprogrammet godkendes? Kan likviditetsprogrammet godkendes som accepteret markedspraksis? Nej. Finanstilsynet og Fondsrådet kan [ ] ikke godkende [ ] det fremlagte likviditetsprogram, der vedrører opkøb af egne aktier til nær indre værdi, idet dette grundlæggende vil være i strid med 38 og 39 [ ], idet kursen vil blive holdt på et unormalt eller kunstigt niveau. (Finanstilsynets afgørelse af 13. marts 2012) Nej. [ ] Finanstilsynet [kan] ikke godkende det foreslåede likviditetsprogram som accepteret markedspraksis. Ved beslutningen har Finanstilsynet især lagt vægt på, at det [ ] medfører, at kursdannelsen ikke sker i markedet, men fastsættes af selskabet selv og derved hæmmes de frie markedskræfter. (Finanstilsynets beslutning af 19. juni 2012) Selskabet traf herefter beslutning om at blive afnoteret fra børsen for at kunne skabe den nødvendige likviditet via likviditetsprogrammet

27 27 Nogle refleksioner fra en praktiker Vores regler bygger på en forudsætning om effektive og likvide markeder. Vi kan konstatere, at store dele markederne ikke er effektive og likvide. Bør vi tilpasse virkeligheden til loven eller loven til virkeligheden? Er markedet, aktørerne og myndighederne tjent med den nuværende forståelse af markedskursen? Hvad er forskellen på kurspåvirkende og kursmanipulerende? Bør myndighederne i større omfang vejlede markedsaktørerne om retsopfattelsen, førend der rejses straffesager?

28 To budskaber til arbejdet med Prospektansvar og det praktiske prospektarbejde? implementering af ny regulering - Efter banktrelleborg-dommen

29 29 Væsentlige tidspunkter i banktrelleborg-sagen Konvertering af garantikapital til aktier til kurs 250 på baggrund af prospekt Fusion mellem banktrelleborg og Sydbank Østre Landsrets afgørelse Beslutning om omdannelse til bank Sydbank erhverver ved tvangsindløsning alle aktier til kr. 93,27 pr. aktie Minoritetsaktionærer anlægger sag mod Sydbank Højesterets afgørelse Marts 2007 Maj 2007 Januar 2008 Marts 2008 Juni 2009 Maj 2012 Januar 2013

30 30 Prospektets væsentlige mangler Prospektets oplysninger Ikke stillet sikkerhed for gæld Seniorlån var ikke misligholdt Banken havde en betydelig likviditetsoverdækning Likviditet og finansiering angivet som generelle risikofaktorer Uoverensstemmelse udgjorde ifølge Højesteret en væsentlig mangel Faktum To indlånskonti på i alt DKK 300 mio. pantsat Negative pledge klausuler og derfor misligholdelse af seniorlån Banken havde ikke en betydelig likviditetsoverdækning

31 31 Hvad er ændret i prospektansvaret? Lidt et tab Skadelidte har ret til fuld erstatning for økonomisk tab. Skadelidte har pligt til at begrænse sit tab mest muligt. Væsentlig mangel Det er en forudsætning for [ ] erstatningsansvar [ ] for mangler ved prospektet i form af urigtige eller udeladte oplysninger, at der er tale om et forhold, som set i lyset af prospektets øvrige oplysninger efter en samlet vurdering er af væsentlig betydning for bedømmelsen af selskabet. Højesterets dom i Hafnia-sagen. Ansvarsgrundlag Ansvarsgrundlaget er culpa (skyld). Skyld betyder, at den skadevoldende part har foretaget en handling eller undladelse, der kan karakteriseres som forsætlig eller uagtsom. Ansvarspådragende, at der ikke var foretaget verifikation. Højesterets dom i banktrelleborgsagen. Årsagsforbindelse Der skal være årsagssammenhæng mellem den udviste skyld og tabet. Det er som udgangspunkt skadelidte, der skal bevise, at der foreligger årsagssammenhæng. Hvis væsentlig mangel i prospektet, så formodning for, at investorer ikke ville have investeret. Højesterets dom i banktrelleborg-sagen. Påregnelighed Skaden skal være en påregnelig følge af den skadegørende handling eller undladelse. Det betyder, at en skadevolder ikke er ansvarlig for helt atypiske følger af sin ellers ansvarspådragende adfærd.

32 32 Betydning af manglende verifikation? Betydning Højesterets dom i banktrelleborg-sagen Verifikation er en del af en ansvarlig prospektudarbejdelse. Det er ikke nok at skrive prospektet man skal også sikre sig, at oplysningerne er rigtige! Banken havde ikke tidligere udarbejdet et børsprospekt og fravalgte verifikation. [ ] Det var således ikke sikret, at der i forbindelse med prospektudarbejdelsen blev fastsat og fulgt procedurer for undersøgelse og kontrol af en så væsentlig oplysning i prospektet [ ] Hvis væsentlige mangler i prospektet kunne være opdaget ved en verifikation, er det ansvarspådragende ikke at have gennemført en sådan. Under disse omstændigheder [især manglende verifikation] finder Højesteret, at banken har handlet ansvarspådragende ved at udstede prospektet uden oplysningerne om håndpantsætningerne og deres konsekvens for seniorlånene.

33 33 Formodningsregel for årsagsforbindelse ml. mangel og tab Har prospektet væsentlige mangler? (investors bevisbyrde) Hvis nej, ikke ansvar. Hvis ja, så formodning for at investor ikke ville have investeret Kan udsteder afkræfte formodningen? (udsteders bevisbyrde) Hvis ja, ikke ansvar. Hvis nej, ansvar. Kan investorerne løfte bevisbyrden for, at der er væsentlige mangler ved prospektet, er det udsteders bevisbyrde at afkræfte formodningen for, at de ikke ville have investeret men Højesteret gør det svært for udsteder ved at konstatere, at det forhold, at [investorerne] ikke havde læst prospektet, afkræfter [ ] ikke formodningen [ ]. Der skal med andre ord meget til for at afkræfte formodningen Formodningsreglen er en udstrakt hånd til investorerne, idet den i praksis vil gøre det lettere at komme igennem med erstatningskrav i fremtiden!

34 34 Dommens betydning for det praktiske prospektarbejde Større fokus på verifikation Større fokus på Q&A sessioner Større fokus på due diligence Større fokus på muligt behov for tegning af forsikring mod prospektansvar Indsatspunkter Større fokus på sikring af ansvarsgrundlaget i aftalerne Større fokus på sikring af dokumentation

35 To budskaber til arbejdet med Nye takeover-regler træder i kraft den 1. juli implementering af ny regulering - Et udpluk af de forventede regler

36 36 Takeover-reglerne er ved at få en overhaling Husk, at det ændrer spillereglerne og strategierne Formålet er tre-leddet at skabe klarhed over, hvornår tilbudspligten indtræder at skabe fleksibilitet ifm. tilbudsprocessen at skabe bedre vilkår for de små aktionærer Indebærer ændringer i de tre reguleringslag Værdipapirhandelslovens kapitel 8 (vedtaget) Takeoverbekendtgørelsen (ikke vedtaget) Takeovervejledningen (ikke vedtaget)

37 37 Ændringer i den danske del af takeover-regimet Husk, at det kun er ét element blandt de mange krav Takeover Direktivet Corporate Governance Forbud mod kursmanipulation Selskabsloven Krav Forbud mod videregivelse af intern viden Forbud mod insiderhandel Børsselskabernes oplysningspligt Danske takeover-regler

38 Takeovers dækkes som en champions league-kamp Husk, at mange af kravene er strafferetligt sanktionerede 38

39 To budskaber til arbejdet Nogle af de forventede ændringer

40 40 Hvornår indtræder tilbudspligten? I dag Nye regler Grænsen for tilbudspligtens indtræden I praksis når en aktionær efter en erhvervelse af aktier besidder mellem en tredjedel og halvdelen af stemmerettighederne Når en aktionær efter en erhvervelse af aktier besidder mindst en tredjedel af stemmerettighederne (ny fast grænse) Undtagelser fra tilbudspligtens indtræden Overdragelser ved gave eller som følge af kreditorforfølgning undtaget Gaveoverdragelser ikke undtaget Kreditorforfølgning undtages alene, hvis kreditor afhænder aktier inden for [2] måneder og ikke udøver stemmerettighederne

41 41 Fritagelse for tilbudspligt efter frivilligt tilbud? (1/2) I dag Nye regler Betingelse for at være fritaget fra tilbudspligten Tilbudsgiver har opnået bestemmende indflydelse efter gennemførelsen af et frivilligt tilbud Tilbudsgiver har erhvervet mindst halvdelen af stemmerettighederne efter gennemførelsen af et frivilligt tilbud

42 42 Fritagelse for tilbudspligt efter frivilligt tilbud? (2/2) Ændringen er en direkte konsekvens af Brdr. Hartmann-sagen Thornico besad % via opkøb forud for overtagelsestilbud Thornico kan herefter øge sin besiddelse op til 100% uden at udløse yderligere overtagelsestilbud Via frivilligt overtagelsestilbud til markedskurs blev besiddelse øget til 33.37%

43 43 Tidsmæssig udstrækning af ligebehandlingskravet? I dag Nye regler Tidsrum indenfor hvilket ligebehandlingskravet gælder Tilbudsgiver skal behandle aktionærer lige (herunder ift. prisen for aktierne) inden for tilbudsperioden Tilbudsgiver skal behandle aktionærer lige (herunder ift. prisen for aktierne) inden for tilbudsperioden og i en periode på [6] måneder efter tilbudsperiodens udløb Den nye formulering betyder, at hvis tilbudsgiver efterfølgende giver en højere pris for aktierne end i tilbuddet, så skal de aktionærer, der har accepteret tilbuddet i tilbudsperioden kompenseres kontant det bliver mao dyrere at opnå efterfølgende kontrol, hvis det ikke lykkes i første omgang

44 44 Fastholdelse af aktionærer ved konkurrerende bud? I dag Nye regler Betingelser for at kunne fastholde aktionærer på deres tilbud Tilbudsgiver skal oplyse i tilbudsdokumentet, om accepterne er bindende i tilfælde af konkurrerende bud Tilbudsgiver kan ikke længere fastholde accepterne. Aktionærerne kan trække deres accept tilbage inden for tre dage efter det konkurrerende bud Den nye formulering betyder, at tilbudsgiver reelt afskæres fra at fastholde indkomne accepter normalt ved inden for en kort periode at matche det konkurrerende bud betyder bl.a., at vi ikke længere kan fastholde aktionærerne via irrevocables

45 To budskaber til arbejdet med implementering af ny regulering Spørgsmål & kommentarer?

46 Kontakt David Moalem Partner, advokat, ph.d. København Børs & Finans T M E København Langelinie Allé København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads Aarhus C Danmark Shanghai, rep.kontor 83 Loushanguan Road, Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina T F E

FONDSRÅDET. Beretning fra Fondsrådet

FONDSRÅDET. Beretning fra Fondsrådet FONDSRÅDET Beretning fra Fondsrådet 2000 Fondsrådet København, juni 2001 ISBN 87-7011-227-4 ISSN 1397-4572 Fondsrådets årsberetninger findes også på Finanstilsynets hjemmeside http://www.ftnet.dk ISBN

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2003

Afgørelser og Udtalelser 2003 03 Afgørelser og Udtalelser 2003 Forord Københavns Fondsbørs ønsker løbende at orientere markedet om, hvordan Fondsbørsen fortolker og administrerer den regulering, der gælder for udstedere af børsnoterede

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2004

Afgørelser og Udtalelser 2004 Afgørelser og Udtalelser 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postbox 1040 DK-1007 København K Tlf. +45 33 93 33 66 Fax +45 33 12 86 13 cse@cse.dk www.cse.dk 04 Forord Afgørelser og Udtalelser 2004

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2000

Afgørelser og Udtalelser 2000 Afgørelser og Udtalelser 2000 C Afgørelser og Udtalelser 2000 Indholdsfortegnelse 1. Oplysningsforpligtelser 3 1.1. Overtrædelse af værdipapirhandelslovens 27, stk. 1 offentlig påtale fra Fondsbørsen selskabet

Læs mere

Finanstilsynet. 30. maj 2011 BØRS J.nr. ste

Finanstilsynet. 30. maj 2011 BØRS J.nr. ste Finanstilsynet 30. maj 2011 BØRS J.nr. ste Denne vejledning har til formål at oplyse udsteder af værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked om de pligter, som de har til at offentliggøre oplysninger

Læs mere

Betænkning om insiderhandel

Betænkning om insiderhandel , Betænkning om insiderhandel Betænkning nr. 1521 Juli 2010 Betænkning om insiderhandel Publikationen kan hentes på Finanstilsynets hjemmeside: www.finanstilsynet.dk ISBN elektronisk udgave: 978-87-7862-138-2

Læs mere

Lett Advokatfirma Att.: partner Finn Overgaard Rådhuspladsen 4 1550 København V. Sendt pr. mail til: fov@lett.dk. Vedr.: Deres j.nr.

Lett Advokatfirma Att.: partner Finn Overgaard Rådhuspladsen 4 1550 København V. Sendt pr. mail til: fov@lett.dk. Vedr.: Deres j.nr. Lett Advokatfirma Att.: partner Finn Overgaard Rådhuspladsen 4 1550 København V 2. juli 2009 Ref. STE J.nr. 6373-0048 Sendt pr. mail til: fov@lett.dk Vedr.: Deres j.nr. 241508 Tilbudskursen GourmetBryggeriet

Læs mere

Regler for udstedere af aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1-6-2013

Regler for udstedere af aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1-6-2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1-6-2013 1 REGLER FOR UDSTEDERE AF AKTIER... 1 INDLEDNING... 4 1 ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 5 1.1 REGLERNES ANVENDELSE... 5 1.2 IKRAFTTRÆDELSE... 5 2 BETINGELSER FOR AKTIERS

Læs mere

Revisors ansvar ved en børsintroduktion

Revisors ansvar ved en børsintroduktion Kandidatafhandling Institut for økonomi Cand.merc.aud. Forfattere: Maja Schou Kristiansen Natasja Lauridsen Vejleder: Claus Holm Revisors ansvar ved en børsintroduktion En analyse baseret på udvikling

Læs mere

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af Sydbank (CVR-nr. 12 62 65 09) 21. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ AF

Læs mere

Såvel [I] som Bryde Gruppen ApS er den 27. november 2008 taget under konkursbehandling.

Såvel [I] som Bryde Gruppen ApS er den 27. november 2008 taget under konkursbehandling. Advokatfirmaet NORDIA 2. december 2008 Stockholmsgade 41 2100 København Ø Ref. cs Att. Advokat Henrik Sjørslev J.nr. 6376-0125 Kromann Reumert Sundkrogsgade 5 2100 København Ø Att. Advokat Søren Aamann

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. marts 2013 Sag 341/2010 (1. afdeling) A, B og Det uskiftede bo efter C ved B (A for alle) mod D og E (advokat Torben Bondrop for begge) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Skal der udarbejdes prospekt? CORPORATe. Regler for overtagelsestilbud. Nyt lovforslag om jobklausuler

Skal der udarbejdes prospekt? CORPORATe. Regler for overtagelsestilbud. Nyt lovforslag om jobklausuler JURIDISK NyhedsbreV Nr. 01 /2008 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Regler for overtagelsestilbud Ændringerne

Læs mere

Information om aktieoptionsloven Juni 2006 2. udgave

Information om aktieoptionsloven Juni 2006 2. udgave Information om aktieoptionsloven Juni 2006 2. udgave Information om aktieoptionsloven2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning: Aktieaflønning eller aktieoptioner en ny udvikling... 3 2. Hvorfor aktieløn? Virksomhedernes

Læs mere

Bonusordninger til bestyrelse og direktion ved virksomhedsoverdragelser. Corporate Fokus. Tinglysningen bliver digital

Bonusordninger til bestyrelse og direktion ved virksomhedsoverdragelser. Corporate Fokus. Tinglysningen bliver digital JURIDISK NyhedsbreV Nr. 03/2008 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Corporate Fokus Erstatningsansvar for

Læs mere

Egne aktier. og tilbagekøbsprogrammer status og perspektiver

Egne aktier. og tilbagekøbsprogrammer status og perspektiver Egne aktier og tilbagekøbsprogrammer status og perspektiver Med udgangspunkt i selskabsreformen, vil nærværende artikel behandle nye og overordnede perspektiver for så vidt angår egne aktier og tilbagekøbsprogrammer

Læs mere

Investorbeskyttelse ved emissioner, take-over bids og handel med aktier

Investorbeskyttelse ved emissioner, take-over bids og handel med aktier Investorbeskyttelse ved emissioner, take-over bids og handel med aktier 195 Det 31 nordiska juristmötet Helsingfors 19 21. 8. 1987 Oluf Engell Investorbeskyttelse ved emissioner, take-over bids og handel

Læs mere

1. Indledning Formålet med lovforslaget er at gennemføre en række ændringer i den finansielle lovgivning.

1. Indledning Formålet med lovforslaget er at gennemføre en række ændringer i den finansielle lovgivning. NOTAT 25. februar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om kreditaftaler, lov om finansielle rådgivere, lov om pantebrevsselskaber,

Læs mere

Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor

Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 04/2010 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Corporate Fokus: Mere om ejeraftaler

Læs mere

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger INDHOLD Klik på det ønskede område for at komme direkte til dette Indledning Hvad er godt Investor Relationsarbejde? IR-politik IR-funktionen - rammer og organisatorisk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 141/2012 (2. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg som mandatar for Jørgen Ib Martin Jensen, Susanne Laugesen og Kasper Rich

Læs mere

Konkursens ABC for kreditorer. Corporate Fokus: SALG af virksomheder i krise. Reaktionsmønstre, muligheder og risici: Kreditors strategi i krisetider

Konkursens ABC for kreditorer. Corporate Fokus: SALG af virksomheder i krise. Reaktionsmønstre, muligheder og risici: Kreditors strategi i krisetider JURIDISK NyhedsbreV Nr. 04/2008 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Corporate Fokus: SALG af virksomheder

Læs mere

Corporate Fokus. Ny praksis for fradragsret for udgifter til advokat- og revisorbistand ved virksomhedskøb

Corporate Fokus. Ny praksis for fradragsret for udgifter til advokat- og revisorbistand ved virksomhedskøb JURIDISK NyhedsbreV Nr. 02/2008 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Corporate Fokus Medarbejderrepræsentation

Læs mere

Danske virksomheders tilbagekøb af egne aktier med særlig fokus på nedsættelse af aktiekapital og safe habour-bestemmelser

Danske virksomheders tilbagekøb af egne aktier med særlig fokus på nedsættelse af aktiekapital og safe habour-bestemmelser med særlig fokus på nedsættelse af aktiekapital og safe habour-bestemmelser af Kasper Hansen Årskort 19981648 E-mail: nesnahrepsak@gmail.com Afleveret d. 1. april 2008 Anslag: 184.086 Afhandlingen må offentliggøres

Læs mere

Som advokat for i alt 1.104 sagsøgere. (samlet benævnt "sagsøgerne") Overgade 45 7000 Fredericia. DONG Energy Power Holding A/S Kraftværksvej 53

Som advokat for i alt 1.104 sagsøgere. (samlet benævnt sagsøgerne) Overgade 45 7000 Fredericia. DONG Energy Power Holding A/S Kraftværksvej 53 BECH~BF4UUI'l Henrik Holtse Advokat Bilag 3.500-3.644 J.nr. 020879-0056 hholmla T +45 72 27 34 82 hhotwbechbruun.com REPLIK 2. november 2009 Sø- og Handelsrettens sag U-0010-07 Som advokat for i alt 1.104

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 Sag 351/2012 (1. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Nykredit Realkredit A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) I tidligere

Læs mere

Ekspertundersøgelse vedrørende åbenhed om aktiebesiddelser

Ekspertundersøgelse vedrørende åbenhed om aktiebesiddelser Ekspertundersøgelse vedrørende åbenhed om aktiebesiddelser udarbejdet af Professor, lic. jur. Nis Jul Clausen, LL.M. Erhvervsjura, Syddansk Universitet, Odense Professor Karsten Engsig Sørensen, Ph.D.,

Læs mere

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN 1 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2011 I FORORD... 3 I. BØRSMARKEDET... 4 1. PÅTALER... 4 1.1 ANSÆTTELSE AF NY DIREKTØR... 4 1.2 KORREKTE

Læs mere

" formanden dog det dobbelte" - om bestyrelsesformandens opgaver og ansvar, herunder efter de nye danske corporate governance-anbefalinger

 formanden dog det dobbelte - om bestyrelsesformandens opgaver og ansvar, herunder efter de nye danske corporate governance-anbefalinger " formanden dog det dobbelte" - om bestyrelsesformandens opgaver og ansvar, herunder efter de nye danske corporate governance-anbefalinger Min far, Bent Werlauff, der hele sit liv beskæftigede sig med

Læs mere

Lokale pengeinstitutter

Lokale pengeinstitutter Lokale pengeinstitutter Journal nr. 4/0120-0204-0078 /TIF/KLC, JKM, SWE Rådsmødet den 30. januar 2008 Resumé 1. Denne sag handler om, hvorvidt brancheforeningen Lokale Pengeinstitutter (LOPI) ved sine

Læs mere