NETVÆRKSMØDER 2013 KRAV I BYGNINGSREGLEMENTET TIL BOLIGBYGGERI LONE SIGBRAND, ARKITEKT MAA, RÅDGIVER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NETVÆRKSMØDER 2013 KRAV I BYGNINGSREGLEMENTET TIL BOLIGBYGGERI LONE SIGBRAND, ARKITEKT MAA, RÅDGIVER"

Transkript

1 NETVÆRKSMØDER 2013 KRAV I BYGNINGSREGLEMENTET TIL BOLIGBYGGERI LONE SIGBRAND, ARKITEKT MAA, RÅDGIVER Program Lovgivning og -struktur Øvrige vejledninger mm Hvad står der i BR om boligbyggeriet? Pause Ombygninger i eksisterende boliger og lovkrav Hvem har ansvaret? Eksempler Evt. 2 Lone Sigbrand, SBi,

2 Lovgivningsstruktur FN's Konvention om rettigheder for personer med handicap (2009) Byggeloven BR Kravtekst BR Vejledning SBi-anvisning 230 til BR10 SBi-anvisninger Normer og standarder Håndbøger og vejledninger Ikke lovgivning! 3 Lovgivningsstruktur FN's Konvention om rettigheder for personer med handicap (fra august 2009) Konventionen indeholder generelle principper, som blandt andet omfatter: Frihed til at træffe egne valg og være uafhængig af andre personer. Ikke-diskrimination. Fuld og effektiv deltagelse og inklusion i samfundslivet på lige vilkår. Respekt for forskellighed og accept af personer med handicap som en del af menneskelig mangfoldighed. Se: 4 Lone Sigbrand, SBi,

3 Byggeloven om tilgængelighed Byggelov - byggeri, nedrivning mm. Se: Loven har til formål (kap.1 1): at fremme handicaptilgængelig indretning af bebyggelse at fremme arkitektonisk kvalitet i byggeriet DH (Danske Handicaporganisationer) har påklageret vedrørende handicapforhold! 5 Bygningsreglement 2010 BR10 Bygningsreglement 2010 nybyggeri, ombygning, tilbygning og ændret anvendelse incl. adgangsveje på matriklen 6 Lone Sigbrand, SBi,

4 BR10 - fakta Trådte i kraft opdateret BR10 har egen hjemmeside: Ét reglement som gælder for alle byggerier: offentligt tilgængelige, erhvervsbyggeri og boliger Gælder ved nybyggeri, tilbygning, ombygninger og forandringer samt ændret anvendelse af bebyggelse. Gælder også for udearealer frem til bygning og til lege- og opholdspladser 7 BR10 indhold Tilgængelighedsforhold: 1. Administrative bestemmelser 2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser 3. Bygningers indretning 4. Konstruktioner 5. Brandforhold 6. Indeklima 7. Energiforbrug 8. Installationer 1.2 Begrænsninger 1.3 Ansøgningsmateriale 2.4 De ubebyggede arealer Bygningers indretning 4.3. Glaspartier, glasflader og glaskonstruktioner 4.5. Tilgængelig indretning af brugerbetjente anlæg 5.2. Flugtveje og redningsforhold 8.1 Installationer generelt 8 Lone Sigbrand, SBi,

5 BR10 - væsentligste forhold Funktionsbaseret Tidligere detailkrav er nu vejledning og eksempler Øgede krav til tilgængelighed for bevægelses- og synshandicappede i forhold til tidligere BR Målkrav for tilgængelighed fastholdes (ingen funktionskrav her!) SBi-anvisning 230 om Bygningsreglementet. 9 SBi-anvisning 230 om BR10 10 Lone Sigbrand, SBi,

6 SBi-anvisning 230 om BR10 Generelt: Hjælp til praktisk forståelse og anvendelse Struktur som bygningsreglementet Indeholder fuld reglementstekst Kommenterer og uddyber krav Henviser til standarder, anvisninger, baggrundsmateriale samt uddybende information Gratis i online udgave Findes på 11 Kvalitetsniveauer i SBi-anvisning 230 Generelt: Tilgængelighed: C B A God BR-krav Bedre Endnu bedre C: kvalitet på BR-niveau B: evt. højere kvalitet, fx svarende til SBi-anvisning 222 mv. A: kvalitet svarende til fx behov hos personer med stort plejebehov 12 Lone Sigbrand, SBi,

7 Eksempel på kvalitetsniveauer BR10, 3.3.1, stk.1: Dørbredder Døre i boligers adgangsetage skal have en fri passagebredde på mindst 0,77 m, så de kan passeres af bl.a. kørestolsbrugere SBI-anvisning 230 om BR10, : Dørbredder Kvalitetsniveau C Fri passagebredde på mindst 0,77 m B Fri passagebredde på mindst 0,87 m. Gør det lettere at bruge drivringe på manuelle kørestole i døråbningen A Mindst 1,07 m. Anvendes, hvor almindelige plejesenge og bredere hjælpemidler skal kunne passere. Meget bred dør deles evt. op i asymmetrisk, to-fløjet dør, hvor ene dørblad opfylder krav om 0,77 m eller 0,87 m fri passagebredde. Mindst 1,5 m. Anvendes i sundheds- og plejeorienteret byggeri for stærkt overvægtige (bariatriske) personer. 13 BR10 og SBi-anvisninger SBi-anvisning 230 Anvisning om BR10 SBi anvisning 222, Tilgængelige boliger generelt på B-niveau Findes på: 14 Lone Sigbrand, SBi,

8 BR10 og krav fra AT Indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende m.fl.(plejeboliger, hospitalsbyggeri mv.) fra 1997! ( edia/at/at/06-temaer/kortinformation/rapportindretning-af-aeldreboligerfor-fysiskplejekraevende%20pdf.ashx) A niveau - over BR niveau 15 Håndbøger og vejledninger Egnet byggeri - for ældre og handicappede Indretning af plejecentre for svage ældre og mennesker med demens Pladskrav og indretning til svært overvægtige personer 16 Lone Sigbrand, SBi,

9 Håndbøger og vejledninger DS 3028,Tilgængelighed for alle DS 105:2013, Udearealer for alle DS 105.2, Rekreative arealer for alle, Lommeparker Kvarterspladser Gård- og haveanlæg Lokale legepladser Indenfor gå-afstand Vigtige sociale mødesteder Væsentlige for livskvalitet Gratis! er/bolignaere-byrum 17 Nordisk Housing Enabler Værktøj til vurdering af en boligs egnethed for borgere med funktions-nedsættelser: Undersøgelse af personens funktionelle niveau og behov for hjælpemidler Registrering af fysiske rammer (udendørs-indgangeindendørs, i alt 188 punkter). Samstemt med BR08 Analyse og sammenfatning 18 Lone Sigbrand, SBi,

10 BR10, BOLIGER OG TILGÆNGELIGHED 19 Boliger - i BR Småhuse: Fritliggende enfamiliehuse Dobbelt-, kæde- og rækkehuse (bebyggelse) Etageboliger Sommerhuse Boliger kombineret med erhverv Ungdomsboliger Ældreboliger Plejeboliger Kollegier? Fængsler? 20 Lone Sigbrand, SBi,

11 BR10 Hvilke krav gælder for hvilken type? Se mere i tjeklister på ngelighed/tjeklister 21 BR10 - fritliggende enfamiliehuse Udenfor bygningen (BR 10 kap 2) Ingen krav til adgangsvejens udformning Indretning (BR10 kap 3) + niveaufri adgang ved alle yderdøre i adgangsetagen + hensigtsmæssig indretning af køkken (1,1 m fri plads ) + wc-rum i adgangsetage, med niveaufri adgang og hensigtsmæssig indretning (1,1m fri plads) + døre i adgangsetage mindst 0,77 m i fri bredde + gange mm skal kunne passeres uhindret (1,0-1,3 m) Hvis bolig for bevægelseshæmmet, henvises til SBi anv. 222 Tilgængelige boliger 22 Lone Sigbrand, SBi,

12 BR10 - fritliggende enfamiliehuse 23 BR10 - kæde- og rækkehuse (bebyggelse) Udenfor bygningen (BR10 kap 2.4) + krav til parkering + krav til adskillelse af trafikformer + Krav til adgangsvejens udformning mht bredde, belysning, evt. rampe eller/og markering af trappe Adgangsveje til opholds- og legearealer anbefales at følge krav til udformning af adgangsvej i BR10 (SBi anvisning 230) Opholds- og legepladser anbefales udført efter DS 105 Udearealer for alle 24 Lone Sigbrand, SBi,

13 BR10 - kæde- og rækkehuse (bebyggelse) Indretning (BR10 kap 3) + niveaufri adgang ved alle yderdøre + hensigtsmæssig indretning af køkken (1,1 m fri plads ) + wc-rum i adgangsetage, med niveaufri adgang og hensigtsmæssig indretning (1,1m fri plads) + døre i adgangsetage mindst 0,77 m i fri bredde + gange mm skal kunne passeres uhindret (1,0-1,3 m) Hvis bolig for bevægelseshæmmet anbefales at følge SBi anvisning 222 Tilgængelige boliger Evt. fælleshus skal opfylde krav til offentligt tilgængeligt byggeri mht adgang, toiletter og indretning 25 BR10 kæde- og rækkehuse (bebyggelse) Evt. bebyggelse: Kørende og gående trafik skal adskilles følbart (taktilt) Der skal etableres et passende antal (handicap) parkerings-pladser Krav til evt. trapper og ramper på adgangs- og tilkørselsarealer 26 Lone Sigbrand, SBi,

14 BR 10 kæde- og rækkehuse (bebyggelse) Rampe max 1:20 (+ værn + håndlister) Terrænudligning max 1:25 27 Hældninger ved små niveauforskelle 28 Lone Sigbrand, SBi,

15 Hældninger ved små niveauforskelle 29 BR10 - kombineret bolig og erhverv Udenfor bygning (BR10 kap 2.4) + Krav til adgangsvejens udformning mht bredde, belysning, evt. rampe eller/og markering af trappe Indretning (BR10 kap 3) + niveaufri adgang ved alle yderdøre i adgangsetagen + hensigtsmæssig indretning af køkken (1,1 m fri plads ) + wc-rum i adgangsetage, med niveaufri adgang og hensigtsmæssig indretning (1,1m fri plads) + døre i adgangsetage mindst 0,77 m i fri bredde + gange mm skal kunne passeres uhindret (1,0-1,3 m) Hvis bolig for bevægelseshæmmet henvises til SBi anvisning 222 Tilgængelige boliger 30 Lone Sigbrand, SBi,

16 BR10 - etageboliger Krav til elevator ved mere end 2 etager også til evt. kælder og udnyttet tagetage 31 BR10 - etageboliger Udenfor bygningen (BR10 kap 2.6) + krav til parkering incl. handicapparkering + krav til adskillelse af trafikformer + krav til adgangsvejens udformning mht bredde, belysning, evt. rampehældning eller/og markering af trappe. Adgangsveje til opholds- og legearealer anbefales at følge krav til udformning af adgangsvej i BR10 (Sbi 230) Opholds- og legearealer anbefales at følge DS 105: Udearealer for alle 32 Lone Sigbrand, SBi,

17 BR10 - etageboliger Indretning (BR10 kap 3) + krav til elevator ved 3 (adgangs-)etager - også til evt. kælder og tagetage + niveaufri adgang ved alle yderdøre i adgangsetagen + krav til udformningen af fælles adgangsveje + hensigtsmæssig indretning af køkken (1,1 m fri plads ) + wc-rum i adgangsetage, med niveaufri adgang og hensigtsmæssig indretning (1,1m fri plads) + døre i adgangsetage mindst 0,77 m i fri bredde + gange mm skal kunne passeres uhindret (1,0-1,3 m) Hvis bolig for bevægelseshæmmet anbefales at følge SBi anv. 222 Tilgængelige boliger Evt. fælleshus mm. skal opfylde krav til offentligt tilgængeligt byggeri 33 BR10 - sommer- og fritidshuse Udenfor bygningen (BR10 kap 2.4) Ingen krav til parkering Ingen krav til adgangsvejens udformning mht bredde, belysning, evt. rampe eller/og markering af trappe Sommerhuse til udlejning anbefales dog at følge krav til adgangsvejens udformning (SBi 230) Indretning (BR10 kap 3) Ingen krav til indgang, døre eller indretning 34 Lone Sigbrand, SBi,

18 Bygningers indretning BR10 Kap stk. 6 Størrelse og indretning af elevator SBi 230 BR10: Type 2 Minielevator Mindst 1,85 m Vejledning: Ved ombygning kan mindre elevatorer, fx type 1 (1x1,2 m) eller minielevatorer anvendes 35 Døre Mindst 1 dør med 0,77 m fri bredde i alle rum i adgangsetage Men er det tilstrækkeligt? 36 Lone Sigbrand, SBi,

19 BR10 - Gangbredder Hvor bred? Gange mindst 1,0 m brede (krav), 1,3 m hvis døre i siderne (vejl.) Sideplads modsat hængsling: hvor meget? 37 BR10 Mindst et wc-rum på adgangsetage, som kan nås uden trin (krav) Plads foran wc og anden sanitet 1,1 m (vejledende) 38 Lone Sigbrand, SBi,

20 Bolig i flere etager WC-rum hvor? 39 BR10 indretning af køkken Fri afstand ud for arbejdspladser I køkkener skal der være plads til, at køkkenarbejde kan foregå på en hensigtsmæssig og betryggende måde. Kravet kan opfyldes med en fri afstand ud for arbejdspladser og opbevaringspladser på mindst 1,1 m. 40 Lone Sigbrand, SBi,

21 BR10 og trin/trapper I forbindelse med adgangsareal/udendørs? I fælles adgangsveje/udendørs? I fælles adgangsveje/indendørs? Interne trapper i boliger? 41 BR10 - Trin / trapper i adgangsareal Stigning højst 15 cm grund mindst 30 cm Bredde mindst 130 cm Håndlister i begge side - 80 cm over forkant Markering i kontrast af trinforkanter vandret og lodret Belægningsskift i farve og følbarhed ved top 90 cm før og i hele trappens bredde Belysning 42 Lone Sigbrand, SBi,

22 BR10 -Trin / trapper i fælles adgangsveje Stigning højst 18 cm grund mindst 28 cm Bredde mindst 100 cm Gribeegnede håndlister - i begge sider - 80 cm over forkant Værn cm Markering i kontrast af trin-forkanter anbefales vandret og lodret Belysning 43 BR10 - Interne trin / trapper i boliger Ingen krav til stigning og grund dog anbefales trappeformlen overholdt (2 stigninger+1grund= cm) Bredde anbefales mindst 80 cm evt. smallere til hems Halvsvingstrappe med mellemrepos anbefales. 44 Lone Sigbrand, SBi,

23 BR10 trin / trapper Gribeegnede håndlister? 45 SBi anvisning 222 tilgængelige boliger Niveaufri adgang til alle indgange Niveaufri adgang til alle rum Hvis flere etager: bad/toilet, køkken og mindst et sovesamt et opholdsrum i adgangsetagen Et rummeligt bade- og toiletrum i adgangsetagen Brede døråbninger Lave eller ingen dørtrin 46 Lone Sigbrand, SBi,

24 SBi anvisning 222 tilgængelige boliger Plads i alle rum 47 SBi anvisning 222 tilgængelige boliger indretning af køkken 48 Lone Sigbrand, SBi,

25 SBi-anvisning 222 tilgængelige boliger indretning af toilet-baderum 49 BR10 OG OMBYGNINGER 50 Lone Sigbrand, SBi,

26 BR og ombygninger BR s krav skal følges ved væsentlige ombygninger! En væsentlig ombygning? Har at gøre med tilgængelighedsbestemmelserne i BR. Ikke pris, omfang eller størrelse! Fx nyt indgangsparti i facade skal være uden trin og min. 0,77 m i fri passagebredde. Løsning skal være brugbar. 51 Ved boligændringer Hvilket krav kan forventes opfyldt? Hvad gjaldt tidligere? Tjek tidligere Bygningsreglementer: 52 Lone Sigbrand, SBi,

27 Krav til adgangsforhold (småhuse) Krav til niveaufri adgang til altan og terrasse gjaldt allerede i 1998!!! Undtaget dog fritliggende enfamiliehus opført til eget brug 53 Ansvar? Byggeloven: Kommunen skal påse, at krav er overholdt. Kommune kan pålægge den til en hver tid værende ejer af bygningen at ikke-lovlige forhold lovliggøres Hvis krav om lovliggørelse ikke efterkommes, kan ejer pålægges bøder. Altså: Altid den nuværende ejers økonomiske ansvar at lovgivning på opførelsestidspunkt eller ombygningstidspunkt er overholdt! 54 Lone Sigbrand, SBi,

28 Ansvar? Byggetilladelse eller ibrugtagningstilladelse ikke garanti for efterlevelse af krav! Kommunens kontrol forsvandt ved ændring af byggeloven I dag ingen byggesagsbehandling af indretning af småhuse: fritliggende enfamiliehuse, kædeog rækkehuse. Heller ikke ved ombygning af disse. Blot afleveres en lukket kuvert efter færdiggørelse! 55 EKSEMPLER 56 Lone Sigbrand, SBi,

29 Almene boliger - Landsbyggefonden Registrering af ca boligers tilgængelighed for kørestolsbrugere, gang-, armog håndhandicappede samt synshandicappede: Tilgængeligheds-forbedringer i forbindelse med renovering 57 Nye tiltag i almene boligbebyggelser 58 Lone Sigbrand, SBi,

30 Nye større lejligheder - Høje Kolstrup 2 lejligheder i stedet for 3 pr. etage Elevatoradgang Større badeværelser og køkkener før og efter 59 Ny indvendig elevator Sprotoften 60 Lone Sigbrand, SBi,

31 Nye adgangsforhold ind og ud Hævning af terræn, Ny belægning på altangang, Nyt gulv på altan 61 Nyt badeværelse med god plads Skydedør Bruseområde med aftagelig væg og flytbare skabe 62 Lone Sigbrand, SBi,

32 Almene boliger status sep.2013 Overordnede erfaringer Mange tilgængelige boliger blandt renoveringerne Niveauet for tilgængeligheden nogle gange uklart Tilgængeligt vs lækkert? Plejeorienteret vs alment brugbart? SBi Hvordan vil vi helst bo adgangsarealer? SBi Lone Sigbrand, SBi,

33 Hvordan vil vi helst bo stue og køkken? SBi Hvordan vil vi helst bo badeværelse? SBi Lone Sigbrand, SBi,

34 Boligbyggeri nyere rækkehuse Niveaufri adgang med bænk og under overdækning 67 Boligbyggeri Ingen dørtrin og hensigtsmæssig køkkenindretning 68 Lone Sigbrand, SBi,

35 Badeværelse med god plads og gode greb 69 Men træerne vokser ikke ind i himlen. Terrasse med god belægning og plads men med adgang med trin! 70 Lone Sigbrand, SBi,

36 Hjælp? TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN 72 Lone Sigbrand, SBi,

Statens Byggeforskningsinstitut, SBiAalborg Universitet. Afd. for By, Bolig og Ejendom. Dr. Neergaardsvej 152970. Hørsholm+45 4586 5533. www.sbi.

Statens Byggeforskningsinstitut, SBiAalborg Universitet. Afd. for By, Bolig og Ejendom. Dr. Neergaardsvej 152970. Hørsholm+45 4586 5533. www.sbi. Statens Byggeforskningsinstitut, SBiAalborg Universitet Afd. for By, Bolig og Ejendom Dr. Neergaardsvej 152970 Hørsholm+45 4586 5533 www.sbi.dk Hvad er tilgængelighed? Begrebet er tæt forbundet med Design

Læs mere

BR08 og SBi 216 om udearealer fokus på synshandicappede

BR08 og SBi 216 om udearealer fokus på synshandicappede BR08 og SBi 216 om udearealer fokus på synshandicappede Annette Bredmose, ingeniør M.IDA, tilgængelighedskonsulent, rådgiver By, bolig og ejendom Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Alborg Universitet,

Læs mere

Tilgængelighed en oplevelse af teori i praksis

Tilgængelighed en oplevelse af teori i praksis Tilgængelighed en oplevelse af teori i praksis Lone Sigbrand, arkitekt maa, rådgiver Afdelingen for by, bolig og ejendom, SBi Aalborg Universitet www.sbi.dk Program Tilgængelighedsbegreber Handicapgruppers

Læs mere

Hvad er tilgængelighed?

Hvad er tilgængelighed? Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet Afd. for By, Bolig og Ejendom Dr. Neergaardsvej 15 2970 Hørsholm +45 4586 5533 www.sbi.dk Lars S. Pedersen, Arkitekt MAA, Tilgængelighedsrådgiver

Læs mere

Statens Byggeforskningsinstitut, SBi. Afd. for By, bolig og ejendom Dr. Neergaardsvej 15 2970 Hørsholm +45 4586 5533 www.sbi.dk

Statens Byggeforskningsinstitut, SBi. Afd. for By, bolig og ejendom Dr. Neergaardsvej 15 2970 Hørsholm +45 4586 5533 www.sbi.dk Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Afd. for By, bolig og ejendom Dr. Neergaardsvej 15 2970 Hørsholm +45 4586 5533 www.sbi.dk Når byggeri skal gøres tilgængeligt Introduktion til tilgængelighed Nogle

Læs mere

TILGÆNGELIGHEDSKURSUS 5.-6.10.2013 DH ALLERØD, DH BALLERUP, DH EGEDAL OG DH FURESØ LONE SIGBRAND, ARKITEKT MAA, RÅDGIVER LOS@SBI.AAU.

TILGÆNGELIGHEDSKURSUS 5.-6.10.2013 DH ALLERØD, DH BALLERUP, DH EGEDAL OG DH FURESØ LONE SIGBRAND, ARKITEKT MAA, RÅDGIVER LOS@SBI.AAU. TILGÆNGELIGHEDSKURSUS 5.-6.10.2013 DH ALLERØD, DH BALLERUP, DH EGEDAL OG DH FURESØ LONE SIGBRAND, ARKITEKT MAA, RÅDGIVER LOS@SBI.AAU.DK Program - lørdag 10.00 10.45 12.00 13.00 13.45 14.00 15.00 introduktion

Læs mere

Tilgængelige boliger indretning. Lone Sigbrand Philip Henrik Jensen

Tilgængelige boliger indretning. Lone Sigbrand Philip Henrik Jensen Tilgængelige boliger indretning Lone Sigbrand Philip Henrik Jensen SBi-anvisning 249 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2015 Titel Tilgængelige boliger indretning Serietitel SBi-anvisning

Læs mere

Høringssvar vedrørende BR10 Vedr. mangler i Bygningsreglementet (BR) I forhold til FN-konvention om rettigheder for personer med handicap

Høringssvar vedrørende BR10 Vedr. mangler i Bygningsreglementet (BR) I forhold til FN-konvention om rettigheder for personer med handicap Center for Byg og Bos høringspostkasse: hoeringbb@ebst.dk. Kopi til min@kemin.dk Lykke Friis, Klima- og energiminister og minister for ligestilling min@oem.dk Brian Mikkelsen, Økonomi- og erhvervsminister

Læs mere

TILGÆNGELIGE BOLIGER INDRETNING

TILGÆNGELIGE BOLIGER INDRETNING STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN TILGÆNGELIGE BOLIGER INDRETNING SBI-ANVISNING 249 1. UDGAVE 2015 Tilgængelige boliger indretning Lone Sigbrand Philip Henrik Jensen SBi-anvisning

Læs mere

Lone Sigbrand, arkitekt MAA, rådgiver

Lone Sigbrand, arkitekt MAA, rådgiver Fysiske rammer, plads og indretning for svært overvægtige personer 1 Lone Sigbrand, arkitekt MAA, rådgiver Afdelingen for by, bolig og ejendom Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet www.sbi.dk

Læs mere

Aarhus Projektnr Ref. SIE/Simon Enevoldsen Dato

Aarhus Projektnr Ref. SIE/Simon Enevoldsen  Dato 1. Administrative bestemmelser xx BR15 01.01.2016 UNDERSØGES 2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser BR15 01.01.2016 2.1 Generelt Beregning af bebyggelsesregulerende forhold BR15 2.1 Kapitel 2 s gyldighed

Læs mere

SBi-anvisning 216 til Bygningsreglementet

SBi-anvisning 216 til Bygningsreglementet Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet SBi-anvisning 216 til Bygningsreglementet Søren Ginnerup Rådgiver SBi-anvisning 216 til BR08 Udkommer samtidig med BR08 Er gratis på www.sbi.dk

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave Marts 2008

Læs mere

2.6.2. stk. I vejledningsteksten anbefales tilføjet henvisning til Vejdirektoratets vejregel: Færdselsarealer for alle.

2.6.2. stk. I vejledningsteksten anbefales tilføjet henvisning til Vejdirektoratets vejregel: Færdselsarealer for alle. 28. juni 2007 Til: Erhvervs- og Byggestyrelsen Att. Camilla Springborg Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø cas@ebst.dk Hans Knudsens Plads 1A 2100 København Ø tlf. 39 29 35 55 fax 39 29

Læs mere

Spejderhytten Græstedgård, Græstedgårdsvej 1C, 2980 Kokkedal. 1. Parkeringspladser

Spejderhytten Græstedgård, Græstedgårdsvej 1C, 2980 Kokkedal. 1. Parkeringspladser Spejderhytten Græstedgård, Græstedgårdsvej 1C, 2980 Kokkedal 1.1 Hvor mange handicapparkeringsplad s-er er af 3,5 5 m findes der inden for en radius af ca. 30 meter fra hoveddøren? 1.2 Hvor mange handicapparkeringsplad

Læs mere

KÆRE BYGHERRE/RÅDGIVER

KÆRE BYGHERRE/RÅDGIVER KÆRE BYGHERRE/RÅDGIVER Tilgængeligt byggeri - hvordan? Handicaprådets Tilgængelighedsudvalg ved Hjørring Kommune VEJLEDNING I TILGÆNGELIGHED Kære ejer/bygherre/rådgiver Du har søgt byggetilladelse eller

Læs mere

BR08 Det nye bygningsreglement

BR08 Det nye bygningsreglement BR08 Det nye bygningsreglement Ernst Jan de Place Hansen, seniorforsker Afd. for Byggeteknik og Design, SBi BR08 - offentliggørelse Offentliggjort 12. dec. 2007 af Bendt Bendtsen med overskriften Bedre

Læs mere

Bygningsreglementet (http://www.ebst.dk/bygningsreglementet.dk/br10_00/0/42)

Bygningsreglementet (http://www.ebst.dk/bygningsreglementet.dk/br10_00/0/42) Page 1 of 23 Bygningsreglementet (http://www.ebst.dk/bygningsreglementet.dk/br10_00/0/42)» 3. Bygningers indretning (http://www.ebst.dk/bygningsreglementet.dk/br10_00_id49/0/42) 3. Bygningers indretning

Læs mere

Humlebæk Tennisklub, Bjerrehus, Gl. Strandvej 77, 3050 Humlebæk. 1. Parkeringspladser

Humlebæk Tennisklub, Bjerrehus, Gl. Strandvej 77, 3050 Humlebæk. 1. Parkeringspladser Humlebæk Tennisklub, Bjerrehus, Gl. Strandvej 77, 3050 Humlebæk 1.1 Hvor mange handicapparkeringsplad s-er er af 3,5 5 m findes der inden for en radius af ca. 30 meter fra hoveddøren? 1.2 Hvor mange handicapparkeringsplad

Læs mere

FN's handicapkonvention set fra en brugerorganisations synsvinkel

FN's handicapkonvention set fra en brugerorganisations synsvinkel FN's handicapkonvention set fra en brugerorganisations synsvinkel FN's handicapkonvention set fra en brugerorganisations synsvinkel Til EBST - DHF er ikke enig i: Yderligere krav er ikke vejen frem Tilgængelighed

Læs mere

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.:

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.: Side 0 LEMVIG MUSEUM Til- og ombygningen skal sikre adgang for alle til hele museet og øge kvaliteten af oplevelsen og omfatter: Nyt indgangsparti Ny butik/cafe - med glaspartier mod haven Nyt elevatortårn

Læs mere

TILGÆNGELIGE FRITLIGGENDE BOLIGER - INDLEDENDE SPØRGSMÅL

TILGÆNGELIGE FRITLIGGENDE BOLIGER - INDLEDENDE SPØRGSMÅL STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN TILGÆNGELIGE FRITLIGGENDE BOLIGER - INDLEDENDE SPØRGSMÅL SBI-ANVISNING 260 1. UDGAVE 2015 Tilgængelige fritliggende boliger indledende spørgsmål

Læs mere

1. Parkeringspladser

1. Parkeringspladser Foreningshus, Broengen 2 B, 2980 Kokkedal 1.1 Hvor mange handicapparkeringsplad s-er er af 3,5 x 5 m findes der inden for en radius af ca. 30 meter fra hoveddøren? 1.2 Hvor mange handicapparkeringsplad

Læs mere

PFA Seniorboligstandard TM

PFA Seniorboligstandard TM En bolig til hele livet PFA Seniorboligstandard TM Seniorboligstandard Seniorboligstandard En god bolig bidrager til et godt liv En god bolig er fundamentet for et godt liv. Det er ikke mindst tilfældet,

Læs mere

MØLLER & ROSENØRN Byggerådgivning Logistik Arkitektgruppe

MØLLER & ROSENØRN Byggerådgivning Logistik Arkitektgruppe 3. Bygningsreglement 2015 (med Bygningers indretning 01.01.2016) MØLLER & ROSENØRN Byggerådgivning Logistik Arkitektgruppe 3.1 Generelt 3.2 Adgangsforhold / Tilgængelighed 3.3 Boliger 3.4 Andre bygninger

Læs mere

Registrering af tilgængelighed til offentligt tilgængelige kommunale ejendomme

Registrering af tilgængelighed til offentligt tilgængelige kommunale ejendomme Registrering af tilgængelighed til offentligt tilgængelige kommunale ejendomme Rudersdal Kommune 2014 Registrant Anders Klarskov/Torben Wilhelmsen Navn Anders Klarskov/Torben Wilhelmsen E-mail Registrering

Læs mere

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS D.A.I. Horsens Sags nr.: 196-04, 5. November 2015 Kristina Rytter, Arkitekt MAA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

1. Parkeringspladser

1. Parkeringspladser Nivå Bibliotek, Nivå Center 30, 2990 Nivå 1.1 Hvor mange handicapparkeringsplad s-er er af 3,5 x 5 m findes der inden for en radius af ca. 30 meter fra hoveddøren? 1.2 Hvor mange handicapparkeringsplad

Læs mere

Appendix. Tilgængelighed. - i forbindelse med ombygninger

Appendix. Tilgængelighed. - i forbindelse med ombygninger Appendix Tilgængelighed - i forbindelse med ombygninger 1 Indhold Forord...................................... 3 Indledning.................................... 4 Bygningsreglementets ombygningsbestemmelser

Læs mere

BR08 betydning for byggeriet Den praktiske konsekvens af BR08 for byggeriet

BR08 betydning for byggeriet Den praktiske konsekvens af BR08 for byggeriet BR08 betydning for byggeriet Den praktiske konsekvens af BR08 for byggeriet Dansk Betonforening - IDA Ingeniørhuset Onsdag den 12. marts 2008 Mikael Mortensen Bygningsreglement 2008 Sammenskrivning af

Læs mere

BR 08 De vigtigste ændringer. Bygherreforeningen, januar 08 v/ Ejner Jerking

BR 08 De vigtigste ændringer. Bygherreforeningen, januar 08 v/ Ejner Jerking BR 08 De vigtigste ændringer Bygherreforeningen, januar 08 v/ Ejner Jerking Bygningsreglement 2008 BR 08 erstatter: BR 95 + 15 tillæg BR-S 98 + 12 tillæg Ikrafttræden 1. februar Overgangsperiode til 1.

Læs mere

Universal Design TILGÆNGELIGHED OG UNIVERSELT DESIGN. Begrebsforståelse. begrebsapparat. -ronmace,

Universal Design TILGÆNGELIGHED OG UNIVERSELT DESIGN. Begrebsforståelse. begrebsapparat. -ronmace, TILGÆNGELIGHED OG UNIVERSELT DESIGN SVENDBORG KOMMUNE UNIVERSEL DESIGN OG TILGÆNGELIGHED JULI 2016 LARS S PEDERSEN, ARKITEKT, SBI Tegning: Trond Bredesen, https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/temaveileder-universellutforming-og-pla/id557913/

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser December 2004 Indholdsfortegnelse: I. Byggesagsbehandling af tilgængelighedskrav 1. Materiale til ansøgning om byggetilladelse

Læs mere

BYGST Vejledning i Tilgængelighed August 2014

BYGST Vejledning i Tilgængelighed August 2014 BYGST Vejledning i Tilgængelighed August 2014 Sag: Programfase: Sagsnr.: Dispositionsfase: Bygning: Projektfase: Firma: Initialer: Udførelsesfase: Rev.: Dato: 1-års eftersyn: Indhold Forord... 4 2 Ubebyggede

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 2.4 De ubebyggede arealer Bebyggelsesregulerende bestemmelser Opholdsarealer. Parkeringsarealer. Adgangs- og tilkørselsarealer. Nyttige links: www.sonderborgkommune.dk

Læs mere

TJEKLISTE for tilgængelighed på friareal, i offentligt byggeri og offentlig støttet byggeri

TJEKLISTE for tilgængelighed på friareal, i offentligt byggeri og offentlig støttet byggeri TJEKLISTE for tilgængelighed på friareal, i offentligt byggeri og offentlig støttet byggeri Vedtaget af Viborg Byråd den 23. april 2008 - Revideret januar 2009 Indholdsfortegnelse Indledning Udearealer

Læs mere

ANVISNING OM BYGNINGSREGLEMENT 2015

ANVISNING OM BYGNINGSREGLEMENT 2015 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN ANVISNING OM BYGNINGSREGLEMENT 2015 SBI-ANVISNING 258 2. UDGAVE 2016 Anvisning om Bygningsreglement 2015 Ernst Jan de Place Hansen (red.)

Læs mere

UBST tilgængelighedsstandard for undervisningsbyggeri

UBST tilgængelighedsstandard for undervisningsbyggeri UST tilgængelighedsstandard for undervisningsbyggeri Februar 2011 Universitets- og ygningsstyrelsen Ministeriet forvidenskab Teknologi og Udvikling UST tilgængelighedsstandard for undervisningsbyggeri

Læs mere

BYGST Vejledning i Tilgængelighed August 2014

BYGST Vejledning i Tilgængelighed August 2014 BYGST Vejledning i Tilgængelighed August 2014 Sag: Programfase: Sagsnr.: Dispositionsfase: Bygning: Projektfase: Firma: Initialer: Udførelsesfase: Rev.: Dato: 1-års eftersyn: Indhold Forord... 4 2 Ubebyggede

Læs mere

Forelæsning om Bygningsreglementet

Forelæsning om Bygningsreglementet Forelæsning om Bygningsreglementet 20 03 14 Arkitektskolen AArhus Christian Carlsen INTRODUKTION: ER DET HER VIGTIGT? Christian Kerez House With One Wall HVORDAN BLIVER ET PROJEKT TIL - I PRAKSIS? Projektfaser

Læs mere

VÆrd. at VIde om Br10. BR10 Rationel vinduer TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK. Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse

VÆrd. at VIde om Br10. BR10 Rationel vinduer TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK. Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse BR10 Rationel vinduer hjem med gode energier VÆrd at VIde om Br10 TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse Indhold 1. Bygningers indretning...

Læs mere

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet...

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Vejledning 5 Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Byggeri hvor der er søgt byggetilladelse. Enfamiliehus/parcelhus/dobbelthus/sommerhus Rækkehus Udestue Tilbygning til ovenstående Ændre

Læs mere

Småhuse indretning og funktion. Ernst Jan de Place Hansen m.fl.

Småhuse indretning og funktion. Ernst Jan de Place Hansen m.fl. Småhuse indretning og funktion Ernst Jan de Place Hansen m.fl. SBi-anvisning 253 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2015 Titel Småhuse indretning og funktion Serietitel SBi-anvisning

Læs mere

SBi-anvisning 230 Anvisning om Bygningsreglement 2010. 3. udgave 2013

SBi-anvisning 230 Anvisning om Bygningsreglement 2010. 3. udgave 2013 SBi-anvisning 230 Anvisning om Bygningsreglement 2010 3. udgave 2013 Anvisning om Bygningsreglement 2010 Ernst Jan de Place Hansen (red.) SBi-anvisning 230, 3. udgave Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Anvisning om Bygningsreglement Ernst Jan de Place Hansen (red.)

Anvisning om Bygningsreglement Ernst Jan de Place Hansen (red.) Anvisning om Bygningsreglement 2015 Ernst Jan de Place Hansen (red.) SBi-anvisning 258, 2. udgave Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2016 Titel Anvisning om Bygningsreglement 2015 Serietitel

Læs mere

Hytter og lejrpladser Tilgængelighed

Hytter og lejrpladser Tilgængelighed Hytter og lejrpladser Tilgængelighed Skal i bygge ny hytte. Bygge om eller til. Renovere. Har i en lejrplads. Så se her, hvordan og hvor lidt der skal til for at der bliver adgang for alle. Formålet med

Læs mere

Bygningsreglement 07/08/09? v/ejner Jerking

Bygningsreglement 07/08/09? v/ejner Jerking Bygningsreglement 07/08/09? v/ejner Jerking Økonomi- og erhvervsminister i Bendt Bendtsen offentliggjorde 23. maj 2007 en ny handlingsplan for byggeriet - 24 konkrete initiativer: Højere kvalitet og forbrugerbeskyttelse

Læs mere

Tilgængelighed Mapning af danske og svenske vejledninger målrettet tilgængelighedsanalyser

Tilgængelighed Mapning af danske og svenske vejledninger målrettet tilgængelighedsanalyser Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 30, 2015 Tilgængelighed Mapning af danske og svenske vejledninger målrettet tilgængelighedsanalyser Jyllnor, Per; Mondrup, Thomas Fænø Publication date: 2012 Document

Læs mere

Tilgængelighed for alle

Tilgængelighed for alle Dansk Standard DS 3028 1. udgave Godkendt: 2001-06-08 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION Tilgængelighed for alle General accessibility DANSK STANDARD - Eftertryk uden tilladelse

Læs mere

Nyt Bygningsreglement Baggrund og vigtigste nyskabelser

Nyt Bygningsreglement Baggrund og vigtigste nyskabelser Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet Nyt Bygningsreglement 2008 - Baggrund og vigtigste nyskabelser Niels-Jørgen Aagaard, Forskningschef BR08 - offentliggørelse Offentliggjort 12. dec.

Læs mere

Registrering af tilgængelighed til offentligt tilgængelige kommunale ejendomme

Registrering af tilgængelighed til offentligt tilgængelige kommunale ejendomme Registrering af tilgængelighed til offentligt tilgængelige kounale ejendoe Rudersdal Koune 2010 Registrant Navn Per Rasussen E-ail pra@rudersdal.dk Registrering udført oktober 2010 Sted Birkerød Byidte

Læs mere

Registrering af tilgængelighed til offentlige tilgængelige, kommunale ejendomme

Registrering af tilgængelighed til offentlige tilgængelige, kommunale ejendomme Registrering af tilgængelighed til offentlige tilgængelige, kommunale ejendomme Rudersdal Kommune 2010 Registrant Anders Klarskov Petersen Navn Birkerød Idrætscenter, ny bygning E-mail ANPE@rudersdal.dk

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 2 og bilag 1 Byggeret og beregningsregler Bebyggelse, v/sommerhuse i et sommerhusområde Sommerhuse. Garager, carporte, udhuse, drivhuse mv. Småbygninger på

Læs mere

BY FOR ALLE. -Tilgængelighed i byen. Tjekliste til strande

BY FOR ALLE. -Tilgængelighed i byen. Tjekliste til strande BY FOR ALLE -Tilgængelighed i byen Tjekliste til strande - Tjekliste Tilgængelighed handler grundlæggende om tre ting - Adgang, Deltagelse og Mangfoldighed. Disse tre udtryk betyder kort sagt, at ingen

Læs mere

Derudover foretages der en række ændringer til BR15, kap. 1, som konsekvens af, at anmeldelsesbegrebet i kap. 1.5 afskaffes.

Derudover foretages der en række ændringer til BR15, kap. 1, som konsekvens af, at anmeldelsesbegrebet i kap. 1.5 afskaffes. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Notat BS0400-00147 19-04-2017 Til høringsparterne Høring over udkast til ændring af bygningsreglement 2015 (BR15)

Læs mere

BILAGSMATERIALE til rapporten om

BILAGSMATERIALE til rapporten om ILAGSMATERIALE til rapporten om Tilgængelighedsforhold på Herlufsholm Idrætscenter August 2011 Udarbejdet af ergoterapeut Alice Thagaard Olesen Udarbejdet af ergoterapeut Alice Thagaard Olesen 1 ilagsmateriale

Læs mere

VEJLEDNING TIL REGISTRERING. Almene boligers tilgængelighed for handicappede

VEJLEDNING TIL REGISTRERING. Almene boligers tilgængelighed for handicappede VEJLEDNING TIL REGISTRERING Almene boligers tilgængelighed for handicappede 27 VEJLEDNING TIL REGISTRERING Almene boligers tilgængelighed for handicappede Udgivet af Landsbyggefonden Studiestræde 50, 1554

Læs mere

Tilgængelighed BR og FN s handicapkonvention. Arkitekt cand. arch. Carsten Lykke Graversen

Tilgængelighed BR og FN s handicapkonvention. Arkitekt cand. arch. Carsten Lykke Graversen Tilgængelighed BR og FN s handicapkonvention Arkitekt cand. arch. Carsten Lykke Graversen FN s handicapkonvention og BR10 Tilgængelighedsreglerne i bygningsreglementet historisk set. BR10 og Tilgængelighedskravene.

Læs mere

Hvad må du bygge uden tilladelse?

Hvad må du bygge uden tilladelse? Hvad må du bygge uden tilladelse? Hvis du skal bygge Et byggeprojekt kan enten kræve anmeldelse eller byggetilladelse og i visse tilfælde ingen af delene. I denne pjece kan du læse om, hvad du som boligejer

Læs mere

Analyse af arealstandarder for sygehusbyggeri Danske Regioner

Analyse af arealstandarder for sygehusbyggeri Danske Regioner Analyse af arealstandarder for sygehusbyggeri Danske Regioner Delrapport myndighedskrav - Gennemgang af myndighedskrav med betydning for arealstandard i sygehusbyggeri (bilag til rapport dateret 18. 09.

Læs mere

Parkeringsnorm for Sorø Kommune

Parkeringsnorm for Sorø Kommune Parkeringsnorm for Sorø Kommune Forord P-normen indeholder retningslinjer for administration af bestemmelserne vedrørende parkeringsarealer. P-normen for Sorø Kommune er et vigtigt element til at sikre,

Læs mere

Aalborg Universitet. Rederiernes standard for tilgængelighed i færgeterminaler Bredmose, Annette; Ginnerup, Søren. Publication date: 2014

Aalborg Universitet. Rederiernes standard for tilgængelighed i færgeterminaler Bredmose, Annette; Ginnerup, Søren. Publication date: 2014 Aalborg Universitet Rederiernes standard for tilgængelighed i færgeterminaler redmose, Annette; Ginnerup, Søren Publication date: 2014 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Til: Regionsrådet. Hospitalsbyggeriernes arbejde med tilgængelighed

Til: Regionsrådet. Hospitalsbyggeriernes arbejde med tilgængelighed Til: Regionsrådet Opgang C Afsnit 1. sal Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Fax 38 66 58 50 Mail center-foroekonomi@regionh.dk@regionh.dk Web www.regionh.dk

Læs mere

UBST- Tilgængelighedsstandard for undervisningsbyggeri

UBST- Tilgængelighedsstandard for undervisningsbyggeri - Tilgængeligheds for undervisningsbyggeri April 2008 - Tilgængeligheds for undervisningsbyggeri Udgivet af: Universitets- og ygningsstyrelsen redgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax

Læs mere

TILGÆNGELIGHEDS- BESTEMMELSERNE I BR

TILGÆNGELIGHEDS- BESTEMMELSERNE I BR TILGÆNGELIGHEDS- BESTEMMELSERNE I BR 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Oplæg v. Arkitekt Carsten Lykke Graversen, cag@tbst.dk Trafik- og Byggestyrelsen, Center for Byggeri Temadag Nyborg Strand 14.04.2016

Læs mere

Hillerød Bibliotek. Case: Hillerød Bibliotek Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/6

Hillerød Bibliotek. Case: Hillerød Bibliotek Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/6 25.08.2008 Case: Hillerød Bibliotek Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/6 Hillerød Bibliotek Med den integrerede tilgængelighed er der udviklet en

Læs mere

Egå Gymnasium. Århus Amts ønsker og krav til tilgængelighed var beskrevet i Byggeprogrammet.

Egå Gymnasium. Århus Amts ønsker og krav til tilgængelighed var beskrevet i Byggeprogrammet. 25.08.2008 Case: Egå Gymnasium Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/8 Egå Gymnasium Århus Amts ønsker og krav til tilgængelighed var beskrevet i Byggeprogrammet.

Læs mere

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS.

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS. 25.08.2008 Case: ARoS - Aarhus Kunstmuseum Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/5 Illustration: shl ARoS - Aarhus Kunstmuseum Markante elevatorer gør

Læs mere

Før du bygger ROSKILDE KOMMUNE

Før du bygger ROSKILDE KOMMUNE Enfamiliehuse og tilbygninger Hvis du skal opføre enfamiliehus, rækkehus eller lave en tilbygning eller udestue, er det vigtigt at få overblik over, hvornår og hvordan man bærer sig ad med at lave en ansøgning

Læs mere

Ophavsret: Gengivelse af teksten i uddrag er kun tilladt med kildeangivelsen: SBi-anvisning 222: Tilgængelige boliger,

Ophavsret: Gengivelse af teksten i uddrag er kun tilladt med kildeangivelsen: SBi-anvisning 222: Tilgængelige boliger, Tilgængelige boliger Lone Sigbrandt og Philip Henrik Jensen Titel Undertitel Tilgængelige boliger Serietitel SBi-anvisning 222 Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2008 Aktualitet Forfattere Redaktion Sprog http://anvisninger.dk/222

Læs mere

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri.

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Myndighedskrav: BR10 Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Fri bredde: Fælles adgangsveje og

Læs mere

Bilag 7. De Københavnske Ældreråds bud på krav til fremtidens plejeboliger

Bilag 7. De Københavnske Ældreråds bud på krav til fremtidens plejeboliger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomistaben NOTAT 26-09-2011 Bilag 7. De Københavnske Ældreråds bud på krav til fremtidens plejeboliger Indledning de lovgivningsmæssige rammer Alle plejeboliger i Danmark opføres

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

Registrering af tilgængelighed til offentligt tilgængelige kommunale ejendomme

Registrering af tilgængelighed til offentligt tilgængelige kommunale ejendomme Registrering af tilgængelighed til offentligt tilgængelige kounale ejendoe Rudersdal Koune 2010 ændret 2014 Registrant Navn Anne Marie Gottlieb E-ail ag@rudersdal.dk Registrering udført oktober 2010 sat

Læs mere

Tilgængelighed. Karoline Grum-Schwensen - Tilgængelighedskoordinator mkgs@fredensborg.dk

Tilgængelighed. Karoline Grum-Schwensen - Tilgængelighedskoordinator mkgs@fredensborg.dk Tilgængelighed Karoline Grum-Schwensen - Tilgængelighedskoordinator mkgs@fredensborg.dk FN Handicapkonvention - Trådte i kraft i Danmark august 2009 UDDRAG FRA FN-KONVENTIONENS ARTIKEL 9: KOMMUNEN SKAL

Læs mere

GUIDEN / TILGÆNGELIGHED TIL NYBYGGERI OG OMBYGNING

GUIDEN / TILGÆNGELIGHED TIL NYBYGGERI OG OMBYGNING GUIDEN / TILGÆNGELIGHED TIL NYBYGGERI OG OMBYGNING VÆRKTØJET TIL FYSISK TILGÆNGELIGHED CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INDHOLD / MAINSTREAMING AF HANDICAPOMRÅDET INTRODUKTION Betydningen af tilgængelighed

Læs mere

Nye håndbøger fra DBI

Nye håndbøger fra DBI Nye håndbøger fra DBI Torsdag d. 3. november 2011 Brian V. Jensen bvj@dbi-net.dk Tlf. 61201663 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / 2011 / Passiv Brandsikring Ny håndbog om småhuse Behov,

Læs mere

Registrering af tilgængelighed til offentlige tilgængelige, kommunale ejendomme

Registrering af tilgængelighed til offentlige tilgængelige, kommunale ejendomme Registrering af tilgængelighed til offentlige tilgængelige, kounale ejendoe Rudersdal Koune 2010 Registrant Navn Peter Froh Petersen E-ail pefp@rudersdal.dk Registrering udført d. 7/10 2010 Sted Birkerød

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Brian Vestergård Jensen, DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / BR 08 Historik Bygningsreglement 1995 Tillæg 1-15, heraf Tillæg 8 og 14 (nye

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning...2. Retsgrundlag mv...3. Socialcenter Brønshøj-Husum-Vanløse, Linde Allé...4. Ydelsesservice København, Ørnevej...

Indholdsfortegnelse. Indledning...2. Retsgrundlag mv...3. Socialcenter Brønshøj-Husum-Vanløse, Linde Allé...4. Ydelsesservice København, Ørnevej... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Retsgrundlag mv....3 Socialcenter Brønshøj-Husum-Vanløse, Linde Allé...4 Ydelsesservice København, Ørnevej...9 Københavns Kommunes Borgerservice

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Mærkeordningen God Adgang. Institut for Menneskerettigheder

Mærkeordningen God Adgang. Institut for Menneskerettigheder Mærkeordningen God Adgang Institut for Menneskerettigheder Frederiksberg, 07-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 2. Tildeling af mærker 3. Sådan læser du rapporten 4. Krav, der forudsættes opfyldt

Læs mere

BYGST Vejledning i Tilgængelighed Januar 2016

BYGST Vejledning i Tilgængelighed Januar 2016 BYGST Vejledning i Tilgængelighed Januar 2016 Forord Det er Bygningsstyrelsens (BYGST) mål at fremme innovative tilgængelighedsløsninger og påvirke byggebranchen til at indtænke tilgængelighed som en integreret

Læs mere

Mærkeordningen God Adgang. Tapeten

Mærkeordningen God Adgang. Tapeten Mærkeordningen God Adgang Tapeten Frederiksberg, 11-02-2013 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 2. Tildeling af mærker 3. Sådan læser du rapporten 4. Krav, der forudsættes opfyldt snarest 5. Krav, der i dag

Læs mere

Ansøgningen er behandlet i henhold til bestemmelserne i Bygningsreglement 2010 (BR10) og deklaration, lyst den 14. februar 1930.

Ansøgningen er behandlet i henhold til bestemmelserne i Bygningsreglement 2010 (BR10) og deklaration, lyst den 14. februar 1930. Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Til ejendommens ejer c/o Altan.dk att.: Gunnar Holse Næstvedvej 60 4180 Sorø 30. oktober 2014 edoc: 2014-0036013 BYGGETILLADELSE Vi har modtaget jeres brev

Læs mere

Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune

Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune GLOSTRUP KOMMUNE Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune Gyldig fra den 1. april 2014 Center for Miljø og Teknik Bygningsmyndigheden marts 2014 side 1 11 Indhold 1) Kategori 1 Simple konstruktioner...

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING

RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING DISPOSITIONSFORSLAG 09.03.2015 - REV. 16.06.2016 BOLIGSTRUKTUR AFDELING 305 Renoveringen af afdeling 305 er omfattende. På boligetagerne

Læs mere

Inspektion af Mariagerfjord Kommunes rådhus i Hadsund den 23. marts 2010

Inspektion af Mariagerfjord Kommunes rådhus i Hadsund den 23. marts 2010 7. september 2011 Inspektion af Mariagerfjord Kommunes rådhus i Hadsund den 23. marts 2010 OPFØLGNING J.nr. 2010-0521-1601/PK3 1/12 Indholdsfortegnelse Ad 4.1 Kommunens hjemmeside... 2 Ad 4.2.1 Handicapparkering...

Læs mere

Tilgængelighed. Laurits Kristian Kristensen

Tilgængelighed. Laurits Kristian Kristensen Tilgængelighed Afgangsspeciale: Tilgængelighed Bygningskonstruktør uddannelse på Via university college Forfatter: Christian Møller Rosensten Vejleder: Laurits Kristian Kristensen Afleveringsdato: 28.11.2011

Læs mere

2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser. 2.1 Generelt. 2.2 Grundens størrelse. 2.3 Afstandsforhold. 2.4 Højde og etageantal. 2.

2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser. 2.1 Generelt. 2.2 Grundens størrelse. 2.3 Afstandsforhold. 2.4 Højde og etageantal. 2. Page 1 of 19 Bygningsreglementet (http://www.ebst.dk/bygningsreglementet.dk/br10_00/0/42)» 2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser (http://www.ebst.dk/bygningsreglementet.dk/br10_00_id2/0/42) 2. Bebyggelsesregulerende

Læs mere

bygherrerådgivning udvalgte referencer

bygherrerådgivning udvalgte referencer bygherrerådgivning udvalgte referencer Hovedbilbliotek og kulturhus Ledøje-Smørrum 1996-1998 Nyt hovedbibliotek med medborger facilitetter. Arkitektgruppen varetog bygherrerådgivningen med blandt andet

Læs mere

Tilgængelighed til. eksisterende boliger i provinsbyen BYFORNYELSE

Tilgængelighed til. eksisterende boliger i provinsbyen BYFORNYELSE Tilgængelighed til eksisterende boliger i provinsbyen BYFORNYELSE Tilgængelighed til eksisterende boliger i provinsbyen Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2015 Forfattere Tegninger Fotos Layout Lone Sigbrand,

Læs mere

UBST tilgængelighedsstandard for undervisningsbyggeri Februar 2011

UBST tilgængelighedsstandard for undervisningsbyggeri Februar 2011 UST tilgængelighedsstandard for undervisningsbyggeri 2011 Sag: Programfase: Sagsnr.: Dispositionsfase: ygning: Projektfase: Firma: Initialer: Udførelsesfase: Rev.: Dato: 1 års eftersyn: UST tilgængelighedsstandard

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.3, 1.3.4, 1.5 stk. 1 nr. 5-9, stk. 6-9 Øvrige bebyggelser mv. Ansøgning om byggetilladelse Etageboliger, vandret lejlighedsskel. Ældreboliger, plejekrævende.

Læs mere

NY overordnet vejledning

NY overordnet vejledning Byggeri 2011 Vejledningfor ukompliceret byggeri: Garager/carporte, udhuse og lign. Enfamiliehuse, tofamiliehuse med lodret etageskel og sommerhuse Avls- og driftsbygninger Visse industri- og lagerbygninger

Læs mere

Ansøgningstyper koblet til servicemålsaftalens kategorier

Ansøgningstyper koblet til servicemålsaftalens kategorier Ansøgningstyper koblet til servicemålsaftalens kategorier Miljøgodkendelser I servicemålsaftalen er der fastsat servicemål for to sagstyper: Bilag 1-virksomheder Bilag 2 virksomheder Der er to ansøgningstyper

Læs mere

Skabelon til høringssvar

Skabelon til høringssvar Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Via e-mail: info@tbst.dk Cc: Anne-Sofie Bang Lassesen, asbl@tbst.dk J.nr. BS00200-00304 Taastrup, den 11. juni 2017 LN/SO Skabelon til høringssvar Bekendtgørelse om offentliggørelse

Læs mere