Brugertilfredshedsundersøgelse på hjemmehjælpsområdet 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugertilfredshedsundersøgelse på hjemmehjælpsområdet 2009"

Transkript

1 Brugertilfredshedsundersøgelse på hjemmehjælpsområdet 2009 I perioden fra 15. oktober til 13. november 2009 gennemførte Sundhed og Ældre en brugertilfredshedsundersøgelse af de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmepleje og de private er på hjemmehjælpsområdet. Der blev i alt udsendt 677 spørgeskemaer til brugere af den kommunale hjemmepleje og brugere af hjemmepleje udført af private er. I 2009 modtog kommunen 326 udfyldte spørgeskemaer, hvilket svarer til en svarprocent på 48. Svarprocenten lå i 2008 på 47. Spørgeskemaet omhandler borgernes tilfredshed med hjemmeplejen og stiller spørgsmål om behovstilfredsstillelse, overordnet tilfredshed, praktisk hjælp, personlig pleje, antal af hjemmehjælpere og den tid hjemmehjælperen bruger hos borgeren. På spørgeskemaet var det muligt at oplyse om privat, men pga. svarprocenter er det ikke muligt at opdele undersøgelsen herefter. Dermed vil erne i følgende undersøgelse være opdelt i kommunal og privat. Undersøgelsens overordnede resultater pct. af borgerne er tilfredse eller meget tilfredse med hjemmehjælpen i Ishøj Kommune 78 pct. af borgerne mener at de får den hjælp, de har behov for 81 pct. af borgerne er tilfredse eller meget tilfredse med den praktiske hjælp, de får 89 pct. af borgerne er tilfredse eller meget tilfreds med den hjælp, de får til personlig pleje 45 pct. af borgerne mener, at der kommer det samme antal hjemmehjælpere i deres hjem som for et år siden 69 pct. af borgerne mener, at hjemmehjælperen bruger den samme mængde tid i deres hjem som for et år siden Alt i alt tegner undersøgelsen et positivt billede af borgernes opfattelse af hjemmeplejen. Sammenligner man tallene fra 2009 med tallene fra 2008 viser de stort set det samme. På et område adskiller tallene fra 2009 sig dog fra tallene fra Det er når den generelle tilfredshed måles. Her er den generelle tilfredshed blandt de, der modtager hjemmehjælp fra private er faldet fra 94 pct. i 2008 til 80 pct. i Det tilsvarende tal blandt de borgere, der modtager hjemmehjælp fra kommunale er er 84 pct. Samlet set er 84 pct. tilfredse eller meget tilfredse med hjemmeplejen i Ishøj Kommune, hvilket må siges at være et positivt resultat. 1

2 Resultater af brugerundersøgelsen af hjemmehjælpen i Ishøj Kommune 2009 Kommunal Privat Modtager den hjælp jeg har behov for 72% Generelt tilfreds med hjemmehjælpen 84% Tilfreds med den praktiske hjælp 81% 81% Færre hjemmehjælpere end for 1 år siden 12% 14% Mere tid i hjemmet end for 1 år siden 5% 16% Resultater af brugerundersøgelsen af hjemmehjælpen i Ishøj Kommune 2008 Kommunal Privat Modtager den hjælp jeg har behov for 86% 70% Generelt tilfreds med hjemmehjælpen 84% 94% Tilfreds med den praktiske hjælp 81% Færre hjemmehjælpere end for 1 år siden 19% 11% Mere tid i hjemmet end for 1 år siden 6% 11% 1. Generel tilfredshed 1 Hvor tilfreds er du med den hjælp, du får? Nedenstående diagram viser, at den generelle tilfredshed med hjemmehjælpen i Ishøj Kommune er faldet med 2 pct. På samme tid er andelen af borgere, der er utilfredse med hjemmehjælpen faldet med 1 pct. Overordnet tegner diagrammet et billede af, at borgerne er tilfredse med hjemmehjælpen. Generel tilfredshed Generel tilfredshed Utilfreds Hverken 4% eller 11% 1% Hverken eller 8% Utilfreds 5% 1% Tilfreds 84% Tilfreds 86% Hvis man sammenligner den generelle tilfredshed med den kommunale hjemmepleje med den generelle tilfredshed med de private er ses det, at der er 5 pct. flere der er tilfredse med den kommunale hjemmehjælp end med den private. På samme tid er 6 pct. af de borgere der modtager privat hjemmehjælp utilfredse, mens kun 3 pct. af de borgere, der modtager kommunal hjemmehjælp er utilfredse. 1 For overskuelighedens skyld er svarene fra kategorierne Meget utilfreds og Utilfreds i diagrammet lagt sammen under kategorien Utilfreds, og svarene fra kategorierne Meget tilfreds og Tilfreds er lagt sammen under kategorien Tilfreds. 2

3 Generel tilfredshed Generel tilfredshed % 6% 11% 12% Utilfreds 6% 4% 2% 10% Utilfreds 85% Hverken eller Tilfreds 84% 94% Hverken eller Tilfreds Kommunal Privat Kommunal Privat Når tallene fra 2009 sammenlignes med de fra 2008 ses det som nævnt, at der er sket et fald i tilfredsheden med den hjemmehjælp, der bliver leveret af private. Samtidig har tilfredsheden med den kommunale hjemmehjælp ikke ændret sig betydeligt. 2. Tildeling af hjælp Mener du, at du får den hjælp, du har behov for? I undersøgelsen ses det, at 78 pct. af de borgere der modtager hjemmehjælp mener, at de modtager den hjælp, de har behov for. Det er et fald på 3 pct. i forhold til undersøgelsen fra Behovstilfredshed Behovstilfredshed % 82% 40% 20% 13% 8% 40% 20% 10% 8% 0% Ja Nej 0% Ja Nej 80 pct. af de borgere der modtager kommunal hjemmehjælp mener, at de får den hjælp, de har behov for. Tilsvarende mener 72 pct. af de borgere, der modtager hjemmehjælp fra en privat, at de får den hjælp, de har behov for. Dermed er der 8 pct. flere blandt de, der modtager kommunal hjemmehjælp, der er tilfredse med den hjælp, de får. Dette sammenlagt med borgernes tilfredshed med hjemmeplejen (henholdsvis kommunal og privat ) tegner et billede af, at borgerne er mere tilfredse med den kommunale hjemmepleje end med den private hjemmepleje. 3

4 Behovstilfredhsed % 20% 0% 7% 12% 13% 15% 72% Kommunal Privat Nej Ja 3. Fordeling af ydelser Hvilken hjælp får du? Blandt de borgere der har svaret på spørgeskemaet, fordeler den hjælp de modtager, som følger: 96 pct. modtager hjælp til rengøring, 29 pct. modtager hjælp til bad, 23 pct. får hjælp til tøjvask, 23 pct. modtager hjælp til personlig hygiejne, 10 pct. modtager hjælp til indkøb, mens 17 pct. er med i madserviceordningen. Nedenstående diagram sammenholder tallene fra i år med sidste års tal. 40% 20% 0% 96% 95% 25% 22% 18% 29% 10% 23% 23% 10% 17%

5 4. Praktisk hjælp Hvor tilfreds er du med den hjælp, du får til rengøring og/eller tøjvask og/eller indkøb? For de der modtager praktisk hjælp til fx rengøring, tøjvask eller indkøb gælder det, at 81 pct. er meget tilfredse eller tilfredse, hvilket er det samme som resultatet fra Kun 4 pct. er utilfredse, hvilket er et fald i forhold til undersøgelsen fra 2008, hvor 6 pct. var utilfredse. Tilfredshed med praktisk hjælp Utilfreds 4% Hverken eller 9% 7% Meget tilfreds 34% Tilfreds 47% 5. Personlig pleje Hvor tilfreds er du med den hjælp, du får til bad, personlig hygiejne m.m.? Tilfredsheden med hjælp til personlig pleje er ligeledes stor blandt de af borgerne, der modtager hjemmehjælp. 89 pct. af de der deltog i brugertilfredshedsundersøgelsen har givet udtryk for, at de er meget tilfredse eller tilfredse med den hjælp, de modtager med personlig pleje. Nedenstående diagram viser tilfredsheden med den hjælp til personlige pleje hjemmehjælperne yder. Sammenlignet med resultatet fra 2008 er 3 pct. flere borgere meget tilfredse med hjælpen. Kun 2 pct. er utilfredse med hjælpen til personlig pleje, hvilket er en gentagelse fra Tilfredshed med personlig pleje Hverken eller 5% Utilfreds 2% 3% Tilfreds 36% Meget tilfreds 53% 5

6 6. Antal hjemmehjælpere 2 Oplever du, at der kommer færre eller flere forskellige hjemmehjælpere hos dig i dag end for et år siden? Når det kommer til antallet af hjemmehjælpere, giver flere borgere udtryk for glæden ved, at det er de samme hjemmehjælpere, der kommer i hjemmet, bl.a. i kommentarer på de udfyldte spørgeskemaer. I 2009 oplever 45 pct. af de borgere, der modtager hjemmehjælp at, der ikke er sket en ændring i antallet af hjemmehjælpere. Til gengæld mener 29 pct., at der kommer flere forskellige hjemmehjælpere i deres hjem i dag end for et år siden, det er en stigning på 2 pct. i forhold til Tilsvarende er antallet af borgere der mener, at der kommer færre faldet fra 17 pct. i 2008 til 12 pct. i Antal hjemmehjælpere Antal hjemmehjælpere % Færre 12% Flere 29% Færre 17% 13% Flere 27% Det samme 45% Det samme 43% Undersøgelsen viser, at 32 pct. af de borgere der modtager kommunal hjemmepleje oplever, at der kommer flere forskellige hjemmehjælpere i deres hjem i dag end sidste år, hvilket svarer til tallet fra Tilsvarende tal for de borgere, der modtager privat hjemmehjælp er 12 pct., hvilket er en stigning på 6 procentpoint i forhold til For overskuelighedens skyld er svarene fra kategorierne Mange flere og Flere i diagrammet lagt sammen under kategorien Flere, mens svarene fra kategorierne Mange færre og Færre er lagt sammen under kategorien Færre. 6

7 Antal hjemmehjælpere % 20% 0% 13% 16% 12% 14% 42% 32% Kommunal 58% 12% Privat Færre Det samme Flere 7. Tid Oplever du, at hjemmehjælperne bruger mere eller mindre tid hos dig i dag end for et år siden? Størstedelen af de borgere der modtager hjemmehjælp rapporterer, at hjemmehjælperne bruger den samme mængde tid hos dem, som det foregående år. 11. pct. oplever, at hjemmehjælpen bruger mindre tid hos dem end det forgangne år. Det svarer til et fald på 3 pct. Overordnet er resultaterne fra 2009 og 2008 nogenlunde ens, dog med en lille positiv fremgang fra 2008 til Tid i hjemmet Tid i hjemmet Mindre tid 11% 13% Mere tid 7% Mindre tid 14% 12% Mere tid 6% Det samme 69% Det samme 68% I sammenligningen mellem kommunal og privat er der forskel på borgernes oplevelse af, hvor meget tid hjemmehjælperne bruger sammenlignet med det forgangne år. Således mener 5 pct. af de borgere, der modtager kommunal hjemmehjælp, at hjemmehjælperen bruger mere tid i hjemmet. Blandt de borgere der modtager privat hjemmehjælp mener 16 pct., at hjemmehjælperen bruger mere tid i hjemmet. Undersøgelsen viser dog at størstedelen af borgerne mener, at hjemmehjælpen bruger en tilsvarende mængde tid som 7

8 året forinden. 12 pct. af de borgere der modtager kommunal hjemmehjælp mener, at hjemmehjælperne tilbringer mindre tid i hjemmet. Det er en positiv udvikling idet at 14 pct. i 2008 mente at hjemmehjælperne tilbragte mindre tid i hjemmet. Tid i hjemmet % 20% 0% 13% 12% 12% 4% 70% 5% Kommunal 69% 16% Privat Mindre tid Det samme Mere tid 8. Kommentarer fra spørgeskemaerne Generelt Jeg er kun tilfreds. Jeg er glad for den hjælp jeg får, og jeg synes det er et privilegium. Da jeg havde brækket armen, fik jeg en meget fik professionel hjælp, af alle der kom her for det meste (næsten altid) af kendte ansigter, og det føltes meget trygt. Tak for det. Det er ikke godt nok!! Jeg vil give dem alle en masse ros. Jeg er forkælet, tak. Jeg er godt tilfreds med hjælperne. De hjælpende er usædvanligt flinke og imødekommende. Er tilfreds med at bo her. Jeg er meget tilfreds med alt, hvad kommunen har gjort for mig. Det er en rigtig god kommune at blive ældre i, der gøres meget for os. (navn), da han så at proppen i min håndvask ikke løftede sig, så ordnede han den. Lille ting med stor betydning. Hjælperne er altid søde, rare og effektive, og de har pæne kitler på. Meget tilfreds med (navn). Laver selv mad er vegetar! Og indkøb. Flyttet til Torsbo 15. marts 2009, befinder mig godt her med udsigt over marker og naturen med lille have. Er naturmenneske, har rollator, kørestol og besøgsven, går tur hver dag, følger med i det nye byggeri for ældre (spændende). Jeg takker for den hjælp jeg fik i den sidste tid mens min kone levede. Kommunen og dermed også hjemmehjælpen arbejder hurtigt og effektivt. Tak!! 8

9 Alt i alt glad og tilfreds med den hjælp jeg får. Det betyder meget med tryghedsopkaldet om morgenen på alle hverdage. Datter ringer/kommer lørdag/søndag. Min hjemmehjælp er meget grundig. Jeg er meget tilfreds med hende. Jeg er godt tilfreds. Jeg er godt tilfreds med (navn) og glad for den hjælp vi får. Ingen kommentarer, da jeg er ovenud tilfreds håber bare, det må fortsætte. Meget tilfreds Jeg er meget tilfreds med min hjælp. Tilfreds. Jeg er meget tilfreds og glad, for den hjælp jeg får på Ishøj Kommune, da hele familien er flyttet. Jeg er utrolig glad for alt den hjælp, jeg har fået her i sommer, og stadig får efter min brystoperation. Hilsen og tak. Hjemmehjælperen springer over, hvor gærdet er lavest. Alt er ok. Er tilfreds. Ingen kommentarer. Er meget tilfreds med min hjemmehjælper. Jeg kan kun sige, at jeg er tilfreds med min hjemmehjælp. Er utilfreds med at få en ud, der ikke forstår dansk. Har kun haft hjemmehjælp i otte måneder. Vi er 4 som kommer på Kærbo, når der er banko, og vi køber mad hver gang og er tilfredse. Det er ikke altid kaffen er god, men ellers er alting fint. God jul til alle. Jeg er meget tilfreds med Ishøj Kommune, den gør meget for os pensionister. Tip top. Jeg får hver dag hjælp til at få kompressionsstrømper på af den kommunale hjemmehjælp. Jeg er meget tilfreds med at bo i Ishøj. Her findes så at sige alt. Har boet her i ca. 30 år, og er jeg meget meget tilfreds. Vi har god kontakt til (navn), hvis der er noget, der ikke virker. Alt kører fint. Personalet virker mere stresset pga. personalemangel og sygdom. Derfor mindre tid. Men stor tak til alle hjælpere for, at de er smilende, trods travlhed. Det har en stor betydning for borgeren, som måske ikke har det for godt, bl.a. pga. af de er afhængige af andre, smerte osv. Jeg vil gerne sige, at alle dem, der har været her, er utroligt rare. Jeg er godt tilfreds. Jeg er meget glad for min faste hjælp som vikarerne. Og det er ren luksus at blive ringet op og tilbudt ekstra rengøring en gang om året. Personalet i hjemmeplejen er meget imødekommende, når jeg en enkelt gang ringer. Tak for det. 9

10 Jeg er meget tilfreds med hjemmehjælp og synes, at alle er søde og meget hjælpsomme, så er man utilfreds er man et meget utaknemmeligt menneske. Behov Hvorfor kan jeg pludselig ikke få lagt lagner på både top- og undermadras? Aftørring af brusekabine og gulv efter bad? De 4 timers rengøring er en joke. De gør overhoved ikke ordentlig rent. Bruger en stor del af tiden op at snakke sammen, drikke- og rygepauser. Bliver ikke i de 4 timer de skal??? Alt for mange vikarer ½ time hver 14. dag, er det nok? Vil gerne have vasket tøj og gjort rent samme dag. Nu bliver der gjort rent den ene tirsdag, og vasket tøj den anden. Jeg vil gerne have mere varig hjælp. Rengøring bliver godt og hurtigt udført, men vi har behov for mere end den fastsatte tid. Jeg er tilfreds med udførelsen af hjemmehjælpen, men har også behov for hjælp til rengøring af badeværelset og skift af sengetøj. Da min kone, som er et halvt år ældre end mig, er syg med smerter i ryg, og som nyligt har gennemgået en operation i højre ben og desuden har stomi, virker tre kvarter (rengøring) hver anden uge som mindre end minimalt. Jeg lider af smerter i ryggen. Er nyligt opereret i højre ben og har desuden stomi. For ca. 2 år siden en blodprop, der gav reduceret motorik i højre side, så tre kvarter hver anden uge føles som urimeligt lidt. Jeg er allergiker (pollen, støvmider og visse fødevarer) og har behov for at få rengøring hver uge, og ikke som nu 1½ time hver 14. dag. Har behov for mere hjælp end nu. Henvender os til kontoret snarest. Vi kunne godt tænke os at få støvsuget hver uge, og få hjælp til vasketøj. Jeg bor på Kærbo! Jeg går ned eller hen spiser, jeg får hjælp til bad, men hjælperen kommer for sent efter mit behov. Jeg får indkøb fra Intervare og det er jeg glad for. Jeg kunne godt bruge en fast hjemmehjælp. Min mand kan ikke overkomme det. Jeg har brug for en til at pudse vinduer. Kan ikke forstå at nogen har rengøring en gang ugentligt. Jeg kan kun få hver 14. dag. Antal hjemmehjælpere Jeres personale er søde ingen tvivl. Der kommer bare for mange forskellige. Jeg har haft den samme hjælper i flere år, men nu er det næsten hver gang, at der kommer en ny. Det vil være rart, hvis man vidste, hvem der kommer. Ellers er jeg tilfreds med den rengøring jeg får. Tak for hjælpen! Den er fin. Kun dette hjertesuk det burde så vidt muligt være den samme hjemmehjælper der kom hver 14. dag. Venlig hilsen, ok. 10

11 Jeg er utilfreds med at modtage forskellige hjemmehjælpere, da jeg er utryg og svær at kommunikere med, på grund af at jeg er døv og bruger tegnsprog. Jeg er tilfreds med hjemmehjælper (navn), men desværre er hun sygemeldt. Jeg ønsker, at hjemmehjælp kommer til faste tidspunkter kl Jeg er meget glad for, at det er de samme, som kommer hver gang, og dem jeg har, kan jeg snakke med, det er dejligt. Tak. Jeg kan lide de forskellige afløsere. Jeg er ikke tilfreds med, at man ikke får besked om, at ens faste hjælpere bliver skiftet ud uden, at man får besked. Det har ikke været så meget hjælp vi har fået, at vi føler os i stand til at udtale os om hjemmehjælpere. Det har været skiftende personer, hvilket ikke er særligt betryggende. Vi har haft fast rengøringshjælp indtil jeg fik hjælp til at tage støttestrømper på. Hvorfor skulle der mon skiftes? Det er både rart og sikkert også billigere, når de faste hjælpere kommer. Man skal ikke hver gang sætte hjælperen ind i, hvordan støvsugeren virker. Foretrækker den samme hjemmehjælper, der kommer. Værdsætter smil og den gode samtale. Jeg er nu blevet lovet, at jeg fremover får den samme rengøringshjælp og på en fast tid hver gang, så det håber jeg meget på vil fungere, da jeg inden for det sidste år næsten har haft en ny person hver gang, og også på forskellige klokkeslæt. Ellers er jeg meget tilfreds. Mere fast personale færre vikarer. Har ofte ikke overskud til at sætte nye ind i tingene. Jeg er meget utilfreds med, at der kommer så mange forskellige mennesker hver gang. Tidspunkt for hjemmehjælp Har brug for, at de kommer tidligt Jeg vil bare gerne have, at hjemmehjælperen kommer til en bestemt tid jeg får hjælp hver 14. dag. Jeg vil stadig gerne have, at man ringer mellem 8 og 9, så jeg ved, om det er formiddag eller eftermiddag (de kommer). Jeg vil gerne vide, hvor lag tid, der er afsat til rengøring og tøjvask. Og jeg vil gerne kontaktes, hvis der lavet om på tider, hvor hvornår hjemmehjælpen kommer (kl.). Men ellers tak for hjælp. Vi har oplevet mange gange, at der ikke bliver ringet afbud, samt at tiderne ikke bliver overholdt. Jeg mener, at hjemmehjælperne kommer for sent. 11

12 Det er frustrerende at kontoret ikke ringer besked, når tidspunktet for hjælpen bliver ændret. De er heller ikke gode til at få skrevet ned, når man melder ferie, så man bliver ringet op i udlandet midt i ferien angående, om man kan flytte hjælpen til en anden dag. Jeg kunne godt tænke mig, hvis hjælperne ville komme om formiddagen, det har jeg bedt om. Jeg synes, der bliver taget meget hensyn, når der er ændringer. Fx at de kommer på den samme tid som de plejer, og ellers bliver der ringet og hørt, om det er i orden, at tiden ændres. Der bliver talt pænt i telefonen og min faste hjemmehjælp er en perle! Praktisk hjælp Det er virkeligt dejligt at få den årlige hovedrengøring! Er meget glad for AL rengøring igennem flere år samme dame. Jeg er meget glad for den dame fra AL rengøring igennem tre år. De vasker ikke gulvene, de tørrer dem kun over med svaberen og støvsuger ikke bag dørene, kun foran. Hvis jeg vil have det gjort, må jeg selv. Det er ikke meningen, da min ryg ikke kan klare det. Jeg tror ikke, de er udlært de piger. Det I kalder 6 timers rengøring om året, der sender I 2 hjælpere ud. De vasker og støvsuger gulvet, tørrer lidt støv af og ordner badeværelset. Og det tager 1½ time max. Og så kommer de ellers med et stykke papir jeg skal skrive under. På det papir står der, at de har vaske døre og karme, støvet panelerne af, ordnet skabe og så videre. Men de laver det som den faste hjælper, de er bare længere tid om det. Og så er der ingen af dem, som kan finde ud af at vaske gulvet, for det er stadig beskidt, når de er færdige. Så de kunne godt være mere grundige. Men eller er de utroligt søde. Hjemmehjælp skulle vaske gulv: det blev gjort ordentligt. Tørre badeværelse af: elendigt, det tog under 3 minutter. Vaske tøj: katastrofe af rang. Man blander kogevask og finvask sammen, så efter et besøg blev det stoppet. Hjælpemidler til handikappede er heller ikke for god. DTF leverer professionel, fleksibel og tryghedsskabende hjælp. DTF kan fuldt ud anbefales til kommunens øvrige borgere. Jeg har muskelgigt i svær grad, og tør slet ikke kravle op på stole eller stiger. Er faldet ned. Så jeg får ikke gjort rent oven på skabene. Badeværelset kan jeg heller ikke nå i højden. Da jeg ikke selv kan gøre min kørestol ren, savner jeg hjælp til at få rengøring af den. Personalet klager over, at arbejdsstillingen er skadelig for ryg og led. Der bliver støvsuget, Gulvene bliver ikke vasket, kun gjort våde. Jeg er da glad for, hvad jeg får. Men det er meget overfladisk, har kun én gang oplevet en følelse af renhed. Undskyld, jeg ved, at de har travlt. 12

13 Fik ny hofte for 2 måneder siden. (navn) har gjort rent yderst effektivt. Er meget tilfreds. Hvis jeg i tidernes morgen havde gjort rent hos mig selv og andre + opgange på samme måde som der bliver gjort rent i dag, havde jeg nok ikke være så slidt som jeg er. Dette er skrevet med et glimt i øjet, jeg er såmænd glad for den hjælp, jeg får. Rengøringen kunne godt gøres mere grundig. Og så skal de lære at bruge rengøringsmidlerne rigtigt. wc-rens til håndvask og gulv. En mere fast rengøringshjælp. Jeg har kun haft hjælp til rengøring i kort tid, så jeg synes ikke rigtig, jeg kan dømme om hvor godt det egentlig er, da der jo ikke er så meget tid. I den tid jeg har fået rengøring er det altid forskellige, der kommer. Det ville være rart, hvis det var en man kendte. Rengøring af varieret kvalitet. Vi er to voksne og en kat i hjemmet. Vi har 95m2, der skal gøres rent på, og har fået tildelt 2 timer hver 14. dag. Da det ikke er nok, betaler vi selv for en time ekstra, men der bliver aldrig gjort rigtig ordentlig rent. Det kan ikke nås, der bliver kun støvsuget og vasket gulv, badeværelset gør jeg selv rent, og jeg støver af. Der bliver aldrig tid til at tørre skabe og vægge ned, fx i køkkenet, og hjørnerne er efterhånden blevet runde. Jeg kunne godt tænke mig, at der var hjælp til vinduespudsning, da det kniber med det. Selvom jeg er meget glad for mit skifte til DTF rengøring, synes jeg, det er ærgerligt, at organiseringen af den kommunale hjemmehjælp fungerer så dårligt. Jeg tror det vil være en god ide at give hjemmehjælperne mere indflydelse i deres hverdag. Fx selvstyrende grupper. Jeg synes, at det er utilfredsstillende kun at få rengøring hver anden uge. Jeg kan kun bruge en arm og kan derfor ikke selv støvsuge og vaske gulv. Desuden har jeg to hunde og er single. Hovedrengøringen var ikke som forventet. Der bør gøres rent hver uge, støvsuges og badeværelse, så det kan gøres grundigere hver anden uge. Jeg startede med to timers rengøring, nu er jeg nede op 50 min. hver 14. dag. Er Lars tilfeds? Nej! 50 min. hver 14. dag er til grin. Intervare Jeg synes, at det er for dårligt, at Intervare er så dyre med deres varer. De betales trods alt af kommunen for at levere varerne hos borgeren, så de skal ikke hente kørslen ind på varerne. De som er afhængige af indkøbsordningen er givet også de, som ikke har for meget at nette med. 13

14 Indkøbsordningen (Intervare) er for dyr. Priserne på frugt/grønt og slagtervarer fremgår ikke af kataloget. Slagtervarerne kommer fra en slagterforretning og er derfor langt dyrere end fra fx et supermarked. Der kan ikke tilbydes hjælp til strygetøj? Angående varerindkøb er jeg utilfreds med ikke at kunne købe fra mere end et katalog af gangen. Da jeg ikke kan få nogen tilbudsvarer. Har du skiftet af hjemmehjælp i 2009? Ja, for mange folk. Ja, til kommunen. (Benytter AL???) Fra privat. Fra privat. Ja, skift fra personlig hjælper til DTF rengøring. Skift pga. problemer med aflønning af personlig hjælper. Efter trafikulykke d. 15. januar 2009 er jeg d. 15. marts flyttet i beskyttet bolig på Torsbo, hvor jeg befinder mig godt. God bolig og udsigt over marker mod Torslunde. Ja, til DTF rengøring. Var ikke tilfreds med La Bel rengøring ustabile. Nej, jeg er tilfreds. Jeg har først fået hjemmehjælp for ca. 3 måneder siden. Jeg skiftede til hjemmeservice, da der kom flere forskellige og jeg ikke fik den tid, jeg var visiteret til. Ligeledes var det svært at få en tid, der passer til mine behandlinger fire gange ugentligt. Ved AL rengøring har de afpasset tiden efter, hvornår jeg er hjemme. Er en bus forsinket, ringer jeg blot, så venter han på mig. Det kalder jeg service, og han er effektiv i alle kroge. Ja, organiseringen af hjemmehjælpen var for dårlig. Mange forskellige hjælpere de er fortravlede og mangler tid. Tidspunktet for hjemmehjælpen vekslede meget. Ja, vi skiftede til tryghedsplejen, da vi ikke var tilfredse med Ishøj Kommune. Vi fik mange skiftende hjemmehjælpere. Fordi I stoppede samarbejdet med privat rengøring. Det firma der gjorde rent hos mig opsagde deres samarbejde med Ishøj Kommune. Fra Ishøj hjemmepleje til DFT. Årsag: ingen fast person. Forskellige personer næsten hver gang. Har du selv betalt for hjemmehjælp? Ja, ekstra rengøring. De lægger lagner på undermadrasserne og til indkøb. En privat bekendt 1 gang om måneden. 1 time ekstra hver 14. dag. Ja, ekstra rengøring Lægge lagner på undermadras og indkøb. Vinduespudsning. Personlig pleje. 14

15 Ekstra timer, da 2 timer og 20 minutter pr. 14 dag er for lidt til husets størrelse. Ja, til rengøring (AL). Kun hjemmeservice til rengøring. Betaler AL rengøring for ekstra rengøring. 6 timer pr. måned. Ja, vinduespudser 275kr.x4=1.900kr. årligt. Datteren hjælper blandt andet med kørsel til frisør, fodpleje, handle, stolegymnastik og læse m.m. Hjælp med diverse papirer og andre problemer som opstår. Jeg har hjemmeservice, jeg betaler for hos AL rengøring tilfreds. Privat hjælp til rengøring og indkøb. En time ekstra rengøring hver 14. dag. Familien hjælper gratis ellers hænger økonomien ikke sammen. Ja, privat hjemmeservice. Hjælper vedr. strygetøj og indkøb af slagtervarer/frugt/grønt. Betaler selv så jeg kan få skiftet sengetøj samt der kan blive gjort bedre rent. Hver 14. dag er ikke nok, støvet kommer hurtigere. Nej, kun til vinduespudsning. 15

Undersøgelsens overordnede resultater 2010

Undersøgelsens overordnede resultater 2010 Evaluering af hjemmehjælpen 2010 I perioden fra 18. oktober 2010 til 15. november 2010 gennemførte Sundhed- og Ældrecentret en spørgeskemaundersøgelse af de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmehjælp

Læs mere

Bilag: Borgerkommentarer

Bilag: Borgerkommentarer Behovstilfredshed Mener du, at du får den hjælp du har brug for? Hvis nej, hvorfor ikke: Det ville være dejligt hvis man fik pudset vinduer Ikke ok at sofaerne ikke støvsuges. Det er ikke tilstrækkeligt.

Læs mere

Servicekorpset. Brugertilfredshedsundersøgelse af hovedrengøringen

Servicekorpset. Brugertilfredshedsundersøgelse af hovedrengøringen Servicekorpset Brugertilfredshedsundersøgelse af hovedrengøringen Servicekorpset 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Konklusion... 3 Tilfredshed med den indledende kontakt... 4 Tilfredshed med pjecen...

Læs mere

Evaluering af hjemmehjælpen 2011

Evaluering af hjemmehjælpen 2011 Evaluering af hjemmehjælpen 2011 Ishøj Kommune har igen i 2011 spurgt modtagere af hjemmehjælp i Ishøj om deres tilfredshed med de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmehjælp og de private er på

Læs mere

Opsamling på tilsyn med leverandører af hjemmepleje 2015

Opsamling på tilsyn med leverandører af hjemmepleje 2015 Notat Opsamling på tilsyn med leverandører af hjemmepleje 2015 Tilsyn med leverandører af hjemmepleje er beskrevet i Helsingør Kommunes tilsynspolitik. Der føres tilsyn med ydelser inden for Serviceloven

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? 5 måneders

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Oversigt: Klager/utilfredshed med Pleje Plus fra 1. juni 2016 til 31. jan. 2017

Oversigt: Klager/utilfredshed med Pleje Plus fra 1. juni 2016 til 31. jan. 2017 Oversigt juni 2016: UGE 23 1. X Uoverensstemmelse mellem visiteret og leveret hjælp (mangler i den leverende hjælp) 2. X Uoverensstemmelse mellem visiteret og leveret hjælp (mangler i den leverende hjælp)

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015 undersøgelse i Aarhus kommune -2015 Den følgende rapport viser en oversigt over tilknyttede kommentarer fra pårørendeundersøgelsen 2015. 1. Kommentarer til tilfredshed med plejeboligen alt i alt? Stor

Læs mere

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet.

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. [Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. Kunne jeg komme til at tale med @name [INTW: Interview skal gennemføres med denne

Læs mere

Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp.

Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp. Afgørelse efter revurdering af din hjemmehjælp Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp. Du modtager i dag hjælp til rengøring. Du har fået afslag på hjælp til: rengøring

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 76 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 58% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Alt ok De

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2009 Praktisk hjælp Du kan blive visiteret til praktisk hjælp, hvis du på grund af en væsentlig nedsat funktionsevne ikke selv kan for eksempel gøre rent, vaske tøj eller købe ind og

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Hvad er praktisk hjælp? Praktisk hjælp er hjælp eller vejledning til rengøring, tøjvask, indkøb og skift af sengetøj. Hjælpen gives som hjælp til selvhjælp, og skal

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 83 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 64% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Det er helt

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp. til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem. US-nr 7119

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp. til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem. US-nr 7119 Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem US-nr 7119 maj juli 2007 1 Hvad er Deres alder? år 2 Hvad er Deres køn? Mand 1 Kvinde 2 3 Modtager De enten praktisk

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011 med hjemmeplejen og træning i Roskilde Kommune

Tilfredshedsundersøgelse 2011 med hjemmeplejen og træning i Roskilde Kommune Tilfredshedsundersøgelse 2011 med hjemmeplejen og træning i Roskilde Kommune Tilfredshedsundersøgelsen foretages i samarbejde med firmaet DIOS Consulting Baggrundsspørgsmål Hvad er din alder? Under 67

Læs mere

Evaluering af børnesamtalen

Evaluering af børnesamtalen Evaluering af børnesamtalen 15. august - 14. oktober 2011 Statsforvaltningernes evaluering af børnesamtalen 1. Indledning I resultatkontrakt 2011 er der fastsat et krav om, at statsforvaltningerne i 2011

Læs mere

Madservice og hjemmeplejen i Favrskov Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

Madservice og hjemmeplejen i Favrskov Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Læsevejledning og databehandling...3 Hjemmepleje... 4 Samlet tilfredshed med praktisk hjælp og personlig pleje...4 Praktisk hjælp...5 Kerneydelser...5 Den personlige

Læs mere

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015 Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015 Denne rapport viser resultaterne af efterårets trivselsundersøgelse i plejeboliger i Aarhus Kommune. Undersøgelsen er gennemført i uge 42, hvor interviewere

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med

Læs mere

Træning og støtte i dit hjem

Træning og støtte i dit hjem Kontakt Visitationen Ring på tlf. 7235 5630 Mandag-fredag kl. 10-12, torsdag kl. 10-13. Mail til: visitationen@furesoe.dk. Center for Social og Sundhed Træning og støtte i dit hjem Få støtte til at bevare

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udarbejdet af: Jakob Vejlø, PPR Børne- og Ungerådgivningen Dato: 1-1-11 Sagsid.: Version nr.: 1 1 Indledning Børne- og Ungerådgivningen

Læs mere

Formålet med projektet er at understøtte borgerne i at blive mere selvhjulpne, mere selvstændige i deres eget liv.

Formålet med projektet er at understøtte borgerne i at blive mere selvhjulpne, mere selvstændige i deres eget liv. Selvhjulpen med teknologi Sæt borgeren fri! Formålet med projektet er at understøtte borgerne i at blive mere selvhjulpne, mere selvstændige i deres eget liv. I dette projekt sættes der fokus på at give

Læs mere

1. Min kones små sedler med kærlighedsytringer giver mig en rar fornemmelse Jeg elsker, når min kone giver mig et knus

1. Min kones små sedler med kærlighedsytringer giver mig en rar fornemmelse Jeg elsker, når min kone giver mig et knus profil for ægtemænd 1. Min kones små sedler med kærlighedsytringer giver mig en rar fornemmelse Jeg elsker, når min kone giver mig et knus 2. Jeg kan godt lide at være alene med min kone Jeg føler mig

Læs mere

Opgave 2 (dag 2) I hjemmeplejen, baggrund

Opgave 2 (dag 2) I hjemmeplejen, baggrund Opgave 2 (dag 2) I hjemmeplejen, baggrund Information om Helle og Karl Meyer Opgaven finder sted i hjemmeplejen, hvor I sammen skal besøge datteren Helle Meyer og faderen Karl Meyer. De har kun haft hjælp

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Hem, Lem og Rønbjerg Ældrecentre Antal beelser: Svarprocent: Skive 2015 Side 1 ud af 14 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Resultat af brugerundersøgelse maj 2006

Resultat af brugerundersøgelse maj 2006 Børnehuset Udsigten Christen Kolds Vej 14 6100 Haderslev Tlf. 74 22 27 05 23 36 33 35 E-mail. bdhje@haderslev.dk Hjemmeside. www.udsigten.com Resultat af brugerundersøgelse maj 2006 Her er resultatet af

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Flere institutioner Antal beelser: 20 Svarprocent: 33,90% Skive 2015 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 Hjemmepleje Baselinemåling beelser: 2.261 Svarprocent: 71,53% Side 1 ud af 11 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013 Du kan blive visiteret til praktisk hjælp, hvis dit funktionsniveau er (Svært eller totalt, ændres til: meget ) begrænset og du for eksempel ikke selv kan gøre rent,

Læs mere

Evaluering af aftenarrangementet

Evaluering af aftenarrangementet Evaluering af aftenarrangementet Indledning Dette er en evaluering af aftenarrangementet til Frivillig Fredag 2014, arrangeret af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Festival. 153 deltagere har

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

Hvordan er det at være ansat i social- og sundhedsvæsenet?

Hvordan er det at være ansat i social- og sundhedsvæsenet? Hvordan er det at være ansat i social- og sundhedsvæsenet? Spørgeskemaundersøgelse udarbejdet af JydskeVestkysten i samarbejde med FOA Sønderjylland. Figur 1 Figur 2: I alt har 516 svarpersoner svaret

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 1 Undersøgelsens omfang... 1

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Ærø 2016 Modtagere af hjemmepleje Antal beelser: 160 Svarprocent: 70,48% Ærø 2016 Side 1 ud af 21 sider Introduktion Ærø Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Børnerapport 3 Juni 2007 Opdragelse 2007 En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Kære medlem af Børne- og Ungepanelet Her er den tredje børnerapport fra Børnerådet til dig. Rapporten handler

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 57 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 44% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Flere institutioner Antal beelser: 18 Svarprocent: 54,55% Skive 2015 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Møde i: Patientfeedback-møde Dato: 7. september 2015. Sted: Psykiatrisk Center Ballerup, Døgnafsnit 12. Deltagere: 5 Patienter

Møde i: Patientfeedback-møde Dato: 7. september 2015. Sted: Psykiatrisk Center Ballerup, Døgnafsnit 12. Deltagere: 5 Patienter Psykiatrisk Center Ballerup Ballerup Boulevard 2 2750 Ballerup Møde i: Patientfeedback-møde Dato: 7. september 2015 Telefon 38 64 50 00 Dato: 10. september 2015 Sted: Psykiatrisk Center Ballerup, Døgnafsnit

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2016 Madservice Kronjylland

Brugertilfredshedsundersøgelse 2016 Madservice Kronjylland Brugertilfredshedsundersøgelse 2016 Madservice Kronjylland Denne rapport har til formål at undersøge Madservice Kronjyllands kunders tilfredshed. I løbet af oktober-november 2016 er der omdelt spørgeskemaer

Læs mere

xpraktisk hjælp Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp

xpraktisk hjælp Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp x Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Rengøring og tøjvask - i eget hjem uden for plejehjem og botilbud... 3 Hvem kan få hjælp til rengøring

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 71 Svarprocent: 76% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Det er nogen

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Praktisk hjælp og støtte til nødvendige rengøringsopgaver i hjemmet.

Praktisk hjælp og støtte til nødvendige rengøringsopgaver i hjemmet. 2. Indsats med henblik på at sikre/udføre opgaver 2.1 Praktiske opgaver 2.1.1 Hjælp til rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Serviceloven 83 Praktisk hjælp og støtte

Læs mere

Historien om da mit liv blev vendt på hovedet, efter en meningitis, som gjorde mig akut døvblivende.

Historien om da mit liv blev vendt på hovedet, efter en meningitis, som gjorde mig akut døvblivende. Historien om da mit liv blev vendt på hovedet, efter en meningitis, som gjorde mig akut døvblivende. Lige lidt om mit liv før d 6.10-08, jeg bor sammen med min mand, har to dejlige drenge en på 20 og en

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Hjemmepleje Fredericia Kommune Fredericia 2012 beelser: 1.229 Svarprocent: 80,01% Side 1 ud af 18 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Assens Kommune Myndighed Sundhed Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Lovgrundlag Med baggrund i Lov om Social Service 151a stk. 1, Retssikkerhedslovens 15

Læs mere

BOY. Olivia Karoline Fløe Lyng & Lucas Helth Postma. 9. marts

BOY. Olivia Karoline Fløe Lyng & Lucas Helth Postma. 9. marts BOY Af Olivia Karoline Fløe Lyng & Lucas Helth Postma 9. marts SCENE 1, INT. TØJBUTIK, DAG Emilie står og kigger på hættetrøjer i en herreafdeling i en tøjbutik. Hun udvælger tre specifikke, men pludselig

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Haderslev Kommune Antal beelser: 321 Svarprocent: 67,58% Haderslev 2013 Side 1 ud af 16 sider Introduktion Haderslev kommune har i 2013 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014 1 Kontaktpersonens navn: Den unges navn: Dato: 2 Boligforhold Profil 1: Jeg er meget tilfreds med at bo på Rismøllegården og har det godt med de andre beboere og personalet. Profil 2: Jeg er hovedsagligt

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave 1. Om boenheden Boenhed Adresse Plejehjemmet Svendebjerghave Svendebjergvej 28A Tilsynsdato 18. juni 2014 Antal pladser 33 plejeboliger (og 13 aflastningspladser).

Læs mere

Orientering om de overordnede resultater af brugertilfredshedsundersøgelsen

Orientering om de overordnede resultater af brugertilfredshedsundersøgelsen Notat Den 25. marts 2015 Journal nr. 163-2014-15168 Dokument nr. 163-2015-44056 Til Sundheds- og Voksenudvalget Fra Center for Omsorg og Sundhed Orientering om de overordnede resultater af brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. for. Praktisk hjælp

Ydelsesbeskrivelse. for. Praktisk hjælp Ydelsesbeskrivelse for Praktisk hjælp 2010 Forord...3 Visitation...3 Rengøring...4 Tøjvask...6 Indkøbsordning...7 Ydelser...8 Øvrige opgaver...8 Fleksibel hjemmehjælp...9 Forord Praktisk hjælp skal gives

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 17. april 2015 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling.

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% beelser: 785 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Institutionsrapport Sammenligning over tid Modtagere af hjemmepleje En Institution beelser: 108 Svarprocent: 48,65% Assens og Sammenligning af institution over tid - Assens

Læs mere

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp F. 22-10-1940 April 2013 Bevilget 2012 Medicinhjælp og bleer Bevilget apr. 2013 Medicinhjælp + bleer & tøj Bevilget sep. 2013 Medicinhjælp

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Hjemmeplejen Limfjord Antal beelser: 120 Svarprocent: 67,80% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår.

Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. Bilag G - Sofie 00.00 Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. 00.10 Sofie: Ja, jamen det er, at jeg står

Læs mere

NOTAT. Sekretariat og Udvikling. Borgerrettet kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp

NOTAT. Sekretariat og Udvikling. Borgerrettet kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp NOTAT Social- og Sundhedsforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 15-08-2014 2013-20465 2014-107974 Borgerrettet kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp Køge Kommune har fokus på hverdagsliv,

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Vibeke Bech Thøgersen Kommentarrapport

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Vibeke Bech Thøgersen Kommentarrapport MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Vibeke Bech Thøgersen Kommentarrapport 15. Hvordan sikrede lægen og/eller personalet sig, at du var den rigtige patient? Andet: Blev tiltalt ved navn 16. Hvis du

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION INDLEDNING 01 02 03 04 05 06 07 INDLEDNING SAMMENFATNING SAMLET TILFREDSHED TELEFONISK KONTAKT TIL

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Krogstenshave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Krogstenshave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Krogstenshave 1. Om boenheden Boenhed Plejecentret Krogstenshave Adresse Krogstens Allé 47 og 51, Karise Allé 29 og 31. Tilsynsdato 19. december 2013 Antal pladser

Læs mere

Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007

Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007 Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007 En undersøgelse af overlevelsesevnen blandt de iværksættere, som Erhvervssekretariatet i Gladsaxe kommune, har været i kontakt med i 2007 Kort om undersøgelsen

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 69 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 53% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Ydes Hjemmeservice Antal beelser: 30 Svarprocent: 60,00% Skive 2015 Side 1 ud af 15 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Personas. Horsens på forkant med sundhed

Personas. Horsens på forkant med sundhed Personas Horsens på forkant med sundhed Materiale og metode Baggrundsmateriale Interviews af borgere Feltstudier på hospital og i hjemmeplejen Egne erfaringer (tidligere ansættelser i hjemmeplejen og på

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Patienthotel Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Silkeborg 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Pleje & Omsorg Fur/Selde Antal beelser: 45 Svarprocent: 70,31% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere