Analyse af Columbus 1. september 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af Columbus 1. september 2016"

Transkript

1 Derfor er Columbus fortsat en god langsigtet placeringsmulighed: Columbus fortsætter med at levere resultater i henhold til udstukne planer, hvilket øger investorernes tillid til selskabet. Salget er i H1 vokset med 8% til 595 mio. kr., hvilket især skyldes sidste års køb af fire virksomheder. Salg af Columbus Software (højt dækningsbidrag) er steget med 9% til 45,8 mio. kr. og Serviceforretningen er vokset med 10% til 391 mio. kr. Nettoresultatet er steget med hele 55% til 39,6 mio. kr. Andelen af tilbagevendende omsætning udgør i første halvår 25% af omsætningen, hvilket lover godt for fremtiden. Intentionen er, at tallet skal stige til 30% i 2018, hvilket vil forbedre indtjeningen yderligere. Stram styring af de interne ressourcer har øget andelen af fakturerbare timer til 60%. Der er fortsat plads til mindre forbedringer, selv om man nærmer sig grænsen for det maksimalt opnåelige på dette punkt. Columbus2020 planen sætter kunder og medarbejdere i centrum. Intentionen er at knytte tætte bånd og langvarige kundeforhold med produkter i høj kvalitet produkter der løbende udvikles for at leve op til kundernes ændrede behov. Digitaliseringsprocessen vil tage yderligere fart i de kommende år, hvorfor der er basis for mersalg af produkter, der hjælper Columbus kunder til at leve op til myndighedernes og deres kunders (End Users) stigende krav, og som samtidig kan give konkurrencefordele og forbedret risikostyring (det nye produkt Columbus Dynamic Security Management er et eksempel herpå). Fokusering på løsninger til tre udvalgte brancher/kundetyper fastholdes. Rusland rummer mere upside end downside risk efter flere år med vanskelige ydre forhold. Hvis ledelsen formår at leve op til rammerne i Columbus2020 planen, vil omsætningen vokse til 1,5 mia. kr. og EBITDA til 150 mio. kr. Baseret på disse forventninger og på trods af en stigning i aktiekursen i år på 65% handler aktien til en lav P/E2018E på blot 13. For indeværende år ligger tallet dog på 17,0. Der er et stort potentiale i kursen i de næste tre år, såfremt planen lykkes. Selskabet er meget aktiv omkring opkøb, men reelt er selskabet faktisk også selv et Take Over emne. Det er en Joker, der gør aktien ekstra interessant. Det skal påpeges, at investering i en aktie som Columbus med begrænset men stigende omsætning på børsen og med en storaktionær, der ejer ca. 50% af aktierne, er behæftet med risici. Anbefaling: Aktuel Kurs: 11 Børs: NASDAQ OMX Smallcap Kort sigt: Hold Langt sigt: Køb Markedsværdi: mio. DKK Kursudvikling 0-6 mdr.: Antal aktier: 116,2 mio. styk Kursudvikling mdr.: Næste regnskab: Q3 regnskab den Tidligere anbefaling: Hold/Køb d v/ kurs 7,8. Selskabets forventninger til 2016 Kursgraf fra 2009 og frem til dags dato: Forventningerne til 2016 fastholdes efter H1, dvs. en fremgang i omsætningen til 1,2 mia. kr. (+7%), og 18 % fremgang i EBITDA til 124 mio. kr., hvoraf 84 mio. kr. hentes fra serviceforretningen. De langsigtede mål til og med 2018 er 10% årlig vækst i salget og en EBITDA-margin på mindst 10% samt at det tilbagevendende salg skal stige og udgøre 30% af omsætningen. Seneste 12 måneder: høj: 11,5 / lav: 4,75 Muligheder Columbus har en stærk position indenfor salg af værdiskabende IT-løsninger til fødevare-, detail- og produktionsvirksomheder. Salget er i høj grad skalerbart, hvilket giver stordriftsfordele. Rusland rummer nu mere Upside end Downside. Problemer i Norge er tæt på at være løst, hvilket giver nye muligheder i dette land. Global Delivery Center i Indien sikrer ensartethed i support og udvikling af kundeopgaver med en lav udgift og i høj kvalitet. Ideen med at knytte tætte bånd til kunderne giver mulighed for langvarige kundeforhold. Risici Væksten kommer fortsat primært fra opkøbene, og den organiske vækst er en udfordring. 60% af konsulenternes timeforbrug faktureres, og man er dermed tæt på det maksimalt opnåelige på det punkt. De mange opkøb giver risiko for nedskrivninger på goodwill ved den mindste afsporing. Fastholdelse af medarbejdere er et andet vigtigt punkt, så tab af tid og udgifter til genopretning undgås. Styring af ressourcer og tidsforbrug stiller krav til ledelsen om konstant at have hands-on hele vejen rundt i den stadig større koncern. 1 Analyse af Columbus udarbejdet af Aktieinfo

2 Facts om Columbus Columbus blev etableret i 1989 og beskæftigede sidste år i gennemsnit medarbejdere (889 i 2014). Lønandelen udgjorde 54 % af omsætningen i Opkøb af de fire selskaber Sherwood Systems og InterDyn BMI i USA plus MW Data og MW Solutions i Danmark har tilført ca. 200 ansatte. I år har selskabet købt Systemhosting pr og Client Strategy Group i Cleveland, USA pr Opkøb indgår som en normal del i ledelsens udvikling af virksomheden. Man lægger vægt på, at nye tilkøb passer ind i profilen, og/eller at det vil styrke produktsortimentet i segmenter med gode vækstmuligheder. Columbus er en international IT-konsulentvirksomhed, der sælger softwareløsninger og ledsagende, værdiskabende konsulentydelser primært til fødevare- og detailhandelssektoren samt produktionsvirksomheder (Food, Retail og Manufacturing), dvs. IT-løsninger rettet mod behovet hos en veldefineret kundekreds. Der er tale om ERP- og Cloud-løsninger beregnet til at styre kundens økonomi, logistik og produktion altså værdiskabende produkter for erhvervskunder (Business-to-Business). Salget fokuserer på egne softwareløsninger, licenser, konsulentydelser og support, hvor indtjeningen er højere end ved salg af ekstern software. Stigende vægt af egen software forbedrer dækningsbidraget og indtjeningsevnen (mix-forbedring). Det er en målsætning at bringe andelen af tilbagevendende omsætning fra kunder op til 30% af koncernomsætningen i Produktsortimentet omfatter en række softwareløsninger, hvoraf de bedst sælgende i første halvår var Columbus Business Integration Solution (BIS), Columbus Advanced Discrete Manufacturing Solution (ADM) og Columbus Invoice Workflow. Hovedkontoret ligger i Ballerup, Danmark. Salget er koncentreret om Danmark, Norge, England, Baltikum, Rusland og Nordamerika. Geografisk står Vesteuropa for lidt over halvdelen af omsætningen. Salget i Østeuropa faldt i H1 med 9%, mens der var en fremgang på 11% i Vesteuropa og 13% i Nordamerika, hvilket primært skyldes sidste års akkvisitioner. Columbus er meget aktiv omkring målrettede opkøb for at styrke koncernen som helhed og i udvalgte lande med særlige behov eller potentiale. Selskabets udviklings- og kompetencecenter i Indien styrker konkurrenceevnen og giver ensartethed i løsningen af opgaver for kunderne, ligesom support varetages herfra. Omkostningsmæssigt indebærer denne placering en stor fordel. Ledelse: Thomas Honoré (født 1969) er koncernchef. Ib Kunøe (født 1943) er bestyrelsesformand og storaktionær. Ultimo 2015 havde selskabet aktionærer (5.283 ultimo 2014) med en samlet navnenoteret ejerandel på 97,15 %. Consolidated Holding (Ib Kunøe) ejede pr i alt 49,67 % af aktierne. Free flow af aktier udgør dermed 50,33 %. Aktien er noteret i Nasdaq OMX Small-Cap indekset under tickerkoden COLUM. Børsomsætningen i aktien er kraftigt stigende, idet den daglige omsætning i 2014 på kr. er vokset til kr. i Alene i Q1 i år blev der gennemført handler til en værdi af 123,7 mio. kr. svarende til 2,0 mio. kr. dagligt. I Q2 er omsætningen steget til 132,5 mio. kr. svarende til en daglig omsætning på 2,2 mio. kr. Det er et højt niveau for en Small-Cap-aktie med et frit flow på blot halvdelen af aktierne. Columbus har til hensigt årligt at udlodde et udbytte på min.10 % af den nominelle aktiekapital, svarende til 0,125 kr. pr. aktie. Derudover kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at der udloddes ekstraordinært udbytte for et specifikt regnskabsår. Columbus leverer på ny præstationer i henhold til de udstukne planer For perioden 2011 til 2015 havde Columbus opstillet nogle meget ambitiøse mål, som alle blev efterlevet. Denne plan er nu afløst af en ny og mere ambitiøs plan kaldet Columbus2020, som vi beskriver i det efterfølgende afsnit. Set fra investorernes side er det vigtigt, at selskabet nu igennem mange år har formået kvartal efter kvartal at levere de lovede vækstrater og resultater. Det er også tilfældet i første halvår 2016, hvor omsætningen er steget med 8% til 595 mio. kr. Væksten kommer primært fra de fire opkøb foretaget sidste år og delvis fra købet tidligere i år af Systemhosting. Indtjeningen brutto (EBITDA før aktiebaseret aflønning) er steget med hele 70% til 66,8 mio. kr. Bundlinjen er vokset med 55% til 39,6 mio. kr. Salget af Columbus Software er forøget med 9% til 45,8 mio. kr. og Service med +10% til 391 mio. kr. En meget vigtig bidragsyder til det flotte resultat i første halvår er, at det er lykkedes selskabet at øge andelen af fakturerbare timer fra 56% til nu 60%. Udviklingen i H er naturligvis positivt påvirket af de fire opkøb foretaget sidste år. Vi finder det lovende for fremtiden, at man så hurtigt har opnået en smidig integration og den ønskede effekt fra disse opkøb, hvoraf de to skete i Nordamerika. Derfor er aktiviteterne her også vokset mere end i de øvrige geografiske områder. Norge har været et smertensbarn, idet en række konsulenter for et par år siden blev head-huntet af en konkurrent. Det gav et vakuum i salget. Ledelsen har dog hurtigt adresseret disse udfordringer, og det er derfor positivt, at man i Norge dels har løftet andelen af fakturerbare timer og samtidig nedbragt omkostningerne. 2 Analyse af Columbus udarbejdet af Aktieinfo

3 I en koncern, der årligt køber en eller flere virksomheder, er det vigtigt med en gnidningsløs integration. Hidtil har ledelsen udvist flot evne til at håndtere dette, idet det meget hurtigt er lykkedes at sikre mersalg og indtjening fra de tilkøbte firmaer. Netop integrationsprocessen er vigtig, da eventuelle problemer kan føre til behov for nedskrivning af goodwill. Men hidtil er alt forløbet som planlagt, hvilket vi forventer vil fortsætte med de to opkøb foretaget i år. Det drejer sig om Systemhosting pr og den amerikanske ERP-virksomhed Client Strategy Group (CSG), hvor sidstnævnte styrker en i forvejen vidtfavnende tilstedeværelse i Nordamerika. CSG har 19 ansatte og omsatte i 2015 for 33,5 mio. kr. og havde et overskud på hele 5 mio. kr. Det er således en relativt lille virksomhed i forhold til Columbus. Koncernen leverer efter planerne, hvilket er flot henset til de uforudsete udfordringer for et års tid siden i Nordamerika og Norge. Så vidt vi kan vurdere tingene, er disse problemer nu løst eller tæt på at være det. Der er dog fortsat besværlige forhold i Baltikum og Rusland, hvor salget er faldet med 9%. Her er den svage russiske Rubel også et problem, men det værste må vel snart være overstået. Isoleret betragtet for dette geografiske område er det positivt, at EBITDA trods en nedgang i salget er steget med 39% til 6,0 mio. kr. For Columbus er det et mål at øge andelen af salget af egne softwareløsninger med et højt dækningsbidrag. I H1 steg dette salg med 9%. Salg af eksterne softwareprodukter, primært Microsoft baserede løsninger, udgør fortsat en stor del af forretningen. Her blev der opnået en fremgang på 4%. Columbus har i år opnået den store hæder, at blive Microsoft Global ERP Partner of the Year, hvilket sker på baggrund af selskabets gode løsninger og services relateret til ERP. Columbus er godt på vej mod at indfri forventningerne for 2016 om en omsætningsfremgang på 10% til 1,2 mia. kr., en EBITDA-margin på over 10% svarende til 124 mio. kr. (heraf et Service-EBITDA på 84 mio. kr.) og et salg af egne software-løsninger på 105 mio. kr. Columbus2020 planen og andre vigtige tiltag Columbus2020 planen tager udgangspunkt i kundernes behov med fokus på tilbud om værdiskabende produkter og services, der sikrer og forbedrer deres tilfredshed og loyalitet. Målsætningen er at opbygge lange og tætte kunderelationer med deraf afledt stigende tilbagevendende salg af nye produkter. Internt stiller det krav om udvikling af de bedste produkter tilrettet kundernes behov og ønsker. Her er det intentionen fortsat at være en digital leder via innovation med udvikling af produkter, der forbedrer værdien af kundernes ERPinvesteringer. Columbus satser samtidig på udnyttelse af cloud-baserede og mobile løsninger, der lever op til kundernes stigende krav til sikkerhed og kontrol. Myndighederne stiller også stigende krav til sikkerhed i produktionen (især i fødevaresektoren), og her vil Columbus være best in class med de rette produkter. Stort konkurrencepres og globaliseringen vil samtidig føre til et stigende behov for risikostyring i hele varekæden og omkring økonomien ude hos kunden. Hensigten er således, at Columbus fortsat skal være førende i digitaliseringsprocessen ved konstant at udvikle de bedste værdiskabende produkter, der kan sikre kunderne succes i driften af deres forretning. Produkterne vil primært omfatte ERP-systemer og Cloud platforme. Columbus vurderer, at mange virksomheder i de kommende år får behov for udskiftning eller optimering af deres bestående ERP-løsninger. Den samme vurdering gør sig gældende hos ledende eksperter inden for IT. Det er et delmål, at tilbagevendende omsætning i form af salg af software abonnementer (egne såvel som tredjeparts), Cloud-løsninger og Columbus Care skal sikre stabilitet og god lønsomhed og i 2018 udgøre 30% af omsætningen (25% i H1 2016). Salg af egne licenser og software (med et højt dækningsbidrag) skal også løftes betydeligt. Serviceforretningen vil således få stigende betydning i koncernen, hvilket resultatet i H1 allerede viser. Support er naturligvis en vigtig salgsparameter. Ideen med høj kvalitet i support er at kunne fastholde kunderne over lang tid. Udvikling af nye værdiskabende løsninger, metoder og procedurer, der er hurtigere, bedre, mindre risikofyldte og som giver kunderne et højt afkast er tillige med kvalitet og sikkerhed hjørnestenene i processen med at fastholde og udbygge Columbus førende position i de udvalgte kundesegmenter. På dette punkt har Columbus i første halvår lanceret et nyt produkt kaldet Columbus Dynamic Security Management. Der er tale om en ERP-løsning med det formål at sikre kunderne mod svindel og tyveri af data. Så vidt vi forstår det, arbejder Columbus også på løsninger til indsamling, behandling og lagring af Big Data, så kunderne kan udnytte mulighederne heri. Finansielt er målene for de næste tre år frem til 2018 at løfte salget med gennemsnitligt 10% årligt, hvilket skal ske både organisk og via opkøb. Selv om der har været mange akkvisitioner i de seneste år, er det altså fortsat intentionen at foretage opkøb, når muligheden byder sig. Målet for bruttooverskudsgraden opgjort som EBITDA er 10%, hvilket allerede er nået i H1. Produktiviteten i servicedelen skal øges, ligesom softwareforretningen kan skaleres yderligere (stordriftsfordele skal udnyttes endnu mere) via vækst i salget. En væsentlig del af Columbus2020 planen er at have et dedikeret personale, der vil kunne levere et højt serviceniveau og som både i udvikling, markedsføring og salg kan sikre en høj kvalitet i produkterne. Et vigtigt tiltag i en hurtigt voksende koncern er at uddelegere opgaverne til de rette personer. Som en følge heraf har Columbus udnævnt Henning Gershof (har været ansat i Columbus i flere år) som Vice President for Salg og Marketing. Til at varetage den stadigt mere vigtige support-funktion har man ansat Marianne Woldbye-Tholin som Vice President for Columbus Care. Hun kommer fra en stilling som VP Project Management hos KMD og har 3 Analyse af Columbus udarbejdet af Aktieinfo

4 tidligere været anset i Tryg og Tieto. Hos Tieto var hun med til at opbygge en global sourcing funktion i Indien. Personvalget forekommer i dette lys særdeles interessant, idet Columbus selv har opbygget en meget vigtig afdeling i Indien, hvorfra kunderne supporteres. Samlet er det vores konklusion, at Columbus2020 planen virker realiserbar, og i så fald vil indtjeningen fortsætte med at stige pænt (10+ % p.a.) i de kommende år. Columbus er en spændende investeringscase Columbus har en klar strategi for perioden frem til 2020, men der er endnu kun sat tal på for målsætningen frem til og med Årene er et åbent spørgsmål. Vi forventer, at det vil lykkes for selskabet at løfte salget med gennemsnitligt 10% årligt frem til 2018, hvor salget kan nå op 1,5 mia. kr. Med en EBITDA-margin på 10% vil det svare til et bruttooverskud (EBITDA) på 150 mio. kr. og mio. kr. i nettooverskud. P/E2018E kan derfor estimeres til 13. En mekanisme, som har betydning for udviklingen, er amortiseringsposten (A bogstavet i EBITDA), idet den låses fast i størrelse efter et opkøb. Dermed vil en stigning over tid i omsætning og dermed EBITDA bidrag så at sige automatisk føre til en relativt større stigning i EBITA driftsoverskuddet. En sammenligning med to selskaber fra selskabets Peer-gruppe, NNIT og RTX, viser, at Columbus aktien pt. er vurderet til attraktive nøgletal. Kurs/indre værdi baseret på ultimokurser og de seneste årsregnskaber er for Columbus 2,0, for NNIT 6,4 og for RTX 2,6. P/E 2016 estimerer vi for de tre selskaber til henholdsvis 17,0 for Columbus, 24,0 for NNIT og 18,0 for RTX. Columbus opnår i disse år primært sin vækst på baggrund af opkøb. Det rummer risiko for nedskrivning på bogført goodwill, såfremt der opstår problemer i de tilkøbte aktiviteter. Det skal påpeges, at selskabet hidtil har haft særdeles godt styr på integration af de tilkøbte selskaber, men det udgør en risikofaktor, som er næsten umulig at tage sig i agt for fra investorernes side. Columbus har en stærk position i markedet for salg af softwareløsninger til de udvalgte segmenter i Food, Retail og Manufacturing. Selskabet har mulighed for at udvide aktiviteten via nye løsninger til Internet of Things og også geografisk for den bestående forretning. De tilkøbte virksomheder synes at passe fint ind i konceptet, hvor man har sikret sig en vigtig stilling på det nordamerikanske marked. Aktiekursen er steget 40% på fire måneder. Det er positivt, at det er sket under stigende omsætning. Storaktionær Ib Kunøe (72 år) vil formentlig på et tidspunkt afhænde eller reducere sin aktiepost. Et sådant frasalg vil qua hans store ejerandel givetvis komme minoritetsaktionærerne til gavn i form af et bud på selskabet, da den højeste pris kan opnås ved en samlet handel frem for salg ud i det åbne aktiemarked. Vi betragter derfor selskabet som et Take Over emne på mellemlangt sigt. Langsigtet køb er fortsat vores konklusion. Regnskabstal I mio. kr E Omsætning EBITDA Afskrivninger EBIT EBT Netto efter minoriteter Balance Immaterielle aktiver Egenkapital (moder) Antal ansatte EBITDA-margin i % 5,8 8,0 9,0 9,2 10,2 Res. pr. aktie -0,04 0,18 0,46 0,57 0,65 Indre værdi 2,58 2,64 2,96 3,40 3,87 Udbytte 0,0 0,125 0,125 0,125 0,125 Egenkapitalforrentning% -1,4 8,0 16,8 18,2 17,9 4 Analyse af Columbus udarbejdet af Aktieinfo

5 Forbehold og ansvarsfraskrivelse Denne analyse er udarbejdet af Aktieinfo på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale omkring selskabet. Der er indgået en aftale om analysedækning med selskabet, og Aktieinfo modtager et honorar for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering. Aktieinfo, John Stihøj og Lau Svenssen ejer aktier i selskabet på analysetidspunktet. Aktieinfo kan ikke drages til ansvar for rigtigheden af oplysningerne i analysen, ej heller for opstået tab eller manglende fortjeneste som følge af at råd og forslag følges, og efterfølgende viser sig at være tabsgivende eller resultere i ikke opnået fortjeneste. Det anbefales altid at rådføre sig med et pengeinstitut eller en mægler før der disponeres. Investering i aktier er altid behæftet med risiko for tab. 5 Analyse af Columbus udarbejdet af Aktieinfo

Analyse af Columbus 2. maj 2017

Analyse af Columbus 2. maj 2017 Derfor er Columbus en interessant langsigtet investeringscase: Selskabet har en skalerbar forretningsmodel med højt dækningsbidrag på såkaldt tilbagevendende omsætning. Det er hensigten, at dette salg

Læs mere

Analyse af Columbus 27. marts 2015

Analyse af Columbus 27. marts 2015 Konklusion Målsætningerne for 2014 blev lige knapt indfriet omkring omsætningen og andelen af fakturerbart arbejde. Til gengæld oversteg indtjeningen ledelsens seneste prognose, og overordnet holder selskabet

Læs mere

Analyse af Columbus 30. august 2017

Analyse af Columbus 30. august 2017 Columbus fastholder forventningerne til 2017. Forretningsmodellen er skalerbar med et højt dækningsbidrag, der øges ved tilbagevendende omsætning. Dette element udgør nu 27 % af koncernens salg. Målet

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Investordagen 22. september 2015 2 AGENDA Præsentation af Columbus Columbus turnaround Værdi til aktionærerne Spørgsmål COLUMBUS HVEM VI ER Global

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Kapitalmarkedseftermiddag 2. september AGENDA Highlights første halvår 2015 Præsentation af Columbus Columbus15 strategi Værdi til aktionærerne

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%.

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. Meddelelse nr. 13/2015 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Columbus leverer solid start på året med 13% omsætningsvækst

Columbus leverer solid start på året med 13% omsætningsvækst Meddelelse nr. 15, 217 Periodemeddelelse for første kvartal 217 25. april 217 Meddelelse nr. 15/217 Periodemeddelelse for 1. kvartal 217 Columbus leverer solid start på året med 13% omsætningsvækst Columbus

Læs mere

Columbus leverer indtjeningsvækst 1 på 71%

Columbus leverer indtjeningsvækst 1 på 71% Meddelelse nr. 29, 2016 Periodemeddelelse for tredje kvartal 2016 2. november 2016 Meddelelse nr. 29/2016 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2016 Columbus leverer indtjeningsvækst 1 på 71% Columbus leverer

Læs mere

Columbus Vejen til højere indtjening. ABG, 18. marts 2015

Columbus Vejen til højere indtjening. ABG, 18. marts 2015 Columbus Vejen til højere indtjening ABG, 18. marts 2015 This presentation and related comments contain forwardlooking statements. Such statements are subject to many uncertainties and risks, as various

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Analyse af Trifork A/S 12. juni 2012

Analyse af Trifork A/S 12. juni 2012 Konklusion Sidste år købte Trifork Erlang Solutions i England og ejerandelen i Basho Technologies blev forøget. Derved fik selskabet fodfæste i England og adgang til vigtig databaseteknologi. Målet i år

Læs mere

Analyse af H+H International A/S 2. september 2015

Analyse af H+H International A/S 2. september 2015 Konklusion I forhold til samme periode sidste år, er omsætningen vokset med 20,8 %. Et underskud på 22,8 mio. kr. er vendt til et nettooverskud i første halvår på 25,7 mio. kr. Gælden er blevet reduceret

Læs mere

Analyse af Trifork A/S 8. november 2012

Analyse af Trifork A/S 8. november 2012 Konklusion Strategien om at vokse med 15-25 % årligt de næste 3-4 år er fortsat gældende, hvilket primært skal ske ved at øge den udenlandske andel af omsætningen via løbende opkøb. Imidlertid koster det

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Analyse af Trifork A/S 11. april 2012

Analyse af Trifork A/S 11. april 2012 Konklusion Trifork opnåede en vækst i omsætningen på 23 % i 2011, hvilket er i den øvre del af det udmeldte interval om en årlig vækst på15-25 %. Indtjeningen følger med op og overstiger selskabets egen

Læs mere

Halvårsmeddelelse for Columbus IT Partner A/S for perioden 1. januar 30. juni 1999

Halvårsmeddelelse for Columbus IT Partner A/S for perioden 1. januar 30. juni 1999 Via telefax 33 12 86 13 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K København, den 24. august 1999 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/1999 Halvårsmeddelelse for Columbus IT Partner A/S for perioden 1.

Læs mere

Analyse af Solar A/S 19.marts 2013

Analyse af Solar A/S 19.marts 2013 Konklusion Solar opnåede i 2012 en omsætning på 1.701 mio. EUR og et nettoresultat på 15,7 mio. EUR, dvs. stigninger på hhv. 11 og 29 % ift. 2011. Resultatet var negativt påvirket af en nedgang i salget

Læs mere

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Meddelelse nr. 8/2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 PROFIL: Columbus IT opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions primært til

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

F.E. Bording 4. juni 2015

F.E. Bording 4. juni 2015 j- j- a- s- o- n- d- j- f- m- a- m- j- j- PRAETORIAN RESEARCH Ingen pardon Selvom Bordings forventning til resultatudviklingen i år er på 25%, og selvom denne forventning blev opretholdt i forbindelse

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

F.E. Bording 3. september 2013

F.E. Bording 3. september 2013 s- o- n- d- j-13 f-13 m-13 a-13 m-13 j-13 j-13 a-13 s-13 o-13 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: 2. kvartal 213 Indtjeningen fordoblet Bordings 2. kvartal viste overrasksende stor vækst i de danske, grafiske

Læs mere

F.E. Bording 31. maj 2011

F.E. Bording 31. maj 2011 m-1 j-1 j-1 a-1 s-1 o-1 n-1 d-1 j-11 f-11 m-11 a-11 m-11 j-11 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: 1. kvartal 211 Endelig peger pilen i den rigtige retning Bording opnåede endeligt - positive resultat for 1.

Læs mere

Analyse af Solar A/S 3. september 2013

Analyse af Solar A/S 3. september 2013 Konklusion Første halvår af 2013 viser et stærkt udfordret Solar, idet man oplevede en negativ organisk vækst på 7,6 %. Omsætningen i H1 faldt til 759 mio. fra 815 mio. i 2012. Bundlinjen var negativ med

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

Analyse af Solar A/S 27. august 2015

Analyse af Solar A/S 27. august 2015 Konklusion Solar ser ud til at have passeret bundfasen i selskabets konjunkturcyklus. En organisk salgsvækst på 7% i første halvår bekræfter dette, samtidig med at indtjeningen er blevet væsentligt forbedret.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Analyse af H+H International A/S 13. april 2016

Analyse af H+H International A/S 13. april 2016 Konklusion 2015 blev året, hvor H+H med succes afsluttede sin turnaround proces. Flere års underskud er vendt til overskud. Egenkapitalen blev polstret via en kapitaludvidelse og det realiserede overskud.

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6

Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6 Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6 København, den 23. marts 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Rella Holding A/S årsregnskab 2011 Bestyrelsen for Rella Holding A/S har i dag

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

Analyse af ChemoMetec 24. september 2015

Analyse af ChemoMetec 24. september 2015 Konklusion ChemoMetec er inde i en spændende fase, der lover godt for fremtiden. I det seneste regnskabsår frem til 30-06-2015 er salget vokset langt mere end det underliggende marked, og lønsomheden er

Læs mere

Investorpræsentation. Fundamentet for fortsat vækst er styrket. Jørn Larsen, CEO, Founder

Investorpræsentation. Fundamentet for fortsat vækst er styrket. Jørn Larsen, CEO, Founder Investorpræsentation Fundamentet for fortsat vækst er styrket Jørn Larsen, CEO, Founder 9. maj 2011 Trifork En innovativ virksomhed Værdier Passion Performance Dygtighed Team work Gøre en forskel I centrum

Læs mere

Victoria Properties 20. juli 2009

Victoria Properties 20. juli 2009 Sejlene rebes fokus på overskud Med et relativt stabilt tysk ejendomsmarked og en uændret ejendomsportefølje fortsætter Vicotria Properties med at skære organisationen til et lavere aktivitetsniveau. Herved

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 25. marts 2015 I 1 Generalforsamling 2015 25. marts 2015 I 2 Koncernstruktur 25. marts 2015 I 3 Hovedbudskaber Strategisk retning skal accelerere værdiskabelsen NKT s aktive ejerskab styrket Nilfisk -

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

F.E. Bording 27. marts 2015

F.E. Bording 27. marts 2015 m-14 a-14 m-14 j-14 j-14 a-14 s-14 o-14 n-14 d-14 j-15 f-15 m-15 a-15 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: Årsrapport 214 Resultatvækst på 21% - bliver øget i år Som ventet landede Bording med en væsentlig forbedring

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Vurdering fra Columbus IT Partner A/S bestyrelse af købstilbud af 28. juli 2010 fra EG Holding A/S

Vurdering fra Columbus IT Partner A/S bestyrelse af købstilbud af 28. juli 2010 fra EG Holding A/S Meddelelse nr. 18/2010 Vurdering fra Columbus IT Partner A/S bestyrelse af Denne børsmeddelelse udgør vurderingen fra Columbus IT Partner A/S' bestyrelse i henhold til 14 i bekendtgørelse nr. 221 af 10.

Læs mere

NASDAQ OMX First North Frederiksberg 19. maj 2014 First North Meddelelse 2014 / 7. Kvartalsrapport for Jobindex A/S for 1.

NASDAQ OMX First North Frederiksberg 19. maj 2014 First North Meddelelse 2014 / 7. Kvartalsrapport for Jobindex A/S for 1. NASDAQ OMX First North Frederiksberg 19. maj 214 First North Meddelelse 214 / 7 Kvartalsrapport for Jobindex A/S for 1. kvartal 214 Nettoomsætningen stiger til 47 mio. kr. i 1. kvartal 214 mod 3 mio. kr.

Læs mere

Analyse af Solar A/S 4. maj 2017

Analyse af Solar A/S 4. maj 2017 God start på 2017 for Solar. Forventningerne fastholdes. Vi ser positivt på Solar fordi: Solar fortsætter sin transformationsproces med satsning på øget handel via Internettet og digitalisering. Målsætningen

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Topdanmark. Februar 2001

Topdanmark. Februar 2001 Topdanmark Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet En faldende omkostningsprocent 2 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Kapitalstruktur

Læs mere

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter. Til NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 18, 2009 København den 19. maj 2009 Periodemeddelelse for 1. kvt. 2009 Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Læs mere

Aktiebrev : Bet at home.com AG:

Aktiebrev : Bet at home.com AG: Aktiebrev 3 2014: Som jeg har nævnt flere gange på det sidste, så er de nuværende aktiemarkeder ikke præget af en masse flotte tilbud og man skal nærmest lede efter nålen i en høstak for at finde investeringer

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011 X GET IN THE GUAVA GEAR Y Z First North Meddelelse 31. marts 2011 København den 31. marts 2011 Guava A/S offentliggør årsrapport for 2009/10 (18 måneder) Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med årsrapporten

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

EDB Gruppen vinder markedsandele

EDB Gruppen vinder markedsandele Fondsbørsmeddelelse EDB Gruppen vinder markedsandele Nettoomsætningen blev i 2. kvartal 2007 218 mio. kr. mod 204 mio. kr. i den samme periode sidste år. Det svarer til en omsætningsstigning på 6,9 % EDB

Læs mere

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Fondsbørsmeddelelse nr. 10 i 2002/03 22. januar 2003 KVARTALSRAPPORT () 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2002 30. november 2002 urevideret Chr. Hansen - Fødevareingredienser Salget

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 31. oktober 2000 Delårsrapport for perioden 1. juni 2000-31. august 2000 for Bang & Olufsen a/s Forbedring i forhold til første kvartal

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH-MEDDELELSE NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2016 for perioden CVR-nr.

esoft systems FIRST NORTH-MEDDELELSE NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2016 for perioden CVR-nr. 27.02.2017 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2016 for perioden 01.01.2016-31.12.2016 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20

C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20 www.pwc.dk/c20bynumbers C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20 s analyse C20+ by Numbers har for tredje år i træk lavet analysen C20 by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene

Læs mere

Analyse af H+H International A/S 31. marts 2014

Analyse af H+H International A/S 31. marts 2014 Konklusion Efter massive tab i årene 2009-13 er der udsigt til et beskedent positivt resultat i indeværende år. Afsætningen forventes at vokse moderat opgjort i mængde, og kombineret med stram styring

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr 19.03.2014 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden 01.01.2013-31.12.2013 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 Nordicom A/S Omsætningen i 1. kvartal blev øget til 112,2 mio. kr. (1. kvt. 2003: 54,8 mio. kr.). Det er en fremgang på 57,4 mio. kr. eller 104,7%. Nordicom A/S har i 1. kvartal 2004 opnået et resultat

Læs mere

Analyse af ChemoMetec 20. maj 2015

Analyse af ChemoMetec 20. maj 2015 Konklusion De gode salgstakter hos ChemoMetec er fortsat i Q3, hvorfor prognosen for 2014/15 for fjerde gang i år hæves. Salget steg med 57% (set i forhold til Q3 sidste år) til 17,7 mio. kr. Salg af analyseinstrumenter

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Analyse af Solar A/S 24. marts 2014

Analyse af Solar A/S 24. marts 2014 Konklusion 2013 var et svært år for Solar. Omsætningen på 1.532 mio. svarede til et fald på 6,5 % sammenlignet med 2012, og overskuddet landede på 3 mio.. Omkostninger til restruktureringer og IT-systemet

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl. 11.00 Velkommen Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse

Læs mere

Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013

Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013 Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013 Lars Rasmussen, CEO Page 1 Fremadrettede udsagn De fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne præsentation, herunder omsætnings- og indtjenings-forventninger,

Læs mere

Præsentation af analysen C20 by Numbers 2017

Præsentation af analysen C20 by Numbers 2017 Præsentation af analysen C0 by Numbers 017 Juni 017 1 PwC s analyse C0 by Numbers PwC har for femte år i træk lavet analysen C0 by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene for

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005)

Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005) 30. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2004/05 Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005) Ambu har fortsat lanceringen af nye produkter i 3. kvartal. Omsætningen af de nye produkter

Læs mere

F.E. Bording 7. juni 2012

F.E. Bording 7. juni 2012 m-11 j-11 j-11 a-11 s-11 o-11 n-11 d-11 j-12 f-12 m-12 a-12 m-12 j-12 j-12 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: 1. kvartal 2012 Styrket i svagt marked Efter 1. kvartal fastholder Bording som ventet resultatforventningerne

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Analyse af ChemoMetec 8. marts 2013

Analyse af ChemoMetec 8. marts 2013 Konklusion ChemoMetec udvikler, producerer og sælger analyseinstrumenter til celletælling og analyse. Sidstnævnte er under fortsat udvikling. Softwareløsninger tilbydes også. Desuden sælges forbrugsartikler

Læs mere

F.E. Bording 6. december 2011

F.E. Bording 6. december 2011 Anledning: 3. kvartal 2011 En aktie, man bør holde øje med Med fortsat resultatfremgang i 3. kvartal i et fortsat vanskeligt marked for grafiske løsninger, ser vi gode muligheder for yderligere indtjeningsfremgang

Læs mere

Analyse af Solar A/S 3. maj 2016

Analyse af Solar A/S 3. maj 2016 Konklusion Processen med interne forbedringer og effektivisering fortsætter. Ledelsen har fået vendt udviklingen i det store hollandske datterselskab, og den tyske enhed er blevet solgt. Problemerne er

Læs mere

First North meddelelse Nr. 102 / 28. februar 2008

First North meddelelse Nr. 102 / 28. februar 2008 First North meddelelse Nr. 102 / 28. februar 2008 København den 28. februar 2008 Notabene.net A/S offentliggør halvårsrapport for regnskabsåret 2007/08 Særdeles tilfredsstillende vækst i såvel indtjening

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Opnå fordele som medlem i DLG

Opnå fordele som medlem i DLG Opnå fordele som medlem i DLG Som medlem bliver du automatisk medejer. Det er vores mål at skabe værdi for både DLG og selskabets ejere. Hvad får du ud af dit medejerskab? Medejer af en stor koncern Som

Læs mere