Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner"

Transkript

1 4. MØDEGANG Mad Introduktion Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner At diskutere hvad det betyder at spise sundt At kende og forstå Fødevarestyrelsens anbefalinger i forhold til mad At aflive myter om mad At deltagerne kan anvende anbefalingerne i deres hverdag At deltagerne reflekterer over deres nuværende madvaner i forhold til Fødevarestyrelsens anbefalinger At deltagerne finder lyst og drivkraft til at ændre på deres spisevaner At deltagerne bliver opmærksomme på, hvilke ting som er i spil i forhold til madvaner og finder egne løsninger på, hvordan madvanerne kan ændres Mødegangens indhold Velkommen Refleksion: Hvad har du været optaget af siden sidst? De 8 kostråd Hvad påvirker er og vaner? Case: Historien om Rune Øvelse: Hvordan hænger vaner og rammer sammen? Øvelse: Hvad har jeg spist de sidste 24 timer? Refleksion: Hvad har jeg oplevet, opdaget og erfaret i dag? Praktisk information Afslutning Rammer 3 timer Lokale med god plads til at arbejde praktisk i små grupper En ernæringsfaglig Livsstilscafemedarbejder En ankerperson Didaktik Underviserstyret med tydelige rammer med indflydelse fra deltagerne (primært induktiv tilgang). Grundige r bag de valg du foretager ved de forskellige opgaver er af afgørende betydning for processen. Gør dine formål tydelige for dig selv. På den måde øger du sandsynligheden for læring hos deltagerne. Sidehoved forandringsproces, gruppeprocess, og som og som enkeltstående highlightet highlightet Bemærkninger Gruppen er etableret og 1. kan fase - etablering i denne fase føle trang til at forsvare sig. Forsvaret kan rette sig mod 4. fase forandring, afslutning konflikt mod underviser, roller eller søge der kan opstå konflikter forsvar mellem deltagere. interaktion Gruppens konstellation ambivalens kan være under revision revision. Der skal stadig være fokus på gruppedynamikken. Deltagerne kan have svært ved at koncentrere sig, læse og skrive. Hvordan kan du støtte den enkelte og differentiere formidlingen, så alle får udbytte og føler sig tilpas? Deltagerne kan have store forskelle i evne og lyst til at ændre madvaner. Hav respekt for det sted, den enkelte konflikt befinder sig. søge forsvar interaktion ambivalens revision søge konflikt forsvar revision interaktion ambivalens søge konflikt forsvar revision interaktion ambivalens 1 søge konflikt forsvar revision interaktion ambivalens

2 Velkommen Velkomstritualet som ved 2. mødegang. Eventuelt praktisk information om deltagere, afbud o.l.. Skitser af dagens overordnede program. Giv mulighed for at deltagerne kan komme med forslag til indhold for de kommende mødegange. F.eks. ønsker til opskrifter, madretter osv. Hvad er vigtigt for jer at komme omkring i de følgende mødegange? Refleksion: Hvad har du været optaget af siden sidst? 1) Deltagerne skriver i deres notesbog, hvad de har været optaget af siden sidst i forhold til deres forandringsproces. 2) Deltagerne fortæller til sidemanden, hvad de har gjort af erfaringer og været påvirket af siden sidst (forslag: 1 min til hver). 3) opsamling i plenum. Hver enkelt fortæller, hvad der har været deres vigtigste erfaring siden sidste møde. At deltagerne oplever noget genkendeligt og trygt som start på mødet At deltagerne sporer sig ind på deres forandringsproces At stimulere til gruppedannelse ved at få noget at være fælles om, både i par og som gruppe At deltagerne får lejlighed til at høre om ligesindedes erfaringer og tanker Hvordan styrer du tiden? Hvordan støtter du at tiden fordeles ligeligt mellem deltagerne? Hvordan hjælper du deltagerne i gang, hvis det er svært at reflektere og sætte ord på? Hvordan sporer du ind på det, som er væsentligt, hvis deltagere taler om noget, som ikke er relevant? De 8 kostråd Livsstilscafemedarbejderen introducerer til Fødevarestyrelsens officielle anbefalinger: De 8 kostråd. Link: (Hold øje med justeringer af de 8 kostråd). Hvad ved deltagerne i forvejen? Lad deltagerne drøfte parvis, hvad de ved er sund mad Bed dem skrive ned, hvad der er sundt at spise og drikke, f.eks. på post-it-sedler Opsamling og drøftelse i plenum. Gennemgang af det, deltagerne har skrevet på post-it-sedler Eventuelt drøftes kun de positive råd. Det der er godt at spise: frugt, grønt, fisk, fuldkorn, sunde fedtstoffer og at drikke vand. Materiale fra Fødevarestyrelsen kan anvendes til illustration. Har den enkelte gjort sig nogen r om anbefalingerne? Anvender deltagerne nogle af rådene i deres hverdag? osv. Brug gennemgangen til at aflive myter og afklar rådene i forhold til deltagernes behov. 2

3 At deltagerne kender til anbefalingerne for mad og drikke At deltagerne får indblik i, hvordan anbefalingerne kan overføres til deres hverdag At deltagerne får aflivet myter om mad, sundhed og anbefalinger Hvordan kan du inddrage deltagernes hverdag? Hvordan skaber du et åbent rum, hvor det er ok at stille spørgsmålstegn ved ting, som de har hørt, har begrænset viden om, har svært ved at forstå osv.? Hvordan skaber du ligeværdighed mellem deltagere som ved meget og deltagere som ved lidt? Hvordan gør du det tydeligt, at det som er rigtigt og virker for en person, ikke nødvendigvis er rigtigt og virker for en anden? Hvad påvirker er og vaner? Bed deltagerne tænke tilbage på 1. mødegang og temaet om, hvad der styrer er og vaner. Der blev arbejdet med syv faktorer, som kan have indflydelse på vores er (kultur, tanker, følelser, vaner, samfund, relationer og fysik). Lad deltagerne komme med eksempler og repetér aspekter under hver af de syv faktorer, som kan spille ind. I I PAUSE Pauser er vigtige I dag med madpakke 3

4 Case: Historien om Rune Fortæl en historie om Rune og hans madvaner. Rune er selvstændig mekaniker. Han spiser ikke morgenmad, han drikker kaffe og et glas mælk og får et par smøger. Om formiddagen drikker han kaffe og spiser et rundstykke med smør og skæreost. Frokosten springes over, når der er travlt, ellers spiser han smørrebrød, burger eller anden form for fastfood. Der er ingen på værkstedet, der bryder sig om kaninfoder - det er jo ikke for rigtige mænd. Og rigtige mænd vejer jo i øvrigt over 100 kg. Om eftermiddagen får Rune kaffe og sodavand. Til aftensmad spiser han to store portioner med kartofler, kød, sovs og agurkesalat. Rune drikker 2-3 glas mælk til maden. Bagefter lægger han sig ind på sofaen. Til aftenskaffen får Rune franskbrød med ost og småkager, kiks eller kage (bare et par stykker). Han drikker 1-2 glas mælk i løbet af aftenen pga. mavesyre. Rune spiser stort set ikke frugt, grøntsager og fisk. Han har aldrig været vant til at få det da han var barn, og han lever fint uden. Der er heller ingen fiskemand i det område, hvor han bor, og det er svært at købe ind, da supermarkeder ligger 2-3 km væk fra hjemmet. Runes kone spiser både frugt og grønt, men han spiser det ikke. Småkagerne er altid lige til at gå til i dåser i køkkenet eller på et fad på bordet. Hans kone køber ind, og hun kan også godt lide småkager til kaffen. Rune ryger mellem 20 og 30 cigaretter hver dag. Han går tur med hunden og konen en gang imellem. Rune spillede fodbold, da han var ung, men stoppede da han kom i lære som mekaniker. Så det er mange år siden, at han har dyrket motion regelmæssigt. Rune arbejder rigtig meget og holder sjældent pauser, for han kan jo ryge på sit kontor. Han er meget TRÆT, når han kommer hjem, og derfor smider han sig på sofaen efter aftensmaden. Det tænker han, at han da bestemt har fortjent. Rune har ondt i ryggen og sover dårligt. Han får ikke rørt sig i løbet af ugen, fordi han mener, at hvis han skal have noget ud af det, så skal det mindst være en halv times motion. Det har han ikke tid til. Han vil dog gerne cykle på mountainbike i weekenden, også selv om, at han er bange for, om han kan følge med kammeraterne fra værkstedet. I weekenden forkæler de sig selv og vennerne med lækker mad og vin, for der skal de da have det godt. 4

5 Øvelse: Hvordan hænger vaner og rammer sammen? 1) Lav en tegning i fuld figur af en af deltagerne og beskriv Runes livsstil, familieliv, arbejdsliv, motionsvaner og vaner fra barndommen samt ambivalens. Brug gerne emner, som er genkendelige for de fleste. 2) Deltagerne går sammen i små grupper. Fortæl hinanden, hvilke faktorer og rammer der påvirker Runes er. Gruppernes iagttagelser kan skrives på Post-it-sedler (som sættes på figuren af Rune senere). Der må ikke gives råd om mad og bevægelse. 3) Grupperne fremlægger ud fra deres Post-it-sedler, som sættes på figuren af Rune. Hvilke r I har haft om Rune og om, hvordan hans valg bliver styret af hans hverdag: Kultur, tanker, følelser, vaner, relationer, samfund og fysik Jf. arbejdet på 1. møde om, hvad der kan styre er. Se eventuelt 1. MØDEGANG Bilag 2. At deltagerne får eksemplificeret, hvad et menneskes vaner og er kan hænge sammen med. At deltagerne får øje på, hvad der kan være på spil (f.eks. ambivalens, rammer, sociale relationer, rollemodeller mv.). Hvordan tilgodeser du deltagernes forskellighed i grupperne, hvordan kan du sammensætte grupperne, så de hver især får mest ud af at deltage? Hvordan formidler du, at det er vigtigt ikke at komme med råd til Runes livsstil, men udelukkende at kigge på årsagerne til, at han lever som han gør? Hvordan støtter du, at alle deltagere får bidraget i gruppen? Refleksionsøvelse: Hvad har jeg spist de sidste 24 timer? Som udgangspunkt for arbejdet med at forandre egne vaner gør deltagerne status over deres madvaner. Deltagerne får på den måde mulighed for at kigge konkret på, hvad de vælger i dag, og hvad det kan hænge sammen med? Dokumentet kan fungere som sammenligningsgrundlag for et senere tilbageblik på egne madvaner. 1) Bed hver deltager om at tænke over og skriv ned hvad vedkommende spiste og drak i går. Bed deltagerne være så ærlige, som det er muligt. Noter også hvor maden blev spist og eventuelt sammen med hvem. Deltagerne kan lave et skema i sin egen notesbog eller benyt eventuelt dagsskema (se Bilag 1). 2) Bed efterfølgende deltagerne overveje og nedskriv hvad der styrede disse valg. Opfordr deltagerne til at beskrive så præcist og konkret som muligt, hvordan rammerne er (sted, placering og tilgængelighed af fødevarer m.m.). 3) opsamling: Hvad vil det betyde, hvis der pilles ved disse rammer. Der skal ikke gives gode råd, men kun ses på rammerne. Deltagere, som har svært ved at skrive kan eventuelt tegne deres mad og drikke. Hvordan skaber du bedst rum for at være ærlig omkring det spiste? 5

6 Refleksion: Hvad har jeg oplevet, opdaget og erfaret i dag? 1) Deltagerne skriver i deres notesbog, hvad de har været optaget af i gruppeforløbet og hvad de vil bruge hjemme. 2) Der samles op i plenum ved kort runde, hvor alle deltagere kommer til orde. At deltagerne får fokuseret på deres konkrete muligheder for at arbejde med forandringsprocessen hjemme At skabe tryghed og repetition ved at runde mødet af som det startede At gøre den enkelte bevidst om, at gruppen er fælles om at arbejde med forandring Har deltagerne brug for eksempler på, hvad de kan have opdaget? Hvordan støtter du deltagere, som har svært ved at reflektere eller skrive? Har deltagerne behov for at sætte ord på deres opdagelser sammen med en anden deltager inden de fortæller til hele gruppen? Praktisk information Hvornår og hvor skal vi ses næste gang? Medbring madpakke og drikkeflaske. Medbring behageligt, løst indendørs tøj og indendørs sko. Der er ingen hjemmeopgave efter i dag. Arbejd videre med hjemmeopgaven fra 3. mødegang: Hvad har indflydelse på den, jeg valgte at have særlig fokus på? Dette diskuteres næste uge. Afslutning Afslutningsritualet. Tak for jeres indsats i dag! 6

7 4. MØDEGANG Mad Introduktion Bilag 1 Hvad har jeg spist de sidste 24 timer? Tidspunkt Mad og drikke Antal portioner/glas Hvor? Med hvem? Morgen Formiddag Frokost Eftermiddag Aften Sen aften 7

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

De 10 veje til vægttab hedder: 1. Slå autopiloten fra Skab medvind Drik færre kalorier Bevæg dig mere

De 10 veje til vægttab hedder: 1. Slå autopiloten fra Skab medvind Drik færre kalorier Bevæg dig mere 10 veje til vægttab Forudsætninger for, at de små skridt virker I bogen kan du se, hvad hvert et lille skridt teoretisk set vil føre til af vægttab i løbet af de første 12 måneder hvis du i øvrigt lever

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Små skridt til vægttab der holder

Små skridt til vægttab der holder Små skridt til vægttab der holder forudsætninger for, at de små skridt virker 1. Du er overvægtig. 2. Du har vejet det samme gennem længere tid. 3. Du har haft den gamle vane i længere tid. 4. Du bliver

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer INSPIRATIONSKATALOG til lærere og pædagoger Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer Indhold Tema Aktivitet Type Tid Side Forberedelse Forberedelseark

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BEHOV FOR SELVREALISERING At opnå sine mål. Realisere og udvikle specielle potentiale og kompetencer. Højdepunktsoplevelser, spiritualitet. BEHOV FOR ANERKENDELSE Alle

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Lær at tackle jobsøgningsstress 2!

Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Min forrige artikel tog udgangspunkt i, hvordan du kunne tackle de krav, der bliver stillet fra forskellige sider, inklusive fra dig selv, samt at du skulle anse din

Læs mere

Notat om unge med god trivsel

Notat om unge med god trivsel Notat om unge med god trivsel MIPI - Videnscenter om børn og unge Paarisa - Folkesundhedsafdelingen Statens Institut for Folkesundhed Inger Dahl-Petersen Cecilia Petrine Pedersen Peter Bjerregaard Indholdfortegnelse

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere

patientvejledning type 2-diabetes

patientvejledning type 2-diabetes patientvejledning type 2-diabetes En patientvejledning for dig! Med denne patientvejledning ønsker vi at give dig et godt indblik i type 2-diabetes Vejledningen er tænkt som et supplement til den information,

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere