Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer."

Transkript

1 Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser. 1. Moms ændring af frister Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. a. Virksomheder med op til kr. 1 mio. i omsætning Der sker ingen ændringer her. Det vil sige, at der stadigvæk er halvårlig afregning af moms. Kredittiden er ligeledes uændret, dvs. 60 dage fra udløbet af momsperioden. b. Virksomheder på mellem kr. 1 mio. kr. kr. 5 mio. i omsætning Fra 1. januar 2015 ændres definitionen af mindre virksomheder, således den nu omfatter virksomheder som har en omsætning op til kr. 5 mio. (tidligere var grænsen 1 mio. kr.). Virksomheder med en omsætning på mellem kr. 1. mio. og kr. 5 mio., vil således skulle angive kvartalsvist til og med oktober kvartal Betaling af momsen for oktober kvartal 2014 forfalder først den 2. marts Den første momsangivelse for 2015 omfatter herefter 1. halvår 2015, hvor betalingen forfalder den 1. september Kredittiden for disse virksomheder er fra 1. januar således 60 dage fra udløbet af momsperioden - tidligere var den 40 dage. c. Virksomheder på mellem kr. 5 mio. kr. kr. 15. mio. i omsætning Uændret kvartalsmæssig afregning af moms. Afregningsfristen er dog forlænget fra 2014, således januar kvartal 2014 først skal betales 2. juni Kredittiden for disse virksomheder er således 60 dage fra udløbet af momsperioden tidligere var det kun 40 dage. d. Virksomheder på mellem kr. 15 mio. kr. og kr. 50 mio. i omsætning Virksomheder med en momspligtig omsætning mellem kr. 15 mio. og kr. 50 mio. vil fra og med 2014 overgå fra månedlig afregning til kvartalsmæssig afregning. Disse virksomheder vil skulle angive månedsvis sidste gang for december måned Afregning heraf skal ske senest den 27. januar Herefter afregnes der kvartalsvis, første gang for januar kvartal 2014, hvor betaling skal ske senest den 2. juni Kredittiden for disse virksomheder er herefter 60 dage fra udløbet af momsperioden tidligere var det kun 25 dage. e. Virksomheder med over kr. 50 mio. i omsætning Der sker ingen ændringer i angivelsesfristerne- og betalingsfristerne for disse virksomheder. De skal stadigvæk angive månedsvist, og kredittiden er 25 dage.

2 2. Digital postkasse Den 1. november 2013 skal alle virksomheder mv. med et CVR-nummer have en digital postkasse. Postkassen er gratis, og kan oprettes på I postkassen vil virksomheder og foreninger fremover modtage meddelelser om fx sygedagpenge, bilsyn, rykkere for årsregnskaber osv. Yderligere information omkring den digitale postkasse her henvises til nyhed af 5. oktober 2013 på vor hjemmeside eller 3. Selskabsloven seneste ændringer De væsentlige ændringer, der alle træder i kraft den 1. januar 2014, er Kapitalkravet til anpartsselskaber reduceres til kr Tidligere har kapitalkravet været kr Iværksætterselskaber (IVS-selskab) Et iværksætterselskab kan stiftes med kr. 1 i selskabskapital. Som udgangspunkt er selskabet et anpartsselskab med særlige bestemmelse om kapital og opsparing af overskud. Selskabslovens bestemmelser finder som udgangspunkt anvendelse, medmindre andet fremgår af særreglerne omfattende iværksætterselskaber. For yderligere informationer henvises til nyheder af 11. oktober 2013 på vor hjemmeside. 4. Ændring af skattemæssige beløbsgrænser mv. for 2014 Topskattegrænsen forøges til kr (for 2013 var den kr ). Det betyder, at personer med en gennemsnitlig månedlig indkomst før betaling af AM-bidrag på kr ikke skal betale topskat. Beskatning af topskat vil uændret udgøre ca. 56 %. Personer med positiv kapitalindkomst, skal først medtage kapitalindkomsten i beregningen af topskattegrundlaget hvis den overstiger kr (for 2013 var det kr ) det dobbelte for ægtepar. Det maksimale beskæftigelsesfradrag stiger til kr (for 2013 var det kr ). For at kunne udbytte det maksimale beskæftigelsesfradrag, så skal den gennemsnitlig månedlige indkomst før AM-bidrag være kr Den billige 27 % beskatning af aktieindkomst stiger til kr (i 2013 var det kr ) det dobbelt for ægtepar. 5. Selskabskat restskat Onsdag den 20. november 2013 er sidste frist for at betale årets anden acontoskatterate. Forventes der i indkomståret 2013 en væsentlig højere indkomst end anvendt ved beregning af de pålignede acontoskatterater, så kan man supplere den ordinære rate med en frivillig betaling. En

3 frivillig indbetaling kan medføre, at selskabet ikke får en restskat og dermed spares det ikke skattemæssigt fradragsberettigede restskattetillæg som for 2013 udgør 3,9 %. Hvorvidt det kan betale sig at indbetale frivillig restskat afhænger naturligvis at hvorledes betalingen kan finansieres. For et selskab som skal låne pengene til en rente som overstiger 5,1 %, da kan det ikke betale sig at indbetale frivillig restskat. Forventes der i indkomståret 2013 en væsentlig mindre indkomst end anvendt ved beregning af de pålignede acontoskatterater, så kan selskabet anmode om at få raten nedsat. Anmodningen herom skal som udgangspunkt ske senest den 15. oktober. For yderligere informationer henvises til nyheden af 29. september 2013 på vor hjemmeside. 6. Moms på hotelovernatninger Momsfradraget for hotelovernatninger stiger fra 1. januar 2014 fra 50 % til 75 %. Der skal være tale om et ophold af streng erhvervsmæssig karakter, og fradraget gives kun på den rene overnatningsudgift. Er overnatning og morgenmad faktureret samlet, kan det ikke opnås fradrag overhovedet. 7. Nedsættelsen af selskabs- og virksomhedsskatten Som en del af vækstpakken er der vedtaget følgende reduktioner i skatten. Indfasningen fremgår af nedenstående oversigt: Indkomståret ,0 % Uændret Indkomståret ,5 % Reduktion på 0,5 % Indkomståret ,5 % Reduktion på 1,0 % Indkomståret ,0 % Reduktion på 1,5 % Reduktionen i skattesatserne gælder både selskabsskat og virksomhedsskat (personer som anvender virksomhedsskatteordningen). Beskatning af aktieindkomst som maksimalt udgør 42 % stiger ikke tilsvarende, hvorfor det samlede beskatning af selskabsindkomst og aktieindkomst falder i de kommende år. 8. Håndværkerfradrag (servicefradrag) 2013 og 2014 Der gives håndværkerfradrag på op til kr incl. moms i 2013 og 2014 for arbejdsløn til service og vedligeholdelse af bopælen incl. rengøring. I forhold til den tidligere ordning, som gjaldt i 2012, er det nu også muligt at få fradrag for udgifter til istandsættelse af sommerhuse uanset om det ligger i Danmark eller i udlandet. Det forudsætter

4 dog, at der samtidigt betales ejendomsværdiskat. Der er ikke fradrag for udgifter til have- og rengøringshjælp, når det drejer sig om sommerhuse. Ordningen vedr. sommerhuse gælder først for udgifter afholdt efter den 21. april Der henvises til hvor der er en udførlig beskrivelse af ordningen. 9. Dagsbeviser til gulpladebiler Fra 1. januar 2013 har det været muligt, at købe dagsbeviser til biler på gule plader, således de kan anvendes privat. Udgangspunktet for gulplade biler, er at de udelukkende må anvendes erhvervsmæssigt. Men købes et dagsbevis, som gælder fra kl til kl , så kan man køre privat i bilen den pågældende dag. Et dagsbevis til en bil med en totalvægt på op til 3 tons koster kr. 225 pr. døgn. Et dagsbevis til en bil med en totalvægt på mellem 3 og 4 tons koster kun kr. 185 pr. døgn, virksomheden skal dog i den forbindelse betale en såkaldt udtagningsmoms ved privat kørsel i bilen. Der kan maksimalt købes 20 dagsbeviser pr. bil pr. år. Et dagsbevis skal købes senest 1 time før den private kørsel, og føreren skal medbringe dokumentationen for købet i bilen. Det er fuldt lovligt, at køre på ferie i bilen. Kører man en f.eks. tur til Italien og opholder sig der en periode, så skal man bare købe et antal dagsbeviser svarende til de døgn man opholder sig i udlandet incl. kørslen i Danmark. 10. Moms og kontantrabatter Nogle virksomheder tilbyder rabat ved hurtig betaling, hvorledes en sådan rabat skal behandles momsmæssigt afhænger helt af de akutelle omstændigheder. Giver en virksomhed f.eks. 10 % rabat på en faktura på kr moms svarende til kr Udnytter man rabatten, så betales der kun kr svarende til en rabat på kr Momsen af de kr udgør kr , mens momsen af de kr udgør kr Hvis sælger udsteder en kreditnota på kr moms svarende til kr , så er svaret at der samlet er betalt kr (kr kr. 250) i moms. Den faktiske rabat bliver i dette tilfælde kr Hvis sælger ikke udsteder nogen kreditnota, så kan køber fratrække alle kr i moms, ligesom sælger også skal betale kr Rabatten bliver i dette tilfælde kr Skattekontoen Med virkning fra 1. august 2013 har SKAT indført skattekontoen.det er en samlet opgørelse af virksomhedens tilgodehavender og gæld hos SKAT på skatte og afgiftsområdet.

5 Som følge af at alle ind- og udbetalinger registreres på én konto, så har SKAT vedtaget, at der ikke kan ske øremærkning af en indbetaling til dækning af én bestemt post. Skattekontoen kører efter saldoprincippet, hvor den ældste forfaldne post altid bliver dækket først. Det nye system medfører at indbetales f.eks. moms tidligere end fem hverdage før sidste rettidige betalingsdag, så vil pengene som udgangspunkt komme retur forudsat der ikke skyldes andet til SKAT. SKAT anbefaler derfor, at virksomheder betaler på den sidste rettidige betalingsdag. Yderligere information omkring skattekontoen her henvises til nyhed af 28. september 2013 på vor hjemmeside. 11. Julegaver til medarbejdere Hvert år får vi mange spørgsmål vedr. julegaver til medarbejdere. Nedenfor er kort gengivet de for 2013 gældende grænser. For 2013 gælder følgende grænser for julegaver mv. for medarbejdere: Julegavens Værdi af andet Beskatning Forklaring værdi personalegode 700 kr. - ingen En julegave til højst 700 kr. udløser ingen beskatning kr. - ingen Julegaven er ikke over bagatelgrænsen på kr., og der er ikke givet andre personalegoder det år. 700 kr. 300 kr. ingen Den samlede værdi er ikke over bagatelgrænsen på kr. 710 kr. 300 kr. Beskatning af kr. 700 kr. 400 kr. Beskatning af 400 kr. Bagatelgrænsen for personalegoder er overskredet, og det friholdte julegaveloft er også overskredet. Derfor skal hele beløbet beskattes. Bagatelgrænsen for personalegoder er overskredet, men det friholdte loft for julegaver er ikke overskredet. Derfor kun beskatning af 400 kr. Julegaven må ikke være en kontantgave eller et gavekort. Modtager medarbejderne andre goder end julegaven, så skal man være forsigtig med at lade julegavens værdi overstige kr. 700, da hele beløbet vil være skattepligtigt, såfremt den totale værdi overstiger kr Arbejdsgiver skal indberette gaven, hvis det er en kontaktgave eller gavens værdi i sig selv overstiger kr Medarbejderen skal oplyse beløbet på sin selvangivelse, hvis arbejdsgiveren et år har givet flere gaver, hvis værdi tilsammen overstiger kr Beløbet skal lægges til lønindkomsten. Selvstændige, som driver virksomhed i personlig regi, må, ligesom tidligere år, ikke give sig selv en julegave, da de ikke betragtes som værende ansat i virksomheden.

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår.

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev Oktober 2012 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2012 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

information Indhold Finansielle aftaler i en andelsboligforening 2 opfølgning Forårspakken 2.0 4 Skatte- og momsafgørelser 6

information Indhold Finansielle aftaler i en andelsboligforening 2 opfølgning Forårspakken 2.0 4 Skatte- og momsafgørelser 6 information Indhold Finansielle aftaler i en andelsboligforening 2 opfølgning Forårspakken 2.0 4 Skatte- og momsafgørelser 6 nye sideaktiviteter i almene boligorganisationer 10 Virksomhedspant 14 Vedtagelse

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

BILER. En guide til skat, moms og afgifter

BILER. En guide til skat, moms og afgifter BILER En guide til skat, moms og afgifter BILER 3 FORORD Interessen for biler er stor. Meget stor. Det gælder både personbiler og varebiler. Det gælder, uanset om de anvendes privat, erhvervsmæssigt eller

Læs mere

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7 4-2014 6 Siden den 14. august 2012 har der været alvorlige skattemæssige konsekvenser ved, at selskaber yder lån til hovedaktionærer eller stiller sikkerhed for disses forpligtelser. Artiklen giver svar

Læs mere

SKAT OG PERSONALEGODER 2014. En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler

SKAT OG PERSONALEGODER 2014. En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler SKAT OG PERSONALEGODER 2014 En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler FORORD I jeres arbejde med økonomi, løn, skat eller moms støder I sikkert på spørgsmål om gældende skattesatser, beløbsgrænser

Læs mere

Torsdag den 1. maj 2014 er sidste frist for rettelse af årsopgørelsen for ikke-erhvervsdrivende.

Torsdag den 1. maj 2014 er sidste frist for rettelse af årsopgørelsen for ikke-erhvervsdrivende. STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation april 2014 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Juli 2007 Feriebolig i udlandet

Læs mere

momsregistreringer se ændringerne fra nytår

momsregistreringer se ændringerne fra nytår 4. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Nordstensvej 11 3400 Hillerød Tlf. 4826 8300 www.stryhn-harder.dk Ulovlige lån: En dyr fornøjelse Som leder eller ejer af et anpartsselskab eller aktieselskab

Læs mere

Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8

Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8 Bilordninger 2009 tax Bilordninger 2009 tax Indledning 5 Væsentlige nyheder 5 Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8 Kapitel 2 Beskatning

Læs mere

Hvis dette er fakta...

Hvis dette er fakta... M a r t s 2 0 0 1 Hvis dette er fakta... INDHOLD: Selvangivelsen 2000... 2-4 Forslag til ny årsregnskabslov... 5-6 Bliver parcelhusreglen overfortolket?... 6-7 - det bemærkes... 8 Det er klart, at vi bestræber

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

Selv om alle venter spændt på Skattekommissionens forslag, sker der dog stadig en del på skatte- og afgiftsområdet.

Selv om alle venter spændt på Skattekommissionens forslag, sker der dog stadig en del på skatte- og afgiftsområdet. Skatteinformation januar 2009 Forord Statsministerens tale på Venstres landsmøde udfoldede en fremtidsvision om et grønt Danmark, hvor endemålet er et samfund og en økonomi, som er fri for fossile brændstoffer.

Læs mere

Spar penge på dagsbeviser

Spar penge på dagsbeviser SÆRNUMMER, FEBRUAR 2013 DIN REVISOR INFORMERER VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI TIMER Spar penge på dagsbeviser et bliver fremover muligt på en D ny måde at anvende din virksomheds gulpladebil til private formål,

Læs mere

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Når domstolene giver skatteyderne ret. www.nd-revision.dk

NYT FRA ND REVISION. Når domstolene giver skatteyderne ret. www.nd-revision.dk NYT FRA ND REVISION NR. 4 2004 Når domstolene giver skatteyderne ret Alle skatteydere med tilsvarende forhold kan få deres skatteansættelse genoptaget. Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk

Læs mere

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre 1. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre iden 1. august 2013 er

Læs mere

RevisorInformerer. Ny skattereform. de vigtigste elementer. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer. Ny skattereform. de vigtigste elementer. Kundemagasin fra din revisor særnummer 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Folketinget vedtog i september 2012 en ny og omfattende skattereform. I dette nummer videreformidler vi nogle af de vigtigste skattemæssige

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Regeringsgrundlaget og skatten. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. Læs inde i bladet:

NYT FRA ND REVISION. Regeringsgrundlaget og skatten. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. Læs inde i bladet: NYT FRA ND REVISION NR. 1 2005 Regeringsgrundlaget og skatten 4. Hvis der er tvingende grunde til at indføre eller forhøje en skat eller afgift, vil dette ske, så merprovenuet ubeskåret anvendes til at

Læs mere

Stor risiko for dobbeltbeskatning

Stor risiko for dobbeltbeskatning 4. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Stor risiko for dobbeltbeskatning iværksætterselskaber Fra den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS) med blot én krone i selskabskapital.

Læs mere

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG FORSKUDSSKATTEN 2012 OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG INDHOLD FÅ HJÆLP TIL DIN SKAT 4 SKATTEN BETALES I LØBET AF ÅRET, SOM FORSKUDSSKAT 5 Forskudsopgørelsen og eskattekortet 5 Hvilke

Læs mere

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre 1. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre iden 1. august 2013 er alle virksomheders skattebetalinger S sket via en for virksomheden specifik skattekonto.

Læs mere

Stor risiko for dobbeltbeskatning

Stor risiko for dobbeltbeskatning 4. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Stor risiko for dobbeltbeskatning iværksætterselskaber Fra den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS) med blot én krone i selskabskapital.

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: joost@revisor.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: joost@revisor.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: joost@revisor.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer Januar 2009 Tab på børsnoterede

Læs mere

Bliv selvstændig - med ro i maven

Bliv selvstændig - med ro i maven Bliv selvstændig - med ro i maven Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse

Læs mere