for Lyne Sogn Juni 2014 Johannes B Jensen cà 1969

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for Lyne Sogn Juni 2014 Johannes B Jensen cà 1969"

Transkript

1 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni 2014 Johannes B Jensen cà 1969 Indhold: * Vennekredsen: Sankt Hansaften * Flagalè: * Kirkestien: Sankt Hansaften * Friskolen: Harmonikatræf * Nyt fra Friskolen: * Sdr. Bork kirke og præstegård: Grundlovsmøde * Lyne Skov: Friluftsgudstjeneste * Sognerejse til Rom * Kroket & Petanqueklub: Åben hus * Børnebo & Friskolen søger rengøring. * Forsamlingshuset: Informationsmøde * Strellev Stadion: Sportsuge * Lyne Hallen: Sommerfest

2 Faste arrangementer Spejdertroppen - hytten i Sdr. Vium Onsdag: Kl. 16:00-21:00 Københavnerbanko i Lyne Hallen Søndag Kl. 19:30 Bogbussen, i skolegården Tirsdage: Kl. 14:55-15:30 Postbutikken i Brugsen Mandag - Fredag: Kl Lyne Krocket Mandag og Onsdag: Kl. 18:30 Petanqueklub Mandag og Onsdag Kl. 19:00 Flugtskydning fra 30-3 til 10-8 Mandag: Kl. 18,30-21,00 Lokalarkivet: 1.og 3. Torsdag: I hver måned Kl. 13:00-17:00 Eller efter aftale: På Tlf eller Lyne Gl.Elværk Åben: 1. Juni til 1. Oktober Torsdag Kl Eller efter aftale Tlf Eller Tlf Rullende årskalender: August: Vennekredsen: Udflugt til Niels Nygård, Lydum 15 Owen Awten: September: Vennekredsen: Høstfest i fælleshuset Oktober: 14 3 Forsamlingshuset: Danseaften. Musik Carsten Bo 28 Vennekredsen: Foredrag v/rune Havgård Sørensen i fælleshuset November: Vennekredsen: Bankospil i fælleshuset 28 Forsamlingshuset: Danseaften. Musik Kim og co December: 14 2 Vennekredsen: Gløøg og æbleskiver i fælleshuset Januar: Friskolen: Harmonikatræf 2

3 Flagallé Flagallén, som pynter Lyne by ved f.eks. konfirmationer, kan fortsat lejes ved festlige lejligheder. Pris For medlemmer af Borgerforeningen ved selvomsætning 0. kr. Ved Borgerforeningshjælp 150. kr. Ikke medlemmer ved selvopsætning 150 kr. Ved Borgerforeningshjælp 300 kr. Henvendelse ang. flagallén sker til Tom Henriksen ( ) Hilsen Borgerforeningen 3

4 Sankt Hans I lighed med tidl. år afholdes Sankt Hans aften ved Kirkestien i Lyne. Mandag den Grillen er varm fra kl I teltet er der mulighed for at købe pølser, kartoffelsalat og brød samt øl og vand. Kl tændes bålet Båltaler er i år Bjarke Stensgaard Nielsen. Efter båltalen kan der købes kaffe/the og varme vafler. Mød op til en hyggelig aften ta naboer og venner med. På vegne af: Borgerforeningen Lyne friskole Familie og fritid Harmonikatræf i Lyne Friskole 17/ En forsigtig forespørgsel!!! - Er der måske nogle flinke mennesker i Lyne, der ville hjælpe lidt til med opstilling/ nedtagning af borde og stole i hallen ved Lyne Friskole??? Da vi holdt vores sidste harmonikatræf i Lyne Friskole, var det med lidt bævende hjerte og hænder. Det var fordi vi, som nogle ved var blevet nødt til at flytte væk fra Velling Friskole, og valget faldt på Lyne det var vel nok heldigt!! Der er var en særdeles god opbakning, og vi har siden hørt, at hvis flere havde vidst noget om arrangementet, så var der kommet flere til træffet. Vi vil meget gerne have at der kommer endnu flere dejlige musikglade mennesker til denne dag, men hvis der kommer ret mange flere, så bliver vi nødt til også at have lidt mere plads. Denne plads er der jo i hallen, så egentlig er det bare at gå i gang med forberedelserne!! Vi har bare et lille praktisk problem, og det er, at vi der arrangerer træffet bor her i Vejle-området og derfor godt kunne bruge lidt lokal hjælp. 4

5 Vi vil meget gerne slå fast: Vi arrangerer Harmonikatræf i Lyne Friskole /(Hal) den 17/1-2015, men hvis vi skal have hallen med, så kræver det lidt hjælp, og den håber vi på, at få fra nogle af jer. Hvis du mener at kunne slæbe lidt møbler og gå lidt til hånde den dag, så hører vi meget gerne fra dig. Du skal ringe til Preben Meldgaard, , evt. skrive mail på adr. VI glæder os helt vildt til at høre fra jer J Kærlig Musikhilsen Arrangørerne af Lyne Harmonikatræf 5

6 Nyt fra Friskolen Med foråret godt i gang, er vi så småt ved at afslutte det 9. skoleår på friskolen. Under to måneder er eleverne sendt på sommerferie og planlægningen af det kommende skoleår er i fuld gang. Skoleåret har været præget meget af snak om Folkeskolereform og de nye arbejdstidsregler. Det har selvfølgelig fyldt meget i vores dagligdag og snakken på lærerværelset har været livlig og konstruktiv. Som friskole er vi ikke omfattet af den ny Folkeskolereform. Der ligger ikke krav om at vi skal det samme som folkeskolerne skal med hensyn til timetal og lange skoledage. Det giver os selvfølgelig en form for frihed, men da vi skal give en undervisning, der står mål med hvad man normalt underviser i, i folkeskolen, er vi nødt til at skele til, hvad der sker på folkeskoleområdet. Der er sagt meget om den kommende reform af både godt og skidt, men uanset hvad holdning man har til den, så indeholder den også nogle nye og spændende tiltag. På friskolen har vi brugt en pædagogisk weekend og nogle fællesmøder med bestyrelsen, for at finde ud af, hvad vi vil byde på, set i forhold til reformen. Vores elever får ikke længere skoledage end det de har nu og det klassiske ugeskema bliver afløst af et 14-dages skema, som vil give en mere spændende og varieret skolegang. Den tidlige sprogundervisning har vi set som et positivt tiltag. Vi vil fra det kommende skoleår starte engelskundervisning fra Børnehaveklassen og tysk fra 6. klasse. Endvidere har vi bestemt, at eleverne skal gøres mere aktive i timerne, i de situationer hvor det er naturligt, at de rører sig. På skolens generalforsamling blev der kort fortalt om de nye tiltag og her midt i maj måned, vil forældrene blive inviteret til et fyraftensmøde, hvor vi vil præsentere hele planen. De ny arbejdstidsregler, som træder i kraft 1. august, er en udløber af lockouten sidste forår og det har ligesom skolereformen, fyldt meget, da det vender op og ned på mange ting i lærernes hverdag. I øjeblikket er vi ved at få styr på hvad reglerne vil betyde for os, men jeg er sikker på, at vi når frem til et godt og fornuftigt resultat. 6

7 I efteråret har bestyrelsen og de ansatte på skolen snakket strategiplan for skolen. En strategiplan går ud på hvad det er vi vil med skolen på længere sigt og hvordan vi vil nå frem til disse mål. Det har været en meget god og spændende proces, da vi gennem samtalerne får set sig selv efter i kortene, men også spændende at se hvad det er for mål, der bliver sat op. En strategiplan er en løbende proces, hvor vi hele tiden skal have fokus på om vi er på rette spor mod de mål der er sat. Inden for undervisningsområdet ser vi en stadig større mængde undervisningsmaterialer, der er it-baseret. Dette gør, at vi hele tiden skal være opmærksomme på de nye tiltag, der hele tiden kommer. I det store og hele er skolen veludstyret med computere, men som udviklingen skrider frem, vinder I-pads mere og mere ind i den daglige undervisning. Skolen har derfor søgt vores støtteforening om et økonomisk tilskud til indkøb af I-pads. Vi har været så heldige, at de bevilgede kr ,- til indkøb af it udstyr. Det vil på sigt gøre undervisningen mere spændende og vedkommende for eleverne. Sidste forår blev der cyklet næsten ,- kr. til cykelsponsorløbet og pengene er øremærket til forbedring af den nuværende legeplads. Planen er, at vi i starten af sommerferien går i gang med at få opstillet klatreredskaber, som eleverne har ønsket sig. Det vil uden tvivl blive godt for eleverne, da der er en masse udfordringer i klatreredskaber. De glæder sig til at tage de nye ting i brug, når de møder efter sommerferien. Noget af foråret er gået med at renovere skolekøkkenet. Der er blevet malet og vi har endvidere fået sponsoreret høje skabe af HTH og når de nye gardiner er sat op, får vi et køkken som ser mere lyst og venligt ud. I midten af marts måned fik vi den triste meddelelse, at Marianne Julius var død efter kort tids sygdom. Marianne har været ansat på skolen i 8 år, hvor hun bl.a. har stået for SFO`en det meste af tiden. Vi lærte Marianne at kende som en glad og positiv person, der aldrig var bange for at påtage sig en opgave og som altid blev udført på bedste vis. 7

8 Mange børn har nydt godt af Mariannes positive tilgang til tingene og som kollega har vi oplevet hende som et varmt og favnende menneske, der altid havde overskud til andre. Vi savner Marianne og hendes gode humør i vores hverdag og tænker tit på alle de gode ting vi har haft sammen..æret være Mariannes minde. At drive friskole er altid spændende og udfordrende på mange måder. I disse år handler nogle af udfordringerne meget om elevtallet. Enhver friskole er afhængig af et tilfredsstillende antal elever, som skal være med til at holde liv i skolen. Som alle ved, fødes der ikke nær det antal børn som der plejer. Det er ikke bare friskolerne der mærker det faldende børnetal. Andre som også har med børn at gøre i hverdagen som dagplejere, børnehaver m.m. mærker nedgangen. Det stiller de enkelte institutioner i ofte svære situationer og kræver, at man nogen gange må tænke i andre baner, for at tiltrække de børn der er, for at vise, at her er et godt alternativ. Skolens PR-udvalg arbejder i øjeblikket på en ny folder samt at vi skal på Facebook. At komme på Facebook skal være med til at gøre os synlige og da det er et hurtigt medie vil vi hurtigt kunne fortælle om de ting vi går og gør i hverdagen. God omtale er vigtigt og derfor er det lidt nedslående, når man hører nogen omtale skolen dårligt. Et er, at man ikke ønsker at bruge skolen og det den står for, men at man omtaler skolen negativt og det samtidig bliver en form for underholdning i forskellige sammenhænge, er ikke i orden. I et lille samfund er det vigtigt at vi bevarer det vi har og at vi passer på det. Ellers dør tingene lige så stille ud og det kan ikke være i nogens interesse. I starten af april afholdt skolen sin generalforsamling. Som noget nyt havde vi inviteret forældrene med børn og mens forældrene var til generalforsamling, så børnene film. Det viste sig at være en god ide at gøre generalforsamlingen til et familiearrangement. Der var nyvalg til bestyrelsen. Jesper Nielsen og Vicki Trâger blev valgt ind. Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig på følgende måde: 8

9 Formand: Louise Hvelplund. Næstformand: Martin Højgaard. Kasserer: Tom Legarth. Sekretær: Lisbeth Arnbjerg. PR-udvalg: Vicki Trâger. Legeplads: Kent Sørensen. Økonomiudvalg: Jesper Nielsen. Vi samarbejder med 9 andre friskoler på forskellig vis og hvert år i marts måned, holder vi Fællesmøde. Alle ansatte og skolernes bestyrelser bliver inviteret til dette fællesmøde, hvor vi typisk starter med foredrag som efterfølges af spisning og workshops. I år var vi samlet ca. 150 på Blåbjerg Friskole hvor vi fik et blændende foredrag af Jeppe Søe, som talte om hvad friskolerne er oppe imod i disse år. Det blev et godt spark bagi og gav stof til eftertanke. Efter en god middag gik alle i forskellige workshops for at udveksle erfaringer inden for de forskellige områder man bestrider ved en friskole. Det var et godt arrangement og når man så kan tage noget med sig hjem bliver det ikke ringere af det. Før påske havde vi traditionen tro skolefest. Alle elever og lærere arbejdede hårdt en hel uge for at blive færdig med musik, sang og skuespil til festen klasse spillede skuespillet Sagnet om den gyldne kat som blev spillet med stor entusiasme. De yngste elever optrådte med katte sange og de ældste elever havde samlet et katte potpourri i bandet. Det blev en forrygende aften som sluttede med diskotek for eleverne. Inden sommerferien melder sig, skal vi på lejrskole alle mand, som vi plejer. I år går turen til Fyn mellem Middelfart og Bogense. Planen er, at vi skal en tur til Æbelø med de ældste elever. Det bliver uden tvivl en spændende oplevelse at komme derover. Til slut vil jeg ønske alle en god sommer. På friskolens vegne Klaus Korsholm 9

10 Grundlovsdag 5 Månedskalender - Juni Pinsedag 8 2.Pinsedag Gudstjeneste: I Sdr. Bork Kirke Kl Bypedeller: Morgen kaffe i hallens Cafeteria Kl Grundlovsmøde: I Bork Præstegårdshave. Kl Kroket & Petanqueklub: Åben hus. Kl Strellev Stadion; Sportsuge; Starter Kl Gudstjeneste: I Lyne Kirke Kl Gudstjeneste: I Sdr. Bork Kirke Kl Gudstjeneste: Nr. Bork Kirke Kl Gudstjeneste i ældreboliger. Kl Lokalarkivet: Åben Kl Forsamlingshuset: Informationsmøde Kl Lyne Hallen: Sommerfest Kl Gudstjeneste: I Lyne Kirke Kl. 9.00

11 16 Afleveringsfrist: Juli/August. nr: Bypedeller. Morgenkaffe i hallens Cafeterá Kl Gudstjeneste: Nr. Bork Kirke Kl Vennekredsen: Sankt Hansaften i fælleshuset. Kl Borgerforening, Friskolen og Familie & Fritid Sankt Hansaften ved Kirkestien Kl Lokalarkivet: Åben Kl Friluftsgudstjeneste i Lyne skov Kl Bypedeller: Morgen kaffe i hallens Cafeteria Kl

12 GRUNDLOVSMØDE I SDR. BORK KIRKE OG PRÆSTEGÅRD Grundlovsdag, torsdag den 5. juni 2014 kl Årets grundlovstaler er BENT ERIK MØLLER fra RIIS-Rejser og næstformand i Skjern Sogns Menighedsråd. Emnet er: BALTIKUM, - de nye demokratier Bent Erik Møller har gennem mange år rejst i de baltiske lande og har derfor stort kendskab til landene, kulturen og folkene, der bor der, og øser gerne af sin viden. Foredraget er et billedforedrag, og derfor begynder vi i Sdr. Bork Kirke kl Eftermiddagskaffen nyder vi på græsset syd for kirken. Kaffe, kage og service medbringer I selv. Kagen sættes på et fælles kagebord, som alle kan forsyne sig af. Medbring gerne en havestol eller tæppe og tøj efter vejret Vi satser selvfølgeligt på solskin fra en skyfri himmel. Ud over tale og kaffe skal vi også synge sommersange fra højskolesangbogen. VELKOMMEN til en dejlig eftermiddag! Sdr. og Nr. Bork Menighedsråd FRILUFTSGUDSTJENESTE FOR HELE PASTORATET Søndag d. 29. juni 2014 kl. 14 i LYNE SKOV. Hele pastoratet fejrer med sommersalmer gudstjeneste under åben himmel, drikker eftermiddagskaffe og hinandens selvskab. Medbring selv hvad du vil nyde af kaffe og brød og en stol eller tæppe at sidde på. VELKOMMEN til denne sommereftermiddag i Lyne skov. Lyne Sogns Menighedsråd 12

13 SOGNEREJSE TIL ROM efteråret 2015 Overvej allerede nu, om ikke du skal med! Menighedsrådene i Sdr. Bork, Nr. Bork og Lyne har nedsat et udvalg, som skal planlægge en sognerejse til Rom i efteråret Formålet med rejsen er at skabe muligheder for nye fællesskaber og vedligeholde allerede eksisterende, åbne for nye horisonter og oplevelser. Tænk bare at stå på steder, hvor historiens vingesus mærkes og som har betydning for kristendommen også i det 21. århundrede. UNITAS-Rejser er teknisk tilrettelægger af turen, og arbejder i øjeblikket med at udarbejde turprogrammet. Hold øje med rejsenyt i Aktivitetskalenderen! Rejseudvalget v/ AMBC ÅBENT HUS LYNE KROCKET OG PETANGEKLUP afholder åbent hus Grundlovsdag torsdag d. 5 6 vi starte kl hvor vi spiller Krocket eller Petangue til kl så er der kaffe Derefter er der mulighed for at spille eller forsat at hygge sig Fra kl kan der købes pølser fra grillen. Alle er velkommen uanset om de kan spille eller ej VENLIG HILSEN BESTYRELSEN 13

14 BØRNEBO OG FRISKOLEN SØGER RENGØRINGS- HJÆLP PR. 1.AUGUST Vi søger en dygtig rengøringshjælp til ca. 20 timer pr. uge til begge institutioner. Skulle det have interesse, er du velkommen til at kontakte os for at høre nærmere. Du kan kontakte: Trine i Børnebo Klaus i Friskolen Hilsen Børnebo og Lyne Friskole Informationsmøde for Lyne Forsamlingshus Dato kl. 19:30 Vi tilbyder hermed interesseret borger i Lyne til at deltage i vores planer for vores forsamlingshus. Vi inviterer hermed til plan-møde så man kan få et indblik i, hvad forsamlingshuset trænger til af reparationer, ændringer og andre muligheder for at vores forsamlingshus stadig kan bestå. Der vil være mulighed for at købe kaffe, kage, øl og vand Tilmelding er ikke nødvendig, bare mød op Lyne forsamlingshus Planlagte arrangementer 2014: Informationsaften: den kl i Lyne forsamlingshus Owen- Awten den 15. aug. Hvor vi traditionen tro sælger karbonader med grøn ærter. Danseaften: den 3. Okt. Kl spiller Carsten Bo op til dans Danseaften: den 28. Nov. kl spiller Kim og co. op til dans 14

15 Hvad er så sket i året der er gået: Vandskaden i den store sal, er blevet udbedret og i den forbindelse fik vi slebet og lakeret gulvet. Husets sokkel er blevet malet. Loftet er blevet ryddet, der er blevet afleveret gammelt regnskab m.m. til lokalarkivet. Forsamlingshuset modtog kr. fra Strellev/Lyne støtteforening og kr. fra brødrene Nielsen fonden, som vi siger mange tak for. En stor del af pengene blev brugt til istandsættelse af lille stue som blev malet - fik nyt gulv og møbler. I den lille sal er der blevet malet og sat nye lofter op. Bestyrelsen vil gerne sige tak til de mange frivillige uden jeres hjælp ville det ikke have været muligt at gennemføre disse istandsættelser. Vi har købt nye højskole sangbøger sponsoreret Hans Thimes forening for kirkelige udgivelser. Der har været afholdt danseaftner og Owen-Awten som begge dele blev afholdt med succes. Der er planlagt nye danseaftner den 3. Oktober og den 28. November 2014 Vi har sagt farvel til vores trofaste rengøringsmand Peter chauffør og har efterfølgende ansat Martin Frederiksen. Ekstraordinær generalforsamling: Den afholdte bestyrelsen ekstraordinær generalforsamling. De valgte har på det første bestyrelsesmøde konstitueret sig således: Formand: Esther Gade Jensen Næstformand: Erik Andersen Kassér: Pernille Skak Sekretær: Sanne Scherffig Bestyrelses medlem: Suppleanter: Lyne forsamlingshus Formand Esther Gade Jensen Conny Rohde IngerMarie Poulsen Inger Lund 15

16 Plan for Sportsugen i SL Fredag den 6. juni # Løs en rebus # Havetraktortræk # Nem aftensmad Fodboldkamp Herresenior Årre # Rafleturnering Baren lukker Lørdag den 7. juni # Kræmmermarked # Ringridning # Den Jyske Sparekasse Cup U5-U Fodboldkamp Damesenior Fodboldkamp U 15 drenge - Gørding # Bage konkurrence og kaffebord Volleyball Stævne # Fællesspisning # Spånpladekast Baren lukker 16

17 GU på Strellev Stadion Søndag den 8. juni # Gratis morgenmad # Morgensang # Rundbold # Nøgleafprøvning slut kl Bedsteforældre fodbold # Cirkeltræning Fodbold sognets veteraner mod sognets unge # Fælles oprydning Der tages forbehold for ændringer af planen. Fra fredag vil der være mulighed for at købe slik, slushice, grillpølser, sportsboller, sodavand og øl. Der vil alle dage være hoppepuder og oppustelig fodboldbane. # = omtale af arrangementet andet sted i bladet. # Flugtskydning i Lyne lørdag d. 14. juni kl

18 Lørdag den 14. juni 2014 kl i Lyne Hallen Menu: (leveres af Lone, LYNE FORSAMLINGSHUS) Sild m. karrysalat Oksefilet, Svinekam og Gyros marineret kylling Ovnstegte kartofler Flødekartofler Salater, dressing, brød og smør Sommer surprice Underholdning: Lokal revy Udnævnelse af Årets SLGU er JUNKER & DATTER Entre incl. mad, underholdning & dans 225,- kr./billet - senest søndag den 8. juni 2014 Arrangør: Strellev-Lyne GU Birthe Pedersen Tina Jørgensen 18

19 SOMMERFESTEN Lørdag den 14. juni 2014 i Lyne Hallen Område: Billetsælger: Telefon: Tarp, Baunshøj, Hedevang, Kærgård Adsbøl, Bjalderup Mosbøl, Lynevej Ketty Pedersen Birthe Pedersen Kaja Johannessen Lyne by Else Marie & Jørn Tang Ulbæk Susanne Højvang De unge Kasper Lauridsen Tingheden Anne Marie Ditlevsen Østergårde, Nærild, Vallund, Knudevej, Skærbækvej Bente Schelde Nørhedevej, ØsterVejrupvej, Sdr. Dige Louise Hvelplund Glibstrup, Gejlgård Jonna Bundgaard Hustedvej Jette Raunkjær Når I køber billetter, så HUSK at melde jer til ved det bord, som I ønsker at sidde ved... Husk tilmelding senest den Ansvarlig for billetter og bordbestilling: Birthe Pedersen, Strellev

20 Foreninger i Lyne, samt foreningernes formænd Børnebo Bjarne Vestergård Familie & Fritid Birgitte Kristensen Jagtforeningen Henning Kragh Spejderne Gunner Pedersen Lyne borgerfoening Jørgen Sørensen Lyne brugsforening Erling Simmelsgård Lyne forsamlingshus Esther Gade Jensen Lyne forsmlingshus Lone Lyne friskole Louise Hvelplund Skoleleder Klaus Korsholm Privat Lyne Friskoles Jeanette Sørensen Støtteforening Lyne Gl. Elværk Niels Kristian Mikkelsen Lyne Hallen Bent Gregersen Lyne hallen Hal Bestyrer-Tina Jørgensen Lyne Invest APS Vagn Andersen Lyne Kroket&Petanque Jørgen Sørensen Lyne Menighedsråd Elin Jørgensen Lyne Vennekreds Søren Nielsen Lyne Venstre Vælgefor. Kristian Dahl SLGU Jeanette Sørensen Strellev/Lyne Støttefore. Kristian Haahr Indlæg til Lynes hjemmeside sendes til Husk at meddele ændringer i ovenstående liste til nedennævnte person. Husk at få jeres arrangement med i rullende årskalender så tidligt som muligt, så andre foreninger ikke afholder et arrangement samme dag.! Kalenderstof og indlæg mailes til Eller afleveres til: Lokal arkivet eller til Jørn Christensen Nørhedevej 39 Tlf mobil: Mail. Ansvarlig for udbringning af aktivitetskalender: Lene Heiselberg Tlf Se afleveringsfristen i månedskalenderen (midtersiden). Aktivitetskalenderen for Lyne Sogn udgives af Lyne Borgerforening 11 gange pr. år og trykkes i 315 eks. 20

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Indhold: * Sdr. Vium: Byttemarked * Dagli Brugsen: Generalforsamling

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

for Lyne Sogn Oktober 2014

for Lyne Sogn Oktober 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Oktober 2014 Nogle af Lynes Bypedeller Indhold: * Forsamlingshuset: Menighedsrådet: Fortælleraften * Forsamlingshuset: Menighedsrådet:

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

for Lyne Sogn September 2015

for Lyne Sogn September 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn September 2015 Indhold: * Sogneudflugt * Høst og familiegudstjenete * Lyne aftenskole, Kurser * Årets friluftsgudstjeneste * Vennekredsen,

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1 Kort byfestprogram Borbjerg - løbet Pladespil Bilorienteringsløb Friluftsgudstjeneste Familiedag Kæledyrsudstilling flagkonkurrence Gadedysten Fodboldkampe Stjerne for

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Velkommen til byfest i Vester Nebel

Velkommen til byfest i Vester Nebel Velkommen til byfest i Vester Nebel Så er det byfesttid i Vester Nebel, og på de følgende sider vil programmet kunne findes. Byfesten afholdes i år: torsdag den 12. juni søndag den 15. juni 2014 Byfestprogrammet

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

NRUI Sports- og Byfest 2013

NRUI Sports- og Byfest 2013 NRUI Sports- og Byfest 2013 Program for Sports- og Byfesten 2013 Søndag den 25/8 kl. 14,00 Opstilling af telt Teltet skal rejses, borde stole, bar, køkken, lys m.m. skal opstilles, så vi glæder os til

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Sommerfest i Mellerup

Sommerfest i Mellerup Sommerfest i Mellerup på Fælleren 29. maj - 1. juni Randers Maskinfabrik A/S SLOTSGARTNEREN I/S Eriksvej 5B, 8960 Randers SØ Tlf: 86 43 56 15 Engros og firmaordninger Nyholmsvej 11-8930 Randers NØ Tlf.:

Læs mere

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 Informationer Stenstrup Dagcenter: Åbent hverdage kl. 10-15 Afbud ved kørsel: Ring til Vester Skerninge Bilerne på tlf. 6224 2048 Øvrige afbud gives til Dagcenter:

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

VNI BYFEST I VESTER NEBEL

VNI BYFEST I VESTER NEBEL VNI BYFEST I VESTER NEBEL 11. juni 14. juni 2015 Velkommen til byfest i Vester Nebel Så er det byfesttid i Vester Nebel, og på de følgende sider vil programmet kunne findes. Byfesten afholdes i år: torsdag

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag d. 6/2-2013

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag d. 6/2-2013 Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag d. 6/2-2013 Tilstede: Nuværende bestyrelse; Sanne, Lene, Helle, Karsten, Hanne, Thomas og Rikke. Fraværende Marika (suppleanter) Herudover deltog nyvalgte suppleanter

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere

Sommerfest. Hallen, Idræts- og Borgerforeningen vil gerne invitere alle til. Torsdag den 29. maj: (Kr. Himmelfartsdag) Fredag den 30.

Sommerfest. Hallen, Idræts- og Borgerforeningen vil gerne invitere alle til. Torsdag den 29. maj: (Kr. Himmelfartsdag) Fredag den 30. Hallen, Idræts- og Borgerforeningen vil gerne invitere alle til Sommerfest Torsdag den 29. maj: (Kr. Himmelfartsdag) kl. 10.30 kl. 12.00 14.00 kl. 14.00 kl. 17.00 kl. 19.00 21.00 Fredag den 30. maj: kl.

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sdr. Vium Nyt Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sogneforeningens generalforsamling. Til sogneforeningens generalforsamling blev der valgt Kent Rosendahl og John Jacobsen som nye medlemmer af bestyrelsen.

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Her er jeres arbejdsområde for dette skoleår med en lidt nærmere beskrivelse af opgaven og skolens forventninger til jer desangående.

Her er jeres arbejdsområde for dette skoleår med en lidt nærmere beskrivelse af opgaven og skolens forventninger til jer desangående. Kære klasserødder i børnehaveklassen Her er jeres arbejdsområde for dette skoleår med en lidt nærmere beskrivelse af UDEGRUPPE Jeres klasses forældre står for hjælp til vedligeholdelse af skolens udearealer

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Nyhedsbrev. Ny bestyrelse konstitueret KRAGELUND FORSAMLINGSHUS. Ny Bestyrelse. Koncerter. Renovering. Kragelunds venner. Udlejningen.

Nyhedsbrev. Ny bestyrelse konstitueret KRAGELUND FORSAMLINGSHUS. Ny Bestyrelse. Koncerter. Renovering. Kragelunds venner. Udlejningen. KRAGELUND FORSAMLINGSHUS Nyhedsbrev Å R G A N G 3, N U M M E R 2 D A T O : 3 1. D E C E M B E R 2 0 0 6 I DETTE NUMMER Ny Bestyrelse Koncerter Renovering Kragelunds venner Udlejningen Sponsorere Aktivitets

Læs mere

Program for Landdistrikternes Uge

Program for Landdistrikternes Uge Program for Landdistrikternes Uge For 16. gang afholdes i Sønderho Landdistrikternes Uge 11. til 18. oktober 2015 Søndag d. 11. oktober. Kl. 9.30: Gudstjeneste i Sønderho Kirke. Arrangør: Nordby og Sønderho

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern 1 2 Mandag 9. kl. 20 Tirsdag 10. kl. 10 (bemærk tidspunktet) Onsdag 11. kl. 20 Torsdag 12. kl. 20 Fredag 13. kl.

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Velkommen. Et eller begge telte vil være åbne hver dag, når aktiviteterne begynder. I tilfælde af dårligt vejr vil teltene være opvarmede.

Velkommen. Et eller begge telte vil være åbne hver dag, når aktiviteterne begynder. I tilfælde af dårligt vejr vil teltene være opvarmede. Program for Sports- og byfesten i Fåborg 8. maj - 16. maj 2015 På festpladsen bydes der på Velkommen Is og pølser Slik Sluch ice Pommes frites Pølsemix Bar med øl, vand og spiritus Frisklavet kaffe Dartspil

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

BYFEST 11. 14. Juni 2015

BYFEST 11. 14. Juni 2015 BYFEST 11. 14. Juni 2015 Øster Højst Byfest 2015 2 år er gået og nu er udvalget igen klar med en ny spændende Byfest på Den Gamle Sportsplads, Holmevej i Øster Højst. Byfest aktiviteterne er sammensat

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Efter en dejlig uge med solskin er vi nu nået til at kigge lidt tilbage på ugens løb og evaluere samt kigge lidt frem på næste undervisningsuge

Læs mere

Nyhedsbrev. Den 18. september 2015. Marie Frank intim koncert på GUF den 13. november

Nyhedsbrev. Den 18. september 2015. Marie Frank intim koncert på GUF den 13. november Festlig indvielse af BÅLHYTTEN Torsdag den 17. september, blev en festlig dag for hele GUFS. Bålhytten blev indviet med sang, taler og sidst, men ikke mindst, pølser over åben ild, med tilhørende brød

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Pas på vore cyklister!

Pas på vore cyklister! [deadline mandag kl. 8.30] Skolehaven og færdsel med bil o.lign. Vores nabo på Lindvedvej 60 frabeder sig, at vi benytter hans grund til parkering og gennemkørsel ved ærinder til skolehaven. Heldigvis

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 14. juni 2013 Fredagsbrev nr. 744 Næste uger: 15. juni 17. juni 20.juni 21.juni Arbejdsdag i skovbørnehaven Udlejning Baunen Fælles foto kl. 09.30 Lærer kursus kl.12.00 Rundvisning

Læs mere

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 6. Nyhedsbrev uge 34 2014. Side 3. Kontakt, rengøring mm. Invitation til HØSTFESTEN

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 6. Nyhedsbrev uge 34 2014. Side 3. Kontakt, rengøring mm. Invitation til HØSTFESTEN Nyhedsbrev uge 34 2014 Side 1 Side 2 Invitation til HØSTFESTEN Side 4+5 Side 6 Børnehaven Kontakt, rengøring mm. Side 3 Nyt fra bestyrelsen Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 6

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012 Fællesarrangementer: Søndag d. 2/9 Foreningsdag Tirsdag d. 9/10 Sogneaften med Erik Gunnersen Weekenden d. 28. - 30. September afholdes kurset: "Det gode liv" Det arrangeres i samarbejde mellem Kristendomsudvalget

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Sydfyns Single- og Venskabsklub www.svendborgsingleklub.dk OBS!! Af hensyn til danseaftner på Skærven i Nyborg, er klubaftnerne fremover flyttet til 3. fredag i måneden April 2013 Søndag den 7. april kl.

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Februar 2015

Krejbjerg - Nyt Februar 2015 Krejbjerg - Nyt Februar 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn FASTELAVNSFEST Så er det igen tid til at slå katten af tønden. Der holdes fastelavnsfest i forsamlingshuset søndag d. 15. februar

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole. Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.dk/ Månedsbrev april 2015 Nyt fra kontoret I byggeudvalget

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 I denne folder får du overblikket over nogle af arrangementerne i Dansk Epilepsiforening i 2014. Du kan allerede nu begynde at planlægge, hvilke arrangementer

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Vinder af sejeste pigefrisure: Nanna (4. kl.) Vinder af sejeste drengefrisure (delt 1. plads): Sander (3. kl.) og Noah (4. kl.)

Vinder af sejeste pigefrisure: Nanna (4. kl.) Vinder af sejeste drengefrisure (delt 1. plads): Sander (3. kl.) og Noah (4. kl.) Hammerum, den 27. marts 2014 Nyhedsbrev Siden sidst Fredag d. 28. februar var der stor fest på skolen, da diskoteksudvalget afholdt diskofest for 0.-8. klasse. Efter en festlig intro fra forældreudvalget

Læs mere

BØRNEHAVE OG VUGGESTUE.

BØRNEHAVE OG VUGGESTUE. Der er nu fælles nyhedsbrev fra børnehave og vuggestue. Dels lidt for alle, dels nyt fra henholdsvis børnehave og vuggestue. Så kan I forældre følge med i, hvad der sker i hele huset. BØRNEHAVE OG VUGGESTUE.

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Tilstede: Jonas, Jesper, Jens, Anne Marie, Steen, Janne, Marianne, Louise, Susanne Fraværende: Nanna Dagsorden Ansv. Ca.

Læs mere

FÆLLES MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE OG

FÆLLES MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE OG SENOR - BØRNE - UNGE NYT MAJ - JUN - JUL - August 2015 FÆLLES MEDLEMSBLAD FOR DU LEG OG VRKE OG SENOR OG STØTTE FORENNGEN! ( Afdelingens Kontaktoplysninger Formand: Poul Olsen, Akacievej J4 Tlf. 97 72

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET Billeder fra sidste skoledag for 9.klasse En sommerhilsen J U N I 2 0 1 3 NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET Så nærmer vi os skoleårets afslutning. Et skoleår med mange oplevelser. Lockout af lærerne er nok

Læs mere

NYHEDSBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING NYHED. lektiecafé. Den 1. time. I forbindelse med oprettelse

NYHEDSBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING NYHED. lektiecafé. Den 1. time. I forbindelse med oprettelse SBREV April 2013 SBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING Sommerlukket Vi holder lukket for vores ugentlige aktiviteter fra og med mandag den 24. juni. Efter sommerferien starter vi

Læs mere

Foreningen Lydum Mølle. Nyt

Foreningen Lydum Mølle. Nyt Foreningen Lydum Mølle Stiftet 16. september 2003 Nyt August 2012-8. årgang nr.2 Foreningen Lydum Mølle har til formål at, erhverve, eje og sikre Lydum Mølle som omdrejningspunkt for historieformidling,

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Årskalender 2014 2015

Årskalender 2014 2015 Årskalender 2014 2015 Version 1.0 opdateret den 28. juni 2014 August 11. Første skoledag 9.00 Alle møder ind. Alle mødes ved flagstangen og 0. klasse hjælper med at hejse flaget, mens vi synger I Østen

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 6 ~ Nr. 2. Marts 2007 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth kan træffes personligt: Mandag kl. 9.00 13.00 samt efter nærmere aftale

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 Vi byder de nye børnehaveklasseelever velkommen 1 Nyt fra skolelederen. Kære elever og forældre Så tog vi

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Forældrebrev den 20. december 2013

Forældrebrev den 20. december 2013 Forældrebrev den 20. december 2013 1. Præcisering på vores hjemmeside omkring søskendetilskud Hidtil har der på hjemmesiden stået: Der ydes søskendetilskud til forældrenes betaling af skole og SFO. Elever

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.12 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset Oktober 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.12 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset Oktober 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.12 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset Oktober 2013 Kære Lærere, pædagoger, bestyrelse, forældre og elever! Jeg vil hermed tak for nogle gode år i Landsbyordningen

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

NRUI Sports- og Byfest 2014

NRUI Sports- og Byfest 2014 NRUI Sports- og Byfest 2014 Program for Sports- og Byfesten 2014 Søndag den 24/8 Kl. 9,30 Kroket Stævne NRUI Kroket er vært ved DGI s holdturnerings finalestævne. Der forventes omkring 30 hold. kl. 14,00

Læs mere

Vejrum-Viskum Friskole og Fribørnehave - Nyhedsbrev

Vejrum-Viskum Friskole og Fribørnehave - Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole og Fribørnehave - Nyhedsbrev Fredagsbrev uge 23-2012 Side 1 Indledning Side 3 Filuren Side 2 Side 4 Kalender, kontakt mm. Side 2 Pressemeddelelse Side 6 Balloner og Gud Så blev det

Læs mere