for Lyne Sogn Juni 2014 Johannes B Jensen cà 1969

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for Lyne Sogn Juni 2014 Johannes B Jensen cà 1969"

Transkript

1 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni 2014 Johannes B Jensen cà 1969 Indhold: * Vennekredsen: Sankt Hansaften * Flagalè: * Kirkestien: Sankt Hansaften * Friskolen: Harmonikatræf * Nyt fra Friskolen: * Sdr. Bork kirke og præstegård: Grundlovsmøde * Lyne Skov: Friluftsgudstjeneste * Sognerejse til Rom * Kroket & Petanqueklub: Åben hus * Børnebo & Friskolen søger rengøring. * Forsamlingshuset: Informationsmøde * Strellev Stadion: Sportsuge * Lyne Hallen: Sommerfest

2 Faste arrangementer Spejdertroppen - hytten i Sdr. Vium Onsdag: Kl. 16:00-21:00 Københavnerbanko i Lyne Hallen Søndag Kl. 19:30 Bogbussen, i skolegården Tirsdage: Kl. 14:55-15:30 Postbutikken i Brugsen Mandag - Fredag: Kl Lyne Krocket Mandag og Onsdag: Kl. 18:30 Petanqueklub Mandag og Onsdag Kl. 19:00 Flugtskydning fra 30-3 til 10-8 Mandag: Kl. 18,30-21,00 Lokalarkivet: 1.og 3. Torsdag: I hver måned Kl. 13:00-17:00 Eller efter aftale: På Tlf eller Lyne Gl.Elværk Åben: 1. Juni til 1. Oktober Torsdag Kl Eller efter aftale Tlf Eller Tlf Rullende årskalender: August: Vennekredsen: Udflugt til Niels Nygård, Lydum 15 Owen Awten: September: Vennekredsen: Høstfest i fælleshuset Oktober: 14 3 Forsamlingshuset: Danseaften. Musik Carsten Bo 28 Vennekredsen: Foredrag v/rune Havgård Sørensen i fælleshuset November: Vennekredsen: Bankospil i fælleshuset 28 Forsamlingshuset: Danseaften. Musik Kim og co December: 14 2 Vennekredsen: Gløøg og æbleskiver i fælleshuset Januar: Friskolen: Harmonikatræf 2

3 Flagallé Flagallén, som pynter Lyne by ved f.eks. konfirmationer, kan fortsat lejes ved festlige lejligheder. Pris For medlemmer af Borgerforeningen ved selvomsætning 0. kr. Ved Borgerforeningshjælp 150. kr. Ikke medlemmer ved selvopsætning 150 kr. Ved Borgerforeningshjælp 300 kr. Henvendelse ang. flagallén sker til Tom Henriksen ( ) Hilsen Borgerforeningen 3

4 Sankt Hans I lighed med tidl. år afholdes Sankt Hans aften ved Kirkestien i Lyne. Mandag den Grillen er varm fra kl I teltet er der mulighed for at købe pølser, kartoffelsalat og brød samt øl og vand. Kl tændes bålet Båltaler er i år Bjarke Stensgaard Nielsen. Efter båltalen kan der købes kaffe/the og varme vafler. Mød op til en hyggelig aften ta naboer og venner med. På vegne af: Borgerforeningen Lyne friskole Familie og fritid Harmonikatræf i Lyne Friskole 17/ En forsigtig forespørgsel!!! - Er der måske nogle flinke mennesker i Lyne, der ville hjælpe lidt til med opstilling/ nedtagning af borde og stole i hallen ved Lyne Friskole??? Da vi holdt vores sidste harmonikatræf i Lyne Friskole, var det med lidt bævende hjerte og hænder. Det var fordi vi, som nogle ved var blevet nødt til at flytte væk fra Velling Friskole, og valget faldt på Lyne det var vel nok heldigt!! Der er var en særdeles god opbakning, og vi har siden hørt, at hvis flere havde vidst noget om arrangementet, så var der kommet flere til træffet. Vi vil meget gerne have at der kommer endnu flere dejlige musikglade mennesker til denne dag, men hvis der kommer ret mange flere, så bliver vi nødt til også at have lidt mere plads. Denne plads er der jo i hallen, så egentlig er det bare at gå i gang med forberedelserne!! Vi har bare et lille praktisk problem, og det er, at vi der arrangerer træffet bor her i Vejle-området og derfor godt kunne bruge lidt lokal hjælp. 4

5 Vi vil meget gerne slå fast: Vi arrangerer Harmonikatræf i Lyne Friskole /(Hal) den 17/1-2015, men hvis vi skal have hallen med, så kræver det lidt hjælp, og den håber vi på, at få fra nogle af jer. Hvis du mener at kunne slæbe lidt møbler og gå lidt til hånde den dag, så hører vi meget gerne fra dig. Du skal ringe til Preben Meldgaard, , evt. skrive mail på adr. VI glæder os helt vildt til at høre fra jer J Kærlig Musikhilsen Arrangørerne af Lyne Harmonikatræf 5

6 Nyt fra Friskolen Med foråret godt i gang, er vi så småt ved at afslutte det 9. skoleår på friskolen. Under to måneder er eleverne sendt på sommerferie og planlægningen af det kommende skoleår er i fuld gang. Skoleåret har været præget meget af snak om Folkeskolereform og de nye arbejdstidsregler. Det har selvfølgelig fyldt meget i vores dagligdag og snakken på lærerværelset har været livlig og konstruktiv. Som friskole er vi ikke omfattet af den ny Folkeskolereform. Der ligger ikke krav om at vi skal det samme som folkeskolerne skal med hensyn til timetal og lange skoledage. Det giver os selvfølgelig en form for frihed, men da vi skal give en undervisning, der står mål med hvad man normalt underviser i, i folkeskolen, er vi nødt til at skele til, hvad der sker på folkeskoleområdet. Der er sagt meget om den kommende reform af både godt og skidt, men uanset hvad holdning man har til den, så indeholder den også nogle nye og spændende tiltag. På friskolen har vi brugt en pædagogisk weekend og nogle fællesmøder med bestyrelsen, for at finde ud af, hvad vi vil byde på, set i forhold til reformen. Vores elever får ikke længere skoledage end det de har nu og det klassiske ugeskema bliver afløst af et 14-dages skema, som vil give en mere spændende og varieret skolegang. Den tidlige sprogundervisning har vi set som et positivt tiltag. Vi vil fra det kommende skoleår starte engelskundervisning fra Børnehaveklassen og tysk fra 6. klasse. Endvidere har vi bestemt, at eleverne skal gøres mere aktive i timerne, i de situationer hvor det er naturligt, at de rører sig. På skolens generalforsamling blev der kort fortalt om de nye tiltag og her midt i maj måned, vil forældrene blive inviteret til et fyraftensmøde, hvor vi vil præsentere hele planen. De ny arbejdstidsregler, som træder i kraft 1. august, er en udløber af lockouten sidste forår og det har ligesom skolereformen, fyldt meget, da det vender op og ned på mange ting i lærernes hverdag. I øjeblikket er vi ved at få styr på hvad reglerne vil betyde for os, men jeg er sikker på, at vi når frem til et godt og fornuftigt resultat. 6

7 I efteråret har bestyrelsen og de ansatte på skolen snakket strategiplan for skolen. En strategiplan går ud på hvad det er vi vil med skolen på længere sigt og hvordan vi vil nå frem til disse mål. Det har været en meget god og spændende proces, da vi gennem samtalerne får set sig selv efter i kortene, men også spændende at se hvad det er for mål, der bliver sat op. En strategiplan er en løbende proces, hvor vi hele tiden skal have fokus på om vi er på rette spor mod de mål der er sat. Inden for undervisningsområdet ser vi en stadig større mængde undervisningsmaterialer, der er it-baseret. Dette gør, at vi hele tiden skal være opmærksomme på de nye tiltag, der hele tiden kommer. I det store og hele er skolen veludstyret med computere, men som udviklingen skrider frem, vinder I-pads mere og mere ind i den daglige undervisning. Skolen har derfor søgt vores støtteforening om et økonomisk tilskud til indkøb af I-pads. Vi har været så heldige, at de bevilgede kr ,- til indkøb af it udstyr. Det vil på sigt gøre undervisningen mere spændende og vedkommende for eleverne. Sidste forår blev der cyklet næsten ,- kr. til cykelsponsorløbet og pengene er øremærket til forbedring af den nuværende legeplads. Planen er, at vi i starten af sommerferien går i gang med at få opstillet klatreredskaber, som eleverne har ønsket sig. Det vil uden tvivl blive godt for eleverne, da der er en masse udfordringer i klatreredskaber. De glæder sig til at tage de nye ting i brug, når de møder efter sommerferien. Noget af foråret er gået med at renovere skolekøkkenet. Der er blevet malet og vi har endvidere fået sponsoreret høje skabe af HTH og når de nye gardiner er sat op, får vi et køkken som ser mere lyst og venligt ud. I midten af marts måned fik vi den triste meddelelse, at Marianne Julius var død efter kort tids sygdom. Marianne har været ansat på skolen i 8 år, hvor hun bl.a. har stået for SFO`en det meste af tiden. Vi lærte Marianne at kende som en glad og positiv person, der aldrig var bange for at påtage sig en opgave og som altid blev udført på bedste vis. 7

8 Mange børn har nydt godt af Mariannes positive tilgang til tingene og som kollega har vi oplevet hende som et varmt og favnende menneske, der altid havde overskud til andre. Vi savner Marianne og hendes gode humør i vores hverdag og tænker tit på alle de gode ting vi har haft sammen..æret være Mariannes minde. At drive friskole er altid spændende og udfordrende på mange måder. I disse år handler nogle af udfordringerne meget om elevtallet. Enhver friskole er afhængig af et tilfredsstillende antal elever, som skal være med til at holde liv i skolen. Som alle ved, fødes der ikke nær det antal børn som der plejer. Det er ikke bare friskolerne der mærker det faldende børnetal. Andre som også har med børn at gøre i hverdagen som dagplejere, børnehaver m.m. mærker nedgangen. Det stiller de enkelte institutioner i ofte svære situationer og kræver, at man nogen gange må tænke i andre baner, for at tiltrække de børn der er, for at vise, at her er et godt alternativ. Skolens PR-udvalg arbejder i øjeblikket på en ny folder samt at vi skal på Facebook. At komme på Facebook skal være med til at gøre os synlige og da det er et hurtigt medie vil vi hurtigt kunne fortælle om de ting vi går og gør i hverdagen. God omtale er vigtigt og derfor er det lidt nedslående, når man hører nogen omtale skolen dårligt. Et er, at man ikke ønsker at bruge skolen og det den står for, men at man omtaler skolen negativt og det samtidig bliver en form for underholdning i forskellige sammenhænge, er ikke i orden. I et lille samfund er det vigtigt at vi bevarer det vi har og at vi passer på det. Ellers dør tingene lige så stille ud og det kan ikke være i nogens interesse. I starten af april afholdt skolen sin generalforsamling. Som noget nyt havde vi inviteret forældrene med børn og mens forældrene var til generalforsamling, så børnene film. Det viste sig at være en god ide at gøre generalforsamlingen til et familiearrangement. Der var nyvalg til bestyrelsen. Jesper Nielsen og Vicki Trâger blev valgt ind. Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig på følgende måde: 8

9 Formand: Louise Hvelplund. Næstformand: Martin Højgaard. Kasserer: Tom Legarth. Sekretær: Lisbeth Arnbjerg. PR-udvalg: Vicki Trâger. Legeplads: Kent Sørensen. Økonomiudvalg: Jesper Nielsen. Vi samarbejder med 9 andre friskoler på forskellig vis og hvert år i marts måned, holder vi Fællesmøde. Alle ansatte og skolernes bestyrelser bliver inviteret til dette fællesmøde, hvor vi typisk starter med foredrag som efterfølges af spisning og workshops. I år var vi samlet ca. 150 på Blåbjerg Friskole hvor vi fik et blændende foredrag af Jeppe Søe, som talte om hvad friskolerne er oppe imod i disse år. Det blev et godt spark bagi og gav stof til eftertanke. Efter en god middag gik alle i forskellige workshops for at udveksle erfaringer inden for de forskellige områder man bestrider ved en friskole. Det var et godt arrangement og når man så kan tage noget med sig hjem bliver det ikke ringere af det. Før påske havde vi traditionen tro skolefest. Alle elever og lærere arbejdede hårdt en hel uge for at blive færdig med musik, sang og skuespil til festen klasse spillede skuespillet Sagnet om den gyldne kat som blev spillet med stor entusiasme. De yngste elever optrådte med katte sange og de ældste elever havde samlet et katte potpourri i bandet. Det blev en forrygende aften som sluttede med diskotek for eleverne. Inden sommerferien melder sig, skal vi på lejrskole alle mand, som vi plejer. I år går turen til Fyn mellem Middelfart og Bogense. Planen er, at vi skal en tur til Æbelø med de ældste elever. Det bliver uden tvivl en spændende oplevelse at komme derover. Til slut vil jeg ønske alle en god sommer. På friskolens vegne Klaus Korsholm 9

10 Grundlovsdag 5 Månedskalender - Juni Pinsedag 8 2.Pinsedag Gudstjeneste: I Sdr. Bork Kirke Kl Bypedeller: Morgen kaffe i hallens Cafeteria Kl Grundlovsmøde: I Bork Præstegårdshave. Kl Kroket & Petanqueklub: Åben hus. Kl Strellev Stadion; Sportsuge; Starter Kl Gudstjeneste: I Lyne Kirke Kl Gudstjeneste: I Sdr. Bork Kirke Kl Gudstjeneste: Nr. Bork Kirke Kl Gudstjeneste i ældreboliger. Kl Lokalarkivet: Åben Kl Forsamlingshuset: Informationsmøde Kl Lyne Hallen: Sommerfest Kl Gudstjeneste: I Lyne Kirke Kl. 9.00

11 16 Afleveringsfrist: Juli/August. nr: Bypedeller. Morgenkaffe i hallens Cafeterá Kl Gudstjeneste: Nr. Bork Kirke Kl Vennekredsen: Sankt Hansaften i fælleshuset. Kl Borgerforening, Friskolen og Familie & Fritid Sankt Hansaften ved Kirkestien Kl Lokalarkivet: Åben Kl Friluftsgudstjeneste i Lyne skov Kl Bypedeller: Morgen kaffe i hallens Cafeteria Kl

12 GRUNDLOVSMØDE I SDR. BORK KIRKE OG PRÆSTEGÅRD Grundlovsdag, torsdag den 5. juni 2014 kl Årets grundlovstaler er BENT ERIK MØLLER fra RIIS-Rejser og næstformand i Skjern Sogns Menighedsråd. Emnet er: BALTIKUM, - de nye demokratier Bent Erik Møller har gennem mange år rejst i de baltiske lande og har derfor stort kendskab til landene, kulturen og folkene, der bor der, og øser gerne af sin viden. Foredraget er et billedforedrag, og derfor begynder vi i Sdr. Bork Kirke kl Eftermiddagskaffen nyder vi på græsset syd for kirken. Kaffe, kage og service medbringer I selv. Kagen sættes på et fælles kagebord, som alle kan forsyne sig af. Medbring gerne en havestol eller tæppe og tøj efter vejret Vi satser selvfølgeligt på solskin fra en skyfri himmel. Ud over tale og kaffe skal vi også synge sommersange fra højskolesangbogen. VELKOMMEN til en dejlig eftermiddag! Sdr. og Nr. Bork Menighedsråd FRILUFTSGUDSTJENESTE FOR HELE PASTORATET Søndag d. 29. juni 2014 kl. 14 i LYNE SKOV. Hele pastoratet fejrer med sommersalmer gudstjeneste under åben himmel, drikker eftermiddagskaffe og hinandens selvskab. Medbring selv hvad du vil nyde af kaffe og brød og en stol eller tæppe at sidde på. VELKOMMEN til denne sommereftermiddag i Lyne skov. Lyne Sogns Menighedsråd 12

13 SOGNEREJSE TIL ROM efteråret 2015 Overvej allerede nu, om ikke du skal med! Menighedsrådene i Sdr. Bork, Nr. Bork og Lyne har nedsat et udvalg, som skal planlægge en sognerejse til Rom i efteråret Formålet med rejsen er at skabe muligheder for nye fællesskaber og vedligeholde allerede eksisterende, åbne for nye horisonter og oplevelser. Tænk bare at stå på steder, hvor historiens vingesus mærkes og som har betydning for kristendommen også i det 21. århundrede. UNITAS-Rejser er teknisk tilrettelægger af turen, og arbejder i øjeblikket med at udarbejde turprogrammet. Hold øje med rejsenyt i Aktivitetskalenderen! Rejseudvalget v/ AMBC ÅBENT HUS LYNE KROCKET OG PETANGEKLUP afholder åbent hus Grundlovsdag torsdag d. 5 6 vi starte kl hvor vi spiller Krocket eller Petangue til kl så er der kaffe Derefter er der mulighed for at spille eller forsat at hygge sig Fra kl kan der købes pølser fra grillen. Alle er velkommen uanset om de kan spille eller ej VENLIG HILSEN BESTYRELSEN 13

14 BØRNEBO OG FRISKOLEN SØGER RENGØRINGS- HJÆLP PR. 1.AUGUST Vi søger en dygtig rengøringshjælp til ca. 20 timer pr. uge til begge institutioner. Skulle det have interesse, er du velkommen til at kontakte os for at høre nærmere. Du kan kontakte: Trine i Børnebo Klaus i Friskolen Hilsen Børnebo og Lyne Friskole Informationsmøde for Lyne Forsamlingshus Dato kl. 19:30 Vi tilbyder hermed interesseret borger i Lyne til at deltage i vores planer for vores forsamlingshus. Vi inviterer hermed til plan-møde så man kan få et indblik i, hvad forsamlingshuset trænger til af reparationer, ændringer og andre muligheder for at vores forsamlingshus stadig kan bestå. Der vil være mulighed for at købe kaffe, kage, øl og vand Tilmelding er ikke nødvendig, bare mød op Lyne forsamlingshus Planlagte arrangementer 2014: Informationsaften: den kl i Lyne forsamlingshus Owen- Awten den 15. aug. Hvor vi traditionen tro sælger karbonader med grøn ærter. Danseaften: den 3. Okt. Kl spiller Carsten Bo op til dans Danseaften: den 28. Nov. kl spiller Kim og co. op til dans 14

15 Hvad er så sket i året der er gået: Vandskaden i den store sal, er blevet udbedret og i den forbindelse fik vi slebet og lakeret gulvet. Husets sokkel er blevet malet. Loftet er blevet ryddet, der er blevet afleveret gammelt regnskab m.m. til lokalarkivet. Forsamlingshuset modtog kr. fra Strellev/Lyne støtteforening og kr. fra brødrene Nielsen fonden, som vi siger mange tak for. En stor del af pengene blev brugt til istandsættelse af lille stue som blev malet - fik nyt gulv og møbler. I den lille sal er der blevet malet og sat nye lofter op. Bestyrelsen vil gerne sige tak til de mange frivillige uden jeres hjælp ville det ikke have været muligt at gennemføre disse istandsættelser. Vi har købt nye højskole sangbøger sponsoreret Hans Thimes forening for kirkelige udgivelser. Der har været afholdt danseaftner og Owen-Awten som begge dele blev afholdt med succes. Der er planlagt nye danseaftner den 3. Oktober og den 28. November 2014 Vi har sagt farvel til vores trofaste rengøringsmand Peter chauffør og har efterfølgende ansat Martin Frederiksen. Ekstraordinær generalforsamling: Den afholdte bestyrelsen ekstraordinær generalforsamling. De valgte har på det første bestyrelsesmøde konstitueret sig således: Formand: Esther Gade Jensen Næstformand: Erik Andersen Kassér: Pernille Skak Sekretær: Sanne Scherffig Bestyrelses medlem: Suppleanter: Lyne forsamlingshus Formand Esther Gade Jensen Conny Rohde IngerMarie Poulsen Inger Lund 15

16 Plan for Sportsugen i SL Fredag den 6. juni # Løs en rebus # Havetraktortræk # Nem aftensmad Fodboldkamp Herresenior Årre # Rafleturnering Baren lukker Lørdag den 7. juni # Kræmmermarked # Ringridning # Den Jyske Sparekasse Cup U5-U Fodboldkamp Damesenior Fodboldkamp U 15 drenge - Gørding # Bage konkurrence og kaffebord Volleyball Stævne # Fællesspisning # Spånpladekast Baren lukker 16

17 GU på Strellev Stadion Søndag den 8. juni # Gratis morgenmad # Morgensang # Rundbold # Nøgleafprøvning slut kl Bedsteforældre fodbold # Cirkeltræning Fodbold sognets veteraner mod sognets unge # Fælles oprydning Der tages forbehold for ændringer af planen. Fra fredag vil der være mulighed for at købe slik, slushice, grillpølser, sportsboller, sodavand og øl. Der vil alle dage være hoppepuder og oppustelig fodboldbane. # = omtale af arrangementet andet sted i bladet. # Flugtskydning i Lyne lørdag d. 14. juni kl

18 Lørdag den 14. juni 2014 kl i Lyne Hallen Menu: (leveres af Lone, LYNE FORSAMLINGSHUS) Sild m. karrysalat Oksefilet, Svinekam og Gyros marineret kylling Ovnstegte kartofler Flødekartofler Salater, dressing, brød og smør Sommer surprice Underholdning: Lokal revy Udnævnelse af Årets SLGU er JUNKER & DATTER Entre incl. mad, underholdning & dans 225,- kr./billet - senest søndag den 8. juni 2014 Arrangør: Strellev-Lyne GU Birthe Pedersen Tina Jørgensen 18

19 SOMMERFESTEN Lørdag den 14. juni 2014 i Lyne Hallen Område: Billetsælger: Telefon: Tarp, Baunshøj, Hedevang, Kærgård Adsbøl, Bjalderup Mosbøl, Lynevej Ketty Pedersen Birthe Pedersen Kaja Johannessen Lyne by Else Marie & Jørn Tang Ulbæk Susanne Højvang De unge Kasper Lauridsen Tingheden Anne Marie Ditlevsen Østergårde, Nærild, Vallund, Knudevej, Skærbækvej Bente Schelde Nørhedevej, ØsterVejrupvej, Sdr. Dige Louise Hvelplund Glibstrup, Gejlgård Jonna Bundgaard Hustedvej Jette Raunkjær Når I køber billetter, så HUSK at melde jer til ved det bord, som I ønsker at sidde ved... Husk tilmelding senest den Ansvarlig for billetter og bordbestilling: Birthe Pedersen, Strellev

20 Foreninger i Lyne, samt foreningernes formænd Børnebo Bjarne Vestergård Familie & Fritid Birgitte Kristensen Jagtforeningen Henning Kragh Spejderne Gunner Pedersen Lyne borgerfoening Jørgen Sørensen Lyne brugsforening Erling Simmelsgård Lyne forsamlingshus Esther Gade Jensen Lyne forsmlingshus Lone Lyne friskole Louise Hvelplund Skoleleder Klaus Korsholm Privat Lyne Friskoles Jeanette Sørensen Støtteforening Lyne Gl. Elværk Niels Kristian Mikkelsen Lyne Hallen Bent Gregersen Lyne hallen Hal Bestyrer-Tina Jørgensen Lyne Invest APS Vagn Andersen Lyne Kroket&Petanque Jørgen Sørensen Lyne Menighedsråd Elin Jørgensen Lyne Vennekreds Søren Nielsen Lyne Venstre Vælgefor. Kristian Dahl SLGU Jeanette Sørensen Strellev/Lyne Støttefore. Kristian Haahr Indlæg til Lynes hjemmeside sendes til Husk at meddele ændringer i ovenstående liste til nedennævnte person. Husk at få jeres arrangement med i rullende årskalender så tidligt som muligt, så andre foreninger ikke afholder et arrangement samme dag.! Kalenderstof og indlæg mailes til Eller afleveres til: Lokal arkivet eller til Jørn Christensen Nørhedevej 39 Tlf mobil: Mail. Ansvarlig for udbringning af aktivitetskalender: Lene Heiselberg Tlf Se afleveringsfristen i månedskalenderen (midtersiden). Aktivitetskalenderen for Lyne Sogn udgives af Lyne Borgerforening 11 gange pr. år og trykkes i 315 eks. 20

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

31.. årgang. Læs bl.a. om..

31.. årgang. Læs bl.a. om.. 31.. årgang Nr. 1 Læs bl.a. om.. 2010 * Budstikken * Nyt fra Foredragsforeningen * Strellev Heste- & kræmmermarked * Nyt fra Sogneforeningen * Strellev-Lyne G.U. * Kirkenyt * Nyt fra menighedsrådet * Menighedsmøde

Læs mere

34.. årgang Nr. 1. Læs bl.a. om..

34.. årgang Nr. 1. Læs bl.a. om.. 34.. årgang Nr. 1 Læs bl.a. om.. 2013 * Budstikken * Nyt fra Foredragsforeningen * Nyt fra Sogneforeningen * Friskolen Lynehallen Påskevandring * Nyt fra menighedsrådet * Kirkenyt FORENINGSOVERSIGT: Strellev

Læs mere

32.. årgang Nr. 1. Læs bl.a. om..

32.. årgang Nr. 1. Læs bl.a. om.. 32.. årgang Nr. 1 Læs bl.a. om.. 2011 * Budstikken * Nyt fra Sogneforeningen * Strellev Heste- & kræmmermarked * Nyt fra Foredragsforeningen * Nyt fra SLGU * Blomstertogt til Holland * Nyt fra Menighedsrådet

Læs mere

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest Sognebladet Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn Sognebladet 36. årgang Nr. 2 - Maj 2013 Sognebladet Kom til Sommerfest på sportspladsen i Vester Nebel 13.-16. juni 2013 1 ARNE S. ANDERSEN SMEDE- & MASKINFABRIK

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen Nummer 45 11. Årgang Juni 2013 Læs om Lemming Byfest U8 Pigerne fra Lemming IF Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Dilettant i Serup Arbejdsdag på Friskolen 1 SHELL/SPAR

Læs mere

31.. årgang. Læs bl.a. om.. * Budstikken * Nyt fra Sogneforeningen * Nyt fra Foredragsforeningen * Strellev Heste- & kræmmermarked

31.. årgang. Læs bl.a. om.. * Budstikken * Nyt fra Sogneforeningen * Nyt fra Foredragsforeningen * Strellev Heste- & kræmmermarked 31.. årgang Nr. 3 Læs bl.a. om.. * Budstikken * Nyt fra Sogneforeningen * Nyt fra Foredragsforeningen * Strellev Heste- & kræmmermarked * Strellev Friskole * Nyt fra Menighedsrådet * Kirkenyt 2010 Strellev

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 16. årgang nr. 5 august - september 2011

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 16. årgang nr. 5 august - september 2011 Marsk & Muld Farup Sogneblad 16. årgang nr. 5 august - september 2011 www. farupsogn.dk er for alle, men mest for dig/sognet. REDAKTIONENS SPALTE Bladet udgives den 1. i alle lige måneder. Materiale indleveres

Læs mere

32. årg. 3 / 2008 Redaktionen: Medlemsblad for Jegerup Ungdoms-og Idrætsforening. Ansvarshavende er : Christl Mortensen. Aktivitetskalender:

32. årg. 3 / 2008 Redaktionen: Medlemsblad for Jegerup Ungdoms-og Idrætsforening. Ansvarshavende er : Christl Mortensen. Aktivitetskalender: Aktivitetskalender: September: 9: Orienteringsmøde valg 19:30 14: Høstgudstjeneste 10:30 18: Fyraftensgudstjeneste 18:30 Oktober: 2: Fyraftensgudstjeneste 18:30 23: Stinne Jensen i Præstegården 19:30 Pilgrimsvandring

Læs mere

33.. årgang Nr. 2. Læs bl.a. om..

33.. årgang Nr. 2. Læs bl.a. om.. 33.. årgang Nr. 2 Læs bl.a. om.. * Budstikken * Nyt fra Sogneforeningen * Nyt fra Foredragsforeningen * Strellev Jagtforening * Nyt fra menighedsrådet * Kirkenyt 2012 Strellev Sogneforening: Formand: Anders

Læs mere

34.. årgang Nr. 5. Læs bl.a. om..

34.. årgang Nr. 5. Læs bl.a. om.. 34.. årgang Nr. 5 Læs bl.a. om.. 2013 * Budstikken * Nyt fra Foredragsforeningen * Hilsen fra Tom og Rikke * Nyt fra Lyne Friskole * Aloe Vera Aften * Menighedsrådet * Kirkenyt 1 FORENINGSOVERSIGT: Strellev

Læs mere

Foreningsbladet. Er sommeren lockout ed? for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. Er sommeren lockout ed? for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 19. årgang Nummer 2 Jun-Aug 2013 Er sommeren lockout ed? Mens vi venter på sommeren for alvor bryder igennem, kan du blive opdateret på hvad der

Læs mere

Foreningsbladet. Livet gennem en linse. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk

Foreningsbladet. Livet gennem en linse. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk www.vonge-kollemorten.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 20. årgang Nummer 3 Sep-Nov 2014 Livet gennem en linse Nyd en stund i skyggen mens du læser en tæt pakket blad. Bliv opdateret med nyheder

Læs mere

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup Maj 2014 6. årgang BØGEBLADET Pejrup, Vester Aaby og Aastrup Bladet udgives af NYT fra: Bøgebjerg Idrætsforening Bøgebjergfesten - Egnsfesten Bøgebjerghuset/Bøgebjergskolen Butiksrådet Dagli Brugsen -

Læs mere

Foreningsbladet i Gjern

Foreningsbladet i Gjern Foreningsbladet i Gjern Nr 129 marts, april, maj 2015 side 1 REDAKTIONELT/INDHOLDSFORTEGNELSE Dette nummer af Gjern Stafetten er samlet af: Margaret Skovsen, Herredsvejen 2, 8883 Gjern, 86 87 56 75, margaret.skovsen@mail.tele.dk

Læs mere

www.østernykirke.dk Foreningsbladet

www.østernykirke.dk Foreningsbladet www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 2 Jun-Aug 2012 Sommer(tid) igen Foråret har budt på et succesfuldt eksperiment i Vonge med fastelavnsfest for voksne (side 38)

Læs mere

Indhold: Venlig hilsen redaktørerne.

Indhold: Venlig hilsen redaktørerne. FOCUS PÅ NO nr. 115 Marts 2008 Ja så er det allerede snart marts måned vi skriver som tiden dog iler og udenfor er det efter årstiden jo ganske mildt, det er lige før man får forårskuller. Vi håber for

Læs mere

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net for Vrejlev-Hæstrup sogne 2 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net Vrejlev Kirke Hæstrup Kirke KALENDER FOR VREJLEV OG HÆSTRUP SOGNE Gudstjenester Juni Søndag den 3. Vrejlev kl. 10

Læs mere

S V. Nr. 4 Oktober 2013 38. årgang

S V. Nr. 4 Oktober 2013 38. årgang Nr. 4 Oktober 2013 38. årgang Kunstgræsbanen i Vils blev indviet fredag den 20. september og Thomas Dalgaard, proffessionel i Viborg FF, skrev autografer til alle interesserede. Se omtalen fra dagen på

Læs mere

BORGERNYT Bladet for alle i Verninge og omegn

BORGERNYT Bladet for alle i Verninge og omegn BORGERNYT Bladet for alle i Verninge og omegn Julen 2013 VERNINGE, IKKE BLOT ET STED AT BO, MEN ET GODT STED AT LEVE BORGER NYT FEBRUAR 2014 VERNINGE.DK Borgernyt, det fælles blad Bladet udkommer 4 gange

Læs mere

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk www.vonge-kollemorten.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 20. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2014 Tingstedet til ære Foreningsbladet har set på historien bag Tingstedet i Kollemorten og dens brug til at

Læs mere

Nummer 59 16. årgang April 2013

Nummer 59 16. årgang April 2013 Nummer 59 16. årgang April 2013 Modtager af dette blads rose Damer til VIF gymnastik Børnehjørnet til fastelavnsgudstjeneste Der var mange flotte udklædninger til skolens fastelavnsarrangement Ophængte

Læs mere

Nors-Tved Tidende. Maj - juni 2007 3. udgave - Årgang 3. Indhold: Armiga Oversvømmelser på egnen... To nye erhverv med i Tværssamarbejdet.

Nors-Tved Tidende. Maj - juni 2007 3. udgave - Årgang 3. Indhold: Armiga Oversvømmelser på egnen... To nye erhverv med i Tværssamarbejdet. Nors-Tved Tidende Indhold: To nye erhverv med i Tværssamarbejdet. Referater generalforsamlinger. Armiga Oversvømmelser på egnen... Mærkedage. Nors Gokartcenter ræser derudaf. Nors Gokartcenter Skolejubilæum.

Læs mere

Sommer, sol og strand venter forude... Side 11: Sankt Hansaften 2014. Side 13: Grillaften + 40 års jubilæum. Side 27: 50 års jubilæum

Sommer, sol og strand venter forude... Side 11: Sankt Hansaften 2014. Side 13: Grillaften + 40 års jubilæum. Side 27: 50 års jubilæum Borgerbladet Nr. 3 36. årgang Juni 2014 Sommer, sol og strand venter forude... Side 11: Sankt Hansaften 2014 Side 13: Grillaften + 40 års jubilæum Side 27: 50 års jubilæum Borgerforeningens flagregler

Læs mere

S V. Nr. 3 juni 2015 40. årgang

S V. Nr. 3 juni 2015 40. årgang Nr. 3 juni 2015 40. årgang Ida var til guldfest i FC Midtjylland og var på banen sammen med guldvinderne. Ida er nr. 2 fra højre. Se omtalen side 4 S V SYDVESTMORS 2 0 0 6 Nyt fra bestyrelsen... Nu hvor

Læs mere

Festlig indvielsesfest...

Festlig indvielsesfest... 22. årgang www.filskovogomegn.dk november 2012 Festlig indvielsesfest... Læs mere på side 13 Øvrige nyheder... Nytårsmarch... Læs mere på side 4 Nørkelklubben søger... Læs mere på side 15 Julefrokost...

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

Nummer 76. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - SPAR-butikken - Politik Velkommen til nye borgere - Kirke-Nyt - Tipi

Nummer 76. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - SPAR-butikken - Politik Velkommen til nye borgere - Kirke-Nyt - Tipi LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Bålhøjfestivalen 2015 - SPAR-butikken - Politik Velkommen til nye borgere - Kirke-Nyt - Tipi Samlingshuset - Borgerforeningerne - Elmehøj Nummer 76

Læs mere