SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan"

Transkript

1 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan MODUL 3 SOA11 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Anatomi og fysiologi Sygdomslære Ernæringslære University College Lillebaelt 1

2 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Indholdsfortegnelse Beskrivelse af modulet... 4 Sygepleje... 6 Introduktion til sygeplejefaget... 6 At spise og drikke - opstart case 1.1 og videndeling... 7 Holdninger til ældre... 9 Rehabilitering og lindring af svækkede ældre At spise og drikke - opstart case 1.2. og videndeling At spise og drikke - Praktiske øvelser i sygeplejelokalet At udskille kroppens affaldsstoffer - Opstart case 2.1 og videndeling Stress og mestring Smerter At udskille kroppens affaldsstoffer - Opstart case 2.2 og videndeling Indtage rigtige stillinger - Opstart case 3.1. og videndeling Teorier om lidelse Smerter Sår Indtage rigtige stillinger - Opstart case 3.2. og videndeling Seminar Lidelse, Lindrende og rehabiliterende sygepleje Sygeplejefaglig problemstilling - Introduktion til forløb plus videndeling og sygeplejeinterventioner Anatomi og Fysiologi Fordøjelsesorganerne og stofskiftet Nyrer og urinveje Meiose, kromosomer, DNA, gener, arvelighed, mutationer Bevægeapparat Dissektion af grisehjerter og grisenyrer m.m Katabolsk stress Sygdomslære Cancersygdomme: patogenese af cancer, ekspansion, infiltration og metasatsering Sygdomme i fordøjelsessystemet: ulcussygdomme, diverticulitis og colorectalcancere Sygdomme i det endokrine system: Diabetes Mellitus specialt type Sygdomme i nyrer og urinveje: Infektioner og ufrivillig urinafgang Sygdomme i bevægeapperatet: osteoporose og proksimal femurfraktur University College Lillebaelt 2

3 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Ernæringslære og diætetik Introduktion Ernæringspolitik Energigivende næringsstoffer, vitaminer og mineraler Kost til alle aldre Kost til etniske minoriteter Kost til mennesker med livsstilssygdomme Ernæringsscreening tværfagligt samarbejde Sondeernæring ved katabolsk stress Bilag Bilag 1 Portfolio til anvendelse i sygeplejelokalerne ifm. praktiske øvelser i forhold til: Bilag 2 Præsentationsportfolio Bilag 3 Fastlagt studieaktivitet University College Lillebaelt 3

4 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Beskrivelse af modulet Modul 3 har fokus på det overordnede tema: Sygepleje somatisk sygdom og lidelse. Modulet retter sig mod viden om det at være patient med somatisk sygdom, herunder intervention af lindrende og rehabiliterende karakter. Modulet retter sig ligeledes mod anatomiske, fysiologiske og patofysiologiske forhold. Modulplanen for sygeplejerskeuddannelsen i Odense og Svendborg danner udgangspunkt for studieplanen. Se: Modulplan Modulets opbygning Modul 3 indeholder følgende fag: Sygepleje, ernæringslære, anatomi og fysiologi herunder genetik samt sygdomslære. Sygeplejefaget er det styrende fag, og de øvrige fag er placeret løbende i modulet, og støtter op om sygeplejefaget og arbejdet med sygeplejefaglige problemstillinger, samt den eksterne prøve. Undervisningen er opbygget i centrale elementer: 1. At spise og drikke adækvat herunder oplevelsen af kvalme og opkastning. 2. At udskille kroppens affaldsprodukter, 3. At bevæge sig og indtage rigtige stillinger og 4. Sygeplejefaglige problemstillinger. Det centrale element lindrende og rehabiliterende sygepleje ved somatisk sygdom er integreret som en del af undervisningen under alle elementerne. Undervisningen kan foregå i 1, 2 eller 4 basisgrupper og er tilrettelagt i en vekselvirkning mellem forskellige undervisnings- og arbejdsformer. Problembaseret læring (PBL) er den bærende pædagogiske metode. I sygeplejefaget arbejdes med cases, sygeplejefaglige problemstillinger, diskussion, refleksion og videndeling samt forskelligt arbejde og praksisøvelser i sygeplejelokalerne. Det der foregår på modulet i 2 eller 4 basisgrupper er tænkt som ressourceundervisning, hvor et større emne kan præsenteres, uddybes og/eller perspektiveres gennem eksempler på nyere forskning og teoriudvikling. Ind i mellem vil undervisningen også være dialog og/eller diskussionsbaseret. Dette bl.a. ifm. Seminar. Ressourceundervisningen er en del af forudsætningerne for den enkelte studerendes arbejde med sygeplejefaglige problemstillinger i basisgrupperne. Portfolio På modul 3 udarbejdes der en obligatorisk præsentationsportfolio under det første caseforløb. Desuden forventes det, at den enkelte studerende arbejder med arbejds- og præsentationsportfolio på fronter løbende i modulet. I den obligatoriske præsentationsportfolio, er der plads til at reflektere over egen læring(se bilag 1) Der gives tid til at få individuel tilbagemelding på portfolio ved din basisgruppeunderviser. På fronter i studerendes mappe oprettes mapper i den enkelte basisgruppe til arbejds- og præsentationportefolio. I arbejdsportfolioen kan den enkelte studerende evt. sammen med andre studerende arbejde med stoffet i og fra undervisningen. I præsentationsportfolio placeres arbejde som ønskes præsenteret for basisgruppen. Det aftales med basisgruppeunderviser og medstuderende, hvordan man nærmere ønsker at anvende fronter til dette. Litteratur på modulet På modulet vil der forekomme modullitteratur, der forventes læst til undervisningen. Endvidere vil der i studieplanen være eksempler på supplerende litteratur, som den studerende kan inspireres ud fra. En stor del af det faglige indhold på modulet tager udgangspunkt i den enkelte studerendes og basisgruppens egen University College Lillebaelt 4

5 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse søgning af praksis- udviklings- og forskningsbaseret viden og anvendelse af dette i bearbejdningen af de sygeplejefaglige problemstillinger. Der tilbydes på modul 3 studiemetodik med hjælp og opfølgning fra tidligere moduler i brugen af DEFFnet og Bibliotek.dk samt litteratursøgning til databaserne: PubMed, Cinahl, SweMed og Norart. Desuden undervises der i at anvende programmet Refworks, der kan anvendes til at skabe sin egen database med referencer i. Fastlagt studieaktivitet Modulets undervisning afrundes med en fastlagt studieaktivitet, hvor dokumentation for deltagelse er en forudsætning for indstilling til den eksterne prøve. I den fastlagte studieaktivitet arbejdes der med at uddybe, dokumentere, skriftliggøre og integrere viden fra modulets bearbejdede sygeplejefaglige problemstillinger i et gruppeprodukt. Se endvidere centrale element: Sygeplejefaglige problemstillinger samt bilag 3 fastlagt studieaktivitet. Ekstern prøve Modulet afsluttes med udarbejdelse af den eksterne skriftlige prøve, hvor der tilbydes individuel vejledning. Se: Prøvekriterier Der er følgende mål for modulet: At redegøre for den menneskelige organismes opbygning og funktion herunder genetiske aspekter At redegøre for fysiologiske/patofysiologiske herunder ernæringsmæssige sammenhænge og udlede sundhedsrelevante konsekvenser At anlægge et patientperspektiv i relation til sygdom og lidelse, herunder menneskers oplevelser, reaktioner og handlinger i forbindelse med sygdom, lidelse eller forestående død At identificere, beskrive og analysere udvalgte sygeplejefaglige problemstillinger At søge og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om udvalgte patofysiologiske fænomener og sygeplejefaglige interventioner i forhold hertil At anvende kliniske metoder til vurdering af patienters fysiologiske tilstand At beskrive klassiske naturvidenskabelige forestillinger om viden og give eksempler på naturvidenskabens bidrag til sygeplejeteori og sygepleje praksis University College Lillebaelt 5

6 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Sygepleje Introduktion til sygeplejefaget (1 lektion) Lektionen knytter sig til de centrale elementer At spise og drikke adækvat At udskille kroppens affaldsstoffer At bevæge sig og indtage de rigtige stillinger Lindrende og rehabiliterende sygepleje ved somatisk sygdom Sygeplejefaglige problemstillinger Læringsaktivitet Læs modulplan og studieplan Der introduceres til modulet og sygeplejefaget, herunder nedenstående mål: Viden Redegøre for intervention af lindrende og rehabiliterende karakter i forhold til somatisk sygdom, med udgangspunkt i patientperspektiv Beskrive naturvidenskabelig viden om de grundlæggende behov: at spise og drikke adækvat, at indtage de rigtige stillinger og at udskille kroppens affaldsstoffer Beskrive eksempler på naturvidenskabelig videns bidrag til udvikling af sygeplejeteori og sygeplejepraksis Kan redegøre for sygeplejefaglig intervention i forbindelse med præ- og postoperativ sygepleje Færdigheder Søge og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om patofysiologiske fænomener og sygeplejefaglig intervention i forhold hertil Beskrive fysiologiske og patofysiologiske sammenhænge relateret til den ældre patient/borger og udlede sundhedsrelevante konsekvenser Med afsæt i patienten/borgerens oplevelser og reaktioner i relation til sygdom, lidelse og/eller forestående død: Identificere og præsentere en sygeplejefaglig problemstilling mundtlig og skriftlig og med anvendelse af fagsprog Kompetencer Med afsæt i sygeplejeprocessen analysere én udvalgt sygeplejefaglig problemstilling, der har betydning for patientens indtagelse af mad og drikke samt udskillelse af affaldsstoffer Anvende sygeplejeprocessen som teoretisk og klinisk metode knyttet til varetagelse af patienten/borgerens grundlæggende fysiologiske behov. University College Lillebaelt 6

7 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Sygepleje At spise og drikke - opstart case 1.1 og videndeling (4 lektioner) Lektionen knytter sig til de centrale elementer At spise og drikke adækvat herunder oplevelsen af kvalme og opkastning. der knytter sig til det centrale element eller emne/indhold er: Viden Beskrive naturvidenskabelig viden om det grundlæggende behov: at spise og drikke adækvat Beskrive eksempler på naturvidenskabelig videns bidrag til udvikling af sygeplejeteori og sygeplejepraksis Færdigheder Beskrive fysiologiske og patofysiologiske sammenhænge relateret til den ældre patient/borger og udlede sundhedsrelevante konsekvenser Kompetencer Med afsæt i sygeplejeprocessen analysere én udvalgt sygeplejefaglig problemstilling, der har betydning for patientens indtagelse af mad og drikke. Anvende sygeplejeprocessen som teoretisk og klinisk metode knyttet til varetagelse af patienten/borgerens grundlæggende fysiologiske behov Læringsaktivitet 2 lektioner til åbning af case i basisgruppen. Der arbejdes med at udlede problemstillinger i forhold til den ældre borgers behov for mad og drikke, (energigivende næringsstoffer, vitaminer, mineraler og væske) og udarbejdelse af sygeplejefaglige problemstilling. Endvidere udarbejdes individuelle læringsmål. Det forventes at du har læst modullitteraturen. Det forventes at den studerende mellem åbning af case og videndeling er aktiv i bearbejdning af problemstilling. 2 lektioner. Videndeling Her diskuteres viden i forhold til, hvordan sygeplejersker kan tilgodese den ældres behov for mad og drikke. Der reflekteres over eget læringsudbytte. Case 1.1: Anne-Sofie Riis er 81 år og har arbejdet som korrespondent i engelsk og fransk indtil hun som 67-årig gik på pension. Anne-Sofie blev for halvandet år siden enke efter 55 års ægteskab. Hun har tre børn, der alle er gift. To døtre bor i udlandet, og sønnen bor i København med kone og to hjemmeboende børn. University College Lillebaelt 7

8 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Anne-Sofies store interesse er fortsat at læse romaner på originalsprog - engelsk og fransk. Hun spiller bridge med nogle veninder en gang om ugen. De mødes på skift hos hinanden. Anne-Sofie bor i eget hus med have. Hun har havemand til at slå græs, ordne bede og stille havemøbler frem/tilbage og har endvidere privat rengøringshjælp, som hun laver aftaler med fra gang til gang. Samværet med familien betyder rigtigt meget for Anne-Sofie. Indtil for et år siden rejste Anne-Sofie selv på sine årlige besøg hos døtrene i henholdsvis i Sidney og Oxford. Efter at være faldet i hjemmet et par gange er hun på det sidste blevet bange for at rejse alene. Nu holdes kontakten med børn og børnebørn hovedsageligt gennem hyppige telefonsamtaler eller samtaler over Skype. Veninderne afhenter hende når de har sammenkomster. Anne-Sofie oplever sig mere træt her på det sidste og familien er bekymret for om hun får nok at spise og ikke mindst at drikke og om den kost hun får er lødig nok. De har fået arrangeret et hjemmebesøg af kommunens forebygger. Anne-Sofie er 1,68 m høj og vejer 63 kg. Hougaard L. (2009) Kostforplejning i Pedersen S. (red) Sygeplejebogen 1. 2 del. 3. Udgave. Kbh. Gads Forlag. Kap.13. Supplerende litteratur Selvvalgt University College Lillebaelt 8

9 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Sygepleje Holdninger til ældre (1 lektion) Lektionen knytter sig til de centrale elementer At spise og drikke adækvat At udskille kroppens affaldsstoffer At bevæge sig og indtage de rigtige stillinger Lindrende og rehabiliterende sygepleje ved somatisk sygdom. der knytter sig til det centrale element eller emne/indhold er: Færdigheder Beskrive fysiologiske og patofysiologiske sammenhænge relateret til den ældre patient/borger og udlede sundhedsrelevante konsekvenser Læringsaktivitet Ressourceundervisning med dialog. Det forventes at du har læst modullitteraturen. Glasdam S. og Esbensen B.A. (2009) Gerontologi, Livet som ældre i det moderne samfund. Dansk Sygeplejeråd. Nyt Nordisk forlag Arnold Busck. København. S. Kap. 1, 2 og dele af kap. 3. (oploades på fronter) University College Lillebaelt 9

10 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Sygepleje Rehabilitering og lindring af svækkede ældre (2 lektioner) Lektionen knytter sig til de centrale elementer At spise og drikke adækvat At udskille kroppens affaldsstoffer At bevæge sig og indtage de rigtige stillinger Lindrende og rehabiliterende sygepleje. der knytter sig til det centrale element eller emne/indhold er: Viden Redegøre for intervention af lindrende og rehabiliterende karakter i forhold til somatisk sygdom, med udgangspunkt i patientperspektiv Færdigheder Søge og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om patofysiologiske fænomener og sygeplejefaglig intervention i forhold hertil Beskrive fysiologiske og patofysiologiske sammenhænge relateret til den ældre patient/borger og udled sundhedsrelevante konsekvenser Kompetencer Anvende sygeplejeprocessen som teoretisk og klinisk metode knyttet til varetagelse af patienten/borgerens grundlæggende fysiologiske behov Læringsaktivitet Forud for forelæsningen bedes du læse modullitteraturen. I forelæsning er der fokus på fysiologiske aldring og på lindrende og rehabiliterende sygeplejeinterventioner til ældre. Kirkevold M. m.fl (2008) Geriatrisk sykepleie. God omsorg til den gamle pasienten. Gyldendal Akademisk. Oslo, kap. 8 og 9. Terminologi (2005) Sundhedsstyrelsen Begrebet Rehabilitering s.40. Supplerende litteratur Oplyses i forbindelse med forelæsningen. University College Lillebaelt 10

11 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Sygepleje At spise og drikke - opstart case 1.2. og videndeling (4 lektioner) Lektionen knytter sig til de centrale elementer At spise og drikke adækvat herunder oplevelsen af kvalme og opkastning. der knytter sig til det centrale element eller emne/indhold er: Viden Redegøre for intervention af lindrende og rehabiliterende karakter i forhold til somatisk sygdom, med udgangspunkt i patientperspektiv Beskrive naturvidenskabelig viden om de grundlæggende behov: at spise og drikke adækvat, Færdigheder Søge og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om patofysiologiske fænomener og sygeplejefaglig intervention i forhold hertil Beskrive fysiologiske og patofysiologiske sammenhænge relateret til den ældre patient/borger og udled sundhedsrelevante konsekvenser Kompetencer Anvende sygeplejeprocessen som teoretisk og klinisk metode knyttet til varetagelse af patienten/borgerens grundlæggende fysiologiske behov Læringsaktivitet 2 lektioner. Åbning af case hvor observationer i forhold til syge ældres behov for at spise og drikke, når den ældre har problemer med kvalme og opkastning. Der udarbejdes en sygeplejefaglig problemstilling og individuelle læringsmål udarbejdes. Det forventes at den studerende mellem åbning af case og videndeling er aktiv i bearbejdning af problemstilling og udarbejder obligatorisk portfolio under dette. 2 lektioner. I videndeling diskuteres der viden i forhold til, hvordan sygeplejersker kan tilgodese den syge ældres problemer ift behov for at spise og drikke, når den ældre har kvalme og opkastning. Der reflekteres over eget læringsudbytte og laves aftaler med basisgruppeunderviser om tilbagemelding på portfolio. Case 1.2: Anne-Sofie Riis har det sidste årstid haft diabetes type 2, der bliver behandlet med kost og en enkelt tablet om morgenen. Hun går hver dag en tur uanset vejret. Børnenes forslag om en motionscykel i stedet for University College Lillebaelt 11

12 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje gåturene, synes hun ikke om. Anne-Sofie har dog accepteret efter at børnene og ikke mindst børnebørnene har opfordret hende til at have mobil med, når hun går tur. Den sidste uges tid har Anne-Sofie haft diaré og kvalme/opkastninger. Anne-Sofie har forsøgt sig med kiks, saftevand og havregrød for at få lidt at spise. Det smager hende ikke og det hjælper heller ikke på generne. Hun oplever kvalme hele tiden og lysten til mad er helt væk nu. Efter børnenes inden byrdes kontakt, kontakter sønnen en af moderens veninder, med henblik på at få hende til at besøge deres mor. Anne-Sofie er længe om at lukke op, da veninden ringer på. Veninden oplever, at Anne-Sofie er desorienteret og kontakter hendes læge, der får hende indlagt på geriatrisk afdeling, hvor lægen ordinerer: Blodprøver: Plasmaglucose x 8 Væsketal, Hgb. Urinstiks for glukose og ketonstoffer. Basset Bente (2008) Sygepleje til personer med Diabetes mellitus. I Nielsen B.K. Sygeplejebogen 2.2. del. 2. Udgave. Gads Forlag. Kbh. Kap.13. Knutstad U. (2009) Kvalme og opkastning i Pedersen S. (red) Sygeplejebogen 1. 2 del. 3. Udgave. Kbh. Gads Forlag. Kap. 14. Supplerende litteratur Selvvalg University College Lillebaelt 12

13 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Sygepleje At spise og drikke - Praktiske øvelser i sygeplejelokalet (3 lektioner) Lektionen knytter sig til de centrale elementer At spise og drikke herunder oplevelsen af kvalme og opkastning: der knytter sig til det centrale element eller emne/indhold er: Viden Redegøre for intervention af lindrende og rehabiliterende karakter i forhold til somatisk sygdom, med udgangspunkt i patientperspektiv Beskrive naturvidenskabelig viden om de grundlæggende behov: at spise og drikke adækvat. Færdigheder Søge og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om patofysiologiske fænomener og sygeplejefaglig intervention i forhold hertil Beskrive fysiologiske og patofysiologiske sammenhænge relateret til den ældre patient/borger og udlede sundhedsrelevante konsekvenser Kompetencer Med afsæt i sygeplejeprocessen analysere én udvalgt sygeplejefaglig problemstilling, der har betydning for patientens indtagelse af mad og drikke. Anvende sygeplejeprocessen som teoretisk og klinisk metode knyttet til varetagelse af patienten/borgerens grundlæggende fysiologiske behov Læringsaktivitet Praktiske øvelser og refleksion til afhjælpning af appetitløshed og spiseproblemer, herunder forslag til sygeplejeinterventioner og dokumentation. Bilag 1 kan anvendes til forberedelse. Spisesituationen Væske og kostregistrering Ernæringsscreening Sondeernæring Hougaard, L. (2009) Kostforplejning i Pedersen S. (red) Sygeplejebogen udg. Gads Forlag. Kbh. Kap.13. University College Lillebaelt 13

14 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Basset, B. (2008) Sygepleje til personer med Diabetes mellitus. I Nielsen B.K.. Sygeplejebogen. 2. del udg. Gads Forlag. Kbh. Kap.13. Knutstad U. (2009) Kvalme og opkastning i Pedersen S. (red) Sygeplejebogen 1. 2 del. 3. Udgave. Kbh. Gads Forlag. Kap. 14. Kamp Nielsen, B. (red) (2009) Sygeplejeprocedurer og teknikker. 2.udg. Gads Forlag. Kbh. Kap. 9 og 17. Vejledning til læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere og kliniske diætister Screening og behandling af patienter i ernæringsmæssig risiko Supplerende litteratur Selvvalgt University College Lillebaelt 14

15 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Sygepleje At udskille kroppens affaldsstoffer - Opstart case 2.1 og videndeling (4 lektioner) Lektionen knytter sig til de centrale elementer At udskille kroppens affaldsstoffer der knytter sig til det centrale element eller emne/indhold er: Viden Beskrive naturvidenskabelig viden om de grundlæggende behov: at spise og drikke adækvat, at indtage de rigtige stillinger og at udskille kroppens affaldsstoffer. Beskrive eksempler på naturvidenskabelig videns bidrag til udvikling af sygeplejeteori og sygeplejepraksis. Færdigheder Søge og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om patofysiologiske fænomener og sygeplejefaglig intervention i forhold hertil. Beskrive fysiologiske og patofysiologiske sammenhænge relateret til den ældre patient/borger og udlede sundhedsrelevante konsekvenser Læringsaktivitet 2 lektioner til åbning af case hvor sygeplejefaglige problemstillinger med fokus på casen og det centrale element; at udskille kroppens affaldsstoffer udledes. Der udarbejdes endvidere læringsmål. Det forventes at den studerende mellem åbning af case og videndeling er aktiv i bearbejdning af problemstilling. 2 lektioner videndeling case 2.1. I videndeling diskuteres og reflekteres i forhold til udledte sygeplejefaglige problemstillinger med nyerhvervet kundskab, samt evaluering af i hvilken grad kundskabstilegnelsen har bidraget til opfyldelse af læringsmål. Det forventes at den studerende forud for videndeling præsenterer viden eller disposition til videndeling i præsentationsportfolio i studerendes mappe på fronter. Case 2.1: Patienten, Peter Poulsen på 69 år, overflyttes fra akut modtageafdeling til ortopædkirurgisk afdeling. Peter Poulsen var faldet derhjemme og var ved ankomsten til modtagerafdelingen vågen, men forpint og anspændt, og tydeligt øm ved berøring og bevægelse af venstre hofte. Benet var let forkortet og udadroteret. Han er overvægtig, har nedsat hudturgor og fortæller at han har problemer med at holde maven i gang. På modtagerafdelingen fik patienten anlagt blærekateter og i.v. venflon med ml. isotonisk NaCl. Der blev givet 5 mg. morfin i.v. for smerter i hoften. Der blev taget rtg. billeder af hofter og bækken. Røntgen viste collum femoris - fractur på venstre side. Der blev taget blodprøver, især med henblik på at afklare hydreringsforhold. University College Lillebaelt 15

16 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Det er din opgave at overveje patientens behov for sygepleje i forhold til udskillelse af affaldsstoffer. Frederiksen, Arnhild ; Arneberg M. Hilde (2009). Vandladning. I: Pedersen, S. (red). Sygeplejebogen udg. Kbh., Gads Forlag, kap. 9. Øverlie, Anne (2007). Defækation. I: Pedersen, S. (red). Sygeplejebogen udg. Kbh., Gads Forlag, kap.18. Supplerende litteratur Graubæk, Anne-Mette; Hall, Elisabeth (2010). Teorier om at være syg. I: Graubæk, AM (red.) Patientologi at være patient. København, Gads forlag. kap. 3. University College Lillebaelt 16

17 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Sygepleje Stress og mestring (2 lektioner) Lektionen knytter sig til de centrale elementer At spise og drikke adækvat At udskille kroppens affaldsstoffer At bevæge sig og indtage de rigtige stillinger Lindrende og rehabiliterende sygepleje ved somatisk sygdom. Viden Redegøre for intervention af lindrende og rehabiliterende karakter i forhold til somatisk sygdom, med udgangspunkt i patientperspektiv Færdigheder Med afsæt i patienten/borgerens oplevelser og reaktioner i relation til sygdom, lidelse og/eller forestående død: Identificere og præsentere en sygeplejefaglig problemstilling mundtlig og skriftlig og med anvendelse af fagsprog Læringsaktivitet 2 lektioners undervisning om stress og mestring, hvor der gives et generelt billede af teori og forskning om stress og mestring. Der inddrages eksempler på anvendelse af teori om stress og mestring i modul 3 eksamensopgaver. Benner P, Wrubel J. (2002)Omsorgens betydning i sygepleje. Stress og mestring ved sundhed og sygdom. København: Munksgaard, Kap 1-3 Reitan A. M. (2009)Mestring I: Pedersen S. Sygeplejebogen 1, 1. del. 3.udg. Patientologi - sygeplejens værdier og virksomhedsfelt. Gads Forlag, kap.14. Supplerende litteratur Antonovsky A. (2000)Helbredets mysterium. At tåle stress og forblive rask. Hans Reitzels Forlag, Husøy, G. (2005)Livet etter trafikkkulykken. En fenomenologisk studie av stress og mestring hos personer med nakkeslengskade som følge av en trafikkulykke. Vård i Norden; vol 75, 25 (1): University College Lillebaelt 17

18 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Sygepleje Smerter (2 lektioner) Lektionen knytter sig til de centrale elementer At udskille kroppens affaldsstoffer Lindrende og rehabiliterende sygepleje ved somatisk sygdom. der knytter sig til det centrale element eller emne/indhold er: Viden Redegøre for intervention af lindrende og rehabiliterende karakter i forhold til somatisk sygdom, med udgangspunkt i patientperspektiv Beskrive naturvidenskabelig viden om de grundlæggende behov: at spise og drikke adækvat, at indtage de rigtige stillinger og at udskille kroppens affaldsstoffer Beskrive eksempler på naturvidenskabelig videns bidrag til udvikling af sygeplejeteori og sygeplejepraksis Kan redegøre for sygeplejefaglig intervention i forbindelse med præ- og postoperativ sygepleje Færdigheder Søge og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om patofysiologiske fænomener og sygeplejefaglig intervention i forhold hertil Kompetencer Anvende sygeplejeprocessen som teoretisk og klinisk metode knyttet til varetagelse af patienten/borgerens grundlæggende fysiologiske behov Læringsaktivitet Ressourceundervisning med fokus på smertefysiologi, samt forståelsen af smerter både ud fra den naturvidenskabelige, human og samfundsvidenskabelige tradition. Herefter vil vi sætte fokus på generelle perspektiver i forhold til sygeplejefaglige interventioner i forbindelse med præ - og postoperativ sygepleje og relatere disse perspektiver til patientens smerteoplevelse. Skytt Anne-Marie (2008) Sygepleje til patienter med smerter. I: Nielsen Kamp Birthe (red). Sygeplejebogen 2 (1.del) Teori og Metode København: Gads Forlag(2008).s Halling Lene. og Skjødt Ulla (2008) Præ-og postoperativ sygepleje. I: Nielsen Kamp Birthe (red). Sygeplejebogen 2 (1.del) Teori og Metode København: Gads Forlag (2008).s University College Lillebaelt 18

19 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Wyller, Vegard Bruun (2008). Det syge menneske. Bind I. Gads forlag. KBH. ISBN: , s Supplerende litteratur Nortvedt F., Nortvedt P., (2004)Smerte- fænomen og forståelse. København: Gads Forlag Hjemmesider: University College Lillebaelt 19

20 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Sygepleje At udskille kroppens affaldsstoffer - Opstart case 2.2 og videndeling (6 lektioner) Lektionerne der knytter sig til det centrale element At udskille kroppens affaldsstoffer der knytter sig til det centrale element eller emne/indhold er: Vden Redegøre for intervention af lindrende og rehabiliterende karakter i forhold til somatisk sygdom, med udgangspunkt i patientperspektiv. Beskrive eksempler på naturvidenskabelig videns bidrag til udvikling af sygeplejeteori og sygeplejepraksis. Kan redegøre for sygeplejefaglig intervention i forbindelse med præ- og postoperativ sygepleje. Færdigheder Søge og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om patofysiologiske fænomener og sygeplejefaglig intervention i forhold hertil. Beskrive fysiologiske og patofysiologiske sammenhænge relateret til den ældre patient/borger og udlede sundhedsrelevante konsekvenser. Læringsaktivitet 2 lektioner til åbning af case 2.2. hvor sygeplejefaglige problemstillinger med fokus på casen, præ og postoperativ sygepleje og det centrale element; at udskille kroppens affaldsstoffer udledes. Der udarbejdes endvidere læringsmål og laves aftaler ift videndeling. Det forventes,at den studerende mellem åbning af case og videndeling er aktiv i bearbejdning af problemstilling og planlægning af øvelser. 4 lektioner videndeling case 2.2. I videndelingen diskuteres og reflekteres i forhold til udledte sygeplejefaglige problemstillinger med nyerhvervet kundskab og der er praktiske øvelser ift. præ og postoperativ sygepleje. Desuden evalueres i hvilken grad kundskabstilegnelsen har bidraget til opfyldelse af læringsmålene. Bilag 1 kan anvendes til forberedelsen. Case 2.2: Hr. Poulsen er fastende m.h.p. snarlig operation. Efter regional anæstesi og operativ behandling i form af intern fiksation kommer patienten, efter ophold på opvågningsafdeling, tilbage til sengeafdeling. Han er vågen men træt, der er nedsat mobilitet og han har smerter ved mobilisering. Der er nedsat følelse i venstre ben og han får 2 l. ilt i nasalkateter. University College Lillebaelt 20

21 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Patienten har forbinding over cicatrisen, blærekateteret fungerer med klar, men lidt mørk urin og han har væskedrop med 500 ml Nacl. Han har drukket 50 ml. vand på opvågningsafdelingen. Du skal sammen med din vejleder varetage den præ - og postoperative sygepleje. Hallig, L, j & Skjødt, U (2008) Præ - og postoperativ sygepleje i: Sygeplejebogen 2, 1.del, Gads Forlag. Kap.18. Wyller, V. B (2008) DSYM Bind 1 s Supplerende litteratur Graubæk, A-M.; Hall, E.(2010). Teorier om at være syg. I: Graubæk, AM (red.) Patientologi at være patient. København, Gads forlag. kap. 3. University College Lillebaelt 21

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 3 Somatisk sygdom og lidelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 3 Somatisk sygdom og lidelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 3 Somatisk sygdom og lidelse - gældende indtil 28.08.2011 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 3 somatisk sygdom og lidelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan MODUL 3 SOB13 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Anatomi og fysiologi Sygdomslære Ernæringslære University College Lillebaelt 1 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan MODUL 3 SOA12 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Anatomi og fysiologi Sygdomslære Ernæringslære University College Lillebaelt 1 07/2012 Modul 3 Somatisk sygdom

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan MODUL 3 SOB12 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Anatomi og fysiologi Sygdomslære Ernæringslære University College Lillebaelt 1 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 3 Somatisk sygdom og lidelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 3 Somatisk sygdom og lidelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 3 Somatisk sygdom og lidelse 04/2011 Modul 3 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 3 somatisk sygdom og lidelse... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan MODUL 3 SOB10 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje, Anatomi og Fysiologi, Sygdomslære og Ernæringslære University College Lillebaelt 1 Studieplan Modul 3 Somatisk

Læs mere

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2013 Modulets tema og læringsudbytte Somatisk sygdom og lidelse Tema: Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet retter sig mod

Læs mere

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Thisted Lerpyttervej 43 7700 Thisted Januar 2009 Somatisk sygdom og lidelse Modulets tema og læringsudbytte Tema: : Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan MODUL 3 SOB11 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Anatomi og fysiologi Sygdomslære Ernæringslære University College Lillebaelt 1 04/01/2012 Modul 3 Somatisk sygdom

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan MODUL 3 SOA14 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Anatomi og fysiologi Sygdomslære Ernæringslære University College Lillebaelt 1 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom

Læs mere

University College Lillebaelt Ernæringslære og diætetik

University College Lillebaelt Ernæringslære og diætetik Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Introduktion til faget og en forelæsning om energigivende næringsstoffer, vitaminer, mineraler og energibehov. Efterfølgende

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan MODUL 3 SOA10 Somatisk sygdom og lidelse, Anatomi og Fysiologi, Sygdomslære og Ernæringslære University College Lillebaelt 1 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - Modul 3. Hold ss2013sea & ss2013seb. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - Modul 3. Hold ss2013sea & ss2013seb. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - Modul 3 Hold ss2013sea & ss2013seb Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL

Læs mere

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 3

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 3 Modulets tema og studerendes læringsudbytte Tema: Sygepleje Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet retter sig mod viden om det at være patient med somatisk sygdom, herunder intervention af lindrende

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 3. Somatisk sygdom og lidelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 3. Somatisk sygdom og lidelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 3 beskrivelsen... 3 Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse...

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Hold Februar 2013 Efterår 2013 1 Indhold Modul 3 - Somatisk sygdom og lidelse... 3 Oversigt over fag og ECTS-point...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Studieplan MODUL 3 SOA16 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Anatomi og fysiologi Sygdomslære Ernæringslære University College Lillebaelt 1 Indholdsfortegnelse Studie-

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 3 S10V Dato: 28.01.2011 kl. 9.00-12.00

Ekstern teoretisk prøve Modul 3 S10V Dato: 28.01.2011 kl. 9.00-12.00 Ekstern teoretisk prøve - Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Fagområder: Sygepleje, Anatomi og fysiologi herunder genetik, Sygdomslære herunder patologi og Ernæringslære og diætetik. Professionshøjskolen

Læs mere

Hold SOA16 Modul efterår 2016

Hold SOA16 Modul efterår 2016 Fag: Sygepleje ECTS 9,5 Lektioner: 165 Uge Metode Antal Emne Underviser Underviser Antal 35 Dialog 1 Intro til Sygepleje 1 JU/LIKJ 35 35 F 1 K 35 Sygeplejeteori om lidelse. Opsamling JU LIGR HAMP 6 35

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan gennem uddannelsen University College Lillebaelt 1 gennem uddannelsen Studieplan gennem uddannelsen Indholdsfortegnelse m.m.... 3 består af... 3 Velkomst og studiestart...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan Studiemetodik gennem uddannelsen University College Lillebaelt 1 gennem uddannelsen gennem uddannelsen Indholdsfortegnelse Studiemetodik m.m.... 3 Studiemetodik består

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan Studiemetodik gennem uddannelsen University College Lillebaelt 1 31/08/2012 Studiemetodik gennem uddannelsen gennem uddannelsen Indholdsfortegnelse Studiemetodik

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 3 Dato: 01.02.2013 Kl. 9.00-12.00

Ekstern teoretisk prøve Modul 3 Dato: 01.02.2013 Kl. 9.00-12.00 Ekstern teoretisk prøve - Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Fagområder: Sygepleje, Anatomi og fysiologi herunder genetik, Sygdomslære herunder patologi og Ernæringslære og diætetik. Professionshøjskolen

Læs mere

Modul 3-2 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse

Modul 3-2 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Revidetet 27.3.2015 MODULBESKRIVELSE Modul 3-2 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Hold: Sept. 14 forår 2015 Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Fælles professionsfaglige problemstillinger for sygepleje, anatomi, fysiologi, mikrobiologi, sygdomslære og klinisk undervisning

Fælles professionsfaglige problemstillinger for sygepleje, anatomi, fysiologi, mikrobiologi, sygdomslære og klinisk undervisning Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion til studiet af sygepleje, fag og profession og mod problemstillinger, fænomener og kontekster, som

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. EKSTERN TEORETISK PRØVE MODUL 3 22. april 2010 kl. 9.00 12.00. Side 1 af 5

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. EKSTERN TEORETISK PRØVE MODUL 3 22. april 2010 kl. 9.00 12.00. Side 1 af 5 Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg EKSTERN TEORETISK PRØVE MODUL 3 22. april 2010 kl. 9.00 12.00 Side 1 af 5 Sygepleje, sygdomslære herunder patologi samt ernæringslære og diætetik CASE: Verner Hansen er

Læs mere

Det er hensigten at du som studerende har opnået følgende læringsudbytte efter modulet:

Det er hensigten at du som studerende har opnået følgende læringsudbytte efter modulet: VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Modulbeskrivelse Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet handler

Læs mere

Det er hensigten at du som studerende har opnået følgende læringsudbytte efter modulet:

Det er hensigten at du som studerende har opnået følgende læringsudbytte efter modulet: Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Modulbeskrivelse Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse

Læs mere

Skema til beskrivelse af valgfag.

Skema til beskrivelse af valgfag. Skema til beskrivelse af valgfag. Valgfagets Titel: kunsten at sige til og fra i forhold til andres og egne grænser, herunder konflikt håndtering og anerkendende dialog. ECTS-point: 3 1/3 Valgfaget afholdes:

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde Modulet retter sig mod patienters/borgeres oplevelser, reaktioner, vilkår og handlinger

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan gennem uddannelsen University College Lillebaelt 1 gennem uddannelsen Studieplan gennem uddannelsen Indholdsfortegnelse m.m.... 3 består af... 3 Velkomst og studiestart...

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, fag og profession Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Videncenter for Rygsygdomme afdeling VRR 11/21 Uge 35 Mandag kl. 09.00 13.00: Velkommen tilbage! Sted: Afdeling VRR 10, klinisk kontor, stuen, Rødt trafikcenter.

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Januar 2011 Modulets tema og læringsudbytte

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 3 S11Sy Dato: 29.06.2012 kl. 9.00-12.00

Ekstern teoretisk prøve Modul 3 S11Sy Dato: 29.06.2012 kl. 9.00-12.00 Ekstern teoretisk prøve - Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Fagområder: Sygepleje, Anatomi og fysiologi herunder genetik, Sygdomslære herunder patologi og Ernæringslære og diætetik. Professionshøjskolen

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus. Læseplan - Modul 4. Hold 09 II E Læseplan for Modul 4: 4. Forår 2010

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus. Læseplan - Modul 4. Hold 09 II E Læseplan for Modul 4: 4. Forår 2010 Hold 09 II E Læseplan for Modul 4: 4 : Sygepleje,, grundlæggende klinisk virksomhed Forår 2010 Sygepleje rettet mod patientens/borgerens grundlæggende fysiologiske behov Klinisk observation, vurdering

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Hold August 2013 Forår 2013 1 Indhold Modul 3 - Somatisk sygdom og lidelse... 3 Oversigt over fag og ECTS-point... 4

Læs mere

Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde

Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter og borgere Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan Studiemetodik gennem uddannelsen University College Lillebaelt 1 gennem uddannelsen gennem uddannelsen Indholdsfortegnelse Studiemetodik... 3 Modul 1... 4 Velkomst

Læs mere

Overgangsskema. Somatisk sygdom og sygepleje. Munksgaard. December Somatisk sygdomslære og farmakologi. Sygepleje.

Overgangsskema. Somatisk sygdom og sygepleje. Munksgaard. December Somatisk sygdomslære og farmakologi. Sygepleje. Overgangsskema. sygdom og sygepleje. Munksgaard. December 2016. sygdom og sygepleje De grønne markeringer viser, hvad vi har vurderet er kernen i målet Faget sygdom og sygepleje rummer stof fra flere bøger,

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 3 S11Vy Dato: 27.01.2012 kl. 9.00-12.00

Ekstern teoretisk prøve Modul 3 S11Vy Dato: 27.01.2012 kl. 9.00-12.00 Ekstern teoretisk prøve - Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Fagområder: Sygepleje, Anatomi og fysiologi herunder genetik, Sygdomslære herunder patologi og Ernæringslære og diætetik. Professionshøjskolen

Læs mere

At anvende teoretiske og kliniske metoder til at observere, identificere og beskrive udvalgte fænomener i sygepleje

At anvende teoretiske og kliniske metoder til at observere, identificere og beskrive udvalgte fænomener i sygepleje Modul 1 F15 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion til studiet af sygepleje, fag og profession og mod problemstillinger, fænomener

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 3 Dato: 24.08.2012 kl. 9.00-12.00

Ekstern teoretisk prøve Modul 3 Dato: 24.08.2012 kl. 9.00-12.00 Ekstern teoretisk prøve - Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Fagområder: Sygepleje, Anatomi og fysiologi herunder genetik, Sygdomslære herunder patologi og Ernæringslære og diætetik. Professionshøjskolen

Læs mere

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Modul 3.2 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse

Modul 3.2 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 3.2 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Hold: Febr. 15 Efterår 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 3: Sygepleje,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg EKSTERN TEORETISK PRØVE MODUL 3 S09S. Dato: 02.07.2010. Kl. 09.00 12.00

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg EKSTERN TEORETISK PRØVE MODUL 3 S09S. Dato: 02.07.2010. Kl. 09.00 12.00 Professionshøjskolen University College Nordjylland Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg EKSTERN TEORETISK PRØVE MODUL 3 S09S Dato: 02.07.2010 Kl. 09.00 12.00 Case: Ane Andersen er 65 år. Hun har i 40 år været

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan SOA10 MODUL 6 Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygepleje Folkesundhed, epidemiologi og miljømedicin University College Lillebaelt 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Hold september 14 Foråret 2015 1 Indhold Modul 3 - Somatisk sygdom og lidelse... 3 Oversigt over fag og ECTS-point...

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted August 2012 Relationer og interaktioner Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Marts 2011 Modulets tema og læringsudbytte Relationer og interaktioner Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker

Læs mere

Modul 3 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse

Modul 3 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Sygeplejerskeuddannelsen MODULBESKRIVELSE Modul 3 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Hold: Sept./15 Netunderstøttet Forår 2016 Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold BosF15 Efterår 2015 Revideret oktober 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2013 Modulets tema og læringsudbytte Relationer og interaktioner Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2011 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Modul 3 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse

Modul 3 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 3 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Hold: Febr. 15 Efterår 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 3: Sygepleje,

Læs mere

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem 4. semester Hold September 2013 Modul 6 Teoretisk del d. 16.januar 2015 Udarbejdet i henhold til

Læs mere

Modulbeskrivelse. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 3 F15 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet retter sig mod viden om det at være patient med somatisk sygdom, herunder intervention af lindrende

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 3 Dato: 03.02.2012 kl. 9.00-12.00

Ekstern teoretisk prøve Modul 3 Dato: 03.02.2012 kl. 9.00-12.00 Ekstern teoretisk prøve - Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Fagområder: Sygepleje, Anatomi og fysiologi herunder genetik, Sygdomslære herunder patologi og Ernæringslære og diætetik. Professionshøjskolen

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2012 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Modul 2 Sundhed og sygdom

Modul 2 Sundhed og sygdom Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Sundhed og sygdom Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje - sundhed og sygdom Modulet retter sig mod viden om sundheds

Læs mere

Progressionsark for Anatomi og fysiologi

Progressionsark for Anatomi og fysiologi Progressionsark for Anatomi og fysiologi 1. Semester Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Semestrets teoretiske del retter sig særligt mod sygepleje

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start

Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start Hvor tilfreds er du samlet set med modul 1? Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start Målet er at du kan beskrive nogle grundlæggende sundhedsfaglige

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Studieplan Radiografisk patientologi og professionsetik + Filosofi, videnskabsteori og etik 1. Semester

Studieplan Radiografisk patientologi og professionsetik + Filosofi, videnskabsteori og etik 1. Semester OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Radiografisk patientologi og professionsetik 1. Semester Radiografuddannelsen i Odense Forår 2017 1. Semester Indhold 1. Fagets fokus... 3 2. Fagets læringsudbytter...

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 19. september i Svendborg den 22. september i Odense Udvalgte dele af

Læs mere

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 1. Semester - Modul 1 Hold ss2013va & ss2013vea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 1 FAG OG PROFESSION... 2 INTRODUKTION

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg EKSTERN TEORETISK PRØVE MODUL 3. Dato: 27.08.2010. Kl. 09.00 12.00

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg EKSTERN TEORETISK PRØVE MODUL 3. Dato: 27.08.2010. Kl. 09.00 12.00 Professionshøjskolen University College Nordjylland Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg EKSTERN TEORETISK PRØVE MODUL 3 Dato: 27.08.2010 Kl. 09.00 12.00 Case: Anders Jensen er 58 år og arbejder som tømrersvend.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan MODUL 1 SOA11 Fag og profession Sygepleje, Anatomi og fysiologi, Biokemi University College Lillebaelt 1 Studieplan Modul 1 Fag og profession Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet retter sig mod kliniske patientsituationer og individuelle patientforløb knyttet til grundlæggende medicinsk og kirurgisk

Læs mere

Det er hensigten at du som studerende har opnået følgende læringsudbytte efter modulet:

Det er hensigten at du som studerende har opnået følgende læringsudbytte efter modulet: Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Modulbeskrivelse Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse

Læs mere

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 2. praktik Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre en

Læs mere

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 6. Hold ss2012v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 6. Hold ss2012v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 3. semester - modul 6 Hold ss2012v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 6 SYGEPLEJE, KRONISK SYGE PATIENTER OG BORGERE

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Kvalificeringsuddannelse for sygeplejersker uddannet uden for Norden og EU under åben uddannelse 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde

Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter og borgere Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje, akut og

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan SOA09 MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sygepleje Farmakologi Sygdomslære University College Lillebaelt 1 Studieplan Modul 8 Psykisk syge

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Tema: Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter / borgere i eget hjem

Tema: Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter / borgere i eget hjem VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje,

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 3 S11Vx Dato: 13.04.2012 kl. 9.00-12.00

Ekstern teoretisk prøve Modul 3 S11Vx Dato: 13.04.2012 kl. 9.00-12.00 Ekstern teoretisk prøve - Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Fagområder: Sygepleje, Anatomi og fysiologi herunder genetik, Sygdomslære herunder patologi og Ernæringslære og diætetik. Professionshøjskolen

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve. Modul 3. S12Vy. Dato: 25.01.2013. Kl. 9.00-12.00

Ekstern teoretisk prøve. Modul 3. S12Vy. Dato: 25.01.2013. Kl. 9.00-12.00 Ekstern teoretisk prøve - Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Fagområder: Sygepleje, Anatomi og fysiologi herunder genetik, Sygdomslære herunder patologi og Ernæringslære og diætetik. Professionshøjskolen

Læs mere

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulets tema og læringsudbytte Tema: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet Modul 9RN Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. 1.februar 2012 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS på modulet... 4 4.

Læs mere

Modulbeskrivelse. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 3 E14 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet retter sig mod viden om det at være patient med somatisk sygdom, herunder intervention af lindrende

Læs mere

FAM OUH, Odense Universitetshospital. Indholdsfortegnelse

FAM OUH, Odense Universitetshospital. Indholdsfortegnelse Studieplan Sygeplejerskeuddannelsen Modul 11 Medicinsk forløb i CAP Udarbejdet af Tenna Kjær Klinisk vejleder i. 1 Indholdsfortegnelse 1. Modul 11...3 1.1 Læringsudbytte...3 2. Individuel studieplan...4

Læs mere

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 1. praktik Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre

Læs mere