Tappen. Nr årg. Marts Beboerblad for Tapdrup og Omegn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tappen. Nr. 1 47. årg. Marts 2014. Beboerblad for Tapdrup og Omegn"

Transkript

1 Tappen Nr årg. Marts 2014 Beboerblad for Tapdrup og Omegn

2 Redaktionen Af Erling Hosbond Efter en udsædvanlig mild vinter ser det ud til, at foråret er på vej. Det er vores forårsnummer af Tappen også. Vi bringer beretninger fra flere generalforsamlinger og meget andet - bl. a. Agnes og Niels Nielsens besvarelse af "Borgerstafetten". I Viborg Stifts Folkeblad stod der den 27. februar, at Claus Bo Andreasen er blevet nomineret til Årets Ildsjæl i Region Midtjylland for sit frivillige arbejde ved Nørreådalen. Jeg håber, at du vinder titlen Claus, det er meget fortjent. Deadline den 31. maj 2014 for næste nummer. Borgerforeningen Et af årets projekter bliver at sætte bænke og borde op på strategiske steder i Tapdrup. Har du flere ideer til tiltag, som kan gøre vores landsby pænere eller mere spændende at bo i, så henvend dig til borgerforeningens bestyrelse. Nyt fra Borgerforeningen Af Claus Bo Andreasen, formand Grillaftener ved legepladsen I foråret og sommeren vil borgerforeningen genoptage traditionen med at tænde grillen på lune sommeraftener og invitere alle i Tapdrup til at komme og deltage. Der kræves ikke andet, end man medbringer egen mad, bestik m.m. Vi inviterer via Facebook, så tilmeld dig Tapdrups Facebookside. Legepladsdag Lørdag den 10. maj holder vi den årlige legepladsdag, hvor vi vedligeholder legeredskaber og smukkeserer området. Vi håber, at rigtig mange har lyst til at deltage. Infostandere Tapdrup Borgerforening har søgt Viborg Kommunens landsbyforskønnelsespulje om midler til at opsætte informationstavler ved indfaldsvejene til Tapdrup. Forslaget til design af tavlerne er udarbejdet af Jens Tørring fra JT Design. Såfremt ansøgningen imødekommes, vil tavlerne erstatte de trekanter, som af og til står (eller ligger) ved indfaldsvejene. Tavlerne anvendes til orientering om arrangementer i Tapdrup. Generalforsamlinger Ca. 35 borgere deltog i forsamlingshusets og borgerforeningens generalforsamlinger, som blev holdt den 27. februar. Der var stor diskussionslyst, 2

3 og vi diskuterede bl.a. fremtiden for forsamlingshuset, Tapdrups udviklingsplan, og anvendelse af den gamle sportsplads. Ny- og genvalg til borgerforeningens bestyrelse Anna Margrethe Engbæk Schmidt, som bor på Kokærvænget, blev indvalgt i bestyrelsen for Tapdrup Borgerforening i stedet for Jonas Lund Nissen, der fortsætter som suppleant sammen med Jan Krogh. Herudover består bestyrelsen af Jan Henriksen, Anders Midtgaard, Dan Jensen og Claus Bo Andreasen. Ny- og genvalg til forsamlingshusets bestyrelse Hos forsamlingshuset blev Bo Krogh valgt til bestyrelsen i stedet for Heidi Øberg. Herudover består bestyrelsen af Lars Glerup, Ole Lund, Poul Pilgaard, Laila Bondrup Jensen og Lars Bech Sørensen. Jan Krogh er suppleant. Borgerforeningen & Menighedsråd Aase Langvad og Claus Bo Andreasen Lær at redde liv på et førstehjælpskursus for borgere i Tapdrup Borgerforeningen og Tapdrup Menighedsråd har tidligere samarbejdet på at få en hjertestarter til Tapdrup. Det er ikke lykkedes endnu. I stedet vil vi tilbyde alle interesserede voksne et førstehjælpskursus. Vores ide er at uddanne borgere til at kunne yde livgivende førstehjælp, og på den måde vil vi kunne passe bedre på hinanden. Ved at tage kurset vil du blive i stand til at yde førstehjælp og starte genoplivning med og uden hjertestarter. Kurset indeholder førstehjælp til: basal genoplivning brug af hjertestarter blokering af luftveje blodprop i hjertet blodprop i hjernen allergiske reaktioner Instruktørerne er erfarne narkosesygeplejersker, som til dagligt arbejder på Regionshospitalet i Viborg og kører på akutbilen i Skive. Der vil være to instruktører tilstede på kurset, således at alle deltagere får god tid til at arbejde med hjertestarter og dukker. Kurset finder sted tirsdag den 1. april kl til ca i Sognehuset i Tapdrup. Det koster 75 kr. at deltage i kurset, og prisen inkluderer lidt aftensmad (formodentlig en sandwich). Beløbet betales ved fremmødet. Du kan deltage ved at tilmelde dig hos Aase Langvad; enten via en mail til: eller via tlf Der er plads til 15 deltagere, og deltagelse er efter først til mølle princippet. Såfremt der er ønske om det, vil vi overveje at gentage kurset. Endvidere vil vi undersøge mulighederne for at holde et førstehjælpskursus for børn og unge. 3

4 Årsregnskab for Tapdrup Borgerforening 2013 Af Dan Jensen, kasserer i Tapdrup Borgerforening På generalforsamlingen den 27. februar 2014 blev regnskabet for Tapdrup Borgerforening og for Tapdrup Puljen godkendt. Borgerforeningen kunne præsentere et regnskabsmæssigt overskud på ,40 kr. De større enkeltudgifter i årets løb gik bl.a. til køb af træer, buske og flis til området ved legepladsen og så dækkede Borgerforeningen det underskud på kr., der opstod i forbindelse med den cowboyfest, som bestyrelsen bag Tapdrup Forsamlingshus forsøgte at stable på benene i efteråret 2013, men som desværre måtte aflyses. Borgerforeningen vil gerne takke for årets kontingentindbetalinger, der i 2013 udgjorde kr. hvilket er en stigning på knap 10% i forhold til året før. Det er dejligt at se, at 182 husstande vælger at støtte op om vores arbejde og aktiviteter, som kommer alle borgere til gode men vi vil samtidig gerne opfordre de resterende borgere til også at blive medlemmer, når næste opkrævning udsendes i efteråret Det blev i øvrigt på generalforsamlingen besluttet at fastholde kontingentet på 150 kr. pr. husstand i Tapdrup Puljen Borgerforeningen administrerer også Tapdrup Puljen, der yder støtte til almennyttige formål i Tapdrup. Der blev ikke brug for udbetaling af bidrag i og derfor kunne Tapdrup Puljen præsentere et regnskabsmæssigt overskud på 1.547,92 kr. i form af renteindtægter i årets løb. Ved udgangen af 2013 udgjorde den samlede puljebeholdning ,66 kr.. Der er indkommet en ansøgning om udlodning 2014 fra Tapdrup Puljen. Det er "Foreningen til genetablering af de gamle sportsplads på Tapdrupvej" v/birgit Rasmussen, Subækvej, der søger om kr. til at etablere et sted, hvor børn og voksne kan hygge sig og udfordre hinanden. Samtidig bliver det et sted, hvor halvstore børn kan opholde sig og udfolde sig fysisk ( læs mere om tennisbane m.m. andetsteds i denne udgave af Tappen). Bestyrelsen har valgt at imødekomme ansøgningen. 4

5 Regnskab 2013 for Tapdrup Forsamlingshus Affaldsindsamling i Tapdrup Borgerforeningen deltager også i år i Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamling, hvor vi gør rent langs veje og stier i Tapdrup. I år foregår indsamlingen søndag d. 27. april. Håber, du har lyst til at deltage. Vi mødes ved sognehuset kl , hvor hver får tildelt en rute samt remedier til indsamlingen Tilmelding hos P E Langvad på tlf eller på Som afslutning på indsamlingen vil Tapdrup Menighedsråd servere eftermiddagskaffe i sognehuset kl

6 Af Agnes og Niels Nielsen Stationsvej 34 Sikke en udfordring, vi har fået fra vore naboer. Den er svær at komme efter, så vi har derfor valgt at fortsætte historien om livet i Tapdrup i samme dejlige eventyrlige stil, som de gjorde. Det er morgen. Solen er ved at bryde frem i horisonten. Et væld af gule, røde og orange farver lyser lidt efter lidt himlen op over Ådalen. Et utrolig smukt syn. Et syn, som vi nu har nydt utallige gange i de ca. 32 år, vi har boet i det gule hus med fladt tag helt nede i bunden af Stationsvej. Vi var en familie på fire: mor, far og to børn, der i et stykke tid havde ønsket at blive en del af det lille hyggelige landsbysamfund, som vi havde hørt så meget godt om. Vi fik et kald fra det gule huses ejer, om vi kunne tænke os at købe hans hus. Vi tog over og besigtigede huset og var solgte. Her ville vi gerne bo, og vi har aldrig fortrudt valget. Vi faldt hurtig til i området. På det tidspunkt var der både kirke, forsamlingshus, missionshus, skole, købmand, bager, elektriker, tømrer, vognmandsforretning og smed i byen. Et rigtig lille "lukket" samfund, der egentlig klarede sig selv. Desuden var der et rigt foreningsliv, Borgerstafetten 6 så der var virkelig mulighed for at lære indbyggerne at kende i mange sammenhænge. 7 år senere blev familien til fem i stedet for fire. Heldigvis var der plads nok i huset, så der var ingen problemer. De store kunne nyde at have det lidt for sig selv i underste etage, mens den lille, mor og far kunne rumstere i overetagen. Årene gik. Børnene blev større, kom efter skolegangen i landsbyskolen til Overlund skole og herfra videre i systemet. Den yngste nåede dog aldrig at gå på den lille skole. Han gik derimod på Møllehøjskolen i Bruunshåb, inden han begyndte i Overlund. Vi deltog, især i de yngre år, i mangt og meget af det, der foregik i borgerforening, forsamlingshus, idrætsklub, amatørscene og kirke. Vi fik op gennem årene mange gode venner og nabobekendtskaber. Samvær og hygge, som vi altid har nydt og stadig nyder. Selvom tingene har ændret sig meget i Tapdrup gennem de godt 30 år, vi har kendt til byen, er vi stadig lige glade for at bo her. Forretningslivet er mindsket, skolelivet er blevet til børnehavehygge, foreningslivet har fulgt med udviklingen, en lille sportsplads er blevet til legeplads, missionshus er blevet til ejerlejlighed, et sognehus har set dagens lys, forsamlingshus disker op med koncerter, fællesspisning mm. Ja, der har forgået meget, og der foregår stadig meget takket være utallige frivilliges arbejdskraft og iderigdom. Forandring, afvikling, udvikling, udvidelse af antal husstande, alt er forløbet på bedste vis.

7 Tapdrup er stadig en landsby, der er værd at bo i, ja, som man kan være stolt af at være en del af. Stafetten gives videre til frisør Tina Dalsgaard, Tapdrupvej 59. Noget er dog forblevet uforandret. Morgensolens varme glød lyser stadig himlen op over vort lille samfund og varsler at en ny dejlig dag er på vej. Godmorgen, stå nu op! Stå ud af drøm og tankespind og stræk din tunge krop, for ingen er alene; når verden lukkes ind, bygger vi bro fra sind til sind. Niels Brunse, 1998 Arbejdsdag! 10. maj 2014 kl.13:00 Borgerforeningen inviterer alle borgere til arbejdsdag i Tapdrup Det bliver som sædvanlig en fantastisk dag hvor vi skal have udført lidt arbejde i Tapdrup, og hygget os sammen Alle borgere, uanset kompetencer og alder, opfordres til at melde sig. Dem som ikke har været med før, ser vi også frem til at møde. HUSK at man kun deltager i de timer, man har tid. Vi er bare glade for at se jer. Der er brug for alle kræfter, ikke mindst til at hygge sammen med os. Borgerforeningen starter grillen. Vi har også kaffe, kolde øl og vand klar. Vi mødes på legepladsen ved banestien. Tilmelding senest 3. maj til: eller

8 Det gamle Tapdrup Af Erik Langvad Nørreådalen er en såkaldt tunneldal fra 3. istid. Under den 3. istid bevægede 2 store isgletchere sig som et par kolossale bulldozere ned over Danmark, en fra øst og en fra nord. Den østfra kommende gletcher stoppede ved en linie gående fra Viborg mod syd ned gennem Jylland og afgav mængder af jordmaterialer langs randen, som herved kom til at danne den jyske højderyg. Den nordfra kommende gletcher stoppede ved en linie fra Viborg til Bovbjerg; også her blev der afsat en række bakkekamme, og lige i hjørnet eller knækket, hvor de 2 store isbræer mødtes, dannedes de mægtige Dollerup bakker. Nørreådalen. (1) Bakkekammene langs iskanten kaldes for en Randmoræne. Da så isen begyndte at smelte fra den ca. 1 km. høje iskappe, banede smeltevandet sig fra isens overflade ned gennem revner og sprækker for at samles i en flod på isbræens bund. Flodvandet fra Nørreådalen banede sig vej under isen mod vest, som sammen med vandet fra andre tunneldale (Mammen/Rindsbæk og Tjele/Rødding) udmundede i den store gletcherport ved Skelhøje. Herfra strømmede vandet så ud over de isfri arealer i Vestjylland, hvor alt det grus, sand og ler, der var skyllet væk fra tunneldalene, aflejredes på de lavest liggende områder og dannede de såkaldte hedesletter. Strømhastigheden i flodtunnelen har været så stor, at vandet har eroderet flodbunden helt ned til 12 meters dybde. Da isen over tid endelig smeltede, blev der fri passage mod øst, så vandet i tunneldalen kunne strømme i den modsatte retning. Tusinder af år herefter har der været så meget vand i Nørreådalen, at den udgjorde en fjordarm med udløb i Kattegat. Efter det kolossale istryk hævede landet sig langsomt igen, så tunneldalens format som fjord helt forsvandt for ca år siden (yngre stenalder) 8

9 Det gamle Tapdrup Nørreådalen. Maleri fra1945 af Johs. Bæch. Motivet er taget fra Rishøj med et vue ud over dalstrøget mellem Randrup skov og bakkerne ved Bruunshåb. Nørreåen. I dag løber Nørreåen så i tunneldalen. Efter sit udspring ved Skelhøje føres vandet via Hald sø, Ved sø og Rindsholm sø ud i Nørreådalen, hvor den på sin vej mod øst igen får tilløb fra Viborg-søerne, Rindsbæk samt mange andre vandløb og kilder for til sidst at udmunde i Gudenåen ved Randers. På Nørreåens 40 km lange strækning er der et fald på kun 4 m, dvs. 10 cm pr. km. Det giver et så langsomt (dovent) løb, at åen ofte går over sine bredder, når skybrud eller smeltevand forekommer. Ådalens udnyttelse. Fra blev hele ådalen reguleret og drænet, ligesom åen blev uddybet og lagt om, sådan at flere små søer i dalen forsvandt, og kun Tapdrup sø blev tilbage. Reguleringen betød også, at åen blev ført nord om Tapdrup sø, så søen i stedet for at ligge i Tapdrup sogn nu kom til at ligge i Vinkel sogn. 9 Set fra et landbrugsmæssigt synspunkt fik engen på dette tidspunkt sin største udnyttelsesgrad. Vandløbsreguleringen betød imidlertid, at vandspejlet sænkedes, så engens højere liggende arealer i tørre somre kom til at lide af vandmangel. Det kunne der rådes bod på ved at etablere såkaldte vandings-enge på egnede steder, nemlig hvor man ved opstemning af en bæk eller andet vandløb kunne lede vand ind i en vandingskanal på engstykkets højest liggende del. Herfra blev vandet så gennem et sindrigt system af en række tildannede rislerender (plovfurer) ledt ned over den skrånende eng, så evt. overskydende vand i den modsatte ende igen kunne føres tilbage til vandløbet. Derved fik engstykket året igennem en så tilpas vandtilførsel, at det optimale udbytte af høslet og græsning blev opnået. Under og efter de to verdenskrige blev engenes udnyttelsesgrad atter voldsomt reduceret, da der på grund af stor mangel på brændsel blev gravet og produceret en mængde tørv i dalen med salg for øje.

10 Det gamle Tapdrup Det gav engen alle de store ar, vi i dag ser som større fugtige sivområder, rørskove eller pilekrat. Til trods for reguleringen af åen og grødeskæring er der i de seneste år alligevel sket en hævning af vandspejlet. Dels er der tilført mere vand fra Viborg by og de omliggende landsbyers kloaksystemer og overfladevand, og dels er nedbørsmængden i de senere år blevet større, men den væsentligste årsag er nok de sætninger, der er sket i terrænoverfladen på grund af engens opdyrkning gennem tiden. Af hensyn til økologien og for at undgå forurening af åen blev der i 2004 lavet et nyt vedligeholdelsesregulativ, hvorved grødebeskæring i tiden fremover vil blive meget begrænset. Det vil medføre en yderligere hævning af vandspejlet, så store dele af ådalen i de kommende år vil blive oversvømmet, hvilket igen medfører naturmæssige forandringer, så der bliver mere siv og rørskov samt øget vækst af pilekrat. Arealer til afgræsning og høslet vil således fremtidigt blive formindsket og naturengen større. Forskningscenter Foulum, nu A/U Foulum, har i øjeblikket påbegyndt et forsøg med dyrkning af energigræs til brug som biomasse. Tanken er, at energigræs forventes at kunne opsamle næringsstoffer, som så ikke via åen ledes ud i Randers fjord for til sidst at ende ude i havet. Græsset fra engene skal så høstes og omdannes til biogas, hvorefter den resterende afgassede plantemasse kan bruges som økologisk gødning. EU har 10 erklæret Nørreådalen for et beskyttet habitatområde, dvs. et naturområde, der skal bevares og beskyttes som leve- og bosted for dets dyre- og plantearter. Derfor må f. eks. energipil ikke dyrkes, da dalen samtidig er fourageringsområde for trækkende sædgæs. Pramfart. Åerne var i fordums tid hovedveje for varetransport med pramme eller kåge, som de blev kaldt, i en tid, hvor vejene var elendige og hestekøretøjernes lastekapacitet ringe. Den først beskrevne pramfart på Nørreåen er fra 1811 med en fragt fra Skjern til Randers, men da der på ældre kort fra 1700-tallet er angivet enkelte ladepladser langs Nørreåen, fortæller det os, at pramfart har været anvendt i længere tid på de sejlbare strækninger. Men det var først, da kongen (Fr. d. 6.) i 1813 befalede, at lodsejerne langs Nørreåen skulle afstå den fornødne jord til en trækvej, at pramfarten blev sat i system. Herefter blev åløbet vestpå yderlige uddybet og eksisterende broer forhøjet, så prammene kunne passere og føres helt til op til Vejrumbro. I 1829 besluttede ejeren af Brunshåb tekstilfabrik, Johannes I. Bruun, sammen med to købmænd fra Viborg at bekoste en uddybning og oprensning af åen på den sidste strækning fra Vejrumbro til Brunshåb, så der også blev sejlforbindelse hertil. Planen var egentlig, at der skulle kunne sejles fra Nørreåen op til Viborgsøerne, men da højdeforskellen hertil blev målt til 7 m, krævede det et anlæg af

11 Det gamle Tapdrup sluser. Et sådant arbejde ville blive for dyrt at gennemføre og derfor droppet. I stedet blev der, efter at Johannes I. Bruun i 1830 havde købt herregården Skovsgård, gravet en kanal fra åen op til landevejen ved Pramhuset, hvor ladepladsen så blev etableret. Samtidig oprettede Johannes I. Bruun og nogle Viborg-købmænd et nyt pramrederi med 2 kåge, Brunshåb og Vestfareren. Selv om der også var andre aktører om at drive pramfart på åen, kunne rederiet endda senere tilføje endnu 2 pramme. De større kåge måtte stoppe ved Pramhuset, mens de mindre kåge godt kunne trækkes helt op til Brunshåb. Rederiet bekendtgjorde således i en avisannonce: Fredagen den 12.ds. afgår en pram, der kan rumme ca. 150 tdr. korn fra Brunshåb til Randers og fortsætter turen frem og tilbage mellem disse tvende steder 3 a 4 gange månedlig, så længe vejrliget tillader det, og åen er sejlbar. Denne pram bliver for at bevare det medsendte gods indrettet med helt dæk. Den sidste passus antyder, at kågfart ikke var ukendt, men det, at prammen var overdækket, var noget nyt. Pramhuset blev altså den sidste station af flere hvilesteder langs ruten, hvor prammenes besætninger kunne nyde den medbragte mad til en varm kop kaffe samt øl og brændevin, som den gavmilde skipper bekostede. Anlæggelsen af Vibæk ladeplads vakte så stor opsigt, at prins Christian Frederik (senere Chr. d. 8) under et besøg i Viborg i 1831 ønskede at besøge stedet. Den øgede færdsel med fragt til og fra Viborg til ladepladsen ved Vibæk bevirkede endda, at der i 1855 blev anlagt en ny og mere direkte vej fra Viborg over Overlund ned gennem Spangsdal. Tilmed blev også herregården Skovgårds gamle møllevej, (Pramhusvej), grundigt forbedret, da den skulle bruges som forbindelsesvej ned til ladepladsen. Kågene var brede, fladbundede både med en bred ræling, som man kunne gå på hele skibet rundt. De blev trukket op mod strømmen af pramdragere (lejemænd). I Randers lejede skipperen typisk en 2-3 karle til at trække kågen. De iførte sig så hver en sele, der med et tov var bundet til kågen og trak således båden fremad, men hvor det var muligt, blev hestekraft anvendt. Lejemændene blev set ned på af godtfolk pga. deres beskidte arbejde. De var krumryggede, gik laset klædt, var skæggede, usoignerede og fordrukne. Da en præst ville fortælle sine konfirmander om, hvordan djævelen så ud, sagde han, at han nærmest lignede en lejemand. Skipper og pramkarl var derimod agtede mennesker. Lejemænd 11

12 Det gamle Tapdrup Skipper passede roret, mens pramkarlen løb rundt på rælingen med en lang stage og sørgede for at holde båden væk fra åens kanter. Stagen havde en jerntveje sat på enden for ikke at synke ned i engbunden og i den anden ende en bøjle (kneven) til at sætte under armhulen. Ned ad åen kunne kågen drive med strømmen, mens skipper styrede med rorpinden og pramkarlen bevægede sig rundt på rælingen med sin lange stage for at skubbe båden fri af kanterne og evt. hjælpe til med at skubbe kågen fremad ved fra agterstavnen at sætte stagen ned i åbunden. I blæsevejr kunne en mast med sejl sættes på og derved hjælpe til med fremdriften. Kågene på Nørreåen havde med deres brede form en lasteevne på op til 23 tons. Den bedst egnede bådlængde var m, og højden var ca. 1 m. Af fare for grundstødning måtte båden ikke lastes mere, end den stak 40 cm under vandoverfladen. To pramme passerer hinanden. Den ene trækkes mod strømmen af heste, mens den anden driver med strømmen med sejl blev bygget fra Langå over Viborg til Struer, blev det en alvorlig trussel mod pramfartens økonomi. Dog fortsatte kågene fragten af især tegl, træ og tørv og okker. Efter år 1900 ebbede pramfarten langsomt ud, men da mangel på kul under de 2 verdenskrige fik prisen på brændsel til at stige, blev der også i Nørreådalen sat en stor produktion af tørv i gang. Transport med pramme blev derfor atter taget i anvendelse, og den sidst kendte pramfart på Nørreåen foregik i 1943, hvor der netop blev fragtet tørv til Tørvebryggen i Randers. Pramdragere. Der fragtedes især tørv, træ, korn, mursten og smedekul sammen med alt muligt andet stykgods, heri varer til og fra klædefabrikken i Brunshåb samt til købmændene i Viborg. Da jernbanen i Kågfart, maleri af Hans Schmidt. 12

13 i Tapdrup Kom til stiftende generalforsamling i forsamlingshuset onsdag den 19. marts kl Vi er en gruppe Tapdrupborgere, der forsøger at genetablere den gamle sportsplads øst for byen med bl.a. en tennisbane. Vi er nået så langt, at vi har samlet en bestyrelse og er i gang med at sende ansøgninger ud for at få støtte fra forskellige fonde. Ud over tennisbanen kunne andre aktiviteter være crossfit, kroket, krolf, beachvolley og meget andet. Anlægget skal især blive til glæde for byens og omegnens større børn og unge. Viborg Idrætsråd kræver økonomisk opbakning fra lokalområdet for at støtte projektet. Derfor er der startet en indsamling, hvor der pt. skal gives tilsagn om et støttebeløb på 1000 kr. - husk beløbet er fradragsberettiget v. skat Du kan støtte projektet, fordi du og din familie ønsker at spille tennis eller deltage i andre aktiviteter. Du kan også støtte projektet, selv om du ikke ønsker at benytte anlægget, men blot fordi du er borger i byen og synes, det er et godt initiativ. Ønsker du at give tilsagn om praktisk eller økonomisk støtte til projektet, så ring til Birgit Rasmussen tlf eller Jens Søndergaard Du kan også benytte eller 13

14 BT`s Idrætsforening Af Leo Jacobsen, formand. I BT`s medlemslotteri er der udtrukket følgende numre: Februar : 51, 38 og 107 Marts : 47, 7 og 104 En stor tak til Jesper Jørgensen, Bruunshåb. Alle i Bruunshåb -Tapdrup Idrætsforening skylder Jesper Jørgensen, Vinkelvej, Bruunshåb en stor tak for hans støtte til arbejdet med børn og unge i området. Jesper har igen i år valgt at støtte klubben med et tilskud fra de penge, der kommer ind på spilleautomaterne ved Houlkær Bodega. Hjemmeside. Vi har forsøgt at gøre BT`s hjemmeside mere spændende. Du finder derfor en række oplysninger om klubben og de enkelte udvalg ved at gå ind på Seniorfodbold i BT. Seniorspillerne i BT er i fuld gang med træningen, hvor der dels trænes på BT`s lysbane dels på VFF`s kunstbane. Der er stor opbakning til træningen og snart begynder de første træningskampe. Der er træning hver mandag og onsdag fra kl. 19,00, så har du lyst til at spille i 2014 kan du blot møde frem til træning. Klubben har i sæsonen 2014 tilmeldt seniorhold i serie 3 og 5. Desuden er der tilmeldt OB hold og superveteraner. På damesiden arbejder BT igen i år sammen med B67 og deltager i turneringen med et fælles hold. BT har i år modtaget kr i tilskud. En stor tak for din opbakning til den lokale idrætsforening. Rengøringshjælp søges til BT`s klubhus Vi søger rengøringshjælp til rengøring af omklædningsrum, køkken m.v. i BT`s klubhus med omgående tiltrædelse. Timeløn aftales ved din ansættelse. Er du interesseret i jobbet bedes du kontakte Leo Jacobsen på telefon Ungdomsfodbold i BT. I lighed med tidligere år samarbejder BT og SVIF omkring fodbold for ungdomsspillere i udendørssæsonen

15 BT`s Idrætsforening Der er foreløbig aftalt følgende omkring træningsstart for de enkelte hold. U 11 og U 12 Piger starter træning lørdag den 22. marts kl. 10,00 U 10 Piger starter træning mandag den 31. marts kl. 17,00 U 10 og U 11 Drenge starter træning lørdag den 22. marts kl. 10,00 U 9 Drenge starter træning lørdag den 22. marts kl. 12,00 U 8 Piger og Drenge starter træning fredag den 4. april kl. 16,30 U 5, U 6 og U 7 Piger og Drenge starter træning fredag den 04. april kl. 16,30 BT`s sportsuge. Det har ikke været muligt at finde et tilstrækkeligt antal personer til at hjælpe med planlægningen af sportsugen i uge 25, derfor kan vi ikke p.t. oplyse, om der gennemføres en sportsuge i Bruunshåb/Tapdrup I.F. i Det synes vi er utrolig trist - så kunne du have lyst til at deltage i et møde omkring planlægning af sportsugen, hører vi gerne fra dig hurtigst muligt. Vi skal have nogle flere i området til at tage del i at bevare vores lokalsamfund. Vi overvejer som et alternativ, om sportsugen kan gennemføres med et helt andet indhold end tidligere. Alle træningsstart sker på Bruunshåb- Tapdrup Idrætsforenings baner Vibækvej 43 i Bruunshåb. Se nærmere på BT`s hjemmeside omkring hvilke ugedage og tidspunkter, der trænes i sæsonen Vi håber, at vi også i år må få stor tilgang af nye ungdomsspillere i klubben. Du kan altid kontakte Leo Jacobsen på telefon , såfremt du er i tvivl om, hvornår dit hold træner. 15 Fodboldskole i BT. Fodboldskolen gennemføres som planlagt i uge 27, og på nuværende tidspunkt er en meget stor del af billetterne solgt til vores egne spillere. Der vil derfor ikke være flere ledige billetter, når de sidste billetter er solgt den 4. marts BT s generalforsamling. På generalforsamlingen blev det oplyst, at klubben i 2013 har haft 470 aktivitetsmedlemmer. Medlemmerne fordeler sig med 150, der spiller fodbold udendørs og 320, der dyrker en idrætsgren i Møllehøjhallen. Der deltog ca. 25 i generalforsamlingen. De hørte bl.a. en række beretninger fra de enkelte udvalg i klubben, hvoraf det fremgik, at der sker utrolig meget indenfor de enkelte idrætsgrene.

16 BT`s Idrætsforening På generalforsamlingen blev Jan Birch Skovborg, Viborg valgt til hovedbestyrelsen i stedet for Kurt Kristensen, Tapdrup, der ikke ønskede genvalg. Leo Jacobsen, Bruunshåb blev genvalgt til hovedbestyrelsen. Frank Staugaard blev genvalgt som suppleant. Thomas Kristensen, Tapdrup, Daniel Johansen og Tobias Johansen, Bruunshåb blev valgt til Fodbold Senior. Til Fodbold Ungdom var der valg af Inge Hansen, Heidi Skipper og Leo Jacobsen alle fra Bruunshåb. Til håndboldudvalget var der valg af Conny Dobrick og Anette Bode Overgaard, Bruunshåb. Til badmintonafdelingen blev valgt Jette Gulev, Tapdrup og Christian Høyer, Bruunshåb. Til gymnastikudvalget blev valgt Mads Bak Odgaard og Rikke B. Stougaard begge Bruunshåb. Hovedbestyrelsen består efter generalforsamlingen af Anders Kristensen og Jan Birch Skovborg begge Viborg og Leo Jacobsen, Bruunshåb. Den hidtidige kasserer i klubben Lotte Skyum har ønsket at stoppe som kasserer, og til at afløse hende har klubben ansat Solveig Drongesen, Bruunshåb. En stor tak til Lotte for en mangeårig stor indsats. ODIN pokalen, der blev uddelt for 35. gang, blev tildelt Inge Hansen og Morten Dalsgaard, Bruunshåb for deres utrolig store arbejde med ungdomsfodbolden i BT. Det var første gang i de 35 år, at pokalen blev tildelt mere end 1. person, men det er også helt specielt den indsats, de yder i fællesskab. Det blev oplyst, at såfremt BT havde nogle flere, der tog ansvar på samme måde omkring udviklingen i området, så havde BT i dag været en meget større klub. Kandis i Møllehøjhallen lørdag den 16. august Vi er i fuld gang med planlægningen af arrangementet med Kandis, og der er lavet aftale med salgssteder, trykt plakater, lavet annonceudkast til Viborg Nyt og Viborg Stifts Folkeblad, trykt adgangs-kort samt indhentet tilladelse til afvik-lingen af arrangementet via Politiet. Endvidere er vi i gang med trykning af en folder, som vil blive omdelt til alle i Bruunshåb og Tapdrup omkring 1. april Endvidere vil der blive omdelt foldere i nabobyerne samt bl.a. hos Stoholm Slagteren i Viborg, der skal levere maden til arrangementet med Kandis. På nuværende tidspunkt er flere i området skrevet op til de første billetter, og vi har en forventning om, at billetsalget vil gå rimelig hurtigt, da Tinghallen hurtigt solgte ca billetter langt før koncerten med Kandis den 25/

17 BT`s Idrætsforening Det kan oplyses, at Kandis spiller i Vejle om eftermiddagen og i Møllehøjhallen om aftenen den 16. august 2014 og på Bakken i København dagen efter. Der vil blive opvisning fra forældre/barn, puslinge, spring&leg, springmix, og som noget nyt har vi i denne sæson også haft et voksenhold. Det er således et meget populært orkester, som spiller i Møllehøjhallen. Vil du være sikker på at få en billet, skal du købe billetten bl.a. hos Min Købmand, Bruunshåb snarest, efter vi lukker op for billetsalget ca. 1. april Gymnastik Af Mads Bak Odgaard, BT/SVIF Gymnastikudvalg. "Den årlige BT/SVIF Gymnastikopvisning" afholdes Søndag den 30. marts holder BT/SVIF gymnastikopvisning i Møllehøjhallen. Af Jens Peter Tang Dalsgaard, dec.2013 Vi har i årenes løb tilbragt mange somre i Thisted på gården, nr. 128, i svinget mellem Tapdrup og Vejrumbro. Så snart vi triller ind på gårdspladsen, flår børnene bildørene op, kaster sig i armene på deres bedsteforældre og forstsættter derfra i vildt løb rundt om stuehuset ud i haven og videre ud i friheden... Til dagligt bor vi i Malaysia, og de sidste 14 år har vi haft base i diverse lande i Legepladsen 17 Derudover regner vi også med at få besøg af et 'gæstehold'. Opvisningen starter klokken 11:00 med fællessang og fælles indmarch af over 100 gymnasterne. Der afsluttes med udmarch og fællessang ca. klokken 13:15. Vel mødt til en hyggelig søndag formiddag. Entre: 15 kr. for alle fra 15 og opefter. sydøstasian. Jeg beskæftiger mig med udviklingsarbejde i såkaldte u-lande, og det giver mere mening at være tæt på der, hvor tingene sker. Udviklingsarbejde lader sig ikke rigtigt gøre via fjernbetjening. Men det er en anden historie. Der er mange mennesker i Asien. Rigtig mange og rigelig med trængsel til daglig. Det er måske det, der først og fremmest får børnene til at galoppere ud i friheden, når de kommer hjem til Tapdrup. Den friske luft, pladsen, højt til himlen, det at man kan drikke vand af vandhanen,

18 plukke bær, cykle løs hen ad banen og bare få lov til at være sig selv, det er noget, de siden de var helt små har lært at sætte pris på. Vi har fire børn i alderen De to ældste er kommet i teenagealderen, men de ser stadig ligeså meget frem til sommer i det jyske, som de altid har gjort, og til de ting vi altid gør, når vi er på Tapdrup-egnen som f.eks. at tage på legepladsen. Den er et af de faste indslag, og hvis vejret ellers er til det, er det en tur efter aftensmaden hen ad banen til legepladsen. Vi gynger og spiller fodbold og råber og skriger i vilden sky (måske mere end nogle af naboerne bryder sig om )... Tit er vi de eneste på pladsen, og det undrer os af og til lidt, indtil det går op for os, at de børn, der sikkert normalt kommer her, nok er på sommerferie andetsteds, måske i menneskemængden og den fugtige varme i Sydøstasien, som vi er rejst bort fra. Hvem ved... Det er pudsigt, som små ting kan få stor betydning, og hvor vigtigt det (bliv)er med nogle faste traditioner og holdepunkter ikke mindst for en nomadefamilie som os. Og det er slå ende, som legepladsen ligner sig selv år ud og år ind. Godt og solidt håndværk. Det, at tingene ikke forandrer sig for hurtigt, er noget andet, vi (de voksne) har lært at sætte pris på. Tapdrup ligner stort set sig selv. Ok, der er ikke længere nogen bager (for dem, der kan huske så langt tilbage) eller en brugs. Og der er heller ikke nogen Thorvald, som kommer helt ind i køkkenet med posten til et lørdagsrundstykke og måske en dram. Og der er kommet nye huse til i yderkanterne. Men alligevel så er det, som om tiden går lidt i stå, når vi kommer tæt på Tapdrup. Og det er dejligt. Der er for mange steder i verden, hvor udviklingen går meget stærkt, hvor det er svært at få sjælen og sindet med, og hvor hensynet til miljøet bliver sat over styr. Der er et godt, velkendt, stillestående, grønt og livligt miljø på legepladsen. Tusind tak for den! 18

19 Menighedsrådet Efter menighedsmødet vil Jannik Grann - en ung mand, som med støtte fra bl.a. Tapdrup menighedsråd har været udsendt som voluntør til Tanzania via Danmission, fortælle om sit arbejde der. Menighedsmøde i Tapdrup. Af Aase Langvad, formand. Efter højmessen søndag den 6. april kl indbyder menighedsrådet i Tapdrup Sogn til det årlige lovbundne menighedsmøde. Mødet indledes med kirkefrokost. På mødet vil der blive givet en orientering om menighedsrådets arbejde i det forløbne år. Nøgletal for økonomien samt planer for kommende aktiviteter vil blive omtalt. Der vil netop her være mulighed for at fremføre bemærkninger og forslag til aktiviteter samt forslag til rådets arbejde. På mødet vil der også blive orienteret om det, som vi for nuværende ved om arbejdet med folkekirkens styringsstruktur. Blandt andet på baggrund af mange indkomne høringssvar er dette nu gået ind i sin afsluttende fase. Den nye kirkeminister, Marianne Jelved, vil uden tvivl sætte sit præg på den afsluttende proces. Menighedsrådet ser frem til et godt fremmøde samt en god og åben debat. Gå i kirke Søndag den 1. juni i Tapdrup kirke. Traditionen tro arrangeres der igen i år en vandringsgudstjeneste. Der opfordres hermed til, at man så vidt muligt vandrer sammen i kirke. I år er målet Tapdrup Kirke. Man går fra Asmild og Tapdrup kirker kl og mødes på rastepladsen ved Spangsbo, hvor der bydes på en kop kaffe. Derefter følges vi ad til gudstjenesten i Tapdrup Kirke. Man er naturligvis også velkommen til i stedet at gå direkte til Spangsbo eller køre til kirken i Tapdrup. Efter gudstjenesten inviterer Tapdrup Menighedsråd på frokost i Sognehuset Kirkekaffe Søndag den 11. maj kom og hør Ole Bertram fortælle om Kirkens Korshærs arbejde - bl. a. i varmestuen i Viborg! 19

20 Gudstjeneste i Bruunshåb 2. pinsedag I år får Bruunshåb sin egen gudstjeneste, nemlig midt i al den dejlige natur, som findes her. 2. pinsedag kl. 14 mødes vi ved KFUMspejderne Nørreågruppes spejderhytte Træknuden, mens solen skinner i al sin glans. Målet er at holde pinsegudstjeneste i skyggen under de udsprungne træer og Gode ideer efterlyses. Menighedsrådet har en grøn plæne foran Sognehuset! Borgerforeningen har et ønske om en mere permanent løsning på arbejdet med at opstille og holde juletræet på fode, når det er plantet uanset, storm, regn/rusk eller sne! Begge parter har et ønske om at bidrage til forskønnelse af vores by måske kunst af en eller anden art! Forslag / ideer, som tager hensyn til den nuværende beplantning ved Sognehuset, trafikale forhold samt opfylder vore ønsker modtages gerne snarest. Ideer / forslag sendes til: Claus Bo Andreasen, formand, Tapdrup og Omegns Borgerforening. Mail: Aase Langvad, formand, Tapdrup Menighedsråd Mail: Menighedsrådet synge om kap med fuglene under ledelse af gode forsangere. Bagefter er der mulighed for leg, hygge og dans til god musik på den store plads. I tilfælde af regnvejr søger vi ind i Træknuden. Medbring din egen kaffekurv og klapstol og vær med til at skabe fællesskab mellem alle os, der tuller rundt herhjemme i dejlige Bruunshåb, Tapdrup og Overlund i pinsen Se gudstjenestelisten og dagspressen 20

21 Møllehøjskolen Af Hans Berg, formand for skolebestyrelsen. Nyt fra Møllehøjskolen. Jeg er blevet bedt om at fortælle lidt nyt fra Møllehøjskolen, som det opleves fra min plads i skolebestyrelsen. Det er selvsagt den kommende skolereform, som fylder meget i dette skoleår. Der skal ske markante ændringer i både folkeskolens indhold og struktur, samt i personalets arbejdsvilkår. Det er en proces som har taget lang tid, og den er slet ikke tilendebragt endnu. Eksempelvis har man på Møllehøjskolen længe haft en god tradition for et tæt samarbejde mellem skole og fritidsdelen, og nu giver skolereformen rige muligheder for at forfølge dette endnu mere intensivt. Dette område er derfor noget, personalet har haft særligt fokus på, men hvad det konkret bliver til, er for tidligt at sige, da der til en vis grad skal være et ensartet skolevæsen. En anden udfordring i forbindelse med skolereformen er de markante ændringer i lærernes overenskomst. Den påkrævede tilstedeværelse på skolen og at arbejdstiden kun ekstraordinært må udføres om aftenen, blev dikteret af regeringen. Heldigvis lyder det til, at dialogen på Møllehøjskolen er konstruktiv, og at man får det bedste ud af situationen. Desværre har kravet om lærernes tilstedeværelse ramt Møllehøjskolen uheldigt, da der nu med meget kort varsel skal skabes lærerarbejdspladser på Viborgs kommuneskoler. Dette kræver væsentlige investeringer i ny- eller ombygninger og har medført, at Møllehøjskolen måske ikke som planlagt får gang i afviklingen af de meget gamle og nedslidte barakker, som adskillige af vores elever dagligt modtager undervisning i. Vi håber dog på, at forsinkelsen kun er midlertidig, men vi har pt ingen garanti herfor. Apropos uhumskhed, så vil vi heller ikke lægge skjul på, at Viborg Kommunes rengøringsniveau på skolerne er temmelig kritisabelt. Det var ikke politikernes intention at spare på kvaliteten af rengøringen, da de lavede en aftale med et privat firma og sparede 14 mio. kr.. Så vi håber derfor, at der snarest findes en holdbar løsning. Skolebestyrelsesarbejdet er således ikke brolagt med solstrålehistorier, men det gør ikke arbejdet mindre spændende og relevant. Jeg vil derfor opfordre alle skolebørnsforældre til at deltage i valgmødet d. 17. marts kl og få indflydelse på sammensætningen af de næste 4 års skolebestyrelse. 21

22 TAPDRUP HUSFLID Tilbyder følgende kurser forår 2014 Træarbejde, dekupørsave og trædrejning Værkstedsleder: Vagn Steffensen tlf Kursusdage og tid: Onsdage kl , 10 x 3 timer Start: Onsdag den 8. januar 2014 Sted: Tapdrup gl. skole sløjdlokalet, Tapdrupvej 100 Lørdagskursus Glaskursus / Glaskunst Instruktør Anne-Birgitte Ellebæk tlf Kursusdage Lørdag den 01 marts 2013 og tid: kl timer Sted: Glasværkstedet, Anders Nielsensvej 3, Tapdrup Kursuspris: Kr. 220,00. Pensionister Kr. 180,00 Max 8 delt. Lørdagskursus Glaskursus / Glaskunst Instruktør: Anne-Birgitte Ellebæk - tlf Kursusdag Lørdag deb 15. marts 2014, kl Kursuspris: Kr. 220,00 Pensionister kr. 180,00. Max 8 delt. GENERALFORSAMLING 2014 Onsdag den 12. marts 2014, kl Tapdrup gl. skole i træsløjd lokalet, Tapdrupvej 100. Tilmelding og yderligere oplysninger vedrørende kurser ved Niels Søgaard, Pramhusvej 1, Tapdrup, 8800 Viborg. Tlf mobil , eller E- mail: Husk oplys navn, adresse, tlf. og CPR nr. Tilmelding for alle kurser senest 14 dage før kursusstart gerne før. 22

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Tappen. Nr. 1 46. årg. Marts 2013. Beboerblad for Tapdrup og Omegn

Tappen. Nr. 1 46. årg. Marts 2013. Beboerblad for Tapdrup og Omegn Tappen Nr. 1 46. årg. Marts 2013 Beboerblad for Tapdrup og Omegn Redaktionen. Af Erling Hosbond (beerhos@hotmail.com ) Efter en noget kold vinter er det dejligt, at foråret er på vej og dermed vores forårsnummer

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Tappen. Nr. 4 46. årg. December 2013. Beboerblad for Tapdrup og Omegn

Tappen. Nr. 4 46. årg. December 2013. Beboerblad for Tapdrup og Omegn Tappen Nr. 4 46. årg. December 2013 Beboerblad for Tapdrup og Omegn Redaktionen Af Erling Hosbond Efteråret går på hæld og vinteren begynder så småt at indfinde sig. Vores jule - / vinternummer af Tappen

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 6 Indhold 1. JULETRÆSFEST I OSTEDHALLEN... 1 2. LBS LANDSBADMINTONSTÆVNE I EFTERÅRSFERIEN... 2 3. DGI BADMINTONSTÆVNE FOR + 60 ERE... 2 4. LOPPEMARKED

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Vi vil i løbet af året prøve at komme omkring nogle af de forskellige aktiviteter, som Rødding byder på, for det er ikke så lidt endda

Vi vil i løbet af året prøve at komme omkring nogle af de forskellige aktiviteter, som Rødding byder på, for det er ikke så lidt endda Kom og vær med når første sæson af Rødding på KRYDS & TVÆRS løber af stablen. Der bliver mulighed for at prøve kræfter med en masse sjove og fornøjelige aktiviteter for både store og små, unge og gamle.

Læs mere

Tappen. Nr. 4 43. årg. December 2010. Beboerblad for Tapdrup og Omegn

Tappen. Nr. 4 43. årg. December 2010. Beboerblad for Tapdrup og Omegn Tappen Nr. 4 43. årg. December 2010 Beboerblad for Tapdrup og Omegn Redaktionen. Af Erling Hosbond Så er vores jule / vinter nummer ved at være klar. Også denne gang synes jeg, der er meget spændende læsning,

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT Ny tilmeldingsprocedure: I forbindelse med digitaliseringen og den nye hjemmeside er der ændret på måden at tilmelde sig. På hjemmesiden under Event kan du se alle

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Lyngvejens Grundejerforening

Lyngvejens Grundejerforening Lyngvejens Grundejerforening Dagsorden: Der indkaldes hermed til generalforsamling i Lyngvejens Grundejerforening Lørdag den 14. april 2007 kl. 15.00 på Hotel Strandkroen, Nordsøvej 2, Søndervig 1 2 3

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Velkommen til byfest i Vester Nebel

Velkommen til byfest i Vester Nebel Velkommen til byfest i Vester Nebel Så er det byfesttid i Vester Nebel, og på de følgende sider vil programmet kunne findes. Byfesten afholdes i år: torsdag den 12. juni søndag den 15. juni 2014 Byfestprogrammet

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 6. maj Onsdag 6. maj Sæsonplan 2015 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2015 HVER mandag. 17 21. (Opstart 4. maj). Hyggeaften

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 7. maj Onsdag 7. maj Sæsonplan 2014 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2014 HVER mandag. 17 21. Hyggeaften for alle. Gratis

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Indhold: * Sdr. Vium: Byttemarked * Dagli Brugsen: Generalforsamling

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13.

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. årgang Hvad finder du i bladet: Gymnastik opvisning. Slå katten af tønden i Brugsen. Dame & Herre aften i Forsamlingshuset. Sogneaften og familiegudstjeneste.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Børne og unge klubben / Næstformand

Børne og unge klubben / Næstformand Bestyrelsesmøde i KIF d. 11-3-2014 Punkt 1. Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Martin Kramer Frandsen Jesper Skjold Holm Britta Janne Konni Brandt Afbud : Sigrid Andersen Suzanne Tone Hansen Michael Kvistgaard

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub ReferatfradenordinæregeneralforsamlingiBrøndbyHåndboldklub Afholdtmandagden3.juni2013kl.19.30iCaféen,Stadionhal1. Antaltilstedeværende:37medlemmersamt8bestyrelsesmedlemmer.Ialt45personer. 1. Valgafdirigent.

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Ans IF Gymnastik OPSTART I ANS IF GYMNASTIK 2014/2015

Ans IF Gymnastik OPSTART I ANS IF GYMNASTIK 2014/2015 Ans IF Gymnastik OPSTART I ANS IF GYMNASTIK 2014/2015 FORORD I denne folder kan du få et overblik over de forskellige hold. Du kan se, hvem der er instruktører på de enkelte hold, hvad de vil arbejde med

Læs mere

Longomontanus. December 2011. Et stormvejr strøg hen over Lomborg søndag d. 27. november, hvilket kostede byens juletræ en del pærer

Longomontanus. December 2011. Et stormvejr strøg hen over Lomborg søndag d. 27. november, hvilket kostede byens juletræ en del pærer Longomontanus December 2011 Et stormvejr strøg hen over Lomborg søndag d. 27. november, hvilket kostede byens juletræ en del pærer December måneds storme har vist, hvilke enorme kræfter naturen råder over.

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest Nyhedsbrev maj 2015 Vi går ind i milde maj måned med lysegrønne træer, blomstrende buske og varme i luften. Nedenfor kan I se et skema over maj måned, som giver et overblik over de mest overordnede ting,

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer Forår 2015 V E S T E R B Ø L L E S O G N S Lokalblad Foråret så sagte kommer BEBOERFORENINGEN Legeplads Lørdag d. 18. april gør vi som sædvanlig legepladsen i stand, så den ser godt ud i den følgende sommer.

Læs mere

Tappen. Nr. 4 44. årg. December 2011. Beboerblad for Tapdrup og Omegn

Tappen. Nr. 4 44. årg. December 2011. Beboerblad for Tapdrup og Omegn Tappen Nr. 4 44. årg. December 2011 Beboerblad for Tapdrup og Omegn Redaktionen Af Erling Hosbond. Så er årets sidste nr. af Tappen ved at være færdig. Vi bringer ikke serien:"det GAMLE TAPDRUP" denne

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1 Kort byfestprogram Borbjerg - løbet Pladespil Bilorienteringsløb Friluftsgudstjeneste Familiedag Kæledyrsudstilling flagkonkurrence Gadedysten Fodboldkampe Stjerne for

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

A n s I F G y m n a s t i k

A n s I F G y m n a s t i k A n s I F G y m n a s t i k O P S T A R T I ANS IF GYMNASTIK 2013/2014 A n s I F G y m n a s t i k Karin Munk Andersen, Økonomiansvarlig Rikke Sloth Mogensen, Instruktøransvarlig Pia Walliser Sehested,

Læs mere