Evaluering del 1. Baseret på erfaringerne i fase 1 ( ) er kunsten:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering del 1. Baseret på erfaringerne i fase 1 (2010-2014) er kunsten:"

Transkript

1 Evaluering del 1 1. Innovativt, socialt og kulturelt mødested for alle borgere Roskilde Kommune yder en årlig basisbevilling på 0,5 mio. kr. Beløbet dækker ifølge rammeaftalen basisomkostninger, herunder lokale- og administrationsomkostninger, som er nødvendige for at kunne levere ydelserne INSP! Mad, Ledige med Drive, åben adgang for udsatte unge og innovationsmiljø. Med særligt fokus på at udvikle og fastholde et innovationsmiljø for eksperimenterende samarbejder mellem kommune, civilsamfund, erhverv og uddannelse betaler Roskilde Kommune årligt 0,3 mio. kr. 1. Innovativt, socialt og kulturelt mødested for alle borgere De to elementer udgør tilsammen dét, der i INSP!-modellen beskrives som en inklusions- og innovationsplatform. Funktionen som mødested, muligheds- og innovationsrum i kombination med INSP! Mad er helt central. INSP! søger at aktivere og skabe muligheder for ressourcer, der ellers ikke kommer i spil. Det handler om, hvordan et lokalsamfund samlet kan vinde ved at få og får: Mennesker til at komme ud Mennesker til at være sammen Mennesker til at lære sammen Mennesker til at arbejde sammen Mennesker til at skabe selv sammen Mennesker til at finde en vej videre gennem et større netværk Baseret på erfaringerne i fase 1 ( ) er kunsten: 1. Volumen og diversitet: At sikre en tilstrækkelig mangfoldighed blandt et tilstrækkeligt antal mennesker. Det sker blandt andet ved at skabe og samarbejde med et stort netværk af partnere på tværs af sektorer, der i egen- og fællesinteresse bidrager til et mix af sociale, kreative og erhvervsmæssige aktiviteter. Det har stor betydning, at der kommer mange mennesker i mange forskellige anledninger med mange forskellige behov og udgangspunkter. 2. Facilitering af møder og muligheder:at skabe relationer ud af mere eller mindre tilfældige møder mellem mennesker og aktører, at inspirere til at deltage enten stille eller aktivt og skabe selv sammen med andre ved at lade mennesker møde noget, de ellers ikke møder. Det sker ikke mindst i et samspil mellem anderledes fysiske rammer, en anden måde at organisere på, en anden kultur og attitude, andre aktiviteter, oplevelser mv. 3. Ledelse: At hele tiden være opmærksom på balancer og blandingsforhold og at være klar til at korrigere, hvis der er enten for meget eller for lidt af noget, eller når noget eller nogen slet ikke er repræsenteret. Det sker nemlig ikke af sig selv. Hertil hører også at orientere sig ud ad mod politiske visioner og strategier og det, der optager andre aktører for at kunne understøtte og supplere. 4. Tid og ro: At skabe den grundlæggende fornemmelse, at der ikke er noget specifikt formål, at der ikke er nogen eller noget, der fortæller os, hvad vi skal, at vi har al den tid i verden, der skal til og har adgang til alle de ressourcer, vi skal bruge for, at både den enkelte og fællesskabet kan udvikle sig. Det sker ved at skabe en oase, et frirum. 1

2 Når dét lykkes, så bliver det en platform, hvor samfundets komplekse udfordringer, dilemmaer, konflikter, men også ressourcer og potentialer er tilstede 1:1 i et slags mikrokosmos. Det bliver konkret, helt tæt på og til at have med at gøre. Fx behøver vi ikke lave workshops om unge og alkohol, men kan hands-on gå ind og lære af og sammen med unge, der holder fest og derigennem komme ud med ny viden, nye ideer og nye løsninger testet i praksis. Det er dén platform og dét knowhow, der gør INSP! interessant - også uden for Roskilde. Heri ligger et stort inklusions- og innovationspotentiale, der ikke kun er masser af livskvalitet og basisdemokrati i, men også samfundsøkonomisk gevinst ved på både kort og langt sigt. Det er kernen i den ydelse, der leveres i denne del af rammeaftalen. Det er samtidig denne ydelse og udvikling af denne platform, der arbejdes på, at INSP! selv skal kunne finansiere 100 pct. som del af en ny socialøkonomisk forretningsmodel. 2. Erfaringer fra 1. halvår De beløb, der i rammeaftalen er afsat til mødestedet og innovationsmiljøet, dækker ikke de faktiske omkostninger til at kunne levere på pkt. 1-4 ovenfor. INSP! har derfor måtte tilføre et næsten lige så stort beløb af hensatte midler (egenkapital) for at kunne opretholde uændret aktivitetsniveau i De ekstra midler går til at bemande en social og kreativ værtsfunktion i dagtimer. Værterne er ansvarlige for at tage imod mennesker, ideer og henvendelser fra samarbejdspartnere, samt koordinere med mere end 200 aktive frivillige. Sammen med ledelsen indgår værterne desuden i forskellige samarbejdsrelationer med Roskilde Kommune. I 1. halvår er fx samarbejdet med Sundhedscenter, Jobcenter, Center for Socialpsykiatri, Familie- og Ungecenter, Teknik og Miljø, Kultur og Fritid mv. Det er med oplæg, rundvisninger, deltagelse i konkrete aktiviteter, workshops, møder og ikke mindst investeret ledelsestid i fundraising til udviklingsprojekter, hvor især Roskilde Kommune og uddannelsesinstitutioner indgår som samarbejdspartnere. Den faste og bemandede åbningstid er fastholdt på 49 timer. Den reelle åbningstid, hvor private arrangementer, foreningsmøder, brugere, frivillige eller kommunens medarbejdere skaber aktivitet aften, weekend og ferier, er stigende. Der presses på for mere åbningstid fra mange sider. Der er i gennemsnit fortsat ca mennesker gennem huset om ugen. I 1. halvår er især registreret en stigende brug i dagtimer fra: Enkeltpersoner, der er blevet opfordret til at bruge INSP! af kommunens tilbud fx Peoples Corner, JUMP, CAS, Voksenservice eller distriktspsykiatrien eller unge og forældre, som kender INSP! via samarbejdet med Center for Socialpsykiatri Sociale mentorer og andre medarbejdere fra Roskilde Kommune, som mødes med egne borgere på INSP! Ensomme seniorer Internationale borgere, der søger danske relationer, både flygtninge, indvandrere, expats og studerende Hjemmegående mødre og fædre med småbørn, der mangler mødested, også internationale familier Nye iværksættere, der bruger INSP! om arbejdsplads, netværksmulighed og adgang til kompetencer Skoler og uddannelsesinstitutioner, hvor elever og studerende kommer for at bruge mødestedet til projekter, innovationsforløb mv. 2

3 Et fællestræk hos mange er et behov for hurtigt netværk, når mennesker står i nye livssituationer nytilflyttere, nytilkomne flygtninge, nyledige, nyskilte, nypensionerede, nystartede virksomheder eller nyligt afsluttede i behandlingsforløb fx misbrugsbehandling, psykiatrisk behandling mv. Vi ser, at kommunen og andre aktivt henviser til INSP! som mulighed for hjælp. Vi afviser ikke nogen, der er blevet opfordret til at komme, men forsøger at hjælpe og lede videre. Til gengæld udfordrer det balancen i huset. Derfor har der i første halvår været særligt fokus på at fremme kreative, kulturelle og mere folkeoplysende aktiviteter. Med den udfordring i et stramt budgetår, at det er her, det er muligt at spare på budgettet for anskaffelser, materialer og honorarer. De unge løber fortsat foran og sætter selv gang i meget. I den kreative værtsfunktion er al aktivitet registreret og der tegner sig et overordnet billede af, at som kultur- og fritidstilbud er INSP! kendetegnet ved: 1. Enkeltpersoners mulighed for at dele en personlig interesse og hobby med andre, finde et rum for udfoldelse, der ikke umiddelbart tilbydes af andre aktører og afprøve kreative virksomhedsideer som pop-up aktiviteter. Det er fx muligheden for at lave en international skakklub, etablere en byhave, lave pop-up atelier eller e-learning café. 2. Gruppers mulighed for at få let adgang til sjove, små og store lokaler, kommunikationsplatforme, kompetencer, udstyr og materialer, der kan bruges som kuvøse for afprøvning af ideer og udvikling nye aktiviteter i. Det er fx når unge vil lave social motion og starter Roskilde Strength Club, gymnasieelever laver filmklub og Badestuen 2.0, voksne laver dansefest, tøjloppemarked og strikkecafé, seniorer starter Fortællecirkel og Fredagsjazzjam, talenter skaber kreative værksteder som de 150 unge, der laver coscraft i værkstedet eller de 25 unge, som arbejder med lyd og musik i kælderen. 3. Etablerede aktørers mulighed for at bruge INSP! til synliggørelse, nå nyt publikum, nye medlemmer og frivilige, adgang til lokaler, mulighed for at netværke og at udvikle sammen med INSP! mv. Det er når fx Børnemuseet Muserum laver mobil legeplads, Roskilde Synger og SOS Børnebyerne kommer til Folkekøkken, Roskilde Tango laver milonga, World Wide Words og Lyrikspor laver workshops og festival, De Konservative holder S-togsdebat, MusikLab-netværket eller sociale foreninger holder månedlige frokostmøder. I 1. halvår har særligt studerende fra RUC, UCSJ og EASJ, men også gymnasieelever indtaget INSP! som kreativt projekt- og læringsrum med alt fra filmperformance, støttebankospil til International Food Fair og Jobfair. Der ses et kæmpepotentiale i at få studerende mere aktivt på banen i Roskilde og i dialog med borgerne ved at møde undervisere og studerende på deres faglighed. Aktiviteter i forhold til forskning og uddannelse i 1. halvår er suppleret af, at INSP! har og har haft 15 bachelor- og specialestuderende, samt to ph.d.-studerende og en praktikant fra EASJ, tilknyttet. Ved semesterstart på RUC blev INSP! præsenteret som case for seks forskellige institutter. INSP! arbejder sammen med forskere fra RUC/Miljø, Samfund og Rumlig forandring og RUC/Socialt Entreprenørskab om et større forsknings- og udviklingsprojekt omkring INSP! som model for andre lokalsamfund. Som led i dette indgår, hvordan den komplekse sociale værdiskabelse, der sker via platformen kan kvalificeres og kvantificeres, så der kan siges noget mere entydigt om både værdien i forhold til livskvalitet, demokrati og samfundsøkonomisk gevinst. 3

4 3. Fremadrettede behov og muligheder Der er brug for at sikre platformen, ikke mindst som fundament for fortsat at kunne levere specifikke ydelser til Roskilde Kommune, jf. evalueringens del 2. Det nuværende aktivitetsniveau er minimum for opretholdelse af selve platformen. For at udvikle 100 pct. selvfinansiering er der brug for en opskalering af aktivitet. Som vist i fase 1 fra , følges sociale og kreative aktiviteter og socialøkonomiske forretningsmuligheder ad. Der er i 1. halvår brugt tid på sammen med både lokalt erhvervsliv og fremtrædende erhvervsfolk at afdække det kommercielle potentiale i INSP!-aktiviteterne. Det vurderes fra alle sider meget stort. INSP! er i dialog med og har ansøgt flere fonde om at få finansieret en skalering af aktivitet. Til dette hører også at kunne få finansieret og etableret en permanent fysisk ramme om aktiviteterne på Slagterigrunden. Der ventes kun på et salg og mulighed for at kunne gå videre i dialog med endelig investor. 1. halvårs aktiviteter har kastet nye ideer af sig som piloter i pipelinen: 1. Bedre integration af internationale borgere Den registrede stigning i internationale borgere, der henvender sig i værtsfunktionen har ført til et pilotprojekt, hvor Rockwoolfonden medfinansierer de indledende aktiviteter. Målgruppen er både studerende, familier og flygtninge/indvandrere. Der arbejdes fx med at koble Erhvervsakademi Sjælland på projektet. Blandt de internationale studerende rapporteres et stort frafald, der blandt andet tilskrives manglende social integration, netværk og aktiviteter i Roskilde. 2. Praksisbaseret læringsrum for uddannelsesinstitutioner Med Erhvervsakademi Sjælland og RUC arbejdes på at tage nuværende samarbejder et trin op for mere aktivt at kunne udforske koblingsmuligheder mellem videns- og uddannelsesinstitutioner og lokale borgere. INSP! ses som et praksisbaseret læringsrum, der er efterspurgt af studerende som supplement til teoretisk arbejde. Både som praktik- og projektrum. Det undersøges om metoder fra partnerskabet med socialpsykiatrien i Roskilde Kommune kan kopieres og integreres i nye løsninger. Fx ved at lade undervisere undervise og vejlede på INSP! 3. Open Space spiremiljø for nye iværksættere Der samler sig i både Ledige med Drive-netværket og blandt det stigende antal nystartede virksomheder, der bruger INSP! som mødested en interesse for at udvikle et specifikt tilbud om et egentligt spiremiljø. Ideen er at skabe synergi ved at samle iværksættere og nye virksomheder, der endnu ikke er stærke nok til at benytte Vækstfabrikkens tilbud. Det kan være iværksættere, som enten har eller kunne være på vej i iværksætterforløb hos Erhvervsforum. 4

5 2. Åben adgang for sårbare og udsatte unge Roskilde Kommune betaler i ,2 mio. for, at INSP! faciliterer en åben indgang for sårbare og udsatte unge. Det sker gennem den unge sociale værtsfunktion. Ifølge kontrakten skal der sikres en bemanding med sociale værter minimum 20 timer om ugen i et nærmere aftalt tidsrum. De sociale værter skal sikre en tryg og åben tilgang for unge borgere, som ellers kan have svært ved selv at komme over dørtærsklen til INSP! Det skal være muligt for nye unge på INSP! at aftale en opstart på INSP! med en social vært. Evalueringen tager udgangspunkt i resultater fra den netop afsluttede dokumentation af samarbejdet mellem Center for Socialpsykiatri (CFS) og INSP!, forelagt for Beskæftigelses- og Socialudvalget 5. maj Den unge sociale værtsfunktion Den sociale værtsfunktion opstod som idé på INSP! i 2012 efter CFS tidligere samme år med en lille gruppe visiterede unge havde koblet sig på de øvrige sociale og kreative ungeaktiviteter. Ideen var at lade unge værter fra INSP! være brobyggere mellem sårbare unge og fællesskabets øvrige aktiviteter. Det har udviklet sig til et unikt samskabt og samproduceret tilbud, hvor den sociale værtsfunktion integrerer sig med dels den kommunale hjemmevejledning og dels resten af INSP!-platformen. Ca. 250 psykisk sårbare unge visiteret til hjemmevejledning i Roskilde Kommune har gjort brug af tilbuddet siden Tilbuddet fremhæves nationalt som prima-eksempel på recovery og inklusion i praksis. Både Roskilde Kommune og især INSP! mærker stor interesse for at lære og lade sig inspirere af de erfaringer, der er opbygget i partnerskabet og på platformen. Blandt andet derfor har det været uhyre relevant at få dokumenteret metoder og resultater, herunder til brug for fortsat kompetenceudvikling af medarbejdere i socialpsykiatrien. INSP! har pt. to unge sociale værter ansat. De er på mandag-onsdag eftermiddag og aften og indgår organisatorisk som del af den samlede værtsfunktion på INSP!, men med specifikt fokus på sårbare og udsatte unge. De suppleres af unge og andre, som på frivillig basis optræder i værtsrollen, flere med brugerbaggrund. De samarbejder tæt med CFS-medarbejdere, der arbejder på INSP! i mindst halvdelen af den faste åbningstid og fx to ugedage gør brug af køkkenet hos INSP! Mad. 2. Erfaringer fra 1. halvår 2015 Pr. 1. marts 2015 er 49 unge med psykisk sårbarhed aktive brugere af INSP! Det er overraskende mange. Det er både unge med alvorlige psykiske diagnoser og lange behandlingsforløb bag sig og unge med lettere psykisk sårbarhed. 53 pct. af disse er visiteret til støtte fra socialpsykiatrien, hvilket svarer til cirka 1/3 af samtlige unge, der modtager støtte fra socialpsykiatriens Ungeteam. Alle visiterede unge introduceres via CFS til INSP! Erfaringsmæssigt kommer snusere senere som aktive brugere. Den resterende gruppe af psykisk sårbare unge på INSP! er blevet vejledt hertil fra f.eks. Headspace, sagsbehandler eller har selv opsøgt INSP! Perspektivet i, at unge uden om det traditionelle kommunale tilbud finder og kan nøjes med tilbuddet på INSP!, er blandt andet at undgå den stigmatisering, der ligger i visitationen. Dokumentationen viser, at miljøet og aktiviteter på INSP! og socialværtsfunktionen skaber andre muligheder for medarbejderne i relations- og recoveryarbejdet og har gavnlig virkning for de unge selv. Medarbejderne kan mere med mindre. Overraskende mange unge vælger at komme på INSP!, fordi de oplever at profitere af det. En meget stor del får herigennem kontakter og netværk med andre unge. 5

6 Fra november 2014 til marts 2015 har 20 unge brugere af INSP! således afsluttet deres socialpædagogiske støtte, fordi de ikke længere har behov for hjemmevejledning. Af de 26 visiterede unge modtager kun 18 nu aktivt supplerende hjemmevejledning. Tre har kunnet reducere deres behov for hjælp med 2-4 timer/ugen. I nogle ferieuger bruges INSP! som alternativ til hjemmevejledning for alle visiterede unge og erstatter individuelle tilbud. 51 pct. af de 49 aktive brugere kommer på INSP! mindst én gang om ugen. 18 pct. flere gange ugentligt. 86 pct. kommer på INSP! af sig selv. Alene dét, at de kommer, er et succeskriterium, når de unges udgangspunkt ofte er social isolation og angst. Blandt de 49 er 51 pct. på kontanthjælp, 18 pct. har lønindkomst, 8 pct. får SU og 8 pct. andet som f.eks. førtidspension. Løsningen er et både forebyggende, rehabiliterende og efterværnslignende tilbud. Det beskrives af CFS som en stor åben gruppevejledning, der supplerer og i nogle tilfælde kan erstatte individuel hjemmevejledning. INSP! registerer effekten af samarbejdet ved, at der kommer flere både unge og voksne med psykisk sårbarhed. Det gælder også på tidspunkter, hvor hverken unge sociale værter eller CFS-medarbejdere er tilstede. Det er en væsentlig del af årsagen til, at der nu er etableret en social værtsfunktion også i dagtimer. Jo flere mennesker, der kommer med primært socialt behov, jo mere er der samtidig brug for at stimulere kreative aktiviteter for andre målgrupper. Derfor er der også en sammenhæng til etablering af den kreative værtsfunktion. 3. Fremadrettede behov og muligheder Den nuværende afgrænsning af den sociale værtsfunktion med 20 timer om ugen er ikke dækkende for det behov, der i virkeligheden er. Der er både unge og CFS-aktiviteter på INSP! udover de 20 timer. Der er brug for at se det som en mere integreret løsning, hvor CFS-medarbejdere og sociale mentorers aktiviteter på INSP! også medtænkes. Der er brug for at sikre, at INSP!-platformen er stærk nok til, at der fortsat er balance mellem sociale og kreative-kulturelle aktiviteter, når der kommer flere udsatte unge og voksne ind via samarbejdet med kommunen. Ellers ryger inklusionspotentialet. Specifikt bidrager INSP! Mad ved at stille professionel køkkenfacilitet til rådighed for populære bage- og madlavningsaktiviteter for CFS og unge tirsdage og onsdage. Det giver egne lokale- og produktionsomkostninger i INSP! Mad. Aktiviteten har pr. 1. januar medført behov for at tilknytte rengøringshjælp onsdag og torsdag morgen for at sikre, at køkkenet med garanti er klar til professionel brug og læringsaktiviteter. Situationen er lige nu, at INSP! selv fundraiser midler for at kunne blive i og videreudvikle partnerskabet. Det er ikke holdbart. Seneste ansøgning til Socialministeriet tager afsæt i at videreudvikle det gode samarbejde mellem Center for Socialpsykiatri og INSP! udfra de udviklingsbehov, dokumentationsrapporten peger på. De er at styrke platformen, kompetenceudvikle kommunens medarbejdere, inkludere og aktivere sårbare unge i endnu højere grad, samt at få knyttet flere partnere på for at opnå større kollektiv effekt. Der forventes tidligst tilbagemelding i efteråret. 6

7 3. INSP! Mad Roskilde Kommune betaler efter aftalen 0,7 mio. kr. for 24 årlige forløb a 13 uger for fortrinsvist jobparate, men også aktivitetsparate ledige. 1. INSP! Mad opkvalificering Opkvalificering er en del af INSP! Mads samlede socialøkonomiske aktiviteter som lærings-, produktions- og udviklingskøkken. INSP! Mad startede på frivillig basis i 2011 og er nu en virksomhed med omsætning på forventet 2 mio. kr. i 2015 og en helt central del af INSP!-platformen. Opkvalificeringsforløbene er udviklet som et fleksibelt tilbud i samarbejde med Jobcenter Roskilde siden Målet er, at INSP! Mad-forløbet gør deltagerne i stand til selv at kunne søge, få og fastholde ordinær beskæftigelse eller uddannelse. For aktivitetsparate vil der være mere relevante delmål, der arbejdes med. Målet nås ved et mix af aktivitet, der udvikler faglige, sociale og personlige kompetencer, som samlet styrker selvværd, selvtillid og ikke mindst motivation. Det er entydige erfaringer siden Deltagende ledige visiteres af jobcenteret og modtager mindst 25 timers opkvalificering pr. uge på hverdage kl Undervisningsmaterialer, beklædning og pædagogiske måltider indgår som del af pris pr. forløbsuge. For at imødekomme jobcenterets behov er der løbende optag og læringsaktiviteter tilpasses deltagernes individuelle behov, der er meget varierende. Som basisaktiviteter indgår: Madlavning, forberedelse og klargøring af fødevarer og køkken, rengøring, serviceopgaver relateret til frokoster, mødeaktivitet og forskellige arrangementer i INSP! Vejledning og undervisning i hygiejnekursus med henblik på hygiejnebevis Træning og undervisning i arbejdspladsdansk, Hjælp til jobsøgning samt personlig afklaring i forhold til jobåbninger; herunder mulighed for kortere praktikperioder og afsøgning af beskæftigelses- og uddannelsesmuligheder. Ved opstart af forløb aftales individuelle mål mellem jobcenter, deltager og INSP! Mad. Der afleverer en skriftlig status inden 8. forløbsuge. På baggrund af denne aftales det præcise mål for de sidste 5 uger og hvad deltageren helst skal videre til. INSP! Mad har 5 medarbejdere tilknyttet aktiviteterne. Ledelse ikke medregnet. Medarbejdernes faglige baggrunde er inden sprog og kommunikation, madlavning, kost, ernæring og sundhed, pædagogik og HR. Det er sammensætningen af deltagere i forløb, der afgør, hvilke kompetencer, som især trækkes på i det daglige. Samlet løses opgaverne med, hvad der svarer til 2 fuldtidsmedarbejdere. Det særligt værdifulde i opkvalificeringsaktiviteterne er, at de foregår i en rigtig virksomhed med rigtige kunder, på en rigtig arbejdsplads med rigtige kolleger og med INSP! som den usædvanlige ramme. 7

8 2. Erfaringer fra 1. halvår 2015 Pr. 1. juni er 9 deltagere i gang med eller har afsluttet forløb i Det er vigtigt for aktiviteterne, at der et godt flow i deltagere. Der arbejdes løbende på at få et bedre match mellem pladser i INSP! Mad og kandidater til forløb og i kontakt med jobkonsulenter. I 2014 påbegyndtes i alt 26 forløb. I 1. halvår er registreret visse ændringer i sammensætning af deltagerne, både etnicitet, køn og forsikrede/ikke-forsikrede ledige. Tilbuddet har udviklet sig fra at være et opkvaliceringstilbud til jobparate indvandrerkvinder til et fleksibelt opkvalificerings- og afklaringslignende tilbud til både mænd og kvinder med både dansk og ikke-etnisk dansk baggrund. For selve aktiviteterne er det positivt med en større mangfoldighed. Det styrker læringsaktiviteter, integrationsaspektet og gør den arbejdspladserfaring, der opnås på INSP!, endnu mere virkelighedsnær. Det har eksempelvis ikke voldt problemer at blande kvinder og mænd. Deltagersammensætningen i 1. halvår er: Etnisk dansk baggrund (pct.) Ikke-etnisk dansk baggrund (pct.) 1. halvår 2015 (1.6.15) Mænd (pct. ) Kvinder (pct.) 1. halvår 2015 (1.6.15) Forsikrede ledige (pct ) Ikke-forsikrede ledige (pct.) 1. halvår 2015 (1.6.15) Som udgangspunkt er alle deltagere i INSP! Mad jobparate. I flere tilfælde opdages i forløbet, at der er væsentlige helbredseller indlæringsproblemer, som skal afklares, før der bliver taget endelig stilling til, om den ledige er jobparat. I 1. halvår er det sket i to tilfælde. Efter kontrakten med Roskilde Kommune måles på følgende, der viser første fem måneders resultater og effekter i sammenligning med 2014-tal: Deltagelsesstatistik 2015 pr. 1.6 (pct.) 2014 (pct.) Fremmøde Bestået hygiejnekursus Afsluttet forløb med bevis Afslutningsstatistik 2015 pr. 1.6 (pct.) 2014 (pct.) Fortsætter næste halvår Ordinær beskæftigelse Privat løntilskud 0 0 Offentligt løntilskud 0 0 Ordinær uddannelse Seneste opdatering: 2 nye er startet i forløb juni Statistikken medtager ikke deltagere, der er afsluttet i 2014, men som er i ordinær beskæftigelse Det gælder i mindst to tilfælde. 8

9 Virksomhedspraktik Anden aktivitet (anden aktivering og revalidering) 18 7 Tilbage til kommunen 9 22 Sygdom, pension, efterløn 9 4 Frafald (barsel, fraflyttet o.lign) 9 4 Resultaterne for 1. halvår vises for få deltagere, men indikerer i sammenligning med 2014-tal en ændring i sammensætning, hvor forløb bliver mere afklarende end opkvalifcerende. 1. halvår er indgået virksomhedsaftaler med fire private virksomheder i og uden for Roskilde omkring praktikpladser. Det skal supplere de tilbud, Jobcenter Roskilde selv kan give gennem egne aftaler. INSP! Mads mad- og måltidsprofil med vægt på økologi, sundhed og ernæring, begrænse madspild mv. har et godt match til kostpolitikker, der arbejdes med i institutions- og kantinekøkkener. Det betyder, at deltagerne fagligt opkvalificeres på en aftagerrelevant måde og med gode muligheder for job eller praktik. 3. Fremadrettede behov og muligheder Samarbejdet med Jobcenter Roskilde fungerer på 4. år rigtigt godt, baseret ikke mindst på en stor gensidig interesse for socialøkonomi. INSP! Mad er blevet erfaren aktør i det socialøkonomiske felt og Roskilde Kommune har sat strategisk fokus på området. INSP! Mad er en 100 pct. selvbærende virksomhedsaktivitet med mindre overskud i alle år siden Forretningsmæssigt er fokus på yderligere at øge omsætningen fra salg af mad og services. 1. halvår 2015 holder indtægter og udgifter budget og der er en fin ordretilgang for 2. halvår. Omsætningen stiger især på Folkekøkken, private selskaber og større møder med mødeforplejning til især andre kommuner, offentlige og semi-offentlige aktører. INSP! Mad beskæftiger samlet, hvad der svarer til ca. 4,5 fuldtidsmedarbejdere. Pr. 1. januar 2015 er ansat den første medarbejder, som er tidligere deltager i forløb. Målsætningen er at kunne skabe flere jobs. Pt. er 10 lokale unge fast tilknyttet som fritidsjobbere til weekendarrangementer og selskaber og 20 faste frivillige er med i frokost- og folkekøkken. Køkkenet tilbyder løbende plads til virksomhedspraktikanter, samt psykisk sårbare unge i snusepraktikker. INSP! Mads kreative madkoncept er i tråd med nye mad- og måltidsråd og vurderes både som produktions-, lærings- og udviklingskøkken at have et større potentiale. Fuld udnyttelse heraf kræver dog kapacitetsudvidelse og tilførelse af udviklingsressourcer. Til dette søges private fonde. Der budgetteres i forskellige scenarier med en vækst i omsætning på pct. frem mod Udfordringen pt. er, at ændringer i deltagersammensætningen på den ene side er en fordel for både Jobcenter Roskilde og INSP! (større fleksibilitet og bedre tilbud), men samtidig udfordrer INSP! Mad ressourcemæssigt, fordi flere forløb skal individuelt tilpasses og der skal købes mere personale ind. Der vil i 2016-kontrakt være behov for at se på pris og/eller indhold. INSP! Mad lægger i øvrigt faciliteter, medarbejder- og frivilligressourcer til fritidsjobtræning af udsatte unge for Familie- og Ungecenter. I alt 18 unge har siden 2013 været igennem 5 ugers forløb. Ca. halvdelen er gået direkte videre i fritidsjob. 9

10 4. Ledige med Drive Roskilde Kommune betaler 0,3 mio. kr. for facilitering af netværket Ledige med Drive som frivilligt tilbud til alle ledige, uanset alder, uddannelses- og erhvervsbaggrund mv. 1. Ledige med Drive Ledige med Drive opstod som frivilligt initiativ i efteråret Det blev til et pilotprojekt støttet af først Det Lokale Beskæftigelsesråd og senere sponseret af forprojektmidler fra INSP! i 2. halvår I alt 31 ledige fra netværket kom i job i Allerede i første fem måneder af 2015 er 22 kommet i ordinær beskæftigelse 3. Ledige med Drive er april 2015 fremhævet i det, der kaldes verdens første barometer for måling af offentlig innovation, af Center for Offentlig Innovation. Aktiviteterne i netværket er innovative og adskiller sig fra andre tilbud til ledige ved: At henvende sig til alle ledige, uanset faglig baggrund, alder, køn mv. Både stærke og mere udsatte ledige. At kontinuerligt tage udgangspunkt i aktuelle deltageres behov og ønsker At ledige selv skaber og bidrager til aktiviteterne At basere sig på frivillig deltagelse At aktivt involvere lokalt erhvervsliv og samarbejde med øvrige aktører på beskæftigelsesområdet Aktiviteterne er del af INSP! som mødested som et specifikt tilbud til ledige, hvor der stilles lokaler, kommunikationsplatforme, udstyr, materialer, kaffe og thé til rådighed, samt HR-uddannet netværksfacilitator, der koordinerer internt i netværket og eksternt til virksomheder, fagforeninger, A-kasser mv. og hvis behov yder individuel rådgivning og sparring til ledige i netværket. Der er Ledige med Drive alle hverdage kl på INSP! Alle er velkomne. Netværket beslutter og skaber selv med hjælp fra netværksfacilitator sine aktiviteter, der således tager udgangspunkt i deltagernes behov. Deltagerne modtager hver uge mails fra netværksfacilitator om kommende uges aktiviteter og nyt fra netværket. Netværket bruger desuden Linkedin, Facebook og insp.dk til intern og ekstern kommunikation. Netværksfacilitator står for kontakten til virksomheder i og uden for Roskilde. Typisk gennem oplæg og præsentationer for erhvervsnetværk mv. Virksomhedsnetværket omkring Ledige med Drive tæller nu 30 virksomheder, der tager imod besøg á typisk 1-2 timers varighed. Rekruttering af ledige til netværket sker gennem deltagernes egne netværk og gennem kontakt til andre aktører på beskæftigelsesområdet, herunder Jobcenter Roskilde. Netværksfacilitator eller nogle fra netværket står for kontakten, arrangerer og står for at præsentere netværket og vise rundt på INSP! 2. Erfaringer fra 1. halvår (første fem måneder) Netværket vokser. Siden nytår er 40 nye kommet til og pr. 1. juni er nu 257 på mailinglisten. 199 har været aktivt del af netværksaktiviteter. Pt. er 50 aktive faste deltagere. Der er afviklet i alt 84 netværksformiddage med i gennemsnit 38 deltagere pr. uge. Flere deltagere bruger INSP! som væreog mødested udover netværksmøder. Typisk til at sidde og skrive ansøgninger, holde sparringsmøder mv. 3 Seneste opdatering: Pr. 1. juli er 26 fra netværket kommet i arbejde. 10

11 Ugeprogrammet har haft en overordnet struktur, hvor netværksfacilitator har været fast deltager i aktiviteter tirsdage-torsdage og står for koordination og tilrettelæggelse af øvrige: Dag Struktur Antal/første 5 mdr. Mandag Jobværksted 20 Tirsdag CV-bad/arbejd med succeshistorier/elevatortale/hvor vil jeg være om 5-10 år 25 arbejdsmæssigt Onsdag Virksomhedsbesøg 11 Torsdag Inspirationsoplæg om fx Linkedin 14 Fyraftensmøde for LMD i job Fredag Fredagsmorgenmad, sociale aktiviteter, interne oplæg 16 Facilitator har 11 gange præsenteret netværket for andre ledige, samt nye medarbejdere i Jobcenteret. Nyt informationsmateriale er udviklet og er omdelt til fx Jobcenter, A-kasser, biblioteker, lægehuse og lignende. Netværket er præsenteret for 8 forskellige erhvervsnetværk, lokalt og i hovedstadsområdet, blandt andet Rotary, JCI, BNI, Danske Bank Roskilde mv. Fra disse møder er kommet meget positiv respons, herunder på netværkets potentiale i forhold til at skabe en let lokal adgang til rekruttering af nye medarbejdere. Virksomhedsbesøg er opprioriteret og pr. 1. juni er gennemført 11 virksomhedsbesøg, heraf 9 hos lokale virksomheder. (2014 i alt 19 besøg). Der gennemføres senere i 2015 en brugerundersøgelse blandt alle netværksdeltagere. Denne skal supplere de kvalitative udsagn, der i 1. halvår er modtaget fra deltagerne og som særligt indikerer, at netværket skaber værdi i forhold til: 1. Det mentale skub og bedre humør ledige kan hente i den gode energi i netværket, at møde andre i samme båd og ikke føle man er alene i verden - som mange føler når de sidder derhjemme 2. De målrettede aktiviteter med hjælp til jobsøgning, kontakter til virksomheder 3. De deciderede jobrelevante kontakter, der skabes via nogen i netværket. Det svarer til de tilkendegivelser netværksdeltagere fremkom med på møde om ny Beskæftigelsesplan 2016 arrangeret af Beskæftigelses- og Socialudvalget og tidligere i evaluering til Det Lokale Beskæftigelsesråd. Kvantitativ data viser, at den direkte eller indirekte effekt af netværket i de første fem måneder er: 2015 pr. 1.6 (antal) 2014 (antal) Ordinær beskæftigelse 22 (2 direkte via netværksaktiviteten) 31 (6 direkte via netværksaktiviteten) Privat/offentlig løntilskud 1 3 Ordinær uddannelse 2 3 Virksomhedspraktik 8 (4 direte via netværksaktiviteten) 3 Jobrotation 1 Selvstændig 4 11

12 Herudover er registeret, at mindst 25 deltagere har været til samlet mindst 44 samtaler. 3. Fremadrettede behov og muligheder Effekten af tilbuddet er afhængig af, at der er et tilstrækkeligt deltagerantal, at der er tilstrækkeligt med virksomhedskontakter, at det integrerer sig med en velfungerende INSP!-platform og at der sker en professionel facilitering af både rekruttering, drift og udvikling af aktiviteter. Nuværende aktivitet udgør minimumsaktivitet. Netværket er særligt relevant som tilbud i starten af ledighedsperioden og inden den ledige kaldes til første samtale med jobkonsulent. Det vil sige i de tre første måneders ledighed, hvor det skaber værdi at få hurtig støtte, opmuntring og blive skarp på sin profil og i sin jobsøgning, inden den ledige møder sin jobkonsulent og måske slet ikke når at have behovet for indsats fra jobcenteret. Desværre er der fortsat ledige, som ikke hører tidsnok om netværket. Det er derfor aftalt med Jobcenter Roskilde, at netværket skal helt frem på jobcenter-hjemmesiden og nævnes ved første kontakt, så nyledige bliver opmærksomme på tilbuddet. Vi forventer på baggrund af de tilbagemeldinger, vi får fra virksomhederne, at netværket med konjunkturændringer vil få omvendt karakter og bliver en attraktiv, let og lokal adgang til kvalificeret arbejdskraft, hvor virksomhederne dels kan employer brande sig og dels rekruttere direkte. INSP! modtager i øjeblikket henvendelser fra andre kommuner om evt. opstart af andre lokale Ledige med Drive-netværk. I kontakt med fonde og erhvervsliv er der fokus på, hvordan der kan skaffes finansiering til videreudvikling af aktiviteter, der kan fremme rekruttering og jobskabelse lokalt gennem netværket. 12

Evaluering del 2 1. Fra idé til innovation (prototype) Socialøkonomisk forretningsmodel

Evaluering del 2 1. Fra idé til innovation (prototype) Socialøkonomisk forretningsmodel Evaluering del 2 1. Fra idé til innovation 2010-2014 (prototype) INSP! i dag er på mange måder noget andet end det, INSP! der blev beskrevet i 2010. Den idé, der blev født under inspiration fra udviklingsstrategien

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Vision: Alle borgere i Holstebro Kommune uanset etnisk eller kulturel baggrund indgår i og bidrager som aktive medborgere til det fælles samfund med

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014 Leverandør AS3 Forventet udgift i 2014 med og uden kompetencegivende uddannelse under 30 år 1.810.000 kr. 2. Forsikrede ledige over 50 år De ledige udlægges med myndighed til Anden Aktør i 52 uger. I de

Læs mere

STRATEGI CAMPUS KØGE

STRATEGI CAMPUS KØGE STRATEGI CAMPUS KØGE 2016 2018 Udarbejdet af CAMPUS Køges Projektgruppe - til fordel for CAMPUS Køges elever, studerende, kursister, medarbejdere, partnere og det samfund, vi er en del af. INDIVIDET SKABES

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Next step Projektperiode: 1.11.2011 31.12.2012 Målgruppe: Projektansvarlig

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Slutevaluering af 'Ungeprojektet' i Rudersdal Kommune 30. januar 2012

Slutevaluering af 'Ungeprojektet' i Rudersdal Kommune 30. januar 2012 Det Lokale Beskæftigelsesråd Beskæftigelse Projekt og Udvikling Stationsvej 36 3460 Birkerød beskaeftigelse@rudersdal.dk www.rudersdal.dk Slutevaluering af 'Ungeprojektet' i Rudersdal Kommune 30. januar

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse) KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- Og Integrationsforvaltningen Kontor for Integrationsservice NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE 2016-2020 Forsidebillede: SundhedsCaféen, Dansk Integrationsnet en del af Dansk flygtninge hjælp, Horsens Sundhedshus. Horsens Havn 2 VI VIL SOCIALØKONOMI

Læs mere

Recovery Ikast- Brande Kommune

Recovery Ikast- Brande Kommune Recovery Ikast- Brande Kommune Individuelle forløb og gruppeforløb i Socialpsykiatrien I dette hæfte vil man kunne læse om de individuelle forløb og gruppeforløb, der vil kunne tilbydes i socialpsykiatrien

Læs mere

Oversigt over indsatsgrupper for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Roskilde Kommune

Oversigt over indsatsgrupper for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Roskilde Kommune Oversigt over grupper for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Roskilde Kommune Gr.1: Borgere med beskæftigelsesperspektiv og primært behov for virksomhedsrettet 44 borgere (pr. 18. oktober 2016)

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet Ministermål 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse Input Beskæftigelsesudvalget Indsatser Indikator/målbare mål Tidslinje Ansvarlig Skraldeprojekt

Læs mere

Sociale og socialøkonomiske virksomheder -Resultater og vilkår Place de Bleu en case! v. Trine Alette Panton

Sociale og socialøkonomiske virksomheder -Resultater og vilkår Place de Bleu en case! v. Trine Alette Panton Sociale og socialøkonomiske virksomheder -Resultater og vilkår Place de Bleu en case! v. Trine Alette Panton Place de Bleu designer, producerer og sælger bl.a. boliginteriør Opkvalificerer og beskæftiger

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Kompetencecenter i Allerød Kommune

Kompetencecenter i Allerød Kommune Notat: Kompetencecenter i Allerød Kommune Allerød Service bliver en central faktor i kommunens beskæftigelsespolitik i et tæt samspil med et nyt kompetencecenter, der skal visitere ledige borgere med henblik

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Tirsdag den 31. juli 2012 Resumé: UNGNU i Middelfart Kommune træner psykisk og socialt sårbare unge mellem 16 og 30 år til

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 1 INDLEDNING Der ses en positiv udvikling på arbejdsmarkedet i Danmark i disse år, det gælder også på Fyn. Men kommunerne står stadig overfor en lang række

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Virksomhedsinklusion. Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng

Virksomhedsinklusion. Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng Virksomhedsinklusion Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng Refusionsomlægningen fordrer styring af virksomehdsindsatsen Med refusionsomlægningen får vi startskuddet på en

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Notat vedr. analyse af Værestedet.

Notat vedr. analyse af Værestedet. HANDICAP- OG PSYKIATRIAFDL. Dato: 20.07.2009 Notat vedr. analyse af Værestedet. Værestedet flytter pr. 1.9.2009 til nye lokaler i Humlehuset på Bryggerivej. Efter aftale med direktør Ulla Andersen er der

Læs mere

Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser?

Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser? Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser? Oplæg ved Centerchef for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab i Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab Hvorfor kan idræt, kultur og

Læs mere

Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst

Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst Forestil dig en virksomhed, der tjener penge på almindelige markedsvilkår

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

BB for fagpersoner. Et beskyttet beskæftigelsesforløb (BB) Forløbet er fleksibelt og aftales individuelt med sagsbehandler.

BB for fagpersoner. Et beskyttet beskæftigelsesforløb (BB) Forløbet er fleksibelt og aftales individuelt med sagsbehandler. BB for fagpersoner Et beskyttet beskæftigelsesforløb (BB) Forløbet er fleksibelt og aftales individuelt med sagsbehandler. I forløbet indgår følgende: kontaktperson Beskæftigelse i en af tre arbejdsenheder

Læs mere

STA for fagpersoner. Et særligt tilrettelagt afklaringsforløb (STA)

STA for fagpersoner. Et særligt tilrettelagt afklaringsforløb (STA) STA for fagpersoner Et særligt tilrettelagt afklaringsforløb (STA) Forløbet er fleksibelt, aftales individuelt og kan strække sig fra 13 uger og fremefter. I forløbet indgår følgende: Vejleder Intern praktik

Læs mere

Politik for sociale indsatser på voksenområdet: Fagudvalg: Beskæftigelses- og Socialudvalget, Byrådsgodkendt: XX. YY 2015

Politik for sociale indsatser på voksenområdet: Fagudvalg: Beskæftigelses- og Socialudvalget, Byrådsgodkendt: XX. YY 2015 Beskæftigelse, Social, Økonomi Social- og Arbejdsmarkedssekretariat Ref. Kurthj Dir. tlf. 4631 5574 Mobil 61 36 38 52 kurthj@roskilde.dk Den 21. maj 2015 Politik for sociale indsatser på voksenområdet:

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Oplæg Integrationsrådet i Køge Kommune Virksomhedsindsats og det mere generelle. 4. Januar 2016

Oplæg Integrationsrådet i Køge Kommune Virksomhedsindsats og det mere generelle. 4. Januar 2016 Oplæg Integrationsrådet i Køge Kommune Virksomhedsindsats og det mere generelle 4. Januar 2016 Hovedpunkter 1. Arbejdsmarkedet i Køge og på Sjælland llge nu 2. De nationale og lokale mål for indsatsen

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder Beskæftigelsesregionerne i Danmark - Case fra Jobcenter Slagelse AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA JOBCENTER

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Beskæftigelseschef

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Beskæftigelseschef Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Beskæftigelseschef Jørgen Haunstrup 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2 Projektsynopsis Baggrund Baggrunden for projektet er i korthed følgende: CSV Sydøstfyn har gennem en årrække arbejdet målrettet med at udsluse ressourcesvage unge til det ordinære arbejdsmarked 1. Effekten

Læs mere

Strategi for Aktivitetsområdet. Sundhed og Omsorg

Strategi for Aktivitetsområdet. Sundhed og Omsorg Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.09.00-A00-3-5 Sagsbehandlere: TC/MSJ Dato: 3. maj 206 Strategi for Aktivitetsområdet Sundhed og Omsorg 206-2020 Indledning Horsens Kommune har en stor og

Læs mere

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer:

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer: Oplæg til indledende drøftelse om Beskæftigelsesplan 2015 Kommunen skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der skal danne rammerne for det følgende års beskæftigelsesindsats. Planen skal bl.a. indeholde

Læs mere

Uddannelse til alle unge 16-30 år

Uddannelse til alle unge 16-30 år Uddannelse til alle unge 16-30 år Indledning Motivation og hovedbudskab Regeringen har sat som mål at 95 % af en ungdomsårgang skal have (mindst) en ungdomsuddannelse i 2015. Førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Notat HOLBÆK KOMMUNE Dato: 21. maj 2015 Sagsb.: Gorm Hjelm Andersen Sagsnr.: Dir.tlf.: 2353 E-mail: hjelm@holb.dk Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Indledning Dette notat

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE TRIN 1 ANSØGNINGEN 1.1 Venligst beskriv de sociale problemstillinger og udfordringer, der er for børn i dit samfund og som du ønsker at løse. Beskriv problemets omfang.

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

BRANCHEPAKKER. LG Insight og Foreningen Nydansker // 2015

BRANCHEPAKKER. LG Insight og Foreningen Nydansker // 2015 LG Insight og Foreningen Nydansker // 2015 NYE VEJE TIL BESKÆFTIGELSE Har I brug for hjælp til at få flere ledige indvandrere og flygtninge ud på arbejdsmarkedet? Så brug branchepakker som et effektivt

Læs mere

STV for fagpersoner. Et særligt tilrettelagt virksomhedsforløb (STV)

STV for fagpersoner. Et særligt tilrettelagt virksomhedsforløb (STV) STV for fagpersoner Et særligt tilrettelagt virksomhedsforløb (STV) Forløbet er modulopbygget og fordelt på 13 ugers afklaring og intern praktik i Regnbuehuset og 13 uger i virksomhedspraktik med løbende

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Jobcenter Svendborg. Anja Jørgensen. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Svendborg

Jobcenter Svendborg. Anja Jørgensen. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Svendborg Jobcenter Svendborg Anja Jørgensen Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Svendborg Vedlagt denne skrivelse er ansøgning fra JYSK A/S, hvor vi søger om tilskud til medfinansiering fra Det Lokale

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

OUT OF THE BOX NYE PARTNERSKABER Velkommen

OUT OF THE BOX NYE PARTNERSKABER Velkommen OUT OF THE BOX NYE PARTNERSKABER Velkommen OUT OF THE BOX NYE PARTNERSKABER Velkommen Folkebibliotekerne i vidensamfundet OUT OF THE BOX NYE PARTNERSKABER Velkommen Udvalget anbefaler, at biblioteket arbejder

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER - sygedagpenge, ledighedsydelse o.a. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen har igangsat et stort forsøg med virksomhedscentre for kontanthjælpsmodtagere i

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk. 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen

8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk. 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen ? Kultur og Fritid TK:79755000 Niels Espes Vej 8 E-mail: sikkerpost@hedensted.dk 8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk Sendestil Kultur og Fritid Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen

Læs mere

Uddannelsesporten Indsatsbeskrivelse

Uddannelsesporten Indsatsbeskrivelse DECEMBER 2012 Uddannelsesporten Indsatsbeskrivelse Bornholm Indsatsbeskrivelse for Uddannelsesporten* 2 Indsatsbeskrivelse for Uddannelsesporten* 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Gennemgående

Læs mere

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 God integration af flygtninge og indvandrere betyder, at alle flygtninge og indvandrere deltager aktivt i og bidrager aktivt til

Læs mere

Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Oslo 29. januar 2016

Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Oslo 29. januar 2016 Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark Oslo 29. januar 2016 Agenda Frivilligcentrene i Danmark Finansiering Frivilligheden i en brydningstid Evaluering af Frivilligcentrene

Læs mere

VISION - en bæredygtig fremtid

VISION - en bæredygtig fremtid DNA & VISION MANIFEST KPH er ikke bare et kontorfællesskab for sociale, kulturelle og miljømæssige iværksættere. KPH er et møde mellem forskellige brancher med en fælles vision. En vision om en bæredygtig

Læs mere

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Samrådet for Musikskoler på Fyn v/ formand Anders Richard Pedersen arp@nyborg.dk Tlf. 21 335 206 Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Den lokale medfinansiering, som Fyns 11. Musikskole

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Anja Stepien Projektplan IVA, 30.9.2013 Det erhvervsrelaterede projekt

Anja Stepien Projektplan IVA, 30.9.2013 Det erhvervsrelaterede projekt Projektplan Formelle data Studerende: Anja Stepien a09anst@stud.iva.dk og a09stni@stud.iva.dk Projektstedet: Holstebro Bibliotek, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro Kontaktpersoner: Vita Debel vita.debel@holstebro.dk

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere