TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND"

Transkript

1 01/2009 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND KVINDE & ARKITEKT 2009

2 TEMA: KVINDE & ARKITEKT 2009 ARKITEKTFORBUNDETs konference Kvinde & Arkitekt Anno 2008 trak fulde huse den 21. november sidste år og ligestillingskonferencen har været en væsentlig inspirationskilde til dette temanummer. I Kvinde & Arkitekt 2009 tager ARK- FOKUS tråden op efter konferencens oplægsholdere og den livlige debat, der fulgte i kølvandet. Fotograf Bogdan Szymczyk tog billeder for ARKFOKUS, og her på siderne kan du bla læse om den unge succesrige tegnestue Spektrum, hvor babyer og barsel ikke står i vejen for karrieren, og om hvordan de to nyudnævnte professorer på Kunstakademiets Arkitektskolen, Anne Beim og Olga Popovic Larsen tackler udfordringerne i deres (arbejds)liv. Derudover er der uddrag af Gretelise Holms debatbog Hvorfor er feminister så snerpede?, ARKITEKTFORBUNDETs formand Mette Carstads arkklumme med stærke meninger om kvinder og ledelse, kort om projektet 100 år med kvinder på Kunstakademiets Arkitektskole, arkitekt Sidse Grangaards dagbog fra en uge med ligestillingsbriller på, statistikker og kolde facts om køn og ligestilling, en tankevækkede artikel af RUC-lektor og kvindeforsker Karen Sjørup om kvinder og familieliv og en reportage med fotos og citater fra ARKITEKTFOR- BUNDETs kvindekonference sidste år (se ARKFOKUS forside). Venlig hilsen, ARKFOKUS-redaktionen. PS: Læs og deltag i debatten på ARKITEKTFORBUNDETs netværk Kvinder i arkitektfaget : Konstfack söker Professor i inredningsarkitektur med inriktning mot möbeldesign. Sista ansökningsdag 16 februari. Läs mer på vår hemsida KONTINGENTNEDSÆTTELSE Som medlem af ARKITEKTFORBUNDET kan du søge om nedsættelse af kvartalskontingent, hvis du har været ledig eller på orlov. Du skal have været ledig eller haft orlov i mindst 10 uger inden for et kvartal for at kunne opnå kontingentnedsættelse. Kontingentnedsættelse søges hvert kvartal. Denne ansøgningskupon sendes til: ARKITEKTFORBUNDET Arkitekternes Hus Strandgade 27A 1401 København K Kuponen kan også faxes på nummer: Den skal være ARKITEKTFORBUNDET i hænde senest den 16. marts Undertegnede ansøger hermed om kontingentnedsættelse (venligst skriv med blokbogstaver) Navn Adresse CPR-nummer q Jeg er fuldtidsledig og er tilmeldt det lokale jobcenter som jobsøgende q Jeg er ansat på deltid og modtager supplerende dagpenge q Jeg er ansat med løntilskud i det offentlige q Jeg er i virksomhedspraktik q Jeg har barselsorlov eller børnepasningsorlov q Andet Undertegnede erklærer på tro og love at ovenstående oplysninger er korrekt afgivet for 1. kvartal 2009 Dato Underskrift NB: Kontingentnedsættelse gælder ikke medlemmer på dimittendsatsen (kr. 400,- pr. kvartal).

3 indhold: ARKFOKUS 5. årgang, januar 2009 Udgiver ARKITEKTFORBUNDET ved direktør Arne Ennegaard Jørgensen Strandgade 27A 1401 København K T (+45) E Redaktion Ansv. redaktør: Anne-Marie Gregersen Redaktionssekretær: Cornelius Colding Redaktion: Stine Munch-Nielsen og Claus Padkær, informationskonsulenter i ARKITEKTFORBUNDET. E Grafiker Bogdan Szymczyk Fotos i bladet. Bogdan Szymczyk (hvis intet andet er angivet). Inspirationsgruppe Anders Bak, Axel Bendtsen, Britta Daugaard, Lars Poulsen, Naja McNair, Pernille Herzberg, Rikke Kirstine Larsen, Rikke Stenbro og Sidse Grangaard Forsiden Forsidecollage med reportagefotos fra ARKITEKTFORBUNDETs konference Kvinde & Arkitekt Anno 2008, nov. 08: Bogdan Szymczyk. Abonnementsservice Arkitektens Forlag Overgaden oven Vandet 10, København K T (kl ) E Annoncer Steffen Petersen, E Per Christensen, E Lone Andersen, E Arkitektens Forlag, T Tryk PJ Schmidt Grafisk Produktion ISSN: Medlem af Dansk Fagpresseforening Oplag: 5000 Udkommer med 10 numre årligt Abonnement: 490 kr. årligt Arkitektens Forlag Ovengaden oven Vandet 10, København K T Artiklerne i ARKFOKUS står for den enkelte forfatters egen regning og er ikke nødvendigvis udtryk for bladets eller ARKITEKTFORBUNDETs holdning. TEMANUMMER: KVINDE & ARKITEKT VIL KVINDERNE IKKE LEDE? Hvorfor er kun én ud af ti arkitektpartnere kvinde? Arkklumme af ARKITEKTFORBUNDETs formand, Mette Carstad. 4 TO KVINDER OG EN TEGNESTUE Interview med indehaverne af Spektrum Arkitekter, Sofie Wilems og Joan Raun, om samarbejde, familieliv og faglige prioriteringer. 10 HVORDAN CIVILSAMFUNDET FORSVANDT Lektor, sociolog og kønsforsker Karen Sjørup skriver om tidens højtuddannede kvinder og udviklingen på hjemmefronten. 12 (U)LIGESTILLING I TAL Facts og statistik om ulighed og lønforskelle i arkitektfaget. 14 FEMINISTER OG FORDOMME Læs et kapitel fra Gretelise Holms debatbog Hvorfor er feminister så snerpede? 16 PROFESSOREN ER EN KVINDE! Dobbeltinterview med de to kvindelige professorer på Kunstakademiets Arkitektskole, arkitekterne Anne Beim og Olga Popovic Larsen, der taler om karriere, arbejde og familieliv. 22 BLADE FRA EN DAGBOG Dagbog fra en uge med ligestillingsbriller på. Af arkitekt, ph.d. Sidse Grangaard. 24 FEMALE FORCES Evaluering af kvindernes 100 års jubilæum på Kunstakademiets Arkitektskole. 26 HUSET FULDT AF KVINDER Reportage fra ARKITEKTFORBUNDETs ligestillingskonference i Arkitekternes Hus. 33 ARKITEKTFORBUNDETS BUDGET 2009 FARVEL TIL ARKFOKUS 1

4 vil kvinder ikke lede? Der er ikke noget nyt i, at der er flere mandlige end kvindelige ledere. Det gælder på alle ledelsesniveauer, men især på topchef-niveauet er kønsfordelingen helt skæv. Utallige statistikker viser dette og arkitektverdenen skiller sig ikke ud. 9 ud af 10 partnere i arkitektvirksomhederne og topcheferne i det offentlige er mænd. Og dette tal har været stabilt i årevis, selvom der i de nye generationer af arkitekter kommer flere og flere kvinder. I øjeblikket optages seks kvinder for hver fire mænd på arkitektskolerne. I forbindelse med afholdelsen af seminaret 100 år med kvinder på arkitektskolen fik jeg noget statistisk materiale fra Danske Ark. Af materialet fremgår, at der er 25 % kvindelige ledere i branchen, men kun 11 % partnere. Det er meget tankevækkende, at mange kvindelige arkitekter tager det hårde slæb som sagsarkitekter, byggeledere og lignende, men ikke når op i toppen til det store ansvar. Virksomhedens strategi og udvikling, økonomi, personaleansvar, opsigelser og ansættelser. Her siger vi fra eller gør vi? Og hvorfor så det? Der er snart mange, der har eftersøgt svaret. Er det mændene i toppen, der ikke ønsker at afgive privilegier, magt, til kvinderne? Eller kan hele miseren forklares med børn? Et af de svar, kvinderne selv peger på, når man spørger, hvorfor de ikke vil søge lederstillinger, er: Jamen, man skal arbejde så meget og det er simpelthen vigtigere for mig at give mine børn en god start. Børnesvaret findes i utallige varianter, barsel og amning, økonomi. Et helt andet svar: Der var ikke nogen, der spurgte mig findes også i utallige varianter. Måske kan svaret findes på ligestillingsministerens hjemmeside. Kig selv på www. lige.dk og læs her en lang række gode råd til mere ligestilling. Jeg faldt bla over 10 myter om kvindelige ledere og på hjemmesiden findes undersøgelser og statistik, der bekræfter svarene: 1. Kvinder søger ikke lederjob. Jo, det gør de, men der er en udbredt misforståelse hos både kvinder og mænd om, at man ikke søger et lederjob, hvis man ikke opfordres. Og kvinder opfordres ikke i samme omfang som mænd til at søge lederjob. 2. Virksomhederne ønsker ikke kvindelige ledere. Jo, det vil de gerne. Men selvom de fleste virksomheder gerne vil have kvinder i lederjob, har de ikke nogen strategi for, hvordan de skal få flere kvinder ind i ledelsen. 3. Kvinder er ikke så ambitiøse som mænd. Jo det er de, men de er ikke så gode til at vise det som mænd. Kvinder er mere perfektionistiske, mænd går mere direkte efter magten. 4. Kvinder er ikke så gode ledere som mænd. Jo, faktisk viser adskillige undersøgelser, at medarbejdere vurderer kvindelige ledere lige så højt eller højere end mænd. 5. Kvinder er dygtige ledere, når det handler om omsorg og bløde værdier. Det har vist sig at være en myte. Kvinder og mænd er lige gode til bløde værdier. 6. Mænd bryder sig ikke om kvindelige ledere. Nej, det er ikke rigtigt. Men bryder man sig ikke om sin leder, hænder det oftere, at kønnet får skylden for den dårlige ledelse, når det er en kvindelig leder, end hvis lederen er en mand. 7. Lederjob kan ikke forenes med et godt familieliv og børn. Jo, netop som leder har man gode muligheder for at tilrettelægge jobbet og uddelegere områder, så det kan fungere godt. 2

5 8. Kvinder har sværere ved at etablere netværk end mænd. Nej, men kvinder bruger i højere grad netværk til sparring, hvor mændene bruger netværk mere karriereorienteret og til jobsøgning. 9. Kvinder og mænd har forskellig holdning til ledelse. Nej, men der er meget stor brancheforskel på de fag, hvor der er mange kvindelige ledere, og de fag hvor mændene dominerer. Derfor giver mange statistikker på området et skævt billede. 10.Kvinder bliver ledere, hvis de er dygtige nok. Nej, det sker desværre ikke af sig selv. Kvinder fastholdes i stereotype opfattelser af, hvilke job de er gode til. Ligestillingsministeren har i samarbejde med en lang række offentlige som private virksomheder udarbejdet Charter for flere kvinder i ledelse. Som koncernchef i Cowi Klaus H. Ostenfeld udtrykker det: Jeg har ikke skrevet charteret under med hånden vredet om på ryggen, men fordi det er en god idé. Vi har ikke råd til at se bort fra, at halvdelen af de bedste hoveder sidder på kvinderne. Der udklækkes topkvalificerede kvinder fra alle højere læreranstalter og universiteter i langt højere grad end tidligere. Endda i større takt end mænd. Der er ingen arkitektvirksomheder, som har skrevet under på charteret endnu. Nedenunder har jeg fundet nogle eksempler på store gamle danske arkitektvirksomheder, der burde tage udfordringen om flere kvinder i ledelsen op. Oplysningerne er hentet på virksomhedernes egne hjemmesider: Arkitema: 13 partnere, heraf ingen kvinder. 220 ansatte. C.F. Møller: ni partnere, heraf to kvinder. 300 ansatte. Henning Larsen: seks partnere, heraf én kvinde, 130 ansatte. 3XN: seks partnere, heraf ingen kvinder, 180 ansatte. Vilhelm Lauritzen: otte partnere, heraf ingen kvinder. 45 ansatte. Schmidt Hammer Lassen: seks partnere, heraf ingen kvinder. 200 ansatte. Dissing+Weitling: fire partnere, heraf ingen kvinder. 73 ansatte. Kære medlemmer 1. oktober 1908 blev det muligt for kvinder at læse på Kunstakademiets Arkitektskole. Der gik mange år, inden det blev almindeligt, men idag er 60 % af de nyoptagne på studiet kvinder. I anledning af hundredåret har ARKITEKTFORBUNDET i efteråret afholdt et seminar, hvor vi kiggede nærmere på ligestillingen i arkitektfaget år Bedøm selv status. Har du kommentarer til artiklerne, skriv på ARKITEKTFORBUNDETs debatside eller tilmeld dig netværket: Kvinder i Arkitektfaget. Venlig hilsen, Mette Carstad KVINDE & ARKITEKT

6 kvinder tegnestue

7 Spektrum Arkitekter er en af landets få tegnestuer ledet af unge kvinder. Her har små børn og store projekter det med at komme til verden næsten samtidig. Som i sommer hvor Sofie Willems og Joan Raun lagde sidste hånd på den danske pavillon ved Expo 2008, blev mødre næsten samtidig og fik verdensudstillingens sølvmedalje for bedste design. Af Kirsten Sørrig De er vokset op i hvert sit land og skulle helt til Afrika for at møde hinanden. Men siden det skete i 2004, har danske Joan Raun og belgiske Sofie Willems kørt et tæt og usædvanlig konstruktivt parløb. Ikke kun på deres fælles tegnestue, Spektrum Arkitekter, der blev etableret i 2006 og er kendt for den prisbelønnede danske pavillon ved verdensudstillingen Expo 2008 i Zaragoza, Spanien men også på det mere personlige plan: De er begge 31 år, kvindelige iværksættere, tegnestueindehavere og daglige ledere og så bor de tæt på hinanden på Nørrebro, de deler bil og har hver to små børn på stort set samme alder. Selvom det sidste år var 100 år siden, at de første kvinder blev optaget på Kunstakademiets Arkitektskole, og selvom et flertal af de arkitektstuderende i dag er kvinder, så er tegnestuer ledet af unge kvinder stadig lidt af et særsyn. Derfor var interessen stor, da Joan Raun og Sofie Willems var oplægsholdere på ARKITEKTFORBUNDETs konference Kvinde & Arkitekt Anno 2008, hvor de fortalte om egne arbejder, oplevelser og overlevelse. Vi er både kvinder, arkitekter, iværksættere, tegnestueindehavere, og hvad vi ellers er blevet kaldt. Men i virkeligheden er det meget mere enkelt: Vi er først og fremmest en engageret tegnestue. Vi brænder for det, vi laver. Vi elsker vores fag, og vi kan simpelthen ikke lade være med at lave arkitektur. (Joan Raun) Egen tegnestue med babyer og barsel De kunne nu sagtens have talt om overskud i stedet for overlevelse. For det går godt for Spektrum Arkitekter, som både i 2006 og 2007 blev nomineret af Akademisk Arkitektforening til årets unge danske tegnestue. Og hverken småbørn, babyer eller barsel er en hindring for at have egen tegnestue her ved indgangen til år Fx havde Sofie Willems sin yngste på kun to uger med til åbningsceremonien ved Expo Joan Raun havde til gengæld ikke mulighed for at deltage i åbningen af Expo. Hun førte byggetilsyn på projektet i Spanien hele foråret, indtil forsikringsselskaberne ikke længere ville forsikre hende. Pavillonen skulle stå færdig 14 dage før hendes termin, så hun måtte rejse hjem lige før. Jeg var så opsat på at være der, at jeg næsten var parat til at føde i Spanien, indtil min mand påpegede, at det måske var helt på sin plads at holde fri 14 dage før og efter fødselen, selvom man brænder for sagen og er parat til at lægge det engagement i opgaverne, der kræves, for at det bliver en succes, siger hun og tilføjer: Det er noget af det gode ved at have familie og børn de tvinger én til at prioritere sit liv og sin tid knivskarpt. De var også begge på barsel, da de i 2005 deltog i konkurrencen om den nye strandpromenade i Esbjerg. Det resulterede i både et vinderprojekt og en tegnestue. Vi var fem om projektet fire kvinder og en mand, tre var på barsel, heraf to stadig studerende. I tiden fra vi fik at vide, at vi havde vundet, og indtil offentliggørelsen af konkurrencen, stiftede vi Spektrum Arkitekter, siger Sofie Willems. For hende blev barselsorloven og konkurrencen et vendepunkt; hun havde været ansat på samme tegnestue i tre år og skulle nu vælge, om hun ville holde fast i sin fastansættelse, sikkerhed, gode løn og ordnede arbejdsvilkår, eller om hun skulle kaste sig ud i det spændende eventyr, som en ny tegnestue kunne blive. Det var et dilemma, for jeg var glad for mit arbejde hos Box 25 Arkitekter, og som selvstændig iværksætter er man uden sikkerhedsnet. Men i dag er jeg ikke i tvivl om, at jeg valgte helt rigtigt, fastslår hun. Forståelse og respekt Sofie Willems og Joan Raun kunne begge have barselsorlov for øjeblikket, men i firmaet er der travlt, så de synes ikke lige, at det er det rigtige tidspunkt. Vi havde lyst til at genoptage arbejdet på et tidligt tidspunkt og delvist, så nu Modstående side: Spektrum Arkitekter vandt i 2009 Juan Portas 6 en konkurrence om et eksperimenterende socialt boligbyggeri i Madrid. Lejlighederne er udformet med en så åben og fleksibel planløsning, at de kan rumme et helt liv fra ung til gammel. Næste opslag: Den nye strandpromenade i Esbjerg er typisk for tegnestuens arbejder. Her er vejr og landskab tænkt med ind i projektet som et en kilometer langt forløb med indlagte sanseoplevelser. KVINDE & ARKITEKT

8 kombinerer vi barselsorlov og arbejdsliv, siger Joan Raun. Det er os, der bestemmer, så vi kan sagtens hygge os med vores små uden at slippe tegnestuens aktiviteter helt. Vi kan følge op på igangværende projekter, og når vores kærester ikke kan tage over, så tager vi de små med på arbejdet. Mange har spurgt, om vi havde planlagt at følges ad med børnene, siger Sofie Willems. Men selvom vi var enige om, at det var gode nyheder og nye udfordringer, så tror jeg nok, vi ville have planlagt det lidt anderledes, hvis vi altså havde planlagt. For øjeblikket er de ved at færdiggøre strandpromenaden i Esbjerg, der skal Vi nyder meget den fleksibilitet, det giver at være sin egen chef. Hvis vi ikke har sovet en hel nat om det så skyldes vågne børn eller vigtige deadlines behøver vi hverken forklare noget eller have dårlig samvittighed. Vi kan blot sige: Jeg arbejder hjemme i dag. (Sofie Willems) opføres i løbet af Et eksperimenterende socialt boligbyggeri i Madrid i Spanien, også resultatet af en konkurrence, er ligeledes på trapperne. Desuden har de deltaget i flere konkurrencer i løbet af deres barselsorlov. Det har betydet, at vi nogle gange har haft begge babyer med til møder med samarbejdspartnere, siger Joan Raun. Det er heldigvis blevet mødt med forståelse ja, ligefrem beundring og respekt. Babyer kan være med til at give en god stemning omkring mødebordet, men det kræver selvfølgelig, at ens forretningsforbindelser er velvillige. Det er også nødvendigt, at hjemmefronten bakker op om, at vi arbejder delvist i vores orlov, og heldigvis har vi begge mænd, der har lyst og mulighed for at være meget sammen med deres børn. Vi nyder meget den fleksibilitet, det giver at være sin egen chef. Hvis vi ikke har sovet en hel nat om det så skyldes vågne børn eller vigtige deadlines behøver vi hverken forklare noget eller have dårlig samvittighed. Vi kan blot sige: Jeg arbejder hjemme i dag, siger Sofie Willems og kaster et blik på

9 babyalarmen, der viser, at hendes lille søn sover trygt, mens hans mor bliver interviewet i tegnestuefællesskabet på 4. sal i baghuset midt i København. Det sansende menneske At Spektrum Arkitekter er en tegnestue ledet af kvinder, tænker de sjældent på: Det er et tilfælde, at det blev sådan. Vi er begge glade for, at vi har fundet en god samarbejdspartner i hinanden, men vi har ikke tilstræbt, at det skulle være en kvinde. Det er heller ikke sådan, at vi går efter kvinder, når vi ansætter medarbejdere. Begge køn tilfører faget noget godt, og man kan efter min mening ikke tale om hverken maskulin eller feminin arkitektur. Kønnet er ikke afgørende, siger Joan Raun. Vores særlige kendetegn er, at vi arbejder for en interagerende og oplevelsesrig arkitektur, der sætter sanserne i spil og gør indtryk både i den lille og i den store skala. Vi placerer det sansende menneske centralt og kombinerer alvor med det legende og uforudsigelige, siger hun. Mens tegnestuen ikke er specielt præget af at være ledet af kvinder, så er den ifølge de to arkitekter præget af deres forskellige baggrunde. Sofie Willems er født og opvokset i Belgien og tog første del af sin arkitektuddannelse i Belgien. Hun flyttede derefter til Danmark til sin danske kæreste og vendte efter to års Vi er begge glade for, at vi har fundet en god samarbejdspartner i hinanden, men vi har ikke tilstræbt, at det skulle være en kvinde. Det er et tilfælde, at det blev sådan. Det er heller ikke sådan, at vi går efter kvinder, når vi ansætter medarbejdere. Begge køn tilfører faget noget godt, og man kan efter min mening ikke tale om hverken maskulin eller feminin arkitektur. (Joan Raun) arkitektstudier tilbage til Belgien, hvor hun tog afgangseksamen. Sofie fik herefter job hos Box 25 Arkitekter, men afbrød i flere omgange jobbet med forskellige u-landsrejser. Det blev til to studie- og arbejdsophold i Tan-

10 zania, hvor hun arbejdede med Sustainable Cities Tanga, et FN-projekt i Danida samt et studieophold i Ghana, hvor hun mødte Joan Raun. Joan Raun kombinerede sine studier med et studiejob hos Gehl Architects, hvor hun bla var udstationeret to måneder i Sydafrika i forlængelse af studieopholdet i Ghana, hvor hun arbejdede med byudvikling i Kumasi. Det er meget inspirerende at arbejde steder, der er så væsensforskellige fra ens egen baggrund. Det betyder, at man ikke tager noget som helst for givet, siger hun. Man ser på alt med nye øjne, er åben for, hvad netop det sted fortæller én, ser muligheder og tænker løsninger, som man måske ellers ikke ville have fået øje på. Det giver en god ballast til arbejdet som arkitekt i Danmark, og det er bestemt en arbejdsmåde, vi har taget med os. I vores arbejde stræber vi bevidst efter genfortolkninger af det tilsyneladende velkendte for at skabe et forhold og en forundring mellem bruger, rum og sted. Vi prøver at se på det velkendte med fremmede øjne. Man behøver for øvrigt ikke tage helt til Afrika for at finde store forskelle. Der er også stor forskel på den belgiske og den danske arkitektuddannelse. Den belgiske er meget mere teknisk betonet og Nogle gange har vi haft begge vores babyer med til møder med samarbejdspartnere. Det er heldigvis blevet mødt med forståelse ja, ligefrem beundring og respekt. Babyer kan være med til at give en god stemning omkring mødebordet, men det kræver selvfølgelig, at ens forretningsforbindelser er velvillige. Det er også nødvendigt, at hjemmefronten bakker op om, at vi arbejder delvist i vores orlov, og heldigvis har vi begge mænd, der har lyst og mulighed for at være meget sammen med deres børn. (Joan Raun) ikke så kunstnerisk og kreativ som den danske. For mig har det været en god kombination, siger Sofie Willems. Forskelsbehandling en sjældenhed På konferencen fortalte de to arkitekter, at de kun sjældent har oplevet forskelsbehandling, fordi de er kvinder. Men det er sket. For eksempel da de vandt konkurrencen om strandpromenaden i Esbjerg. Her deltog de sammen med tre andre Stine Christiansen, Kira Snowman og Nathan Romero, der alle var med i Spektrum Arkitekter fra begyndelsen, men senere søgte nye udfordringer med selvstændige projekter. Da Jyske Vestkysten skrev om konkur- rencen, hed det: Den unge spanske arkitekt Nathan J. Romero havde sin stolte far med, da han i går på Esbjerg Rådhus blev hædret som vinder af arkitektkonkurrencen for yngre arkitekter, selvom alle fem arkitekter havde arbejdet ligeværdigt på projektet. Senere stod der så: Spanieren er en del af et internationalt hold med fire piger en belgier og tre danskere, hvis projekt dommerkomiteen betegner som et sanseligt mesterværk. Ja, ellers har der kun været ét andet eksempel, hvor det at være ung og kvinde har spillet ind. Det var KFUK i Århus, der inviterede os til at deltage i en konkurrence om nye lokaliteter for et værested for prostituerede. De ville gerne se et forslag fra os, fordi vi var en ung tegnestue med kvinder i ledelsen så der oplevede vi positiv forskelsbehandling, siger Sofie Willems. Det er også det eneste projekt, hvor det havde en reel betydning, at vi er kvinder, tilføjer Joan Raun. For det kan godt være, at vi er kvinder, arkitekter, iværksættere, tegnestueindehavere, og hvad vi ellers er blevet kaldt. Men i virkeligheden er det meget mere enkelt: Vi er først og fremmest en engageret tegnestue. Vi brænder for det, vi laver. Vi elsker vores fag, og vi kan simpelthen ikke lade være med at lave arkitektur. Modstående side: Ringe i vand den danske pavillon på verdensudstillingen Expo 2008 i Zaragoza, Spanien. Spektrums vinderpavillon bestod af fem cylindre, hver seks meter høje, som dannede separate oplevelsesrum, hvor de besøgende på egen krop kunne mærke de typisk danske ressourcer: vind, vand, biologi, lys og mennesker. Foto: Spektrum Arkitekter 8

11

12 dilemmaerne mellem familie- og arbejdsliv eller hvordan civilsamfundet forsvandt Den generation, der i dag er mellem 30 og 40 år, er på mange måder en historisk nyskabning, idet den som den første i verdenshistorien har realiseret et højere uddannelsesniveau for kvinder end mænd, og samtidig også i kraft af, at kvinderne forventer at bruge denne høje uddannelse til at have et spændende arbejde med udfordringer og karrieremuligheder. Af Karen Sjørup Som den internationalt kendte danske sociolog Gösta Esping-Andersen udtrykker det, er den generation, der i dag er mellem 30 og 40 år, den første generation, hvor kvinder først gifter sig og føder børn, når de selv har fået en god uddannelse og fast arbejde. For blot en generation siden giftede kvinder sig, når de havde fundet en mand, der kunne forsørge dem. Og dermed er kvindens alder ved første barns fødsel steget fra 24 år til i dag 31 år for de højtuddannede. Alligevel er fast arbejde ikke, hvad det har været. Overenskomstansættelse breder sig der, hvor der tidligere var tjenestemandsansættelse, og for mange blandt andre for en del af arkitekterne er jobbet tidsbegrænset projektansættelse, afhængigt af de stærkt skiftende konjunkturer for byggeindustrien, og dermed om virksomheden har fået nok ordrer ind. Mens andre, heriblandt fx sygeplejersker, i stigende grad foretrækker vikaransættelse i stedet for fastansættelse, fordi man hermed kan tjene en væsentligt bedre løn. Men samtidig med at man måske tjener en god løn på de tidsbegrænsede ansættelser, er usikkerheden større og dermed også tilskyndelsen til at arbejde hårdere og stresse sig selv med deadlines. Det store løngab Lønforskellen mellem kvinder og mænd er stadig stor. Fx kan en mand med en mellemlang videregående uddannelse på Dette løngab reflekteres også i familien, hvor man i gennemsnit ser, at kvinder lægger fem-seks timer mere end mænd på husarbejdet, mens manden tilsvarende forøger sin tid på arbejdet med fem-seks timer og dermed lægger endnu et par længder til det forspring, som han havde i kraft af forskellen på timelønnen. det private arbejdsmarked tjene en halv gang mere end en kvinde med samme uddannelsesniveau, som er ansat i den kommunale sektor i samme tidsrum. Det betyder, at der for de store kvinde- og mandeområder på arbejdsmarkedet fastholdes et væsentligt løngab mellem kvinder og mænd trods kvindernes generelle højere uddannelse. Dette løngab reflekteres også i familien, hvor man i gennemsnit ser, at kvinder lægger fem-seks timer mere end mænd på husarbejdet, mens manden tilsvarende forøger sin tid på arbejdet med femseks timer og dermed lægger endnu et par længder til det forspring, som han havde i kraft af forskellen på timelønnen. Og tilsvarende har manden som regel med rette argumenteret for, at familiens budget ikke kan holde til, at han afholder den i øvrigt ret rigelige del af barselsorloven, som han i princippet har mulighed for at tage. I praksis afholder fædrene stadig kun lidt over en uge mere end de to uger, som er reserveret for dem i forbindelse med fødslen. Men der er ingen tvivl om, at denne andel vil stige, når manden har mulighed for fuld lønkompensation. Hvad bruger kvinderne da de fem-seks timer ekstra om ugen i hjemmet til? Ja, man kan først og fremmest påvise, at kvinderne fortrinsvis laver det ufleksible arbejde på hverdage. Dvs. afhente børn, købe ind, lave hverdagsmad og sørge for vask og rengøring. I weekenderne kommer manden så på banen med storindkøb, weekendmad, børneaktiviteter og sport. Og mændene har faktisk for ikke at gøre dem uret forøget den tid, de bruger på familien, kraftigt. Alligevel bruger kvinderne ikke mindre tid på de samme aktiviteter: børn, madlavning og indkøb. Hvor de fleste mener at vide, at kvinder bruger væsentlig mere tid på indkøb end mænd, må man konstatere, at mændene også bruger forbløffende meget af deres fritid på indkøb, og det gør kvinderne også. Man ser billedet for sig af familien, som forlyster sig hele lørdagen og måske mange søndage i indkøbscentrene med disses righoldige tilbud. Jeg er sik- 10

13 kert ikke den eneste, der uforvarende har forsøgt at købe en seng i IKEA under en skoleferie, og samtidig måttet erfare, at sengeafdelingen er blevet et stort hoppeparadis for ferierende børn. Det forsvundne forsamlingshus-danmark Samtidig kan jeg iagttage forskellen på nutidige veluddannede og vellønnede forældres liv og mine egne forældres liv. Min mor var lige som de fleste kvinder dengang hjemmegående, til børnene blev store, og oveni havde hun en ung pige og/eller en rengøringshjælp til at hjælpe sig med det huslige. Disse tjenende ånder måtte hyppigt passe børnene om aftenen, hvor mine forældre flittigt deltog i civilsamfundets aktiviteter: det politiske arbejde, museumsforening, kunstforening, besøgte biblioteket eller gik på aftenskole for at lære alskens uundværlige kompetencer som sprog, maskinskrivning, keramik og bogbinding. I dag er disse civilsamfundsaktiviteter skrumpet ind til næsten ingenting. De unge børnefamilier har sjældent tid eller overskud til at deltage i hverken det kirkelige, det kulturelle eller det politiske liv. Aftenskoler, politiske foreninger, menighedsråd og kommunalbestyrelser er i stigende grad befolket af pensionister. Og dermed er grundlaget for vores lokalt orienterede politiske kultur i forsamlingshus-danmark også forsvundet. I princippet er mange af de tidligere uformelle kvindefunktioner såsom omsorg for gamle og syge familiemedlemmer samt egne børn og børnebørn overtaget af det offentlige og blevet et lønarbejde for kvinder. Alligevel vil de fleste erfare, at omsorgen for ældre i dette samfund ikke ville fungere, hvis ikke de midaldrende døtre for det er i høj grad Mændene bruger forbløffende meget af deres fritid på indkøb, og det gør kvinderne også. Man ser billedet for sig af familien, som forlyster sig hele lørdagen og måske mange søndage med i indkøbscentrene med disses righoldige tilbud. Jeg er sikkert ikke den eneste, der uforvarende har forsøgt at købe en seng i IKEA under en skoleferie, og samtidig måttet erfare, at sengeafdelingen er blevet et stort hoppeparadis for ferierende børn. kvinderne tog del i dette arbejde, forhandlede og gik ærinder, gjorde rent og hyggesnakkede. Ligesom omsorgen for egne børn jo heller ikke er gjort ved at aflevere børnene i døren til skole eller daginstitutioner. Også dette arbejde kræver sin kvinde med lukkedage, syge børn, forældremøder og konsultationer, besøg hos læge m.v. Og også disse funktioner tager kvinderne sig mest af, selvom der i dag lægges vægt på, at begge forældre deltager i samarbejdet. Men pointen er jo, at begge forældre eller rettere den enkelte forælder af begge køn har fået dette arbejde oveni en fuldtidsarbejdsdag, samtidig med at vi stiller stadig større krav til, hvad en rigtig forælder gør og deltager i, hvilken mad vi spiser og det job, vi har. De lokale fællesskaber er i langt højere grad end før blevet professionelle fællesskaber eller forældrefællesskaber, som tilsvarende har fået stadig mindre at gøre med de gamle fællesskaber, det kommunale, menigheden, kulturlivet og høj- og aftenskolelivet. Det skaber et mere fattigt samfund, hvor sammenhængskraften er mindre, og familien bliver en hellig men særdeles ustabil ko. Lektor, sociolog og kønsforsker Karen Sjørup fra Roskilde Universitetscenter understreger, at i praksis afholder fædrene stadig kun lidt over en uges baresorlov mere end de to uger, der er reserveret til dem i forbindelse med barnets fødsel. Men der er ingen tvivl om, at denne andel vil stige, når manden har mulighed for fuld lønkompensation. KVINDE & ARKITEKT

14 statistik og kolde facts om køn og ligestilling Specialkonsulent i ARKITEKTFORBUNDET, cand.polit. Ib Sander-Hansen har kigget i statistikkerne med et skarpt øje for ulighed og lønforskelle i arkitektfaget. Figur 1 og 2 Arkitektfaget går fra at være et mandsdomineret fag til at blive et fag domineret af kvinder. Figur 1: Viser, at der siden 1998 er flest kvindelige studerende ved de to akademiske arkitektskoler. Figur 2: Viser, at der siden 2003 uddannes flest kvindelige arkitekter. Kilde: Danmarks Statistik Figur 4 Figuren viser, at kvindelige arkitekter har en markant højere ledighed end mandlige arkitekter. Kilde: Akademikernes Arbejdsløshedskasse Figur 1: Antal studerende, akademiske arkitekter Mænd Kvinder Figur 2: Antal kandidater, akademiske arkitekter Mænd Kvinder Figur 5 Figuren viser, at kvindelige arkitekter generelt får lavere løn end mænd. På tegnestuevirksomhederne får kvinderne i gennemsnit 8,5 procentpoint mindre i løn end mænd. I det øvrige private, dvs. privat ansættelse uden for overenskomsten med Danske Ark, får kvinder i gennemsnit 17,2 procentpoint mindre i løn end mænd Figur 3: Antal arbejdsløshedsforsikrede, AAK Akademiske arkitekter Mænd Kvinder Figur 4: Gennemsnitlig ledighedsprocent, akademiske arkitekter Mænd Kvinder 12

15 Tabel 5: Lønforskellen Indeks, mænds løn = 100 % Kvindernes løn I alt Ens aldersfordeling Arkitektvirksomhederne 90,5 95,5 Øvrige private 82,8 90,4 Offentlige 91,3 97,8 Kilde: ARKITEKTFORBUNDETs lønstatistik, 2008 Figur 6: Aldersfordelingen, arkitektvirksomhederne Figur 7: Aldersfordelingen, kmn. og reg år år år år år år år år år 68- år Mænd Kvinder Kvinder Mænd I det offentlige får kvinder i gennemsnit 8,7 procentpoint mindre i løn end mænd. Figur 6 og 7 Lønforskellene er størst i private ansættelser, hvor de ansatte ikke er dækket af overenskomsten med Danske Ark. Forskellene kan delvis forklares via forskelle i mænds og kvinders anciennitet på arbejdsmarkedet / alder (illustreret i figur 6 og 7). Men selv når man renser tallene for anciennitet og alder, er lønforskellene mellem mænd og kvinder stadig markante. Kilde: ARKITEKTFORBUNDETs lønstatistik, 2008 Figur 8, 9 og 10 Viser den gennemsnitlige bruttoløn for hhv. mænd og kvinder på de tre ansættelsesområder: arkitektvirksomhederne, øvrig privat ansættelse og det offentlige. Af alle tre figurer fremgår det, at kvinderne hurtigt sakker bagud i lønudviklingen i forhold til mænd med samme alder. Kilde: ARKITEKTFORBUNDETs lønstatistik, 2008 Gennemsnitsbruttoløn Gennemsnitsbruttoløn Gennemsnitsbruttoløn Figur 8: Ansatte i arkitektvirksomhederne Afgangsår Kvinder Mænd Udglattet, Kvinder Udglattet, Mænd Figur 9: Øvrige privatansatte Afgangsår Kvinder Mænd Udglattet, Kvinder Udglattet, Mænd Figur 10: Offentligt ansatte >1974 Afgangsår Kvinder Mænd Udglattet, Kvinder mænd Udglattet, Mænd KVINDE & ARKITEKT

16 er det ikke bedst, hvis vi får ligestilling ad frivillighedens vej?

17 ARKFOKUS bringer her et af kapitlerne fra Gretelise Holms bog Hvorfor er feminister så snerpede? 30 spørgsmål om køn og ligestilling. Journalisten og forfatteren Gretelise Holm, der var blandt oplægsholderne på ARKITEKTFORBUNDETs kvindekonference, fortæller i sin bog om den tidligste kamp for kvinders borgerrettigheder om hvordan køn, seksualitet og biologi op igennem historien har været brugt til at retfærdiggøre kvindens underordnede stilling i samfundet. Og så giver hun svar på 30 af de mest almindelige spørgsmål i debatten om køn og ligestilling. Det er virksomhedernes ret selv at sammensætte deres ledelse. Og desuden vil kvinder helst vælges på deres kompetencer og ikke på deres køn. Sådan sagde vicedirektør i Dansk Industri, Bolette Christensen, til dagbladet Politiken i oktober Baggrunden var, at Dansk Magisterforening havde foreslået kvoteringslovgivning, hvis ikke danske bestyrelser i løbet af tre år nåede op på en kvindeandel på 40 procent. Ingrid Stage, formand for Dansk Magisterforening, pegede på Norge, hvor truslen om kønskvotering i 2007 havde tredoblet antallet af kvinder til at udgøre 24 procent af bestyrelsesmedlemmerne. Ingrid Stage mente, at man også i Danmark måtte sætte udsigten til tvang bag ligestillingskravet: Fine ord er ikke længere nok. Kvinders kvalifikationer ligger uudnyttede hen, fordi mænd peger på mænd, når de vælger nye bestyrelsesmedlemmer. Selvom der i 2007 var en del virksomheder, som arbejdede aktivt for at få flere kvinder til topstillingerne, så ser det i et større perspektiv stadig sort ud for danske kvinder. Ifølge en undersøgelse fra Institut for Konjunkturanalyse arbejdede kun otte procent af de private virksomheder bevidst med at rekruttere kvinder til ledelsen. 12 procent af de offentlige institutioner havde en tilsvarende ligestillingspolitik. Mænd skal ikke tvinges Diskussionen om frivillighed eller tvang har præget mange andre ligestillingsområder. Skal barselsorloven øremærkes til mænd, eller skal man vente på, at de selv ønsker at dele den mere ligeligt med kvinder? Barselsorlov skal ikke øremærkes til mænd, for hvis de så ikke tager den, kommer barnet tidligere i institution, og det er jo ikke meningen med det, sagde den danske ligestillingsminister Karen Jespersen i 2007 til Politiken. Vi har været for optimistiske og troet, at ligestilling ikke længere var nogen voldsom udfordring... når tingene ikke ændrer sig, må der somme tider lovgivning til. (De Konservatives daværende politiske ordfører Pia Christmas Møller til Politiken 27. september 2007) Tilsvarende overvejelser har ingen politikere, når det gælder om at øremærke barselsorlov til kvinder, for de kan ikke nægte at tage barselsorlov eller hvad? Til forslaget fra Dansk Magisterforening om at true med kvotering for at få flere kvinder ind i bestyrelser og direktioner, sagde ligestillingsministeren: Jeg har altid været modstander af kønskvotering, dér er jeg helt stålsat. Det svarer til at knæsætte, at kvinder er svagere end mænd. Det må da for pokker være muligt for kvinderne at gøre sig gældende, så de kan få nogle lederstillinger. Der lød dog ingen protester fra den daværende ligestillingsminister, da nogle universiteter i 2007 indførte positiv særbehandling af mænd, som ikke kunne konkurrere med kvindernes høje karaktergennemsnit. Det har altid været den fremherskende mening, at mænd ikke skal tvinges til at dele ledelsen af samfundet og virksomhederne med kvinder. Eller til at gå på barselsorlov og dele det ulønnede reproduktionsarbejde med kvinderne. Frygten for tvang og kvotering har aldrig været så voldsom den anden vej rundt. Kvinders barselsorlov er blevet fastsat ved lov, hvilket man ikke skal beklage. Og i 30 ernes kriseår blev gifte kvinder tvunget hjem fra arbejdsmarkedet. I dag er tvangen mere subtil og indirekte. Eksempelvis kan man mene, at når mænd ikke tager barselsorlov, så tvinges kvinder på lang barselsorlov. Og når mænd og kvinders lønforhold er sådan, at familien ikke har råd til, at manden tager forældreorlov eller deltidsarbejde, så tvinges kvinder af de økonomiske omstændigheder til at gøre det. Desuden har mænd i århundreder haft monopol og delvist monopol på embeder og stillinger, hvilket vel også kan kaldes kvotering og en slags tvang i forhold til kvinder. Det er de nedarvede skævheder efter disse tvangssystemer, som det har vist sig meget svært at udligne ad frivillighedens vej. Gretelise Holm: Hvorfor er feminister så snerpede? 30 spørgsmål om køn og ligestilling. 196 sider. 170 kr. Forlaget Lindhardt og Ringhof. KVINDE & ARKITEKT

18 arkitektur og kvindeliv For Olga Popovic Larsen og Anne Beim har 100-året for kvinders indtog på arkitektskolerne en særlig betydning, for det var i jubilæumsåret, de blev udnævnt til professorer i henholdsvis Teknologi og Bærende Konstruktioner. Som landets eneste kvindelige professorer i arkitektur. Af Kirsten Sørrig 16

19

20 Men jeg må tilstå, at jeg er overrasket over, at der generelt ikke er flere kvinder på topposter her. I Makedonien så vi op til Danmark og Skandinavien og tænkte: Det er sådan det burde være her ligestilling og en høj levestandard. (Olga Popovic Larsen) Der gik over 80 år fra de første kvinder blev optaget på Kunstakademiets Arkitektskole i 1908, til Danmark fik sin første kvindelige professor i arkitektur. Og derefter endnu en snes år før næste udnævnelse. Men så var der til gengæld også tale om to kvindelige professorer på een gang: Anne Beim centerleder, arkitekt og ph.d. blev udnævnt til professor i Arkitekturens Teknologi, og Olga Popovic Larsen civilingeniør, arkitekt og ph.d. blev udnævnt til professor i Bærende Konstruktioner, begge i To kvinder og det endda på to af de såkaldt tunge professorater, som det gang på gang blev fremhævet. Nu sidder de to yngre kvinder på deres tunge poster dør om dør i moderne glaskontorer på Institut for Teknologi på Kunstakademiets Arkitektskole på Holmen. Og da ARKFOKUS møder dem til et dobbeltinterview om arkitektur og kvindeliv umiddelbart efter ARKITEKT- FORBUNDETs konference Kvinde & Arkitekt Anno 2008 er den ene af dem faktisk slet ikke klar over, at de er alene på kvindesiden om at have nået så høje poster inden for den danske arkitektverden. Er vi de eneste kvindelige professorer i arkitektur i Danmark? spørger Olga Popovic Larsen overrasket. Anne Beim nikker. Det anede jeg ikke, siger Olga Popovic Larsen. Jeg bliver helt stolt selvom det ikke er noget, jeg har skænket en tanke før. Vi er anden generation. Hanne Kjærholm var første generation og hidtil eneste kvindelige professor, men hun var vist ikke ansat på fuldtid, siger Anne Beim og tilføjer: Man kan ikke sige, at udviklingen ligefrem er gået hurtigt. Når jeg hører mænd sige, at kvinder er ved at overtage arkitektfaget, så siger jeg altid, at det burde de have gjort for længst. Da jeg begyndte at læse i 1980 erne, var over 40 procent af de studerende kvinder, og da jeg tog afgang, var det vist 48 procent så det burde afspejle sig overalt i dag på arkitektskolerne, på tegnestuerne, overalt. Udviklingen burde være slået igennem, men det er den ikke. To kvinder mange fællestræk De to nye professorer har mange fællestræk: De er begge i midten af 40 erne, de har stor international erfaring, de har familie og hjemmeboende børn, de elsker deres fag, forskningen, mødet med de studerende og at undervise. Og selvom ingen af dem har haft en professortitel som mål, så turde de begge sige ja, da de blev opfordret til at søge. Jeg ville nok ikke have søgt uden en klar opfordring, siger de næsten enstemmigt, men af vidt forskellige grunde. Ingen kunne forestille sig, at vi ville miste Boje Lundgaard i så ung en alder, så at få hans professorat har aldrig været i mine tanker. Han var min lærer under studiet og senere min chef, og jeg savner ham meget, både professionelt og personligt. Det at træde ind i Boje Lundgaards stilling føltes svært, selvom der gik fire år, før hans stilling blev opslået, siger Anne Beim. Hun havde været daglig leder af Center for Industriel Arkitektur i fire år, da hun blev professor. Efter afgangen fra Kunstakademiets Arkitektskole i 1990 arbejdede hun som forskningsassistent samt som praktiserende arkitekt i flere tegnestuefællesskaber, før hun valgte forskningsvejen. Desuden har hun siddet i en lang række råd og udvalg, og for øjeblikket er hun blandt andet formand for Arkitekturudvalget under Statens Kunstfond. Olga Popovic Larsen er fra Makedonien, men kom til København fra en lektorstilling ved Sheffield Universitet i England, hvor hun havde været ansat siden Bedre arkitektur handler om menneskelivet i alle aspekter. Det er ikke specielt maskulint eller feminint kønnet er ikke det afgørende, siger Anne Beim, som for nylig blev udnævnt til professor i Arkitekturens Teknologi på Kunstakademiets Arkitektskole. 18

Fysisk planlægger til Plankontoret

Fysisk planlægger til Plankontoret 7/2008 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND Soft CellS Stategi for fremtidens landsbyer dansk arkitekt i argentina tema: ledelse i arkitektverdenen www.mim.dk Fysisk planlægger til Plankontoret

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Charter giver chancer

Charter giver chancer November 2008 & ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE KVINDER KARRIERE Charter giver chancer Ligestillingsministeren har i samarbejde med ti offentlige og ti private virksomheder

Læs mere

6/2006 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND TEMA: ANTISTRESS DANSKE ARKITEKTER I MEXICO NYE ARKITEKTJOBS I BYGGEBRANCHEN

6/2006 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND TEMA: ANTISTRESS DANSKE ARKITEKTER I MEXICO NYE ARKITEKTJOBS I BYGGEBRANCHEN 6/2006 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND TEMA: ANTISTRESS DANSKE ARKITEKTER I MEXICO NYE ARKITEKTJOBS I BYGGEBRANCHEN Arkitektur Guide Øerne Arkitektur Guide Øerne Med Arkitektur Guide Øerne

Læs mere

TEMA: BYVÅBEN OG STORKOMMUNER

TEMA: BYVÅBEN OG STORKOMMUNER 5/2005 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND TEMA: BYVÅBEN OG STORKOMMUNER LÆS OGSÅ OM ARKITEKTFORBUNDETS LANDSMØDE I ÅRHUS OG VALG TIL REPRÆSENTANTSKABET - Hvem byggede Marmorkirken? Hvornår?

Læs mere

Fyret for at sige chefen imod

Fyret for at sige chefen imod 0 8 23. april 2008 Socialrådgivere på Samsø: Fyret for at sige chefen imod OK08 på plads Ni ud af ti sagde ja 5 Hala og Ahlam i Sandholm Løsladt uden varsel 6 Hemmelig millionær Støtter socialrådgivers

Læs mere

Hva med far. Mænds forventninger og erfaringer med at blive far. Projekt Forud ROSKILDE KOMMUNE

Hva med far. Mænds forventninger og erfaringer med at blive far. Projekt Forud ROSKILDE KOMMUNE Hva med far Mænds forventninger og erfaringer med at blive far Udarbejdet af lektor Kenneth Reinicke (RUC) for Roskilde Kommune Med midler fra Sundhedsstyrelsens»Satspulje«Projekt Forud ROSKILDE KOMMUNE

Læs mere

Metteskorr 10/02/05 15:03 Side 1 KVINDER BRYDER GRÆNSER

Metteskorr 10/02/05 15:03 Side 1 KVINDER BRYDER GRÆNSER Metteskorr 10/02/05 15:03 Side 1 KVINDER BRYDER GRÆNSER Metteskorr 10/02/05 15:03 Side 2 Kvinder bryder grænser ligestilling og arbejdsmarked i EU Informations Forlag og forfatterne 2005 Sats: Mediefabrikken

Læs mere

10/2007 DEN MASKULINE LYSESTAGE DEN GRØNNE TEGNESTUE NEW YORK/KØBENHAVN HVAD SKAL ARKITEKTER MED EN OVERENSKOMST?

10/2007 DEN MASKULINE LYSESTAGE DEN GRØNNE TEGNESTUE NEW YORK/KØBENHAVN HVAD SKAL ARKITEKTER MED EN OVERENSKOMST? 10/2007 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND DEN MASKULINE LYSESTAGE DEN GRØNNE TEGNESTUE NEW YORK/KØBENHAVN HVAD SKAL ARKITEKTER MED EN OVERENSKOMST? Arkitekternes Pensionskasse Rentesatser i

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

Karen Sjørup Charlotte Kirkegaard. Center for Ligestillingsforskning Roskilde Universitetscenter. Kvinder i Kunst

Karen Sjørup Charlotte Kirkegaard. Center for Ligestillingsforskning Roskilde Universitetscenter. Kvinder i Kunst Af Karen Sjørup Charlotte Kirkegaard Center for Ligestillingsforskning Roskilde Universitetscenter Kvinder i Kunst En undersøgelse af danske kvindelige kunstneres levevilkår 2006-2007 Kvinder i Kunst Karen

Læs mere

TEMA: BOLIGER OG DESIGN TIL ÆLDRE 1/2006 LÆS OGSÅ: SYV SKARPE TIL NY REKTOR FOR ARKITEKTSKOLEN AARHUS

TEMA: BOLIGER OG DESIGN TIL ÆLDRE 1/2006 LÆS OGSÅ: SYV SKARPE TIL NY REKTOR FOR ARKITEKTSKOLEN AARHUS 1/2006 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND TEMA: BOLIGER OG DESIGN TIL ÆLDRE LÆS OGSÅ: SYV SKARPE TIL NY REKTOR FOR ARKITEKTSKOLEN AARHUS LEDIGE ARKITEKTJOBS: NORSKE TEGNESTUER RÅBER PÅ ARBEJDSKRAFT

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND 9/2007 HENNING LARSEN I ALBANIEN SMYKKEKUNSTNER, CAND.ARCH. TEMA: ARKITEKTERNES TILLIDSMÆND M/K

TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND 9/2007 HENNING LARSEN I ALBANIEN SMYKKEKUNSTNER, CAND.ARCH. TEMA: ARKITEKTERNES TILLIDSMÆND M/K 9/2007 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND HENNING LARSEN I ALBANIEN SMYKKEKUNSTNER, CAND.ARCH. TEMA: ARKITEKTERNES TILLIDSMÆND M/K Arkitekternes Pensionskasse Rentesatser i AP 2007 Pensionsordninger:

Læs mere

KVINDER KAN FÅ SUCCES MED EGEN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

KVINDER KAN FÅ SUCCES MED EGEN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE KVINDER KAN FÅ SUCCES MED EGEN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE forord Flere kvinder skal med på væksttoget Iværksætterkulturen i Danmark blomstrer med mange nye og innovative virksomheder. Iværksættere

Læs mere

Nr. 1. 2012. Mette var trainee:

Nr. 1. 2012. Mette var trainee: Nr. 1. 2012 Mette var trainee: Brug dit netværk og bliv klogere på dig selv side 8 Funktio-hvaffor-noget? Kend funktionærloven side 10 Fyret da han blev far side 12 Sådan får du tid til både familie og

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Offentlig. I piskeregn vender køerne halen til

Offentlig. I piskeregn vender køerne halen til Offentlig Ledelse04 Udgivet i samarbejde mellem HK/Kommunal Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening 11 I piskeregn vender køerne halen til Det samme gør medarbejderne til chefen, hvis de mødes af

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst 03 14 16 19 Et moderne eventyr De første medarbejdere Sæbe i sutteflasken Opsving i en krisetid INDHOLD Side 03 Et moderne eventyr 04-05 På vej mod nye

Læs mere

INGE BLEV SYNDEBUK LONES NYE KLUMME NÅR ROS KLINGER HULT 9 VIL GERNE PÅ PENSION MEN ÆLDRE LEDERE KAN LOKKES TIL AT BLIVE 16

INGE BLEV SYNDEBUK LONES NYE KLUMME NÅR ROS KLINGER HULT 9 VIL GERNE PÅ PENSION MEN ÆLDRE LEDERE KAN LOKKES TIL AT BLIVE 16 14 22. september 2011 BRØNDERSLEV INGE BLEV SYNDEBUK LONES NYE KLUMME NÅR ROS KLINGER HULT 9 VIL GERNE PÅ PENSION MEN ÆLDRE LEDERE KAN LOKKES TIL AT BLIVE 16 OVER 200 SAGER I JOBCENTRE UANSTÆNDIGT OG KYNISK

Læs mere

AKANDEN. Tema: Plads til det hele menneske arbejde og fritid i balance?

AKANDEN. Tema: Plads til det hele menneske arbejde og fritid i balance? 4 02 AKANDEN Tema: Plads til det hele menneske arbejde og fritid i balance? Er vi groet fast i arbejdstiden? Døgnbemanding - dagvagter - flextid. Arbejdstiden varierer meget fra sted til sted i amtet.

Læs mere

Forsikring. Tema. Vejen til et direktørjob side 6. En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10. Det faglige system er også et karrierevalg side 12

Forsikring. Tema. Vejen til et direktørjob side 6. En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10. Det faglige system er også et karrierevalg side 12 Nr. 3 - Maj 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Vejen til et direktørjob side 6 En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10 Det faglige system er også et karrierevalg

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere

Aktiv aldring. Social Fokus. Flere veje, mange måder. Alder ingen hindring Gerda og Erik: Der skal ske noget

Aktiv aldring. Social Fokus. Flere veje, mange måder. Alder ingen hindring Gerda og Erik: Der skal ske noget Social Fokus ældre april 2012 Aktiv aldring Flere veje, mange måder Alder ingen hindring Gerda og Erik: Der skal ske noget Alle har ressourcer Ældre i Aarhus hjælper hinanden fra min stol Marianne Skov

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

kr fa Hanne Boel magasinet Når faglighed og talent arbejder sammen side 4 et værdifuldt valg side 8 side 16 side 18 side 26 Nr. 3.

kr fa Hanne Boel magasinet Når faglighed og talent arbejder sammen side 4 et værdifuldt valg side 8 side 16 side 18 side 26 Nr. 3. kr fa magasinet et værdifuldt valg Nr. 3. 2011 UDDANNELSE Giver dig højere livskvalitet og mere i løn side 8 FANDT KÆRLIGHEDEN og blev cirkusprinsesse side 16 NYE FERIEREGLER lidt lettere for dig side

Læs mere

Hvorfor danske fædre ikke tager mere barselsorlov

Hvorfor danske fædre ikke tager mere barselsorlov Hvorfor danske fædre ikke tager mere barselsorlov Bacheloropgave Sociologisk Institut, Københavns Universitet Af Lea Vedel Drews Vejleder: Yvonne Due Billing Antal tegn: 93.984 Antal tegn i fodnoter: 4.222

Læs mere

tæt på kræft tætpåkræft

tæt på kræft tætpåkræft Nr. 4 December 2009 7. årgang Kræftens Bekæmpelse tæt på kræft tætpåkræft Man har pligt til at være der, når nogen bliver ramt af kræft Indhold Hurtigere diagnoser kan redde 500 liv om året 3 Et hus uden

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere