TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND"

Transkript

1 01/2009 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND KVINDE & ARKITEKT 2009

2 TEMA: KVINDE & ARKITEKT 2009 ARKITEKTFORBUNDETs konference Kvinde & Arkitekt Anno 2008 trak fulde huse den 21. november sidste år og ligestillingskonferencen har været en væsentlig inspirationskilde til dette temanummer. I Kvinde & Arkitekt 2009 tager ARK- FOKUS tråden op efter konferencens oplægsholdere og den livlige debat, der fulgte i kølvandet. Fotograf Bogdan Szymczyk tog billeder for ARKFOKUS, og her på siderne kan du bla læse om den unge succesrige tegnestue Spektrum, hvor babyer og barsel ikke står i vejen for karrieren, og om hvordan de to nyudnævnte professorer på Kunstakademiets Arkitektskolen, Anne Beim og Olga Popovic Larsen tackler udfordringerne i deres (arbejds)liv. Derudover er der uddrag af Gretelise Holms debatbog Hvorfor er feminister så snerpede?, ARKITEKTFORBUNDETs formand Mette Carstads arkklumme med stærke meninger om kvinder og ledelse, kort om projektet 100 år med kvinder på Kunstakademiets Arkitektskole, arkitekt Sidse Grangaards dagbog fra en uge med ligestillingsbriller på, statistikker og kolde facts om køn og ligestilling, en tankevækkede artikel af RUC-lektor og kvindeforsker Karen Sjørup om kvinder og familieliv og en reportage med fotos og citater fra ARKITEKTFOR- BUNDETs kvindekonference sidste år (se ARKFOKUS forside). Venlig hilsen, ARKFOKUS-redaktionen. PS: Læs og deltag i debatten på ARKITEKTFORBUNDETs netværk Kvinder i arkitektfaget : Konstfack söker Professor i inredningsarkitektur med inriktning mot möbeldesign. Sista ansökningsdag 16 februari. Läs mer på vår hemsida KONTINGENTNEDSÆTTELSE Som medlem af ARKITEKTFORBUNDET kan du søge om nedsættelse af kvartalskontingent, hvis du har været ledig eller på orlov. Du skal have været ledig eller haft orlov i mindst 10 uger inden for et kvartal for at kunne opnå kontingentnedsættelse. Kontingentnedsættelse søges hvert kvartal. Denne ansøgningskupon sendes til: ARKITEKTFORBUNDET Arkitekternes Hus Strandgade 27A 1401 København K Kuponen kan også faxes på nummer: Den skal være ARKITEKTFORBUNDET i hænde senest den 16. marts Undertegnede ansøger hermed om kontingentnedsættelse (venligst skriv med blokbogstaver) Navn Adresse CPR-nummer q Jeg er fuldtidsledig og er tilmeldt det lokale jobcenter som jobsøgende q Jeg er ansat på deltid og modtager supplerende dagpenge q Jeg er ansat med løntilskud i det offentlige q Jeg er i virksomhedspraktik q Jeg har barselsorlov eller børnepasningsorlov q Andet Undertegnede erklærer på tro og love at ovenstående oplysninger er korrekt afgivet for 1. kvartal 2009 Dato Underskrift NB: Kontingentnedsættelse gælder ikke medlemmer på dimittendsatsen (kr. 400,- pr. kvartal).

3 indhold: ARKFOKUS 5. årgang, januar 2009 Udgiver ARKITEKTFORBUNDET ved direktør Arne Ennegaard Jørgensen Strandgade 27A 1401 København K T (+45) E Redaktion Ansv. redaktør: Anne-Marie Gregersen Redaktionssekretær: Cornelius Colding Redaktion: Stine Munch-Nielsen og Claus Padkær, informationskonsulenter i ARKITEKTFORBUNDET. E Grafiker Bogdan Szymczyk Fotos i bladet. Bogdan Szymczyk (hvis intet andet er angivet). Inspirationsgruppe Anders Bak, Axel Bendtsen, Britta Daugaard, Lars Poulsen, Naja McNair, Pernille Herzberg, Rikke Kirstine Larsen, Rikke Stenbro og Sidse Grangaard Forsiden Forsidecollage med reportagefotos fra ARKITEKTFORBUNDETs konference Kvinde & Arkitekt Anno 2008, nov. 08: Bogdan Szymczyk. Abonnementsservice Arkitektens Forlag Overgaden oven Vandet 10, København K T (kl ) E Annoncer Steffen Petersen, E Per Christensen, E Lone Andersen, E Arkitektens Forlag, T Tryk PJ Schmidt Grafisk Produktion ISSN: Medlem af Dansk Fagpresseforening Oplag: 5000 Udkommer med 10 numre årligt Abonnement: 490 kr. årligt Arkitektens Forlag Ovengaden oven Vandet 10, København K T Artiklerne i ARKFOKUS står for den enkelte forfatters egen regning og er ikke nødvendigvis udtryk for bladets eller ARKITEKTFORBUNDETs holdning. TEMANUMMER: KVINDE & ARKITEKT VIL KVINDERNE IKKE LEDE? Hvorfor er kun én ud af ti arkitektpartnere kvinde? Arkklumme af ARKITEKTFORBUNDETs formand, Mette Carstad. 4 TO KVINDER OG EN TEGNESTUE Interview med indehaverne af Spektrum Arkitekter, Sofie Wilems og Joan Raun, om samarbejde, familieliv og faglige prioriteringer. 10 HVORDAN CIVILSAMFUNDET FORSVANDT Lektor, sociolog og kønsforsker Karen Sjørup skriver om tidens højtuddannede kvinder og udviklingen på hjemmefronten. 12 (U)LIGESTILLING I TAL Facts og statistik om ulighed og lønforskelle i arkitektfaget. 14 FEMINISTER OG FORDOMME Læs et kapitel fra Gretelise Holms debatbog Hvorfor er feminister så snerpede? 16 PROFESSOREN ER EN KVINDE! Dobbeltinterview med de to kvindelige professorer på Kunstakademiets Arkitektskole, arkitekterne Anne Beim og Olga Popovic Larsen, der taler om karriere, arbejde og familieliv. 22 BLADE FRA EN DAGBOG Dagbog fra en uge med ligestillingsbriller på. Af arkitekt, ph.d. Sidse Grangaard. 24 FEMALE FORCES Evaluering af kvindernes 100 års jubilæum på Kunstakademiets Arkitektskole. 26 HUSET FULDT AF KVINDER Reportage fra ARKITEKTFORBUNDETs ligestillingskonference i Arkitekternes Hus. 33 ARKITEKTFORBUNDETS BUDGET 2009 FARVEL TIL ARKFOKUS 1

4 vil kvinder ikke lede? Der er ikke noget nyt i, at der er flere mandlige end kvindelige ledere. Det gælder på alle ledelsesniveauer, men især på topchef-niveauet er kønsfordelingen helt skæv. Utallige statistikker viser dette og arkitektverdenen skiller sig ikke ud. 9 ud af 10 partnere i arkitektvirksomhederne og topcheferne i det offentlige er mænd. Og dette tal har været stabilt i årevis, selvom der i de nye generationer af arkitekter kommer flere og flere kvinder. I øjeblikket optages seks kvinder for hver fire mænd på arkitektskolerne. I forbindelse med afholdelsen af seminaret 100 år med kvinder på arkitektskolen fik jeg noget statistisk materiale fra Danske Ark. Af materialet fremgår, at der er 25 % kvindelige ledere i branchen, men kun 11 % partnere. Det er meget tankevækkende, at mange kvindelige arkitekter tager det hårde slæb som sagsarkitekter, byggeledere og lignende, men ikke når op i toppen til det store ansvar. Virksomhedens strategi og udvikling, økonomi, personaleansvar, opsigelser og ansættelser. Her siger vi fra eller gør vi? Og hvorfor så det? Der er snart mange, der har eftersøgt svaret. Er det mændene i toppen, der ikke ønsker at afgive privilegier, magt, til kvinderne? Eller kan hele miseren forklares med børn? Et af de svar, kvinderne selv peger på, når man spørger, hvorfor de ikke vil søge lederstillinger, er: Jamen, man skal arbejde så meget og det er simpelthen vigtigere for mig at give mine børn en god start. Børnesvaret findes i utallige varianter, barsel og amning, økonomi. Et helt andet svar: Der var ikke nogen, der spurgte mig findes også i utallige varianter. Måske kan svaret findes på ligestillingsministerens hjemmeside. Kig selv på www. lige.dk og læs her en lang række gode råd til mere ligestilling. Jeg faldt bla over 10 myter om kvindelige ledere og på hjemmesiden findes undersøgelser og statistik, der bekræfter svarene: 1. Kvinder søger ikke lederjob. Jo, det gør de, men der er en udbredt misforståelse hos både kvinder og mænd om, at man ikke søger et lederjob, hvis man ikke opfordres. Og kvinder opfordres ikke i samme omfang som mænd til at søge lederjob. 2. Virksomhederne ønsker ikke kvindelige ledere. Jo, det vil de gerne. Men selvom de fleste virksomheder gerne vil have kvinder i lederjob, har de ikke nogen strategi for, hvordan de skal få flere kvinder ind i ledelsen. 3. Kvinder er ikke så ambitiøse som mænd. Jo det er de, men de er ikke så gode til at vise det som mænd. Kvinder er mere perfektionistiske, mænd går mere direkte efter magten. 4. Kvinder er ikke så gode ledere som mænd. Jo, faktisk viser adskillige undersøgelser, at medarbejdere vurderer kvindelige ledere lige så højt eller højere end mænd. 5. Kvinder er dygtige ledere, når det handler om omsorg og bløde værdier. Det har vist sig at være en myte. Kvinder og mænd er lige gode til bløde værdier. 6. Mænd bryder sig ikke om kvindelige ledere. Nej, det er ikke rigtigt. Men bryder man sig ikke om sin leder, hænder det oftere, at kønnet får skylden for den dårlige ledelse, når det er en kvindelig leder, end hvis lederen er en mand. 7. Lederjob kan ikke forenes med et godt familieliv og børn. Jo, netop som leder har man gode muligheder for at tilrettelægge jobbet og uddelegere områder, så det kan fungere godt. 2

5 8. Kvinder har sværere ved at etablere netværk end mænd. Nej, men kvinder bruger i højere grad netværk til sparring, hvor mændene bruger netværk mere karriereorienteret og til jobsøgning. 9. Kvinder og mænd har forskellig holdning til ledelse. Nej, men der er meget stor brancheforskel på de fag, hvor der er mange kvindelige ledere, og de fag hvor mændene dominerer. Derfor giver mange statistikker på området et skævt billede. 10.Kvinder bliver ledere, hvis de er dygtige nok. Nej, det sker desværre ikke af sig selv. Kvinder fastholdes i stereotype opfattelser af, hvilke job de er gode til. Ligestillingsministeren har i samarbejde med en lang række offentlige som private virksomheder udarbejdet Charter for flere kvinder i ledelse. Som koncernchef i Cowi Klaus H. Ostenfeld udtrykker det: Jeg har ikke skrevet charteret under med hånden vredet om på ryggen, men fordi det er en god idé. Vi har ikke råd til at se bort fra, at halvdelen af de bedste hoveder sidder på kvinderne. Der udklækkes topkvalificerede kvinder fra alle højere læreranstalter og universiteter i langt højere grad end tidligere. Endda i større takt end mænd. Der er ingen arkitektvirksomheder, som har skrevet under på charteret endnu. Nedenunder har jeg fundet nogle eksempler på store gamle danske arkitektvirksomheder, der burde tage udfordringen om flere kvinder i ledelsen op. Oplysningerne er hentet på virksomhedernes egne hjemmesider: Arkitema: 13 partnere, heraf ingen kvinder. 220 ansatte. C.F. Møller: ni partnere, heraf to kvinder. 300 ansatte. Henning Larsen: seks partnere, heraf én kvinde, 130 ansatte. 3XN: seks partnere, heraf ingen kvinder, 180 ansatte. Vilhelm Lauritzen: otte partnere, heraf ingen kvinder. 45 ansatte. Schmidt Hammer Lassen: seks partnere, heraf ingen kvinder. 200 ansatte. Dissing+Weitling: fire partnere, heraf ingen kvinder. 73 ansatte. Kære medlemmer 1. oktober 1908 blev det muligt for kvinder at læse på Kunstakademiets Arkitektskole. Der gik mange år, inden det blev almindeligt, men idag er 60 % af de nyoptagne på studiet kvinder. I anledning af hundredåret har ARKITEKTFORBUNDET i efteråret afholdt et seminar, hvor vi kiggede nærmere på ligestillingen i arkitektfaget år Bedøm selv status. Har du kommentarer til artiklerne, skriv på ARKITEKTFORBUNDETs debatside eller tilmeld dig netværket: Kvinder i Arkitektfaget. Venlig hilsen, Mette Carstad KVINDE & ARKITEKT

6 kvinder tegnestue

7 Spektrum Arkitekter er en af landets få tegnestuer ledet af unge kvinder. Her har små børn og store projekter det med at komme til verden næsten samtidig. Som i sommer hvor Sofie Willems og Joan Raun lagde sidste hånd på den danske pavillon ved Expo 2008, blev mødre næsten samtidig og fik verdensudstillingens sølvmedalje for bedste design. Af Kirsten Sørrig De er vokset op i hvert sit land og skulle helt til Afrika for at møde hinanden. Men siden det skete i 2004, har danske Joan Raun og belgiske Sofie Willems kørt et tæt og usædvanlig konstruktivt parløb. Ikke kun på deres fælles tegnestue, Spektrum Arkitekter, der blev etableret i 2006 og er kendt for den prisbelønnede danske pavillon ved verdensudstillingen Expo 2008 i Zaragoza, Spanien men også på det mere personlige plan: De er begge 31 år, kvindelige iværksættere, tegnestueindehavere og daglige ledere og så bor de tæt på hinanden på Nørrebro, de deler bil og har hver to små børn på stort set samme alder. Selvom det sidste år var 100 år siden, at de første kvinder blev optaget på Kunstakademiets Arkitektskole, og selvom et flertal af de arkitektstuderende i dag er kvinder, så er tegnestuer ledet af unge kvinder stadig lidt af et særsyn. Derfor var interessen stor, da Joan Raun og Sofie Willems var oplægsholdere på ARKITEKTFORBUNDETs konference Kvinde & Arkitekt Anno 2008, hvor de fortalte om egne arbejder, oplevelser og overlevelse. Vi er både kvinder, arkitekter, iværksættere, tegnestueindehavere, og hvad vi ellers er blevet kaldt. Men i virkeligheden er det meget mere enkelt: Vi er først og fremmest en engageret tegnestue. Vi brænder for det, vi laver. Vi elsker vores fag, og vi kan simpelthen ikke lade være med at lave arkitektur. (Joan Raun) Egen tegnestue med babyer og barsel De kunne nu sagtens have talt om overskud i stedet for overlevelse. For det går godt for Spektrum Arkitekter, som både i 2006 og 2007 blev nomineret af Akademisk Arkitektforening til årets unge danske tegnestue. Og hverken småbørn, babyer eller barsel er en hindring for at have egen tegnestue her ved indgangen til år Fx havde Sofie Willems sin yngste på kun to uger med til åbningsceremonien ved Expo Joan Raun havde til gengæld ikke mulighed for at deltage i åbningen af Expo. Hun førte byggetilsyn på projektet i Spanien hele foråret, indtil forsikringsselskaberne ikke længere ville forsikre hende. Pavillonen skulle stå færdig 14 dage før hendes termin, så hun måtte rejse hjem lige før. Jeg var så opsat på at være der, at jeg næsten var parat til at føde i Spanien, indtil min mand påpegede, at det måske var helt på sin plads at holde fri 14 dage før og efter fødselen, selvom man brænder for sagen og er parat til at lægge det engagement i opgaverne, der kræves, for at det bliver en succes, siger hun og tilføjer: Det er noget af det gode ved at have familie og børn de tvinger én til at prioritere sit liv og sin tid knivskarpt. De var også begge på barsel, da de i 2005 deltog i konkurrencen om den nye strandpromenade i Esbjerg. Det resulterede i både et vinderprojekt og en tegnestue. Vi var fem om projektet fire kvinder og en mand, tre var på barsel, heraf to stadig studerende. I tiden fra vi fik at vide, at vi havde vundet, og indtil offentliggørelsen af konkurrencen, stiftede vi Spektrum Arkitekter, siger Sofie Willems. For hende blev barselsorloven og konkurrencen et vendepunkt; hun havde været ansat på samme tegnestue i tre år og skulle nu vælge, om hun ville holde fast i sin fastansættelse, sikkerhed, gode løn og ordnede arbejdsvilkår, eller om hun skulle kaste sig ud i det spændende eventyr, som en ny tegnestue kunne blive. Det var et dilemma, for jeg var glad for mit arbejde hos Box 25 Arkitekter, og som selvstændig iværksætter er man uden sikkerhedsnet. Men i dag er jeg ikke i tvivl om, at jeg valgte helt rigtigt, fastslår hun. Forståelse og respekt Sofie Willems og Joan Raun kunne begge have barselsorlov for øjeblikket, men i firmaet er der travlt, så de synes ikke lige, at det er det rigtige tidspunkt. Vi havde lyst til at genoptage arbejdet på et tidligt tidspunkt og delvist, så nu Modstående side: Spektrum Arkitekter vandt i 2009 Juan Portas 6 en konkurrence om et eksperimenterende socialt boligbyggeri i Madrid. Lejlighederne er udformet med en så åben og fleksibel planløsning, at de kan rumme et helt liv fra ung til gammel. Næste opslag: Den nye strandpromenade i Esbjerg er typisk for tegnestuens arbejder. Her er vejr og landskab tænkt med ind i projektet som et en kilometer langt forløb med indlagte sanseoplevelser. KVINDE & ARKITEKT

8 kombinerer vi barselsorlov og arbejdsliv, siger Joan Raun. Det er os, der bestemmer, så vi kan sagtens hygge os med vores små uden at slippe tegnestuens aktiviteter helt. Vi kan følge op på igangværende projekter, og når vores kærester ikke kan tage over, så tager vi de små med på arbejdet. Mange har spurgt, om vi havde planlagt at følges ad med børnene, siger Sofie Willems. Men selvom vi var enige om, at det var gode nyheder og nye udfordringer, så tror jeg nok, vi ville have planlagt det lidt anderledes, hvis vi altså havde planlagt. For øjeblikket er de ved at færdiggøre strandpromenaden i Esbjerg, der skal Vi nyder meget den fleksibilitet, det giver at være sin egen chef. Hvis vi ikke har sovet en hel nat om det så skyldes vågne børn eller vigtige deadlines behøver vi hverken forklare noget eller have dårlig samvittighed. Vi kan blot sige: Jeg arbejder hjemme i dag. (Sofie Willems) opføres i løbet af Et eksperimenterende socialt boligbyggeri i Madrid i Spanien, også resultatet af en konkurrence, er ligeledes på trapperne. Desuden har de deltaget i flere konkurrencer i løbet af deres barselsorlov. Det har betydet, at vi nogle gange har haft begge babyer med til møder med samarbejdspartnere, siger Joan Raun. Det er heldigvis blevet mødt med forståelse ja, ligefrem beundring og respekt. Babyer kan være med til at give en god stemning omkring mødebordet, men det kræver selvfølgelig, at ens forretningsforbindelser er velvillige. Det er også nødvendigt, at hjemmefronten bakker op om, at vi arbejder delvist i vores orlov, og heldigvis har vi begge mænd, der har lyst og mulighed for at være meget sammen med deres børn. Vi nyder meget den fleksibilitet, det giver at være sin egen chef. Hvis vi ikke har sovet en hel nat om det så skyldes vågne børn eller vigtige deadlines behøver vi hverken forklare noget eller have dårlig samvittighed. Vi kan blot sige: Jeg arbejder hjemme i dag, siger Sofie Willems og kaster et blik på

9 babyalarmen, der viser, at hendes lille søn sover trygt, mens hans mor bliver interviewet i tegnestuefællesskabet på 4. sal i baghuset midt i København. Det sansende menneske At Spektrum Arkitekter er en tegnestue ledet af kvinder, tænker de sjældent på: Det er et tilfælde, at det blev sådan. Vi er begge glade for, at vi har fundet en god samarbejdspartner i hinanden, men vi har ikke tilstræbt, at det skulle være en kvinde. Det er heller ikke sådan, at vi går efter kvinder, når vi ansætter medarbejdere. Begge køn tilfører faget noget godt, og man kan efter min mening ikke tale om hverken maskulin eller feminin arkitektur. Kønnet er ikke afgørende, siger Joan Raun. Vores særlige kendetegn er, at vi arbejder for en interagerende og oplevelsesrig arkitektur, der sætter sanserne i spil og gør indtryk både i den lille og i den store skala. Vi placerer det sansende menneske centralt og kombinerer alvor med det legende og uforudsigelige, siger hun. Mens tegnestuen ikke er specielt præget af at være ledet af kvinder, så er den ifølge de to arkitekter præget af deres forskellige baggrunde. Sofie Willems er født og opvokset i Belgien og tog første del af sin arkitektuddannelse i Belgien. Hun flyttede derefter til Danmark til sin danske kæreste og vendte efter to års Vi er begge glade for, at vi har fundet en god samarbejdspartner i hinanden, men vi har ikke tilstræbt, at det skulle være en kvinde. Det er et tilfælde, at det blev sådan. Det er heller ikke sådan, at vi går efter kvinder, når vi ansætter medarbejdere. Begge køn tilfører faget noget godt, og man kan efter min mening ikke tale om hverken maskulin eller feminin arkitektur. (Joan Raun) arkitektstudier tilbage til Belgien, hvor hun tog afgangseksamen. Sofie fik herefter job hos Box 25 Arkitekter, men afbrød i flere omgange jobbet med forskellige u-landsrejser. Det blev til to studie- og arbejdsophold i Tan-

10 zania, hvor hun arbejdede med Sustainable Cities Tanga, et FN-projekt i Danida samt et studieophold i Ghana, hvor hun mødte Joan Raun. Joan Raun kombinerede sine studier med et studiejob hos Gehl Architects, hvor hun bla var udstationeret to måneder i Sydafrika i forlængelse af studieopholdet i Ghana, hvor hun arbejdede med byudvikling i Kumasi. Det er meget inspirerende at arbejde steder, der er så væsensforskellige fra ens egen baggrund. Det betyder, at man ikke tager noget som helst for givet, siger hun. Man ser på alt med nye øjne, er åben for, hvad netop det sted fortæller én, ser muligheder og tænker løsninger, som man måske ellers ikke ville have fået øje på. Det giver en god ballast til arbejdet som arkitekt i Danmark, og det er bestemt en arbejdsmåde, vi har taget med os. I vores arbejde stræber vi bevidst efter genfortolkninger af det tilsyneladende velkendte for at skabe et forhold og en forundring mellem bruger, rum og sted. Vi prøver at se på det velkendte med fremmede øjne. Man behøver for øvrigt ikke tage helt til Afrika for at finde store forskelle. Der er også stor forskel på den belgiske og den danske arkitektuddannelse. Den belgiske er meget mere teknisk betonet og Nogle gange har vi haft begge vores babyer med til møder med samarbejdspartnere. Det er heldigvis blevet mødt med forståelse ja, ligefrem beundring og respekt. Babyer kan være med til at give en god stemning omkring mødebordet, men det kræver selvfølgelig, at ens forretningsforbindelser er velvillige. Det er også nødvendigt, at hjemmefronten bakker op om, at vi arbejder delvist i vores orlov, og heldigvis har vi begge mænd, der har lyst og mulighed for at være meget sammen med deres børn. (Joan Raun) ikke så kunstnerisk og kreativ som den danske. For mig har det været en god kombination, siger Sofie Willems. Forskelsbehandling en sjældenhed På konferencen fortalte de to arkitekter, at de kun sjældent har oplevet forskelsbehandling, fordi de er kvinder. Men det er sket. For eksempel da de vandt konkurrencen om strandpromenaden i Esbjerg. Her deltog de sammen med tre andre Stine Christiansen, Kira Snowman og Nathan Romero, der alle var med i Spektrum Arkitekter fra begyndelsen, men senere søgte nye udfordringer med selvstændige projekter. Da Jyske Vestkysten skrev om konkur- rencen, hed det: Den unge spanske arkitekt Nathan J. Romero havde sin stolte far med, da han i går på Esbjerg Rådhus blev hædret som vinder af arkitektkonkurrencen for yngre arkitekter, selvom alle fem arkitekter havde arbejdet ligeværdigt på projektet. Senere stod der så: Spanieren er en del af et internationalt hold med fire piger en belgier og tre danskere, hvis projekt dommerkomiteen betegner som et sanseligt mesterværk. Ja, ellers har der kun været ét andet eksempel, hvor det at være ung og kvinde har spillet ind. Det var KFUK i Århus, der inviterede os til at deltage i en konkurrence om nye lokaliteter for et værested for prostituerede. De ville gerne se et forslag fra os, fordi vi var en ung tegnestue med kvinder i ledelsen så der oplevede vi positiv forskelsbehandling, siger Sofie Willems. Det er også det eneste projekt, hvor det havde en reel betydning, at vi er kvinder, tilføjer Joan Raun. For det kan godt være, at vi er kvinder, arkitekter, iværksættere, tegnestueindehavere, og hvad vi ellers er blevet kaldt. Men i virkeligheden er det meget mere enkelt: Vi er først og fremmest en engageret tegnestue. Vi brænder for det, vi laver. Vi elsker vores fag, og vi kan simpelthen ikke lade være med at lave arkitektur. Modstående side: Ringe i vand den danske pavillon på verdensudstillingen Expo 2008 i Zaragoza, Spanien. Spektrums vinderpavillon bestod af fem cylindre, hver seks meter høje, som dannede separate oplevelsesrum, hvor de besøgende på egen krop kunne mærke de typisk danske ressourcer: vind, vand, biologi, lys og mennesker. Foto: Spektrum Arkitekter 8

11

12 dilemmaerne mellem familie- og arbejdsliv eller hvordan civilsamfundet forsvandt Den generation, der i dag er mellem 30 og 40 år, er på mange måder en historisk nyskabning, idet den som den første i verdenshistorien har realiseret et højere uddannelsesniveau for kvinder end mænd, og samtidig også i kraft af, at kvinderne forventer at bruge denne høje uddannelse til at have et spændende arbejde med udfordringer og karrieremuligheder. Af Karen Sjørup Som den internationalt kendte danske sociolog Gösta Esping-Andersen udtrykker det, er den generation, der i dag er mellem 30 og 40 år, den første generation, hvor kvinder først gifter sig og føder børn, når de selv har fået en god uddannelse og fast arbejde. For blot en generation siden giftede kvinder sig, når de havde fundet en mand, der kunne forsørge dem. Og dermed er kvindens alder ved første barns fødsel steget fra 24 år til i dag 31 år for de højtuddannede. Alligevel er fast arbejde ikke, hvad det har været. Overenskomstansættelse breder sig der, hvor der tidligere var tjenestemandsansættelse, og for mange blandt andre for en del af arkitekterne er jobbet tidsbegrænset projektansættelse, afhængigt af de stærkt skiftende konjunkturer for byggeindustrien, og dermed om virksomheden har fået nok ordrer ind. Mens andre, heriblandt fx sygeplejersker, i stigende grad foretrækker vikaransættelse i stedet for fastansættelse, fordi man hermed kan tjene en væsentligt bedre løn. Men samtidig med at man måske tjener en god løn på de tidsbegrænsede ansættelser, er usikkerheden større og dermed også tilskyndelsen til at arbejde hårdere og stresse sig selv med deadlines. Det store løngab Lønforskellen mellem kvinder og mænd er stadig stor. Fx kan en mand med en mellemlang videregående uddannelse på Dette løngab reflekteres også i familien, hvor man i gennemsnit ser, at kvinder lægger fem-seks timer mere end mænd på husarbejdet, mens manden tilsvarende forøger sin tid på arbejdet med fem-seks timer og dermed lægger endnu et par længder til det forspring, som han havde i kraft af forskellen på timelønnen. det private arbejdsmarked tjene en halv gang mere end en kvinde med samme uddannelsesniveau, som er ansat i den kommunale sektor i samme tidsrum. Det betyder, at der for de store kvinde- og mandeområder på arbejdsmarkedet fastholdes et væsentligt løngab mellem kvinder og mænd trods kvindernes generelle højere uddannelse. Dette løngab reflekteres også i familien, hvor man i gennemsnit ser, at kvinder lægger fem-seks timer mere end mænd på husarbejdet, mens manden tilsvarende forøger sin tid på arbejdet med femseks timer og dermed lægger endnu et par længder til det forspring, som han havde i kraft af forskellen på timelønnen. Og tilsvarende har manden som regel med rette argumenteret for, at familiens budget ikke kan holde til, at han afholder den i øvrigt ret rigelige del af barselsorloven, som han i princippet har mulighed for at tage. I praksis afholder fædrene stadig kun lidt over en uge mere end de to uger, som er reserveret for dem i forbindelse med fødslen. Men der er ingen tvivl om, at denne andel vil stige, når manden har mulighed for fuld lønkompensation. Hvad bruger kvinderne da de fem-seks timer ekstra om ugen i hjemmet til? Ja, man kan først og fremmest påvise, at kvinderne fortrinsvis laver det ufleksible arbejde på hverdage. Dvs. afhente børn, købe ind, lave hverdagsmad og sørge for vask og rengøring. I weekenderne kommer manden så på banen med storindkøb, weekendmad, børneaktiviteter og sport. Og mændene har faktisk for ikke at gøre dem uret forøget den tid, de bruger på familien, kraftigt. Alligevel bruger kvinderne ikke mindre tid på de samme aktiviteter: børn, madlavning og indkøb. Hvor de fleste mener at vide, at kvinder bruger væsentlig mere tid på indkøb end mænd, må man konstatere, at mændene også bruger forbløffende meget af deres fritid på indkøb, og det gør kvinderne også. Man ser billedet for sig af familien, som forlyster sig hele lørdagen og måske mange søndage i indkøbscentrene med disses righoldige tilbud. Jeg er sik- 10

13 kert ikke den eneste, der uforvarende har forsøgt at købe en seng i IKEA under en skoleferie, og samtidig måttet erfare, at sengeafdelingen er blevet et stort hoppeparadis for ferierende børn. Det forsvundne forsamlingshus-danmark Samtidig kan jeg iagttage forskellen på nutidige veluddannede og vellønnede forældres liv og mine egne forældres liv. Min mor var lige som de fleste kvinder dengang hjemmegående, til børnene blev store, og oveni havde hun en ung pige og/eller en rengøringshjælp til at hjælpe sig med det huslige. Disse tjenende ånder måtte hyppigt passe børnene om aftenen, hvor mine forældre flittigt deltog i civilsamfundets aktiviteter: det politiske arbejde, museumsforening, kunstforening, besøgte biblioteket eller gik på aftenskole for at lære alskens uundværlige kompetencer som sprog, maskinskrivning, keramik og bogbinding. I dag er disse civilsamfundsaktiviteter skrumpet ind til næsten ingenting. De unge børnefamilier har sjældent tid eller overskud til at deltage i hverken det kirkelige, det kulturelle eller det politiske liv. Aftenskoler, politiske foreninger, menighedsråd og kommunalbestyrelser er i stigende grad befolket af pensionister. Og dermed er grundlaget for vores lokalt orienterede politiske kultur i forsamlingshus-danmark også forsvundet. I princippet er mange af de tidligere uformelle kvindefunktioner såsom omsorg for gamle og syge familiemedlemmer samt egne børn og børnebørn overtaget af det offentlige og blevet et lønarbejde for kvinder. Alligevel vil de fleste erfare, at omsorgen for ældre i dette samfund ikke ville fungere, hvis ikke de midaldrende døtre for det er i høj grad Mændene bruger forbløffende meget af deres fritid på indkøb, og det gør kvinderne også. Man ser billedet for sig af familien, som forlyster sig hele lørdagen og måske mange søndage med i indkøbscentrene med disses righoldige tilbud. Jeg er sikkert ikke den eneste, der uforvarende har forsøgt at købe en seng i IKEA under en skoleferie, og samtidig måttet erfare, at sengeafdelingen er blevet et stort hoppeparadis for ferierende børn. kvinderne tog del i dette arbejde, forhandlede og gik ærinder, gjorde rent og hyggesnakkede. Ligesom omsorgen for egne børn jo heller ikke er gjort ved at aflevere børnene i døren til skole eller daginstitutioner. Også dette arbejde kræver sin kvinde med lukkedage, syge børn, forældremøder og konsultationer, besøg hos læge m.v. Og også disse funktioner tager kvinderne sig mest af, selvom der i dag lægges vægt på, at begge forældre deltager i samarbejdet. Men pointen er jo, at begge forældre eller rettere den enkelte forælder af begge køn har fået dette arbejde oveni en fuldtidsarbejdsdag, samtidig med at vi stiller stadig større krav til, hvad en rigtig forælder gør og deltager i, hvilken mad vi spiser og det job, vi har. De lokale fællesskaber er i langt højere grad end før blevet professionelle fællesskaber eller forældrefællesskaber, som tilsvarende har fået stadig mindre at gøre med de gamle fællesskaber, det kommunale, menigheden, kulturlivet og høj- og aftenskolelivet. Det skaber et mere fattigt samfund, hvor sammenhængskraften er mindre, og familien bliver en hellig men særdeles ustabil ko. Lektor, sociolog og kønsforsker Karen Sjørup fra Roskilde Universitetscenter understreger, at i praksis afholder fædrene stadig kun lidt over en uges baresorlov mere end de to uger, der er reserveret til dem i forbindelse med barnets fødsel. Men der er ingen tvivl om, at denne andel vil stige, når manden har mulighed for fuld lønkompensation. KVINDE & ARKITEKT

14 statistik og kolde facts om køn og ligestilling Specialkonsulent i ARKITEKTFORBUNDET, cand.polit. Ib Sander-Hansen har kigget i statistikkerne med et skarpt øje for ulighed og lønforskelle i arkitektfaget. Figur 1 og 2 Arkitektfaget går fra at være et mandsdomineret fag til at blive et fag domineret af kvinder. Figur 1: Viser, at der siden 1998 er flest kvindelige studerende ved de to akademiske arkitektskoler. Figur 2: Viser, at der siden 2003 uddannes flest kvindelige arkitekter. Kilde: Danmarks Statistik Figur 4 Figuren viser, at kvindelige arkitekter har en markant højere ledighed end mandlige arkitekter. Kilde: Akademikernes Arbejdsløshedskasse Figur 1: Antal studerende, akademiske arkitekter Mænd Kvinder Figur 2: Antal kandidater, akademiske arkitekter Mænd Kvinder Figur 5 Figuren viser, at kvindelige arkitekter generelt får lavere løn end mænd. På tegnestuevirksomhederne får kvinderne i gennemsnit 8,5 procentpoint mindre i løn end mænd. I det øvrige private, dvs. privat ansættelse uden for overenskomsten med Danske Ark, får kvinder i gennemsnit 17,2 procentpoint mindre i løn end mænd Figur 3: Antal arbejdsløshedsforsikrede, AAK Akademiske arkitekter Mænd Kvinder Figur 4: Gennemsnitlig ledighedsprocent, akademiske arkitekter Mænd Kvinder 12

15 Tabel 5: Lønforskellen Indeks, mænds løn = 100 % Kvindernes løn I alt Ens aldersfordeling Arkitektvirksomhederne 90,5 95,5 Øvrige private 82,8 90,4 Offentlige 91,3 97,8 Kilde: ARKITEKTFORBUNDETs lønstatistik, 2008 Figur 6: Aldersfordelingen, arkitektvirksomhederne Figur 7: Aldersfordelingen, kmn. og reg år år år år år år år år år 68- år Mænd Kvinder Kvinder Mænd I det offentlige får kvinder i gennemsnit 8,7 procentpoint mindre i løn end mænd. Figur 6 og 7 Lønforskellene er størst i private ansættelser, hvor de ansatte ikke er dækket af overenskomsten med Danske Ark. Forskellene kan delvis forklares via forskelle i mænds og kvinders anciennitet på arbejdsmarkedet / alder (illustreret i figur 6 og 7). Men selv når man renser tallene for anciennitet og alder, er lønforskellene mellem mænd og kvinder stadig markante. Kilde: ARKITEKTFORBUNDETs lønstatistik, 2008 Figur 8, 9 og 10 Viser den gennemsnitlige bruttoløn for hhv. mænd og kvinder på de tre ansættelsesområder: arkitektvirksomhederne, øvrig privat ansættelse og det offentlige. Af alle tre figurer fremgår det, at kvinderne hurtigt sakker bagud i lønudviklingen i forhold til mænd med samme alder. Kilde: ARKITEKTFORBUNDETs lønstatistik, 2008 Gennemsnitsbruttoløn Gennemsnitsbruttoløn Gennemsnitsbruttoløn Figur 8: Ansatte i arkitektvirksomhederne Afgangsår Kvinder Mænd Udglattet, Kvinder Udglattet, Mænd Figur 9: Øvrige privatansatte Afgangsår Kvinder Mænd Udglattet, Kvinder Udglattet, Mænd Figur 10: Offentligt ansatte >1974 Afgangsår Kvinder Mænd Udglattet, Kvinder mænd Udglattet, Mænd KVINDE & ARKITEKT

16 er det ikke bedst, hvis vi får ligestilling ad frivillighedens vej?

17 ARKFOKUS bringer her et af kapitlerne fra Gretelise Holms bog Hvorfor er feminister så snerpede? 30 spørgsmål om køn og ligestilling. Journalisten og forfatteren Gretelise Holm, der var blandt oplægsholderne på ARKITEKTFORBUNDETs kvindekonference, fortæller i sin bog om den tidligste kamp for kvinders borgerrettigheder om hvordan køn, seksualitet og biologi op igennem historien har været brugt til at retfærdiggøre kvindens underordnede stilling i samfundet. Og så giver hun svar på 30 af de mest almindelige spørgsmål i debatten om køn og ligestilling. Det er virksomhedernes ret selv at sammensætte deres ledelse. Og desuden vil kvinder helst vælges på deres kompetencer og ikke på deres køn. Sådan sagde vicedirektør i Dansk Industri, Bolette Christensen, til dagbladet Politiken i oktober Baggrunden var, at Dansk Magisterforening havde foreslået kvoteringslovgivning, hvis ikke danske bestyrelser i løbet af tre år nåede op på en kvindeandel på 40 procent. Ingrid Stage, formand for Dansk Magisterforening, pegede på Norge, hvor truslen om kønskvotering i 2007 havde tredoblet antallet af kvinder til at udgøre 24 procent af bestyrelsesmedlemmerne. Ingrid Stage mente, at man også i Danmark måtte sætte udsigten til tvang bag ligestillingskravet: Fine ord er ikke længere nok. Kvinders kvalifikationer ligger uudnyttede hen, fordi mænd peger på mænd, når de vælger nye bestyrelsesmedlemmer. Selvom der i 2007 var en del virksomheder, som arbejdede aktivt for at få flere kvinder til topstillingerne, så ser det i et større perspektiv stadig sort ud for danske kvinder. Ifølge en undersøgelse fra Institut for Konjunkturanalyse arbejdede kun otte procent af de private virksomheder bevidst med at rekruttere kvinder til ledelsen. 12 procent af de offentlige institutioner havde en tilsvarende ligestillingspolitik. Mænd skal ikke tvinges Diskussionen om frivillighed eller tvang har præget mange andre ligestillingsområder. Skal barselsorloven øremærkes til mænd, eller skal man vente på, at de selv ønsker at dele den mere ligeligt med kvinder? Barselsorlov skal ikke øremærkes til mænd, for hvis de så ikke tager den, kommer barnet tidligere i institution, og det er jo ikke meningen med det, sagde den danske ligestillingsminister Karen Jespersen i 2007 til Politiken. Vi har været for optimistiske og troet, at ligestilling ikke længere var nogen voldsom udfordring... når tingene ikke ændrer sig, må der somme tider lovgivning til. (De Konservatives daværende politiske ordfører Pia Christmas Møller til Politiken 27. september 2007) Tilsvarende overvejelser har ingen politikere, når det gælder om at øremærke barselsorlov til kvinder, for de kan ikke nægte at tage barselsorlov eller hvad? Til forslaget fra Dansk Magisterforening om at true med kvotering for at få flere kvinder ind i bestyrelser og direktioner, sagde ligestillingsministeren: Jeg har altid været modstander af kønskvotering, dér er jeg helt stålsat. Det svarer til at knæsætte, at kvinder er svagere end mænd. Det må da for pokker være muligt for kvinderne at gøre sig gældende, så de kan få nogle lederstillinger. Der lød dog ingen protester fra den daværende ligestillingsminister, da nogle universiteter i 2007 indførte positiv særbehandling af mænd, som ikke kunne konkurrere med kvindernes høje karaktergennemsnit. Det har altid været den fremherskende mening, at mænd ikke skal tvinges til at dele ledelsen af samfundet og virksomhederne med kvinder. Eller til at gå på barselsorlov og dele det ulønnede reproduktionsarbejde med kvinderne. Frygten for tvang og kvotering har aldrig været så voldsom den anden vej rundt. Kvinders barselsorlov er blevet fastsat ved lov, hvilket man ikke skal beklage. Og i 30 ernes kriseår blev gifte kvinder tvunget hjem fra arbejdsmarkedet. I dag er tvangen mere subtil og indirekte. Eksempelvis kan man mene, at når mænd ikke tager barselsorlov, så tvinges kvinder på lang barselsorlov. Og når mænd og kvinders lønforhold er sådan, at familien ikke har råd til, at manden tager forældreorlov eller deltidsarbejde, så tvinges kvinder af de økonomiske omstændigheder til at gøre det. Desuden har mænd i århundreder haft monopol og delvist monopol på embeder og stillinger, hvilket vel også kan kaldes kvotering og en slags tvang i forhold til kvinder. Det er de nedarvede skævheder efter disse tvangssystemer, som det har vist sig meget svært at udligne ad frivillighedens vej. Gretelise Holm: Hvorfor er feminister så snerpede? 30 spørgsmål om køn og ligestilling. 196 sider. 170 kr. Forlaget Lindhardt og Ringhof. KVINDE & ARKITEKT

18 arkitektur og kvindeliv For Olga Popovic Larsen og Anne Beim har 100-året for kvinders indtog på arkitektskolerne en særlig betydning, for det var i jubilæumsåret, de blev udnævnt til professorer i henholdsvis Teknologi og Bærende Konstruktioner. Som landets eneste kvindelige professorer i arkitektur. Af Kirsten Sørrig 16

19

20 Men jeg må tilstå, at jeg er overrasket over, at der generelt ikke er flere kvinder på topposter her. I Makedonien så vi op til Danmark og Skandinavien og tænkte: Det er sådan det burde være her ligestilling og en høj levestandard. (Olga Popovic Larsen) Der gik over 80 år fra de første kvinder blev optaget på Kunstakademiets Arkitektskole i 1908, til Danmark fik sin første kvindelige professor i arkitektur. Og derefter endnu en snes år før næste udnævnelse. Men så var der til gengæld også tale om to kvindelige professorer på een gang: Anne Beim centerleder, arkitekt og ph.d. blev udnævnt til professor i Arkitekturens Teknologi, og Olga Popovic Larsen civilingeniør, arkitekt og ph.d. blev udnævnt til professor i Bærende Konstruktioner, begge i To kvinder og det endda på to af de såkaldt tunge professorater, som det gang på gang blev fremhævet. Nu sidder de to yngre kvinder på deres tunge poster dør om dør i moderne glaskontorer på Institut for Teknologi på Kunstakademiets Arkitektskole på Holmen. Og da ARKFOKUS møder dem til et dobbeltinterview om arkitektur og kvindeliv umiddelbart efter ARKITEKT- FORBUNDETs konference Kvinde & Arkitekt Anno 2008 er den ene af dem faktisk slet ikke klar over, at de er alene på kvindesiden om at have nået så høje poster inden for den danske arkitektverden. Er vi de eneste kvindelige professorer i arkitektur i Danmark? spørger Olga Popovic Larsen overrasket. Anne Beim nikker. Det anede jeg ikke, siger Olga Popovic Larsen. Jeg bliver helt stolt selvom det ikke er noget, jeg har skænket en tanke før. Vi er anden generation. Hanne Kjærholm var første generation og hidtil eneste kvindelige professor, men hun var vist ikke ansat på fuldtid, siger Anne Beim og tilføjer: Man kan ikke sige, at udviklingen ligefrem er gået hurtigt. Når jeg hører mænd sige, at kvinder er ved at overtage arkitektfaget, så siger jeg altid, at det burde de have gjort for længst. Da jeg begyndte at læse i 1980 erne, var over 40 procent af de studerende kvinder, og da jeg tog afgang, var det vist 48 procent så det burde afspejle sig overalt i dag på arkitektskolerne, på tegnestuerne, overalt. Udviklingen burde være slået igennem, men det er den ikke. To kvinder mange fællestræk De to nye professorer har mange fællestræk: De er begge i midten af 40 erne, de har stor international erfaring, de har familie og hjemmeboende børn, de elsker deres fag, forskningen, mødet med de studerende og at undervise. Og selvom ingen af dem har haft en professortitel som mål, så turde de begge sige ja, da de blev opfordret til at søge. Jeg ville nok ikke have søgt uden en klar opfordring, siger de næsten enstemmigt, men af vidt forskellige grunde. Ingen kunne forestille sig, at vi ville miste Boje Lundgaard i så ung en alder, så at få hans professorat har aldrig været i mine tanker. Han var min lærer under studiet og senere min chef, og jeg savner ham meget, både professionelt og personligt. Det at træde ind i Boje Lundgaards stilling føltes svært, selvom der gik fire år, før hans stilling blev opslået, siger Anne Beim. Hun havde været daglig leder af Center for Industriel Arkitektur i fire år, da hun blev professor. Efter afgangen fra Kunstakademiets Arkitektskole i 1990 arbejdede hun som forskningsassistent samt som praktiserende arkitekt i flere tegnestuefællesskaber, før hun valgte forskningsvejen. Desuden har hun siddet i en lang række råd og udvalg, og for øjeblikket er hun blandt andet formand for Arkitekturudvalget under Statens Kunstfond. Olga Popovic Larsen er fra Makedonien, men kom til København fra en lektorstilling ved Sheffield Universitet i England, hvor hun havde været ansat siden Bedre arkitektur handler om menneskelivet i alle aspekter. Det er ikke specielt maskulint eller feminint kønnet er ikke det afgørende, siger Anne Beim, som for nylig blev udnævnt til professor i Arkitekturens Teknologi på Kunstakademiets Arkitektskole. 18

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

Kvinder og ledelse Ledernes Hovedorganisation, Februar 2003

Kvinder og ledelse Ledernes Hovedorganisation, Februar 2003 Kvinder og ledelse Ledernes Hovedorganisation, Februar 2003 Kvinder som ledere Indhold: Kvinder som ledere...1 Sammenfatning...2 Kvindelige lederes placering på arbejdsmarkedet...3 Evnen til at lede...5

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt MAJ 2010

ErhvervsKvindeNyt MAJ 2010 ErhvervsKvindeNyt MAJ 2010 Sommerafslutning i Hjerting med foredrag v/spektrum Aktitekter Aftenen indledes med et glas champagne og ekstraordinær generalforsamling fra 18-18.30 på Hotel Hjerting. Herefter

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

En pjece til mænd om barsel. Far på barsel. Fakta om regler og gode råd til fædre, der gerne vil holde barselsorlov

En pjece til mænd om barsel. Far på barsel. Fakta om regler og gode råd til fædre, der gerne vil holde barselsorlov En pjece til mænd om barsel Far på barsel Fakta om regler og gode råd til fædre, der gerne vil holde barselsorlov 1 Kære Helt konkret mener HK, at 12 uger af barselsorloven skal øremærkes til fædre. 2

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen

Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Februar 2006 Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning.

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning Økonomen som leder -CA sætter fokus på lederne En undersøgelse fra CA s medlemspanel marts 2005 Økonomen som leder er udgivet af CA, Økonomernes a-kasse og

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn April 2015 Indhold Kønsbestemt lønforskel?... 3 Resume... 3 Anbefalinger... 3 1. Kønsbestemt

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Øremærkning af barselsorlov til mænd

Øremærkning af barselsorlov til mænd Øremærkning af barselsorlov til mænd 07-0988 - SIKO - 02.07.2010 Kontakt: Signe Kofoed - siko@ftf.dk - Tlf: 3336 8844 Langt det meste af barselsorloven holdes af moderen. Selvom forældrene frit kan fordele

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46 KVINDER OG BØRN SIDST Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet Af Marie Hein Plum @MarieHeinPlum Fredag den 26. juni 2015, 05:00 Del: Arbejdsgiverne diskriminerer kvinder, der er gravide

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

De nyuddannede på arbejdsmarkedet. En undersøgelse af studerende og lederes holdninger til jobsøgning og arbejdspladskultur

De nyuddannede på arbejdsmarkedet. En undersøgelse af studerende og lederes holdninger til jobsøgning og arbejdspladskultur De nyuddannede på arbejdsmarkedet En undersøgelse af studerende og lederes holdninger til jobsøgning og arbejdspladskultur Ledernes Hovedorganisation Moment Oktober 2006 1 Indledning...2 Sammenfatning...2

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

- Går du rundt og. skaber dig?

- Går du rundt og. skaber dig? - Går du rundt og skaber dig? 2 Hvis du går rundt og skaber dig, er din organisation Arkitektforbundet er for skabende mennesker. Dvs. for arkitekter, designere og planlæggere. Ja, for alle, der arbejder

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

ROLLE AF MARIANNE HARTZ THOMAS OG DORTHE LA COUR

ROLLE AF MARIANNE HARTZ THOMAS OG DORTHE LA COUR ROLLE AF MARIANNE HARTZ THOMAS OG DORTHE LA COUR Det er først for nylig, at mænd er beg yndt at reflektere over deres køn. Drenge og mænd er historisk set ikke opdraget til at skulle tale om maskulinitet,

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1 Baggrund om uddannelsessystemet Forskning viser, at en bedre uddannet arbejdsstyrke har højere produktivitet, er mere innovativ og er

Læs mere

Analyseresultater Graviditetsbesøg

Analyseresultater Graviditetsbesøg Analyseresultater Graviditetsbesøg Hovedkonklusion I analysearbejdet er der fokuseret på graviditetsbesøg som forældreforberedende generel indsats i forhold til primært jordemorens tilbud til vordende

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Ligestilling på arbejdsmarkedet

Ligestilling på arbejdsmarkedet Ligestilling på arbejdsmarkedet Barselsfonden og fordeling af barsel Marts 2004 Forfattere Anna-Belinda Hegner - annabelinda2003@hotmail.com Ane Kollerup - anekollerup@wanadoo.dk Annette Millner - annette@millner.dk

Læs mere

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre Guide om ligestilling og ansættelse Praktiske råd om hvad du kan gøre Drejebog til brug for rekruttering og ansættelsesinterview Kære ansætter! Din arbejdsplads står overfor at skulle ansætte en ny medarbejder.

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Dit (arbejds-) liv som senior

Dit (arbejds-) liv som senior Dit (arbejds-) liv som senior - Håndtering af livsændringer Dansk Magisterforening, København og Århus 1/10 og 13/11 2014 Direktør cand.psych. Morten Holler Tal fra Danmarks Statistik: Hovedparten af de

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

Alexandra en helt særlig fighter

Alexandra en helt særlig fighter Alexandra en helt særlig fighter 15-årige Alexandra og hendes familie har været mere udfordret end de fleste. Men et stærkt familiesammenhold, en reservemormor og forældrenes indsats for også at være kærester

Læs mere

Ligestilling på arbejdsmarkedet

Ligestilling på arbejdsmarkedet Ligestilling på arbejdsmarkedet Ligeløn Maj 2004 Forfattere Annette Millner - annette@millner.dk Ane Kollerup - anekollerup@wanadoo.dk Anna-Belinda Hegner - annabelinda2003@hotmail.com Boye Haure - boyeline@post9.tele.dk

Læs mere

Kæreste nej tak- opgaver

Kæreste nej tak- opgaver Kapitler Spørgsmål teori med eksempler side 2 Kapitel 1 Mikkel side 3 Kapitel 2 Sport side 4 Kapitel 3 Arbejde side 5 Kapitel 4 Posthuset side 6 Kapitel 5 Chefen side 7 Kapitel 6 Postbud side 8 Kapitel

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet Lønudvikling gennem hele arbejdslivet - DM s lønpolitik DM s lønpolitik efterstræber at vise vejen for en offensiv lønpolitik tilpasset fremtidens arbejdsmarked. DM s lønpolitiske principper er, at: Livslønnen

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

AT gøre et bo tilbud til en realitet Af Nancy Emory, Gateway House, South Carolina Præsenteret ved 14 th IS in Milwaukee, Wisconsin

AT gøre et bo tilbud til en realitet Af Nancy Emory, Gateway House, South Carolina Præsenteret ved 14 th IS in Milwaukee, Wisconsin I går havde vi muligheden for at høre Tilly Brasch, et bestyrelsesmedlem fra Stepping Stone Clubhouse i Australien, fortælle om hendes søn, Riley. Efter flere år med nyttesløs og ligegyldig behandling,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE student?

VIL du VÆRE vores NYE student? VIL du VÆRE vores NYE student? Løft blikket TM 3 ET studenterjob MED ansvar OG udfordringer Som student hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende arbejde inden for flere forskellige sagsområder.

Læs mere

Rammer og vilkår for forskere og forskning på universiteterne

Rammer og vilkår for forskere og forskning på universiteterne Rammer og vilkår for forskere og forskning på universiteterne Juli 2010 Resume Den universitetsbaserede forskning er et af grundelementerne i vidensamfundet. For det første skal den nyeste viden være en

Læs mere

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008 Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER 1) Indledning: Præcisering af problemet En stadig større

Læs mere

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10 Rekruttering 2010 En rundspørge fra CA a kasse 1/10 RAPPORTEN I OVERSIGT Foretrukne rekrutteringskanaler side 3 Stillingsopslag netværk karrieremesser Ansøgningen side 3 3 ud af 4 gennemgår ansøgninger

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver forklarer at grunden til, at det går så godt nok er at de har haft en AKT-lærer inde over klassen, og det har gjort at de har fundet ud af at agere på samme

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

privatansatte arkitekter efter danske ark overenskomsten

privatansatte arkitekter efter danske ark overenskomsten LØNSTATISTIK 2013 Hvorfor en lønstatistik? Lønstatistikken er til, for at medlemmer og tillidsrepræsentanter får et bedre grundlag for at forhandle løn. Både på den enkelte arbejdsplads og ved ansættelse

Læs mere

4. Hvad kalder man de unge, der nu skal ud i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet?

4. Hvad kalder man de unge, der nu skal ud i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppesnak: Se på billederne i bogen side 25. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I i forvejen om dette årti i jeres eget hjemland

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Et stoleformet seksualliv

Et stoleformet seksualliv Artikel fra Muskelkraft nr. 6, 2001 Et stoleformet seksualliv Jeg vil i hvert fald hellere beholde Claus end tænke, at vi gør det måske ikke fem gange om ugen. Af Jørgen Jeppesen Man får nemt øje på forskellene.

Læs mere

Workindenmarks. jobmesser i udlandet, efterår 2013

Workindenmarks. jobmesser i udlandet, efterår 2013 Workindenmarks jobmesser i udlandet, efterår 2013 Messeoversigt Efterår 2013 Workindenmarks jobmesser i udlandet, efterår 2013 Som arbejdsgiver har du mulighed for at deltage på jobmesser i udlandet. Her

Læs mere

Børnefamilie og tid ved Marianne Levinsen, Fremforsk

Børnefamilie og tid ved Marianne Levinsen, Fremforsk Børnefamilie og tid ved Marianne Levinsen, Fremforsk Befolkning og familie Tid og tidsforbrug Tidsforbrug sammenligning andre lande Fremtidens udfordringer for forældre og dagsinstitutioner Privatforbruget

Læs mere

Fra privilegeret til pligtskyldig

Fra privilegeret til pligtskyldig Fra privilegeret til pligtskyldig Afslutningstale juni 2014 Kære elever! Tænk engang! Kan I forestille jer SKALs uden jer? Kan I overhovedet forestille jer andre end jer selv på etagerne og i spisesalen?

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

LØNSTATISTIK 2014 LØNSTATISTIK 2014. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.

LØNSTATISTIK 2014 LØNSTATISTIK 2014. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15. LØNSTATISTIK 2014 Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.00 LØNSTATISTIK 2014 København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg Tlf: 32 83 69 90 Århus

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

2.A. Beskriv de måltal I har fastsat for kvinder i ledelse:

2.A. Beskriv de måltal I har fastsat for kvinder i ledelse: Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K www.lige.dk Telefon 3392 3390 Telefax 3392 3913 e-post lige@lige.dk I forbindelse med tilslutning

Læs mere

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN?

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? - EN INDSIGT I LØNTILSKUD, JOBROTATION OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK NOVEMBER 2013 Det var en god måde at komme ud og få skabt et netværk. Ligeledes blev jeg anerkendt og

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

VerdensKulturCentret 8. marts 2011

VerdensKulturCentret 8. marts 2011 Op mod 50 kvinder og tre mænd var den 8. marts mødt op i VerdensKulturCentret til debat om det 'dobbelte glasloft' for kvindelige ledere med etnisk baggrund - kvindekamp eller etnisk kamp? I anledningen

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

Tema: Familieliv. Artikel: Vi vælger samme type igen og igen Svar på spørgsmålene:

Tema: Familieliv. Artikel: Vi vælger samme type igen og igen Svar på spørgsmålene: Familien Danmark Tema: Familieliv Artikel: Vi vælger samme type igen og igen Hvor er Michael Svarer professor? Hvad viser Michaels Svarers forskning? Hvornår finder vi typisk vores partner? Hvor mange

Læs mere

Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012

Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K www.lige.dk Telefon 3392 3390 Telefax 3392 3913 e-post lige@lige.dk I forbindelse med tilslutning

Læs mere

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet Erhvervsjurister i Advokatbranchen - tre bud på vejen ind Rating Systemet - pro et kontra Dialogmøder - reportage fra Næstved Bestyrelsesmedlemmerne fortæller - tanker om bestyrelsesarbejdet Reportage

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Rekrutteringsmønstre og professionsidentitet blandt studerende på professionsuddannelserne

Rekrutteringsmønstre og professionsidentitet blandt studerende på professionsuddannelserne U N V E R S T Y C O L L E G E LLLEBÆLT Rekrutteringsmønstre og professionsidentitet blandt studerende på professionsuddannelserne Oplæg temadag klinisk undervisning 22.08.2012 Jette Rasmussen UNVERSTY

Læs mere

Om at gå efter drømmen

Om at gå efter drømmen Om at gå efter drømmen Hvad laver du?, bliver jeg spurgt. Jeg rådgiver om indretning. Mange nikker, når jeg siger det de ved nemlig godt, hvad det er. En slags styling. Det er en udbredt opfattelse, at

Læs mere

2.Lek&on: Samfundsfag

2.Lek&on: Samfundsfag 2.Lek&on: Samfundsfag 2.lek'on i undervisningsforløbet Samfundet og samfundsfagets fagområder baseret på kapitel 1 i bogen Luk Samfundet Op!, af Brøndum og Hansen, Forlaget Columbus 2010 Dagsorden 1. Hvad

Læs mere

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt: Survey Akademiker projektet Forfatter: Søs Ammentorp Publiceret: 07--008 :0:36 Beskrivelse: DS akdemiker projekt 008 Forventet: Påbegyndt: 66 Færdiggjort: Baggrundsoplysninger--Er du kvinde eller mand?.

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår en profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter Portræt af en verdensborger Elise Hahn, Californien Mette Weber Om Konflikter i udlandet Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning

Læs mere

Med kurs mod kærligheden

Med kurs mod kærligheden Med kurs mod kærligheden Dating-junglen: Henrik Gehrt opgav de krævende danske kvinder og søgte i stedet en østeuropæisk. Hans nye kæreste er fra Ukraine, og alt virker bedre og nemmere Af Rikke Struck

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere