Tilsyn Langholt Aps. Samtale den 30.sep med Leder Janet Valeur, Souschef Claus Wirensø og Stedfortræder Nina Hansen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsyn Langholt Aps. Samtale den 30.sep. 2013 med Leder Janet Valeur, Souschef Claus Wirensø og Stedfortræder Nina Hansen."

Transkript

1 Tilsyn Langholt Aps Samtale den 30.sep med Leder Janet Valeur, Souschef Claus Wirensø og Stedfortræder Nina Hansen. Fra Guldborgsund kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet, Besøg i boligen på Hjortebjerg samt beskæftigelsesdelen på Egebjergvej 1

2 Faktablad: Navn: Adresse: Langholt ApS Grønsundsvej 257, 4800 Nykøbing Falster Boligen Hjortebjerg Beskæftigelse Egebjergvej Leder: Janet Valeur Godkendelsesparagraffer: Servicelovens 107 (bolig) Servicelovens 103 (beskæftigelse) Antal godkendte pladser: (fuld tid) 6 (+2 ekstra i beskæftigelsen) Antal medarbejdere: 11 (årsværker) 2

3 Opfølgningspunkter 1. Værdier og teoretisk referenceramme 1.1 Overordnede værdier Ro, rummelighed, accept og humor. Langholt er stedet, hvor beboer både kan bo og arbejde. Sammenhængen i dag- og døgnindsatsen er afgørende. Social og kollektiv forståelse. Vi gør ting sammen på godt og ondt. 1.2 De teoretiske referencer Den teoretiske tilgang er med udgangspunkt i den holistiske socialpædagogiske forståelse. Langholts udvikling er baseret på erfarings og konsekvens samt der anvendes den anerkendende pædagogik, adfærdspsykologi og virksomheds teori. 1.3 De pædagogiske metoder Inddragelse, gensidig respekt, offensiv tænkning, overskud, humor og leg skal præge hverdagen. De bruger den anerkendende tilgang. Der bliver løbende ændret i måden at møde borgerne på i forhold til deres udvikling. Man tager udgangspunkt i et døgnfællesskab, hvor der leves og arbejdes sammen i døgndrift. (der er 2 eksterne dagbeskæftigelsespladser, men de bruges ikke for tiden). Medarbejderen er til stede og går foran, både i arbejdet og støtten i boligen, og være rollemodel for beboerne i alle hverdagens situationer. Ledelsen sikre at medarbejderne er fagligt funderet, og kompetente til at løfte og udvikle opgaverne med beboerne. Der er benyttet VISO for at screene en borger for derved at få nye og bedre pædagogiske redskaber. Sanseprofiler er anvendt i mange år, og redskaberne anvendes i praksis hverdagen. Refleksionsværktøj for at bevidst gøre arbejdet med borgerne, og se udviklingen 3

4 af projekter. Projekterne bruges som en vidensbank, så der kan udfærdiges en manual eller udredning, som medarbejderne kan gøre brug af det fremover. Der anvendes årshjul til planlægning og overblik for de opgaver, der skal løses i årets løb. Der anvendes årshjul til medarbejderne og et til beboerne. For beboerne er det for at gøre det visuelt og det er møntet mest på aktiviteter, så de får ejerskab af det. Har 2 lønnet studerende hvert år, dem der er i deres andet lønnet praktik forløb. hvor de skal implementere nye metoder, en måde at få refleksion over tilbuddets måde at arbejde på. 1.4 Pædagogisk målsætning Udvikling i en familienær ramme, hvor der er plads til både privatliv og fællesskab. At beboerne udvikler så alsidige evner, færdigheder og interesser som muligt, og at de ultimativt bliver selvbærende eller så tæt på som det er muligt. Så vidt muligt at afpædagogisere relationer, Uden at medarbejderne opleves som erstatninger for mor og far. 1.5 Operationelle mål Der arbejdes med at skabe overensstemmelse mellem LOS-beskrivelsen, tilbudsportalen, praktikbeskrivelsen og hjemmesiden. 1.6 Justering af mål Langholt har det formål at de løbende vil kunne beskrive, hvad de gør, og hvorfor. Udarbejdet nyt handleplans koncept, hvor der indgår livshistorien og billede materiale. Hvor der er stort fokus på resultat dokumentation. At renoverer og ombygge de fysiske rammer, så værelserne der tilbydes bliver større. 4

5 1.7 Tilsynets bemærkninger, herunder Tilsynet noterer sig at de overordnede værdier er baseret på det næremiljø i familierammer. Botilbuddet er eller skal være obs. på at det er 6 voksne mænd der bor på stedet og derfor har brug for at se og møde andre af modsatte køn. 2. Driftsaftale 2.1 Opfølgning på driftsaftale Langholt er privat ApS, og der er ikke planer om at lave en egentlig driftsoverenskomst. 2.2 Udviklingstendenser Der er fortsat et ønske om at forbedre de fysiske rammer. Bo-delen er små selvstændige lejligheder på kvadratmeter, med toilet, bad og lille køkken. Processen er i gang, men det er ikke helt afklaret hvordan det kan gøres. Der er påtænkt et generationsskifte inden for de næste år. Processen er i gang, men der er mange forhold der skal være afklaret inden det sker. 2.3 Projekter Der er et andet projekt i gang vedr. ombygning, der er tanker om at lave større værelser med bad og toilet tilknyttet. 2.4 Andet 2.5 Tilsynets bemærkninger, herunder Tilsynet noterer at fremtidsønskerne er relevante og realiserbare på længere sigt. 3. Budget 3.1 Aktuelt forbrug Budgettet for 2012 var i balance. 3.2 Aktuelle indtægter 100 % på døgn. De to dagpladser bruges pt. ikke. 3.3 Indtægtsdækket virksomhed Der er fortsat indtægter ved at lave arbejde for kunder, men det er begrænset. 3.4 Individuelle takster 3.5 Vikarforbrug Der anvendes ikke meget til vikar. Stedet bruger tidligere studerende samt 5

6 medarbejderne dækker hinanden ind. 3.6 Tilsynets bemærkninger, herunder 4. Brugerindflydelse 4.1 Børnemøder 4.2 Beboerråd Daglige morgenmøder. Trivselsmøde 1 gang om måneden, hvor årshjulet bliver brugt. 4.3 Bruger / pårørenderåd Ikke formaliseret. 4.4 Samarbejde med forældre/ pårørende Individuelt. Man lægger meget vægt på dette samarbejde. ledelsen er kontaktpersonerne, men de enkelte medarbejdere er involveret i samarbejdet, bl.a. i forbindelse med weekendbesøgene. Hjemrejse som et tilbud hver 2. Weekend, hvor beboene transporteres af Langholt, for ikke at det skal blive for kompliceret at arrangere, men også for at sikre bedst mulig aflevering. Der bliver holdt årlige møder med de pårørende, derudover individuelle besøg efter behov. Der udarbejdes en dagbog med billeder så de pårørende / forældre kan følge med. Dette gøres via USB- stik eller en papir variation, som de kan tage med hjem til de pårørende. 4.5 Tilsynets bemærkninger, herunder Tilsynet bemærker at beboergruppen er inddraget og i opstartsfasen begyndt at tage ejerskab til beboernes aktivitet årshjul. 5. Behandlings - og Handleplaner 5.1 Har alle en behandlings eller handleplan Alle har en pædagogisk plan. Botilbuddet har udarbejdet deres eget koncept, for at få belyst alle de områder der er aktuelle for den enkelte beboer. 6

7 5.2 Behandlings- og handleplansmøder Der holdes handleplansmøder med relevante kommuner. 5.3 Inddragelse af borgeren Beboerne inddrages. 5.4 Opbevaring af planerne Planerne er elektronisk og opbevares på Hjortebjerg. 5.5 Evaluering og justering af planerne Beboerne pædagogiske plan tages op hver 4 mdr. 5.6 Andet I det koncept de anvender, er der fokus på beboernes livshistorie. Den indgår i den pædagogiske plan. 5.7 Tilsynets bemærkninger, herunder I forbindelse med at der er udfærdiget livshistorie, er den enkeltes borgers original dokumenter registeret og opbevares af botilbuddet. Medarbejderne udtrykte, at de har tid til at udarbejde handleplanerne. 6. Børn, unge eller voksne med anden etnisk oprindelse 6.1 Integration Tolkebistand Særlige udfordringer Andet Tilsynets bemærkninger, herunder - 7. Aktiviteter 7.1 Generelt om dagligdagen På Langholt bliver man vækket ca. kl. 8 i hverdagene. Møde kl i medarbejdergruppen hvor de drøfter dagens gang, meget struktureret, hvor de får informationer fra den medarbejder der har været der om natten. Morgenmaden ca er selvbetjening. Det står på bordet, men det er op til den enkelte hvordan og hvad man vil spise. Medarbejderne er i fællesrummet under morgen seancen, for at tilse om 7

8 beboerne spiser morgenmad. Den enkelte beboer får lov til at fastholde sine egne morgen ritualer. Medarbejderne aflæser beboerne hvor de er, på den måde for at give beboerne en god start. Efter beboerne har spist, går medarbejderne fra for at holde morgenmøde, og Dagbogens læses så informationerne bliver givet videre. Derefter er der morgenmøde sammen med beboerne ca. kl.9.15, hvor man taler om i går og i dag. Også om løst og fast. Alle forventes at bidrage. Efter mødet kører alle på arbejde, på gården. Aktiviteterne besluttes 100 % af medarbejderne, men ud fra en vurdering af hvordan den enkelte beboer har det, besluttes det hvad man kan byde ind med. Mandag er fast store handledag, så der skal der også planlægges mad for ugen. Det foregår bl.a. ved, at beboeren skiftes til at vælge en grøntsag for hver ugedag. Der er kaffepauser kl. 11 og til fyraften. Frokost kl , der for det meste indtages på gården. Her hjælpes man ad med at vaske op, der er ingen opvaskemaskine. Spiser aftensmad ca Efter maden skal alle give en hånd med at rydde af. Fritiden bestemmer beboerne selv over dvs. en fritid i Langholts rammer. Beboerne motiveres meget til at deltage i madlavning. Man forsøger, at komme meget ud af huset til aktiviteter for at danne nye netværker, samtidigt er det træning i socialt samvær. Beboerne er aktive i fodbold og håndboldklubber i Nyk F. 4 af borgerne kommer i snozelhuset i Maribo en gang om ugen. Der er ridning 2 gange om ugen, hvor pasning af hestene hører med. I weekenderne er der mulighed for at tage hjem på besøg hos familien, eller blive på Langholt og hygge sig. 8

9 Ind imellem brydes hverdagen til fordel for Ture, udflugter m.m. Vinter aktiviteter. Der er ferieture flere gange om året, men altid en Udlandstur. I 2013 gik turen til Mallorca og det var i et lejet hus, så der var mulighed for at der ro omkring. 7.2 Tilrettelæggelse og formål med aktiviteter Hjemmelige givende fysisk beskæftigelse, frisk luft og inddragelse i processen. Det at de kommer ud og er aktive i hverdagene gør at de holdes i gang. 7.3 Interne og eksterne aktivitetstilbud 7.4 Andet Beboerne sætter stor pris på at komme til fest i forsamlingshuse, med god mad og musik. 7.5 Tilsynets bemærkninger, herunder 8. Administration af beboermidler 8.1 Udbetaling af lomme- og tøjpenge Der er udbetaling af lommepenge engang om ugen. 8.2 Indgåelse af betalingsaftaler Beboernes økonomi administreres, men de har selv midler til rådighed i form af lommepenge. Der er betalingsaftaler for alle. 8.3 Andet Der udbetales dusør for arbejdet. 8.4 Tilsynets bemærkninger, herunder Der forefindes kassebøger og pengekasser til hver enkelt beboer i aflåst skab. Der laves krydsrevidering en gang om mdr. en medarbejder der er ansvarlig for økonomien, sammen med kontordamen. 9. Magtanvendelse 9.1 Antal og arten af indberetninger siden sidste tilsyn I 2012 har der været 3 magtanvendelser på den samme person. 9

10 9.2 Intern procedure Man tilkalder chef eller souschef, og de hjælper med at få styr på situationen og orienterede de involverede. Skema udfyldes straks, eller så hurtigt det lader sig gøre, ligesom de indsendes for hver enkelt episode. 9.3 Opfølgning på magtanvendelse Man har altid opfølgning på magtanvendelser både personalemøde og som punkt til supervision. 9.4 Aktuelle ansøgninger Nej. 9.5 Andet Tilsynets bemærkninger, herunder Tilsynet noterer at der er en god dialog med botilbuddet, når der er foretaget en magtanvendelse samt til handle kommunen. Kost 10.1 Kostpolitik Der arbejdes bevidst med kosten, og de får en god og sund kost. Det er varietet med god dansk kost samt inspiration af kost fra anden nationalitet f.eks. spansk, indisk osv. Der udarbejdes madplan for en uge af gangen på et fællesmøde. Alle beboere får lov at vælge en ret i forhold til et aftensmåltid. Der tages udgangspunkt i, at beboeren skal vælge en grøntsag man godt kan lide, og på den baggrund planlægger man måltidet. Beboerne vælger mad, når der er fødselsdag. Julens måltider er også en stor planlægnings-sag. Især julefrokosten, hvor borgerne vælge deres livretter. Det er ikke altid helt traditionelle retter set med danske øjne. Det er frivilligt, om man vil deltage i madlavning, men alt tilberedes i huset, og beboerne er også involveret i indkøbsprocessen. Beboerne opfordres / motiveres til at være med til at tilberede aftensmaden. 10

11 Frokosten holdes enkelt og det handler om at få noget brandstof, til ny energi Tilberedning centralt eller lokalt Tilberedes lokalt. Botilbuddet får besøg af fødevarestyrelsen engang om året og ved sidste besøg fik en elite smiley Borgerens indflydelse og deltagelse Indflydelse på alle måltider Spisetider Til hverdag indtages frokosten på deres arbejdsplads Tilsynets bemærkninger, herunder 11. Seksualitet 11.1 Regler og retningslinjer På Langholt hjælper man ikke beboerne til prostituerede. Kan borgeren selv arrangere uden for huset, er det deres egen sag Seksualoplysning/undervisning Beboerne kan tale med de mandlige medarbejdere hvis de har behov for at have en samtale om seksualoplysning Prævention 11.4 Andet Afvigende seksualitet drøftes med egen læge og/eller psykiater Tilsynets bemærkninger, herunder 12. Rygning, alkohol, narkotika 12.1 Politikker for områderne Rygning er kun tilladt udendørs. Der indtages aldrig alkohol på Langholt. Man tolererer ikke misbrug af stoffer eller alkohol Information 12.3 Andet Ingen problemer vedr. rygning, beboerne der ryger tager hensyn til de øvrige Tilsynets bemærkninger, herunder 11

12 13. Medicin 13.1 Opbevaring af medicin Den dosserede medicin er i aflåst skab på Langholt, og det der er i depot står i et aflåst skab i administrationsbygningen. Man har et omfattende system, der er velbeskrevet, og indbefatter flere niveauer af egenkontrol Dosering Lederens ansvar at medicinen tælles op i dosseringsæsker. På Langholt bruger de bevidst ikke dosisdispenseret, da det fjerner ejerskabet af ansvaret Ansvarlige medarbejdere Enkelte har medicinkursus, og udleverer Medicinkursus Halvdelen af de ansatte har deltaget i medicin kursus. Efterlyser medicin kursus til nyansatte medarbejdere Tilsynets bemærkninger, herunder 14. Hjælpemidler 14.1 Efterspørgsel på nye hjælpemidler Botilbuddet benytter hjælpemidler, og der en beboer der benytter en kugledyne sække stol, I pad Vedligeholdelse af hjælpemidler 14.3 Andet En beboer benytter høreapparat - står på venteliste til operation. Medarbejderne får ny inspiration i forbindelse med hjælpemidler fra messer, uddannelsessteder, LOS, nettet, servicestyrelsen, mm Tilsynets bemærkninger, herunder Tilsynet bemærker at der på området er opmærksom på hvad der kan være af hjælpemidler. 15. Undervisning, beskæftigelse, aktivitets og samværstilbud 12

13 15.1 Godkendelse af undervisningsplaner Nej Årlig opsamling og rapportering 15.3 Samarbejde mellem skole/institution Intern 15.4 Intern/ekstern beskæftigelse Al beskæftigelse foregår, som tidligere beskrevet i Langholts eget regi. Beskæftigelsen foregår i en vekslen mellem arbejde, og ekskursioner. Langholt udfører arbejdsopgaver for borgere i lokalsamfundet Samarbejde mellem bolig og beskæftigelse 15.6 Andet Primært i vinterhalvåret, arbejdes der i temaer, der har relevans for beboergruppen på Langholt. Et nyt projekt/tema er at lave store nisser i akrylplader der er velegnet til udendørs brug på facader, gavle og husmure Tilsynets bemærkninger, herunder 16. Personalepolitik 16.1 Faglig sammensætning af personalet Der er ansat halvt af pædagoger og håndværkere. En del af pædagogerne, og de fleste andre medarbejdere har en håndværksmæssig baggrund eller anden faguddannelse. De fleste løse vikarer er tidligere medarbejdere eller andre med tilknytning til stedet, tidligere studerende. Har studerende, halv årlige lønnet praktik, den studerendes sidste praktik Rekruttering af personale Det er ikke svært at få ansøgere; men der stilles store krav om at følge kulturen og den pædagogiske Langholt tilgang, så det er ikke alle, som kan magte arbejdet på Langholt. Der opleves tydelige problemstillinger, hvis medarbejderen ikke kan fastholde struktur og sætte grænser. Der er altid mange ansøgere ved stillingsopslag. I 2012 været 3 ny ansættelser. 13

14 16.3 Brug af vikar Ved kurser mv Arbejdsplaner 6 ugers rullende vagtplan 16.5 Lokalaftaler 16.6 Personalemøder Der afholdes personalemøde 1. gang om mdr. Der afholdes møder 2 gange dagligt for de medarbejdere, der er på arbejde, morgen og eftermiddag. Der holdes supervision med en coach en gang om måneden. Møde engang om måneden om sansetræning. Møde med VISO i forbindelse med screening af borger MED- udvalg Nej, men der vælges hvert år en sikkerhedsrepræsentant blandt medarbejderne Andet 16.9 Tilsynets bemærkninger, herunder Tilsynet noterer sig ved hjælp af års kalender bliver ledelsen og medarbejdere bevidste og forpligtet til at få udført de opgaver der anført på kalendertavlen. 17. Kompetenceudvikling 17.1 Supervision Gruppesupervision 1 gang om måned med en coach. Er der behov for individuel supervision er dette muligt Interne og eksterne kurser Efter behov. Man lægger meget vægt på at udvikle medarbejderne og at være specialister på de ting, man foretager sig. Der involveres forskellige fag specialister, så beboernes problematikker belyses, og indsatsen tilpasses beboernes behov Efteruddannelse En medarbejder på diplomuddannelse. Medicin kursus. Praktikvejleder kurser, der løbende bliver opdateret. Livshistorie kursus Andre individuelle kursus. 14

15 17.4 Kompetence og ansvarsfordeling Alle er ansvarlige, men som udgangspunkt er der meget tæt kontakt til ledelsen i det daglige. Der er udpeget ansvarlige på forskellige områder, handleplaner, vagtplaner, værkstedsleder m.v. men også her sker det i tæt samarbejde med ledelsen Andet Ledelsen gav udtryk for at det blev meget mere struktureret, når ansvarsområder blev uddelegeret Tilsynets bemærkninger, herunder Der er uddannet en medarbejder, som superbruger til botilbuddet planner for You. 18. Sygefraværspolitik 18.1 Opgørelse over sygefravær Sygefravær i 2012 er stort set ikke eksisterende på Langholt Omsorgssamtaler Ledelsen er meget opmærksom, hvis en medarbejder har det dårligt det bliver der taget hånd om med det samme Andet Der har i 2012 været en langtidssyge melding, årsagen var ikke arbejdes relateret Tilsynets bemærkninger, herunder Tilsynet bemærker at der et lavt fravær, de er gode til at dække hinanden ind ved fravær. 19. Klagesager 19.1 Aktuelle klagesager Ingen 19.2 Procedure for behandling og opfølgning på klager 19.3 Tilsynets bemærkninger, herunder Der henvises til lederen. 20. APV 15

16 20.1 Generelle forhold APV er udarbejdet april Fysisk arbejdsmiljø Virker meget velovervejet. Der er stram struktur i forhold til, hvilke medarbejdere, som må arbejde med maskiner og redskaber. Ved APV blev der bemærket at der manglede sikkerhedsmærker på maskinerne. Dette er efterfølgende blevet gjort. Beboerne får et kursus i forhold til de arbejdsopgaver og de maskiner de skal benytte for at udfører de enkelte opgaver Psykisk arbejdsmiljø APV gav ingen bemærkninger Arbejdsskader Ingen Der er mulighed for at have samtaler straks efter f.eks. en episode med en beboer. Der er mulighed for at anvende de redskaber der for at støtte hinanden samt give beskeder. At der er mulighed for at skabe rum til at sige hvad man vil. Ledelsen påtager sig ansvaret for, at medarbejderne også kvalificeres og vejledes, så de har mulighed for at leve op til kravene Andet Der er et bibliotek, så medarbejderne har mulighed for at ønske sig fagligt læsestof. Eks. Faglige tidsskrifter samt faglitteratur Tilsynets bemærkninger, herunder Ansvarsområder ud fra den enkeltes medarbejders kompetencer. Bo-tilbuddet er et mindre sted og i det at der i dagligdagen, er en tæt dialog og føling med hvad der sker på stedet. 21. De fysiske rammer 21.1 Tilgængelighed Lidt snævert indgangsparti giver trængsel, når arbejdsdagen starter og ender. Ellers gode adgangsforhold Udendørs fysiske rammer Pæne og velholdte udendørs rammer, både 16

17 omkring huset og på Gården, bygningerne fremstår vedligeholdte. Der er gode hyggelige terrasse områder på begge matrikler. Yderligere et hus beliggende tæt på Hjortebjerg med plads til 2 borgere. På gården er der en god værkstedsbygning og en opbevarings hal. Godkendt at der er tilknyttet en beboelses vogn, der anvendes til botræning Indendørs fysiske rammer Gode rammer i beboelse, beboernes værelser på Hjortebjerg er meget små, bo-tilbuddet er opmærksom på dette. Fællesbade og toilet forhold. En god opholds og spise stue. Stort køkken og bryggers. Gode kontor og personale faciliteter. Der er en stor og fin kælder, der anvendes til opbevaring. Gården er indrettet så den bruges til frokoststue, køkken og toilet forhold. Frokoststuen benyttes om vinteren til tema aktiviteter. Værkstedsbygningen er opdelt i områder til maskiner, værktøj og sikre arbejdspladser. Der er en orden og en overskueligt tilgang til alle funktioner i værkstedsbygningen Udnyttelse af de fysiske rammer Generelt en god udnyttelse af rammerne. Faciliteterne bliver udnyttet og brug optimalt Akutberedskab Leder eller souschef er altid kun et telefonopkald væk Sikring af flugtveje Ok Alarmer 21.8 Andet Kælderen på Hjortebjerg er indrettet med gode hylder til opbevaring af de ting der kan blive aktuelt at bruge ved f.eks. en snestorm m.m Bemærkninger fra arbejdstilsyn Ikke kendte Tilsynets bemærkninger, herunder Tilsynet bemærkede at der er gode og ordnende forhold på stedet. 17

18 22. Brand og beredskab 22.1 Beredskabsplan Ok der er udarbejdet en brand og evakueringsplan Evakueringsplan Ok var synlig i alle steder Brandtilsyn Ok Brandtilsyn kommer, men ikke så ofte Brandøvelse Der har været afholdt en brandøvelse. Instruktøren var en medarbejder fra Langholt. Der bliver afholdt en øvelse 1 gang om året Førstehjælp Der er fortsat ønske om at få afholdt førstehjælpskursusset. Langholdt vil arbejde på at få et kursus der kan blive afholdt på stedet for alle medarbejderne Andet 22.8 Bemærkninger fra brandmyndigheder 22.9 Tilsynets bemærkninger, herunder 23. Hygiejne og rengøring 23.1 Standarder for hygiejne Ved tilsyn besøget fremstår boligen samt værkstedets som præsentable og med opmærksomhed på hygiejne forhold Standarder for rengøring Rengøringshjælp en gang om ugen rengøringshjælpen anskaffer selv rengøringsmidler. Der er en rengøringsvogn til rådighed. Der er rengøringshjælp i boligen og på værkstedet. Beboerne rydder op på deres værelser; men får gjort rent. Daglige procedurer for rengøring i køkkenet. Derudover bliver der gjort rent efter behov, og der må medarbejdergruppen give en hånd med Standarder for håndtering af smitsomme sygdomme Fokus på håndhygiejne, der er stillet desinficerende midler til rådighed. Og der er vaskeanvisninger ved håndvaskene. 18

19 23.4 Brug af engangsprodukter 23.5 Andet 23.6 Tilsynets bemærkninger, herunder Tilsynet fik indtryk af at Botilbuddet støtter og hjælper beboerne til at højne deres selvværd, ved at fremstå præsentabel. Tilbudsportal 24.1 Status Ok 24.2 Siden sidst 24.3 Andet En god hjemmeside med beskrivelse af botilbuddet Tilsynets bemærkninger, herunder Ingen bemærkninger. Tilsynets afsluttende bemærkninger: Langholt er et arbejds- og botilbud for udviklingshæmmede med følelsesmæssige skader. Der bor p.t 6 beboer på bo -tilbuddet. Beboergruppen kræver struktur og synlige rammer, for at få en hverdag der er så forudsigelig som muligt. Det er lykkedes for Langholt at opnå dette gennem en mangeårig indsats. Langholt har implementeret en evalueringsmodel Årshjul så de sikre at botilbuddet når deres målsætning. Ledelsen på Langholt er opmærksomme på at der løbende er fokus på deres værdier, samt metodedel. Der benyttes gerne eksterne interessenter for at styrke den pædagogiske tilgang til borgerne, samt udvikle medarbejdernes kompetencer. Det er en god ide at stedet benytter sig af VISO, sansetræning, samt supervision, for derved at få input fra udefra kommende specialister. Der er et højt fagligt niveau på botilbuddet. Det forventes, at medarbejderne udvikler sig fagligt og personligt. De inddrager fag specialister / konsulenter i det omfang der er behov for det, i forhold til beboernes behov og udvikling Dagligdagen er struktureret i forhold til arbejdsliv og livet i boligen. Dagene følger en helt fast struktur, som dog fraviges i weekenden. Gennem det fysiske arbejdet, påvirkes beboernes psykiske tilstand, så der opnås bedre ro og udviklingsmuligheder. Tilsynet har tidligere haft en dialog med ledelsen i forhold til, at det kun er mænd der bor på Langholt. Stedet er opmærksom på dette og det er godt for mændene at de deltager i en udadvendte aktiviteter så som fodbold og håndbold. Tilsynet opfordrer botilbuddet til at synliggøre klub solstrålen eksistens. 19

20 Tilsynet havde den mulighed for at være med til deres morgenmøde, hvor dagens opgaver blev fordelt. Det blev hurtigt gjort og enkelte beboer have deres favorit arbejde, græsslåning og indkøb. Opgaven blev tildelt med klar signal om hvem af pædagogerne det skulle foregå sammen med. Beboerne var snaksaglige og ville gerne fortælle alt det de havde oplevet. Der have været en oplevelsesrig ferie tur til Mallorca. En af beboerne var stolt af at spare op til møbler og var ved at indrette sig et kontor. Ellers havde de været meget på udflugter. Beboerne forklarede hvordan de brugte deres årshjul for aktiviteter. De er ved at tage ejerskab til dette og det er bestemt en læringsproces. Der læres om årstider, fødselsdag, fester og almindelige dagligsting. Det styres med billede som et piktogram. Langholt er i gang med at undersøge muligheden for, at udvikle de fysiske rammer, så beboerne kan få en mere tidssvarende bolig. Det er godt tænkt, dels fordi det må forventes, at fremtidige borgere stiller større krav til boligforholdene og dels, fordi rammen også kan have en positiv påvirkning af beboernes udvikling. I dagbeskæftigelsen er der flere projekter i gang, der påtænkes at der skal laves hegn om hele ejendommen. Der skal ændres på til og fra kørsel vejene og der vil være beboer opgaver i dette. Langholt er godkendt til 2 eksterne dagpladser, og der er et stort ønske om at de blev anvendt. Det er muligt at der skal gøres mere opmærksom på at de har disse pladser. Pt. er der ingen ledige pladser i botilbuddet, men der er 2 ledige i dagbeskæftigelsen 103. Med venlig hilsen Søren Palshøj Teamleder Visitation og kvalitetssikring Anette Spandet Tilsynskonsulent Visitation og kvalitetssikring 20

Tilsyn 2013 Bostedet Toldhuset

Tilsyn 2013 Bostedet Toldhuset Tilsyn 2013 Bostedet Toldhuset Samtale med leder Anne Brodersen den 21. oktober 2013. Fra Guldborgsund kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og socialrådgiverstuderende Linda Villebæk. Samme dag

Læs mere

Tilsyn. Bostedet Engsgaard. Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011

Tilsyn. Bostedet Engsgaard. Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011 Tilsyn Bostedet Engsgaard Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011 Fra Guldborgsund Kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og Myndighedskonsulent Steffen Michelsen

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Socialpsykiatri Odsherred Holbækvej 25 4560 Vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. maj 2013, 23. september 2013 og den 5. november 2013. Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 30. maj 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Knagebjerggaard Nørremarksvej 8 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. november 2013, 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Friskolen i Starreklinte Møllevangen 11 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. november 2013 og den 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2012 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 23. august og 27. september 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig. Carsten Gistrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig. Carsten Gistrup Tilsynsrapport 2012 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 28. august og 6. september 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Holmstrup ApS Oddenvej 76 4500 Nykøbing Sjælland Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 3. september 2013 og 22. oktober 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Lindehuset. Et psykiatrisk bosted. Hyldevænget 2. 4550 Asnæs

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Lindehuset. Et psykiatrisk bosted. Hyldevænget 2. 4550 Asnæs Tilsynsrapport 2013 Lindehuset Et psykiatrisk bosted Hyldevænget 2 4550 Asnæs Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Tirsdag den 3. september 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge Tilsynsrapport 2013 Fonden Enkesædet Østergade 10, Herrestrup 4571 Grevinge Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 11. marts 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 13. juni 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing

Tilsynsrapport 2013. Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing Tilsynsrapport 2013 Vasac Odsherred Annebergparken 8 4500 Nykøbing Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 17. og 19. september 2013. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing. Dato for tilsyn: 14. og 31. maj 2012.

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing. Dato for tilsyn: 14. og 31. maj 2012. Tilsynsrapport 2012 Vasac Odsherred Annebergparken 8 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 14. og 31. maj 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Centerleder

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013 Botilbud: Fonden Levestedet Dato for tilsyn: 19. august 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Christian Petersen Tilsyn foretaget af: Dorit Trauelsen

Læs mere

Diabetikerhjemmet Solglimt

Diabetikerhjemmet Solglimt Tilsynsrapport Maj 2013 Diabetikerhjemmet Solglimt Solglimtvej 13 4540 Fårevejle Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 15. november 2012 og 17. maj 2013 Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Lunden Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ungdomshøjskolen Søndbjerggård Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 24.04.2012 Forrige tilsyn udført

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2012. Søegaard. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Oktober 2012. Søegaard. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve Tilsynsrapport Oktober 2012 Søegaard Vallekildevej 121 4534 Hørve Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 21. oktober 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder Mads

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Botilbuddet Hvidbjerghus, Hovedvejen 78, 7790 Thyholm og Vesterfjord, Grøndalvej 15, Nr. Hvidbjerg, 7790 Thyholm. Tilsynsførende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Broen Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle driftsorienterede tilsynsbesøg

Læs mere

Ishøj Kommune THORSHØJGÅRD. Tilsynets samlede vurdering Tilsyn forår 2013

Ishøj Kommune THORSHØJGÅRD. Tilsynets samlede vurdering Tilsyn forår 2013 Ishøj Kommune THORSHØJGÅRD Tilsynets samlede vurdering Tilsyn forår 2013 Thorshøjgård er placeret på et 5 hektar areal i landlige omgivelser mellem Torslunde og Taastrup By. På matriklen er der to døgnafdelinger

Læs mere

Tilsynsrapport Frøgård Allé Anmeldte tilsyn

Tilsynsrapport Frøgård Allé Anmeldte tilsyn Oktober 2010 Tilsynsrapport Frøgård Allé Anmeldte tilsyn Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Frøgård Allé Adresse Frøgård Allé 6 2630 Tåstrup Telefon 43 35

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap. Bofællesskabet Rose Marie. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap. Bofællesskabet Rose Marie. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Bofællesskabet Rose Marie Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere