Tilsyn Langholt Aps. Samtale den 30.sep med Leder Janet Valeur, Souschef Claus Wirensø og Stedfortræder Nina Hansen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsyn Langholt Aps. Samtale den 30.sep. 2013 med Leder Janet Valeur, Souschef Claus Wirensø og Stedfortræder Nina Hansen."

Transkript

1 Tilsyn Langholt Aps Samtale den 30.sep med Leder Janet Valeur, Souschef Claus Wirensø og Stedfortræder Nina Hansen. Fra Guldborgsund kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet, Besøg i boligen på Hjortebjerg samt beskæftigelsesdelen på Egebjergvej 1

2 Faktablad: Navn: Adresse: Langholt ApS Grønsundsvej 257, 4800 Nykøbing Falster Boligen Hjortebjerg Beskæftigelse Egebjergvej Leder: Janet Valeur Godkendelsesparagraffer: Servicelovens 107 (bolig) Servicelovens 103 (beskæftigelse) Antal godkendte pladser: (fuld tid) 6 (+2 ekstra i beskæftigelsen) Antal medarbejdere: 11 (årsværker) 2

3 Opfølgningspunkter 1. Værdier og teoretisk referenceramme 1.1 Overordnede værdier Ro, rummelighed, accept og humor. Langholt er stedet, hvor beboer både kan bo og arbejde. Sammenhængen i dag- og døgnindsatsen er afgørende. Social og kollektiv forståelse. Vi gør ting sammen på godt og ondt. 1.2 De teoretiske referencer Den teoretiske tilgang er med udgangspunkt i den holistiske socialpædagogiske forståelse. Langholts udvikling er baseret på erfarings og konsekvens samt der anvendes den anerkendende pædagogik, adfærdspsykologi og virksomheds teori. 1.3 De pædagogiske metoder Inddragelse, gensidig respekt, offensiv tænkning, overskud, humor og leg skal præge hverdagen. De bruger den anerkendende tilgang. Der bliver løbende ændret i måden at møde borgerne på i forhold til deres udvikling. Man tager udgangspunkt i et døgnfællesskab, hvor der leves og arbejdes sammen i døgndrift. (der er 2 eksterne dagbeskæftigelsespladser, men de bruges ikke for tiden). Medarbejderen er til stede og går foran, både i arbejdet og støtten i boligen, og være rollemodel for beboerne i alle hverdagens situationer. Ledelsen sikre at medarbejderne er fagligt funderet, og kompetente til at løfte og udvikle opgaverne med beboerne. Der er benyttet VISO for at screene en borger for derved at få nye og bedre pædagogiske redskaber. Sanseprofiler er anvendt i mange år, og redskaberne anvendes i praksis hverdagen. Refleksionsværktøj for at bevidst gøre arbejdet med borgerne, og se udviklingen 3

4 af projekter. Projekterne bruges som en vidensbank, så der kan udfærdiges en manual eller udredning, som medarbejderne kan gøre brug af det fremover. Der anvendes årshjul til planlægning og overblik for de opgaver, der skal løses i årets løb. Der anvendes årshjul til medarbejderne og et til beboerne. For beboerne er det for at gøre det visuelt og det er møntet mest på aktiviteter, så de får ejerskab af det. Har 2 lønnet studerende hvert år, dem der er i deres andet lønnet praktik forløb. hvor de skal implementere nye metoder, en måde at få refleksion over tilbuddets måde at arbejde på. 1.4 Pædagogisk målsætning Udvikling i en familienær ramme, hvor der er plads til både privatliv og fællesskab. At beboerne udvikler så alsidige evner, færdigheder og interesser som muligt, og at de ultimativt bliver selvbærende eller så tæt på som det er muligt. Så vidt muligt at afpædagogisere relationer, Uden at medarbejderne opleves som erstatninger for mor og far. 1.5 Operationelle mål Der arbejdes med at skabe overensstemmelse mellem LOS-beskrivelsen, tilbudsportalen, praktikbeskrivelsen og hjemmesiden. 1.6 Justering af mål Langholt har det formål at de løbende vil kunne beskrive, hvad de gør, og hvorfor. Udarbejdet nyt handleplans koncept, hvor der indgår livshistorien og billede materiale. Hvor der er stort fokus på resultat dokumentation. At renoverer og ombygge de fysiske rammer, så værelserne der tilbydes bliver større. 4

5 1.7 Tilsynets bemærkninger, herunder Tilsynet noterer sig at de overordnede værdier er baseret på det næremiljø i familierammer. Botilbuddet er eller skal være obs. på at det er 6 voksne mænd der bor på stedet og derfor har brug for at se og møde andre af modsatte køn. 2. Driftsaftale 2.1 Opfølgning på driftsaftale Langholt er privat ApS, og der er ikke planer om at lave en egentlig driftsoverenskomst. 2.2 Udviklingstendenser Der er fortsat et ønske om at forbedre de fysiske rammer. Bo-delen er små selvstændige lejligheder på kvadratmeter, med toilet, bad og lille køkken. Processen er i gang, men det er ikke helt afklaret hvordan det kan gøres. Der er påtænkt et generationsskifte inden for de næste år. Processen er i gang, men der er mange forhold der skal være afklaret inden det sker. 2.3 Projekter Der er et andet projekt i gang vedr. ombygning, der er tanker om at lave større værelser med bad og toilet tilknyttet. 2.4 Andet 2.5 Tilsynets bemærkninger, herunder Tilsynet noterer at fremtidsønskerne er relevante og realiserbare på længere sigt. 3. Budget 3.1 Aktuelt forbrug Budgettet for 2012 var i balance. 3.2 Aktuelle indtægter 100 % på døgn. De to dagpladser bruges pt. ikke. 3.3 Indtægtsdækket virksomhed Der er fortsat indtægter ved at lave arbejde for kunder, men det er begrænset. 3.4 Individuelle takster 3.5 Vikarforbrug Der anvendes ikke meget til vikar. Stedet bruger tidligere studerende samt 5

6 medarbejderne dækker hinanden ind. 3.6 Tilsynets bemærkninger, herunder 4. Brugerindflydelse 4.1 Børnemøder 4.2 Beboerråd Daglige morgenmøder. Trivselsmøde 1 gang om måneden, hvor årshjulet bliver brugt. 4.3 Bruger / pårørenderåd Ikke formaliseret. 4.4 Samarbejde med forældre/ pårørende Individuelt. Man lægger meget vægt på dette samarbejde. ledelsen er kontaktpersonerne, men de enkelte medarbejdere er involveret i samarbejdet, bl.a. i forbindelse med weekendbesøgene. Hjemrejse som et tilbud hver 2. Weekend, hvor beboene transporteres af Langholt, for ikke at det skal blive for kompliceret at arrangere, men også for at sikre bedst mulig aflevering. Der bliver holdt årlige møder med de pårørende, derudover individuelle besøg efter behov. Der udarbejdes en dagbog med billeder så de pårørende / forældre kan følge med. Dette gøres via USB- stik eller en papir variation, som de kan tage med hjem til de pårørende. 4.5 Tilsynets bemærkninger, herunder Tilsynet bemærker at beboergruppen er inddraget og i opstartsfasen begyndt at tage ejerskab til beboernes aktivitet årshjul. 5. Behandlings - og Handleplaner 5.1 Har alle en behandlings eller handleplan Alle har en pædagogisk plan. Botilbuddet har udarbejdet deres eget koncept, for at få belyst alle de områder der er aktuelle for den enkelte beboer. 6

7 5.2 Behandlings- og handleplansmøder Der holdes handleplansmøder med relevante kommuner. 5.3 Inddragelse af borgeren Beboerne inddrages. 5.4 Opbevaring af planerne Planerne er elektronisk og opbevares på Hjortebjerg. 5.5 Evaluering og justering af planerne Beboerne pædagogiske plan tages op hver 4 mdr. 5.6 Andet I det koncept de anvender, er der fokus på beboernes livshistorie. Den indgår i den pædagogiske plan. 5.7 Tilsynets bemærkninger, herunder I forbindelse med at der er udfærdiget livshistorie, er den enkeltes borgers original dokumenter registeret og opbevares af botilbuddet. Medarbejderne udtrykte, at de har tid til at udarbejde handleplanerne. 6. Børn, unge eller voksne med anden etnisk oprindelse 6.1 Integration Tolkebistand Særlige udfordringer Andet Tilsynets bemærkninger, herunder - 7. Aktiviteter 7.1 Generelt om dagligdagen På Langholt bliver man vækket ca. kl. 8 i hverdagene. Møde kl i medarbejdergruppen hvor de drøfter dagens gang, meget struktureret, hvor de får informationer fra den medarbejder der har været der om natten. Morgenmaden ca er selvbetjening. Det står på bordet, men det er op til den enkelte hvordan og hvad man vil spise. Medarbejderne er i fællesrummet under morgen seancen, for at tilse om 7

8 beboerne spiser morgenmad. Den enkelte beboer får lov til at fastholde sine egne morgen ritualer. Medarbejderne aflæser beboerne hvor de er, på den måde for at give beboerne en god start. Efter beboerne har spist, går medarbejderne fra for at holde morgenmøde, og Dagbogens læses så informationerne bliver givet videre. Derefter er der morgenmøde sammen med beboerne ca. kl.9.15, hvor man taler om i går og i dag. Også om løst og fast. Alle forventes at bidrage. Efter mødet kører alle på arbejde, på gården. Aktiviteterne besluttes 100 % af medarbejderne, men ud fra en vurdering af hvordan den enkelte beboer har det, besluttes det hvad man kan byde ind med. Mandag er fast store handledag, så der skal der også planlægges mad for ugen. Det foregår bl.a. ved, at beboeren skiftes til at vælge en grøntsag for hver ugedag. Der er kaffepauser kl. 11 og til fyraften. Frokost kl , der for det meste indtages på gården. Her hjælpes man ad med at vaske op, der er ingen opvaskemaskine. Spiser aftensmad ca Efter maden skal alle give en hånd med at rydde af. Fritiden bestemmer beboerne selv over dvs. en fritid i Langholts rammer. Beboerne motiveres meget til at deltage i madlavning. Man forsøger, at komme meget ud af huset til aktiviteter for at danne nye netværker, samtidigt er det træning i socialt samvær. Beboerne er aktive i fodbold og håndboldklubber i Nyk F. 4 af borgerne kommer i snozelhuset i Maribo en gang om ugen. Der er ridning 2 gange om ugen, hvor pasning af hestene hører med. I weekenderne er der mulighed for at tage hjem på besøg hos familien, eller blive på Langholt og hygge sig. 8

9 Ind imellem brydes hverdagen til fordel for Ture, udflugter m.m. Vinter aktiviteter. Der er ferieture flere gange om året, men altid en Udlandstur. I 2013 gik turen til Mallorca og det var i et lejet hus, så der var mulighed for at der ro omkring. 7.2 Tilrettelæggelse og formål med aktiviteter Hjemmelige givende fysisk beskæftigelse, frisk luft og inddragelse i processen. Det at de kommer ud og er aktive i hverdagene gør at de holdes i gang. 7.3 Interne og eksterne aktivitetstilbud 7.4 Andet Beboerne sætter stor pris på at komme til fest i forsamlingshuse, med god mad og musik. 7.5 Tilsynets bemærkninger, herunder 8. Administration af beboermidler 8.1 Udbetaling af lomme- og tøjpenge Der er udbetaling af lommepenge engang om ugen. 8.2 Indgåelse af betalingsaftaler Beboernes økonomi administreres, men de har selv midler til rådighed i form af lommepenge. Der er betalingsaftaler for alle. 8.3 Andet Der udbetales dusør for arbejdet. 8.4 Tilsynets bemærkninger, herunder Der forefindes kassebøger og pengekasser til hver enkelt beboer i aflåst skab. Der laves krydsrevidering en gang om mdr. en medarbejder der er ansvarlig for økonomien, sammen med kontordamen. 9. Magtanvendelse 9.1 Antal og arten af indberetninger siden sidste tilsyn I 2012 har der været 3 magtanvendelser på den samme person. 9

10 9.2 Intern procedure Man tilkalder chef eller souschef, og de hjælper med at få styr på situationen og orienterede de involverede. Skema udfyldes straks, eller så hurtigt det lader sig gøre, ligesom de indsendes for hver enkelt episode. 9.3 Opfølgning på magtanvendelse Man har altid opfølgning på magtanvendelser både personalemøde og som punkt til supervision. 9.4 Aktuelle ansøgninger Nej. 9.5 Andet Tilsynets bemærkninger, herunder Tilsynet noterer at der er en god dialog med botilbuddet, når der er foretaget en magtanvendelse samt til handle kommunen. Kost 10.1 Kostpolitik Der arbejdes bevidst med kosten, og de får en god og sund kost. Det er varietet med god dansk kost samt inspiration af kost fra anden nationalitet f.eks. spansk, indisk osv. Der udarbejdes madplan for en uge af gangen på et fællesmøde. Alle beboere får lov at vælge en ret i forhold til et aftensmåltid. Der tages udgangspunkt i, at beboeren skal vælge en grøntsag man godt kan lide, og på den baggrund planlægger man måltidet. Beboerne vælger mad, når der er fødselsdag. Julens måltider er også en stor planlægnings-sag. Især julefrokosten, hvor borgerne vælge deres livretter. Det er ikke altid helt traditionelle retter set med danske øjne. Det er frivilligt, om man vil deltage i madlavning, men alt tilberedes i huset, og beboerne er også involveret i indkøbsprocessen. Beboerne opfordres / motiveres til at være med til at tilberede aftensmaden. 10

11 Frokosten holdes enkelt og det handler om at få noget brandstof, til ny energi Tilberedning centralt eller lokalt Tilberedes lokalt. Botilbuddet får besøg af fødevarestyrelsen engang om året og ved sidste besøg fik en elite smiley Borgerens indflydelse og deltagelse Indflydelse på alle måltider Spisetider Til hverdag indtages frokosten på deres arbejdsplads Tilsynets bemærkninger, herunder 11. Seksualitet 11.1 Regler og retningslinjer På Langholt hjælper man ikke beboerne til prostituerede. Kan borgeren selv arrangere uden for huset, er det deres egen sag Seksualoplysning/undervisning Beboerne kan tale med de mandlige medarbejdere hvis de har behov for at have en samtale om seksualoplysning Prævention 11.4 Andet Afvigende seksualitet drøftes med egen læge og/eller psykiater Tilsynets bemærkninger, herunder 12. Rygning, alkohol, narkotika 12.1 Politikker for områderne Rygning er kun tilladt udendørs. Der indtages aldrig alkohol på Langholt. Man tolererer ikke misbrug af stoffer eller alkohol Information 12.3 Andet Ingen problemer vedr. rygning, beboerne der ryger tager hensyn til de øvrige Tilsynets bemærkninger, herunder 11

12 13. Medicin 13.1 Opbevaring af medicin Den dosserede medicin er i aflåst skab på Langholt, og det der er i depot står i et aflåst skab i administrationsbygningen. Man har et omfattende system, der er velbeskrevet, og indbefatter flere niveauer af egenkontrol Dosering Lederens ansvar at medicinen tælles op i dosseringsæsker. På Langholt bruger de bevidst ikke dosisdispenseret, da det fjerner ejerskabet af ansvaret Ansvarlige medarbejdere Enkelte har medicinkursus, og udleverer Medicinkursus Halvdelen af de ansatte har deltaget i medicin kursus. Efterlyser medicin kursus til nyansatte medarbejdere Tilsynets bemærkninger, herunder 14. Hjælpemidler 14.1 Efterspørgsel på nye hjælpemidler Botilbuddet benytter hjælpemidler, og der en beboer der benytter en kugledyne sække stol, I pad Vedligeholdelse af hjælpemidler 14.3 Andet En beboer benytter høreapparat - står på venteliste til operation. Medarbejderne får ny inspiration i forbindelse med hjælpemidler fra messer, uddannelsessteder, LOS, nettet, servicestyrelsen, mm Tilsynets bemærkninger, herunder Tilsynet bemærker at der på området er opmærksom på hvad der kan være af hjælpemidler. 15. Undervisning, beskæftigelse, aktivitets og samværstilbud 12

13 15.1 Godkendelse af undervisningsplaner Nej Årlig opsamling og rapportering 15.3 Samarbejde mellem skole/institution Intern 15.4 Intern/ekstern beskæftigelse Al beskæftigelse foregår, som tidligere beskrevet i Langholts eget regi. Beskæftigelsen foregår i en vekslen mellem arbejde, og ekskursioner. Langholt udfører arbejdsopgaver for borgere i lokalsamfundet Samarbejde mellem bolig og beskæftigelse 15.6 Andet Primært i vinterhalvåret, arbejdes der i temaer, der har relevans for beboergruppen på Langholt. Et nyt projekt/tema er at lave store nisser i akrylplader der er velegnet til udendørs brug på facader, gavle og husmure Tilsynets bemærkninger, herunder 16. Personalepolitik 16.1 Faglig sammensætning af personalet Der er ansat halvt af pædagoger og håndværkere. En del af pædagogerne, og de fleste andre medarbejdere har en håndværksmæssig baggrund eller anden faguddannelse. De fleste løse vikarer er tidligere medarbejdere eller andre med tilknytning til stedet, tidligere studerende. Har studerende, halv årlige lønnet praktik, den studerendes sidste praktik Rekruttering af personale Det er ikke svært at få ansøgere; men der stilles store krav om at følge kulturen og den pædagogiske Langholt tilgang, så det er ikke alle, som kan magte arbejdet på Langholt. Der opleves tydelige problemstillinger, hvis medarbejderen ikke kan fastholde struktur og sætte grænser. Der er altid mange ansøgere ved stillingsopslag. I 2012 været 3 ny ansættelser. 13

14 16.3 Brug af vikar Ved kurser mv Arbejdsplaner 6 ugers rullende vagtplan 16.5 Lokalaftaler 16.6 Personalemøder Der afholdes personalemøde 1. gang om mdr. Der afholdes møder 2 gange dagligt for de medarbejdere, der er på arbejde, morgen og eftermiddag. Der holdes supervision med en coach en gang om måneden. Møde engang om måneden om sansetræning. Møde med VISO i forbindelse med screening af borger MED- udvalg Nej, men der vælges hvert år en sikkerhedsrepræsentant blandt medarbejderne Andet 16.9 Tilsynets bemærkninger, herunder Tilsynet noterer sig ved hjælp af års kalender bliver ledelsen og medarbejdere bevidste og forpligtet til at få udført de opgaver der anført på kalendertavlen. 17. Kompetenceudvikling 17.1 Supervision Gruppesupervision 1 gang om måned med en coach. Er der behov for individuel supervision er dette muligt Interne og eksterne kurser Efter behov. Man lægger meget vægt på at udvikle medarbejderne og at være specialister på de ting, man foretager sig. Der involveres forskellige fag specialister, så beboernes problematikker belyses, og indsatsen tilpasses beboernes behov Efteruddannelse En medarbejder på diplomuddannelse. Medicin kursus. Praktikvejleder kurser, der løbende bliver opdateret. Livshistorie kursus Andre individuelle kursus. 14

15 17.4 Kompetence og ansvarsfordeling Alle er ansvarlige, men som udgangspunkt er der meget tæt kontakt til ledelsen i det daglige. Der er udpeget ansvarlige på forskellige områder, handleplaner, vagtplaner, værkstedsleder m.v. men også her sker det i tæt samarbejde med ledelsen Andet Ledelsen gav udtryk for at det blev meget mere struktureret, når ansvarsområder blev uddelegeret Tilsynets bemærkninger, herunder Der er uddannet en medarbejder, som superbruger til botilbuddet planner for You. 18. Sygefraværspolitik 18.1 Opgørelse over sygefravær Sygefravær i 2012 er stort set ikke eksisterende på Langholt Omsorgssamtaler Ledelsen er meget opmærksom, hvis en medarbejder har det dårligt det bliver der taget hånd om med det samme Andet Der har i 2012 været en langtidssyge melding, årsagen var ikke arbejdes relateret Tilsynets bemærkninger, herunder Tilsynet bemærker at der et lavt fravær, de er gode til at dække hinanden ind ved fravær. 19. Klagesager 19.1 Aktuelle klagesager Ingen 19.2 Procedure for behandling og opfølgning på klager 19.3 Tilsynets bemærkninger, herunder Der henvises til lederen. 20. APV 15

16 20.1 Generelle forhold APV er udarbejdet april Fysisk arbejdsmiljø Virker meget velovervejet. Der er stram struktur i forhold til, hvilke medarbejdere, som må arbejde med maskiner og redskaber. Ved APV blev der bemærket at der manglede sikkerhedsmærker på maskinerne. Dette er efterfølgende blevet gjort. Beboerne får et kursus i forhold til de arbejdsopgaver og de maskiner de skal benytte for at udfører de enkelte opgaver Psykisk arbejdsmiljø APV gav ingen bemærkninger Arbejdsskader Ingen Der er mulighed for at have samtaler straks efter f.eks. en episode med en beboer. Der er mulighed for at anvende de redskaber der for at støtte hinanden samt give beskeder. At der er mulighed for at skabe rum til at sige hvad man vil. Ledelsen påtager sig ansvaret for, at medarbejderne også kvalificeres og vejledes, så de har mulighed for at leve op til kravene Andet Der er et bibliotek, så medarbejderne har mulighed for at ønske sig fagligt læsestof. Eks. Faglige tidsskrifter samt faglitteratur Tilsynets bemærkninger, herunder Ansvarsområder ud fra den enkeltes medarbejders kompetencer. Bo-tilbuddet er et mindre sted og i det at der i dagligdagen, er en tæt dialog og føling med hvad der sker på stedet. 21. De fysiske rammer 21.1 Tilgængelighed Lidt snævert indgangsparti giver trængsel, når arbejdsdagen starter og ender. Ellers gode adgangsforhold Udendørs fysiske rammer Pæne og velholdte udendørs rammer, både 16

17 omkring huset og på Gården, bygningerne fremstår vedligeholdte. Der er gode hyggelige terrasse områder på begge matrikler. Yderligere et hus beliggende tæt på Hjortebjerg med plads til 2 borgere. På gården er der en god værkstedsbygning og en opbevarings hal. Godkendt at der er tilknyttet en beboelses vogn, der anvendes til botræning Indendørs fysiske rammer Gode rammer i beboelse, beboernes værelser på Hjortebjerg er meget små, bo-tilbuddet er opmærksom på dette. Fællesbade og toilet forhold. En god opholds og spise stue. Stort køkken og bryggers. Gode kontor og personale faciliteter. Der er en stor og fin kælder, der anvendes til opbevaring. Gården er indrettet så den bruges til frokoststue, køkken og toilet forhold. Frokoststuen benyttes om vinteren til tema aktiviteter. Værkstedsbygningen er opdelt i områder til maskiner, værktøj og sikre arbejdspladser. Der er en orden og en overskueligt tilgang til alle funktioner i værkstedsbygningen Udnyttelse af de fysiske rammer Generelt en god udnyttelse af rammerne. Faciliteterne bliver udnyttet og brug optimalt Akutberedskab Leder eller souschef er altid kun et telefonopkald væk Sikring af flugtveje Ok Alarmer 21.8 Andet Kælderen på Hjortebjerg er indrettet med gode hylder til opbevaring af de ting der kan blive aktuelt at bruge ved f.eks. en snestorm m.m Bemærkninger fra arbejdstilsyn Ikke kendte Tilsynets bemærkninger, herunder Tilsynet bemærkede at der er gode og ordnende forhold på stedet. 17

18 22. Brand og beredskab 22.1 Beredskabsplan Ok der er udarbejdet en brand og evakueringsplan Evakueringsplan Ok var synlig i alle steder Brandtilsyn Ok Brandtilsyn kommer, men ikke så ofte Brandøvelse Der har været afholdt en brandøvelse. Instruktøren var en medarbejder fra Langholt. Der bliver afholdt en øvelse 1 gang om året Førstehjælp Der er fortsat ønske om at få afholdt førstehjælpskursusset. Langholdt vil arbejde på at få et kursus der kan blive afholdt på stedet for alle medarbejderne Andet 22.8 Bemærkninger fra brandmyndigheder 22.9 Tilsynets bemærkninger, herunder 23. Hygiejne og rengøring 23.1 Standarder for hygiejne Ved tilsyn besøget fremstår boligen samt værkstedets som præsentable og med opmærksomhed på hygiejne forhold Standarder for rengøring Rengøringshjælp en gang om ugen rengøringshjælpen anskaffer selv rengøringsmidler. Der er en rengøringsvogn til rådighed. Der er rengøringshjælp i boligen og på værkstedet. Beboerne rydder op på deres værelser; men får gjort rent. Daglige procedurer for rengøring i køkkenet. Derudover bliver der gjort rent efter behov, og der må medarbejdergruppen give en hånd med Standarder for håndtering af smitsomme sygdomme Fokus på håndhygiejne, der er stillet desinficerende midler til rådighed. Og der er vaskeanvisninger ved håndvaskene. 18

19 23.4 Brug af engangsprodukter 23.5 Andet 23.6 Tilsynets bemærkninger, herunder Tilsynet fik indtryk af at Botilbuddet støtter og hjælper beboerne til at højne deres selvværd, ved at fremstå præsentabel. Tilbudsportal 24.1 Status Ok 24.2 Siden sidst 24.3 Andet En god hjemmeside med beskrivelse af botilbuddet Tilsynets bemærkninger, herunder Ingen bemærkninger. Tilsynets afsluttende bemærkninger: Langholt er et arbejds- og botilbud for udviklingshæmmede med følelsesmæssige skader. Der bor p.t 6 beboer på bo -tilbuddet. Beboergruppen kræver struktur og synlige rammer, for at få en hverdag der er så forudsigelig som muligt. Det er lykkedes for Langholt at opnå dette gennem en mangeårig indsats. Langholt har implementeret en evalueringsmodel Årshjul så de sikre at botilbuddet når deres målsætning. Ledelsen på Langholt er opmærksomme på at der løbende er fokus på deres værdier, samt metodedel. Der benyttes gerne eksterne interessenter for at styrke den pædagogiske tilgang til borgerne, samt udvikle medarbejdernes kompetencer. Det er en god ide at stedet benytter sig af VISO, sansetræning, samt supervision, for derved at få input fra udefra kommende specialister. Der er et højt fagligt niveau på botilbuddet. Det forventes, at medarbejderne udvikler sig fagligt og personligt. De inddrager fag specialister / konsulenter i det omfang der er behov for det, i forhold til beboernes behov og udvikling Dagligdagen er struktureret i forhold til arbejdsliv og livet i boligen. Dagene følger en helt fast struktur, som dog fraviges i weekenden. Gennem det fysiske arbejdet, påvirkes beboernes psykiske tilstand, så der opnås bedre ro og udviklingsmuligheder. Tilsynet har tidligere haft en dialog med ledelsen i forhold til, at det kun er mænd der bor på Langholt. Stedet er opmærksom på dette og det er godt for mændene at de deltager i en udadvendte aktiviteter så som fodbold og håndbold. Tilsynet opfordrer botilbuddet til at synliggøre klub solstrålen eksistens. 19

20 Tilsynet havde den mulighed for at være med til deres morgenmøde, hvor dagens opgaver blev fordelt. Det blev hurtigt gjort og enkelte beboer have deres favorit arbejde, græsslåning og indkøb. Opgaven blev tildelt med klar signal om hvem af pædagogerne det skulle foregå sammen med. Beboerne var snaksaglige og ville gerne fortælle alt det de havde oplevet. Der have været en oplevelsesrig ferie tur til Mallorca. En af beboerne var stolt af at spare op til møbler og var ved at indrette sig et kontor. Ellers havde de været meget på udflugter. Beboerne forklarede hvordan de brugte deres årshjul for aktiviteter. De er ved at tage ejerskab til dette og det er bestemt en læringsproces. Der læres om årstider, fødselsdag, fester og almindelige dagligsting. Det styres med billede som et piktogram. Langholt er i gang med at undersøge muligheden for, at udvikle de fysiske rammer, så beboerne kan få en mere tidssvarende bolig. Det er godt tænkt, dels fordi det må forventes, at fremtidige borgere stiller større krav til boligforholdene og dels, fordi rammen også kan have en positiv påvirkning af beboernes udvikling. I dagbeskæftigelsen er der flere projekter i gang, der påtænkes at der skal laves hegn om hele ejendommen. Der skal ændres på til og fra kørsel vejene og der vil være beboer opgaver i dette. Langholt er godkendt til 2 eksterne dagpladser, og der er et stort ønske om at de blev anvendt. Det er muligt at der skal gøres mere opmærksom på at de har disse pladser. Pt. er der ingen ledige pladser i botilbuddet, men der er 2 ledige i dagbeskæftigelsen 103. Med venlig hilsen Søren Palshøj Teamleder Visitation og kvalitetssikring Anette Spandet Tilsynskonsulent Visitation og kvalitetssikring 20

Tilsyn. Bostedet Engsgaard. Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011

Tilsyn. Bostedet Engsgaard. Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011 Tilsyn Bostedet Engsgaard Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011 Fra Guldborgsund Kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og Myndighedskonsulent Steffen Michelsen

Læs mere

Tilsyn 2012 Bostedet Toldhuset

Tilsyn 2012 Bostedet Toldhuset Tilsyn 2012 Bostedet Toldhuset Samtale med leder Anne Brodersen den 4. oktober 2012. Fra Guldborgsund kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og Myndighedskonsulent Steffen Michelsen. Samme dag

Læs mere

Tilsyn 2013 Bostedet Toldhuset

Tilsyn 2013 Bostedet Toldhuset Tilsyn 2013 Bostedet Toldhuset Samtale med leder Anne Brodersen den 21. oktober 2013. Fra Guldborgsund kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og socialrådgiverstuderende Linda Villebæk. Samme dag

Læs mere

Tilsyn. På Marie Grubbe Bo-enheden 2013. Samtale med Leder Per Kløvborg Raith og viceforstander Lars Danshøjgaard den 4. april 2013.

Tilsyn. På Marie Grubbe Bo-enheden 2013. Samtale med Leder Per Kløvborg Raith og viceforstander Lars Danshøjgaard den 4. april 2013. Tilsyn På Marie Grubbe Bo-enheden 2013 Samtale med Leder Per Kløvborg Raith og viceforstander Lars Danshøjgaard den 4. april 2013. Fra Guldborgsund Kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og Myndighedskonsulent

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn Den sociale virksomhed Guldborgsund

Tilsyn Den sociale virksomhed Guldborgsund Tilsyn Den sociale virksomhed Guldborgsund Samtale med Leder Jørgen Frank Hansen og souschef Kurt Lejbølle. Fra Guldborgsund kommune Tilsynskonsulent Anette Spandet og Myndighedskonsulent Steffen Michelsen

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103.

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Udarbejdet af: Konsulent i Myndighedsafdelingen Judith Poulsen og konsulent Handicap

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer 1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggende fysiske rammer

Læs mere

En informationspjece til unge

En informationspjece til unge Velkommen til Platangårdens Ungdomscenter! At starte på et stort sted som Platangården kan være meget overvældende. Man skal lige finde sig til rette og der er mange nye ting man skal lære. Med denne pjece

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Dato 07.12.2012 Udarbejdet af Hanne Andreasen Dato for Tilsynsbesøg 03.12.2012 Mødested Huset Trappebæksvej

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Skov, natur og friluftsværkstedet. Tilsynsbesøg: 29. september 2010

Tilsynsrapport 2010. Skov, natur og friluftsværkstedet. Tilsynsbesøg: 29. september 2010 Albertslund Kommune Sundheds- og Socialforvaltningen Voksne med særlige behov Området voksne udviklingshæmmede Sagsnummer: 09/2607 Tilsynsrapport 2010 Skov, natur og friluftsværkstedet Tilsynsbesøg: 29.

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 9. april Peoples Corner

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 9. april Peoples Corner Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 9. april Peoples Corner SL 104 Side2/14 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

Ansøgning om oprettelse af en 107 botilbud

Ansøgning om oprettelse af en 107 botilbud Varde Kommune Att.: Socialudvalget Bytoften 2 6800 Varde Ølgod den 14.5. 2013 Ansøgning om oprettelse af en 107 botilbud Østbækhjemmets bestyrelse skal hermed ansøge om godkendelse til at oprette en 107

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Røbo 3. september 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Centervej. den 24. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Centervej. den 24. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet Centervej den 24. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN Hus 18, Botilbuddet Åge Holmsvej ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Botilbuddet Åge Holmsvej 8 18 9800 Hjørring 72335577 bodil.bjerring.jacobsen@hjoerring.dk

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Dato Sagsbehandler J. nr. SagsID Dok.nr. BIRGITBEN 16.15 1850769 2015109. Rapport på Anmeldt tilsyn 2007

Dato Sagsbehandler J. nr. SagsID Dok.nr. BIRGITBEN 16.15 1850769 2015109. Rapport på Anmeldt tilsyn 2007 Notat Administrationen Dato Sagsbehandler J. nr. SagsID Dok.nr. BIRGITBEN 16.15 1850769 2015109 Tilbuddets navn: Bofællesskabet Birthe Marie Rapport på Anmeldt tilsyn 2007 Tilbuddet adresse: Liselundager

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Bilag 1. Forslag til principper for beregning af priser på de enkelte tilbud:

Bilag 1. Forslag til principper for beregning af priser på de enkelte tilbud: Bilag 1 Dato: 22. november 2011 Brevid: 1552623 Forslag til principper for betaling af kost, vask, rengøring og andre tilvalgsydelser på Region Sjællands botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT for Tilsynsførende: Tilsynet udført d. 8. juni 2007 Forrige tilsyn udført d. - Tilsynet var anmeldt / uanmeldt - Tilsynsbesøgets struktur / Deltagere

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 22. april 2013 på Lænken

Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 22. april 2013 på Lænken Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 22. april 2013 på Lænken SL SUL 141 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende konsulent Hanne Nielsen, Myndighedsservice

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger-

Læs mere

Kvalitetsstandard for Horsens Krisecenter

Kvalitetsstandard for Horsens Krisecenter Kvalitetsstandard for Horsens Krisecenter 1. Grundoplysninger: Institutionstype: Krisecenter Adresse: Sundvej 34A, 8700 Horsens, tlf. nr. 75 61 81 99 E-mail adresse: post@horsens-krisecenter.dk Selvejende

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 12. juni 2014 Københavnsvej 266

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 12. juni 2014 Københavnsvej 266 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 12. juni 2014 Københavnsvej 266 SEL 103 Side2/14 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Tilsynets art Den driftorienterede anmeldte tilsyn jf. SEL 148. ledere, personale og unge.

Tilsynets art Den driftorienterede anmeldte tilsyn jf. SEL 148. ledere, personale og unge. Tilsynsrapport for Helheden Feilbjergvej St. Darum Formålet med tilsynet: At påse at borgeren får den hjælp, som de har ret efter loven og efter de beslutninger, kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Sundhedsfremme, forebyggelse og skadesreduktion Det er læringskonsulenternes vurdering, at der er et stort fokus på sundhedsfremme, forebyggelse og

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Engbo Anmeldt tilsyn Den 20. marts 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Engbo Anmeldt tilsyn Den 20. marts 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Engbo Anmeldt tilsyn Den 20. marts 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Tilsyn på Autismecenter Storstrøm - 11. juni 2014

Tilsyn på Autismecenter Storstrøm - 11. juni 2014 Tilsyn på Autismecenter Storstrøm - 11. juni 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Tilsynet omhandler følgende fire temaer: Selvstændighed og relationer, Organisation og ledelse, Kompetencer og Fysiske rammer.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Overordnet formål med indsatsen: dækker ydelsen? med indgår i 85/83 i Serviceloven Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Overordnet formål med indsatsen: indgår i 85/83 i Serviceloven.Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og som derfor

Læs mere

TILSYN JONSTRUPVANG 2013

TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Den Sociale Virksomhed TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 27. juni

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro.

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009

Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009 Den 14. oktober 2011 Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009 OPFØLGNING J.nr. 2009-3790-062/CBR 1/12 Indholdsfortegnelse 4. Beboerne... 2 4.2.1. Medicininstruks mv....

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 10. september 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken SL 141 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. 20-01-2015 Regodkendelse af tilbuddet Kirkeleddet 10-20 Kirkeleddet 10-20 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Uanmeldt Tilsyn. Værkstedet Kilen (Kommunal leverandør, Beskyttet beskæftigelse, SEL 103) Centerleder Betina Christensen

Uanmeldt Tilsyn. Værkstedet Kilen (Kommunal leverandør, Beskyttet beskæftigelse, SEL 103) Centerleder Betina Christensen Sundhed & Omsorg Uanmeldt Tilsyn Værkstedet Kilen (Kommunal leverandør, Beskyttet beskæftigelse, SEL 103) Vurdering Godkendt med anmærkning Tilsyns dato 12. august kl. 10.30 14.30 Tilsynskonsulent Charlotte

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Rapport for tilpasset tilsyn med

Rapport for tilpasset tilsyn med Rapport for tilpasset tilsyn med Østruplund tirsdag den 18.9.2007. Udarbejdet af jurist Annemarie Myrup og chefkonsulent Alice Storgaard. Der har været fokus på pædagogisk koncept, metoder, handleplaner,

Læs mere

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Det åbne tilbud Skelbækgård Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Bakkegården Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Læs mere

Inspiration til dig som bruger

Inspiration til dig som bruger Personalehåndbog & retningslinjer Inspiration til dig som bruger 1 Olivia Danmark Inspiration til dig som bruger Personalehåndbog & retningslinjer En personalehåndbog kan være et godt sted at beskrive

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015 STU - Dyr og Landbrug Præsentation af værkstedet STU Landbrug og dyr: På værkstedet Dyr og Landbrug får du mulighed for at arbejde med både dyrepasseropgaver og landbrugsopgaver.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator Juni 2012 Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Organisation Tilbud 1 Tilsynet påser at politikker, medarbejderdemokrati,

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. C. Knaps Minde. Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6. Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg

Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. C. Knaps Minde. Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6. Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. Navn: C. Knaps Minde Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6 Adresse: E-mail: Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg km@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 8970 5278 / Nattevagt

Læs mere

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Det Gamle Kogeri. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Det Gamle Kogeri. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport Juli 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Det Gamle Kogeri Højbyvej 3, 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 16. juli 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 27. januar 2010 Formalia Dette uanmeldte tilsyn på Palleshave Bo- og Aktivitetscenter, Hedebovej 48, 5750

Læs mere

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone.

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Mødetider: Personalet møder efter et fast uge skema, med rullende fredage over 4 uger. Skemaændringer varsles med 14 dage. Skema udleveres

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa.

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2009

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2009 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2009 Botilbud: Bo og Naboskab Møn Dato for tilsyn: 24. september 2009 Botilbuddet er repræsenteret ved: Leder Finn Rasmussen, viceforstander Birgit Hansen, og afdelingsledere

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Digterparken Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011

Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011 Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011 17-01-2011 Tilstede fra opholdsstedet: Forstander Malene Ploug Tilsynsførende: Torben Jørgensen Tilsynet foregik i dialog med forstander Tilsynet

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

Uddannelse og organisatorisk placering

Uddannelse og organisatorisk placering Uddannelse og organisatorisk placering (aftaleholder) Pædagogisk uddannet med ledelseserfaring og skal have relevant videreuddannelse i ledelse (vigtigt med ledelsesuddannelse da områdelederen skal lede

Læs mere

Kvalitetsstandarder Krisecentre

Kvalitetsstandarder Krisecentre Kvalitetsstandarder Krisecentre Kvalitetsstandarder for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune Social Service oktober 2012 Indledning Byrådet skal fastsætte en kvalitetsstandard for kvindekrisecentre

Læs mere

Lindens virksomhedsplan 2012

Lindens virksomhedsplan 2012 Lindens virksomhedsplan 2012 Linden er et aktivitets- og samværstilbud 104 Lidt om Linden. Linden er et aktivitets- og samværstilbud med 18 fuldtidspladser i henhold til serviceloven 104. Pr. 11.august

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526 Juni 2011 Ungdomsproblemer.dk tilbyder et kollegielignende opholdssted efter servicelovens 142,6 tilbud. Der er plads til fire unge. Tilbuddet kan både benyttes af kommuner såvel som private. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere