Tilsyn Langholt Aps. Samtale den 30.sep med Leder Janet Valeur, Souschef Claus Wirensø og Stedfortræder Nina Hansen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsyn Langholt Aps. Samtale den 30.sep. 2013 med Leder Janet Valeur, Souschef Claus Wirensø og Stedfortræder Nina Hansen."

Transkript

1 Tilsyn Langholt Aps Samtale den 30.sep med Leder Janet Valeur, Souschef Claus Wirensø og Stedfortræder Nina Hansen. Fra Guldborgsund kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet, Besøg i boligen på Hjortebjerg samt beskæftigelsesdelen på Egebjergvej 1

2 Faktablad: Navn: Adresse: Langholt ApS Grønsundsvej 257, 4800 Nykøbing Falster Boligen Hjortebjerg Beskæftigelse Egebjergvej Leder: Janet Valeur Godkendelsesparagraffer: Servicelovens 107 (bolig) Servicelovens 103 (beskæftigelse) Antal godkendte pladser: (fuld tid) 6 (+2 ekstra i beskæftigelsen) Antal medarbejdere: 11 (årsværker) 2

3 Opfølgningspunkter 1. Værdier og teoretisk referenceramme 1.1 Overordnede værdier Ro, rummelighed, accept og humor. Langholt er stedet, hvor beboer både kan bo og arbejde. Sammenhængen i dag- og døgnindsatsen er afgørende. Social og kollektiv forståelse. Vi gør ting sammen på godt og ondt. 1.2 De teoretiske referencer Den teoretiske tilgang er med udgangspunkt i den holistiske socialpædagogiske forståelse. Langholts udvikling er baseret på erfarings og konsekvens samt der anvendes den anerkendende pædagogik, adfærdspsykologi og virksomheds teori. 1.3 De pædagogiske metoder Inddragelse, gensidig respekt, offensiv tænkning, overskud, humor og leg skal præge hverdagen. De bruger den anerkendende tilgang. Der bliver løbende ændret i måden at møde borgerne på i forhold til deres udvikling. Man tager udgangspunkt i et døgnfællesskab, hvor der leves og arbejdes sammen i døgndrift. (der er 2 eksterne dagbeskæftigelsespladser, men de bruges ikke for tiden). Medarbejderen er til stede og går foran, både i arbejdet og støtten i boligen, og være rollemodel for beboerne i alle hverdagens situationer. Ledelsen sikre at medarbejderne er fagligt funderet, og kompetente til at løfte og udvikle opgaverne med beboerne. Der er benyttet VISO for at screene en borger for derved at få nye og bedre pædagogiske redskaber. Sanseprofiler er anvendt i mange år, og redskaberne anvendes i praksis hverdagen. Refleksionsværktøj for at bevidst gøre arbejdet med borgerne, og se udviklingen 3

4 af projekter. Projekterne bruges som en vidensbank, så der kan udfærdiges en manual eller udredning, som medarbejderne kan gøre brug af det fremover. Der anvendes årshjul til planlægning og overblik for de opgaver, der skal løses i årets løb. Der anvendes årshjul til medarbejderne og et til beboerne. For beboerne er det for at gøre det visuelt og det er møntet mest på aktiviteter, så de får ejerskab af det. Har 2 lønnet studerende hvert år, dem der er i deres andet lønnet praktik forløb. hvor de skal implementere nye metoder, en måde at få refleksion over tilbuddets måde at arbejde på. 1.4 Pædagogisk målsætning Udvikling i en familienær ramme, hvor der er plads til både privatliv og fællesskab. At beboerne udvikler så alsidige evner, færdigheder og interesser som muligt, og at de ultimativt bliver selvbærende eller så tæt på som det er muligt. Så vidt muligt at afpædagogisere relationer, Uden at medarbejderne opleves som erstatninger for mor og far. 1.5 Operationelle mål Der arbejdes med at skabe overensstemmelse mellem LOS-beskrivelsen, tilbudsportalen, praktikbeskrivelsen og hjemmesiden. 1.6 Justering af mål Langholt har det formål at de løbende vil kunne beskrive, hvad de gør, og hvorfor. Udarbejdet nyt handleplans koncept, hvor der indgår livshistorien og billede materiale. Hvor der er stort fokus på resultat dokumentation. At renoverer og ombygge de fysiske rammer, så værelserne der tilbydes bliver større. 4

5 1.7 Tilsynets bemærkninger, herunder Tilsynet noterer sig at de overordnede værdier er baseret på det næremiljø i familierammer. Botilbuddet er eller skal være obs. på at det er 6 voksne mænd der bor på stedet og derfor har brug for at se og møde andre af modsatte køn. 2. Driftsaftale 2.1 Opfølgning på driftsaftale Langholt er privat ApS, og der er ikke planer om at lave en egentlig driftsoverenskomst. 2.2 Udviklingstendenser Der er fortsat et ønske om at forbedre de fysiske rammer. Bo-delen er små selvstændige lejligheder på kvadratmeter, med toilet, bad og lille køkken. Processen er i gang, men det er ikke helt afklaret hvordan det kan gøres. Der er påtænkt et generationsskifte inden for de næste år. Processen er i gang, men der er mange forhold der skal være afklaret inden det sker. 2.3 Projekter Der er et andet projekt i gang vedr. ombygning, der er tanker om at lave større værelser med bad og toilet tilknyttet. 2.4 Andet 2.5 Tilsynets bemærkninger, herunder Tilsynet noterer at fremtidsønskerne er relevante og realiserbare på længere sigt. 3. Budget 3.1 Aktuelt forbrug Budgettet for 2012 var i balance. 3.2 Aktuelle indtægter 100 % på døgn. De to dagpladser bruges pt. ikke. 3.3 Indtægtsdækket virksomhed Der er fortsat indtægter ved at lave arbejde for kunder, men det er begrænset. 3.4 Individuelle takster 3.5 Vikarforbrug Der anvendes ikke meget til vikar. Stedet bruger tidligere studerende samt 5

6 medarbejderne dækker hinanden ind. 3.6 Tilsynets bemærkninger, herunder 4. Brugerindflydelse 4.1 Børnemøder 4.2 Beboerråd Daglige morgenmøder. Trivselsmøde 1 gang om måneden, hvor årshjulet bliver brugt. 4.3 Bruger / pårørenderåd Ikke formaliseret. 4.4 Samarbejde med forældre/ pårørende Individuelt. Man lægger meget vægt på dette samarbejde. ledelsen er kontaktpersonerne, men de enkelte medarbejdere er involveret i samarbejdet, bl.a. i forbindelse med weekendbesøgene. Hjemrejse som et tilbud hver 2. Weekend, hvor beboene transporteres af Langholt, for ikke at det skal blive for kompliceret at arrangere, men også for at sikre bedst mulig aflevering. Der bliver holdt årlige møder med de pårørende, derudover individuelle besøg efter behov. Der udarbejdes en dagbog med billeder så de pårørende / forældre kan følge med. Dette gøres via USB- stik eller en papir variation, som de kan tage med hjem til de pårørende. 4.5 Tilsynets bemærkninger, herunder Tilsynet bemærker at beboergruppen er inddraget og i opstartsfasen begyndt at tage ejerskab til beboernes aktivitet årshjul. 5. Behandlings - og Handleplaner 5.1 Har alle en behandlings eller handleplan Alle har en pædagogisk plan. Botilbuddet har udarbejdet deres eget koncept, for at få belyst alle de områder der er aktuelle for den enkelte beboer. 6

7 5.2 Behandlings- og handleplansmøder Der holdes handleplansmøder med relevante kommuner. 5.3 Inddragelse af borgeren Beboerne inddrages. 5.4 Opbevaring af planerne Planerne er elektronisk og opbevares på Hjortebjerg. 5.5 Evaluering og justering af planerne Beboerne pædagogiske plan tages op hver 4 mdr. 5.6 Andet I det koncept de anvender, er der fokus på beboernes livshistorie. Den indgår i den pædagogiske plan. 5.7 Tilsynets bemærkninger, herunder I forbindelse med at der er udfærdiget livshistorie, er den enkeltes borgers original dokumenter registeret og opbevares af botilbuddet. Medarbejderne udtrykte, at de har tid til at udarbejde handleplanerne. 6. Børn, unge eller voksne med anden etnisk oprindelse 6.1 Integration Tolkebistand Særlige udfordringer Andet Tilsynets bemærkninger, herunder - 7. Aktiviteter 7.1 Generelt om dagligdagen På Langholt bliver man vækket ca. kl. 8 i hverdagene. Møde kl i medarbejdergruppen hvor de drøfter dagens gang, meget struktureret, hvor de får informationer fra den medarbejder der har været der om natten. Morgenmaden ca er selvbetjening. Det står på bordet, men det er op til den enkelte hvordan og hvad man vil spise. Medarbejderne er i fællesrummet under morgen seancen, for at tilse om 7

8 beboerne spiser morgenmad. Den enkelte beboer får lov til at fastholde sine egne morgen ritualer. Medarbejderne aflæser beboerne hvor de er, på den måde for at give beboerne en god start. Efter beboerne har spist, går medarbejderne fra for at holde morgenmøde, og Dagbogens læses så informationerne bliver givet videre. Derefter er der morgenmøde sammen med beboerne ca. kl.9.15, hvor man taler om i går og i dag. Også om løst og fast. Alle forventes at bidrage. Efter mødet kører alle på arbejde, på gården. Aktiviteterne besluttes 100 % af medarbejderne, men ud fra en vurdering af hvordan den enkelte beboer har det, besluttes det hvad man kan byde ind med. Mandag er fast store handledag, så der skal der også planlægges mad for ugen. Det foregår bl.a. ved, at beboeren skiftes til at vælge en grøntsag for hver ugedag. Der er kaffepauser kl. 11 og til fyraften. Frokost kl , der for det meste indtages på gården. Her hjælpes man ad med at vaske op, der er ingen opvaskemaskine. Spiser aftensmad ca Efter maden skal alle give en hånd med at rydde af. Fritiden bestemmer beboerne selv over dvs. en fritid i Langholts rammer. Beboerne motiveres meget til at deltage i madlavning. Man forsøger, at komme meget ud af huset til aktiviteter for at danne nye netværker, samtidigt er det træning i socialt samvær. Beboerne er aktive i fodbold og håndboldklubber i Nyk F. 4 af borgerne kommer i snozelhuset i Maribo en gang om ugen. Der er ridning 2 gange om ugen, hvor pasning af hestene hører med. I weekenderne er der mulighed for at tage hjem på besøg hos familien, eller blive på Langholt og hygge sig. 8

9 Ind imellem brydes hverdagen til fordel for Ture, udflugter m.m. Vinter aktiviteter. Der er ferieture flere gange om året, men altid en Udlandstur. I 2013 gik turen til Mallorca og det var i et lejet hus, så der var mulighed for at der ro omkring. 7.2 Tilrettelæggelse og formål med aktiviteter Hjemmelige givende fysisk beskæftigelse, frisk luft og inddragelse i processen. Det at de kommer ud og er aktive i hverdagene gør at de holdes i gang. 7.3 Interne og eksterne aktivitetstilbud 7.4 Andet Beboerne sætter stor pris på at komme til fest i forsamlingshuse, med god mad og musik. 7.5 Tilsynets bemærkninger, herunder 8. Administration af beboermidler 8.1 Udbetaling af lomme- og tøjpenge Der er udbetaling af lommepenge engang om ugen. 8.2 Indgåelse af betalingsaftaler Beboernes økonomi administreres, men de har selv midler til rådighed i form af lommepenge. Der er betalingsaftaler for alle. 8.3 Andet Der udbetales dusør for arbejdet. 8.4 Tilsynets bemærkninger, herunder Der forefindes kassebøger og pengekasser til hver enkelt beboer i aflåst skab. Der laves krydsrevidering en gang om mdr. en medarbejder der er ansvarlig for økonomien, sammen med kontordamen. 9. Magtanvendelse 9.1 Antal og arten af indberetninger siden sidste tilsyn I 2012 har der været 3 magtanvendelser på den samme person. 9

10 9.2 Intern procedure Man tilkalder chef eller souschef, og de hjælper med at få styr på situationen og orienterede de involverede. Skema udfyldes straks, eller så hurtigt det lader sig gøre, ligesom de indsendes for hver enkelt episode. 9.3 Opfølgning på magtanvendelse Man har altid opfølgning på magtanvendelser både personalemøde og som punkt til supervision. 9.4 Aktuelle ansøgninger Nej. 9.5 Andet Tilsynets bemærkninger, herunder Tilsynet noterer at der er en god dialog med botilbuddet, når der er foretaget en magtanvendelse samt til handle kommunen. Kost 10.1 Kostpolitik Der arbejdes bevidst med kosten, og de får en god og sund kost. Det er varietet med god dansk kost samt inspiration af kost fra anden nationalitet f.eks. spansk, indisk osv. Der udarbejdes madplan for en uge af gangen på et fællesmøde. Alle beboere får lov at vælge en ret i forhold til et aftensmåltid. Der tages udgangspunkt i, at beboeren skal vælge en grøntsag man godt kan lide, og på den baggrund planlægger man måltidet. Beboerne vælger mad, når der er fødselsdag. Julens måltider er også en stor planlægnings-sag. Især julefrokosten, hvor borgerne vælge deres livretter. Det er ikke altid helt traditionelle retter set med danske øjne. Det er frivilligt, om man vil deltage i madlavning, men alt tilberedes i huset, og beboerne er også involveret i indkøbsprocessen. Beboerne opfordres / motiveres til at være med til at tilberede aftensmaden. 10

11 Frokosten holdes enkelt og det handler om at få noget brandstof, til ny energi Tilberedning centralt eller lokalt Tilberedes lokalt. Botilbuddet får besøg af fødevarestyrelsen engang om året og ved sidste besøg fik en elite smiley Borgerens indflydelse og deltagelse Indflydelse på alle måltider Spisetider Til hverdag indtages frokosten på deres arbejdsplads Tilsynets bemærkninger, herunder 11. Seksualitet 11.1 Regler og retningslinjer På Langholt hjælper man ikke beboerne til prostituerede. Kan borgeren selv arrangere uden for huset, er det deres egen sag Seksualoplysning/undervisning Beboerne kan tale med de mandlige medarbejdere hvis de har behov for at have en samtale om seksualoplysning Prævention 11.4 Andet Afvigende seksualitet drøftes med egen læge og/eller psykiater Tilsynets bemærkninger, herunder 12. Rygning, alkohol, narkotika 12.1 Politikker for områderne Rygning er kun tilladt udendørs. Der indtages aldrig alkohol på Langholt. Man tolererer ikke misbrug af stoffer eller alkohol Information 12.3 Andet Ingen problemer vedr. rygning, beboerne der ryger tager hensyn til de øvrige Tilsynets bemærkninger, herunder 11

12 13. Medicin 13.1 Opbevaring af medicin Den dosserede medicin er i aflåst skab på Langholt, og det der er i depot står i et aflåst skab i administrationsbygningen. Man har et omfattende system, der er velbeskrevet, og indbefatter flere niveauer af egenkontrol Dosering Lederens ansvar at medicinen tælles op i dosseringsæsker. På Langholt bruger de bevidst ikke dosisdispenseret, da det fjerner ejerskabet af ansvaret Ansvarlige medarbejdere Enkelte har medicinkursus, og udleverer Medicinkursus Halvdelen af de ansatte har deltaget i medicin kursus. Efterlyser medicin kursus til nyansatte medarbejdere Tilsynets bemærkninger, herunder 14. Hjælpemidler 14.1 Efterspørgsel på nye hjælpemidler Botilbuddet benytter hjælpemidler, og der en beboer der benytter en kugledyne sække stol, I pad Vedligeholdelse af hjælpemidler 14.3 Andet En beboer benytter høreapparat - står på venteliste til operation. Medarbejderne får ny inspiration i forbindelse med hjælpemidler fra messer, uddannelsessteder, LOS, nettet, servicestyrelsen, mm Tilsynets bemærkninger, herunder Tilsynet bemærker at der på området er opmærksom på hvad der kan være af hjælpemidler. 15. Undervisning, beskæftigelse, aktivitets og samværstilbud 12

13 15.1 Godkendelse af undervisningsplaner Nej Årlig opsamling og rapportering 15.3 Samarbejde mellem skole/institution Intern 15.4 Intern/ekstern beskæftigelse Al beskæftigelse foregår, som tidligere beskrevet i Langholts eget regi. Beskæftigelsen foregår i en vekslen mellem arbejde, og ekskursioner. Langholt udfører arbejdsopgaver for borgere i lokalsamfundet Samarbejde mellem bolig og beskæftigelse 15.6 Andet Primært i vinterhalvåret, arbejdes der i temaer, der har relevans for beboergruppen på Langholt. Et nyt projekt/tema er at lave store nisser i akrylplader der er velegnet til udendørs brug på facader, gavle og husmure Tilsynets bemærkninger, herunder 16. Personalepolitik 16.1 Faglig sammensætning af personalet Der er ansat halvt af pædagoger og håndværkere. En del af pædagogerne, og de fleste andre medarbejdere har en håndværksmæssig baggrund eller anden faguddannelse. De fleste løse vikarer er tidligere medarbejdere eller andre med tilknytning til stedet, tidligere studerende. Har studerende, halv årlige lønnet praktik, den studerendes sidste praktik Rekruttering af personale Det er ikke svært at få ansøgere; men der stilles store krav om at følge kulturen og den pædagogiske Langholt tilgang, så det er ikke alle, som kan magte arbejdet på Langholt. Der opleves tydelige problemstillinger, hvis medarbejderen ikke kan fastholde struktur og sætte grænser. Der er altid mange ansøgere ved stillingsopslag. I 2012 været 3 ny ansættelser. 13

14 16.3 Brug af vikar Ved kurser mv Arbejdsplaner 6 ugers rullende vagtplan 16.5 Lokalaftaler 16.6 Personalemøder Der afholdes personalemøde 1. gang om mdr. Der afholdes møder 2 gange dagligt for de medarbejdere, der er på arbejde, morgen og eftermiddag. Der holdes supervision med en coach en gang om måneden. Møde engang om måneden om sansetræning. Møde med VISO i forbindelse med screening af borger MED- udvalg Nej, men der vælges hvert år en sikkerhedsrepræsentant blandt medarbejderne Andet 16.9 Tilsynets bemærkninger, herunder Tilsynet noterer sig ved hjælp af års kalender bliver ledelsen og medarbejdere bevidste og forpligtet til at få udført de opgaver der anført på kalendertavlen. 17. Kompetenceudvikling 17.1 Supervision Gruppesupervision 1 gang om måned med en coach. Er der behov for individuel supervision er dette muligt Interne og eksterne kurser Efter behov. Man lægger meget vægt på at udvikle medarbejderne og at være specialister på de ting, man foretager sig. Der involveres forskellige fag specialister, så beboernes problematikker belyses, og indsatsen tilpasses beboernes behov Efteruddannelse En medarbejder på diplomuddannelse. Medicin kursus. Praktikvejleder kurser, der løbende bliver opdateret. Livshistorie kursus Andre individuelle kursus. 14

15 17.4 Kompetence og ansvarsfordeling Alle er ansvarlige, men som udgangspunkt er der meget tæt kontakt til ledelsen i det daglige. Der er udpeget ansvarlige på forskellige områder, handleplaner, vagtplaner, værkstedsleder m.v. men også her sker det i tæt samarbejde med ledelsen Andet Ledelsen gav udtryk for at det blev meget mere struktureret, når ansvarsområder blev uddelegeret Tilsynets bemærkninger, herunder Der er uddannet en medarbejder, som superbruger til botilbuddet planner for You. 18. Sygefraværspolitik 18.1 Opgørelse over sygefravær Sygefravær i 2012 er stort set ikke eksisterende på Langholt Omsorgssamtaler Ledelsen er meget opmærksom, hvis en medarbejder har det dårligt det bliver der taget hånd om med det samme Andet Der har i 2012 været en langtidssyge melding, årsagen var ikke arbejdes relateret Tilsynets bemærkninger, herunder Tilsynet bemærker at der et lavt fravær, de er gode til at dække hinanden ind ved fravær. 19. Klagesager 19.1 Aktuelle klagesager Ingen 19.2 Procedure for behandling og opfølgning på klager 19.3 Tilsynets bemærkninger, herunder Der henvises til lederen. 20. APV 15

16 20.1 Generelle forhold APV er udarbejdet april Fysisk arbejdsmiljø Virker meget velovervejet. Der er stram struktur i forhold til, hvilke medarbejdere, som må arbejde med maskiner og redskaber. Ved APV blev der bemærket at der manglede sikkerhedsmærker på maskinerne. Dette er efterfølgende blevet gjort. Beboerne får et kursus i forhold til de arbejdsopgaver og de maskiner de skal benytte for at udfører de enkelte opgaver Psykisk arbejdsmiljø APV gav ingen bemærkninger Arbejdsskader Ingen Der er mulighed for at have samtaler straks efter f.eks. en episode med en beboer. Der er mulighed for at anvende de redskaber der for at støtte hinanden samt give beskeder. At der er mulighed for at skabe rum til at sige hvad man vil. Ledelsen påtager sig ansvaret for, at medarbejderne også kvalificeres og vejledes, så de har mulighed for at leve op til kravene Andet Der er et bibliotek, så medarbejderne har mulighed for at ønske sig fagligt læsestof. Eks. Faglige tidsskrifter samt faglitteratur Tilsynets bemærkninger, herunder Ansvarsområder ud fra den enkeltes medarbejders kompetencer. Bo-tilbuddet er et mindre sted og i det at der i dagligdagen, er en tæt dialog og føling med hvad der sker på stedet. 21. De fysiske rammer 21.1 Tilgængelighed Lidt snævert indgangsparti giver trængsel, når arbejdsdagen starter og ender. Ellers gode adgangsforhold Udendørs fysiske rammer Pæne og velholdte udendørs rammer, både 16

17 omkring huset og på Gården, bygningerne fremstår vedligeholdte. Der er gode hyggelige terrasse områder på begge matrikler. Yderligere et hus beliggende tæt på Hjortebjerg med plads til 2 borgere. På gården er der en god værkstedsbygning og en opbevarings hal. Godkendt at der er tilknyttet en beboelses vogn, der anvendes til botræning Indendørs fysiske rammer Gode rammer i beboelse, beboernes værelser på Hjortebjerg er meget små, bo-tilbuddet er opmærksom på dette. Fællesbade og toilet forhold. En god opholds og spise stue. Stort køkken og bryggers. Gode kontor og personale faciliteter. Der er en stor og fin kælder, der anvendes til opbevaring. Gården er indrettet så den bruges til frokoststue, køkken og toilet forhold. Frokoststuen benyttes om vinteren til tema aktiviteter. Værkstedsbygningen er opdelt i områder til maskiner, værktøj og sikre arbejdspladser. Der er en orden og en overskueligt tilgang til alle funktioner i værkstedsbygningen Udnyttelse af de fysiske rammer Generelt en god udnyttelse af rammerne. Faciliteterne bliver udnyttet og brug optimalt Akutberedskab Leder eller souschef er altid kun et telefonopkald væk Sikring af flugtveje Ok Alarmer 21.8 Andet Kælderen på Hjortebjerg er indrettet med gode hylder til opbevaring af de ting der kan blive aktuelt at bruge ved f.eks. en snestorm m.m Bemærkninger fra arbejdstilsyn Ikke kendte Tilsynets bemærkninger, herunder Tilsynet bemærkede at der er gode og ordnende forhold på stedet. 17

18 22. Brand og beredskab 22.1 Beredskabsplan Ok der er udarbejdet en brand og evakueringsplan Evakueringsplan Ok var synlig i alle steder Brandtilsyn Ok Brandtilsyn kommer, men ikke så ofte Brandøvelse Der har været afholdt en brandøvelse. Instruktøren var en medarbejder fra Langholt. Der bliver afholdt en øvelse 1 gang om året Førstehjælp Der er fortsat ønske om at få afholdt førstehjælpskursusset. Langholdt vil arbejde på at få et kursus der kan blive afholdt på stedet for alle medarbejderne Andet 22.8 Bemærkninger fra brandmyndigheder 22.9 Tilsynets bemærkninger, herunder 23. Hygiejne og rengøring 23.1 Standarder for hygiejne Ved tilsyn besøget fremstår boligen samt værkstedets som præsentable og med opmærksomhed på hygiejne forhold Standarder for rengøring Rengøringshjælp en gang om ugen rengøringshjælpen anskaffer selv rengøringsmidler. Der er en rengøringsvogn til rådighed. Der er rengøringshjælp i boligen og på værkstedet. Beboerne rydder op på deres værelser; men får gjort rent. Daglige procedurer for rengøring i køkkenet. Derudover bliver der gjort rent efter behov, og der må medarbejdergruppen give en hånd med Standarder for håndtering af smitsomme sygdomme Fokus på håndhygiejne, der er stillet desinficerende midler til rådighed. Og der er vaskeanvisninger ved håndvaskene. 18

19 23.4 Brug af engangsprodukter 23.5 Andet 23.6 Tilsynets bemærkninger, herunder Tilsynet fik indtryk af at Botilbuddet støtter og hjælper beboerne til at højne deres selvværd, ved at fremstå præsentabel. Tilbudsportal 24.1 Status Ok 24.2 Siden sidst 24.3 Andet En god hjemmeside med beskrivelse af botilbuddet Tilsynets bemærkninger, herunder Ingen bemærkninger. Tilsynets afsluttende bemærkninger: Langholt er et arbejds- og botilbud for udviklingshæmmede med følelsesmæssige skader. Der bor p.t 6 beboer på bo -tilbuddet. Beboergruppen kræver struktur og synlige rammer, for at få en hverdag der er så forudsigelig som muligt. Det er lykkedes for Langholt at opnå dette gennem en mangeårig indsats. Langholt har implementeret en evalueringsmodel Årshjul så de sikre at botilbuddet når deres målsætning. Ledelsen på Langholt er opmærksomme på at der løbende er fokus på deres værdier, samt metodedel. Der benyttes gerne eksterne interessenter for at styrke den pædagogiske tilgang til borgerne, samt udvikle medarbejdernes kompetencer. Det er en god ide at stedet benytter sig af VISO, sansetræning, samt supervision, for derved at få input fra udefra kommende specialister. Der er et højt fagligt niveau på botilbuddet. Det forventes, at medarbejderne udvikler sig fagligt og personligt. De inddrager fag specialister / konsulenter i det omfang der er behov for det, i forhold til beboernes behov og udvikling Dagligdagen er struktureret i forhold til arbejdsliv og livet i boligen. Dagene følger en helt fast struktur, som dog fraviges i weekenden. Gennem det fysiske arbejdet, påvirkes beboernes psykiske tilstand, så der opnås bedre ro og udviklingsmuligheder. Tilsynet har tidligere haft en dialog med ledelsen i forhold til, at det kun er mænd der bor på Langholt. Stedet er opmærksom på dette og det er godt for mændene at de deltager i en udadvendte aktiviteter så som fodbold og håndbold. Tilsynet opfordrer botilbuddet til at synliggøre klub solstrålen eksistens. 19

20 Tilsynet havde den mulighed for at være med til deres morgenmøde, hvor dagens opgaver blev fordelt. Det blev hurtigt gjort og enkelte beboer have deres favorit arbejde, græsslåning og indkøb. Opgaven blev tildelt med klar signal om hvem af pædagogerne det skulle foregå sammen med. Beboerne var snaksaglige og ville gerne fortælle alt det de havde oplevet. Der have været en oplevelsesrig ferie tur til Mallorca. En af beboerne var stolt af at spare op til møbler og var ved at indrette sig et kontor. Ellers havde de været meget på udflugter. Beboerne forklarede hvordan de brugte deres årshjul for aktiviteter. De er ved at tage ejerskab til dette og det er bestemt en læringsproces. Der læres om årstider, fødselsdag, fester og almindelige dagligsting. Det styres med billede som et piktogram. Langholt er i gang med at undersøge muligheden for, at udvikle de fysiske rammer, så beboerne kan få en mere tidssvarende bolig. Det er godt tænkt, dels fordi det må forventes, at fremtidige borgere stiller større krav til boligforholdene og dels, fordi rammen også kan have en positiv påvirkning af beboernes udvikling. I dagbeskæftigelsen er der flere projekter i gang, der påtænkes at der skal laves hegn om hele ejendommen. Der skal ændres på til og fra kørsel vejene og der vil være beboer opgaver i dette. Langholt er godkendt til 2 eksterne dagpladser, og der er et stort ønske om at de blev anvendt. Det er muligt at der skal gøres mere opmærksom på at de har disse pladser. Pt. er der ingen ledige pladser i botilbuddet, men der er 2 ledige i dagbeskæftigelsen 103. Med venlig hilsen Søren Palshøj Teamleder Visitation og kvalitetssikring Anette Spandet Tilsynskonsulent Visitation og kvalitetssikring 20

Tilsyn. Bostedet Engsgaard. Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011

Tilsyn. Bostedet Engsgaard. Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011 Tilsyn Bostedet Engsgaard Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011 Fra Guldborgsund Kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og Myndighedskonsulent Steffen Michelsen

Læs mere

Tilsynets samlede vurdering

Tilsynets samlede vurdering Tilsynets samlede vurdering 1 Institutionens fysiske beliggenhed 1.a Udendørs fysiske rammer 1.b Indretning 1.c Udnyttelse af fysiske rammer 1.d Sikring af flugtveje 1.e Alarmer 1.f Andet 1.g Tilsynets

Læs mere

TILSYNSGUIDE FOR DAGBESKÆFTIGELSE 103 og 104

TILSYNSGUIDE FOR DAGBESKÆFTIGELSE 103 og 104 TILSYNSGUIDE FOR DAGBESKÆFTIGELSE 103 og 104 1 Indhold Baggrund... 3 Lovgrundlag... 3 Formål med tilsyn... 3 Eksterne tilsynsmyndigheder... 4 Principper for tilsyn med 103 og 104 i Guldborgsund Kommune...

Læs mere

Tilsyn 2012 Bostedet Toldhuset

Tilsyn 2012 Bostedet Toldhuset Tilsyn 2012 Bostedet Toldhuset Samtale med leder Anne Brodersen den 4. oktober 2012. Fra Guldborgsund kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og Myndighedskonsulent Steffen Michelsen. Samme dag

Læs mere

Tilsyn 2013 Bostedet Toldhuset

Tilsyn 2013 Bostedet Toldhuset Tilsyn 2013 Bostedet Toldhuset Samtale med leder Anne Brodersen den 21. oktober 2013. Fra Guldborgsund kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og socialrådgiverstuderende Linda Villebæk. Samme dag

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 SL 103 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende risikomanager Mette

Læs mere

Generelt tilsyn 26.1. 2010

Generelt tilsyn 26.1. 2010 Social og Sundhed, Voksenservice Generelt tilsyn 26.1. 2010 Roskilde Lænkeambulatorium SUL 141,stk 2 Side2/11 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende konsulent Hanne Nielsen, Voksenservice og chefkonsulent

Læs mere

Tilsyn med anbringelsessteder. for børn og unge TILSYNSRAPPORT. Institution: Adresse . Web-adresse Leders navn Personalenormering

Tilsyn med anbringelsessteder. for børn og unge TILSYNSRAPPORT. Institution: Adresse  . Web-adresse Leders navn Personalenormering TILSYNSRAPPORT Institution: Adresse E-mail Telefonnummer Web-adresse Leders navn Personalenormering Antal pladser Takst Organisationsform Godkendt målgruppe Godkendt jf. SEL Mobil nr.: Indvisiteringsalder:

Læs mere

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser.

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Tilsynsbesøg 2011 på det private botilbud Søholm

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Centervej 18 20 i Auning den 20. februar 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 24. november 2011 kl. 15:30-17:00 Opholdsstedet repræsenteret ved: Medhjælper, som

Læs mere

Tilsyn dagsorden og rapport

Tilsyn dagsorden og rapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@faaborgmidtfyn.dk www.faaborgmidtfyn.dk Stedets navn: Huset Trappebæksvej Tilsyn dagsorden

Læs mere

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende Uanmeldt tilsyn d. 3/3 2009 på Vibedal I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Synspunkter fra deltagerne Giver udtryk for at være

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Solvognen Dato for tilsynet: 28. september 2011 kl. 14.00-15.15 Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Torben Jørgensen samt

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Tilsyn. På Marie Grubbe Bo-enheden 2013. Samtale med Leder Per Kløvborg Raith og viceforstander Lars Danshøjgaard den 4. april 2013.

Tilsyn. På Marie Grubbe Bo-enheden 2013. Samtale med Leder Per Kløvborg Raith og viceforstander Lars Danshøjgaard den 4. april 2013. Tilsyn På Marie Grubbe Bo-enheden 2013 Samtale med Leder Per Kløvborg Raith og viceforstander Lars Danshøjgaard den 4. april 2013. Fra Guldborgsund Kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og Myndighedskonsulent

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Pensionatet som praktiksted - socialpædagoger

Pensionatet som praktiksted - socialpædagoger Pensionatet som praktiksted - socialpædagoger 1) Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af brugergruppe og arbejdsmetoder. 2) Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet

Læs mere

Det ungdomsmiljø, kollegiet tilbyder, giver dig mulighed for forskellige interessefællesskaber og venskaber.

Det ungdomsmiljø, kollegiet tilbyder, giver dig mulighed for forskellige interessefællesskaber og venskaber. SORAS-KOLLEGIET SORAS-kollegiet er et midlertidigt botilbud til unge over 18 år med autisme, som brug for ekstra støtte i en periode til at lære at bo i egen bolig. Kollegiet SORAS-kollegiet er et midlertidigt

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap Oplysninger om tilbuddet Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap Tilbuddets navn: Kamelia, Levisonsvej 19, 6000 Kolding Tilbudstype/antal pladser/målgruppe: Botilbud oprettet efter 107 og almene

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Til dig. på Rosenholm

Til dig. på Rosenholm Tlf. 96 284250 Til dig som skal være studerende på Rosenholm Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til dig som studerende med det formål at give dig nogle

Læs mere

Skaboeshus, 5800 Nyborg

Skaboeshus, 5800 Nyborg Ydelsesbeskrivelser for Center for døve Pædagogisk og Sundhedsfagligt Område. Skaboeshus, 5800 Nyborg FAKTUELLE OPLYSNINGER Tilbuddets ydelser efter lov og Kontaktoplysninger Lov om Social Service 108

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten Skanderborg Kommune Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Valmuen 21. november 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Valmuen 21. november 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Valmuen 21. november 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

Servicedeklaration for Boenheden Nattergalevej og Bofælleskabet Mejsevej 12

Servicedeklaration for Boenheden Nattergalevej og Bofælleskabet Mejsevej 12 Servicedeklaration for Boenheden Nattergalevej og Bofælleskabet Mejsevej 12 Indhold: Hvad kan vi tilbyde Målgruppe Boligerne Støtten til beboerne Det ligger vi vægt på Dagligdagens rytme Personalet Dagtilbud

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Ydelseskatalog for *Sungiusarfik Aaqa* Servicedeklaration

Ydelseskatalog for *Sungiusarfik Aaqa* Servicedeklaration Ydelseskatalog for *Sungiusarfik * Servicedeklaration Udarbejdet af ledergruppen på Med en af de bedste udsigter ud over havnen og Malenebugten, er Sungiusarfik beliggende i Grønlands hovedstad Nuuk. Sungiusarfik

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/ på Områdecentret Kastaniegården

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/ på Områdecentret Kastaniegården Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/11 2008 på Områdecentret Kastaniegården Tilsynsskemaet følger de områder, der ifølge bekendtgørelsen som minimum skal afdækkes ved tilsynet. Beboerne Tilsynet

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

Opholdsstedet. Solvognen

Opholdsstedet. Solvognen Tilsynsrapport November 2010 Opholdsstedet Solvognen Grønstræde 12, Ellinge Mark 4573 Højby Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 2. november 2010 Institutionen repræsenteret ved: Leder

Læs mere

Alfabetisk liste. Man deltager som ung i de aktiviteter der sker i og udenfor huset.

Alfabetisk liste. Man deltager som ung i de aktiviteter der sker i og udenfor huset. Unge-håndbog 1 A Alfabetisk liste Aften-te: Aften-te serveres (som buffet) hver aften omkring kl. ca. 21.30. Derved har du mulighed for at få noget mad inden sengetid. (du må ikke bare frit gå i køleskabet).

Læs mere

Dato 25.10.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21.10.2013.. Mødested Huset Trappebæksvej. Mødedeltagere

Dato 25.10.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21.10.2013.. Mødested Huset Trappebæksvej. Mødedeltagere Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Huset Trappebæksvej. Psykiatrisk botilbud 107 Journalnummer Dato 25.10.2013 Udarbejdet af Hanne Karlskov

Læs mere

Information til forældre til børn i Svanehuset

Information til forældre til børn i Svanehuset Information til forældre til børn i Svanehuset Ferie og andet samvær udenfor Svanehuset For at kunne opfylde målsætningen om, at personalet primært er i Svanehuset når børnene er her, ønskes oplysninger

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Pleje- og Rehabiliteringscentret. Hørsholm Kommune

Pleje- og Rehabiliteringscentret. Hørsholm Kommune Pleje- og Rehabiliteringscentret Louiselund Hørsholm Kommune CareGroup 11-12-2012 1. Indledning....3 1.1 Læsevejledning...3 1.2 Gennemførsel af tilsynet...3 2. Konklusion af tilsynet....3 2.1 Lovmedholdelighed....3

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

Holstebro Kommune. Tilsyn med døgninstitution for Børn og Unge

Holstebro Kommune. Tilsyn med døgninstitution for Børn og Unge Holstebro Kommune Tilsyn med døgninstitution for Børn og Unge 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Tilsyn med kommunale døgntilbud for børn og unge eller døgntilbud for børn og unge som kommunalbestyrelsen har

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1. Baggrunden for tilsynet.side 3 1.2. Metode...side 3 2. Tilsynets samlede vurdering side 4 3. Opfølgning på tilsyn

Læs mere

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje?

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje? Dagplejen Kære forældre Velkommen til dagplejen i Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt af Randers Kommune. Hvad er dagpleje? En dagplejer passer normalt 4 børn, og har i perioder

Læs mere

En informationspjece til unge

En informationspjece til unge Velkommen til Platangårdens Ungdomscenter! At starte på et stort sted som Platangården kan være meget overvældende. Man skal lige finde sig til rette og der er mange nye ting man skal lære. Med denne pjece

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bodilsminde, Københavns Kommune. Mandag den 19. september 2011 fra kl.15.30

Uanmeldt tilsyn på Bodilsminde, Københavns Kommune. Mandag den 19. september 2011 fra kl.15.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bodilsminde, Københavns Kommune Mandag den 19. september 2011 fra kl.15.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bodilsminde. Formålet

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 24. januar 2008 1 TILSYNSRAPPORT. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840 Holte Centerleder: Ditte Andersen Pladser:

Læs mere

Ydelseskatalog. Botilbud Ebberød. Boligerne Sophie Magdelenes vej 4. August 2014. August 2014

Ydelseskatalog. Botilbud Ebberød. Boligerne Sophie Magdelenes vej 4. August 2014. August 2014 Ydelseskatalog Botilbud Ebberød Boligerne Sophie Magdelenes vej 4 August 2014 August 2014 1 Indholdsfortegnelse Ydelseskatalog... 1 Indholdsfortegnelse... 2 1. Forord... 3 2. Overordnet ydelsesbeskrivelse...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Hørsholm Kommune. Rapport. Anmeldt tilsyn Bofællesskabet Højmose Vænge

Hørsholm Kommune. Rapport. Anmeldt tilsyn Bofællesskabet Højmose Vænge Hørsholm Kommune Rapport Anmeldt tilsyn Bofællesskabet Højmose Vænge 26. september 2013 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det anmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Højmose

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Aftaler, retningslinjer og procedurer for personalet

Aftaler, retningslinjer og procedurer for personalet Aftaler, retningslinjer og procedurer for personalet Indhold Rådighedsvagten... 2 Ferie... 2 Alene hjemme... 2 Temadage... 2 Teamdage... 2 Bussen... 2 Forretningsgang vedrørende regnskaber for Bofællesskabet

Læs mere

Granbohus Uanmeldt tilsyn 2011

Granbohus Uanmeldt tilsyn 2011 Granbohus Uanmeldt tilsyn 2011 CareGroup 16-06-2011 Indledning... 3 Baggrund for tilsyn:... 3 Metode og kommentarer til metoden... 3 Tilsynets samlede vurdering... 4 Vurdering... 4 Tilsynets anbefalinger...

Læs mere

Tilsyn Forsorgshjemmet Saxenhøj

Tilsyn Forsorgshjemmet Saxenhøj Tilsyn Forsorgshjemmet Saxenhøj Samtale med Forstander Erik Søndergaard. Fra Guldborgsund kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og praktikant Micol Nielsen 28. juli 2011. Besøg på forsorgshjemmet

Læs mere

Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 14. september Gården

Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 14. september Gården Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 14. september Gården SL 107 Side2/15 Denne rapport er udarbejdet af tilsynskonsulent Dorte Hammerich og Konsulent Sidsel Sørensen,

Læs mere

Tilsyn Raklev Plejecenter 2015

Tilsyn Raklev Plejecenter 2015 Tilsyn Raklev Plejecenter 2015 Tilsynet foretaget 21. april 2015 Tilsynskonsulenter Laila Olsen og Lise Pade Side 1 Opfølgning på sidste års tilsyn: Sidste års anbefaling var: * Der skal rettes stort fokus

Læs mere

Afrapporteringsskema. Egebo Vadstrupvej 25, 2880 Bagsværd Torsdag 28. juni Uanmeldt tilsyn PH Private 2012

Afrapporteringsskema. Egebo Vadstrupvej 25, 2880 Bagsværd Torsdag 28. juni Uanmeldt tilsyn PH Private 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social og Sundhedsforvaltningen Sundheds og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn PH Private 2012 Egebo Vadstrupvej 25,

Læs mere

Botilbud Ebberød. - Sophie Magdelenes Vej 10 & 12 - Sophie Magdelenes Vej 2H

Botilbud Ebberød. - Sophie Magdelenes Vej 10 & 12 - Sophie Magdelenes Vej 2H Botilbud Ebberød - Sophie Magdelenes Vej 10 & 12 - Sophie Magdelenes Vej 2H Botilbud Ebberød - Sophie Magdelenes Vej 10 & 12 - Sophie Magdelenes Vej 2H Botilbud Ebberød hører til under Socialområdet, Rudersdal

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 4. december 20 på Solgården I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne. beboer Glad for sin stue 2. beboer Glad

Læs mere

Uanmeldt tilsyn tirsdag d. 2. december 2008 Trindvold

Uanmeldt tilsyn tirsdag d. 2. december 2008 Trindvold Det sociale område Afdelingen for social- og specialundervisning Kontaktperson: Martin Rasmussen Martin.Rasmussen@regionsyddanmark.dk social@regionsyddanmark.dk Direkte tlf. 76631282 16. januar 2009 08/10199

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune

Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76 Københavns Kommune Onsdag den 24. oktober 2012 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter med indgår i Overordnet formål med indsatsen

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2013.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2013. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2013. Opholdsstedets navn: Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 10. oktober 2013 kl. 15 til 17 Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Hans Flink, samt 2 medarbejdere

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 4. juni 2013. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Forsorgstilbuddet Nordbyen, Center for Akut- og Opsøgende

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 29. august 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bostedet Gl. Kongevej Tilbudstype og form Botilbud jævnfør

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Mandag den 12. december 2016 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Social- og sundhedsassistent Karina - ansat siden 2006. Fra Ringkøbing-Skjern Kommune: Rådgiver

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl Center for Psykiatri og Handicap Dato: 15.april, 2011 Acadre nr.: 11/ 9892 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den 7.4.2011, kl. 15-17.15 Tilbuddets navn SPUC Kronborgvej 1C 3000 Helsingør

Læs mere

Notat. Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn.

Notat. Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn. Notat Social Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn. 19-05-2009 Sagsid. 09/2991

Læs mere

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Plejehjemmet Nørrevang d. 14. oktober 2008 Den 8. december 2008 Plejehjemmet Nørrevang Uanmeldt kommunalt tilsyn d. 14. oktober

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 1 personalerepræsentant og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger- og

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Stop Ung Agertoften 8 Flauenskjold 9330 Dronninglund Leder Pernille Hesthaven Og Kirsten Hesthaven. Tilsynsrapport

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Team Ravning

TILSYNSRAPPORT. Team Ravning TILSYNSRAPPORT Team Ravning Anmeldt tilsyn 14. maj 2012 Indhold: Fakta, kort beskrivelse, resumé, vurdering & anbefalinger Baggrundsmateriale Vejle Kommune, Familieafdelingen Skolegade 1 7100 Vejle Tlf.

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Fonden Bethesda

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Fonden Bethesda Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Fonden Bethesda 10. september 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Bethesda Tilbudstype og form

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013 Køkken Præsentation af værkstedet Køkkenværkstedet er for de elever, der syntes det er spændende at lære at lave mad. Vi producerer morgenmad og middagsmad til skolens

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. piger i alderen 15 22 år med psykosociale problemer, som har medført stofmisbrug.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. piger i alderen 15 22 år med psykosociale problemer, som har medført stofmisbrug. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Opholdsstedet Bjerget, godkendt til 7 unge piger i alderen 15 22 år med psykosociale problemer, som har medført

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Lov om Social Service 107/108 og døgnstøttet 85. Skaboeshusevej 105 og 107 5800 Nyborg

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Lov om Social Service 107/108 og døgnstøttet 85. Skaboeshusevej 105 og 107 5800 Nyborg FAKTUELLE OPLYSNINGER Tilbuddets ydelser efter lov og Kontaktoplysninger Lov om Social Service 107/108 og døgnstøttet 85 Skaboeshus Skaboeshusevej 105 og 107 5800 Nyborg Tlf.: 44391330/27282519 e-mail:nyborg@cfd.dk

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Botilbuddet Vangsbovej

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Botilbuddet Vangsbovej Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Botilbuddet Vangsbovej 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bostedet Vangsbovej Tilbudstype

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bregnerødvej 55-57 28.april 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bregnerødvej 55-57 Leder: Ditte Andersen Pladser: 6 Målgruppe: Voksne

Læs mere

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011 Kejserdal Uanmeldt tilsyn 2011 CareGroup 15-06-2011 Indledning... 3 Baggrund for tilsyn:... 3 Metode og kommentarer til metoden... 3 Tilsynets samlede vurdering... 4 Vurdering... 4 Tilsynets anbefalinger...

Læs mere

Ydelseskatalog Botilbud

Ydelseskatalog Botilbud Ydelseskatalog Botilbud Målgruppe Vores primære målgruppe er unge i alderen 17-27 år med lettere psykosocial funktionsnedsættelse. Det er typisk unge, der er sent udviklede eller psykisk umodne og har

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer.

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. 1. Indledning Dette er en beskrivelse af procedure for gennemførelse af uanmeldt tilsyn i kommunens botilbud efter 107 og 108. Tilsynet gennemføres i henhold til 16 i Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Østre Gasværk. Formålet

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn hos. Center for Job og Oplevelse Gydevej 17 Esbønderup 3250 Græsted. 10.oktober 2011

Uanmeldt tilsyn hos. Center for Job og Oplevelse Gydevej 17 Esbønderup 3250 Græsted. 10.oktober 2011 Uanmeldt tilsyn hos Center for Job og Oplevelse Gydevej 17 Esbønderup 3250 Græsted 10.oktober 2011 Tilsynet er udført af: Birte Wedel-Brandt og Peter Ege FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende

Læs mere

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Forsorgshjemmet Aas tilbyder i henhold til Servicelovens 110, midlertidig ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt udsatte

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Skov, natur og friluftsværkstedet. Tilsynsbesøg: 29. september 2010

Tilsynsrapport 2010. Skov, natur og friluftsværkstedet. Tilsynsbesøg: 29. september 2010 Albertslund Kommune Sundheds- og Socialforvaltningen Voksne med særlige behov Området voksne udviklingshæmmede Sagsnummer: 09/2607 Tilsynsrapport 2010 Skov, natur og friluftsværkstedet Tilsynsbesøg: 29.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune. Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00

Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune. Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sølund Boenhed

Læs mere

Tilsyn Den sociale virksomhed Guldborgsund

Tilsyn Den sociale virksomhed Guldborgsund Tilsyn Den sociale virksomhed Guldborgsund Samtale med Leder Jørgen Frank Hansen og souschef Kurt Lejbølle. Fra Guldborgsund kommune Tilsynskonsulent Anette Spandet og Myndighedskonsulent Steffen Michelsen

Læs mere