- Nyt. Giv ansvaret tilbage til borgerne! Det vigtigste landsmøde. Side 4-5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- Nyt. Giv ansvaret tilbage til borgerne! Det vigtigste landsmøde. Side 4-5"

Transkript

1 - Nyt Giv ansvaret tilbage til borgerne! Det vigtigste landsmøde Side 4-5 POLITISK NYHEDSBREV TIL KONSERVATIVE I KOLDING kommune Nr. 4 oktober 2012

2 Flere og flere danskere vil hellere forsørges af staten end af deres familie Af: Kim Lange Hansen, Formand Konservative Kolding Historisk set har det aldrig været meningen, at staten skulle overtage familiens og ægteskabets gensidige forsørgelsespligt. Selv om forsørgelsespligten fremgår af den danske grundlov, har hensigten alene været at udgøre et sikkerhedsnet for de allersvageste, som ikke havde andre muligheder. På partiets netop overståede landsråd holdt Helge Adam Møller en fantastisk god festtale ved festen lørdag aften. Talen omhandlede bl.a. grundlovens paragraf 75, stk. 2. hvor det netop står, at man er berettiget til hjælp fra det offentlige, hvis man ikke kan forsørge sig selv og sin familie. En paragraf, han altid gerne underholder med. Tænk, om vi rent faktisk fulgte paragraffen i dag! Så skulle de, som ikke mangler noget, ikke have børnepenge. Ingen gratis influenzavaccination eller rabat på rengøringshjælp, bare fordi man er fyldt 65 og fint har råd til at betale for ydelserne selv. Til gengæld ville samfundet have flere penge til at hjælpe den psykisk syge eller den enlige mor. Det er tankevækkende, at hele 75 pct. af de danskere, der er blevet spurgt i en meningsmåling, som den borgerlig-liberale tænketank CEPOS (Center for Politiske Studier) har fået lavet, hellere vil forsørges af staten end af deres familiemedlemmer. Det viser med al tydelighed, at velfærdsstaten nu er blevet så omfattende, at vi har glemt vores ansvar og forpligtelser over for os selv og vores nærmeste. Familien er blevet reduceret til en følelsesmæssig sammenslutning uden økonomiske forpligtelser. Der er behov for både politisk og i offentligheden at rejse en debat om, hvorvidt væksten i velfærdsstaten har taget overhånd. Vi lever i en tid, hvor der ikke længere er råd til de samme universelle ydelser. Derfor må vi også gøre op med den taber mentalitet, der gør os til slaver af staten, Fire borgermøder i kommunen i stedet for at ruste den enkelte til at kunne tage vare på sig selv og sine nærmeste. Mere end nogensinde er der brug for de konservative værdier, mere end nogensinde er der brug for, at vi kæmper for disse. Giv ansvaret tilbage til borgerne! C-NYT, ET POLITISK NYHEDSBREV TIL KONSERVATIVE I KOLDING KOMMUNE Formand Kim Lange Hansen Tlf Næstformand Frank Enemark Tlf Kasserer Lotte Friis Tlf KU-formand Emil Friis Lauszus Tlf Bestyrelsen i øvrigt Carsten Johansen Karen Antonsen Ole Kærup Lars Pedersen Byrådsmedlemmer Knud Erik Langhoff Tine R. Nørgaard Bent Bechmann Folketing Mike Legarth, MF Tlf Tlf Tlf Tlf Folketingskandidater Martin Holm Kodahl Tlf Tine Roos Nørgaard Tlf C-nyt, redaktion Redaktør Frank Enemark Tlf Redaktør Knud Fischer Tlf Artiklerne udtrykker ikke nødvendigvis C-nyts eller Konservative Koldings holdning. Gengivelse er kun tilladt efter aftale med ansvarshavende redaktør. NÆSTE DEADLINE 20. NOVEMBER Af Knud Eril Langhoff Tak for nogle rigtig gode borgermøder! De fire borgermøder, der i de foregående måneder blev afviklet i hhv. Christiansfeld, Lunderskov, Vamdrup og på biblioteket i Kolding, har bidraget med masser af gode input til det videre politiske arbejde i byrådsgruppen. Vi har på møderne mødt rigtig mange af kommunens borgere. Borgere, der ved deres deltagelse har bidraget konstruktivt til det videre politiske arbejde i Kolding kommune. Dagsorden på møderne var, at vi politikere stillede op for at lytte til borgerne. Mødet formede sig således, at den enkelte byråds - politiker orienterede om, hvad der rører sig i de forskellige politiske udvalg, hvor de hver især har sæde, efterfulgt af spørgsmål og debat. Under debatten kom der rigtig mange gode og brugbare forslag. Forslag, der vidner om højt engagement og dyb involvering i dette at drive kommunen på en hensigtsmæssig måde, og forslagene vil i vidt omfang blive brugt som inspiration i det videre politiske arbejde. Der fremkom både flere generelle synspunkter og forslag, men også indlæg og forslag med afsæt i mere lokale forhold. Vi er i byrådsgruppen enige om, at det har været en rigtig god oplevelse at møde borgerne på denne måde, altså ved uhøjtide lige og lokale borgermøder, og vi ser frem til at gøre det til en tradition, at vi i vælgerforenings regi afholder møder af forskellig karakter i de forskellige lokalområder i hele Kolding kommune. I de kommende uger og måneder vil vi være synlige i forbindelse med gågade-arrangementer og julemesser, og også her vil det være meget vigtigt for os, at du som borger giver din mening til kende. På byrådsgruppens vegne Knud Erik Langhoff 2 C-NYT Kolding oktober 2012 C-NYT Kolding oktober

3 Det vigtigste landsråd Husk debatmødet med Mike Legarth i Vamdrup mandag den 22. oktober Af Frank Enemark I slutningen af september var der indkaldt til et af de vigtigste landsråd i mange år. Der skulle vedtages både nye vedtægter for partiet og et nyt politisk program. De nye vedtægter afspejler den virkelighed, Det Konservative Folkeparti står overfor lige nu. Vi er Folketingets mindste parti, og vores organisation var opbygget til, at partiet var større. Nyt er bl.a., at Storkredsen nu kan opstille folketingskandidaterne. I dag ligger den opgave hos vælgerforeningerne. Samtidig kan den enkelte folketingskandidat nu opstilles i flere kredse. Det betyder, at vi nu kan koncentrere os om de politikere, der har størst chance for at blive valgt til folketinget; derved optimeres mulighederne for succes ved de kommende valg. Det er både fornuftigt og nødvendigt! Politisk program I det sidste år har man arbejdet på udkast til det nye politiske program. Alle vælgerforeninger og medlemmer har over flere omgange været inviteret med i arbejdet og har kunnet komme med forslag og ændringer. På landsrådet var arbejdet summeret op i et forslag, vi skulle tage stilling til. På selve landsrådet blev fremsat en lang række ændringsforslag, som kom til afstemning. Det nye politiske program skærper den konservative profil og markerer os som landets mest borgerlige parti. Også partiets sociale profil skærpes; nu markeres tydeligt vores holdning om, at staten skal bruge sine ressourcer til at hjælpe dem, der har behov for det. Ikke bare fordele dem tilbage til hele befolkningen. Størst debat på landsrådet gav dog EU-politikken. Afsnittet er formuleret med mindre EU-jubel end tidligere set, uden at der på nogen måde tages afstand fra et tæt europæisk samarbejde. De fire forbehold er ikke længere nævnt som en del af vores politik. Blandt andet for at sikre programmets holdbarhed på langt sigt. Nu er programmet aktuelt, uanset om vi afskaffer forbeholdene, eller om Eurosamarbejdet går i opløsning. Den nye formulering blev vedtaget med et stort flertal på Landsrådet, og dette afspejler, at størstedelen af det Konservative Folkeparti er tilhængere af et EU, der fortsat har nationalstaterne i centrum og respekterer det lokale demokrati. Mere end nogensinde er der brug for de konservative værdier, mere end nogensinde er der brug for, at vi kæmper for disse. Giv ansvaret tilbage til borgerne! 4 C-NYT Kolding oktober 2012 C-NYT Kolding oktober

4 Hvad pokker laver Koldings KU? Borgermøde i Vamdrup med succes Af Knud Fischer Af Freddy Christensen Ultimo august var Lars Barfoed nået til Tobaksfabrikken i Esbjerg på sin anden rundtur til storkredsene (se lidt mere herom side 10). Jonas Christensen En af mødedeltagerne var Jonas Christensen, som bor i Kolding, men er medlem af KU Sydvestjylland, Esbjerg. 24-årige Jonas studerer Virksomhedskommunikation i Engelsk og Tysk på Syddansk Universitet i Sønderborg. Siden stiftelsen i 2004 af Esbjerg Konservative Ungdom har han i flere omgange siddet som formand, bl.a. i 2011, da foreningen vandt prisen som årets KU forening. Jonas er medlem af vores voksenforening i Kolding og er i øvrigt opstillet som Konservativ Ungdoms kandidat til næste års valg til regionsrådet. Han blev placeret som nr. 10 på partiets liste den højeste placering af alle i trekantsområdet.ham havde jeg et par spørgsmål til. Du flyttede til Kolding for 3 år siden, men forblev medlem af Ku i Esbjerg. Hvad trækker dig helt over til vestkysten, i stedet for at slå dine folder i Kolding? modsatte; mange af medlemmerne i Kolding er flyttet fra byen, og der er ikke den store aktivitet. Men det er der i Esbjerg! Vi er ca. 70 medlemmer og får bl.a. besøg af Rasmus Jarlov, Tom Behnke, Mike Legarth og Bendt Bendtsen inden for de næste 4 måneder. Du synes, at fx C-nyt Kolding i altovervejende grad skal behandle lokale emner. Hvorfor? C-Nyt bliver sendt ud til alle vores lokale medlemmer, og allerede derfor bør bladet primært omhandle det lokale stof. Mange af artiklerne i bladet drejer sig om politikken på landsplan, og den slags emner er jo fyldigt beskrevet i partibladet fra København. Der bør stå noget mere omkring vores lokale politikere og de sager, de behandler for tiden. For mig er det vigtigt, at vores medlemmer ikke bare føler, at konservativ politik er noget, der foregår i de store København og i aviserne. Du opstiller både til Regionsrådet og til kommunalbestyrelsesvalget i Esbjerg. Har du en mærkesag? Vores konservative borgermøde i Arena Syd i Vamdrup var vellykket. Omkring 40 interesserede borgere var mødt frem for at høre om vores bud på det kommunalpolitiske område, og det var ganske flot. Men hvorfor blev borgermødet i Vamdrup så en succes, når det kniber med at få folk frem til lignende møder andre steder i kommunen? Et bud på det store fremmøde kan være god annoncering forud i det lokale Vamdrup Ugeblad, som husstandsomdeles, samt at der blev udlagt flyers i byens butikker og andre centrale steder. Et andet bud er, at kendte konservative kommunal politikere som Knud Erik Langhoff og Tine Roos Nørgaard på forhånd havde givet tilsagn om at være til stede, hvilket der kunne annonceres med. Vigtigt er også emnerne, som bliver sat på dagordenen. I Vamdrup var det et tilbageblik på de år, der er gået siden kommunesammenlægningen, højaktuelle emner og bud på den fremtidige udvikling primært i Vamdrup i form af erhvervsudvikling og udvikling af nye boligområder, og byens handelsliv helt i fokus. Emner, som virkelig interesserede de fremmødte! Rigtigt mange deltog livligt i debatten og udviste dermed interesse for udviklingen i vores lokalområde. Alt i alt kan mødet i Arena Syd i Vamdrup betegnes en god oplevelse, og jeg kan derfor på det kraftigste kun opfordre til, at der også andre steder rundt om i kommunen laves lignende møder, for det er en god måde at få vores politik ud til indbyggerne på. Men som nævnt, skal møderne få succes, er det nødvendigt, at fundamentet forud for møderne er i orden. Med venlig hilsen Freddy Christensen, Vamdrup 1. suppleant til byrådet - og konservativ Kandidat ved det kommende valg til byrådet Da jeg flyttede til Kolding, fungerede Kolding KU faktisk rigtig godt, med omkring 40 medlemmer. Det gjorde Esbjerg KU derimod ikke; mange unge havde forladt byen og dermed også KU. Oprindelig stammer jeg fra Esbjerg og valgte derfor at kæmpe for at opbygge KU Sydvestjylland frem for at være medlem i Kolding. I dag er situationen den Min kæreste og jeg flytter næste sommer tilbage til Esbjerg, hvor jeg er født og opvokset; derfor opstiller jeg ikke i Kolding. I Regionsrådet vil jeg primært kæmpe for bedre uddannelsesmuligheder, fordi alle humaniora-uddannelser (historie, dansk, engelsk osv.) nu vil blive flyttet fra Syddanmark. I dag ligger de i Kolding. Kommende arrangementer Mandag d. 22. oktober Debatmøde med Mike Legarth i Vamdrup Lørdag d. 3. november Gågade-aktion i Kolding Lørdag d. 17. og søndag d. 18. november Julemesse i KFUM hallerne kl Lørdag d. 24. og søndag d.25. november Julemesse Vamdrup kl (Emil Lauszus, som er formand for Ku Kolding, har set denne artikel før offentliggørelsen her i vores oktobernummer. Vi håber, at Emil til næste nummer ultimo november leverer et svar på spørgsmålet i overskriften) Lørdag d. 1. december Mandag d. 21. januar Gågade-aktion i Kolding Generalforsamling, holdes i Vamdrup 6 C-NYT Kolding oktober 2012 C-NYT Kolding oktober

5 Iværksætterregionen Af John Lohff medlem af Regionsrådet I skrivende stund sidder jeg i Finland og lytter til regionsborgmester Ossi Savolainen, der med stort engagement fortæller om, hvordan Helsinki - Uusimaa - regionen har taget vare på udnævnelsen til Europæisk Iværksætterregion i Region Syddanmark er udnævnt for året Jeg sidder sammen med min regionsrådskollega Lasse Krull og flere andre politikere og embedsmænd fra vores syddanske region. Besøget er interessant for os, idet vi jo gerne skal lære af finnernes indhøstede erfaringer, for på denne måde at få input til vore aktiviteter i Europæisk Iværksætterregion Region Syddanmark er den første danske region, der er blevet udnævnt til Europæisk Iværksætterregion. Det er vi stolte over, idet EER handler om synliggørelse af regioner med særligt fremsynede politiske strategier. Det er en europæisk anerkendelse uden økonomiske midler. Vores ansøgning om EER er fokuseret på: - at fremme udvikling med fokus på offentligprivate partnerskaber - at der satses på erhvervsmæssige styrker, der kan give svar på udfordringer som bæredygtig energi og en aldrende befolkning - at etablere en portal One-Stop-Shop til gavn for vore iværksættere i regionen - at fremme og styrke internationalisering og grænseoverskridende klyngesamarbejde Vores finske besøg Som en del af besøget i Finland besøgte vi bl.a. Aalto Universitet, Aalto Entrepreneurship Society, Culminatum Innovation Oy Ltd. og Vantaa Innovation Institute Ltd. Det sidste er et non-profit udviklingsselskab, som samarbejder med virksomheder, forskningsinstitutioner og universiteter. Der arbejdes med at øge Vanttaa-regionens tiltrækningskraft og for udvikling af forretningsmiljøer samt vækst og internationalisering af lokale virksomheder. Vanttaa-regionen ligger umiddelbart nord for Uusimaa-regionen. En stor og gennemgående satsning i de to regioner er udvikling af erhvervsklynger, virksomhedsudvikling samt etablering af modtagesystemer til at hjælpe udenlandske firmaer, der ønsker at være til stede i landet, ligesom satsningerne også går ud på at hjælpe finske virksomheder ud på det globale marked. I Danmark har vi organiseret os lidt anderledes, idet kommunernes erhvervsservice typisk tager sig af nogle af de nævnte opgaver. for energirigtige løsninger. Man kan ikke undgå at blive begejstret for den entrepreneur- og udviklingsånd, der hviler over Aalto-området. Resultaterne, der opnås, er af stor betydning for Finlands fremtid, og der er ingen tvivl om, at besøget har givet os inspiration til mange ting, vi kan tage med hjem til videre bearbejdning i vores anstrengelser for at nå betydelige resultater som EER-region i Hjælp søges Vi mangler hjælp til at bemande vores stand i et par timer, enten i gågaden eller på en af julemesserne. Aaltoo Universitet Et af højdepunkterne var besøget på Aaltoo Universitet, der er blevet til ved en fusion af flere primært tekniske universiteter og afdelinger. Der er studerende og noget over 300 professorer. Noget af det meget interessante var den snævre tilknytning, forbindelse og samspil imellem universitetet og en lang række verdenskendte virksomheder, fx ligger Nokias hovedkvarter et stenkast fra universitetet, og i øjeblikket er man ved at etablere et fælles innovationsområde imellem Nokia, andre virksomheder og Aalto Universitet. Afslutning Finnerne er dygtige. Der er mange unge mennesker involveret og der satses målrettet med store midler for at opnå resultater. Blandt andet naturligvis for at imødekomme de stadigt stigende krav, velfærdssamfundet stiller os. Herunder den aldrende befolkning og behovet Kontakt Ole Kærup på tlf , hvis du har lyst til at hjælpe 8 C-NYT Kolding oktober 2012 C-NYT Kolding oktober

6 Storkredsmøde i Esbjerg Ny på Landsråd Af Knud Fischer Af Frank Enemark Den 28. august var jeg med til et velbesøgt møde med Lars Barfoed i Esbjerg, ca. 70 deltog, bl.a. Jonas Christensen, som ses til højre i bagerste række. På mødet opstillede Lars Barfoed seks mål for vores parti: Flere skal frigøres fra offentlige ydelser Det skal gøres lettere at drive privat virksomhed Den offentlige sektor skal forenkles, og unødvendigt bureaukrati skal fjernes Vi skal tage os bedre af de mest udsatte dem, som ikke kan klare sig selv. Vi skal sikre, at børnene lærer mere i skolen, og Vi skal blive mere effektive til at bekæmpe alvorlig kriminalitet. Som medlem af partiet har man altid mulighed for at deltage på det årlige Landsråd og her deltage i den politiske debat og dermed øge direkte indflydelse på, hvad vores politikere skal arbejde for. Derudover er Landsrådet en god mulighed for at tale med andre konservative, inklusive vores folke valgte politikere. Igen i år var vi en stor delegation af sted fra Kolding Ole Kærup: Mit første Landsråd var en særdeles positiv oplevelse. Dels samværet med de øvrige deltagere fra Kolding, dels gen synet med personer, man har lært at kende igennem nu et års medlemskab af partiet. En følelse af at være til stede, hvor det sker at være en lille del af en stor samhørighed. At small talke med Per Stig Møller, Tove Videbæk eller Helge Adam Møller er ret vildt, men det faldt helt naturligt. Bendt Bendtsens tale om EU gjorde størst indtryk på mig. For det første talte han med en patos, som jeg ikke mindes at have hørt tidligere. Desuden, i disse EU-kritiske tider nød jeg hans helhjertede forsvar for EU. Bendt Bendtsen mindede om, at EU oprindelig var et fredens projekt og velsagtens stadig er det - for EU er stedet, hvor landene taler sammen og finder én fælles bedste løsning. Måske ikke den bedste løsning for ét land, men en fælles bedste løsning. Jeg er klar til næste års landsmøde igen, for det var en weekend, som jeg kom mentalt rigere hjem fra. Ses vi næste år? Og festen var ligeledes alle tiders. Afslappet stemning; god mad; god underholdning og et godt danse band. Alt i alt en rigtig spændende og oplevelsesrig weekend, og jeg tøver ikke med at deltage igen, hvis jeg skulle få muligheden. Lars Pedersen: Jeg startede med at føle mig underdressed, for konservative mænd går vist som hovedregel i jakke sæt! Men hurtigt følte jeg mig nu på hjemme bane til trods for min blå sweater. For med det samme som vi sad i mødesalen, startede den politiske debat. Selv om deltagerne af naturlige grunde deler grundholdninger, kan meninger naturligvis godt brydes. 10 C-NYT Kolding oktober 2012 C-NYT Kolding oktober

7 VELKOMMEN HOS VAMDRUP BILER Hos Vamdrup Biler arbejder vi professionelt, og vi udfører alle former for reparationer og service på din bil. Dæk & fælge Forsikringsskader Klargøring til syn Serviceeftersyn Bremse- og koblingsservice Reparation af stenslag Udstødning Diesel Udskiftning af rude Aircondition Autoelektron Undervognsbehandling VAMDRUP BILER Industrivej Vamdrup Tlf Freddy Christensen, indehaver

NYHEDSBREV TIL KONSERVATIVE I KOLDING kommune. November 2013 VALG. Så er det nu!

NYHEDSBREV TIL KONSERVATIVE I KOLDING kommune. November 2013 VALG. Så er det nu! -Nyt POLITISK NYHEDSBREV TIL KONSERVATIVE I KOLDING kommune. November 2013 VALG Så er det nu! Det vigtige valg Af Frank Enemark Hvorfor er jeg konservativ? Af Knud Erik Langhoff Det er et af de vigtigste

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Overalt i Danmark er Radikale Venstre gået aktivt ind i arbejdet med

Overalt i Danmark er Radikale Venstre gået aktivt ind i arbejdet med 1. oktober 2010 Overalt i Danmark er Radikale Venstre gået aktivt ind i arbejdet med at gøre Tag ansvarkampagnen til den største og flotteste kampagne, Radikale Venstre nogensinde har lavet uden for en

Læs mere

Vedtægter for Storkreds Sjælland Alternativet Vedtaget i Sorø d. 4. oktober 2014

Vedtægter for Storkreds Sjælland Alternativet Vedtaget i Sorø d. 4. oktober 2014 Vedtægter for Storkreds Sjælland Alternativet Vedtaget i Sorø d. 4. oktober 2014 Vedtægter for Storkreds Sjælland - ALTERNATIVET 1 Navn og omfang Stk. 1. Navnet på storkredsen er Sjælland, herefter i vedtægterne

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Rådet var således beslutningsdygtigt. Workshoppen blev faciliteret af konsulent Bjørn Nygaard.

Rådet var således beslutningsdygtigt. Workshoppen blev faciliteret af konsulent Bjørn Nygaard. 15-01-2009, Workshop Opsamling på workshop. Integrationsrådets organisering 2009. Indledning Integrationsrådet afholdt ekstraordinær workshop torsdag d. 15. januar 2009, for at tage stilling til rådets

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 1, Udgave 1

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 1, Udgave 1 Nyhedsbrev Årgang 1, Udgave 1 Dette Nyhedsbrev er udgivet mandag d. 4. oktober 2004 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit første nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING 1 Foreningens navn er Sæby Erhvervsforening, som er en forening med hjemsted i Sæby og omegn. tidligere Sæby kommune 2 Foreningens formål er gennem en indsats for samarbejde

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig.

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig. Grundlovstale Mike Legarth 5.juni 2014 165 år. Det er en gammel institution, vi fejrer i dag, og jeg bliver glad hvert år, når jeg dagen inden Grundlovsdag læser, hvad Grundloven egentlig har betydet for

Læs mere

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 1: navn og hjemsted. Organisationens navn er: Nordjysk Fødevareoverskud, i daglig tale NOFO. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2: værdigrundlag.

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

TILBUD. Sensommer. spar mange penge! Slå til nu og 1. OKT. BOOK FØR. puljetrykket og nyd godt af rabatten. Kom med i

TILBUD. Sensommer. spar mange penge! Slå til nu og 1. OKT. BOOK FØR. puljetrykket og nyd godt af rabatten. Kom med i Kom med i puljetrykket og nyd godt af rabatten Sensommer TILBUD BOOK FØR 1. OKT. KOM OG MØD OS PÅ LANDSRÅDET D. 27.-28. SEP. Slå til nu og spar mange penge! Bliv klar til Folketingsvalg med disse vanvittige

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING

VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING 2005 Side 1 af 10 VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Aktiviteter 5 Forretningsudvalg

Læs mere

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 D VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 ANSK SAMLING er en folkelig bevægelse, der vil samle og styrke det, som forener alle danske: fædreland og modersmål. I navnet Dansk Samling fastholdes

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5 Vedtægter for Skiveegnens Radikale Side 1 af 5 Vedtægter for kommuneforeningen Skiveegnens Radikale 1. Medlemmer af Det Radikale Venstre, der er bosiddende i Skivekommune, er medlem af kommuneforeningen.

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

NYTÅRSKURER I KREDSEN

NYTÅRSKURER I KREDSEN Vises e-mailen ikke ordentligt? Se onlineversion. NYHEDSBREV: 16. JANUAR 2014 ANNI MATTHIESENS NYHEDSBREV Vær social - hold dig opdateret og deltag i debatten NYTÅRSKURER I KREDSEN Den første uge i januar

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Sted: Aalborg Kongres og Kulturcenter, Aalborg Hallen Dato: 28. oktober 2010 kl. 17.30 Ved indgangen Kontrol af medlemskab.

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi

Vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi Vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi Danish Society for Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy 1. Selskabets navn og hjemsted Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Se eller gense Margrethe Vestagers tale på landsmødet

Se eller gense Margrethe Vestagers tale på landsmødet 1.oktober 2013 En solbeskinnet septemberweekend holdt Radikale Venstre sit årlige landsmøde. Afstemninger, taler, comeback til en Helveg og overraskelsesvisit fra en Price var blot nogle af højdepunkterne.

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle

Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle UDKAST Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle 1. Navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er FOF Horsens-Hedensted-Vejle.

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag, den 15. november i Idrættens Hus i Brøndby.

Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag, den 15. november i Idrættens Hus i Brøndby. Forbundsledelsen 9. oktober 2014 Til regioner og foreninger DAI's 41. kongres 15. november 2014 i Brøndby Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag,

Læs mere

I dette nummer af nyhedsbrevet har vi tilbudt alle folketingskandidater at fortælle lidt om deres valgforberedelser.

I dette nummer af nyhedsbrevet har vi tilbudt alle folketingskandidater at fortælle lidt om deres valgforberedelser. 1. marts 2011 I dette nummer af nyhedsbrevet har vi tilbudt alle folketingskandidater at fortælle lidt om deres valgforberedelser. Længere nede kan du derfor møde nogle af Radikale Venstres jyske, fynske

Læs mere

Referat af møde i Frivilligudvalget

Referat af møde i Frivilligudvalget Referat af møde i Frivilligudvalget Dato: 13. november 2013 Tid: 16.00 18.30 Sted: Borgergade 10, 1300 København K, mødelokale 5. sal Mødeleder: IF Referent: HMJ Deltagere: Frivilligudvalget Afbud: Dagsorden

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse. Socialdemokratiet i Århus Kommune

Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse. Socialdemokratiet i Århus Kommune Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse Socialdemokratiet i Århus Kommune et helt århus - hvordan?...3 børn og unge...4 kultur og borgerservice...5 sociale forhold og beskæftigelse...6

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Foreningen Læsø Bredbånd 1.2 Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Læsø kommune. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningen

Læs mere

Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Valget i tal. 30.

Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Valget i tal. 30. 30. september 2011 Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Men hvem er de egentlig, disse nye radikale, hvoraf kun fem har siddet i Folketinget

Læs mere

Referat af den ekstraordinære generalforsamling (2013-12-14)

Referat af den ekstraordinære generalforsamling (2013-12-14) Referat af den ekstraordinære generalforsamling (2013-12-14) Dagsorden : 1. Valg af dirigent og referent. 2. Afstemning om nye vedtægtsændringer 3. Valg til bestyrelsen 4. Valg til udvalg 5. Afstemning

Læs mere

Nytårshilsen fra formanden

Nytårshilsen fra formanden december 2014 Nytårshilsen fra formanden Kære socialdemokrater Vi forlader snart 2014, og jeg vil derfor gerne sige jer alle tak for et godt år. Det har været et år, hvor en desværre decimeret S- gruppe

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 APRIL 2002 ÅRGANG 2 NUMMER 6 Formanden har ordet: Kommentar fra generalforsamlingen Det var med en vis spænding, vi i bestyrelsen, så frem til generalforsamlingen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 TNS Gallup A/S

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram.

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram. RETSFORBUNDETS VEDTÆGTER Navn og formål 1. Partiets navn er Retsforbundet. 2. Eventuelle misbrug indberettes til landsledelsen. Landsledelsen træffer afgørelse om eventuel forfølgelse af sagen. 3. Partiets

Læs mere

Vejle kommune. 2.0 Formål.

Vejle kommune. 2.0 Formål. Gældende vedtægter for Jelling Lokalråd 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Rådets navn er JELLING LOKALRÅD med hjemsted i Vejle kommune. 1.2 Lokalrådets geografiske virkeområde er de dele af Jelling sogn, der er

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Vedtægter for Ex-Table 111 Hammel

Vedtægter for Ex-Table 111 Hammel Vedtægter for Ex-Table 111 Hammel 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Ex-Table 111 Hammel, og den hjemsted er den til enhver tid herskende Formands bopæl. Må venskabets bånd aldrig briste. 2 Motto 3 Formål

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 J.nr.: 036333HOJ J VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Navn og hjemsted: l. Foreningens navn er "Herlufsholm Gymnastikforenings

Læs mere

!!!! Vedtægter for Alternativet vedtaget i Allinge 11. juni 2014

!!!! Vedtægter for Alternativet vedtaget i Allinge 11. juni 2014 Vedtægter for Alternativet vedtaget i Allinge 11. juni 2014 1 Formål for Alternativet Stk. 1. Alternativets formål er at arbejde for en seriøs bæredygtig omstilling som en international politisk 4. sektor-organisation

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Generalforsamling 2007 Den 9. september 2007 Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Bestyrelsen har i enighed besluttet, at generalformsaling for foreningen Midtjyllands

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2009 Fra generalforsamlingen 2009 Indhold: - Generalforsamlingen den 6. februar Årsplan 2009 Delegeretvalg til landsmødet 31. marts Mød Hans Henrik Larsen

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter. Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk. Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF

Vedtægter. Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk. Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF Vedtægter Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 Formål Styrkelse

Læs mere

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg.

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende:

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde fredag den 16.1.2015 kl. 10 16,

Dagsorden bestyrelsesmøde fredag den 16.1.2015 kl. 10 16, Dagsorden bestyrelsesmøde fredag den 16.1.2015 kl. 10 16, Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding 1. Velkomst til 2 nye suppleanter og gensidig præsentation 2. Konstituering af bestyrelsen 3. Nyt

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle 1. december 2011 Radikale Venstres politiske leder Margrethe Vestager er nyslået minister og allerede i fuld gang med at tage ansvar i Danmark og Europa. Radikal Politik interviewer økonomi- og indenrigsminister

Læs mere

Fejø Møllelaug. Indhold. Fejø Møllelaug 1. Fejø, den 5. februar 2006. Indhold 1

Fejø Møllelaug. Indhold. Fejø Møllelaug 1. Fejø, den 5. februar 2006. Indhold 1 Fejø Møllelaug Fejø, den 5. februar 2006 Indhold Fejø Møllelaug 1 Indhold 1 Vedtægter for Fejø Møllelaug, Østerby Mølle a.m.b.a 2 1. Navn, hjemsted og adresse... 2 2. Formål... 2 3. Medlemmer... 2 4. Generalforsamling...

Læs mere

Finn Kjærsdam, der var gæst hos Venstre på University College. Begge arrangementer er omtalt i Erhverv Hjørrings nyhedsbrev.

Finn Kjærsdam, der var gæst hos Venstre på University College. Begge arrangementer er omtalt i Erhverv Hjørrings nyhedsbrev. NYHEDSBREV NR. 21, 19. NOVEMBER 2012 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Iværksætteruge med fuld musik side 2 Iværksætterpris 2012 til Cre8tek Denmark side 4 Ingen udsigt til at Hjørring

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Bestyrelsens beretning, Mahjong Danmarks generalforsamling, d. 4. oktober 2008

Bestyrelsens beretning, Mahjong Danmarks generalforsamling, d. 4. oktober 2008 Bestyrelsens beretning, Mahjong Danmarks generalforsamling, d. 4. oktober 2008 Bestyrelse På generalforsamlingen 2007 blev Anders Labich, Tina Christensen, Morten Andersen, Lena Smith og Henrik Leth valgt

Læs mere

Vedtægter for Gesten Lokalråd

Vedtægter for Gesten Lokalråd Vedtægter for Gesten Lokalråd 1. Navn Lokalrådets navn er Gesten Lokalråd. Gesten Sogn omfatter den gamle sognegrænse. 2. Formål Det er lokalrådets formål: At få størst mulig kompetence på årsmødet At

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Består Varde Kaserne?

Består Varde Kaserne? NYT Esbjerg konservative vælgerforening Esbjerg Ribe Bramming Består Varde Kaserne? Af Mike Legarth, finansordfører Indhold Består Varde Kaserne 1 Flekstid også i dagplejen 2 Er Sydjylland andet end bare

Læs mere

Tillæg til Ulleroden sommer 2006 :

Tillæg til Ulleroden sommer 2006 : Tillæg til Ulleroden sommer 2006 : referat fra generalforsamling april 2006 formandens beretning godkendt regnskab 2005 og budget 2006 annonce : Træ til salg - Ry 246 motiv fra Rypevænget Grundejerforeningen

Læs mere

Radio Ådalens Formandsberetning den 24. marts 2015

Radio Ådalens Formandsberetning den 24. marts 2015 Allerførst en stor tak til jer lyttere og medlemmer. Det er dejligt at mærke, at I er der, når det gælder, at præge vores radio, fx med at blande musik og deltage i quiz, eller hvis der sælges lodder,

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

SFAH Generalforsamling 30. april 2011 i ABAs lokaler, Nørrebrogade 66D, 2200 København N Kl. 18-19.45 Dagsorden

SFAH Generalforsamling 30. april 2011 i ABAs lokaler, Nørrebrogade 66D, 2200 København N Kl. 18-19.45 Dagsorden SFAH Generalforsamling 30. april 2011 i ABAs lokaler, Nørrebrogade 66D, 2200 København N Kl. 18-19.45 Dagsorden Ad 1. 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse og godkendelse

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Deltagere: 22 personer (inklusiv siddende bestyrelse) var mødt op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere