- Nyt. Giv ansvaret tilbage til borgerne! Det vigtigste landsmøde. Side 4-5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- Nyt. Giv ansvaret tilbage til borgerne! Det vigtigste landsmøde. Side 4-5"

Transkript

1 - Nyt Giv ansvaret tilbage til borgerne! Det vigtigste landsmøde Side 4-5 POLITISK NYHEDSBREV TIL KONSERVATIVE I KOLDING kommune Nr. 4 oktober 2012

2 Flere og flere danskere vil hellere forsørges af staten end af deres familie Af: Kim Lange Hansen, Formand Konservative Kolding Historisk set har det aldrig været meningen, at staten skulle overtage familiens og ægteskabets gensidige forsørgelsespligt. Selv om forsørgelsespligten fremgår af den danske grundlov, har hensigten alene været at udgøre et sikkerhedsnet for de allersvageste, som ikke havde andre muligheder. På partiets netop overståede landsråd holdt Helge Adam Møller en fantastisk god festtale ved festen lørdag aften. Talen omhandlede bl.a. grundlovens paragraf 75, stk. 2. hvor det netop står, at man er berettiget til hjælp fra det offentlige, hvis man ikke kan forsørge sig selv og sin familie. En paragraf, han altid gerne underholder med. Tænk, om vi rent faktisk fulgte paragraffen i dag! Så skulle de, som ikke mangler noget, ikke have børnepenge. Ingen gratis influenzavaccination eller rabat på rengøringshjælp, bare fordi man er fyldt 65 og fint har råd til at betale for ydelserne selv. Til gengæld ville samfundet have flere penge til at hjælpe den psykisk syge eller den enlige mor. Det er tankevækkende, at hele 75 pct. af de danskere, der er blevet spurgt i en meningsmåling, som den borgerlig-liberale tænketank CEPOS (Center for Politiske Studier) har fået lavet, hellere vil forsørges af staten end af deres familiemedlemmer. Det viser med al tydelighed, at velfærdsstaten nu er blevet så omfattende, at vi har glemt vores ansvar og forpligtelser over for os selv og vores nærmeste. Familien er blevet reduceret til en følelsesmæssig sammenslutning uden økonomiske forpligtelser. Der er behov for både politisk og i offentligheden at rejse en debat om, hvorvidt væksten i velfærdsstaten har taget overhånd. Vi lever i en tid, hvor der ikke længere er råd til de samme universelle ydelser. Derfor må vi også gøre op med den taber mentalitet, der gør os til slaver af staten, Fire borgermøder i kommunen i stedet for at ruste den enkelte til at kunne tage vare på sig selv og sine nærmeste. Mere end nogensinde er der brug for de konservative værdier, mere end nogensinde er der brug for, at vi kæmper for disse. Giv ansvaret tilbage til borgerne! C-NYT, ET POLITISK NYHEDSBREV TIL KONSERVATIVE I KOLDING KOMMUNE Formand Kim Lange Hansen Tlf Næstformand Frank Enemark Tlf Kasserer Lotte Friis Tlf KU-formand Emil Friis Lauszus Tlf Bestyrelsen i øvrigt Carsten Johansen Karen Antonsen Ole Kærup Lars Pedersen Byrådsmedlemmer Knud Erik Langhoff Tine R. Nørgaard Bent Bechmann Folketing Mike Legarth, MF Tlf Tlf Tlf Tlf Folketingskandidater Martin Holm Kodahl Tlf Tine Roos Nørgaard Tlf C-nyt, redaktion Redaktør Frank Enemark Tlf Redaktør Knud Fischer Tlf Artiklerne udtrykker ikke nødvendigvis C-nyts eller Konservative Koldings holdning. Gengivelse er kun tilladt efter aftale med ansvarshavende redaktør. NÆSTE DEADLINE 20. NOVEMBER Af Knud Eril Langhoff Tak for nogle rigtig gode borgermøder! De fire borgermøder, der i de foregående måneder blev afviklet i hhv. Christiansfeld, Lunderskov, Vamdrup og på biblioteket i Kolding, har bidraget med masser af gode input til det videre politiske arbejde i byrådsgruppen. Vi har på møderne mødt rigtig mange af kommunens borgere. Borgere, der ved deres deltagelse har bidraget konstruktivt til det videre politiske arbejde i Kolding kommune. Dagsorden på møderne var, at vi politikere stillede op for at lytte til borgerne. Mødet formede sig således, at den enkelte byråds - politiker orienterede om, hvad der rører sig i de forskellige politiske udvalg, hvor de hver især har sæde, efterfulgt af spørgsmål og debat. Under debatten kom der rigtig mange gode og brugbare forslag. Forslag, der vidner om højt engagement og dyb involvering i dette at drive kommunen på en hensigtsmæssig måde, og forslagene vil i vidt omfang blive brugt som inspiration i det videre politiske arbejde. Der fremkom både flere generelle synspunkter og forslag, men også indlæg og forslag med afsæt i mere lokale forhold. Vi er i byrådsgruppen enige om, at det har været en rigtig god oplevelse at møde borgerne på denne måde, altså ved uhøjtide lige og lokale borgermøder, og vi ser frem til at gøre det til en tradition, at vi i vælgerforenings regi afholder møder af forskellig karakter i de forskellige lokalområder i hele Kolding kommune. I de kommende uger og måneder vil vi være synlige i forbindelse med gågade-arrangementer og julemesser, og også her vil det være meget vigtigt for os, at du som borger giver din mening til kende. På byrådsgruppens vegne Knud Erik Langhoff 2 C-NYT Kolding oktober 2012 C-NYT Kolding oktober

3 Det vigtigste landsråd Husk debatmødet med Mike Legarth i Vamdrup mandag den 22. oktober Af Frank Enemark I slutningen af september var der indkaldt til et af de vigtigste landsråd i mange år. Der skulle vedtages både nye vedtægter for partiet og et nyt politisk program. De nye vedtægter afspejler den virkelighed, Det Konservative Folkeparti står overfor lige nu. Vi er Folketingets mindste parti, og vores organisation var opbygget til, at partiet var større. Nyt er bl.a., at Storkredsen nu kan opstille folketingskandidaterne. I dag ligger den opgave hos vælgerforeningerne. Samtidig kan den enkelte folketingskandidat nu opstilles i flere kredse. Det betyder, at vi nu kan koncentrere os om de politikere, der har størst chance for at blive valgt til folketinget; derved optimeres mulighederne for succes ved de kommende valg. Det er både fornuftigt og nødvendigt! Politisk program I det sidste år har man arbejdet på udkast til det nye politiske program. Alle vælgerforeninger og medlemmer har over flere omgange været inviteret med i arbejdet og har kunnet komme med forslag og ændringer. På landsrådet var arbejdet summeret op i et forslag, vi skulle tage stilling til. På selve landsrådet blev fremsat en lang række ændringsforslag, som kom til afstemning. Det nye politiske program skærper den konservative profil og markerer os som landets mest borgerlige parti. Også partiets sociale profil skærpes; nu markeres tydeligt vores holdning om, at staten skal bruge sine ressourcer til at hjælpe dem, der har behov for det. Ikke bare fordele dem tilbage til hele befolkningen. Størst debat på landsrådet gav dog EU-politikken. Afsnittet er formuleret med mindre EU-jubel end tidligere set, uden at der på nogen måde tages afstand fra et tæt europæisk samarbejde. De fire forbehold er ikke længere nævnt som en del af vores politik. Blandt andet for at sikre programmets holdbarhed på langt sigt. Nu er programmet aktuelt, uanset om vi afskaffer forbeholdene, eller om Eurosamarbejdet går i opløsning. Den nye formulering blev vedtaget med et stort flertal på Landsrådet, og dette afspejler, at størstedelen af det Konservative Folkeparti er tilhængere af et EU, der fortsat har nationalstaterne i centrum og respekterer det lokale demokrati. Mere end nogensinde er der brug for de konservative værdier, mere end nogensinde er der brug for, at vi kæmper for disse. Giv ansvaret tilbage til borgerne! 4 C-NYT Kolding oktober 2012 C-NYT Kolding oktober

4 Hvad pokker laver Koldings KU? Borgermøde i Vamdrup med succes Af Knud Fischer Af Freddy Christensen Ultimo august var Lars Barfoed nået til Tobaksfabrikken i Esbjerg på sin anden rundtur til storkredsene (se lidt mere herom side 10). Jonas Christensen En af mødedeltagerne var Jonas Christensen, som bor i Kolding, men er medlem af KU Sydvestjylland, Esbjerg. 24-årige Jonas studerer Virksomhedskommunikation i Engelsk og Tysk på Syddansk Universitet i Sønderborg. Siden stiftelsen i 2004 af Esbjerg Konservative Ungdom har han i flere omgange siddet som formand, bl.a. i 2011, da foreningen vandt prisen som årets KU forening. Jonas er medlem af vores voksenforening i Kolding og er i øvrigt opstillet som Konservativ Ungdoms kandidat til næste års valg til regionsrådet. Han blev placeret som nr. 10 på partiets liste den højeste placering af alle i trekantsområdet.ham havde jeg et par spørgsmål til. Du flyttede til Kolding for 3 år siden, men forblev medlem af Ku i Esbjerg. Hvad trækker dig helt over til vestkysten, i stedet for at slå dine folder i Kolding? modsatte; mange af medlemmerne i Kolding er flyttet fra byen, og der er ikke den store aktivitet. Men det er der i Esbjerg! Vi er ca. 70 medlemmer og får bl.a. besøg af Rasmus Jarlov, Tom Behnke, Mike Legarth og Bendt Bendtsen inden for de næste 4 måneder. Du synes, at fx C-nyt Kolding i altovervejende grad skal behandle lokale emner. Hvorfor? C-Nyt bliver sendt ud til alle vores lokale medlemmer, og allerede derfor bør bladet primært omhandle det lokale stof. Mange af artiklerne i bladet drejer sig om politikken på landsplan, og den slags emner er jo fyldigt beskrevet i partibladet fra København. Der bør stå noget mere omkring vores lokale politikere og de sager, de behandler for tiden. For mig er det vigtigt, at vores medlemmer ikke bare føler, at konservativ politik er noget, der foregår i de store København og i aviserne. Du opstiller både til Regionsrådet og til kommunalbestyrelsesvalget i Esbjerg. Har du en mærkesag? Vores konservative borgermøde i Arena Syd i Vamdrup var vellykket. Omkring 40 interesserede borgere var mødt frem for at høre om vores bud på det kommunalpolitiske område, og det var ganske flot. Men hvorfor blev borgermødet i Vamdrup så en succes, når det kniber med at få folk frem til lignende møder andre steder i kommunen? Et bud på det store fremmøde kan være god annoncering forud i det lokale Vamdrup Ugeblad, som husstandsomdeles, samt at der blev udlagt flyers i byens butikker og andre centrale steder. Et andet bud er, at kendte konservative kommunal politikere som Knud Erik Langhoff og Tine Roos Nørgaard på forhånd havde givet tilsagn om at være til stede, hvilket der kunne annonceres med. Vigtigt er også emnerne, som bliver sat på dagordenen. I Vamdrup var det et tilbageblik på de år, der er gået siden kommunesammenlægningen, højaktuelle emner og bud på den fremtidige udvikling primært i Vamdrup i form af erhvervsudvikling og udvikling af nye boligområder, og byens handelsliv helt i fokus. Emner, som virkelig interesserede de fremmødte! Rigtigt mange deltog livligt i debatten og udviste dermed interesse for udviklingen i vores lokalområde. Alt i alt kan mødet i Arena Syd i Vamdrup betegnes en god oplevelse, og jeg kan derfor på det kraftigste kun opfordre til, at der også andre steder rundt om i kommunen laves lignende møder, for det er en god måde at få vores politik ud til indbyggerne på. Men som nævnt, skal møderne få succes, er det nødvendigt, at fundamentet forud for møderne er i orden. Med venlig hilsen Freddy Christensen, Vamdrup 1. suppleant til byrådet - og konservativ Kandidat ved det kommende valg til byrådet Da jeg flyttede til Kolding, fungerede Kolding KU faktisk rigtig godt, med omkring 40 medlemmer. Det gjorde Esbjerg KU derimod ikke; mange unge havde forladt byen og dermed også KU. Oprindelig stammer jeg fra Esbjerg og valgte derfor at kæmpe for at opbygge KU Sydvestjylland frem for at være medlem i Kolding. I dag er situationen den Min kæreste og jeg flytter næste sommer tilbage til Esbjerg, hvor jeg er født og opvokset; derfor opstiller jeg ikke i Kolding. I Regionsrådet vil jeg primært kæmpe for bedre uddannelsesmuligheder, fordi alle humaniora-uddannelser (historie, dansk, engelsk osv.) nu vil blive flyttet fra Syddanmark. I dag ligger de i Kolding. Kommende arrangementer Mandag d. 22. oktober Debatmøde med Mike Legarth i Vamdrup Lørdag d. 3. november Gågade-aktion i Kolding Lørdag d. 17. og søndag d. 18. november Julemesse i KFUM hallerne kl Lørdag d. 24. og søndag d.25. november Julemesse Vamdrup kl (Emil Lauszus, som er formand for Ku Kolding, har set denne artikel før offentliggørelsen her i vores oktobernummer. Vi håber, at Emil til næste nummer ultimo november leverer et svar på spørgsmålet i overskriften) Lørdag d. 1. december Mandag d. 21. januar Gågade-aktion i Kolding Generalforsamling, holdes i Vamdrup 6 C-NYT Kolding oktober 2012 C-NYT Kolding oktober

5 Iværksætterregionen Af John Lohff medlem af Regionsrådet I skrivende stund sidder jeg i Finland og lytter til regionsborgmester Ossi Savolainen, der med stort engagement fortæller om, hvordan Helsinki - Uusimaa - regionen har taget vare på udnævnelsen til Europæisk Iværksætterregion i Region Syddanmark er udnævnt for året Jeg sidder sammen med min regionsrådskollega Lasse Krull og flere andre politikere og embedsmænd fra vores syddanske region. Besøget er interessant for os, idet vi jo gerne skal lære af finnernes indhøstede erfaringer, for på denne måde at få input til vore aktiviteter i Europæisk Iværksætterregion Region Syddanmark er den første danske region, der er blevet udnævnt til Europæisk Iværksætterregion. Det er vi stolte over, idet EER handler om synliggørelse af regioner med særligt fremsynede politiske strategier. Det er en europæisk anerkendelse uden økonomiske midler. Vores ansøgning om EER er fokuseret på: - at fremme udvikling med fokus på offentligprivate partnerskaber - at der satses på erhvervsmæssige styrker, der kan give svar på udfordringer som bæredygtig energi og en aldrende befolkning - at etablere en portal One-Stop-Shop til gavn for vore iværksættere i regionen - at fremme og styrke internationalisering og grænseoverskridende klyngesamarbejde Vores finske besøg Som en del af besøget i Finland besøgte vi bl.a. Aalto Universitet, Aalto Entrepreneurship Society, Culminatum Innovation Oy Ltd. og Vantaa Innovation Institute Ltd. Det sidste er et non-profit udviklingsselskab, som samarbejder med virksomheder, forskningsinstitutioner og universiteter. Der arbejdes med at øge Vanttaa-regionens tiltrækningskraft og for udvikling af forretningsmiljøer samt vækst og internationalisering af lokale virksomheder. Vanttaa-regionen ligger umiddelbart nord for Uusimaa-regionen. En stor og gennemgående satsning i de to regioner er udvikling af erhvervsklynger, virksomhedsudvikling samt etablering af modtagesystemer til at hjælpe udenlandske firmaer, der ønsker at være til stede i landet, ligesom satsningerne også går ud på at hjælpe finske virksomheder ud på det globale marked. I Danmark har vi organiseret os lidt anderledes, idet kommunernes erhvervsservice typisk tager sig af nogle af de nævnte opgaver. for energirigtige løsninger. Man kan ikke undgå at blive begejstret for den entrepreneur- og udviklingsånd, der hviler over Aalto-området. Resultaterne, der opnås, er af stor betydning for Finlands fremtid, og der er ingen tvivl om, at besøget har givet os inspiration til mange ting, vi kan tage med hjem til videre bearbejdning i vores anstrengelser for at nå betydelige resultater som EER-region i Hjælp søges Vi mangler hjælp til at bemande vores stand i et par timer, enten i gågaden eller på en af julemesserne. Aaltoo Universitet Et af højdepunkterne var besøget på Aaltoo Universitet, der er blevet til ved en fusion af flere primært tekniske universiteter og afdelinger. Der er studerende og noget over 300 professorer. Noget af det meget interessante var den snævre tilknytning, forbindelse og samspil imellem universitetet og en lang række verdenskendte virksomheder, fx ligger Nokias hovedkvarter et stenkast fra universitetet, og i øjeblikket er man ved at etablere et fælles innovationsområde imellem Nokia, andre virksomheder og Aalto Universitet. Afslutning Finnerne er dygtige. Der er mange unge mennesker involveret og der satses målrettet med store midler for at opnå resultater. Blandt andet naturligvis for at imødekomme de stadigt stigende krav, velfærdssamfundet stiller os. Herunder den aldrende befolkning og behovet Kontakt Ole Kærup på tlf , hvis du har lyst til at hjælpe 8 C-NYT Kolding oktober 2012 C-NYT Kolding oktober

6 Storkredsmøde i Esbjerg Ny på Landsråd Af Knud Fischer Af Frank Enemark Den 28. august var jeg med til et velbesøgt møde med Lars Barfoed i Esbjerg, ca. 70 deltog, bl.a. Jonas Christensen, som ses til højre i bagerste række. På mødet opstillede Lars Barfoed seks mål for vores parti: Flere skal frigøres fra offentlige ydelser Det skal gøres lettere at drive privat virksomhed Den offentlige sektor skal forenkles, og unødvendigt bureaukrati skal fjernes Vi skal tage os bedre af de mest udsatte dem, som ikke kan klare sig selv. Vi skal sikre, at børnene lærer mere i skolen, og Vi skal blive mere effektive til at bekæmpe alvorlig kriminalitet. Som medlem af partiet har man altid mulighed for at deltage på det årlige Landsråd og her deltage i den politiske debat og dermed øge direkte indflydelse på, hvad vores politikere skal arbejde for. Derudover er Landsrådet en god mulighed for at tale med andre konservative, inklusive vores folke valgte politikere. Igen i år var vi en stor delegation af sted fra Kolding Ole Kærup: Mit første Landsråd var en særdeles positiv oplevelse. Dels samværet med de øvrige deltagere fra Kolding, dels gen synet med personer, man har lært at kende igennem nu et års medlemskab af partiet. En følelse af at være til stede, hvor det sker at være en lille del af en stor samhørighed. At small talke med Per Stig Møller, Tove Videbæk eller Helge Adam Møller er ret vildt, men det faldt helt naturligt. Bendt Bendtsens tale om EU gjorde størst indtryk på mig. For det første talte han med en patos, som jeg ikke mindes at have hørt tidligere. Desuden, i disse EU-kritiske tider nød jeg hans helhjertede forsvar for EU. Bendt Bendtsen mindede om, at EU oprindelig var et fredens projekt og velsagtens stadig er det - for EU er stedet, hvor landene taler sammen og finder én fælles bedste løsning. Måske ikke den bedste løsning for ét land, men en fælles bedste løsning. Jeg er klar til næste års landsmøde igen, for det var en weekend, som jeg kom mentalt rigere hjem fra. Ses vi næste år? Og festen var ligeledes alle tiders. Afslappet stemning; god mad; god underholdning og et godt danse band. Alt i alt en rigtig spændende og oplevelsesrig weekend, og jeg tøver ikke med at deltage igen, hvis jeg skulle få muligheden. Lars Pedersen: Jeg startede med at føle mig underdressed, for konservative mænd går vist som hovedregel i jakke sæt! Men hurtigt følte jeg mig nu på hjemme bane til trods for min blå sweater. For med det samme som vi sad i mødesalen, startede den politiske debat. Selv om deltagerne af naturlige grunde deler grundholdninger, kan meninger naturligvis godt brydes. 10 C-NYT Kolding oktober 2012 C-NYT Kolding oktober

7 VELKOMMEN HOS VAMDRUP BILER Hos Vamdrup Biler arbejder vi professionelt, og vi udfører alle former for reparationer og service på din bil. Dæk & fælge Forsikringsskader Klargøring til syn Serviceeftersyn Bremse- og koblingsservice Reparation af stenslag Udstødning Diesel Udskiftning af rude Aircondition Autoelektron Undervognsbehandling VAMDRUP BILER Industrivej Vamdrup Tlf Freddy Christensen, indehaver

Indhold. C-Nyt. 2 Leder. 3 Helbredende arkitektur. Ansvarshavende redaktør. 6 Vores politik må være god nok. Redaktionssekretær.

Indhold. C-Nyt. 2 Leder. 3 Helbredende arkitektur. Ansvarshavende redaktør. 6 Vores politik må være god nok. Redaktionssekretær. Indhold C-Nyt Nr. 1 30. årgang 2011 Ansvarshavende redaktør Morten Weiss-Pedersen Redaktionssekretær Lis Gregersen I redaktionen Flemming Hansen C-Nyt s adresse Kåsvænget 11, Strib 5500 Middelfart Telefon

Læs mere

Odense Konservative Avis

Odense Konservative Avis Odense Konservative Avis Thomas B. Thriges Gade på vej under jorden - læs side 7 Byens store chance - læs mere side 8-9 Marts 2007 14. årgang nummer 1 Konservative i Odense Filosofhaven 42, 2. sal, 5000

Læs mere

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 Generalforsamlingen i 2010 Af Jesper Andersen-Rosendal Side 4 De tre musketerer Grundlovsmøde

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Ideologi og holdninger

Ideologi og holdninger Nyhedsbrev Nr. 6 - april 2014 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Ideologi og holdninger Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Ideologi er noget bras, sagde Poul

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Valgudtalelse Valget er udskrevet det er nu det gælder! I den kommende tid skal vi gøre det helt klart for alle danske

Læs mere

Storkredsen. www.storkredsen.dk Nr. 2 december 2012 årgang 6. Læs inde i bladet bl.a. Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør

Storkredsen. www.storkredsen.dk Nr. 2 december 2012 årgang 6. Læs inde i bladet bl.a. Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør Storkredsen Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør www.storkredsen.dk Nr. 2 december 2012 årgang 6 Lars Barfoed ønsker alle et godt Nytår! Fredriksberg 100.637 frederiksbergere med 73.446 stemmer

Læs mere

NUMMER 3-2015 HANNE BÆK OLSEN: STOPPER I POLITIK THOMAS JENSEN: GENVALGT SOCIALDEMOKRATERNE: STØRSTE PARTI I SILKEBORG KOMMUNE

NUMMER 3-2015 HANNE BÆK OLSEN: STOPPER I POLITIK THOMAS JENSEN: GENVALGT SOCIALDEMOKRATERNE: STØRSTE PARTI I SILKEBORG KOMMUNE NUMMER 3-2015 HANNE BÆK OLSEN: STOPPER I POLITIK»ALT FÅR EN ENDE, OG FOR MIT VEDKOMMENDE HAR JEG TRUFFET DEN BESLUTNING, AT POLITIK IKKE MERE SKAL VÆRE EN DEL AF MIT LIV. MED UDGANGEN AF AUGUST FORLADER

Læs mere

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo ligeværd KÆRE POLITIKERE. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse er til revision. Det er nu, I kan rette op på åbenlyse urimeligheder. Spørgsmålet er blot, om I fortsætter ad den nuværende vej eller vælger

Læs mere

Vandmiljøplan III. Fynskalenderen. .dk/fynsamt. Gymnasiereformen - halsløs gerning Et tvangsægteskab i Syddanmark. Fyns Radikale ale Vens

Vandmiljøplan III. Fynskalenderen. .dk/fynsamt. Gymnasiereformen - halsløs gerning Et tvangsægteskab i Syddanmark. Fyns Radikale ale Vens Fynskalenderen ONSDAG DEN 29. SEPTEMBER Ryslinge: Offentligt debatmøde om Vandmiljøplan III. Vi sætter fokus på problemerne i vandmiljøet og regeringens uambitiøse plan for forbedringer, herunder specielt

Læs mere

GANG FREM BOOST MEDLEMS SAMLET FLOK HJÆLP PARTIET PÅ ALLE FRONTER POLITISK HORISONT FOKUS KUN SOM. i Holbæk efter middagsarrangement NR.

GANG FREM BOOST MEDLEMS SAMLET FLOK HJÆLP PARTIET PÅ ALLE FRONTER POLITISK HORISONT FOKUS KUN SOM. i Holbæk efter middagsarrangement NR. PH POLITISK HORISONT Klummetitel NR. 02 MAJ 2015 FOKUS FREM GANG KUN SOM SAMLET FLOK MEDLEMS BOOST i Holbæk efter middagsarrangement HJÆLP PARTIET PÅ ALLE FRONTER PH 02 // 15 1 Leder Danmark størst mennesker

Læs mere

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen.

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen. S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse Nr. 4-2009 30. årgang Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! ALis Tribler Helle Blak Ebbe Henriksen Emine Koca Bodil Knudsen Mogens Knudsen Claes Dudzinski

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Referat af Friluftsrådets generalforsamling Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Friluftsrådets virksomhed i det forløbne

Læs mere

Varde kredsens nyhedsbrev & A-nyt.

Varde kredsens nyhedsbrev & A-nyt. Varde kredsens nyhedsbrev & A-nyt. Kredsformand, Finn Ladegaard. Overenskomstforhandlinger / Folkeskolereform For tiden sker der en sammenblanding af 2 ting, nemlig overenskomstforhandlingerne for lærerne

Læs mere

Nr. 3 Oktober 2013 Årgang 7

Nr. 3 Oktober 2013 Årgang 7 Nr. 3 Oktober 2013 Årgang 7 De Konservative byrådskandidater er klar til valget tirsdag den 19. november Rundt om os er De konservative i fremgang. Tyskland og Norge har Angela Merkel og Erna Solberg.

Læs mere

Vi kan udfordre hinanden

Vi kan udfordre hinanden Juni 2013 Vi kan udfordre hinanden Radikale Venstres gruppeformand Sofie Carsten Nielsen og landsformand Klaus Frandsen taler om forholdet mellem folketingsgruppen og landsforbundet. Forholdet mellem Radikale

Læs mere

Roskilde Konservative Vælgerforening.

Roskilde Konservative Vælgerforening. Roskilde Konservative Vælgerforening. Nr. 2. August 2011 Læs i dette nr. PerspeCtiv udgives af Roskilde Konservative Vælgerforening og udsendes som medlemsorietering. Redaktion Keld Holm, ansvarshavende,

Læs mere

sådan kan du hjælpe Passer på Danmark i EU GUD PÅ BORGEN ER KRISTENDOMMEN PÅ VEJ IND I POLITIK IGEN? TOVE & JOSEFINE MED KURS MOD EU BENDT BENDTSEN

sådan kan du hjælpe Passer på Danmark i EU GUD PÅ BORGEN ER KRISTENDOMMEN PÅ VEJ IND I POLITIK IGEN? TOVE & JOSEFINE MED KURS MOD EU BENDT BENDTSEN PH POLITISK HORISONT NR. 01 MARTS 2014 INTERVIEW/EP-FOKUS BENDT BENDTSEN Passer på Danmark i EU sådan kan du hjælpe TOVE & JOSEFINE MED KURS MOD EU TEMA GUD PÅ BORGEN ER KRISTENDOMMEN PÅ VEJ IND I POLITIK

Læs mere

Indhold. 2 Leder. C-Nyt. 3 Ikke Fair. Ansvarshavende redaktør. 4 Nye arbejdspladser via energieffektivisering. Redaktør

Indhold. 2 Leder. C-Nyt. 3 Ikke Fair. Ansvarshavende redaktør. 4 Nye arbejdspladser via energieffektivisering. Redaktør Indhold C-Nyt Nr. 4 29. årgang 2010 Ansvarshavende redaktør Morten Weiss-Pedersen Redaktør Søren Kjærås Redaktionssekretær Lis Gregersen I redaktionen Flemming Hansen C-Nyt s adresse Kåsvænget 11, Strib

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 4 - februar 2014

Nyhedsbrev Nr. 4 - februar 2014 Nyhedsbrev Nr. 4 - februar 2014 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Generalforsamlingen den 30.januar 2014 Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Formandens beretning

Læs mere

GRÆNSEFORENINGENS SENDEMANDSMØDE 17. APRIL 2010

GRÆNSEFORENINGENS SENDEMANDSMØDE 17. APRIL 2010 GRÆNSEFORENINGENS SENDEMANDSMØDE 17. APRIL 2010 Mundtlig beretning. Kære sendemænd uanset køn. Kære medlemmer af Grænseforeningen. Kære samarbejdspartnere og gæster fra begge sider af grænsen. I forbindelse

Læs mere

KF-BLADET. Nr. 1 - Juli 2010 - Årgang 129 - Udgivet siden 1881. Det nye hold i BR

KF-BLADET. Nr. 1 - Juli 2010 - Årgang 129 - Udgivet siden 1881. Det nye hold i BR Medlemsblad for Konservative i København Nr. 1 - Juli 2010 - Årgang 129 - Udgivet siden 1881 Det nye hold i BR Medlemsinddragelse som middel til fremgang og konservativ fornyelse! Velfærden i fare?: Højreekstremister

Læs mere

Valgtrommer på vej. Fynskalenderen. www.drv.dk/fynsamt. Fyns Radikale Venstre 2004 - Nr. 4

Valgtrommer på vej. Fynskalenderen. www.drv.dk/fynsamt. Fyns Radikale Venstre 2004 - Nr. 4 Fra FRV til dig: Godt nytår! Fynskalenderen Valgtrommer på vej ONSDAG DEN 26. JANUAR 2005, kl. 19.00: Ekstraordinært amtsdelegeretsmøde på Ringe Bibliotek! Det ekstraordinære amtsdelegeretsmøde indkaldes

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

Nyt om beskæftigelsesindsatsen s. 8 Copenhagen Food Fair s. 11 Kontingentsatser 2015 s. 12 Fair forhold i København s. 24

Nyt om beskæftigelsesindsatsen s. 8 Copenhagen Food Fair s. 11 Kontingentsatser 2015 s. 12 Fair forhold i København s. 24 Nr. 5 - december 2014 Firuta Dam, tillidsvalgt for Forenede Service på Riget, vandt FIU Ligestillings fotokonkurrence og kunne derfor byde 35 kolleger på morgenmad... side 15 Nyt om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere