- Nyt. Giv ansvaret tilbage til borgerne! Det vigtigste landsmøde. Side 4-5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- Nyt. Giv ansvaret tilbage til borgerne! Det vigtigste landsmøde. Side 4-5"

Transkript

1 - Nyt Giv ansvaret tilbage til borgerne! Det vigtigste landsmøde Side 4-5 POLITISK NYHEDSBREV TIL KONSERVATIVE I KOLDING kommune Nr. 4 oktober 2012

2 Flere og flere danskere vil hellere forsørges af staten end af deres familie Af: Kim Lange Hansen, Formand Konservative Kolding Historisk set har det aldrig været meningen, at staten skulle overtage familiens og ægteskabets gensidige forsørgelsespligt. Selv om forsørgelsespligten fremgår af den danske grundlov, har hensigten alene været at udgøre et sikkerhedsnet for de allersvageste, som ikke havde andre muligheder. På partiets netop overståede landsråd holdt Helge Adam Møller en fantastisk god festtale ved festen lørdag aften. Talen omhandlede bl.a. grundlovens paragraf 75, stk. 2. hvor det netop står, at man er berettiget til hjælp fra det offentlige, hvis man ikke kan forsørge sig selv og sin familie. En paragraf, han altid gerne underholder med. Tænk, om vi rent faktisk fulgte paragraffen i dag! Så skulle de, som ikke mangler noget, ikke have børnepenge. Ingen gratis influenzavaccination eller rabat på rengøringshjælp, bare fordi man er fyldt 65 og fint har råd til at betale for ydelserne selv. Til gengæld ville samfundet have flere penge til at hjælpe den psykisk syge eller den enlige mor. Det er tankevækkende, at hele 75 pct. af de danskere, der er blevet spurgt i en meningsmåling, som den borgerlig-liberale tænketank CEPOS (Center for Politiske Studier) har fået lavet, hellere vil forsørges af staten end af deres familiemedlemmer. Det viser med al tydelighed, at velfærdsstaten nu er blevet så omfattende, at vi har glemt vores ansvar og forpligtelser over for os selv og vores nærmeste. Familien er blevet reduceret til en følelsesmæssig sammenslutning uden økonomiske forpligtelser. Der er behov for både politisk og i offentligheden at rejse en debat om, hvorvidt væksten i velfærdsstaten har taget overhånd. Vi lever i en tid, hvor der ikke længere er råd til de samme universelle ydelser. Derfor må vi også gøre op med den taber mentalitet, der gør os til slaver af staten, Fire borgermøder i kommunen i stedet for at ruste den enkelte til at kunne tage vare på sig selv og sine nærmeste. Mere end nogensinde er der brug for de konservative værdier, mere end nogensinde er der brug for, at vi kæmper for disse. Giv ansvaret tilbage til borgerne! C-NYT, ET POLITISK NYHEDSBREV TIL KONSERVATIVE I KOLDING KOMMUNE Formand Kim Lange Hansen Tlf Næstformand Frank Enemark Tlf Kasserer Lotte Friis Tlf KU-formand Emil Friis Lauszus Tlf Bestyrelsen i øvrigt Carsten Johansen Karen Antonsen Ole Kærup Lars Pedersen Byrådsmedlemmer Knud Erik Langhoff Tine R. Nørgaard Bent Bechmann Folketing Mike Legarth, MF Tlf Tlf Tlf Tlf Folketingskandidater Martin Holm Kodahl Tlf Tine Roos Nørgaard Tlf C-nyt, redaktion Redaktør Frank Enemark Tlf Redaktør Knud Fischer Tlf Artiklerne udtrykker ikke nødvendigvis C-nyts eller Konservative Koldings holdning. Gengivelse er kun tilladt efter aftale med ansvarshavende redaktør. NÆSTE DEADLINE 20. NOVEMBER Af Knud Eril Langhoff Tak for nogle rigtig gode borgermøder! De fire borgermøder, der i de foregående måneder blev afviklet i hhv. Christiansfeld, Lunderskov, Vamdrup og på biblioteket i Kolding, har bidraget med masser af gode input til det videre politiske arbejde i byrådsgruppen. Vi har på møderne mødt rigtig mange af kommunens borgere. Borgere, der ved deres deltagelse har bidraget konstruktivt til det videre politiske arbejde i Kolding kommune. Dagsorden på møderne var, at vi politikere stillede op for at lytte til borgerne. Mødet formede sig således, at den enkelte byråds - politiker orienterede om, hvad der rører sig i de forskellige politiske udvalg, hvor de hver især har sæde, efterfulgt af spørgsmål og debat. Under debatten kom der rigtig mange gode og brugbare forslag. Forslag, der vidner om højt engagement og dyb involvering i dette at drive kommunen på en hensigtsmæssig måde, og forslagene vil i vidt omfang blive brugt som inspiration i det videre politiske arbejde. Der fremkom både flere generelle synspunkter og forslag, men også indlæg og forslag med afsæt i mere lokale forhold. Vi er i byrådsgruppen enige om, at det har været en rigtig god oplevelse at møde borgerne på denne måde, altså ved uhøjtide lige og lokale borgermøder, og vi ser frem til at gøre det til en tradition, at vi i vælgerforenings regi afholder møder af forskellig karakter i de forskellige lokalområder i hele Kolding kommune. I de kommende uger og måneder vil vi være synlige i forbindelse med gågade-arrangementer og julemesser, og også her vil det være meget vigtigt for os, at du som borger giver din mening til kende. På byrådsgruppens vegne Knud Erik Langhoff 2 C-NYT Kolding oktober 2012 C-NYT Kolding oktober

3 Det vigtigste landsråd Husk debatmødet med Mike Legarth i Vamdrup mandag den 22. oktober Af Frank Enemark I slutningen af september var der indkaldt til et af de vigtigste landsråd i mange år. Der skulle vedtages både nye vedtægter for partiet og et nyt politisk program. De nye vedtægter afspejler den virkelighed, Det Konservative Folkeparti står overfor lige nu. Vi er Folketingets mindste parti, og vores organisation var opbygget til, at partiet var større. Nyt er bl.a., at Storkredsen nu kan opstille folketingskandidaterne. I dag ligger den opgave hos vælgerforeningerne. Samtidig kan den enkelte folketingskandidat nu opstilles i flere kredse. Det betyder, at vi nu kan koncentrere os om de politikere, der har størst chance for at blive valgt til folketinget; derved optimeres mulighederne for succes ved de kommende valg. Det er både fornuftigt og nødvendigt! Politisk program I det sidste år har man arbejdet på udkast til det nye politiske program. Alle vælgerforeninger og medlemmer har over flere omgange været inviteret med i arbejdet og har kunnet komme med forslag og ændringer. På landsrådet var arbejdet summeret op i et forslag, vi skulle tage stilling til. På selve landsrådet blev fremsat en lang række ændringsforslag, som kom til afstemning. Det nye politiske program skærper den konservative profil og markerer os som landets mest borgerlige parti. Også partiets sociale profil skærpes; nu markeres tydeligt vores holdning om, at staten skal bruge sine ressourcer til at hjælpe dem, der har behov for det. Ikke bare fordele dem tilbage til hele befolkningen. Størst debat på landsrådet gav dog EU-politikken. Afsnittet er formuleret med mindre EU-jubel end tidligere set, uden at der på nogen måde tages afstand fra et tæt europæisk samarbejde. De fire forbehold er ikke længere nævnt som en del af vores politik. Blandt andet for at sikre programmets holdbarhed på langt sigt. Nu er programmet aktuelt, uanset om vi afskaffer forbeholdene, eller om Eurosamarbejdet går i opløsning. Den nye formulering blev vedtaget med et stort flertal på Landsrådet, og dette afspejler, at størstedelen af det Konservative Folkeparti er tilhængere af et EU, der fortsat har nationalstaterne i centrum og respekterer det lokale demokrati. Mere end nogensinde er der brug for de konservative værdier, mere end nogensinde er der brug for, at vi kæmper for disse. Giv ansvaret tilbage til borgerne! 4 C-NYT Kolding oktober 2012 C-NYT Kolding oktober

4 Hvad pokker laver Koldings KU? Borgermøde i Vamdrup med succes Af Knud Fischer Af Freddy Christensen Ultimo august var Lars Barfoed nået til Tobaksfabrikken i Esbjerg på sin anden rundtur til storkredsene (se lidt mere herom side 10). Jonas Christensen En af mødedeltagerne var Jonas Christensen, som bor i Kolding, men er medlem af KU Sydvestjylland, Esbjerg. 24-årige Jonas studerer Virksomhedskommunikation i Engelsk og Tysk på Syddansk Universitet i Sønderborg. Siden stiftelsen i 2004 af Esbjerg Konservative Ungdom har han i flere omgange siddet som formand, bl.a. i 2011, da foreningen vandt prisen som årets KU forening. Jonas er medlem af vores voksenforening i Kolding og er i øvrigt opstillet som Konservativ Ungdoms kandidat til næste års valg til regionsrådet. Han blev placeret som nr. 10 på partiets liste den højeste placering af alle i trekantsområdet.ham havde jeg et par spørgsmål til. Du flyttede til Kolding for 3 år siden, men forblev medlem af Ku i Esbjerg. Hvad trækker dig helt over til vestkysten, i stedet for at slå dine folder i Kolding? modsatte; mange af medlemmerne i Kolding er flyttet fra byen, og der er ikke den store aktivitet. Men det er der i Esbjerg! Vi er ca. 70 medlemmer og får bl.a. besøg af Rasmus Jarlov, Tom Behnke, Mike Legarth og Bendt Bendtsen inden for de næste 4 måneder. Du synes, at fx C-nyt Kolding i altovervejende grad skal behandle lokale emner. Hvorfor? C-Nyt bliver sendt ud til alle vores lokale medlemmer, og allerede derfor bør bladet primært omhandle det lokale stof. Mange af artiklerne i bladet drejer sig om politikken på landsplan, og den slags emner er jo fyldigt beskrevet i partibladet fra København. Der bør stå noget mere omkring vores lokale politikere og de sager, de behandler for tiden. For mig er det vigtigt, at vores medlemmer ikke bare føler, at konservativ politik er noget, der foregår i de store København og i aviserne. Du opstiller både til Regionsrådet og til kommunalbestyrelsesvalget i Esbjerg. Har du en mærkesag? Vores konservative borgermøde i Arena Syd i Vamdrup var vellykket. Omkring 40 interesserede borgere var mødt frem for at høre om vores bud på det kommunalpolitiske område, og det var ganske flot. Men hvorfor blev borgermødet i Vamdrup så en succes, når det kniber med at få folk frem til lignende møder andre steder i kommunen? Et bud på det store fremmøde kan være god annoncering forud i det lokale Vamdrup Ugeblad, som husstandsomdeles, samt at der blev udlagt flyers i byens butikker og andre centrale steder. Et andet bud er, at kendte konservative kommunal politikere som Knud Erik Langhoff og Tine Roos Nørgaard på forhånd havde givet tilsagn om at være til stede, hvilket der kunne annonceres med. Vigtigt er også emnerne, som bliver sat på dagordenen. I Vamdrup var det et tilbageblik på de år, der er gået siden kommunesammenlægningen, højaktuelle emner og bud på den fremtidige udvikling primært i Vamdrup i form af erhvervsudvikling og udvikling af nye boligområder, og byens handelsliv helt i fokus. Emner, som virkelig interesserede de fremmødte! Rigtigt mange deltog livligt i debatten og udviste dermed interesse for udviklingen i vores lokalområde. Alt i alt kan mødet i Arena Syd i Vamdrup betegnes en god oplevelse, og jeg kan derfor på det kraftigste kun opfordre til, at der også andre steder rundt om i kommunen laves lignende møder, for det er en god måde at få vores politik ud til indbyggerne på. Men som nævnt, skal møderne få succes, er det nødvendigt, at fundamentet forud for møderne er i orden. Med venlig hilsen Freddy Christensen, Vamdrup 1. suppleant til byrådet - og konservativ Kandidat ved det kommende valg til byrådet Da jeg flyttede til Kolding, fungerede Kolding KU faktisk rigtig godt, med omkring 40 medlemmer. Det gjorde Esbjerg KU derimod ikke; mange unge havde forladt byen og dermed også KU. Oprindelig stammer jeg fra Esbjerg og valgte derfor at kæmpe for at opbygge KU Sydvestjylland frem for at være medlem i Kolding. I dag er situationen den Min kæreste og jeg flytter næste sommer tilbage til Esbjerg, hvor jeg er født og opvokset; derfor opstiller jeg ikke i Kolding. I Regionsrådet vil jeg primært kæmpe for bedre uddannelsesmuligheder, fordi alle humaniora-uddannelser (historie, dansk, engelsk osv.) nu vil blive flyttet fra Syddanmark. I dag ligger de i Kolding. Kommende arrangementer Mandag d. 22. oktober Debatmøde med Mike Legarth i Vamdrup Lørdag d. 3. november Gågade-aktion i Kolding Lørdag d. 17. og søndag d. 18. november Julemesse i KFUM hallerne kl Lørdag d. 24. og søndag d.25. november Julemesse Vamdrup kl (Emil Lauszus, som er formand for Ku Kolding, har set denne artikel før offentliggørelsen her i vores oktobernummer. Vi håber, at Emil til næste nummer ultimo november leverer et svar på spørgsmålet i overskriften) Lørdag d. 1. december Mandag d. 21. januar Gågade-aktion i Kolding Generalforsamling, holdes i Vamdrup 6 C-NYT Kolding oktober 2012 C-NYT Kolding oktober

5 Iværksætterregionen Af John Lohff medlem af Regionsrådet I skrivende stund sidder jeg i Finland og lytter til regionsborgmester Ossi Savolainen, der med stort engagement fortæller om, hvordan Helsinki - Uusimaa - regionen har taget vare på udnævnelsen til Europæisk Iværksætterregion i Region Syddanmark er udnævnt for året Jeg sidder sammen med min regionsrådskollega Lasse Krull og flere andre politikere og embedsmænd fra vores syddanske region. Besøget er interessant for os, idet vi jo gerne skal lære af finnernes indhøstede erfaringer, for på denne måde at få input til vore aktiviteter i Europæisk Iværksætterregion Region Syddanmark er den første danske region, der er blevet udnævnt til Europæisk Iværksætterregion. Det er vi stolte over, idet EER handler om synliggørelse af regioner med særligt fremsynede politiske strategier. Det er en europæisk anerkendelse uden økonomiske midler. Vores ansøgning om EER er fokuseret på: - at fremme udvikling med fokus på offentligprivate partnerskaber - at der satses på erhvervsmæssige styrker, der kan give svar på udfordringer som bæredygtig energi og en aldrende befolkning - at etablere en portal One-Stop-Shop til gavn for vore iværksættere i regionen - at fremme og styrke internationalisering og grænseoverskridende klyngesamarbejde Vores finske besøg Som en del af besøget i Finland besøgte vi bl.a. Aalto Universitet, Aalto Entrepreneurship Society, Culminatum Innovation Oy Ltd. og Vantaa Innovation Institute Ltd. Det sidste er et non-profit udviklingsselskab, som samarbejder med virksomheder, forskningsinstitutioner og universiteter. Der arbejdes med at øge Vanttaa-regionens tiltrækningskraft og for udvikling af forretningsmiljøer samt vækst og internationalisering af lokale virksomheder. Vanttaa-regionen ligger umiddelbart nord for Uusimaa-regionen. En stor og gennemgående satsning i de to regioner er udvikling af erhvervsklynger, virksomhedsudvikling samt etablering af modtagesystemer til at hjælpe udenlandske firmaer, der ønsker at være til stede i landet, ligesom satsningerne også går ud på at hjælpe finske virksomheder ud på det globale marked. I Danmark har vi organiseret os lidt anderledes, idet kommunernes erhvervsservice typisk tager sig af nogle af de nævnte opgaver. for energirigtige løsninger. Man kan ikke undgå at blive begejstret for den entrepreneur- og udviklingsånd, der hviler over Aalto-området. Resultaterne, der opnås, er af stor betydning for Finlands fremtid, og der er ingen tvivl om, at besøget har givet os inspiration til mange ting, vi kan tage med hjem til videre bearbejdning i vores anstrengelser for at nå betydelige resultater som EER-region i Hjælp søges Vi mangler hjælp til at bemande vores stand i et par timer, enten i gågaden eller på en af julemesserne. Aaltoo Universitet Et af højdepunkterne var besøget på Aaltoo Universitet, der er blevet til ved en fusion af flere primært tekniske universiteter og afdelinger. Der er studerende og noget over 300 professorer. Noget af det meget interessante var den snævre tilknytning, forbindelse og samspil imellem universitetet og en lang række verdenskendte virksomheder, fx ligger Nokias hovedkvarter et stenkast fra universitetet, og i øjeblikket er man ved at etablere et fælles innovationsområde imellem Nokia, andre virksomheder og Aalto Universitet. Afslutning Finnerne er dygtige. Der er mange unge mennesker involveret og der satses målrettet med store midler for at opnå resultater. Blandt andet naturligvis for at imødekomme de stadigt stigende krav, velfærdssamfundet stiller os. Herunder den aldrende befolkning og behovet Kontakt Ole Kærup på tlf , hvis du har lyst til at hjælpe 8 C-NYT Kolding oktober 2012 C-NYT Kolding oktober

6 Storkredsmøde i Esbjerg Ny på Landsråd Af Knud Fischer Af Frank Enemark Den 28. august var jeg med til et velbesøgt møde med Lars Barfoed i Esbjerg, ca. 70 deltog, bl.a. Jonas Christensen, som ses til højre i bagerste række. På mødet opstillede Lars Barfoed seks mål for vores parti: Flere skal frigøres fra offentlige ydelser Det skal gøres lettere at drive privat virksomhed Den offentlige sektor skal forenkles, og unødvendigt bureaukrati skal fjernes Vi skal tage os bedre af de mest udsatte dem, som ikke kan klare sig selv. Vi skal sikre, at børnene lærer mere i skolen, og Vi skal blive mere effektive til at bekæmpe alvorlig kriminalitet. Som medlem af partiet har man altid mulighed for at deltage på det årlige Landsråd og her deltage i den politiske debat og dermed øge direkte indflydelse på, hvad vores politikere skal arbejde for. Derudover er Landsrådet en god mulighed for at tale med andre konservative, inklusive vores folke valgte politikere. Igen i år var vi en stor delegation af sted fra Kolding Ole Kærup: Mit første Landsråd var en særdeles positiv oplevelse. Dels samværet med de øvrige deltagere fra Kolding, dels gen synet med personer, man har lært at kende igennem nu et års medlemskab af partiet. En følelse af at være til stede, hvor det sker at være en lille del af en stor samhørighed. At small talke med Per Stig Møller, Tove Videbæk eller Helge Adam Møller er ret vildt, men det faldt helt naturligt. Bendt Bendtsens tale om EU gjorde størst indtryk på mig. For det første talte han med en patos, som jeg ikke mindes at have hørt tidligere. Desuden, i disse EU-kritiske tider nød jeg hans helhjertede forsvar for EU. Bendt Bendtsen mindede om, at EU oprindelig var et fredens projekt og velsagtens stadig er det - for EU er stedet, hvor landene taler sammen og finder én fælles bedste løsning. Måske ikke den bedste løsning for ét land, men en fælles bedste løsning. Jeg er klar til næste års landsmøde igen, for det var en weekend, som jeg kom mentalt rigere hjem fra. Ses vi næste år? Og festen var ligeledes alle tiders. Afslappet stemning; god mad; god underholdning og et godt danse band. Alt i alt en rigtig spændende og oplevelsesrig weekend, og jeg tøver ikke med at deltage igen, hvis jeg skulle få muligheden. Lars Pedersen: Jeg startede med at føle mig underdressed, for konservative mænd går vist som hovedregel i jakke sæt! Men hurtigt følte jeg mig nu på hjemme bane til trods for min blå sweater. For med det samme som vi sad i mødesalen, startede den politiske debat. Selv om deltagerne af naturlige grunde deler grundholdninger, kan meninger naturligvis godt brydes. 10 C-NYT Kolding oktober 2012 C-NYT Kolding oktober

7 VELKOMMEN HOS VAMDRUP BILER Hos Vamdrup Biler arbejder vi professionelt, og vi udfører alle former for reparationer og service på din bil. Dæk & fælge Forsikringsskader Klargøring til syn Serviceeftersyn Bremse- og koblingsservice Reparation af stenslag Udstødning Diesel Udskiftning af rude Aircondition Autoelektron Undervognsbehandling VAMDRUP BILER Industrivej Vamdrup Tlf Freddy Christensen, indehaver

- Nyt. Hvad har du at sige? Invitation til borgermøde. Side 3

- Nyt. Hvad har du at sige? Invitation til borgermøde. Side 3 - Nyt Hvad har du at sige? Invitation til borgermøde Side 3 POLITISK NYHEDSBREV TIL KONSERVATIVE I KOLDING Nr. 3 august 2012 At gå til politik Borgermøde! Af: Kim Lange Hansen, Formand Konservative Kolding

Læs mere

- Nyt. 5 skarpe spørgsmål til Lars Barfoed. Mød partiformanden i Kolding. Side 3. Side 7

- Nyt. 5 skarpe spørgsmål til Lars Barfoed. Mød partiformanden i Kolding. Side 3. Side 7 - Nyt 5 skarpe spørgsmål til Lars Barfoed Side 3 Mød partiformanden i Kolding Side 7 POLITISK NYHEDSBREV TIL KONSERVATIVE I KOLDING Nr. 1 april 2012 Formanden har ordet Af: Knud Fischer Af: Kim Lange Hansen,

Læs mere

- Nyt. Lars Barfoed svarer på 5 skarpe. Grundlovsmøde. Side 3. Side 7

- Nyt. Lars Barfoed svarer på 5 skarpe. Grundlovsmøde. Side 3. Side 7 - Nyt Lars Barfoed svarer på 5 skarpe Side 3 Grundlovsmøde Side 7 POLITISK NYHEDSBREV TIL KONSERVATIVE I KOLDING Nr. 2 juni 2012 Formanden har ordet Det er altid en stor oplevelse at deltage i Landsrådet,

Læs mere

1. Leder 2. OM AT VÆRE KANDIDAT. Forhåbentligt bliver de netop overståede budgetforhandlinger. Nr. 6 - Oktober 2012-27. årgang

1. Leder 2. OM AT VÆRE KANDIDAT. Forhåbentligt bliver de netop overståede budgetforhandlinger. Nr. 6 - Oktober 2012-27. årgang Nr. 6 - Oktober 2012-27. årgang Indhold: 1. Leder: Stil op til kommunalvalget i 2013 2. Om at være kandidat 3. Landsrådsmøde 4. Politisk Café erhvervspolitik 5. Interview med medlem om politisk Café 6.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Kolding Konservative Vælgerforening

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Kolding Konservative Vælgerforening - Nyt Glædelig jul og godt nytår! Indkaldelse til generalforsamlingen Side 3 POLITISK NYHEDSBREV TIL KONSERVATIVE I KOLDING KOmmuNE Nr. 5 December 2012 Visioner for Kolding Kommune Af: Kim Lange Hansen,

Læs mere

Landsråd Lørdag-søndag den 29-30. september 2012. Landrådet foregår i Herning.

Landsråd Lørdag-søndag den 29-30. september 2012. Landrådet foregår i Herning. C-Kalenderen NYT Landsråd Lørdag-søndag den 29-30. september 2012. Landrådet foregår i Herning. Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 30. oktober 2012, kl. 19.00 Hotel Britannia, Torvegade, Esbjerg

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis Vælgerforeninger Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Ringkøbing-Skjern kommune, i daglig tale Konservative Ringkøbing Fjord. Herefter benævnt

Læs mere

NYHEDSBREV TIL KONSERVATIVE I KOLDING kommune. November 2013 VALG. Så er det nu!

NYHEDSBREV TIL KONSERVATIVE I KOLDING kommune. November 2013 VALG. Så er det nu! -Nyt POLITISK NYHEDSBREV TIL KONSERVATIVE I KOLDING kommune. November 2013 VALG Så er det nu! Det vigtige valg Af Frank Enemark Hvorfor er jeg konservativ? Af Knud Erik Langhoff Det er et af de vigtigste

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Nørrekær Enges Vindmølle-forening med hjemsted på formandens adresse. 2. Foreningens formål og opgaver

Læs mere

Vedtægter for Københavns Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Københavns Konservative Vælgerforening Vedtægter for Københavns Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Københavns kommune, i daglig tale Københavns Konservative Vælgerforening. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Rapport fra studietur til Helsinki Uusimaaregionen

Rapport fra studietur til Helsinki Uusimaaregionen Område: Regional Udvikling Afdeling: Vækstforum og Erhvervsudvikling Journal nr.: 12/8064 Dato: 7. september 2012 Udarbejdet af: Susanne Søndergaard E mail: Susanne.Soendergaard@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006 Velkommen til en ny forening På en stiftende generalforsamling den 2. november blev foreningerne Gug-Visse og Gistrup-Nøvling slået sammen til den nye partiforening Socialdemokraterne Gug- Gistrup. Du

Læs mere

FORMÅL GENERALFORSAMLING. 4a Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling i januar kvartal med mindst 1 måneds varsel.

FORMÅL GENERALFORSAMLING. 4a Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling i januar kvartal med mindst 1 måneds varsel. Vedtægter for SOCIALISTISK FOLKEPARTI HOLSTEBRO PARTIFORENING FORMÅL 1 Foreningens navn er Socialistisk Folkeparti Holstebro partiforening. Partiforeningen er hjemmehørende i og dækker geografisk Holstebro

Læs mere

Indledning Jeg vil gerne byde jer alle hjertelig velkommen til generalforsamling i Frederikshavn Erhvervsforening.

Indledning Jeg vil gerne byde jer alle hjertelig velkommen til generalforsamling i Frederikshavn Erhvervsforening. Frederikshavn Erhvervsforenings generalforsamling 2012 FORMANDENS BERETNING Indledning Jeg vil gerne byde jer alle hjertelig velkommen til generalforsamling i Frederikshavn Erhvervsforening. Mit navn er

Læs mere

Vedtægter for Venstre, Danmarks Liberale Parti s Kommuneforening i Horsens kommune

Vedtægter for Venstre, Danmarks Liberale Parti s Kommuneforening i Horsens kommune Vedtægter for Venstre, Danmarks Liberale Parti s Kommuneforening i Horsens kommune 1. Formål Venstres mål er et liberalt samfund, der bygger på frihed, frisind og fællesskab: - Retten til at leve et liv

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 1, Udgave 1

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 1, Udgave 1 Nyhedsbrev Årgang 1, Udgave 1 Dette Nyhedsbrev er udgivet mandag d. 4. oktober 2004 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit første nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har

Læs mere

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge 37 7700 Thisted Tlf.: 97924807 mail jan.bang@os.dk Beretning for Thisted by partiforening 2010 Det sidste år har foreningen haft mange opgaver, her tænker jeg selvfølge

Læs mere

# 1: Forbindelsen mellem tale og situation forsvandt. Folkemødet: Politikerne glemte Bornholm og talte til tv et - Retorikforlaget

# 1: Forbindelsen mellem tale og situation forsvandt. Folkemødet: Politikerne glemte Bornholm og talte til tv et - Retorikforlaget Partilederne på Folkemødet fik en ellers sjælden mulighed for at tale direkte til et bredt publikum med en politisk interesse i toppen af skalaen. Desværre var de fleste af talerne kedelig skabelonretorik

Læs mere

Partiet er så fast forankret i den danske befolkning, at det ikke kan dø. Om så Månen falder ned, vil der altid være nogen, der stemmer konservativt

Partiet er så fast forankret i den danske befolkning, at det ikke kan dø. Om så Månen falder ned, vil der altid være nogen, der stemmer konservativt C - Nyt Partiet er så fast forankret i den danske befolkning, at det ikke kan dø. Om så Månen falder ned, vil der altid være nogen, der stemmer konservativt Citat: Poul Schlüter 3. udgave dec. 2011 Mike

Læs mere

Folkehøring. Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg. Christiansborg februar 2017

Folkehøring. Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg. Christiansborg februar 2017 Folkehøring Christiansborg 25.-26. februar 2017 Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg Derfor holder Folketinget Folkehøringen Hvad er en folkehøring? Hvordan er deltagerne

Læs mere

Center for Kunst og Videnskab Det talende bord

Center for Kunst og Videnskab Det talende bord Center for Kunst og Videnskab Det talende bord Center for Kunst og Videnskab har fra 11. september til 7. december 2006 haft opstillet kunst-/videnskabsinstallationen Det talende bord i Cafébiografen,

Læs mere

Danske Ølentusiaster: Nyhedsbrev til tillidsfolk.

Danske Ølentusiaster: Nyhedsbrev til tillidsfolk. Side 1 af 5 På denne side vil du løbende kunne læse nyt fra Landsbestyrelsen. Så skal vi til det igen: Supplering af Landsbestyrelsen! Denne gang er det Christoffer, der gennem lang tids pres fra sit private

Læs mere

NYTÅRSKURER I KREDSEN

NYTÅRSKURER I KREDSEN Vises e-mailen ikke ordentligt? Se onlineversion. NYHEDSBREV: 16. JANUAR 2014 ANNI MATTHIESENS NYHEDSBREV Vær social - hold dig opdateret og deltag i debatten NYTÅRSKURER I KREDSEN Den første uge i januar

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Sådan starter I en ny forening Et formål, en bestyrelse, et sæt vedtægter og et stiftende møde - det er alt, hvad I behøver for at starte en forening.

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Vi satser på mennesker. Hvad brænder du for?

Vi satser på mennesker. Hvad brænder du for? Vi satser på mennesker Hvad brænder du for? Pjece.indd 1 5/27/08 5:28:21 PM Vi brænder for lokalpolitik - kunne du? Pjece.indd 2 5/27/08 5:28:23 PM Fokus på lokalpolitik I samarbejde med partiforeningerne

Læs mere

Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder -

Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder - Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder - Velkommen til Region Syddanmarks nytårskur. På vegne af regionsrådet, er jeg glad for, at så mange er mødt op

Læs mere

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Allerførst velkommen til den årlige

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølleforening

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølleforening Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølleforening 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Nørrekær Enges Vindmølleforening med hjemsted på formandens adresse. 2. Foreningens formål og opgaver

Læs mere

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW Et interview er en samtale mellem to eller flere, hvor interviewerens primære rolle er at lytte. Formålet med interviewet er at få detaljeret viden om interviewpersonerne, deres

Læs mere

Borgerinddragelse. Andre tiltag Borgerne bliver også inddraget på andre områder. For eksempel i forbindelse med Odense Kommunes

Borgerinddragelse. Andre tiltag Borgerne bliver også inddraget på andre områder. For eksempel i forbindelse med Odense Kommunes Borgerinddragelse Demokratistrategisk funktion Odense Kommune kan oprette en demokratistrategisk funktion, der koordinerer arbejdet med inddragelsen af borgerne, rådgiver, samler ideer og selv kommer med

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Rådet var således beslutningsdygtigt. Workshoppen blev faciliteret af konsulent Bjørn Nygaard.

Rådet var således beslutningsdygtigt. Workshoppen blev faciliteret af konsulent Bjørn Nygaard. 15-01-2009, Workshop Opsamling på workshop. Integrationsrådets organisering 2009. Indledning Integrationsrådet afholdt ekstraordinær workshop torsdag d. 15. januar 2009, for at tage stilling til rådets

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 21. marts 2012 kl.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 21. marts 2012 kl. Odense, den 5. marts 2013 Kære Forældre- og skolekreds ved FCO Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 21. marts 2012 kl.

Læs mere

TAK. Nr 1 2014. 10. årgang

TAK. Nr 1 2014. 10. årgang TAK Af Kirsten Nielsen Tak for jeres hjælp ved kommunevalget. Tak til jer der hjalp med plakater og for hjælp til uddeling af foldere. Uden jeres hjælp ville det have været en næsten umulig opgave at få

Læs mere

- ØGET EKSPORT INNOVATION OG SAMARBEJDE. INVITATION Medlemsmøde RINGE, 22. NOVEMBER 2017

- ØGET EKSPORT INNOVATION OG SAMARBEJDE. INVITATION Medlemsmøde RINGE, 22. NOVEMBER 2017 INVITATION Medlemsmøde INNOVATION OG SAMARBEJDE - ØGET EKSPORT RINGE, 22. NOVEMBER 2017 DBDH inviterer hermed medlemmer, kommende nye medlemmer og samarbejdspartnere til efterårets medlemsmøde den 22.

Læs mere

Konservativ Ungdom til Det konservative Folkepartis Landsråd

Konservativ Ungdom til Det konservative Folkepartis Landsråd Konservativ Ungdom til Det konservative Folkepartis Landsråd Udgivet af: Konservativ Ungdoms Politisk Udvalg Har du 12 minutter har vi alt der er værd at vide om partiets Landsråd Endnu et år endnu et

Læs mere

VERDE. fra fattigdom til fremtid

VERDE. fra fattigdom til fremtid K A P VERDE fra fattigdom til fremtid NU KAN KAP VERDE SELV Det er en glædelig begivenhed i BØRNEfondens 45-årige historie, at vi nu kan afslutte vores arbejde i Kap Verde. Vores lange, seje træk har bidraget

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

Etablering af GF erfagruppe Møde den 13. april 2011

Etablering af GF erfagruppe Møde den 13. april 2011 Etablering af GF erfagruppe Møde den 13. april 2011 Erfaringer og udfordringer Kreds Nordjylland: Svært at TR og AMiR ikke kommer på GF. I 2009 havde vi engageret en korleder. Tidligere var det KB medlemmer,

Læs mere

Du kan gøre en forskel

Du kan gøre en forskel Kommunaludvalget 2011-12 KOU alm. del Bilag 118 Offentligt Myter og fakta om kommunalpolitik Du kan gøre en forskel Kommunalvalg Den 19. november 2013 er der valg til kommunalbestyrelserne i Danmarks 98

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med.

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med. Overborgmesteren TALE Tale til Overborgmesteren Anledning 1. maj 2014 Sted - Dato 1. maj 2014 Taletid Bemærkninger til arrangementet Ca. 10 min Kære alle sammen Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Socialdemokraten. Socialdemokraterne i Varde Nr 4

Socialdemokraten. Socialdemokraterne i Varde Nr 4 Kære medlem Af Formand Frede S Pedersen Politisk set har det været et mærkeligt år, hvor vi i lang tid stod klar til at gå i valgkamp. Desværre vekslede Liberal Alliance så politiske holdninger med ministerposter,

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Nr.5 2. årgang Side 1. Her er de konservative kandidater til Kommunalvalget 2013

Nr.5 2. årgang Side 1. Her er de konservative kandidater til Kommunalvalget 2013 C et fra Brøndby Nyt fra det konservative Folkeparti i Brøndby Nr.5 2. årgang Side 1. Her er de konservative kandidater til Kommunalvalget 2013 Fra venstre: Roman Smigielski (3), Carsten B. Nielsen (1),

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

GRÆNSEBOMME ER MEST POPULÆRE I JYLLAND

GRÆNSEBOMME ER MEST POPULÆRE I JYLLAND BRIEF GRÆNSEBOMME ER MEST POPULÆRE I JYLLAND Kontakt: Kommunikationschef, Malte Kjems +45 23 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME Skal Danmark genindføre

Læs mere

Studentersamfundet - For alle studerende

Studentersamfundet - For alle studerende Uddannelsespolitisk Forum Aalborg, d. 16. december 2010 Møde i Uddannelsespolitisk Forum Den 13. december 2010 kl. 17.00 Lokale 407, Studenterhuset Revideret dagsorden 1.Formelt (B) [10 min] 2. SU (O)

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre!

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! 1. december 2010 Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! Tak fordi I vil være med til at tage ansvar. Fordi I stoler. Også på udlændinge.

Læs mere

stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg.

stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg. Vedtægter for Enhedslisten Esbjerg 1 Navn og hjemsted stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg. stk. 2 Foreningen har hjemsted i Esbjerg

Læs mere

TOSPROGEDE BYSKILTE - ROLLESPIL

TOSPROGEDE BYSKILTE - ROLLESPIL TOSPROGEDE BYSKILTE - ROLLESPIL I april 2009 fik Flensborg nye byskilte. Når man i dag kører ind i Flensborg kan man læse både byens tyske og danske navn. Med de tosprogede byskilte vil byen vise, at den

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

Vedtægter for Juridisk Alumneforening Syddansk Universitet

Vedtægter for Juridisk Alumneforening Syddansk Universitet Vedtægter for Juridisk Alumneforening Syddansk Universitet Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»juridisk Alumneforening Syddansk Universitet«. Stk. 2. Foreningen har hjemsted ved Juridisk Institut,

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Sociologforening

Generalforsamling i Dansk Sociologforening Generalforsamling i Dansk Sociologforening Mandag d. 23. februar 2015 Kl. 19:45-21:30 på Københavns Universitet, Sociologisk Institut, Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5, 1353 København

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets politik.

Læs mere

VEDTÆGTER for Jaguar Club of Denmark Vedtaget på generalforsamlingen den 4. september 2016

VEDTÆGTER for Jaguar Club of Denmark Vedtaget på generalforsamlingen den 4. september 2016 VEDTÆGTER for Jaguar Club of Denmark Vedtaget på generalforsamlingen den 4. september 2016 1. Klubbens navn er Jaguar Club of Denmark. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Klubbens formål 2.

Læs mere

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1 BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING Side 1 Virksomheder mener: At CSR er relevant for forretning og bundlinje. At de gerne vil videre med deres CSR-arbejde. At de kan lære noget af andre virksomheders

Læs mere

Generalforsamling onsdag d. 9.3.2015 i Aulum Fritidscenter

Generalforsamling onsdag d. 9.3.2015 i Aulum Fritidscenter Formandens beretning for Aulum-Haderup Erhvervsudvikling (AHE) 2014 Generalforsamling onsdag d. 9.3.2015 i Aulum Fritidscenter Året 2014 har været et år hvor vi i bestyrelsen har forsøgt - at komme videre

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014 Læs inde i bladet: INVITATION TIL JULEBANKO FLERE FESTLIGHEDER AFHOLDT SEJLSÆSON AFSLUTTET 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn og hjemsted 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets

Læs mere

Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning. Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut, Odense 31.

Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning. Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut, Odense 31. Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut, Odense 31. maj Jeg er selv meget stresset lige nu... Mine forældre er ret gamle,

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Kære alle! Vi skal hermed have fornøjelsen at indkalde til den årlige generalforsamling med efterfølgende temamøde

Kære alle! Vi skal hermed have fornøjelsen at indkalde til den årlige generalforsamling med efterfølgende temamøde Kære alle! Vi skal hermed have fornøjelsen at indkalde til den årlige generalforsamling med efterfølgende temamøde onsdag den 16. marts 2005, kl. 18.30 i Anlægspavillonen, Lystanlægget 1 i Holstebro hvor

Læs mere

Tine Petersen og Heidi Andersen i Stockholm på 6. Semester. Nov Feb Vores studieophold i Stockholm, Sverige.

Tine Petersen og Heidi Andersen i Stockholm på 6. Semester. Nov Feb Vores studieophold i Stockholm, Sverige. Vores studieophold i Stockholm, Sverige. Nogle af de første indtryk af Stockholm var at der er meget internationalt, der er mange og god plads til studerende fra hele verden. Der er hundekoldt men smukt,

Læs mere

Profitable partnerskaber

Profitable partnerskaber Profitable partnerskaber Kommunerne er kendt for at være gode til at samarbejde med private aktører. Nu får de traditionelle strategiske partnerskaber en ekstra dimension med en ny type filantropi, der

Læs mere

Hasle Møllevangen Nyhedsbrev april 2016

Hasle Møllevangen Nyhedsbrev april 2016 Kære medlem Dette er tredje gang, vi udsender partiforeningens nyhedsbrev. Vi håber, at brevet kan være med til at styrke kontakten mellem medlemmerne og foreningen. På de næste sider kan du læse om, hvad

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING 1 Foreningens navn er Sæby Erhvervsforening, som er en forening med hjemsted i Sæby og omegn. tidligere Sæby kommune 2 Foreningens formål er gennem en indsats for samarbejde

Læs mere

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig.

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig. Grundlovstale Mike Legarth 5.juni 2014 165 år. Det er en gammel institution, vi fejrer i dag, og jeg bliver glad hvert år, når jeg dagen inden Grundlovsdag læser, hvad Grundloven egentlig har betydet for

Læs mere

Referat af generalforsamling i VIDA

Referat af generalforsamling i VIDA Referat af generalforsamling i VIDA Dato: Mandag den 17. maj 2010 kl. 16.45 på Hotel Frederiksdal Dagsorden: Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning og årets arrangementer

Læs mere

Nyhedsbrev Okt. 2012.

Nyhedsbrev Okt. 2012. Nyhedsbrev Okt. 2012. Nyt fra Konkurrenceudvalget. DcH s DM den 22-23. september Artikel fra Års Avis. Den 22-23. september deltog DcH Vesthimmerland i DM i Grindsted/Billund med 4 deltagere; Karl Erik

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Sparerunde - problematikker

Sparerunde - problematikker Sparerunde - problematikker Af Karlo Brondbjerg Nr 1 2015 Timring Skole fortsætter Feldborg og Skibbild-Nøvling stopper Skoleforliget betyder at Timring Skole fortsætter - og Feldborg Skole og Skibbild-Nøvling

Læs mere

Vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi

Vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi Vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi Danish Society for Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy 1. Selskabets navn og hjemsted Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere