Radikal Dialog. I dette nr.: 8November Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg. Martin Lidegaard om metroen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Radikal Dialog. I dette nr.: 8November 2002. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg. Martin Lidegaard om metroen."

Transkript

1 8November 2002 Radikal Dialog Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg I dette nr.: Martin Lidegaard om metroen Kend Kandidaten: Gitte Krasiknikoff 25 udfordringer for BR-gruppen Naja Alberdi Platz om Dagen Anders Nielsen om Tænketanken for integrationspolitik

2 Mere metro? Så blev det endelig M-dag. Københavnerne har fået deres metro! Det har kostet sved, tårer og penge. Rigtig mange penge. 11 milliarder, hvilket er det dobbelte af de budgetterede omkostninger. Samtidig har der været så mange elementære fodfejl og administrative bommerter i processen, at der selv med den bedste vilje må gives meget få points for det kunstneriske indtryk. Som radikal må det også være mig tilladt at påpege, at mange af problemerne skyldes konstruktionen med Ørestadsselskabet, som vi fra starten var skeptiske over for, og som da også viste sig at gøre processen mindre gennemskuelig og invitere til ansvarsforflygtigelse på alle niveauer. Af Martin Lidegaard MF, trafikordfører i folketingsgruppen Folketingskandidat i Vestre Storkreds Heldigvis ser det ud til, at alle trængsler er endt med en metro, som københavnerne er glade for. Den er allerede blevet et hit blandt fastboende, pendlere og turister. Vognene er fyldt godt op med passagerer og succesen betyder, at stadig flere spørger om metroen skal udbygges og om de radikale støtter en sådan udbygning. Lad det derfor være sagt med det samme: Det er en tanke, der efter min mening ikke bør ligge os fjernt, og som også indgik i folketingsgruppens udspil om fremtidens hovedstad fra april Hvis København skal kunne vokse til en europæisk metropol en udvikling der har været godt undervejs i de seneste 10 år er det helt afgørende, at den kollektive transport får et løft. Skrækscenariet fra andre storbyer er, at vores hovedstad dermed skal ende som én stor trafikprop. Det må ikke ske, og derfor skal vi tænke langsigtet. Det positive ved en metro er, at den er hurtig, komfortabel og har en høj regularitet, hvilket er det som brugere af kollektiv trafik efterspørger mest. Derudover er en metro ideel, fordi den ikke stjæler pladsen fra biler, cyklister eller fodgængere, hvilket alternativer som busser og sporvogne gør. Derfor er det umiddelbart mest logisk at fuldføre metro-projektet til en fuld cityring, og måske endda på sigt drømme om at også brokvartererne betjenes med metro. Et metronet af den kaliber anslås at ville opnå et dagligt passagertal på mindst Det vil give nogle fantastiske muligheder for at trafiksanere store dele af centrum, så der stadig er plads til dem, der ikke kan klare sig uden bilen, samtidig med at vi får flere grønne områder, åbne pladser og støjsvage omgivelser. Men den euforiske stemning skal selvfølgelig ikke løbe af med os. For det første skal drømmene jo finansieres. Erfaringerne med metrobyggeri overalt i verden viser en systematisk tilbøjelighed til at undervurdere omkostningerne og overvurdere passagergrundlaget. Derfor må vi nøje følge passagerudviklingen i den eksisterende metro, ligesom vi nøgternt må diskutere, hvad vi ellers kunne få af kollektiv trafik i hovedstaden for de ca. 15 milliarder kroner, som en cityring realistisk set kommer til at koste. Hvilket fører til den vigtigste pointe: Det må først og fremmest være københavnerne selv især de radikale af slagsen! der skal have indflydelse på, hvilken trafik de ønsker i fremtiden. Ligesom de selv må bære en del af finansieringen. Beslutningerne skal ikke trumfes igennem på Christiansborg eller bag Ørestadsselskabets tykke mure. Det bliver en spændende debat, ligesom det bliver spændende at følge de kommende måneder for at se hvordan metroen bliver brugt, når den første begejstring har lagt sig. Men foreløbig må jeg tilstå, at M for mig står for Muligheder og for mere Metro! Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Hovedstadens Radikale Venstre Ny Kongensgade 18, 5.tv København V, tlf/fax , Giro: Internet: Sekretariat: Frederik Berling, telefontid: tirsdag og onsdag Medlemskab: 250 kr. pr. halvår, 175 kr. for studerende/pensionister/arbejdsløse. Formand: Jesper Gronenberg, / , Næstformand: Michael Nord, / , Hovedkasserer: Mads Friis Thomsen, , Folketingsrepræsentanter: Naser Khader / , Martin Lidegaard, / , Medlemmer af Borgerrepræsentationen: Klaus Bondam, / / , Inger Marie Bruun-Vierø Tanwir Ahmed, , Manu Sareen, , Monica B. Thon, ,

3 Indhold Leder: Mere metro?...2 Kend Kandidaten: Gitte Krasilnikoff...4 Trafik- og miljøgruppen...5 Julefrokost...5 Valg til de landspolitiske udvalg rigtig radikale udfordringer...6 Dagen en avis med lange overskrifter...8 Radikal Dialog postbesørget blad nr Udkommer 10 gange årligt Oplag: 1850 Tryk: Lito Tryk Redaktion: Anders Nielsen (ansvh.) Bogtrykkervej 16, 3.tv København NV Tlf / Susi Trolle Manu Sareen Mogens Hobolth (RUK) Internetredaktør: Marianne Asbæk Tlf.: Indlæg modtages på , diskette (DOS/Windows) eller på papir. Hvad tænker Tænketanken på? Du er delegeret! en kommentar Redaktionel kommentar om afstemningsmetoder Medlemstal med mere Rengøringshjælp søges Radikal Dialogs mailforum Stillingsopslag fra RU s landsforbund RUK s side Radikalenderen/arrangementer... bagsiden Det annoncerede interview om religion og politik kan desværre ikke bringes, da Sherin Khankan blev forhindret i at deltage. Vi genoptager serien så snart som muligt. Næste nummer: Deadline: 5. december kl Udkommer: ca. uge 50 Medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse: Pernille Høxbro: , , Folketingskandidater, Østre Storkreds: Naser Khader, Inger Marie Bruun-Vierø, Gitte Krasilnikoff, Mona Mejsen Westergaard, Ulf Lolk Larsen, Bent Kroghly, Birgitte Møller og Søren Bach. Vestre Storkreds: Martin Lidegaard, Karin Christensen, Peter Ravn Olesen, David Munis Zepernick, Lars Whitt og Charlotte Fischer Søndre Storkreds: Monica Thon, Sherin Khankan, Anders Lundt Hansen, Thomas Køhler og Finn Skjærlund. EU-kandidat: Camilla Hersom, , Bydelsformænd: Brønshøj/Husum/Vanløse: Kent Simonsen, , Frederiksberg: Rikke Danielsen, , Indre by/blaagaard: Hans Grishauge, , Nørrebro/Nordvest: Benny K. Nielsen, , Sundby/Christianshavn: Anders Hess Larsen, , Vesterbro/Valby: Kasper Johansen, , Østerbro: Gerda Berg, ,

4 Kend Kandidaten Gitte Krasilnikoff folketingskandidat i 6. kreds/østre storkreds Jeg er 35 år og folketingskandidat i 6. kreds i Østre Storkreds. Jeg er gift, og min mand har to delebørn på 5 og 7 år, som jeg har meget glæde af. Jeg har en økonomisk uddannelse (cand. merc. aud.) og en biologisk uddannelse (cand. agro.) bag mig. Jeg har i mange år arbejdet med økonomistyring som konsulent i private virksomheder og som selvstændig. Nu arbejder jeg på Landbohøjskolen som forskningsassistent og håber snart at komme i gang med en phd inden for plantebioteknologi. Hvornår og hvorfor blev du medlem af Det Radikale Venstre? Jeg blev medlem af DRV i sommeren 1997 drevet at et almindeligt politisk arrangement og lysten til at fordybe mig i de politiske forhold i samfundet. Jeg overvejede ikke et sekund, hvilket parti jeg skulle melde mig ind i det var jeg overhovedet ikke i tvivl om. Hvad er dit vigtigste politiske projekt? At leve i en mere retfærdig verden, hvor goderne fordeles geografisk mere lige og hvor menneskerettigheder og demokrati foldes ud på hele kloden, så vi kan leve trygt og glæde os over at alle vore medmennesker har det godt. Det betyder, at jeg har engageret mig i udenrigspolitik, herunder udviklingspolitik. Jeg drømmer om, at vi i EU kan få en fælles rummelig udenrigspolitik, så vi som europæere kan sætte en ny dagsorden for den globale politik. Det kræver først og fremmest, at vi afskaffer EU s landbrugsstøtte-ordning, så de fattigste lande kan få adgang til verdensmarkedet for primære produkter og dermed opnå udvikling. Jeg tror ikke på, at udviklingsbistanden kan løse uligheden den kan kun være med til at påvirke en udvikling i retning mod demokrati og respekt for menneskerettigheder. Udvikling af de fattigste lande kan kun ske via økonomisk vækst fra landenes egen produktion samt ved stabile politiske systemer, der tilgodeser borgerne i de pågældende lande. Og her skal EU spille en rolle, hvis vi tør. Jeg synes at vores parti har en alt for tynd og fløjbefængt miljø- og landbrugspolitik og det vil jeg gerne ændre. Stort set hele det danske landskab er opdyrket, og en meget stor del af jorden er landbrugsjord derfor er der en stor sammenhæng mellem landbrugspolitik og miljøpolitik. Et sundt dansk landskab og miljø opnås med regler for landbruget som tilgodeser miljø, landskabsforvaltning og højtydende landbrug, der producerer sunde fødevarer uden pesticider og cancerfremkaldende svampe (som følge af økologisk produktion). DRV er meget pro økologi. Økologi har nogle sunde tanker om at tænke i hele huse, men en af ulemperne er begrænsningen til brug af organisk gødning, som er stærkt forurenende samt begrænsning i ikke at ville benytte genteknologi. De pesticider, som bruges i konventionelt landbrug kan erstattes af sorter, der er resistente overfor ukrudt, insekt- og svampeangreb fremstillet ved traditionel forædling og/eller genteknologi. Løsningen er et nytænkende lysegrønt landbrug uden støtteordninger. Fortæl om din største succesoplevelse som kandidat Valget! At få 312 personlig stemmer ved sit første valg var en stor oplevelse efter en alt for kort og kold valgkamp. Min mand havde regnet ud, at jeg ville få 40 personlige stemmer udfra de venner og bekendte vi har på Østerbro, så han blev lang i ansigtet, da han hørte at jeg fik over 300 stemmer. Sådan et valg skaber jo forventninger om flere stemmer næste gang, især fordi jeg selv synes at jeg er væsentlig bedre rustet til næste gang og forhåbentlig får skabt en bedre valgkamp. En af de gode ting ved den sidste (min første) valgkamp var alle de mails jeg fik fra folk, der havde fundet min profil på Altinget.dk og havde nogle supplerende spørgsmål til mine holdninger. Det var meget positivt, at folk var meget kontante i deres tilbagemeldinger på mine svar du får ikke min stemme! eller du får min stemme! Fortæl om en sag, hvor du er (mere eller mindre) uenig i partiets officielle linie. Jeg er ikke enig i partiets holdning til folkekirken jeg mener at kirke og stat skal skilles ad både af respekt for den opfattelse, at alle borgere skal behandles ens uanset religiøs overbevisning, og fordi jeg mener, at den protestantiske kirke ikke opfylder sin plads som folkekirke i den næstekærlighed og rummelighed, den prædiker om. For mig at se er kirken fordømmende og virker udstødende selvfølgelig med undtagelser, hvor udvalgte præster og menigheder gør et kæmpe medmenneskeligt arbejde. For at få demokratiet tilbage i Folkekirken skal den være et tilvalg og ikke et fravalg det vil fremme kommunikationen og dynamikken mellem kirken og borgere. Vi trænger i partiet til en principiel diskussion om at ændre de socialdemokratiske revolverydelserne, som eksempelvis børnecheck for de højest lønnede. Det er absurd, at familier med en så høj indtægt, at de knap nok husker at de får kr. hvert kvartal, skal modtage penge fra staten. Om det svarer sig i administration er sekundært i denne diskussion det principielle i at ændre den form for ydelser er vigtigere! Så jeg er temmelig radikal 4 Radikal Dialog

5 Trafik- og miljøplan-gruppen Af Monica Thon & Peder Knudsen Mere Metro, bedre forhold for cyklerne, flere parkeringspladser til beboerne og regulering af biltrafikken. Disse er nogle af overskrifterne på de temaer, som indgår i den kommende Trafik- og Miljøplan for København. Synes du, at der er for meget snak om, at mere metro vil forringe den eksisterende kollektive trafik, at der er rigelig med parkeringspladser i København, og vil du ikke have mere regulering af biltrafikken i København? Ja, så er det tid til at komme op af sofaen og til at melde dig ind i den kommende Trafik- og Miljøplans ad hoc gruppe i Den Radikale Vælgerforening i København. Tiden er nemlig inde til igen at være med til at udvikle ideer om trafikafviklingen i København, for den 11. april 2002 besluttede Borgerrepræsentationen, at der skulle udarbejdes en ny trafik- og miljøplan for Københavns Kommune. Den første fase af udarbejdelsen er færdig. Fasen bestod af en dialogproces, hvor der bl.a. blev gennemført holdningsanalyser, borgermøder, samt kvalitative interviews med både eksperter og brugere. Dialogprocessen er nu afsluttet og uddrag af den er lagt ud på projektets hjemmeside Men selvom dialogprocessen er færdig, er der stadig brug for og mulighed for radikal indflydelse. Trafik- og miljøplanen er nemlig langt fra færdig. De første skitser er allerede udarbejdet, men til foråret (2003) vil den normale offentlighedsprocedure blive indledt. Det forventes, at Trafik- og Miljøplanen bliver endeligt vedtaget i løbet af sommeren Sideløbende med Københavns kommunes Trafik- og Miljøplan arbejder HUR på en Trafikplan Der er derfor mange muligheder for at få indflydelse og mange gode grunde til at søge indflydelse på den kommende Trafik- og Miljøplan. Vi har derfor planlagt, at etablere en arbejdsgruppe, som skal eksistere det næste ½ års tid og fokusere på Trafik- og Miljøplanen. Er du interesseret i at deltage i denne midlertidige trafik- og miljøgruppe så kontakt Monica Thon tel : eller Peder Knudsen, tel Julefrokost Vælgerforeningen holder julefrokost lørdag den 14. december kl Prisen er 50 kr, for hvilke man får et overdådigt tag selv bord med lune og kolde anretninger. Drikkevarer er for egen regning. Udover spisning og drikning vil der traditionen tro være et underholdende indslag, hvis indhold ikke skal afsløres på forhånd. Valg til de landspolitiske udvalg På hovedbestyrelsesmødet i oktober blev de følgende valgt til Det Radikale Venstres landspolitiske udvalg: Arbejdsmarkedspolitik: Kent Herholdt Simonsen Bolig- og bymiljøpolitik: Anders Nielsen Erhvervspolitik: Ulrik Møller Rasmussen Etisk udvalg: Maj Christiansen Kultur- og kirkepolitik: Hans Grishauge Landbrugs- og fødevareudv. Peter Jægerskou Miljø-, energi- og trafik: Bjarne Nielsen Retspolitik: Socialpolitik: Sundhedspolitik: Uddannelsespolitik: Birgitte Møller Malene Skytte Hansen Michael Nord Eva Bagge Poulsen Vedr. adresser og telefonnumre henvises til Vælgerforeningens sekretær, Frederik Berling, tlf Nr. 7/2002 5

6 25 rigtig radikale udfordringer De radikale repræsentanter i Borgerrepræsentationen har fordelt posterne mellem sig og trukket i arbejdstøjet. Her følger en liste med 25 udfordringer til den kommende tid. Monica Thon (Bygge & Teknik): Havnen er vores. Vi skal gøre Københavns Havn til byens nye park bare af vand. Desværre spænder Loven om Københavns Havn og dermed Københavns Havn A/S ben for os. Det skal laves om, så der kun er en planlægningsinstans. Trafik og miljøplan nu eller aldrig. Vi skal påvirke arbejdet med den i en meget synlig retning også i forhold til havnen. Vi vil have en fremadrettet trafik- og miljøplan. Vi har alt for længe ikke været udviklingsorienterede. Vi skal vi vide, hvad vi vil have, og hvilken vej vi vil gå. Vi skal arbejde tæt sammen med de radikale folketingspolitikere, og vi skal forholde os til virkeligheden. Meget mere renholdelsen af København. Kommunen overholder ikke sine forpligtelser på dette område. Vi skal have hjælp fra borgerne (som i Amsterdam). Vi skal have de forretningsdrivende til at hjælpe os. Boliger til os alle sammen. Vi skal øge mobiliteten i boligmassen og sikre at der kommer flere større lejligheder. Og vi skal sikre, at vi får en socialt differentieret boligmasse. Vi skal se på hele problematikken omkring kolonihaverne. Også her skal vi arbejde tæt sammen med folketingspolitikerne, som skal hjælpe den almene sektor med at forny sig. Parkeringspladser til Københavnerne. Vi skal have bygget P-anlæg og gerne privat drevne for de mange uinddrevne deklarationer vi har liggende i Københavns Kommune i forbindelse med nybyggeri. Inger Marie Bruun-Vierø (Sundhed & Omsorg): Loven om Hovedstadens Sygehusfællesskab (HS) skal laves om. Vi skal have klarhed over, hvem der bestiller behandlingsopgaver, og hvem der udfører dem, for det er politikerne, der har ansvaret for borgernes sundhed og skatteydernes penge. Vi skal have ansvaret for driften af HS placeret langt tydeligere, Omsorg for ældre skal ændres til at være hjælp til selvhjælp. Vi skal sikre, at livskvaliteten øges for de ældre. Vi skal sikre, at ressourcerne til træning og genoptræning udnyttes optimalt. Vi skal få de ældre til at bruge deres krop. Vi skal sikre kvaliteten i den københavnske ældrepleje. Vi skal gøre op med en ældrepolitik, der opfatter dem som ynkværdige. Vi skal arbejde for, at der oprettes en database, der gør os i stand til at udnytte de informationer, vi har, om de ældre meget mere aktivt. Vi skal undgå, at der kastes ressourcer ud i det blinde. Mange flere på banen. Vi skal inddrage tanken om Partnerskaber i ældrepolitikken og i det forebyggende sundhedsarbejde. Vi skal sikre, at det civile samfund får en aktiv rolle i vores velfærdssamfund. Alle har en rolle at spille. København skal tabe sig. Vi skal have maden tilbage på plejehjemmene og have sikret en fornyet kultur omkring måltidet. Og ikke kun i forhold til de ældre, men i forhold til os alle sammen. Mad skal være et synligt tema i arbejdet hos Sundhedsplejen, i daginstitutionerne og i skolen. Når vi spiser mad, vil vi ikke umyndiggøres. Den rigtige sundhedsydelse af høj kvalitet det rigtige sted. Den praktiserende læges åbningstid skal udvides, så den matcher udearbejdendes herunder børnefamiliers behov. Lægepraksis skal forankres i faglige fællesskaber for at sikre kvalitet og attraktive uddannelsesmiljøer. Vagtlæge og skadestue skal samarbejde, så borgerne får den mest relevante og billigste behandling. Manu Sareen (Familie & Arbejdsmarked): Børn og unges trivsel skal i fokus. Vi skal sikre, at der er et kreativt input i daginstitutionerne. Vi skal sikre, at vi i dette arbejde er med til at bryde den sociale arv. Ofte griber vi som myndighed alt for sent ind. Vi skal slippe berøringsangsten overfor dem, der har brug for os. Hvad bruger vi pengene til? Vi vil se dokumenterede resultater på det sociale område og gøre op med den ugennemsigtighed, der i dag præger området. Vi skal i langt højere grad benytte os af eksterne evalueringer på dette område. Vi vil gøre op med venstrefløjens patent på dette område. 6 Radikal Dialog

7 De gode børnehaver i København. Vi synes faktisk slet ikke, det går så dårligt på dette område, som dommedagsprofeterne nogle gange påstår. Vi skal blive bedre til at oplyse om den vifte af differentierede pasningstilbud, der rent faktisk findes. Aktiveringen skal på skinner. Vi skal have private aktører på banen og erkende, at den indsats, som Arbejdsformidlingen yder, langt fra slår til. Vi skal sørge for, at lederne i dette arbejde bliver meget bedre motiveret, end tilfældet er i dag. Vores medarbejdere skal have en meget bedre kultur. Gennem en intens kompetenceudvikling af de ca medarbejdere, der er på området skal vi øge kulturen omkring dette væsentlige arbejde. Vi skal sikre, at de er på forkant med de sociale problemer, dagens København har. Tanwir Ahmed (Unge & Uddannelse): Meget mere rummelighed i Folkeskolen. Vi vil se på incitamentsstrukturen i den københavnske folkeskole. Bruger vi de ressourcer, der er til rådighed, med en hensyntagen til barnets tarv? Vi har alt for mange specielle børn i folkeskolen. Hvis vi tror på rummeligheden, kan vi udvide grænsen for det normale barn. Kvaliteten skal måles og resultatet skal hjælpe os til forbedring. Vi skal ikke føre politik for Danmarks Lærerforening, men prøve at finde ud af, hvorfor kvaliteten af de københavnske folkeskoler er så svingende, selvom det socioøkonomiske udgangspunkt er identisk. Ikke mere mobning i skolen. Vi skal forpligte hver enkelt skole til at formulere en anti-mobbe-politik, der tager udgangspunkt i såvel forholdet mellem elev og elev, elev og lærer og lærer og lærer. Vi skal sende et kraftigt signal om, at vi ikke tolererer mobning i de københavnske skoler. Vi skal øge elevernes evne til selv at løse konflikter. Lektier a la Café au lait. Vi skal indlede et samarbejde med en masse forskellige frivillige organisationer for et få dette enorme projekt sat i søen. Vi skal se på, hvor vi kan inddrage de eksisterende tilbud og en øget koordinering mellem skolerne og fritidsordningerne. Mange flere skoler og endnu flere lokaler. Vi skal tage hul på de enorme udfordringer, der ligger i manglen af kapacitet på skoleområdet. Vi skal gøre op med hjemklasse-princippet og turde tage en diskussion om det virtuelle klasselokale. Vi skal sikre, at der ikke sker en skævvridning mellem nye og gamle folkeskoler i København. Vi skal sikre, at der ansættes højt kvalificerede skoleledere, der kan hjælpe os i denne proces. Klaus Bondam (Kultur & Fritid) Kultur er meget meget mere end kultur. Vi skal sikre, at der skabes en øget forståelse for, at en indsats på kulturområdet er en indsats til gavn for væksten og for byudviklingen. Jo flere, bedre og højt kvalificerede kulturtilbud, der er, jo mere tiltrækker vi erhverv, investeringer og turisme. Jo bedre adgang, vi har, til velfungerende idrætsfaciliteter, jo mere øges folkesundheden, sameksistensen og de sociale færdigheder. Idrætten er vores alle sammens ikke bare foreningernes. Vi skal anspore til, at der også ses på andre strukturer i idrætsdebatten end blot den traditionelle forening. Vi skal stille krav til foreningerne, og vi skal medvirke til, at deres administrative byrder lettes. Vi skal vise dem tillid og respekt for den store indsats, de gør. Børn har deres egen kultur. Vi vil sikre, at børn får adgang til kultur med børn og ikke kun for børn. Vi vil skabe frirum, hvor der er plads til, at de kan udvikle sig kreativt, selvstændigt og ansvarligt. Vores alle sammens bøger. Vi skal nytænke strukturen for det københavnske biblioteksvæsen. Med den enorme udvikling, der er på IT-området, er der al mulig grund til at turde tænke anderledes. Hvorfor er der egentlig stadig brug for et hovedbibliotek? Vi synes, at bibliotekerne skal udbygges til at have en meget bredere funktion i lokalsamfundet end i dag. København skal være en europæisk filmmetropol. Film skal ses i biografen. Og de skal ses, produceres, distribueres o.s.v. i København. Vi vil fortsætte det arbejde, vi har sat i gang i år, og arbejde for store og små filmfestivaller, filmfonde, filmkommission, inventarstøtte til mindre biografer, indretning af biografsale i medborgerhuse m.m. På BR-gruppens vegne Klaus Bondam gruppeformand Nr. 7/2002 7

8 Dagen en avis med lange overskrifter Anmeldt af Naja Alberdi Platzs Hvad forventer man af sin avis? At den skal være spektakulær hver dag? At man skal interessere sig for alle artiklerne hver dag? At avisen hver gang den kommer ind af døren, skal bibringe nye aspekter, nye informationer til ens liv? Eller er avisen, som så meget andet, en vanesag? Og kan man vænne sig til Dagen? Dagen er delt i A og B. Det er en avis der tydeligvis er skrevet af folk med forstand på at skrive, som Dagen også selv reklamerer med i deres prøveeksemplar, der er en lang lovprisning af egne færdigheder. Måske derfor forekommer det naturligt at avisen er delt op i en A-del og en B- del, eftersom bogstaver er denne avis helt store fetich; de bruger mange af dem, og de er stolte af det. De to dele er lige store, 16 sider hver, og hvor Dagen A indeholder hovedhistorie, nyheder, opinion og økonomi, indeholder Dagen B kultur, sport, og det, som Dagen kalder en læseroplevelse; hvilket vil sige en feature-artikel på andre aviser. Bagsiden på aviser er vigtige; der findes læsere der læser avisen bagfra. På Dagen har man en tegneserie, tegnet af amerikanske Chris Ware, der er tristere end regnvejr på en mandag; til gengæld er den sindssygt godt tegnet, med en fabelagtig narrativ udnyttelse af billedrammerne. Svær at placere politisk Dagen har en del slogan er, der cirkulerer på busserne og stilladserne rundt omkring i byen. Et af dem er at Dagen ikke er venstreorienteret eller højreorienteret, kun velorienteret. Udover en cadeau til tekstforfatteren på Dagens reklamebureau, er det værd at se nærmere på. Umiddelbart virker avisen som et sted, de radikale hører hjemme. Men det er mest fordi den målgruppe, der bliver ridset op i Dagen, passer med det segment, hvor der hentes flest radikale vælgere: veluddannet, yngre, interesseret i samfundsforhold, osv. Find selv flere adjektiver i kassen over selvforherligende formuleringer. En af de første udgaver af Dagen udråbte også Margrethe Vestager til fremtidens statsminister med et særdeles vellykket billede på forsiden. Her optrådte hun med så forskelligartede personer som Uffe Ellemann-Jensen, der ikke længere sidder i Folketinget, Christine Antorini, do, Lene Espersen og Bill Clinton; ingen sammenligning i øvrigt. Herefter hører det direkte radikale islæt op. Avisen har i de læste udgaver ikke givet synderligt udtryk for en politisk holdning. Det må komme an på en prøve, om chefredaktøren på 8 Radikal Dialog

9 Dagen en dag sender venskabelige breve til politikere, hvor han stiller sin avis til rådighed for langsigtede politiske formål, eller om avisen vedholdende forholder sig til den daglige politiske dagsorden med udgangspunkt i konkrete enkeltsager. Kræver tid af sin læser Hvis man leder efter hurtigere nyheder, skal man ikke læse Dagen. Det har vi Metro Express og Urban til; de koster ikke 15 kroner, (eller to euro), og er til at få alle vegne. Dagen lægger vægt på deres opinionssider, og har dertil indhentet opinioner fra prominente mennesker som Salman Rushdie, Umberto Eco og Manuel Castells, for at nævne nogle af de internationale Super Stars. Det er al ære værd. Disse internationale hoveder forholder sig naturligt nok ikke til indenrigsbegivenheder, hvilket Dagen sådan set ikke har et problem med. Spørgsmålet er om læserne i lige så høj grad som forventet er internationalt frem for lokalt orienteret. Dagen har, som noget uvant i danske aviser, indført en føljeton, hvor de blander fakta og fiktion til en fortælling, snarere end en artikel. Igen er det hele rigtigt godt skrevet. Men Dagen har, muligvis for ikke at trætte læserne, sært nok splittet teksten op i små kapitler. Det forvirrer mere end det samler. Avisen fyldt med lange artikler, og kræver tid af sin læser fra begyndelsen af, så der er ingen grund til at tro at læseren pludselig bliver træt efter en halv side. Dagen reklamerer med, at den er en avis fra folk der kan skrive, til folk der kan læse. Og det er rigtigt. Det er arrogant, men det er rigtigt. Spørgsmålet er om disse folk rent faktisk har lyst til at læse Dagen, eller om al denne skrift rammer forbi sin målgruppe, der ifølge Dagen tillægges alt godt, klogt og designbevidst. Undertegnede læser rammes i hvert fald af en svag følelse af irritation, når Dagen læses; den irritation, der fremkaldes af pralhalse og blærerøve. Det kan skyldes at reklame-prøveeksemplaret er blevet læst for grundigt. Det kan også skyldes at Dagen er en kende selvfed. Hvis man skal udlede noget af Dagens første udgivelser, må det være at de opfører sig som om de allerede har den læserskare, der skal til for at opretholde regelmæssig udgivelse af en avis. De lefler ikke for potentielle læsere, og er faktisk lidt kedelige. Det kan man på den ene side have respekt for, og på den anden undre sig over. Eller også forventer jeg for meget af Dagens redaktion måske er den bare en langsom starter, og de første aviser et udtryk for en ung redaktion, snarere end et udtryk for en avis, der nok ved hvad den er værd, og ikke behøver at reklamere med det. Eller også, og det er nok det mest sandsynlige, taget prøveeksemplaret i betragtning, er Dagen en kombination af de to ting: stadig uerfaren og ved at finde sig selv, men også med en god forståelse for sit eget potentiale. Måske har jeg bare ikke helt vænnet mig til Dagen endnu. Nr. 7/2002 9

10 Hvad tænker Tænketanken på? Af Anders Nielsen Sidst i oktober modtog redaktionen en invitation fra Manu Sareen til et møde i tænketanken. Der medfulgte en dagsorden, som osede af engagement og store armbevægelser, men blot fremgik det ikke helt klart, hvad det egentlig var for en sag, det hele drejede sig om. I sig selv burde dette oplæg være nok til at fange enhver redaktørs interesse, men for at slå hovedet på sømmet, var der tilføjet en enkelt detalje, der gjorde scenariet fuldkomment: I øvrigt vil vi gerne indføre en kagetradition Mødet fandt sted tirsdag den 5. november på sundhedsborgmester Inger Marie Bruun-Vierøs kontur på Københavns Rådhus, og der var alt i alt 15 deltagere incl. Manu Sareen, der har taget initiativ til at starte tænketanken som en slags baggrundsgruppe for sit arbejde i Borgerrepræsentationen, Margrethe Wivel og Naja Alberdi Platz, der er tænketankens sekretærer og undertegnede. Af indkaldelsen fremgik det, at også Elisabeth Arnold og Elsebeth Gerner har givet tilsagn om så vidt som muligt at deltage i møderne, men denne aften var åbenbart ikke en af de mulige. Nu er du måske efterhånden blevet utålmodig efter at vide, hvad det hele egentlig drejer sig om? Jamen det kan siges ganske klart og utvetydigt ved at citere fra målet i tænketankens arbejdspapir: Målet er at fremme en flerkulutrel kommune/stat, hvor alle bidrager positivt med deres ressourcer til vores fælles bedste, og hvor vi lever fredeligt sammen i respekt for hinandens forskelligheder. Det drejer sig med andre ord om integrationspolitik og i og med, at det er BR-gruppen, der er vært for møderne, så er det i første række integrationspolitikken i Københavns Kommune, der er omdrejningspunktet. Værdigrundlag for integration Når det kommer til aftenens møde, så spillede det omtalte arbejdspapir med titlen Værdigrundlag for integration en central rolle, fordi det meste af tiden gik med fremlæggelse og diskussion af dette papir. Udover indledningen med den citerede målsætning indeholder papiret afsnit om indsatsområder (daginstitutioner, skolen, ungdomsuddannelser og arbejdsmarkedet), særlige indsatsområder (kvinder og modersmålsundervisning/fremmedsprogsundervisning) og et afsnit, hvor de særlige forhold for henholdsvis indvandrere, flygtninge og ægteskabssammenførte hver især er omtalt. Meget af diskussionen handlede om det indledende afsnit, hvor der stod nogle overordnede principper på spil. I første omgang drejede det sig om begrebet flerkulturel betyder det, at vi lader alle kulturer være lige gode, uanset at der findes masser af eksempler på kulturtræk, som vi absolut ikke bryder os om. På den anden side står integration, som i en snæver forstand kan tolkes som et forsøg på at gøre alle ens, så indvandrernes oprindelige kultur udviskes, og vi går glip af den berigelse, som de kunne have bragt vores kultur. Efter lang tids diskussion var der overvejende stemning for, at ordet flerkulturel er at foretrække frem for multikulturel eller multietnisk først og fremmest ud fra en almindelig fornemmelse af, at flerkulturel i højere grad end de andre ord både kan rumme den berigelse, vi ønsker fra Tænketankens arbejdspapir kom virkelig på arbejde under aftenens diskussioner. 10 Radikal Dialog

Radikal Dialog. Generalforsamling. Indkaldelse til. I dette nr.: Maj 2003. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg

Radikal Dialog. Generalforsamling. Indkaldelse til. I dette nr.: Maj 2003. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg 4 Maj 2003 Radikal Dialog Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Indkaldelse til Generalforsamling I dette nr.: Indkaldelse til hovedgeneral-forsamling se side 5 Formandsberetning og

Læs mere

Radikal Dialog. Velfærdspolitik. Tema om. I dette nr.: 6August 2003. Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg

Radikal Dialog. Velfærdspolitik. Tema om. I dette nr.: 6August 2003. Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg 6August 2003 Den Radikal Dialog Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Tema om Velfærdspolitik I dette nr.: Tema om velfærdspolitik Kandidatpræsentation: Boye Haure Fotoreportage fra studietur

Læs mere

Radikal Dialog. I dette nr.: 2Marts 2004. Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg. Leder af Jesper Gronenberg. Kandidatpræsentation:

Radikal Dialog. I dette nr.: 2Marts 2004. Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg. Leder af Jesper Gronenberg. Kandidatpræsentation: 2Marts 2004 Den Radikal Dialog Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg I dette nr.: Leder af Jesper Gronenberg Kandidatpræsentation: Naser Khader Tema om kommunalreform Fotos fra RUKs 100års

Læs mere

Radikal Dialog. Tema om Ligestilling. I dette nr.: 8Oktober 2003 Den. Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg

Radikal Dialog. Tema om Ligestilling. I dette nr.: 8Oktober 2003 Den. Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg 8Oktober 2003 Den Radikal Dialog Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Tema om Ligestilling I dette nr.: Leder af Naser Khader Kandidatpræsentation: Christian Friis Bach Reportage fra

Læs mere

Radikal Dialog. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg

Radikal Dialog. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Radikal Dialog Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Kommunalvalg 5 // Oktober/November 2005 Den næste overborgmester hedder Klaus Den 15. november 2005 er der valg til Københavns

Læs mere

Radikal Dialog. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg

Radikal Dialog. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Radikal Dialog Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Tema om Europa 4 / August/September 2005 Et nyt Radikal Dialog Som du sikkert allerede har lagt mærke til på forsiden af dette

Læs mere

RADIKAL 7. 30. sept. 2004 POLITIK. Niels Helveg Petersen om Irak SIDE 3. Stort landsmødetema SIDE 4 10

RADIKAL 7. 30. sept. 2004 POLITIK. Niels Helveg Petersen om Irak SIDE 3. Stort landsmødetema SIDE 4 10 RADIKAL 7 POLITIK 30. sept. 2004 Niels Helveg Petersen om Irak SIDE 3 Stort landsmødetema SIDE 4 10 FORMANDEN SKRIVER En stærk dagsorden Af Søren Bald, landsformand I EFTERÅRET 2001 passerede Det Radikale

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

RADIKAL POLITIK 314. april 2005. Købesex på den radikale dagsorden. Læs side 3 5

RADIKAL POLITIK 314. april 2005. Købesex på den radikale dagsorden. Læs side 3 5 RADIKAL POLITIK 314. april 2005 TEMA: Købesex på den radikale dagsorden Læs side 3 5 FORMANDEN SKRIVER Hvad dælen nøler I efter? NÅR ET RADIKALT landsmøde vedtager resolutioner, er det officiel radikal

Læs mere

Vandmiljøplan III. Fynskalenderen. .dk/fynsamt. Gymnasiereformen - halsløs gerning Et tvangsægteskab i Syddanmark. Fyns Radikale ale Vens

Vandmiljøplan III. Fynskalenderen. .dk/fynsamt. Gymnasiereformen - halsløs gerning Et tvangsægteskab i Syddanmark. Fyns Radikale ale Vens Fynskalenderen ONSDAG DEN 29. SEPTEMBER Ryslinge: Offentligt debatmøde om Vandmiljøplan III. Vi sætter fokus på problemerne i vandmiljøet og regeringens uambitiøse plan for forbedringer, herunder specielt

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Enhedslisten og kampen mod volden

Enhedslisten og kampen mod volden Stil op til hovedbestyrelsen Enhedslisten skal bruge 25 brave mænd og kvinder til hovedbestyrelsen og søger derfor nu kandidater til opstilling. Deadline er 4. april, hvor landskontoret skal have et digitalt

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 146 august 2012 28. årgang temafamilie Lær din krop at kende SIDE 7 Tema: Hvad tænker de om min sygdom? SIDE 14 Samfund: Unge aktive patienter tog ordet? SIDE

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

RADIKAL 9 POLITIK. 10. sept. 2003. Det Radikale Venstre kritiserer at regeringens finanslovsforslag vil øge priserne på kollektiv trafik.

RADIKAL 9 POLITIK. 10. sept. 2003. Det Radikale Venstre kritiserer at regeringens finanslovsforslag vil øge priserne på kollektiv trafik. RADIKAL 9 POLITIK 10. sept. 2003 Det Radikale Venstre kritiserer at regeringens finanslovsforslag vil øge priserne på kollektiv trafik Læs side 13 INDHOLD DET MENER JEG Af landsformand Søren Bald, Det

Læs mere

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo ligeværd KÆRE POLITIKERE. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse er til revision. Det er nu, I kan rette op på åbenlyse urimeligheder. Spørgsmålet er blot, om I fortsætter ad den nuværende vej eller vælger

Læs mere

RA V N E N. Det Radikale Venstre i Nordjylland. Nummer 2 Maj 2007. Indhold:

RA V N E N. Det Radikale Venstre i Nordjylland. Nummer 2 Maj 2007. Indhold: RA V N E N Det Radikale Venstre i Nordjylland Indhold: Redningsaktion Fogh og sandheden TEMA: Den anden vej - Velfærd - Folkeskolen - Velfærd i Nyborg Romtraktaten 50 år Wikipedia Trafikinvesteringer Sygehuse

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

STATS PENSIONISTEN. Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening. Nr. 4 NOVEMBER 2012

STATS PENSIONISTEN. Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening. Nr. 4 NOVEMBER 2012 Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening STATS PENSIONISTEN Nr. 4 NOVEMBER 2012 Leder: Der er plads til forbedringer i 2013 Generation Y Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i Statspensionisternes

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Valgudtalelse Valget er udskrevet det er nu det gælder! I den kommende tid skal vi gøre det helt klart for alle danske

Læs mere

POLITIK RADIKAL. Jelved: Så er det fremad Bald: Vi har chancen Danmark år 2020 3 skarpe til alle MF erne Do not disturb flyers inde i bladet

POLITIK RADIKAL. Jelved: Så er det fremad Bald: Vi har chancen Danmark år 2020 3 skarpe til alle MF erne Do not disturb flyers inde i bladet RADIKAL POLITIK EKSTRA NUMMER: Jelved: Så er det fremad Bald: Vi har chancen Danmark år 2020 3 skarpe til alle MF erne Do not disturb flyers inde i bladet FORMANDEN SKRIVER Vi har chancen! Af Søren Bald,

Læs mere

RADIKAL POLITIK. 30. juni 2005 DET NYE DANMARKSKORT

RADIKAL POLITIK. 30. juni 2005 DET NYE DANMARKSKORT RADIKAL POLITIK 6 30. juni 2005 DET NYE DANMARKSKORT FORMANDEN SKRIVER Frihedsbreve? Ja, tak! HVORFOR NU DET? Er sådan et stykke papir med teksten Jeg er sgu min egen, som Kumbels kat sagde, ikke bare

Læs mere

Organisationshåndbog for Enhedslisten

Organisationshåndbog for Enhedslisten Organisationshåndbog for Enhedslisten Forord Formålet med denne bog er, at lave en introduktion til Enhedslistens forskellige organisatoriske bestanddele; hvad de består af; hvad de laver; og hvilke kompetencer,

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere