Radikal Dialog. I dette nr.: 8November Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg. Martin Lidegaard om metroen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Radikal Dialog. I dette nr.: 8November 2002. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg. Martin Lidegaard om metroen."

Transkript

1 8November 2002 Radikal Dialog Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg I dette nr.: Martin Lidegaard om metroen Kend Kandidaten: Gitte Krasiknikoff 25 udfordringer for BR-gruppen Naja Alberdi Platz om Dagen Anders Nielsen om Tænketanken for integrationspolitik

2 Mere metro? Så blev det endelig M-dag. Københavnerne har fået deres metro! Det har kostet sved, tårer og penge. Rigtig mange penge. 11 milliarder, hvilket er det dobbelte af de budgetterede omkostninger. Samtidig har der været så mange elementære fodfejl og administrative bommerter i processen, at der selv med den bedste vilje må gives meget få points for det kunstneriske indtryk. Som radikal må det også være mig tilladt at påpege, at mange af problemerne skyldes konstruktionen med Ørestadsselskabet, som vi fra starten var skeptiske over for, og som da også viste sig at gøre processen mindre gennemskuelig og invitere til ansvarsforflygtigelse på alle niveauer. Af Martin Lidegaard MF, trafikordfører i folketingsgruppen Folketingskandidat i Vestre Storkreds Heldigvis ser det ud til, at alle trængsler er endt med en metro, som københavnerne er glade for. Den er allerede blevet et hit blandt fastboende, pendlere og turister. Vognene er fyldt godt op med passagerer og succesen betyder, at stadig flere spørger om metroen skal udbygges og om de radikale støtter en sådan udbygning. Lad det derfor være sagt med det samme: Det er en tanke, der efter min mening ikke bør ligge os fjernt, og som også indgik i folketingsgruppens udspil om fremtidens hovedstad fra april Hvis København skal kunne vokse til en europæisk metropol en udvikling der har været godt undervejs i de seneste 10 år er det helt afgørende, at den kollektive transport får et løft. Skrækscenariet fra andre storbyer er, at vores hovedstad dermed skal ende som én stor trafikprop. Det må ikke ske, og derfor skal vi tænke langsigtet. Det positive ved en metro er, at den er hurtig, komfortabel og har en høj regularitet, hvilket er det som brugere af kollektiv trafik efterspørger mest. Derudover er en metro ideel, fordi den ikke stjæler pladsen fra biler, cyklister eller fodgængere, hvilket alternativer som busser og sporvogne gør. Derfor er det umiddelbart mest logisk at fuldføre metro-projektet til en fuld cityring, og måske endda på sigt drømme om at også brokvartererne betjenes med metro. Et metronet af den kaliber anslås at ville opnå et dagligt passagertal på mindst Det vil give nogle fantastiske muligheder for at trafiksanere store dele af centrum, så der stadig er plads til dem, der ikke kan klare sig uden bilen, samtidig med at vi får flere grønne områder, åbne pladser og støjsvage omgivelser. Men den euforiske stemning skal selvfølgelig ikke løbe af med os. For det første skal drømmene jo finansieres. Erfaringerne med metrobyggeri overalt i verden viser en systematisk tilbøjelighed til at undervurdere omkostningerne og overvurdere passagergrundlaget. Derfor må vi nøje følge passagerudviklingen i den eksisterende metro, ligesom vi nøgternt må diskutere, hvad vi ellers kunne få af kollektiv trafik i hovedstaden for de ca. 15 milliarder kroner, som en cityring realistisk set kommer til at koste. Hvilket fører til den vigtigste pointe: Det må først og fremmest være københavnerne selv især de radikale af slagsen! der skal have indflydelse på, hvilken trafik de ønsker i fremtiden. Ligesom de selv må bære en del af finansieringen. Beslutningerne skal ikke trumfes igennem på Christiansborg eller bag Ørestadsselskabets tykke mure. Det bliver en spændende debat, ligesom det bliver spændende at følge de kommende måneder for at se hvordan metroen bliver brugt, når den første begejstring har lagt sig. Men foreløbig må jeg tilstå, at M for mig står for Muligheder og for mere Metro! Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Hovedstadens Radikale Venstre Ny Kongensgade 18, 5.tv København V, tlf/fax , Giro: Internet: Sekretariat: Frederik Berling, telefontid: tirsdag og onsdag Medlemskab: 250 kr. pr. halvår, 175 kr. for studerende/pensionister/arbejdsløse. Formand: Jesper Gronenberg, / , Næstformand: Michael Nord, / , Hovedkasserer: Mads Friis Thomsen, , Folketingsrepræsentanter: Naser Khader / , Martin Lidegaard, / , Medlemmer af Borgerrepræsentationen: Klaus Bondam, / / , Inger Marie Bruun-Vierø Tanwir Ahmed, , Manu Sareen, , Monica B. Thon, ,

3 Indhold Leder: Mere metro?...2 Kend Kandidaten: Gitte Krasilnikoff...4 Trafik- og miljøgruppen...5 Julefrokost...5 Valg til de landspolitiske udvalg rigtig radikale udfordringer...6 Dagen en avis med lange overskrifter...8 Radikal Dialog postbesørget blad nr Udkommer 10 gange årligt Oplag: 1850 Tryk: Lito Tryk Redaktion: Anders Nielsen (ansvh.) Bogtrykkervej 16, 3.tv København NV Tlf / Susi Trolle Manu Sareen Mogens Hobolth (RUK) Internetredaktør: Marianne Asbæk Tlf.: Indlæg modtages på , diskette (DOS/Windows) eller på papir. Hvad tænker Tænketanken på? Du er delegeret! en kommentar Redaktionel kommentar om afstemningsmetoder Medlemstal med mere Rengøringshjælp søges Radikal Dialogs mailforum Stillingsopslag fra RU s landsforbund RUK s side Radikalenderen/arrangementer... bagsiden Det annoncerede interview om religion og politik kan desværre ikke bringes, da Sherin Khankan blev forhindret i at deltage. Vi genoptager serien så snart som muligt. Næste nummer: Deadline: 5. december kl Udkommer: ca. uge 50 Medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse: Pernille Høxbro: , , Folketingskandidater, Østre Storkreds: Naser Khader, Inger Marie Bruun-Vierø, Gitte Krasilnikoff, Mona Mejsen Westergaard, Ulf Lolk Larsen, Bent Kroghly, Birgitte Møller og Søren Bach. Vestre Storkreds: Martin Lidegaard, Karin Christensen, Peter Ravn Olesen, David Munis Zepernick, Lars Whitt og Charlotte Fischer Søndre Storkreds: Monica Thon, Sherin Khankan, Anders Lundt Hansen, Thomas Køhler og Finn Skjærlund. EU-kandidat: Camilla Hersom, , Bydelsformænd: Brønshøj/Husum/Vanløse: Kent Simonsen, , Frederiksberg: Rikke Danielsen, , Indre by/blaagaard: Hans Grishauge, , Nørrebro/Nordvest: Benny K. Nielsen, , Sundby/Christianshavn: Anders Hess Larsen, , Vesterbro/Valby: Kasper Johansen, , Østerbro: Gerda Berg, ,

4 Kend Kandidaten Gitte Krasilnikoff folketingskandidat i 6. kreds/østre storkreds Jeg er 35 år og folketingskandidat i 6. kreds i Østre Storkreds. Jeg er gift, og min mand har to delebørn på 5 og 7 år, som jeg har meget glæde af. Jeg har en økonomisk uddannelse (cand. merc. aud.) og en biologisk uddannelse (cand. agro.) bag mig. Jeg har i mange år arbejdet med økonomistyring som konsulent i private virksomheder og som selvstændig. Nu arbejder jeg på Landbohøjskolen som forskningsassistent og håber snart at komme i gang med en phd inden for plantebioteknologi. Hvornår og hvorfor blev du medlem af Det Radikale Venstre? Jeg blev medlem af DRV i sommeren 1997 drevet at et almindeligt politisk arrangement og lysten til at fordybe mig i de politiske forhold i samfundet. Jeg overvejede ikke et sekund, hvilket parti jeg skulle melde mig ind i det var jeg overhovedet ikke i tvivl om. Hvad er dit vigtigste politiske projekt? At leve i en mere retfærdig verden, hvor goderne fordeles geografisk mere lige og hvor menneskerettigheder og demokrati foldes ud på hele kloden, så vi kan leve trygt og glæde os over at alle vore medmennesker har det godt. Det betyder, at jeg har engageret mig i udenrigspolitik, herunder udviklingspolitik. Jeg drømmer om, at vi i EU kan få en fælles rummelig udenrigspolitik, så vi som europæere kan sætte en ny dagsorden for den globale politik. Det kræver først og fremmest, at vi afskaffer EU s landbrugsstøtte-ordning, så de fattigste lande kan få adgang til verdensmarkedet for primære produkter og dermed opnå udvikling. Jeg tror ikke på, at udviklingsbistanden kan løse uligheden den kan kun være med til at påvirke en udvikling i retning mod demokrati og respekt for menneskerettigheder. Udvikling af de fattigste lande kan kun ske via økonomisk vækst fra landenes egen produktion samt ved stabile politiske systemer, der tilgodeser borgerne i de pågældende lande. Og her skal EU spille en rolle, hvis vi tør. Jeg synes at vores parti har en alt for tynd og fløjbefængt miljø- og landbrugspolitik og det vil jeg gerne ændre. Stort set hele det danske landskab er opdyrket, og en meget stor del af jorden er landbrugsjord derfor er der en stor sammenhæng mellem landbrugspolitik og miljøpolitik. Et sundt dansk landskab og miljø opnås med regler for landbruget som tilgodeser miljø, landskabsforvaltning og højtydende landbrug, der producerer sunde fødevarer uden pesticider og cancerfremkaldende svampe (som følge af økologisk produktion). DRV er meget pro økologi. Økologi har nogle sunde tanker om at tænke i hele huse, men en af ulemperne er begrænsningen til brug af organisk gødning, som er stærkt forurenende samt begrænsning i ikke at ville benytte genteknologi. De pesticider, som bruges i konventionelt landbrug kan erstattes af sorter, der er resistente overfor ukrudt, insekt- og svampeangreb fremstillet ved traditionel forædling og/eller genteknologi. Løsningen er et nytænkende lysegrønt landbrug uden støtteordninger. Fortæl om din største succesoplevelse som kandidat Valget! At få 312 personlig stemmer ved sit første valg var en stor oplevelse efter en alt for kort og kold valgkamp. Min mand havde regnet ud, at jeg ville få 40 personlige stemmer udfra de venner og bekendte vi har på Østerbro, så han blev lang i ansigtet, da han hørte at jeg fik over 300 stemmer. Sådan et valg skaber jo forventninger om flere stemmer næste gang, især fordi jeg selv synes at jeg er væsentlig bedre rustet til næste gang og forhåbentlig får skabt en bedre valgkamp. En af de gode ting ved den sidste (min første) valgkamp var alle de mails jeg fik fra folk, der havde fundet min profil på Altinget.dk og havde nogle supplerende spørgsmål til mine holdninger. Det var meget positivt, at folk var meget kontante i deres tilbagemeldinger på mine svar du får ikke min stemme! eller du får min stemme! Fortæl om en sag, hvor du er (mere eller mindre) uenig i partiets officielle linie. Jeg er ikke enig i partiets holdning til folkekirken jeg mener at kirke og stat skal skilles ad både af respekt for den opfattelse, at alle borgere skal behandles ens uanset religiøs overbevisning, og fordi jeg mener, at den protestantiske kirke ikke opfylder sin plads som folkekirke i den næstekærlighed og rummelighed, den prædiker om. For mig at se er kirken fordømmende og virker udstødende selvfølgelig med undtagelser, hvor udvalgte præster og menigheder gør et kæmpe medmenneskeligt arbejde. For at få demokratiet tilbage i Folkekirken skal den være et tilvalg og ikke et fravalg det vil fremme kommunikationen og dynamikken mellem kirken og borgere. Vi trænger i partiet til en principiel diskussion om at ændre de socialdemokratiske revolverydelserne, som eksempelvis børnecheck for de højest lønnede. Det er absurd, at familier med en så høj indtægt, at de knap nok husker at de får kr. hvert kvartal, skal modtage penge fra staten. Om det svarer sig i administration er sekundært i denne diskussion det principielle i at ændre den form for ydelser er vigtigere! Så jeg er temmelig radikal 4 Radikal Dialog

5 Trafik- og miljøplan-gruppen Af Monica Thon & Peder Knudsen Mere Metro, bedre forhold for cyklerne, flere parkeringspladser til beboerne og regulering af biltrafikken. Disse er nogle af overskrifterne på de temaer, som indgår i den kommende Trafik- og Miljøplan for København. Synes du, at der er for meget snak om, at mere metro vil forringe den eksisterende kollektive trafik, at der er rigelig med parkeringspladser i København, og vil du ikke have mere regulering af biltrafikken i København? Ja, så er det tid til at komme op af sofaen og til at melde dig ind i den kommende Trafik- og Miljøplans ad hoc gruppe i Den Radikale Vælgerforening i København. Tiden er nemlig inde til igen at være med til at udvikle ideer om trafikafviklingen i København, for den 11. april 2002 besluttede Borgerrepræsentationen, at der skulle udarbejdes en ny trafik- og miljøplan for Københavns Kommune. Den første fase af udarbejdelsen er færdig. Fasen bestod af en dialogproces, hvor der bl.a. blev gennemført holdningsanalyser, borgermøder, samt kvalitative interviews med både eksperter og brugere. Dialogprocessen er nu afsluttet og uddrag af den er lagt ud på projektets hjemmeside Men selvom dialogprocessen er færdig, er der stadig brug for og mulighed for radikal indflydelse. Trafik- og miljøplanen er nemlig langt fra færdig. De første skitser er allerede udarbejdet, men til foråret (2003) vil den normale offentlighedsprocedure blive indledt. Det forventes, at Trafik- og Miljøplanen bliver endeligt vedtaget i løbet af sommeren Sideløbende med Københavns kommunes Trafik- og Miljøplan arbejder HUR på en Trafikplan Der er derfor mange muligheder for at få indflydelse og mange gode grunde til at søge indflydelse på den kommende Trafik- og Miljøplan. Vi har derfor planlagt, at etablere en arbejdsgruppe, som skal eksistere det næste ½ års tid og fokusere på Trafik- og Miljøplanen. Er du interesseret i at deltage i denne midlertidige trafik- og miljøgruppe så kontakt Monica Thon tel : eller Peder Knudsen, tel Julefrokost Vælgerforeningen holder julefrokost lørdag den 14. december kl Prisen er 50 kr, for hvilke man får et overdådigt tag selv bord med lune og kolde anretninger. Drikkevarer er for egen regning. Udover spisning og drikning vil der traditionen tro være et underholdende indslag, hvis indhold ikke skal afsløres på forhånd. Valg til de landspolitiske udvalg På hovedbestyrelsesmødet i oktober blev de følgende valgt til Det Radikale Venstres landspolitiske udvalg: Arbejdsmarkedspolitik: Kent Herholdt Simonsen Bolig- og bymiljøpolitik: Anders Nielsen Erhvervspolitik: Ulrik Møller Rasmussen Etisk udvalg: Maj Christiansen Kultur- og kirkepolitik: Hans Grishauge Landbrugs- og fødevareudv. Peter Jægerskou Miljø-, energi- og trafik: Bjarne Nielsen Retspolitik: Socialpolitik: Sundhedspolitik: Uddannelsespolitik: Birgitte Møller Malene Skytte Hansen Michael Nord Eva Bagge Poulsen Vedr. adresser og telefonnumre henvises til Vælgerforeningens sekretær, Frederik Berling, tlf Nr. 7/2002 5

6 25 rigtig radikale udfordringer De radikale repræsentanter i Borgerrepræsentationen har fordelt posterne mellem sig og trukket i arbejdstøjet. Her følger en liste med 25 udfordringer til den kommende tid. Monica Thon (Bygge & Teknik): Havnen er vores. Vi skal gøre Københavns Havn til byens nye park bare af vand. Desværre spænder Loven om Københavns Havn og dermed Københavns Havn A/S ben for os. Det skal laves om, så der kun er en planlægningsinstans. Trafik og miljøplan nu eller aldrig. Vi skal påvirke arbejdet med den i en meget synlig retning også i forhold til havnen. Vi vil have en fremadrettet trafik- og miljøplan. Vi har alt for længe ikke været udviklingsorienterede. Vi skal vi vide, hvad vi vil have, og hvilken vej vi vil gå. Vi skal arbejde tæt sammen med de radikale folketingspolitikere, og vi skal forholde os til virkeligheden. Meget mere renholdelsen af København. Kommunen overholder ikke sine forpligtelser på dette område. Vi skal have hjælp fra borgerne (som i Amsterdam). Vi skal have de forretningsdrivende til at hjælpe os. Boliger til os alle sammen. Vi skal øge mobiliteten i boligmassen og sikre at der kommer flere større lejligheder. Og vi skal sikre, at vi får en socialt differentieret boligmasse. Vi skal se på hele problematikken omkring kolonihaverne. Også her skal vi arbejde tæt sammen med folketingspolitikerne, som skal hjælpe den almene sektor med at forny sig. Parkeringspladser til Københavnerne. Vi skal have bygget P-anlæg og gerne privat drevne for de mange uinddrevne deklarationer vi har liggende i Københavns Kommune i forbindelse med nybyggeri. Inger Marie Bruun-Vierø (Sundhed & Omsorg): Loven om Hovedstadens Sygehusfællesskab (HS) skal laves om. Vi skal have klarhed over, hvem der bestiller behandlingsopgaver, og hvem der udfører dem, for det er politikerne, der har ansvaret for borgernes sundhed og skatteydernes penge. Vi skal have ansvaret for driften af HS placeret langt tydeligere, Omsorg for ældre skal ændres til at være hjælp til selvhjælp. Vi skal sikre, at livskvaliteten øges for de ældre. Vi skal sikre, at ressourcerne til træning og genoptræning udnyttes optimalt. Vi skal få de ældre til at bruge deres krop. Vi skal sikre kvaliteten i den københavnske ældrepleje. Vi skal gøre op med en ældrepolitik, der opfatter dem som ynkværdige. Vi skal arbejde for, at der oprettes en database, der gør os i stand til at udnytte de informationer, vi har, om de ældre meget mere aktivt. Vi skal undgå, at der kastes ressourcer ud i det blinde. Mange flere på banen. Vi skal inddrage tanken om Partnerskaber i ældrepolitikken og i det forebyggende sundhedsarbejde. Vi skal sikre, at det civile samfund får en aktiv rolle i vores velfærdssamfund. Alle har en rolle at spille. København skal tabe sig. Vi skal have maden tilbage på plejehjemmene og have sikret en fornyet kultur omkring måltidet. Og ikke kun i forhold til de ældre, men i forhold til os alle sammen. Mad skal være et synligt tema i arbejdet hos Sundhedsplejen, i daginstitutionerne og i skolen. Når vi spiser mad, vil vi ikke umyndiggøres. Den rigtige sundhedsydelse af høj kvalitet det rigtige sted. Den praktiserende læges åbningstid skal udvides, så den matcher udearbejdendes herunder børnefamiliers behov. Lægepraksis skal forankres i faglige fællesskaber for at sikre kvalitet og attraktive uddannelsesmiljøer. Vagtlæge og skadestue skal samarbejde, så borgerne får den mest relevante og billigste behandling. Manu Sareen (Familie & Arbejdsmarked): Børn og unges trivsel skal i fokus. Vi skal sikre, at der er et kreativt input i daginstitutionerne. Vi skal sikre, at vi i dette arbejde er med til at bryde den sociale arv. Ofte griber vi som myndighed alt for sent ind. Vi skal slippe berøringsangsten overfor dem, der har brug for os. Hvad bruger vi pengene til? Vi vil se dokumenterede resultater på det sociale område og gøre op med den ugennemsigtighed, der i dag præger området. Vi skal i langt højere grad benytte os af eksterne evalueringer på dette område. Vi vil gøre op med venstrefløjens patent på dette område. 6 Radikal Dialog

7 De gode børnehaver i København. Vi synes faktisk slet ikke, det går så dårligt på dette område, som dommedagsprofeterne nogle gange påstår. Vi skal blive bedre til at oplyse om den vifte af differentierede pasningstilbud, der rent faktisk findes. Aktiveringen skal på skinner. Vi skal have private aktører på banen og erkende, at den indsats, som Arbejdsformidlingen yder, langt fra slår til. Vi skal sørge for, at lederne i dette arbejde bliver meget bedre motiveret, end tilfældet er i dag. Vores medarbejdere skal have en meget bedre kultur. Gennem en intens kompetenceudvikling af de ca medarbejdere, der er på området skal vi øge kulturen omkring dette væsentlige arbejde. Vi skal sikre, at de er på forkant med de sociale problemer, dagens København har. Tanwir Ahmed (Unge & Uddannelse): Meget mere rummelighed i Folkeskolen. Vi vil se på incitamentsstrukturen i den københavnske folkeskole. Bruger vi de ressourcer, der er til rådighed, med en hensyntagen til barnets tarv? Vi har alt for mange specielle børn i folkeskolen. Hvis vi tror på rummeligheden, kan vi udvide grænsen for det normale barn. Kvaliteten skal måles og resultatet skal hjælpe os til forbedring. Vi skal ikke føre politik for Danmarks Lærerforening, men prøve at finde ud af, hvorfor kvaliteten af de københavnske folkeskoler er så svingende, selvom det socioøkonomiske udgangspunkt er identisk. Ikke mere mobning i skolen. Vi skal forpligte hver enkelt skole til at formulere en anti-mobbe-politik, der tager udgangspunkt i såvel forholdet mellem elev og elev, elev og lærer og lærer og lærer. Vi skal sende et kraftigt signal om, at vi ikke tolererer mobning i de københavnske skoler. Vi skal øge elevernes evne til selv at løse konflikter. Lektier a la Café au lait. Vi skal indlede et samarbejde med en masse forskellige frivillige organisationer for et få dette enorme projekt sat i søen. Vi skal se på, hvor vi kan inddrage de eksisterende tilbud og en øget koordinering mellem skolerne og fritidsordningerne. Mange flere skoler og endnu flere lokaler. Vi skal tage hul på de enorme udfordringer, der ligger i manglen af kapacitet på skoleområdet. Vi skal gøre op med hjemklasse-princippet og turde tage en diskussion om det virtuelle klasselokale. Vi skal sikre, at der ikke sker en skævvridning mellem nye og gamle folkeskoler i København. Vi skal sikre, at der ansættes højt kvalificerede skoleledere, der kan hjælpe os i denne proces. Klaus Bondam (Kultur & Fritid) Kultur er meget meget mere end kultur. Vi skal sikre, at der skabes en øget forståelse for, at en indsats på kulturområdet er en indsats til gavn for væksten og for byudviklingen. Jo flere, bedre og højt kvalificerede kulturtilbud, der er, jo mere tiltrækker vi erhverv, investeringer og turisme. Jo bedre adgang, vi har, til velfungerende idrætsfaciliteter, jo mere øges folkesundheden, sameksistensen og de sociale færdigheder. Idrætten er vores alle sammens ikke bare foreningernes. Vi skal anspore til, at der også ses på andre strukturer i idrætsdebatten end blot den traditionelle forening. Vi skal stille krav til foreningerne, og vi skal medvirke til, at deres administrative byrder lettes. Vi skal vise dem tillid og respekt for den store indsats, de gør. Børn har deres egen kultur. Vi vil sikre, at børn får adgang til kultur med børn og ikke kun for børn. Vi vil skabe frirum, hvor der er plads til, at de kan udvikle sig kreativt, selvstændigt og ansvarligt. Vores alle sammens bøger. Vi skal nytænke strukturen for det københavnske biblioteksvæsen. Med den enorme udvikling, der er på IT-området, er der al mulig grund til at turde tænke anderledes. Hvorfor er der egentlig stadig brug for et hovedbibliotek? Vi synes, at bibliotekerne skal udbygges til at have en meget bredere funktion i lokalsamfundet end i dag. København skal være en europæisk filmmetropol. Film skal ses i biografen. Og de skal ses, produceres, distribueres o.s.v. i København. Vi vil fortsætte det arbejde, vi har sat i gang i år, og arbejde for store og små filmfestivaller, filmfonde, filmkommission, inventarstøtte til mindre biografer, indretning af biografsale i medborgerhuse m.m. På BR-gruppens vegne Klaus Bondam gruppeformand Nr. 7/2002 7

8 Dagen en avis med lange overskrifter Anmeldt af Naja Alberdi Platzs Hvad forventer man af sin avis? At den skal være spektakulær hver dag? At man skal interessere sig for alle artiklerne hver dag? At avisen hver gang den kommer ind af døren, skal bibringe nye aspekter, nye informationer til ens liv? Eller er avisen, som så meget andet, en vanesag? Og kan man vænne sig til Dagen? Dagen er delt i A og B. Det er en avis der tydeligvis er skrevet af folk med forstand på at skrive, som Dagen også selv reklamerer med i deres prøveeksemplar, der er en lang lovprisning af egne færdigheder. Måske derfor forekommer det naturligt at avisen er delt op i en A-del og en B- del, eftersom bogstaver er denne avis helt store fetich; de bruger mange af dem, og de er stolte af det. De to dele er lige store, 16 sider hver, og hvor Dagen A indeholder hovedhistorie, nyheder, opinion og økonomi, indeholder Dagen B kultur, sport, og det, som Dagen kalder en læseroplevelse; hvilket vil sige en feature-artikel på andre aviser. Bagsiden på aviser er vigtige; der findes læsere der læser avisen bagfra. På Dagen har man en tegneserie, tegnet af amerikanske Chris Ware, der er tristere end regnvejr på en mandag; til gengæld er den sindssygt godt tegnet, med en fabelagtig narrativ udnyttelse af billedrammerne. Svær at placere politisk Dagen har en del slogan er, der cirkulerer på busserne og stilladserne rundt omkring i byen. Et af dem er at Dagen ikke er venstreorienteret eller højreorienteret, kun velorienteret. Udover en cadeau til tekstforfatteren på Dagens reklamebureau, er det værd at se nærmere på. Umiddelbart virker avisen som et sted, de radikale hører hjemme. Men det er mest fordi den målgruppe, der bliver ridset op i Dagen, passer med det segment, hvor der hentes flest radikale vælgere: veluddannet, yngre, interesseret i samfundsforhold, osv. Find selv flere adjektiver i kassen over selvforherligende formuleringer. En af de første udgaver af Dagen udråbte også Margrethe Vestager til fremtidens statsminister med et særdeles vellykket billede på forsiden. Her optrådte hun med så forskelligartede personer som Uffe Ellemann-Jensen, der ikke længere sidder i Folketinget, Christine Antorini, do, Lene Espersen og Bill Clinton; ingen sammenligning i øvrigt. Herefter hører det direkte radikale islæt op. Avisen har i de læste udgaver ikke givet synderligt udtryk for en politisk holdning. Det må komme an på en prøve, om chefredaktøren på 8 Radikal Dialog

9 Dagen en dag sender venskabelige breve til politikere, hvor han stiller sin avis til rådighed for langsigtede politiske formål, eller om avisen vedholdende forholder sig til den daglige politiske dagsorden med udgangspunkt i konkrete enkeltsager. Kræver tid af sin læser Hvis man leder efter hurtigere nyheder, skal man ikke læse Dagen. Det har vi Metro Express og Urban til; de koster ikke 15 kroner, (eller to euro), og er til at få alle vegne. Dagen lægger vægt på deres opinionssider, og har dertil indhentet opinioner fra prominente mennesker som Salman Rushdie, Umberto Eco og Manuel Castells, for at nævne nogle af de internationale Super Stars. Det er al ære værd. Disse internationale hoveder forholder sig naturligt nok ikke til indenrigsbegivenheder, hvilket Dagen sådan set ikke har et problem med. Spørgsmålet er om læserne i lige så høj grad som forventet er internationalt frem for lokalt orienteret. Dagen har, som noget uvant i danske aviser, indført en føljeton, hvor de blander fakta og fiktion til en fortælling, snarere end en artikel. Igen er det hele rigtigt godt skrevet. Men Dagen har, muligvis for ikke at trætte læserne, sært nok splittet teksten op i små kapitler. Det forvirrer mere end det samler. Avisen fyldt med lange artikler, og kræver tid af sin læser fra begyndelsen af, så der er ingen grund til at tro at læseren pludselig bliver træt efter en halv side. Dagen reklamerer med, at den er en avis fra folk der kan skrive, til folk der kan læse. Og det er rigtigt. Det er arrogant, men det er rigtigt. Spørgsmålet er om disse folk rent faktisk har lyst til at læse Dagen, eller om al denne skrift rammer forbi sin målgruppe, der ifølge Dagen tillægges alt godt, klogt og designbevidst. Undertegnede læser rammes i hvert fald af en svag følelse af irritation, når Dagen læses; den irritation, der fremkaldes af pralhalse og blærerøve. Det kan skyldes at reklame-prøveeksemplaret er blevet læst for grundigt. Det kan også skyldes at Dagen er en kende selvfed. Hvis man skal udlede noget af Dagens første udgivelser, må det være at de opfører sig som om de allerede har den læserskare, der skal til for at opretholde regelmæssig udgivelse af en avis. De lefler ikke for potentielle læsere, og er faktisk lidt kedelige. Det kan man på den ene side have respekt for, og på den anden undre sig over. Eller også forventer jeg for meget af Dagens redaktion måske er den bare en langsom starter, og de første aviser et udtryk for en ung redaktion, snarere end et udtryk for en avis, der nok ved hvad den er værd, og ikke behøver at reklamere med det. Eller også, og det er nok det mest sandsynlige, taget prøveeksemplaret i betragtning, er Dagen en kombination af de to ting: stadig uerfaren og ved at finde sig selv, men også med en god forståelse for sit eget potentiale. Måske har jeg bare ikke helt vænnet mig til Dagen endnu. Nr. 7/2002 9

10 Hvad tænker Tænketanken på? Af Anders Nielsen Sidst i oktober modtog redaktionen en invitation fra Manu Sareen til et møde i tænketanken. Der medfulgte en dagsorden, som osede af engagement og store armbevægelser, men blot fremgik det ikke helt klart, hvad det egentlig var for en sag, det hele drejede sig om. I sig selv burde dette oplæg være nok til at fange enhver redaktørs interesse, men for at slå hovedet på sømmet, var der tilføjet en enkelt detalje, der gjorde scenariet fuldkomment: I øvrigt vil vi gerne indføre en kagetradition Mødet fandt sted tirsdag den 5. november på sundhedsborgmester Inger Marie Bruun-Vierøs kontur på Københavns Rådhus, og der var alt i alt 15 deltagere incl. Manu Sareen, der har taget initiativ til at starte tænketanken som en slags baggrundsgruppe for sit arbejde i Borgerrepræsentationen, Margrethe Wivel og Naja Alberdi Platz, der er tænketankens sekretærer og undertegnede. Af indkaldelsen fremgik det, at også Elisabeth Arnold og Elsebeth Gerner har givet tilsagn om så vidt som muligt at deltage i møderne, men denne aften var åbenbart ikke en af de mulige. Nu er du måske efterhånden blevet utålmodig efter at vide, hvad det hele egentlig drejer sig om? Jamen det kan siges ganske klart og utvetydigt ved at citere fra målet i tænketankens arbejdspapir: Målet er at fremme en flerkulutrel kommune/stat, hvor alle bidrager positivt med deres ressourcer til vores fælles bedste, og hvor vi lever fredeligt sammen i respekt for hinandens forskelligheder. Det drejer sig med andre ord om integrationspolitik og i og med, at det er BR-gruppen, der er vært for møderne, så er det i første række integrationspolitikken i Københavns Kommune, der er omdrejningspunktet. Værdigrundlag for integration Når det kommer til aftenens møde, så spillede det omtalte arbejdspapir med titlen Værdigrundlag for integration en central rolle, fordi det meste af tiden gik med fremlæggelse og diskussion af dette papir. Udover indledningen med den citerede målsætning indeholder papiret afsnit om indsatsområder (daginstitutioner, skolen, ungdomsuddannelser og arbejdsmarkedet), særlige indsatsområder (kvinder og modersmålsundervisning/fremmedsprogsundervisning) og et afsnit, hvor de særlige forhold for henholdsvis indvandrere, flygtninge og ægteskabssammenførte hver især er omtalt. Meget af diskussionen handlede om det indledende afsnit, hvor der stod nogle overordnede principper på spil. I første omgang drejede det sig om begrebet flerkulturel betyder det, at vi lader alle kulturer være lige gode, uanset at der findes masser af eksempler på kulturtræk, som vi absolut ikke bryder os om. På den anden side står integration, som i en snæver forstand kan tolkes som et forsøg på at gøre alle ens, så indvandrernes oprindelige kultur udviskes, og vi går glip af den berigelse, som de kunne have bragt vores kultur. Efter lang tids diskussion var der overvejende stemning for, at ordet flerkulturel er at foretrække frem for multikulturel eller multietnisk først og fremmest ud fra en almindelig fornemmelse af, at flerkulturel i højere grad end de andre ord både kan rumme den berigelse, vi ønsker fra Tænketankens arbejdspapir kom virkelig på arbejde under aftenens diskussioner. 10 Radikal Dialog

11 Det var kun lige alt, at sundhedsborgmesterens store mødebord slog til. andre kulturer og den samhørighed, vi også ønsker for at kunne tale om et samfund, hvor vi alle bidrager positivt til vores fælles bedste. Meget tid gik derefter med at diskutere forholdet mellem de kontante lovbestemmelser, som vi alle skal rette os efter overfor et mere udefinerligt krav om at leve op til nogle fælles idealer såsom vores demokratiske tradition og de forpligtelser for den enkelte til at yde en indsats efter bedste evne, som velfærdssamfundet bygger på. Mens der ikke kan være tvivl om, at vi kan stille krav om, at lovene skal holdes, så kan man naturligvis ikke stille de samme kontante krav, når det gælder de mere bløde værdier. Undervejs i diskussionen blev det dog klart, at meget af det, der kan opfattes som bløde værdier, faktisk er omfattet af lovgivningen, men der bliver stadig områder tilbage, hvor vi står i en mere usikker tilstand. Der blev ikke fundet nogen håndfast konklusion, og der var heller ikke enighed om, hvor langt vi skal gå i retning af at forlange fælles normer. Mens der var bred opbakning til, at det skal være tilladt at blande sig og diskutere normer og traditioner på tværs af etniske og kulturelle skal, så blev der uenighed igen, da diskussionen kom ind på, hvor meget hensyn der skal tages til indvandrerne f.eks. i form af at oversætte til andre sprog. De svageste grupper Lidt udenfor det centrale tema kom diskussionen også ind på et mere problematisk emne. Mens de fleste indvandrere gennem uddannelse og andre integrationstiltag vil kunne leve op til kravet om at deltage i arbejdslivet på lige vilkår, så findes der grupper, der falder så langt udenfor, at det mere er et spørgsmål om at opretholde e ntålelig tilværelse på de vilkår, som de nu kan fungere under. Det kan dreje sig om traumatiserede flygtninge, men der blev også nævnt andre eksempler på indvandrere, som realistisk set aldrig vil få en fod indenfor på arbejdsmarkedet. Naturligvis findes der også danskere med store sociale problemer, men der er typisk tale om problemer af forskellig karakter, som kræver forskellige løsninger. Efter at have været med til tænketank-mødet vil jeg gerne anbefale det til alle, der interesserer sig for integrationspolitik. Og der er masser at tæge fat på endnu, for selvom vi brugtr en hel aften på at diskutere, så var det kun et hjørne af emnet, vi nåede igennem og dertil kommer så, at gruppen også skal fungere som baggrundsgruppe og inspirator for den praktiske politik, der skal føres i Borgerrepræsentationen. Og et videre perspektiv er naturligvis, at ideen kan udbredes til andre områder. På landspolitisk plan har vi noget lignende i de landspolitiske udvalg, som på lignende måde skal fungere som baggrundsgrupper for folketingsmedlemmerne. Til disse udvalg er der lige valgt nye amtsrepræsentanter (se side 7),men man kan deltage på lige fod uden at være valgt nogen steder. Så dermed er der blot tilbage at opfordre andre med interesse for den lokale politik til at tage initiativ til lignende baggrundsgrupper. Som eksemplet fra Tænketanken viser, behøver det ikke at være borgerrepræsentanten, der trækker hele læsset. Tænketanken holder møde første tirsdag i hver måned. Interesserede kan henvende sig til Manu Sareen enten på mail: eller telefon Og så skulle jeg i øvrigt hilse og sige, at det var en udmærket kage. Nr. 6/

12 Du er delegeret! en okmmentar til landsmødereportagen i sidste nr. Det er en god og indtryksmættet reportage fra årets landsmøde, Susi Trolle har skrevet i Radikal Dialog nr. 7. Der er flere elementer, som også folk med mange landsmøder bag sig bør tænke over (f. eks. udleveringen af helt nyt materiale søndag morgen). Mit egentlige ærinde er dog at påpege en problemstilling, som mange i et vist omfang også Susi Trolle overser vedr. landsmødet: Det er et delegeretmøde! Ingen repræsenterer kun sig selv! De repræsenterer dem, der har valgt dem som delegerede! Af Søren Bald landsformand Det fremgår af landsforbundets vedtægter 4, stk.2, at kredsene har ret til en delegeret for hver påbegyndt 15 medlemmer. Susi Trolle skriver, at man tager stilling til resolutionerne med håndsoprækning en fremgangsmåde, man kan diskutere, men hvis skriftlige afstemninger var en realitet, ville landsmødet skulle udvides til en uges tid, vil jeg tro, så for mig at se var denne fremgangsmåde helt på sin plads, men dog samtidig en anelse afslørende. Jeg vil blot sige, at man er i sin gode ret til at stemme ja og nej og blankt, som det nu passer til ens holdninger, viden og visioner. Slet og ret. Men samtidig må man vide, at man med håndsoprækningsfremgangsmåden kan komme til at skulle forklare sig, hvilket i og for sig er fundamentet i en politisk forening Når der ved et landsmøde kan kræves skriftlig afstemning af 25 delegerede, beror det på, at der kan være usikkerhed omkring en optælling ved håndsoprækning. Det skete en enkelt gang ved dette års landsmøde ved en afstemning om Femern-forbindelsen. Susi Trolles afsluttende argumentation er derfor også både god og rigtig. Når hun skriver, at man kan komme til at forklare sig, hvilket i og for sig er fundamentet i en politisk forening, så rammer hun lige præcis hovedet på sømmet. Men der et søm mere! Det er også vigtigt i enhver repræsentativt valgt forsamling, at vælgerne kan se eller få at vide, hvordan deres delegerede har stemt. Og landsmødet er en repræsentativt valgt forsamling, fordi det er et delegeretmøde. Derfor skal ingen kunne gemme sig bag en skriftlig afstemning, når det drejer sig om vedtagelser eller forkastelser af resolutioner. Og er man i tvivl, kan man heldigvis stemme blankt! Redaktoinel kommentar om afstemningsmetoder Med den diskussoin, der har været omkring afstemninger og afstemningsregler skal det lige præciseres, hvordan afstemning om resolutioner på landsmøderne foregår. I langt de fleste tilfælde stemmes ved håndsoprækning, hvor de delegerede rækker det udleverede stemmehæfte i vejret for at tilkendegive, hvordan der stemmes. Dirigenten, som fra sin ophøjede plads kan overskue hele salen, vil i de fleste tilfælde umiddelbart kunne afgøre, hvad vej flertallet går, og stemmerne bliver ikke talt op. Hvis stemmetallene ser lige ud, træder stemmetællerne i aktion. De udpegede stemmetællere tæller hver især de borde, de har fået udpeget og noterer tallene, og derefter tælles de enkelte stemmetælleres optællinger sammen. Da der på årets landsmøde skulle stemmes om et ændringsforslag om e nevt. Femerbælt-tunnel opstod der imidlertid tvivl om, om stemmetællerne havde talt de rigtige borde, og så dekreterede dirigenten skriftlig afstemning for at undgå lange diskussioner. I dette tilfælde var der altså ikke tale om, at 25 delegerede havde begæret skriftlig afstemning. Den regel kom til gengæld til anvendelse sidste år, da der skulle stemmes om homoseksuelles ret til at adoptere. Da blev det allerede inden den pågældende resolution kom til afstemning meddelt, at der var begæret skriftlig afstemning. Om årsagen til dette var et ønske om at få et nøjagtigt stemmetal, eller det skyldtes andre ting, kan der imidlertid ikke siges noget sikkert om, da vedtægterne blot siger, at 25 delegerede kan begære skriftlig afstemning uden krav om en bestemt begrundelse. an 12 Radikal Dialog

13 Medlemstal med mere Af Mads Friis Thomsen hovedkasserer Den radikale vælgerforening for København og Frederiksberg - Hovedstadens radikale - bestod ultimo oktober af 1768 medlemmer. Disse fordeler sig som vist på diagrammet. At summen af de syv bydelsforeninger og Frederiksberg ikke er 1768, skyldes en del medlemmer bosat i udlandet. Den radikale vælgerforening for København og Frederiksberg - Hovedstadens radikale - bestod ultimo oktober afdet er anden gang i år, at Østerbro runder 300 medlemmer. Fælles for alle bydelene er dog, at det er et bruttotal, således er der omkring 175 som endnu ikke har betalt kontingent for 2. halvår I år har vi fået 581 nye medlemmer, en tilgang som har stabiliseret sig omkring 40 pr. måned. 439 af vælgerforeningens medlemmer er indmeldt i 2001, 174 er fra 2000 og 112 er fra På grund af et teknisk uheld, var det ikke muligt, at udsende en opkrævning til betaling 1. november. Dette berører dog kun et fåtal af vælgerforeningens medlemmer. Har man tidligere modtaget en opkrævning på et beløb, man mener bør være et andet end det anførte. Vil det være en stor hjælp, hvis man indbetaler kontingentet på vælgerforeningens girokonto: , husk at anføre navn og gerne medlemsnummer. Fra nytår vil landsforbundet overtage kontingentopkrævningen. Dette vil i betydelig grad aflaste sekretariatet og kasseren. samtidig vil det spare vælgerforeningen for en væsentlig udgift til Betalingsservice medlemmer. Disse fordeler sig som følger Rengøringshjælp søges Er du under 18 år og mangler en skilling? Eller kender du nogen, som er det, og som har lyst til at tjene lidt ekstra ved at gøre rent for Radikal Ungdom og Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg? Arbejdsstedet er Radikal Ungdoms sekretariat, Ny Kongensgade 18, 5. tv, 1557 København V. Arbejdstid: tre timer hver anden uge. Løn: 60 kr. pr. time. Ansøgningsfrist: 5. december 2002 Kontakt: Radikal Ungdoms landskasserer Ditte Lauritzen Telefon Radikal Dialogs mailforum Du kan nu blive medlem af Radikal Dialogs mailforum og blive holdt orienteret om, hvad der sker i Radikal Dialogs redaktion. Medlemskabet er i sig selv ganske uforpligtende, men det er naturligvis tanken, at du som medlem skal have lejlighed til at komme med gode ideer, kommentarer til indholdet og den redaktionelle linie i Radikal Dialog og i det hele taget blande dig, så meget som du har lyst til. Rent praktisk vil det indebære, at du bliver skrevet på mailinglisten - så modtager du referater af redaktionsmøder og andet Nr. 6/

14 Stillingsopslag fra Radikal Ungdoms landsforbund: Radikal Ungdom er en åben organisation, hvor der er gode muligheder for personlig udvikling i et spændende miljø med direkte forbindelse til fremtidens beslutningstagere. Organisationen er præget af udvikling, seriøsitet og engagement. Radikal Ungdoms administrative og organisatoriske hjerte er sekretariatet, som har en sekretariatsleder, en sekretariatsassistent og en økonomimedarbejder som ansatte. Sekretariatet er beliggende Ny Kongensgade 18, 5. tv, 1557 København, hvor Radikal Ungdom deler lokaler med Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg. Sekretariatsleder Radikal Ungdom søger en sekretariatsleder 15 timer om ugen. Sekretariatslederens arbejdsopgaver udføres i samarbejde med sekretariatsassistenten, som arbejder på sekretariatet 2 timer om ugen. Arbejdet består i - daglig administration herunder medlemsregistrering, kontorhold og telefonpasning - kontakt til medlemmer og lokalforeninger - deltagelse i forretningsudvalgsmøder og valgudvalgsmøder Hovedparten af sekretariatslederens arbejde udføres på sekretariatet på faste ugentlige tidspunkter, mens en mindre del af arbejdstiden spares op til deltagelse i møder i forretningsudvalg og valgudvalg. En del af disse møder afholdes om aftenen og i weekender, og nogle møder afholdes udenfor København. Arbejdet som sekretariatsleder er meget selvstændigt og forudsætter evne til at prioritere og overskue flere arbejdsopgaver på samme tid. Der vil ved ansættelsen blive lagt vægt på kendskab til IT. Økonomimedarbejder Radikal Ungdom søger økonomimedarbejder 7 timer pr. måned. Økonomimedarbejderens arbejde består i bogføring og forskellige opgaver i forbindelse med økonomi og regnskab. Arbejdet tilrettelægges i samarbejde med Radikal Ungdoms landskasserer og forudsætter stor ordenssans og omhyggelighed. Bogføringen foregår i Concorde, og kendskab til programmet vil være en fordel. Det er dog ikke noget krav, da oplæring vil finde sted. Der vil ved ansættelsen blive lagt vægt på talforståelse og kendskab til IT. Arbejdstiden er fleksibel og kan tilrettelægges efter aftale, men skal fordeles over 2-3 gange pr. måned. For begge stillinger gælder: - Arbejdsstedet er Radikal Ungdoms sekretariat, Ny Kongensgade 18, 5. tv, 1557 København V - Lønnen er 90 kr. pr. time + evt. personligt tillæg - Ansøgningsfristen er 5. december 2002, og samtaler vil finde sted umiddelbart derefter. Der ønskes tiltrædelse snarest muligt Ansøgning sendes til Radikal Ungdoms sekretariat att. Ditte Lauritzen eller til Hvis du har spørgsmål vedrørende en af stillingerne, er du meget velkommen til at kontakte Radikal Ungdoms landskasserer Ditte Lauritzen på telefon eller ovenstående adresse. Se også stillingsopslagene på 14 Radikal Dialog

15 Ligestillingsudvalg i RUK Efter et inspirerende oplæg om kønspolitik en torsdag omkring den 8. marts, var vi en gruppe medlemmer af RUK, der besluttede os for at danne et udvalg, som skulle arbejde med ligestilling og kønsroller. Vi valgte at arbejde ud fra en målsætning om at skrive resolutioner om ligestilling til det nu netop overståede landsmøde i Radikal Ungdom. Udvalgets levetid var derfor tidsbegrænset. Vi mødtes ca. engang om måneden; og her var der livlig debat. I vores diskussioner prøvede vi at se på forskellige politikområder ud fra et kønsperspektiv bl.a. snakkede vi meget om arbejdsmarkedspolitik, da man der ser uligheder meget tydeligt. Vi fandt frem til, at det der er meget styrende for mænd og kvinder ud fra vores synspunkt var stereotyper og normer og begge køn skal styrkes i at træffe egne valg i stedet for at være styret af samfundsskabte stereotyper. Vi nåede også at deltage i sommeren debat om Arlas minimælk reklamer. Vi skrev bl.a. et læserbrev om dette. Denne debat viste også meget klart at vi har brug for at snakke om køn og hvordan vi opfatter og behandler hinanden. RUKalenderen Tilmelding til aktiviteterne er ikke nødvendig, medmindre det specifikt er anført Hvis andet ikke er anført afholdes mødet kl. 20:00 på: Sekretariatet, Ny Kongensgade 18, 5. tv., 1557 Kbh. V Torsdag 21. nov Torsdagsmøde med Hans Engell, Ekstrabladets chefredaktør kommer og diskutere medier og politik. Torsdag 28. nov Torsdagsmøde: Debat om værnepligt Denne aften har vi debat mellem RUs afgående næstformand, Jonathan Nielsen og Premierløjtnant af reserven, Rasmus Bøgh Johansen. Tirsdag 3. dec Europaudvalgsmøde Torsdag 5. dec Torsdagsmøde med Hanne Bech Hansen: Politidirektøren i Kbh. kommer på bøsøg i anledningen af topmødet. Lørdag d. 7 dec Julefrokost kl mere info følger, men bare sæt kryds i kalenderen! På landsmødet fik vi tre resolutioner vedtaget, desværre faldt vores forslag om et kønspolitisk afsnit i holdningsprogrammet. Men landsmødet veje er uransagelige. Der skete nemlig det, at årets temaudvalg fik emnet Ligestilling i samfundet. Heri ligger udover etnisk ligestilling og social ligestilling jo også kønnenes ligestilling. Så nu glæder vi os til sammen med RU ere i hele landet at tage nogle grundlæggende debatter om ligestilling i det danske samfund. Marie Kruchov RUKontakter Formand: Flemming Lauridsen: Næstformand: Mogens Hobolth: Nr. 6/

16 Postbae-sørget blad (0900 KHC)) Sæt kryds i 26. nov Debatmøde mellem Holger K og Marianne Jelved Kl. 19 holder Østerbro Bydelsforening sammen med SF på Østerbro et debatmøde mellem Holger K og Marianne Jelved. Emnet er Fremtidens politik kræver politiske forandringer. Sted: Krudttønden, Serridslevvej 2 - ved Gunnar NU-Hansens Plads. Alle er velkomne. Radikalenderen 27. nov Kl :: Åbent hovedbestyrelsesmøde i Vartov, Farvergade 27, opg. H, store sal. Her vil være politiske oplæg under temaet Trafikpolitik - hvordan får vi landspolitik og lokalpolitik til at spille samme ved radikal Folketingsmedlem Martin Lidegaard og radikal Borgerrepræsentationsmedlem Monica Thon, samt efterfølgende debat. Alle medlemmer er meget velkomne. 2. dec. Kandidathøring Sted: Ny Kongensgade 18, 5.tv. Tid: dec Kl : Tænketank for integrationspolitik. Sted: Københavns Rådhus, lokale 102 (indgang fra bagsiden). Tilmelding til Manu Sareen på tlf eller 11. dec Intromøde på Christiansborg Intromødet er for nye medlemmer eller medlemmer som ønsker at øge deres aktivitet og viden i forhold til den radikale vælgerforening i hovedstaden. Mødet foregår på Christiansborg med og inkluderer rundvisning, aktuel politisk orientering samt en efterfølgende introduktion til Vælgerforeningens organisatoriske opbygning, herunder også hvilke muligheder der er for at blive politisk aktiv. Tilmelding er nødvendig i god tid til sekretariatet på adressen: eller telefon dec Julefrokost i Vælgerforeningen NB! Kom til hyggelig julefrokost i Vælgerforeningen, Ny Kongensgade 18, 5. Tv. lørdag d. 14/12 kl. 14:00 og få diskuteret lidt radikal politik over et glas snaps og en sild. Tilmelding til sekretariatet på tlf eller mail. Vælgerforeningen har fået ny sekretær og nye træffetider: Fremover varetages sekretærjobbet af Frederik Berling, og han træffes tirsdage kl og onsdage kl på telefon Udgivelsesplan for Radikal Dialog: Nr. 9: Deadline 5. december kl Udkommer ca. uge 50

I dette nummer af nyhedsbrevet har vi tilbudt alle folketingskandidater at fortælle lidt om deres valgforberedelser.

I dette nummer af nyhedsbrevet har vi tilbudt alle folketingskandidater at fortælle lidt om deres valgforberedelser. 1. marts 2011 I dette nummer af nyhedsbrevet har vi tilbudt alle folketingskandidater at fortælle lidt om deres valgforberedelser. Længere nede kan du derfor møde nogle af Radikale Venstres jyske, fynske

Læs mere

Overalt i Danmark er Radikale Venstre gået aktivt ind i arbejdet med

Overalt i Danmark er Radikale Venstre gået aktivt ind i arbejdet med 1. oktober 2010 Overalt i Danmark er Radikale Venstre gået aktivt ind i arbejdet med at gøre Tag ansvarkampagnen til den største og flotteste kampagne, Radikale Venstre nogensinde har lavet uden for en

Læs mere

Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Valget i tal. 30.

Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Valget i tal. 30. 30. september 2011 Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Men hvem er de egentlig, disse nye radikale, hvoraf kun fem har siddet i Folketinget

Læs mere

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle 1. december 2011 Radikale Venstres politiske leder Margrethe Vestager er nyslået minister og allerede i fuld gang med at tage ansvar i Danmark og Europa. Radikal Politik interviewer økonomi- og indenrigsminister

Læs mere

Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Hvordan godtgør man en knust drøm?

Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Hvordan godtgør man en knust drøm? 1. februar 2011 Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Men vindes 2011-valget på internettet? Det korte svar er nej. Analyser af folketingsvalgene

Læs mere

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne.

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne. 1. november 2010 Folketingets traditionsrige åbning fandt sted tirsdag den 5. oktober. Hele Christiansborg emmede af højtidelig stemning, nysgerrighed og en altoverskyggende forventningsglæde. Omdrejningspunktet

Læs mere

Radikal Dialog. Generalforsamling. Indkaldelse til. I dette nr.: Maj 2003. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg

Radikal Dialog. Generalforsamling. Indkaldelse til. I dette nr.: Maj 2003. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg 4 Maj 2003 Radikal Dialog Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Indkaldelse til Generalforsamling I dette nr.: Indkaldelse til hovedgeneral-forsamling se side 5 Formandsberetning og

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Se eller gense Margrethe Vestagers tale på landsmødet

Se eller gense Margrethe Vestagers tale på landsmødet 1.oktober 2013 En solbeskinnet septemberweekend holdt Radikale Venstre sit årlige landsmøde. Afstemninger, taler, comeback til en Helveg og overraskelsesvisit fra en Price var blot nogle af højdepunkterne.

Læs mere

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram.

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram. RETSFORBUNDETS VEDTÆGTER Navn og formål 1. Partiets navn er Retsforbundet. 2. Eventuelle misbrug indberettes til landsledelsen. Landsledelsen træffer afgørelse om eventuel forfølgelse af sagen. 3. Partiets

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 TNS Gallup A/S

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1. Navn Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1) Foreningens navn er Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK, der forkortes DFUNK.

Læs mere

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet Referat fra Radikale Venstre Thy Mors generalforsamling onsdag d. 17. april 2013 kl. 19.30 i Plantagehuset 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere Henrik Bolt Jørgensen valgtes til dirigent og Peter

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004 DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG CVR nr. 13 94 64 42 Årsrapport 2004 Årsrapporten er godkendt på foreningens hovedgeneralforsamling København, den / 2005 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedtægter for SF København

Vedtægter for SF København Vedtægter for SF København 1 Navn og formål 1.1. Organisationens navn er SF Socialistisk Folkeparti, København, i daglig tale SF København. 1.1 SF København er underlagt SF Socialistisk Folkepartis generelle

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 Sommeren er ved at gå på hæld, og jeg håber, at man har nydt det typiske danske sommervejr, som må siges at være så uforudsigeligt. Bestyrelsen er atter i arbejdstøjet

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Radikale Venstre oplever for tiden en stor medlemsfremgang med ca. 200 nye medlemmer om måneden.

Radikale Venstre oplever for tiden en stor medlemsfremgang med ca. 200 nye medlemmer om måneden. 1. juli 2011 Radikale Venstre oplever for tiden en stor medlemsfremgang med ca. 200 nye medlemmer om måneden. Hele 1.650 personer har indmeldt sig i dette folketingsår, og samlet set er partiets medlemsforøgelse

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Eventkommunikation og udarbejdelse af image-strategi I Fællessekretariatet Sekstanten står vi sammen med fem almene boligorganisationer og fire

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

2. Kommentarer til og opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet den 12. december 2007.

2. Kommentarer til og opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet den 12. december 2007. Godkendt referat Bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Onsdag d. 16. januar kl. 15 18.00 Til stede: Isak næstformand Cathrine Kristina Lars Fra sekretariatet: Steffen (ordstyrer), Miriam og Ditte (referent) Afbud:

Læs mere

Martin Lidegaard skriver energipolitisk historie. 2. april 2012

Martin Lidegaard skriver energipolitisk historie. 2. april 2012 2. april 2012 I første halvår af 2012 sidder Danmark på formandskabet i EU. Det giver landets seks radikale ministre en unik mulighed for at sætte dagsordenen i unionen. Som del af den danske regering

Læs mere

Vedtægter for Storkreds Sjælland Alternativet Vedtaget i Sorø d. 4. oktober 2014

Vedtægter for Storkreds Sjælland Alternativet Vedtaget i Sorø d. 4. oktober 2014 Vedtægter for Storkreds Sjælland Alternativet Vedtaget i Sorø d. 4. oktober 2014 Vedtægter for Storkreds Sjælland - ALTERNATIVET 1 Navn og omfang Stk. 1. Navnet på storkredsen er Sjælland, herefter i vedtægterne

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Seniorbofællesskabet Den 3. Revle. Vore valg Vore erfaringer

Seniorbofællesskabet Den 3. Revle. Vore valg Vore erfaringer Seniorbofællesskabet Den 3. Revle Vore valg Vore erfaringer November 2014 Oplægget omfatter Almindeligste fremgangsmåde ved oprettelse af seniorbofællesskaber de seneste 15 år Vores lange forløb i korte

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse. Socialdemokratiet i Århus Kommune

Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse. Socialdemokratiet i Århus Kommune Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse Socialdemokratiet i Århus Kommune et helt århus - hvordan?...3 børn og unge...4 kultur og borgerservice...5 sociale forhold og beskæftigelse...6

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Erik Albæk, Arjen van Dalen & Claes de Vreese Center for Journalistik Institut for Statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

Radikal Ungdoms Landsmøde 2004 Odense, Ejby Skole 29. - 31. oktober 2004

Radikal Ungdoms Landsmøde 2004 Odense, Ejby Skole 29. - 31. oktober 2004 Radikal Ungdoms Landsmøde 2004 Odense, Ejby Skole 29. - 31. oktober 2004 Åbning af Landsmødet ved de landsmødeansvarlige... 5 Officiel åbning af Landsmødet... 5 Valg af dirigenter, protokolførere, stemmetællere

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Dato: Onsdag den 22. 08.2012, kl. 19 Sted: Susanne Thorkilsen, Ordrup Jagtvej 2, 2920 Charlottenlund Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST Steen Dawids, SD Charlotte

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

2.0 Mediedækning. Mediedækning Fortællingen Anne- Helene og Tine

2.0 Mediedækning. Mediedækning Fortællingen Anne- Helene og Tine 2.0 Mediedækning Der er skrevet rigtig meget om angst, og derfor har det været nødvendigt for os at afgrænse vores søgning om emnet virkelig meget for at kunne overskue materialet. Vi har taget udgangspunkt

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Referat af Generalforsamling

Referat af Generalforsamling Referat af Generalforsamling Dato: 20. april 2013 Tid: kl. 11.00 Sted: Vejle Center Hotel Årsmødet indledes med sang. Årets solfanger. Tag da kun min sidste spinkle mønt. Livets sol er min den sidste del

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Torsdag den 21. maj 2015 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2014 Livet skal leves hele livet Formands Nyt nr.1, februar 2014 Kære formænd. Foråret er på vej, de lyse timer bliver flere og flere og det første år med fuldtidsbetjening af sekretariatet

Læs mere

Referat - af møde i Forretningsudvalget 18 19. november 06 på Sekretariatet

Referat - af møde i Forretningsudvalget 18 19. november 06 på Sekretariatet Referat - af møde i Forretningsudvalget 18 19. november 06 på Sekretariatet Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Justering af dagsorden 3. Godkendelse af referater 4. Status på Forretningsudvalget

Læs mere

Referat Integrationsrådet's møde Onsdag den 20-05-2015 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Integrationsrådet's møde Onsdag den 20-05-2015 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Integrationsrådet's møde Onsdag den 20-05-2015 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Kieu Nguyen, Veeravaharan Sivagnansundaram-Selvam, Banafsheh Razavian, Omer

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Ø-mærk din kommune. Stem på Enhedslisten ved kommunevalget den 19. november. roedovre.enhedslisten.dk

Ø-mærk din kommune. Stem på Enhedslisten ved kommunevalget den 19. november. roedovre.enhedslisten.dk Ø-mærk din kommune Stem på Enhedslisten ved kommunevalget den 19. november Rød grønt engagement i Rødovre Enhedslisten er mere end landspolitik. Men vilkårene for kommunalpolitik hænger sammen med beslutningerne

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Risskov civile Hundeførerforening.

Risskov civile Hundeførerforening. Bankkonto: 7110-1096775 Adresse på træningsplads: Viengevej 7, 8240 Risskov. Cvr. nr.: 34175640 Forslag til ændring af landsforeningens vedtægter 5,7,10,12 og 14 stk 1. vedrørende ansættelse og godkendelse

Læs mere

Kom med til landsmødet eller følg med via Facebook

Kom med til landsmødet eller følg med via Facebook 2. september 2013 Prøv at forestille dig, hvis vi var flere som dig. Hvis vi var flere, der tog ansvar. Flere der var med til at præge og udvikle den politik, som bliver ført. Som var med til at skabe

Læs mere

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30.

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N Dagsorden 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd

Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd Kapitel 1: Navn og formål 1 Foreningens navn er Netværket af Ungdomsråd Stk. 2 Foreningens navn forkortes officielt NAU 2 Netværket af Ungdomsråd er et landsdækkende,

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Husk: Nød i Præstegården

Husk: Nød i Præstegården NR. 118 NOVEMBER 2004 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Husk: Nød i Præstegården 1 Medlemsnyt. Indmeldelser: Udmeldelser: Anne-Birgitte Helbo Rosenlunden 20 5471 Søndersø

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Golf og Lederudvikling!

Golf og Lederudvikling! Golf og Lederudvikling! Golf og Lederudvikling! Kan man lære om ledelse på en golfbane eller er det blot en undskyldning for en god dag væk fra kontoret? Ja, ja, ja meget endda! En forudsætning for at

Læs mere

-POSTEN. Roadshow med Søren Søndergaard

-POSTEN. Roadshow med Søren Søndergaard -POSTEN Medlemsblad for Enhedslisten de rød-grønne i Odense 1 1 2009 Roadshow med Søren Søndergaard Tirsdag den 17. februar kl. 19 har vi arrangeret roadshow med Søren Søndergaard, medlem af EU-parlamentet

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningen er blevet opmærksom på, at Billund Kommune i en nyhed på kommunens hjemmeside den 30. januar 2009 omtaler et kursus,

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

4 SYD Afdelingsbestyrelsen

4 SYD Afdelingsbestyrelsen 4 SYD Afdelingsbestyrelsen Referat - Beboermøde med regnskab og valg Tirsdag den 28. april 2009 klokken 19:00 i beboerhuset Ørnen 1. Valg af dirigent Søren Mathiesen 2. Valg af referent Flemming V. Wallin

Læs mere

Referat for Generalforsamlingen i Danske Karpefiskere 2006

Referat for Generalforsamlingen i Danske Karpefiskere 2006 Referat for Generalforsamlingen i Danske Karpefiskere 2006 Start: 14.30 Antal til stede: 3 medlemmer + bestyrelsen 1. Valg af dirigent Rikard Jensen foreslås af bestyrelsen til dirigent. Dirigenten bekræfter,

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Hovedbestyrelsesmøde den 26. juni 2015 Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92 5592 Ejby og 27. juni 2015 på Ungdomslejren Skallebøllecentret, Vissenbjerg

Læs mere