Radikal Dialog. I dette nr.: 8November Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg. Martin Lidegaard om metroen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Radikal Dialog. I dette nr.: 8November 2002. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg. Martin Lidegaard om metroen."

Transkript

1 8November 2002 Radikal Dialog Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg I dette nr.: Martin Lidegaard om metroen Kend Kandidaten: Gitte Krasiknikoff 25 udfordringer for BR-gruppen Naja Alberdi Platz om Dagen Anders Nielsen om Tænketanken for integrationspolitik

2 Mere metro? Så blev det endelig M-dag. Københavnerne har fået deres metro! Det har kostet sved, tårer og penge. Rigtig mange penge. 11 milliarder, hvilket er det dobbelte af de budgetterede omkostninger. Samtidig har der været så mange elementære fodfejl og administrative bommerter i processen, at der selv med den bedste vilje må gives meget få points for det kunstneriske indtryk. Som radikal må det også være mig tilladt at påpege, at mange af problemerne skyldes konstruktionen med Ørestadsselskabet, som vi fra starten var skeptiske over for, og som da også viste sig at gøre processen mindre gennemskuelig og invitere til ansvarsforflygtigelse på alle niveauer. Af Martin Lidegaard MF, trafikordfører i folketingsgruppen Folketingskandidat i Vestre Storkreds Heldigvis ser det ud til, at alle trængsler er endt med en metro, som københavnerne er glade for. Den er allerede blevet et hit blandt fastboende, pendlere og turister. Vognene er fyldt godt op med passagerer og succesen betyder, at stadig flere spørger om metroen skal udbygges og om de radikale støtter en sådan udbygning. Lad det derfor være sagt med det samme: Det er en tanke, der efter min mening ikke bør ligge os fjernt, og som også indgik i folketingsgruppens udspil om fremtidens hovedstad fra april Hvis København skal kunne vokse til en europæisk metropol en udvikling der har været godt undervejs i de seneste 10 år er det helt afgørende, at den kollektive transport får et løft. Skrækscenariet fra andre storbyer er, at vores hovedstad dermed skal ende som én stor trafikprop. Det må ikke ske, og derfor skal vi tænke langsigtet. Det positive ved en metro er, at den er hurtig, komfortabel og har en høj regularitet, hvilket er det som brugere af kollektiv trafik efterspørger mest. Derudover er en metro ideel, fordi den ikke stjæler pladsen fra biler, cyklister eller fodgængere, hvilket alternativer som busser og sporvogne gør. Derfor er det umiddelbart mest logisk at fuldføre metro-projektet til en fuld cityring, og måske endda på sigt drømme om at også brokvartererne betjenes med metro. Et metronet af den kaliber anslås at ville opnå et dagligt passagertal på mindst Det vil give nogle fantastiske muligheder for at trafiksanere store dele af centrum, så der stadig er plads til dem, der ikke kan klare sig uden bilen, samtidig med at vi får flere grønne områder, åbne pladser og støjsvage omgivelser. Men den euforiske stemning skal selvfølgelig ikke løbe af med os. For det første skal drømmene jo finansieres. Erfaringerne med metrobyggeri overalt i verden viser en systematisk tilbøjelighed til at undervurdere omkostningerne og overvurdere passagergrundlaget. Derfor må vi nøje følge passagerudviklingen i den eksisterende metro, ligesom vi nøgternt må diskutere, hvad vi ellers kunne få af kollektiv trafik i hovedstaden for de ca. 15 milliarder kroner, som en cityring realistisk set kommer til at koste. Hvilket fører til den vigtigste pointe: Det må først og fremmest være københavnerne selv især de radikale af slagsen! der skal have indflydelse på, hvilken trafik de ønsker i fremtiden. Ligesom de selv må bære en del af finansieringen. Beslutningerne skal ikke trumfes igennem på Christiansborg eller bag Ørestadsselskabets tykke mure. Det bliver en spændende debat, ligesom det bliver spændende at følge de kommende måneder for at se hvordan metroen bliver brugt, når den første begejstring har lagt sig. Men foreløbig må jeg tilstå, at M for mig står for Muligheder og for mere Metro! Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Hovedstadens Radikale Venstre Ny Kongensgade 18, 5.tv København V, tlf/fax , Giro: Internet: Sekretariat: Frederik Berling, telefontid: tirsdag og onsdag Medlemskab: 250 kr. pr. halvår, 175 kr. for studerende/pensionister/arbejdsløse. Formand: Jesper Gronenberg, / , Næstformand: Michael Nord, / , Hovedkasserer: Mads Friis Thomsen, , Folketingsrepræsentanter: Naser Khader / , Martin Lidegaard, / , Medlemmer af Borgerrepræsentationen: Klaus Bondam, / / , Inger Marie Bruun-Vierø Tanwir Ahmed, , Manu Sareen, , Monica B. Thon, ,

3 Indhold Leder: Mere metro?...2 Kend Kandidaten: Gitte Krasilnikoff...4 Trafik- og miljøgruppen...5 Julefrokost...5 Valg til de landspolitiske udvalg rigtig radikale udfordringer...6 Dagen en avis med lange overskrifter...8 Radikal Dialog postbesørget blad nr Udkommer 10 gange årligt Oplag: 1850 Tryk: Lito Tryk Redaktion: Anders Nielsen (ansvh.) Bogtrykkervej 16, 3.tv København NV Tlf / Susi Trolle Manu Sareen Mogens Hobolth (RUK) Internetredaktør: Marianne Asbæk Tlf.: Indlæg modtages på , diskette (DOS/Windows) eller på papir. Hvad tænker Tænketanken på? Du er delegeret! en kommentar Redaktionel kommentar om afstemningsmetoder Medlemstal med mere Rengøringshjælp søges Radikal Dialogs mailforum Stillingsopslag fra RU s landsforbund RUK s side Radikalenderen/arrangementer... bagsiden Det annoncerede interview om religion og politik kan desværre ikke bringes, da Sherin Khankan blev forhindret i at deltage. Vi genoptager serien så snart som muligt. Næste nummer: Deadline: 5. december kl Udkommer: ca. uge 50 Medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse: Pernille Høxbro: , , Folketingskandidater, Østre Storkreds: Naser Khader, Inger Marie Bruun-Vierø, Gitte Krasilnikoff, Mona Mejsen Westergaard, Ulf Lolk Larsen, Bent Kroghly, Birgitte Møller og Søren Bach. Vestre Storkreds: Martin Lidegaard, Karin Christensen, Peter Ravn Olesen, David Munis Zepernick, Lars Whitt og Charlotte Fischer Søndre Storkreds: Monica Thon, Sherin Khankan, Anders Lundt Hansen, Thomas Køhler og Finn Skjærlund. EU-kandidat: Camilla Hersom, , Bydelsformænd: Brønshøj/Husum/Vanløse: Kent Simonsen, , Frederiksberg: Rikke Danielsen, , Indre by/blaagaard: Hans Grishauge, , Nørrebro/Nordvest: Benny K. Nielsen, , Sundby/Christianshavn: Anders Hess Larsen, , Vesterbro/Valby: Kasper Johansen, , Østerbro: Gerda Berg, ,

4 Kend Kandidaten Gitte Krasilnikoff folketingskandidat i 6. kreds/østre storkreds Jeg er 35 år og folketingskandidat i 6. kreds i Østre Storkreds. Jeg er gift, og min mand har to delebørn på 5 og 7 år, som jeg har meget glæde af. Jeg har en økonomisk uddannelse (cand. merc. aud.) og en biologisk uddannelse (cand. agro.) bag mig. Jeg har i mange år arbejdet med økonomistyring som konsulent i private virksomheder og som selvstændig. Nu arbejder jeg på Landbohøjskolen som forskningsassistent og håber snart at komme i gang med en phd inden for plantebioteknologi. Hvornår og hvorfor blev du medlem af Det Radikale Venstre? Jeg blev medlem af DRV i sommeren 1997 drevet at et almindeligt politisk arrangement og lysten til at fordybe mig i de politiske forhold i samfundet. Jeg overvejede ikke et sekund, hvilket parti jeg skulle melde mig ind i det var jeg overhovedet ikke i tvivl om. Hvad er dit vigtigste politiske projekt? At leve i en mere retfærdig verden, hvor goderne fordeles geografisk mere lige og hvor menneskerettigheder og demokrati foldes ud på hele kloden, så vi kan leve trygt og glæde os over at alle vore medmennesker har det godt. Det betyder, at jeg har engageret mig i udenrigspolitik, herunder udviklingspolitik. Jeg drømmer om, at vi i EU kan få en fælles rummelig udenrigspolitik, så vi som europæere kan sætte en ny dagsorden for den globale politik. Det kræver først og fremmest, at vi afskaffer EU s landbrugsstøtte-ordning, så de fattigste lande kan få adgang til verdensmarkedet for primære produkter og dermed opnå udvikling. Jeg tror ikke på, at udviklingsbistanden kan løse uligheden den kan kun være med til at påvirke en udvikling i retning mod demokrati og respekt for menneskerettigheder. Udvikling af de fattigste lande kan kun ske via økonomisk vækst fra landenes egen produktion samt ved stabile politiske systemer, der tilgodeser borgerne i de pågældende lande. Og her skal EU spille en rolle, hvis vi tør. Jeg synes at vores parti har en alt for tynd og fløjbefængt miljø- og landbrugspolitik og det vil jeg gerne ændre. Stort set hele det danske landskab er opdyrket, og en meget stor del af jorden er landbrugsjord derfor er der en stor sammenhæng mellem landbrugspolitik og miljøpolitik. Et sundt dansk landskab og miljø opnås med regler for landbruget som tilgodeser miljø, landskabsforvaltning og højtydende landbrug, der producerer sunde fødevarer uden pesticider og cancerfremkaldende svampe (som følge af økologisk produktion). DRV er meget pro økologi. Økologi har nogle sunde tanker om at tænke i hele huse, men en af ulemperne er begrænsningen til brug af organisk gødning, som er stærkt forurenende samt begrænsning i ikke at ville benytte genteknologi. De pesticider, som bruges i konventionelt landbrug kan erstattes af sorter, der er resistente overfor ukrudt, insekt- og svampeangreb fremstillet ved traditionel forædling og/eller genteknologi. Løsningen er et nytænkende lysegrønt landbrug uden støtteordninger. Fortæl om din største succesoplevelse som kandidat Valget! At få 312 personlig stemmer ved sit første valg var en stor oplevelse efter en alt for kort og kold valgkamp. Min mand havde regnet ud, at jeg ville få 40 personlige stemmer udfra de venner og bekendte vi har på Østerbro, så han blev lang i ansigtet, da han hørte at jeg fik over 300 stemmer. Sådan et valg skaber jo forventninger om flere stemmer næste gang, især fordi jeg selv synes at jeg er væsentlig bedre rustet til næste gang og forhåbentlig får skabt en bedre valgkamp. En af de gode ting ved den sidste (min første) valgkamp var alle de mails jeg fik fra folk, der havde fundet min profil på Altinget.dk og havde nogle supplerende spørgsmål til mine holdninger. Det var meget positivt, at folk var meget kontante i deres tilbagemeldinger på mine svar du får ikke min stemme! eller du får min stemme! Fortæl om en sag, hvor du er (mere eller mindre) uenig i partiets officielle linie. Jeg er ikke enig i partiets holdning til folkekirken jeg mener at kirke og stat skal skilles ad både af respekt for den opfattelse, at alle borgere skal behandles ens uanset religiøs overbevisning, og fordi jeg mener, at den protestantiske kirke ikke opfylder sin plads som folkekirke i den næstekærlighed og rummelighed, den prædiker om. For mig at se er kirken fordømmende og virker udstødende selvfølgelig med undtagelser, hvor udvalgte præster og menigheder gør et kæmpe medmenneskeligt arbejde. For at få demokratiet tilbage i Folkekirken skal den være et tilvalg og ikke et fravalg det vil fremme kommunikationen og dynamikken mellem kirken og borgere. Vi trænger i partiet til en principiel diskussion om at ændre de socialdemokratiske revolverydelserne, som eksempelvis børnecheck for de højest lønnede. Det er absurd, at familier med en så høj indtægt, at de knap nok husker at de får kr. hvert kvartal, skal modtage penge fra staten. Om det svarer sig i administration er sekundært i denne diskussion det principielle i at ændre den form for ydelser er vigtigere! Så jeg er temmelig radikal 4 Radikal Dialog

5 Trafik- og miljøplan-gruppen Af Monica Thon & Peder Knudsen Mere Metro, bedre forhold for cyklerne, flere parkeringspladser til beboerne og regulering af biltrafikken. Disse er nogle af overskrifterne på de temaer, som indgår i den kommende Trafik- og Miljøplan for København. Synes du, at der er for meget snak om, at mere metro vil forringe den eksisterende kollektive trafik, at der er rigelig med parkeringspladser i København, og vil du ikke have mere regulering af biltrafikken i København? Ja, så er det tid til at komme op af sofaen og til at melde dig ind i den kommende Trafik- og Miljøplans ad hoc gruppe i Den Radikale Vælgerforening i København. Tiden er nemlig inde til igen at være med til at udvikle ideer om trafikafviklingen i København, for den 11. april 2002 besluttede Borgerrepræsentationen, at der skulle udarbejdes en ny trafik- og miljøplan for Københavns Kommune. Den første fase af udarbejdelsen er færdig. Fasen bestod af en dialogproces, hvor der bl.a. blev gennemført holdningsanalyser, borgermøder, samt kvalitative interviews med både eksperter og brugere. Dialogprocessen er nu afsluttet og uddrag af den er lagt ud på projektets hjemmeside Men selvom dialogprocessen er færdig, er der stadig brug for og mulighed for radikal indflydelse. Trafik- og miljøplanen er nemlig langt fra færdig. De første skitser er allerede udarbejdet, men til foråret (2003) vil den normale offentlighedsprocedure blive indledt. Det forventes, at Trafik- og Miljøplanen bliver endeligt vedtaget i løbet af sommeren Sideløbende med Københavns kommunes Trafik- og Miljøplan arbejder HUR på en Trafikplan Der er derfor mange muligheder for at få indflydelse og mange gode grunde til at søge indflydelse på den kommende Trafik- og Miljøplan. Vi har derfor planlagt, at etablere en arbejdsgruppe, som skal eksistere det næste ½ års tid og fokusere på Trafik- og Miljøplanen. Er du interesseret i at deltage i denne midlertidige trafik- og miljøgruppe så kontakt Monica Thon tel : eller Peder Knudsen, tel Julefrokost Vælgerforeningen holder julefrokost lørdag den 14. december kl Prisen er 50 kr, for hvilke man får et overdådigt tag selv bord med lune og kolde anretninger. Drikkevarer er for egen regning. Udover spisning og drikning vil der traditionen tro være et underholdende indslag, hvis indhold ikke skal afsløres på forhånd. Valg til de landspolitiske udvalg På hovedbestyrelsesmødet i oktober blev de følgende valgt til Det Radikale Venstres landspolitiske udvalg: Arbejdsmarkedspolitik: Kent Herholdt Simonsen Bolig- og bymiljøpolitik: Anders Nielsen Erhvervspolitik: Ulrik Møller Rasmussen Etisk udvalg: Maj Christiansen Kultur- og kirkepolitik: Hans Grishauge Landbrugs- og fødevareudv. Peter Jægerskou Miljø-, energi- og trafik: Bjarne Nielsen Retspolitik: Socialpolitik: Sundhedspolitik: Uddannelsespolitik: Birgitte Møller Malene Skytte Hansen Michael Nord Eva Bagge Poulsen Vedr. adresser og telefonnumre henvises til Vælgerforeningens sekretær, Frederik Berling, tlf Nr. 7/2002 5

6 25 rigtig radikale udfordringer De radikale repræsentanter i Borgerrepræsentationen har fordelt posterne mellem sig og trukket i arbejdstøjet. Her følger en liste med 25 udfordringer til den kommende tid. Monica Thon (Bygge & Teknik): Havnen er vores. Vi skal gøre Københavns Havn til byens nye park bare af vand. Desværre spænder Loven om Københavns Havn og dermed Københavns Havn A/S ben for os. Det skal laves om, så der kun er en planlægningsinstans. Trafik og miljøplan nu eller aldrig. Vi skal påvirke arbejdet med den i en meget synlig retning også i forhold til havnen. Vi vil have en fremadrettet trafik- og miljøplan. Vi har alt for længe ikke været udviklingsorienterede. Vi skal vi vide, hvad vi vil have, og hvilken vej vi vil gå. Vi skal arbejde tæt sammen med de radikale folketingspolitikere, og vi skal forholde os til virkeligheden. Meget mere renholdelsen af København. Kommunen overholder ikke sine forpligtelser på dette område. Vi skal have hjælp fra borgerne (som i Amsterdam). Vi skal have de forretningsdrivende til at hjælpe os. Boliger til os alle sammen. Vi skal øge mobiliteten i boligmassen og sikre at der kommer flere større lejligheder. Og vi skal sikre, at vi får en socialt differentieret boligmasse. Vi skal se på hele problematikken omkring kolonihaverne. Også her skal vi arbejde tæt sammen med folketingspolitikerne, som skal hjælpe den almene sektor med at forny sig. Parkeringspladser til Københavnerne. Vi skal have bygget P-anlæg og gerne privat drevne for de mange uinddrevne deklarationer vi har liggende i Københavns Kommune i forbindelse med nybyggeri. Inger Marie Bruun-Vierø (Sundhed & Omsorg): Loven om Hovedstadens Sygehusfællesskab (HS) skal laves om. Vi skal have klarhed over, hvem der bestiller behandlingsopgaver, og hvem der udfører dem, for det er politikerne, der har ansvaret for borgernes sundhed og skatteydernes penge. Vi skal have ansvaret for driften af HS placeret langt tydeligere, Omsorg for ældre skal ændres til at være hjælp til selvhjælp. Vi skal sikre, at livskvaliteten øges for de ældre. Vi skal sikre, at ressourcerne til træning og genoptræning udnyttes optimalt. Vi skal få de ældre til at bruge deres krop. Vi skal sikre kvaliteten i den københavnske ældrepleje. Vi skal gøre op med en ældrepolitik, der opfatter dem som ynkværdige. Vi skal arbejde for, at der oprettes en database, der gør os i stand til at udnytte de informationer, vi har, om de ældre meget mere aktivt. Vi skal undgå, at der kastes ressourcer ud i det blinde. Mange flere på banen. Vi skal inddrage tanken om Partnerskaber i ældrepolitikken og i det forebyggende sundhedsarbejde. Vi skal sikre, at det civile samfund får en aktiv rolle i vores velfærdssamfund. Alle har en rolle at spille. København skal tabe sig. Vi skal have maden tilbage på plejehjemmene og have sikret en fornyet kultur omkring måltidet. Og ikke kun i forhold til de ældre, men i forhold til os alle sammen. Mad skal være et synligt tema i arbejdet hos Sundhedsplejen, i daginstitutionerne og i skolen. Når vi spiser mad, vil vi ikke umyndiggøres. Den rigtige sundhedsydelse af høj kvalitet det rigtige sted. Den praktiserende læges åbningstid skal udvides, så den matcher udearbejdendes herunder børnefamiliers behov. Lægepraksis skal forankres i faglige fællesskaber for at sikre kvalitet og attraktive uddannelsesmiljøer. Vagtlæge og skadestue skal samarbejde, så borgerne får den mest relevante og billigste behandling. Manu Sareen (Familie & Arbejdsmarked): Børn og unges trivsel skal i fokus. Vi skal sikre, at der er et kreativt input i daginstitutionerne. Vi skal sikre, at vi i dette arbejde er med til at bryde den sociale arv. Ofte griber vi som myndighed alt for sent ind. Vi skal slippe berøringsangsten overfor dem, der har brug for os. Hvad bruger vi pengene til? Vi vil se dokumenterede resultater på det sociale område og gøre op med den ugennemsigtighed, der i dag præger området. Vi skal i langt højere grad benytte os af eksterne evalueringer på dette område. Vi vil gøre op med venstrefløjens patent på dette område. 6 Radikal Dialog

7 De gode børnehaver i København. Vi synes faktisk slet ikke, det går så dårligt på dette område, som dommedagsprofeterne nogle gange påstår. Vi skal blive bedre til at oplyse om den vifte af differentierede pasningstilbud, der rent faktisk findes. Aktiveringen skal på skinner. Vi skal have private aktører på banen og erkende, at den indsats, som Arbejdsformidlingen yder, langt fra slår til. Vi skal sørge for, at lederne i dette arbejde bliver meget bedre motiveret, end tilfældet er i dag. Vores medarbejdere skal have en meget bedre kultur. Gennem en intens kompetenceudvikling af de ca medarbejdere, der er på området skal vi øge kulturen omkring dette væsentlige arbejde. Vi skal sikre, at de er på forkant med de sociale problemer, dagens København har. Tanwir Ahmed (Unge & Uddannelse): Meget mere rummelighed i Folkeskolen. Vi vil se på incitamentsstrukturen i den københavnske folkeskole. Bruger vi de ressourcer, der er til rådighed, med en hensyntagen til barnets tarv? Vi har alt for mange specielle børn i folkeskolen. Hvis vi tror på rummeligheden, kan vi udvide grænsen for det normale barn. Kvaliteten skal måles og resultatet skal hjælpe os til forbedring. Vi skal ikke føre politik for Danmarks Lærerforening, men prøve at finde ud af, hvorfor kvaliteten af de københavnske folkeskoler er så svingende, selvom det socioøkonomiske udgangspunkt er identisk. Ikke mere mobning i skolen. Vi skal forpligte hver enkelt skole til at formulere en anti-mobbe-politik, der tager udgangspunkt i såvel forholdet mellem elev og elev, elev og lærer og lærer og lærer. Vi skal sende et kraftigt signal om, at vi ikke tolererer mobning i de københavnske skoler. Vi skal øge elevernes evne til selv at løse konflikter. Lektier a la Café au lait. Vi skal indlede et samarbejde med en masse forskellige frivillige organisationer for et få dette enorme projekt sat i søen. Vi skal se på, hvor vi kan inddrage de eksisterende tilbud og en øget koordinering mellem skolerne og fritidsordningerne. Mange flere skoler og endnu flere lokaler. Vi skal tage hul på de enorme udfordringer, der ligger i manglen af kapacitet på skoleområdet. Vi skal gøre op med hjemklasse-princippet og turde tage en diskussion om det virtuelle klasselokale. Vi skal sikre, at der ikke sker en skævvridning mellem nye og gamle folkeskoler i København. Vi skal sikre, at der ansættes højt kvalificerede skoleledere, der kan hjælpe os i denne proces. Klaus Bondam (Kultur & Fritid) Kultur er meget meget mere end kultur. Vi skal sikre, at der skabes en øget forståelse for, at en indsats på kulturområdet er en indsats til gavn for væksten og for byudviklingen. Jo flere, bedre og højt kvalificerede kulturtilbud, der er, jo mere tiltrækker vi erhverv, investeringer og turisme. Jo bedre adgang, vi har, til velfungerende idrætsfaciliteter, jo mere øges folkesundheden, sameksistensen og de sociale færdigheder. Idrætten er vores alle sammens ikke bare foreningernes. Vi skal anspore til, at der også ses på andre strukturer i idrætsdebatten end blot den traditionelle forening. Vi skal stille krav til foreningerne, og vi skal medvirke til, at deres administrative byrder lettes. Vi skal vise dem tillid og respekt for den store indsats, de gør. Børn har deres egen kultur. Vi vil sikre, at børn får adgang til kultur med børn og ikke kun for børn. Vi vil skabe frirum, hvor der er plads til, at de kan udvikle sig kreativt, selvstændigt og ansvarligt. Vores alle sammens bøger. Vi skal nytænke strukturen for det københavnske biblioteksvæsen. Med den enorme udvikling, der er på IT-området, er der al mulig grund til at turde tænke anderledes. Hvorfor er der egentlig stadig brug for et hovedbibliotek? Vi synes, at bibliotekerne skal udbygges til at have en meget bredere funktion i lokalsamfundet end i dag. København skal være en europæisk filmmetropol. Film skal ses i biografen. Og de skal ses, produceres, distribueres o.s.v. i København. Vi vil fortsætte det arbejde, vi har sat i gang i år, og arbejde for store og små filmfestivaller, filmfonde, filmkommission, inventarstøtte til mindre biografer, indretning af biografsale i medborgerhuse m.m. På BR-gruppens vegne Klaus Bondam gruppeformand Nr. 7/2002 7

8 Dagen en avis med lange overskrifter Anmeldt af Naja Alberdi Platzs Hvad forventer man af sin avis? At den skal være spektakulær hver dag? At man skal interessere sig for alle artiklerne hver dag? At avisen hver gang den kommer ind af døren, skal bibringe nye aspekter, nye informationer til ens liv? Eller er avisen, som så meget andet, en vanesag? Og kan man vænne sig til Dagen? Dagen er delt i A og B. Det er en avis der tydeligvis er skrevet af folk med forstand på at skrive, som Dagen også selv reklamerer med i deres prøveeksemplar, der er en lang lovprisning af egne færdigheder. Måske derfor forekommer det naturligt at avisen er delt op i en A-del og en B- del, eftersom bogstaver er denne avis helt store fetich; de bruger mange af dem, og de er stolte af det. De to dele er lige store, 16 sider hver, og hvor Dagen A indeholder hovedhistorie, nyheder, opinion og økonomi, indeholder Dagen B kultur, sport, og det, som Dagen kalder en læseroplevelse; hvilket vil sige en feature-artikel på andre aviser. Bagsiden på aviser er vigtige; der findes læsere der læser avisen bagfra. På Dagen har man en tegneserie, tegnet af amerikanske Chris Ware, der er tristere end regnvejr på en mandag; til gengæld er den sindssygt godt tegnet, med en fabelagtig narrativ udnyttelse af billedrammerne. Svær at placere politisk Dagen har en del slogan er, der cirkulerer på busserne og stilladserne rundt omkring i byen. Et af dem er at Dagen ikke er venstreorienteret eller højreorienteret, kun velorienteret. Udover en cadeau til tekstforfatteren på Dagens reklamebureau, er det værd at se nærmere på. Umiddelbart virker avisen som et sted, de radikale hører hjemme. Men det er mest fordi den målgruppe, der bliver ridset op i Dagen, passer med det segment, hvor der hentes flest radikale vælgere: veluddannet, yngre, interesseret i samfundsforhold, osv. Find selv flere adjektiver i kassen over selvforherligende formuleringer. En af de første udgaver af Dagen udråbte også Margrethe Vestager til fremtidens statsminister med et særdeles vellykket billede på forsiden. Her optrådte hun med så forskelligartede personer som Uffe Ellemann-Jensen, der ikke længere sidder i Folketinget, Christine Antorini, do, Lene Espersen og Bill Clinton; ingen sammenligning i øvrigt. Herefter hører det direkte radikale islæt op. Avisen har i de læste udgaver ikke givet synderligt udtryk for en politisk holdning. Det må komme an på en prøve, om chefredaktøren på 8 Radikal Dialog

9 Dagen en dag sender venskabelige breve til politikere, hvor han stiller sin avis til rådighed for langsigtede politiske formål, eller om avisen vedholdende forholder sig til den daglige politiske dagsorden med udgangspunkt i konkrete enkeltsager. Kræver tid af sin læser Hvis man leder efter hurtigere nyheder, skal man ikke læse Dagen. Det har vi Metro Express og Urban til; de koster ikke 15 kroner, (eller to euro), og er til at få alle vegne. Dagen lægger vægt på deres opinionssider, og har dertil indhentet opinioner fra prominente mennesker som Salman Rushdie, Umberto Eco og Manuel Castells, for at nævne nogle af de internationale Super Stars. Det er al ære værd. Disse internationale hoveder forholder sig naturligt nok ikke til indenrigsbegivenheder, hvilket Dagen sådan set ikke har et problem med. Spørgsmålet er om læserne i lige så høj grad som forventet er internationalt frem for lokalt orienteret. Dagen har, som noget uvant i danske aviser, indført en føljeton, hvor de blander fakta og fiktion til en fortælling, snarere end en artikel. Igen er det hele rigtigt godt skrevet. Men Dagen har, muligvis for ikke at trætte læserne, sært nok splittet teksten op i små kapitler. Det forvirrer mere end det samler. Avisen fyldt med lange artikler, og kræver tid af sin læser fra begyndelsen af, så der er ingen grund til at tro at læseren pludselig bliver træt efter en halv side. Dagen reklamerer med, at den er en avis fra folk der kan skrive, til folk der kan læse. Og det er rigtigt. Det er arrogant, men det er rigtigt. Spørgsmålet er om disse folk rent faktisk har lyst til at læse Dagen, eller om al denne skrift rammer forbi sin målgruppe, der ifølge Dagen tillægges alt godt, klogt og designbevidst. Undertegnede læser rammes i hvert fald af en svag følelse af irritation, når Dagen læses; den irritation, der fremkaldes af pralhalse og blærerøve. Det kan skyldes at reklame-prøveeksemplaret er blevet læst for grundigt. Det kan også skyldes at Dagen er en kende selvfed. Hvis man skal udlede noget af Dagens første udgivelser, må det være at de opfører sig som om de allerede har den læserskare, der skal til for at opretholde regelmæssig udgivelse af en avis. De lefler ikke for potentielle læsere, og er faktisk lidt kedelige. Det kan man på den ene side have respekt for, og på den anden undre sig over. Eller også forventer jeg for meget af Dagens redaktion måske er den bare en langsom starter, og de første aviser et udtryk for en ung redaktion, snarere end et udtryk for en avis, der nok ved hvad den er værd, og ikke behøver at reklamere med det. Eller også, og det er nok det mest sandsynlige, taget prøveeksemplaret i betragtning, er Dagen en kombination af de to ting: stadig uerfaren og ved at finde sig selv, men også med en god forståelse for sit eget potentiale. Måske har jeg bare ikke helt vænnet mig til Dagen endnu. Nr. 7/2002 9

10 Hvad tænker Tænketanken på? Af Anders Nielsen Sidst i oktober modtog redaktionen en invitation fra Manu Sareen til et møde i tænketanken. Der medfulgte en dagsorden, som osede af engagement og store armbevægelser, men blot fremgik det ikke helt klart, hvad det egentlig var for en sag, det hele drejede sig om. I sig selv burde dette oplæg være nok til at fange enhver redaktørs interesse, men for at slå hovedet på sømmet, var der tilføjet en enkelt detalje, der gjorde scenariet fuldkomment: I øvrigt vil vi gerne indføre en kagetradition Mødet fandt sted tirsdag den 5. november på sundhedsborgmester Inger Marie Bruun-Vierøs kontur på Københavns Rådhus, og der var alt i alt 15 deltagere incl. Manu Sareen, der har taget initiativ til at starte tænketanken som en slags baggrundsgruppe for sit arbejde i Borgerrepræsentationen, Margrethe Wivel og Naja Alberdi Platz, der er tænketankens sekretærer og undertegnede. Af indkaldelsen fremgik det, at også Elisabeth Arnold og Elsebeth Gerner har givet tilsagn om så vidt som muligt at deltage i møderne, men denne aften var åbenbart ikke en af de mulige. Nu er du måske efterhånden blevet utålmodig efter at vide, hvad det hele egentlig drejer sig om? Jamen det kan siges ganske klart og utvetydigt ved at citere fra målet i tænketankens arbejdspapir: Målet er at fremme en flerkulutrel kommune/stat, hvor alle bidrager positivt med deres ressourcer til vores fælles bedste, og hvor vi lever fredeligt sammen i respekt for hinandens forskelligheder. Det drejer sig med andre ord om integrationspolitik og i og med, at det er BR-gruppen, der er vært for møderne, så er det i første række integrationspolitikken i Københavns Kommune, der er omdrejningspunktet. Værdigrundlag for integration Når det kommer til aftenens møde, så spillede det omtalte arbejdspapir med titlen Værdigrundlag for integration en central rolle, fordi det meste af tiden gik med fremlæggelse og diskussion af dette papir. Udover indledningen med den citerede målsætning indeholder papiret afsnit om indsatsområder (daginstitutioner, skolen, ungdomsuddannelser og arbejdsmarkedet), særlige indsatsområder (kvinder og modersmålsundervisning/fremmedsprogsundervisning) og et afsnit, hvor de særlige forhold for henholdsvis indvandrere, flygtninge og ægteskabssammenførte hver især er omtalt. Meget af diskussionen handlede om det indledende afsnit, hvor der stod nogle overordnede principper på spil. I første omgang drejede det sig om begrebet flerkulturel betyder det, at vi lader alle kulturer være lige gode, uanset at der findes masser af eksempler på kulturtræk, som vi absolut ikke bryder os om. På den anden side står integration, som i en snæver forstand kan tolkes som et forsøg på at gøre alle ens, så indvandrernes oprindelige kultur udviskes, og vi går glip af den berigelse, som de kunne have bragt vores kultur. Efter lang tids diskussion var der overvejende stemning for, at ordet flerkulturel er at foretrække frem for multikulturel eller multietnisk først og fremmest ud fra en almindelig fornemmelse af, at flerkulturel i højere grad end de andre ord både kan rumme den berigelse, vi ønsker fra Tænketankens arbejdspapir kom virkelig på arbejde under aftenens diskussioner. 10 Radikal Dialog

11 Det var kun lige alt, at sundhedsborgmesterens store mødebord slog til. andre kulturer og den samhørighed, vi også ønsker for at kunne tale om et samfund, hvor vi alle bidrager positivt til vores fælles bedste. Meget tid gik derefter med at diskutere forholdet mellem de kontante lovbestemmelser, som vi alle skal rette os efter overfor et mere udefinerligt krav om at leve op til nogle fælles idealer såsom vores demokratiske tradition og de forpligtelser for den enkelte til at yde en indsats efter bedste evne, som velfærdssamfundet bygger på. Mens der ikke kan være tvivl om, at vi kan stille krav om, at lovene skal holdes, så kan man naturligvis ikke stille de samme kontante krav, når det gælder de mere bløde værdier. Undervejs i diskussionen blev det dog klart, at meget af det, der kan opfattes som bløde værdier, faktisk er omfattet af lovgivningen, men der bliver stadig områder tilbage, hvor vi står i en mere usikker tilstand. Der blev ikke fundet nogen håndfast konklusion, og der var heller ikke enighed om, hvor langt vi skal gå i retning af at forlange fælles normer. Mens der var bred opbakning til, at det skal være tilladt at blande sig og diskutere normer og traditioner på tværs af etniske og kulturelle skal, så blev der uenighed igen, da diskussionen kom ind på, hvor meget hensyn der skal tages til indvandrerne f.eks. i form af at oversætte til andre sprog. De svageste grupper Lidt udenfor det centrale tema kom diskussionen også ind på et mere problematisk emne. Mens de fleste indvandrere gennem uddannelse og andre integrationstiltag vil kunne leve op til kravet om at deltage i arbejdslivet på lige vilkår, så findes der grupper, der falder så langt udenfor, at det mere er et spørgsmål om at opretholde e ntålelig tilværelse på de vilkår, som de nu kan fungere under. Det kan dreje sig om traumatiserede flygtninge, men der blev også nævnt andre eksempler på indvandrere, som realistisk set aldrig vil få en fod indenfor på arbejdsmarkedet. Naturligvis findes der også danskere med store sociale problemer, men der er typisk tale om problemer af forskellig karakter, som kræver forskellige løsninger. Efter at have været med til tænketank-mødet vil jeg gerne anbefale det til alle, der interesserer sig for integrationspolitik. Og der er masser at tæge fat på endnu, for selvom vi brugtr en hel aften på at diskutere, så var det kun et hjørne af emnet, vi nåede igennem og dertil kommer så, at gruppen også skal fungere som baggrundsgruppe og inspirator for den praktiske politik, der skal føres i Borgerrepræsentationen. Og et videre perspektiv er naturligvis, at ideen kan udbredes til andre områder. På landspolitisk plan har vi noget lignende i de landspolitiske udvalg, som på lignende måde skal fungere som baggrundsgrupper for folketingsmedlemmerne. Til disse udvalg er der lige valgt nye amtsrepræsentanter (se side 7),men man kan deltage på lige fod uden at være valgt nogen steder. Så dermed er der blot tilbage at opfordre andre med interesse for den lokale politik til at tage initiativ til lignende baggrundsgrupper. Som eksemplet fra Tænketanken viser, behøver det ikke at være borgerrepræsentanten, der trækker hele læsset. Tænketanken holder møde første tirsdag i hver måned. Interesserede kan henvende sig til Manu Sareen enten på mail: eller telefon Og så skulle jeg i øvrigt hilse og sige, at det var en udmærket kage. Nr. 6/

12 Du er delegeret! en okmmentar til landsmødereportagen i sidste nr. Det er en god og indtryksmættet reportage fra årets landsmøde, Susi Trolle har skrevet i Radikal Dialog nr. 7. Der er flere elementer, som også folk med mange landsmøder bag sig bør tænke over (f. eks. udleveringen af helt nyt materiale søndag morgen). Mit egentlige ærinde er dog at påpege en problemstilling, som mange i et vist omfang også Susi Trolle overser vedr. landsmødet: Det er et delegeretmøde! Ingen repræsenterer kun sig selv! De repræsenterer dem, der har valgt dem som delegerede! Af Søren Bald landsformand Det fremgår af landsforbundets vedtægter 4, stk.2, at kredsene har ret til en delegeret for hver påbegyndt 15 medlemmer. Susi Trolle skriver, at man tager stilling til resolutionerne med håndsoprækning en fremgangsmåde, man kan diskutere, men hvis skriftlige afstemninger var en realitet, ville landsmødet skulle udvides til en uges tid, vil jeg tro, så for mig at se var denne fremgangsmåde helt på sin plads, men dog samtidig en anelse afslørende. Jeg vil blot sige, at man er i sin gode ret til at stemme ja og nej og blankt, som det nu passer til ens holdninger, viden og visioner. Slet og ret. Men samtidig må man vide, at man med håndsoprækningsfremgangsmåden kan komme til at skulle forklare sig, hvilket i og for sig er fundamentet i en politisk forening Når der ved et landsmøde kan kræves skriftlig afstemning af 25 delegerede, beror det på, at der kan være usikkerhed omkring en optælling ved håndsoprækning. Det skete en enkelt gang ved dette års landsmøde ved en afstemning om Femern-forbindelsen. Susi Trolles afsluttende argumentation er derfor også både god og rigtig. Når hun skriver, at man kan komme til at forklare sig, hvilket i og for sig er fundamentet i en politisk forening, så rammer hun lige præcis hovedet på sømmet. Men der et søm mere! Det er også vigtigt i enhver repræsentativt valgt forsamling, at vælgerne kan se eller få at vide, hvordan deres delegerede har stemt. Og landsmødet er en repræsentativt valgt forsamling, fordi det er et delegeretmøde. Derfor skal ingen kunne gemme sig bag en skriftlig afstemning, når det drejer sig om vedtagelser eller forkastelser af resolutioner. Og er man i tvivl, kan man heldigvis stemme blankt! Redaktoinel kommentar om afstemningsmetoder Med den diskussoin, der har været omkring afstemninger og afstemningsregler skal det lige præciseres, hvordan afstemning om resolutioner på landsmøderne foregår. I langt de fleste tilfælde stemmes ved håndsoprækning, hvor de delegerede rækker det udleverede stemmehæfte i vejret for at tilkendegive, hvordan der stemmes. Dirigenten, som fra sin ophøjede plads kan overskue hele salen, vil i de fleste tilfælde umiddelbart kunne afgøre, hvad vej flertallet går, og stemmerne bliver ikke talt op. Hvis stemmetallene ser lige ud, træder stemmetællerne i aktion. De udpegede stemmetællere tæller hver især de borde, de har fået udpeget og noterer tallene, og derefter tælles de enkelte stemmetælleres optællinger sammen. Da der på årets landsmøde skulle stemmes om et ændringsforslag om e nevt. Femerbælt-tunnel opstod der imidlertid tvivl om, om stemmetællerne havde talt de rigtige borde, og så dekreterede dirigenten skriftlig afstemning for at undgå lange diskussioner. I dette tilfælde var der altså ikke tale om, at 25 delegerede havde begæret skriftlig afstemning. Den regel kom til gengæld til anvendelse sidste år, da der skulle stemmes om homoseksuelles ret til at adoptere. Da blev det allerede inden den pågældende resolution kom til afstemning meddelt, at der var begæret skriftlig afstemning. Om årsagen til dette var et ønske om at få et nøjagtigt stemmetal, eller det skyldtes andre ting, kan der imidlertid ikke siges noget sikkert om, da vedtægterne blot siger, at 25 delegerede kan begære skriftlig afstemning uden krav om en bestemt begrundelse. an 12 Radikal Dialog

13 Medlemstal med mere Af Mads Friis Thomsen hovedkasserer Den radikale vælgerforening for København og Frederiksberg - Hovedstadens radikale - bestod ultimo oktober af 1768 medlemmer. Disse fordeler sig som vist på diagrammet. At summen af de syv bydelsforeninger og Frederiksberg ikke er 1768, skyldes en del medlemmer bosat i udlandet. Den radikale vælgerforening for København og Frederiksberg - Hovedstadens radikale - bestod ultimo oktober afdet er anden gang i år, at Østerbro runder 300 medlemmer. Fælles for alle bydelene er dog, at det er et bruttotal, således er der omkring 175 som endnu ikke har betalt kontingent for 2. halvår I år har vi fået 581 nye medlemmer, en tilgang som har stabiliseret sig omkring 40 pr. måned. 439 af vælgerforeningens medlemmer er indmeldt i 2001, 174 er fra 2000 og 112 er fra På grund af et teknisk uheld, var det ikke muligt, at udsende en opkrævning til betaling 1. november. Dette berører dog kun et fåtal af vælgerforeningens medlemmer. Har man tidligere modtaget en opkrævning på et beløb, man mener bør være et andet end det anførte. Vil det være en stor hjælp, hvis man indbetaler kontingentet på vælgerforeningens girokonto: , husk at anføre navn og gerne medlemsnummer. Fra nytår vil landsforbundet overtage kontingentopkrævningen. Dette vil i betydelig grad aflaste sekretariatet og kasseren. samtidig vil det spare vælgerforeningen for en væsentlig udgift til Betalingsservice medlemmer. Disse fordeler sig som følger Rengøringshjælp søges Er du under 18 år og mangler en skilling? Eller kender du nogen, som er det, og som har lyst til at tjene lidt ekstra ved at gøre rent for Radikal Ungdom og Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg? Arbejdsstedet er Radikal Ungdoms sekretariat, Ny Kongensgade 18, 5. tv, 1557 København V. Arbejdstid: tre timer hver anden uge. Løn: 60 kr. pr. time. Ansøgningsfrist: 5. december 2002 Kontakt: Radikal Ungdoms landskasserer Ditte Lauritzen Telefon Radikal Dialogs mailforum Du kan nu blive medlem af Radikal Dialogs mailforum og blive holdt orienteret om, hvad der sker i Radikal Dialogs redaktion. Medlemskabet er i sig selv ganske uforpligtende, men det er naturligvis tanken, at du som medlem skal have lejlighed til at komme med gode ideer, kommentarer til indholdet og den redaktionelle linie i Radikal Dialog og i det hele taget blande dig, så meget som du har lyst til. Rent praktisk vil det indebære, at du bliver skrevet på mailinglisten - så modtager du referater af redaktionsmøder og andet Nr. 6/

14 Stillingsopslag fra Radikal Ungdoms landsforbund: Radikal Ungdom er en åben organisation, hvor der er gode muligheder for personlig udvikling i et spændende miljø med direkte forbindelse til fremtidens beslutningstagere. Organisationen er præget af udvikling, seriøsitet og engagement. Radikal Ungdoms administrative og organisatoriske hjerte er sekretariatet, som har en sekretariatsleder, en sekretariatsassistent og en økonomimedarbejder som ansatte. Sekretariatet er beliggende Ny Kongensgade 18, 5. tv, 1557 København, hvor Radikal Ungdom deler lokaler med Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg. Sekretariatsleder Radikal Ungdom søger en sekretariatsleder 15 timer om ugen. Sekretariatslederens arbejdsopgaver udføres i samarbejde med sekretariatsassistenten, som arbejder på sekretariatet 2 timer om ugen. Arbejdet består i - daglig administration herunder medlemsregistrering, kontorhold og telefonpasning - kontakt til medlemmer og lokalforeninger - deltagelse i forretningsudvalgsmøder og valgudvalgsmøder Hovedparten af sekretariatslederens arbejde udføres på sekretariatet på faste ugentlige tidspunkter, mens en mindre del af arbejdstiden spares op til deltagelse i møder i forretningsudvalg og valgudvalg. En del af disse møder afholdes om aftenen og i weekender, og nogle møder afholdes udenfor København. Arbejdet som sekretariatsleder er meget selvstændigt og forudsætter evne til at prioritere og overskue flere arbejdsopgaver på samme tid. Der vil ved ansættelsen blive lagt vægt på kendskab til IT. Økonomimedarbejder Radikal Ungdom søger økonomimedarbejder 7 timer pr. måned. Økonomimedarbejderens arbejde består i bogføring og forskellige opgaver i forbindelse med økonomi og regnskab. Arbejdet tilrettelægges i samarbejde med Radikal Ungdoms landskasserer og forudsætter stor ordenssans og omhyggelighed. Bogføringen foregår i Concorde, og kendskab til programmet vil være en fordel. Det er dog ikke noget krav, da oplæring vil finde sted. Der vil ved ansættelsen blive lagt vægt på talforståelse og kendskab til IT. Arbejdstiden er fleksibel og kan tilrettelægges efter aftale, men skal fordeles over 2-3 gange pr. måned. For begge stillinger gælder: - Arbejdsstedet er Radikal Ungdoms sekretariat, Ny Kongensgade 18, 5. tv, 1557 København V - Lønnen er 90 kr. pr. time + evt. personligt tillæg - Ansøgningsfristen er 5. december 2002, og samtaler vil finde sted umiddelbart derefter. Der ønskes tiltrædelse snarest muligt Ansøgning sendes til Radikal Ungdoms sekretariat att. Ditte Lauritzen eller til Hvis du har spørgsmål vedrørende en af stillingerne, er du meget velkommen til at kontakte Radikal Ungdoms landskasserer Ditte Lauritzen på telefon eller ovenstående adresse. Se også stillingsopslagene på 14 Radikal Dialog

15 Ligestillingsudvalg i RUK Efter et inspirerende oplæg om kønspolitik en torsdag omkring den 8. marts, var vi en gruppe medlemmer af RUK, der besluttede os for at danne et udvalg, som skulle arbejde med ligestilling og kønsroller. Vi valgte at arbejde ud fra en målsætning om at skrive resolutioner om ligestilling til det nu netop overståede landsmøde i Radikal Ungdom. Udvalgets levetid var derfor tidsbegrænset. Vi mødtes ca. engang om måneden; og her var der livlig debat. I vores diskussioner prøvede vi at se på forskellige politikområder ud fra et kønsperspektiv bl.a. snakkede vi meget om arbejdsmarkedspolitik, da man der ser uligheder meget tydeligt. Vi fandt frem til, at det der er meget styrende for mænd og kvinder ud fra vores synspunkt var stereotyper og normer og begge køn skal styrkes i at træffe egne valg i stedet for at være styret af samfundsskabte stereotyper. Vi nåede også at deltage i sommeren debat om Arlas minimælk reklamer. Vi skrev bl.a. et læserbrev om dette. Denne debat viste også meget klart at vi har brug for at snakke om køn og hvordan vi opfatter og behandler hinanden. RUKalenderen Tilmelding til aktiviteterne er ikke nødvendig, medmindre det specifikt er anført Hvis andet ikke er anført afholdes mødet kl. 20:00 på: Sekretariatet, Ny Kongensgade 18, 5. tv., 1557 Kbh. V Torsdag 21. nov Torsdagsmøde med Hans Engell, Ekstrabladets chefredaktør kommer og diskutere medier og politik. Torsdag 28. nov Torsdagsmøde: Debat om værnepligt Denne aften har vi debat mellem RUs afgående næstformand, Jonathan Nielsen og Premierløjtnant af reserven, Rasmus Bøgh Johansen. Tirsdag 3. dec Europaudvalgsmøde Torsdag 5. dec Torsdagsmøde med Hanne Bech Hansen: Politidirektøren i Kbh. kommer på bøsøg i anledningen af topmødet. Lørdag d. 7 dec Julefrokost kl mere info følger, men bare sæt kryds i kalenderen! På landsmødet fik vi tre resolutioner vedtaget, desværre faldt vores forslag om et kønspolitisk afsnit i holdningsprogrammet. Men landsmødet veje er uransagelige. Der skete nemlig det, at årets temaudvalg fik emnet Ligestilling i samfundet. Heri ligger udover etnisk ligestilling og social ligestilling jo også kønnenes ligestilling. Så nu glæder vi os til sammen med RU ere i hele landet at tage nogle grundlæggende debatter om ligestilling i det danske samfund. Marie Kruchov RUKontakter Formand: Flemming Lauridsen: Næstformand: Mogens Hobolth: Nr. 6/

16 Postbae-sørget blad (0900 KHC)) Sæt kryds i 26. nov Debatmøde mellem Holger K og Marianne Jelved Kl. 19 holder Østerbro Bydelsforening sammen med SF på Østerbro et debatmøde mellem Holger K og Marianne Jelved. Emnet er Fremtidens politik kræver politiske forandringer. Sted: Krudttønden, Serridslevvej 2 - ved Gunnar NU-Hansens Plads. Alle er velkomne. Radikalenderen 27. nov Kl :: Åbent hovedbestyrelsesmøde i Vartov, Farvergade 27, opg. H, store sal. Her vil være politiske oplæg under temaet Trafikpolitik - hvordan får vi landspolitik og lokalpolitik til at spille samme ved radikal Folketingsmedlem Martin Lidegaard og radikal Borgerrepræsentationsmedlem Monica Thon, samt efterfølgende debat. Alle medlemmer er meget velkomne. 2. dec. Kandidathøring Sted: Ny Kongensgade 18, 5.tv. Tid: dec Kl : Tænketank for integrationspolitik. Sted: Københavns Rådhus, lokale 102 (indgang fra bagsiden). Tilmelding til Manu Sareen på tlf eller 11. dec Intromøde på Christiansborg Intromødet er for nye medlemmer eller medlemmer som ønsker at øge deres aktivitet og viden i forhold til den radikale vælgerforening i hovedstaden. Mødet foregår på Christiansborg med og inkluderer rundvisning, aktuel politisk orientering samt en efterfølgende introduktion til Vælgerforeningens organisatoriske opbygning, herunder også hvilke muligheder der er for at blive politisk aktiv. Tilmelding er nødvendig i god tid til sekretariatet på adressen: eller telefon dec Julefrokost i Vælgerforeningen NB! Kom til hyggelig julefrokost i Vælgerforeningen, Ny Kongensgade 18, 5. Tv. lørdag d. 14/12 kl. 14:00 og få diskuteret lidt radikal politik over et glas snaps og en sild. Tilmelding til sekretariatet på tlf eller mail. Vælgerforeningen har fået ny sekretær og nye træffetider: Fremover varetages sekretærjobbet af Frederik Berling, og han træffes tirsdage kl og onsdage kl på telefon Udgivelsesplan for Radikal Dialog: Nr. 9: Deadline 5. december kl Udkommer ca. uge 50

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre!

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! 1. december 2010 Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! Tak fordi I vil være med til at tage ansvar. Fordi I stoler. Også på udlændinge.

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Valget i tal. 30.

Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Valget i tal. 30. 30. september 2011 Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Men hvem er de egentlig, disse nye radikale, hvoraf kun fem har siddet i Folketinget

Læs mere

Vi satser på mennesker. Hvad brænder du for?

Vi satser på mennesker. Hvad brænder du for? Vi satser på mennesker Hvad brænder du for? Pjece.indd 1 5/27/08 5:28:21 PM Vi brænder for lokalpolitik - kunne du? Pjece.indd 2 5/27/08 5:28:23 PM Fokus på lokalpolitik I samarbejde med partiforeningerne

Læs mere

Læs mere. Hvad gør en folketingskandidats

Læs mere. Hvad gør en folketingskandidats 1. marts 2012 Radikale Venstres Uffe Elbæk har haft et mål, lige siden han satte sig i kulturministerstolen i oktober 2011: at bidrage til, at kunsten og kulturen bliver sat afgørende på det samfundsmæssige

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne.

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne. 1. november 2010 Folketingets traditionsrige åbning fandt sted tirsdag den 5. oktober. Hele Christiansborg emmede af højtidelig stemning, nysgerrighed og en altoverskyggende forventningsglæde. Omdrejningspunktet

Læs mere

Kom til Nyborg til landsmøde. 3. september 2012

Kom til Nyborg til landsmøde. 3. september 2012 3. september 2012 Der var god stemning og 30 graders varme, da Radikale Venstre 14.-15. august holdt sit første sommergruppemøde efter valget på kursuscenteret Gl. Vindinge ved Nyborg. Mødet var tilrettelagt,

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev Nyt fra Borgen Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005 Kære læser af mit nyhedsbrev Efterårsferien kom på et meget tiltrængt tidspunkt efter en kanonhård periode

Læs mere

Politisk. strategi. Dansk Flygtningehjælp Ungdom

Politisk. strategi. Dansk Flygtningehjælp Ungdom Politisk strategi Dansk Flygtningehjælp Ungdom Indhold Introduktion grundværdier Målsætninger Fremgangsmåde rammer og tidsplan [Forsidefoto: Pil Christoffersen] Introduktion DFUNK - Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Tilmeld dig fællesudvalgsdagen. Bornholmsk valgkamp i topform. 1. november 2011

Tilmeld dig fællesudvalgsdagen. Bornholmsk valgkamp i topform. 1. november 2011 1. november 2011 Oven på valgsejren har en enig radikal folketingsgruppe valgt ny gruppeledelse. Margrethe Vestager er fortsat politisk leder, og Marianne Jelved bliver gruppeformand. Derudover bliver

Læs mere

Rum for den frivillige indsats

Rum for den frivillige indsats Rum for den frivillige indsats Oplæg på konference om Medborgercentre - et fremtidigt bibliotekskoncept Den 26. september 2012 i Vollsmose Kulturhus Af Torben Larsen, sekretariatsleder i Landsforeningen

Læs mere

I dette nummer af nyhedsbrevet har vi tilbudt alle folketingskandidater at fortælle lidt om deres valgforberedelser.

I dette nummer af nyhedsbrevet har vi tilbudt alle folketingskandidater at fortælle lidt om deres valgforberedelser. 1. marts 2011 I dette nummer af nyhedsbrevet har vi tilbudt alle folketingskandidater at fortælle lidt om deres valgforberedelser. Længere nede kan du derfor møde nogle af Radikale Venstres jyske, fynske

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

Brobjergskolen 8000 Århus C. Tidspunkt Sted Kontaktperson / kursusleder. Brobjergskolen 8000 Århus C. Tidspunkt Sted Kontaktperson / kursusleder

Brobjergskolen 8000 Århus C. Tidspunkt Sted Kontaktperson / kursusleder. Brobjergskolen 8000 Århus C. Tidspunkt Sted Kontaktperson / kursusleder Kurser foråret 2010 Ungdomskultur i foreningen Torsdag den 4. marts 2010 kl. 19-22 Henrik Koch, ÅUF tlf. 8613 8911 e-mail: henrik@aau.dk Kommunikation udfordringer i Århus Tirsdag den 16. marts 2010 Henrik

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

Vejen til. Fremtidens skole. i Skanderborg Kommune

Vejen til. Fremtidens skole. i Skanderborg Kommune Vejen til Fremtidens skole i Skanderborg Kommune Forord Indledning Politiske visioner Indsa Sammenhængende børnepolitik Vejen til fremtidens skole i Skanderborg Kommune tager udgangspunkt i den politiske

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Forretningsorden for bestyrelsen i (AFDELINGENS NAVN) Indledning Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet i bestyrelsen som

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND Medarbejdere, ledere, stedfortrædere og Lokal MED har i 2014 i fællesskab udfærdiget organisationens mission og vision. Ikke uden udfordringer er der truffet valg og fravalg imellem de mange og til tider

Læs mere

Venstres Vedtægter. - med vejledning December 2012. Særudgave 1 Standardvedtægt for en vælgerforening. Foreningens navn er Venstre Odense City

Venstres Vedtægter. - med vejledning December 2012. Særudgave 1 Standardvedtægt for en vælgerforening. Foreningens navn er Venstre Odense City Særudgave 1 Standardvedtægt for en vælgerforening Venstres Vedtægter - med vejledning December 2012 Foreningens navn er Venstre Odense City 1. Formål Venstres mål er et liberalt samfund, der bygger på

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 Sommeren er ved at gå på hæld, og jeg håber, at man har nydt det typiske danske sommervejr, som må siges at være så uforudsigeligt. Bestyrelsen er atter i arbejdstøjet

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor.

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor. Vi indkalder hermed til generalforsamling i SF-Brønshøj/Husum mandag den 16. marts 2015 kl. 19.00 i beboerlokalerne, Frederikssundsvej 118A (på hjørnet). Kære medlemmer af SF-Brønshøj/Husum, Hermed indkaldes

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

Om at samle erfaringerne fra de senere års dansk-albanske samarbejde

Om at samle erfaringerne fra de senere års dansk-albanske samarbejde Miqësia - dansk-albansk forening http://miqesia.dk Erfaringsprojektet 12.01.2005 Til de institutioner, organisationer, firmaer og enkeltpersoner der i de senere år har været involveret i dansk-albansk

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

Vedtægter for Venstre, Danmarks Liberale Parti s Kommuneforening i Horsens kommune

Vedtægter for Venstre, Danmarks Liberale Parti s Kommuneforening i Horsens kommune Vedtægter for Venstre, Danmarks Liberale Parti s Kommuneforening i Horsens kommune 1. Formål Venstres mål er et liberalt samfund, der bygger på frihed, frisind og fællesskab: - Retten til at leve et liv

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Verdens kvinder i Danmark

Verdens kvinder i Danmark Verdens kvinder i Danmark Hvem er vi? Vi er en forening, som består af kvinder fra Kazakhstan, Rusland, Ukraine, Aserbajdsjan, Usbekistan, Hviderusland, Kaukasus, Cuba, USA, Brasilien, Salvador, Bosnien.

Læs mere

Landsmødet den 11. og 12. september 2010. 1. september 2010

Landsmødet den 11. og 12. september 2010. 1. september 2010 1. september 2010 Der bliver omdelt over en kvart million foldere. Der hænger plakater over alt i landet. Margrethe Vestager optræder med videoer på landets største nyhedssites. Og pressen fortæller lystigt

Læs mere

Selvevaluering 2013. Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5. Evalueringens sigte.

Selvevaluering 2013. Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5. Evalueringens sigte. Selvevaluering 2013 Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5 Vesterdal Efterskole bygger på det grundtvigske skolesyn om at oplyse, vække og engagere. Det sker

Læs mere

Bestyrelsen foreslår følgende ændringer til vedtægterne:

Bestyrelsen foreslår følgende ændringer til vedtægterne: Forslag til vedtægtsændringer Bestyrelsen foreslår følgende ændringer til vedtægterne: Kontingent 6, stk 2. Der kan tegnes såvel aktivt som passivt medlemskab. Desuden kan der tegnes et familie medlemskab,

Læs mere

SÆT FOKUS PÅ EFFEKTIVITET

SÆT FOKUS PÅ EFFEKTIVITET SÆT FOKUS PÅ EFFEKTIVITET Arrangementer Efterår 2015 BLIV SYNLIG PÅ INTERNETTET BESØG HOS FØTEX NYBORG PERSONLIG EFFEKTIVITET FACEBOOK BESØG HOS TRIOPLAST Deltagergebyr kun kr. 500 + moms Medlemmer af

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Stk. 2. Medlemmer af landsforbundet organiseres lokalt i kommuneforeninger, hvis område følger kommunen.

Stk. 2. Medlemmer af landsforbundet organiseres lokalt i kommuneforeninger, hvis område følger kommunen. RADIKALE VENSTRES VEDTÆGTER 1 LANDSFORBUNDETS FORMÅL Medlemmerne af Radikale Venstre (Danmarks social-liberale parti) udgør landsforbundet, hvis formål er: at samle radikale vælgere i en landsdækkende

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken

Grundejerforeningen Stagebjergparken Referat af ordinær generalforsamling "Stagebjergparken" onsdag den 29. august 2007 Referent: Lars Bo Nielsen Referatet er udarbejdet efter nedenstående dagsorden. 1. Valg af dirigent: John (nr 99) blev

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Enhedslistens tale til 2. behandling af budget 2016. Side 1 af 8

Enhedslistens tale til 2. behandling af budget 2016. Side 1 af 8 Side 1 af 8 I år har der ingen forhandlinger været om budgettet og det er jo egentlig ærgerligt. Forhandlinger er jo steder man kan mødes og have konstruktive debatter og måske finde punkter man kan være

Læs mere

Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1

Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1 Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1 Referat til 3. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 12. juni 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36

Læs mere

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE FAQ VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE Regler om valg til lokaludvalg findes primært i Retningslinjer for lokaludvalgenes opstillingsmøde, godkendt af Københavns Borgerrepræsentation den 15. juni

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik Udkast Hvidovre Kommunes Ældrepolitik 07-11-2013 Indhold Forord... 3 Politikkens indhold... 4 Et positivt menneskesyn... 5 Værdierne... 6 Indsatsområderne... 7 Tilblivelse og evaluering af ældrepolitikken...

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

DIALOG # 4 FORÆLDRENE TALER NEGATIVT OM EN ELEV SKAL MAN GRIBE IND?

DIALOG # 4 FORÆLDRENE TALER NEGATIVT OM EN ELEV SKAL MAN GRIBE IND? DIALOG # 4 FORÆLDRENE TALER NEGATIVT OM EN ELEV SKAL MAN GRIBE IND? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

HÆFTE 1: PRAKTISK OM LANDSMØDET

HÆFTE 1: PRAKTISK OM LANDSMØDET 1 2 29-3- 2013 3 2- UGERS POSTEN HÆFTE 1: PRAKTISK OM LANDSMØDET Danske Gymnasieelevers Sammenslutnings 51. Landsmøde 12.- 14. april 2013 Høje Taastrup Gymnasium Dette hæfte indeholder primært alt det

Læs mere

FU-appendiks til konstituerende bestyrelsesmøde

FU-appendiks til konstituerende bestyrelsesmøde FU-appendiks til konstituerende bestyrelsesmøde Indhold FU-bilag fra d. 21. juni 2013... 1 FU-referat fra d. 21. juni 2013... 8 FU-bilag fra d. 26. juni 2013... 9 FU-referat fra d. 26. juni 2013... 18

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være:

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være: Glamsbjergskolen sammen om at lære Med udgangspunkt i folkeskoleloven og de overordnede visioner der gælder for Assens Kommune ønsker vi at give vores elever de bedst mulige forudsætninger for at klare

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Vi har brug for at høre din mening! Vi tillader os at skrive til dig i et vigtigt ærinde. Din nye kommune arbejder aktivt

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006 Velkommen til en ny forening På en stiftende generalforsamling den 2. november blev foreningerne Gug-Visse og Gistrup-Nøvling slået sammen til den nye partiforening Socialdemokraterne Gug- Gistrup. Du

Læs mere

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Dato Tid Indhold Mandag d. 22.-8. 17.00 20.00 Bestyrelsesmøde. Dialog i forhold til tilsynsrapporten. Forventninger til tilsynet. Gennemgang af tilsynsplan. Torsdag d. 15.-9.

Læs mere

REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup

REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup 01 Velkomst. Formanden bød velkommen, formålsparagraffen blev læst og der blev holdt et øjebliks

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet Referat fra Radikale Venstre Thy Mors generalforsamling onsdag d. 17. april 2013 kl. 19.30 i Plantagehuset 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere Henrik Bolt Jørgensen valgtes til dirigent og Peter

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

Udvikling Ligestilling Forskellighed

Udvikling Ligestilling Forskellighed Udvikling Ligestilling Forskellighed ULF VEDTÆGTER 2011 Navn og hjemsted Vedtægt nr.1 Stk. 1 Udviklingshæmmedes LandsForbund, i daglig tale ULF. Formål Vedtægt nr. 2 Stk. 1 ULF s formål er, at arbejde

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

Etablering af GF erfagruppe Møde den 13. april 2011

Etablering af GF erfagruppe Møde den 13. april 2011 Etablering af GF erfagruppe Møde den 13. april 2011 Erfaringer og udfordringer Kreds Nordjylland: Svært at TR og AMiR ikke kommer på GF. I 2009 havde vi engageret en korleder. Tidligere var det KB medlemmer,

Læs mere

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Vedtægter for SIND- Hovedstadens Regionskreds 2014 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Regionskredsens navn er SIND-Hovedstadens Regionskreds. Stk. 2 Regionskredsens hjemsted

Læs mere