Udvikling af den kommunale velfærd. Hvad er det vigtigste at værne om, hvis vi ikke har råd til det hele?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling af den kommunale velfærd. Hvad er det vigtigste at værne om, hvis vi ikke har råd til det hele?"

Transkript

1 Udvikling af den kommunale velfærd Hvad er det vigtigste at værne om, hvis vi ikke har råd til det hele? Faxe Kommunes borgerdialog August 2011

2 Udvikling af den kommunale velfærd - Borgerdialog i Faxe Kommune Lørdag den 13. august 2011 havde Faxe Kommune inviteret til borgermøde i Rønnede Hallen. Mere end 120 borgere deltog og dagen bød på en god dialog og et væld af aktiviteter. Baggrunden var, at Faxe Kommune i de kommende år står i en svær økonomisk situation. Der bliver flere ældre og færre i den erhvervsaktive alder, og det er derfor nødvendigt at se på hele den kommunale service og organisation med nye øjne. Faxe Byråd har med borgermødet ønsket at inddrage områdets borgere i at udvikle den kommunale velfærd. Hvad er det vigtigste at værne om, hvis vi ikke har råd til det hele? Og hvordan kan vi i fællesskab finde nye løsninger på nogle af de opgaver, som kommunen løser nu? Fokus har været både på de nuværende opgaver og på helt nye tiltag. Ikke mindst i forhold til erhverv, sundhed og uddannelse, der er de tre indsatsområder, som byrådet har valgt at sætte særligt fokus på i de kommende år. Resultatet er denne hvidbog. Her er samtlige referater og debatindlæg samlet i rå form, ganske som det blev skrevet og formuleret ved mødet. Hvidbogen vil blive behandlet i Faxe Kommunes Økonomiudvalg den 7. september 2011 og i Faxe Byråd den 13. september. Den vil desuden indgå i kommunens arbejde med både Budget 2012 og i et længere perspektiv. Jeg vil til slut sige tak til alle for de mange gode input, det store fremmøde og den konstruktive tilgang til opgaven. Det var et spændende og udbytterigt møde, som lover godt for vores kommune. Med venlig hilsen Knud Erik Hansen Borgmester 1

3 Dagens program Kl Briefing - Informationsmøde Kl Borgerne ankom - Byrådet tog imod. Kl Velkomst - Oplæg ved borgmester Knud Erik Hansen om baggrund og formål. - Deltagerne præsenterede sig for hinanden. Kl Kl Workshop 1: Faxe Kommunes økonomi - Arbejdsdeling mellem kommune og borgere - Mental og fysisk sammenhængskraft i kommunen Kort pause - Oplæg ved borgmester Knud Erik Hansen. - Spørgsmål og diskussion i plenum. - Gruppearbejde. Kl Kort opsamling - Kort opsamling fra workshop 1 Kl Workshop 2: De gode historier - Gruppearbejde: Deltagerne arbejdede med egne eksempler og historier. - Opsamling ved mødeleder. Kl Frokost - Det frivillige beredskab serverede dagens menu. Kl Workshop 3: Erhverv, Sundhed og Uddannelse - Oplæg om erhverv ved kommunaldirektør Ole Møller. - Oplæg om sundhed ved udvalgsformand Mogens Stilhoff. - Oplæg om uddannelse ved direktør Eik Møller. Kl Pause Kl Workshop 3: Fortsat - Gruppearbejde om erhverv, sundhed eller uddannelse. Kl Pause Kl Workshop 3: Fortsat - Opsamling ved mødeleder. Kl Pause Kl Opsamling - Hvad fik Faxe Kommune ud af dagen? - Hvad fik borgerne ud af dagen? Kl Tak for i dag - Afslutning ved borgmester Knud Erik Hansen. 2

4 Indledende diskussion i plenum: Spørgsmål fra borgerne og svar fra borgmester Knud Erik Hansen - Spørgsmål: Hvad ville det betyde, hvis topskatten blev hævet? Svar: Hvis vi hæver skatten, skal vi aflevere 75 procent af den skattestigning til staten. - Spørgsmål: Vi har haft en stor stigning i antallet af kommunalt ansatte? Især de administrative? Hvorfor? Svar: Der er to grunde der er kommet flere opgaver til, den statslige del af arbejdsmarkedet er flyttet til kommunerne. Vi er desuden belastet af at rigtig meget er bundne opgaver. Men ja vi har et stort fokus på at skære i administrationen - Spørgsmål: Har I overvejet at være frikommune på forskellige politiske områder? Svar: Ja, det har vi overvejet. Vi valgte ikke at gøre det, men vi følger det med interesse og overvejer om det er noget vi skal med i en anden gang - Spørgsmål: Hvad med gymnasiebussen? Den mangler nogle af de fjernere dele af kommunen? Svar: Gymnasiebussen kører på tværs af kommunen gennem flere af de store byer. Men det er korrekt, at der er områder i kommunen, hvor den ikke kommer. - Spørgsmål: Har man kapitaliseret de stordriftsfordele, der er ved kommunalreformen? Svar: Nej vi har ikke høstet de fordele, som nogle havde tænkt vi skulle få. F.eks. at nedlægge alle de små skoler. Vi har nedlagt nogle, men ikke alle. Og så har vi haft en debat om hvorvidt vi skulle samle overbygningerne på færre skoler. - Spørgsmål: Hvis en politiker koster cirka kroner - hvorfor har man så sat 8 millioner kroner af til politisk struktur? Hvad dækker resten? Og har man overvejet at skære byrådet ned til 19 medlemmer? Svar: En del af de 8 millioner, går til pension til tidligere borgmestre og hustruer, ekstra tillæg til udvalgsformænd osv. Vi drøfter om vi skal reducere antallet af byrådsmedlemmer, så der bliver færre medlemmer og færre udvalg efter næste valg Debatten afsluttet. 3

5 Workshop 1: De økonomiske prioriteringer Opgave til gruppearbejde Hvad er gruppens to vigtigste pointer/forslag i forhold til de to tværgående temaer: - Arbejdsdeling mellem kommune og borgere - Den mentale og fysiske sammenhængskraft Det gælder både nye tiltag og prioriteringer i de nuværende tilbud 4

6 Bord 1 Bordvært: Michael Frederiksen, referent: Tina Jakobsen Nye tiltag: Prioriteringer: Arbejdsdeling mellem kommune og borgere Varme hænder, mindre administration. Kan vi selv forsøge - flere løntilskudsstillinger i kommunerne, flere varme hænder, aktiv hverdag. Arbejdsløse der støtter (arbejder) for de ansatte i kommunen. Støtte vores aktivitetscentre, borgere overtager mere, fokus på frivillige. Skoler: Hvordan kan vi hjælpe skolen? Forældre, andre frivillige? Mere ansvar for sit eget liv. Øge indsatsen på det korte sigt og ikke kun det lange sigt. Skoleområdet, veje, socialforsorg. Legepladser i børnehaver: Kommunen skal have ansvaret for hvad forældre laver (renoveringsplaner). Herefter skal forsikringsspørgsmålet afklares. Ældre kontra unge ringere arbejdsmiljø, hvis der spares på forebyggelse etc. Hvad vil det koste i årene fremover og ikke bare lige nu og her? Behov for disse beregninger! Den mentale og fysiske sammenhæng Skoler: Forbedre sammenhængskraft i lokalsamfundet (frivilligt arbejde). F.eks. løsning af opgaver ud fra vedligeholdelsesplaner. Kommunal konkurrence: F.eks. kommune mester i løsning af en renovering/forbedring af en sti, fortov eller vej. Fællesopgaver styrker lokalsamfundet. Skoler: Øget forældresamarbejde, forebyggelsesarbejde i samarbejde med lærerne. Skal ikke fokusere på øst/vest problematik. Den vil ændre sig med årene. Lokale journalister skal holde sig fra den problematik vil forbedre det på sigt. Virksomhedssammenhæng. Giv en bonus til fx forsamlingshus ift. løsning af lokaleforhold. Infrastruktur (tog kontra bil og bus) Se på din kommune i en sammenhæng. Flipover bord 1 Nye tiltag Kommunale arbejdsopgaver løses af frivillige. F.eks. Skole, aktivitetscentre, børnehaver, veje Dette forbedrer sammenhængskræften og sociale områder. Kommunal konkurrence Virksomhedssammelægning Forslag til prioritering Ældre kontra unge Tilflyttere + fraflyttere Mister flere skatteindtægter end vi får ind! Administrationsudgifter på landsgennemsnittet Besparelser på børn og unge 5

7 Bord 2 Bordvært: Ghita Østenby, referent: Henriette Larsen Nye tiltag Arbejdsdeling mellem kommune og borgere Forebygge dyre serviceløsninger i fremtiden: Tidlig, tæt og massiv indsats forhindrer dyre løsninger i fremtiden. F.eks. ved at have sundhedsplejen på skolerne. Inddrage private virksomheder ved gulerodsmetoden. F.eks. kan firmaer lønnes for at få (utilpassede) unge i job, f.eks. via mentor ideen. Mere hjælpsomhed og åbenhed borgerne imellem. De gode ideers taskforce: Resultatkontrakter på prioriterede områder. F.eks. belønning til de kommunale medarbejdere, der får nogle gode ideer, der kan bringe udgifterne ned. Inddragelse af de frivillige og private Større tilskud til frivillige/foreninger, vil medføre mindre kommunale udgifter på længere sigt (socialt samvær og motion er godt for både unge og ældre). Tillid og samarbejde mellem de frivillige og det kommunale er afgørende. Det kræver tillid. En tillid der ikke for nuværende opleves at være til stede. Det er afgørende for de frivillige at deres forudsætninger ikke ændres for ofte. Tættere samarbejde mellem det private og kommunen. Den mentale og fysiske sammenhængskraft Tæt samarbejde mellem offentlige institutioner og arbejdsmarkedet/erhvervslivet. Det skal være attraktivt for de aktive velfungerende unge at blive i Faxe Kommune. Dvs. alle ressourcer skal ikke sættes ind på de (få) utilpassede unge. Prioriteringsforslag Fokus på de unge. Mange ældre er ressourcestærke, indfør derfor differentieret ældreservice. Yderligere pointer - At samfundet bygger på balance mellem at der ydes og nydes. Der skal arbejdes for at dette kommer i højsædet igen. Skolelukningerne i Faxe Ladeplads har bidraget til fællesskab. - Samarbejde mellem virksomheder og kommune, og mellem ressourcestærke og mindre stærke borgere. - At komme hinanden ved. Kommunen blokerer for at de private kan iværksætte sådanne tiltag. Kommunen bør ikke blande sig heri. - Borgerne har et personligt ansvar. - Der bør være opmærksomhed på afskrivninger på kommunens investeringer. 6

8 Flipover bord 2 Nye tiltag: - Forebygge dyre serviceløsninger - Inddrage private/virksomheder med gulerodsmetoden (mentor) - Større tilskud til firvillige/foreninger mindre kommunale udgifter - Tillid og samarbejde mellem frivillige og kommunen Prioriteringer: - Mange ældre er ressourcestærke og forkælede - Satse på ungdommen - Differentieret ældreservice - Indføre resultatkontrakt på prioriterede områder - Tidlig indsats for sårbare børn/unge - Tæt samarbejde med erhvervsliv - Fastholde ressourcestærke unge i kommunen 7

9 Bord 3 Bordvært: Ivan Lilleng, referent: Anne Marie Kragholm Skovsgaard Nye tiltag Prioriteringsforslag Arbejdsdeling mellem kommune og borgere Vi skal deltage i relevante erhvervsnetværk. Borgerservice som mobile enheder (som bogbus metoden). Privatiser vejene. Ny udstykning til industri, der kan flytte gratis hertil (gratis erhvervsjord). Krav til skolelederne, om undervisning (der er for meget rundkreds og aflysninger i skolerne). Selvstyrende teams på skolerne. Undgå tidsbegrænsede stillinger, de er for dyre. Den mentale og fysiske sammenhængskraft Nye sogneråd/lokalråd for at styrke nærdemokratiet og påtage sig opgaver. Foreningsliv og klubber skal opfange sårbare børn. Befolkningstilvækst. Der skal ikke spekuleres (økonomisk). Gammel skade skal væk Flipover bord 3 Arbejdsdeling Sammenhæng Nye tiltag - Indskoling/uddannelse - Nye Lokalråd - Forebyggende indsats - private veje - Borgerservice mobile enheder a la bogbus - Deltage i relevante erhvervsnetværk Prioriteringer - Overholde aftaler opfylde krav (undervisning) - Stimulere befolkningstilvækst - Krav til skoleledelse - Det er ikke kommunal - Gode vilkår gratis grunde opgave at spekulere i såvel som valuta og aktier - Udvikle foreningsliv sikre udsatte unge væk fra gaden 8

10 Bord 4 Bordvært: Per Thomsen, referent: Henrik Henning - Skal kommunen udvikle eller afvikle? - Den demografiske udvikling. Lokalsamfundets udvikling er et meget vigtigt og stærkt potentiale. Den kollektive transport er vigtig. Man skal vægte udviklingen af lokalsamfundene, og herunder blev Roholte forsamlingshus nævnt som et eksempel. Styrke de områder hvor lokalsamfundet kan gøre en indsats. Hvis vi styrker lokalsamfundene, så styrker vi også hele kommunen. Mobilitet er meget vigtigt, og herunder skal der fokus på den kollektive transport. - Vægt på lokaltrafikken. Der blev foreslået gratis eller billigere kollektiv transport. Ikke så store enheder med transport, dvs. små og ikke store busser. De ældre vil have et tættere trafiknet, og så med færre afgange. - Politikerne skal være ansvarlige for at øge sammenhængskraften. Vi har bysamfund i Haslev, Dalby, Rønnede, Faxe ladeplads, Karise, Terslev og Faxe. Vi skal satse på det områderne er gode til, eksempelvis turisme. - Folk i de øvrige kommuner er bange for, at det hele skal flyttes til Haslev. - Ventetiden er for lang på byggesager. Forhåndsgodkende byggetilladelser. 4-6 måneder er for lang tid at vente på en byggetilladelse. - Underbyg det som er velfungerende, herunder støtte indtægtskilder fra turistområdet. - Sammenhængskraften skal styrkes i kommunen. Der blev foreslået internetside med bildeling, pendlernet og samkørsel. - Klubtilbud stilles til rådighed af frivillige i stedet for af kommunen, - En deltager mente, at vi i Faxe bruger 85 % af landsgennemsnittet på undervisningen. Der skal sættes større midler af til undervisningen. - Universitet i Haslev og Dalby. - Udvikling af turismen, der er mange muligheder. - Vi skal have tilflyttere og tage godt imod dem. Flipover bord 4 Arbejdsdeling Sammenhæng Nye tiltag - Database med sammenkørsel - Klubtilbud/foreninger - Lokal trafik - Uddannelse i større bysamfund Turisme Prioriteringer - Manglede tid! - Uddannelse i større bysamfund - Lokaltrafik 9

11 Bord 5 Bordvært: Erling Hugger Jacobsen, referent: Anders M. Nielsen Arbejdsdeling mellem borgere og kommunen Nye tiltag - Vi har mange ledige boliger. Tiltræk skatteborgere/børnefamilier ikke ved at lukke skoler, men ved at markedsføre blandt andet de billige boliger. - Tiltræk nye borgere blandt andet ved at bevare skolen i Faxe Ladeplads. For meget kørsel er for besværligt for forældrene. - Sundhed og ældrepleje: I USA og Canada er der mange frivillige ressourcestærke hjælper de svagere. Vi har mange arbejdsløse. De kan mobiliseres f.eks. 4 timer om dagen f.eks. med at hjælpe ældre på plejehjem samtale, underholdning, små-opgaver eller støtteperson i en skoleklasse. - Glem lovgivningens begrænsninger, tænk fra starten: Hvad vil være fornuftigt? Brug ordningen med pilotkommuner. - Sæt tæring efter næring lige nu. - Man kunne udvikle et sparebarometer på nettet, så alle kan følge med i resultaterne. Prioriteringer - Ikke kommunale fyringer, vi har rigeligt med arbejdsløse. Men ændrede opgaver brugerbetaling på f.eks. rengøringshjælp. - Det er et paradoks, at vi vil fyre kommunale medarbejdere samtidig med at vi vil have frivillige til at hjælpe. - Vi skal se på en omstrukturering af kræfterne. - Det skal gøres lettere for foreningslivet. - Opret en kommunal pendlerbank. - Cittaslow konceptet (tjek Svendborg). Modarbejd stresset hverdag, arbejdspladser i hjemmet. Den mentale og fysiske sammenhængskraft Nye tiltag - Sørg for hurtig bustransport mod København. Optimalt med bus til S-toget i Køge. Det vil være mere effektivt end motorvejen. - Profiler kommunen. F.eks. med streamere på bilen, så borgere kan blive ambassadører for Faxe Kommune. Markedsføring af kommunens herligheder i fællesskab ikke bare af kommunens embedsmænd. Prioriteringer - Den vejklassificering, der allerede er foretaget, har været en voldsom ændring. Mange små veje har ikke fået ryddet sne i vinter. Derfor er der måske ikke mere at spare på dette område. - Visse udstykninger betaler allerede selv for belysning og snerydning. Kan andre ikke gøre det? Plenum - Opgaver som kan lægges ud til borgerne: Børnepasning, vedligeholdelse af bygninger, veje. Det vil spare penge og øge sammenhængskraften i lokalområdet. - Kommunen er hele tiden afhængige af tilflytning. Derfor må vi ikke spare på børn og unge. - Opret lokalråd - for at få sammenhæng i kommunen og lokal indflydelse. - Gør borgerservice lokal med borgerbus, der kommer ud i krogene. - Vejnettet har en forskellig standard både mht. vedligehold og vinterrydning. Privatiser vejene. - Det er vigtigt med tiltrækning af borgere og virksomheder. Tilbyd nye virksomheder en gratis byggegrund. - Bedre profilering af kommunen. - er et godt initiativ. - Sygefravær skab bedre arbejdsmiljø for kommunens ansatte, med massage mv. - Høj prioritering af børn og unge. - Prioriter naturen. 10

12 - Hvis vi skal opnå bedre sammenhængskraft, skal vi starte med de unge. - Hvem kan vi inddrage? Erhvervslivet, ældre i børnepasning i førskoleniveau. - Aktiver unge ældre i ældre-aktiveringen. - Etabler et frivillighedscenter ressourcemæssig støtte. - Der skal spares stillinger væk men prioriter, så de ikke bare bliver arbejdsløse, som ikke kan finde nye jobs. - Naturoplevelser. - Invester penge for at tjene dem! Flipover bord 5 Arbejdsdeling Sammenhæng Nye tiltag - Pendlerbank - Ressourcestærke borgere til - Streamer på bil kommunen (markedsføring af Faxe Kommune ambassadør for Faxe Kommune) - Transportmulighed for pendlere (bus til Køge Stog) - City Slow (Svendborg) hjemmearbejdsplads - Implementering af frivillige (velgørenhed) Prioriteringer Borgerservice institutioner 11

13 Bord 6 Bordvært Finn Hansen, referent Niels Christian Barkholt Tværgående temaer - Sammenhængskraft hvad kan borgerne skabe af arrangementer og aktiviteter? - Nye tiltag er vejen frem! - Nye prioriteringsforslag er vanskeligere at arbejde med for os som borgere. - Det store tema: Frivillighedsområdet. - Nye og store udfordringer kræver radikal retænkning af frivilligområdet, at skabe en helt ny platform for frivillighed. Frivillighed og netværksdannelse er den ressource, som huser en masse forskellige løsninger. Vejene hertil er mange og mangfoldige. Flere delpointer - Det er svært at skaffe frivillige, hvordan kan vi gøre det med bedre resultater? Hvad kræver det? Flere alliancer og samarbejdspartnere og nytænkning! Et frivillighedscenter? - Brugen af de sociale medier og her rekruttering af borgere i det hele taget systematisering af netværk af borgere for erfaringen er: Borgere eller mennesker vil rigtig gerne GIVE og bidrage. - Styrket samarbejde mellem frivilligområdet og kommunen. Paradoksalt nok er frivilligområdet blevet beskåret betydeligt, hvordan skal vi forstå frivillighedsområdet nu, hvilken position skal det have? Det er en afgørende mission i lyset af de aktuelle store udfordringer! - Uden frivillige og frivillighedsområdet kan vi ikke få hjulpet kommunen! Servicen i kommunen ligger på et minimum, her må frivillighedsområdet træde til hvis vi skal opretholde den samme kvalitet eller sætte noget i stedet. - Frivillighed er mangfoldigt, det kan se ud på mange måder det sociale (netværk, serviceopgaver, etc.) og det fysiske (fortove, etc.). Det kan foregå gennem mange forskellige personer og forskellige aktiviteter, ikke kun de ældre og genbrugsbutikker, men også ressourcestærke unge og i forskellige netværk med forskellige formål. - At skabe frivillighed handler om at skabe stærke sociale fællesskaber. Hvordan gør man det? Skal man ansætte en frivillighedskoordinator? Skabe en social legeplads, som aktører heri kan boltre sig og udvikle sig inden for. - Kan Jobcenter bidrage til at rekruttere nye frivillige, f.eks. ved samtaler med nye borgere på efterløn? Flipover bord 6 - Nye tiltag er vejen frem. Prioritering for os er uoverskueligt. - Stort tema med potentiale - FRIVILLIGHED - Store udfordringer: Ny platform skal etableres. - Større investeringer i frivillighed: Eksisterer frivillighed i dag? I hvilket omfang? - Overblik over frivilligområdet Hvem er de? Hvor er de? - Udfordring: Hvordan får vi frivillige? - Frivillighed er der mange bud på: det fysiske det sociale. - Styrket samarbejde mellem kommune og frivilligområde. - Frivillig uddannelse. - Teknik sociale medier, kommunens hjemmeside. 12

14 Bord 7 Bordvært: Jørgen E. Johannessen, referent: Anders Haarløv Nye tiltag - Fleksible skoledistrikter, så hver ny årgang startes op hvor behovet er størst. - Samling af de mindste elever på de små, gamle skoler. Samling af de store elever på de større skoler, hvor der er plads til faglokaler og lignende. Det kan hjælpe på mobbe-indsatsen at have mindre enheder. - Renholdelse af byen. Der har været forsøg i Haslev by. Det er svundet ind. - Hvad kan der gøres ift. de mange forfaldne bygninger i bl.a. Haslev. - Borgeres indsats mod sygefravær? En privat virksomhed ville gå konkurs med et sygefravær på de samme procenter. Kommunen som arbejdsplads skal forøge indsatsen mod sygefravær. - Samling af bibliotekskræfterne (kombi-bibliotek), så det almindelige bibliotek og skolebiblioteket slås sammen. - Bedre branding som eks. Vordingborg, målrettet mod hovedstadsområdet. - Oprettelse af flere jobs, både offentlige og private, så folk kan arbejde i stedet for at gå på kontanthjælp. Eller kontanthjælpere som vikarer el. lign. - En god profil for kommunen, eks. som den Haslev havde i gamle dage. Derfor er der oprettet faxe.nu. Svendborg Kommune er gået ind i cityslow, som er inspireret af slow food. - Flere penge til børne- og ungeområdet. Ellers flytter forældrene. (Men hvorhen?) - Fokus på, hvor pengene kommer ind i kassen fra. Det er søjlen i midten (?) hvor der er brug for fiberforbindelser, o.l. - Forkæle dem i den levedygtige alder. - Det er ældregruppen, der vokser. Fremadrettet har de flere pensioner, og det er dem, der må holde for. - Det er også de ældre, der laver størstedelen af det frivillige arbejde. Sammenhængskraft - Fælles ungdomsskole. - Indsats ift. de unge for at skabe sammenhæng. Eks. sodavandsdiskoteket i Dalby, som giver venskaber og kæresteri på tværs. - Ikke fokus på millimeterdemokrati mellem de tre gamle kommuner/byer. - Det må afhænge af de lokale ildsjæle. - Helikopterperspektiv, vandet ligger jo i Faxe, så det ville se mærkeligt ud med en badebro i Haslev. - Meget af det vi snakker ligger allerede i den kommende kommunalplan. Flipover bord 7 - Fleksible skoledistrikter - Små elever på små skoler (mobning) - Frivillig renholdelse (ren by) - Bedre arbejdsmiljø (sygefravær i kommunen) (2) - Kombi-biblioteker (skole+bibliotek) - Bedre markedsføring af kommunen/profil (1) - Vikarjobs til kontanthjælpsmodtagere - Børn og unge skal prioriteres 13

15 Bord 8 Bordvært: Marianne Ørgaard, referent: Lau Wulfberg Arbejdsdeling mellem kommune og borgere Diskussionen var domineret af følgende 2 punkter: - Sammenhængen i kommunen er nødvendig for at få en god kommune. En bedre infrastruktur er en nødvendighed. Der skal være muligheder for at komme frem og tilbage i kommunen. De manglende muligheder for offentlig transport er et stort problem. Evt. kan særbusser ved udvalgte arrangementer være med til at afhjælpe problematikken. - Forebyggelse skal prioriteres. Der skal fokus på livsstilssygdomme. Arbejdsmiljø skal højere op på listen, da det hænger tæt sammen med forebyggelsen. Dog stilles der spørgsmål ved, om det er en kommunal opgave at få folk til at motionere. Det skal afklares, hvad de frivillige organisationer kan overtage fra kommunen. Øvrige udsagn - Børn og unge skal aktiveres i fritiden - Turismen er gået i stå - Hav fokus på at blive en god bosætningskommune. - Politikerne skal udvise større handlekraft, og turde tage upopulære beslutninger. - Kan de frivillige organisationer løfte opgaver som kommunen pt. varetager. Der var enighed om, at det kunne de, men dette fokus blev ikke holdt, og derfor er der ikke afklaring omkring områderne. Flipover bord 8 - Forebyggelse: sygefravær, arbejdsmiljø, aktivering af børn/unge - Infrastruktur/sammenhæng transport - Turisme Branding af Faxe Kommune - Bosætningskommune (Køge sygehus) - Handlekraft/politiker 14

16 Bord 9 Bordvært: Nelle Søndermand, Referent: Rikke L. Larsen Oplæg fra bordvært: Kan vi øge mængden af frivilligt arbejde i kommunen? - Snerydning Mange rydder allerede selv fortove og nogle rydder allerede veje. - Stier og adgangsforhold større medejerskab ønskes. - Kommunen skal fravælge/nedprioritere og så skal borgere bidrage til det ekstra. - Skoler: Flere frivillige kan bruges f.eks. til undervisning i madlavning, håndarbejde mm. i skolerne. - Børnehave bedsteforældreordning på frivillig basis. - På ældreområdet bruge de yngste ældre til at hjælpe til sociale aktiviteter. F.eks. gå tur for ældre. - Man kan lave synergi mellem børne- og ældreområdet ved at placere børnehave og ældreboliger i nærhed. - Inddrage samarbejde mellem erhvervsliv og skoler, f.eks. ved workshops. - Forslag om oprettelse af frivillighedscenter med kompetencer og ressourcer til at fremme frivillighedsprojekter. - Sponsorater kunne evt. inddrages, f.eks. levering af mad til skolekøkkener. - Vigtigt at investere for at kunne spare på sigt. Derfor fokus på at skaffe økonomisk mulighed for at investere. - Investering i uddannelse er eneste vej frem for at fastholde et skattegrundlag på sigt. Vigtigt at unge vender tilbage efter endt uddannelse. Flipover bord 9 Arbejdsdeling Sammenhæng Nye tiltag - Inddrage erhvervsliv - Turde stille krag til de ældre - Inddrage ældre i det aktiverer børnepasning/undervisning - Frivilligcenter til at søsætte - unge ældre aktivering af ældre ældre frivillighedsprojekter - Sponsorater Prioriteringer - Udtrykke støtte til tiltag man økonomisk vurdere kunne finansiere sig selv - Der skal spares stillinger - Hvordan prioriteres de? - Hvem kommer bare på dagpenge? - Prioritere ungdom og uddannelse så de kan betale regningen/skat Det der ikke passede i matriklen - Investeringer - Andre sparemuligheder - Naturoplevelser - Sælge ud - Tiltrække/holde på gode skattebetalere Natur: - ½ time til KBH samme transport som fra Hvidovre til KBH Men: - Sikre skoleveje til børn i ren luft på cykel - Nyde den særligt smukke natur reklamer for den! 15

17 Bord 10 Bordvært: Dorte Nybjerg, referent: Dorte Bagge Nye tiltag Prioriteringsforslag Arbejdsdeling mellem kommune og borgere Hvad må man som borger? Kobling mellem de borgere der ikke er i arbejde og frivillige organisationer, f.eks. Røde Kors. Røde kors kan være med til at tilbyde frivilligt arbejde, uden at borgeren bliver straffet i forhold til de ydelser de modtager af det offentlige. Giver øget livskvalitet. Ældrepleje det vigtige er at der kommer nogen. Mødregruppe + 65, støvsugerkurser, netværk, hjælp til selvhjælp i grupper. Flere tiltag a la Cafe Paraplyen. Gefion kunne indtænkes. Besøgsvenner, ønskes bedre organiseret, man aflaster personalet ved at frivillige kommer og har den menneskelige kontakt til borgeren. Den frivillige indsats må ikke blive tvang, det skal gøres af lyst. Ingen vagtskemaer eller lign. Flere lokaler til rådighed til aktiviteter, så det bliver nemmere at igangsætte nye tiltag. Et ønske om at få fat i flere af de foreningsløse unge. Ungdommen bør prioriteres. Ældre har en evne til at finde en løsning. Der er meget kriminalitet i f.eks. Faxe Ladeplads, de unge skal aktiveres. De unge skal sikres en uddannelse. Der mangler nøgletal fra andre Den mentale og fysiske sammenhængskraft Disse tiltag kan ligeledes være med til at knytte kommunen sammen. Geografien er en hurdle. Befordring til og fra aktiviteter ønskes forbedret. Det koster at køre børn til aktiviteter i andre bydele end den lokale. Det er praktisk og man nyder godt af det lokale netværk. Når lokale samfund lukker, hvis skolerne lukker, ændres indtægtsgrundlaget. Afvikler i stedet for udvikle. F.eks. kunne de kommunale græsplæner slås hver 14. dag i stedet for en gang om ugen. 16

18 sammenlignelige kommuner i den økonomiske oversigt til sammenligning. Inddrage forældrene mere, i de opgaver der er forældreopgaver. Det skal være ambitioner på børnenes vegne, så de motiveres til at ville tage en uddannelse og blive i læringsmiljøet. Bedre løsning mht. samkørsel. Flipover bord 10 Nye tiltag: - Nye netværk imellem særlige borgergrupper/ frivillige/ansatte grupper (hjælp til selvhjælp) - Iværksætte kontanthjælpsmodtagere i f.eks. frivillige projekter Prioritering: - Ungdom! - Aktive medborgere, vi har brug for dem! - Uddannelse også fat i de foreningsløse 17

19 Workshop 2: De gode historier Opgave til gruppearbejde Vælg en fælles historie: - Hvilken god oplevelse har du haft, som er relevant for dagens tema? - Hvad og hvem gjorde oplevelsen mulig? - Hvad skal der til, for at din oplevelse også kan komme andre til glæde? 18

20 Bord 1 Bordvært: Michael Frederiksen, referent: Tina Jakobsen De gode historier - Meget større forældresamarbejde i klasserne, ingen ressourcer fra lærernes side. - Bredere samarbejde ift. de unge, f.eks. i dagstimerne. Forøge samarbejde mellem de kommunale institutioner. - Pleje af unge som ellers skulle i fængsel, plejefamilie f.eks. i 40 dage. - Aktive borgere ift. lokale projekter, f.eks. nedskæring på skolerne. - Godt aktivitetscenter vi sparer kommunen for penge. Kommunen skal støtte op omkring lignende projekter og ikke true med at lukke dem. - Aktive frivillige i ældrecentrene. Fx frivillig læser højt for de ældre, edb-undervisning, kortspil. - Hjemmepleje hvor langt skal kommunen lave hjemmepleje? Kan vi selv gøre noget? Også på uddannelsesområdet (kommunen behøver ikke blive involveret). - Bruge forsamlingshusenes lokaler. - Brug for hjælp så skal man slås for den! Borgeren får ikke det de har krav på. - Bliver forældrene arbejdsløse, bør børnene kunne fritages for institutionsplads. - Udlægge arbejdet til borgerne. - Hjemmeplejen skal undervise gamle i hvordan de kan klare sig selv, lær at gøre rent, så du ikke ødelægger dig selv osv. - Konstruktive teams nedsættelse af sådanne på de forskellige områder. - Bedsteforældre, vi vil også gerne hjælpe til som frivillige ift. skolerne (renovering). - Årsplan ift. renovering så tingene ikke bliver lavet forkert. - Støttefamilie tjek om børn behøver det, måske kan forældrekredsen i klassen tage sig af det osv. - Etabler og definer frivilligkorps på alle områder. - Kanten har i sommer pga. regn haft mange besøgende fra fx Feddet Camping. Fælles tilbud. - Reklamere for de gode tilbud skal gentages hele tiden. 3-5 highlights af disse skrevet på planchen for Bord 1. Flipover bord 1 - Frivilligkorps - Forældresamarbejde i klasserne - Aktivt medborgerskab - Konsulentteams - Bedre samarbejde mellem systemet og frivillige 19

21 Bord 2 Bordvært: Ghita Østenby, referent: Henriette Larsen De gode historier - Ved en bebyggelse i Karise for ældre borgere, lå nogle nedslidte petanque faciliteter. Der var stor interesse blandt beboerne for at benytte disse baner, men som de så ud, kunne det ikke lade sig gøre. Foreningslivet gik sammen med den lokale entreprenør, der havde bygget boligerne, om at renovere de eksisterende nedslidte petanque faciliteter, og i dag har petanque foreningen stor tilslutning blandt beboerne i bebyggelsen. Samarbejde mellem foreningsliv og private aktører er interessant. - Sommerarrangementet Vild, Våd og Sejl i Faxe ladeplads, er et eksempel til efterlevelse. Det er et arrangement, som Faxe Kommunes Ungdomsskole koordinerer og planlægger, hvor også frivillige kræfter inddrages. Konceptet kunne f.eks. overføres til arrangementer for de utilpassede unge. - Ishøj Kommune har haft et projekt, hvor nogle utilpassede unge, reparerede cykler på Ishøj Station, mens folk var på arbejde. Dette projekt inddrog en kommunal medarbejder, men et lignende projekt kunne måske foregå delvist med frivillig hjælp. - Ringeordningen, hvor en borger i Faxe Kommune hver morgen ringer rundt til en række ældre borgere, der sidder alene. Princippet kunne måske kopieres til andre situationer. Et forslag kan være en koordinerende frivillig hvorved der sker et øget samarbejde f.eks. med Ældresagen og den borger der varetager nævnte ringeordning i dag. - Pasning af syge børn kunne koordineres. I Hvidovre Kommune har de en mormor-ordning, hvor man om aftnen kan ringe til en mormor, der så kommer og passer ens syge barn næste dag. Det koster forældrene 25,- kr., plus at de sørger for mad til mormor mens hun er i hjemmet. En lignende ordning kunne overføres til Faxe Kommune. Koordinering og systematisering af de frivillige indsatser er dog nødvendig for at få mest muligt ud af disse ressourcer. Til det formål kunne der etableres et frivilligt forum på kommunen hjemmeside. Gruppen arbejdede videre med ideen: Vild, Våd og Sejl : Sommerarrangementet Vild, Våd og Sejl i Faxe Ladeplads, er et eksempel til efterlevelse, da det er et arrangement, der koordineret af kommunen også inddrager de frivillige i et velfungerende samarbejde. Principperne bag Vild, Våd og Sejl kan udbygges, sådan at lignende arrangementer for utilpassede unge kan sættes i værk. De utilpassede unge tiltrækkes nemlig ikke af de almindelige idrætsklubber, spejderforeninger mv. Det kunne være arrangementer på havet, som Vild, Våd og Sejl (her kunne roklubben inddrages), men også projekter hvor der blev repareret knallerter eller lign. kunne være aktuelle. Uddannet personale vil være en nødvendighed i forhold til denne gruppe af unge. Herudover vil det være nødvendigt at inddrage nogle ildsjæle, der via opsøgende arbejde kan tiltrække målgruppen. Det vil være en stor gevinst for nye projekter og arrangementer, hvis personerne bag Vild, Våd og Sejl udarbejder en køreplan over organisering og afviklingen af deres projekt. Selve koordinationen af projektet er også en væsentlig faktor. Ved en kommunal koordinering af de frivillige indsatser vil kommunen kunne spare udgifter. De veltilpassede unge må heller ikke glemmes, da det er vigtigt/afgørende for kommunens fremtidige økonomi og samfund som helhed, at disse unge bliver i kommunen - også når de er voksne (eller i det mindste vender tilbage som voksne)! Flipover bord 2 - Vild, Våd, Sejl samarbejde mellem ungdomsskole, ildsjæle, foreninger og fritidshjem Stimulere frivillighed Kommunal koordinering: - Mormor petanque - Ældre telefonring - Cykelværksted 20

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Opsamlingsskemaer til debatten

Opsamlingsskemaer til debatten Opsamlingsskemaer til debatten Bæredygtige børnehuse - Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg skoler og 1. runde: Lokalt forankret Kan vi få noget mere ro omkring eksistensen af vores folkeskoler Hvad er

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

Vi bygger fremtidens Skive Kommune

Vi bygger fremtidens Skive Kommune Vi bygger fremtidens Skive Kommune Socialdemokraterne vil, at der sættes gang i Skive Kommune igen. Vores vision er et helt Skive hvor der er plads til alle og brug for alle. Vi er 48.000 borgere med en

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12. juni 2013 Prioriteringsdebat - program Lære hinanden at kende Præsentation af Vision Furesø Debat ved bordene om Vision Furesø og hvordan den skal

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen Endelig Boligsocial helhedsplan 2011-2115 SB SOCI ALT B OLIGBYGGERI I SKIVE, AFDELING 4, 18 OG 19 Udarbejdet af: SB Socialt Boligbyggeri

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12.juni 2013 Baggrundsspørgsmål Hvad er dit køn? 1. Kvinde 2. Mand 3. Ønsker ikke at svare Hvad er din alder? 1. 18 29 2. 30 39 3. 40 49 4. 50 59 5.

Læs mere

R A P P O R T. Marker denne tekst og indsæt billede her. Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg

R A P P O R T. Marker denne tekst og indsæt billede her. Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg R A P P O R T Marker denne tekst og indsæt billede her Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg Sundhedscenter Vest januar 2014 h j e m m e b e s ø g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Frivillighedspolitik for ældreområdet

Frivillighedspolitik for ældreområdet Frivillighedspolitik for ældreområdet Syddjurs Kommune og civilsamfundet - med borgervelfærden i centrum 2011 Godkendt i byrådet d. 22. september 2011 FORORD Ældreområdet har en årelang tradition for et

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Udvikling af fremtidens aktivitets- og samværstilbud i København Workshop 2 Nordvest den 1. oktober 2015

Udvikling af fremtidens aktivitets- og samværstilbud i København Workshop 2 Nordvest den 1. oktober 2015 Udvikling af fremtidens aktivitets- og samværstilbud i København Workshop 2 Nordvest den 1. oktober 2015 Københavns Kommune Socialforvaltningen Borgercenter Voksne 01-10-2015 Hvad? Hvordan? Formålet med

Læs mere

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel...

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel... Ungdomspolitik Indholdsfortegnelse Forord... 4 Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5 Inddragelse og demokrati... 6 Fritid og kultur... 9 Sundhed og trivsel... 10 Skole, uddannelse og job... 13 Bolig

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

NOTATARK. En vision for Hvidovre Kommune

NOTATARK. En vision for Hvidovre Kommune NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Kommunaldirektørens område Udvikling Kommunikation Sagsbehandler: Bodil Ulff Larsen En vision for Hvidovre Kommune 28.02.2013/bll Kommunalbestyrelsen har gennem en længere periode

Læs mere

Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Oslo 29. januar 2016

Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Oslo 29. januar 2016 Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark Oslo 29. januar 2016 Agenda Frivilligcentrene i Danmark Finansiering Frivilligheden i en brydningstid Evaluering af Frivilligcentrene

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Vi holder, hvad vi lover Regions- og kommunalvalg 2017 Indholdsfortegnelse 1. Erhvervslivet... 3 Arbejdspladser... 3 Vi skal styrke iværksætteri... 3 2. Kultur &

Læs mere

Evaluering - kommuner

Evaluering - kommuner Baggrund I forbindelse med afslutning af Spar 20% projektet har Energi tjenesten sendt et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle de deltagende kommuner, som hermed fik mulighed for at

Læs mere

Inviter borgerne på NATURENS DAG

Inviter borgerne på NATURENS DAG Inviter borgerne på NATURENS DAG Skab glæde, livskvalitet og oplevelser på Naturens Dag den 10. september 2017 Naturens Dag er den årlige mærkedag for naturoplevelser over hele landet Naturens Dag for

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Tag en ide, du har hørt/fået i dag og kvalificer den på de næste ti minutter. Udfyld så meget du kan nå.

Tag en ide, du har hørt/fået i dag og kvalificer den på de næste ti minutter. Udfyld så meget du kan nå. Tag en ide, du har hørt/fået i dag og kvalificer den på de næste ti minutter. Udfyld så meget du kan nå. 1. Få personer med balanceproblemer til at cykle på 3-hjulet el-cykler frem for ikke at cykle eller

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Inddragelse af Borgernes Idekatalog om Sundhedspolitik i arbejdet med Sundhedspolitik for Ringsted Kommune

Inddragelse af Borgernes Idekatalog om Sundhedspolitik i arbejdet med Sundhedspolitik for Ringsted Kommune Inddragelse af Borgernes Idekatalog om Sundhedspolitik i arbejdet med Sundhedspolitik for Ringsted Kommune I forbindelse med arbejdet omkring Sundhedspolitik ønsker Ringsted Kommune at arbejde med borgerinddragelse,

Læs mere

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året Tema 4: Fællesskab Fællesskab i et område, en landsby, en beboerforening eller et landdistrikt er noget af det vigtigste der findes. Fællesskab betyder at man får mulighed for at blive en del af fællesskabet

Læs mere

Ringsted hjertet ligger i midten

Ringsted hjertet ligger i midten VISION Ringsted hjertet ligger i midten Ringsted er en attraktiv bosætningskommune. Vi udnytter den centrale placering, de mange muligheder og de trygge rammer til at være det foretrukne sted at bo og

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

(LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg

(LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg (LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg Hvordan skal Den lokale udviklingsplan bruges: et fælles arbejdsdokument i forhold til udvikling af lokalområdet frem mod visionen

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

ZebraByer. Gruppen har arbejdet med innovationsspørgsmålene: flere gode leveår samt nye fællesskaber og medborgerskab. Indsigter

ZebraByer. Gruppen har arbejdet med innovationsspørgsmålene: flere gode leveår samt nye fællesskaber og medborgerskab. Indsigter Byrådsdreven innovationsproces - Løsningsforslag ZebraByer Gruppen har arbejdet med innovationsspørgsmålene: flere gode leveår samt nye fællesskaber og medborgerskab. Indsigter Vi har lavet et stort feltarbejde

Læs mere

Bæredygtige skoler og børnehuse - Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg

Bæredygtige skoler og børnehuse - Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg Bæredygtige skoler og børnehuse - Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg Lær af de private institutioner, så de kommunale bliver et tilvalg f.eks. ved at kigge på: Færre lukkedage Bedre normering (er de

Læs mere

Skt. Klemens Læringværksted

Skt. Klemens Læringværksted Skt. Klemens Læringværksted Organiseres af Ungdommens Røde Kors og i samarbejde med Skt. Klementsparkens beboer, Boligsocialthus og Skt. Klemensskolen. Stedet hvor vi lærer børn at lære. En gang om ugen

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Side 1 Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svaret Afvist

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev?

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SKJOLDELEV Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Skjoldelev inviterede i samarbejde

Læs mere

Strategi for den frivillige sociale indsats på ældreområdet

Strategi for den frivillige sociale indsats på ældreområdet GRIB MULIGHEDEN Strategi for den frivillige sociale indsats på ældreområdet INDHOLD Forord... 3 Formål... 4 Vision... 5 Mental Frikommune... 6 Indsatsområder 1 Samarbejde... 8 Aktive borgere skaber det

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Bilag Evaluering af sundhedsdagene 2014 og godkendelse af videre proces for sundhedsdage 2015 (SOU, 24/11, 2014, sag 120)

Bilag Evaluering af sundhedsdagene 2014 og godkendelse af videre proces for sundhedsdage 2015 (SOU, 24/11, 2014, sag 120) Bilag Evaluering af sundhedsdagene 2014 og godkendelse af videre proces for sundhedsdage 2015 (SOU, 24/11, 2014, sag 120) Sundheds- og Omsorgsudvalget, tog den foreliggende evaluering af Sundhedsdagene

Læs mere

Forslag til etablering af en mountainbike bane. -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer.

Forslag til etablering af en mountainbike bane. -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer. Forslag til etablering af en mountainbike bane -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer. Først lidt information om hvem vi er: Struer Cykelklub er en motions

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

PROJEKTEJER: PROJEKTGRUPPEN: KONTAKTPERSON: Projekt Liv i Viuf. Viuf Medborgerforening Storgaden Viuf

PROJEKTEJER: PROJEKTGRUPPEN: KONTAKTPERSON: Projekt Liv i Viuf. Viuf Medborgerforening Storgaden Viuf PROJEKTEJER: Viuf Medborgerforening Storgaden 81 6052 Viuf PROJEKTGRUPPEN: Henrik Lindholm Susanne Hamer Tanja Dokkedahl Anja Dau Jacobsen Ole Hansen Jens Lassen Ralph Barfoed Jette Klint Erik Arvesen

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13 VENSTRE NORDFYN Venstres valgprogram KV13 FAMILIELIVET Venstre arbejder for mere målrettede indsatser i børn- og ungeinstitutionerne i Nordfyns Kommune. Samarbejdet mellem børn, forældre og institutioner

Læs mere

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Frivillighed i Faxe : Idé- og inspirationskatalog marts 2013 Selvhjælpsgrupper Grupper efter sygdom/lidelse, hvor deltagerne Ældre/unge Kræftens Bekæmpelse, CKFB, CBO, CSP, hjælper hinanden med både nærvær,

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT KOLDING KOMMUNE POLITISKE FOKUSOMRÅDER

POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT KOLDING KOMMUNE POLITISKE FOKUSOMRÅDER POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT 1 FYSISKE RAMMER Hvordan udvikler vi bygninger og offentlige rum, så de understøtter og bidrager til fritids-

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

Gør borgeren til mester

Gør borgeren til mester Gør borgeren til mester Tanker fra en tænketank Volume 1 Sundhed&Omsorg Denne pjece er resultatet af den første Tænketank og innovationscamp, der blev afholdt den 7. oktober 2010 for 36 innovative ledere

Læs mere

Råmateriale fra workshops Odense, d. 16. januar 2014. Borgerperspektiv

Råmateriale fra workshops Odense, d. 16. januar 2014. Borgerperspektiv Borgerperspektiv Oplysning og synlighed! - Man skal kunne få et nemt overblik over, hvad man kan bidrage med hvor. - Man ved ikke, hvad der egentlig findes i det område man bor i, ud over det, man naturligt

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe)

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) Samarbejde med kommunen - samskabelse Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) 71 Frivilligcentre fordelt på 64 kommuner Et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for

Læs mere

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Forord Livsmod, glæde, handlekraft og kvalitet. Det er nøgleordene i arbejdet for og blandt ældre og handicappede. Det er bærende

Læs mere

Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine

Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine Kommunalvalg 2009 Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine VI TÆNKER måske ikke så meget over det i hverdagen, men det er kommunen, der danner rammen om de danske familiers hverdag.

Læs mere

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER Folkeoplysning i forandring Vejen Idrætscenter 23/05/2016 Analytiker Malene Thøgersen NÅR FORENINGER SAMARBEJDER Foreningslivets potentialer i yderområderne BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN AF TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE

Læs mere

Socialt udsatte boligområder

Socialt udsatte boligområder Socialt udsatte boligområder Nogle boligafdelinger i Danmark har en væsentligt større andel af arbejdsløse, kriminelle og personer på overførselsindkomst end det øvrige samfund. Disse afdelinger kæmper

Læs mere

TEMA 1 Unge og frivilligt arbejde

TEMA 1 Unge og frivilligt arbejde TEMA 1 Unge og frivilligt arbejde Vækstmiljøer ex ungdomshuset Arvefølge I første omgang uforpligtende Begrænse opgaver Ind med modermælken Henvende sig til ungdomsinstitutionerne og sælge varen Skolerne

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE

VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE VENSTRE ISHØJ KOMMUNAL- OG REGIONSVALGET 2013 Ishøj kommune skal være en kommune, som vi kan være bekendt og stolte af. Venstre vil gå forrest for at gøre

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

Allerød Kommunes ældrepolitik

Allerød Kommunes ældrepolitik Allerød Kommunes ældrepolitik Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Værdigrundlag 3. Overordnede målsætninger 3.1 At borgerne, hvis vilkår svækkes, sikres tryghed og omsorg 3.2 At den enkelte borger bevarer

Læs mere

BORGERNE PÅ BANEN BORGERBUDGETTERING OG DIREKTE DEMOKRATI

BORGERNE PÅ BANEN BORGERBUDGETTERING OG DIREKTE DEMOKRATI BORGERNE PÅ BANEN BORGERBUDGETTERING OG DIREKTE DEMOKRATI Hvad er Borgerbudgettering? Borgerbudgettering er en demokratisk proces, hvor borgere og foreninger kan søge om penge til projekter, der gavner

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 1 Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: 22.000 aktører, 10 styrker, 4 handlinger - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 Baggrund Stevns Kommunes Kommunalbestyrelse afholdt den 17.

Læs mere

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST!

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! Ungestrategi for 18-29-årige Jobcenter Brøndby 2016-2018 BRØNDBY KOMMUNE 1 OM STRATEGIEN Denne ungestrategi er rettet mod de 18-29-årige i Brøndby Kommune. I ungestrategien beskriver

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om 1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK Krig, fred og kærlighed Vi er Skanderborg Kommune ligger i et geografisk og historisk smørhul. Her kan du bo 15 minutter fra Aarhus, midt i naturen og være en del af de

Læs mere

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune En sundhedsstrategi, der virker En sundhedsstrategi med to spor Slagelse Kommune har en stor udfordring med befolkningens sundhedstilstand. Sundhedsprofil

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Kommunen skal have en sundhedsprofil med højere uddannelsesniveau og fortsat fokus på KRAM indsatserne

Kommunen skal have en sundhedsprofil med højere uddannelsesniveau og fortsat fokus på KRAM indsatserne Spørgsmål 1. Hvilken position ønsker vi at være i om 5 år, når det gælder sundhed i bred forstand? Brainstorming At der er bevægelse over alt i vor kommune! At vi gør noget aktivt for at minimere de skader

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Indledning Børne- og Ungestrategien er den overordnede strategiske ramme, der er retningsgivende for, hvordan alle medarbejdere

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Udviklingspolitik for Odder Kommune

Udviklingspolitik for Odder Kommune Udviklingspolitik for Odder Kommune Hovedmålet for Udviklingspolitikken for Odder Kommune er at styrke udviklingen i Kommunen i bred forstand. Men visse delområder skal have højere prioritet end andre.

Læs mere

Referat af Workshop 4. november 2010

Referat af Workshop 4. november 2010 Referat af Workshop 4. november 2010 PROGRAM 1. Velkomst v./ Kommunaldirektør Niels Ågesen, Vejle Kommune 2. Dagens fokus v/ Karen Sommer Møller, BolivVejle 3. Morgenmad og deltagerpræsentation 4. Introduktion

Læs mere