Udvikling af den kommunale velfærd. Hvad er det vigtigste at værne om, hvis vi ikke har råd til det hele?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling af den kommunale velfærd. Hvad er det vigtigste at værne om, hvis vi ikke har råd til det hele?"

Transkript

1 Udvikling af den kommunale velfærd Hvad er det vigtigste at værne om, hvis vi ikke har råd til det hele? Faxe Kommunes borgerdialog August 2011

2 Udvikling af den kommunale velfærd - Borgerdialog i Faxe Kommune Lørdag den 13. august 2011 havde Faxe Kommune inviteret til borgermøde i Rønnede Hallen. Mere end 120 borgere deltog og dagen bød på en god dialog og et væld af aktiviteter. Baggrunden var, at Faxe Kommune i de kommende år står i en svær økonomisk situation. Der bliver flere ældre og færre i den erhvervsaktive alder, og det er derfor nødvendigt at se på hele den kommunale service og organisation med nye øjne. Faxe Byråd har med borgermødet ønsket at inddrage områdets borgere i at udvikle den kommunale velfærd. Hvad er det vigtigste at værne om, hvis vi ikke har råd til det hele? Og hvordan kan vi i fællesskab finde nye løsninger på nogle af de opgaver, som kommunen løser nu? Fokus har været både på de nuværende opgaver og på helt nye tiltag. Ikke mindst i forhold til erhverv, sundhed og uddannelse, der er de tre indsatsområder, som byrådet har valgt at sætte særligt fokus på i de kommende år. Resultatet er denne hvidbog. Her er samtlige referater og debatindlæg samlet i rå form, ganske som det blev skrevet og formuleret ved mødet. Hvidbogen vil blive behandlet i Faxe Kommunes Økonomiudvalg den 7. september 2011 og i Faxe Byråd den 13. september. Den vil desuden indgå i kommunens arbejde med både Budget 2012 og i et længere perspektiv. Jeg vil til slut sige tak til alle for de mange gode input, det store fremmøde og den konstruktive tilgang til opgaven. Det var et spændende og udbytterigt møde, som lover godt for vores kommune. Med venlig hilsen Knud Erik Hansen Borgmester 1

3 Dagens program Kl Briefing - Informationsmøde Kl Borgerne ankom - Byrådet tog imod. Kl Velkomst - Oplæg ved borgmester Knud Erik Hansen om baggrund og formål. - Deltagerne præsenterede sig for hinanden. Kl Kl Workshop 1: Faxe Kommunes økonomi - Arbejdsdeling mellem kommune og borgere - Mental og fysisk sammenhængskraft i kommunen Kort pause - Oplæg ved borgmester Knud Erik Hansen. - Spørgsmål og diskussion i plenum. - Gruppearbejde. Kl Kort opsamling - Kort opsamling fra workshop 1 Kl Workshop 2: De gode historier - Gruppearbejde: Deltagerne arbejdede med egne eksempler og historier. - Opsamling ved mødeleder. Kl Frokost - Det frivillige beredskab serverede dagens menu. Kl Workshop 3: Erhverv, Sundhed og Uddannelse - Oplæg om erhverv ved kommunaldirektør Ole Møller. - Oplæg om sundhed ved udvalgsformand Mogens Stilhoff. - Oplæg om uddannelse ved direktør Eik Møller. Kl Pause Kl Workshop 3: Fortsat - Gruppearbejde om erhverv, sundhed eller uddannelse. Kl Pause Kl Workshop 3: Fortsat - Opsamling ved mødeleder. Kl Pause Kl Opsamling - Hvad fik Faxe Kommune ud af dagen? - Hvad fik borgerne ud af dagen? Kl Tak for i dag - Afslutning ved borgmester Knud Erik Hansen. 2

4 Indledende diskussion i plenum: Spørgsmål fra borgerne og svar fra borgmester Knud Erik Hansen - Spørgsmål: Hvad ville det betyde, hvis topskatten blev hævet? Svar: Hvis vi hæver skatten, skal vi aflevere 75 procent af den skattestigning til staten. - Spørgsmål: Vi har haft en stor stigning i antallet af kommunalt ansatte? Især de administrative? Hvorfor? Svar: Der er to grunde der er kommet flere opgaver til, den statslige del af arbejdsmarkedet er flyttet til kommunerne. Vi er desuden belastet af at rigtig meget er bundne opgaver. Men ja vi har et stort fokus på at skære i administrationen - Spørgsmål: Har I overvejet at være frikommune på forskellige politiske områder? Svar: Ja, det har vi overvejet. Vi valgte ikke at gøre det, men vi følger det med interesse og overvejer om det er noget vi skal med i en anden gang - Spørgsmål: Hvad med gymnasiebussen? Den mangler nogle af de fjernere dele af kommunen? Svar: Gymnasiebussen kører på tværs af kommunen gennem flere af de store byer. Men det er korrekt, at der er områder i kommunen, hvor den ikke kommer. - Spørgsmål: Har man kapitaliseret de stordriftsfordele, der er ved kommunalreformen? Svar: Nej vi har ikke høstet de fordele, som nogle havde tænkt vi skulle få. F.eks. at nedlægge alle de små skoler. Vi har nedlagt nogle, men ikke alle. Og så har vi haft en debat om hvorvidt vi skulle samle overbygningerne på færre skoler. - Spørgsmål: Hvis en politiker koster cirka kroner - hvorfor har man så sat 8 millioner kroner af til politisk struktur? Hvad dækker resten? Og har man overvejet at skære byrådet ned til 19 medlemmer? Svar: En del af de 8 millioner, går til pension til tidligere borgmestre og hustruer, ekstra tillæg til udvalgsformænd osv. Vi drøfter om vi skal reducere antallet af byrådsmedlemmer, så der bliver færre medlemmer og færre udvalg efter næste valg Debatten afsluttet. 3

5 Workshop 1: De økonomiske prioriteringer Opgave til gruppearbejde Hvad er gruppens to vigtigste pointer/forslag i forhold til de to tværgående temaer: - Arbejdsdeling mellem kommune og borgere - Den mentale og fysiske sammenhængskraft Det gælder både nye tiltag og prioriteringer i de nuværende tilbud 4

6 Bord 1 Bordvært: Michael Frederiksen, referent: Tina Jakobsen Nye tiltag: Prioriteringer: Arbejdsdeling mellem kommune og borgere Varme hænder, mindre administration. Kan vi selv forsøge - flere løntilskudsstillinger i kommunerne, flere varme hænder, aktiv hverdag. Arbejdsløse der støtter (arbejder) for de ansatte i kommunen. Støtte vores aktivitetscentre, borgere overtager mere, fokus på frivillige. Skoler: Hvordan kan vi hjælpe skolen? Forældre, andre frivillige? Mere ansvar for sit eget liv. Øge indsatsen på det korte sigt og ikke kun det lange sigt. Skoleområdet, veje, socialforsorg. Legepladser i børnehaver: Kommunen skal have ansvaret for hvad forældre laver (renoveringsplaner). Herefter skal forsikringsspørgsmålet afklares. Ældre kontra unge ringere arbejdsmiljø, hvis der spares på forebyggelse etc. Hvad vil det koste i årene fremover og ikke bare lige nu og her? Behov for disse beregninger! Den mentale og fysiske sammenhæng Skoler: Forbedre sammenhængskraft i lokalsamfundet (frivilligt arbejde). F.eks. løsning af opgaver ud fra vedligeholdelsesplaner. Kommunal konkurrence: F.eks. kommune mester i løsning af en renovering/forbedring af en sti, fortov eller vej. Fællesopgaver styrker lokalsamfundet. Skoler: Øget forældresamarbejde, forebyggelsesarbejde i samarbejde med lærerne. Skal ikke fokusere på øst/vest problematik. Den vil ændre sig med årene. Lokale journalister skal holde sig fra den problematik vil forbedre det på sigt. Virksomhedssammenhæng. Giv en bonus til fx forsamlingshus ift. løsning af lokaleforhold. Infrastruktur (tog kontra bil og bus) Se på din kommune i en sammenhæng. Flipover bord 1 Nye tiltag Kommunale arbejdsopgaver løses af frivillige. F.eks. Skole, aktivitetscentre, børnehaver, veje Dette forbedrer sammenhængskræften og sociale områder. Kommunal konkurrence Virksomhedssammelægning Forslag til prioritering Ældre kontra unge Tilflyttere + fraflyttere Mister flere skatteindtægter end vi får ind! Administrationsudgifter på landsgennemsnittet Besparelser på børn og unge 5

7 Bord 2 Bordvært: Ghita Østenby, referent: Henriette Larsen Nye tiltag Arbejdsdeling mellem kommune og borgere Forebygge dyre serviceløsninger i fremtiden: Tidlig, tæt og massiv indsats forhindrer dyre løsninger i fremtiden. F.eks. ved at have sundhedsplejen på skolerne. Inddrage private virksomheder ved gulerodsmetoden. F.eks. kan firmaer lønnes for at få (utilpassede) unge i job, f.eks. via mentor ideen. Mere hjælpsomhed og åbenhed borgerne imellem. De gode ideers taskforce: Resultatkontrakter på prioriterede områder. F.eks. belønning til de kommunale medarbejdere, der får nogle gode ideer, der kan bringe udgifterne ned. Inddragelse af de frivillige og private Større tilskud til frivillige/foreninger, vil medføre mindre kommunale udgifter på længere sigt (socialt samvær og motion er godt for både unge og ældre). Tillid og samarbejde mellem de frivillige og det kommunale er afgørende. Det kræver tillid. En tillid der ikke for nuværende opleves at være til stede. Det er afgørende for de frivillige at deres forudsætninger ikke ændres for ofte. Tættere samarbejde mellem det private og kommunen. Den mentale og fysiske sammenhængskraft Tæt samarbejde mellem offentlige institutioner og arbejdsmarkedet/erhvervslivet. Det skal være attraktivt for de aktive velfungerende unge at blive i Faxe Kommune. Dvs. alle ressourcer skal ikke sættes ind på de (få) utilpassede unge. Prioriteringsforslag Fokus på de unge. Mange ældre er ressourcestærke, indfør derfor differentieret ældreservice. Yderligere pointer - At samfundet bygger på balance mellem at der ydes og nydes. Der skal arbejdes for at dette kommer i højsædet igen. Skolelukningerne i Faxe Ladeplads har bidraget til fællesskab. - Samarbejde mellem virksomheder og kommune, og mellem ressourcestærke og mindre stærke borgere. - At komme hinanden ved. Kommunen blokerer for at de private kan iværksætte sådanne tiltag. Kommunen bør ikke blande sig heri. - Borgerne har et personligt ansvar. - Der bør være opmærksomhed på afskrivninger på kommunens investeringer. 6

8 Flipover bord 2 Nye tiltag: - Forebygge dyre serviceløsninger - Inddrage private/virksomheder med gulerodsmetoden (mentor) - Større tilskud til firvillige/foreninger mindre kommunale udgifter - Tillid og samarbejde mellem frivillige og kommunen Prioriteringer: - Mange ældre er ressourcestærke og forkælede - Satse på ungdommen - Differentieret ældreservice - Indføre resultatkontrakt på prioriterede områder - Tidlig indsats for sårbare børn/unge - Tæt samarbejde med erhvervsliv - Fastholde ressourcestærke unge i kommunen 7

9 Bord 3 Bordvært: Ivan Lilleng, referent: Anne Marie Kragholm Skovsgaard Nye tiltag Prioriteringsforslag Arbejdsdeling mellem kommune og borgere Vi skal deltage i relevante erhvervsnetværk. Borgerservice som mobile enheder (som bogbus metoden). Privatiser vejene. Ny udstykning til industri, der kan flytte gratis hertil (gratis erhvervsjord). Krav til skolelederne, om undervisning (der er for meget rundkreds og aflysninger i skolerne). Selvstyrende teams på skolerne. Undgå tidsbegrænsede stillinger, de er for dyre. Den mentale og fysiske sammenhængskraft Nye sogneråd/lokalråd for at styrke nærdemokratiet og påtage sig opgaver. Foreningsliv og klubber skal opfange sårbare børn. Befolkningstilvækst. Der skal ikke spekuleres (økonomisk). Gammel skade skal væk Flipover bord 3 Arbejdsdeling Sammenhæng Nye tiltag - Indskoling/uddannelse - Nye Lokalråd - Forebyggende indsats - private veje - Borgerservice mobile enheder a la bogbus - Deltage i relevante erhvervsnetværk Prioriteringer - Overholde aftaler opfylde krav (undervisning) - Stimulere befolkningstilvækst - Krav til skoleledelse - Det er ikke kommunal - Gode vilkår gratis grunde opgave at spekulere i såvel som valuta og aktier - Udvikle foreningsliv sikre udsatte unge væk fra gaden 8

10 Bord 4 Bordvært: Per Thomsen, referent: Henrik Henning - Skal kommunen udvikle eller afvikle? - Den demografiske udvikling. Lokalsamfundets udvikling er et meget vigtigt og stærkt potentiale. Den kollektive transport er vigtig. Man skal vægte udviklingen af lokalsamfundene, og herunder blev Roholte forsamlingshus nævnt som et eksempel. Styrke de områder hvor lokalsamfundet kan gøre en indsats. Hvis vi styrker lokalsamfundene, så styrker vi også hele kommunen. Mobilitet er meget vigtigt, og herunder skal der fokus på den kollektive transport. - Vægt på lokaltrafikken. Der blev foreslået gratis eller billigere kollektiv transport. Ikke så store enheder med transport, dvs. små og ikke store busser. De ældre vil have et tættere trafiknet, og så med færre afgange. - Politikerne skal være ansvarlige for at øge sammenhængskraften. Vi har bysamfund i Haslev, Dalby, Rønnede, Faxe ladeplads, Karise, Terslev og Faxe. Vi skal satse på det områderne er gode til, eksempelvis turisme. - Folk i de øvrige kommuner er bange for, at det hele skal flyttes til Haslev. - Ventetiden er for lang på byggesager. Forhåndsgodkende byggetilladelser. 4-6 måneder er for lang tid at vente på en byggetilladelse. - Underbyg det som er velfungerende, herunder støtte indtægtskilder fra turistområdet. - Sammenhængskraften skal styrkes i kommunen. Der blev foreslået internetside med bildeling, pendlernet og samkørsel. - Klubtilbud stilles til rådighed af frivillige i stedet for af kommunen, - En deltager mente, at vi i Faxe bruger 85 % af landsgennemsnittet på undervisningen. Der skal sættes større midler af til undervisningen. - Universitet i Haslev og Dalby. - Udvikling af turismen, der er mange muligheder. - Vi skal have tilflyttere og tage godt imod dem. Flipover bord 4 Arbejdsdeling Sammenhæng Nye tiltag - Database med sammenkørsel - Klubtilbud/foreninger - Lokal trafik - Uddannelse i større bysamfund Turisme Prioriteringer - Manglede tid! - Uddannelse i større bysamfund - Lokaltrafik 9

11 Bord 5 Bordvært: Erling Hugger Jacobsen, referent: Anders M. Nielsen Arbejdsdeling mellem borgere og kommunen Nye tiltag - Vi har mange ledige boliger. Tiltræk skatteborgere/børnefamilier ikke ved at lukke skoler, men ved at markedsføre blandt andet de billige boliger. - Tiltræk nye borgere blandt andet ved at bevare skolen i Faxe Ladeplads. For meget kørsel er for besværligt for forældrene. - Sundhed og ældrepleje: I USA og Canada er der mange frivillige ressourcestærke hjælper de svagere. Vi har mange arbejdsløse. De kan mobiliseres f.eks. 4 timer om dagen f.eks. med at hjælpe ældre på plejehjem samtale, underholdning, små-opgaver eller støtteperson i en skoleklasse. - Glem lovgivningens begrænsninger, tænk fra starten: Hvad vil være fornuftigt? Brug ordningen med pilotkommuner. - Sæt tæring efter næring lige nu. - Man kunne udvikle et sparebarometer på nettet, så alle kan følge med i resultaterne. Prioriteringer - Ikke kommunale fyringer, vi har rigeligt med arbejdsløse. Men ændrede opgaver brugerbetaling på f.eks. rengøringshjælp. - Det er et paradoks, at vi vil fyre kommunale medarbejdere samtidig med at vi vil have frivillige til at hjælpe. - Vi skal se på en omstrukturering af kræfterne. - Det skal gøres lettere for foreningslivet. - Opret en kommunal pendlerbank. - Cittaslow konceptet (tjek Svendborg). Modarbejd stresset hverdag, arbejdspladser i hjemmet. Den mentale og fysiske sammenhængskraft Nye tiltag - Sørg for hurtig bustransport mod København. Optimalt med bus til S-toget i Køge. Det vil være mere effektivt end motorvejen. - Profiler kommunen. F.eks. med streamere på bilen, så borgere kan blive ambassadører for Faxe Kommune. Markedsføring af kommunens herligheder i fællesskab ikke bare af kommunens embedsmænd. Prioriteringer - Den vejklassificering, der allerede er foretaget, har været en voldsom ændring. Mange små veje har ikke fået ryddet sne i vinter. Derfor er der måske ikke mere at spare på dette område. - Visse udstykninger betaler allerede selv for belysning og snerydning. Kan andre ikke gøre det? Plenum - Opgaver som kan lægges ud til borgerne: Børnepasning, vedligeholdelse af bygninger, veje. Det vil spare penge og øge sammenhængskraften i lokalområdet. - Kommunen er hele tiden afhængige af tilflytning. Derfor må vi ikke spare på børn og unge. - Opret lokalråd - for at få sammenhæng i kommunen og lokal indflydelse. - Gør borgerservice lokal med borgerbus, der kommer ud i krogene. - Vejnettet har en forskellig standard både mht. vedligehold og vinterrydning. Privatiser vejene. - Det er vigtigt med tiltrækning af borgere og virksomheder. Tilbyd nye virksomheder en gratis byggegrund. - Bedre profilering af kommunen. - er et godt initiativ. - Sygefravær skab bedre arbejdsmiljø for kommunens ansatte, med massage mv. - Høj prioritering af børn og unge. - Prioriter naturen. 10

12 - Hvis vi skal opnå bedre sammenhængskraft, skal vi starte med de unge. - Hvem kan vi inddrage? Erhvervslivet, ældre i børnepasning i førskoleniveau. - Aktiver unge ældre i ældre-aktiveringen. - Etabler et frivillighedscenter ressourcemæssig støtte. - Der skal spares stillinger væk men prioriter, så de ikke bare bliver arbejdsløse, som ikke kan finde nye jobs. - Naturoplevelser. - Invester penge for at tjene dem! Flipover bord 5 Arbejdsdeling Sammenhæng Nye tiltag - Pendlerbank - Ressourcestærke borgere til - Streamer på bil kommunen (markedsføring af Faxe Kommune ambassadør for Faxe Kommune) - Transportmulighed for pendlere (bus til Køge Stog) - City Slow (Svendborg) hjemmearbejdsplads - Implementering af frivillige (velgørenhed) Prioriteringer Borgerservice institutioner 11

13 Bord 6 Bordvært Finn Hansen, referent Niels Christian Barkholt Tværgående temaer - Sammenhængskraft hvad kan borgerne skabe af arrangementer og aktiviteter? - Nye tiltag er vejen frem! - Nye prioriteringsforslag er vanskeligere at arbejde med for os som borgere. - Det store tema: Frivillighedsområdet. - Nye og store udfordringer kræver radikal retænkning af frivilligområdet, at skabe en helt ny platform for frivillighed. Frivillighed og netværksdannelse er den ressource, som huser en masse forskellige løsninger. Vejene hertil er mange og mangfoldige. Flere delpointer - Det er svært at skaffe frivillige, hvordan kan vi gøre det med bedre resultater? Hvad kræver det? Flere alliancer og samarbejdspartnere og nytænkning! Et frivillighedscenter? - Brugen af de sociale medier og her rekruttering af borgere i det hele taget systematisering af netværk af borgere for erfaringen er: Borgere eller mennesker vil rigtig gerne GIVE og bidrage. - Styrket samarbejde mellem frivilligområdet og kommunen. Paradoksalt nok er frivilligområdet blevet beskåret betydeligt, hvordan skal vi forstå frivillighedsområdet nu, hvilken position skal det have? Det er en afgørende mission i lyset af de aktuelle store udfordringer! - Uden frivillige og frivillighedsområdet kan vi ikke få hjulpet kommunen! Servicen i kommunen ligger på et minimum, her må frivillighedsområdet træde til hvis vi skal opretholde den samme kvalitet eller sætte noget i stedet. - Frivillighed er mangfoldigt, det kan se ud på mange måder det sociale (netværk, serviceopgaver, etc.) og det fysiske (fortove, etc.). Det kan foregå gennem mange forskellige personer og forskellige aktiviteter, ikke kun de ældre og genbrugsbutikker, men også ressourcestærke unge og i forskellige netværk med forskellige formål. - At skabe frivillighed handler om at skabe stærke sociale fællesskaber. Hvordan gør man det? Skal man ansætte en frivillighedskoordinator? Skabe en social legeplads, som aktører heri kan boltre sig og udvikle sig inden for. - Kan Jobcenter bidrage til at rekruttere nye frivillige, f.eks. ved samtaler med nye borgere på efterløn? Flipover bord 6 - Nye tiltag er vejen frem. Prioritering for os er uoverskueligt. - Stort tema med potentiale - FRIVILLIGHED - Store udfordringer: Ny platform skal etableres. - Større investeringer i frivillighed: Eksisterer frivillighed i dag? I hvilket omfang? - Overblik over frivilligområdet Hvem er de? Hvor er de? - Udfordring: Hvordan får vi frivillige? - Frivillighed er der mange bud på: det fysiske det sociale. - Styrket samarbejde mellem kommune og frivilligområde. - Frivillig uddannelse. - Teknik sociale medier, kommunens hjemmeside. 12

14 Bord 7 Bordvært: Jørgen E. Johannessen, referent: Anders Haarløv Nye tiltag - Fleksible skoledistrikter, så hver ny årgang startes op hvor behovet er størst. - Samling af de mindste elever på de små, gamle skoler. Samling af de store elever på de større skoler, hvor der er plads til faglokaler og lignende. Det kan hjælpe på mobbe-indsatsen at have mindre enheder. - Renholdelse af byen. Der har været forsøg i Haslev by. Det er svundet ind. - Hvad kan der gøres ift. de mange forfaldne bygninger i bl.a. Haslev. - Borgeres indsats mod sygefravær? En privat virksomhed ville gå konkurs med et sygefravær på de samme procenter. Kommunen som arbejdsplads skal forøge indsatsen mod sygefravær. - Samling af bibliotekskræfterne (kombi-bibliotek), så det almindelige bibliotek og skolebiblioteket slås sammen. - Bedre branding som eks. Vordingborg, målrettet mod hovedstadsområdet. - Oprettelse af flere jobs, både offentlige og private, så folk kan arbejde i stedet for at gå på kontanthjælp. Eller kontanthjælpere som vikarer el. lign. - En god profil for kommunen, eks. som den Haslev havde i gamle dage. Derfor er der oprettet faxe.nu. Svendborg Kommune er gået ind i cityslow, som er inspireret af slow food. - Flere penge til børne- og ungeområdet. Ellers flytter forældrene. (Men hvorhen?) - Fokus på, hvor pengene kommer ind i kassen fra. Det er søjlen i midten (?) hvor der er brug for fiberforbindelser, o.l. - Forkæle dem i den levedygtige alder. - Det er ældregruppen, der vokser. Fremadrettet har de flere pensioner, og det er dem, der må holde for. - Det er også de ældre, der laver størstedelen af det frivillige arbejde. Sammenhængskraft - Fælles ungdomsskole. - Indsats ift. de unge for at skabe sammenhæng. Eks. sodavandsdiskoteket i Dalby, som giver venskaber og kæresteri på tværs. - Ikke fokus på millimeterdemokrati mellem de tre gamle kommuner/byer. - Det må afhænge af de lokale ildsjæle. - Helikopterperspektiv, vandet ligger jo i Faxe, så det ville se mærkeligt ud med en badebro i Haslev. - Meget af det vi snakker ligger allerede i den kommende kommunalplan. Flipover bord 7 - Fleksible skoledistrikter - Små elever på små skoler (mobning) - Frivillig renholdelse (ren by) - Bedre arbejdsmiljø (sygefravær i kommunen) (2) - Kombi-biblioteker (skole+bibliotek) - Bedre markedsføring af kommunen/profil (1) - Vikarjobs til kontanthjælpsmodtagere - Børn og unge skal prioriteres 13

15 Bord 8 Bordvært: Marianne Ørgaard, referent: Lau Wulfberg Arbejdsdeling mellem kommune og borgere Diskussionen var domineret af følgende 2 punkter: - Sammenhængen i kommunen er nødvendig for at få en god kommune. En bedre infrastruktur er en nødvendighed. Der skal være muligheder for at komme frem og tilbage i kommunen. De manglende muligheder for offentlig transport er et stort problem. Evt. kan særbusser ved udvalgte arrangementer være med til at afhjælpe problematikken. - Forebyggelse skal prioriteres. Der skal fokus på livsstilssygdomme. Arbejdsmiljø skal højere op på listen, da det hænger tæt sammen med forebyggelsen. Dog stilles der spørgsmål ved, om det er en kommunal opgave at få folk til at motionere. Det skal afklares, hvad de frivillige organisationer kan overtage fra kommunen. Øvrige udsagn - Børn og unge skal aktiveres i fritiden - Turismen er gået i stå - Hav fokus på at blive en god bosætningskommune. - Politikerne skal udvise større handlekraft, og turde tage upopulære beslutninger. - Kan de frivillige organisationer løfte opgaver som kommunen pt. varetager. Der var enighed om, at det kunne de, men dette fokus blev ikke holdt, og derfor er der ikke afklaring omkring områderne. Flipover bord 8 - Forebyggelse: sygefravær, arbejdsmiljø, aktivering af børn/unge - Infrastruktur/sammenhæng transport - Turisme Branding af Faxe Kommune - Bosætningskommune (Køge sygehus) - Handlekraft/politiker 14

16 Bord 9 Bordvært: Nelle Søndermand, Referent: Rikke L. Larsen Oplæg fra bordvært: Kan vi øge mængden af frivilligt arbejde i kommunen? - Snerydning Mange rydder allerede selv fortove og nogle rydder allerede veje. - Stier og adgangsforhold større medejerskab ønskes. - Kommunen skal fravælge/nedprioritere og så skal borgere bidrage til det ekstra. - Skoler: Flere frivillige kan bruges f.eks. til undervisning i madlavning, håndarbejde mm. i skolerne. - Børnehave bedsteforældreordning på frivillig basis. - På ældreområdet bruge de yngste ældre til at hjælpe til sociale aktiviteter. F.eks. gå tur for ældre. - Man kan lave synergi mellem børne- og ældreområdet ved at placere børnehave og ældreboliger i nærhed. - Inddrage samarbejde mellem erhvervsliv og skoler, f.eks. ved workshops. - Forslag om oprettelse af frivillighedscenter med kompetencer og ressourcer til at fremme frivillighedsprojekter. - Sponsorater kunne evt. inddrages, f.eks. levering af mad til skolekøkkener. - Vigtigt at investere for at kunne spare på sigt. Derfor fokus på at skaffe økonomisk mulighed for at investere. - Investering i uddannelse er eneste vej frem for at fastholde et skattegrundlag på sigt. Vigtigt at unge vender tilbage efter endt uddannelse. Flipover bord 9 Arbejdsdeling Sammenhæng Nye tiltag - Inddrage erhvervsliv - Turde stille krag til de ældre - Inddrage ældre i det aktiverer børnepasning/undervisning - Frivilligcenter til at søsætte - unge ældre aktivering af ældre ældre frivillighedsprojekter - Sponsorater Prioriteringer - Udtrykke støtte til tiltag man økonomisk vurdere kunne finansiere sig selv - Der skal spares stillinger - Hvordan prioriteres de? - Hvem kommer bare på dagpenge? - Prioritere ungdom og uddannelse så de kan betale regningen/skat Det der ikke passede i matriklen - Investeringer - Andre sparemuligheder - Naturoplevelser - Sælge ud - Tiltrække/holde på gode skattebetalere Natur: - ½ time til KBH samme transport som fra Hvidovre til KBH Men: - Sikre skoleveje til børn i ren luft på cykel - Nyde den særligt smukke natur reklamer for den! 15

17 Bord 10 Bordvært: Dorte Nybjerg, referent: Dorte Bagge Nye tiltag Prioriteringsforslag Arbejdsdeling mellem kommune og borgere Hvad må man som borger? Kobling mellem de borgere der ikke er i arbejde og frivillige organisationer, f.eks. Røde Kors. Røde kors kan være med til at tilbyde frivilligt arbejde, uden at borgeren bliver straffet i forhold til de ydelser de modtager af det offentlige. Giver øget livskvalitet. Ældrepleje det vigtige er at der kommer nogen. Mødregruppe + 65, støvsugerkurser, netværk, hjælp til selvhjælp i grupper. Flere tiltag a la Cafe Paraplyen. Gefion kunne indtænkes. Besøgsvenner, ønskes bedre organiseret, man aflaster personalet ved at frivillige kommer og har den menneskelige kontakt til borgeren. Den frivillige indsats må ikke blive tvang, det skal gøres af lyst. Ingen vagtskemaer eller lign. Flere lokaler til rådighed til aktiviteter, så det bliver nemmere at igangsætte nye tiltag. Et ønske om at få fat i flere af de foreningsløse unge. Ungdommen bør prioriteres. Ældre har en evne til at finde en løsning. Der er meget kriminalitet i f.eks. Faxe Ladeplads, de unge skal aktiveres. De unge skal sikres en uddannelse. Der mangler nøgletal fra andre Den mentale og fysiske sammenhængskraft Disse tiltag kan ligeledes være med til at knytte kommunen sammen. Geografien er en hurdle. Befordring til og fra aktiviteter ønskes forbedret. Det koster at køre børn til aktiviteter i andre bydele end den lokale. Det er praktisk og man nyder godt af det lokale netværk. Når lokale samfund lukker, hvis skolerne lukker, ændres indtægtsgrundlaget. Afvikler i stedet for udvikle. F.eks. kunne de kommunale græsplæner slås hver 14. dag i stedet for en gang om ugen. 16

18 sammenlignelige kommuner i den økonomiske oversigt til sammenligning. Inddrage forældrene mere, i de opgaver der er forældreopgaver. Det skal være ambitioner på børnenes vegne, så de motiveres til at ville tage en uddannelse og blive i læringsmiljøet. Bedre løsning mht. samkørsel. Flipover bord 10 Nye tiltag: - Nye netværk imellem særlige borgergrupper/ frivillige/ansatte grupper (hjælp til selvhjælp) - Iværksætte kontanthjælpsmodtagere i f.eks. frivillige projekter Prioritering: - Ungdom! - Aktive medborgere, vi har brug for dem! - Uddannelse også fat i de foreningsløse 17

19 Workshop 2: De gode historier Opgave til gruppearbejde Vælg en fælles historie: - Hvilken god oplevelse har du haft, som er relevant for dagens tema? - Hvad og hvem gjorde oplevelsen mulig? - Hvad skal der til, for at din oplevelse også kan komme andre til glæde? 18

20 Bord 1 Bordvært: Michael Frederiksen, referent: Tina Jakobsen De gode historier - Meget større forældresamarbejde i klasserne, ingen ressourcer fra lærernes side. - Bredere samarbejde ift. de unge, f.eks. i dagstimerne. Forøge samarbejde mellem de kommunale institutioner. - Pleje af unge som ellers skulle i fængsel, plejefamilie f.eks. i 40 dage. - Aktive borgere ift. lokale projekter, f.eks. nedskæring på skolerne. - Godt aktivitetscenter vi sparer kommunen for penge. Kommunen skal støtte op omkring lignende projekter og ikke true med at lukke dem. - Aktive frivillige i ældrecentrene. Fx frivillig læser højt for de ældre, edb-undervisning, kortspil. - Hjemmepleje hvor langt skal kommunen lave hjemmepleje? Kan vi selv gøre noget? Også på uddannelsesområdet (kommunen behøver ikke blive involveret). - Bruge forsamlingshusenes lokaler. - Brug for hjælp så skal man slås for den! Borgeren får ikke det de har krav på. - Bliver forældrene arbejdsløse, bør børnene kunne fritages for institutionsplads. - Udlægge arbejdet til borgerne. - Hjemmeplejen skal undervise gamle i hvordan de kan klare sig selv, lær at gøre rent, så du ikke ødelægger dig selv osv. - Konstruktive teams nedsættelse af sådanne på de forskellige områder. - Bedsteforældre, vi vil også gerne hjælpe til som frivillige ift. skolerne (renovering). - Årsplan ift. renovering så tingene ikke bliver lavet forkert. - Støttefamilie tjek om børn behøver det, måske kan forældrekredsen i klassen tage sig af det osv. - Etabler og definer frivilligkorps på alle områder. - Kanten har i sommer pga. regn haft mange besøgende fra fx Feddet Camping. Fælles tilbud. - Reklamere for de gode tilbud skal gentages hele tiden. 3-5 highlights af disse skrevet på planchen for Bord 1. Flipover bord 1 - Frivilligkorps - Forældresamarbejde i klasserne - Aktivt medborgerskab - Konsulentteams - Bedre samarbejde mellem systemet og frivillige 19

21 Bord 2 Bordvært: Ghita Østenby, referent: Henriette Larsen De gode historier - Ved en bebyggelse i Karise for ældre borgere, lå nogle nedslidte petanque faciliteter. Der var stor interesse blandt beboerne for at benytte disse baner, men som de så ud, kunne det ikke lade sig gøre. Foreningslivet gik sammen med den lokale entreprenør, der havde bygget boligerne, om at renovere de eksisterende nedslidte petanque faciliteter, og i dag har petanque foreningen stor tilslutning blandt beboerne i bebyggelsen. Samarbejde mellem foreningsliv og private aktører er interessant. - Sommerarrangementet Vild, Våd og Sejl i Faxe ladeplads, er et eksempel til efterlevelse. Det er et arrangement, som Faxe Kommunes Ungdomsskole koordinerer og planlægger, hvor også frivillige kræfter inddrages. Konceptet kunne f.eks. overføres til arrangementer for de utilpassede unge. - Ishøj Kommune har haft et projekt, hvor nogle utilpassede unge, reparerede cykler på Ishøj Station, mens folk var på arbejde. Dette projekt inddrog en kommunal medarbejder, men et lignende projekt kunne måske foregå delvist med frivillig hjælp. - Ringeordningen, hvor en borger i Faxe Kommune hver morgen ringer rundt til en række ældre borgere, der sidder alene. Princippet kunne måske kopieres til andre situationer. Et forslag kan være en koordinerende frivillig hvorved der sker et øget samarbejde f.eks. med Ældresagen og den borger der varetager nævnte ringeordning i dag. - Pasning af syge børn kunne koordineres. I Hvidovre Kommune har de en mormor-ordning, hvor man om aftnen kan ringe til en mormor, der så kommer og passer ens syge barn næste dag. Det koster forældrene 25,- kr., plus at de sørger for mad til mormor mens hun er i hjemmet. En lignende ordning kunne overføres til Faxe Kommune. Koordinering og systematisering af de frivillige indsatser er dog nødvendig for at få mest muligt ud af disse ressourcer. Til det formål kunne der etableres et frivilligt forum på kommunen hjemmeside. Gruppen arbejdede videre med ideen: Vild, Våd og Sejl : Sommerarrangementet Vild, Våd og Sejl i Faxe Ladeplads, er et eksempel til efterlevelse, da det er et arrangement, der koordineret af kommunen også inddrager de frivillige i et velfungerende samarbejde. Principperne bag Vild, Våd og Sejl kan udbygges, sådan at lignende arrangementer for utilpassede unge kan sættes i værk. De utilpassede unge tiltrækkes nemlig ikke af de almindelige idrætsklubber, spejderforeninger mv. Det kunne være arrangementer på havet, som Vild, Våd og Sejl (her kunne roklubben inddrages), men også projekter hvor der blev repareret knallerter eller lign. kunne være aktuelle. Uddannet personale vil være en nødvendighed i forhold til denne gruppe af unge. Herudover vil det være nødvendigt at inddrage nogle ildsjæle, der via opsøgende arbejde kan tiltrække målgruppen. Det vil være en stor gevinst for nye projekter og arrangementer, hvis personerne bag Vild, Våd og Sejl udarbejder en køreplan over organisering og afviklingen af deres projekt. Selve koordinationen af projektet er også en væsentlig faktor. Ved en kommunal koordinering af de frivillige indsatser vil kommunen kunne spare udgifter. De veltilpassede unge må heller ikke glemmes, da det er vigtigt/afgørende for kommunens fremtidige økonomi og samfund som helhed, at disse unge bliver i kommunen - også når de er voksne (eller i det mindste vender tilbage som voksne)! Flipover bord 2 - Vild, Våd, Sejl samarbejde mellem ungdomsskole, ildsjæle, foreninger og fritidshjem Stimulere frivillighed Kommunal koordinering: - Mormor petanque - Ældre telefonring - Cykelværksted 20

Indholdsfortegnelse: Spareforslag: Blandede og udenfor kategori E-mails /brev...11 Spareforslag: Børn- og skoleudvalg

Indholdsfortegnelse: Spareforslag: Blandede og udenfor kategori E-mails /brev...11 Spareforslag: Børn- og skoleudvalg Indholdsfortegnelse: Spareforslag: Blandede og udenfor kategori 3 E-mails /brev...11 Spareforslag: Børn- og skoleudvalg 15 Skoleområdet... 15 Unge... 18 Småbørn daginstitutionsområdet... 22 E-mails/breve...24

Læs mere

RAPPORT. Studietur London og Stockholm

RAPPORT. Studietur London og Stockholm RAPPORT Studietur London og Stockholm Indhold Baggrund for studieturene... 4 Studieturens temaer i kort form... 5 Oversigt over program i London... 6 Ambassade v/ambassadør Anne Hedensted Steffensen....

Læs mere

Oversigt over forslag i Borgersporet Haderslev Kommune 2014

Oversigt over forslag i Borgersporet Haderslev Kommune 2014 Alle forslag ligger i mappestrukturen på google-drev: https://drive.google.com/folderview?id=0b9x8awicwoqer25uam1czfpwaxc&usp=drive_web Du behøver ikke være logget ind for at se eller kommentere på de

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram 2014-2017

Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram 2014-2017 Venstre Bornholm KV13 Handlingsprogram 2014-2017 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side 2 Vækst beskæftigelse arbejde til alle side 3 Indledning Vækst og arbejdspladser Bedre dagpasningstilbud Folkeskole

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport.

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Et pilotprojekt med Landdistrikternes Mellemby Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk Pilotprojektet

Læs mere

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne Kolofon: Redaktion: Lundgaard Konsulenterne Udgiver: Socialministeriet Holmens

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 2.1 Siden sidst...2 Bilag 1: Opsamling fra Borgermøder afholdt den 7. maj 2015...2 Bilag 2: Brev til Københavns Lufthavne...25 Bilag 3: Svarbrev

Læs mere

Sundheds- og ældreudvalg

Sundheds- og ældreudvalg Sundheds- og ældreudvalg Høringssvar - Sundheds og ældreudvalgets område Nr. Afsender 3 Lars Høvenhof(tandplejen) 4 Ansatte Svaleparken 13 Regionspsykiatrien, Randers 19 MED udvalget Kristrup - Assentoft

Læs mere

Friluftslivets idékatalog. 125 forslag fra ni netværk

Friluftslivets idékatalog. 125 forslag fra ni netværk Friluftslivets idékatalog 125 forslag fra ni netværk 4 Indhold Friluftslivets potentiale, side 3 Tag godt imod Danmarks friluftspolitiske idékatalog, side 4 Pejlemærket: Friluftsliv er for alle, side 6

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen

Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen De gule prikker illustrerer hvor, vi lavede surveyinterviews med borgerne i KlimaByen. Det oprindelige kort stammer fra hjemmesiden www.klima-byen.dk

Læs mere

frivilligkbh VIDENSTAPAS Unge strømmer til BETA for at være frivillige Livslinien har nået et nyt publikum

frivilligkbh VIDENSTAPAS Unge strømmer til BETA for at være frivillige Livslinien har nået et nyt publikum DE KØBENHAVNSKE FRIVILLIGCENTRES FÆLLESBLAD frivilligkbh Vi præsenterer en række små retter med perleeksempler på, hvordan frivillige foreninger løser gængse udfordringer VIDENSTAPAS Louis Nielsens samarbejde

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 1 Indhold: 1. Forord 3 2. Resumé 3 3. Boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde 4 4. Indsatserne 7 Vision og overordnede mål 8 5.1 Indsatsområde

Læs mere

Danmarks bedste Bo-kommune i 2018. Fra Vision til Handling

Danmarks bedste Bo-kommune i 2018. Fra Vision til Handling Danmarks bedste Bo-kommune i 2018 Fra Vision til Handling Vi tager medansvar for forandringer og vi har modet til at gennemføre dem Visionsplanen er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af bestyrelsen

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

En række bekymrede forældre fra børn på Boesagerskolen i Smørum

En række bekymrede forældre fra børn på Boesagerskolen i Smørum Med afsæt i de fremlagte besparelser på skoleområdet jf. de udvalgte prioritetsområder vil vi tage stærkt afstand fra forslag om optimering af klasse koefficienter. Det er tilsyneladende oplagt for visse

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

03. Sådan gør andre allerede: Aktivitet på mange måder

03. Sådan gør andre allerede: Aktivitet på mange måder 37 Sådan gør andre allerede: Aktivitet på mange måder 03. Den aktive borger er mange ting. I dette kapitel beskriver vi tre former for aktivitet selvbetjening, mestring og samskabelse og præsenterer en

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE VORBASSE. Værktøjskatalog til Helhedsplan for udvikling i Vorbasse

VÆRKTØJSKASSE VORBASSE. Værktøjskatalog til Helhedsplan for udvikling i Vorbasse VÆRKTØJSKASSE VORBASSE Værktøjskatalog til Helhedsplan for udvikling i Vorbasse Maj 2009 VÆRKTØJSKATALOGET I Værkstøjskataloget præsenterer vi en samling af de værktøjer, som vi har anvendt undervejs i

Læs mere

Høring - Sundhedspolitikken på farten Oktober og november 2014. Idekatalog

Høring - Sundhedspolitikken på farten Oktober og november 2014. Idekatalog Idekatalog Udarbejdet på baggrund af høring til ny sundhedspolitik i oktober og november 2014 Sundhedspolitik 2015 1 Indhold og formål Idekataloget indeholder en sammenskrivning af de indkomne kommentarer,

Læs mere

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune LIV I LANDDISTRIKTET Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune EN STOR TAK TIL Projekt Liv i Landdistriktet var ikke blevet en realitet uden økonomisk

Læs mere

Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011

Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011 Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011 FØRSTE FORRYGENDE FRIVILLIG FREDAG - Inspirationshæfte med ideer fra 2011 Tekst: Karina Ertmann Krammer, Jacob Bøgesvang og Sanne

Læs mere

Kommentar til Den Frivillige Designkommune

Kommentar til Den Frivillige Designkommune Kommentar til Den Frivillige Designkommune A Glem design. Det er for abstrakt A Benytte den succés, kommunens "ny" ombudsmand har bragt med sig og videreføre konceptet til design idéen. Uden at føle man

Læs mere

At deltagelsen har været bred, kan ses både af antallet og forskelligheden af de kilder hvorfra borgernes udsagn er hentet.

At deltagelsen har været bred, kan ses både af antallet og forskelligheden af de kilder hvorfra borgernes udsagn er hentet. IDEKATALOGET Hvordan ser det gode liv ud i Ballerup Kommune i 2020? - Giv dit bud på fremtidens Ballerup, var kommunalbestyrelsens opfordring til borgere, brugere og ansatte på kommunens virksomheder i

Læs mere

VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN

VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN KØBENHAVN 2006 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET

Læs mere