Udvikling af den kommunale velfærd. Hvad er det vigtigste at værne om, hvis vi ikke har råd til det hele?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling af den kommunale velfærd. Hvad er det vigtigste at værne om, hvis vi ikke har råd til det hele?"

Transkript

1 Udvikling af den kommunale velfærd Hvad er det vigtigste at værne om, hvis vi ikke har råd til det hele? Faxe Kommunes borgerdialog August 2011

2 Udvikling af den kommunale velfærd - Borgerdialog i Faxe Kommune Lørdag den 13. august 2011 havde Faxe Kommune inviteret til borgermøde i Rønnede Hallen. Mere end 120 borgere deltog og dagen bød på en god dialog og et væld af aktiviteter. Baggrunden var, at Faxe Kommune i de kommende år står i en svær økonomisk situation. Der bliver flere ældre og færre i den erhvervsaktive alder, og det er derfor nødvendigt at se på hele den kommunale service og organisation med nye øjne. Faxe Byråd har med borgermødet ønsket at inddrage områdets borgere i at udvikle den kommunale velfærd. Hvad er det vigtigste at værne om, hvis vi ikke har råd til det hele? Og hvordan kan vi i fællesskab finde nye løsninger på nogle af de opgaver, som kommunen løser nu? Fokus har været både på de nuværende opgaver og på helt nye tiltag. Ikke mindst i forhold til erhverv, sundhed og uddannelse, der er de tre indsatsområder, som byrådet har valgt at sætte særligt fokus på i de kommende år. Resultatet er denne hvidbog. Her er samtlige referater og debatindlæg samlet i rå form, ganske som det blev skrevet og formuleret ved mødet. Hvidbogen vil blive behandlet i Faxe Kommunes Økonomiudvalg den 7. september 2011 og i Faxe Byråd den 13. september. Den vil desuden indgå i kommunens arbejde med både Budget 2012 og i et længere perspektiv. Jeg vil til slut sige tak til alle for de mange gode input, det store fremmøde og den konstruktive tilgang til opgaven. Det var et spændende og udbytterigt møde, som lover godt for vores kommune. Med venlig hilsen Knud Erik Hansen Borgmester 1

3 Dagens program Kl Briefing - Informationsmøde Kl Borgerne ankom - Byrådet tog imod. Kl Velkomst - Oplæg ved borgmester Knud Erik Hansen om baggrund og formål. - Deltagerne præsenterede sig for hinanden. Kl Kl Workshop 1: Faxe Kommunes økonomi - Arbejdsdeling mellem kommune og borgere - Mental og fysisk sammenhængskraft i kommunen Kort pause - Oplæg ved borgmester Knud Erik Hansen. - Spørgsmål og diskussion i plenum. - Gruppearbejde. Kl Kort opsamling - Kort opsamling fra workshop 1 Kl Workshop 2: De gode historier - Gruppearbejde: Deltagerne arbejdede med egne eksempler og historier. - Opsamling ved mødeleder. Kl Frokost - Det frivillige beredskab serverede dagens menu. Kl Workshop 3: Erhverv, Sundhed og Uddannelse - Oplæg om erhverv ved kommunaldirektør Ole Møller. - Oplæg om sundhed ved udvalgsformand Mogens Stilhoff. - Oplæg om uddannelse ved direktør Eik Møller. Kl Pause Kl Workshop 3: Fortsat - Gruppearbejde om erhverv, sundhed eller uddannelse. Kl Pause Kl Workshop 3: Fortsat - Opsamling ved mødeleder. Kl Pause Kl Opsamling - Hvad fik Faxe Kommune ud af dagen? - Hvad fik borgerne ud af dagen? Kl Tak for i dag - Afslutning ved borgmester Knud Erik Hansen. 2

4 Indledende diskussion i plenum: Spørgsmål fra borgerne og svar fra borgmester Knud Erik Hansen - Spørgsmål: Hvad ville det betyde, hvis topskatten blev hævet? Svar: Hvis vi hæver skatten, skal vi aflevere 75 procent af den skattestigning til staten. - Spørgsmål: Vi har haft en stor stigning i antallet af kommunalt ansatte? Især de administrative? Hvorfor? Svar: Der er to grunde der er kommet flere opgaver til, den statslige del af arbejdsmarkedet er flyttet til kommunerne. Vi er desuden belastet af at rigtig meget er bundne opgaver. Men ja vi har et stort fokus på at skære i administrationen - Spørgsmål: Har I overvejet at være frikommune på forskellige politiske områder? Svar: Ja, det har vi overvejet. Vi valgte ikke at gøre det, men vi følger det med interesse og overvejer om det er noget vi skal med i en anden gang - Spørgsmål: Hvad med gymnasiebussen? Den mangler nogle af de fjernere dele af kommunen? Svar: Gymnasiebussen kører på tværs af kommunen gennem flere af de store byer. Men det er korrekt, at der er områder i kommunen, hvor den ikke kommer. - Spørgsmål: Har man kapitaliseret de stordriftsfordele, der er ved kommunalreformen? Svar: Nej vi har ikke høstet de fordele, som nogle havde tænkt vi skulle få. F.eks. at nedlægge alle de små skoler. Vi har nedlagt nogle, men ikke alle. Og så har vi haft en debat om hvorvidt vi skulle samle overbygningerne på færre skoler. - Spørgsmål: Hvis en politiker koster cirka kroner - hvorfor har man så sat 8 millioner kroner af til politisk struktur? Hvad dækker resten? Og har man overvejet at skære byrådet ned til 19 medlemmer? Svar: En del af de 8 millioner, går til pension til tidligere borgmestre og hustruer, ekstra tillæg til udvalgsformænd osv. Vi drøfter om vi skal reducere antallet af byrådsmedlemmer, så der bliver færre medlemmer og færre udvalg efter næste valg Debatten afsluttet. 3

5 Workshop 1: De økonomiske prioriteringer Opgave til gruppearbejde Hvad er gruppens to vigtigste pointer/forslag i forhold til de to tværgående temaer: - Arbejdsdeling mellem kommune og borgere - Den mentale og fysiske sammenhængskraft Det gælder både nye tiltag og prioriteringer i de nuværende tilbud 4

6 Bord 1 Bordvært: Michael Frederiksen, referent: Tina Jakobsen Nye tiltag: Prioriteringer: Arbejdsdeling mellem kommune og borgere Varme hænder, mindre administration. Kan vi selv forsøge - flere løntilskudsstillinger i kommunerne, flere varme hænder, aktiv hverdag. Arbejdsløse der støtter (arbejder) for de ansatte i kommunen. Støtte vores aktivitetscentre, borgere overtager mere, fokus på frivillige. Skoler: Hvordan kan vi hjælpe skolen? Forældre, andre frivillige? Mere ansvar for sit eget liv. Øge indsatsen på det korte sigt og ikke kun det lange sigt. Skoleområdet, veje, socialforsorg. Legepladser i børnehaver: Kommunen skal have ansvaret for hvad forældre laver (renoveringsplaner). Herefter skal forsikringsspørgsmålet afklares. Ældre kontra unge ringere arbejdsmiljø, hvis der spares på forebyggelse etc. Hvad vil det koste i årene fremover og ikke bare lige nu og her? Behov for disse beregninger! Den mentale og fysiske sammenhæng Skoler: Forbedre sammenhængskraft i lokalsamfundet (frivilligt arbejde). F.eks. løsning af opgaver ud fra vedligeholdelsesplaner. Kommunal konkurrence: F.eks. kommune mester i løsning af en renovering/forbedring af en sti, fortov eller vej. Fællesopgaver styrker lokalsamfundet. Skoler: Øget forældresamarbejde, forebyggelsesarbejde i samarbejde med lærerne. Skal ikke fokusere på øst/vest problematik. Den vil ændre sig med årene. Lokale journalister skal holde sig fra den problematik vil forbedre det på sigt. Virksomhedssammenhæng. Giv en bonus til fx forsamlingshus ift. løsning af lokaleforhold. Infrastruktur (tog kontra bil og bus) Se på din kommune i en sammenhæng. Flipover bord 1 Nye tiltag Kommunale arbejdsopgaver løses af frivillige. F.eks. Skole, aktivitetscentre, børnehaver, veje Dette forbedrer sammenhængskræften og sociale områder. Kommunal konkurrence Virksomhedssammelægning Forslag til prioritering Ældre kontra unge Tilflyttere + fraflyttere Mister flere skatteindtægter end vi får ind! Administrationsudgifter på landsgennemsnittet Besparelser på børn og unge 5

7 Bord 2 Bordvært: Ghita Østenby, referent: Henriette Larsen Nye tiltag Arbejdsdeling mellem kommune og borgere Forebygge dyre serviceløsninger i fremtiden: Tidlig, tæt og massiv indsats forhindrer dyre løsninger i fremtiden. F.eks. ved at have sundhedsplejen på skolerne. Inddrage private virksomheder ved gulerodsmetoden. F.eks. kan firmaer lønnes for at få (utilpassede) unge i job, f.eks. via mentor ideen. Mere hjælpsomhed og åbenhed borgerne imellem. De gode ideers taskforce: Resultatkontrakter på prioriterede områder. F.eks. belønning til de kommunale medarbejdere, der får nogle gode ideer, der kan bringe udgifterne ned. Inddragelse af de frivillige og private Større tilskud til frivillige/foreninger, vil medføre mindre kommunale udgifter på længere sigt (socialt samvær og motion er godt for både unge og ældre). Tillid og samarbejde mellem de frivillige og det kommunale er afgørende. Det kræver tillid. En tillid der ikke for nuværende opleves at være til stede. Det er afgørende for de frivillige at deres forudsætninger ikke ændres for ofte. Tættere samarbejde mellem det private og kommunen. Den mentale og fysiske sammenhængskraft Tæt samarbejde mellem offentlige institutioner og arbejdsmarkedet/erhvervslivet. Det skal være attraktivt for de aktive velfungerende unge at blive i Faxe Kommune. Dvs. alle ressourcer skal ikke sættes ind på de (få) utilpassede unge. Prioriteringsforslag Fokus på de unge. Mange ældre er ressourcestærke, indfør derfor differentieret ældreservice. Yderligere pointer - At samfundet bygger på balance mellem at der ydes og nydes. Der skal arbejdes for at dette kommer i højsædet igen. Skolelukningerne i Faxe Ladeplads har bidraget til fællesskab. - Samarbejde mellem virksomheder og kommune, og mellem ressourcestærke og mindre stærke borgere. - At komme hinanden ved. Kommunen blokerer for at de private kan iværksætte sådanne tiltag. Kommunen bør ikke blande sig heri. - Borgerne har et personligt ansvar. - Der bør være opmærksomhed på afskrivninger på kommunens investeringer. 6

8 Flipover bord 2 Nye tiltag: - Forebygge dyre serviceløsninger - Inddrage private/virksomheder med gulerodsmetoden (mentor) - Større tilskud til firvillige/foreninger mindre kommunale udgifter - Tillid og samarbejde mellem frivillige og kommunen Prioriteringer: - Mange ældre er ressourcestærke og forkælede - Satse på ungdommen - Differentieret ældreservice - Indføre resultatkontrakt på prioriterede områder - Tidlig indsats for sårbare børn/unge - Tæt samarbejde med erhvervsliv - Fastholde ressourcestærke unge i kommunen 7

9 Bord 3 Bordvært: Ivan Lilleng, referent: Anne Marie Kragholm Skovsgaard Nye tiltag Prioriteringsforslag Arbejdsdeling mellem kommune og borgere Vi skal deltage i relevante erhvervsnetværk. Borgerservice som mobile enheder (som bogbus metoden). Privatiser vejene. Ny udstykning til industri, der kan flytte gratis hertil (gratis erhvervsjord). Krav til skolelederne, om undervisning (der er for meget rundkreds og aflysninger i skolerne). Selvstyrende teams på skolerne. Undgå tidsbegrænsede stillinger, de er for dyre. Den mentale og fysiske sammenhængskraft Nye sogneråd/lokalråd for at styrke nærdemokratiet og påtage sig opgaver. Foreningsliv og klubber skal opfange sårbare børn. Befolkningstilvækst. Der skal ikke spekuleres (økonomisk). Gammel skade skal væk Flipover bord 3 Arbejdsdeling Sammenhæng Nye tiltag - Indskoling/uddannelse - Nye Lokalråd - Forebyggende indsats - private veje - Borgerservice mobile enheder a la bogbus - Deltage i relevante erhvervsnetværk Prioriteringer - Overholde aftaler opfylde krav (undervisning) - Stimulere befolkningstilvækst - Krav til skoleledelse - Det er ikke kommunal - Gode vilkår gratis grunde opgave at spekulere i såvel som valuta og aktier - Udvikle foreningsliv sikre udsatte unge væk fra gaden 8

10 Bord 4 Bordvært: Per Thomsen, referent: Henrik Henning - Skal kommunen udvikle eller afvikle? - Den demografiske udvikling. Lokalsamfundets udvikling er et meget vigtigt og stærkt potentiale. Den kollektive transport er vigtig. Man skal vægte udviklingen af lokalsamfundene, og herunder blev Roholte forsamlingshus nævnt som et eksempel. Styrke de områder hvor lokalsamfundet kan gøre en indsats. Hvis vi styrker lokalsamfundene, så styrker vi også hele kommunen. Mobilitet er meget vigtigt, og herunder skal der fokus på den kollektive transport. - Vægt på lokaltrafikken. Der blev foreslået gratis eller billigere kollektiv transport. Ikke så store enheder med transport, dvs. små og ikke store busser. De ældre vil have et tættere trafiknet, og så med færre afgange. - Politikerne skal være ansvarlige for at øge sammenhængskraften. Vi har bysamfund i Haslev, Dalby, Rønnede, Faxe ladeplads, Karise, Terslev og Faxe. Vi skal satse på det områderne er gode til, eksempelvis turisme. - Folk i de øvrige kommuner er bange for, at det hele skal flyttes til Haslev. - Ventetiden er for lang på byggesager. Forhåndsgodkende byggetilladelser. 4-6 måneder er for lang tid at vente på en byggetilladelse. - Underbyg det som er velfungerende, herunder støtte indtægtskilder fra turistområdet. - Sammenhængskraften skal styrkes i kommunen. Der blev foreslået internetside med bildeling, pendlernet og samkørsel. - Klubtilbud stilles til rådighed af frivillige i stedet for af kommunen, - En deltager mente, at vi i Faxe bruger 85 % af landsgennemsnittet på undervisningen. Der skal sættes større midler af til undervisningen. - Universitet i Haslev og Dalby. - Udvikling af turismen, der er mange muligheder. - Vi skal have tilflyttere og tage godt imod dem. Flipover bord 4 Arbejdsdeling Sammenhæng Nye tiltag - Database med sammenkørsel - Klubtilbud/foreninger - Lokal trafik - Uddannelse i større bysamfund Turisme Prioriteringer - Manglede tid! - Uddannelse i større bysamfund - Lokaltrafik 9

11 Bord 5 Bordvært: Erling Hugger Jacobsen, referent: Anders M. Nielsen Arbejdsdeling mellem borgere og kommunen Nye tiltag - Vi har mange ledige boliger. Tiltræk skatteborgere/børnefamilier ikke ved at lukke skoler, men ved at markedsføre blandt andet de billige boliger. - Tiltræk nye borgere blandt andet ved at bevare skolen i Faxe Ladeplads. For meget kørsel er for besværligt for forældrene. - Sundhed og ældrepleje: I USA og Canada er der mange frivillige ressourcestærke hjælper de svagere. Vi har mange arbejdsløse. De kan mobiliseres f.eks. 4 timer om dagen f.eks. med at hjælpe ældre på plejehjem samtale, underholdning, små-opgaver eller støtteperson i en skoleklasse. - Glem lovgivningens begrænsninger, tænk fra starten: Hvad vil være fornuftigt? Brug ordningen med pilotkommuner. - Sæt tæring efter næring lige nu. - Man kunne udvikle et sparebarometer på nettet, så alle kan følge med i resultaterne. Prioriteringer - Ikke kommunale fyringer, vi har rigeligt med arbejdsløse. Men ændrede opgaver brugerbetaling på f.eks. rengøringshjælp. - Det er et paradoks, at vi vil fyre kommunale medarbejdere samtidig med at vi vil have frivillige til at hjælpe. - Vi skal se på en omstrukturering af kræfterne. - Det skal gøres lettere for foreningslivet. - Opret en kommunal pendlerbank. - Cittaslow konceptet (tjek Svendborg). Modarbejd stresset hverdag, arbejdspladser i hjemmet. Den mentale og fysiske sammenhængskraft Nye tiltag - Sørg for hurtig bustransport mod København. Optimalt med bus til S-toget i Køge. Det vil være mere effektivt end motorvejen. - Profiler kommunen. F.eks. med streamere på bilen, så borgere kan blive ambassadører for Faxe Kommune. Markedsføring af kommunens herligheder i fællesskab ikke bare af kommunens embedsmænd. Prioriteringer - Den vejklassificering, der allerede er foretaget, har været en voldsom ændring. Mange små veje har ikke fået ryddet sne i vinter. Derfor er der måske ikke mere at spare på dette område. - Visse udstykninger betaler allerede selv for belysning og snerydning. Kan andre ikke gøre det? Plenum - Opgaver som kan lægges ud til borgerne: Børnepasning, vedligeholdelse af bygninger, veje. Det vil spare penge og øge sammenhængskraften i lokalområdet. - Kommunen er hele tiden afhængige af tilflytning. Derfor må vi ikke spare på børn og unge. - Opret lokalråd - for at få sammenhæng i kommunen og lokal indflydelse. - Gør borgerservice lokal med borgerbus, der kommer ud i krogene. - Vejnettet har en forskellig standard både mht. vedligehold og vinterrydning. Privatiser vejene. - Det er vigtigt med tiltrækning af borgere og virksomheder. Tilbyd nye virksomheder en gratis byggegrund. - Bedre profilering af kommunen. - er et godt initiativ. - Sygefravær skab bedre arbejdsmiljø for kommunens ansatte, med massage mv. - Høj prioritering af børn og unge. - Prioriter naturen. 10

12 - Hvis vi skal opnå bedre sammenhængskraft, skal vi starte med de unge. - Hvem kan vi inddrage? Erhvervslivet, ældre i børnepasning i førskoleniveau. - Aktiver unge ældre i ældre-aktiveringen. - Etabler et frivillighedscenter ressourcemæssig støtte. - Der skal spares stillinger væk men prioriter, så de ikke bare bliver arbejdsløse, som ikke kan finde nye jobs. - Naturoplevelser. - Invester penge for at tjene dem! Flipover bord 5 Arbejdsdeling Sammenhæng Nye tiltag - Pendlerbank - Ressourcestærke borgere til - Streamer på bil kommunen (markedsføring af Faxe Kommune ambassadør for Faxe Kommune) - Transportmulighed for pendlere (bus til Køge Stog) - City Slow (Svendborg) hjemmearbejdsplads - Implementering af frivillige (velgørenhed) Prioriteringer Borgerservice institutioner 11

13 Bord 6 Bordvært Finn Hansen, referent Niels Christian Barkholt Tværgående temaer - Sammenhængskraft hvad kan borgerne skabe af arrangementer og aktiviteter? - Nye tiltag er vejen frem! - Nye prioriteringsforslag er vanskeligere at arbejde med for os som borgere. - Det store tema: Frivillighedsområdet. - Nye og store udfordringer kræver radikal retænkning af frivilligområdet, at skabe en helt ny platform for frivillighed. Frivillighed og netværksdannelse er den ressource, som huser en masse forskellige løsninger. Vejene hertil er mange og mangfoldige. Flere delpointer - Det er svært at skaffe frivillige, hvordan kan vi gøre det med bedre resultater? Hvad kræver det? Flere alliancer og samarbejdspartnere og nytænkning! Et frivillighedscenter? - Brugen af de sociale medier og her rekruttering af borgere i det hele taget systematisering af netværk af borgere for erfaringen er: Borgere eller mennesker vil rigtig gerne GIVE og bidrage. - Styrket samarbejde mellem frivilligområdet og kommunen. Paradoksalt nok er frivilligområdet blevet beskåret betydeligt, hvordan skal vi forstå frivillighedsområdet nu, hvilken position skal det have? Det er en afgørende mission i lyset af de aktuelle store udfordringer! - Uden frivillige og frivillighedsområdet kan vi ikke få hjulpet kommunen! Servicen i kommunen ligger på et minimum, her må frivillighedsområdet træde til hvis vi skal opretholde den samme kvalitet eller sætte noget i stedet. - Frivillighed er mangfoldigt, det kan se ud på mange måder det sociale (netværk, serviceopgaver, etc.) og det fysiske (fortove, etc.). Det kan foregå gennem mange forskellige personer og forskellige aktiviteter, ikke kun de ældre og genbrugsbutikker, men også ressourcestærke unge og i forskellige netværk med forskellige formål. - At skabe frivillighed handler om at skabe stærke sociale fællesskaber. Hvordan gør man det? Skal man ansætte en frivillighedskoordinator? Skabe en social legeplads, som aktører heri kan boltre sig og udvikle sig inden for. - Kan Jobcenter bidrage til at rekruttere nye frivillige, f.eks. ved samtaler med nye borgere på efterløn? Flipover bord 6 - Nye tiltag er vejen frem. Prioritering for os er uoverskueligt. - Stort tema med potentiale - FRIVILLIGHED - Store udfordringer: Ny platform skal etableres. - Større investeringer i frivillighed: Eksisterer frivillighed i dag? I hvilket omfang? - Overblik over frivilligområdet Hvem er de? Hvor er de? - Udfordring: Hvordan får vi frivillige? - Frivillighed er der mange bud på: det fysiske det sociale. - Styrket samarbejde mellem kommune og frivilligområde. - Frivillig uddannelse. - Teknik sociale medier, kommunens hjemmeside. 12

14 Bord 7 Bordvært: Jørgen E. Johannessen, referent: Anders Haarløv Nye tiltag - Fleksible skoledistrikter, så hver ny årgang startes op hvor behovet er størst. - Samling af de mindste elever på de små, gamle skoler. Samling af de store elever på de større skoler, hvor der er plads til faglokaler og lignende. Det kan hjælpe på mobbe-indsatsen at have mindre enheder. - Renholdelse af byen. Der har været forsøg i Haslev by. Det er svundet ind. - Hvad kan der gøres ift. de mange forfaldne bygninger i bl.a. Haslev. - Borgeres indsats mod sygefravær? En privat virksomhed ville gå konkurs med et sygefravær på de samme procenter. Kommunen som arbejdsplads skal forøge indsatsen mod sygefravær. - Samling af bibliotekskræfterne (kombi-bibliotek), så det almindelige bibliotek og skolebiblioteket slås sammen. - Bedre branding som eks. Vordingborg, målrettet mod hovedstadsområdet. - Oprettelse af flere jobs, både offentlige og private, så folk kan arbejde i stedet for at gå på kontanthjælp. Eller kontanthjælpere som vikarer el. lign. - En god profil for kommunen, eks. som den Haslev havde i gamle dage. Derfor er der oprettet faxe.nu. Svendborg Kommune er gået ind i cityslow, som er inspireret af slow food. - Flere penge til børne- og ungeområdet. Ellers flytter forældrene. (Men hvorhen?) - Fokus på, hvor pengene kommer ind i kassen fra. Det er søjlen i midten (?) hvor der er brug for fiberforbindelser, o.l. - Forkæle dem i den levedygtige alder. - Det er ældregruppen, der vokser. Fremadrettet har de flere pensioner, og det er dem, der må holde for. - Det er også de ældre, der laver størstedelen af det frivillige arbejde. Sammenhængskraft - Fælles ungdomsskole. - Indsats ift. de unge for at skabe sammenhæng. Eks. sodavandsdiskoteket i Dalby, som giver venskaber og kæresteri på tværs. - Ikke fokus på millimeterdemokrati mellem de tre gamle kommuner/byer. - Det må afhænge af de lokale ildsjæle. - Helikopterperspektiv, vandet ligger jo i Faxe, så det ville se mærkeligt ud med en badebro i Haslev. - Meget af det vi snakker ligger allerede i den kommende kommunalplan. Flipover bord 7 - Fleksible skoledistrikter - Små elever på små skoler (mobning) - Frivillig renholdelse (ren by) - Bedre arbejdsmiljø (sygefravær i kommunen) (2) - Kombi-biblioteker (skole+bibliotek) - Bedre markedsføring af kommunen/profil (1) - Vikarjobs til kontanthjælpsmodtagere - Børn og unge skal prioriteres 13

15 Bord 8 Bordvært: Marianne Ørgaard, referent: Lau Wulfberg Arbejdsdeling mellem kommune og borgere Diskussionen var domineret af følgende 2 punkter: - Sammenhængen i kommunen er nødvendig for at få en god kommune. En bedre infrastruktur er en nødvendighed. Der skal være muligheder for at komme frem og tilbage i kommunen. De manglende muligheder for offentlig transport er et stort problem. Evt. kan særbusser ved udvalgte arrangementer være med til at afhjælpe problematikken. - Forebyggelse skal prioriteres. Der skal fokus på livsstilssygdomme. Arbejdsmiljø skal højere op på listen, da det hænger tæt sammen med forebyggelsen. Dog stilles der spørgsmål ved, om det er en kommunal opgave at få folk til at motionere. Det skal afklares, hvad de frivillige organisationer kan overtage fra kommunen. Øvrige udsagn - Børn og unge skal aktiveres i fritiden - Turismen er gået i stå - Hav fokus på at blive en god bosætningskommune. - Politikerne skal udvise større handlekraft, og turde tage upopulære beslutninger. - Kan de frivillige organisationer løfte opgaver som kommunen pt. varetager. Der var enighed om, at det kunne de, men dette fokus blev ikke holdt, og derfor er der ikke afklaring omkring områderne. Flipover bord 8 - Forebyggelse: sygefravær, arbejdsmiljø, aktivering af børn/unge - Infrastruktur/sammenhæng transport - Turisme Branding af Faxe Kommune - Bosætningskommune (Køge sygehus) - Handlekraft/politiker 14

16 Bord 9 Bordvært: Nelle Søndermand, Referent: Rikke L. Larsen Oplæg fra bordvært: Kan vi øge mængden af frivilligt arbejde i kommunen? - Snerydning Mange rydder allerede selv fortove og nogle rydder allerede veje. - Stier og adgangsforhold større medejerskab ønskes. - Kommunen skal fravælge/nedprioritere og så skal borgere bidrage til det ekstra. - Skoler: Flere frivillige kan bruges f.eks. til undervisning i madlavning, håndarbejde mm. i skolerne. - Børnehave bedsteforældreordning på frivillig basis. - På ældreområdet bruge de yngste ældre til at hjælpe til sociale aktiviteter. F.eks. gå tur for ældre. - Man kan lave synergi mellem børne- og ældreområdet ved at placere børnehave og ældreboliger i nærhed. - Inddrage samarbejde mellem erhvervsliv og skoler, f.eks. ved workshops. - Forslag om oprettelse af frivillighedscenter med kompetencer og ressourcer til at fremme frivillighedsprojekter. - Sponsorater kunne evt. inddrages, f.eks. levering af mad til skolekøkkener. - Vigtigt at investere for at kunne spare på sigt. Derfor fokus på at skaffe økonomisk mulighed for at investere. - Investering i uddannelse er eneste vej frem for at fastholde et skattegrundlag på sigt. Vigtigt at unge vender tilbage efter endt uddannelse. Flipover bord 9 Arbejdsdeling Sammenhæng Nye tiltag - Inddrage erhvervsliv - Turde stille krag til de ældre - Inddrage ældre i det aktiverer børnepasning/undervisning - Frivilligcenter til at søsætte - unge ældre aktivering af ældre ældre frivillighedsprojekter - Sponsorater Prioriteringer - Udtrykke støtte til tiltag man økonomisk vurdere kunne finansiere sig selv - Der skal spares stillinger - Hvordan prioriteres de? - Hvem kommer bare på dagpenge? - Prioritere ungdom og uddannelse så de kan betale regningen/skat Det der ikke passede i matriklen - Investeringer - Andre sparemuligheder - Naturoplevelser - Sælge ud - Tiltrække/holde på gode skattebetalere Natur: - ½ time til KBH samme transport som fra Hvidovre til KBH Men: - Sikre skoleveje til børn i ren luft på cykel - Nyde den særligt smukke natur reklamer for den! 15

17 Bord 10 Bordvært: Dorte Nybjerg, referent: Dorte Bagge Nye tiltag Prioriteringsforslag Arbejdsdeling mellem kommune og borgere Hvad må man som borger? Kobling mellem de borgere der ikke er i arbejde og frivillige organisationer, f.eks. Røde Kors. Røde kors kan være med til at tilbyde frivilligt arbejde, uden at borgeren bliver straffet i forhold til de ydelser de modtager af det offentlige. Giver øget livskvalitet. Ældrepleje det vigtige er at der kommer nogen. Mødregruppe + 65, støvsugerkurser, netværk, hjælp til selvhjælp i grupper. Flere tiltag a la Cafe Paraplyen. Gefion kunne indtænkes. Besøgsvenner, ønskes bedre organiseret, man aflaster personalet ved at frivillige kommer og har den menneskelige kontakt til borgeren. Den frivillige indsats må ikke blive tvang, det skal gøres af lyst. Ingen vagtskemaer eller lign. Flere lokaler til rådighed til aktiviteter, så det bliver nemmere at igangsætte nye tiltag. Et ønske om at få fat i flere af de foreningsløse unge. Ungdommen bør prioriteres. Ældre har en evne til at finde en løsning. Der er meget kriminalitet i f.eks. Faxe Ladeplads, de unge skal aktiveres. De unge skal sikres en uddannelse. Der mangler nøgletal fra andre Den mentale og fysiske sammenhængskraft Disse tiltag kan ligeledes være med til at knytte kommunen sammen. Geografien er en hurdle. Befordring til og fra aktiviteter ønskes forbedret. Det koster at køre børn til aktiviteter i andre bydele end den lokale. Det er praktisk og man nyder godt af det lokale netværk. Når lokale samfund lukker, hvis skolerne lukker, ændres indtægtsgrundlaget. Afvikler i stedet for udvikle. F.eks. kunne de kommunale græsplæner slås hver 14. dag i stedet for en gang om ugen. 16

18 sammenlignelige kommuner i den økonomiske oversigt til sammenligning. Inddrage forældrene mere, i de opgaver der er forældreopgaver. Det skal være ambitioner på børnenes vegne, så de motiveres til at ville tage en uddannelse og blive i læringsmiljøet. Bedre løsning mht. samkørsel. Flipover bord 10 Nye tiltag: - Nye netværk imellem særlige borgergrupper/ frivillige/ansatte grupper (hjælp til selvhjælp) - Iværksætte kontanthjælpsmodtagere i f.eks. frivillige projekter Prioritering: - Ungdom! - Aktive medborgere, vi har brug for dem! - Uddannelse også fat i de foreningsløse 17

19 Workshop 2: De gode historier Opgave til gruppearbejde Vælg en fælles historie: - Hvilken god oplevelse har du haft, som er relevant for dagens tema? - Hvad og hvem gjorde oplevelsen mulig? - Hvad skal der til, for at din oplevelse også kan komme andre til glæde? 18

20 Bord 1 Bordvært: Michael Frederiksen, referent: Tina Jakobsen De gode historier - Meget større forældresamarbejde i klasserne, ingen ressourcer fra lærernes side. - Bredere samarbejde ift. de unge, f.eks. i dagstimerne. Forøge samarbejde mellem de kommunale institutioner. - Pleje af unge som ellers skulle i fængsel, plejefamilie f.eks. i 40 dage. - Aktive borgere ift. lokale projekter, f.eks. nedskæring på skolerne. - Godt aktivitetscenter vi sparer kommunen for penge. Kommunen skal støtte op omkring lignende projekter og ikke true med at lukke dem. - Aktive frivillige i ældrecentrene. Fx frivillig læser højt for de ældre, edb-undervisning, kortspil. - Hjemmepleje hvor langt skal kommunen lave hjemmepleje? Kan vi selv gøre noget? Også på uddannelsesområdet (kommunen behøver ikke blive involveret). - Bruge forsamlingshusenes lokaler. - Brug for hjælp så skal man slås for den! Borgeren får ikke det de har krav på. - Bliver forældrene arbejdsløse, bør børnene kunne fritages for institutionsplads. - Udlægge arbejdet til borgerne. - Hjemmeplejen skal undervise gamle i hvordan de kan klare sig selv, lær at gøre rent, så du ikke ødelægger dig selv osv. - Konstruktive teams nedsættelse af sådanne på de forskellige områder. - Bedsteforældre, vi vil også gerne hjælpe til som frivillige ift. skolerne (renovering). - Årsplan ift. renovering så tingene ikke bliver lavet forkert. - Støttefamilie tjek om børn behøver det, måske kan forældrekredsen i klassen tage sig af det osv. - Etabler og definer frivilligkorps på alle områder. - Kanten har i sommer pga. regn haft mange besøgende fra fx Feddet Camping. Fælles tilbud. - Reklamere for de gode tilbud skal gentages hele tiden. 3-5 highlights af disse skrevet på planchen for Bord 1. Flipover bord 1 - Frivilligkorps - Forældresamarbejde i klasserne - Aktivt medborgerskab - Konsulentteams - Bedre samarbejde mellem systemet og frivillige 19

21 Bord 2 Bordvært: Ghita Østenby, referent: Henriette Larsen De gode historier - Ved en bebyggelse i Karise for ældre borgere, lå nogle nedslidte petanque faciliteter. Der var stor interesse blandt beboerne for at benytte disse baner, men som de så ud, kunne det ikke lade sig gøre. Foreningslivet gik sammen med den lokale entreprenør, der havde bygget boligerne, om at renovere de eksisterende nedslidte petanque faciliteter, og i dag har petanque foreningen stor tilslutning blandt beboerne i bebyggelsen. Samarbejde mellem foreningsliv og private aktører er interessant. - Sommerarrangementet Vild, Våd og Sejl i Faxe ladeplads, er et eksempel til efterlevelse. Det er et arrangement, som Faxe Kommunes Ungdomsskole koordinerer og planlægger, hvor også frivillige kræfter inddrages. Konceptet kunne f.eks. overføres til arrangementer for de utilpassede unge. - Ishøj Kommune har haft et projekt, hvor nogle utilpassede unge, reparerede cykler på Ishøj Station, mens folk var på arbejde. Dette projekt inddrog en kommunal medarbejder, men et lignende projekt kunne måske foregå delvist med frivillig hjælp. - Ringeordningen, hvor en borger i Faxe Kommune hver morgen ringer rundt til en række ældre borgere, der sidder alene. Princippet kunne måske kopieres til andre situationer. Et forslag kan være en koordinerende frivillig hvorved der sker et øget samarbejde f.eks. med Ældresagen og den borger der varetager nævnte ringeordning i dag. - Pasning af syge børn kunne koordineres. I Hvidovre Kommune har de en mormor-ordning, hvor man om aftnen kan ringe til en mormor, der så kommer og passer ens syge barn næste dag. Det koster forældrene 25,- kr., plus at de sørger for mad til mormor mens hun er i hjemmet. En lignende ordning kunne overføres til Faxe Kommune. Koordinering og systematisering af de frivillige indsatser er dog nødvendig for at få mest muligt ud af disse ressourcer. Til det formål kunne der etableres et frivilligt forum på kommunen hjemmeside. Gruppen arbejdede videre med ideen: Vild, Våd og Sejl : Sommerarrangementet Vild, Våd og Sejl i Faxe Ladeplads, er et eksempel til efterlevelse, da det er et arrangement, der koordineret af kommunen også inddrager de frivillige i et velfungerende samarbejde. Principperne bag Vild, Våd og Sejl kan udbygges, sådan at lignende arrangementer for utilpassede unge kan sættes i værk. De utilpassede unge tiltrækkes nemlig ikke af de almindelige idrætsklubber, spejderforeninger mv. Det kunne være arrangementer på havet, som Vild, Våd og Sejl (her kunne roklubben inddrages), men også projekter hvor der blev repareret knallerter eller lign. kunne være aktuelle. Uddannet personale vil være en nødvendighed i forhold til denne gruppe af unge. Herudover vil det være nødvendigt at inddrage nogle ildsjæle, der via opsøgende arbejde kan tiltrække målgruppen. Det vil være en stor gevinst for nye projekter og arrangementer, hvis personerne bag Vild, Våd og Sejl udarbejder en køreplan over organisering og afviklingen af deres projekt. Selve koordinationen af projektet er også en væsentlig faktor. Ved en kommunal koordinering af de frivillige indsatser vil kommunen kunne spare udgifter. De veltilpassede unge må heller ikke glemmes, da det er vigtigt/afgørende for kommunens fremtidige økonomi og samfund som helhed, at disse unge bliver i kommunen - også når de er voksne (eller i det mindste vender tilbage som voksne)! Flipover bord 2 - Vild, Våd, Sejl samarbejde mellem ungdomsskole, ildsjæle, foreninger og fritidshjem Stimulere frivillighed Kommunal koordinering: - Mormor petanque - Ældre telefonring - Cykelværksted 20

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra Juni 2012 Mental Frikommune idéerne begynder at tage form Arbejdet med at realisere strategien Mental Frikommune er i fuld gang. På nogle af de overordnede innovations-temaer nærmer vi os det punkt, hvor

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom - Odense bryder den negative sociale arv odense Baggrund Danmark er et rigt samfund, og alligevel har vi fattige. Odense Kommune bestilte i 2006 en fattigdomsundersøgelse,

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

TEMA 1 Unge og frivilligt arbejde

TEMA 1 Unge og frivilligt arbejde TEMA 1 Unge og frivilligt arbejde Vækstmiljøer ex ungdomshuset Arvefølge I første omgang uforpligtende Begrænse opgaver Ind med modermælken Henvende sig til ungdomsinstitutionerne og sælge varen Skolerne

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune I de mange år jeg har beskæftiget mig med politik, har mit arbejde været præget af: Ærlighed Åbenhed Dialog Du kan læse mere om mit politiske virke

Læs mere

Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke

Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke Hvad forstår vi ved sundhed og forebyggelse på ældreområdet? Kan det defineres?

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel...

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel... Ungdomspolitik Indholdsfortegnelse Forord... 4 Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5 Inddragelse og demokrati... 6 Fritid og kultur... 9 Sundhed og trivsel... 10 Skole, uddannelse og job... 13 Bolig

Læs mere

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev Anja Valhøj Dato 15. november 2007. Sagsnr: 28680 Inden mødet invitation og annoncering i lokalaviser Deltagere Knap 35 engagerede borgere deltog i mødet med følgende fra dialogudvalget: Henrik Holmer

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Frivillighed i Faxe : Idé- og inspirationskatalog marts 2013 Selvhjælpsgrupper Grupper efter sygdom/lidelse, hvor deltagerne Ældre/unge Kræftens Bekæmpelse, CKFB, CBO, CSP, hjælper hinanden med både nærvær,

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året Tema 4: Fællesskab Fællesskab i et område, en landsby, en beboerforening eller et landdistrikt er noget af det vigtigste der findes. Fællesskab betyder at man får mulighed for at blive en del af fællesskabet

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Møde om borgerbudgetter den 16. marts 2015 Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Hvilke temaer, synes du er vigtigst, når vi samme skal udvikle kommunen med borgerbudgetter Hvem

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere

Skolestruktur MED NYE ØJNE

Skolestruktur MED NYE ØJNE Skolestruktur MED NYE ØJNE Udfordring Faldende elevtal Dårligt karaktergennemsnit Besparelse på 38,5 mio. kr. Mål Stabilitet ift. elevtal Hæve kvaliteten i skolerne Finde det nødvendige rationale Målene

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk Frivilligt Socialt Arbejde April 2014 Birthe Funk Disposition Udkants eller Vandkantsdanmark? Hvad er Frivilligt Socialt arbejde Om Frivilligcenter Lolland Det værdifulde frivillige arbejde frivilligt

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Dianalund UdviklingsRåd DUR Til Sorø Kommune: 14. september 2014 pbc-hrc plan@soroe.dk Borgmester Gert Jørgensen Bidrag fra Dianalund Udviklingsråd/DUR til Udviklings- og planstrategi 2014 Sorø Kommunes

Læs mere

DECEMBERKONFERENCEN 2009

DECEMBERKONFERENCEN 2009 EMNE: Hvor går grænsen og hvem bestemmer, offentlige eller frivillige? VÆRT: Inger TID: 12.00-13.00 STED: 6 DELTAGERE: Inger, Gro, Kristin, Hans, Vinnie, Dorte, Ester, Anne m.fl. Kan det offentlige eller

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 I en række år har det været en vanskelig opgave at lægge budget her i Aarhus. For vi har hvert år skullet finde store besparelser. Sidste

Læs mere

NOTAT. Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014

NOTAT. Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014 Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014 Nedenstående er de gode forslag og ideer mm., som udsprang af workshoppen den 18. november 2014. Der er forsøgt at danne et overblik

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Emne: Sund mad i familien Gruppes nr. 5

Emne: Sund mad i familien Gruppes nr. 5 Emne: Sund mad i familien Gruppes nr. 5 Undervisning/støtte til, at leve ernæringsrigtigt i en familie. Det skal være forebyggelse af fedme, livsstilssygdom, arv/miljø, og undgå operation. Kommunen, sundhedsplejen

Læs mere

NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010

NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010 NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010 VELKOMMEN TIL NIF FODBOLD Næstved IF Fodbold amatørafdeling, er omdrejningspunkt for fodbolden på hele Sydsjælland. Klubben rækker langt ud over regionens grænser. Vi arbejder

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de psykisk sårbare borgere på Næsborgvej 90. Baggrunden er et ønske om at skabe et samlet miljø

Læs mere

- Velkommen til den nye folkeskole

- Velkommen til den nye folkeskole - Velkommen til den nye folkeskole Velkommen - til den nye skole I august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Det betyder, at Faxe Kommunes elever vil møde en ny og forandret skole, når de møder

Læs mere

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Disposition De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Fra udsat boligområde til attraktiv bydel hvordan? Historien lys og luft. Livet bag voldene 2400 almene boliger og 32 blokke Opført

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00 Velkommen til Silkeborg kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Et skridt ind i fremtiden Velkommen til Et par nyttige kontaktoplysninger er en dynamisk kommune med ca. 85.000 indbyggere. Kommunen råder

Læs mere

MERE GADEVANG. Konkrete forslag fra bordene sidste runde:

MERE GADEVANG. Konkrete forslag fra bordene sidste runde: MERE GADEVANG Konkrete forslag fra bordene sidste runde: Asylet som kulturhus: Byde ind med kommunikation, branding, hænder, pulsen Visualiserer, vi står last og brast i Gadevang Hjemmeside Byttebørn,

Læs mere

Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune

Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune Greve Kommune Visionsseminar om erhvervsudvikling den 3. juni 2008 Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune Nævningegruppe 1 De vigtigste udfordringer i Greve Kommune

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Kære Byrådsmedlem! Med venlig hilsen Forældre og kommende forældre til elever på Rundhøjskolen!

Kære Byrådsmedlem! Med venlig hilsen Forældre og kommende forældre til elever på Rundhøjskolen! Kære Byrådsmedlem! Vi er borgere i Højbjergområdet, og vi er vælgere i Århus. Rundhøjskolen er Folkets skole, som vi bakker op. Men vi bakker ikke op om en hvilken som helst Folkeskole. Vi ønsker en ambitiøs

Læs mere

Frivillighåndbog FamilieSamvirket

Frivillighåndbog FamilieSamvirket Frivillighåndbog FamilieSamvirket Indhold FamilieSamvirket... 3 Målgruppen... 3 Formål... 4 Hverdagsskolen... 4 Forældreskolen... 5 Supplerende aktiviteter... 5 Målsætning og ansvarsområder... 5 Rekruttering,

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Kultur- og Fritids- POLITIKKEN 2013-2017 Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Forord side 3 Folkeoplysningspolitikken side 4 Indhold Landdistriktspolitikken side 10 Kulturpolitikken side 16 side 3 Forord Tønder

Læs mere

Notat vedrørende Faxe Kommunes foretræde for Folketingets Klima-, energi- og bygningsudvalg den 19. januar 2012

Notat vedrørende Faxe Kommunes foretræde for Folketingets Klima-, energi- og bygningsudvalg den 19. januar 2012 Postadresse: Borgmester Frederiksgade 9, 4690 Haslev Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg Christiansborg 1240 København K Mail: Jan.Rasmussen@ft.dk og Signe.Bruunsgaard@ft.dk Notat vedrørende

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 12. januar 2015. Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 12. januar 2015. Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2

Læs mere

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch Syddjurs Danmarks sundeste kommune V/ Pernille Brinch Agenda Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Hvordan kan Syddjurs markere sig på landkortet? 2 Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Den

Læs mere

Svendborg set udefra Råstof fra tilflytterseminar 6. september 2008

Svendborg set udefra Råstof fra tilflytterseminar 6. september 2008 Svendborg set udefra Råstof fra tilflytterseminar 6. september 2008 Indspil fra workshop 1. runde Styrker Bymæssige kvaliteter Skønne omgivelser, gratis oplevelser (kultur) Svendborg Sund Havet Mod Motorvejen

Læs mere

At satse på det enestående og samtidig sikre bredden

At satse på det enestående og samtidig sikre bredden At satse på det enestående og samtidig sikre bredden Oplæg ved Kulturpolitikken efter kommunalreformen 10. 11. september 2007 Else Trangbæk, professor, institutleder Mit personlige udgangspunkt -gymnasten

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

1. Godkendelse af referat, valg af dirigent og referent. Referat godkendt. Mette J er referent, Mette K er dirigent.

1. Godkendelse af referat, valg af dirigent og referent. Referat godkendt. Mette J er referent, Mette K er dirigent. Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 21. aug. 2014 kl. 17-20 Tilstede: Anna, Jakob, Anja, Sekretariat: Mette K, Marianne, Mette J Mødet holdes i Sydhavnen, Multicenteret, Mozarts Plads 1. Godkendelse

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

Referat af årsmødet 2010

Referat af årsmødet 2010 Referat af årsmødet 2010 Nordfyns Landdistriktsråd 22. juni 2010, kl. 19.00 på Kongslundskolen, Skovby. Referent: Hanne Bille, Nordfyns Kommune 1. Åbning af mødet ved formand. 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk Hvidovre rød og grøn Stem på Enhedslisten hvidovre.enhedslisten.dk Enhedslisten det vil vi Enhedslistens politik er at fremme fællesskaber og lighed på alle områder i kommunen. Vi tror på, at det skaber

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere