Interprofessionel læring og samarbejde - et uddannelsesforløb til IPLS Facilitator. Efterår Region Hovedstaden HR & Uddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Interprofessionel læring og samarbejde - et uddannelsesforløb til IPLS Facilitator. Efterår 2012. Region Hovedstaden HR & Uddannelse"

Transkript

1 Marts 2012 HR & Uddannelse Region Hovedstaden Region Hovedstaden HR & Uddannelse Interprofessionel læring og samarbejde - et uddannelsesforløb til IPLS Facilitator Efterår 2012

2 Samarbejdet mellem de forskellige professioner i sundhedsvæsnet og inddragelse af patienternes/borgernes perspektiv er et fokusområde, som på flere måder og niveauer breder sig i det danske sundhedsvæsen. Interprofessionel læring og samarbejde handler om, at professioner mere systematisk lærer med, af og om hinanden på en mere forpligtende måde i samarbejdet med hinanden og med patienten/borgeren. Interprofessionel læring og samarbejde kan være en grundlæggende tilgang, der kan samle og forbedre arbejdet med tværgående patientforløb, patientsikkerhed, arbejdet med kvalitetsudvikling, uddannelsesplanlægning og læring. I Region Hovedstaden er interprofessionel læring og samarbejde synlig i flere af de foreslåede tiltag i den kommende uddannelsespolitik. I den tværgående virksomhed, HR & Uddannelse, vil flere aktiviteter rette sig mod dette perspektiv, og uddannelsen til IPLS facilitator er et af dem. I denne sammenhæng ses facilitering som en professionel praksis, der har til formål at hjælpe grupper med at nå fælles mål gennem processer, der aktiverer og involverer deltagerne. Under uddannelsesforløbet vil der hele tiden blive fokuseret på, hvilken rolle samarbejdet mellem forskellige professioner og samarbejdet med patienten/borgeren spiller i disse processer. Uddannelsen er udviklet i samarbejde med Centre for Interprofessional Education, University of Toronto, Canada, og udbydes til medarbejdere fra hospitaler og kommuner, uddannelsesinstitutioner og andre relevante samarbejdspartnere. Formål og mål Det overordnede formål med interprofessionel læring og samarbejde er at forbedre den kliniske kvalitet, patientsikkerhed og patienttilfredshed samt medarbejdertilfredshed. En uddannet IPLS facilitator vil kunne initiere og understøtte teamsamarbejde og gruppeprocesser, sætte fokus på såvel øget læring imellem professionerne som en højere grad af patient/borgerinddragelse. De vil kunne fungere som værdifulde samarbejdspartnere for ledelsen i arbejdet med interprofessionelle aktiviteter og udviklingsprojekter. Målgruppe Deltagerne skal have et eller flere af følgende arbejdsområder: Er aktive og arbejder i teams bestående af flere professioner. Der kan både være tale om faste teams og mere tidsbegrænsede teams samt teams med et fagligt sigte eller teams, der relaterer sig til kvalitets- eller organisationsudvikling. 2

3 Deltager i eller planlægger projekter, der involverer flere forskellige professioner. Er ansvarlige for uddannelsesaktiviteter med flere forskellige professioner - både præ- og post-graduat. Forløbet ledes af udviklingskonsulenterne Jette Hovedskov og Anette Nielson i samarbejde med et interprofessionelt og tværsektorielt sammensat team under HR & Uddannelse, Sektion efteruddannelse og kompetenceudvikling. Uddannelsens opbygning Uddannelsen er et samlet forløb bygget op af tre moduler. Deltagernes ledere og samarbejdspartnere involveres aktivt, ligesom der er et kontinuerligt fokus på, hvordan den nye viden og kompetencerne kan bringes i spil i organisationen. Deltagelse af flere medarbejdere fra en organisation, kan øge muligheden for at implementere udviklingstiltag, der styrker det interprofessionelle samarbejde. Uddannelsen opstartes med en kick-off eftermiddag efterfulgt af tre moduler á to dages varighed. 3

4 Kick-off seminar den 30. august kl i Auditorium A på Glostrup Hospital Seminaret er for deltagere, deres ledere og samarbejdspartnere. Der serveres et let traktement i forbindelse med seminaret. Hvorfor er lederen og samarbejdspartnere vigtige i forløbet? Hvordan bidrager de? Hvad er interprofessionel læring og samarbejde? Hvad kan interprofessionel læring og samarbejde tilføre en organisation? Hvad er der evidens for? Hvad indeholder IPLS facilitatoruddannelsen? Hvilke læringsmetoder anvendes? På seminaret præsenteres en samarbejdsaftale, som deltagerne forventes at indgå med leder og samarbejdspartner inden det første modul. Modul 1 den september Samarbejde og patientens/borgerens stemme Hvilke antagelser og perspektiver bygger interprofessionel læring og samarbejde på? 4

5 Udviklingstendenser i sundhedsvæsenet - hvad kan interprofessionel læring og samarbejde bidrage med? Hvordan kan vi inddrage patientens/borgerens perspektiv i det interprofessionelle samarbejde? Hvordan kan patienternes/borgernes fortællinger løfte læring og udvikling? Modul 2 den oktober Facilitatorrollen i det interprofessionelle samarbejde Hvordan faciliteres interprofessionelt? Den professionelle rolle - antagelser, myter og kultur Hvordan skabes optimalt teamsamarbejde mellem forskellige professioner, herunder vægtning mellem proces og opgave? Konflikter, hierarki, magt og gruppeudviklingsprocesser Hvordan fastholdes det fælles fokus på patientens/borgerens mål og behov? Modul 3 den 31. oktober 1. november Facilitatoren som forandringsagent Hvordan kan man som facilitator arbejde med forandringer, der udfordrer værdier og kultur? Evalueringsmetoder og effektmåling Initiering og vejledning i forhold til lokale udviklingsinitiativer Ledelse af forandringer i forhold til at drive projekter og processer med involvering af flere professioner Hvad skal der til for at sikre bæredygtighed og forankring? Den sidste del af modulet er udformet som et seminar, hvor ledere og samarbejdspartnere er inviteret med til at drøfte, hvordan facilitatorernes kompetencer bringes i spil i den lokale kontekst, og hvordan interprofessionel læring og samarbejde forankres. Refleksionsøvelser og litteratur At lære, hvordan man bliver god til at indgå i interprofessionelt teamsamarbejde, og hvordan man faciliterer gruppeprocesser kræver udover viden, færdigheder og øvelse også selvrefleksion i forhold til egen rolle. Uddannelsen er planlagt, så deltagerne undervejs får konkret mulighed for at arbejde med og reflektere over deres nye viden og erfaringer i egen afdeling/praksis. Der udstedes uddannelsesbevis ved minimum 90 % deltagelse. Deltagerne skal forvente en vis grad af forberedelse til modulerne svarende til et omfang af 1-2 timer. 5

6 Der vil inden forløbet blive udsendt detaljeret program, forberedelsesmateriale, samt relevante nøgleartikler, hvoraf nogle vil være på engelsk. Når forløbet starter udleveres der endvidere en uddannelsesmappe med kursusmateriale. Praktiske oplysninger Modulerne afholdes alle i Arbejdsmarkedsafdelingens kursuslokaler, Stationsparken 26, 1. sal, 2600 Glostrup (2 minutters gang fra Glostrup Station). Forplejning i form af morgenmad, kaffe/te, frokost og eftermiddagsforfriskninger er indeholdt i uddannelsesforløbet. Pris For ansatte i Region H er prisen kr. for det samlede forløb. For ansatte udenfor Region H er prisen kr. for det samlede forløb. Nærmere orientering om betaling ved tilmelding. Sociale og faglige aktiviteter udover uddannelsesforløbet Den sidste uddannelsesdag afsluttes med en graduation reception kl

7 For uddannede facilitatorer og andre nøglepersoner afholdes Udviklingsforum 2 3 gange årligt med dialog og inspiration i forhold til igangværende og fremtidige initiativer, som skal fremme interprofessionel læring og samarbejde. Undervejs i forløbet vil der blive lagt op til efterfølgende netværksdannelse i egen organisation og på tværs af hospitaler og sektorer Derudover vil vi henlede opmærksomheden på Dansk Selskab for Interprofessionel Læring og Samarbejde hvor der kan hentes inspiration og viden. Henvendelser om yderligere information stiles til Sektionsleder Jette Holtzmann, Udviklingskonsulent Jette Hovedskov, Udviklingskonsulent Anette Nielson, Tilmelding Tilmelding til forløbet kan ske elektronisk på senest 15. juni, men gerne før. Umiddelbart efter tilmeldingsfrist gives besked om optagelse. 7

8 Region Hovedstaden HR & Uddannelse Sektion efteruddannelse og kompetenceudvikling c/o Gentofte Hospital Niels Andersens Vej 65, Opg Hellerup

Systemisk proceskonsulent uddannelse

Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulentuddannelse for konsulenter i DUF s medlemsorganisationer. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd, og konsulentfirmaet

Læs mere

refleks 2015 Uddannelsesweekend

refleks 2015 Uddannelsesweekend refleks 2015 Uddannelsesweekend En weekend med fem vinkler på ledelse af frivillige i DUFs medlemsorganisationer. Lørdag den 12. september til søndag den 13. september 2015 i Haslev. refleks2015 velkommen

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5

DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5 Nr. 113. oktober 2011. 19. årgang DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5 Modul 5-studerende giver

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager DAGSORDEN Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården Side 1 af 10 INDHOLDSLISTE 1. Godkendelse af dagsordenen

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

Samarbejde om kerneopgaven

Samarbejde om kerneopgaven 84 II. DEL - SAMMENHÆNG OG PATIENTINDDRAGELSE KAPITEL 7 85 Samarbejde om kerneopgaven Grib anledningen til at samarbejde Et bedre samarbejde mellem faggrupperne på tværs af diagnoser og faggrupper kan

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Tidsskrift for. Dansk Sundhedsvæsen. 89. årgang Nr. 1 Februar 2013. Bornholm gør op med silotænkning

Tidsskrift for. Dansk Sundhedsvæsen. 89. årgang Nr. 1 Februar 2013. Bornholm gør op med silotænkning Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 89. årgang Nr. 1 Februar 2013 Bornholm gør op med silotænkning Resumé Det tværsektorielle samarbejde udfordres af forskelle i opgaver, vilkår, lovgivning, incitamenter

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN 1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Vejen til uddannelse og beskæftigelse 2 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN INDHOLD 0. Indledning 4 1. Hvorfor - Vejen til uddannelse og beskæftigelse? 5 2. Guide

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

UCC's kompetencestrategi

UCC's kompetencestrategi UCC's kompetencestrategi HR 7. januar 2011 Ref loba/lh/glo Versionsnr. 7 Hvad er en kompetencestrategi? UCC's kompetencestrategi beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Uddannelseseksperimenter under program 3: Den eksperimenterende organisation

Uddannelseseksperimenter under program 3: Den eksperimenterende organisation Uddannelseseksperimenter under program 3: Den eksperimenterende organisation Udviklingslaboratoriet for ledelse og styring Oktober 2014 2 Uddannelseseksperimenter under program 3: Den eksperimenterende

Læs mere

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS >> Værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb Arbejdshæftet er udviklet i forbindelse

Læs mere

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Rapport fra et TUP-projekt September 2009 EUC Vest /Kursuscenter Vest Metal College Aalborg Silkeborg Tekniske Skole Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

NÆRVÆRENDE KOMMUNIKATION IDÉKATALOG NÆRVÆRENDE KOMMUNIKATION. Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1

NÆRVÆRENDE KOMMUNIKATION IDÉKATALOG NÆRVÆRENDE KOMMUNIKATION. Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 IDÉKATALOG NÆRVÆRENDE KOMMUNIKATION Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Forord: Nærvær i kontakten med patienter og pårørende God kommunikation er en kernekompetence for hospitalsmedarbejdere. Hele

Læs mere

VEST. Kvalitetsudvikling på VUC Vest 2013-2015

VEST. Kvalitetsudvikling på VUC Vest 2013-2015 VEST Kvalitetsudvikling på VUC Vest 2013-2015 Kvalitetsudvikling på VUC Vest 2013-2015 VUC Vest udbyder gymnasiale uddannelser og skal derfor leve op til kravet om at have og anvende et system til kvalitetsudvikling

Læs mere

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse En ny generation af faglige politikere, der kan og vil vise lederskab, skabe værdi for medlemmerne, udvikle fagbevægelsen

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

Leder udviklings program

Leder udviklings program Galileo Galilei kompas Region Midtjylland Leder udviklings program 2014 Region Midtjylland Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering Forord Region Midtjylland er en attraktiv arbejdsplads at

Læs mere