CBAF.dk. Den attraktive arbejdsplads. Helle Rosdahl Lund April, 2010 CBAF.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CBAF.dk. Den attraktive arbejdsplads. Helle Rosdahl Lund April, 2010 CBAF.dk"

Transkript

1 CBAF.dk Helle Rosdahl Lund April, 2010 CBAF.dk

2 2 Introduktion Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv foretog en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse af, hvad den attraktive arbejdsplads for ledere er. Baggrunden for undersøgelsen er et ønske om at sætte fokus på, hvad attraktivitet er for en størrelse, når det handler om arbejdspladsen og ledelse af den attraktive afdeling. 50 personer har deltaget i undersøgelsen. Undersøgelsens resultater er blevet debatteret og uddybet af ledere i CBAFs Leadership Circles. (CBAFs Leadership Circles er ledere, der kommer fra forskellige virksomheder. Lederne har fokus på lederskab og skabelse af en attraktiv afdeling) Vi satte fokus på: Hvad er attraktivitet for den enkelte? Hvordan prioriteres de forhold der udgør attraktiviteten? Den attraktive afdeling versus den attraktive virksomhed Ledelse og attraktivitet med fokus på balance, stress og sundhed Hvad er den attraktive arbejdsplads? When work is a pleasure life is a joy, when work is a duty life is slavery. Når man tænker første del af sætningen som sin egen arbejdsplads, er man på en attraktiv arbejdsplads. Det er der, hvor livet har mening og retning, og hvor der både kan grines og grædes. Kvinde, direktør, ejendomsadministration. 2 God ledelse, muligheder for efter - og videreuddannelse, god tone/ godt samarbejdsklima, der er præget af tillid og humor og flid, Kvinde, 50 +, projektledelse, servicesektor. Et sted med stort "frihed under ansvar", moderne ledelsesstil og veluddannede kolleger, der værdsætter disse ting. Mand, 40, mellemleder, IT. Frihed under ansvar, økonomisk sikker arbejdsplads, råd til forretningsudvikling. Ligelig fordeling mellem kønnene, ligelig spredning aldersmæssig/ikke for koncentreret en gruppe, en ordentlig omgangstone, visionær og struktureret ledelse, fornuftig løn og pension, mand, 29-39,år. afdelingsleder, IT. Work life balance udlevet, mulighed for hjemme arbejde, frihed under ansvar, klare visioner/mål, kvinde, år, mellemleder, medicinalindustri Succesfuld, godt forretnings koncept, evner at tjene penge, vilje til ekspansion, Gode værdier, frihed under ansvar og løbende udfordringer. Mand, år, direktør, servicesektor Udtalelser fra undersøgelsen Attraktiv Arbejdsplads, 2010

3 3 Indhold Side 4 Den attraktive afdeling 6 Balance, stress og selvledelse 7 Sundhed 8 Personalegoders betydning for attraktivitet 9 Produktivitet og effektivitet 9 Konklusion 9 Leadership Circles 13 Undersøgelsens design 15 3 Udgivet af: Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv ApS Strandvejen Kokkedal Forfatter: Helle Rosdahl Lund Copy og ophavsret

4 4 Der er ikke en klar definition på, hvad der er en attraktiv arbejdsplads. Derfor er der reelt lige så mange forskellige definitioner af, hvad der er en attraktiv arbejdsplads, som der er medarbejdere på arbejdspladsen. En arbejdsplads hvor medarbejderne trives, får lyst til at yde deres bedste og er stolt af at være ansat. En arbejdsplads hvor medarbejderne ikke blot opleves som ressourcer men også som mennesker, Kvinde, leder De områder der ofte er forbundet med den attraktive arbejdsplads ligger inden for de i figur 1 nævnte områder: Figur 1. Områder der har betydning for attraktivitet. 4 Kompetenceudvikling Arbejdsmiljø Attraktiv arbejdsplads Personalegoder Sundhed Balance - livsfaser

5 5 CBAF har ønsket at se, om vi kunne komme et skridt dybere i de enkelte områder, samt se om der var andre forhold, der udgør attraktiviteten, der i fremtiden skulle sættes fokus på. Der er nogle områder, der udgør fællesnævner for attraktivitet. Deltagerne blev bedt om at prioritere disse fællesnævnere for attraktivitet ud fra, hvad der er vigtigst for, at man vurderer at ens arbejdsplads som attraktiv. Lederens kompetence blev delt i 3 kategorier: Den menneskelige kompetence, ledelseskompetence og den faglige kompetence. Det mest vigtige er den nærmeste leders menneskelige kompetence. Den menneskelige kompetence er vurderet meget højere end den nærmeste leders faglige kompetence. Den faglige kompetence kommer ind på en 13. plads. Lederens lederegenskaber fik en 3. plads. Fleksibilitet i arbejdstid og arbejdssted samt balance mellem arbejde og privatliv som en del af strategien er ligeledes 2 meget vigtige forhold for, at lederne vurderer arbejdspladsen som attraktiv. Leadership Circles Leadership Circles skaber viden, værdi og værktøjer til dig og din arbejdsplads. Vil du vide mere: Dette forhold blev blandt andet debatteret i CBAFs Leadership Circles. Jo mere balance bliver en del af strategien bliver arbejdet med og resultaterne af fleksibilitet, balance og ledelse en del af den kulturelle udvikling i organisationen, hvor forretningsprocesserne bliver forbedret og effektiviseret med en dermed afledt effekt som forbedring af konkurrenceevnen. Der er mange gode eksempler på, hvordan den strategiske indgang til balance og fleksibilitet kan øge afdelingens performance. 5 Tabel 1. De 5 vigtigste forhold for at arbejdspladsen er attraktiv Parameter Vægtet vigtighed Lederens menneskelige kompetence 7,9 Arbejdsopgaverne 7,3 Lederens lederkompetence 7,1 Mulighed for videreudvikling og karrieremuligheder 6,8 Fleksibilitet i arbejdstid og/eller sted 6,7 Balance mellem arbejdsliv og privatliv er en del af strategien 6,4

6 6 Dette hænger meget godt sammen med, at 81 % af de adspurgte var meget enig eller enig i, at fleksibilitet i tid og sted, kan være med til at forbedre afdelingens drift. 60 % var uenig eller helt uenig i, at fleksibilitet primært var et personalegode. Et andet væsentligt resultat er, at 65 % af undersøgelsens deltagere var enig eller meget enig i, at ikke alle medarbejdere kan håndtere fleksibiliteten. Se mere om dette i afsnittet om selvledelse. Blandt de forhold undersøgelsen peger på som mindst vigtige for den attraktive er der især 2 områder, som er interessante. Det ene område er, at mangfoldighed i ledelsen ikke har den helt store betydning. Det scorer kun 3,1. Det er interessant fordi, at der i Danmark er stor fokus på, hvordan man får flere kvinder i ledelse. Der er dog ikke en generel fokus på mangfoldighed i Danmark. En anden grund til at det er interessant er, at der er mange kvindelige ledere, der har besvaret undersøgelsen. Derfor kunne det formodes, at det var vigtigere i deres vurdering af arbejdspladsens attraktivitet. Tabel 2. De 5 mindst vigtige forhold for at arbejdspladsen er attraktiv Parameter Vægtet vigtighed Virksomhedens omdømme/image 4,4 6 Arbejdspladsens produkter/ eller services 4,0 Der er en formel proces for at anerkende gode tiltag og initiativer 3,3 Der er mangfoldighed i ledelsen (mænd, kvinder, etniske grupper m.v.) 3,1 Arbejdspladsens sociale ansvarlighed 2,9 Det samme forhold gør sig gældende med hensyn til arbejdspladsens sociale ansvarlighed. Den sociale ansvarlighed er her udskilt fra virksomhedens generelle omdømme. Dette er gjort, da der nationalt er sat fokus på social ansvarlighed i virksomheder fra regeringens side. I Leadership Circles diskuterede man også dette forhold. Eksempelvis kan der godt være forskel for det, der er attraktivt for den enkelte, og hvordan man vil bedømme arbejdspladsen genetisk bestemt - som attraktiv. Mere konkret har det mindre betydning for den enkelte person, om der er mangfoldighed i ledelsen eller ej. Der er mere fokus på, hvad der er attraktivt for den enkelte. Leadership Circles Leadership Circles skaber viden, værdi og værktøjer til dig og din arbejdsplads. Vil du vide mere:

7 7 Men omvendt vil man gerne have, at arbejdspladsen som helhed arbejder mod mere mangfoldighed. Den enkelte afdeling som spydspids for udvikling den attraktive afdeling Morten Jørgensen, Exakt Vinder CBAFs pris: Familievenlig chef, 2008 Når man som leder skal arbejde med at udvikle sin afdeling, er det væsentligt, at det også er muligt at være på forkant med organisationen som helhed. Dette har betydning både i forhold til balance i livet, udvikling af afdelingen og brugen af fleksibilitet som et ledelsesredskab. For deltagerne i Leadership Circles er det afgørende, at man kan arbejdede med sin egen afdeling også gerne som frontkæmper for en udvikling. Balance, stress og selvledelse Balance mellem arbejde og privatliv er et område, der er mange meninger og holdninger til. Derfor er det interessant, at denne undersøgelse peger på, at 70 % af de adspurgte mener, at ubalance stammer fra en gensidig påvirkning og forventninger fra arbejde og privatlivet. 7 Dette er en væsentlig ændring i forhold til tidligere undersøgelser, der pegede på, at de fleste mente, at ubalance hovedsagelig skulle findes i den enkeltes egne ambitioner i sær på hjemmefronten eller fra hjemmefronten. Dette kan hænge sammen med en ændring i holdningen til, hvem der har ansvaret for ubalance. ( Vi taler om ansvar og ikke skyld) Der er sket et skred mod, at ubalance mellem arbejde og privatliv er et fælles ansvar, samt at ledelsen også har et ansvar. Dette hænger meget godt sammen med det supplerende spørgsmål vedr. den enkeltes egen evne til at lede sig selv arbejdsmæssigt. Der er der fokus på ledelse af de selvledende medarbejdere. Her er det områderne, at det er ledelsen, der har et ansvar for selvledelsen, samt et delt ansvar at få selvledelse til at fungere i praksis. Dette stemmer godt overens med, at 65 % af undersøgelsens deltagere var enig eller meget enig i, at ikke alle medarbejdere kan håndtere fleksibiliteten.

8 8 Tabel 3. Hvem har ansvaret for stress, balance, sundhed og selvledelse Sundhed 8 Der er så stor en del af de adspurgte, der mener at sundhed er den enkeltes eget ansvar. Det er overraskende fordi, at der har været stor fokus på sundhed de seneste mange år fra politiske side samt i medierne generelt. Sundhed dækker over mange facetter. Det dækker områder, som adgang til sund mad, mulighed for sundhedstjek m.v. men det kan også dække rygestop og dialoger om, den enkeltes sundhedstilstand generelt. Det store fokus på, at sundhed generelt set er den enkeltes ansvar kan være et udtryk for, at man ikke ønsker at skulle være Mor og far for den enkelte ansatte, og at man ikke ønsker at skulle i gang med sundhedssamtaler. Men at tilbud, der har med sund kantine, motion m.v. er et godt initiativ, der kan være med til at sænke sygefraværet.

9 9 Personalegoders betydning for attraktivitet Personale goder har en vis betydning for, hvad man opfatter som en attraktiv arbejdsplads. Personalegoder er en samlet del af ens lønforhold. De mest vigtige personalegoder er: Fleksibilitet i tid og sted. Her svarede 76 % svarede i meget høj grad Pension, 69 % svarede i meget høj grad Uddannelsestilskud 43 % svarede i meget høj grad Betalt ferie/sygefravær ud over loven, 33 % svarede i meget høj grad Sygeforsikring 31 % svarede i meget høj grad De mindst vigtige personalegoder er: Motionsrum, 74 % svarede hverken/ eller, i ringe grad eller slet ikke Sundhedstjek, 75 % svarede hverken/eller, i ringe grad eller slet ikke Rengørings hjælp, 89 % svarede hverken/ eller, i ringe grad eller slet ikke Mad med hjem, 90 % svarede hverken/ eller, i ringe grad eller slet ikke Rabatter, 92 % svarede hverken/ eller, i ringe grad eller slet ikke Der har været meget fokus på at rengøringshjælp og mad med hjem kan være med til at øge balancen mellem arbejde og familieliv. Hvis man bliver bedt om at prioritere personale goder, er dette dog ikke områder, der er mest relevante. Fleksibilitet kan derimod øge balancen og muligheden for at få dagligdagen til at hænge sammen. Mulighed for kompetenceudvikling er også en højdescorer. Herefter er økonomisk tryghed en væsentlig faktor. Det ses både i forhold til pension, sygeforsikring og betalt ferie/sygefravær ud over lovgivningen. Det kan være et resultat af den senere tids internationale krise. 9 Produktivitet og effektivitet Produktivitet og effektivitet er væsentlige størrelser, når vi taler om den attraktive arbejdsplads. Det handler i høj grad om konkurrenceevne og evnen til at forny sig ved at bruge de moderne ledelsesmetoder, samt måder at arbejde og organisere sig på for at skabe attraktiviteten. Der er ikke en fælles nævner for, hvad produktivitet og effektivitet er. Produktivitet og effektivitet er 2 begreber, der er værd at udforske i den enkelte afdeling og få konkretiseret og operationaliseret, således at alle ved, hvad man arbejder ud fra. Det er også nødvendigt for at kunne bringe fleksibilitet i tid og sted i positivt spil, således at man får de forretningsmæssige og økonomiske gevinster, der ligger her.

10 10 Hvad er produktivitet? At jeg har følelsen af, at jeg har lavet noget og gjort en forskel set i relation til mig selv og andre/virksomheden Prioritering af opgaver - det vigtigste først. Mål på resultater og effekt. Overholdelse af deadlines - og sig fra/vælg fra hvis du ikke kan nå det At jeg altid yder det bedste jeg - og jeg og virksomheden erkender at det bedste Kan variere fra dag til dag. At kunne skabe resultater på både kort og lang sigt, dvs. processen skal være Tilrettelagt så medarbejderne ikke brænder ud. Hvad er effektivitet? Målet nås uden meromkostninger og dramaer Effektivitet minder om et begreb fra industrisamfundet og ikke videnssamfundet. Jeg vil gerne udføre mit arbejde så det giver mest værdi for virksomheden, mig og medarbejderne Arbejde med én opgave ad gangen Tag hurtigt fat i konflikterne Vær tilfreds med 80 % kvalitet At man ikke bruger unødigt megen tid på den enkelte opgave, og at man forstår at prioritere det vigtigste først. 10 Udtalelser fra undersøgelsen Attraktiv Arbejdsplads, 2010

11 11 Konklusion Der er ikke en klar definition på, hvad der er en attraktiv arbejdsplads. Derfor er der reelt lige så mange forskellige definitioner af, hvad der er en attraktiv arbejdsplads, som der er medarbejdere på arbejdspladsen. Dette gør det mere udfordrende at arbejde med. Der er dog nogle klare områder, der har betydning for attraktiviteten for ledere. De 5 vigtigste er: Lederens menneskelige kompetence Arbejdsopgaverne Lederens lederkompetence Mulighed for videreudvikling og karrieremuligheder Fleksibilitet i arbejdstid og/eller sted Balance mellem arbejdsliv og privatliv er en del af strategien De mindst vigtige er: Mangfoldighed i ledelsen Arbejdspladsens sociale ansvarlighed Det er interessant, at lederens menneskelige egenskaber er i front, og lederens faglige egenskaber kommer ind på en 13. plads. Det er også værd at bemærke, at balance og fleksibilitet er vigtige områder. I Danmark hvor vi har meget fokus på kvinder i ledelse er det bemærkelsesværdigt, at mangfoldighed i ledelsen køn, etnisk m.v. er blandt de områder, der vægtes lavest. 11 I CBAFs Leadership Circles har vi debatteret disse forhold. En af forklaringerne på, kan være at der er forskel fra, hvad den enkelte vurdere som personligt attraktivt for ham og hende, og så arbejdspladsen som genetisk størrelse. Nye tendenser for balance. Vi kan se en ny tendens, når vi taler om balance mellem arbejde og privatliv samt selvledelse. Vi går fra en individualisering af problemer med balance mellem arbejde og privatliv hen i mod, at ubalance både er et lederansvar og et delt ansvar. Det samme gør sig gældende for selvledelse. Dette underbygges af, at 70 % af de adspurgte mener, at ubalance stammer fra en gensidig påvirkning og forventninger fra arbejde og privatlivet. Dette er også en ændret holdning end for blot 1 ½ år tilbage. Og det er netop i selvledelse, balance og brugen af fleksibilitet i tid og sted med den medfølgende ændring i arbejdets organisering og arbejdsprocesser, der er en af de store ledelsesmæssige udfordringer i vejen til at skabe den attraktive afdeling. For at kunne lykkedes handler det også om, den virksomheds- og arbejdspladskultur der er tilstede og eventuelt skal skabes for succes. Herunder koblingen til produktivitet og

12 12 effektivitet, til forfremmelses systemer og parametre for forfremmelse, talent udvikling og sidst men ikke mindst, for at lykkedes med mangfoldighed i ledelsen. Ingen fælles definition på produktivitet og effektivitet Undersøgelsen peger på, at definitionen af produktivitet og effektivitet ikke er en enstydig størrelse. Det er utrolig væsentligt at få konkretiseret disse størrelser i de enkelte afdelinger, så alle ved, hvad der forventes. I takt med at fleksibilitet i tid og sted vinder større indpas er den klare målsætning et vigtigt punkt for ledelse af selv- ledende medarbejdere og for, hvilke muligheder den enkelte har for at sikre mål - opfyldelse. Og et vigtigt punkt for balancen mellem arbejde og privatliv. Fleksibilitet som forretningsværktøj Undersøgelsen peger på, at mange af lederne både betragter fleksibilitet strategisk i forhold til at forbedre afdelingens drift og som en måde at tiltrække og fastholde medarbejdere på. Personalegoder Fleksibilitet optræder også som et af de vigtige personalegoder. Fleksibilitet kan derimod øge balancen og muligheden for at få dagligdagen til at hænge sammen. Mulighed for kompetenceudvikling er også en højdescorer. Herefter er økonomisk tryghed en væsentlig faktor. Det ses både i forhold til pension, sygeforsikring og betalt ferie/sygefravær ud over lovgivningen. Det kan være et resultat af den senere tids internationale krise. 12 Ledelse af den attraktive afdeling Udfordringerne for at skabe den attraktive afdeling ligger i krydsfeltet mellem de enkelte medarbejders ønsker og forventninger og de mål og resultater, organisationen arbejder mod. Fleksibilitet og indarbejdelse af balance i strategien ikke som et personalegode er en anden udfordring. Det er let nok på papiret, men at få ændret kulturen, de nødvendige forretningssystemer og forfremmelsessystemer, samt synliggjort resultaterne af denne proces er en anden sag. Der er et andet ledelsesmæssigt rationale bag at bruge fleksibilitet strategisk og at se fleksibilitet som et personalegode. I denne forbindelse er ledelse af selv- ledende medarbejdere og af balance mellem arbejde og privatliv også et vigtigt felt at styrke kompetencerne på.

13 13 CBAF inviterer til Leadership Cirkles Et udviklingsforum, der rykker Fokus på ledelse, attraktive afdelinger og resultater Ledelse Resultater Værktøjer Netværk I Leadership Circles kombinerer vi faglige input, tænketank konceptet, netværk med konkrete værktøjer om ledelse og attraktive arbejdspladser / afdelinger. Vi har det personlige fokus dig og dit lederskab. Herfra ser vi på at skabe attraktive afdelinger og arbejdspladser. 13 Foruden den faglige viden og værktøjer får du mulighed for at deltage i konkrete undersøgelser, der sætter fokus på lige netop dig og din ledelse. Resultatet giver dels et overordnet indspark til dagen, men du vil også modtage personlig feedback. Hvad siger deltagerne om Leadership Circles et udviklingsforum, der rykker? Engagerede og motiverede medarbejdere kan have vanskeligt ved at opretholde en langsigtet balance mellem arbejdet og de andre vigtige forhold i tilværelsen. Et af de kommende fokusområder for ALK-Abelló bliver derfor samspillet mellem arbejdsliv og familieliv, og derfor er det oplagt, at vi deltager" Maryann Barrett, VP - HR, ALK-Abelló A/S. Round Table, National work life balance uge, LEAN i balance, 2008 Arbejdet med work life balance tager udgangspunkt i de 3 liv Arbejdslivet, familielivet og Jeg-livet(en selv). Alle områder skal fungere for, at vi trives både i arbejdet og privat udtaler Randi Rude, HR-Chef i Middelfart Sparekasse. Vi fik megen inspiration til dette arbejde, da vi deltog..

14 14 Andre produkter Sæt fokus på din egen afdeling få lavet en analyse og et lederseminar med fokus på den attraktive afdeling hos dig. Kontakt os Værktøjskassen: Kom godt i gang med work life balance Pris: kr. 175,00 + moms. Leveres som pdf. Med 1 års personligt abonnement til login med flere værktøjer, håndbøger og guide, samt Nyhedsmagasinet Balance, pdf: Kr ,00 + moms 14 Bestil: Bog: Inspiration til Work Life Balance Hvad betyder Work Life Balance? Hvad vil det sige at opnå balance mellem arbejdsliv, familie- og fritidsliv? Denne bog giver en lang række forslag til, hvordan balance kan anskues, både som virksomhed og som medarbejder og privatperson. Den beskriver desuden gennem autentiske fortællinger, hvad ubalance kan være, hvordan den kan opstå og hvordan balancen kan genfindes. Fortællingerne omhandler områder som stress, ubalance i familien, misbrug og personlig ubalance. Få flere værktøjer, vær med til at skabe rammer for familievenlighed og mød andre - tegn et års familiemedlemskab: Familiemedlemskab + bog indtil 1. juli, 2010 kr. 200,00 Mail Bog alene kr. 99,00 + moms og forsendelse

15 15 Fakta om undersøgelsen. 50 personer har deltaget i en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse. Deltagerne har primært en baggrund som leder inden for forskellige brancher. Deltagerne kommer primært fra den private sektor. Herunder fra brancher som den finansielle sektor, medicinalindustrien, servicesektor, produktion og stat. Konklusionerne er blevet debatteret sat i perspektiv til ledelsesudfordringer i CBAFs Leadership Circles. Deltagernes alder ligger primært i aldersgruppen år. Dette segment udgør 62 %. Herefter kommer aldersgruppen 29 til 39 år med 26 %. Dette uddybes i de nedenstående figurer. Figur 1. stilling Figur 2. Brancher 15 Figur 3. Aldersfordeling

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Flemming Nielsen & Vibeke Andersen, DTU Management Juli 2008 Forord Denne

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

TRIVSEL & LIVS BALANCE. Redskaber til et bedre arbejdsliv

TRIVSEL & LIVS BALANCE. Redskaber til et bedre arbejdsliv TRIVSEL & LIVS BALANCE Redskaber til et bedre arbejdsliv Maj 2008 Af Stina Trojlsgaard, Trivselskonsulent, LivingValue Uddrag af undersøgelse blandt 5 af Danmarks bedste arbejdspladser Introduktion: ValueMe

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Dansk ledelse anno 2008

Dansk ledelse anno 2008 Dansk ledelse anno 2008 Det Danske Ledelsesbarometer Statusrapport Det Danske Ledelsesbarometer Dansk ledelse anno 2008 Statusrapport Handelshøjskolen, Århus Universitet Ledernes Hovedorganisation Rapporten

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER DANSK HANDEL &SERVICE TAG TEMPERATUREN PÅ DIN VIRKSOMHEDS ARBEJDSKLIMA Vender kunderne tilbage? Har virksomheden inden for de seneste fem år mistet markedsandele? Er virksomhedens økonomiske resultater

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Introduktion. Foto: Scanpix

Introduktion. Foto: Scanpix Kapitel 1 Introduktion»Vi skal lige have styr på de ordrer til i morgen,«siger Lars, der er salgschef i Inventarforum A/S.»Ja,«svarer Victor, der er en ung, nyansat salgsassistent, mens han har travlt

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

En ligelønsguide til virksomheder, der vil arbejde med at fremme lige løn mellem kvinder og mænd

En ligelønsguide til virksomheder, der vil arbejde med at fremme lige løn mellem kvinder og mænd En ligelønsguide til virksomheder, der vil arbejde med at fremme lige løn mellem kvinder og mænd Indholdsfortegnelse En ligelønsguide til virksomheder, der vil arbejde med at fremme lige løn mellem kvinder

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Skrevet af. Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod. Vejleder. Annette Bilfeldt

Skrevet af. Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod. Vejleder. Annette Bilfeldt Skrevet af Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod Vejleder Annette Bilfeldt De Samfundsvidenskabelige Basisstudier, RUC, 2. semester 2006 1 1. INDLEDNING... 4 1.1

Læs mere

Før arbejdspresset bliver for stort

Før arbejdspresset bliver for stort TEMA Ledelse Før arbejdspresset bliver for stort Værktøjer til at forebygge stress Til lederen med personaleansvar 2 Før arbejdspresset bliver for stort Dette hæfte henvender sig til dig, som er leder

Læs mere

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING åndbog i Hånd rek rekruttering ring Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING rekrutt Håndbog i rekruttering Projektleder Cecilie Vyff, OAO Projektleder Cille Løwe Lindgren, KL 2011 Udgiver Kl og KTO Redaktion og

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI 1 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Hovedkonklusioner... 3 DEL 1... 4 3 Effekterne af DOL i praksis... 4 3.1 Lederen

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

MUS på frie skoler Lederes og læreres evaluering af medarbejderudviklingssamtaler på frie skoler

MUS på frie skoler Lederes og læreres evaluering af medarbejderudviklingssamtaler på frie skoler MUS på frie skoler Lederes og læreres evaluering af medarbejderudviklingssamtaler på frie skoler MUS på frie skoler Lederes og læreres evaluering af medarbejderudviklingssamtaler på frie skoler Forfatter:

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Trivsel i folkekirken

Trivsel i folkekirken Trivsel i folkekirken Fokus på psykisk arbejdsmiljø og trivsel I disse år er der stor fokus på det psykiske arbejdsmiljø og trivsel. I Regeringens 2010 handlingsplan er et af fokusområderne et bedre psykisk

Læs mere

Den sundeste ledelse. Hvad kendetegner ledelsen på arbejdspladser i Region Syddanmark med høj trivsel og mange medarbejdere uden sygefravær?

Den sundeste ledelse. Hvad kendetegner ledelsen på arbejdspladser i Region Syddanmark med høj trivsel og mange medarbejdere uden sygefravær? Den sundeste ledelse Hvad kendetegner ledelsen på arbejdspladser i Region Syddanmark med høj trivsel og mange medarbejdere uden sygefravær? Region Syddanmarks indsats for at nedbringe sygefraværet hedder

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (198 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere