CBAF.dk. Den attraktive arbejdsplads. Helle Rosdahl Lund April, 2010 CBAF.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CBAF.dk. Den attraktive arbejdsplads. Helle Rosdahl Lund April, 2010 CBAF.dk"

Transkript

1 CBAF.dk Helle Rosdahl Lund April, 2010 CBAF.dk

2 2 Introduktion Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv foretog en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse af, hvad den attraktive arbejdsplads for ledere er. Baggrunden for undersøgelsen er et ønske om at sætte fokus på, hvad attraktivitet er for en størrelse, når det handler om arbejdspladsen og ledelse af den attraktive afdeling. 50 personer har deltaget i undersøgelsen. Undersøgelsens resultater er blevet debatteret og uddybet af ledere i CBAFs Leadership Circles. (CBAFs Leadership Circles er ledere, der kommer fra forskellige virksomheder. Lederne har fokus på lederskab og skabelse af en attraktiv afdeling) Vi satte fokus på: Hvad er attraktivitet for den enkelte? Hvordan prioriteres de forhold der udgør attraktiviteten? Den attraktive afdeling versus den attraktive virksomhed Ledelse og attraktivitet med fokus på balance, stress og sundhed Hvad er den attraktive arbejdsplads? When work is a pleasure life is a joy, when work is a duty life is slavery. Når man tænker første del af sætningen som sin egen arbejdsplads, er man på en attraktiv arbejdsplads. Det er der, hvor livet har mening og retning, og hvor der både kan grines og grædes. Kvinde, direktør, ejendomsadministration. 2 God ledelse, muligheder for efter - og videreuddannelse, god tone/ godt samarbejdsklima, der er præget af tillid og humor og flid, Kvinde, 50 +, projektledelse, servicesektor. Et sted med stort "frihed under ansvar", moderne ledelsesstil og veluddannede kolleger, der værdsætter disse ting. Mand, 40, mellemleder, IT. Frihed under ansvar, økonomisk sikker arbejdsplads, råd til forretningsudvikling. Ligelig fordeling mellem kønnene, ligelig spredning aldersmæssig/ikke for koncentreret en gruppe, en ordentlig omgangstone, visionær og struktureret ledelse, fornuftig løn og pension, mand, 29-39,år. afdelingsleder, IT. Work life balance udlevet, mulighed for hjemme arbejde, frihed under ansvar, klare visioner/mål, kvinde, år, mellemleder, medicinalindustri Succesfuld, godt forretnings koncept, evner at tjene penge, vilje til ekspansion, Gode værdier, frihed under ansvar og løbende udfordringer. Mand, år, direktør, servicesektor Udtalelser fra undersøgelsen Attraktiv Arbejdsplads, 2010

3 3 Indhold Side 4 Den attraktive afdeling 6 Balance, stress og selvledelse 7 Sundhed 8 Personalegoders betydning for attraktivitet 9 Produktivitet og effektivitet 9 Konklusion 9 Leadership Circles 13 Undersøgelsens design 15 3 Udgivet af: Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv ApS Strandvejen Kokkedal Forfatter: Helle Rosdahl Lund Copy og ophavsret

4 4 Der er ikke en klar definition på, hvad der er en attraktiv arbejdsplads. Derfor er der reelt lige så mange forskellige definitioner af, hvad der er en attraktiv arbejdsplads, som der er medarbejdere på arbejdspladsen. En arbejdsplads hvor medarbejderne trives, får lyst til at yde deres bedste og er stolt af at være ansat. En arbejdsplads hvor medarbejderne ikke blot opleves som ressourcer men også som mennesker, Kvinde, leder De områder der ofte er forbundet med den attraktive arbejdsplads ligger inden for de i figur 1 nævnte områder: Figur 1. Områder der har betydning for attraktivitet. 4 Kompetenceudvikling Arbejdsmiljø Attraktiv arbejdsplads Personalegoder Sundhed Balance - livsfaser

5 5 CBAF har ønsket at se, om vi kunne komme et skridt dybere i de enkelte områder, samt se om der var andre forhold, der udgør attraktiviteten, der i fremtiden skulle sættes fokus på. Der er nogle områder, der udgør fællesnævner for attraktivitet. Deltagerne blev bedt om at prioritere disse fællesnævnere for attraktivitet ud fra, hvad der er vigtigst for, at man vurderer at ens arbejdsplads som attraktiv. Lederens kompetence blev delt i 3 kategorier: Den menneskelige kompetence, ledelseskompetence og den faglige kompetence. Det mest vigtige er den nærmeste leders menneskelige kompetence. Den menneskelige kompetence er vurderet meget højere end den nærmeste leders faglige kompetence. Den faglige kompetence kommer ind på en 13. plads. Lederens lederegenskaber fik en 3. plads. Fleksibilitet i arbejdstid og arbejdssted samt balance mellem arbejde og privatliv som en del af strategien er ligeledes 2 meget vigtige forhold for, at lederne vurderer arbejdspladsen som attraktiv. Leadership Circles Leadership Circles skaber viden, værdi og værktøjer til dig og din arbejdsplads. Vil du vide mere: Dette forhold blev blandt andet debatteret i CBAFs Leadership Circles. Jo mere balance bliver en del af strategien bliver arbejdet med og resultaterne af fleksibilitet, balance og ledelse en del af den kulturelle udvikling i organisationen, hvor forretningsprocesserne bliver forbedret og effektiviseret med en dermed afledt effekt som forbedring af konkurrenceevnen. Der er mange gode eksempler på, hvordan den strategiske indgang til balance og fleksibilitet kan øge afdelingens performance. 5 Tabel 1. De 5 vigtigste forhold for at arbejdspladsen er attraktiv Parameter Vægtet vigtighed Lederens menneskelige kompetence 7,9 Arbejdsopgaverne 7,3 Lederens lederkompetence 7,1 Mulighed for videreudvikling og karrieremuligheder 6,8 Fleksibilitet i arbejdstid og/eller sted 6,7 Balance mellem arbejdsliv og privatliv er en del af strategien 6,4

6 6 Dette hænger meget godt sammen med, at 81 % af de adspurgte var meget enig eller enig i, at fleksibilitet i tid og sted, kan være med til at forbedre afdelingens drift. 60 % var uenig eller helt uenig i, at fleksibilitet primært var et personalegode. Et andet væsentligt resultat er, at 65 % af undersøgelsens deltagere var enig eller meget enig i, at ikke alle medarbejdere kan håndtere fleksibiliteten. Se mere om dette i afsnittet om selvledelse. Blandt de forhold undersøgelsen peger på som mindst vigtige for den attraktive er der især 2 områder, som er interessante. Det ene område er, at mangfoldighed i ledelsen ikke har den helt store betydning. Det scorer kun 3,1. Det er interessant fordi, at der i Danmark er stor fokus på, hvordan man får flere kvinder i ledelse. Der er dog ikke en generel fokus på mangfoldighed i Danmark. En anden grund til at det er interessant er, at der er mange kvindelige ledere, der har besvaret undersøgelsen. Derfor kunne det formodes, at det var vigtigere i deres vurdering af arbejdspladsens attraktivitet. Tabel 2. De 5 mindst vigtige forhold for at arbejdspladsen er attraktiv Parameter Vægtet vigtighed Virksomhedens omdømme/image 4,4 6 Arbejdspladsens produkter/ eller services 4,0 Der er en formel proces for at anerkende gode tiltag og initiativer 3,3 Der er mangfoldighed i ledelsen (mænd, kvinder, etniske grupper m.v.) 3,1 Arbejdspladsens sociale ansvarlighed 2,9 Det samme forhold gør sig gældende med hensyn til arbejdspladsens sociale ansvarlighed. Den sociale ansvarlighed er her udskilt fra virksomhedens generelle omdømme. Dette er gjort, da der nationalt er sat fokus på social ansvarlighed i virksomheder fra regeringens side. I Leadership Circles diskuterede man også dette forhold. Eksempelvis kan der godt være forskel for det, der er attraktivt for den enkelte, og hvordan man vil bedømme arbejdspladsen genetisk bestemt - som attraktiv. Mere konkret har det mindre betydning for den enkelte person, om der er mangfoldighed i ledelsen eller ej. Der er mere fokus på, hvad der er attraktivt for den enkelte. Leadership Circles Leadership Circles skaber viden, værdi og værktøjer til dig og din arbejdsplads. Vil du vide mere:

7 7 Men omvendt vil man gerne have, at arbejdspladsen som helhed arbejder mod mere mangfoldighed. Den enkelte afdeling som spydspids for udvikling den attraktive afdeling Morten Jørgensen, Exakt Vinder CBAFs pris: Familievenlig chef, 2008 Når man som leder skal arbejde med at udvikle sin afdeling, er det væsentligt, at det også er muligt at være på forkant med organisationen som helhed. Dette har betydning både i forhold til balance i livet, udvikling af afdelingen og brugen af fleksibilitet som et ledelsesredskab. For deltagerne i Leadership Circles er det afgørende, at man kan arbejdede med sin egen afdeling også gerne som frontkæmper for en udvikling. Balance, stress og selvledelse Balance mellem arbejde og privatliv er et område, der er mange meninger og holdninger til. Derfor er det interessant, at denne undersøgelse peger på, at 70 % af de adspurgte mener, at ubalance stammer fra en gensidig påvirkning og forventninger fra arbejde og privatlivet. 7 Dette er en væsentlig ændring i forhold til tidligere undersøgelser, der pegede på, at de fleste mente, at ubalance hovedsagelig skulle findes i den enkeltes egne ambitioner i sær på hjemmefronten eller fra hjemmefronten. Dette kan hænge sammen med en ændring i holdningen til, hvem der har ansvaret for ubalance. ( Vi taler om ansvar og ikke skyld) Der er sket et skred mod, at ubalance mellem arbejde og privatliv er et fælles ansvar, samt at ledelsen også har et ansvar. Dette hænger meget godt sammen med det supplerende spørgsmål vedr. den enkeltes egen evne til at lede sig selv arbejdsmæssigt. Der er der fokus på ledelse af de selvledende medarbejdere. Her er det områderne, at det er ledelsen, der har et ansvar for selvledelsen, samt et delt ansvar at få selvledelse til at fungere i praksis. Dette stemmer godt overens med, at 65 % af undersøgelsens deltagere var enig eller meget enig i, at ikke alle medarbejdere kan håndtere fleksibiliteten.

8 8 Tabel 3. Hvem har ansvaret for stress, balance, sundhed og selvledelse Sundhed 8 Der er så stor en del af de adspurgte, der mener at sundhed er den enkeltes eget ansvar. Det er overraskende fordi, at der har været stor fokus på sundhed de seneste mange år fra politiske side samt i medierne generelt. Sundhed dækker over mange facetter. Det dækker områder, som adgang til sund mad, mulighed for sundhedstjek m.v. men det kan også dække rygestop og dialoger om, den enkeltes sundhedstilstand generelt. Det store fokus på, at sundhed generelt set er den enkeltes ansvar kan være et udtryk for, at man ikke ønsker at skulle være Mor og far for den enkelte ansatte, og at man ikke ønsker at skulle i gang med sundhedssamtaler. Men at tilbud, der har med sund kantine, motion m.v. er et godt initiativ, der kan være med til at sænke sygefraværet.

9 9 Personalegoders betydning for attraktivitet Personale goder har en vis betydning for, hvad man opfatter som en attraktiv arbejdsplads. Personalegoder er en samlet del af ens lønforhold. De mest vigtige personalegoder er: Fleksibilitet i tid og sted. Her svarede 76 % svarede i meget høj grad Pension, 69 % svarede i meget høj grad Uddannelsestilskud 43 % svarede i meget høj grad Betalt ferie/sygefravær ud over loven, 33 % svarede i meget høj grad Sygeforsikring 31 % svarede i meget høj grad De mindst vigtige personalegoder er: Motionsrum, 74 % svarede hverken/ eller, i ringe grad eller slet ikke Sundhedstjek, 75 % svarede hverken/eller, i ringe grad eller slet ikke Rengørings hjælp, 89 % svarede hverken/ eller, i ringe grad eller slet ikke Mad med hjem, 90 % svarede hverken/ eller, i ringe grad eller slet ikke Rabatter, 92 % svarede hverken/ eller, i ringe grad eller slet ikke Der har været meget fokus på at rengøringshjælp og mad med hjem kan være med til at øge balancen mellem arbejde og familieliv. Hvis man bliver bedt om at prioritere personale goder, er dette dog ikke områder, der er mest relevante. Fleksibilitet kan derimod øge balancen og muligheden for at få dagligdagen til at hænge sammen. Mulighed for kompetenceudvikling er også en højdescorer. Herefter er økonomisk tryghed en væsentlig faktor. Det ses både i forhold til pension, sygeforsikring og betalt ferie/sygefravær ud over lovgivningen. Det kan være et resultat af den senere tids internationale krise. 9 Produktivitet og effektivitet Produktivitet og effektivitet er væsentlige størrelser, når vi taler om den attraktive arbejdsplads. Det handler i høj grad om konkurrenceevne og evnen til at forny sig ved at bruge de moderne ledelsesmetoder, samt måder at arbejde og organisere sig på for at skabe attraktiviteten. Der er ikke en fælles nævner for, hvad produktivitet og effektivitet er. Produktivitet og effektivitet er 2 begreber, der er værd at udforske i den enkelte afdeling og få konkretiseret og operationaliseret, således at alle ved, hvad man arbejder ud fra. Det er også nødvendigt for at kunne bringe fleksibilitet i tid og sted i positivt spil, således at man får de forretningsmæssige og økonomiske gevinster, der ligger her.

10 10 Hvad er produktivitet? At jeg har følelsen af, at jeg har lavet noget og gjort en forskel set i relation til mig selv og andre/virksomheden Prioritering af opgaver - det vigtigste først. Mål på resultater og effekt. Overholdelse af deadlines - og sig fra/vælg fra hvis du ikke kan nå det At jeg altid yder det bedste jeg - og jeg og virksomheden erkender at det bedste Kan variere fra dag til dag. At kunne skabe resultater på både kort og lang sigt, dvs. processen skal være Tilrettelagt så medarbejderne ikke brænder ud. Hvad er effektivitet? Målet nås uden meromkostninger og dramaer Effektivitet minder om et begreb fra industrisamfundet og ikke videnssamfundet. Jeg vil gerne udføre mit arbejde så det giver mest værdi for virksomheden, mig og medarbejderne Arbejde med én opgave ad gangen Tag hurtigt fat i konflikterne Vær tilfreds med 80 % kvalitet At man ikke bruger unødigt megen tid på den enkelte opgave, og at man forstår at prioritere det vigtigste først. 10 Udtalelser fra undersøgelsen Attraktiv Arbejdsplads, 2010

11 11 Konklusion Der er ikke en klar definition på, hvad der er en attraktiv arbejdsplads. Derfor er der reelt lige så mange forskellige definitioner af, hvad der er en attraktiv arbejdsplads, som der er medarbejdere på arbejdspladsen. Dette gør det mere udfordrende at arbejde med. Der er dog nogle klare områder, der har betydning for attraktiviteten for ledere. De 5 vigtigste er: Lederens menneskelige kompetence Arbejdsopgaverne Lederens lederkompetence Mulighed for videreudvikling og karrieremuligheder Fleksibilitet i arbejdstid og/eller sted Balance mellem arbejdsliv og privatliv er en del af strategien De mindst vigtige er: Mangfoldighed i ledelsen Arbejdspladsens sociale ansvarlighed Det er interessant, at lederens menneskelige egenskaber er i front, og lederens faglige egenskaber kommer ind på en 13. plads. Det er også værd at bemærke, at balance og fleksibilitet er vigtige områder. I Danmark hvor vi har meget fokus på kvinder i ledelse er det bemærkelsesværdigt, at mangfoldighed i ledelsen køn, etnisk m.v. er blandt de områder, der vægtes lavest. 11 I CBAFs Leadership Circles har vi debatteret disse forhold. En af forklaringerne på, kan være at der er forskel fra, hvad den enkelte vurdere som personligt attraktivt for ham og hende, og så arbejdspladsen som genetisk størrelse. Nye tendenser for balance. Vi kan se en ny tendens, når vi taler om balance mellem arbejde og privatliv samt selvledelse. Vi går fra en individualisering af problemer med balance mellem arbejde og privatliv hen i mod, at ubalance både er et lederansvar og et delt ansvar. Det samme gør sig gældende for selvledelse. Dette underbygges af, at 70 % af de adspurgte mener, at ubalance stammer fra en gensidig påvirkning og forventninger fra arbejde og privatlivet. Dette er også en ændret holdning end for blot 1 ½ år tilbage. Og det er netop i selvledelse, balance og brugen af fleksibilitet i tid og sted med den medfølgende ændring i arbejdets organisering og arbejdsprocesser, der er en af de store ledelsesmæssige udfordringer i vejen til at skabe den attraktive afdeling. For at kunne lykkedes handler det også om, den virksomheds- og arbejdspladskultur der er tilstede og eventuelt skal skabes for succes. Herunder koblingen til produktivitet og

12 12 effektivitet, til forfremmelses systemer og parametre for forfremmelse, talent udvikling og sidst men ikke mindst, for at lykkedes med mangfoldighed i ledelsen. Ingen fælles definition på produktivitet og effektivitet Undersøgelsen peger på, at definitionen af produktivitet og effektivitet ikke er en enstydig størrelse. Det er utrolig væsentligt at få konkretiseret disse størrelser i de enkelte afdelinger, så alle ved, hvad der forventes. I takt med at fleksibilitet i tid og sted vinder større indpas er den klare målsætning et vigtigt punkt for ledelse af selv- ledende medarbejdere og for, hvilke muligheder den enkelte har for at sikre mål - opfyldelse. Og et vigtigt punkt for balancen mellem arbejde og privatliv. Fleksibilitet som forretningsværktøj Undersøgelsen peger på, at mange af lederne både betragter fleksibilitet strategisk i forhold til at forbedre afdelingens drift og som en måde at tiltrække og fastholde medarbejdere på. Personalegoder Fleksibilitet optræder også som et af de vigtige personalegoder. Fleksibilitet kan derimod øge balancen og muligheden for at få dagligdagen til at hænge sammen. Mulighed for kompetenceudvikling er også en højdescorer. Herefter er økonomisk tryghed en væsentlig faktor. Det ses både i forhold til pension, sygeforsikring og betalt ferie/sygefravær ud over lovgivningen. Det kan være et resultat af den senere tids internationale krise. 12 Ledelse af den attraktive afdeling Udfordringerne for at skabe den attraktive afdeling ligger i krydsfeltet mellem de enkelte medarbejders ønsker og forventninger og de mål og resultater, organisationen arbejder mod. Fleksibilitet og indarbejdelse af balance i strategien ikke som et personalegode er en anden udfordring. Det er let nok på papiret, men at få ændret kulturen, de nødvendige forretningssystemer og forfremmelsessystemer, samt synliggjort resultaterne af denne proces er en anden sag. Der er et andet ledelsesmæssigt rationale bag at bruge fleksibilitet strategisk og at se fleksibilitet som et personalegode. I denne forbindelse er ledelse af selv- ledende medarbejdere og af balance mellem arbejde og privatliv også et vigtigt felt at styrke kompetencerne på.

13 13 CBAF inviterer til Leadership Cirkles Et udviklingsforum, der rykker Fokus på ledelse, attraktive afdelinger og resultater Ledelse Resultater Værktøjer Netværk I Leadership Circles kombinerer vi faglige input, tænketank konceptet, netværk med konkrete værktøjer om ledelse og attraktive arbejdspladser / afdelinger. Vi har det personlige fokus dig og dit lederskab. Herfra ser vi på at skabe attraktive afdelinger og arbejdspladser. 13 Foruden den faglige viden og værktøjer får du mulighed for at deltage i konkrete undersøgelser, der sætter fokus på lige netop dig og din ledelse. Resultatet giver dels et overordnet indspark til dagen, men du vil også modtage personlig feedback. Hvad siger deltagerne om Leadership Circles et udviklingsforum, der rykker? Engagerede og motiverede medarbejdere kan have vanskeligt ved at opretholde en langsigtet balance mellem arbejdet og de andre vigtige forhold i tilværelsen. Et af de kommende fokusområder for ALK-Abelló bliver derfor samspillet mellem arbejdsliv og familieliv, og derfor er det oplagt, at vi deltager" Maryann Barrett, VP - HR, ALK-Abelló A/S. Round Table, National work life balance uge, LEAN i balance, 2008 Arbejdet med work life balance tager udgangspunkt i de 3 liv Arbejdslivet, familielivet og Jeg-livet(en selv). Alle områder skal fungere for, at vi trives både i arbejdet og privat udtaler Randi Rude, HR-Chef i Middelfart Sparekasse. Vi fik megen inspiration til dette arbejde, da vi deltog..

14 14 Andre produkter Sæt fokus på din egen afdeling få lavet en analyse og et lederseminar med fokus på den attraktive afdeling hos dig. Kontakt os Værktøjskassen: Kom godt i gang med work life balance Pris: kr. 175,00 + moms. Leveres som pdf. Med 1 års personligt abonnement til login med flere værktøjer, håndbøger og guide, samt Nyhedsmagasinet Balance, pdf: Kr ,00 + moms 14 Bestil: Bog: Inspiration til Work Life Balance Hvad betyder Work Life Balance? Hvad vil det sige at opnå balance mellem arbejdsliv, familie- og fritidsliv? Denne bog giver en lang række forslag til, hvordan balance kan anskues, både som virksomhed og som medarbejder og privatperson. Den beskriver desuden gennem autentiske fortællinger, hvad ubalance kan være, hvordan den kan opstå og hvordan balancen kan genfindes. Fortællingerne omhandler områder som stress, ubalance i familien, misbrug og personlig ubalance. Få flere værktøjer, vær med til at skabe rammer for familievenlighed og mød andre - tegn et års familiemedlemskab: Familiemedlemskab + bog indtil 1. juli, 2010 kr. 200,00 Mail Bog alene kr. 99,00 + moms og forsendelse

15 15 Fakta om undersøgelsen. 50 personer har deltaget i en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse. Deltagerne har primært en baggrund som leder inden for forskellige brancher. Deltagerne kommer primært fra den private sektor. Herunder fra brancher som den finansielle sektor, medicinalindustrien, servicesektor, produktion og stat. Konklusionerne er blevet debatteret sat i perspektiv til ledelsesudfordringer i CBAFs Leadership Circles. Deltagernes alder ligger primært i aldersgruppen år. Dette segment udgør 62 %. Herefter kommer aldersgruppen 29 til 39 år med 26 %. Dette uddybes i de nedenstående figurer. Figur 1. stilling Figur 2. Brancher 15 Figur 3. Aldersfordeling

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK HELLEROSDAHLLUND.COM TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE Vi skaber resultater gennem værktøjer til balanceret ledelse baseret på viden, forskning og næste bedste praksis.

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. PERSONALEAFDELINGEN har undersøgt danske virksomheders viden om medarbejder tilfredshed 77% af de adspurgte, undersøger medarbejdernes tilfredshed

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning.

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning Økonomen som leder -CA sætter fokus på lederne En undersøgelse fra CA s medlemspanel marts 2005 Økonomen som leder er udgivet af CA, Økonomernes a-kasse og

Læs mere

Apotekerne vil drive en virksomhed med visionær ledelse og veluddannede medarbejdere og løbende vedligeholde de relevante kompetencer.

Apotekerne vil drive en virksomhed med visionær ledelse og veluddannede medarbejdere og løbende vedligeholde de relevante kompetencer. Danmarks Apotekerforenings Ledelsesudviklingsprogram for apotekere Tilmeldingsfrist 30. oktober Programmet består af disse elementer: Ledermåling Læs mere Individuel coaching Læs mere Grundmodul 2 dage

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012 Kvalitet i SKP Instruktørtrivsel Erhvervspsykologer med mere end 20 års erfaring indenfor: Organisations udvikling

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Workshop AM2008 Nyborg Strand Karen Albertsen & Katrine Kjøller Neergaard

Workshop AM2008 Nyborg Strand Karen Albertsen & Katrine Kjøller Neergaard Arbejdslivsbalance som vidensarbejder Workshop AM2008 Nyborg Strand Karen Albertsen & Katrine Kjøller Neergaard Udviklingstendenser Globalisering og konkurrence Stigende krav til produktivitet, effektivitet,

Læs mere

Det grænseløse arbejdsliv. Hvad er det og hvordan håndteres det?

Det grænseløse arbejdsliv. Hvad er det og hvordan håndteres det? Det grænseløse arbejdsliv. Hvad er det og hvordan håndteres det? Mindstep omfatter: Uddannelser Personlig udviklingskurser Coaching Konsulentydelser Organisation Stress forebyggelse, behandling og fastholdelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø...

Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 1 Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 6 Sektor... 6 Køn... 7 Alder... 7 Stillingsniveau...

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Fagpolitiske målsætninger. Kost- og Servicesektor

F O A F A G O G A R B E J D E. Fagpolitiske målsætninger. Kost- og Servicesektor F O A F A G O G A R B E J D E Fagpolitiske målsætninger Kost- og Servicesektor Grafisk tilrettelæggelse af omslag: GraFOA Maja Honoré Forsidefotos: Mike Kollöffel Layout indhold: Kost- og Servicesektor

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 214 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 214) Svarprocent: 82% (67 besvarelser ud af 82 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

UM s HR-strategi tager udgangspunkt i ministeriets mission, vision og værdier samt de specielle vilkår, der gør sig gældende for ansættelse i UM.

UM s HR-strategi tager udgangspunkt i ministeriets mission, vision og værdier samt de specielle vilkår, der gør sig gældende for ansættelse i UM. UDENRIGSMINISTERIET Vi skal både nu og fremover kunne levere rettidige resultater af høj faglig kvalitet og yde professionel betjening af vores ministre, den samlede regering, Folketinget samt vores nationale

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Trivselsrapport for Rådhuset

Trivselsrapport for Rådhuset Trivselsrapport for Rådhuset Indledning Denne rapport viser det samlede resultat af besvarelserne for hele rådhuset. Hvordan skal rapporten bruges? Denne trivselsrapport sammenfatter resultaterne for rådhuset.

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 1/7 Ledere og ledelse En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Oktober 2008 2/7 Hovedresultater Færre kvinder i toppen flere i bunden 21 % af mandlige ledere arbejder med overordnet virksomhedsledelse eller

Læs mere

Trivsel og APV - 2012

Trivsel og APV - 2012 Trivsel og APV - 2012 Svar angivet i % med mindre andet er nævnt INDHOLD BG kort fortalt Trivsel overordnet og fordelt på områder APV Konklusioner SVARPROCENT - APV 2009 2012 Besvarelser - styk 57 (70

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32 HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER?? 15.06.2009 1/32 3 studier Social kapital (NFA m.fl.) 2008 Rapporten Forandring og forankring (NFA og Kubix) 2009 Litteraturstudier (Udenlandske og danske) 2005-2008 15.06.2009

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

POLITIK. Personalepolitik UCC. HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010. Side 1 af 8

POLITIK. Personalepolitik UCC. HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010. Side 1 af 8 POLITIK Personalepolitik UCC HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010 Side 1 af 8 Indhold Indledning og personalepolitikkens opbygning... 3 Personalepolitikkens grundlag... 3 1. Faglighed... 4 POLITIK

Læs mere

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah:

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah: SLIDE 1 SLIDE 2 Det grænseløse arbejde findes mange steder i vores arbejdsliv i dag og er på mange måder blevet en fastgroet del af den måde, vi organiserer vores arbejdsliv på. Når vi taler om det grænseløse

Læs mere

HR og Udvikling i Silkeborg Kommune

HR og Udvikling i Silkeborg Kommune HR og Udvikling i Silkeborg Kommune HR og Udvikling er en del af afdelingen Organisation og Personale, hvor man varetager opgaver, som retter sig mod organisationens ledelse og personale, herunder ledelses-

Læs mere

Fremtidens medarbejdere i den finansielle sektor. Forskningschef Marianne Levinsen, Fremforsk, Center for Fremtidsforskning, www.fremforsk.

Fremtidens medarbejdere i den finansielle sektor. Forskningschef Marianne Levinsen, Fremforsk, Center for Fremtidsforskning, www.fremforsk. Fremtidens medarbejdere i den finansielle sektor Forskningschef Marianne Levinsen, Fremforsk, Center for Fremtidsforskning, www.fremforsk.dk Kilde: The Economist, marts 2007 Omdømmeundersøgelse marts 2006

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Undersøgelse om firmajulefrokosten

Undersøgelse om firmajulefrokosten Undersøgelse om firmajulefrokosten Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af vores forhold til julefrokoster. I alt 423 har deltaget

Læs mere

Personalepolitik UCC Marts 2010

Personalepolitik UCC Marts 2010 HR Personalepolitik Marts 2010 Personalepolitikken hos UCC Personalepolitik UCC Marts 2010 Side 1 af 11 Indledning og personalepolitikkens opbygning Personalepolitikken ønsker at favne bredt og samtidig

Læs mere

Det Personlige Lederskab

Det Personlige Lederskab Det Personlige Lederskab.i spil og på spil i sammenspillet Ledelsesfilosofi Ledelsesidealet i Spar Nord Frihed til sin ledelsesstil Sætte sig i spil og på spil 08-12-2010 2 Hvordan udvikler jeg min personlige

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Sundhed og livsbalance på dagsordenen i ATP

Sundhed og livsbalance på dagsordenen i ATP Sundhed og livsbalance på dagsordenen i ATP Kondicykler eller direktører i psykisk arbejdsmiljø - visioner for sundhed og sikkerhed i 2020 Lone Kastholm, ATP SSID konference 2009 Om ATP Oprettet i 1964

Læs mere

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b.

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b. Generelle oplysninger 1.1 Er du a. Mand b. Kvinde 1.2 Hvor gammel er du? a. Under 20 år b. 20-29 år c. 30-39 år d. 40-49 år e. 50-59 år f. 60 og derover 1.3 Hvor lang tid har du været ansat der hvor du

Læs mere

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Fokus på psykisk arbejdsmiljø Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Udgangspunktet Vi går alle på arbejde for at bidrage med noget værdifuldt, noget vi kan være tilfredse med

Læs mere

Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser?

Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser? Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser? Ditte Vigsø Great Place to Work Institute Danmark 11. november 2009 Hvad er en god arbejdsplads -for dig? 1 Hvorfor skabe en god arbejdsplads? Her

Læs mere

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer Louise Kryspin Sørensen Maj 2010 www.dsr.dk/taloganalyse Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer 57% af sygeplejerskerne er tilfredse eller meget tilfredse, mens 27% er utilfredse eller meget

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

LEDERPROFIL. God personaleleder. Fagligt kompetent. Resultater. Helheds- og fremtidsorienteret

LEDERPROFIL. God personaleleder. Fagligt kompetent. Resultater. Helheds- og fremtidsorienteret LEDERPROFIL God personaleleder Fagligt kompetent Resultater Helheds- og fremtidsorienteret God ledelse er af afgørende betydning for, at en moderne organisation skaber resultater og er innovativ. Denne

Læs mere