Idébank. Idébank til 2 ugers valgkursus i klinikken på modul 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idébank. Idébank til 2 ugers valgkursus i klinikken på modul 13"

Transkript

1 Idébank Idébank til 2 ugers valgkursus i klinikken på modul 13 Tema på valgkursus: 1 Patientforløb: Apopleksipatienten i fase 1 og 2 Neurorehabilitering Esbjerg 652 og Grindsted 300 Afdeling/indhold: På afd. 652, Finsensgade 35, Esbjerg i 1 uge herefter på afd. 300 Engparken 1, Grindsted i 1 uge. Patientforløbet fra akut - til rehabiliteringsfasen jf. Referenceprogrammet for apopleksipatienter Sygeplejerskens rolle som leder og koordinator i apopleksi/rehabiliteringsforløbet Ernæring til indlagte i akut fasen, i rehabiliteringsfasen, ved synkebesvær, ved fravær af synkerefleks Inkontinens rehabilitering Mobilisering og lejring jf. ABC koncept Tværfagligt samarbejde med fysio- og ergoterapeuter samt logopæder, neuropsykologer, m.m. Kommunikation med kognitivt skadede patienter, patienter og pårørende i krise, indlæggelse, mål for forløb og udskrivelsessamtaler, kontaktpersonordninger. 2 Patientforløb: KOL patienten Afdeling: FAM Medicinsk og 651 Sydvestjysk Sygehus (SVS), Finsensgade 35, Esbjerg. Stikord til beskrivelsen: Patientforløb, læresituationer, igangværende projekter i relation til forløbet, vejledningsmulighed etc. Akut modtagelse af KOL-patient, herunder sygepleje i den akutte fase Korttidskontakt til den akutte KOL-patient Modtagelse af KOL-patienten i et sengeafsnit Sygepleje til patienten med opblussen i KOL Sygepleje til den kronisk syge KOL-patient Ernæring og patienten med KOL Compliance og patienten med KOL Mestring og patienten med KOL Rehabilitering af KOL-patienten KOL-patienten i hjemmet Det levede liv med KOL-sygdommen Pædagogisk/formidling og KOL-patienter 1

2 3 4 5 Pædagogiske teorier i anvendelse. Afdeling: 240 Akut sygepleje. Afdeling: 240 Den langtidsindlagte patient i en højteknologisk afdeling. Afdeling: 240 Sygepleje til patienten i NIV behandling Sammenhængende patientforløb og KOL-patienten Forebyggelse af indlæggelse og KOL-patienten (igangværende projekt i afdelingen) Tværfaglighed og KOL-patienten. Som udgangspunkt tænkes 1 uges klinik i AMMA (akut medicinsk modtagerafdeling) og 1 uges klinik i lungemedicinsk sengeafsnit. Du vil som udgangspunkt blive tilknyttet en sygeplejerske. Intensiv enhed 240, Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35, Esbjerg. Fokus lægges på klinisk vejledning af sygeplejestuderende eller sygeplejersker i uddannelsesforløb på intensiv enhed. Læringssituationer kan være i den direkte og den indirekte patientpleje. Eksempler kan være planlægning af undervisningsforløb, læringsstile, Kolbs læringscirkel, tretrinsmodellen, Mezirows meningsperspektiv, målrettet kommunikation, supervision. Den studerende kan få vejledning ved en sygeplejerske, der har vejledningsfunktion i enheden. Intensiv enhed 240, Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35, Esbjerg. Der er fokus på hvilke kompetencer, sygeplejersken skal besidde i den akutte sygepleje. Det kan f.eks. være ved modtagelse af patienten, kommunikation med pårørende i krise, handlekompetencer i akut opstået situation på enheden. Læringssituationer kan være mulighed for at følge med på Akut team tilsyn, besøg i LAKK (laboratorium for kliniske og kommunikative færdigheder), deltage i den daglige pleje, drøftelse om akut sygepleje i fremtidens sygehusvæsen. Der kan fås vejledning ved sygeplejersker, der har gennemført Specialuddannelsen i intensiv sygepleje. Intensiv enhed 240, Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35, Esbjerg. Det kan være patienter med f.eks. KOL, som har brug for langvarig respiratorudtrapning eller kritisk syge med i et langvarigt intensivt forløb. Et afsluttet projekt om emnet kan danne baggrund for læresituationer. Her kan nævnes dagbog, kontaktsygeplejerske og døgnrytmeplan. Der kan fås vejledning ved en af sygeplejerskerne fra projektgruppen. Projektrapporten kan rekvireres ved afdelingssygeplejersken. 2

3 6 Patientforløb. Afdeling: Operationsafdeling og opvågning i Grindsted. Afdeling for operation, anæstesi og opvågning, Sydvestjysk Sygehus, Engparken 1, Grindsted. Undersøgelse af patienternes oplevelse af modtagelsen/opholdet i afdelingen i forbindelse med deres operation - i en udelukkende elektiv afdeling, hvor der er fokus på effektivitet/høj produktion Hygiejne på operationsafdelingen i forbindelse med håndtering af sterilt gods. Afdeling: OP Grindsted Kvalitetsudvikling. Afdeling: FAM Medicinsk Mødet med pårørende i den akutte situation. Afdeling: FAM Medicinsk Per Petersson kan tilbyde vejledning efter aftale. Operationsafdelingen, Sydvestjysk Sygehus, Engparken 1, Grindsted. Undersøgelse af evidens for de forskellige procedurer i forhold til korrekt hygiejnisk håndtering af sterilt gods. Lene Rask kan tilbyde vejledningstimer efter aftale. FAM Medicinsk, SVS, Finsensgade 35, Esbjerg. Vi arbejder i øjeblikket med kvalitetsudvikling bl.a. gennem den danske kvalitetsmodel og vi er blevet akkrediteret i Afdelingen har en meget velfungerende gruppe der arbejder med instrukser. FAM Medicinsk, SVS, Finsensgade 35, Esbjerg. Den pårørende i den akutte situation med meget kort forløb og evt. kritiske forløb. Bruger vi de pårørende som en ressource eller er de til besvær? FAM Medicinsk, SVS, Finsensgade 35, Esbjerg. 10 Samarbejdet med primærsektor. Afdeling: FAM Medicinsk I afdelingen er der et meget tæt samarbejde med den primære sektor. Det er et samarbejde som vi i øjeblikket arbejder på at optimere, blandt andet via SAMBO aftalen. Det er vigtigt, at samarbejdet fungerer godt i de korte pt. forløb, vi har i afdelingen. Gynækologisk og øre/næse/hals operationsenhed, Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35, Esbjerg Hygiejne og sterilteknik Afdeling: Op 141/143 Smertebehandling til ortopædkirurgiske patienter Afdeling: Esbjerg Hygiejne og sterilteknikker. En studerende vejledes af en sygeplejerske, der er hygiejneansvarlig. Eksempler på læringssituationer: Kirurgisk håndvask, klargøring af operationsstue, fremstilling til diverse operationer, træning af den studerendes sterile teknikker ved eksempelvis sårskift og anlæggelse af KAD. Ortopædkirurgisk afdeling, Finsensgade 35, Esbjerg. Temaet kan belyses ud fra forskellige vinkler. Der vil være mulighed for enten at tage udgangspunkt i et patientforløb f.eks. den traumatiske patient, skulder patient, knæ og hofte alloplastikker. Eller at fordybe sig i 3

4 den generelle smertebehandling f.eks. smerteanamnese, måling/scoring af smerter, smertetyper, set fra et patient eller personale synspunkt. Læring kan foregå f.eks. via observation, deltagelse i plejen, samtaler med patienter og personale samt ressource personer på området. Lige nu har afdelingerne fokus på smerteanamnese, scoring, dokumentation og inddragelse af patienter. Vejledningsmuligheder: start og slut samtale med Jane Birkebæk, samt samtaler/vejledning evt. med anden ressource person undervejs i forløbet afhængig af den studerendes behov. Ortopædkirurgisk afdeling, Engparken 1, Grindsted. Det accelererede patientforløb er velbeskrevet, fra den ambulante forundersøgelse, ambulant patient seminar, indlæggelsen og til det ambulante efterforløb. 13 Accelererede patientforløb: Knæ og hoftealloplastikker Afdeling: Grindsted Temaet kan belyses ud fra forskellige vinkler. Læring kan foregå f.eks. via observation, deltagelse i plejen, samtaler med patienter og personale samt ressource personer på området. Der vil være mulighed for at deltage i hele patientforløb. 14 Præ- og postoperativ sygepleje til ortopædkirurgiske patienter. Afdeling: Esbjerg Afdelingen arbejder kontinuerlig med kvalitetsudvikling af forløbene set i forhold til nyeste evidens på området. Vejledningsmuligheder: start og slut samtale med Jane Birkebæk, samt daglig vejledning af anden sygeplejerske i afdelingen. Ortopædkirurgisk afdeling, Finsensgade 35, Esbjerg. Temaet er meget bredt, med mulighed for at fordybe sig i et specifikt område relateret til det præ, - og postoperative pleje. F.eks. faste, ernæring, mobilisering, smertebehandling, obstipation, information og patientsikkerhed. Læring kan foregå f.eks. via observation, deltagelse i plejen, samtaler med patienter og personale samt ressourcepersoner på området. Der vil være mulighed for at deltage i hele patientforløb. Afdelingen arbejder kontinuerlig med kvalitetsudvikling af forløbene. Vejledningsmuligheder: Start- og slutsamtale med Jane Birkebæk, samt samtaler/vejledning evt. med anden ressourceperson undervejs i forløbet afhængig af den studerendes behov. 4

5 15 Udgået Ortopædkirurgisk afdeling, Finsensgade 35, Esbjerg. 16 Patientforløb: Hoftenære frakturer. Afdeling: Esbjerg eller Grindsted Patientforløb omkring hoftenærer frakturer er velbeskrevet, fra ankomsten til sygehuset, indlæggelsesforløbet og udskrivelsen. Forløbene monitoreres i RKKP(Regionens Kliniske Kvalitets Program) og udvikles således kontinuerligt. Temaet kan belyses ud fra forskellige vinkler, efter den studerendes ønske. Læring kan foregå f.eks. via observation, deltagelse i plejen, samtaler med patienter, pårørende og personale samt ressource personer på området. Der vil være mulighed for at deltage i hele patientforløb. Vejledningsmuligheder: start og slut samtale med Jane Birkebæk, samt samtaler/vejledning evt. med anden ressource person undervejs i forløbet afhængig af den studerendes behov. Øre, næse, halsafdelingen ( ) Finsensgade 35, 6700 Esbjerg Sammedagskirurgiske forløb 17 Afdeling: Esbjerg 18 Udgået Tendensen i sundhedsvæsnet viser at indlæggelsestiden bliver kortere. I afdeling 263 er ca. 75 % af indlæggelserne sammedagskirurgiske forløb. Det er hurtige forløb hvor fokus er på kommunikation og inddragelse af patienten. Temaet kan belyses ud fra forskellige vinkler efter dit ønske. Læring kan foregå f.eks. via observation, samtaler med patienter og personale samt ressource personer på området. Der vil være mulighed for at deltage i hele patientforløb, herunder den ambulante forundersøgelse. Vejledningsmuligheder: start og slut samtale med Jane Birkebæk, samt samtaler/vejledning evt. med anden ressource person undervejs i forløbet afhængig af den studerendes behov. Medicinsk gastroenterologisk ambulatorium, Finsensgade 35. (indgang via hovedindgangen). 19 Patientforløb. Afdeling: Med.gastroenterologisk amb. Emner der kunne være muligt at arbejde med er: At leve med en kronisk sygdom Forhold der har indflydelse på patient compliance ved en kronisk sygdom Korttidskontakt Sygeplejerskens rolle i et gastroenterologisk ambulatorium Patientens mestring af egen sygdom. 5

6 20 Patientforløb. Afdeling: Brystkirurgisk Klinik Der er mulighed for at deltage i patienternes lægekonsultationer, som foregår uden deltagelse af sygeplejerske. Lægens arbejde er her at undersøge, diagnosticere og iværksætte yderligere undersøgelser eller behandlinger. Muligheden er også at deltage i sygeplejekonsultationer, hvor sygeplejersken giver behandling mod kronisk tarmbetændelse eller tilbyder patienter med kronisk tarmbetændelse samtale. 2 gange om året arrangeres patientskole som også ville være en mulighed at lave observationer og undersøgelser af. Det forventes, at der laves en forventningssamtale ved opstart med afklaring af læringsaktiviteter og planlægning af perioden. I forhold til denne planlægning vil der blive planlagt, hvem den daglige vejleder vil være. Brystkirurgisk Klinik, Hvalen, Haraldsgade 7A, Esbjerg. Emner der kunne være muligt at arbejde med er: Jeg er rask men alvorlig syg Tværfagligt samarbejde i et mammaekirurgisk ambulatorium Sygeplejerskens arbejde i et mammaekirurgisk ambulatorium Korttidskontakt kommunikation Kriseintervention Læresituationerne vil eks. kunne finde sted i forbindelse med samtaler/konsultationer. Arbejde i ambulatoriet har i øjeblikket stor fokus på at møde patienten, der hvor patienten er og tage udgangspunkt der. Desuden er der fokus på: Overholdelse af ventetider Kræftplanen Udvikling af sygeplejen Den Danske Kvalitets Model Det forventes, at der laves en forventningssamtale ved opstart med afklaring af læringsaktiviteter og planlægning af perioden. I forhold til denne planlægning vil der blive planlagt, hvem den daglige vejleder vil være. 21 Patientforløb i kirurgisk Kirurgisk ambulatorium, Finsensgade 35, Esbjerg. 6

7 ambulatorium. Afdeling: 636 (indgang via hovedindgangen). Emner der kunne være muligt at arbejde med er: 22 Patientforløb i kirurgisk ambulatorium Afdeling: 636 Korttidskontakt Den svære samtale Sygepleje til kræftpatienter Selvstændig sygeplejeambulatorium (parenkymkirurgi, urologi, plastikkirurgi). Sygepleje til patienter med sår v. sårsygeplejersker Sygepleje til pt. med inkontinens (pt. med uretralkateter, topkateter) Patientforløb indenfor plastikkirurgi (plastikoperationer i lokalanalgesi) 48 timers pt. forløb (malignt melanom, rectumcancer, coloncancer, prostatacancer, nyrecancer, testikelcancer) Patientforløb indenfor karkirurgi Sygeplejerskens arbejde i kirurgisk ambulatorium Accelererede patientforløb indenfor kolo/rectal kirurgi. Læresituationerne vil eks. kunne finde sted ved at følge patienten gennem ambulatoriebesøget, at observere sygeplejerskens kontakt og kommunikation med patienten, samtaler med patienten, samt at følge sygeplejersken i hendes daglige arbejde med patienterne. Patientforløbene sker i et tværfagligt samarbejde mellem lægen og sygeplejersken. Endvidere er det også muligt at følge sygeplejersken i hendes daglige arbejde i sygeplejeambulatorium. Det forventes, at der laves en forventningssamtale ved opstart med afklaring af læringsaktiviteter og planlægning af perioden. I forhold til denne planlægning vil der blive planlagt, hvem den daglige vejleder vil være. Kirurgisk ambulatorium, Engparken 1, Grindsted. Emner der kunne være muligt at arbejde med er: Korttidskontakt Den svære samtale Sygepleje til kræftpatienter 48 timers pt. forløb (malignt melanom, rectumcancer, coloncancer) Sygeplejerskens arbejde i kirurgisk ambulatorium Accelererede patientforløb indenfor kolo/rectal kirurgi 7

8 Sygepleje til patient med Diabetes Mellitus. Afdeling: 552 Sygepleje og patienten med osteoporose, Afdeling:552 Sygepleje og adipositas. Afdeling:552 Accelererede patientforløb indenfor plastikkirurgi Patientforløb indenfor plastikkirurgi (plastikoperationer i lokalanalgesi). Læresituationerne vil eks. kunne finde sted ved at følge patienten gennem ambulatoriebesøget, at observere sygeplejerskens kontakt og kommunikation med patienten, samtaler med patienten, samt at følge sygeplejersken i hendes daglige arbejde med patienterne. Patientforløbene sker i et tværfagligt samarbejde mellem lægen og sygeplejersken. Endvidere er det også muligt at følge sygeplejersken i hendes daglige arbejde i sygeplejeambulatorium. Det forventes, at der laves en forventningssamtale ved opstart med afklaring af læringsaktiviteter og planlægning af perioden. I forhold til denne planlægning vil der blive planlagt, hvem den daglige vejleder vil være. Diabetesambulatoriet afdeling 552, Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35, Esbjerg. Vejledningsforløb ved Type 1 diabetesdebut Vejledningsforløb ved Type 2 diabetesdebut Vejledningstilbud ved dysregulation Vejledning ved døgntryksmåling Sygepleje i forhold til modtagelse af patienter i lægeambulatoriet Tværfagligt samarbejde Kommunikation Sundhedspædagogik. Diabetesambulatoriet afdeling 552, Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35, Esbjerg. Sygepleje og scanning i forhold til osteoporose Vejledning i at undgå forværring af osteoporose Sygepleje i forbindelse med behandling herunder infusion Korttidskontakt til ambulante patienter Kommunikation Tværfagligt samarbejde. Diabetesambulatoriet afdeling 552, Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35, Esbjerg. Vægttabsforløb med den adipøse patient Motivation Korttidskontakt og etablering af tillid 8

9 26 27 Patientforløb i børneambulatoriet. Afdeling:643 Patientforløb i gynækologisk ambulatorium,. Afdeling:638 Adipositas skole forud for operation Følge patienten igennem forløbet præ-, per og postoperativt Vejledningsforløb ved diætisten Kommunikation Tværfagligt samarbejde. Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35, Esbjerg. Emner det vil være muligt at arbejde med: Legen i sygeplejen Korttidskontakt Sygeplejeambulatorium Kronisk syge børn Børns mestring Forældre til kronisk syge børn Forældres mestring Tillid Magtanvendelse Det nonverbale sprog Formidling Compliance Læringssituationer kan eksempelvis være: Modtagelse af barn/forældre. Sygeplejekonsultationer. Konsultationer i lægeambulatorium. Udførelse af undersøgelser. Legens anvendelse i sygeplejen ex. i kontakten med barnet, ved undersøgelser, hospitalsklovn. Sundhedspædagogik ex. ved information og vejledning. Kontakt, tillid, observation, information og kommunikation på kort tid. Ambulatoriet har i øjeblikket meget fokus på: Kvalitet. Fremtidig projekt omkring adipositas. Vejledningsmulighed: Det forventes, at der laves en forventningssamtale ved opstart med afklaring af læringsaktiviteter og planlægning af perioden. I forhold til denne planlægning vil der blive planlagt, hvem den daglige vejleder vil være. Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35, Esbjerg. Emner det vil være muligt at arbejde med: Mestring af kronisk sygdom Sygeplejeambulatorier 9

10 28 Patientforløb på børneafdelingen. Afdeling: 640 Kontinens klinik Korttidskontakt Obstetrisk ultralyd Seksualitet Anden etnisk baggrund Etik. Læringssituationer kan eksempelvis være: Sygeplejekonsultationer. Konsultationer i lægeambulatorium. Udførelse af undersøgelser. Sundhedspædagogik ex. ved information og vejledning. Kontakt, tillid, observation, information og kommunikation på kort tid. Obstetrisk ultralyd: Etik, kommunikation, fra glæde til sorg, den svære samtale. Vejledningsmulighed: Det forventes, at der laves en forventningssamtale ved opstart med afklaring af læringsaktiviteter og planlægning af perioden. I forhold til denne planlægning vil der blive planlagt, hvem den daglige vejleder vil være. Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35, Esbjerg. Emner det vil være muligt at arbejde med: Legen i sygeplejen Modtagelse af det akutte barn Kronisk syge børn Børns mestring Forældre til kronisk syge børn Forældres mestring Sundhedspædagogik Læringssituationer kan eksempelvis være: Modtagelse af barn/forældre, observationer. Legens anvendelse i sygeplejen ex i kontakten med barnet, ved undersøgelser, hospitalsklovn. Anvendelse af sundhedspædagogik ex. ved information og vejledning. Vejledningsmulighed: Det forventes, at der laves en forventningssamtale ved opstart med afklaring af læringsaktiviteter og planlægning af perioden. I forhold til denne planlægning vil der blive planlagt, hvem den daglige vejleder vil være. 29 Patientforløb i sygeplejeambulatoriet for Gastroenterologisk afdeling 252, sygeplejestomi ambulatorium, Finsensgade 35, Esbjerg (indgang via 10

11 stomipatienter. Afdeling: 252 hovedindgangen). Emner der kunne være muligt at arbejde med er: At leve med stomi Sygeplejerskens arbejde i stomiambulatoriet. Læresituationerne vil kunne finde sted ved at følge ambulatoriesygeplejersken i hendes arbejde ved patienten: Her er det muligt at deltage i den første individuelle samtale med patienten, som skal have stomi. Denne samtale indeholder bl.a. snak om, hvilke konsekvenser operationer vil få på patientens fremtidige liv og egen kropsopfattelse. Årsagen til at patienten skal have stomi vil også være et emne, der berøres i samtalen. Det vil også være muligt at møde den nyopererede patient, som lige har fået anlagt stomi. Sygeplejen i forhold til at have stomi, overvejelser i forhold til materialevalg. En oplagt mulighed er det at følge den samme patient gennem flere dage, - fra indlæggelse til udskrivelse. Det er også muligt at deltage i kontrolbesøg i ambulatoriet efter udskrivelse. At studere selvstændigt både i samtale med patienten og ved at læse/søge teori vil også være en mulighed. Der er 2 stomi -sygeplejersker tilknyttet ambulatoriet og det vil være muligt at følge Hanne eller Anna i tidsrummet fra kl Arbejdet i ambulatoriet har i øjeblikket stor fokus på udarbejdelse af instrukser, samt arbejdet i forhold til Den Danske Kvalitetsmodel. Sygehuset skal akkrediteres i Det forventes, at der laves en forventningssamtale ved opstart med afklaring af læringsaktiviteter og planlægning af perioden. I forhold til denne planlægning vil der blive planlagt, hvem den daglige vejleder vil være. 30 Sygepleje til patienter, der skal oplæres i subkutan injektionsteknik Afdeling: Reumatologisk amb. Reumatologisk ambulatorium. Mulighed for samtale med både patienter, pårørende og sygeplejersker. 11

12 Mulighed for selv at prøve og udvikle sygepleje til patienter, der skal oplæres i subkutan injektionsteknik. 31 Patientforløb fra DVT-ambulatoriet til AK-klinikken. Afdeling: DVT amb. og AK klinikken DVT-ambulatoriet og AK-klinikken på SVS. Mulighed for samtale med patienter, pårørende og sygeplejersker omkring patientforløbene. Mulighed for vejledning af sygeplejerske med interesse i patientvejledning og motivation. 32 Den traumatiserede patient. Afdeling: FAM Kirurgisk FAM Kirurgisk, SVS, Finsensgade 35, Esbjerg. Modtagelse af den traumatiserede pt. ud fra ABCDE principperne. 12

Idebank modul 13 21. januar 2014

Idebank modul 13 21. januar 2014 Tema på valgkursus: Medicinske afsnit 1 Patientforløb: Apopleksipatienten i fase 1 og 2 Neurorehabilitering 2 Neurologisk sengeafd. 652Esbjerg og Grindsted 300 Afdeling/indhold: På afd. 652, Finsensgade

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Ortopædkirurgisk, Øre-næse-hals og reumatologisk afdeling 262 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 262: 7918

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Medicinsk Sengeafsnit Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9202 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRÆSENTATION

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Fælleskirurgisk afdeling 100 Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9100 Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering ligger på, bygning 9, 2. sal. Afdelingen er en del af Kirurgisk Center. Afdelingen består af en sengeafdeling, en operationsafdeling,

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdelingen: 79 18 95 65 Ortopædkirurgisk Ambulatorium og Skadeklinik, SVS Grindsted. Engparken 1, 7200 Grindsted

Læs mere

Beskrivelse af klinisk undervisningssted

Beskrivelse af klinisk undervisningssted Beskrivelse af klinisk undervisningssted Klinisk undervisningssted Gastroenterologisk ambulatorium Adresse Finsensgade 35 Telefon 79 18 31 41 Klinisk vejleder Kirsten Sandholt Hjortlund E-mail: kirsten.sandholt.hjortlund@rsyd.dk

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Kirurgisk sengeafsnit, Patient Hotel og Kirurgisk ambulatorium, RH Silkeborg Udarbejdet 20.03 2017 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan For modul 1. Ortopædkirurgisk afdeling, K 2. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Ortopædkirurgisk afdeling K 2, er organisatorisk

Læs mere

Klinisk lederskab i praksis

Klinisk lederskab i praksis Klinisk lederskab i praksis Oplæg til temadag for Kliniske vejledere og ledere OUH Udviklingssygeplejerske Kirurgisk Afdeling A Malene Kaas Larsen Disponering af oplægget - Præsentation af grundlæggende

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Regions Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet. Øre-Næse- Hals sengeafsnit. Afsnittet

Læs mere

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Opdateret Januar 2015 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Brystkirurgisk

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Ortopædkirurgisk Ambulatorium og Skadeklinik, SVS Grindsted. Adresse Telefon til afdelingen: 79188285 / 79189565 Engparken 1,

Læs mere

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale.

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale. Beskrivelse af uddannelsessted: Akut Modtagelsen Næstved Sygehus Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til ortopædkirurgisk amb: 7918 2320 Telefon til Uddannelses og udviklingssygeplejerske: 7818 3537 Uddannelses

Læs mere

Ortopædkirurgisk Ambulatorium Slagelse Sygehus.

Ortopædkirurgisk Ambulatorium Slagelse Sygehus. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Ortopædkirurgisk Ambulatorium Slagelse Sygehus. Ortopæd Kirurgisk ambulatorium indg.51, stuen Slagelse Sygehus Ortopædkirurgisk Ambulatorium Ingemannsvej 18

Læs mere

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING 2. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL 4 GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE TIL

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Fælleskirurgisk afd. 100, SVS, Grindsted Engparken 1, 7200 Grindsted Telefon: 7918 9100/ 7918 9101 Telefon til Uddanneses-

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse. for social- og sundhedsassistentelever på. Afdeling 261 Medicinsk og Kirurgisk Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Praktiksteds- beskrivelse. for social- og sundhedsassistentelever på. Afdeling 261 Medicinsk og Kirurgisk Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Afdeling 261 Medicinsk og Kirurgisk Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Indholdsfortegnelse: Præsentation af afdelingen Typisk patientforløb

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsassistentelever

Praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsassistentelever Praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsassistentelever Intensiv og Intermediær afsnit 240 og 241 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Indholdsfortegnelse PRÆSENTATION... 3 INTENSIV OG INTERMEDIÆR AFSNIT...

Læs mere

Gastroenterologisk afdeling 252. Dorit Jensen, Lisbeth Laustsen og Karen Jørgensen.

Gastroenterologisk afdeling 252. Dorit Jensen, Lisbeth Laustsen og Karen Jørgensen. BILAG 1 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE AF GASTROENTEROLOGISK AFDELING 252 Praktiksted Adresse Telefon 79 18 23 32 (Parenkymkirurgi) og 79 18 3216 (Gastromedcin) Gastroenterologisk afdeling 252 Finsensgade 35,

Læs mere

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Mammakirurgisk klinik Mammakirurgisk klinik blev etableret som elektiv klinik 1. maj 1999, og er

Læs mere

Lærings- og Praktikstedsbeskrivelse. Ortopædkirurgisk afsnit 09-4 / 12-4, Holbæk Sygehus

Lærings- og Praktikstedsbeskrivelse. Ortopædkirurgisk afsnit 09-4 / 12-4, Holbæk Sygehus Lærings- og Praktikstedsbeskrivelse Ortopædkirurgisk afsnit 09-4 / 12-4, Holbæk Sygehus 1. Præsentation af afsnittet 09-4 / 12-4 er et ortopædkirurgisk afsnit, som er en del af Sygehus Nord, Region Sjælland.

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen 46873 Udviklet af: Lene Mackenhauer

Læs mere

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Region: Syddanmark Indlagte patienter Ambulante Andel af patienter med kontaktperson på 3. dagen Andel af patienter tildelt Andel

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED Indholdsfortegnelse. 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype, organisation og struktur. 1.2 Overordnet

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. for. Social-og sundhedsassistentelever

Praktikstedsbeskrivelse. for. Social-og sundhedsassistentelever Praktikstedsbeskrivelse for Social-og sundhedsassistentelever Neurorehabiliteringen Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9400 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation af Neurorehabiliteringen 2. 2. Ledelse

Læs mere

Kliniske studier Modul 2. Kirurgisk område

Kliniske studier Modul 2. Kirurgisk område Kliniske studier Modul 2 2. periode Kirurgisk område Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Ambulatorier 1 Indhold i klinisk undervisning/læringssituationer: Læringsstiuationerne skal ses som inspiration, og ikke

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6

Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Fysio- og Ergoterapi, Klinik Akut Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Stillingsbetegnelse Ergoterapeut Ansættelsessted Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Danske Ældreråd konference 25. april 2017

Danske Ældreråd konference 25. april 2017 Danske Ældreråd konference 25. april 2017 1 Udviklings- og kvalitetssygeplejerske Mette Foldager og Sygeplejerske (Geriatri i døren) Lenette Beer Hummelgaard Baggrund I Finanslovsaftalen 2015 blev der

Læs mere

Organisation Gynækologisk ambulatorium 638 er en del af kirurgisk område på SVS, hvor afdelingsledelsen

Organisation Gynækologisk ambulatorium 638 er en del af kirurgisk område på SVS, hvor afdelingsledelsen BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Gynækologisk ambulatorium, 638 Adresse Finsensgade 35 Telefon 79 18 20 00 lok. 2715 Klinisk vejleder Ulla Havshøj Dato Juli 2013 1. Organisatoriske

Læs mere

Veneklinikken SVS Brørup Veneklinikken Sydvestjysk Sygehus Brørup Skolegade 12 A 6650 Brørup. Klinisk vejleder:

Veneklinikken SVS Brørup Veneklinikken Sydvestjysk Sygehus Brørup Skolegade 12 A 6650 Brørup.  Klinisk vejleder: BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling: 79184982 Veneklinikken SVS Brørup Veneklinikken Sydvestjysk Sygehus Brørup Skolegade 12 A 6650 Brørup

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED Indholdsfortegnelse 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1. Afdelingstype,organisation og struktur 3 1.2. Overordnet

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Fysio- og Ergoterapi, Klinik Akut Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Stillingsbetegnelse Fysioterapeut Ansættelsessted Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning * 46873 Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen (Uddannelsens titel) Udviklet af: * Lene Mackenhauer * Asta Nielsen (Udviklerens navn) (Udviklerens navn)

Læs mere

Arbejdet med forebyggelige genindlæggelser

Arbejdet med forebyggelige genindlæggelser Arbejdet med forebyggelige genindlæggelser Medicinsk Afdeling og Hjertemedicinsk Afdeling har henholdsvis en andel på 27 og 26 % i februar måned Årsag / baggrund, øget comorbiditet og kroniske syge patienter.

Læs mere

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center... 2 1.1 Syn på læring... 2 2. Læringsmuligheder... 3 3. Vejledende

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Dagkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Randers. 6. semester.

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Dagkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Randers. 6. semester. SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN Specifik del Dagkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Randers 6. semester Hold September 07 Gældende for perioden 08.02.10 23.04.10 og 26.04.10 30.06.10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk/Endokrinologisk afd. 13 Jan 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan For modul 5

Generel Klinisk Studieplan For modul 5 Generel Klinisk Studieplan For modul 5 Klinisk uddannelsessted: Ortopædkirurgisk afdeling, Regionshospitalet Herning Adresse: Gl. Landevej 61 Kontaktperson: Klinisk vejleder Anette Sønderby E-mail: bas7@ringamt.dk

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Gastroenterologisk afdeling 252 Adresse Telefon 79 18 23 32 og 79 18 32 16 Finsensgade 35, 6700 Esbjerg E-mail: { HYPERLINK "mailto:tina.kjolby.hansen@rsyd.dk"

Læs mere

Kirurgisk afdeling 251

Kirurgisk afdeling 251 BILAG 1 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE AF KIRURGISK AFDELING 251 Praktiksted Adresse Telefon 79 18 23 41 (urologi) 7918 2741 (gynækologi / mammae) Praktikvejleder Dato 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afdeling P, Århus Sygehus, Tage-Hansens Gade, er en kirurgisk afdeling med speciale i mave-tarm sygdomme og endokrine

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Medicinsk Ambulatorium SVS Grindsted Engparken 1, 7200 Grindsted Telefon Ellen Nielsen 79 18 35 37 eller Mobil: 51 18

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for Ortopædkirurgisk Afdeling Ortopædkirurgisk Uddannelsescenter Amager-Hvidovre Hospitaler

Praktikstedsbeskrivelse for Ortopædkirurgisk Afdeling Ortopædkirurgisk Uddannelsescenter Amager-Hvidovre Hospitaler Praktikstedsbeskrivelse for Ortopædkirurgisk Afdeling Ortopædkirurgisk Uddannelsescenter Amager-Hvidovre Hospitaler Udarbejdet af klinisk vejleder Anne Panknin Kristensen og Marie-Louise Sharp-Johansen

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED O:\Kvalitet-_og_uddannelsesafdelingen\Uddannelsesenheden\Filer 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Afdeling 261 Kirurgisk gruppe. Læringsudbytte Eksempler på læresituationer Studerendes noter

Afdeling 261 Kirurgisk gruppe. Læringsudbytte Eksempler på læresituationer Studerendes noter Sydvestjysk Sygehus Læringsudbytte modul 12 studerende og mulige læresituationer i klinikken Afdeling 261 Kirurgisk gruppe Læringsudbytte Eksempler på læresituationer Studerendes noter 1. At søge, sortere,

Læs mere

Afdelingens mål for oplæringsperioden:

Afdelingens mål for oplæringsperioden: Afdelingens mål for oplæringsperioden: Målene for din oplæringsperiode er formuleret som henholdsvis mål for en samlet oplæringsperiode og delmål for de 4 delmål, som vi anbefaler dig at arbejde med. Rækkefølgen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Plastikkirurgisk Afdeling Z ligger på NBG, bygning 9, 2. sal. Afdelingen er en del af Kirurgisk Center. Samarbejdsrelationer

Læs mere

for social- og sundhedsassistentelever i 1. praktikperiode

for social- og sundhedsassistentelever i 1. praktikperiode for social- og sundhedsassistentelever i 1. praktikperiode på Sydvestjysk Sygehus Finsensgade 35 6700 Esbjerg Neurologisk afdeling 652 79 18 22 96 Praktikstedsbeskrivelse for afd. 652 1.Præsentation af

Læs mere

Fælles Kirurgisk Ambulatorium

Fælles Kirurgisk Ambulatorium Fælles Kirurgisk Ambulatorium Indgang 43 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1. Præsentation af afdelingen. Fælles Kirurgisk Ambulatorium blev dannet i 1997, og er bestående af 4 ambulatorier.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på øre - næse - hals afdeling 263 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 263: 7918 2781 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon: 79 18 22 96 Uddannelseskonsulent Klinisk vejledere Dato Neurologisk afdeling 652 Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade

Læs mere

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: politik Sagsbeh.: SUMJMY Sags nr.: 0901693 Dok. Nr.: 653372 Dato: 21. maj 2012 Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode

Læs mere

Kirurgisk afdeling 251

Kirurgisk afdeling 251 BILAG 1 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE AF KIRURGISK AFDELING 251 Praktiksted Adresse Telefon 79 18 23 41 (urologi) 7918 2741 (gynækologi / mammae) Praktikvejleder Dato 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon: 79 18 22 96 Uddannelseskonsulent Klinisk vejledere Dato Neurologisk afdeling 652 Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade

Læs mere

For Operationsafsnittet, Hospitalsenheden Horsens Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

For Operationsafsnittet, Hospitalsenheden Horsens Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Generel Klinisk Studieplan For Operationsafsnittet, Hospitalsenheden Horsens Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for Social- og sundhedsassistentelever Medicinsk Afdeling 242

Praktikstedsbeskrivelse for Social- og sundhedsassistentelever Medicinsk Afdeling 242 Praktikstedsbeskrivelse for Social- og sundhedsassistentelever Medicinsk Afdeling 242 Kardiologisk og nefrologisk afdeling Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35, 6700 Esbjerg Kontakt: Uddannelseskonsulent

Læs mere

MaveTarm Kirurgisk Ambulatorium SLS

MaveTarm Kirurgisk Ambulatorium SLS MaveTarm Kirurgisk Ambulatorium SLS Indgang 51 AKU: Bettina D. Clausen Mail: bdc@regionsjaelland.dk Tlf: 58 55 98 40 Revideret Januar 2015 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1. Præsentation

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for social og sundhedsassistentelever. Lungemedicinsk afd. 651 tlf. 79 18 31 31.

Praktikstedsbeskrivelse for social og sundhedsassistentelever. Lungemedicinsk afd. 651 tlf. 79 18 31 31. Praktikstedsbeskrivelse for social og sundhedsassistentelever. Lungemedicinsk afd. 651 tlf. 79 18 31 31. Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Finsensgade 35, 6700 Esbjerg, tlf. 79 18 20 00. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udarbejdet af: Praktikvejledere, kliniske vejledere og uddannelsesansvarlig, Afdeling E. AUH. Marts 2013. 1

Udarbejdet af: Praktikvejledere, kliniske vejledere og uddannelsesansvarlig, Afdeling E. AUH. Marts 2013. 1 Hjælpeskema til beskrivelse og planlægning af praktikforløbet for social og sundhedsassistentelever i somatisk praktik på Ortopædkirurgisk afdeling E Aarhus Universitetshospital NBG/THG Udarbejdet af:

Læs mere

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital Bilag til studiehåndbog 2013 for jordemoderstuderende, klinisk undervisning Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Indholdsfortegnelse Forventningssamtaleark, H5, modul 7...3 Forventningssamtaleark, H6, modul

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Afdeling 300, Neurorehabiliteringen Grindsted Engparken 1, 7200 Grindsted Klinisk sygeplejelærer Klinisk vejleder Malene.Dreier@svs.regionsyddanmark.dk

Læs mere

Henvisningen til ambulatorierne sker via egen læge, privatpraktiserende speciallæge eller andre sygehusafsnit.

Henvisningen til ambulatorierne sker via egen læge, privatpraktiserende speciallæge eller andre sygehusafsnit. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted: Geriatrisk afsnit 03-3. Holbæk Sygehus 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold. 1.1 Præsentation af det kliniske undervisningssted Geriatrisk-reumatologisk

Læs mere

Godkendelse af klinisk undervisningssted Øre-Næse-Halsafdelingen, NOH

Godkendelse af klinisk undervisningssted Øre-Næse-Halsafdelingen, NOH Godkendelse af klinisk undervisningssted Øre-Næse-Halsafdelingen, NOH Redegørelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Marts 2017 Uddannelsesleder Merete

Læs mere

Information om Modul 13 - Valgmodul Uge

Information om Modul 13 - Valgmodul Uge Information om Modul 13 - Valgmodul Uge 35-40 2011 Udarbejdet af arbejdsgruppe med kliniske repræsentanter og repræsentanter fra Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Juni 2011 1 Overordnet om Valgmodul Valgmodulet

Læs mere

Afsnitsprofil. Organ- og Plastikkirurgisk sengeafsnit Vejle Sygehus

Afsnitsprofil. Organ- og Plastikkirurgisk sengeafsnit Vejle Sygehus Afsnitsprofil Organ- og Plastikkirurgisk sengeafsnit Vejle Sygehus Maj 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelse og organisation... 3 Afdelingsledelsen... 3 Afsnitsledelse... 3 Organisationsdiagram Organ- og

Læs mere

Kliniske studier Modul 1

Kliniske studier Modul 1 Kliniske studier Modul 1 Sydvestjysk Sygehus Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg og Medicinsk Område, Grindsted Indhold i klinisk undervisning/læringssituationer: Deltage i afdelingens dagligdag

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE FOR HÆMODIALYSEN ORGANISATORISK PLACERING FYSISK PLACERING FYSISKE RAMMER PERSONALE GRUPPEN

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE FOR HÆMODIALYSEN ORGANISATORISK PLACERING FYSISK PLACERING FYSISKE RAMMER PERSONALE GRUPPEN Indhold PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE FOR HÆMODIALYSEN... 3 ORGANISATORISK PLACERING... 3 FYSISK PLACERING... 3 FYSISKE RAMMER... 3 PERSONALE GRUPPEN... 3 DØGNRYTME... 4 PLEJEFORM OG INTERN STRUKTUR.... 4 HVORDAN

Læs mere

Kompetenceudvikling for erfarne sygeplejersker ansat på de Medicinske afdelinger SVS 2011-2012

Kompetenceudvikling for erfarne sygeplejersker ansat på de Medicinske afdelinger SVS 2011-2012 Kompetenceudvikling for erfarne sygeplejersker ansat på de Medicinske afdelinger SVS 2011-2012 DATO LOKALE TEMA(ER) UNDERVISER(E) 20.09.11 Dorte Auditoriet Kl.8.00-8.15 Velkomst De ledende oversygeplejersker

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling 262: 7918 5126 Telefon til uddannelseskonsulent: 79 18 35 36 Uddannelseskonsulent Helene Hermansen

Læs mere

Godkendelse af klinisk undervisningssted Anæstesiologisk afdeling, NOH

Godkendelse af klinisk undervisningssted Anæstesiologisk afdeling, NOH Godkendelse af klinisk undervisningssted Anæstesiologisk afdeling, NOH Redegørelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Marts 2017 Uddannelsesleder Merete

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Sjællands Universitetshospital. Kirurgisk Afdeling, afsnit A1, Køge.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Sjællands Universitetshospital. Kirurgisk Afdeling, afsnit A1, Køge. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Sjællands Universitetshospital. Kirurgisk Afdeling, afsnit A1,. 24.05 2016 Kirurgisk Afdeling og Version 2 Indholdsfortegnelse 1.0 Praktisk information side 2 2.0 Organisatoriske

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted: Sydvestjysk Sygehus, afdeling 652 Adresse: Finsensgade 35 6700 Esbjerg Telefon 79 18 22 96 E-mail Klinisk vejleder: Rikke Andreasen &

Læs mere

UNDERVISNINGSFORLØB FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER PÅ DE MEDICINSKE AFDELINGER, SVS 2011-2012

UNDERVISNINGSFORLØB FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER PÅ DE MEDICINSKE AFDELINGER, SVS 2011-2012 UNDERVISNINGSFORLØB FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER PÅ DE MEDICINSKE AFDELINGER, SVS 2011-2012 DATO LOKALE OG TID EMNE(R) UNDERVISER(E) Dag 1 14.09.11 Store 08 Kl. 08.00-08.15 Velkomst & formål Ledende

Læs mere

Afsnitsprofil for Dagkirurgisk Center, Horsens.

Afsnitsprofil for Dagkirurgisk Center, Horsens. Afsnitsprofil for Dagkirurgisk Center, Horsens. Vi ønsker med denne afsnitsprofil at give dig et indblik i sygeplejen og rammerne for Dagkirurgisk afdeling på Horsens sygehus. Dagkirurgisk afdeling er

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling 262: 7918 5126 Telefon til uddannelses og udviklingssygeplejerske: 7818 3537 Uddannelses og udviklingssygeplejerske

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling 263: 79 18 27 84 Telefon til uddannelses og udviklingssygeplejerske 78 18 35 37 Øre Næse Hals ambulatorium

Læs mere

Ambulanceassistent elev Den generelle studieplan del 2 5.praktikperiode

Ambulanceassistent elev Den generelle studieplan del 2 5.praktikperiode Ambulanceassistent elev Den generelle studieplan del 2 5.praktikperiode juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center...2 1.1 Overordnet struktur og rammer... 2 1.2 Evaluering...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Klinik Medicin Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Syn på læring og overordnet tilrettelæggelse...

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Ortopædkirurgisk afdeling O. Slagelse Sygehus. juni 2014

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Ortopædkirurgisk afdeling O. Slagelse Sygehus. juni 2014 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Ortopædkirurgisk afdeling O Slagelse Sygehus juni 2014 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold. Præsentation af afdeling O Sengeafdeling O er en del af

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Almen medicin

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Almen medicin Uddannelsesprogram Region Syddanmark Almen medicin H-stilling i almen medicin - LOKALT UDDANNELSESPROGRAM for Parenkym kirurgisk afdeling Sydvestjysk Sygehus (SVS) Juli 2015 Herværende lokale uddannelsesprogram

Læs mere

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMJMY Sags nr.: 0901693 Dok. Nr.: 653372 Dato: 23. maj 2013 Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering, Øre-Næse-Hals Afdelingen., Nørrebrogade 44, bygning 10, 1. sal. Afdeling H består at et sengeafsnit og et operationsafsnit

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling 261: 79 18 21 57 Telefon til uddannelses og udviklingssygeplejerske 78 18 35 37 Uddannelses og udviklingssygeplejerske

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Gastromedicinsk afsnit 03-5 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Præsentation af det kliniske undervisningssted: Gastromedicinsk

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Afdeling 263 Sydvestjysk sygehus Finsensgade 35 6700 Esbjerg Telefon til afdeling 263: 79 18 27 81 Telefon til uddannelses

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Modul 1 - Kirurgisk afdeling P4 øst og vest Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Beskrivelse af afdelingen. P4 øst og vest er en døgnåben afdeling, der er

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Hjemme- og Sygeplejen i Odder er en del af s Ældreservice. I Ældreservice er Hjemme- og Sygeplejen integreret med både

Læs mere

Basal oplæring. Sygeplejerske. Neurorehabiliteringen Sydvestjysk Sygehus Grindsted

Basal oplæring. Sygeplejerske. Neurorehabiliteringen Sydvestjysk Sygehus Grindsted Basal oplæring Sygeplejerske Neurorehabiliteringen Sydvestjysk Sygehus Grindsted Din oplæring Du er færdig med introduktionen, og nu begynder den basale oplæring, som skal sikre, at du er i stand til selvstændigt

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon 79 18 31 23 Endokrinologisk Ambulatorium 552 Haraldsgade 7A, Sydvestjysk Sygehus, 6700 Esbjerg E-mail Uddannelseskonsulent

Læs mere

Godkendelse af klinisk undervisningssted Anæstesiologisk afdeling, NOH

Godkendelse af klinisk undervisningssted Anæstesiologisk afdeling, NOH Godkendelse af klinisk undervisningssted Anæstesiologisk afdeling, NOH Redegørelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Marts 2017 Uddannelsesleder Merete

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Kirurgisk afdeling 251 Adresse Finsensgade 35 Telefon 79 18 20 00 lok. 2341 Kliniske vejledere E-mail: { HYPERLINK "mailto:mette.rose.eskelund@rsyd.dk"

Læs mere

EPS. Årsrapport 2009. Accelererede operationsforløb innovation på tværs. Enhed for Perioperativ Sygepleje

EPS. Årsrapport 2009. Accelererede operationsforløb innovation på tværs. Enhed for Perioperativ Sygepleje EPS Årsrapport 2009 Accelererede operationsforløb innovation på tværs Enhed for Perioperativ Sygepleje 1 Accelererede operationsforløb - Innovation på tværs Enhed for Perioperativ Sygepleje startede i

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelev på Lungemedicinsk Afdeling Bispebjerg Hospital. - rammer og muligheder for læring

Social- og sundhedsassistentelev på Lungemedicinsk Afdeling Bispebjerg Hospital. - rammer og muligheder for læring Social- og sundhedsassistentelev på - rammer og muligheder for læring Indholdsfortegnelse Forord 3 Rammer for praktikken Forventningssamtale 4 Midtvejsevaluering 5 Praktikerklæring 6 Evaluering af prøvetid

Læs mere