Idébank. Idébank til 2 ugers valgkursus i klinikken på modul 13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idébank. Idébank til 2 ugers valgkursus i klinikken på modul 13"

Transkript

1 Idébank Idébank til 2 ugers valgkursus i klinikken på modul 13 Tema på valgkursus: 1 Patientforløb: Apopleksipatienten i fase 1 og 2 Neurorehabilitering Esbjerg 652 og Grindsted 300 Afdeling/indhold: På afd. 652, Finsensgade 35, Esbjerg i 1 uge herefter på afd. 300 Engparken 1, Grindsted i 1 uge. Patientforløbet fra akut - til rehabiliteringsfasen jf. Referenceprogrammet for apopleksipatienter Sygeplejerskens rolle som leder og koordinator i apopleksi/rehabiliteringsforløbet Ernæring til indlagte i akut fasen, i rehabiliteringsfasen, ved synkebesvær, ved fravær af synkerefleks Inkontinens rehabilitering Mobilisering og lejring jf. ABC koncept Tværfagligt samarbejde med fysio- og ergoterapeuter samt logopæder, neuropsykologer, m.m. Kommunikation med kognitivt skadede patienter, patienter og pårørende i krise, indlæggelse, mål for forløb og udskrivelsessamtaler, kontaktpersonordninger. 2 Patientforløb: KOL patienten Afdeling: FAM Medicinsk og 651 Sydvestjysk Sygehus (SVS), Finsensgade 35, Esbjerg. Stikord til beskrivelsen: Patientforløb, læresituationer, igangværende projekter i relation til forløbet, vejledningsmulighed etc. Akut modtagelse af KOL-patient, herunder sygepleje i den akutte fase Korttidskontakt til den akutte KOL-patient Modtagelse af KOL-patienten i et sengeafsnit Sygepleje til patienten med opblussen i KOL Sygepleje til den kronisk syge KOL-patient Ernæring og patienten med KOL Compliance og patienten med KOL Mestring og patienten med KOL Rehabilitering af KOL-patienten KOL-patienten i hjemmet Det levede liv med KOL-sygdommen Pædagogisk/formidling og KOL-patienter 1

2 3 4 5 Pædagogiske teorier i anvendelse. Afdeling: 240 Akut sygepleje. Afdeling: 240 Den langtidsindlagte patient i en højteknologisk afdeling. Afdeling: 240 Sygepleje til patienten i NIV behandling Sammenhængende patientforløb og KOL-patienten Forebyggelse af indlæggelse og KOL-patienten (igangværende projekt i afdelingen) Tværfaglighed og KOL-patienten. Som udgangspunkt tænkes 1 uges klinik i AMMA (akut medicinsk modtagerafdeling) og 1 uges klinik i lungemedicinsk sengeafsnit. Du vil som udgangspunkt blive tilknyttet en sygeplejerske. Intensiv enhed 240, Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35, Esbjerg. Fokus lægges på klinisk vejledning af sygeplejestuderende eller sygeplejersker i uddannelsesforløb på intensiv enhed. Læringssituationer kan være i den direkte og den indirekte patientpleje. Eksempler kan være planlægning af undervisningsforløb, læringsstile, Kolbs læringscirkel, tretrinsmodellen, Mezirows meningsperspektiv, målrettet kommunikation, supervision. Den studerende kan få vejledning ved en sygeplejerske, der har vejledningsfunktion i enheden. Intensiv enhed 240, Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35, Esbjerg. Der er fokus på hvilke kompetencer, sygeplejersken skal besidde i den akutte sygepleje. Det kan f.eks. være ved modtagelse af patienten, kommunikation med pårørende i krise, handlekompetencer i akut opstået situation på enheden. Læringssituationer kan være mulighed for at følge med på Akut team tilsyn, besøg i LAKK (laboratorium for kliniske og kommunikative færdigheder), deltage i den daglige pleje, drøftelse om akut sygepleje i fremtidens sygehusvæsen. Der kan fås vejledning ved sygeplejersker, der har gennemført Specialuddannelsen i intensiv sygepleje. Intensiv enhed 240, Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35, Esbjerg. Det kan være patienter med f.eks. KOL, som har brug for langvarig respiratorudtrapning eller kritisk syge med i et langvarigt intensivt forløb. Et afsluttet projekt om emnet kan danne baggrund for læresituationer. Her kan nævnes dagbog, kontaktsygeplejerske og døgnrytmeplan. Der kan fås vejledning ved en af sygeplejerskerne fra projektgruppen. Projektrapporten kan rekvireres ved afdelingssygeplejersken. 2

3 6 Patientforløb. Afdeling: Operationsafdeling og opvågning i Grindsted. Afdeling for operation, anæstesi og opvågning, Sydvestjysk Sygehus, Engparken 1, Grindsted. Undersøgelse af patienternes oplevelse af modtagelsen/opholdet i afdelingen i forbindelse med deres operation - i en udelukkende elektiv afdeling, hvor der er fokus på effektivitet/høj produktion Hygiejne på operationsafdelingen i forbindelse med håndtering af sterilt gods. Afdeling: OP Grindsted Kvalitetsudvikling. Afdeling: FAM Medicinsk Mødet med pårørende i den akutte situation. Afdeling: FAM Medicinsk Per Petersson kan tilbyde vejledning efter aftale. Operationsafdelingen, Sydvestjysk Sygehus, Engparken 1, Grindsted. Undersøgelse af evidens for de forskellige procedurer i forhold til korrekt hygiejnisk håndtering af sterilt gods. Lene Rask kan tilbyde vejledningstimer efter aftale. FAM Medicinsk, SVS, Finsensgade 35, Esbjerg. Vi arbejder i øjeblikket med kvalitetsudvikling bl.a. gennem den danske kvalitetsmodel og vi er blevet akkrediteret i Afdelingen har en meget velfungerende gruppe der arbejder med instrukser. FAM Medicinsk, SVS, Finsensgade 35, Esbjerg. Den pårørende i den akutte situation med meget kort forløb og evt. kritiske forløb. Bruger vi de pårørende som en ressource eller er de til besvær? FAM Medicinsk, SVS, Finsensgade 35, Esbjerg. 10 Samarbejdet med primærsektor. Afdeling: FAM Medicinsk I afdelingen er der et meget tæt samarbejde med den primære sektor. Det er et samarbejde som vi i øjeblikket arbejder på at optimere, blandt andet via SAMBO aftalen. Det er vigtigt, at samarbejdet fungerer godt i de korte pt. forløb, vi har i afdelingen. Gynækologisk og øre/næse/hals operationsenhed, Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35, Esbjerg Hygiejne og sterilteknik Afdeling: Op 141/143 Smertebehandling til ortopædkirurgiske patienter Afdeling: Esbjerg Hygiejne og sterilteknikker. En studerende vejledes af en sygeplejerske, der er hygiejneansvarlig. Eksempler på læringssituationer: Kirurgisk håndvask, klargøring af operationsstue, fremstilling til diverse operationer, træning af den studerendes sterile teknikker ved eksempelvis sårskift og anlæggelse af KAD. Ortopædkirurgisk afdeling, Finsensgade 35, Esbjerg. Temaet kan belyses ud fra forskellige vinkler. Der vil være mulighed for enten at tage udgangspunkt i et patientforløb f.eks. den traumatiske patient, skulder patient, knæ og hofte alloplastikker. Eller at fordybe sig i 3

4 den generelle smertebehandling f.eks. smerteanamnese, måling/scoring af smerter, smertetyper, set fra et patient eller personale synspunkt. Læring kan foregå f.eks. via observation, deltagelse i plejen, samtaler med patienter og personale samt ressource personer på området. Lige nu har afdelingerne fokus på smerteanamnese, scoring, dokumentation og inddragelse af patienter. Vejledningsmuligheder: start og slut samtale med Jane Birkebæk, samt samtaler/vejledning evt. med anden ressource person undervejs i forløbet afhængig af den studerendes behov. Ortopædkirurgisk afdeling, Engparken 1, Grindsted. Det accelererede patientforløb er velbeskrevet, fra den ambulante forundersøgelse, ambulant patient seminar, indlæggelsen og til det ambulante efterforløb. 13 Accelererede patientforløb: Knæ og hoftealloplastikker Afdeling: Grindsted Temaet kan belyses ud fra forskellige vinkler. Læring kan foregå f.eks. via observation, deltagelse i plejen, samtaler med patienter og personale samt ressource personer på området. Der vil være mulighed for at deltage i hele patientforløb. 14 Præ- og postoperativ sygepleje til ortopædkirurgiske patienter. Afdeling: Esbjerg Afdelingen arbejder kontinuerlig med kvalitetsudvikling af forløbene set i forhold til nyeste evidens på området. Vejledningsmuligheder: start og slut samtale med Jane Birkebæk, samt daglig vejledning af anden sygeplejerske i afdelingen. Ortopædkirurgisk afdeling, Finsensgade 35, Esbjerg. Temaet er meget bredt, med mulighed for at fordybe sig i et specifikt område relateret til det præ, - og postoperative pleje. F.eks. faste, ernæring, mobilisering, smertebehandling, obstipation, information og patientsikkerhed. Læring kan foregå f.eks. via observation, deltagelse i plejen, samtaler med patienter og personale samt ressourcepersoner på området. Der vil være mulighed for at deltage i hele patientforløb. Afdelingen arbejder kontinuerlig med kvalitetsudvikling af forløbene. Vejledningsmuligheder: Start- og slutsamtale med Jane Birkebæk, samt samtaler/vejledning evt. med anden ressourceperson undervejs i forløbet afhængig af den studerendes behov. 4

5 15 Udgået Ortopædkirurgisk afdeling, Finsensgade 35, Esbjerg. 16 Patientforløb: Hoftenære frakturer. Afdeling: Esbjerg eller Grindsted Patientforløb omkring hoftenærer frakturer er velbeskrevet, fra ankomsten til sygehuset, indlæggelsesforløbet og udskrivelsen. Forløbene monitoreres i RKKP(Regionens Kliniske Kvalitets Program) og udvikles således kontinuerligt. Temaet kan belyses ud fra forskellige vinkler, efter den studerendes ønske. Læring kan foregå f.eks. via observation, deltagelse i plejen, samtaler med patienter, pårørende og personale samt ressource personer på området. Der vil være mulighed for at deltage i hele patientforløb. Vejledningsmuligheder: start og slut samtale med Jane Birkebæk, samt samtaler/vejledning evt. med anden ressource person undervejs i forløbet afhængig af den studerendes behov. Øre, næse, halsafdelingen ( ) Finsensgade 35, 6700 Esbjerg Sammedagskirurgiske forløb 17 Afdeling: Esbjerg 18 Udgået Tendensen i sundhedsvæsnet viser at indlæggelsestiden bliver kortere. I afdeling 263 er ca. 75 % af indlæggelserne sammedagskirurgiske forløb. Det er hurtige forløb hvor fokus er på kommunikation og inddragelse af patienten. Temaet kan belyses ud fra forskellige vinkler efter dit ønske. Læring kan foregå f.eks. via observation, samtaler med patienter og personale samt ressource personer på området. Der vil være mulighed for at deltage i hele patientforløb, herunder den ambulante forundersøgelse. Vejledningsmuligheder: start og slut samtale med Jane Birkebæk, samt samtaler/vejledning evt. med anden ressource person undervejs i forløbet afhængig af den studerendes behov. Medicinsk gastroenterologisk ambulatorium, Finsensgade 35. (indgang via hovedindgangen). 19 Patientforløb. Afdeling: Med.gastroenterologisk amb. Emner der kunne være muligt at arbejde med er: At leve med en kronisk sygdom Forhold der har indflydelse på patient compliance ved en kronisk sygdom Korttidskontakt Sygeplejerskens rolle i et gastroenterologisk ambulatorium Patientens mestring af egen sygdom. 5

6 20 Patientforløb. Afdeling: Brystkirurgisk Klinik Der er mulighed for at deltage i patienternes lægekonsultationer, som foregår uden deltagelse af sygeplejerske. Lægens arbejde er her at undersøge, diagnosticere og iværksætte yderligere undersøgelser eller behandlinger. Muligheden er også at deltage i sygeplejekonsultationer, hvor sygeplejersken giver behandling mod kronisk tarmbetændelse eller tilbyder patienter med kronisk tarmbetændelse samtale. 2 gange om året arrangeres patientskole som også ville være en mulighed at lave observationer og undersøgelser af. Det forventes, at der laves en forventningssamtale ved opstart med afklaring af læringsaktiviteter og planlægning af perioden. I forhold til denne planlægning vil der blive planlagt, hvem den daglige vejleder vil være. Brystkirurgisk Klinik, Hvalen, Haraldsgade 7A, Esbjerg. Emner der kunne være muligt at arbejde med er: Jeg er rask men alvorlig syg Tværfagligt samarbejde i et mammaekirurgisk ambulatorium Sygeplejerskens arbejde i et mammaekirurgisk ambulatorium Korttidskontakt kommunikation Kriseintervention Læresituationerne vil eks. kunne finde sted i forbindelse med samtaler/konsultationer. Arbejde i ambulatoriet har i øjeblikket stor fokus på at møde patienten, der hvor patienten er og tage udgangspunkt der. Desuden er der fokus på: Overholdelse af ventetider Kræftplanen Udvikling af sygeplejen Den Danske Kvalitets Model Det forventes, at der laves en forventningssamtale ved opstart med afklaring af læringsaktiviteter og planlægning af perioden. I forhold til denne planlægning vil der blive planlagt, hvem den daglige vejleder vil være. 21 Patientforløb i kirurgisk Kirurgisk ambulatorium, Finsensgade 35, Esbjerg. 6

7 ambulatorium. Afdeling: 636 (indgang via hovedindgangen). Emner der kunne være muligt at arbejde med er: 22 Patientforløb i kirurgisk ambulatorium Afdeling: 636 Korttidskontakt Den svære samtale Sygepleje til kræftpatienter Selvstændig sygeplejeambulatorium (parenkymkirurgi, urologi, plastikkirurgi). Sygepleje til patienter med sår v. sårsygeplejersker Sygepleje til pt. med inkontinens (pt. med uretralkateter, topkateter) Patientforløb indenfor plastikkirurgi (plastikoperationer i lokalanalgesi) 48 timers pt. forløb (malignt melanom, rectumcancer, coloncancer, prostatacancer, nyrecancer, testikelcancer) Patientforløb indenfor karkirurgi Sygeplejerskens arbejde i kirurgisk ambulatorium Accelererede patientforløb indenfor kolo/rectal kirurgi. Læresituationerne vil eks. kunne finde sted ved at følge patienten gennem ambulatoriebesøget, at observere sygeplejerskens kontakt og kommunikation med patienten, samtaler med patienten, samt at følge sygeplejersken i hendes daglige arbejde med patienterne. Patientforløbene sker i et tværfagligt samarbejde mellem lægen og sygeplejersken. Endvidere er det også muligt at følge sygeplejersken i hendes daglige arbejde i sygeplejeambulatorium. Det forventes, at der laves en forventningssamtale ved opstart med afklaring af læringsaktiviteter og planlægning af perioden. I forhold til denne planlægning vil der blive planlagt, hvem den daglige vejleder vil være. Kirurgisk ambulatorium, Engparken 1, Grindsted. Emner der kunne være muligt at arbejde med er: Korttidskontakt Den svære samtale Sygepleje til kræftpatienter 48 timers pt. forløb (malignt melanom, rectumcancer, coloncancer) Sygeplejerskens arbejde i kirurgisk ambulatorium Accelererede patientforløb indenfor kolo/rectal kirurgi 7

8 Sygepleje til patient med Diabetes Mellitus. Afdeling: 552 Sygepleje og patienten med osteoporose, Afdeling:552 Sygepleje og adipositas. Afdeling:552 Accelererede patientforløb indenfor plastikkirurgi Patientforløb indenfor plastikkirurgi (plastikoperationer i lokalanalgesi). Læresituationerne vil eks. kunne finde sted ved at følge patienten gennem ambulatoriebesøget, at observere sygeplejerskens kontakt og kommunikation med patienten, samtaler med patienten, samt at følge sygeplejersken i hendes daglige arbejde med patienterne. Patientforløbene sker i et tværfagligt samarbejde mellem lægen og sygeplejersken. Endvidere er det også muligt at følge sygeplejersken i hendes daglige arbejde i sygeplejeambulatorium. Det forventes, at der laves en forventningssamtale ved opstart med afklaring af læringsaktiviteter og planlægning af perioden. I forhold til denne planlægning vil der blive planlagt, hvem den daglige vejleder vil være. Diabetesambulatoriet afdeling 552, Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35, Esbjerg. Vejledningsforløb ved Type 1 diabetesdebut Vejledningsforløb ved Type 2 diabetesdebut Vejledningstilbud ved dysregulation Vejledning ved døgntryksmåling Sygepleje i forhold til modtagelse af patienter i lægeambulatoriet Tværfagligt samarbejde Kommunikation Sundhedspædagogik. Diabetesambulatoriet afdeling 552, Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35, Esbjerg. Sygepleje og scanning i forhold til osteoporose Vejledning i at undgå forværring af osteoporose Sygepleje i forbindelse med behandling herunder infusion Korttidskontakt til ambulante patienter Kommunikation Tværfagligt samarbejde. Diabetesambulatoriet afdeling 552, Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35, Esbjerg. Vægttabsforløb med den adipøse patient Motivation Korttidskontakt og etablering af tillid 8

9 26 27 Patientforløb i børneambulatoriet. Afdeling:643 Patientforløb i gynækologisk ambulatorium,. Afdeling:638 Adipositas skole forud for operation Følge patienten igennem forløbet præ-, per og postoperativt Vejledningsforløb ved diætisten Kommunikation Tværfagligt samarbejde. Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35, Esbjerg. Emner det vil være muligt at arbejde med: Legen i sygeplejen Korttidskontakt Sygeplejeambulatorium Kronisk syge børn Børns mestring Forældre til kronisk syge børn Forældres mestring Tillid Magtanvendelse Det nonverbale sprog Formidling Compliance Læringssituationer kan eksempelvis være: Modtagelse af barn/forældre. Sygeplejekonsultationer. Konsultationer i lægeambulatorium. Udførelse af undersøgelser. Legens anvendelse i sygeplejen ex. i kontakten med barnet, ved undersøgelser, hospitalsklovn. Sundhedspædagogik ex. ved information og vejledning. Kontakt, tillid, observation, information og kommunikation på kort tid. Ambulatoriet har i øjeblikket meget fokus på: Kvalitet. Fremtidig projekt omkring adipositas. Vejledningsmulighed: Det forventes, at der laves en forventningssamtale ved opstart med afklaring af læringsaktiviteter og planlægning af perioden. I forhold til denne planlægning vil der blive planlagt, hvem den daglige vejleder vil være. Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35, Esbjerg. Emner det vil være muligt at arbejde med: Mestring af kronisk sygdom Sygeplejeambulatorier 9

10 28 Patientforløb på børneafdelingen. Afdeling: 640 Kontinens klinik Korttidskontakt Obstetrisk ultralyd Seksualitet Anden etnisk baggrund Etik. Læringssituationer kan eksempelvis være: Sygeplejekonsultationer. Konsultationer i lægeambulatorium. Udførelse af undersøgelser. Sundhedspædagogik ex. ved information og vejledning. Kontakt, tillid, observation, information og kommunikation på kort tid. Obstetrisk ultralyd: Etik, kommunikation, fra glæde til sorg, den svære samtale. Vejledningsmulighed: Det forventes, at der laves en forventningssamtale ved opstart med afklaring af læringsaktiviteter og planlægning af perioden. I forhold til denne planlægning vil der blive planlagt, hvem den daglige vejleder vil være. Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35, Esbjerg. Emner det vil være muligt at arbejde med: Legen i sygeplejen Modtagelse af det akutte barn Kronisk syge børn Børns mestring Forældre til kronisk syge børn Forældres mestring Sundhedspædagogik Læringssituationer kan eksempelvis være: Modtagelse af barn/forældre, observationer. Legens anvendelse i sygeplejen ex i kontakten med barnet, ved undersøgelser, hospitalsklovn. Anvendelse af sundhedspædagogik ex. ved information og vejledning. Vejledningsmulighed: Det forventes, at der laves en forventningssamtale ved opstart med afklaring af læringsaktiviteter og planlægning af perioden. I forhold til denne planlægning vil der blive planlagt, hvem den daglige vejleder vil være. 29 Patientforløb i sygeplejeambulatoriet for Gastroenterologisk afdeling 252, sygeplejestomi ambulatorium, Finsensgade 35, Esbjerg (indgang via 10

11 stomipatienter. Afdeling: 252 hovedindgangen). Emner der kunne være muligt at arbejde med er: At leve med stomi Sygeplejerskens arbejde i stomiambulatoriet. Læresituationerne vil kunne finde sted ved at følge ambulatoriesygeplejersken i hendes arbejde ved patienten: Her er det muligt at deltage i den første individuelle samtale med patienten, som skal have stomi. Denne samtale indeholder bl.a. snak om, hvilke konsekvenser operationer vil få på patientens fremtidige liv og egen kropsopfattelse. Årsagen til at patienten skal have stomi vil også være et emne, der berøres i samtalen. Det vil også være muligt at møde den nyopererede patient, som lige har fået anlagt stomi. Sygeplejen i forhold til at have stomi, overvejelser i forhold til materialevalg. En oplagt mulighed er det at følge den samme patient gennem flere dage, - fra indlæggelse til udskrivelse. Det er også muligt at deltage i kontrolbesøg i ambulatoriet efter udskrivelse. At studere selvstændigt både i samtale med patienten og ved at læse/søge teori vil også være en mulighed. Der er 2 stomi -sygeplejersker tilknyttet ambulatoriet og det vil være muligt at følge Hanne eller Anna i tidsrummet fra kl Arbejdet i ambulatoriet har i øjeblikket stor fokus på udarbejdelse af instrukser, samt arbejdet i forhold til Den Danske Kvalitetsmodel. Sygehuset skal akkrediteres i Det forventes, at der laves en forventningssamtale ved opstart med afklaring af læringsaktiviteter og planlægning af perioden. I forhold til denne planlægning vil der blive planlagt, hvem den daglige vejleder vil være. 30 Sygepleje til patienter, der skal oplæres i subkutan injektionsteknik Afdeling: Reumatologisk amb. Reumatologisk ambulatorium. Mulighed for samtale med både patienter, pårørende og sygeplejersker. 11

12 Mulighed for selv at prøve og udvikle sygepleje til patienter, der skal oplæres i subkutan injektionsteknik. 31 Patientforløb fra DVT-ambulatoriet til AK-klinikken. Afdeling: DVT amb. og AK klinikken DVT-ambulatoriet og AK-klinikken på SVS. Mulighed for samtale med patienter, pårørende og sygeplejersker omkring patientforløbene. Mulighed for vejledning af sygeplejerske med interesse i patientvejledning og motivation. 32 Den traumatiserede patient. Afdeling: FAM Kirurgisk FAM Kirurgisk, SVS, Finsensgade 35, Esbjerg. Modtagelse af den traumatiserede pt. ud fra ABCDE principperne. 12

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Opdateret Januar 2015 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Brystkirurgisk

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Region: Syddanmark Indlagte patienter Ambulante Andel af patienter med kontaktperson på 3. dagen Andel af patienter tildelt Andel

Læs mere

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Mammakirurgisk klinik Mammakirurgisk klinik blev etableret som elektiv klinik 1. maj 1999, og er

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk/Endokrinologisk afd. 13 Jan 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital Bilag til studiehåndbog 2013 for jordemoderstuderende, klinisk undervisning Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Indholdsfortegnelse Forventningssamtaleark, H5, modul 7...3 Forventningssamtaleark, H6, modul

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling Revideret 15. juli 2011 Mentor Jeanette Jørgensen Klinisk vejleder Charlotte Dietz Tlf. 56514750 Mail: chdt@regionsjaelland.dk

Læs mere

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Det kliniske undervisningssteds sygeplejefaglige, og organisatoriske grundlag, rammer og vilkår, Undervisningsstedets navn og adresse: Herlev Hospital

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Tand- mund- og kæbekirurgisk Afdeling, er landets største afdeling indenfor specialet. Afdelingen fungerer i et tæt samarbejde

Læs mere

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Intensivt Afsnit A3 Regionshospitalet Randers. 6. semester.

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Intensivt Afsnit A3 Regionshospitalet Randers. 6. semester. SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN Specifik del Intensivt Afsnit A3 Regionshospitalet Randers 6. semester Hold September 07 Gældende for perioden 08.02.10 23.04.10 og 26.04.10 30.06.10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering, Øre-Næse-Hals Afdelingen., Nørrebrogade 44, bygning 10, 1. sal. Afdeling H består at et sengeafsnit og et operationsafsnit

Læs mere

Beskrivelse af klinisk. uddannelses sted. for sygeplejestuderende

Beskrivelse af klinisk. uddannelses sted. for sygeplejestuderende Beskrivelse af klinisk uddannelses sted for sygeplejestuderende på Øjenafdelingen Roskilde Sygehus December 2014 Indhold Præsentation af klinisk uddannelsessted... 3 Organisation og ledelsen i Øjenafdelingen...

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 11 MODUL GENERELLE KRITERIER

Læs mere

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING 2. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL 12 GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Plastikkirurgisk Afdeling Z ligger på, Nørrebrogade, bygning 9, 2. sal. Afdelingen er en del af Abdomialcenteret. Afdelingen

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted for sygeplejestuderende på 11. og 12. modul. Anæstesiologisk afdeling 2015.

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted for sygeplejestuderende på 11. og 12. modul. Anæstesiologisk afdeling 2015. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted for sygeplejestuderende på 11. og 12. modul. Anæstesiologisk afdeling 2015. Anæstesiologisk afdeling Køge sygehus Lykkebækvej 1 4600 Køge Tlf. 47 32 64 16 Uddannelsesansvarlig:

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Øget arbejdsglæde og større kvalitet

Øget arbejdsglæde og større kvalitet FAGLIG FORDYBELSE I DET MEDICINSKE HOVEDOMRÅDE Øget arbejdsglæde og større kvalitet 1-årigt udviklingsforløb for social og sundhedsassistenter ansat på medicinske afdelinger ved hospitaler i Region Hovedstaden.

Læs mere

Patienters måltider. Anbefalinger

Patienters måltider. Anbefalinger Patienters måltider Anbefalinger Gør patienters måltider til sundhed Mad og måltider er en undervurderet del af patienters helbred og trivsel. I dag er op mod 40 % af patienterne på danske hospitaler i

Læs mere

accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det?

accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det? accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det? accelererede forløb - konceptet alle operationer ambulante? hvorfor er patienten på hospitalet i dag? hvad er det vi ikke kan kontrollere?

Læs mere

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Videncenter for Rygsygdomme afdeling VRR 11/21 Uge 35 Mandag kl. 09.00 13.00: Velkommen tilbage! Sted: Afdeling VRR 10, klinisk kontor, stuen, Rødt trafikcenter.

Læs mere

PROHIP. Fremlæggelse ernæringsgruppen 16.02.12 (BK) Ernæring. Accelerede operationsforløb. Ernæring (hvordan står det så til i egen afdeling)

PROHIP. Fremlæggelse ernæringsgruppen 16.02.12 (BK) Ernæring. Accelerede operationsforløb. Ernæring (hvordan står det så til i egen afdeling) PROHIP Fremlæggelse ernæringsgruppen 16.02.12 (BK) Did you feed your patient today? Et interregionalt samarbejde mellem Skåne og Region Sjælland Fokus på hoftenære frakturer og hoftealloplastikker Finde

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Maj 2007 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev T 74227722 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk Længerevarende

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning. Træning og behandling hos private terapeuter

Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning. Træning og behandling hos private terapeuter Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning Træning og behandling hos private terapeuter Marts 2010 Kommunal genoptræning efter sygehusindlæggelse Langeland Kommunes fysio- og ergoterapeuter varetager

Læs mere

Den Involverende Stuegang - DIS. Udviklings- og kvalitetskoordinator Lone Lundbak Mathiesen Apopleksienheden, Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital

Den Involverende Stuegang - DIS. Udviklings- og kvalitetskoordinator Lone Lundbak Mathiesen Apopleksienheden, Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital Den Involverende Stuegang - DIS Udviklings- og kvalitetskoordinator Lone Lundbak Mathiesen Apopleksienheden, Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital Maj 2014 Indhold Baggrund Formål med DIS Udfordringer/forestillinger

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere

Implementering af best practice set fra et ledelsesperspektiv

Implementering af best practice set fra et ledelsesperspektiv Implementering af best practice set fra et ledelsesperspektiv Årsmøde Organdonation januar 2015 Afdelingssygeplejerske Inge Holst Lauridsen 1 Sydvestjysk Sygehus Sikring implementering forudsætter : God

Læs mere

Fremlæggelse ernæringsgruppen 4.09.12 (BK) Did you feed your patient today?

Fremlæggelse ernæringsgruppen 4.09.12 (BK) Did you feed your patient today? Fremlæggelse ernæringsgruppen 4.09.12 (BK) Did you feed your patient today? PROHIP Et interregionalt samarbejde mellem Skåne og Region Sjælland Fokus på hoftenære frakturer og hoftealloplastikker Finde

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Tand- mund- og kæbekirurgisk Afdeling, er landets største afdeling indenfor specialet. I afdelingen plejes og behandles

Læs mere

Dagligledelse i afsnittet varetages af en afsnitsleder og en specialeansvarlig overlæge som refererer til klinikledelsen.

Dagligledelse i afsnittet varetages af en afsnitsleder og en specialeansvarlig overlæge som refererer til klinikledelsen. Organisatorisk placering Gynækologisk/obstetrisk afsnit er organisatorisk placeret som en del af klinik kirurgi på Sygehus Thy-Mors i Region Nordjylland. Til afsnittet er endvidere tilknyttet fødeafdeling

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

25-05-2012\\Client\P$\HIHAnaestesiAfd\Webredaktionen\Uddannelse\Godkendelsesmateriale for studerende\modul 11 ita 2012.docx

25-05-2012\\Client\P$\HIHAnaestesiAfd\Webredaktionen\Uddannelse\Godkendelsesmateriale for studerende\modul 11 ita 2012.docx Rev 15. juni 2012 GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 11.

Læs mere

Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene

Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene Notat Dato 21. april 2015 MEB Side 1 af 5 Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene Som samfund står vi overfor en lang række sundhedsudfordringer, der skal løses i de kommende år. Langt flere

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. Operationsafdelingen.

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. Operationsafdelingen. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. Operationsafdelingen. 1 Indholdsfortegnelse. 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype, organisation og struktur. 1.2 Overordnet ledelse

Læs mere

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert SOCIAL-OG SUNDHEDSASSISTENS FAGLIG KOMPETENCE Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert Har faglig indsigt, varetager grundlæggende sygepleje- og aktiveringsopgaver. arbejder regelbaseret

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

Sygehusprofiler 2012-2020

Sygehusprofiler 2012-2020 Dato: 3. juli 2012 Brevid: 1797711 Sygehusprofiler 2012-2020 Den vedtagne sygehusplan 2010 er baseret på en sygehusstruktur bestående af akutsygehuse i henholdsvis Holbæk, Slagelse, Nykøbing Falster og

Læs mere

25-05-2012H:\Generelle studieplaner\generel studieplan.modul 12, afsnit 3103. Febr. 2013.doc

25-05-2012H:\Generelle studieplaner\generel studieplan.modul 12, afsnit 3103. Febr. 2013.doc Rev 15. juni 2012 GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL

Læs mere

KLINISK UDDANNELSESSTED OPERATIONSAFSNITTET Region Sjælland Nykøbing F.

KLINISK UDDANNELSESSTED OPERATIONSAFSNITTET Region Sjælland Nykøbing F. KLINISK UDDANNELSESSTED OPERATIONSAFSNITTET Region Sjælland Nykøbing F. beskrivelse af klinisk uddannelsessted og klinisk undervisning 2015 1 Forord Målet med beskrivelsen er, at danne grundlag for godkendelse

Læs mere

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Sygeplejestudie: Hvorfor ringer patienterne efter udskrivelse? F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Overskrifter:

Læs mere

Fagfestival d. 23.marts 2012

Fagfestival d. 23.marts 2012 Fagfestival d. 23.marts 2012 Udviklingsprojekt Udviklingsterapeut, Inge Hansen Hvilken betydning har fysioterapeutiske ydelser i Akut Sengeafsnit, set i et tværfagligt perspektiv Kolding Sygehus en del

Læs mere

- for praktikdelen af portørernes basisuddannelse

- for praktikdelen af portørernes basisuddannelse Uddannelsesbog - for praktikdelen af portørernes basisuddannelse Navn: CPR.nr.: Adresse: Ansættelsessted: Indholdsfortegnelse FORMÅLET MED PRAKTIKKEN... 2 GENERELT OM PRAKTIKTIDEN... 2 A. GRUNDLÆGGENDE

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Marts 2006

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Marts 2006 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Marts 2006 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Bygning F, Sydvang 1 6400 Sønderborg T 7342 9248 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Pleje af patient med kronisk medicinsk sygdom 44009 Udviklet af: Arne Nielsen og

Læs mere

Velkommen til Hvidovre Hospital

Velkommen til Hvidovre Hospital Vejviser Velkommen til Hvidovre Hospital Hospitalets inddeling Hospitalet er inddelt i fire centre med hver sin farve, som du kan se på oversigtskortene side 7-9 og 11. 4 3 2 1 Hospitalet har fire etager

Læs mere

Strategi for sygeplejen i Neurocentret 2012-2017

Strategi for sygeplejen i Neurocentret 2012-2017 Strategi for sygeplejen i Neurocentret 2012-2017 Baggrund Sygeplejen i Neurocentret ønsker at leve op til Rigshospitalets vision om at være Danmarks internationale hospital. Rigshospitalet har tre hovedopgaver:

Læs mere

Bilag 1: Regionernes redegørelse om sygehusenes praksis i forhold til kønsopdeling på sengestuer

Bilag 1: Regionernes redegørelse om sygehusenes praksis i forhold til kønsopdeling på sengestuer Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 318 Offentligt (02) Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPMBHO Sags nr.: 1400493

Læs mere

Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS)

Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS) Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS) Helle K. Iversen, Apopleksiansvarlig overlæge, forskningslektor, dr. med. Apopleksienheden, Neurologisk afdeling Glostrup Hospital, Københavns Universitet

Læs mere

Palliativt Team Roskilde Sygehus. Sygeplejerske Helle Jensen Okt.2013

Palliativt Team Roskilde Sygehus. Sygeplejerske Helle Jensen Okt.2013 Palliativt Team Roskilde Sygehus Sygeplejerske Helle Jensen Okt.2013 Hvem er Palliativt Team. Vi er en tværfagligt team bestående af: 2 overlæger 4 sygeplejersker, 1 klin. oversygeplejerske 2 fysioterapeuter

Læs mere

Esbønderup Sygehus Helsingør Sygehus

Esbønderup Sygehus Helsingør Sygehus LOHFERT & LOHFERT Esbønderup Helsingør Hillerød Hørsholm Dokumentation Nr. 667 Frederikssund FREDERIKSBORG AMT Sundhedsvision Nordsjælland Supplerende analyse 26.08.2003 Projekt 05.931/03/Notat 18 26.08.2003

Læs mere

Beskrivelse af børneafdeling 17 som klinisk uddannelsessted

Beskrivelse af børneafdeling 17 som klinisk uddannelsessted Beskrivelse af børneafdeling 17 som klinisk uddannelsessted Børneafdeling 17, Næstved Sygehus, Ringstedgade 61, 4700 Næstved, Region Sjælland, Sygehus Syd. Revideret September 2013. 1.0 ORGANISATORISKE

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Forskellige typer ambulant opfølgning -med udgangspunkt i erfaringer fra reumatologien Sygeplejerske, Ph.d., lektor Jette Primdahl

Forskellige typer ambulant opfølgning -med udgangspunkt i erfaringer fra reumatologien Sygeplejerske, Ph.d., lektor Jette Primdahl Forskellige typer ambulant opfølgning -med udgangspunkt i erfaringer fra reumatologien Sygeplejerske, Ph.d., lektor Jette Primdahl Kong Christian X s Gigthospital, Sygehus Sønderjylland og Institut for

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

38% Forsikringspatienter

38% Forsikringspatienter Notat Privathospitalerne i tal Til: Fra: BPK MMM Dansk Erhverv har i en medlemsundersøgelse undersøgt de privathospitaler og klinikker, der hører under Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker.

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning... Forløbsbeskrivelse... SIDE

Indholdsfortegnelse Indledning... Forløbsbeskrivelse... SIDE PROGRAM FOR KOL-PATIENTER, DER INDLÆGGES MED AKUT FORVÆRRING, SAMT PROGRAM FOR FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSE OG AMBULANT BEHANDLING DEL 1: FORLØBSBESKRIVELSE BEHANDLING OG REHABILITERING AF PATIENTER MED

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Afsnit H3 Regionshospitalet Hammel Neurocenter Voldbyvej 15 8450 Hammel Telefon: 78419264 Organisatorisk placering Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Center for Rygkirurgi Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Vores patienter går efter eksperterne Kvalitet gennem specialisering Center for Rygkirurgi er det første

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Herning, Anæstesiologisk Afdeling, Dagkirurgisk Enhed (DKE).

Læs mere

A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL _12_ MODUL

A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL _12_ MODUL Rev 15. juni 2012 GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL _12_

Læs mere

STUDIEPLAN FOR MODUL 12 STUDERENDE. Studietilbud, hvad og hvordan!

STUDIEPLAN FOR MODUL 12 STUDERENDE. Studietilbud, hvad og hvordan! FAM STUDIEPLAN FOR MODUL 12 STUDERENDE Studietilbud, hvad og hvordan! FAM OUH Odense Universitetshospital Udarbejdet af: Tenna Kjær April 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen W

Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen W Sårkursus Maj 2007 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev T 74227722 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk Kursets relevans Udviklingen

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Udfold dit talent VIA University College Dato: 6. april 2015 Generel klinisk studieplan Hospitalsenheden Horsens Medicinsk ambulatorium Modul 12 Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 02-12-2013 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, afsnit 3103/4 Udarbejdet

Læs mere

Velkommen til Akutafdelingen Modtage- og observationsafsnit

Velkommen til Akutafdelingen Modtage- og observationsafsnit Velkommen til Akutafdelingen Modtage- og observationsafsnit Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til... 1 1.0 Organisatoriske forhold på uddannelsesstedet... 3 1.1 Afdelingstype/afsnitstype.... 3 1.2 Fysiske

Læs mere

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 KOL Hjem Igen Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 Lungemedicinsk afdeling Y på Gentofte Hospital har i samarbejde med Ergoterapien &

Læs mere

Kræftpakkeforløb. Kirurgisk afdeling Roskilde - Køge

Kræftpakkeforløb. Kirurgisk afdeling Roskilde - Køge Kræftpakkeforløb Kirurgisk afdeling Roskilde - Køge Kræftpakker Kirurgisk Afdeling Kræft i bugspytkirtlen Kræft i galdegang Kræft i spiserør,mavemund og mavesæk Primær leverkræft Kræft i tyk-og endetarm

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Februar 2011 Generel Klinisk Studieplan Modul 1: Sygepleje, fag og profession Ortopædkirurgisk afdeling. Skade/modtageafsnittet

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Ansættelsessted og postadresse Ortopædkirurgisk afdeling, Regions hospital Horsens, sundvej 30, 8700 Horsens BARSEL TIL 24/8-2014

Ansættelsessted og postadresse Ortopædkirurgisk afdeling, Regions hospital Horsens, sundvej 30, 8700 Horsens BARSEL TIL 24/8-2014 Det Videnskabelige Råd, Videnscenter for ortopædkirurgisk VIDENSCENTER FOR ORTOPÆDKIRURGISK SYGEPLEJE VIDOKS-DK Billede Navn, mail og adresse Pia Kjær Kristensen Pia.kjar.kristense n@horsens.rm.dk Tlf.

Læs mere

Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere?

Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere? Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere? Øget effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos medarbejdere og patienter Strukturelle tiltag

Læs mere

Bygning klar J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

Bygning klar J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D Side 1 af 6 Hjertemedicinsk, etape 2 HJ 2014.10 Flytning af resterende del af Hjerteafdeling, THG til SKS Børneafdeling - etape 1 HJ 2014.12 Eksisterende Børneafdeling samles i bygning L, mens ombygning

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

Ledelse i en forandrings og udviklingsproces

Ledelse i en forandrings og udviklingsproces Ledelse i en forandrings og udviklingsproces Tove Mosegaard, Birgit Haahr Olsen, Jytta Brun Regionshospitalet Hammel Neurocenter FSNS Neurokonference 18. 19. januar 2012 Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Læs mere

Modul 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Infektionsmedicinsk Afdeling Q foretager udredning og behandling af patienter med infektionsmedicinske sygdomme. Afdelingen

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette?

Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette? Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette? november 20134 Sygeplejerske Fysioterapeut Tværprofessionelt x Præsentation Kort

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn

Tidlig opsporing af sygdomstegn Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn Indledning Har du prøvet at komme hjem fra et kursus med rygsækken fuld af ny viden og lyst til at komme tilbage

Læs mere

eportfolio - et samarbejdsredskab Kirsten Nielsen, ph.d.stud., SDU & cand.cur., lektor, sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro, VIA UC

eportfolio - et samarbejdsredskab Kirsten Nielsen, ph.d.stud., SDU & cand.cur., lektor, sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro, VIA UC eportfolio - et samarbejdsredskab 1 Kort om eportfolioens opbygning Anvendelse Betydning for læringsmiljøet Begrundelser for at den er et godt samarbejdsredskab mellem studerende, vejledere & undervisere

Læs mere

en national strategi for kvalitetsudvikling

en national strategi for kvalitetsudvikling Intern audit 67 Det nationale råd for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet har udarbejdet en national strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Det tværgående tema i den nationale strategi er

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Kontaktpersonfunktionen:

Kontaktpersonfunktionen: Psykiatri handler som al lægevidenskab om mennesker. I psykiatrien kommer du ind bag facaden hos mennesket og opdager de mest udfordrende og mest problematiske sider ved vores sind. Men samtidig får du

Læs mere

Dagkirurgisk operation - Skulder

Dagkirurgisk operation - Skulder Patientinformation Dagkirurgisk operation - Skulder - B130 Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 1 2 Dagkirurgisk operation - Skulder Navn... Du bedes møde i afsnit B130... dag den... kl....

Læs mere

AKTIVE PATIENTER FÅR DET BEDRE HURTIGERE

AKTIVE PATIENTER FÅR DET BEDRE HURTIGERE AKTIVE PATIENTER FÅR DET BEDRE HURTIGERE 10 eksempler på hvordan ergoterapeuter og fysioterapeuter kan medvirke til, at patienter bliver mere sunde, selvhjulpne og hurtigere kan udskrives. 10 GODE EKSEMPLER

Læs mere

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2.1. Palliativt Team 2.2. KOL Team og iltsygeplejerske 2.3. ALS Team 2.4. Pædiatrisk tilsyn af handicapinstitutioner 2.5. Mobil Bioanalytiker 2.6. Hjemmedialyse Team 2.7.

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Faxe Kommune Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Kommune Med udgangspunkt i nøgletalsrapporten for aktivitetsbestemt medfinansiering til Social- og Sundhedsudvalget i juni måned er nedenstående

Læs mere