Idébank. Idébank til 2 ugers valgkursus i klinikken på modul 13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idébank. Idébank til 2 ugers valgkursus i klinikken på modul 13"

Transkript

1 Idébank Idébank til 2 ugers valgkursus i klinikken på modul 13 Tema på valgkursus: 1 Patientforløb: Apopleksipatienten i fase 1 og 2 Neurorehabilitering Esbjerg 652 og Grindsted 300 Afdeling/indhold: På afd. 652, Finsensgade 35, Esbjerg i 1 uge herefter på afd. 300 Engparken 1, Grindsted i 1 uge. Patientforløbet fra akut - til rehabiliteringsfasen jf. Referenceprogrammet for apopleksipatienter Sygeplejerskens rolle som leder og koordinator i apopleksi/rehabiliteringsforløbet Ernæring til indlagte i akut fasen, i rehabiliteringsfasen, ved synkebesvær, ved fravær af synkerefleks Inkontinens rehabilitering Mobilisering og lejring jf. ABC koncept Tværfagligt samarbejde med fysio- og ergoterapeuter samt logopæder, neuropsykologer, m.m. Kommunikation med kognitivt skadede patienter, patienter og pårørende i krise, indlæggelse, mål for forløb og udskrivelsessamtaler, kontaktpersonordninger. 2 Patientforløb: KOL patienten Afdeling: FAM Medicinsk og 651 Sydvestjysk Sygehus (SVS), Finsensgade 35, Esbjerg. Stikord til beskrivelsen: Patientforløb, læresituationer, igangværende projekter i relation til forløbet, vejledningsmulighed etc. Akut modtagelse af KOL-patient, herunder sygepleje i den akutte fase Korttidskontakt til den akutte KOL-patient Modtagelse af KOL-patienten i et sengeafsnit Sygepleje til patienten med opblussen i KOL Sygepleje til den kronisk syge KOL-patient Ernæring og patienten med KOL Compliance og patienten med KOL Mestring og patienten med KOL Rehabilitering af KOL-patienten KOL-patienten i hjemmet Det levede liv med KOL-sygdommen Pædagogisk/formidling og KOL-patienter 1

2 3 4 5 Pædagogiske teorier i anvendelse. Afdeling: 240 Akut sygepleje. Afdeling: 240 Den langtidsindlagte patient i en højteknologisk afdeling. Afdeling: 240 Sygepleje til patienten i NIV behandling Sammenhængende patientforløb og KOL-patienten Forebyggelse af indlæggelse og KOL-patienten (igangværende projekt i afdelingen) Tværfaglighed og KOL-patienten. Som udgangspunkt tænkes 1 uges klinik i AMMA (akut medicinsk modtagerafdeling) og 1 uges klinik i lungemedicinsk sengeafsnit. Du vil som udgangspunkt blive tilknyttet en sygeplejerske. Intensiv enhed 240, Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35, Esbjerg. Fokus lægges på klinisk vejledning af sygeplejestuderende eller sygeplejersker i uddannelsesforløb på intensiv enhed. Læringssituationer kan være i den direkte og den indirekte patientpleje. Eksempler kan være planlægning af undervisningsforløb, læringsstile, Kolbs læringscirkel, tretrinsmodellen, Mezirows meningsperspektiv, målrettet kommunikation, supervision. Den studerende kan få vejledning ved en sygeplejerske, der har vejledningsfunktion i enheden. Intensiv enhed 240, Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35, Esbjerg. Der er fokus på hvilke kompetencer, sygeplejersken skal besidde i den akutte sygepleje. Det kan f.eks. være ved modtagelse af patienten, kommunikation med pårørende i krise, handlekompetencer i akut opstået situation på enheden. Læringssituationer kan være mulighed for at følge med på Akut team tilsyn, besøg i LAKK (laboratorium for kliniske og kommunikative færdigheder), deltage i den daglige pleje, drøftelse om akut sygepleje i fremtidens sygehusvæsen. Der kan fås vejledning ved sygeplejersker, der har gennemført Specialuddannelsen i intensiv sygepleje. Intensiv enhed 240, Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35, Esbjerg. Det kan være patienter med f.eks. KOL, som har brug for langvarig respiratorudtrapning eller kritisk syge med i et langvarigt intensivt forløb. Et afsluttet projekt om emnet kan danne baggrund for læresituationer. Her kan nævnes dagbog, kontaktsygeplejerske og døgnrytmeplan. Der kan fås vejledning ved en af sygeplejerskerne fra projektgruppen. Projektrapporten kan rekvireres ved afdelingssygeplejersken. 2

3 6 Patientforløb. Afdeling: Operationsafdeling og opvågning i Grindsted. Afdeling for operation, anæstesi og opvågning, Sydvestjysk Sygehus, Engparken 1, Grindsted. Undersøgelse af patienternes oplevelse af modtagelsen/opholdet i afdelingen i forbindelse med deres operation - i en udelukkende elektiv afdeling, hvor der er fokus på effektivitet/høj produktion Hygiejne på operationsafdelingen i forbindelse med håndtering af sterilt gods. Afdeling: OP Grindsted Kvalitetsudvikling. Afdeling: FAM Medicinsk Mødet med pårørende i den akutte situation. Afdeling: FAM Medicinsk Per Petersson kan tilbyde vejledning efter aftale. Operationsafdelingen, Sydvestjysk Sygehus, Engparken 1, Grindsted. Undersøgelse af evidens for de forskellige procedurer i forhold til korrekt hygiejnisk håndtering af sterilt gods. Lene Rask kan tilbyde vejledningstimer efter aftale. FAM Medicinsk, SVS, Finsensgade 35, Esbjerg. Vi arbejder i øjeblikket med kvalitetsudvikling bl.a. gennem den danske kvalitetsmodel og vi er blevet akkrediteret i Afdelingen har en meget velfungerende gruppe der arbejder med instrukser. FAM Medicinsk, SVS, Finsensgade 35, Esbjerg. Den pårørende i den akutte situation med meget kort forløb og evt. kritiske forløb. Bruger vi de pårørende som en ressource eller er de til besvær? FAM Medicinsk, SVS, Finsensgade 35, Esbjerg. 10 Samarbejdet med primærsektor. Afdeling: FAM Medicinsk I afdelingen er der et meget tæt samarbejde med den primære sektor. Det er et samarbejde som vi i øjeblikket arbejder på at optimere, blandt andet via SAMBO aftalen. Det er vigtigt, at samarbejdet fungerer godt i de korte pt. forløb, vi har i afdelingen. Gynækologisk og øre/næse/hals operationsenhed, Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35, Esbjerg Hygiejne og sterilteknik Afdeling: Op 141/143 Smertebehandling til ortopædkirurgiske patienter Afdeling: Esbjerg Hygiejne og sterilteknikker. En studerende vejledes af en sygeplejerske, der er hygiejneansvarlig. Eksempler på læringssituationer: Kirurgisk håndvask, klargøring af operationsstue, fremstilling til diverse operationer, træning af den studerendes sterile teknikker ved eksempelvis sårskift og anlæggelse af KAD. Ortopædkirurgisk afdeling, Finsensgade 35, Esbjerg. Temaet kan belyses ud fra forskellige vinkler. Der vil være mulighed for enten at tage udgangspunkt i et patientforløb f.eks. den traumatiske patient, skulder patient, knæ og hofte alloplastikker. Eller at fordybe sig i 3

4 den generelle smertebehandling f.eks. smerteanamnese, måling/scoring af smerter, smertetyper, set fra et patient eller personale synspunkt. Læring kan foregå f.eks. via observation, deltagelse i plejen, samtaler med patienter og personale samt ressource personer på området. Lige nu har afdelingerne fokus på smerteanamnese, scoring, dokumentation og inddragelse af patienter. Vejledningsmuligheder: start og slut samtale med Jane Birkebæk, samt samtaler/vejledning evt. med anden ressource person undervejs i forløbet afhængig af den studerendes behov. Ortopædkirurgisk afdeling, Engparken 1, Grindsted. Det accelererede patientforløb er velbeskrevet, fra den ambulante forundersøgelse, ambulant patient seminar, indlæggelsen og til det ambulante efterforløb. 13 Accelererede patientforløb: Knæ og hoftealloplastikker Afdeling: Grindsted Temaet kan belyses ud fra forskellige vinkler. Læring kan foregå f.eks. via observation, deltagelse i plejen, samtaler med patienter og personale samt ressource personer på området. Der vil være mulighed for at deltage i hele patientforløb. 14 Præ- og postoperativ sygepleje til ortopædkirurgiske patienter. Afdeling: Esbjerg Afdelingen arbejder kontinuerlig med kvalitetsudvikling af forløbene set i forhold til nyeste evidens på området. Vejledningsmuligheder: start og slut samtale med Jane Birkebæk, samt daglig vejledning af anden sygeplejerske i afdelingen. Ortopædkirurgisk afdeling, Finsensgade 35, Esbjerg. Temaet er meget bredt, med mulighed for at fordybe sig i et specifikt område relateret til det præ, - og postoperative pleje. F.eks. faste, ernæring, mobilisering, smertebehandling, obstipation, information og patientsikkerhed. Læring kan foregå f.eks. via observation, deltagelse i plejen, samtaler med patienter og personale samt ressourcepersoner på området. Der vil være mulighed for at deltage i hele patientforløb. Afdelingen arbejder kontinuerlig med kvalitetsudvikling af forløbene. Vejledningsmuligheder: Start- og slutsamtale med Jane Birkebæk, samt samtaler/vejledning evt. med anden ressourceperson undervejs i forløbet afhængig af den studerendes behov. 4

5 15 Udgået Ortopædkirurgisk afdeling, Finsensgade 35, Esbjerg. 16 Patientforløb: Hoftenære frakturer. Afdeling: Esbjerg eller Grindsted Patientforløb omkring hoftenærer frakturer er velbeskrevet, fra ankomsten til sygehuset, indlæggelsesforløbet og udskrivelsen. Forløbene monitoreres i RKKP(Regionens Kliniske Kvalitets Program) og udvikles således kontinuerligt. Temaet kan belyses ud fra forskellige vinkler, efter den studerendes ønske. Læring kan foregå f.eks. via observation, deltagelse i plejen, samtaler med patienter, pårørende og personale samt ressource personer på området. Der vil være mulighed for at deltage i hele patientforløb. Vejledningsmuligheder: start og slut samtale med Jane Birkebæk, samt samtaler/vejledning evt. med anden ressource person undervejs i forløbet afhængig af den studerendes behov. Øre, næse, halsafdelingen ( ) Finsensgade 35, 6700 Esbjerg Sammedagskirurgiske forløb 17 Afdeling: Esbjerg 18 Udgået Tendensen i sundhedsvæsnet viser at indlæggelsestiden bliver kortere. I afdeling 263 er ca. 75 % af indlæggelserne sammedagskirurgiske forløb. Det er hurtige forløb hvor fokus er på kommunikation og inddragelse af patienten. Temaet kan belyses ud fra forskellige vinkler efter dit ønske. Læring kan foregå f.eks. via observation, samtaler med patienter og personale samt ressource personer på området. Der vil være mulighed for at deltage i hele patientforløb, herunder den ambulante forundersøgelse. Vejledningsmuligheder: start og slut samtale med Jane Birkebæk, samt samtaler/vejledning evt. med anden ressource person undervejs i forløbet afhængig af den studerendes behov. Medicinsk gastroenterologisk ambulatorium, Finsensgade 35. (indgang via hovedindgangen). 19 Patientforløb. Afdeling: Med.gastroenterologisk amb. Emner der kunne være muligt at arbejde med er: At leve med en kronisk sygdom Forhold der har indflydelse på patient compliance ved en kronisk sygdom Korttidskontakt Sygeplejerskens rolle i et gastroenterologisk ambulatorium Patientens mestring af egen sygdom. 5

6 20 Patientforløb. Afdeling: Brystkirurgisk Klinik Der er mulighed for at deltage i patienternes lægekonsultationer, som foregår uden deltagelse af sygeplejerske. Lægens arbejde er her at undersøge, diagnosticere og iværksætte yderligere undersøgelser eller behandlinger. Muligheden er også at deltage i sygeplejekonsultationer, hvor sygeplejersken giver behandling mod kronisk tarmbetændelse eller tilbyder patienter med kronisk tarmbetændelse samtale. 2 gange om året arrangeres patientskole som også ville være en mulighed at lave observationer og undersøgelser af. Det forventes, at der laves en forventningssamtale ved opstart med afklaring af læringsaktiviteter og planlægning af perioden. I forhold til denne planlægning vil der blive planlagt, hvem den daglige vejleder vil være. Brystkirurgisk Klinik, Hvalen, Haraldsgade 7A, Esbjerg. Emner der kunne være muligt at arbejde med er: Jeg er rask men alvorlig syg Tværfagligt samarbejde i et mammaekirurgisk ambulatorium Sygeplejerskens arbejde i et mammaekirurgisk ambulatorium Korttidskontakt kommunikation Kriseintervention Læresituationerne vil eks. kunne finde sted i forbindelse med samtaler/konsultationer. Arbejde i ambulatoriet har i øjeblikket stor fokus på at møde patienten, der hvor patienten er og tage udgangspunkt der. Desuden er der fokus på: Overholdelse af ventetider Kræftplanen Udvikling af sygeplejen Den Danske Kvalitets Model Det forventes, at der laves en forventningssamtale ved opstart med afklaring af læringsaktiviteter og planlægning af perioden. I forhold til denne planlægning vil der blive planlagt, hvem den daglige vejleder vil være. 21 Patientforløb i kirurgisk Kirurgisk ambulatorium, Finsensgade 35, Esbjerg. 6

7 ambulatorium. Afdeling: 636 (indgang via hovedindgangen). Emner der kunne være muligt at arbejde med er: 22 Patientforløb i kirurgisk ambulatorium Afdeling: 636 Korttidskontakt Den svære samtale Sygepleje til kræftpatienter Selvstændig sygeplejeambulatorium (parenkymkirurgi, urologi, plastikkirurgi). Sygepleje til patienter med sår v. sårsygeplejersker Sygepleje til pt. med inkontinens (pt. med uretralkateter, topkateter) Patientforløb indenfor plastikkirurgi (plastikoperationer i lokalanalgesi) 48 timers pt. forløb (malignt melanom, rectumcancer, coloncancer, prostatacancer, nyrecancer, testikelcancer) Patientforløb indenfor karkirurgi Sygeplejerskens arbejde i kirurgisk ambulatorium Accelererede patientforløb indenfor kolo/rectal kirurgi. Læresituationerne vil eks. kunne finde sted ved at følge patienten gennem ambulatoriebesøget, at observere sygeplejerskens kontakt og kommunikation med patienten, samtaler med patienten, samt at følge sygeplejersken i hendes daglige arbejde med patienterne. Patientforløbene sker i et tværfagligt samarbejde mellem lægen og sygeplejersken. Endvidere er det også muligt at følge sygeplejersken i hendes daglige arbejde i sygeplejeambulatorium. Det forventes, at der laves en forventningssamtale ved opstart med afklaring af læringsaktiviteter og planlægning af perioden. I forhold til denne planlægning vil der blive planlagt, hvem den daglige vejleder vil være. Kirurgisk ambulatorium, Engparken 1, Grindsted. Emner der kunne være muligt at arbejde med er: Korttidskontakt Den svære samtale Sygepleje til kræftpatienter 48 timers pt. forløb (malignt melanom, rectumcancer, coloncancer) Sygeplejerskens arbejde i kirurgisk ambulatorium Accelererede patientforløb indenfor kolo/rectal kirurgi 7

8 Sygepleje til patient med Diabetes Mellitus. Afdeling: 552 Sygepleje og patienten med osteoporose, Afdeling:552 Sygepleje og adipositas. Afdeling:552 Accelererede patientforløb indenfor plastikkirurgi Patientforløb indenfor plastikkirurgi (plastikoperationer i lokalanalgesi). Læresituationerne vil eks. kunne finde sted ved at følge patienten gennem ambulatoriebesøget, at observere sygeplejerskens kontakt og kommunikation med patienten, samtaler med patienten, samt at følge sygeplejersken i hendes daglige arbejde med patienterne. Patientforløbene sker i et tværfagligt samarbejde mellem lægen og sygeplejersken. Endvidere er det også muligt at følge sygeplejersken i hendes daglige arbejde i sygeplejeambulatorium. Det forventes, at der laves en forventningssamtale ved opstart med afklaring af læringsaktiviteter og planlægning af perioden. I forhold til denne planlægning vil der blive planlagt, hvem den daglige vejleder vil være. Diabetesambulatoriet afdeling 552, Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35, Esbjerg. Vejledningsforløb ved Type 1 diabetesdebut Vejledningsforløb ved Type 2 diabetesdebut Vejledningstilbud ved dysregulation Vejledning ved døgntryksmåling Sygepleje i forhold til modtagelse af patienter i lægeambulatoriet Tværfagligt samarbejde Kommunikation Sundhedspædagogik. Diabetesambulatoriet afdeling 552, Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35, Esbjerg. Sygepleje og scanning i forhold til osteoporose Vejledning i at undgå forværring af osteoporose Sygepleje i forbindelse med behandling herunder infusion Korttidskontakt til ambulante patienter Kommunikation Tværfagligt samarbejde. Diabetesambulatoriet afdeling 552, Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35, Esbjerg. Vægttabsforløb med den adipøse patient Motivation Korttidskontakt og etablering af tillid 8

9 26 27 Patientforløb i børneambulatoriet. Afdeling:643 Patientforløb i gynækologisk ambulatorium,. Afdeling:638 Adipositas skole forud for operation Følge patienten igennem forløbet præ-, per og postoperativt Vejledningsforløb ved diætisten Kommunikation Tværfagligt samarbejde. Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35, Esbjerg. Emner det vil være muligt at arbejde med: Legen i sygeplejen Korttidskontakt Sygeplejeambulatorium Kronisk syge børn Børns mestring Forældre til kronisk syge børn Forældres mestring Tillid Magtanvendelse Det nonverbale sprog Formidling Compliance Læringssituationer kan eksempelvis være: Modtagelse af barn/forældre. Sygeplejekonsultationer. Konsultationer i lægeambulatorium. Udførelse af undersøgelser. Legens anvendelse i sygeplejen ex. i kontakten med barnet, ved undersøgelser, hospitalsklovn. Sundhedspædagogik ex. ved information og vejledning. Kontakt, tillid, observation, information og kommunikation på kort tid. Ambulatoriet har i øjeblikket meget fokus på: Kvalitet. Fremtidig projekt omkring adipositas. Vejledningsmulighed: Det forventes, at der laves en forventningssamtale ved opstart med afklaring af læringsaktiviteter og planlægning af perioden. I forhold til denne planlægning vil der blive planlagt, hvem den daglige vejleder vil være. Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35, Esbjerg. Emner det vil være muligt at arbejde med: Mestring af kronisk sygdom Sygeplejeambulatorier 9

10 28 Patientforløb på børneafdelingen. Afdeling: 640 Kontinens klinik Korttidskontakt Obstetrisk ultralyd Seksualitet Anden etnisk baggrund Etik. Læringssituationer kan eksempelvis være: Sygeplejekonsultationer. Konsultationer i lægeambulatorium. Udførelse af undersøgelser. Sundhedspædagogik ex. ved information og vejledning. Kontakt, tillid, observation, information og kommunikation på kort tid. Obstetrisk ultralyd: Etik, kommunikation, fra glæde til sorg, den svære samtale. Vejledningsmulighed: Det forventes, at der laves en forventningssamtale ved opstart med afklaring af læringsaktiviteter og planlægning af perioden. I forhold til denne planlægning vil der blive planlagt, hvem den daglige vejleder vil være. Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35, Esbjerg. Emner det vil være muligt at arbejde med: Legen i sygeplejen Modtagelse af det akutte barn Kronisk syge børn Børns mestring Forældre til kronisk syge børn Forældres mestring Sundhedspædagogik Læringssituationer kan eksempelvis være: Modtagelse af barn/forældre, observationer. Legens anvendelse i sygeplejen ex i kontakten med barnet, ved undersøgelser, hospitalsklovn. Anvendelse af sundhedspædagogik ex. ved information og vejledning. Vejledningsmulighed: Det forventes, at der laves en forventningssamtale ved opstart med afklaring af læringsaktiviteter og planlægning af perioden. I forhold til denne planlægning vil der blive planlagt, hvem den daglige vejleder vil være. 29 Patientforløb i sygeplejeambulatoriet for Gastroenterologisk afdeling 252, sygeplejestomi ambulatorium, Finsensgade 35, Esbjerg (indgang via 10

11 stomipatienter. Afdeling: 252 hovedindgangen). Emner der kunne være muligt at arbejde med er: At leve med stomi Sygeplejerskens arbejde i stomiambulatoriet. Læresituationerne vil kunne finde sted ved at følge ambulatoriesygeplejersken i hendes arbejde ved patienten: Her er det muligt at deltage i den første individuelle samtale med patienten, som skal have stomi. Denne samtale indeholder bl.a. snak om, hvilke konsekvenser operationer vil få på patientens fremtidige liv og egen kropsopfattelse. Årsagen til at patienten skal have stomi vil også være et emne, der berøres i samtalen. Det vil også være muligt at møde den nyopererede patient, som lige har fået anlagt stomi. Sygeplejen i forhold til at have stomi, overvejelser i forhold til materialevalg. En oplagt mulighed er det at følge den samme patient gennem flere dage, - fra indlæggelse til udskrivelse. Det er også muligt at deltage i kontrolbesøg i ambulatoriet efter udskrivelse. At studere selvstændigt både i samtale med patienten og ved at læse/søge teori vil også være en mulighed. Der er 2 stomi -sygeplejersker tilknyttet ambulatoriet og det vil være muligt at følge Hanne eller Anna i tidsrummet fra kl Arbejdet i ambulatoriet har i øjeblikket stor fokus på udarbejdelse af instrukser, samt arbejdet i forhold til Den Danske Kvalitetsmodel. Sygehuset skal akkrediteres i Det forventes, at der laves en forventningssamtale ved opstart med afklaring af læringsaktiviteter og planlægning af perioden. I forhold til denne planlægning vil der blive planlagt, hvem den daglige vejleder vil være. 30 Sygepleje til patienter, der skal oplæres i subkutan injektionsteknik Afdeling: Reumatologisk amb. Reumatologisk ambulatorium. Mulighed for samtale med både patienter, pårørende og sygeplejersker. 11

12 Mulighed for selv at prøve og udvikle sygepleje til patienter, der skal oplæres i subkutan injektionsteknik. 31 Patientforløb fra DVT-ambulatoriet til AK-klinikken. Afdeling: DVT amb. og AK klinikken DVT-ambulatoriet og AK-klinikken på SVS. Mulighed for samtale med patienter, pårørende og sygeplejersker omkring patientforløbene. Mulighed for vejledning af sygeplejerske med interesse i patientvejledning og motivation. 32 Den traumatiserede patient. Afdeling: FAM Kirurgisk FAM Kirurgisk, SVS, Finsensgade 35, Esbjerg. Modtagelse af den traumatiserede pt. ud fra ABCDE principperne. 12

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Ortopædkirurgisk Afdeling i Hospitalsenheden Vest er samlet på. Ortopædkirurgisk Afdeling består af: Afsnit O normeret

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. Afdeling 300. Region Sjælland, Sygehus Syd, Nykøbing F sygehus

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. Afdeling 300. Region Sjælland, Sygehus Syd, Nykøbing F sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Afdeling 300 Region Sjælland, Sygehus Syd, Nykøbing F sygehus Udarbejdet November 2008 af HJNN og JNT, revideret Oktober 2011 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Organisatoriske

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering, Øre-Næse-Hals Afdelingen., Nørrebrogade 44, bygning 10, 1. sal. Afdeling H består at et sengeafsnit og et operationsafsnit

Læs mere

Modul 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Infektionsmedicinsk Afdeling Q foretager udredning og behandling af patienter med infektionsmedicinske sygdomme. Afdelingen

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Medicinsk Afdeling Afsnit B77

Praktikstedsbeskrivelse Medicinsk Afdeling Afsnit B77 Praktikstedsbeskrivelse Medicinsk Afdeling Afsnit B77 Oktober 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Præsentation af Sygehus Nord... 3 1.1 Sygehus Nord... 3 1.2 Vision for Roskilde sygehus... 3 1.3 Specialefordeling

Læs mere

Modul: 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Modul: 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland. Hospitalsenheden Vest. Regionshospitalet i Herning. Kirurgisk afdeling. Sengeafsnit A1 og A2. Kirurgisk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Geriatrisk afdeling (G) er en del af og er beliggende på 2 matrikler henholdsvis på P.P. Ørumsgade og på Tage Hansens

Læs mere

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Det kliniske undervisningssteds sygeplejefaglige, og organisatoriske grundlag, rammer og vilkår, Undervisningsstedets navn og adresse: Herlev Hospital

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Udfold dit talent VIA University College Dato: 6. april 2015 Generel klinisk studieplan Hospitalsenheden Horsens Medicinsk ambulatorium Modul 12 Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde

Læs mere

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2 Klinik Medicin Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Klinik Medicin...2 1.1 Syn på læring... 2 1.2 Rammer

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering består af Voksenintensiv (3 grupper), Børneintensiv, Hjerteopvågning, Opvågning (lunge, kar, urologi), Præparation, Operations-

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Social og sundhedsassistent elever 1.- 2. og 3. praktik

Social og sundhedsassistent elever 1.- 2. og 3. praktik Social og sundhedsassistent uddannelsen Uddannelsesmappe Praktik 1A & 1B Social og sundhedsassistent elever 1.- 2. og 3. praktik Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk afdeling T Odense Universitetshospital Region

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Pædiatrisk Ambulatorium Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Pædiatrisk Ambulatorium Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Pædiatrisk Ambulatorium Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling Revideret 15. juli 2011 Mentor Jeanette Jørgensen Klinisk vejleder Charlotte Dietz Tlf. 56514750 Mail: chdt@regionsjaelland.dk

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA)

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA) Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA) Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 12 For akutsengeafsnit, ASA Herning

Generel Klinisk Studieplan for modul 12 For akutsengeafsnit, ASA Herning Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 12 For akutsengeafsnit, ASA Herning Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Februar 2011 Generel Klinisk Studieplan Modul 1: Sygepleje, fag og profession Ortopædkirurgisk afdeling. Skade/modtageafsnittet

Læs mere

Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling.

Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Gerontopsykiatrien er placeret på AUH Risskov og er organisatorisk en del af afdeling M, Afdeling for organiske psykiske

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Tand- mund- og kæbekirurgisk Afdeling, er landets største afdeling indenfor specialet. Afdelingen fungerer i et tæt samarbejde

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Geriatrisk afdeling, G er en del af og er beliggende på 2 matrikler henholdsvis på P.P. Ørumsgade og på Tage Hansens Gade.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit bestående

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk/Endokrinologisk afd. 13 Jan 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 11 MODUL GENERELLE KRITERIER

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Neurologisk-Afdeling Roskilde Sygehus Side 1! af! 40 Indholdfortegnelse: 1.1 Mission for Sygehus Roskilde og Køge 4 1.1 Mission for Sygehus Roskilde og Køge 4 1.2 Værdigrundlag

Læs mere

REGION SJÆLLAND NÆSTVED SYGEHUS BARSELSAFSNITTET Beskrivelse af klinisk uddannelsessted

REGION SJÆLLAND NÆSTVED SYGEHUS BARSELSAFSNITTET Beskrivelse af klinisk uddannelsessted REGION SJÆLLAND NÆSTVED SYGEHUS BARSELSAFSNITTET Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Ansvarlig klinisk underviser Nanna Winkel nwi@regionsjaelland.dk Region Sjælland, Næstved sygehus Barselsafsnittet

Læs mere

Beskrivelse af klinisk. uddannelses sted. for sygeplejestuderende

Beskrivelse af klinisk. uddannelses sted. for sygeplejestuderende Beskrivelse af klinisk uddannelses sted for sygeplejestuderende på Øjenafdelingen Roskilde Sygehus December 2014 Indhold Præsentation af klinisk uddannelsessted... 3 Organisation og ledelsen i Øjenafdelingen...

Læs mere

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler 1. Navn på det kliniske undervisningssted og dets kontaktpersoner Hospitalspsykiatri og hospitalsbaseret distriktspsykiatri.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Horsens Kommune har ca. 80.000 indbyggere. Af de 80.000 bliver ca. 5.000 serviceret af ældreområdet fordelt på brugere,

Læs mere