Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen"

Transkript

1 Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen

2 Håndbog til elever Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos:Colourbox Vordingborg Kommune Valdemarsgade Vordingborg Tlf

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Uddannelsen til Pædagogisk Assistent Introduktion til Vordingborg Kommune Prøvetid Tavshedspligt Sygdom - Fravær - Ferie I skoletiden I praktikken Praktikken Forventninger til eleven Arbejdstider Arbejdstider i specialpraktikken Information Løn Transportudgifter Ferie Kontaktoplysninger:

4 1. Indledning Formålet med denne håndbog er at præsentere de overordnede forhold som ansat pædagogisk assistent elev i Vordingborg Kommune, samt at give svar på nogle af de spørgsmål og udfordringer, der kan dukke op i praktikken. Håndbogen er udarbejdet, som er et opslagsværk og arbejdsredskab målrettet til eleverne. Den skal medvirke til at sikre et godt uddannelses- og praktikforløb for alle parter. 2. Uddannelsen til Pædagogisk Assistent Optagelse til uddannelsen Pædagogisk Assistent sker for tiden ved henvendelse og ansøgning til Social- og Sundhedsskolen i Næstved eller Nykøbing F. Et antal elever på Pædagogisk Assistentuddannelsen ansættes i Vordingborg Kommune efter forudgående kompetencevurdering og ansættelsessamtale. Der indgås en uddannelseskontrakt med Afdeling for Dagtilbud i Vordingborg Kommune, hvor Dagtilbudschefen har det overordnede ansvar. Uddannelsen varer 2 år og 3½ måneder og er en uddannelse, der veksler mellem skole- og praktikperioder. Skoleperioderne foregår på Social- og Sundhedsskolerne i Nykøbing F. eller Næstved og praktikforløbene i Vordingborg Kommunes Dagtilbud, SFO er eller specialtilbud til børn og voksne. Pædagogisk Assistent elevens kontaktperson i uddannelsesforløbet er Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard, Afdeling for Dagtilbud, Telefon , mail: 3. Introduktion til Vordingborg Kommune Forud for elevens start på skolen holder Afdeling for Dagtilbud et introduktionsmøde med alle nystartede elever vedrørende følgende punkter: Præsentation af kontaktpersoner Ansættelsesforhold Forventninger til ansatte i Vordingborg Kommune Skole/praktik Spørgsmål Aflevere straffeattest, underskrive uddannelseskontrakt etc. 4. Prøvetid Eleven har 3 måneders prøvetid, som starter den dag, vedkommende begynder 1. praktikperiode. Eleven kan i denne periode opsiges med 14 dages varsel, hvis det vurderes, at vedkommende ikke kan følge det faglige niveau, ikke har de personlige kompetencer som forventes eller i øvrigt ikke vurderes egnet. Ligeledes kan ansættelsesforholdet ophæves, hvis eleven ikke opfylder sine forpligtelser. I disse tilfælde skal Afdeling for Dagtilbud involveres i god tid, inden prøvetiden udløber. I øvrigt kan eleven opsige uddannelseskontrakten under hele uddannelsen. 4

5 5. Tavshedspligt Eleven er omfattet af tavshedspligt i forhold til fortrolige oplysninger, som vedkommende stifter bekendtskab med under uddannelsen og specielt i praktikken. Regler om tavshedspligt er omfattet forvaltningsloven og straffeloven. Tavshedspligten bortfalder ikke ved uddannelsens ophør. 6. Sygdom - Fravær - Ferie 6.1. I skoletiden Mens eleven går i skole, skal vedkommende sygemelde sig inden kl til Helle Rasmussen i Afdeling for Dagtilbud T og SOSU-skolen. Raskmelding skal ske sidste sygedag til Helle Rasmussen i Afdeling for Dagtilbud og SOSU-skolen. Ved for meget fravær anvender skolen sin fraværsprocedure, og Afdeling for Dagtilbud bliver orienteret. SOSU-skolen kan ikke bevillige omsorgsdage/tjenestefrihed, dermed skal kontaktpersonen i Afdeling for Dagtilbud kontaktes. Ulovligt fravær på skolen opgøres hver måned bagudrettet af Afdeling for Dagtilbud, og der vil blive foretaget løntræk. Ved gentagne løntræk kan det få konsekvenser for ansættelsesforholdet og eleven kaldes til samtale hos Afdeling for Dagtilbud. Al elvens ferie der bliver afholdt på skolen SKAL eleven maile til Inden feriens start. Den administrative konsulent vil jævnligt ajourføre ferieindberetningen I praktikken I praktikken sker sygemelding til praktikstedet, så tidligt som muligt inden mødetidspunktet. Eleven raskmelder sig den sidste sygedag til praktikstedet. Eleven skal orienteres om praktiskstedets procedure for syge- og raskmeldinger. Ved for meget fravær i praktikken og skolen jf. Vordingborg Kommunes fraværspolitik, indkalder Afdeling for Dagtilbud eller leder i praktikken til fraværssamtale. Lederen af praktikstedet godkender ferie, omsorgsdage og kan bevillige tjenestefrihed i praktikperioden. Ulovligt fravær på praktikstedet opgøres hver måned bagudrettet af Afdeling for Dagtilbud, og der vil blive foretaget løntræk. Ved gentagne løntræk kan det få konsekvenser for ansættelsesforholdet og eleven kaldes til samtale hos Afdeling for Dagtilbud. Al elvens ferie der er godkendt i praktikken SKAL eleven maile til Inden feriens start. Den administrative konsulent vil jævnligt ajourføre ferieindberetningen. 7. Praktikken Under uddannelsen er eleven i praktik i 2 længere forløb i henholdsvis normal og specialområdet. Eleven afleverer prioriterede ønsker om praktikpladser i forhold til hvilken type praktik vedkommende ønsker for det aktuelle område 1. praktik på normalområdet og 2. praktik på specialområdet. Praktikken sker i Vordingborg Kommunes Dagtilbud, SFO og specialtilbud til børn og voksne. Vordingborg Kommunes kontaktperson placerer eleven på baggrund af vedkommendes ønsker, og skolen meddeler eleven hvilken praktikplads eleven er blevet tildelt. Når eleven har fået oplyst dens praktiksted, skal vedkommende kontakte praktikstedet og aftale: 5

6 Besøg med gensidig præsentation Mødeplan - arbejdstid Etc. Eleven tilknyttes en praktikvejleder, som sammen med praktikstedets leder, er ansvarlig for praktikkens planlægning, arbejdstider, arbejdsopgaver, vejledning af eleven med henblik på at nå de opstillede uddannelsesmål, og for at praktikken evalueres og bedømmes. I hver praktikperiode holdes løbende vejledning, en forventningssamtale, midtvejsevaluering samt vejledende slutevaluering (1. praktik) og slutevaluering (2. praktik) med hjælpeskema Forventninger til eleven Når eleven er i praktik, forventes det, at denne indgår aktivt i arbejdsstedets daglige opgaver. Som elev under uddannelse forventes det, at man er nysgerrig, undrende, spørger, reflekterer og forholder sig til det, man ser, hører og oplever på praktikstedet. Det er vigtigt, at man er åben for dialog, udvikling og konstruktiv kritik og bidrager med egne ressourcer, kompetencer og erfaringer 7.2. Arbejdstider Eleven er ansat 37 timer om ugen, hvor vedkommende skal arbejde 33 timer efter aftale med praktikstedet. Derudover har eleven 4 timer til forberedelse, fordybelse, refleksion etc. Der kan forventes arbejdstider i normalpraktikken mandag til torsdag fra og fredag Arbejdstider i specialpraktikken Specialpraktikken foregår oftest på døgninstitutioner, og her må eleven påregne at have skiftende vagter dag, aften, weekend samt på helligdage. Praktikken kan også foregå i Aktivitetshuset tilknyttet døgninstitutionen, på Kompetencecenter Kalvehave eller Vordingborg Sociale Virksomhed. Der vil her være tale om dagvagter typisk kl , og som regel kun på hverdage. 8. Information 8.1. Løn Eleven er ansat efter PMF/FOA s overenskomst for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter, kapitel 4. Læs mere på Der betales månedsløn bagud, som indsættes på elevens Nem Konto Transportudgifter I skoleperioder er der mulighed for tilskud til transportudgifter mellem skole og hjem, hvis den samlede skolevej fra bopæl til skole og retur er mindst 20 km. Der gives ikke tilskud til transportudgifter i praktikperioder. Udgifter til transport kan trækkes fra i SKAT efter gældende lovgivning. Ansøgningsskema med vejledning og regler fås på skolens kontor Ferie Eleven følger de særlige bestemmelser i ferieloven, som beskriver vedkommendes rettigheder. Social- og Sundhedsskolen har fastlagt ferieperioder for eleven under hele uddannelsesforløbet. Den resterende ferie afholdes i praktikperioderne efter aftale med lederen af institutionen. 6

7 De overordnede regler i ferielovens 42 beskriver de særlige ferieregler for elever:. Er eleven ansat inden d 1. juli, har denne ret til 6 ugers betalt ferie i indeværende ferieår (1. maj 30. april) Er eleven ansat 1. juli og derefter, har denne ret til 6 ugers ferie uden løn i indeværende ferieår, dog med ret til 1 uges ferie med løn, hvis institutionen holder tvungen lukket i indeværende ferieår. Eleven udfylder tro og love erklæring i forhold til optjent ferie inden uddannelsens start og sender kopi af feriekort til lønsagsbehandleren i HR. 7

8 9. Kontaktoplysninger: Social- og Sundhedsskolen i Nykøbing F. Praktikkonsulent Lena Marianne Madsen Vestenborg Alle Nykøbing F tlf mail: Social- og Sundhedsskolen i Næstved. Praktikkonsulent Lene Møller Madsen Troensevej Næstved tlf Mail: Normalpraktikken: Afdeling for Dagtilbud Pædagogisk Konsulent og praktikansvarlig Charlotte Skovgaard M mail: Administrativ Konsulent Helle Rasmussen Dir. tlf mail: Specialpraktikken: Bo og Naboskab, Vordingborg Kontorassistent Heidi Egtved Wiese Dir. tlf mail: Leder Birgit Hansen Dir. Tlf mail: HR afdelingen Løn konsulent Signe Markussen Dir. tlf mail: Personalekonsulent Lisbeth Olsen Dir. Tlf mail: 8

Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige. Ind. Februar 2014.

Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige. Ind. Februar 2014. Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige Ind Februar 2014 Børn og Unge Indholdsfortegnelse l Generel information Indledning... 3 Uddannelsen til

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA)

Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Værd at vide som elev i Faxe Kommune August 2014 Indhold Uddannelsen 3 Prøvetid 3 Praktik og evaluering

Læs mere

Vejledning. Social- og sundhedsassistentelevers ansættelses- og uddannelsesvilkår

Vejledning. Social- og sundhedsassistentelevers ansættelses- og uddannelsesvilkår Vejledning Social- og sundhedsassistentelevers ansættelses- og uddannelsesvilkår Kommuner/Region Hovedstaden Vejledningen henvender sig til ledere og medarbejdere med ansvar for uddannelse af social- og

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse PAU 2010 PAU Pædagogisk Assistentuddannelse Vejle Kommune Skolegade 1 7100 Vejle Kommune Indledning Velkommen som elev på uddannelsen som pædagogisk assistent i Vejle Kommune, hvor vi ønsker at sikre den

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Institutionspjece Januar 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om den

Læs mere

Praktikhåndbog Vejledning i forhold til praktikforløb for sosu-elever knyttet til UC Diakonissestiftelsen

Praktikhåndbog Vejledning i forhold til praktikforløb for sosu-elever knyttet til UC Diakonissestiftelsen Praktikhåndbog Vejledning i forhold til praktikforløb for sosu-elever knyttet til UC Diakonissestiftelsen Vejledningen har fokus på forhold, der er direkte knyttet til elever fra UC Diakonissestiftelsen

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA)

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Værd at vide som praktiksted Juli 2015 Indhold Uddannelsen 3 Prøvetid 3 Praktik og evaluering 3 Arbejdstidsplanlægning

Læs mere

Indholdsfortegnelse - 1 -

Indholdsfortegnelse - 1 - Indholdsfortegnelse Fakta om kommunen... 2 Visioner og værdigrundlag... 2 Center for Skole og Dagtilbud... 2 Vigtige telefonnumre i Center for Skole og Dagtilbud... 2 Den gode praktik... 2 Optagelse...

Læs mere

Social & Sundhed. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsesmateriale, februar 2009. Dokumentnr. 515 728

Social & Sundhed. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsesmateriale, februar 2009. Dokumentnr. 515 728 Social & Sundhed 1 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Ældreområdets organisation og struktur side 5 Lovgrundlag side 5-6 Nøgletal side 6 Visioner, overordnede mål og værdier på ældreområdet side 6-7 Praktikuddannelsen

Læs mere

Elevmappe Trin 1: social- og sundhedsuddannelsen

Elevmappe Trin 1: social- og sundhedsuddannelsen Elevmappe Trin 1: social- og sundhedsuddannelsen Februar 2014 Velkommen Billund Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Elevmappen er din, og vi forventer, at du bruger den, så

Læs mere

SSH Elevmateriale TRIN 1 - Godkendt 01.05.2014 Side 1 af 47

SSH Elevmateriale TRIN 1 - Godkendt 01.05.2014 Side 1 af 47 SSH Elevmateriale TRIN 1 - Godkendt 01.05.2014 Side 1 af 47 Velkommen Esbjerg Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Elevmappen er din, og vi forventer, at du bruger den, så du

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Elevbog for SSH og SSA elever i Faxe Kommune August 2014

Elevbog for SSH og SSA elever i Faxe Kommune August 2014 Elevbog for SSH og SSA elever i Faxe Kommune August 2014 Side 1 af 11 Indhold 1. Organisationsbeskrivelse 2. Faxe Kommunes vision, værdier og mål 3. Beskrivelse af praktiksteder på plejeområdet og omsorgsområdet

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Kapitel 1 - Indledning

Kapitel 1 - Indledning D EN KOMMUNALE ELEVVE J L EDNING Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 - Indledning... 3 Kapitel 2 Dimensionering og optagelse... 5 Kapitel 3 Etablering af uddannelsesaftalen... 9 Kapitel

Læs mere

Cykel... 21 Cykelhjelm... 21 Ferie... 22 Fordybelsestid... 22 Fravær... 22 Frokost... 22 Graviditet... 23 Helligdage... 23 Hygiejne... 23 ID-kort...

Cykel... 21 Cykelhjelm... 21 Ferie... 22 Fordybelsestid... 22 Fravær... 22 Frokost... 22 Graviditet... 23 Helligdage... 23 Hygiejne... 23 ID-kort... Indholdsfortegnelse Praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedshjælperuddannelsen i Lejre Kommune... 4 Præsentation af lejre Kommune... 5 Center for Velfærd og Omsorg (CVO)... 6 Forebyggelse og hjælp

Læs mere

PraktikCenter Viborg Håndbog 2015

PraktikCenter Viborg Håndbog 2015 PraktikCenter Viborg Håndbog 2015 1 Indhold Indledning................................. 3 Skoleaftale................................. 3 Uddannelsens varighed og indhold.................... 3 Varighed.........................................

Læs mere

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik Erhvervsskolen Nordsjælland Håndbog for elever i Esnords skolepraktik 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD SIDE VELKOMMEN TIL SKOLEPRAKTIKKEN PÅ ESNORD 3 Nyttige adresser og kontaktpersoner

Læs mere

Praktikuddannelsesplan for Social og sundhedsassistentelever

Praktikuddannelsesplan for Social og sundhedsassistentelever Uddannelsesområdet Sundhed og omsorg Torvet 3 8500 Grenå Praktikuddannelsesplan for Social og sundhedsassistentelever Uddannelseskoordinator Line Kristensen Østergade 36 8500 Grenå Tlf. 8959 2120 Mail

Læs mere

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik Erhvervsskolen Nordsjælland Håndbog for elever i Esnords skolepraktik 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD SIDE VELKOMMEN TIL SKOLEPRAKTIKKEN PÅ ESNORD 3 Nyttige adresser og kontaktpersoner

Læs mere

Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev.

Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Vejen Kommune elevmateriale SOSU- TRIN 1 Juni 2015 0 1 Velkommen Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Uddannelsesmaterialet er din, og vi forventer, at du bruger den, så

Læs mere

Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev.

Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. 1 Velkommen Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Uddannelsesmaterialet er din, og vi forventer, at du bruger den, så du er orienteret om praktikken samt løn, - og ansættelsesforhold.

Læs mere

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Lægesekretærelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, som lægesekretærelev på Hospitalsenhed

Læs mere

Ansættelse af elever

Ansættelse af elever Gode råd om Ansættelse af elever Det er en dejlig udfordring at uddanne elever, men det er nødvendigt at kende det regelsæt, der regulerer, hvordan elever skal ansættes og hvilke vilkår, de må arbejde

Læs mere

Praktikbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1.

Praktikbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1. Praktikbeskrivelse Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1. Januar 2015 1 2 Indholdsfortegnelse Vigtige telefonnumre i Center for Ældre og Handicap... 5 Forord.... 6 Fakta om Fredensborg Kommune...

Læs mere

Information til dig om skolepraktik

Information til dig om skolepraktik Information til dig om skolepraktik Klejnsmed Praktikkoblingen Til dig der har bestået grundforløbet indenfor Produktion og Udvikling - men mangler en læreplads Praktikkoblingen er navnet på en virksomhed,

Læs mere

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole Den jydske Haandværkerskole Skolepraktikelev DjH Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser, til elever der efter grundforløb ikke har fået en uddannelsesaftale. Udgave 2 / 2011 www.hadstents.dk

Læs mere

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere