SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSE i en forebyggende og sundhedsfremmende kontekst.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSE i en forebyggende og sundhedsfremmende kontekst."

Transkript

1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSE i en forebyggende og sundhedsfremmende kontekst. På WHO s generalforsamling i 1998 vedtog medlemslandene herunder Danmark en verdenssundhedsdeklaration omhandlende sundhed for alle i det 21. århundrede. Alle lande havde som mål både regionalt som lokalt at forbedre folks sundhed og velbefindende. I WHO s definition forstås sundhed som en tilstand af fysisk, psykisk og socialt velbefindende og ikke blot fravær af sygdom og skader hos det enkelte menneske jf. Sundhed i det 21.århundrede, dansk sygeplejeråd Verdenssundhedsdeklaration medførte at regeringen i Danmark udarbejdede en folkesundhedsprogram for Der var et behov for at styrke den forebyggende indsats, idet den danske folkesundhed ikke udviklede sig tilfredsstillende og sundheden var ikke ligeligt fordelt. Et tværgående forebyggelsesprogram til forbedring af folkesundheden blev iværksat og fokus var på forebyggelse og en øgning af middellevetiden. Programmet blev revideret i 2001 og nye nationale mål og strategier blev udfærdiget i et nyt nationalt program Sund hele livet, der løber indtil Her lægges der vægt på flere gode leveår for alle i alle aldre og at det er en fælles opgave og et fælles ansvar at forbedre danskernes sundhed (2) Det overordnede mål er flere gode leveår for alle i alle aldre Middellevetiden skal øges markant Antallet af år med god livskvalitet skal øges Den sociale ulighed i sundhed skal reduceres mest muligt. Der er i folkesundhedsprogrammet lagt op til indsats på 3 niveauer 1. Forebyggelse og sundhedsfremme 2. Egen indsats 3. Patientrådgivning, -støtte, - rehabilitering. Målgrupperne Gravide Unge Udsatte voksne Ældre

2 Langvarigt syge Som virkemidler for folkesundhedsprogrammet opstilledes nedenstående punkter Sundhedspolitikker på alle niveauer Nye ydelser som rehabiliteringsprogrammer, vejledning ved overvægt, hjertesygdom m.m. Implementering og udvikling: forebyggelsesaftaler, evalueringer Professionalisering: Uddannelse, anvendelsesorienteret forskning, kliniske retningslinjer, handlingsplaner for bestemte temaer, vejledninger for god forebyggelsespraksis. De 8 folkesygdomme 1. Aldersdiabetes 2. Cancersygdomme 3. Hjerte-karsygdom 4. Osteoporose 5. Muskel- og skeletlidelser 6. Overfølsomhedssygdomme (astma og allergiske sygdomme). 7. Psykiske lidelser 8. Kronisk obstruktiv lungesygdomme Langt hovedparten af de udførende opgaver vedrørende sundhedsfremme og forebyggelse er henlagt ud til regioner og kommuner, som en del af den daglige drift. (3) Ifølge befolkningsfremskrivelse fra Danmarks Statistik (tabel 1, figur1) stiger andelen af 70+ årige i Danmark. Det vil forventeligt udløse en øget efterspørgsel efter ydelser inden for pleje og omsorg af ældre Figur 1: Befolkningsfremskrivning 2008 for hele landet efter alder og tid, 2008 (1) år år år 90+ år

3 Tabel 1: Befolkningsfremskrivning 2008 for hele landet efter alder og tid, 2008 (1) Alder år år år år total I de internationale mål og strategier for folkesundheden (2) lægges der vægt på at indsatsen ikke kun skal handle om levetid, men lige så vigtigt kvaliteten af de resterende leveår. Til livskvalitet hører et godt fysisk og psykisk velbefindende. De nationale mål og strategiers virkeliggørelse er således afhængig af regioner og kommuners prioritering af sundhed og forebyggelse. Vejle Kommune har derfor en vigtig rolle i forhold til at prioritere arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme i den faglige tilgang til såvel borgere som medarbejdere. En sundhedsfremmende og forebyggende indsats bliver altafgørende i den fremtidige indsats til ældre. I denne sammenhæng er en god indsats til de ældre mere end kærlig pleje og det at yde omsorg. Al forståelsen af forebyggelse og sundhedsfremmende indsats starter allerede i rekrutteringen og uddannelsen af vores fremtidige kolleger. Vejle Kommune og Social- og sundhedsskolen i Fredericia er indgået i et samarbejde om at skabe en ny tilgang til det at uddanne social- og sundhedshjælpere i Vejle. Der er forsøgt skabt et uddannelsesinitiativ, hvor forebyggelse og sundhedsfremme er grundtanken og integreres i alle fag og tiltag. Dette i såvel teori og praksis. Der er hermed taget udgangspunkt i et af virkemidlerne for folkesundhedsprogrammer nemlig virkemidlet professionalisering. Uddannelsen tilrettelægges med en tæt vekslen mellem teori og praktik, så eleverne tidligt møder teorien i praksis hos borgerne i praktikken, hvor den sundhedsfremmende og forebyggende indsats er en del af praksis. Derved får eleven oplevelser og egen praktisk erfaring at hæfte sin

4 teoretiske forståelse på, det giver større mening og relevans i det, der skal læres, såvel i teori som i praktik. Eleverne skal have en uddannelse præget af et godt læringsmiljø, hvor livsglæde kan vokse og hvor ansvaret for egen sundhed udvikles. Dertil kommer at de skal have mulighed for at styrke sundhedsfremme for sig selv med henblik på følelse af livsmod, livsglæde og fornemmelse af overskud i hverdagen. Sundhedsfremme er det, eleven gør sammen med, - ikke for borgerne, så også borgerne får mulighed for at finde mening i situationen og opleve livsmod og livsglæde. I forhold til sit kommende arbejde med borgeren skal eleven lære at bistå med at mobilisere det overskud, der gør folk robuste overfor dagligdagens og livets stressorer. Undervisningen starter med fokus på egen sundhed og sundhedsprofil med henblik på, at den enkelte elev bliver bedre til at reflektere over egen sundhedsadfærd i relation til sit professionelle virke. I sundhedsfremmearbejdet fokuseres der på sundhed frem for sygdom. Her ses eksempelvis på elevens forståelse af sundhedsbegrebet og dens betydning for den enkelte borgers liv gennem større refleksion over elevens egen sundhedsforståelse og adfærd skabes basis for at kunne observere borgerens adfærd og sundhedsforståelse og dermed sammen med borgeren kunne planlægge sundhedstiltag. Eleven skal her være opmærksom på den enkelte borgers ressourcer samt handle- og mestringskompetencer. Eleven skal uddannes til at tænke systematisk i forebyggelse og sundhedsfremme i alle tiltag i forhold til den enkelte borger. Dette i såvel teori og praksis. Et klassisk eksempel herpå: HANDLING Hr. Hansen skal klæde sig på. Han kan selv med let personalestøtte men det tager tid. TEORETISK BAGVEDLIGGENDE FORSTÅELSESRAMME Ved at Hr. Hansen for lov til at gøre mest muligt selv vedligeholdes færdigheder og tab af færdigheder forebygges. Alene ved den fysiske anstrengelse belastes Hr. Hansen tæt på max. og får alene ved påklædning trænet sin kondition, blodcirkulation, bevægelighed og balance. Selve påklædningen har således mere end det formål at bevare Hr. Hansens integritet, men også et egentligt forebyggende og sundhedsfremmende sigte. Basal kropsforståelse og sygdomslære giver eleven forståelse for vigtigheden heraf. PRAKSIS Her kobles teori med praksis og eleven lærer at planlægge sit besøg og hjælpen så det Hr. Hansen skal have hjælp til ligger i starten af besøget. Ved at Hr. Hansen selv kan fortsætte efter at eleven er gået sikrer at han får lov til at gøre det han kan selv, og uden at eleven er nødt til at tage over for at kunne nå de andre besøg og opgaver.

5 Gennem vekselvirkning mellem teori og praksis opøver eleven færdigheder i at observere og handle på observationer i et forebyggende og sundhedsfremmende perspektiv.

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhedspolitik 2014 2018 Sundhed i sammenhæng Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhe Forord Forord udarbejdes efter endt høring, således der også kan takkes for bidrag mv. Af Anny Winther Borgmester

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Sundhedspolitik Lemvig Kommune

Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik for Lemvig Kommune Forord Lemvig Kommunes sundhedspolitik er en del af kommunens planstrategi og skal danne grundlag for kommunens planlægning af sundhedsrelaterede

Læs mere

Vordingborg Kommunes Sundhedspolitik

Vordingborg Kommunes Sundhedspolitik Vordingborg Kommunes Sundhedspolitik Indhold Anbefalinger for kost, rygning, alkohol og motion (KRAM)...1 Vision...2 Sundhedspolitikkens opbygning...2 Baggrund...2 Overordnede mål og principper...3 Beskrivelse

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Bilag 1: Udkast til Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-14 Længe Leve København Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011 2014 UDKAST INDHOLD 1. FORORD S. 3 2. LÆNGE LEVE KØBENHAVN S. 4 3. FRA VISION

Læs mere

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm?

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm? Sundhedspolitik 1. Forord Sundhedspolitikken udgør fundamentet for Hørsholm Kommuners visioner og mål samt for de konkrete indsatser for borgernes fysiske såvel som psykiske velbefindende. Vi har kortlagt

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

Muligheder og begrænsninger i Sundhedsfremme på arbejdspladsen

Muligheder og begrænsninger i Sundhedsfremme på arbejdspladsen Muligheder og begrænsninger i Sundhedsfremme på arbejdspladsen Master i Sundhedspædagogik Modul 4 Sundhedspolitik og sundhedspædagogik i Et settingperspektiv Lisbeth Kern Hansen Lisbeth Kern Hansen sundhedsfremme

Læs mere

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST Sundhedspolitik 2011-2014 Sundhedspolitik 2011-2014 SUND i Nyborg Nyborg Kommune Maj 2011 Forside: Colourbox Tryk: Nyborg Kommune Oplag: 150 1. udgave Kontaktoplysninger: Sundhedsafdelingen,

Læs mere

Sundhedspolitik. Svendborg Kommune

Sundhedspolitik. Svendborg Kommune Sundhedspolitik Svendborg Kommune UDKAST TIL SUNDHEDSPOLITIK VERSION 16, AF 09.03.07 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Vision... 2 Overordnede mål og principper... 2 Politiske strategier... 4 Politik er

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2007-10

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2007-10 Sundhedspolitik Skive Kommune 2007-10 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning:...3 1.1 Skive Kommune har følgende definition af sundhed:...3 2. Sundhedstilstanden i Skive Kommune...4 2.1 Sundhedsprofilen

Læs mere

Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10

Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Regeringen September 2002 Sund hele livet - de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Regeringen September 2002

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Sundhed og trivsel for alle

Sundhed og trivsel for alle Sundhed og trivsel for alle SUNDHEDSPOLITIK FOR BORGERNE I KOLDING KOMMUNE 2011-2014 OV1_Kvadrat_RØD 1 Indhold SUNDHEDSPOLITIK Forord... 3 1 Sundhed og trivsel for alle i Kolding Kommune... 4 2 Sådan har

Læs mere

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Vedtaget af Byrådet den 31. august 2011 Indhold Forord.... 3 Forord - Forebyggelsesudvalget....4 Indledning....6 Værdier...8 Målsætninger....9 Principper for arbejdet

Læs mere

Sundhedspædagogik for ældre i grupper

Sundhedspædagogik for ældre i grupper Sundhedspædagogik for ældre i grupper Health Education for elderly people in groups Afgangsprojekt udarbejdet af Lisa Jensen Vejleder Annette Larsen Sygeplejerske, Med. Uddannelsesansvarlig - Studieunit

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED Det skal være nemt at vælge det sunde ! Fakta om Slagelse Kommune Der er 76.949 borgere fordelt på følgende aldersgrupper: 17.085 i alderen 0-17 år 41.834 i alderen 18-59

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Sundhedspolitik 2013-2016

Frederikshavn Kommune. Sundhedspolitik 2013-2016 Frederikshavn Kommune Sundhedspolitik 2013-2016 5 6 8 14 15 16 17 20 27 Forord Sundhed er mange ting Hvordan har vi det i Frederikshavn Kommune? Andre udfordringer Involvering Eksterne samarbejdspartnere

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk Sundhedspolitik Skive Kommune 2011-2014 www.skive.dk Forord Skive Byråd besluttede i 2009, at sundhed skal være et af to prioriterede fokusområder, der skal tænkes ind i alle grene af kommunens virke.

Læs mere

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune 2013 Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune I det følgende præsenteres Norddjurs Kommunes sundhedspolitik. Sundhedspolitikken er en overordnet paraply for sundhedsindsatsen i Norddjurs Kommune i de kommende

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik 1 Sundheden skal frem i Holbæk Kommune Sundhed er med til at skabe livskvalitet. Når du er sund og rask, kan du bedre leve dit liv fuldt ud. Du kan

Læs mere

2020-sundhedsplan for Tårnby Kommune

2020-sundhedsplan for Tårnby Kommune 2020-sundhedsplan for Tårnby Kommune Danmarks sundhedsvæsen er under kolossalt pres. Udfordringen med at få styr på udgifterne og samtidig imødegå den stigende efterspørgsel efter sundhedsydelser er en

Læs mere

Sundhedspolitik 2011-2015

Sundhedspolitik 2011-2015 Sundhedspolitik 2011-2015 Sundhedsafdelingen FORORD Lemvig Kommunes sundhedspolitik er en del af kommunens planstrategi, hvis vision bl.a. er: Udvikling skal baseres på vækst, bæredygtighed og sundhed

Læs mere

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder Indhold De nye opgaver Kommunen kan og skal gøre en forskel Folkesygdomme skal forebygges Borgerne skal have tilbud Sundhed er skævt fordelt Sundhed går på

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Folkesundhedsprogram for Færøerne FORORD RESUMÉ INDLEDNING 1. RISIKOFAKTORER I FORBINDELSE MED FOLKESUNDHED RISIKOFAKTORER FOLKESYGDOMME Beskrivelse

Folkesundhedsprogram for Færøerne FORORD RESUMÉ INDLEDNING 1. RISIKOFAKTORER I FORBINDELSE MED FOLKESUNDHED RISIKOFAKTORER FOLKESYGDOMME Beskrivelse Folkesundhedsprogram for Færøerne FORORD RESUMÉ INDLEDNING 1. RISIKOFAKTORER I FORBINDELSE MED FOLKESUNDHED RISIKOFAKTORER FOLKESYGDOMME Beskrivelse af folkesygdomme Aldersdiabetes (type 2 diabetes) Kræft

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Sunde børn lærer bedre

Sunde børn lærer bedre Sunde børn lærer bedre Hvordan sundhed kan bidrage til, at alle børn trives og bliver så dygtige, som de kan Øget samarbejde for at fremme elevernes læring, sundhed og trivsel Marts 2015 2 Sunde børn lærer

Læs mere