Bilag 1: Nuværende og forslag til nye serviceniveauer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1: Nuværende og forslag til nye serviceniveauer"

Transkript

1 Bilag 1: Nuværende og forslag til nye serviceniveauer Bilaget er opdelt i tre dele: 1. Børn & Skole/Social & Arbejdsmarked: Kørsel til specialskoler, specialklasser, fritidsinstitutioner, specialtilbud under Ungdomsskolen samt uddannelses- og beskæftigelsestilbud for unge/voksne 2. Børn & Skole: Kørsel til udebørnehave 3. Sundhed, Kultur og Omsorg: Aktivitets- og genoptræningskørsel 1. Børn & Skole/ Social & Arbejdsmarked Kørsel til specialskoler, specialklasser, fritidsinstitutioner, specialtilbud under Ungdomsskolen samt uddannelses- og beskæftigelsestilbud for unge/voksne KØRETID Køretiden må ikke overstige 60 minutter, medmindre andet er aftalt. For passagerer, hvor afstanden mellem afhentningsadresse og destination er mindst 24 km. i fugleflugtslinje, må køretiden ikke overstige 75 minutter. For øvrige passagerer må køretiden ikke overstige 60 minutter, medmindre andet er aftalt. En udvidelse af køretiden for de borgere, der bor mindst 24 km. fra deres destination skal tilgodese, at det i dag i praksis er svært og nogle gange umuligt for leverandørerne at køre borgeren mellem hjem og destination inden for den nuværende fastlagte køretid. Udvidelsen vil dermed give leverandørerne en øget sikkerhed og fleksibilitet i deres planlægning. I praksis forventes en udvidelse af køretiden at berøre meget få borgere; og borgere, som af særlige årsager ikke kan benytte sig af et lokalt tilbud, men som i stedet skal benytte et specialiseret tilbud, som ligger langt fra hjemmet. I juni 2016 blev i alt 15 borgere kørt til/fra institutioner under Børn & Skole/Social & Arbejdsmarked, hvor afstanden mellem hjem og destination var mindst 24 km. Det skal desuden understreges, at køretiden er en 1

2 1. Børn & Skole/ Social & Arbejdsmarked Kørsel til specialskoler, specialklasser, fritidsinstitutioner, specialtilbud under Ungdomsskolen samt uddannelses- og beskæftigelsestilbud for unge/voksne maksimal køretid, således at de berørte borgere ikke nødvendigvis i praksis vil opleve en køretid på 75 minutter. VENTETID FØR VENTETID EFTER For kørsel af elever til specialklasser og specialskoler gælder, at eleverne skal ankomme 5 til 10 minutter før ringetid. I forbindelse med hjemkørsel skal vognen være ankommet 5 minutter før ringetid/den aftalte tid, så eleverne kan stige på hurtigst muligt og hjemkørslen påbegyndes senest 5 minutter efter ringetid/den aftalte tid. Justeringen vil således betyde en mere realistisk beskrivelse af vilkårene for kørslen samtidig med, at et fåtal af borgere vil opleve et anderledes serviceniveau end i dag. Idet få borgere i dag bor mindst 24 km. fra deres destination, er det uvist, hvor stor en betydning justeringen vil have på priserne for kørslen. Det er dog muligt, at leverandørernes øgede sikkerhed og fleksibilitet i planlægningen i sig selv vil afspejle sig i et generelt lavere prisniveau. [Uændret]. - [Uændret]. - FAST CHAUFFØR Leverandøren skal sikre, at der er tilknyttet en fast chaufførstab på en fast chauffør og maksimalt to faste afløsere på de enkelte delaftaler Leverandøren skal tilstræbe, at det er de samme chauffører, der udfører kørslen på de enkelte ruter (ud- og hjemkørsel betragtes som to ruter). Hvis nødvendigt, kan institution eller ordregivers kørselskontor kræve, at der anvendes fast chauffør på hver rute ved befordring af specifikke borgere, ligesom der skal være op til to faste afløsere Fast chauffør til samtlige kørsler sætter meget stramme bindinger på leverandørernes kørsel og vanskeliggør effektivisering/optimering af kørslen. Det er desuden i praksis ikke muligt at sikre fast chauffør på alle ruter; særligt i forbindelse med kørsel til aflastning, skiftende adresser og anden ad hoc kørsel. Det vil fortsat være muligt at visitere de borgere, der har behov for det, til fast chauffør. Det forventes, at der i praksis ofte vil være et fast 2

3 1. Børn & Skole/ Social & Arbejdsmarked Kørsel til specialskoler, specialklasser, fritidsinstitutioner, specialtilbud under Ungdomsskolen samt uddannelses- og beskæftigelsestilbud for unge/voksne KLAR I HJEMMET INDEN AFGANG HJÆLP FRA BOLIG TIL BIL HJÆLP FRA TIL BIL HJÆLPE- MIDLER KØRSEL TIL FLERE ADRESSER Passageren skal være parat til aftalt tidspunkt. Chauffører skal hjælpe passageren ind/ud af vogn/hjem efter behov. Passageren afhentes/afleveres ved kantstenen, medmindre andet er aftalt. Chaufføren må ikke afsætte passageren, uden at passageren bliver overladt til en anden voksens opsyn Chauffører skal hjælpe passageren ind/ud af vogn/hjem/destination efter behov. Chauffører skal håndtere hjælpemidler ind/ud af vogn/hjem efter behov. Chauffører må kun afsætte passageren på aftalte bestemmelsessteder og tider. Kørsel er fra folkeregisteradresse til/fra destination, med mindre andet er aftalt. Nogle elever køres til mor/far efter tilknyttet befordring af disse borgere. Det er i disse tilfælde leverandørens ansvar at præsentere passagerer for deres normale chauffør(er). Ved udskiftning af chauffør, søges ny chauffør indarbejdet inden skiftet. Passageren skal være klar på hjemadressen til den aftalte tid. chaufførteam tilknyttet til enkelte ruter, således at mange borgere alligevel vil møde de samme chauffører. - 3

4 1. Børn & Skole/ Social & Arbejdsmarked Kørsel til specialskoler, specialklasser, fritidsinstitutioner, specialtilbud under Ungdomsskolen samt uddannelses- og beskæftigelsestilbud for unge/voksne fast plan. Nogle elever har kørsel til/fra aflastning og/eller plejefamilier. LEDSAGER Ja, hvis visiteret. [Uændret] SOLO- Ja, hvis visiteret. [Uændret] KØRSEL FAST SÆDE Intet krav [Uændret] SAM- KØRSEL Passagerer må som udgangspunkt kun samkøre med andre passagerer inden for samme delaftale. Det vil sige, at passagerer som udgangspunkt samkører med passagerer fra få andre institutioner, som geografisk ligger tæt. Specialklasseelever kan således heller ikke som udgangspunkt samkøre med specialskoleelever. Samkørsel af passagerer fra forskellige delaftaler skal aftales med Kørselskontoret. Passagerer må frit samkøres mellem delaftale 1-7 (specialskoler, specialklasser, fritidsinstitutioner og specialtilbud under ungdomsskolen). Derudover kan der frit samkøres inden for de enkelte delaftaler. Kun efter særlig aftale med Kørselskontoret, kan der samkøres med de øvrige delaftaler. Leverandøren skal være indforstået med, at enkelte passagerer kun kan køre med passagerer til/fra samme destination. I den kommende kontraktperiode gives leverandørerne bedre muligheder for at samkøre passagerer på tværs af institutioner. Formålet er at understøtte leverandørernes kørselsoptimering og dermed en forventeligt lavere pris. Det vil fortsat ikke være muligt at samkøre passagerer på tværs af målgrupper, med mindre det i den konkrete situation aftales med kommunens kørselskontor. Det er eksempelvis fortsat ikke muligt at samkøre ældre og skoleelever. Der åbnes dog op for, at specialklasseelever og specialskoleelever kan samkøre. Kommunen forbeholder sig ret til at beslutte, at nogle passagerer kun kan køre med andre passagerer fra samme institution. I praksis er det sandsynligt, at der ikke vil være nævneværdig forskel fra nu i de passagerer, der samkøres, idet det fortsat må forventes at være mest optimalt for leverandøren at samkøre passagerer inden for det samme geografiske område. Videre rammer for samkørsel kan dog risikere at påvirke passagerernes gennemsnitlige køretid i forhold til den nuværende, idet leverandører i højere grad kan pakke 4

5 1. Børn & Skole/ Social & Arbejdsmarked Kørsel til specialskoler, specialklasser, fritidsinstitutioner, specialtilbud under Ungdomsskolen samt uddannelses- og beskæftigelsestilbud for unge/voksne deres vogne med passagerer fra forskellige destinationer. Passagerens køretid vil dog aldrig kunne overstige den ovenfor fastsatte maksimale køretid. 5

6 2. Børn & Skole Kørsel til udebørnehave KØRETID VENTETID FØR VENTETID EFTER FAST CHAUFFØR KLAR I HJEMMET INDEN AFGANG HJÆLP FRA BOLIG TIL BIL HJÆLP FRA TIL BIL HJÆLPEMID LER KØRSEL TIL FLERE ADRESSER [Intet krav] Passagererne skal køre direkte vej fra/til afhentningsadresse til/fra destination - - Leverandøren skal sikre, at der er tilknyttet en fast chaufførstab på en fast chauffør og maksimalt to faste afløsere på de enkelte delaftaler [Uændret] Vognen skal være ankommet til det aftalte tidspunkt. Leverandøren skal tilstræbe, at det er de samme chauffører, der udfører kørslen på de enkelte ruter (ud- og hjemkørsel betragtes som to ruter). Der er ikke stillet særligt krav om køretid, men chaufføren må ikke samkøre med øvrige delaftaler. Samtidigt stilles der krav til, at vognen skal være ankommet til det aftalte tidspunkt. Det må på den baggrund forventes, at chaufføren kører direkte fra afgangsdestination til ankomstdestination. Fast chauffør til samtlige kørsler sætter meget stramme bindinger på leverandørernes kørsel og vanskeliggør effektivisering/optimering af kørslen. Det er desuden i praksis ikke muligt at sikre fast chauffør på alle ruter. Det forventes, at der i praksis ofte vil være et fast chaufførteam tilknyttet til enkelte ruter. 6

7 2. Børn & Skole Kørsel til udebørnehave LEDSAGER - - SOLO- - - KØRSEL FAST SÆDE - - SAMKØRSEL - For delaftale 11 er samkørsel med andre delaftaler ikke mulig. 7

8 3. Sundhed, Kultur & Omsorg Aktivitets- og genoptræningskørsel KØRETID Aktivitetscenterkørsel: Køretiden må ikke overstige 40 minutter, medmindre andet er aftalt. Kørsel til genoptræning på Randers Sundhedscenter og Regionshospitalet: Køretiden må ikke overstige 30 minutter, medmindre andet er aftalt Aktivitetscenterkørsel: For passagerer, hvor afstanden mellem afhentningsadresse og destination er mindst 24 km. i fugleflugtslinje, må køretiden ikke overstige 55 minutter. For øvrige passagerer må køretiden ikke overstige 40 minutter, medmindre andet er aftalt. Kørsel til genoptræning på Randers Sundhedscenter og Regionshospitalet: For passagerer, hvor afstanden mellem afhentningsadresse og destination er mindst 24 km. i fugleflugtslinje, må køretiden ikke overstige 45 minutter. For øvrige passagerer må køretiden ikke overstige 30 minutter, medmindre andet er aftalt. En udvidelse af køretiden for de borgere, der bor mindst 24 km. fra deres destination skal tilgodese, at det i praksis er svært og nogle gange umuligt for leverandørerne at køre borgeren mellem hjem og destination inden for den nuværende fastlagte køretid. Udvidelsen vil dermed give leverandørerne en øget sikkerhed og fleksibilitet i deres planlægning. I praksis forventes en udvidelse af køretiden at berøre meget få borgere; og borgere, som af særlige årsager ikke kan benytte sig af et lokalt tilbud, men som i stedet skal benytte et specialiseret tilbud, som ligger langt fra hjemmet. I juni 2016 blev i alt fire borgere kørt til/fra aktivitetscentre, hvor afstanden mellem hjem og destination var mindst 24 km. Ingen borgere blev i juni 2016 kørt til/fra Sundhedscentret og Regionshospitalet, hvor afstanden var mindst 24 km (i august og september 2016 har der i alt været to borgere/måned). Det skal desuden understreges, at køretiden er en maksimal køretid, således at de berørte borgere ikke nødvendigvis i praksis vil opleve en køretid på henholdsvis 55 og 45 minutter. Justeringen vil således betyde en mere realistisk beskrivelse af vilkårene for kørslen samtidig med, at et fåtal af borgere vil opleve et anderledes serviceniveau end i dag. Idet få borgere i dag bor mindst 24 km. fra deres destination, er 8

9 3. Sundhed, Kultur & Omsorg Aktivitets- og genoptræningskørsel det uvist, hvor stor en betydning justeringen vil have på priserne for kørslen. Det er dog muligt, at leverandørernes øgede sikkerhed og fleksibilitet i planlægningen i sig selv vil afspejle sig i et generelt lavere prisniveau. VENTETID FØR VENTETID EFTER Passageren skal være på aktivitetscentret til det aftalte mødetidspunkt. Ingen nævneværdig ventetid. [Uændret]. - I forbindelse med hjemkørsel skal vognen være ankommet til den aftalte tid. - FAST CHAUFFØR Leverandøren skal sikre, at der er tilknyttet en fast chaufførstab på en fast chauffør og maksimalt to faste afløsere på de enkelte delaftaler Leverandøren skal tilstræbe, at det er de samme chauffører, der udfører kørslen på de enkelte ruter (ud- og hjemkørsel betragtes som to ruter). Hvis nødvendigt, kan institution eller ordregivers kørselskontor kræve, at der anvendes fast chauffør på hver rute ved befordring af specifikke borgere, ligesom der skal være op til to faste afløsere tilknyttet befordring af disse borgere. Det er i disse tilfælde leverandørens ansvar at præsentere passagerer for deres normale chauffør(er). Fast chauffør til samtlige kørsler sætter meget stramme bindinger på leverandørernes kørsel og vanskeliggør effektivisering/optimering af kørslen. Det er desuden i praksis ikke muligt at sikre fast chauffør på alle ruter; særligt i forbindelse med kørsel til aflastning, skiftende adresser og anden ad hoc kørsel. Det vil fortsat være muligt at visitere de borgere, der har behov for det, til fast chauffør. Det forventes, at der i praksis ofte vil være et fast chaufførteam tilknyttet til enkelte ruter, således at mange borgere alligevel vil møde de samme chauffører. KLAR I HJEMMET INDEN AFGANG [Intet krav]. Hovedreglen er, at det generelt er vigtigt, at borgerne er parate til afhentning til det aftalte tidspunkt. Dette betyder, at borgeren skal være Ved udskiftning af chauffør, søges ny chauffør indarbejdet inden skiftet. Passageren skal være klar på hjemadressen til den aftalte tid - 9

10 3. Sundhed, Kultur & Omsorg Aktivitets- og genoptræningskørsel parat til at tage overtøj på og have fundet sin nøgle, når vognen ankommer til hjemmet. Borgerne skal være parate til afhentning hjemme 30 min. før mødetid på aktivitetscentre og Randers Sundhedscenter. HJÆLP FRA BOLIG TIL BIL HJÆLP FRA TIL BIL HJÆLPE- MIDLER KØRSEL TIL FLERE ADRESSER Hvis nogle borgere på grund af ændrede kørselsmønstre eller andet skal være parate tidligere end 30 min. før mødetid på aktivitetscentret, håndteres dette via individuelle aftaler mellem aktivitetscenter/sundhedscentret og leverandør. Chauffører skal hjælpe passageren ind/ud af vogn/hjem efter behov. Passageren afhentes/afleveres ved kantstenen, medmindre andet er aftalt. Chaufføren skal som udgangspunkt hente/bringe passageren i aktivitetscentrets forhal, foyer eller lign. Chauffører skal håndtere hjælpemidler ind/ud af vogn/hjem efter behov. Chauffører må kun afsætte passageren på aftalte bestemmelsessteder og tider Kørsel er fra folkeregisteradresse til destination, med mindre andet er aftalt. Chaufføren skal hjælpe med at - hente/bringe passageren i aktivitetscentrets forhal, foyer eller lignende. Nogle borgere køres mellem aflastningstilbud og træning. LEDSAGER [Intet krav] Ja, hvis visiteret. - 10

11 3. Sundhed, Kultur & Omsorg Aktivitets- og genoptræningskørsel SOLO- Ja, hvis visiteret. KØRSEL FAST SÆDE Intet krav SAM- KØRSEL Passagerer må som udgangspunkt kun samkøre med andre passagerer inden for samme delaftale. Aktivitets- og genoptræningsområdet er i dag opdelt i tre delaftaler, baseret på organiseringen af opgaverne på området i henholdsvis områdes Syd, Vest og Nord. Det er således i dag kun muligt at samkøre ældre borgere til aktivitetscentre med andre ældre borgere til aktivitetscentre inden for samme område. Borgere til specialiseret genoptræning på Regionshospitalet eller Sundhedscentret kan samkøre med ældre borgere til aktivitetscentre inden for område Syd. Ovenfor nævnte passagerer kan ikke samkøres med øvrige borgergrupper. Samkørsel af passagerer fra forskellige delaftaler skal aftales med Kørselskontoret. Passagerer må som udgangspunkt kun samkøre med andre passagerer inden for samme aftale, med mindre andet aftales med Kørselskontoret. Leverandøren skal være indforstået med, at enkelte passagerer kun kan køre med passagerer til/fra samme destination. I den kommende kontraktperiode gives leverandørerne bedre muligheder for at samkøre passagerer på tværs af institutioner. Formålet er at understøtte leverandørernes kørselsoptimering og dermed en forventeligt lavere pris. Det vil fortsat ikke være muligt at samkøre passagerer på tværs af målgrupper, med mindre det i den konkrete situation aftales med kommunens kørselskontor. Det er eksempelvis fortsat ikke muligt at samkøre ældre og skoleelever. Der åbnes dog op for, at ældre borgere til aktivitetscentre kan samkøre med hinanden uanset hvilket område, henholdsvis Syd, Vest og Nord, borgeren er tilknyttet. Desuden kan alle ældre borgere til aktivitetscentre samkøres med borgere til specialiseret genoptræning på Regionshospitalet og Sundhedscentret. Kommunen forbeholder sig ret til at beslutte, at nogle passagerer kun kan køre med andre passagerer fra samme institution. I praksis er det sandsynligt, at der ikke vil være nævneværdig forskel fra nu i de passagerer, der samkøres, idet det fortsat må forventes at være mest optimalt for leverandøren at samkøre passagerer inden for det samme geografiske område. Videre rammer for samkørsel kan dog risikere at påvirke passagerernes gennemsnitlige køretid i forhold til den nuværende, idet leverandører i højere grad kan pakke deres vogne med passagerer fra forskellige destinationer. 11

12 3. Sundhed, Kultur & Omsorg Aktivitets- og genoptræningskørsel Passagerens køretid vil dog aldrig kunne overstige den ovenfor fastsatte maksimale køretid. 12

Notat Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: Forvaltning: Dato: Sendes til: Handicaprådet Indledning

Notat Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af:   Forvaltning: Dato: Sendes til: Handicaprådet Indledning Notat Vedrørende: Serviceniveauer - udbud af personbefordring 2017 Sagsnavn: Udbud af personbefordring 2017 Sagsnummer: 00.01.00-G01-86-16 Skrevet af: Birgitte Wendelboe Stobberup E-mail: bws@randers.dk

Læs mere

GENOPTRÆNING Foreslået harmoniseret serviceniveau:

GENOPTRÆNING Foreslået harmoniseret serviceniveau: GENOPTRÆNING Max sidde 45 min. i vognen til destination indenfor Vejen Kommune. Max sidde 90 min. i vognene til destination udenfor Vejen Kommune. Ingen nævneværdig ventetid efter konsultationen. Borgeren

Læs mere

Høringsmateriale. Visiteret befordring i Holbæk Kommune Voksne og ældreområdet

Høringsmateriale. Visiteret befordring i Holbæk Kommune Voksne og ældreområdet Høringsmateriale Visiteret befordring i Holbæk Kommune Voksne og ældreområdet gældende fra august 2014 Berørte områder: Voksne til specialundervisning og væresteder Genoptræning/aktivitetscentre Trafik

Læs mere

Forslag til fremtidige serviceniveauer og visitering i skolekørslen

Forslag til fremtidige serviceniveauer og visitering i skolekørslen Bilag 1: Forslag til fremtidige serviceniveauer og visitering i skolekørslen 1 Anbefalinger til fremtidig visitation og serviceniveauer Projektgruppen anbefaler en, hvor fokus på potentiale for egentransport

Læs mere

Højmarkskolen. Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Højmarkskolen, Holsted. Vedr. harmonisering af kvalitets- og servicemål på kørselsområdet.

Højmarkskolen. Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Højmarkskolen, Holsted. Vedr. harmonisering af kvalitets- og servicemål på kørselsområdet. Højmarkskolen Høringssvar Administrationens svar Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Højmarkskolen, Holsted. Vedr. harmonisering af kvalitets- og servicemål på kørselsområdet. På baggrund af det udsendte

Læs mere

EU- udbud 2014/S 030-048603. Udbud af Kommunal befordring. Spørgsmål/svar

EU- udbud 2014/S 030-048603. Udbud af Kommunal befordring. Spørgsmål/svar EU- udbud 2014/S 030-048603 Udbud af Kommunal befordring Spørgsmål/svar Generelt Nr./dato Spørgsmål Svar 1 Vognløb Skal det være samme chauffør på hele vognløbet? Følgende er anført i udbudsmaterialet:

Læs mere

Skolekørsel i Frederikssund Kommune Vej og Trafik Maj Serviceniveau og visitationspraksis

Skolekørsel i Frederikssund Kommune Vej og Trafik Maj Serviceniveau og visitationspraksis Skolekørsel i Frederikssund Kommune Vej og Trafik Maj 2016 Serviceniveau og visitationspraksis Grundprincipper for visitering til kørsel Grundprincip om fokus på potentiale til selvtransport i visiteringen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. 2 Udbudsform og bydere.

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. 2 Udbudsform og bydere. Frederikssund Kommune Oplæg om udbud af supplerende skolekørsel Notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 97 22 Telefax 97 22 2 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 2 6 7 8 9 0 Indledning Udbudsform

Læs mere

Kørsel til specialskole eller specialklasse

Kørsel til specialskole eller specialklasse Kørsel til specialskole eller specialklasse Kørsel til og fra specialskole eller specialklasse I denne pjece kan du finde praktisk information og gode råd om kørsel til og fra specialskole eller specialklasse.

Læs mere

Kørsel til specialskole eller specialklasse

Kørsel til specialskole eller specialklasse Kørsel til specialskole eller specialklasse 1 Kørsel til og fra specialskole eller specialklasse I denne pjece kan du finde praktisk information og gode råd om kørsel til og fra specialskole eller specialklasse.

Læs mere

2. udbud personkørsel i Aalborg Kommune - fastlæggelse af serviceniveau og krav til kørsel.

2. udbud personkørsel i Aalborg Kommune - fastlæggelse af serviceniveau og krav til kørsel. Punkt 9. 2. udbud personkørsel i Aalborg Kommune - fastlæggelse af serviceniveau og krav til kørsel. 2010-9296. Forvaltningen indstiller, Skole- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Familie-

Læs mere

DIALOGMØDE OM UDBUD AF PERSONBEFORDRING I RANDERS KOMMUNE TIRSDAG D. 21. JUNI 2016

DIALOGMØDE OM UDBUD AF PERSONBEFORDRING I RANDERS KOMMUNE TIRSDAG D. 21. JUNI 2016 DIALOGMØDE OM UDBUD AF PERSONBEFORDRING I RANDERS KOMMUNE TIRSDAG D. 21. JUNI 2016 DAGSORDEN 1. Velkomst og præsentation af mødedeltagere 2. Befordring i Randers Kommune i dag 3. Igangværende befordringsanalyse

Læs mere

KØRSEL FOR SPECIALKLASSER 2014/15

KØRSEL FOR SPECIALKLASSER 2014/15 KØRSEL FOR SPECIALKLASSER 2014/15 VARDE KOMMUNE HAR FIRE SPECIALAFDELINGER Lykkesgårdskolen i Varde - elever med generelle indlæringsvanskeligheder Tistrup Skole elever med specifikke indlæringsvanskeligheder

Læs mere

Kørsel til specialskole eller specialklasse

Kørsel til specialskole eller specialklasse Kørsel til specialskole eller specialklasse Velkommen til skolekørsel til specialskole eller specialklasse Praktisk information og gode råd omkring kørsel til specialskole eller specialklasse. Denne pjece

Læs mere

Kørselskoordinering i Randers Kommune. - indlæg på TØF konference 1. okt. 2012

Kørselskoordinering i Randers Kommune. - indlæg på TØF konference 1. okt. 2012 Kørselskoordinering i Randers Kommune - indlæg på TØF konference 1. okt. 2012 Kørselskoordinering. Disposition Proces for kørselskoordinering i Randers Kommune Baggrund for Kørselskontoret - evaluering

Læs mere

Notat Kollektiv trafik og skoledagens placering

Notat Kollektiv trafik og skoledagens placering Notat Kollektiv trafik og skoledagens placering By, land og kultur Mellemgade 15, 5600 Faaborg Nedenstående er baseret på - notat fra FynBus af 7. december 2015 og - notat om brugen af kollektiv trafik

Læs mere

Høring - Effektiviseringspotentialer for specialbefordring i Ældre- og Handicapforvaltningen

Høring - Effektiviseringspotentialer for specialbefordring i Ældre- og Handicapforvaltningen Punkt 4. Høring - Effektiviseringspotentialer for specialbefordring i Ældre- og Handicapforvaltningen 2015-034472 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget At orienteringen

Læs mere

Kvalitetsstandard for kørsel til genoptræning efter Sundhedsloven 140

Kvalitetsstandard for kørsel til genoptræning efter Sundhedsloven 140 Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 9. oktober 2017 Kvalitetsstandard for kørsel til genoptræning efter Sundhedsloven 140 2 Kvalitetsstandard for kørsel til genoptræning efter Sundhedsloven

Læs mere

Kvalitetsstandarder for handicapkørsel til Specialiserede Tilbud. og Ringsted kommune.

Kvalitetsstandarder for handicapkørsel til Specialiserede Tilbud. og Ringsted kommune. Kvalitetsstandarder for handicapkørsel til Specialiserede Tilbud i Ringsted kommune Kvalitetsstandarderne er udarbejdet i et samarbejde mellem Egons Turist- & Minibusser I/S og Svebølle-Værslev Turistfart

Læs mere

Udbud på udførelse af Kommunal befordring i Skanderborg Kommune. Spørgsmål/Svar

Udbud på udførelse af Kommunal befordring i Skanderborg Kommune. Spørgsmål/Svar Udbud på udførelse af Kommunal befordring i Skanderborg Kommune Spørgsmål/Svar Offentliggjort 11. maj 2017 Spørgsmål nr. Spørgsmål Svar 17 Kan i svare på om de oplyste 1.418.000 km er det der er kørt/faktureret

Læs mere

Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret)

Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret) Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret) Og Center for Ejendomme Befordringsenheden (herefter leverandøren) Er der pr. 1. januar 2013 indgået følgende aftale

Læs mere

Information om kørselsordning

Information om kørselsordning Skolekørsel 2014-2015 Handicap Befordring A/S Roskilde Kommunes Kørselskontor Gl. Vindingevej 10 4000 Roskilde Tlf. 46 31 39 59 Information om kørselsordning til forældre og elever Afbudskriterier Skal

Læs mere

Information om kørsel til skole

Information om kørsel til skole Information om kørsel til skole Information omkring kørsel til og fra skole I denne pjece kan du finde generel information om regler mm. omkring kørsel til og fra skole i Mariagerfjord Kommune Hvem kan

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEFORDRING TIL ALMEN OG SPECIALISERET GENOPTRÆNING

KVALITETSSTANDARD FOR BEFORDRING TIL ALMEN OG SPECIALISERET GENOPTRÆNING KVALITETSSTANDARD FOR BEFORDRING TIL ALMEN OG SPECIALISERET GENOPTRÆNING Version 4.0 04.12.13 Forudsætninger Beskrivelse af Lovgrundlag Sundhedslovens 172 Bekendtgørelse om befordring eller befordringsgodtgørelse

Læs mere

Den fremtidige organisering af specialskolekørsel og kørsel til aktivitets- og træningscentre i Norddjurs Kommune

Den fremtidige organisering af specialskolekørsel og kørsel til aktivitets- og træningscentre i Norddjurs Kommune Den fremtidige organisering af specialskolekørsel og kørsel til aktivitets- og træningscentre i Norddjurs Kommune 17.21.00.P00 13/12334 Åben sag Sagsgang: MTU/BUU/VPU, høring, MTU/BUU/VPU, ØK, KB Sagsfremstilling

Læs mere

Kørsel til/fra specialskole eller specialklasse Version 2.0

Kørsel til/fra specialskole eller specialklasse Version 2.0 Kørsel til/fra specialskole eller specialklasse Version 2.0 I denne pjece kan du finde praktisk information og gode råd om kørsel til og fra specialskole eller specialklasse. Denne pjece er til forældre,

Læs mere

Information om kørsel til skole

Information om kørsel til skole Information om kørsel til skole 1 Kørsel til og fra skole I denne pjece kan du finde generel information om regler m.m. vedrørende kørsel til og fra skole i Mariagerfjord Kommune. Hvem kan få kørsel? vurderet

Læs mere

PRODUKTBLAD KOMMUNAL FLEXTRAFIK Variabel kørsel 1.3_23.05.2014

PRODUKTBLAD KOMMUNAL FLEXTRAFIK Variabel kørsel 1.3_23.05.2014 Kørselstyper Lukkede kommunale befordringsordninger af variabel karakter med forudgående visitation. Fx kørsel til læge/speciallæge og individuelle genoptræningsforløb. Med variabel kørsel menes, at der

Læs mere

Center for Dagtilbud og Skole. Regler for befordring af elever i Furesø Kommune

Center for Dagtilbud og Skole. Regler for befordring af elever i Furesø Kommune Center for Dagtilbud og Skole Regler for befordring af elever i Furesø Kommune INFORMATION OM ELEVBEFORDRING I FURESØ 2 BEFORDRING AF ELEVER I FURESØ KOMMUNE Denne pjece henvender sig til ansatte i Furesø

Læs mere

Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret)

Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret) Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret) Og Center for Ejendomme Befordringsenheden (herefter leverandøren) Er der pr. 1. januar 2013 indgået følgende aftale

Læs mere

Befordring af skoleelever Regler og principper Revideret udgave August Uddannelse & Læring Vejle Kommune

Befordring af skoleelever Regler og principper Revideret udgave August Uddannelse & Læring Vejle Kommune Befordring af skoleelever Regler og principper Revideret udgave August 2015 Uddannelse & Læring Vejle Kommune 1 FORSIDE Regler for planlægning af skolebuskørsel pr. 01.08.2015. Lovgivning: Folkeskoleloven

Læs mere

Befordring af skoleelever Regler og principper fra 1. august 2010

Befordring af skoleelever Regler og principper fra 1. august 2010 Befordring af skoleelever Regler og principper fra 1. august 2010 Skoleafdelingen, Skolegade 1, 7100 Vejle, tlf. 76 81 00 00 Regler og principper for befordring af skoleelever pr. 1. mart 2010 Lovgrundlag:

Læs mere

Dragør Kommune. Bilag 1 Kravspecifikation Almindelig skolekørsel

Dragør Kommune. Bilag 1 Kravspecifikation Almindelig skolekørsel Dragør Kommune Bilag 1 Kravspecifikation Almindelig skolekørsel og SFO-kørsel Indhold Indledning...1 Persongrupper....1 Dragør Skole (morgenkørsel)...1 St. Magleby Skole (morgenkørsel)...1 St. Magleby

Læs mere

KØRSEL KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

KØRSEL KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET KØRSEL KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Kørsel Kvalitetstandarden giver dig generel information om kørsel. Du vil i nogle tilfælde kunne få arrangeret kørsel eller få betalt dine udgifter

Læs mere

Høring - Effektiviseringspotentiale for specialbefordring i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Høring - Effektiviseringspotentiale for specialbefordring i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Punkt 3. Høring - Effektiviseringspotentiale for specialbefordring i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2016-022642 Handicaprådet 28. juni 2016: Forslag til nye effektiviseringspotentiale for specialbefordring

Læs mere

Status for kørselsadministrationen i Aalborg Kommune 2. halvår 2013 og 1. halvår 2014

Status for kørselsadministrationen i Aalborg Kommune 2. halvår 2013 og 1. halvår 2014 Dato: 14-10-2014 Status for kørselsadministrationen i Aalborg Kommune 2. halvår 2013 og 1. halvår 2014 Nøgletal for Kørselskontorets aktiviteter I det følgende fremgår nøgletal for Kørselskontorets aktiviteter,

Læs mere

En kompleks byggeplads

En kompleks byggeplads En kompleks byggeplads Historik Administration Indkøb Udbudsform IT Organisation Meget forskellig administartion af kørsel I de 3 magistrater med kørsel 41 kørsel og Dagcenterkørsel ikke udbudt og købt

Læs mere

Høringsblad Rute 501, 502, 503, 504, 505: Havndal Skole - Grønhøjskolen Forslag i høring

Høringsblad Rute 501, 502, 503, 504, 505: Havndal Skole - Grønhøjskolen Forslag i høring Rute 501, 502, 503, 504, 505: Havndal Skole - Grønhøjskolen Forslag i høring Havndal Skole Ringetid kl. 7.40. Opsamling i Havndal skoles distrikt henholdsvis øst og vest. Skoledistriktet er udvidet til

Læs mere

Driften varetages af 128 leverandør taxa- og busselskaber

Driften varetages af 128 leverandør taxa- og busselskaber 19-11-2014 1 NB: DETTE ER NORDDJURS KOMMUNES UDPLUK AF MATERIALE, SOM ER UDARBEJDET AF MIDTTRAFIK TIL BRUG FOR INFORMATIONSMØDE, MT AFHOLDT MED KOMMUNEN DEN 19.11.14 I 2013 var der 2,1 mio. køreplantimer

Læs mere

Forslag til serviceniveau Merudgifter - Kørsel Lov om Social Service 41

Forslag til serviceniveau Merudgifter - Kørsel Lov om Social Service 41 Forslag til serviceniveau Merudgifter - Kørsel Lov om Social Service 41 I dette forslag fremgår ændringer i forhold til nuværende serviceniveau med rød skrifttype. Reglerne om dækning af merudgifter betyder,

Læs mere

Oplæg til visiterings- og servicekatalog for kommunal befordring i Randers Kommune

Oplæg til visiterings- og servicekatalog for kommunal befordring i Randers Kommune Oplæg til visiterings- og servicekatalog for kommunal befordring i Randers Kommune August 2016. 1 Indholdsfortegnelse Visiterings- og servicekataloget beskriver den nye... 3 Baggrund for RandersKommunes

Læs mere

Kørsel til og fra hospitalet

Kørsel til og fra hospitalet Kørsel til og fra hospitalet Præhospitalet September 2013 Indholdsfortegnelse Har du ret til tilskud eller kørsel... 3 Tilskud til kørsel... 4 Kørsel med siddende patientbefordring... 5 Anden kørsel...

Læs mere

Visiteringsgrundlag og servicekatalog for visiteret befordring i Svendborg Kommune.

Visiteringsgrundlag og servicekatalog for visiteret befordring i Svendborg Kommune. Visiteringsgrundlag og servicekatalog for visiteret befordring i Svendborg Kommune. Baggrund... 3 Overblik over kommunens befordringsforpligtelse... 4 e grundprincipper i Svendborg Kommune... 5 Befordring

Læs mere

Spørgsmål 2 Ad spørgsmål 1.: - Vil man herved opfylde mindstekravet i kontraktbilag 1 punkt 1.2 hvis spørgsmål 1 er positivt? Svar: Ja, jf.

Spørgsmål 2 Ad spørgsmål 1.: - Vil man herved opfylde mindstekravet i kontraktbilag 1 punkt 1.2 hvis spørgsmål 1 er positivt? Svar: Ja, jf. Ad Kontraktbilag 1 punkt 1.2.: Der stilles minimumskrav om at Leverandøren skal som minimum havde taxitilladelse i henhold til taxilovgivningen (Erhvervsmæssig personbefordring af højest 9 personer inkl.

Læs mere

Notat Kollektiv trafik og skoledagens placering

Notat Kollektiv trafik og skoledagens placering Notat Kollektiv trafik og skoledagens placering By, land og kultur Mellemgade 15, 5600 Faaborg Nedenstående er baseret på notat fra FynBus af 7. december 2015. Nuværende service og opgørelse af kundesegment

Læs mere

Visiteret befordring i Ringkøbing-Skjern Kommune

Visiteret befordring i Ringkøbing-Skjern Kommune Visiteret befordring i Ringkøbing-Skjern Kommune Gældende pr. 01-08 2015 servicekatalog Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold Baggrund... 3 Ringkøbing-Skjern Kommunes arbejde med befordring i 2014... 3 Overblik

Læs mere

A B C. til forældre og elever. Skolekørsel SCR 2013-2014

A B C. til forældre og elever. Skolekørsel SCR 2013-2014 Skolekørsel SCR 2013-2014 Roskilde Brandvæsen Gl. Vindingevej 10 Tlf. 46 31 39 00 Kørselskontoret: 46 31 39 42 www.roskilde112.dk Roskildebrandvaesen@roskilde.dk A B C til forældre og elever Afbudskriterier

Læs mere

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandarder/oktober 2013 Aalborg Kommune I Aalborg kommune gør vi vores yderste for at give den bedste service

Læs mere

Befordring af skoleelever Regler og principper fra 1. august 2010

Befordring af skoleelever Regler og principper fra 1. august 2010 Befordring af skoleelever Regler og principper fra 1. august 2010 Skoleafdelingen, Skolegade 1, 7100 Vejle, tlf. 76 81 00 00 Regler for planlægning af skolebuskørsel pr. 1. august 2010 Lovgivning: Folkeskoleloven

Læs mere

KØRSELSANALYSE FOR FJORDSKOLEN INDHOLD. 1 Baggrund og formål. 1 Baggrund og formål 1. 2 Beskrivelse af elevkørslen i dag 2

KØRSELSANALYSE FOR FJORDSKOLEN INDHOLD. 1 Baggrund og formål. 1 Baggrund og formål 1. 2 Beskrivelse af elevkørslen i dag 2 AABENRAA KOMMUNE KØRSELSANALYSE FOR FJORDSKOLEN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Baggrund og formål 1 2 Beskrivelse

Læs mere

Dragør Kommune. Bilag 1 Kravspecifikation Kørsel til og fra daghjem

Dragør Kommune. Bilag 1 Kravspecifikation Kørsel til og fra daghjem Dragør Kommune Bilag 1 Kravspecifikation Kørsel til og fra daghjem Indhold Indledning...2 Persongrupper...2 Kørslens omfang og tilrettelæggelse...2 Ordregivers mindstekrav til ydelsen...3 Terminologi...3

Læs mere

Birgitte Stobberup bød velkommen, og deltagerne præsenterede kort sig selv.

Birgitte Stobberup bød velkommen, og deltagerne præsenterede kort sig selv. Referat Forvaltning: Sundhed, Kultur og Omsorg Møde vedr.: Dialogmøde om udbud af visiteret befordring Mødested: Laksetorvet, Randers Kommune Mødedato: 21-06-2016 Fra Randers Kommune deltog: - Jane Fink,

Læs mere

EU-UDBUD. Specialkørsler. Vesthimmerlands Kommune. Bilag 1 - Kravspecifikation

EU-UDBUD. Specialkørsler. Vesthimmerlands Kommune. Bilag 1 - Kravspecifikation EU-UDBUD Specialkørsler i Vesthimmerlands Kommune Bilag 1 - Kravspecifikation Bilag 1 - Kravspecifikation Side 1 af 28 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav gældende for alle delaftaler... 3 2. Generelle

Læs mere

Udbudsmateriale for følgende kørselsopgaver for Odder Kommune:

Udbudsmateriale for følgende kørselsopgaver for Odder Kommune: ODDER KOMMUNE Byrådsservice Sagsnr. : 1025871 Dok.nr.: 1025892 Udbudsmateriale for følgende kørselsopgaver for Odder Kommune: specialklassekørsel kørsel med handicappede børn og unge kørsel med børn og

Læs mere

Teletaxa - rute 402A

Teletaxa - rute 402A Skive 207 Handicapkørsel Kommunens vognmandsbetaling.70.000 68.703 69.766 92.605 07.877 07.472 95.89 96.83 00.936 02.98 00.32 - - 943.3 8% Borgerens egenbetaling 306.000 8.02 6.728 9.380 22.533 26.262

Læs mere

Opsamling på indkomne høringssvar vedr. specialbefordring af elever i Skoleforvaltningen

Opsamling på indkomne høringssvar vedr. specialbefordring af elever i Skoleforvaltningen Opsamling på indkomne høringssvar vedr. specialbefordring af elever i Skoleforvaltningen Afdelings-MED for skoler (AMU) Sårbar elevgruppe med behov for struktur og forudsigelighed i deres dagligdag. Samkørsel

Læs mere

Nedenfor følger Ordregivers besvarelse af de spørgsmål, der foreløbigt er blev stillet i

Nedenfor følger Ordregivers besvarelse af de spørgsmål, der foreløbigt er blev stillet i ETHICS / Udbud efter forhandling: FR2 - Udbud af Flextrafik Rute Spørgsmål og Svar Vejledning Nedenfor følger Ordregivers besvarelse af de spørgsmål, der foreløbigt er blev stillet i forbindelse med spørgerunden.

Læs mere

Udbudsmateriale for følgende kørselsaftaler for Odder Kommune:

Udbudsmateriale for følgende kørselsaftaler for Odder Kommune: Udbudsmateriale for følgende kørselsaftaler for Odder Kommune: specialklassekørsel kørsel med handicappede børn og unge kørsel med børn og unge med særlige behov for støtte kørsel til genoptræning kørsel

Læs mere

Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune

Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune Disse retningslinjer er godkendt og senest revideret af Børne- og Uddannelsesudvalget den 10. november 2015.

Læs mere

Hvornår er man berettiget til kørsel: Nordfyns Kommunes kørselsforpligtigelse gælder kun til distriktsskolen.

Hvornår er man berettiget til kørsel: Nordfyns Kommunes kørselsforpligtigelse gælder kun til distriktsskolen. Dato 28. december 2011 Procedurer og serviceniveau befordring Godkendt af FU 07.02.2012 Den samlede procedure opdeles i 3 afsnit: 1. Alm. Befordring af skoleelever 2. Befordring af elever visiteret til

Læs mere

Vær opmærksom på, at vognmanden

Vær opmærksom på, at vognmanden Kørsel i forbindelse med sygdom Er jeres barn syg eller fraværende af anden årsag i mindre end 1 uge, skal I meddele det direkte til vognmanden - alternativt til chaufføren, hvis dette er aftalt med vognmanden.

Læs mere

Movia Flextrafik. Flextrafik koordinerer flere forskellige kørselsordninger for kommuner og regioner. Det giver stordriftsfordele

Movia Flextrafik. Flextrafik koordinerer flere forskellige kørselsordninger for kommuner og regioner. Det giver stordriftsfordele Movia Flextrafik Flextrafik koordinerer flere forskellige kørselsordninger for kommuner og regioner. Det giver stordriftsfordele Movia Flextrafik Movia Flextrafik står for kørsel for borgere, der af forskellige

Læs mere

Visiterings- og servicekatalog. Kerteminde Kommune

Visiterings- og servicekatalog. Kerteminde Kommune Visiterings- og servicekatalog Kerteminde Kommune Oktober 2015 Visiterings- og servicekataloget beskriver den nye 3 Baggrund for Kerteminde Kommunes arbejde med befordring i 2015 3 Formål og fremtidige

Læs mere

Skolebus Prebens Minibusser

Skolebus Prebens Minibusser Skolebus Prebens Minibusser Kontor: Telefontid 06:00 16:00 Tlf.: 4839 2405 Telefontid 16:00 06:00 telefonsvarer Husk: Ring besked ved afbud SKOLEBUS TIL ELEVER I FOLKESKOLEN Kommunen sørger for transport

Læs mere

Skole Oplæg 1 Oplæg 2 Oplæg 3

Skole Oplæg 1 Oplæg 2 Oplæg 3 Oversigt over maksimal transporttid for eleverne i de 3 oplæg For hvert strukturoplæg er der taget udgangspunkt i den elev, der får den længste transporttid. Der er ikke kigget på taxaturene, men kun på

Læs mere

Servicebeskrivelse for flextrafikken

Servicebeskrivelse for flextrafikken Servicebeskrivelse for flextrafikken Juni 2017 INDLEDNING... 3 ALLE ORDNINGER I DETALJER... 4 KØRSEL TIL LÆGE- OG SPECIALLÆGE...5 KØRSEL TIL GENOPTRÆNING... 8 KØRSEL TIL DAGCENTRE... 11 DEN ALMENE SKOLEKØRSEL...

Læs mere

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt Juli 2010 Enheden for Brugerundersøgelser Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt Enheden for Brugerundersøgelser Patienters oplevelser med den siddende

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR KØRSEL AF VISITEREDE BORGERE I SORØ KOMMUNE. 25. maj 2016

KVALITETSSTANDARD FOR KØRSEL AF VISITEREDE BORGERE I SORØ KOMMUNE. 25. maj 2016 KVALITETSSTANDARD FOR KØRSEL AF VISITEREDE BORGERE I SORØ KOMMUNE 25. maj 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Ordliste... 4 Kvalitetsstandarder på social- og sundhedsområdet...

Læs mere

Retningslinjer UDKAST

Retningslinjer UDKAST Retningslinjer UDKAST Retningslinjer for serviceydelser på centrene inden for Handicap og Psykiatri Befordring af brugere // November 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.2. Formål... 3 2. Serviceydelsen

Læs mere

Odsherred Kommune. Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune

Odsherred Kommune. Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune Odsherred Kommune Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune Indholdsfortegnelse Lov og bekendtgørelse...... 3 Hvortil sker befordringen?... 3 Hvordan

Læs mere

Side 10 pkt. 6. De angivne brugerlicenspriser kr. 795,- eller k. 2000,- er en engangslicenspris.

Side 10 pkt. 6. De angivne brugerlicenspriser kr. 795,- eller k. 2000,- er en engangslicenspris. Spørgsmål og Svar B3 Spørgsmål 21 Der er anført, at priserne skal være inkl. moms. Iflg. lovgivningen er buskørsel undtaget for moms. Vil det sige at der med kravet menes at der skal tages højde for evt.ændring

Læs mere

Evaluering af det gennemførte udbud ud fra data for kørselsafviklingen i 1. halvår 2012

Evaluering af det gennemførte udbud ud fra data for kørselsafviklingen i 1. halvår 2012 Bilag 1 Evaluering af det gennemførte udbud ud fra data for kørselsafviklingen i Denne evaluering vedrører det gennemførte udbud, som for langt størstedelen af kørslerne blev taget i brug i august 2010.

Læs mere

Information om Aarhus Kommunes fælles kørselstilbud. Hvad gør jeg hvis...

Information om Aarhus Kommunes fælles kørselstilbud. Hvad gør jeg hvis... Information om Aarhus Kommunes fælles kørselstilbud Hvad gør jeg hvis... www.aarhus.dk/kørselstilbud Kort om Kørsel ÆNDRING AF KØRSEL FOR EN ENKELT DAG: Du skal melde ændringen skriftligt senest kl. 12

Læs mere

Danske Handicaporganisationers svar til Movia s høring vedrørende sammenlægning af de tre handicapkørselsordninger i Østdanmark

Danske Handicaporganisationers svar til Movia s høring vedrørende sammenlægning af de tre handicapkørselsordninger i Østdanmark Bilag 08.4 Maj-Britt Fahnøe Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Hvidovre, 4. april 2008 Sag 08/220 Dok. 3837/08 CAG/kft Danske Handicaporganisationers svar til Movia s høring vedrørende

Læs mere

N OTAT. Den 20. november 2014. Sags ID: SAG-2013-06595 Dok.ID: 1872350. RIL@kl.dk Direkte 3370 3238 Mobil 3020 9774

N OTAT. Den 20. november 2014. Sags ID: SAG-2013-06595 Dok.ID: 1872350. RIL@kl.dk Direkte 3370 3238 Mobil 3020 9774 N OTAT KL's spørgeskemaundersøgelse vedr. socia l- pædagogisk bistand til deltagelse i aktivit e- ter, ferie og udflugter for borgere på kommunale bosteder mv. 1. Indledning KL har på baggrund af dialog

Læs mere

Kommunal bus- og taxipolitik - med en landdistriktsvinkel

Kommunal bus- og taxipolitik - med en landdistriktsvinkel Kommunal bus- og taxipolitik - med en landdistriktsvinkel Varde Kommune 1260 km2 50.500 indbyggere - eller 39 borgere pr. km2 Stort kystområde med udpræget få (faste) beboere Store landdistrikter med

Læs mere

Genoptræning for borgere over 18 år

Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræning for borgere over 18 år Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Det siger loven... 4 Formålet med genoptræning - Sundhedslovens 140... 5 Genoptræning 140 Hvordan iværksættes

Læs mere

Kørsel til og fra hospitalet

Kørsel til og fra hospitalet Kørsel til og fra hospitalet Udgivet december 2012 Region Midtjylland Præhospitalet INDHOLDSFORTEGNELSE: Har du ret til tilskud eller kørsel... 3 Tilskud til kørsel... 4 Kørsel med siddende patientbefordring...

Læs mere

Bruger kører 1-2 gange pr. uge t/r til aflastning på Skovriddergården, Jægerspris fra Esbønderup

Bruger kører 1-2 gange pr. uge t/r til aflastning på Skovriddergården, Jægerspris fra Esbønderup Spørgsmål og Svar Vejledning Nedenfor følger Trafikselskabet Movias løbende besvarelse af spørgsmål til udbuddet, samt eventuelle ændringer. Alle svar på spørgsmål samt ændringer er en del af udbudsvilkårene.

Læs mere

1 Kategori 1 Kørsel til dagcentre mv... 2 1.1.1 Kørselsomfang til og fra dagcenter/aktivitetscentre/træning... 2 1.1.2 Persongruppe... 3 1.1.

1 Kategori 1 Kørsel til dagcentre mv... 2 1.1.1 Kørselsomfang til og fra dagcenter/aktivitetscentre/træning... 2 1.1.2 Persongruppe... 3 1.1. 1 Kategori 1 Kørsel til dagcentre mv.... 2 1.1.1 Kørselsomfang til og fra dagcenter/aktivitetscentre/træning... 2 1.1.2 Persongruppe... 3 1.1.3 Kørselsformål... 3 1.1.4 Omfang... 3 1.1.5 Tidspunkter for

Læs mere

VISITERET BEFORDRING I NORDFYNS KOMMUNE

VISITERET BEFORDRING I NORDFYNS KOMMUNE VISITERET BEFORDRING I NORDFYNS KOMMUNE Udkast til visiteringsgrundlag og servicekatalog for befordring i Nordfyns Kommune. Gældende per xx-xx 2014 Sagsnummer: 480-2013-31454 Dokumentnummer: 480-2014-15738

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år

Bilag 1. Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år 1 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder, som giver dig information om den hjælp, du kan få og beskriver

Læs mere

BILAG 1: GENNEMGANG AF DE ENKELTE RUTER. Indledning

BILAG 1: GENNEMGANG AF DE ENKELTE RUTER. Indledning BILAG 1: GENNEMGANG AF DE ENKELTE RUTER Indledning Bilaget indeholder en gennemgang af busbetjeningen i hvert af Nordfyn Kommunes skoledistrikter. Udover at redegøre for de ændringer, der foreslås gennemført

Læs mere

Skolekørsel i Varde Kommune

Skolekørsel i Varde Kommune (dok:118776/14) (sag: 14/10430) Skolekørsel i Varde Kommune Skolekørsel er fælles befordring af elever i folkeskolen mellem hjemmet eller afhentningssted nær hjemmet og distriktsskolen/specialafdeling

Læs mere

Projektbeskrivelse Kollektiv trafik i Langeland Kommune 2014

Projektbeskrivelse Kollektiv trafik i Langeland Kommune 2014 FynBus 1. oktober 2013-1 - PLAN Sagsnr.: 201305-8644 SAZ Projektbeskrivelse Kollektiv trafik i Langeland Kommune 2014 INDLEDNING I forbindelse med planlægningen af den lokale kørsel i august 2014 og indførelse

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Aktiverende og forebyggende aktiviteter... 6 Kvalitetsstandard

Læs mere

Grunden til dette var den nye folkeskolereform, som uden tvivl ville betyde længere skoledage for folkeskoleeleverne.

Grunden til dette var den nye folkeskolereform, som uden tvivl ville betyde længere skoledage for folkeskoleeleverne. Notat vedr. køreplanlægning for skoleåret 2014/2015 Version 19.12.2014 Proces og planlægning skoleåret 2014/15 Siden efteråret 2013 har der været fokus på planlægning af nye kommunale lokalruter i et samarbejde

Læs mere

Dagsordenspunkt. BSU/VFU - Serviceniveau i kommende Moviaudbud. Sagsforløb: BSU - VFU - ØU - KB Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen

Dagsordenspunkt. BSU/VFU - Serviceniveau i kommende Moviaudbud. Sagsforløb: BSU - VFU - ØU - KB Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen BSU/VFU - Serviceniveau i kommende Moviaudbud Sagsnr.: 14/17533 Sagsbehandler: LOG Sags nr.: 14/17533 Sagsforløb: BSU - VFU - ØU - KB Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Baggrund Igennem de seneste år

Læs mere

Afsnit 3: En beskrivelse af trafikselskabet Movia, samt de kørselsordninger

Afsnit 3: En beskrivelse af trafikselskabet Movia, samt de kørselsordninger Notat Valg af udbudsform for visiteret kørsel i Egedal Kommune 1. Baggrund Alle indgåede aftaler om visiteret personbefordring er udløbet, eller udløber i den kommende tid. Forvaltningen har derfor foretaget

Læs mere

Nedenfor følger Ordregivers besvarelse af de spørgsmål, der foreløbigt er blev stillet i

Nedenfor følger Ordregivers besvarelse af de spørgsmål, der foreløbigt er blev stillet i / Udbud efter forhandling: FR3 - Udbud af Flextrafik Rute Spørgsmål og Svar Vejledning Nedenfor følger Ordregivers besvarelse af de spørgsmål, der foreløbigt er blev stillet i forbindelse med spørgerunden.

Læs mere

Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND

Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND RING TIL MIDTTRAFIK PÅ 87 40 83 00 Vi sidder klar ved telefonerne på følgende tidspunkter: Korte rejser (op

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

De foreslåede ændringer kan gennemføres inden for driftsbudgettet til kollektiv trafik.

De foreslåede ændringer kan gennemføres inden for driftsbudgettet til kollektiv trafik. Notatark Sagsnr. 13.05.22-P00-1-15 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 22.2.2016 Indstillingsnotat Kollektiv trafik køreplanperiode K2016-17 Udvalget skal tage stilling til foreslåede ændringer i Midttrafiks

Læs mere

Norddjurs Kommune valgte i 2011 at sætte store dele af den kommunale kørsel i udbud.

Norddjurs Kommune valgte i 2011 at sætte store dele af den kommunale kørsel i udbud. Økonomidirektøren Januar 2013 Notat vedr. merforbrug på kørselsbudgettet i 2012 1. Indledning Norddjurs Kommune valgte i 2011 at sætte store dele af den kommunale kørsel i udbud. Årsagerne til at vi valgte

Læs mere

Kommunal befordring En kortlægning af praksis

Kommunal befordring En kortlægning af praksis Kommunal befordring En kortlægning af praksis 1 2 Indhold 01 Indledning og sammenfatning Side 3 02 Sådan har vi gjort Side 4 03 Organisering Side 5 04 Serviceniveau og visitering Side 9 05 Planlægning,

Læs mere

ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLAND

ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLAND ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLAND RING TIL MIDTTRAFIK PÅ 87 40 83 00 VI SIDDER KLAR VED TELEFONERNE PÅ FØLGENDE TIDSPUNKTER: KORTE REJSER (op til 100 km) alle dage 8.00-17.00 FASTE REJSER alle hverdage 8.00-16.00

Læs mere

Frederikssund Kommune :: Plan for fremtidens borgertransport effektivisering af befordring og forstærkning af busnet

Frederikssund Kommune :: Plan for fremtidens borgertransport effektivisering af befordring og forstærkning af busnet !!! Frederikssund Kommune Plan for fremtidens borgertransport effektivisering af befordring og forstærkning af busnet I tabellen nedenfor ses totaludgifterne for de forskellige kørselsordninger i Frederikssund

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL. EGION MIDTJYLLANd

Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL. EGION MIDTJYLLANd Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLANd Ring til Midttrafik på 87 40 83 00 Vi sidder klar ved telefonerne på følgende tidspunkter: Korte rejser (op til 100 km) alle dage 8.00-17.00

Læs mere

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND SÅDAN BESTILLER DU - Ring til midttrafik på 87 40 83 00 (tast 1) - Bestil online på midttrafikflextur.dk - Hent app "flextrafik - flextur, teletaxa og handicapkørsel"

Læs mere

Sagsnr.: 2011/ Dato: 21. december Kvalitetsstandarder for kørsel til specialtilbud på skoleområdet i Halsnæs Kommune

Sagsnr.: 2011/ Dato: 21. december Kvalitetsstandarder for kørsel til specialtilbud på skoleområdet i Halsnæs Kommune Notat Sagsnr.: 2011/0003369 Dato: 21. december 2011 Sag: Kvalitetsstandarder for kørsel til specialtilbud på skoleområdet i Halsnæs Kommune Sagsbehandler: Claus-Uno Hauritz konsulent På baggrund af Byrådets

Læs mere