RevisorInformerer. Tilbagebetaling af moms på rykkergebyrer. Oktober 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RevisorInformerer. Tilbagebetaling af moms på rykkergebyrer. Oktober 2006"

Transkript

1 Oktober 2006 RevisorInformerer Tilbagebetaling af moms på rykkergebyrer Rykkergebyrer er momsfrie. Hvis du har opkrævet moms af rykkergebyrer inden for de seneste tre år, kan du søge om tilbagebetaling. Landets virksomheder fik i 2003 Landsskatterettens ord for, at virksomheder ikke kan opkræve moms af rykkergebyrer. Landsskatteretten fastslog, at rykkergebyr ikke er en del af betalingen for den momspligtige ydelse. Rykkergebyrer betragtes som en erstatning for de ekstra omkostninger, som virksomheden har ved at rykke for en betaling. Rykkergebyrer er med andre ord momsfrie. Hvis du har opkrævet moms af rykkergebyrer, kan du søge om tilbagebetaling af momsen, som du har indbetalt til skat. Hvilke momsperioder kan jeg få tilbagebetalt? Du kan få tilbagebetalt momsen for momsperioder, der er udløbet senest tre år tilbage. Hvis du afregner kvartalsmoms, er det derfor momsen for tredje kvartal 2003 og frem, som du kan få tilbage med renter. Får jeg renter? Ja! Alle tilbagebetalinger vil blive forrentet efter de gunstige regler i rentecirkulæret. Det vil sige, at der tillægges rente fra det oprindelige betalingstidspunkt og indtil tilbagebetalingen sker. Rentesatsen er diskontoen

2 plus 5 pct., som SKAT automatisk lægger på ved tilbagebetaling af momsbeløb. Hvilken dokumentation kræver SKAT? Du skal identificere din virksomhed med navn, adresse og CVR-nr. Kravet for hver momsperiode skal du opgøre for sig. Af hensyn til renteberegningen skal du oplyse, om du afregner moms hver måned, hvert kvartal eller hvert halve år. Desuden skal du oplyse, om rykkergebyrets størrelse har været højere, fordi der har været lagt moms på. For at SKAT kan vurdere dine omkostninger i forbindelse med rykkerproceduren, skal du redegøre for, om dine omkostninger har været større eller mindre end gebyrerne. Hvis rykkergebyret pr. gang ikke overstiger 100 kr. inkl. moms, er der ikke problemer med at få refunderet momsen. Endelig kræver SKAT, at du opdeler beløbet i to kategorier: gebyrer, der er opkrævet private og andre uden momsfradragsret gebyrer, der er opkrævet virksomheder med momsfradragsret. Din revisor kan hjælpe dig med at udforme ansøgning og opgøre kravets størrelse. Barselsfond træder i kraft i oktober Fra 1. oktober 2006 skal alle private arbejdsgivere indbetale til en central barselsfond. Formålet er at udligne arbejdsgivernes udgifter til løn i forbindelse med ansattes barselsorlov. Efter loven opkræves arbejdsgivere et årligt bidrag pr. lønmodtager. Arbejdsgivere vil herefter automatisk modtage en supplerende lønrefusion på op til 142 kr. pr. time inkl. barseldagpengerefusionen, når de har udbetalt løn under barselorlov og er berettiget til barseldagpengerefusion fra kommunen. Undtaget fra loven er den del af det private arbejdsmarked, der allerede er omfattet af en anden godkendt ordning om barselsudligning. Du kan læse om barselsudligning på Familiestyrelsens hjemmeside: Lettere adgang til boligoplysninger Nu kan du tjekke dine boligoplysninger i BBR-registret i din Skattemappe på BBR-registret indeholder oplysninger om din ejendom. Det er oplysninger om bebygget areal for hver bygning, kælderrum, udnyttet tagetage, garage, tagbeklædning, vægmateriale og varmeinstallationer. I BBR findes også information om, hvornår huset er opført, og hvornår der evt. er bygget til. Tidligere skulle man kontakte kommunens tekniske forvaltning for at få disse oplysninger udleveret. Nu kan du selv tjekke oplysningerne i din Skattemappe på SKAT har valgt at lette adgangen til BBR via Skattemappen for at sikre, at borgerne selv kan kontrollere, om oplysningerne er korrekte. BBR bruges i vurderingen Oplysninger om din ejendom i BBR-registret bruges bl.a. til at fastsætte kvadratmeterprisen på din bolig. Oplysningerne om areal, alder og tagbeklædning indgår direkte i opgørelsen af bygningens kvadratmeterpris i den offentlige vurdering. Sørg for at få rettet fejl I relation til ejendomsværdiskatten som typisk udgør 1 pct. af den offentlige vurdering kan det være en fordel at få rettet oplysningerne i BBR, hvis du f.eks. har revet en garage eller tilbygning ned, og det samlede bebyggede areal dermed er blevet mindre. Du skal fortsat kontakte teknisk forvaltning i din kommune for at få rettet fejl i BBR-registret. 2

3 Beskatning af aktieavance Aktiemarkedet er et livligt marked, hvor kurser går op og ned. Har du aktier, er det derfor nærliggende at følge markedet og måske foretage nogle ændringer i beholdningen. Men nye regler vedtaget sidste år betyder, at det ikke er lige meget, hvilke aktier du vælger at handle. De nye regler I december 2005 blev reglerne for beskatning af aktier forenklet, så alle gevinster og udbytter nu beskattes med 28 pct. - samt 43 pct. for den del af indtægten, der i 2006 overstiger kr. eller kr. om året for ægtepar. Du skal fremover betale skat af kursgevinsten ved salg af aktier, uanset hvor lang tid du har aktierne, og uanset hvor mange du har. Overgangsregler for aktier anskaffet før 31. december 2005 Den ændrede lov indeholder en række overgangsregler, som sikrer, at du ikke bliver stillet ringere end før. Overgangsreglerne sikrer bl.a., at du fortsat opnår skattefrihed for kursgevinster på mindre beholdninger af dine aktier, som du sælger efter tre års ejertid. Reglerne gælder kun for aktier, som du har anskaffet før 31. december Og det er en betingelse, at værdien af aktiebeholdningen var under kr. for en enlig og kr. for et ægtepar pr. 31. december Skattefriheden på kursgevinster gælder i al fremtid, uanset hvor meget dine aktier stiger. Tænk over, hvilke aktier du handler med Hvis du senere handler aktier i et selskab, som indgår i den beholdning, du havde pr. 31. december 2005, kan det få konsekvenser for skattefriheden. Hvis du i din aktiebeholdning fra før 31. december 2005 har aktier i selskab A og derefter vil købe eller sælge flere aktier i det samme selskab i 2006, vil det være først ind først ud-princippet, der gælder. Princippet betyder, at når en aktie sælges, og kursgevinsten beregnes, anses den solgte aktie altid for at være den aktie, der først blev købt. Det betyder, at hvis du i 2006 har suppleret din beholdning med flere aktier i selskab A, som du sælger i 2006 eller senere, vil et salg reducere den del af din aktiebeholdning, der ellers ville være skattefri. Har du først solgt en aktie, vil den ikke længere være omfattet af overgangsreglen. Du kan altså ikke genanskaffe den og opnå samme mulighed for skattefrihed igen. Eksempel N har en aktiebeholdning på kr., som er købt før 31. december 2005 i forskellige selskaber. De er placeret i selskab A. I marts 2006 køber N aktier for yderligere kr. i selskab A. I oktober 2006 er aktierne steget 10 pct., og N sælger nu for kr. Da først ind først ud-princippet gælder, anses de solgte aktier for at være fragået i beholdningen af aktier købt før skæringsdatoen for de nye regler den 31. december Dermed er muligheden for fremtidige skattefrie gevinster på aktier i selskab A væk. På grund af først ind først ud-princippet er gevinsten på kr. til gengæld skattefri, hvis N har ejet dem i mindst tre år. Pensionsdepoter og aktier ejet af selskaber Aktier, der er tilknyttet en ratepension eller en kapitalpensionskonto, tæller ikke med i den private beholdning. Sådanne aktier kan du handle, lige så ofte du vil, uden at det får konsekvenser for skatten af den private beholdning, du har haft før 31. december Aktier ejet af dit anpartsselskab kan du også sælge uden, at det berører den private beholdning. Selskaber kan stadig sælge aktier skattefrit, hvis de har været ejet i mindst tre år. Er du i tvivl om de nye regler, kan du få råd og vejledning hos din revisor. 3

4 Skattefrit salg af huse I de sidste år har der været en del afgørelser om salg af fast ejendom, blandt andet salg af forældrelejligheder. Her bringer vi en gennemgang af reglerne. Ejendommens grundareal afgør skattefrihed Hovedreglen er, at du skattefrit kan sælge en- og tofamiliehuse, sommerhuse og ejerlejligheder, hvis ejendommens grundareal er mindre end kvadratmeter. Det er samtidig et krav, at du skal have boet i ejendommen i en del af den tid, du har ejet den. Hvis ejendommens grundareal er over kvadratmeter, kan du søge om dispensation til et skattefrit salg. Hvis din ejendom kan udstykkes, kan du med fordel udstykke, før du sælger. Blandede ejendomme Salg af boliger i blandede ejendomme er skattefrit, når ejendommen kun indeholder en eller to selvstændige lejligheder. Skattefriheden gælder for den del af fortjenesten, der kan henføres til beboelse. Den del af fortjenesten, der kan henføres til stuehuset i landbrug, skovbrug og gartnerier, er også skattefri. Forældrelejligheder Især salg af forældrelejligheder har givet anledning til mange afgørelser i de seneste år. Det skyldes, at en del forældrelejligheder er blevet solgt, uden at ejeren reelt har boet i lejligheden. Typisk har ejeren dog i en periode op til salget flyttet sin adresse fra sin oprindelige bopæl til ejerlejligheden for at opnå skattefrihed ved salget. Men det er langt fra tilstrækkeligt, for skattevæsenet har vundet i de sager, hvor skatteydere efter salget flytter tilbage til sin oprindelige bolig. Derimod kan forældrene sælge en lejlighed til det barn, der bor i lejligheden, hvorefter barnet kan sælge lejligheden skattefrit. Vær opmærksom på, at handelsprisen mellem forældre og barn kan sættes til den seneste ejendomsværdi minus 15 pct.. For at kunne bruge 85 pct. af ejendomsværdien som handelsværdi er det dog en forudsætning, at lejligheden eller ejendommen ikke er vurderet som en udlejningsejendom. Ved salg af en ejendom med tre og flere lejligheder er der ingen skattefri gevinst ved salg, heller ikke selv om ejeren har boet i en af lejlighederne. 4

5 Fordele ved holdingselskaber Mange virksomhedsejere driver deres virksomhed i selskabsform uden nogen holdingkonstruktion. Men hvis du på sigt ønsker at sælge selskabet eller forberede et generationsskifte, er det en god ide at overveje fordelene ved at etablere et holdingselskab. Fordele ved holdingkonstruktion Driftsselskabet kan udlodde skattefrit udbytte til holdingselskabet, således at overskydende likviditet overføres til holdingselskabet. Herved opstår der mulighed for at adskille den overskydende likviditet fra den risikofyldte aktivitet i driftsselskabet. Når holdingselskabet har ejet driftsselskabet i tre år, kan driftsselskabet sælges skattefrit. Giver gode muligheder for et glidende generationsskifte uden skattemæssige konsekvenser. Hvordan etableres et holdingselskab Et holdingsselskab kan etableres enten ved at foretage en aktieombytning eller ved at tilføre aktiver. Dette kan gøres uden skattemæssige konsekvenser. Den slags omstruktureringer kan gennemføres både for anparts- og aktieselskaber. Aktieombytning Ved en aktieombytning indskyder ejeren af driftsselskabet sine aktier eller anparter i et nyt eller eksisterende holdingselskab. Driftsselskabet ejes herefter af holdingselskabet. Tilførsel af aktiver Ved tilførsel af aktiver indskyder driftsselskabet sin aktivitet i et nyt datterselskab. Det hidtidige driftsselskab bliver herefter holdingselskab til det nye driftsselskab. Forretningsmæssig begrundelse Vær opmærksom på, at du skal have en god forretningsmæssig begrundelse for at få tilladelse til at foretage en omstrukturering. Kontakt din revisor for at høre nærmere om mulighederne for etablering af et holdingselskab. Aktieombytning Tilførsel af aktiver Før ombytning Efter ombytning Før ombytning Efter ombytning Holding ApS Drift A/S Holding ApS Drift A/S Drift A/S Drift A/S 5

6 Købeloven - få styr på håndtering af reklamationer I 2002 fik vi en ny købelov. En lov, som giver forbrugerne flere rettigheder og bedre muligheder for at klage ved Forbrugerklagenævnet. Derfor er en veltilrettelagt håndtering af reklamationer mere end nogen sinde en faktor, der kan ses på bundlinjen. Det er vigtigt, at du og dine medarbejdere kender reglerne for reklamation. Det er også en god ide at udarbejde en politik for, hvordan eventuelle reklamationer skal håndteres i din virksomhed. På den måde kan du begrænse antallet af utilfredse kunder og risikoen for dyre klager til Forbrugerklagenævnet. Jura og klagesager et kompliceret mix Købeloven og i særdeleshed reglerne om reklamationer kan blive meget komplicerede, hvis en sag får et skævt forløb. Der kan let opstå spørgsmål, som lovgivningen ikke har en klar løsning på. Mange af de sager, der forelægges Forbrugerklagenævnet, bliver afgjort ved et skøn over, hvor væsentlige mangler eller forsinkelser er. Mens andre mere komplicerede sager kræver en præcis juridisk vurdering. Fire ud af fem sager ved Forbrugerklagenævnet bliver afgjort til forbrugernes fordel, og det viser, at virksomhedsejerne generelt er alt for optimistiske i vurderingen af deres retsstilling. Tabte sager koster De tabte sager er dyre. Fire til otte timers administrativt arbejde for virksomheden plus et gebyr på mellem og

7 Reklamationsfrister Forbrugere har mindst to års reklamationsret, som beregnes fra den dato, hvor varen er udleveret til forbrugerne. Der kan være afvigelser fra toårsreglen, blandt andet for byggematerialer. Køberen skal bevise, at varen havde en oprindelig mangel, da han eller hun købte varen. Dog ikke de første seks måneder efter købet. Hvis varen går i stykker hurtigt, formoder man, at der har været noget galt med varen fra starten. kr. for Forbrugerstyrelsens sagsbehandling alt efter varens art. Hertil kommer risikoen for negativ omtale. Tabes sagen, skal virksomheden vælge mellem at betale forbrugeren eller blive hængt ud på Forbrugerstyrelsens hjemmeside. Det koster ikke noget gebyr, hvis sagen forliges. Dog koster det kr., hvis sagen først forliges, efter at Forbrugerklagenævnets teknisk sagkyndige har afgivet en udtalelse. Du kan have brug for sådan en udtalelse, hvis du er usikker på, om din kunde eller leverandør har ret. Forebyggelse er vejen frem Vær forberedt, hvis der skulle opstå problemer. Du kan forebygge mange ubehagelige situationer som følge af en kundes reklamation over en vare. Rutiner for håndtering af reklamationer Nedskriv de elementære rutiner i forbindelse med håndtering af reklamationer, så ingen er i tvivl om virksomhedens politik også selv om du kun har få medarbejdere. Kend de grundlæggende regler Sæt dig ind i de grundlæggende regler for reklamation og sørg for, at dine medarbejdere er opdaterede på området. Er varekendskabet i orden? Det kræver varekendskab for at bedømme, om en vare er i orden, og om en fejl har været der ved leveringen eller skyldes kundens brug af varen. Den faglige viden er vigtig for den efterfølgende juridiske afgørelse af, om kundens reklamation er berettiget. Fagligheden styrker samtidig din virksomheds image. Hav styr på rollefordelingen Det er en god ide at have styr på rollefordelingen. Aftal derfor, hvem der tager sig af reklamationer, så kunden kun skal fortælle, hvad der er sket, én gang. Der er hjælp at hente Dansk Handel & Service har udarbejdet en række værktøjer, hvor du kan få inspiration og hjælp til at håndtere reklamationer: Pjece: Reklamationer kan koste dyrt sådan håndterer du reklamationer bedst. Hent pjecen: products/kobeloven.pdf Miniguide til reklamationer: Guiden skaber overblik over den helt elementære jura og hjælper med at afdække, om kunden overhovedet har et krav. Hvis ja, hjælper guiden med at afdække, hvad kunden har krav på. Hent guiden: Erhvervsvilkaar/Koebeloven/ Guide%20til%20reklamation.aspx Mere information Du kan få flere informationer om købeloven på Dansk Handel & Services hjemmeside > Kerneydelser > Købeloven. Rådgivning Hvis du er direkte medlem af Dansk Handel & Service, kan du få rådgivning dér. Ellers kan du kontakte din brancheforening. Få vandafgiften refunderet Alle momsregistrerede virksomheder har siden 1. januar 2005 kunnet få refunderet vandafgiften. Den statslige afgift på vand udgør i øjeblikket 5 kr. pr. kubikmeter. I 2005 blev kredsen af virksomheder, der kan få refusion, udvidet til også at omfatte liberale erhverv og forlystelser, herunder badelande. Disse har ikke tidligere kunnet få refunderet vandafgift. Vandafgiften opgøres på baggrund af fakturaer fra vandværker og anføres i rubrikken Vandafgift på virksomhedens momsangivelse. Herefter refunderes vandafgiften. 7

8 Vigtige datoer 2006 September 1. Moms (små) 11. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små) 20. B-skat + AM-bidrag selvstændige. Restskat 25. Moms (store) Oktober 10. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små). Feriekonto 16. ATP. Lønsumsafgift 20. B-skat + AM-bidrag selvstændige. Restskat. November 10. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små). Moms (mellem) 20. B-skat + AM-bidrag selvstændige. Restskat. A conto selskabsskat December 11. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små) 27. Moms (store) 29. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store). Anmodning om tilbage- 29. A-skat + AM-bidrag 25. Moms (store) 27. Moms (store) betaling af for meget indbe- lønmodtagere (store) 31. A-skat + AM-bidrag 30. A-skat + AM-bidrag talt skat. Tegning af livrente- lønmodtagere (store) lønmodtagere (store) og pensionsordninger. Frivillig indbetaling af restskat uden procenttillæg. Dagpenge 2006 Max. pr. dag: Max. pr. uge: Sygedagpenge 2006 Max pr. uge: Diskontoen Godt at vide 667 kr kr kr. 4. august ,00 pct. 9. juni ,75 pct. 3. marts ,50 pct. 2. december ,25 pct. For yderligere oplysninger tjek: Befordringsfradrag km km 1,78 kr. Over 100 km 0,89 kr. Kørselsgodtgørelse 2006 Egen bil eller motorcykel pr. km Indtil km 3,30 kr. Over km 1,78 kr. Egen cykel eller knallert pr. km 0,40 kr. Rejsegodtgørelse 2006 Logi efter regning eller pr. døgn 179 kr. Fortæring pr. døgn 417 kr. Tilsluttende døgn pr. time 17,40 kr. Fri morgenmad 62,55 kr. Fri frokost 125,10 kr. Fri middag 125,10 kr. 25 pct. godtgørelse 104,25 kr. Mindsterenten 1. juli december pct. For yderligere oplysninger tjek: Nettoprisindeks Juli ,5 Juni ,7 Maj ,5 April ,4 Marts ,8 Februar ,4 Januar ,3 December ,6 November ,5 Oktober ,8 September ,9 August ,0 For yderligere oplysninger tjek: RevisorInformerer udgives af Foreningen Registrerede Revisorer FRR, Åmarksvej 1, 2650 Hvidovre. Tlf , fax , Redaktion: Henrik Brusgaard Sørensen (redaktør), Mette Kingod (red.sekretær), Michael Rugaard, Jan Brødsgaard, Jørgen Frausing, Mads Grønnegaard, Claus Pio Pedersen, Henrik Carmel, Robert Fosbo og Gitte Jensen. RevisorInformerer udkommer fem gange årligt i eks. Tryk: Rounborgs grafiske hus. ISSN X. Redaktionen er afsluttet 7. august Eftertryk er ikke tilladt. Foreningen Registrerede Revisorer FRR

vil din forskudsregistrering nemlig automatisk tage udgangspunkt i den rentebyrde, som du havde for indkomståret 2008.

vil din forskudsregistrering nemlig automatisk tage udgangspunkt i den rentebyrde, som du havde for indkomståret 2008. REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: jb@buchognoergaard.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Lave renter

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk. Driv din virksomhed i selskabsform

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk. Driv din virksomhed i selskabsform buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Oktober 2007 Driv din virksomhed

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

RevisorInformerer. Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret. Juli 2006

RevisorInformerer. Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret. Juli 2006 Juli 2006 RevisorInformerer Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret Den 1. april er årsregnskabsloven og selskabslovgivningen blevet ændret på en række områder. Leasede aktiver ud af årsrapporten

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Godt nytår og god lageroptælling! Januar

Læs mere

RevisorInformerer. Klar udmelding om moms på varebiler. April 2008

RevisorInformerer. Klar udmelding om moms på varebiler. April 2008 April 2008 RevisorInformerer Klar udmelding om moms på varebiler Efter nogle måneder med usikkerhed om, hvorvidt moms på drift af varebiler kunne trækkes fra, har SKAT nu meldt klart ud. Fuldt fradrag

Læs mere

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Klar udmelding om moms på varebiler. April 2008

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Klar udmelding om moms på varebiler. April 2008 buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer April 2008 Klar udmelding

Læs mere

Jens Tofthøj Registreret revisor FRR

Jens Tofthøj Registreret revisor FRR Jens Tofthøj Registreret revisor FRR Lundbyvej 89. DK 5700 Svendborg. Tlf: +45 6254 1700. Mobil: +45 2068 2750 E-mail: jt@jtadviser.dk www.jtadviser.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Plej

Læs mere

RevisorInformerer. Tjek din forskudsregistrering for indkomståret 2012. Registrerede Revisorer FRRN. Revision@naerrevision.dk www.naerrevision.

RevisorInformerer. Tjek din forskudsregistrering for indkomståret 2012. Registrerede Revisorer FRRN. Revision@naerrevision.dk www.naerrevision. Registreret Revisionsselskab Registrerede Revisorer tlf: 47 77 12 10 fax: 47 77 17 49 Revision@naerrevision.dk www.naerrevision.dk Registreret Revisionsaktieselskab RevisorInformerer Kundemagasin fra din

Læs mere

RevisorInformerer. Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Oktober 2008

RevisorInformerer. Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Oktober 2008 Oktober 2008 RevisorInformerer Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Har du planer om at flytte til Spanien eller Frankrig, når du slutter dit arbejdsliv? Nye, væsentlige ændringer kan få indflydelse

Læs mere

RevisorInformerer. Gulpladebiler - nu bliver det lettere. Juni 2008

RevisorInformerer. Gulpladebiler - nu bliver det lettere. Juni 2008 Juni 2008 RevisorInformerer Gulpladebiler - nu bliver det lettere SKAT har nu ændret reglerne for tilladt privat kørsel i biler på gule nummerplader. Du kan på en del områder se frem til lempeligere regler.

Læs mere

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1.

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1. Revision Sjælland RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011 Som arbejdsgiver kan du udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til en medarbejder efter statens satser, når den ansatte anvender

Læs mere

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 RevisorInformerer Særnummer Juni 2010 Selskab eller personlig virksomhed? I dette særnummer gennemgår vi udvalgte elementer af den nye lov om selskaber, som delvis trådte i kraft den 1. marts 2010. Herunder

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Ny selskabslov på trapperne 3. kvartal 2009 Folketinget

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 I dette særnummer gennemgår vi

Læs mere

RevisorInformerer. Planlæg dit generationsskifte. Kundemagasin fra din revisor FAKTA

RevisorInformerer. Planlæg dit generationsskifte. Kundemagasin fra din revisor FAKTA REVISION DATA REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Planlæg dit generationsskifte 1. kvartal 2010 113946

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Juli 2007 Feriebolig i udlandet

Læs mere

RevisorInformerer. Planlæg dit generationsskifte. Kundemagasin fra din revisor FAKTA. 1. kvartal 2010

RevisorInformerer. Planlæg dit generationsskifte. Kundemagasin fra din revisor FAKTA. 1. kvartal 2010 HANSTHOLM Tlf. 9796 2600 HURUP Tlf. 9795 1711 HVIDBJERG Tlf. 9787 1755 NYKØBING MORS Tlf. 9771 1322 ROSLEV Tlf. 9757 1322 STRUER Tlf. 9785 0599 Tlf. 9785 0844 THISTED Tlf. 9792 5500 RevisorInformerer Kundemagasin

Læs mere

RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010

RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010 3. kvartal 2010 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor NemID står for døren Bankerne har sammen med en række offentlige tjenesteudbydere udviklet NemID. Denne nye digitale løsning sikrer alle danskere

Læs mere

statsautoriseret revisionsinteressentskab

statsautoriseret revisionsinteressentskab statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Hvordan får jeg sparet nok op? 4. kvartal 2012 De

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012

RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 2. kvartal 2012 SKAT har opdaget, at kapitalafkastsatsen i årene 2000-2010 er blevet beregnet med en for høj procent, og er nu kommet frem med de nye lavere

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

Stor risiko for dobbeltbeskatning

Stor risiko for dobbeltbeskatning 4. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Stor risiko for dobbeltbeskatning iværksætterselskaber Fra den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS) med blot én krone i selskabskapital.

Læs mere

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse 2. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI ANDELSBOLIGER Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal du udfylde og indberette din udvidede selvangivelse senest den

Læs mere

NYKØBING MORS Tlf. 9771 1322

NYKØBING MORS Tlf. 9771 1322 HANSTHOLM Tlf. 9796 2600 HURUP Tlf. 9795 1711 HVIDBJERG Tlf. 9787 1755 NYKØBING MORS Tlf. 9771 1322 ROSLEV Tlf. 9757 1322 STRUER Tlf. 9785 0599 Tlf. 9785 0844 THISTED Tlf. 9792 5500 RevisorInformerer Kundemagasin

Læs mere

Stor risiko for dobbeltbeskatning

Stor risiko for dobbeltbeskatning 4. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Stor risiko for dobbeltbeskatning iværksætterselskaber Fra den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS) med blot én krone i selskabskapital.

Læs mere

likviditetsbudgettet repræsentation?

likviditetsbudgettet repræsentation? 3. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Manglende indsendelse af årsrapport kan betyde tvangsopløsning En manglende eller for sen indsendelse af selskabets årsrapport kan i sidste ende resultere i en

Læs mere

Spar penge på dagsbeviser

Spar penge på dagsbeviser SÆRNUMMER, FEBRUAR 2013 DIN REVISOR INFORMERER VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI TIMER Spar penge på dagsbeviser et bliver fremover muligt på en D ny måde at anvende din virksomheds gulpladebil til private formål,

Læs mere

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Ny vækst i en

Læs mere