Kommuner glemmer udgifter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommuner glemmer udgifter"

Transkript

1 # september 2014 MEDLEMSAVIS FOR VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV DE KLOGE FÅR MERE UD AF MINDRE side ÅR OG GARVET I DETAILHANDEL SÅDAN DRIVER VI FORRETNING HVEM VINDER CSR- KONKURRENCEN? > 11 > 12 > 13 > 16 Kommuner glemmer udgifter BIG DATA I PRAKSIS Regnemetoderne er ofte forskellige, når en privat aktørs pris på en velfærdsydelse i en konkurrencesituation skal sammenlignes med det offentliges egen udgift for selv at levere ydelsen. Det ønsker Dansk Erhverv ændret med blandt andet obligatoriske standarder for budgetter og regnskaber samt ensartede regler for revision. Af Kristian Kongensgaard Det nytter jo ikke noget, at vi sammenligner pærer med bananer. Sådan siger direktør Kenn Thomsen, Holbæk Kommune. Holbæk er en af de kommuner, der har udarbejdet klare kravspecifikationer på sine velfærdsopgaver for at kunne sammenligne tilbuddene fra private aktører med kommunens egen pris. Det halter nemlig mange andre steder i det offentlige med at få regnet alle omkostninger med. For eksempel udgifter til pension, barselspuljer, forsikringer, IT, vedligeholdelse og afskrivninger af bygninger. Dem plejer vi da ikke at regne med En af dem, der mener, at mange kommuner fortsat har en betydelig opgave i at regne alle omkostninger med, er administrerende direktør Paul Erik Weidemann, OK-Fonden, Mange kommuner har fortsat en betydelig opgave i at få alle omkostninger med, for eksempel når det skal beregnes, hvad en plejehjemsplads reelt koster. (Foto: Colourbox). der blandt andet driver en række plejehjem, psykiatriske tilbud og hospice samt administrerer en lang række seniorbofællesskaber. Han har flere eksempler: I forbindelse med et i øvrigt meget positivt fælles udviklingsprojekt, som OK-Fonden var inddraget i for en kommune, indkalkulerede vi kr. til at dække eksempelvis løn- og transportomkostninger for de møder, jeg og mine medarbejdere deltog i sammen med kommunens medarbejdere. I dialogen om tilblivelsen af projektets etableringspris senere afledte driftsomkostning blev jeg mødt med dem plejer vi da ikke at regne med. Men hvor skulle jeg ellers som privat leverandør få dem dækket - andre steder end i det projekt de hører til? Tilsvarende oplevelse havde jeg i en anden kommune, hvor vi skulle se på rammer og vilkår for drift af køkkenerne på plejehjemmene. Der fremførte jeg betragtningen om, hvorvidt vi så på totalomkostninger eller marginalomkostninger, hvilket jo kan give 2 forskellige beregningsmæssige virkeligheder. En efterfølgende dialog om, hvad et køkken reelt koster i anskaffelse, finansiering, afskrivninger og drift endte i den samlede rapport og konklusion med en bemærkning om, at det i den samlede kommunale økonomi ikke var muligt at identificere disse forhold, hvorfor den del var udgået af beregningsgrundlag og konklusion. Et tredje eksempel var et samarbejde mellem en kommune og OK-Fonden, hvor man politisk fik fremstillet en omkostning på kr. til den lovpligtige erhvervsskadeforsikring som en ekstraomkostning, uden at man viste, hvad kommunen reelt selv havde anvendt til erstatninger m.v., når nu kommunen er selvforsikret. Bedre bureaukrati Direktør Christian T. Ingemann, Dansk Erhverv, siger blandt andet om problemstillingen: Vi vil have stærkere regler, som sikrer, at også det offentlige skal udarbejde retvisende regnskaber for de enkelte ydelser. Det er ikke nødvendigvis mere bureaukrati, men bedre bureaukrati. Læs mere om emnet på side 2, 4, 5, 6 & 7.

2 DANSK ERHVERV leder september 2014 S 2 Aktuelle økonomiske nøgletal UDGIVES AF BØRSEN 1217 KØBENHAVN K T F Annoncesalg: T Af Christian T. Ingemann Direktør Dansk Erhverv Den bedste velfærd til prisen? I Dansk Erhverv kan vi se et enormt potentiale for både pris og kvalitet ved, at flere af samfundets velfærdsopgaver løses af ikke-offentlige aktører. Private virksomheder, selvejende organisationer og civilsamfundet bidrager dagligt til at løse nogle af de sværeste opgaver for udsatte borgere. De skaber resultater på beskæftigelsesområdet, og de yder en vigtig pleje og omsorg for samfundets ældre. De ikke-offentlige kompetencer er bestemt tilstede. Alligevel løses kun under hver femte af opgaverne på velfærdsområdet i dag af ikke-offentlige aktører. Det åbenlyse store potentiale ved en større andel realiseres ikke af sig selv. Slet ikke, hvis private i konkurrence med det offentlige er bagud på point fra starten. I dette nummer af Dansk Erhvervsavis sætter vi fokus på den risiko for ulige konkurrence, der opstår, når det offentlige ikke har gennemsigtighed i sine priser i konkurrencen med private virksomheder. Vi spørger derfor, hvad koster det offentlige egentligt? Ikke-offentlige leverandører er nødsagede til at medtage alle deres omkostninger, når de i ofte skarp konkurrence sælger eksempelvis en serviceløsning til en kommune. Både de direkte omkostninger til lønninger, men også de indirekte til for eksempel afskrivninger, IT, forsikringer, og andelen af løn til den samlede ledelse. Det skal kommunerne også. Men Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder oplever, at der er så store usikkerheder i dag på tværs af kommuner og landsdele, at det private initiativ ikke møder konkurrence på lige vilkår. Vi har spurgt kommunernes økonomichefer, og den rundspørge bekræfter det billede. Borgeren får derfor ikke den bedste velfærd til prisen, og samfundet mister den dynamik, produktivitet og innovation, som ligger i et stærkere samspil mellem det private og det offentlige. En dynamik, som er en af forudsætningerne for en mere effektiv offentlig sektor. Dansk Erhverv vil derfor have stærkere regler, som sikrer, at også det offentlige skal udarbejde retvisende regnskaber for de enkelte ydelser. Det er ikke nødvendigvis mere bureaukrati, men bedre bureaukrati. Redaktion morten bjørn hansen (ansvarshavende redaktør), johannes bøggild, Kristian Kongensgaard, Dorthe Pihl, Jesper Brønnum, tine larsen, emilie husted, anne birkelund. design: 1508 og essensen layout og tryk: rosendahls a/s Oplag: Udgives 15 gange i 2014 ISNN: Titel: Dansk Erhvervsavis Bruttoledighed, antal personer* 5,1 pct. Beskæftigelse, 2, 75 mio omregnet til fuld tid** Forbrugertillidsindikator*** 11,4 +0,8 point Konkurser, sæsonkorrigeret antal* Detailomsætningsindeks, 94,5-0,2 2010=100* Konjunkturbarometre***: Serviceerhverv 7 +2 point Industri point Detailhandel inkl. biler point Serviceeksport mia. kr ** 93,3-2,2 Vareeksport mia. kr* 51,1 1,4 *Tal for: Juli 2014 ** Tal for: 2. kvartal 2014 ***Forventninger: Målt i august **** Tal for: xxxxxxx Dansk Erhverv bakker op om Venstres sundhedsudspil, der er godt nyt for både de danske patienter, erhvervslivet og Danmarks muligheder for at sikre vækst og arbejdspladser. Af Emilie Husted For patienterne betyder Venstres udspil jo ganske enkelt, at de kommer tilbage i centrum og sikres hurtig behandling. For erhvervslivet betyder det, at arbejdsdygtige medarbejdere kommer hurtigere igennem et behandlingsforløb og tilbage på arbejdsmarkedet. Dansk Erhverv bakker op om udspillet, og vi håber, at det kan skabe bred politisk opbakning, siger markedschef Jakob Scharff, Dansk Erhverv. Efter at den nuværende regering indførte den såkaldte udredningsret og den differentierede behandlingsgaranti, risikerer patienter at vente Status Bevægelse Forslag til sundhedsgarantier er godt nyt for konkurrencen i flere måneder, før de har fået den fornødne operation eller behandling. Venstre vil med sit sundhedsudspil rulle ordningen tilbage og igen give patienterne retten til at gå til et privathospital efter en måned. Samtidig vil patienterne over en årrække få mulighed for frit valg fra dag 1 på en række behandlinger. Ved at give patienter mulighed for at vælge et privathospital fra dag 1, vil det offentlige sundhedssystem også blive udfordret på, om det kunne gøre det lidt bedre og lidt mere effektivt. Udspillet vil være med til at sikre en sund konkurrence, så vi får mere sundhed for pengene, tilfredse patienter og hurtigere behandling, påpeger Jakob Scharff og konkluderer: På sigt kan udspillet altså give os et mere fleksibelt sundhedsvæsen i Danmark, hvor konkurrencen vil være med til at stimulere innovation og bedre løsninger for patienterne.

3 DANSK ERHVERV september 2014 S 3 Vi hjælper Peter Bergestål med at sænke sine lageromkostninger. Allerede klokken syv om morgenen ankommer personalet i Clas Ohlsons 185 butikker. På det tidspunkt er der tre timer til åbning. Vores butikker har ingen lagerplads, fortæller Peter Bergestål, som er Transport Manager hos Clas Ohlson. Det vi har, ligger alt sammen på hylderne. På den måde holder vi vores lageromkostninger nede men det kræver dog, at butikkerne fyldes med varer hver morgen. Måske lyder det kedeligt, men logistik handler meget om at risikominimere. Hvis ikke varerne kommer frem klokken syv, får vi dem jo ikke op på hylderne, inden åbningstid. Og for os ville det selvfølgelig ikke være så godt. For at det hele kan fungere, arbejder Clas Ohlson sammen med PostNord Logistics, som leverer en totalløsning i hele Norden. Vi har valgt PostNord Logistics, fordi de holder en høj og vedvarende kvalitet. Men også fordi de hjælper os med at nå frem til mere miljøeffektive løsninger. I Norge har vi for eksempel sænket vores kuldioxid-emissioner med 30 % takket være togtransporter. Læs mere om vores samarbejde på postnordlogistics.dk/clasohlson PostNord Logistics indgår i koncernen PostNord sammen med Posten i Sverige, Post Danmark og Strålfors.

4 DANSK ERHVERV velfærd september 2014 S 4 Hvad koster det offentlige? Dansk Erhverv ønsker at rejse en debat, der skal føre til væsentlig større gennemsigtighed i de konkrete priser på velfærdsområdet. 25 Er du enig eller uenig i følgende: Man bør opstille et sæt fælles regnskabsregler og praksisser for alle kommuner som udspecificerer hvilke "indirekte" udgifter, der bør tælles med, når man gør udgifterne til bestemte velfærdstilbud op. velfærd Af Kristian Kongensgaard Hver dag bidrager en lang række ikke-offentlige aktører til vores fælles velfærd. På ældreområdet driver selvejende fonde og organisationer eksempelvis plejehjem og seniorboliger. Private virksomheder leverer dagligt hjemmehjælp. For udsatte børn og unge tilbyder private og selvejende bo- og opholdssteder døgntilbud med specialiserede behandlingsformer. På beskæftigelsesområdet løfter ikke-offentlige aktører ledige tilbage på arbejdsmarkedet. I Dansk Erhverv er vi stolte af, at ikke-offentlige aktører understøtter den fælles velfærd. Det er tilbud, som bidrager med bredde, kvalitet og innovation til gavn for borgeren. Når vi kigger rundt i det danske samfund, kan vi se et endnu stærkere potentiale for et større offentlig-privat samspil. I dag er det under hver femte opgave på det sociale område, som løses af private virksomheder eller selvejende organisationer, siger velfærdspolitisk chefkonsulent Rasmus Larsen Lindblom, Dansk Erhverv. rede socialområde og et endnu større beløb til omsorg og pleje for vores ældre medborgere. Kommunerne er fra statens side forpligtede til at følge det obligatoriske budget- og regnskabssystem. Det omfatter dels en autoriseret kontoplan med tilhørende konteringsregler, dels et sæt af form- og procedurekrav vedrørende budgetlægning, bevillingsafgivelse, regnskabsaflæggelse m.v. Mens det overordnet er muligt at få et overblik over udgifterne på de enkelte hovedkonti i de kommunale regnskaber, forholder det sig anderledes med de samlede udgifter for de enkelte institutioner. Her mangler ofte de indirekte udgifter. Udgifter, som ligger et andet sted i kommunens regnskaber, påpeger Rasmus Larsen Lindblom. Udfordringen er, at de offentlige budget- og regnskabssystemer ikke er en standardiseret opgørelse af pris på aktivitetsniveau. Eksempler fra flere kommuner viser, at budgettet for kommunale plejehjem ofte kun medtager lønsum for personalet på stedet samt de konkrete omkostninger til drift af selve stedet. Lederens løn er ofte ikke medtaget, og elever figurerer som en indtægt. I andre til- Tilbudsportalen er vigtig - men fungerer ikke efter hensigten Alle tilbud - offentlige såvel som private - på det specialiserede socialområde skal ligge beskrevet på Tilbudsportalen, som i 2007 blev lanceret i forbindelse med kommunalreformen. Formålet er blandt andet at bidrage til gennemskuelighed ved valg af tilbud, men også at understøtte tilsynet samt fremme lige konkurrence mellem private og offentlige leverandører. Ifølge bekendtgørelsen for portalen skal de direkte såvel som indirekte omkostninger medregnes i den konkrete pris. Dansk Erhverv mener, at Tilbudsportalen er et vigtigt redskab netop til at sikre transparens i priser og kvalitet. Men vi oplever, at Tilbudsportalen desværre ikke fungerer efter hensigten. Bedre og ensartede standarder for regnskaber på tværs af kommuner er her en del af svaret, siger velfærdspolitisk chefkonsulent Rasmus Larsen Lindblom, Dansk Erhverv. (Kilde: Bekendtgørelse om Tilbudsportalen) Helt enig 21 Overvejende enig Dansk Erhverv har gennemført en rundspørge til økonomicheferne i landets 98 kommuner om problematikken med at få regnet alle udgifter til en velfærdsydelse med. 47 har svaret, og på ovennævnte udsagn om det ønskelige i blandt andet fælles regnskabsregler var over halvdelen, 26 i alt, enten helt eller overvejende enig. (Kilde: Dansk Erhverv). Hvad koster vores velfærd? Kommunerne bruger i dag mere end 30 milliarder kr. på det specialisefælde mangler bogholderi, HR, revision, opsparing til vedligeholdelsesopgaver, forsikringer, afskrivninger og/eller udvendig vedligeholdelse. Kommunerne har også brug for gennemsigtighed At også kommunerne handler ydelser og tilbud med hinanden har aktualiseret et behov hos kommunerne selv for gennemsigtighed i priserne. Netop på det specialiserede socialområde arbejder kommunerne med at medtage de indirekte omkostninger gennem overheadsprocenter. Det sker gennem det regionale KKR-samarbejde, der står for KommuneKontaktRåd. Fire ud af fem af de regionale KKR-samarbejder fastsætter således hver på deres måde overhead. Fastsættelsen inden for det enkelte samarbejde sker gennem forhandling kommunerne imellem og varierer ganske meget de fire regioner imellem. Ulige konkurrence for ikke-offentlige aktører Private, selvejende og frivillige virksomheder leverer i dag en række tjenesteydelser på vegne af eller som supplement til den offentlige velfærdsydelse. De bliver målt på både kvalitet, effekt og omkostninger. sætningsproblemet rammer i den grad de private og selvejende leverandører, der jo - som alle andre virksomheder - er underlagt krav om ganske grundig finansiel afrapportering. De private, selvejende og frivillige aktører er nemlig underlagt revision efter årsregnskabsloven og på flere 9 Hverken enig eller uenig 7 Overvejende uenig 4 1 Helt uenig Direkte og indirekte udgifter Ved ikke Direkte udgifter Løn. Køb af materialer og tjenesteydelser. Reparationer og vedligeholdelse. Husleje m.v. Indirekte udgifter Lokaler og kontorer. Indirekte lønomkostninger. IT. Ledelse. Administration m.v. Forsikringer. Udvikling. Beregnede tjenestemandspensioner. Lovpligtige forsikringer. Skadesomkostninger - selvforsikring. Forrentning af driftskapital. Forrentning og afskrivning af anlægskapital. Faciliteter i øvrigt, der er stillet til rådighed ved opgavevaretagelsen. (Kilde: Bekendtgørelse nr. 607 af 24. juni 2008 om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud). områder endda også forvaltningsrevision - økonomisk-kritisk revision, hvor der foretages en vurdering af, om midler er brugt økonomisk mest hensigtsmæssigt. Om prisen på de private og selvejende tilbud faktisk er lavere end de kommunale, kan man ikke sige noget om i almindelighed - men i en situation, hvor priserne ikke kan sammenlignes, tilsidesættes de privates og selvejendes tilbud og institutioner på et uoplyst grundlag. Dansk Erhverv anerkender, at en

5 DANSK ERHVERV konkurrence september 2014 S 5 Udbudsstrategi har gjort os skarpere I Holbæk Kommune vedtog byrådet i 2010 en udbudsstrategi, der skal sikre, at kommunen med jævne mellemrum sætter sine opgaver i udbud. Den strategi har sparet kommunen flere millioner kroner. konkurrence Af Dorthe Pihl Byrådets ønske om at konkurrenceudsætte de velfærdsydelser, som Holbæk Kommune tilbyder sine borgere, har tvunget kommunen til at udarbejde klare kravspecifikationer på opgaverne. Det skal nemlig være muligt at sammenligne tilbuddene fra de private aktører med kommunens egen pris. For at kunne gennemføre kontrolberegninger af, om vi rent faktisk kan få en ydelse billigere hos de private aktører, har vi valgt at medtage alle de udgifter, der ligger i vores egne tilbud. Det nytter jo ikke noget, at vi sammenligner pærer med bananer, forklarer direktør Kenn Thomsen, Holbæk Kommune. Vi skal sammenligne pærer med pærer Direktøren fortæller, at når kommunen skal beregne prisen på dens egne ydelser, så medtager man en række overheadomkostninger, som det ikke nødvendigvis er kutyme at medtage i alle kommuner. Det drejer sig om udgifter til pension, barselspuljer, forsikringer, IT, vedligeholdelse og afskrivninger af bygninger. Derudover lægger kommunen 4 procent overhead oven i dens egen pris, som dækker centraladministrationens udgifter. en afspejler dermed i højere grad de reelle udgifter ved at drive offentlige institutioner. Jeg er ikke sikker på, at alle kommuner har det fokus, så de får medregnet alle de overheadomkostninger, der er ved at drive en institution eller et plejecenter. Så ender man med at sammenligne bananer og pærer. Det betyder jo, at man ikke kan vide, om det er muligt at spare penge ved at lade en privat aktør komme på banen, siger han. Det nytter jo ikke noget, at vi sammenligner pærer med bananer. Kenn Thomsen, direktør, Holbæk Kommune Konkurrence skaber bedre tilbud til borgerne Samtidig har kommunens strategi om at konkurrenceudsætte flere ydelser gjort, at Holbæk selv er blevet skarpere på, hvordan kommunen kan gøre sine egne tilbud bedre og mere effektive. Direktør Kenn Thomsen, Holbæk Kommune. Der er ingen tvivl om, at konkurrenceudsættelsen har givet os flere penge på bundlinjen. Dels fordi vi har sparet penge på nogle private løsninger, og dels fordi et udbud har fået os til at gennemgå vores egen drift og tilpasset os, så vi selv kan løse en opgave bedre og billigere, påpeger direktøren. Når vi gør det her, så er det jo ud fra et ønske om at skabe de mest innovative og gode løsninger til vores borgere til den bedste pris. Derfor er vi også i færd med at indgå flere offentlig-private partnerskaber om blandt andet plejecentre. Tanken er, at vi skal lære af hinanden, så borgerne er sikret nogle attraktive tilbud, understreger han. række kommuner arbejder seriøst med den fælles udfordring, som manglende gennemsigtighed i priserne på kommunale tilbud udgør. I en rundspørge til landets kommunale økonomichefer efterlyser over halvdelen af dem, der har svaret, flere centrale tiltag og en stærkere erfaringsudveksling. Dansk Erhverv peger derfor på et enkelt krav om, at alle driftstilbud - både offentlige og ikke-offentlige - skal opstille retvisende og sammenlignelige budgetter og regnskaber, der indeholder alle direkte og indirekte omkostninger på enhedsniveau, burde være tilstrækkeligt, konkluderer velfærdspolitisk chefkonsulent Rasmus Larsen Lindblom, Dansk Erhverv. Bedre prissætning af velfærdsydelser i Danmark Velfærdspolitisk chefkonsulent Rasmus Larsen Lindblom, Dansk Erhverv. Dansk Erhverv har 3 konkrete forslag til at fremme bedre prissætning af velfærdsydelser. Klare krav for afrapportering på institutionsniveau. Obligatoriske standarder for budgetter og regnskaber, som sikrer, at alle indirekte omkostninger medtages. Ensartede regler for revision af sammenhæng mellem budget og faktisk drift af en institution. Gør innovation til en del af virksomhedens hverdag. Konference med: Thomas Wedell- Wedellsborg København 6. november 2014 // Se mere på Photo: Carles Rodríguez Marín

6 DANSK ERHVERV velfærd september 2014 S 6 Konkurrence er sundt - hvis grundlaget er sundt På den kommende Velfærdens Årsdag 2014 om Nye veje - ny velfærd, arrangeret af Dansk Erhverv, skal blandt andre OK-Fondens administrerende direktør, Paul Erik Weidemann, give sit bud på, hvad forventningerne til fremtidens velfærd betyder for de private leverandørvirksomheder. Han fortæller her, hvilke udfordringer han møder i dag, og hvilke visioner der kan bære fremad. velfærd Af Kristian Kongensgaard Som samfund er vi nødt til at have et andet perspektiv. Ikke hver for sig - men i fællesskab. Befolkningen, landets kommuner og de private leverandører, siger OK-Fondens administrerende direktør, Paul Erik Weidemann. Han er naturligvis meget optaget af vilkårene for de borgere, der hver dag er i berøring med fondens omfattende aktivitet med drift af plejehjem, bosteder for psykisk syge, beskæftigelse som socialøkonomisk virksomhed, hospice, ældreboliger, seniorfællesskaber, boliger for stærkt fysisk handicappede og boliger for voksne med autisme. Men han finder de langtrækkende perspektiver og visioner for samfundsudviklingen mindst lige så vigtige: Vi er nødt til at tage fat på en kritisk og konstruktiv dialog om, hvad det er for en velfærd, vi skal have. Spørgsmålet er, om vi bare skal indrette velfærden på en bestemt måde, fordi vi kan, eller om vi i stedet skal tage stilling til, om hvad det er, vi vil. Lad pengene følge personen Paul Erik Weidemann vil gerne skabe nye løsningsmodeller på velfærdsområdet. Både når det gælder den måde, vi tænker boligen, og den måde, vi tilrettelægger omsorgen på. Plejeboliger er i dag for mennesker, der ikke kan klare sig på anden vis. Fysisk svækkelse, demens og kognitiv svækkelse byder mennesker at komme på plejehjem. De kommer af nød, fordi der ikke er andre løsninger. I forbindelse med tilrettelæggelsen af modelprogrammet for fremtidens plejeboliger udtalte en plejehjemsbeboer, at I får mig aldrig til at tale om det som mit hjem. Jeg synes, at der skal italesættes en ny virkelighed rundt om plejeboligerne, hvor gennemsnitslevetiden er kort. De mennesker, der bor dér, skal udfolde livet på bedste vis i sameksistens med at være dybt afhængige af andres hjælp, sygdomsdiagnoser m.v. Vi må aldrig tabe vores mål med at skabe så godt et liv som muligt for de mennesker, som bor hos os. Men en række forudsætninger for det skal til fornyet debat i samfundet. Herunder nye løsningsmodeller på både bolig- og omsorgsområdet. Det vil vi gerne arbejde for. Er det ikke bare at få begyndt? Jo - sådan kan det godt lyde. Men plejeboliger skal indrettes efter ganske bestemte standarder og regler. Det er i dag ikke muligt at afvige fra dem, hvis boligerne skal bygges og drives for offentlige midler, påpeger Paul Erik Weidemann. Lov om individuel boligstøtte, lov om almene boliger m.v. trænger til en revision, så vi kan sætte nye standarder på en række helt konkrete områder. Man kan ikke tage sine offentlige tilskud med sig til private boliginitiativer. I stedet for at visitere til en bestemt plejebolig kunne man efter de samme principper som friskoler lade pengene følge personen, der så frit kunne vælge, hvor han eller hun ville bo. Det ville synliggøre, hvad de ældre reelt ønsker, og det ville motivere både os private leverandører og kommunerne til at udvikle nye og bedre tilbud. Tilkøb vil vinde større indpas Paul Erik Weidemann tror også på, at modeller med mulighed for at tilkøbe ekstra serviceydelser, der tilgodeser de ældres individuelle ønsker, vil vinde større indpas. Det både skal og vil mindske presset på det offentliges økonomi, og det vil give fremtidens ældre en større valgfrihed - både når det offentlige eller de selv betaler for det, de modtager. Vi er på vej gennem en samfundsmæssig udvikling, hvor vi skal gå fra at være et modtagersamfund til et bidragersamfund. Befolkningen skal Mød OK-Fondens administrerende direktør, Paul Erik Weidemann, hos Dansk Erhverv på Velfærdens Årsdag 2014, tirsdag den 30. september. OK-Fonden Det er en non-profit organisation, der under visionen: Livet skal leves - hele livet arbejder for at forbedre forhold og livskvalitet for ældre, handicappede og svage grupper i bredeste forstand. Fonden driver en række plejehjem landet over, og driver derudover psykiatriske tilbud, hospice og administrerer en lang række seniorbofællesskaber. Desuden tilbydes byggeherrerådgivning og -administration via fondens byggeafdeling. OK var forkortelsen for Omsorgs Klubber, der med stor succes blev oprettet i slutningen af 60 erne. Fonden blev oprindeligt stiftet af daværende rådmand på Frederiksberg, Arne Ginge, for at støtte oprettelsen og videreførelsen af OK-Klubber i Danmark. OK-Klubberne og OK-Fonden er i dag uafhængige af hinanden, men har stadigvæk nære bånd. Fonden har bygget cirka boliger og har også cirka medarbejdere. Den daglige ledelse varetages af Paul Erik Weidemann, som er direktør for både OK-Fonden og OK-Fondens datterselskaber. Fondens formand er Michael Brostrøm. Prinsesse Benedikte er protektor for OK-Fonden. i højere grad forpligtes til at medlevere. OK-Fondens administrerende direktør har derfor også en vision om, at pårørende og andre frivillige skal inddrages meget mere i den måde, fonden tilrettelægger sine aktiviteter på: Jeg håber, at Velfærdsdanmark fortsat vil påtage sig et ansvar for vores syge og svage. Når jeg ser, hvad der sker i udlandet, er jeg både tilhænger af skattebetalt velfærd og det sociale ansvar, vi som samfund påtager os. Men jeg synes, at vi skal styrke samfundsdebatten massivt omkring borgernes rettigheder og pligter, for folk står ikke ligefrem i kø for at deltage i opgaveløsningen. Vi har rigtig mange frivillige, der yder en fantastisk indsats. De skal have den største ros. Men vi oplever også holdningen: Vi har betalt skat hele livet, og derfor må det offentlige løse opgaven. Uden at vi tager arbejdet fra de fagprofessionelle - men for at skabe en bedre velfærdsmodel og et bedre liv for den enkelte borger, kan vi løse opgaver betydelig mere velovervejet. Vi anstrenger os for at være løs-

7 DANSK ERHVERV velfærd september 2014 S 7 ningsorienterede og kreative. Sammen med kommunerne. Men jeg synes, vi skal turde endnu mere, turde gå nye veje og tage kalkulerede risici. Ad den vej kan vi komme til at stå på mål for de fælles gode historier om at nå nye mål ad nye fælles veje. Det kunne også sætte en ny dagsorden for samskabelse mellem offentlig og privat, sætte pressen på en ny dagsorden med at fortælle de gode historier, og give politikerne en ny dagsorden at stå på. Væk fra politiske enkeltsager med tilhørende revolverjournalistik og over i en ny tillidsdagsorden i både presse og befolkning. Plads til forbedring I den seneste tid har OPP, OPI og OPS været på den politiske dagsorden. Det handler om konkurrencemæssig performance, dagsaktuelle tilbud m.v. Det handler om pris og kvalitet. Mere velfærd for færre penge: Som 40-årig non-profit leverandør til landets kommuner er vi helt med på den trend. Men det fordrer, at den konkurrencemæssige dialog kommer hele vejen rundt. Om det præsterede resultat, kvalitet, leverancesikkerhed, mangfoldighed, prissætning m.v. Her er der plads til forbedring. Når det så kommer til prissætningen, og hvad skal en privat leverandør som for eksempel OK-Fonden have for at løse en opgave i forhold til, hvad kommunen selv kan gøre det for - så mener Paul Erik Weidemann, at kommunerne fortsat har en betydelig opgave i at regne alle omkostninger med, for eksempel husleje, IT-ydelser, HR og ledelse, forsikringer, finansiering og afskrivninger, når de skal sammenligne prisen på kommunens egen opgaveløsning med prisen hos en privat leverandør. Som medlem af Selveje Danmark er vi i OK-Fonden i gang med en konstruktiv dialog om hele denne problemstilling, som ikke handler om andet end fair konkurrence. Hvis - og når - vi som private skal konkurrere med det offentlige - også på pris. Plads til at gøre en forskel Paul Erik Weidemann mener ikke, at det nødvendigvis er nye samarbejdsformer mellem private leverandører og det offentlige, der er brug for: Alle siger udbud, OPP, OPI og hvad ved jeg. Det afgørende for os er graden af detailstyring, der ikke må være strammere, end at vi kan folde vores kompetencer ud og gøre en forskel. Vi vil gerne tale samskabelse, fælles innovation eller hvad det nu skal kaldes. Men det skal ske på en styrket fælles indsats om mere grundforskning og viden om, hvordan og med hvilket resultat vi løser velfærdsopgaverne. I stedet for at gætte os til, hvad vi går og bedriver, så har vi behov for tidsstudier samt studier i antropologi og velfærdsteknologi. Hvor langt kan vi sænke antallet af medarbejdere - og dermed graden af fagprofessionelle, når vi skal tage hånd om mennesker med demens, komplekse sygdomsbilleder m.v.? Hvad kan og vil vi acceptere af risici i den udviklingsproces? Hvor langt kan vi forpligte familien og de pårørende, så de er med til at løse velfærdsopgaven i en blanding af lyst og pligt? Det skal være uafhængige studier, som nogle af vores uddannelsesinstitutioner burde tage sig af. Hvad skal vi holde op med at levere som velfærdssamfund - så der er penge nok til fortsat at løse opgaven ordentligt, der hvor det er det offentlige, der betaler? Hvad koster velfærdsteknologi - og hvad skaber det af gevinster for det enkelte menneske og for samfund og leverandør? Vi skal skabe en valid samfunds-business case. Ad den vej håber vi, at vi kan medvirke til at øge investeringslysten i ny velfærdsteknologi, nye boligformer, nye leverandørløsninger. Fordi vi har styr på krav til ønskede resultater, indsats, ressourcer, investering, risiko m.v. Skandinavisk velfærd som et eksportprodukt Foruden opgaver for det offentlige arbejder OK-Fonden også på at udbygge sine aktiviteter gennem almindelige kommercielle tiltag. Fonden har købt en del af en IT-virksomhed, der har fokus på kompetenceudvikling inden for velfærdsområdet, arbejder for at skabe Boliger for livet og er på det indledende stadie i eksport: Vi har pt. en række interessante henvendelser fra udlandet på det felt. Det handler om at gøre skandinavisk velfærd til et eksportprodukt. Gennem et nyetableret konsortium med støtte fra InterregV i en model, der både involverer eksport af den danske myndigheds- og kontrolmodel, omsorgsleverance med uddannelse samt tilblivelse af boliger med skandinavisk design og funktionalitet, slutter Paul Erik Weidemann. Læs også forsideartiklen. Velfærdens årsdag 2014 NYE VEJE NY VELFÆRD Tirsdag den 30. september 2014 kl Dansk Erhverv, Børsen, 1217 København K. Hvad kan borgerne forvente af fremtidens velfærdssamfund, og hvordan kan offentlige og ikke-offentlige leverandører i samarbejde løfte vores velfærd? Kom til Velfærdens Årsdag 2014, og mød kolleger, netværk, forskere og politikere, når vi under overskriften Nye veje ny velfærd sætter fokus på, hvad vi kan forvente af fremtidens velfærdssamfund. Vær en aktiv del af debatten, når vi sætter eksperter, politikere og fagfolk stævne på Børsen. Manu Sareen, minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (R). Martin Damm, formand for Kommunernes Landsforening. Karen Ellemann, medlem af folketinget (V). Agi Csonka, administrerende direktør i SFI. Niels Villemoes, forfatter og foredragsholder. /information: Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig senest 22. september på:

HVAD KOSTER DET OFFENTLIGE?

HVAD KOSTER DET OFFENTLIGE? fremtiden starter her... HVAD KOSTER DET OFFENTLIGE? Kan man sammenligne pærer med bananer? 2 Hvad koster det offentlige? / Dansk Erhverv Hvad koster det offentlige? / Dansk Erhverv 3 Indhold Hvad koster

Læs mere

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN #12 8.-10. oktober 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN EFTERFORSKNING

Læs mere

#13. Rigide regler blokerer for kommunale besparelser. 9.-11. oktober 2013. Velfærdens Årsdag side 06-07. Hvad virker på beskæftigelsen?

#13. Rigide regler blokerer for kommunale besparelser. 9.-11. oktober 2013. Velfærdens Årsdag side 06-07. Hvad virker på beskæftigelsen? #13 9.-11. oktober 2013 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV Skarphed på Velfærdens Årsdag side 06-07 Kommunaldirektør taler ud > 04 Lauritzen på den lange bane

Læs mere

Digital konkurrence halter bagud

Digital konkurrence halter bagud #2 5.-7. februar 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV EKSPORTØRERNES SLARAFFENLAND side 10-11 SÅDAN SKABER DU KUNDEOPLEVELSER HR - DEN VIGTIGSTE RESSOURCE ADVISORY

Læs mere

#13. Sjusket sagsbehandling i Arbejdstilsynet rokker ved tilliden. IVÆRKSÆTTERNES RÅ RAMMER side 12-13. 29.-31. oktober 2014

#13. Sjusket sagsbehandling i Arbejdstilsynet rokker ved tilliden. IVÆRKSÆTTERNES RÅ RAMMER side 12-13. 29.-31. oktober 2014 #13 29.-31. oktober 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV IVÆRKSÆTTERNES RÅ RAMMER side 12-13 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL CSR SKAL UD I ALLE HJØRNER DETAILHANDLENS

Læs mere

Flest eksportarbejdspladser i service

Flest eksportarbejdspladser i service #8 25.-27. juni 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV EN SUND SJÆL I EN SUND VIRKSOMHED side 06-07 KLIP FRA KLIPPEØEN SLANGER OG SOCIALØKONOMI INTERNETTET ER

Læs mere

Detailhandlen lader sig ikke snyde af Party Prinsen

Detailhandlen lader sig ikke snyde af Party Prinsen #8 24.-26. juni 2015 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NETHANDEL GÅR IKKE OVER IGEN side 08-09 LEKTIER I STEDET FOR LAURBÆR NASDAQ? JA, TAK! ENERGIAFGIFTER DISKRIMINERER

Læs mere

Vi skal tage et opgør med myten om rygsmerter

Vi skal tage et opgør med myten om rygsmerter #3 25.-27. februar 2015 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV DANMARK HAR STYR PÅ BÆREPOSERNE side 10-11 SÅDAN FOREBYGGES SYGEFRAVÆR CROWD VIL RYSTE SAMFUNDET 27

Læs mere

Udbud ramt af afbud. 15.-17. januar 2014. SUNDHEDSPOLITISK TOPMØDE side 06-07 ET RUNGENDE JA TIL EU-PATENTET NY APP TIL MEDLEMMERNE

Udbud ramt af afbud. 15.-17. januar 2014. SUNDHEDSPOLITISK TOPMØDE side 06-07 ET RUNGENDE JA TIL EU-PATENTET NY APP TIL MEDLEMMERNE #1 15.-17. januar 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV SUNDHEDSPOLITISK TOPMØDE side 06-07 ET RUNGENDE JA TIL EU-PATENTET NY APP TIL MEDLEMMERNE GREVINDEN ØSER

Læs mere

7 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 7 / 4.-6. maj 2011

7 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 7 / 4.-6. maj 2011 7 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 7 / 4.-6. maj 2011 ALLE ER VELKOMNE TIL DANSK ERHVERVS ÅRSDAG 2011 TURISTER SØGES RÅDGIVNING PÅ TVÆRS AF LANDE- GRÆNSER

Læs mere

11 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 11 / 21.-23. september 2011

11 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 11 / 21.-23. september 2011 11 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 11 / 21.-23. september 2011 RÅDGIVERNES DAG RETTEN TIL AT VÆRE ORIGINAL I STEDET FOR KOMMUNAL EFTERLYSER FLERE MODIGE

Læs mere

EU s digitale indre marked gemmer på stort vækstpotentiale for dansk økonomi

EU s digitale indre marked gemmer på stort vækstpotentiale for dansk økonomi #6 14.-16. maj 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV DISTRIBUTION PÅ DEN FEDE MÅDE side 08-09 VERDENS STØRSTE VÆKSTMARKED JA TIL ENHEDS- PATENTET NYE OVERENS-

Læs mere

Svensk model kan give danske job

Svensk model kan give danske job #15 10.-12. december 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV OFFENTLIG-PRIVAT TOPMØDE 2014 side 08-09 BRANCHEN DER LØFTER ANDRE NY KREATIV STUDENTEREKSAMEN DET

Læs mere

IT-afskrivninger tager 7 lange år

IT-afskrivninger tager 7 lange år #4 8.-20. marts 20 MEDLEMSAVIS FOR.000 VIRKSOMHEDER OG 00 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV CROWDFUNDING RAMMER TIDSÅNDEN side 2-3 TEMA OM ERHVERVSLEJEMÅL FIND DEN DIGITALE BALANCE SELSKABSSKATTEN SKAL

Læs mere

1 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 1 / 2.-4. februar 2011

1 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 1 / 2.-4. februar 2011 1 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 1 / 2.-4. februar 2011 BANKERNE SVARER IGEN PÅ KREDIT- KLEMMEN LYT TIL DINE KUNDER HVIS DU VIL VÆRE BÆREDYGTIG SÅDAN VIL

Læs mere

Skat skal skabe og ikke hæmme vækst

Skat skal skabe og ikke hæmme vækst #1 14.-16. januar 2015 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV SUNDHEDSPOLITISK TOPMØDE 2014 side 08-09 DIALOGEN VINDER OFFENTLIGE UDBUD HVIS DU FÅR NEJ I BANKEN -

Læs mere

Vi skal videre ad reformvejen

Vi skal videre ad reformvejen #11 28.-30. august 2013 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV Styr på øjnene side 08-09 Private jobaktører ind i varmen > 02-03 Flere bump på vejen til kapital Rudekuverternes

Læs mere

> 08-09 > 10-11 > 12-13. For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice

> 08-09 > 10-11 > 12-13. For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice #14 30. oktober-1. november 2013 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV BIG DATA- KONFERENCE side 02 IVÆRKSÆTTERNES UGE > 03 FÆRRE REGLER - FLERE GÆSTER VILD MED VÆKST

Læs mere

9 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 9 / 15.-17. juni 2011

9 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 9 / 15.-17. juni 2011 9 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 9 / 15.-17. juni 2011 ENGROSVIRKSOMHED ROKKER SKATTE- MINISTEREN FORANDRING I DAG - VÆKST I MORGEN SÅDAN VÆKSTER DEN DANSKE

Læs mere

Ny butiksoverenskomst for 150.000 ansatte

Ny butiksoverenskomst for 150.000 ansatte MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV 29. februar-2. marts 2012 #3 VIRKSOMHEDERNE BØR FORSIKRE SIG MOD INDBRUD I NETBANK SÅDAN ER DET GÅET VINDERE AF VIDENSTAFETTEN

Læs mere

18 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 18 / 16.-18. september 2009

18 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 18 / 16.-18. september 2009 18 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 18 / 16.-18. september 2009 KØBMANDEN VIL TIL KINA GENERATIONS- SKIFTE KAN VÆRE EN POSITIV VEJ UD AF KRISEN SKROT SKAL

Læs mere

Udkantsdanmark flytter rundt

Udkantsdanmark flytter rundt #10 7.-9. august 2013 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV konferenen ivæ-ce 2013 rksætters vej til kapital Arrangeret af: Hvorfor lykkedes det for nogle iværksættere

Læs mere

Beskedne produktivitetsforbedringer kan sænke marginalskatten med 17 procentpoint

Beskedne produktivitetsforbedringer kan sænke marginalskatten med 17 procentpoint #16 11.-13. december 2013 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV MØD SEISMONAUTERNE! side 08-09 MØDER MED MULIGHEDER > 04-05 DU HAR ANSVARET FOR VÆRDIKÆDEN UNGE MÅ

Læs mere

Detailhandlen skaber værdi værdier gennem internationalisering.

Detailhandlen skaber værdi værdier gennem internationalisering. #7 15.-17. maj 2013 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV Det bedste puf side 4 Ny spilleplade for OPS > 02 Ftalater - forbudt eller ikke forbudt Forår for transport

Læs mere

Frokostpause kan sikre velfærd

Frokostpause kan sikre velfærd 2 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 2 / 16.-18. februar 2011 DETAILHANDELEN SÆTTER NY PRAKTIK- REKORD BILLIG FORSIKRING MOD INDBRUD I NETBANK SÅDAN VIL KØBMÆNDENE

Læs mere

Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 25 8.-10. oktober 2008

Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 25 8.-10. oktober 2008 Fasthold fokus Fokus på afbureaukratisering bør ifølge Dansk Erhverv fortsat stå højt på regeringens dagsorden for at lette tilværelsen for virksomhederne: Jeg vil opfordre regeringen til at fortsætte

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Livet skal leves hele livet Max Pedersen Livet skal leves hele livet jubilæumsbog 1969-2009 ok-fonden 1969-2013 Livet skal leves hele livet Udgivet af OK Fonden Frederiksberg Allé 104, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Kæmpe potentiale i dansk turisme

Kæmpe potentiale i dansk turisme #1 16.-18. januar 2013 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV Modescenen indtager Børsen side 16 Mød dine kunder på Facebook > 04 Bestyrelsesvalg i fuld gang Ny bog

Læs mere

CSR-partnerskaber vinder frem

CSR-partnerskaber vinder frem #7 3.-5. juni 2015 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV DANSK ERHVERVS DIGITALE ÅRSDAG side 08-09 TEMA OM TEAMS OG VIRKSOMHEDSKULTUR VERDENSMESTRE I PRIVAT BRUG

Læs mere

Handels- og transportvirksomheder får over 21.000.000.000 kr. i ekstra likviditet

Handels- og transportvirksomheder får over 21.000.000.000 kr. i ekstra likviditet 4,5 millioner kr. til at fastholde udenlandsk arbejdskraft Side 6-7 Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 9 18.-20. marts 2009 www.danskerhverv.dk Handels- og transportvirksomheder

Læs mere