Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HIMMELBJERG GOLF CLUB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HIMMELBJERG GOLF CLUB"

Transkript

1 Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HIMMELBJERG GOLF CLUB TIRSDAG, DEN 27. MARTS 2012 kl Valg af dirigent. Advokat Steen Husbjerg valgt 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år v/ Finn Nielsen Jeg vil starte min beretning om klubbens virksomhed det forløbne år med ganske kort at omtale Årsskrift 2011, som udkom sidste år ved denne tid for 2. gang. Min opfattelse er, at Årsskriftet igen blev så godt modtaget, at vi fik mod på at fortsætte udgivelsen og går nu ud fra, at det er en blivende sag. Årsskriftet er på gaden nu, og I vil kunne få det med hjem, når I går herfra i aften. Stor tak til alle, som har bidraget med artikler, til vore annoncører og en rigtig stor tak til redaktions- og annoncetegningsfolket Annie Jakobsen, Connie Støving og Lone Kjeldsen. Årsskriftet er et vigtigt kommunikationsmiddel, der både runder en sæson af, men også løfter sløret for den kommende sæson. Vores hjemmeside er også et vigtigt kommunikations middel. Vi har indtil for 1½ måned siden haft en hjemmeside, som efterhånden voksede sig større og større og dermed måske også mere uoverskuelig for mange brugere. Vi har brugt de mørke og kolde vintermåneder til at lave en ny hjemmeside, som jeg håber, falder i jeres smag ellers er det bare med at sige til. Vi ville egentlig have lavet en helt anden type hjemmeside købt udefra men vi valgte at se på økonomien omkring det og besluttede at spare de kr., som det let kunne komme til at koste. Til sammenligning har den nye bare kostet rigtig mange timers arbejde specielt for Annie, men også for vores webmaster Bo Rasmussen - men til gengæld 0 kr. Hvordan gik 2011 så? For at holde medlemmerne informeret om slagets gang i klubben, har jeg med 2-3 måneders mellemrum i årets løb haft tre indlæg på hjemmesiden. Jeg håber, disse indlæg har været med til at give svar på nogle af de spørgsmål, der altid dukker op i løbet af en sæson. For at starte med det mere festlige, så var det jo en 10 års fødselsdagssæson vi havde gang i. En god uge i slutningen af august med fødselsdagsturneringer blev efterfulgt af en reception med deltagelse af omkring 70 mennesker, som begavede os med ca kr, heraf tegnede seniorklubben sig for ikke mindre end kr. Godt gået. Nogle af disse dejlige penge vil blive brugt til forskjønnelse af området hist og pist. For at få gang i dette har vi fået nedsat et Forskjønnelsesudvalg, som allerede har barslet med en masse gode ideer, og nogle af dem blev ført ud i livet i søndags. Størstedelen af penge er blevet brugt til at supplere op på vore terrassemøbler. Ugen kulminerede med en rigtig god fest den 3. september med deltagelse af ca. 110 medlemmer, som havde en fornøjelig aften i selskab med en helstegt pattegris, kulørte lamper og Sunshine Boyz, som spillede op til dans. Banen Vi er vist mange, der håbede på, at med udgangen af sidste sæson, så ville banen være færdigrenoveret i hvert fald hvad hul 17 og 18 angik. Men ak. Sådan gik det desværre ikke. Frø af ugræs er føget over hegnet, synges der i en kendt sang, og det må være det, der er sket på den nye 17. green. Ingen kan give en plausibel forklaring på, hvad der er sket. Green blev i efteråret behandlet efter alle kunstens regler, og vi kan nu kun håbe, at behandlingen har hjulpet, så der kommer gang i den rigtige græsblanding. Læs mere om dette i Mortens indlæg i Årsskriftet. Sidste år sagde jeg, at hul 18 ville blive et særdeles spektakulært afslutningshul. Green blev gjort mere spillervenlig, ved at blive hævet i forkanten. En lille sø blev anlagt til højre for green jo afslutningen på en runde er blevet spændende. Jeg vil gerne rette en stor tak til de fire familier, som hver har doneret kr. til hjælp til færdiggørelsen af omlægningen af hul 18. Det er Peter Stampe og Susanne Hansen, Palle og Connie Beck, Ole og Merethe Frölich-Hansen og Frede og Marianne Hjøllund.

2 Hul 1 har også undergået en forvandling i vinterens løb. Herrernes tee-sted er blev hævet betragteligt, så man kan se ned til det våde område/en lille ny sø i højre side af banen mod driving range. Endvidere er volden mod driving range blev gjort mere klippevenlig for greenkeeperne ved at blive fladet lidt ud. Forhåbentlig åbner banen i morgen - mange tripper for at komme i gang. Af andre forandringer på eller omkring banen skal da også lige nævnes, at vi har fået opført to shelters - doneret af Ejlif og Karen Mathiasen delvis sammen med Preben Norup. De er placeret på hver sin bane, så nu er chancen for at kunne komme i skjul ved uvejr i hvert fald til stede. Shelteret, der er placeret ved 14. tee sted er endvidere forsynet med en hjertestarter. Stor tak for disse hytter og bare for lige at nævne det vi kan godt bruge flere, hvis nogen skulle være interesseret i at donere dem. Bare for, at det ikke skal være løgn, så har Ejlif og Karen også været i spenderehjørnet og finansieret opførelsen af nye udslagssteder på driving range. Tænk sig, vi har lagt jord til et etagebyggeri. Nu kan vi formentlig stå i tørvejr det meste af tiden, når der skal trænes slag og det må især Ingo være glad for. Også mange tusinde tak for dette initiativ. Skulle nogen følge sig inspireret, så har vi masser af andre projekter, der bare mangler donorer. Jeg kan f.eks. nævne, energibesparende foranstaltninger, overdækning af en eller anden slags på gårdspladsen vi har en plan - osv. Turneringer i Turneringskalenderen for 2011 rummede mange velkendte turneringer, og planen for 2012 ser ud til at være lige så fyldig bl.a. er klubmesterskaberne traditionen tro placeret den sidste weekend i august. Herfra skal lyde et stort tillykke til sidste års klubmestrene i de 10 klasser, som alle kan ses på de store tavler i loftet. I 2012 sker der en forandring i forbindelse med klubmesterskaberne. Der spilles kun i: Piger og drenge juniorer, dame og herre åben række seniorer dame og herre række, og der spilles kun 18 huller lørdag og 18 huller søndag. Midage og veteranrækkerne udgår således. Blandt turneringerne i 2011 var der et par nyskabelser: cross country og electic. Electic var der ikke rigtig gehør for, men til gengæld blev cross country en succes som gentages i den kommende sæson med mulighed for flere deltagere. Vi afviklede to velbesøgte erhvervsturneringer og en sponsorturnering. Deltagerne hygger sig og får sikkert også knyttet nye forbindelser på tværs af fag. Herfra skal i øvrigt lyde en stor tak til alle vore trofaste sponsorer, og det er dejligt at konstatere, at flere er kommet til. I forbindelse med junior ranglisteturneringen i maj måned og DGU s junior kredsturnering i september måned var der lejlighed til at nyde golf på højt niveau. Det er jo en fryd for øjet at se de unge smidige golfere i aktion og nogen af dem kan ses igen i år. Begynderudvalget havde måske ikke helt så travl en sæson i 2011, som man kunne ønske sig, men fik alligevel kørt en god del prøvemedlemmer gennem møllen, og en stor del af dem blev senere rigtige medlemmer i klubben. I skrivende stund står prøvemedlemmerne ikke ligefrem i kø, men efter åbent hus den 17. marts, var vi alligevel kommet op på 23, og hvem ved, der kan da også komme potentielle medlemmer til Golfens dag den 15. april. Til alle jer: spred budskabet til naboer, venner, arbejdskolleger osv. så de kommer ud af starthullerne den 15. april og husk, der er stadig præmie for at skaffe fuldgyldige medlemmer. Udvalgene og frivilligt arbejde. En nærmere beskrivelse af, hvad udvalgene eller for den sags skyld klubber i klubben har gået og tumlet med sidste sæson, og hvad de byder på i den kommende sæson, kan I læse mere om i årsskriftet. Her vil jeg dog takke for jeres utrættelige arbejde. Det kan være træls og bøvlet, men husk på, at det er et arbejde, som rigtig mange medlemmer nyder godt af. Uden denne store frivillige indsats havde vi ingen klub af den karat, som jeg synes, vi har. Tak til afgående udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer for jeres indsats, og der skal da også lyde en velkommen til arbejdet til nye udvalgsmedlemmer. De frivillige er også på banen andre steder f.eks. var der i søndags stor aktivitet både tæt ved, men også i mange bunkers, der fik rettet kanter af vi var 50 men vi kunne godt have været flere - men tak til alle der deltog i arbejdsdagen - og jeg vil meget kraftigt opfordre til, at der bliver bakket op, når bestyrelsen, udvalg eller hvem det måtte være fremsætter ønske om frivillig arbejdskraft til dette eller hint. Vi har brug for det. Af kommende opgaver kan nævnes maling af maskinhuset, lægning af trapper med fliser, og skulle nogen ønske at deltage i boldopsamling, så kontakt mig snarest. Selv om vores gode pedel, Karl Therkelsen kan klare meget, så kan han ikke klare det hele selv. Økonomien.

3 2011 har igen været et år, hvor det har været svært at få økonomien til at hænge ordentlig sammen bl.a. igen på grund af svigtende greenfee indtægter - primært på Bakbjergbanen men vi kommer trods alt ud af 2011 med et lille overskud på ca. 500 kr. En anden problematik er stadig, at familierne af økonomiske årsager nedprioriterer medlemskabet i en golf klub simpelt hen fordi det er for dyrt at blive medlem, hvis man vælger hele pakken. Vi har stadig omkring 200 aktier til salg og det værste er jo, at aktier på salgslisten ikke giver kontingentindtægter. Sidste år ved samme tid var der 150 aktier til salg og året før var det 115. For at få budgettet til at hænge sammen, har bestyrelsen derfor foreslået, at vores kontingent sættes en anelse op til 5400 kr. for fuldgyldige seniorer altså en stigning på 200 kr. De øvrige kontingenter reguleres i forhold til dette. Ved sammenligning af kontingentet i 20 omkringliggende klubber, er vi stadig i den billige ende. For at få flere medlemmer, skal det være billigere at melde sig ind i HGC så kort kan det siges. Vi har i de mørke måneder tumlet med disse tanker, og vi har meldt dem ud til jer bl.a. ved en mail sendt gennem golf box den 2. februar. Men forinden havde vi luftet vore tanker på et særdeles velbesøgt informations/kommunikations møde den 1. december - et møde som blev afviklet i en meget positiv og kreativ ånd. Vi fik mange gode tanker med tilbage til arbejdet i bestyrelserne både på selve mødet, men så sandelig også i mails efterfølgende. Alt dette er resulteret i et forslag til ændringer i vores vedtægt. Et forslag, der skal gøre det muligt at arbejde med køb/salg af aktierne ud fra tanken om, at det er de frie markedskræfter, der afgør prisen på aktien. Altså udbud og efterspørgsel. Kort tid efter den 2.2. begyndte tilbagemeldingerne at komme til Lone Vi vil gerne sælge vores aktier til den og den pris lød det fra en hel del udmeldte aktionærer. Ved deadline for tilbagemelding den 1. marts var der kommet feedback fra omkring 50 medlemmer med forslag til salgspriser fra 3000 til 7500 kr. Vi har endnu ingen købere, da jeg tror, at mange lige skal afvente beslutningen i dag. Vi har dog 17 medlemmer, som har taget imod vores tidligere tilbud om at købe en aktie i afdrag. Det forventes, at de 17 nu slår til og betaler restløbet på en af disse billige aktier. Man er i øvrigt velkommen til selv at finde en køber til sin aktie a.h.t. vore elektroniske aktiebog, skal vi blot kende navnet på vedkommende og godkende handelen. Et nyt tiltag, som kom fra medlemsside den , er i øvrigt, at man skal kunne leje eller låne sin aktie ud i også her skal vi kende navnene på de implicerede, hvis der er nogen, der gør brug af den ordning. Det, der er vigtigt for os er, at der kommer kontingentkroner i kassen. Jeg håber på og tror på, at forsamlingen godkender vedtægtsændringerne, så vi allerede fra i morgen kan offentliggøre de billigste salgspriser på en aktie på vores hjemmeside, hvorefter interesserede købere, altså nye medlemmer kan byde ind og købe en aktie. Et sådan bud er nødt til at være via mail, så vi har mulighed for at afgøre, hvem der først byder ind på køb af den billigste aktie så det bliver efter først til mølle princippet. Der bliver åbnet for handel i morgen kl Der er jo for øvrigt ingen, der siger, at man skal sætte prisen på aktien ned man kan vælge at have is i maven og sige: HGC går gyldne tider i møde, så jeg venter til prisen igen er oppe i 9800 kr. Som vi har skrevet til jer, så er der mulighed for at tab på unoterede aktier kan reduceres i din skattebetaling det efterfølgende år, men her skal man lige konsultere sin revisor, så det bliver angivet korrekt. Som I sikkert har bemærket i dagsordenen for Aktieselskabet, så barsler dette med tiltag, der går ud på at udvide aktiekapitalen med såkaldte P-aktier. Det hører vi nærmere om lidt senere. Østjysk Golf Ring og andre samarbejdsklubber Det er glædeligt at konstatere, at samarbejdet med Østjysk Golf Ring (Horsens, Hedensted, Juelsminde og Odder golfklubber) igen har været en givtig forretning for os. Ved opgørelsen af årets besøg på de forskellige baner var resultatet for HGC s vedkommende en indtægt på næsten kr. Samarbejdet med ØGR fortsætter i Fritspilkortet koster kun 700 kr. lige som sidste år og kan fås ved henvendelse på kontoret. Hvis du ikke ønsker at købe et fritspilskort, så husk, at du spiller til halv pris på de nævnte baner. Ring Master turneringen vil også blive gennemført i Turneringsudvalget udpeger de turneringer, der er kvalificerende for deltagelse i Ring Master. Finaleturneringen bliver spillet på HGC s bane 19. august. Følg også her med på opslag eller på hjemmesiden. I sæson 2012 er det øvrigt HGC, der har formandskabet. Vi har også andre rabataftaler til 19 midt- og vestjyske klubber, der giver 50 kr. rabat. Ud over dette har vi 11 klubber, hvor vi kan spille til halv greenfee. Alle de deltagende klubber kan ses på hjemmesiden, og Skanderborg er lige kommet til som nr. 11. Bestyrelsens vision og strategi Sidste år nedsatte vi et Visions- og strategiudvalg, som skulle en tur op i ballonen for bl.a. at se på, hvor golfindustrien ville bevæge sig hen i de kommende år. Udvalget har holdt en del møder hen over sæsonen, og bestyrelsen har også været konsulteret undervejs, ligesom den årlige evaluering med udvalgene har dannet grundlag for modtagelsen af informationer til videre bearbejdning. Vi har ikke nedfældet et fikst og færdigt manifest, men vi har da fået lavet en opgaveliste, som bl.a. skal løses gennem drøftelser i bestyrelserne. Nogle af de vigtigste opgaver er nævnt tidligere i min beretning, og det er bl.a.

4 at skaffe flere medlemmer gennem en billigere adgangsbillet er gået i gang at lave en kraftigere markedsføring af HGC, hvilket også er gået i gang i det godt arbejdende sponsor og markedsføringsudvalg at vedligeholde og forbedre vore faciliteter dette er også igangsat at skaffe den nødvendige kapital til finansiering af driften af anlægget, f.eks. gennem en bedre lånesammensætning, tegning af flere sponsorater, afvikling af flere company days, besøg af flere greenfee spillere osv der arbejdes på sagen. at fastholde det venlige, gæstfrie, behagelige og sociale miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet, så vi kan leve op til vores nye slogan: Himmelbjerg Golf Club sandsynligvis den bedste og hyggeliste klub i Jylland. Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at takke mine kolleger i bestyrelsen for godt samarbejde håber det fortsætter både med gamle såvel som nye medlemmer. Også en kæmpe stor tak til Lone for det meget store arbejde, hun yder for os alle lige fra den mindste ting (og den kan være lille) til den største og mere besværlige opgave. Jeg vil også gerne på bestyrelsens vegne takke klubbens øvrige ansatte, Morten og hans mænner samt Ingo (og Charlotte) for en god indsats til glæde for os alle. Takken skulle selvfølgelig også have været rettet til Nicolaj og Pubbens personale, hvis han/de havde været her. Vi var desværre nødt til at gå hver til sit i slutningen af Der var for langt mellem vore ønsker, og det Nicolaj ville være med til, så han valgte at opsige sin ansættelseskontrakt med udgangen af december. Vi gik omgående i gang med at finde en afløser for ham. Vi havde ikke forestillet os, at det skulle blive så svær en opgave, som det blev men det lykkedes trods alt. Jeg vil gerne her præsentere Jette Rohde og Judit Lund, som er forpagtere fra den 1. april. Jette og Judit kommer fra Gyttegaard Golf Klub, hvor de i sidste sæson havde et tilsvarende job, så de kender til golfspilleres ønsker og særheder. Velkommen til jer med håb om godt samarbejde med alle implicerede. Til alle medlemmerne vil jeg bare sige: støt op om dem, giv en hånd med, hvis det kniber jeg tror, vi har noget godt i vente. Selvom jeg allerede har sagt det, så alligevel tak til alle udvalg, de forskellige fraktioner, samt de mange frivillige for en uvurderlig indsats. Tak til klubbens sponsorer og annoncører, som med deres bidrag medvirker til, at rigtig mange hjul kan holdes i gang. Jeg vil gerne ønske alle omkring Himmelbjerg Golf Club en rigtig god sæson med en masse herlige oplevelser på golfbanerne i såvel ind som udland, og jeg håber, at vi til næste års generalforsamling kan byde velkommen til en masse nye medlemmer. Efter et par opklarende spørgsmål/bemærkninger blev beretningen enstemmigt godkendt 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse v/ Klavs Skovsen Faldende greenfee-indtægter har det evt. noget at gøre med ØGR? ikke umiddelbart. Regnskabet godkendt uden yderligere bemærkninger. 4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingent og indskud v/ Lone Kjeldsen: Bestyrelsen foreslår følgende kontingent i 2012: Senior kr helårlig betaling halvårlig betaling 2 x 2800 kr år kr helårlig betaling halvårlig betaling 2 x 1850 kr år kr helårlig betaling halvårlig betaling 2 x 1200 kr. U/16 år kr helårlig betaling Passivt medlemskab kr helårlig betaling Langdistance kr helårlig betaling Studiemedlemskab, nær kr pr. halve år indskud kr Studiemedlemskab, fjern kr. 900 pr. halve år indskud kr Flex-1 kr helårlig betaling indskud kr. 500

5 Flex-2 kr helårlig betaling indskud kr. 500 Hvis der kommer 50 nye medlemmer inden sommerferien vil det sandsynligvis betyde en nedsættelse af kontingentet i Der forventes øgede greenfee-indtægter bl.a. ved øget markedsføring. Hverdagsmedlemskab kunne det være en mulighed? Budgettet taget til efterretning 5. Forslag fra medlemmerne. Ingen indkomne forslag. 6. Forslag fra bestyrelsen til ændring af vedtægt: a) Bestyrelsen foreslår ganske omfattende ændringer af klubbens vedtægt. Vedtægtsændringerne vedrører Indførelse af flex medlemskaber Afskaffelse af sammenhængen mellem indskuddets størrelse og aktiernes værdi Mulighed for at leje eller låne en aktie i Himmelbjerg Golf A/S for at opnå spilleret. Motivation: Ændringerne er nødvendiggjort af indførelsen af Flex medlemskaber med mulighed for varierende indskud. Ændringerne er endvidere et ønske om at kunne købe/sælge aktierne til markedsværdien, i stedet for et system, hvor aktiekursen jf. den gamle vedtægt, er låst fast til indskuddets størrelse, da dette har vist sig hæmmende for at få nye medlemmer. Samtidig åbnes mulighed for, at en aktionær kan udleje/udlåne sin aktie og tilhørende spilleret til et nyt medlem. Nuværende vedtægt og forslag til ny vedtægt kan ses på hjemmesiden/er fremlagt i klubhuset. b) Fastsættelse af aktiekursen/indskud for Under forudsætning af vedtagelse af vedtægtsændringer i pkt. 6a udgår dette punkt. c) Fastlæggelse af indskuddets størrelse for aktive senior medlemmer efter bestyrelsens indstilling. Bestyrelsen indstiller, at indskuddets størrelse for aktive senior-medlemmer fastsættes til at være den gennemsnitlige pris for de 10 sidst solgte aktier. 784 stemmeberettigede 98 fremmødte. Enstemmigt vedtaget.

6 Ny generalforsamling indkaldes. Punkt b udsættes til den nye generalforsamling, da vedtægtsændringerne ikke er vedtaget på denne generalforsamling. Punkt c udsættes til den nye generalforsamling. 7. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Bestyrelsen består af Finn Nielsen (formand), Villy Holm (næstformand) Hanne Bjertrup, John Mainz Petersen, Annie Jakobsen (sekretær), Jørn Kelland (kasserer) og Lisbeth Esman Christiansen. a) På valg er: Finn Nielsen, formand (modtager genvalg) - valgt b) Villy Holm, (modtager genvalg) Hanne Bjertrup, (modtager ikke genvalg) Lisbeth Esman Christiansen, (modtager ikke genvalg) John Mainz Petersen er efter eget ønske trådt ud af bestyrelsen pr c) Forslag til valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: Bestyrelsen foreslår genvalg af Villy Holm - valgt Bestyrelsen foreslår nyvalg af Preben Norup - valgt Bestyrelsen foreslå nyvalg af Peder Levring - valgt c) Valg af suppleanter: Lejf Bøgedal og Niels Bach begge modtager genvalg 8. Valg af revisor og revisorsuppleant samt valg af intern revisor Genvalg af Deloitte og Palle Bech 9. Eventuelt - forslag til generalforsamling skal indsendes senest 15. januar kan det gøres kortere? - det er en generel DGU regel - ændringer af rækker for klubmesterskaber er begrundet i udtynding af åben række samt manglende deltagelse i damerækkerne. - medlemskab uden at være aktionær, men med indmeldelsesgebyr/indskud er en mulighed Tak til Conni for arbejdet i PR-udvalget m.v. Tak til Lisbeth for arbejdet i bestyrelsen i 4 år Tak til Hanne for et rigtigt stort og godt arbejde bl.a. som klubbens første formand. En tak fra Hanne Bjertrup for alle de mange dejlige oplevelser HGC har givet. 784 stemmeberettigede heraf 98 fremmødte Generalforsamlingen slut kl

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet.

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet. Nye vedtægter for Himmelbjerg Golf Club. (ændringer med kursiv) Vedtægt for Himmelbjerg Golf Club 1 Klubbens navn er HIMMELBJERG GOLF CLUB og dens hjemsted er Silkeborg Kommune. Klubbens formål er at leje

Læs mere

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub.

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. R E F E R A T Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. Referent: Jane Bach Sørensen Til stede var 52 stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 14. marts 2011 i DANBO Nordborgvej 6, 6430 Nordborg.

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 14. marts 2011 i DANBO Nordborgvej 6, 6430 Nordborg. Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 14. marts 2011 i DANBO Nordborgvej 6, 6430 Nordborg. Klubbens formand Børge Munksgaard bød de ca. 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 10. marts 2OL4i Valhal, Skolevej 55, Havnbjerg Klubbens formand B6rge Munksgaard bød de 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Torben Larsen 16-04-2012. VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012

Torben Larsen 16-04-2012. VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012 Torben Larsen 16-04-2012 VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Navn, hjemsted samt formål... side 3 2. Medlemskab af Dansk Golf Union... side 3 3. Medlemskab af golfklubben...

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Odder Golfklub. Generalforsamling Den 8. april 2013

Odder Golfklub. Generalforsamling Den 8. april 2013 Odder Golfklub Generalforsamling Den 8. april 2013 Kontingent senior / indskud / medlemmer Klub Kontingent Senior kr. 2012 2013 Stign.% Indskud kr. Medl. pr. 30.09.12 iflg. DGU 112 - Hammel 4.900 5.075

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Stensballegaard Golfklub og dens hjemsted er i Horsens

1.1 Klubbens navn er Stensballegaard Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Lett Advokatfirma Adv. Carsten Henriksen J.nr. 208877-LGU 14. maj 2008 Revideret af Golfklubben i 2011 og 2012 VEDTÆGTER for Stensballegaard Golfklub 1. Klubbens navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Stensballegaard

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club Vedtægter for Hvalpsund Golf Club opdateret 15. april 2014 1 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hvalpsund Golf Club. Dens hjemsted er i Vesthimmerlands kommune. 2 Formål Det er klubbens formål at skabe

Læs mere

Sponsorklubben Grenaa Golf.

Sponsorklubben Grenaa Golf. Sponsorklubben Grenaa Golf. Reklame værdi Kundepleje Værdi Individuel værdi Sponsor aftale Medarbejder værdi Udviklings Værdi - værdiskabelse er grundlaget for et godt samarbejde! Kære sponsorer. I er

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Vedtægter for Odder Golfklub...

Vedtægter for Odder Golfklub... Vedtægter for Odder Golfklub... 1. Formål 1.1 Klubbens navn er Odder Golfklub, og dens hjemsted er Odder Kommune. 1.2 Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro.

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro. AABYBRO GOLFKLUB Bestyrelsen 26-02-2011 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 16. februar 2011. Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Referat af møde i Jelling Golfklub

Referat af møde i Jelling Golfklub Referat af møde i Jelling Golfklub Dato og tid: Mandag den 11. november 2013 kl. 17.30 Sted: Golfparkens fælleshus Referent: Søren Porsbøl Mødedeltagere: Afbud: John Sahlertz Claus Kristiansen Maja V.

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2015 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde i Mollerup Golf Club, kl. 16.30 22.00 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Afbud: Dagsorden: Hans Chr.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Torsdag den 27. oktober 2011 Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen (US) Næstformand - Marianne D. Jensen (MDJ) Sportsansvarlig - Peter Bragh (PB) Baneansvarlig

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til Dansk Transport og Logistiks arbejdsgiverforenings generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING

Læs mere

Ku du tænke dig at spille golf? så er

Ku du tænke dig at spille golf? så er så er det rette sted at begynde! Hvorfor spille golf? Golf er en vedvarende udfordring. Uanset hvor ofte du træner, vil du hver gang du er på golfbanen opleve noget nyt og få nye udfordringer. Du vil opleve

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Dragør Golfklub. 2011

Referat af den ordinære generalforsamling i Dragør Golfklub. 2011 Referat af den ordinære generalforsamling i Dragør Golfklub. 2011 Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt den 17. marts 2011 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Ordinær generalforsamling i 28. september 2013 Lyngby Volleyball Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben Husketavlen Vi spiller med teeoff fra kl. 15:00 til kl. 16:30, dog har vi i år givet tilladelse til teeoff fra kl. 06:00 til 16:30. Vi spiller i 2 serier fordelt med lige antal deltager pr. serie på selve

Læs mere

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 36. driftsår(1971-2008) 230209 Karsten Sørensen

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 36. driftsår(1971-2008) 230209 Karsten Sørensen Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling - 2009 HUC Holmboes Allè 2, 8700 Horsens Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 36. driftsår(1971-2008) REFERAT Dato: Ref.: 230209 Karsten

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006.

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i idrætshallen på Unge Hjems Efterskole i Højbjerg fra kl. 19.15 til kl. 21.20. Der deltog 285 medlemmer i generalforsamlingen.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog Udgivet september 2014 Sponsorkatalog GK Storstrømmen har et omfattende sponsorsamarbejde. Et samarbejde der er til gavn for begge parter. Det er vigtigt at sponsorrelationer opbygges og udvikles i tæt

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening.

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER 1 Navn: Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. Stiftet den 15. maj 1941 Hjemsted: Hauge, Herning Kommune/Ringkøbing Amt

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 26. april 2012 kl. 19:00 Sted: Dagsorden: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om det forløbne

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde.

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde. Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere