Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HIMMELBJERG GOLF CLUB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HIMMELBJERG GOLF CLUB"

Transkript

1 Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HIMMELBJERG GOLF CLUB TIRSDAG, DEN 27. MARTS 2012 kl Valg af dirigent. Advokat Steen Husbjerg valgt 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år v/ Finn Nielsen Jeg vil starte min beretning om klubbens virksomhed det forløbne år med ganske kort at omtale Årsskrift 2011, som udkom sidste år ved denne tid for 2. gang. Min opfattelse er, at Årsskriftet igen blev så godt modtaget, at vi fik mod på at fortsætte udgivelsen og går nu ud fra, at det er en blivende sag. Årsskriftet er på gaden nu, og I vil kunne få det med hjem, når I går herfra i aften. Stor tak til alle, som har bidraget med artikler, til vore annoncører og en rigtig stor tak til redaktions- og annoncetegningsfolket Annie Jakobsen, Connie Støving og Lone Kjeldsen. Årsskriftet er et vigtigt kommunikationsmiddel, der både runder en sæson af, men også løfter sløret for den kommende sæson. Vores hjemmeside er også et vigtigt kommunikations middel. Vi har indtil for 1½ måned siden haft en hjemmeside, som efterhånden voksede sig større og større og dermed måske også mere uoverskuelig for mange brugere. Vi har brugt de mørke og kolde vintermåneder til at lave en ny hjemmeside, som jeg håber, falder i jeres smag ellers er det bare med at sige til. Vi ville egentlig have lavet en helt anden type hjemmeside købt udefra men vi valgte at se på økonomien omkring det og besluttede at spare de kr., som det let kunne komme til at koste. Til sammenligning har den nye bare kostet rigtig mange timers arbejde specielt for Annie, men også for vores webmaster Bo Rasmussen - men til gengæld 0 kr. Hvordan gik 2011 så? For at holde medlemmerne informeret om slagets gang i klubben, har jeg med 2-3 måneders mellemrum i årets løb haft tre indlæg på hjemmesiden. Jeg håber, disse indlæg har været med til at give svar på nogle af de spørgsmål, der altid dukker op i løbet af en sæson. For at starte med det mere festlige, så var det jo en 10 års fødselsdagssæson vi havde gang i. En god uge i slutningen af august med fødselsdagsturneringer blev efterfulgt af en reception med deltagelse af omkring 70 mennesker, som begavede os med ca kr, heraf tegnede seniorklubben sig for ikke mindre end kr. Godt gået. Nogle af disse dejlige penge vil blive brugt til forskjønnelse af området hist og pist. For at få gang i dette har vi fået nedsat et Forskjønnelsesudvalg, som allerede har barslet med en masse gode ideer, og nogle af dem blev ført ud i livet i søndags. Størstedelen af penge er blevet brugt til at supplere op på vore terrassemøbler. Ugen kulminerede med en rigtig god fest den 3. september med deltagelse af ca. 110 medlemmer, som havde en fornøjelig aften i selskab med en helstegt pattegris, kulørte lamper og Sunshine Boyz, som spillede op til dans. Banen Vi er vist mange, der håbede på, at med udgangen af sidste sæson, så ville banen være færdigrenoveret i hvert fald hvad hul 17 og 18 angik. Men ak. Sådan gik det desværre ikke. Frø af ugræs er føget over hegnet, synges der i en kendt sang, og det må være det, der er sket på den nye 17. green. Ingen kan give en plausibel forklaring på, hvad der er sket. Green blev i efteråret behandlet efter alle kunstens regler, og vi kan nu kun håbe, at behandlingen har hjulpet, så der kommer gang i den rigtige græsblanding. Læs mere om dette i Mortens indlæg i Årsskriftet. Sidste år sagde jeg, at hul 18 ville blive et særdeles spektakulært afslutningshul. Green blev gjort mere spillervenlig, ved at blive hævet i forkanten. En lille sø blev anlagt til højre for green jo afslutningen på en runde er blevet spændende. Jeg vil gerne rette en stor tak til de fire familier, som hver har doneret kr. til hjælp til færdiggørelsen af omlægningen af hul 18. Det er Peter Stampe og Susanne Hansen, Palle og Connie Beck, Ole og Merethe Frölich-Hansen og Frede og Marianne Hjøllund.

2 Hul 1 har også undergået en forvandling i vinterens løb. Herrernes tee-sted er blev hævet betragteligt, så man kan se ned til det våde område/en lille ny sø i højre side af banen mod driving range. Endvidere er volden mod driving range blev gjort mere klippevenlig for greenkeeperne ved at blive fladet lidt ud. Forhåbentlig åbner banen i morgen - mange tripper for at komme i gang. Af andre forandringer på eller omkring banen skal da også lige nævnes, at vi har fået opført to shelters - doneret af Ejlif og Karen Mathiasen delvis sammen med Preben Norup. De er placeret på hver sin bane, så nu er chancen for at kunne komme i skjul ved uvejr i hvert fald til stede. Shelteret, der er placeret ved 14. tee sted er endvidere forsynet med en hjertestarter. Stor tak for disse hytter og bare for lige at nævne det vi kan godt bruge flere, hvis nogen skulle være interesseret i at donere dem. Bare for, at det ikke skal være løgn, så har Ejlif og Karen også været i spenderehjørnet og finansieret opførelsen af nye udslagssteder på driving range. Tænk sig, vi har lagt jord til et etagebyggeri. Nu kan vi formentlig stå i tørvejr det meste af tiden, når der skal trænes slag og det må især Ingo være glad for. Også mange tusinde tak for dette initiativ. Skulle nogen følge sig inspireret, så har vi masser af andre projekter, der bare mangler donorer. Jeg kan f.eks. nævne, energibesparende foranstaltninger, overdækning af en eller anden slags på gårdspladsen vi har en plan - osv. Turneringer i Turneringskalenderen for 2011 rummede mange velkendte turneringer, og planen for 2012 ser ud til at være lige så fyldig bl.a. er klubmesterskaberne traditionen tro placeret den sidste weekend i august. Herfra skal lyde et stort tillykke til sidste års klubmestrene i de 10 klasser, som alle kan ses på de store tavler i loftet. I 2012 sker der en forandring i forbindelse med klubmesterskaberne. Der spilles kun i: Piger og drenge juniorer, dame og herre åben række seniorer dame og herre række, og der spilles kun 18 huller lørdag og 18 huller søndag. Midage og veteranrækkerne udgår således. Blandt turneringerne i 2011 var der et par nyskabelser: cross country og electic. Electic var der ikke rigtig gehør for, men til gengæld blev cross country en succes som gentages i den kommende sæson med mulighed for flere deltagere. Vi afviklede to velbesøgte erhvervsturneringer og en sponsorturnering. Deltagerne hygger sig og får sikkert også knyttet nye forbindelser på tværs af fag. Herfra skal i øvrigt lyde en stor tak til alle vore trofaste sponsorer, og det er dejligt at konstatere, at flere er kommet til. I forbindelse med junior ranglisteturneringen i maj måned og DGU s junior kredsturnering i september måned var der lejlighed til at nyde golf på højt niveau. Det er jo en fryd for øjet at se de unge smidige golfere i aktion og nogen af dem kan ses igen i år. Begynderudvalget havde måske ikke helt så travl en sæson i 2011, som man kunne ønske sig, men fik alligevel kørt en god del prøvemedlemmer gennem møllen, og en stor del af dem blev senere rigtige medlemmer i klubben. I skrivende stund står prøvemedlemmerne ikke ligefrem i kø, men efter åbent hus den 17. marts, var vi alligevel kommet op på 23, og hvem ved, der kan da også komme potentielle medlemmer til Golfens dag den 15. april. Til alle jer: spred budskabet til naboer, venner, arbejdskolleger osv. så de kommer ud af starthullerne den 15. april og husk, der er stadig præmie for at skaffe fuldgyldige medlemmer. Udvalgene og frivilligt arbejde. En nærmere beskrivelse af, hvad udvalgene eller for den sags skyld klubber i klubben har gået og tumlet med sidste sæson, og hvad de byder på i den kommende sæson, kan I læse mere om i årsskriftet. Her vil jeg dog takke for jeres utrættelige arbejde. Det kan være træls og bøvlet, men husk på, at det er et arbejde, som rigtig mange medlemmer nyder godt af. Uden denne store frivillige indsats havde vi ingen klub af den karat, som jeg synes, vi har. Tak til afgående udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer for jeres indsats, og der skal da også lyde en velkommen til arbejdet til nye udvalgsmedlemmer. De frivillige er også på banen andre steder f.eks. var der i søndags stor aktivitet både tæt ved, men også i mange bunkers, der fik rettet kanter af vi var 50 men vi kunne godt have været flere - men tak til alle der deltog i arbejdsdagen - og jeg vil meget kraftigt opfordre til, at der bliver bakket op, når bestyrelsen, udvalg eller hvem det måtte være fremsætter ønske om frivillig arbejdskraft til dette eller hint. Vi har brug for det. Af kommende opgaver kan nævnes maling af maskinhuset, lægning af trapper med fliser, og skulle nogen ønske at deltage i boldopsamling, så kontakt mig snarest. Selv om vores gode pedel, Karl Therkelsen kan klare meget, så kan han ikke klare det hele selv. Økonomien.

3 2011 har igen været et år, hvor det har været svært at få økonomien til at hænge ordentlig sammen bl.a. igen på grund af svigtende greenfee indtægter - primært på Bakbjergbanen men vi kommer trods alt ud af 2011 med et lille overskud på ca. 500 kr. En anden problematik er stadig, at familierne af økonomiske årsager nedprioriterer medlemskabet i en golf klub simpelt hen fordi det er for dyrt at blive medlem, hvis man vælger hele pakken. Vi har stadig omkring 200 aktier til salg og det værste er jo, at aktier på salgslisten ikke giver kontingentindtægter. Sidste år ved samme tid var der 150 aktier til salg og året før var det 115. For at få budgettet til at hænge sammen, har bestyrelsen derfor foreslået, at vores kontingent sættes en anelse op til 5400 kr. for fuldgyldige seniorer altså en stigning på 200 kr. De øvrige kontingenter reguleres i forhold til dette. Ved sammenligning af kontingentet i 20 omkringliggende klubber, er vi stadig i den billige ende. For at få flere medlemmer, skal det være billigere at melde sig ind i HGC så kort kan det siges. Vi har i de mørke måneder tumlet med disse tanker, og vi har meldt dem ud til jer bl.a. ved en mail sendt gennem golf box den 2. februar. Men forinden havde vi luftet vore tanker på et særdeles velbesøgt informations/kommunikations møde den 1. december - et møde som blev afviklet i en meget positiv og kreativ ånd. Vi fik mange gode tanker med tilbage til arbejdet i bestyrelserne både på selve mødet, men så sandelig også i mails efterfølgende. Alt dette er resulteret i et forslag til ændringer i vores vedtægt. Et forslag, der skal gøre det muligt at arbejde med køb/salg af aktierne ud fra tanken om, at det er de frie markedskræfter, der afgør prisen på aktien. Altså udbud og efterspørgsel. Kort tid efter den 2.2. begyndte tilbagemeldingerne at komme til Lone Vi vil gerne sælge vores aktier til den og den pris lød det fra en hel del udmeldte aktionærer. Ved deadline for tilbagemelding den 1. marts var der kommet feedback fra omkring 50 medlemmer med forslag til salgspriser fra 3000 til 7500 kr. Vi har endnu ingen købere, da jeg tror, at mange lige skal afvente beslutningen i dag. Vi har dog 17 medlemmer, som har taget imod vores tidligere tilbud om at købe en aktie i afdrag. Det forventes, at de 17 nu slår til og betaler restløbet på en af disse billige aktier. Man er i øvrigt velkommen til selv at finde en køber til sin aktie a.h.t. vore elektroniske aktiebog, skal vi blot kende navnet på vedkommende og godkende handelen. Et nyt tiltag, som kom fra medlemsside den , er i øvrigt, at man skal kunne leje eller låne sin aktie ud i også her skal vi kende navnene på de implicerede, hvis der er nogen, der gør brug af den ordning. Det, der er vigtigt for os er, at der kommer kontingentkroner i kassen. Jeg håber på og tror på, at forsamlingen godkender vedtægtsændringerne, så vi allerede fra i morgen kan offentliggøre de billigste salgspriser på en aktie på vores hjemmeside, hvorefter interesserede købere, altså nye medlemmer kan byde ind og købe en aktie. Et sådan bud er nødt til at være via mail, så vi har mulighed for at afgøre, hvem der først byder ind på køb af den billigste aktie så det bliver efter først til mølle princippet. Der bliver åbnet for handel i morgen kl Der er jo for øvrigt ingen, der siger, at man skal sætte prisen på aktien ned man kan vælge at have is i maven og sige: HGC går gyldne tider i møde, så jeg venter til prisen igen er oppe i 9800 kr. Som vi har skrevet til jer, så er der mulighed for at tab på unoterede aktier kan reduceres i din skattebetaling det efterfølgende år, men her skal man lige konsultere sin revisor, så det bliver angivet korrekt. Som I sikkert har bemærket i dagsordenen for Aktieselskabet, så barsler dette med tiltag, der går ud på at udvide aktiekapitalen med såkaldte P-aktier. Det hører vi nærmere om lidt senere. Østjysk Golf Ring og andre samarbejdsklubber Det er glædeligt at konstatere, at samarbejdet med Østjysk Golf Ring (Horsens, Hedensted, Juelsminde og Odder golfklubber) igen har været en givtig forretning for os. Ved opgørelsen af årets besøg på de forskellige baner var resultatet for HGC s vedkommende en indtægt på næsten kr. Samarbejdet med ØGR fortsætter i Fritspilkortet koster kun 700 kr. lige som sidste år og kan fås ved henvendelse på kontoret. Hvis du ikke ønsker at købe et fritspilskort, så husk, at du spiller til halv pris på de nævnte baner. Ring Master turneringen vil også blive gennemført i Turneringsudvalget udpeger de turneringer, der er kvalificerende for deltagelse i Ring Master. Finaleturneringen bliver spillet på HGC s bane 19. august. Følg også her med på opslag eller på hjemmesiden. I sæson 2012 er det øvrigt HGC, der har formandskabet. Vi har også andre rabataftaler til 19 midt- og vestjyske klubber, der giver 50 kr. rabat. Ud over dette har vi 11 klubber, hvor vi kan spille til halv greenfee. Alle de deltagende klubber kan ses på hjemmesiden, og Skanderborg er lige kommet til som nr. 11. Bestyrelsens vision og strategi Sidste år nedsatte vi et Visions- og strategiudvalg, som skulle en tur op i ballonen for bl.a. at se på, hvor golfindustrien ville bevæge sig hen i de kommende år. Udvalget har holdt en del møder hen over sæsonen, og bestyrelsen har også været konsulteret undervejs, ligesom den årlige evaluering med udvalgene har dannet grundlag for modtagelsen af informationer til videre bearbejdning. Vi har ikke nedfældet et fikst og færdigt manifest, men vi har da fået lavet en opgaveliste, som bl.a. skal løses gennem drøftelser i bestyrelserne. Nogle af de vigtigste opgaver er nævnt tidligere i min beretning, og det er bl.a.

4 at skaffe flere medlemmer gennem en billigere adgangsbillet er gået i gang at lave en kraftigere markedsføring af HGC, hvilket også er gået i gang i det godt arbejdende sponsor og markedsføringsudvalg at vedligeholde og forbedre vore faciliteter dette er også igangsat at skaffe den nødvendige kapital til finansiering af driften af anlægget, f.eks. gennem en bedre lånesammensætning, tegning af flere sponsorater, afvikling af flere company days, besøg af flere greenfee spillere osv der arbejdes på sagen. at fastholde det venlige, gæstfrie, behagelige og sociale miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet, så vi kan leve op til vores nye slogan: Himmelbjerg Golf Club sandsynligvis den bedste og hyggeliste klub i Jylland. Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at takke mine kolleger i bestyrelsen for godt samarbejde håber det fortsætter både med gamle såvel som nye medlemmer. Også en kæmpe stor tak til Lone for det meget store arbejde, hun yder for os alle lige fra den mindste ting (og den kan være lille) til den største og mere besværlige opgave. Jeg vil også gerne på bestyrelsens vegne takke klubbens øvrige ansatte, Morten og hans mænner samt Ingo (og Charlotte) for en god indsats til glæde for os alle. Takken skulle selvfølgelig også have været rettet til Nicolaj og Pubbens personale, hvis han/de havde været her. Vi var desværre nødt til at gå hver til sit i slutningen af Der var for langt mellem vore ønsker, og det Nicolaj ville være med til, så han valgte at opsige sin ansættelseskontrakt med udgangen af december. Vi gik omgående i gang med at finde en afløser for ham. Vi havde ikke forestillet os, at det skulle blive så svær en opgave, som det blev men det lykkedes trods alt. Jeg vil gerne her præsentere Jette Rohde og Judit Lund, som er forpagtere fra den 1. april. Jette og Judit kommer fra Gyttegaard Golf Klub, hvor de i sidste sæson havde et tilsvarende job, så de kender til golfspilleres ønsker og særheder. Velkommen til jer med håb om godt samarbejde med alle implicerede. Til alle medlemmerne vil jeg bare sige: støt op om dem, giv en hånd med, hvis det kniber jeg tror, vi har noget godt i vente. Selvom jeg allerede har sagt det, så alligevel tak til alle udvalg, de forskellige fraktioner, samt de mange frivillige for en uvurderlig indsats. Tak til klubbens sponsorer og annoncører, som med deres bidrag medvirker til, at rigtig mange hjul kan holdes i gang. Jeg vil gerne ønske alle omkring Himmelbjerg Golf Club en rigtig god sæson med en masse herlige oplevelser på golfbanerne i såvel ind som udland, og jeg håber, at vi til næste års generalforsamling kan byde velkommen til en masse nye medlemmer. Efter et par opklarende spørgsmål/bemærkninger blev beretningen enstemmigt godkendt 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse v/ Klavs Skovsen Faldende greenfee-indtægter har det evt. noget at gøre med ØGR? ikke umiddelbart. Regnskabet godkendt uden yderligere bemærkninger. 4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingent og indskud v/ Lone Kjeldsen: Bestyrelsen foreslår følgende kontingent i 2012: Senior kr helårlig betaling halvårlig betaling 2 x 2800 kr år kr helårlig betaling halvårlig betaling 2 x 1850 kr år kr helårlig betaling halvårlig betaling 2 x 1200 kr. U/16 år kr helårlig betaling Passivt medlemskab kr helårlig betaling Langdistance kr helårlig betaling Studiemedlemskab, nær kr pr. halve år indskud kr Studiemedlemskab, fjern kr. 900 pr. halve år indskud kr Flex-1 kr helårlig betaling indskud kr. 500

5 Flex-2 kr helårlig betaling indskud kr. 500 Hvis der kommer 50 nye medlemmer inden sommerferien vil det sandsynligvis betyde en nedsættelse af kontingentet i Der forventes øgede greenfee-indtægter bl.a. ved øget markedsføring. Hverdagsmedlemskab kunne det være en mulighed? Budgettet taget til efterretning 5. Forslag fra medlemmerne. Ingen indkomne forslag. 6. Forslag fra bestyrelsen til ændring af vedtægt: a) Bestyrelsen foreslår ganske omfattende ændringer af klubbens vedtægt. Vedtægtsændringerne vedrører Indførelse af flex medlemskaber Afskaffelse af sammenhængen mellem indskuddets størrelse og aktiernes værdi Mulighed for at leje eller låne en aktie i Himmelbjerg Golf A/S for at opnå spilleret. Motivation: Ændringerne er nødvendiggjort af indførelsen af Flex medlemskaber med mulighed for varierende indskud. Ændringerne er endvidere et ønske om at kunne købe/sælge aktierne til markedsværdien, i stedet for et system, hvor aktiekursen jf. den gamle vedtægt, er låst fast til indskuddets størrelse, da dette har vist sig hæmmende for at få nye medlemmer. Samtidig åbnes mulighed for, at en aktionær kan udleje/udlåne sin aktie og tilhørende spilleret til et nyt medlem. Nuværende vedtægt og forslag til ny vedtægt kan ses på hjemmesiden/er fremlagt i klubhuset. b) Fastsættelse af aktiekursen/indskud for Under forudsætning af vedtagelse af vedtægtsændringer i pkt. 6a udgår dette punkt. c) Fastlæggelse af indskuddets størrelse for aktive senior medlemmer efter bestyrelsens indstilling. Bestyrelsen indstiller, at indskuddets størrelse for aktive senior-medlemmer fastsættes til at være den gennemsnitlige pris for de 10 sidst solgte aktier. 784 stemmeberettigede 98 fremmødte. Enstemmigt vedtaget.

6 Ny generalforsamling indkaldes. Punkt b udsættes til den nye generalforsamling, da vedtægtsændringerne ikke er vedtaget på denne generalforsamling. Punkt c udsættes til den nye generalforsamling. 7. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Bestyrelsen består af Finn Nielsen (formand), Villy Holm (næstformand) Hanne Bjertrup, John Mainz Petersen, Annie Jakobsen (sekretær), Jørn Kelland (kasserer) og Lisbeth Esman Christiansen. a) På valg er: Finn Nielsen, formand (modtager genvalg) - valgt b) Villy Holm, (modtager genvalg) Hanne Bjertrup, (modtager ikke genvalg) Lisbeth Esman Christiansen, (modtager ikke genvalg) John Mainz Petersen er efter eget ønske trådt ud af bestyrelsen pr c) Forslag til valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: Bestyrelsen foreslår genvalg af Villy Holm - valgt Bestyrelsen foreslår nyvalg af Preben Norup - valgt Bestyrelsen foreslå nyvalg af Peder Levring - valgt c) Valg af suppleanter: Lejf Bøgedal og Niels Bach begge modtager genvalg 8. Valg af revisor og revisorsuppleant samt valg af intern revisor Genvalg af Deloitte og Palle Bech 9. Eventuelt - forslag til generalforsamling skal indsendes senest 15. januar kan det gøres kortere? - det er en generel DGU regel - ændringer af rækker for klubmesterskaber er begrundet i udtynding af åben række samt manglende deltagelse i damerækkerne. - medlemskab uden at være aktionær, men med indmeldelsesgebyr/indskud er en mulighed Tak til Conni for arbejdet i PR-udvalget m.v. Tak til Lisbeth for arbejdet i bestyrelsen i 4 år Tak til Hanne for et rigtigt stort og godt arbejde bl.a. som klubbens første formand. En tak fra Hanne Bjertrup for alle de mange dejlige oplevelser HGC har givet. 784 stemmeberettigede heraf 98 fremmødte Generalforsamlingen slut kl

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub.

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. R E F E R A T Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. Referent: Jane Bach Sørensen Til stede var 52 stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig.

Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig. Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Valgt blev Rasmus Kronborg 2. Beretning om klubbens virksomhed

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Velkomst ved formand Bjarne Madsen 1. Valg af dirigent Christian skov blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten

Læs mere

1 P age. Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00

1 P age. Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00 Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00 Bestyrelsesformand Kurt Grey Schuster bød velkommen til den ordinære generalforsamling 2008. 996 stemmer var repræsenteret. Pkt. 1. Valg

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16 Læs bl.a. om Beretning 2014 s. 4 RingMaster 2015 s. 5 Golfens Dag 2015 s. 14 Nyt fra Kontoret s. 16 Nyt fra Handicapudvalget s. 20 Trænerskifte s. 29 NR. 1 2015 23. ÅRG. OPLEVELSER UDOVER DET SÆDVANLIGE...

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse til den årlige generalforsamling... 4 Dagsorden:...

Læs mere

Frederikssund Golfklub. Årgang 2010 Nummer 1. Klubbladet. Februar. Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden

Frederikssund Golfklub. Årgang 2010 Nummer 1. Klubbladet. Februar. Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden Årgang 2010 Nummer 1 Februar Frederikssund Golfklub Klubbladet Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden Nummer 1 Årgang 2010 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side... 3 Info

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARTS 2011 Mollerup Golf Club.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARTS 2011 Mollerup Golf Club. 1 ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARTS 2011 Mollerup Golf Club. Mollerup Golf Clubs 19. ordinære generalforsamling blev afholdt d. 29. marts 2011 kl. 19.00 i auditoriet hos Pædagoguddannelsen Jysk, Skejbyvej

Læs mere

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen:

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen: Ordinær generalforsamling 2015 i Jelling Golfklub Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 18. februar 2015 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) 1. Valg af dirigent

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G

G E N E R A L F O R S A M L I N G Greve Golfklub Bestyrelsen G E N E R A L F O R S A M L I N G Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Greve Golfklub TORSDAG DEN 27. MARTS 2014 kl. 19.00 i TUNE MENIGHEDSCENTER, Tune Center 17,

Læs mere

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet Årgang 2011 Nummer 2 April Frederikssund Golfklub Klubbladet Læs mere inde i bladet Nummer 2 - Årgang 2011 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side...3 Generalforsamling Referat fra generalforsamlingen...

Læs mere

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) 250214 Karsten Sørensen

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) 250214 Karsten Sørensen Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling - 2014 Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) REFERAT Dato: Ref.:

Læs mere

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen.

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen. Beretning Hedensted Golfklub 2014/15 Fokusområder 1. Banen 2. Medlemsudvikling 3. Kommercielle aktiviteter 4. Marketing/kommunikation 5. Medlemstrivsel 6. Restaurant/klubhus 7. Pro en 8. Sekretariat 9.

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Der indkaldes til ordinær generalforsamling i ÅSKOV GOLFKLUB torsdag den 20. november 2014 i Klubhuset. Kl. 18.30 Fællesspisning menu: Wienerschnitzel med tilbehør. Kl. 19.30

Læs mere

FREDERIKSSUND GOLFKLUB

FREDERIKSSUND GOLFKLUB 1 FREDERIKSSUND GOLFKLUB Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 5. marts 2009 kl. 19.00, i Slangerup Idræts- og kulturcenter Pr. 5. marts 2009 var der 1085 stemmeberettigede medlemmer i klubben,

Læs mere

Generalforsamling i. Gilleleje Golfklub. Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00. ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19.

Generalforsamling i. Gilleleje Golfklub. Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00. ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19. Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00 ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19. 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse med dagsorden. 3 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Skive Golfklub Å R S S K R I F T 2 0 1 3 2014

Skive Golfklub Å R S S K R I F T 2 0 1 3 2014 Skive Golfklub Å R S S K R I F T 2 0 1 3 2014 Skive Golf Klubs Bestyrelse 2014: Lone Dahl Bilstrup Formand Mob.: 26 74 16 23 formand@skivegolfklub.dk Palle Nielsen Økonomiansvarlig Mob.: 31 20 92 61 kasserer@skivegolfklub.dk

Læs mere

Stensballegaard Golfklub har netop afsluttet sit tredje drifts år og det andet år hvor hele baneanlægget har været færdigt.

Stensballegaard Golfklub har netop afsluttet sit tredje drifts år og det andet år hvor hele baneanlægget har været færdigt. Bestyrelsens årsberetning for året 2011. Stensballegaard Golfklub har netop afsluttet sit tredje drifts år og det andet år hvor hele baneanlægget har været færdigt. I det forløbne år har bestyrelsen arbejdet

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012.

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referent: Klubchef Arne K. Larsen AGCs Formand, William Grahn, bød velkommen og gik herefter over til dagsordenen. Punkt 1: Valg af

Læs mere

Golf. Nr. 2 December 2013. Medlemsblad for Golfklubben Maribo Sø

Golf. Nr. 2 December 2013. Medlemsblad for Golfklubben Maribo Sø Golf M A R I B O Nr. 2 December 2013 Medlemsblad for Golfklubben Maribo Sø 2 GOLFKLUBBEN MARIBO SØ Refshalegården Refshale Byvej 22, 4930 Maribo Telefon: 54 78 26 55 www.maribogolf.dk maribogolf@maribogolf.dk

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte. PAR bad alle rejse sig og mindes de,

Læs mere

NR. 2 2015 23. ÅRG. JUBILÆUMSNUMMER

NR. 2 2015 23. ÅRG. JUBILÆUMSNUMMER år M E D G O L F NR. 2 2015 23. ÅRG. JUBILÆUMSNUMMER OPLEVELSER UDOVER DET SÆDVANLIGE... TA EN TUR I KVICKLY ODDER! Kvickly Odder tilbyder en god handelsoplevelse i velassorterede specialafdelinger: Kolonial

Læs mere