MODERNE LITTERATURTEORI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MODERNE LITTERATURTEORI"

Transkript

1 MODERNE LITTERATURTEORI Sted REDAKTION Anne-Marie Mai Dan Ringgaard AARHUS UNIVERSITETSFORLAG

2

3 Sted

4 Serien Moderne litteraturteori redigeres af Stefan Iversen og Henrik Skov Nielsen. I serien er udkommet: Stefan Iversen og Henrik Skov Nielsen (red.): Narratologi Jacob Bøggild, Stefan Iversen og Henrik Skov Nielsen (red.): Dekonstruktion Mads Rosendahl Thomsen og Svend Erik Larsen (red.): Litteraturhistoriografi Karen-Margrethe Simonsen, Helle Porsdam og Henrik Skov Nielsen (red.): Lov og litteratur Hans Hauge (red.): Postkolonialisme Line Brandt og Frank Kjørup (red.): Kognitiv poetik Jørgen Dines Johansen og Marie Lund Klujeff (red.): Genre Jens Bjerring-Hansen og Torben Jelsbak (red.): Boghistorie Følgende bind er under udarbejdelse: Lilian Munk Rosing og Tania Ørum(red.): Feminisme

5 STED aarhus universitetsforlag

6 Sted Moderne litteraturteori 9 er sat med Sabon Forfatterne og Aarhus Universitetsforlag 2010 Redaktører af dette bind: Dan Ringgaard og Anne-Marie Mai Serieredaktører: Stefan Iversen og Henrik Skov Nielsen Omslag og tilrettelægning: Kitte Fennestad Oversættelser i dette bind: Niels Lyngsø Certeau, Michel de: Marches dans la ville Augé, Marc: Des lieux aux non-lieux og Epilogue Lefebvre, Henri: Vue de la fenêtre Henrik Mossin Casey, Edward S: How to Get from Space to Place in a Fairly Short Stretch of Time: Phenomenological Prolegomena Massey, Doreen: A Global Sense of Place Valdés, Mario J.: Rethinking the History of Literary History Moretti, Franco: The novel, the nation-state Rigby, Kate: The Rediscovery of Place ISBN ISSN Aarhus Universitetsforlag Århus Langelandsgade Århus N København Tuborgvej København NV Fax Udgives med støtte fra Aarhus Universitets Forskningsfond

7 INDHOLD Anne-Marie Mai / Dan Ringgaard INTRODUKTION 7 Michel De Certeau VANDRINGER I BYEN 35 Marc Augé IKKESTEDER 57 Henri Lefebvre SET FRA VINDUET 69 Edward S. Casey HVORDAN MAN KOMMER FRA RUMMET TIL STEDET PÅ GANSKE KORT TID 83 Doreen Massey EN GLOBAL FORNEMMELSE FOR STED 129 Kate Rigby GENOPDAGELSEN AF STEDET 149

8 Franco Moretti ROMAN OG NATIONALSTATEN 177 Mario J. Valdés AT GENTÆNKE LITTERATURHISTORIENS HISTORIE 193 OM FORFATTERNE 205 BIBLIOGRAFI 209 Index 223

9 Anne-Marie Mai / Dan Ringgaard INTRODUKTION Termen Ordet stedsteori er ikke en knæsat term, og stedsteorien har, ligesom sit emne, uskarpe grænser. Den breder sig over mange videnskaber og fletter sig ind i en række andre emner og begreber. Opmærksomheden og refleksionen over stedet strækker sig fra geografi over sociologi og antropologi og videre over filosofi til arkitektur, kunsthistorie og litteraturvidenskab. Interessen for stedet går i forbindelse med emner så forskellige som globalisering, økologi, identitet, køn, postkolonialisme, urbanisering, natur og hjemstavn og arbejder ofte under dække af andre, tilgrænsende begreber som landskab, rum, topografi og kartografi. Stedsteorien er altså ikke en teoridannelse, skabt inden for en bestemt videnskab under stadig diskussion og løbende afprøvning, men en samling af teorier, hentet mange steder fra. Denne samling af teorier indgår i et mere omfattende kredsløb, i migrerende ideer, greb og termer, der gerne skulle udfordre og berige de gældende forestillinger, hvor de måtte dumpe ned. Men tilsammen udgør de for broget en flok til, at de kan samles i en foreløbigt gældende opfattelse. Interessen for og udviklingen af stedsteorien kan skyldes flere ting. Aktuelt kaster globaliseringen stedet ud i en krise. Det sker ikke så meget pga. den uniformering, som lader til

10 8 Anne-Marie Mai / Dan Ringgaard at være en del af globaliseringen, og som truer med at gøre mange steder ens. Krisen hænger mere fundamentalt sammen med, at globaliseringen ændrer og omfordeler de rum, vi lever i. I den proces genopfindes det lokale og det regionale på bekostning af det nationale. I det omfang et steds identitet er relationel, i det omfang identiteten bestemmes af stedets forhold til andre steder, betyder globaliseringen, at stederne forandres. Forandringen kræver, at vi omdefinerer stederne og muligvis hele vores forestilling om, hvad steder er. En anden årsag til interessen for steder kan findes i udviklingen inden for de humanistiske videnskaber. De fænomenologiske, postkoloniale, kulturanalytiske og etisk-politiske vendinger, der har præget humaniora de seneste to tiår, lader sig alle tænke med udgangspunkt i stedet. Man taler endda, inspireret af Michel Foucaults profetier i bl.a. foredraget Andre rum (holdt i 1967), om en rumlig vending. Man kan også se stedsteorien i rækken af det, man i den angelsaksiske verden har kaldt adjacent discourses, tilstødende diskurser, der har skabt forbindelser som lov & litteratur, biologi & litteratur, arkæologi & litteratur og altså også geografi & litteratur. Det er alle forbindelser, der i stedet for at benytte litteraturvidenskabens gængse hjælpevidenskaber etablerer mere uprøvede perspektiver og nye åbninger i litteraturvidenskaben. Endelig, og langt væk fra de aktuelle begrundelser, så er stedet fundamentalt for vores eksistens og derfor altid interessant. Vi kan ikke være nogen steder, uden at der er steder. Intet kan finde sted uden sted. Der skal tre ting til, for at vi kan kalde noget et sted, skriver geografen Tim Cresswell i bogen Place: A Short Introduction (2004). Det er placering (location), fysisk form (locale) og så fornemmelsen for stedet (sense of place). Fornemmelsen for stedet er, ikke mindst i den engelsktalende

11 INTRODUKTION 9 verden, et traditionsrigt udtryk, der indeholder alle hånde subjektive forbindelser til stedet, og som rækker tilbage til romernes genius loci, de guddomme eller skytsånder, der beskyttede steder og ejendomme. Det er en udbredt opfattelse, at et sted er andet og mere, end hvad vi måske så kan kalde en lokalitet. Et sted opstår først i mødet med et subjekt, der sanser, erindrer og har viden om det pågældende sted eller andre steder. Fortsætter vi hos Cresswell hvis bog er et godt sted at begynde lader stedet sig definere negativt i forhold til rum og landskab. I modsætning til rum, som i en moderne filosofisk tradition fra Kant og Descartes er kvalitetsløst, er sted til i tid, det er konkret, har en fysisk form, og det siger den, der møder det, noget. I modsætning til landskab, som under påvirkning af især landskabsmaleriet er en meget visuel idé og ofte har betragteren uden for sig, oven over sig, berøvet krop og bevægelse, er stedet noget, man er omgivet af, er midt i. Disse bestemmelser er ahistoriske. De tager ikke stilling til, hvordan vores opfattelse af stedet har ændret sig over tid. De er også, som de præsenteres her og til en begyndelse, med nødvendighed omtrentlige og almene, fordi de bruges vidt forskelligt i de traditioner, som udgør stedsteorien. Historien Præsentationen af disse traditioner og med dem ikke stedets, men stedsteoriens moderne historie kan passende begynde tæt på litteraturvidenskaben og (med inspiration fra musikhistorien) med tre store B er: Bakhtin, Benjamin og Bachelard. Med sit begreb om kronotopen fra Kronotopen. Tiden og rummet i romanen (skrevet ), betoner Mikhail Bakhtin forbindelsen mellem tid og rum i romanen i opposition til, hvad han betragter som en ellers ensidig

12 10 Anne-Marie Mai / Dan Ringgaard interesse for tiden i fortællingen. Han viser, hvordan kronotopen i løbet af romanhistorien giver stedet en mere og mere konkret udformning, hvordan den samtidig gestalter eller anskueliggør tiden, bliver centrum for handlingens omslag og bidrager til en dialogisk relation mellem verden omkring værket og værkets verden. Kronotopbegrebet peger på, at et bestemt sted har en bestemt tidslighed og en bestemt og fundamental funktion i handlingen og åbner studiet af romanens genrehistorie. Samtidig bruger Bakhtin kronotopbegrebet til at diskutere, hvordan romangenre, historie og livsverden forbinder sig i historiske rum, som forandrer sig. Han peger på, hvordan de litterære kronotoper former læserens forestilling om tid og rum. De litterære kronotoper gør os på en måde i stand til at se verden, men vores erfaringer fornyr samtidig hele tiden læsningen af de litterære kronotoper. Stedet som rum i tid er med andre ord ikke til at komme udenom, heller ikke i litteraturen, og Bah ktin leverer et til formålet yderst operativt begreb. Walter Benjamins tekster om Paris passager, Baudelaires Paris, men også om Benjamins barndom i Berlin, udgør skelsættende bidrag til den moderne metropols sociologi og fænomenologi. Her kan man følge studiet af chokket og perceptionsbombardementet som metropolens dominerende erfaringsmodus, af flanørens æstetisk overfølsomme og melankolsk allegoriserende flakken omkring i en vital og brutal verden af varer, og forståelsen af disse ambulante praksissers og bestemte steders forankring i materialhistoriske forskydninger, der kalder på både kritik og fascination, har uddybet vores forståelse af storbyen som modernitetens vigtigste sted. Og det sker vel at mærke via stadige krydslæsninger mellem litteratur, filosofi og den aktuelle historiske virkelighed på samme måde som vi lægger op til med denne antologi. En

AARHUS UNIVERSITETSFORLAG

AARHUS UNIVERSITETSFORLAG Dan Ringgaard AARHUS UNIVERSITETSFORLAG Stedssans Dan Ringgaard STEDSSANS a aarhus universitetsforlag Stedssans er sat med Elzevir Forfatterne og Aarhus Universitetsforlag 2010 Tilrettelægning af Narayana

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

På den ene side og på den anden side

På den ene side og på den anden side og på den anden side 1 På den ene side og på den anden side Marianne Jørgensen lovealley.dk 2010 Siden 2006 har entreprenører, arkitekter m.v. haft deres arbejdsplads på en mark i udkanten af Viby J. I

Læs mere

Opgave B. Svend Åge Madsen: Kærlighed ved sidste blik

Opgave B. Svend Åge Madsen: Kærlighed ved sidste blik Opgave B. Svend Åge Madsen: Kærlighed ved sidste blik 1. Beskriv teksten ved hjælp af Seymour Chatmans skel mellem kerne- og satellitbegivenheder. Derfor tabt, evigt tabt, hun, som havde svoret, at intet

Læs mere

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet Erkendelsens betydning for skolen og samfundet - brudstykker til en forståelse Speciale ved kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Af Niels Jakob Pasgaard Vejleder: Thomas Aastrup Rømer Skriftligt speciale,

Læs mere

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme 1 Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil

Læs mere

Hallo giv mig lige en chance. Unges valg af efterskole set fra et kritisk psykologisk perspektiv

Hallo giv mig lige en chance. Unges valg af efterskole set fra et kritisk psykologisk perspektiv Hallo giv mig lige en chance Unges valg af efterskole set fra et kritisk psykologisk perspektiv Roskilde Universitetscenter Specialeafhandling, psykologi Efteråret 2004 1 Hallo giv mig lige en chance Unges

Læs mere

Multimedier Hypermedier Interaktive Medier

Multimedier Hypermedier Interaktive Medier Multimedier Hypermedier Interaktive Medier redigeret af Jens F. Jensen Aalborg Universitetsforlag Multimedier, Hypermedier, Interaktive Medier Redigeret af Jens F. Jensen 1998: Forfatterne og Aalborg Universitetsforlag

Læs mere

Hvad gør vi med børnelitteraturen?

Hvad gør vi med børnelitteraturen? Hvad gør vi med børnelitteraturen? Hvad gør vi med børnelitteraturen? Redigeret af Karin Esmann Knudsen syddansk universitetsforlag 2012 University of Southern Denmark Studies in Scandinavian Languages

Læs mere

Flere end to slags børn

Flere end to slags børn Flere end to slags børn - en rapport om køn og ligestilling i børnehaven Af Jesper Olesen Kenneth Aggerholm & Jette Kofoed Learning Lab Denmark Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Aarhus Universitet

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM KULTUR?

ET SPØRGSMÅL OM KULTUR? ET SPØRGSMÅL OM KULTUR? Rundt om mødet mellem den professionelle og etniske minoriteter Jens Skovholm Et spørgsmål om kultur - rundt om mødet mellem den professionelle og etniske minoriteter Jens Skovholm

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

TIDSSKRIFT FOR HISTORIE

TIDSSKRIFT FOR HISTORIE TIDSSKRIFT FOR HISTORIE Udgives af: Nyt Selskab for Historie Institut for Historie og Områdestudier Aarhus Universitet Bygning 1410 Nordre Ringgade 8000 Århus C Tlf. +45 8942 6958 Fax: +45 8942 2047 E-mail:

Læs mere

MELLEM VIRKELIGHED OG FANTASI

MELLEM VIRKELIGHED OG FANTASI Aalborg Universitet 31. maj 2013 EN UNDERSØGELSE AF MAGISK REALISME I NYERE DANSK LITTERATUR MELLEM VIRKELIGHED OG FANTASI Specialerapport af Line Kjær Jørgensen og Magnus Klitgård Ravn Indholdsfortegnelse

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Jeg ser ikke mig selv som kriminel - men det er jeg så nu!

Jeg ser ikke mig selv som kriminel - men det er jeg så nu! DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Jeg ser ikke mig selv som kriminel - men det er jeg så nu! En kvalitativ undersøgelse af unge kriminelles selvopfattelse Line Græsted Jensen &

Læs mere

Per spek ti ver p å sel v ledel se

Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N I E L L E B J E R R E L Y N D G A A R D L E D E L S E A F D E T R E L A T I O N E L L E S E LV Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N S K P S Y K O L O G I S K F O R L A G L E D E L S E A F D

Læs mere

Mellem pædagogik, kunst og medier. Af Karin Esmann Knudsen. Problemstillingen et historisk rids

Mellem pædagogik, kunst og medier. Af Karin Esmann Knudsen. Problemstillingen et historisk rids Mellem pædagogik, kunst og medier Af Karin Esmann Knudsen Problemstillingen et historisk rids En Børnebog kan som saadan være en udmærket Bog, selv om det skorter på kunstnerisk Udførelse, men vil altid

Læs mere

18 Nummer 14 september 2013. På sporet af den tabte læser- den receptionsteoretiske læseropfattelse

18 Nummer 14 september 2013. På sporet af den tabte læser- den receptionsteoretiske læseropfattelse Find læseren! Maria Louise Christensen, cand.mag. i litteraturhistorie (Aarhus Universitet), Netmediekonsulent i ITK-Medier, Aarhus Kommune. I løbet af de seneste år har der inden for de fleste fagligheder

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer]

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer] 21 Tema om handleplaner D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG NR. 21. 2010 uden for [nummer] uden for nummer, nr. 21, 11.

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

Eva Fock DU STORE VERDEN! Refleksioner over flerkulturel musikundervisning. PUFF - en skriftserie om pædagogisk udvikling, forskning og formidling.

Eva Fock DU STORE VERDEN! Refleksioner over flerkulturel musikundervisning. PUFF - en skriftserie om pædagogisk udvikling, forskning og formidling. Eva Fock DU STORE VERDEN! Refleksioner over flerkulturel musikundervisning PUFF - en skriftserie om pædagogisk udvikling, forskning og formidling. - 1 - PUFF Skriftserie fra Vestjysk Musikkonservatorium

Læs mere

Læring i klinisk praksis

Læring i klinisk praksis Læring i klinisk praksis Afsluttende projektopgave Modul 2 Vejleder: Henning Salling Olesen Maria Kring, Studienr. 50065 Helen Fuglsang Kock, Studienr. 50070 Pernille Harding Mellerkær, Studienr. 50071

Læs mere

Uddannelse Udvikling af personlige kompetencer

Uddannelse Udvikling af personlige kompetencer Uddannelse F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Udvikling af personlige kompetencer i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser af Vibeke Nielsen Udvikling af personlige kompetencer

Læs mere

Mellem frihed og ufrihed

Mellem frihed og ufrihed Hvorfor bruger vi de transportmidler vi bruger og hvad er vores tilsyneladende rationaler for at gøre det på netop denne måde? Via mobilitetssociologiske briller analyseres hverdagslivets mobiliteter med

Læs mere

Rasmussen, T. H. (unpub.). Hvad er fænomenologi? Nogle overvejelser. (pp. 1-12). Denne publikation stammer fra www.livsverden.dk - hjemstedet for:

Rasmussen, T. H. (unpub.). Hvad er fænomenologi? Nogle overvejelser. (pp. 1-12). Denne publikation stammer fra www.livsverden.dk - hjemstedet for: Rasmussen, T. H. (unpub.). Hvad er fænomenologi? Nogle overvejelser. (pp. 1-12). Denne publikation stammer fra www.livsverden.dk - hjemstedet for: Forum for eksistentiel fænomenologi Et tværdisciplinært

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere