Om sted og identitet i Knud Romers Den som blinker er bange for døden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om sted og identitet i Knud Romers Den som blinker er bange for døden"

Transkript

1 Om sted og identitet i Knud Romers Den som blinker er bange for døden Speciale Af Anne Line Bang Nielsen Institut for Nordisk Sprog og Litteratur, Aarhus Universitet Nykøbing Falster er en by, som er så lille, at den begynder med at holde op Her blev jeg født i 1960, og det var det tætteste, jeg kunne komme på ikke at findes.

2 Om sted og identitet i Knud Romers Den som blinker er bange for døden Speciale ved Institut for Nordisk Sprog og Litteratur, Aarhus Universitet Af: Anne Line Bang Nielsen Studienummer: Afleveringsdato: Den 12. marts 2009 Anslag: Vejleder: Dan Ringgaard Forsideillustration: Fotografi: Erik V. Pedersen Motiv: Lokalbanen Stubbekøbing Nykøbing F. Nysted s endestation i Nysted 1966 Billedmaterialet er lånt med tilladelse fra hjemmesiden Citat: Den som blinker er bange for døden s

3 Indholdsfortegnelse Indledning s. 4 Romanen i klemme i Pressen s. 4 Om at stavne hjem for at stævne sit hjem s. 6 Sted og stedteori s. 6 Problemformulering s. 7 Opgavens opbygning s. 8 Resumé s. 9 Genrebestemmelse s. 10 Hjemstavnslitteraturen s. 10 Romanen som hjemstavnsroman s. 11 Autofiktionen s. 12 Selvbiografien s. 12 Den magiske realisme s. 13 Romanen som autofiktion s. 14 Teoriafsnit 1 s. 15 Kort om Bakhtin s. 15 Kronotopen s. 16 Grundkronotoperne s. 18 Delkronotoperne s. 18 Analyse: Delkronotopen hjemmet s. 22 Baggrund s. 22 Den historiske tid s. 23 Sammenfatning og perspektiver s. 33 Analyse: Delkronotopen provinsbyen s. 35 Den cykliske tid s. 36 Den kollektive tid s. 38 Den eventyrlige tid s. 46 Sammenfatning og perspektiver s. 55 Teoriafsnit 2 s. 59 Heterotopien s. 59 Analyse: Romanens andre rum s. 64 Hjemmet s. 64 Nykøbing s. 67 Hjemmet og Nykøbing: Modsætninger og forudsætninger s. 69 Den som blinker er bange for døden s. 71 Konklusion s. 72 English summary s. 78 Bilag 1 s. 81 Litteraturliste s. 82 3

4 Indledning Romanen i klemme i Pressen Knud Romers roman, Den som blinker er bange for døden, udkom i juni Det gik ikke stille af. I de skrevne danske medier startede en indædt diskussion om bogens form, en diskussion hvori man glemte at tage bogen seriøst som det, den er, en roman. Den som blinker er bange for døden fremstår i dag således mere som et fænomen, alle har en mening om, end som en roman læst og diskuteret på dens egne præmisser. Diskussionen i medierne koncentrerede sig primært om fiktions- og virkelighedsaspektet. En diskussion om, hvorvidt bogen skal læses som roman eller som autobiografi. Debatten har været hård og følelsesladet og til tider unuanceret. Et godt eksempel finder man i Ella Steehcks læserbrev bragt i Information Knud Romer Jørgensen kunne vel bare have skrevet en frygtelig historie om en dreng med en frygtelig barndom på Falster, og det var så det. Synnøve Søe har gjort det for nylig og med stort held, så det kan sagtens lade sig gøre (hun er så også en rigtig forfatter og ikke sådan et reklame-blålys og dis-count-sandemose som Romer). Men hvad rager hans mor egentlig mig? Jeg er da ligeglad, ligesom jeg også er det med hans far og hans søster (hvis han har sådan en) og hans kone og hans baby! 1 Man må beundre bogens iscenesatte spil omkring fiktion og virkelighed og også bifalde det faktum, at læserne tog aktivt del i debatten. Dog borger denne aktivitet ikke nødvendigvis for bogens litterære kvalitet. Dette kunne afskrække én fra at beskæftige sig yderligere med bogen. Jeg mener, at der er mere at komme efter. Heldigvis er jeg ikke den eneste, der mener det. Lektor ved Københavns Universitet og litteraturkritiker ved Information Marianne Ping Huang meldte sig ind i debatten ved at stille det relevante spørgsmål, om kunstens intervention med virkeligheden gør værket eller kunsten bedre eller mere interessant? 2. Derved søgte hun at grave et spadestik dybere end den pågående debat. Der skulle dog gå yderligere nogle måneder, inden den første rigtige analyse af bogen blev foretaget. Stefan Kjerkegaard, post.doc. ved Aarhus Universitet gav sin artikel i Den Blå Port 3 følgende lidt provokerende titel Knud Romers gravskrift. At læse Den som blinker er bange for døden. I artiklen insisterer Kjerkegaard på at behandle bogen som den roman, den også er og ikke kun som det fænomen, den siden hen er blevet. Hans læsning tager udgangspunkt i tesen om, at romanen kan læses som 1 Steehck 2007 (sic) 2 Ping Huang Kjerkegaard

5 et gravskrift for moderen. Det er mit ønske at bære faklen videre og forsøge mig med en anden læsning af bogen, nemlig en læsning med fokus på stedets betydning for jegfortællerens identitetsdannelse. Min motivation for at lægge et stedsperspektiv på Den som blinker er bange for døden fandt jeg i det faktum, at bogen selv synes at insistere på denne synsvinkel. Det gør den, fordi den på både det formmæssige, det sproglige og indholdsmæssige plan arbejder med interaktionen mellem sted, rum og identitet. Formmæssigt placerer romanen sig i hjemstavnsromangenren bogens fortællemæssige udgangspunkt er altså overordnet knyttet til et sted, nemlig Nykøbing Falster: Nykøbing Falster er en by, som er så lille, at den begynder med at holde op Her blev jeg født i 1960, og det var det tætteste, jeg kunne komme på ikke at findes. (112) Hvad romanens sprog angår, så synes læsningen at være en lang litterær vandring i stedsmetaforer som disse: gryden stod, som den var blevet efterladt et par dage før. Den duftede som Tusind og en nat og Paradisets Have (37), - det var et eventyrland [Danmark] og alting var småt ligesom legetøj. (102) Nykøbing var stadig besat. (117) At stedet er så intenst tilstede i sproget viser mig, at stedet er et vigtigt spor i romanen. Bogen er ligeledes fyldt med karakterer, der hver især er tæt knyttet til det sted, de lever. I visse citater synes sted og person endda at flyde sammen Han [bedstefaderen] så stranden befolket af tusind turister, der badede og legede i sandet, og Østersøen flød over i hans blik. (13), onkel Helmut gik i søvne og marcherede videre gennem den evige vinter. (18f.) At sted og person i visse sekvenser flyder sammen er endnu et konkret eksempel på, at man ikke kan foretage en læsning af romanens personer og deres identitetsprojekter uden at inddrage stedets betydning. Fælles for alle bogens hovedpersoner er, at de hver især livet igennem kæmper en indædt kamp mod det hjemsted, som de aldrig synes at få magten over. Den som blinker er bange for døden er ligeledes en roman fyldt med kortlæggere: Knud kortlægger sin hjemstavn via vandringer gennem byens gader, han tegner sin hjemstavn og sit barndomshjem som et symbollandskab for øjnene af læseren. Faderen kortlægger hjemmet og forsikrer alt ud fra registreringer i sin Maylandkalender. Hildegard kortlægger i erindringen sit barndomsland Tyskland og indretter hjemmet på Hans Ditlevsensgade derefter. Jeg vil nu som sidste kortlægger i rækken forsøge at foretage en kortlægning af romanens steder og rum for at forstå, hvordan de interagerer med og påvirker fortællingens personer, dog hovedsageligt jegfortælleren, Knud. Som just pointeret interagerer sted og identitet 5

6 på flere forskellige niveauer i romanen. Jeg har valgt at fokusere på den indholdsmæssige side. Med Per Thomas Andersens bog Identitetens geografi 4 fandt jeg et redskab til at forme min opgave, og Identitetens geografi kom for mig til at stå som et eksempel på, at man kan foretage en gyldig og relevant sammenlæsning af sted og identitet i litteratur. Om at stavne hjem for at stævne sit hjem Den som blinker er bange for døden er fortællingen om drengen Knuds opvækst i Nykøbing Falster i 1960 erne. Bogen kan som nævnt karakteriseres som en hjemstavnsroman, idet jegfortælleren i erindringen vender tilbage til sin barndoms Nykøbing. At Knud Romer har kastet sig over hjemstavnslitteraturgenren er i sig selv ikke noget banebrydende. Man kan nemlig iagttage en tendens til, at danske forfattere i stigende grad søger tilbage til deres udgangspunkt. Hjemstavn er således blevet det foretrukne tema i en lang række af tidens toneangivende romaner. Disse hjemstavnsberetninger er ofte fortællinger fra udkants-danmark. Bestsellers som Erling Jepsens Kunsten at græde i kor (2002), Knud Romers Den som blinker er bange for døden (2006) og Jens Smærup Sørensens Mærkedage (2007) er alle eksempler på dette. Knud Romers fortælling om hjemstedet er udover at være en udkantsberetning også en fortælling om et voksent menneskes længsel efter at gøre op med en belastet barndom. Den voksne Knud stavner således hjem i erindringen for at stævne sit hjem. Bogen kan som et resultat heraf læses som et jegs forsøg på at gendefinere sig selv som individ ved at nedfælde sin egen fortælling eller måske skrive sin livshistorie væk! Romanen arbejder derfor på to niveauer nemlig med den konkrete fortælling om barndomslandet og med historien om det voksne jegs opgør med selvsamme hjemstavn. Sted og stedteori Provinsbyen og hjemmet kommer til at udgøre hovedsporene i min analyse og fortolkning af romanen, idet jeg opfatter dem som bogens tematiske centre. Det er igennem analyse og fortolkning af disse to steder, at jeg vil forsøge at belyse, hvordan jegfortællerens identitetsprojekt er integreret i stedsfremstillingerne. For at forstå, hvad det er for steder og rum, der skabes i Den som blinker er bange for døden, og hvilken funktion de har i romanen, har jeg valgt at anvende Bakhtins kronotopteori, som 4 Andersen

7 den kommer til udtryk i hans essay Rum, tid og historie 5. På græsk betyder kronos tid og topos rum, kronotop betyder således direkte oversat tid-rum. Kronotopbegrebet betegner fortætningen af tid og rum og spejler den gensidige afhængighed, som råder i relationen mellem de to størrelser. Tiden er således afsat i rummet, og rummet eksisterer i tiden. Dette faktum gælder ikke kun i virkelighedens, men også i litteraturens verden. Selvom tid og rum er gensidigt afhængige betyder det dog ikke, at graden af rumlig og tidslig organisering ikke kan variere i forskellige fiktionsuniverser. I visse genrer er det tidsaspektet, der er i centrum som for eksempel i science fiction, i andre er det stedsaspektet som for eksempel i rejselitteratur. Det er derfor forfatterens privilegium at vælge, om tid og sted skal være ligeligt repræsenteret i værket, eller om rummet eksempelvis skal fremhæves på bekostning af tiden eller omvendt. Som det fremgår ovenfor, er det stedsaspektet, der har min primære interesse, fordi stedet spiller en afgørende rolle både som ramme for fortællingen og som indholdsmæssige betydningsbærende rum. Da tiden er vigtigere end rummet for Bakhtin, har jeg dog valgt at indlede hver af mine kronotopanalyser af provinsbyen og hjemmet med en karakteristik af rummets tid. Jeg arbejder altså med stedet ud fra en forestilling om, hvilket rum en bestemt tid skaber. Derfor er de enkelte analysers overskrifter valgt ud fra Bakhtins tidsbegreber. Afslutningsvis vil jeg forsøge at læse hjemmet og provinsbyen som Foucault ske heterotopier i håb om, at det vil åbne op for erkendelser, jeg ikke kunne nå gennem kronotopanalysen. Min analyse vil tage udgangspunkt i Foucaults essay Andre Rum 6, som er et opgør med den traditionelle strukturalistiske forståelse af rum som enten konkrete steder (real spaces) eller forestillede steder (imagined spaces). Foucaults heterotopibegreb rummer således muligheden for at beskæftige sig med rum, der ikke lader sig kategorisere inden for de gængse stedkategorier det er de marginaliserede og anderledes steder, der er i fokus. Problemformulering Det er min opfattelse, at der i bogen Den som blinker er bange for døden side for side trækkes en usynlig tråd mellem sted og identitet. Nålen føres af det berettende jeg, der via erindringens tale og magisk realisme syer fortællingen sammen til en kompakt håndgranat. 5 Bakhtin Foucault

8 Jeg vil i denne opgave forsøge at gøre Stefan Kjerkegaard kunsten efter og læse Den som blinker er bange for døden på dens egne præmisser, nemlig som en roman. Jeg vil forsøge at få romanens to niveauer, den reale fortælling og jegfortællerens identitetsprojekt i spil og udfolde de budskaber og problemstillinger, der knytter sig til disse. Dette vil jeg gøre ved brug af stedsteori leveret af de to teoretikere Bakhtin og Foucault. Jeg vil undersøge, om det at lægge et stedsperspektiv på romanen kan åbne for nye erkendelser. Specialets opbygning Specialet indledes med en introduktion, hvori opgavens emne aktualiseres og problematiseres. Derefter følger for overblikkets skyld et resumé og et genrebestemmende afsnit. Det genrebestemmende afsnit skal blot opfattes som en introduktion til, hvilke formmæssige aspekter det er væsentlige at have for øje, når man skal analysere indholdet i Den som blinker er bange for døden ud fra et stedsteoretisk synspunkt. Opgavens hoveddel er opdelt i et teoriafsnit om Bakhtins kronotoper, som efterfølges af to analyser, hvor teorien er forsøgt anvendt: henholdsvis afsnittet Delkronotopen hjemmet og Delkronotopen provinsbyen. Derefter følger et teoriafsnit om Foucaults heterotopier, der ledsages af analyser af hjemmet og provinsbyen som heterotopier. Heterotopiafsnittet skal opfattes som en form for afrunding, hvor jeg forsøger at få sagt det, man ikke kunne sige med kronotopteorien. I opgavens analyser inddrager jeg sekvenser fra Dan Turèlls utraditionelle, antropologiske og politiske hjemstavnsskildring Vangede billeder 7, hvor sammenligningen kan være relevant og eventuelt åbne for ny indsigt. Afslutningsvis bringer jeg en konklusion og en litteraturliste. Henvisninger til sidetal i Den som blinker er bange for døden er placeret i parenteser efter citaterne, henvisninger til andre bøger, artikler, essays eller opslagsværker er bragt i fodnoter nederst på siden. 7 Turèll

9 Resumé Den som blinker er bange for døden er fortællingen om drengen Knud, der vokser op i 1960 ernes Nykøbing Falster. Knuds mor Hildegard er en tysk verdensdame, som har oplevet krigens rædsler, men som også lever på minderne om et liv i luksus i den preussiske landadel. Knuds far, som i bogen kaldes Far, er forsikringsmanden, der ikke tåler uorden, og som forsøger at holde sammen på det hele ved at forsikre alt. I dette hjem symbolsk forskanset mod virkeligheden ved hjælp af faderens forsikringsmæssige foranstaltninger og afsondret fra byens andre beboere på grund af tyskerhadet vokser bogens jegfortæller op. Tyskerhadet og dets stigmatiserende funktion bliver bogens omdrejningspunkt. Knud følger på tætteste hold moderen gå i opløsning i den tyskerforskrækkede provinsby. Han lider med hende, men også under hendes stædige holden fast ved de tyske traditioner. Således udråbes han som tyskerunge og chikaneres i skolen. Knud og hans mor må stå sammen og tåle daglige ydmygelser, hån og latterliggørelse. Samtidig vandrer Knud rundt i et lukket byrum, der har vendt ham ryggen. Han er sammen med familien kun på tålt ophold i Nykøbing Falster. Imellem scener fra skolegården, pinlige fødselsdage og nytårsaftener fortælles der om bedsteforældre, onkler og tanter på begge sider. En samling af originaler, fantaster og drømmere, en familie, der mest på ondt er ramt af historiens tilfældige spil og stedets lune. Knuds største fornøjelse er samtidig hans største hemmelighed, en hemmelighed, der kan sprænge hul ud til den virkelige verden. Knud samler nemlig de russiske granatsplinter, som onkel Helmut livet igennem udstøder fra sin krop, til en hel granat. Da den voksne Knud mange år senere vender tilbage til sin fødeegn, da moderen skal begraves, kaster han den russiske håndgranat ud over byen. Romanen beskriver, hvordan den sociale udelukkelse og ensomheden i en kvælende provinsby bliver den voksne kvindes skæbne, men også, hvordan den bliver imødegået af et barn, der bygger sit eget univers op af fantasier i forsøget på at finde en vej ud af mareridtet og ind i verden. 9

10 Genrebestemmelse Når man skal genrebestemme Den som blinker er bange for døden, kan man tage udgangspunkt i bogens titelblad, hvorpå der står, at bogen er en roman. En roman 8 er en længere episk fortælling, der som oftest skildrer et individs samspil med sine omgivelser. Den traditionelle roman lægger et livsforløb frem for læseren, der får mulighed for at opleve og indleve sig i personens karakter og erfaringer. Romanen bygger på fiktion og er ikke strengt forpligtet på virkeligheden. Når Knud Romer således vælger at understrege, at denne bog er en roman, påberåber han sig forfatterens ret til at lege med og omskrive virkeligheden. Han indgår en kontrakt med læseren, hvori han fralægger sig ansvaret for, om bogen lever op til sandhedskriterierne. Idet genrebestemmelsen roman dækker over mange undergenrer, vil jeg i det følgende forsøge at karakterisere romanen mere præcist, nemlig som en blanding af en hjemstavnsroman og en autofiktion. Hjemstavnslitteraturen Når man taler om hjemstavnslitteratur 9 herhjemme, er det vigtigt at understrege, at begrebet er blevet tillagt forskellig værdi og indhold i forskellige historiske perioder. Almindeligvis daterer man hjemstavnslitteraturens fremkomst i Danmark til omkring år Her debuterede blandt andre Jeppe Aakjær og Johannes Skjoldborg, som senere kom til at gå under navnet de folkelige realister. Disse forfattere bevægede sig i spændingsfeltet mellem højskolebevægelsens formidling af guldalderlitteratur, det moderne gennembruds fornufts-sejrsgang og almuetraditionens erfarede stoflighed. At det nye århundredes forfattere også blev kaldt hjemstavnsdigtere skyldtes, at deres emner og synsvinkler var hentet fra det bondesamfund, hvor de var vokset op. Det folkelige gennembruds digtere talte fra folket til folket. De beskrev landproletariatet og husmændenes forhold og agiterede for forandring. Deres litteratur var et resultat af de strukturelle forandringer, samfundet havde gennemgået. Opbruddet i bondesamfundet skabte identitetskrise. Samtidig pustede den ændrede rollebesætning i det politiske liv til fremskridtstroen, og folk organiserede sig som aldrig før både på landet og i byen. Det man i Dansk litteraturhistories syvende bind kalder den egentlige hjemstavnslitteratur, er dog 8 Min definition af romangenren er lånt fra Gads Litteraturens veje (2000) leksikonafdelingen s Afsnittet om hjemstavnslitteraturen i Danmark er udarbejdet på grundlag af oplysninger fra kapitlerne Bondeforfatterne og Hjemstavnslitteraturen i Gyldendals Dansk litteraturhistorie (Bind 7) (2000) 10

11 den bevægelse, der fulgte efter det folkelige gennembrud. Bevægelsen blev tegnet af nogle af de gamle folkelige realister samt yngre folk som Jørgen Bukdahl og Thorkild Gravlund. Det var en mellemkrigslitteratur, der skød frem fra alle egne af landet. Den var præget af det kulturelle klima omkring 1. Verdenskrig, som fortalte historien om en civilisation i fordærv, om mistroen til moderniteten og en generel følelse af pessimisme og fremmedgørelse. Som en reaktion mod dette vendte hjemstavnsskribenterne blikket mod fortiden og søgte mening i den oprindelige, ufordærvede natur og hjemstavn. Ved at fastholde den folkekarakter, der knyttede sig til en bestemt egn, kunne man vende anonymitetsfølelsen til en følelse af sammenhold. Hvor de tidlige folkelige realister skrev om bondesamfundet som et samfund, der skulle reformeres, så beskrev hjemstavnslitteraterne i mellemkrigstiden bondesamfundet som en pastoral idyl, hvis dyder var uforfalskede og ægte. Fælles for de to bevægelser var dog deres interesse for at afdække menneskets selvforståelse i en forandringens tidsalder. Romanen som hjemstavnsroman Den som blinker er bange for døden er fortællingen om drengen Knuds opvækst i byen Nykøbing Falster. Bogen kan karakteriseres som en hjemstavnsroman, idet jegfortælleren i erindringen vender tilbage til sit barndoms Nykøbing. At Knud Romer har kastet sig over hjemstavnslitteraturgenren, er, som jeg nævnte det i indledningen, ikke i sig selv banebrydende, han skriver sig tværtimod ind i en samtidstendens. Det er nærliggende at læse denne tendens ind i en samfundsmæssig kontekst, nemlig som et resultat af globaliseringens rasen og verdens åbnen sig op. I dette perspektiv er der således også flere ligheder mellem det stærke fokus på hjemstavnen i nutidens prosa og genrens store gennembrud omkring år Det ligner en tanke med to århundredskifter! Hvis Den som blinker er bange for døden skal karakteriseres som hjemstavnslitteratur, er det dog vigtigt at understrege, at den adskiller sig væsentligt fra de litterære bevægelser, der er nævn ovenfor. Bogens ærinde synes nemlig hverken at være en idyllisering af hjemstavnen som mellemkrigslitteraturen eller en kamp for bedre forhold i udkants- Danmark. I stedet er det beretningen om et jegs tilbagevenden til barndommens Nykøbing for at fortælle historien om at komme fra et sted, hvor man ikke hører hjemme. Romanen er en fortælling om at blive født i Nykøbing Falster i 1960 og i dette øjeblik være det tætteste på ikke at findes. Det er en roman om at skrive sit eget sted for identitetsmæssigt at komme på landkortet. 11

12 Fælles for Romers roman og hjemstavnslitteraterne er dog, at de alle skildrer menneskets ageren i en samfundsmæssig, socialt bestemt kontekst. Endvidere har de alle rod i den egn, de beskriver. Autofiktionen Ordet autofiktion, der er opfundet af den franske litterat og forfatter Serge Doubrovsky, betyder en prosa, hvor indholdet trods navnesammenfaldet mellem forfatter, fortæller og protagonist er helt eller delvis fiktivt. 10 I denne prosa blandes fakta om en empirisk forfatter med elementer, som de fleste læsere ville betegne som tvivlsomme eller fiktive. Autofiktion er et dobbelt retorisk greb, hvor forfatteren trækker på både fiktive og sandfærdige hændelser. Genren er således en sammensmeltning af selvbiografien og den fiktive roman. Før jeg karakteriserer bogens autofiktive træk, vil jeg først opholde mig ved, hvad der er på spil, når man taler om selvbiografier efterfulgt af en kort karakteristik af den magiske realisme, som er denne bogs fiktionsmarkør. Selvbiografien Selvbiografien er jegets genre, fordi Selvbiografiens førstepersonsform er et udtryk for den kendsgerning, at genren hviler på en elementær struktur i sproget, som tillader, at ét og samme individ indtager rollen som talende og som det, der tales om. 11 En selvbiografi er altså et skrift, hvor forfatteren gør sin egen person til centrum for værket, og hvor fortællerens stemme er identisk med forfatterens! Mens romanen som hovedregel bygger på fiktion, er selvbiografien forpligtet på virkeligheden. Idet forfatteren er den eneste, der har ubegrænset adgang til viden om jeget, besidder han det, man kalder et subjektivitetsprivilegium. Søren Kierkegaard formulerer det således Forsaavidt man altid er ene om en Erindring, er enhver Erindring en Hemmelighed. 12 Dette subjektivitetsprivilegium, altså at forfatteren har patent på jegets udformning, fordi denne er én og samme person, gør, at forfatteren til et selvportræt ofte forholder sig suverænt udvælgende til sit livs begivenheder. Denne udvælgelse baserer sig på det billede, forfatteren har dannet sig af sig selv gennem erindringen. Om erindring skriver Kierkegaard i forordet Forerindring til essayet Stadier paa Livets Vei : At erindre er ingenlunde identisk med at huske. Man kan saaledes godt huske en Begivenhed til Punkt og Prikke uden derfor at erindre den. 10 Kjerkegaard 2006, s Kondrup 1994, s Kierkegaard 1999, s

13 Hukommelsen er kun en forsvindende Betingelse. Ved Hukommelsen stiller det Oplevede sig frem for at modtage Erindringens Indvielse. 13 Hukommelsen sætter altså én i stand til med stor nøjagtighed at lagre begivenheder i bevidstheden. Evnen til at huske retter sig alene mod øjeblikket og detaljen. I hukommelsen sondres der i modsætning til i erindringen ikke mellem væsentligt og uvæsentligt. Det er erindringens opgave at underkaste det huskede en fortolkning. Erindringen anskuer således de oplevede begivenheder i forhold til personlige indre sammenhænge - også bestemt som personens idé om sig selv. Erindringen er nemlig Idealiteten, men som saadan ganske anderledes anstrængende og ansvarlig end den ligegyldige Hukommelse. Erindringen vil hævde et Menneske den evige Continuitet i Livet og sikkre ham, at hans jordiske Tilværelse bliver uno tenore, eet Aandedrag, og udsigeligt i Eet. 14 Kierkegaard mener altså, at evnen til at erindre sætter én i stand til at se de helhedsskabende tendenser i fortidens begivenheder. Man kan da spørge, om selvbiografiens intention er rettet mod selverkendelse, som søges opnået gennem erindringens fortolkende rekonstruktion af det levede liv, eller om selvbiografien i højere grad bliver et udtryk for skildringen af den person, man gerne vil være? Hvilke motiver en forfatter end har til at skrive en selvbiografi, er det dog fælles for dem alle, at arbejdet med en selvbiografi er et identitetsprojekt. Den magiske realisme Magisk realisme er en litterær strømning, man ofte forbinder med latinamerikanske forfattere som Gabriel García Márquez og Isabel Allende. Betegnelsen magisk realisme blev dog ikke opfundet i Latinamerika, men ved cafébordene i Paris i 1920 erne og 30 erne, hvor europæiske surrealister vendte rationalismen ryggen for i stedet at interessere sig for den kunst, der blev skabt i såkaldte primitive samfund. Man søgte inspiration i koloniernes autentiske fortællestof og mytologier samt i den mundtlige fortællekultur 15. Den magiske realisme gjorde dog først indtog i læsernes bevidsthed i 1967 med udgivelsen af Márquez bog 100 års ensomhed. Dette værk kom til at danne skole inden for den magiske realistiske genre, som efterfølgende blev defineret således: Magisk realisme har virkeligheden som sin grund og sit udgangspunkt. Virkelighedsskildringen er dog af en særligt vidunderlig eller mirakuløs beskaffenhed. Man må som 13 Kierkegaard 1999, s. 17f. 14 Ibid., s Schmidt 1997, s

14 læser forholde sig til en udvidet version af virkeligheden, et udvidet verdensbillede, hvor fænomener, man ellers ville opfatte som overnaturlige eller naturstridige, indgår som naturligt integrerede elementer 16. Sammenfattende kan man sige, at virkelighedsbilledet i den magiske realisme skal kunne genkendes som vores virkelighedsbillede, men med tilsætning af det magiske element. Det er en ofte set fejltagelse at forveksle magisk realisme med den fantastiske litteratur som blandt andet er repræsenteret ved Edgar Allan Poe og Franz Kafka. Den fantastiske litteratur baserer sig på læserens tøven overfor de uforklarlige hændelser i teksten. I en magisk realistisk tekst præsenteres det umulige og fornuftsstridige som helt naturligt af en upåvirket fortæller. Den afgørende forskel ligger derfor i, at den magiske realistiske litteratur fra starten tegner rammerne for, hvad der kan lade sig gøre i fortælleuniverset, hvorimod den fantastiske litteratur lader læseren i en evig tvivl. Romanen som autofiktion Knud Romers roman Den som blinker er bange for døden skriver sig ind i den autofiktive genre, fordi den synes at tale med to stemmer. Helt overordnet bygger fortællingen på et selvbiografisk materiale. Fortællingens jeg deler navn med forfatteren, vokser op på samme adresse og træder sine barnesko i selvsamme provinsby - Nykøbing Falster i 1960 erne. Knud Romer har dog heller intet gjort for at skjule de selvbiografiske træk i sin promovering af bogen. Tværtimod kan man indvende, at Romer som reklamemand til fulde har udnyttet bogens provokationspotentiale. Det er bogens skildring af en autentisk livshistorie og de krasse realismeeffekter, der er indbygget, som har pirret læsere og anmeldere, og som har skabt grobund for den i min indledning omtalte mediedebat. Idet den selvbiografiske fortælling italesættes gennem erindringsbilleder, er der således også tale om en meget privat fortælling. Det er et identitetsprojekt, der rækker ud over skildringen af provinsialisme og tyskerforskrækkelse og ind i et personligt projekt! Sideløbende flyder en fiktiv åre igennem bogen. Det er denne fiktive åre, som i visse episoder afmonterer erindringens tale. Det gør den ved i udvalgte afsnit at omdanne den på overfladen realistiske hjemstavnsskildring til et magisk realistisk fortælleunivers, hvor fugle tager magten fra mennesket, og Nykøbing synker i havet! Den magisk realistiske fortælleteknik giver fortælleren mulighed for at beskrive stemninger og tanker på en måde, så læseren får adgang til 16 Jacob Bøggilds efterskrift i: Todorov 2007, s

15 hans personlige univers. De fiktive træk dominerer ikke i en sådan grad, at der ikke stadig er tale om en erindringsbog, men de peger på det faktum, at det er erindringer formidlet i romanform! Teoriafsnit 1 Kort om Bakhtin Mikhail M. Bakhtin 17 ( ) levede i en dramatisk periode i Ruslands historie fra den russiske revolution over stalinismen og til den kolde krig. Tvunget af omstændighederne måtte Bakhtin til tider flygte i eksil. Dette satte sit tydelige præg på hans forfatterskab. Således forekommer mange af hans artikler og essays i udkastform, andre er blevet redigeret af hans litterære arvinger, som af hensyn til censur og undertiden under indflydelse af egne ideologiske udgangspunkter har omdannet dem til bakhtinske pseudo-værker 18. Bakhtin var dog selv opmærksom på sine værkers ufærdige fremtræden og på, at de mange ideer og begreber, han anvendte, ofte blev udskiftet fra tekst til tekst: Enheden i ideen som bliver til (udvikles). Heraf også en vis indre uafsluttethed i mange af mine tanker. Men jeg vil ikke gøre en dyd ud af en brist: i mine arbejder findes megen ydre uafsluttethed, ikke i selve tanken, men i dens udtryk og fremstilling. 19 Bakhtins produktion deler sig i tre interessesfærer inddelt i perioder: I den tidlige periode søger Bakhtin inspireret af nykantianismen og fænomenologien at skabe en ny første filosofi, en systematisk æstetik. I den mellemliggende periode beskæftiger han sig primært med romanteori. Afslutningsvis søger han at fremstille en metodologi for humanvidenskaber. Inden for de forskellige perioder ser man ligeledes forskelligheden udfolde sig. Således er romanperioden ikke karakteriseret ved sin enhed, men snarere ved en inspirerende og divergerende idérigdom. Da romanperioden står i centrum for min opgave, vil jeg give et lille overblik over dens forløb: Perioden indledes med Bakhtins opfindelse af begrebet den polyfoniske roman, som betegner forholdet mellem autor og helten. Herefter følger det, som kaldes den stilistiske romanteori, som er karakteriseret ved forsøget på at klarlægge sprogets betydning i litteraturen. Bakhtins tredje og sidste romanteori udvikles primært i artiklen Tidens og kronotopens former i romanen ( ). Her grundlægges det, vi kalder den kronotopiske 17 Dette afsnits oplysninger bygger på det introducerende afsnit Det uafsluttede værk i: Bakhtin Introduktionen er skrevet af Jørgen Bruhn og Jan Lindquist. 18 Bakhtin 2003, s Ibid., 2003, s. 7 15

MELLEM VIRKELIGHED OG FANTASI

MELLEM VIRKELIGHED OG FANTASI Aalborg Universitet 31. maj 2013 EN UNDERSØGELSE AF MAGISK REALISME I NYERE DANSK LITTERATUR MELLEM VIRKELIGHED OG FANTASI Specialerapport af Line Kjær Jørgensen og Magnus Klitgård Ravn Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mere end Rester. En analyse af Rødby-Puttgarden i forhold til realismebegrebet og Helle Helles tidligere forfatterskab

Mere end Rester. En analyse af Rødby-Puttgarden i forhold til realismebegrebet og Helle Helles tidligere forfatterskab Mere end Rester En analyse af Rødby-Puttgarden i forhold til realismebegrebet og Helle Helles tidligere forfatterskab II En analyse af Helle Helles roman Rødby-i forhold til realismebegrebet og Helle Hellese

Læs mere

Jamen, hvordan gør man i virkeligheden?

Jamen, hvordan gør man i virkeligheden? Jamen, hvordan gør man i virkeligheden? Autentiske eksempler på hvad man kan gøre, og hvad man bør undgå i kronikken, essayet og den litterære/analyserende artikel. Til brug for elever, lærere og censorer

Læs mere

De skriftlige genrer - stx

De skriftlige genrer - stx De skriftlige genrer - stx 1 De skriftlige genrer - stx Stx Det følgende er et forsøg på, at give jer værktøjer (udover det der allerede er udleveret) til at arbejde med de skriftlige genrer i dansk. Der

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme 1 Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Co-kreér dig selv og din verden Professionsbachelorprojekt 2011 Liv Berger Madsen 30281011

Co-kreér dig selv og din verden Professionsbachelorprojekt 2011 Liv Berger Madsen 30281011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1. Indledning... 4 1.1 Problemformulering... 4 1.2 Læsevejledning... 4 Kapitel 2. Begrebsafklaring og teoretiske udgangspunkt... 5 2.1 Kreativitet

Læs mere

Læreruddannelsen Zahle

Læreruddannelsen Zahle Læreruddannelsen Zahle Side 1 af 45 Bacheloropgave 2013: At gøre historiefaget vedkommende Af: Læreruddannelsen Zahle Studienummer: Dato: 12/04-2013 Indhold Indledning...3 - Problemstilling...5 - Problemformulering...5

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

THE LAND OF NOTHING AND NOWHERE OM UD OG VENDE AF MERETE PRYDS HELLE

THE LAND OF NOTHING AND NOWHERE OM UD OG VENDE AF MERETE PRYDS HELLE 1 THE LAND OF NOTHING AND NOWHERE OM UD OG VENDE AF MERETE PRYDS HELLE Af LISA MARIE HENDERSON Hans siger, det er mig, der er anderledes. Min mor siger, hun ikke kan kende mig. Nej, hun siger: Jeg troede,

Læs mere

Hvad venter vi på. Bachelorprojekt af Ellen Ravn Jakobsen Syddansk Universitet, Kolding Maj 2003

Hvad venter vi på. Bachelorprojekt af Ellen Ravn Jakobsen Syddansk Universitet, Kolding Maj 2003 Hvad venter vi på Bachelorprojekt af Ellen Ravn Jakobsen Syddansk Universitet, Kolding Maj 2003 Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...2 2. Analyse af Mens vi venter på Godot...3 2.1. Genre...3 2.2. Sprog...4

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet Erkendelsens betydning for skolen og samfundet - brudstykker til en forståelse Speciale ved kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Af Niels Jakob Pasgaard Vejleder: Thomas Aastrup Rømer Skriftligt speciale,

Læs mere

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14.

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Problemfelt... 3 3. Problemformulering... 4 4. Metode... 4 5. Hvad er etnografi?... 5 6. Etnografi i historisk perspektiv... 9 7. Feltarbejdet... 12 7.1 Deltagerobservation...

Læs mere

De senmoderne elever og den ældre litteratur - Lærerfaglige udfordringer, når undervisningsstoffet ligger langt fra elevens verden

De senmoderne elever og den ældre litteratur - Lærerfaglige udfordringer, når undervisningsstoffet ligger langt fra elevens verden De senmoderne elever og den ældre litteratur - Lærerfaglige udfordringer, når undervisningsstoffet ligger langt fra elevens verden Professionsbacheloren 2011 Af: Esben Brøgger Mikkelsen 30280604 Opgavens

Læs mere

I begyndelsen var billederne og billederne var hos..

I begyndelsen var billederne og billederne var hos.. I begyndelsen var billederne og billederne var hos.. En analyse af Mødet af Mats Wahl. Bo Gottlieb DPU-nr. 1371974 Skriftlig opgave med mundtlig eksamination, juni 2007. Master i børnelitteratur, 2. modul

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Vejen ud En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Overvægt - må man se i øjnene.

Overvægt - må man se i øjnene. Overvægt - må man se i øjnene. Masterspeciale i Sundhedsantropologi, Institut for Antropologi, Københavns Universitet Udarbejdet af:, studienummer 05-03-129026 Vejleder: Vibeke Steffen Undervisere: Mette

Læs mere

På den ene side og på den anden side

På den ene side og på den anden side og på den anden side 1 På den ene side og på den anden side Marianne Jørgensen lovealley.dk 2010 Siden 2006 har entreprenører, arkitekter m.v. haft deres arbejdsplads på en mark i udkanten af Viby J. I

Læs mere

LØB & BLIV SUND. Et kvalitativt studie om sundhed og maraton. Forfattere: Helle Farsinsen, 50758 & Marie Mynderup Jensen, 51272

LØB & BLIV SUND. Et kvalitativt studie om sundhed og maraton. Forfattere: Helle Farsinsen, 50758 & Marie Mynderup Jensen, 51272 LØB & BLIV SUND Et kvalitativt studie om sundhed og maraton Forfattere: Helle Farsinsen, 50758 & Marie Mynderup Jensen, 51272 Vejleder: Thorben Simonsen Afleveringsdato: 18. december 2013 K1 Sundhedsfremme

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Om narrativ terapi med unge

Om narrativ terapi med unge fpf-2006-3-3-kofod.fm Page 174 Friday, September 29, 2006 2:40 PM vol. fokus 34 174 193 Universitetsforlaget 2006 Fagfellevurdert artikkel Om narrativ terapi med unge og hvordan man kommer videre, når

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Samtalen...24. Indeksikalitet...28. Deiksis...29. Reparationer...31. Transaktionsanalyse...33

Samtalen...24. Indeksikalitet...28. Deiksis...29. Reparationer...31. Transaktionsanalyse...33 INDLEDNING...7 Indledning...8 Problemstilling...9 Afgrænsning...9 METODE...11 Opbygning af projektet...12 Projektets videnskabsteoretiske ramme...13 Hvilken status har den videnskab, vi bedriver?...14

Læs mere

Ind under huden. en diskursanalyse om mentorskaber i overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse. Afsluttende rapport Projekt 1.

Ind under huden. en diskursanalyse om mentorskaber i overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse. Afsluttende rapport Projekt 1. Afsluttende rapport Projekt 1.3 Ind under huden en diskursanalyse om mentorskaber i overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse Rapporten er udarbejdet af: Barbara Day Birte Kaiser Lone Nordskov Nielsen

Læs mere

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Læringsmiljø, social kompetence og motivation Navn: Studienr.: Lisa Skytte Filipsen A070045 Stamhold: 08-5 Fag: Faglig vejleder: Pædagogisk vejleder: Antal

Læs mere