Travlt halvår med fokus på salg og udviklingssamarbejder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Travlt halvår med fokus på salg og udviklingssamarbejder"

Transkript

1 MEDDELELSE NR februar 2014 Delårsrapport for 1. halvår 2013/14 (1. juli december 2013) Travlt halvår med fokus på salg og udviklingssamarbejder ChemoMetec realiserede en omsætning i 1. halvår af regnskabsåret 2013/14 på DKK 22,8 mio. svarende til en omsætningsvækst på 8,6% i forhold til året før. Væksten er drevet af et øget salg af forbrugsvarer. Indtjeningen er på niveau med forventningerne. "Vi har haft et særdeles travlt første halvår, hvor fokus primært har været rettet på optimering af salgsorganisationerne i såvel USA som i Europa og Asien. Heldigvis har vores indsats båret frugt og vi leverer en fornuftig vækst sammenlignet med samme periode sidste år. Ydermere er det lykkedes os at indgå to nye spændende udviklingssamarbejder, som vil være med til at understøtte den fremtidige vækst og udvikling af ChemoMetec, siger administrerende direktør Steen Søndergaard. Hovedpunkter Omsætningen i 1. halvår 2013/14 blev DKK 22,8 mio., hvilket er en stigning på 8,6% i forhold til samme periode sidste år. Salget af analyseinstrumenter steg i 1. halvår af regnskabsåret med ca. 3%, mens omsætningen af forbrugsvarer steg med ca. 17%. Resultat af primær drift, EBITDA, blev et overskud på DKK 5,6 mio. mod et overskud i samme periode sidste år på DKK 4,7 mio. (EBIT på DKK 2,7 mio. mod DKK 1,5 mio. i 2012/13) Selskabets egenkapital var DKK 44,7 mio. pr. 31. december Opbygningen af den amerikanske salgsorganisation fortsætter og salgsindsatsen i UK intensiveres. Salget af selskabets nyeste produkter, NC-200, NC-250 og NC-3000, er vokset 16%, mens salget af den ældre NC-100 produktfamilie er faldet med 14%. Der er i perioden indgået nyt 5-årigt udviklingssamarbejde med Rigshospitalet og Minerva Imaging omkring udvikling af ny, non-invasiv undersøgelsesmetode til ufrugtbare mænd. Projektet støttes med ca. DKK 45 mio. af Højteknologifonden, hvoraf ChemoMetec vil modtage ca. DKK 10 mio. ChemoMetec har pr. 1. januar 2014 igangsat et EuroStar-projekt i samarbejde med Liquid Biopsy AB (Karolinska Institute, Stockholm) omkring en ny metode til identifikation af kræftceller i blod- og lymfesystemet. Projektet støttes med DKK 5 mio. af Euro- Star, hvoraf ChemoMetec vil modtage ca. DKK 1,5 mio. Selskabet fastholder forventningerne til regnskabsåret 2013/14 og forventer således en omsætning i intervallet DKK mio. og et driftsresultat (EBITDA) i niveauet DKK 6-8 mio. Yderligere oplysninger Adm. direktør Steen Søndergaard Telefon ChemoMetec A/S Gydevang 43 DK-3450 Allerød Denmark Phone Fax CVR.No

2 Hoved- og nøgletal 2013/ / /13 DKK halvår 1. halvår År Hovedtal Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat af primær drift (EBIT) Resultat af primær drift før af- og nedskrivninger (EBITDA) Resultat af finansielle poster Periodens resultat og totalindkomst Investeret kapital inklusive goodwill Investeret kapital eksklusive goodwill Nettoarbejdskapital (NWC) Egenkapital Balancesum Investeringer i materielle aktiver Nettorentebærende gæld Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte Gennemsnitligt antal aktier Gennemsnitligt antal aktier, udvandet Regnskabsrelaterede nøgletal Bruttomargin (%) 91,0 88,2 89,3 EBIT-margin (%) 11,6 7,3 3,5 Afkast af investeret kapital eksklusive goodwill (%) 8,2 5,1 4,8 Afkast af investeret kapital inklusive goodwill (%) 8,2 5,1 4,8 Egenkapitalforrentning (%) 3,3 2,3 0,9 Finansiel gearing -0,1-0,1-0,2 Aktierelaterede nøgletal Aktuel EPS (DKK) 0,08 0,06 0,02 Udvandet EPS (DKK) 0,08 0,06 0,02 Indre værdi pr. aktie (DKK) 2,6 2,5 2,5 Cash Flow pr. aktie (DKK) 0,1 0,3 0,4 Hoved- og nøgletal er defineret og beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal Side 2 af 14

3 Ledelsesberetning Kommentarer til regnskabet Salg- og marketingaktiviteter Der har i første halvår været fokus på den fortsatte opbygning af ChemoMetecs amerikanske salgsselskab. Sideløbende er det kommercielle samarbejde med selskabets distributør på det amerikanske marked intensiveret. Selskabets omsætning (omregnet til DKK) på det nordamerikanske marked er vokset med ca. 8% i forhold til sidste år, og omsætningen udgør uforandret ca. 35% af den totale omsætning. Udbygningen af den amerikanske salgsorganisation spiller en strategisk vigtig rolle for selskabet, og ledelsen forventer også, at en stor andel af selskabets vækst fortsat vil komme fra en øget tilstedeværelse på det amerikanske marked. Som ventet er sidste års omsætningsfald på det europæiske marked vendt til en stigning i år på 6%, idet omsætningen er øget fra DKK 6,6 mio. til DKK 7,0 mio. Ud over tegn på, at den europæiske finansielle afmatning er aftagende, tilskrives stigningen i omsætningen, at ledelsen i samarbejde med de europæiske distributører har haft fokus på optimering af salgsprocesserne for NC-200, NC-250 og NC På det engelske marked er der desuden anvendt betydelige ressourcer på at forberede en direkte tilstedeværelse i Storbritannien i løbet af foråret En sådan styrkelse af salgsindsatsten vil ske i nært samarbejde med den lokale engelske distributør. På det asiatiske marked er salget vokset med ca. 17% i forhold til samme periode sidste år. Det er gået betydeligt frem i lande som Japan, Singapore og Taiwan, mens Kina, Sydkorea og Indien har oplevet negativ vækst. Konkurrencen på pris er uhyre hård på mange af de asiatiske markeder, og dette er med til at presse prisen ned på selskabets produkter på eksempelvis det kinesiske marked. Priskonkurrencen er mindre hård på det japanske marked og Japan er nu selskabets sjette vigtigste handelspartner (nr. 12 forrige år). Japan har især taget godt imod NC-200. Perioden har i høj grad været præget af lanceringen af NucleoCounter NC-250, som er et supplement til selskabets etablerede celletællere, NC-100, NC-200 og NC-3000 (som også er en celleanalysator). Med NC-250 tilbyder selskabet kunderne inden for pharma- og life science området en af markedets hurtigste celletællere og ved brug af et specialudviklet 8-kammer glas-slide er analyseprisen blandt markedets laveste. NC-250 kan også anvendes til måling af fx celle-cyklus og vitalitet af celler, men produktet betragtes af kunderne primært som en high-end celletæller. Med introduktionen af NC-250 kan selskabet nu tilbyde kunderne en komplet produktpalette til celletælling: NC-100 tilbydes til de kunder, der ønsker en særdeles velafprøvet celletællingsteknologi, mens de kunder, der ønsker, at analysearbejdet skal være så nemt som overhovedet muligt, typisk vil vælge en NC-200. For kunder, hvor prøveprisen pr. tælling/analyse er den primære parameter, vil NC-250 til gengæld være et optimalt valg. Endeligt vælges topmodellen, NC-3000, af de kunder, som både vil have mulighed for at kunne benytte en særdeles nem procedure (ved anvendelse af kassetteløsningen), men også at opnå en attraktiv analysepris (ved brug af glas-slides). Omvendt vil prisen på NC-3000 ofte være for høj for de kunder, der alene ønsker at anvende instrumentet til celletælling. Salget af selskabets nyeste produkter, NC-200, NC-250 og NC-3000, er tilsammen vokset med 16% og udgør nu 64% af det samlede instrumentsalg. Salget af instrumenter tilhørende NC- 100 familien er i perioden faldet med 14%. Dette er helt som forventet, specielt taget i betragtning, at instrumenterne i NC-100 familien, blev introduceret på markedet for år siden. Salget af NC-200 går som forventet. Side 3 af 14

4 Til gengæld går det lidt langsommere end forventet med at trænge ind på markedet med NC Dette skyldes, at prisen på instrumentet er væsentlige højere end konkurrerende produkter, der også anvender slides. Men det skyldes yderligere, at adskillige potentielle NC-250 salg er konverteret til et NC-3000 salg i stedet, hvilket overordnet er positivt. I halvåret er omsætningen af NC-3000 øget med 33% i forhold til samme periode sidste år og NC omsætningen udgør nu ca. en tredjedel af instrumentomsætningen. Denne tendens forventes at forsætte i resten af finansåret. Der arbejdes løbende med produktforbedringer, dokumentation af analyseperformance, referencer på de vigtigste geografiske markeder, og en systematisk dialog med kunder og kundeemner. Konkret er der i perioden lavet en opdateret software til NC-3000, der blandt andet omfatter en helt ny og mere brugervenlig betjeningsgrænseflade og i maj 2014 forventes salgsfrigivelse af endnu en softwareopdatering, som vil være med til at facilitere salgsprocessen. ChemoMetecs salg indenfor dyresædproduktion, bryggerier og mælkeproduktion, er som forventet steget et par procent i forhold til samme periode sidste år. Salget af forbrugsvarer, som omfatter kassetter, glas-slides og reagenser, er steget ca. 17% til DKK 11,9 mio. Dette er positivt, idet det indikerer, at den globale afmatning er aftagende, ligesom det er et udtryk for, at kunderne i stigende grad benytter selskabets instrumenter. Der er i perioden anvendt betydelige ressourcer på at specificere ChemoMetecs næste væsentlige celleanalyseprodukt. Omsætning I 1. halvår af regnskabsåret 2013/14 fik ChemoMetec en omsætning på DKK 22,8 mio., hvilket er en stigning på 8,6% i forhold til 1. halvår af regnskabsåret 2012/13. ChemoMetec solgte i perioden 124 stk. analyseinstrumenter mod 121 stk. i samme periode sidste år. Omsætningen af forbrugsvarer (kassetter, glas-slides og reagenser) er øget med ca. 17% til DKK 11,9 mio. i 1. halvår 2013/14 (2012/13: DKK 10,2 mio.). Omsætningens fordeling på produktgrupper og geografi fremgår af nedenstående oversigt. Mio. DKK Danmark Europa USA/ Canada Øvrige H1 13/14 I alt H1 12/13 I alt Instrumenter 1,3 2,6 3,9 2,1 9,9 9,6 Forbrugsvarer 1,6 4,2 3,9 2,2 11,9 10,2 Andet 0,4 0,2 0,3 0,1 1,0 1,2 I alt 3,3 7,0 8,0 4,4 22,8 21,0 Resultat Selskabets driftsresultat, EBITDA, blev i 1. halvår af regnskabsåret 2013/14 et overskud på DKK 5,6 mio. sammenlignet med DKK 4,7 mio. året før. Det forbedrede driftsresultat kan i al væsentlighed tilskrives en øget bruttofortjeneste (som følge af højere omsætning og en bedre dækningsgrad), der delvist reduceres af øgede omkostninger til såvel lønninger som generelle salgs- og administrationsomkostninger. Resultat før skat udviser et overskud på DKK 2,2 mio., hvilket er ca. DKK 1 mio. bedre end året før (DKK 1,3 mio.). Der er afsat 24,5% i skat af periodens resultat (ændring i udskudt skatteaktiv) og 1. halvår 2013/14 s resultat og totalindkomst kan herefter opgøres til DKK 1,4 mio., hvilket er en forbedring på ca. DKK 0,4 mio. i forhold til året før. Side 4 af 14

5 Egenkapital og balance Der er i 1. halvår af regnskabsåret 2013/14 investeret i alt DKK 3,2 mio. i immaterielle aktiver omfattende patenter og udviklingsprojekter. Dette er på niveau med samme periode sidste år. Egenkapitalen udgjorde pr. 31. december 2013 DKK 44,7 mio., svarende til en egenkapitalandel på 88%. Pengestrømme og likviditetsudvikling I 1. halvår af regnskabsåret 2013/14 bidrog pengestrømmene fra driften positivt med DKK 2,6 mio., hvilket er et fald på DKK 1,7 mio. i forhold til samme periode 2012/13. Faldet skyldes primært en negativ forskydning i arbejdskapitalen på DKK -1,9 mio. som følge af en øget lagerbinding og større tilgodehavender fra salg. Den øgede arbejdskapital hænger bl.a. sammen med det generelt højere aktivitetsniveau sammenlignet med sidste år, men særligt debitorbindingen er reduceret i januar og februar måned Som beskrevet ovenfor var investeringsaktiviteten i 1. halvår af regnskabsåret på niveau med samme periode sidste år, hvilket også var gældende for nedbringelsen af de langfristede forpligtelser (leasinggæld). Som følge af den øgede arbejdskapital blev nettolikviditetsforskydningen dog reduceret med ca. DKK 1,6 mio. i forhold til sidste år, og var således negativ med DKK 1,0 mio. ChemoMetec s likvide beredskab udgør DKK 8,1 mio. pr. 31. december 2013, og selskabet råder dertil over uudnyttede kreditfaciliteter på i alt DKK 5,0 mio. Produktudvikling NucleoCounter NC-3000 Der er i perioden udviklet en ny software til NC-3000, der blandt andet omfatter en helt ny og mere brugervenlig betjeningsgrænseflade. Der er i perioden også arbejdet med at optimere instrumentets algoritmer, således at den nuværende såkaldte dark-field - kanal kan anvendes til celleidentifikation. Formålet hermed er dels at spare en arbejdsgang for kunden og dels at frigive en fluorescens kanal, som så kan anvendes til at måle på endnu en celleparameter. Selskabet forventer, at salgsfrigive anvendelsen af den nye analyse-algoritme inden sommeren I perioden udkom en artikel i tidsskriftet Cytometry, der beskriver anvendelsen af et nyt stof til karakterisering af apoptotiske celler. Metoden er mere robust og enkel end samtlige konkurrerende metoder. Anvendelsen af stoffet, der har handelsnavnet VB43, er patentanmeldt af ChemoMetec. Selskabet forventer, at salgsfrigive en VB43 - applikation inden sommeren Nyt high-end image-cytometer Udviklingen af et nyt high-end image-cytometer forløber planmæssigt. Målet med projektet er at udvikle et high-end billedbaseret cytometer, der kan anvendes til at udføre avancerede celleanalyser. Et af målene er, at image-cytometeret kan matche eller endog overgå flow cytometerets følsomhed. Det forventes, at en prototype af instrumentet foreligger i løbet af Side 5 af 14

6 Udviklingssamarbejder Projekt1 - Advancing Andrology: A Comprehensive Non-invasive Diagnostic Platform Som omtalt i selskabsmeddelelse nr. 93 har ChemoMetec i perioden indgået i et forskningssamarbejde med Rigshospitalet og Minerva Imaging omkring en ny undersøgelsesmetode til mænd med dårlig sædkvalitet. Projektet skal løbe over 5 år og forventes at koste i alt DKK 80 mio., hvoraf Højteknologifonden (HTF) har givet tilsagn om at medfinansiere DKK 45 mio. ChemoMetec forventes at modtage ca. DKK 10 mio. i tilskud fra HTF over den 5-årige periode. Projektets gennemførelse er betinget af en række formalia, der skal effektueres af projektets parter inden udgangen af februar 2014, ligesom tilsagnet er betinget af, at projektets opstart gennemføres senest den 1. maj Disse betingelser forventes opfyldt, som oprindeligt planlagt. Projekt 2 - Next-Generation Semen Analysis Som omtalt i seneste årsrapport er ChemoMetec involveret i projektet Next-Generation Semen Analysis, som også er støttet af HTF. Projektet, der udføres i samarbejde med Rigshospitalet og Landbrug & Fødevarer, afsluttes i foråret Projekt 3 - EuroStar ChemoMetec har pr. 1. januar 2014 igangsat et EuroStar-projekt i samarbejde med Liquid Biopsy AB (Karolinska Institute, Stockholm) omkring en ny metode til identifikation af kræftceller i blod- og lymfesystemet. Projektet løber over 3 år og har et budget på ca. DKK 10 mio., hvoraf EU har givet tilsagn om at medfinansiere knap DKK 5 mio. ChemoMetecs bidrag til projektet bliver primært at udvikle udstyr og metoder til automatisk celleanalyse og selskabet forventer at modtage ca. DKK 1,5 mio. i tilskud i den 3-årige periode. Patentposition ChemoMetec er ved udgangen af halvåret ikke bekendt med nye indsigelsessager mod selskabets patenter. Som allerede nævnt i årsrapporten 2012/13 er der kommet en for ChemoMetec tilfredsstillende skriftlig afgørelse i den verserende indsigelsessag. Indsiger har anket afgørelsen og ChemoMetec har indleveret et svar på anken. Parterne er blevet indkaldt til mundtlig forhandling hos den europæiske patentmyndighed i juni ChemoMetec råder ved udgangen af halvåret over 16 patentfamilier, hvoraf der er udtaget 58 patenter i udvalgte lande, herunder 11 i USA. Risikoforhold ChemoMetecs forretning indebærer en række kommercielle og finansielle risici, som kan have negativ effekt på virksomhedens fremtidige vækst, aktiviteter, økonomiske stilling og resultat. ChemoMetec arbejder løbende med at identificere disse risici og søger i videst muligt omfang at imødegå og begrænse de risici, som selskabet via egne handlinger kan påvirke. For en nærmere beskrivelse af selskabets risikoforhold, henvises der til afsnittet herom i selskabets årsrapport for 2012/13. Efterfølgende begivenheder Der er ikke indtruffet væsentlige hændelser efter periodens udløb, der har betydning for delårsrapporten for 1. halvår 2013/14. Side 6 af 14

7 Forventningerne til 2013/14 På baggrund af resultatet af aktiviteterne i første halvdel af regnskabsåret fastholder Chemo- Metec de tidligere udmeldte forventninger til regnskabsåret 2013/14, bestående af en omsætning i intervallet DKK mio. og et driftsresultat (EBITDA) i niveauet DKK 6-8 mio. Det nærmere grundlag for forventningerne til 2013/14 er beskrevet i ledelsesberetningen i årsrapporten for 2012/13 under afsnittet Forventninger til 2013/14. Om ChemoMetec A/S ChemoMetec udvikler, producerer og markedsfører analyseinstrumenter til celletælling og en lang række andre målinger. ChemoMetecs analyseinstrumenter markedsføres globalt inden for blandt andet pharma, biotek og landbrug. ChemoMetec har nogle af verdens førende medicinalvirksomheder blandt sine kunder, herunder Novo Nordisk, H. Lundbeck, Merck, AstraZeneca og Johnson-Johnson. ChemoMetec blev etableret i 1997 og er børsnoteret på Nasdaq OMX Copenhagen. Se også Side 7 af 14

8 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. juli til 31. december 2013 for ChemoMetec A/S. Delårsrapporten, der ikke er revideret eller gennemgået (reviewet) af selskabets revisor, er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU, og danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Den anvendte regnskabspraksis og de benyttede beregningsmetoder er uændret i forhold til årsrapporten for 2012/13. Det er vores opfattelse, at delårsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for første halvår 2013/14. Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultater og den finansielle stilling som helhed for de virksomheder, der er omfattet af koncernregnskabet samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Allerød, 26. februar 2014 Direktion: Steen Søndergaard Direktør, CEO Bestyrelse: Preben Kønig Bestyrelsesformand Michael Eising Næstformand Martin Glensbjerg Side 8 af 14

9 Totalindkomstopgørelse 2013/ / /13 DKK halvår 1. halvår År Nettoomsætning Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver Bruttoresultat Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Af- og nedskrivninger Resultat af primær drift (EBIT) Andre finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat Valutakursregulering vedrørende udenlandske virksomheder Anden totalindkomst Periodens resultat og totalindkomst Resultat pr. aktie (EPS) Resultat pr. aktie á DKK 1 - EPS Basic (DKK) 0,08 0,06 0,02 Udvandet resultat pr. aktie á DKK 1 - EPS-D (DKK) 0,08 0,06 0,02 Side 9 af 14

10 Balance (sammendraget) 2013/ / /13 DKK halvår 1. halvår År Færdiggjorte udviklingsprojekter Erhvervede patenter og licenser Igangværende udviklingsprojekter Aktiver Note Immaterielle aktiver Materielle aktiver Finansielle aktiver Udskudte skatteaktiver Langfristede aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Likvide beholdninger Kortfristede aktiver Aktiver Passiver Note Aktiekapital Overført resultat Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Forpligtelser Passiver Side 10 af 14

11 Egenkapitalopgørelse Aktie- Overført DKK kapital resultat I alt Egenkapital 1. juli Periodens resultat Anden totalindkomst for perioden efter skat Totalindkomst for perioden Egne aktier Egenkapital 31. december Egenkapital 1. juli Periodens resultat Anden totalindkomst for perioden efter skat Totalindkomst for perioden Egne aktier Egenkapital 31. december Pengestrømsopgørelse (sammendraget) 2013/ / /13 DKK halvår 1. halvår År Pengestrømme vedrørende drift Pengestrømme vedrørende investeringer Pengestrømme vedrørende finansiering Ændring i likvider Likvider primo Valutakursregulering likvider Likvider ultimo Side 11 af 14

12 Noter DKK Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten omfatter et sammendraget regnskab for ChemoMetec A/S. Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Den anvendte regnskabspraksis i delårsrapporten er uændret i forhold til den i selskabets årsrapport for 2012/13 anvendte. Vi henviser til årsrapporten for 2012/13 for en nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis. Implementeringen af nye eller ændrede standarder og fortolkningsbidrag, som er trådt i kraft, har ikke medført yderligere ændringer i anvendt regnskabspraksis. 2. Segmentoplysninger Driftssegmenterne under IFRS 8, og som ligeledes benyttes i selskabets interne rapportering til direktion og bestyrelse, er følgende: Segment Beskrivelse Instrumenter Salg af instrumenter Forbrugsvarer Salg af engangscassetter, tællekamre og reagenser Andet Salg af målemoduler og tilbehør mv. Oplysninger om koncernens segmenter fremgår nedenfor. Segmentomsætning og -driftsresultat Nettoomsætning Driftsresultat 2013/ / / /13 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår Instrumenter Forbrugsvarer Andet I alt Finansielle omkostninger Resultat før skat Driftsresultaterne pr. segment er beregnet forholdsmæssigt ud fra den totale nettoomsætning. Når selskabets ledelse træffer beslutninger om ressourcefordeling mv., sker dette tilsvarende på grundlag af segmentopdelte omsætningstal mens driftsresultatet altid vurderes under ét for alle segmenter. Side 12 af 14

13 Noter DKK Segmentoplysninger (fortsat) Segmentaktiver og -forpligtelser 2013/ /13 1. halvår 1. halvår Instrumenter Forbrugsvarer Andet Ikke fordelte aktiver Aktiver i alt Instrumenter Forbrugsvarer Andet Ikke fordelte forpligtelser Forpligtelser i alt Omsætning fordelt på geografiske områder 2013/14, 1. halvår USA/ Danmark Europa Canada Øvrige I alt Instrumenter Forbrugsvarer Andet /13, 1. halvår USA/ Danmark Europa Canada Øvrige I alt Instrumenter Forbrugsvarer Andet Omsætningen er baseret på kundernes hjemsted. Oplysning om væsentlige kunder Selskabet har ingen kunder, der tegner sig for mere end 10% af selskabets samlede nettoomsætning. Side 13 af 14

14 Noter DKK / /13 3. Immaterielle anlægsaktiver 1. halvår 1. halvår Tilgang på færdiggjorte udviklingsprojekter Tilgang på erhvervede patenter og licenser Tilgang på igangværende udviklingsprojekter Tilgang på immaterielle anlægsaktiver i alt / /13 4. Materielle anlægsaktiver 1. halvår 1. halvår Tilgang på produktionsanlæg og maskiner Tilgang på andre anlæg, driftsmateriel og inventar 90 - Tilgang på Materielle anlægsaktiver i alt Efterfølgende begivenheder Der er ikke indtruffet væsentlige efterfølgende begivenheder, som kan påvirke selskabets økonomiske stilling pr. 31. december Side 14 af 14

Årsrapport. Årsrapport 2014/15 2007/08

Årsrapport. Årsrapport 2014/15 2007/08 Årsrapport Årsrapport 2014/15 2007/08 Kort fortalt Virksomheden ChemoMetec udvikler, producerer og sælger analyseudstyr, som anvendes til tælling og analyse af celler i forskellige væsker. Den patentbeskyttede

Læs mere

April 2014. IAS 34 Delårsrapport

April 2014. IAS 34 Delårsrapport April 2014 IAS 34 Delårsrapport 2 Forord Deloittes delårsrapport-eksempel 2014 Deloitte har udarbejdet dette eksempel på en delårsrapport aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber,

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. juli 2014. Harboes Bryggeri A/S Delårsrapport 01.05. - 31.07.

SELSKABSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. juli 2014. Harboes Bryggeri A/S Delårsrapport 01.05. - 31.07. SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S CVR-nr.: 43 91 05 15 telefon 58 16 88 88 Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2014

IFRS Eksempelregnskab 2014 IFRS Eksempelregnskab 2014 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2014 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

Årsrapport. Årsrapport 2008/09 2007/08

Årsrapport. Årsrapport 2008/09 2007/08 Årsrapport Årsrapport 2008/09 2007/08 Kort fortalt Virksomheden ChemoMetec udvikler, producerer og sælger udstyr til tælling og analyse af celler i væsker. Den patentbeskyttede teknologiplatform er unik,

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Scandinavian Brake Systems A/S Kuopiovej 11 5700 Svendborg Denmark Tel +45 63 21 15 15 Fax +45 63 21 15 95 E-mail sbs@sbs.dk www.sbs.dk CVR-nr. DK 32 77 42 10 Svendborg,

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

I forhold til Deloittes IFRS-eksempelregnskab for 2008 er der foretaget følgende væsentlige ændringer:

I forhold til Deloittes IFRS-eksempelregnskab for 2008 er der foretaget følgende væsentlige ændringer: Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2009 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse D. 1 Eksempelregnskabet omfatter

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2012 til 30. juni 2012.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2012 til 30. juni 2012. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 146 31. august 2012 Resumé:

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 25 / 28. april CVR nr. 15701315 Delårsrapport for Resumé: SP Group realiserede i det første et resultat før skat og minoriteter

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres.

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Selskabsmeddelelse nr. 10-2012 6. november 2012 Rapport for 3. kvartal for Netop Solutions A/S Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Kurt Bager,

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december)

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) fortsætter med at styrke sin globale markedsposition og når en omsætning på 388 mio. kr. og en organisk vækst på 13% i danske kroner og 9%

Læs mere

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER HOVED- OG NØGLETAL Koncernen Q1 Året 2009 2008 2008 Hovedtal for resultat ( mio.) Omsætning 373,2 360,8 1.500,3 Primært resultat før amortisering (EBITA) 7,6 15,3 65,0 Primært

Læs mere

Virksomheder, der ikke er børsnoterede eller under børsnotering, er ikke forpligtet til at følge:

Virksomheder, der ikke er børsnoterede eller under børsnotering, er ikke forpligtet til at følge: Forord Deloittes IFRS-modelregnskab Deloittes IFRS-modelregnskab er udarbejdet som et modelregnskab for en fiktiv dansk ikke-børsnoteret koncern i regnskabsklasse C (stor). Modelregnskabet omfatter såvel

Læs mere

Euroinvestor.com A/S. 1. januar 31. december 2012. CVR-nr 25 07 87 80

Euroinvestor.com A/S. 1. januar 31. december 2012. CVR-nr 25 07 87 80 1. januar 31. december 2012 CVR-nr 25 07 87 80 1 Indhold Påtegninger 3 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Selskabsoplysninger 6 Idégrundlag 7 Vision og mission

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni)

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni) Delårsrapport for 3. kvartal (1. april 30. juni) Organisk omsætningsvækst på 8% og forbedring af bruttomarginen til 51,6%. EBIT vokser med 41% til 55 mio. kr. Forventningerne til året fastholdes, og den

Læs mere

Den 6. august 2015 Selskabsmeddelelse nr. 08-15

Den 6. august 2015 Selskabsmeddelelse nr. 08-15 HALVÅRSRAPPORT 2015 Den 6. august 2015 Selskabsmeddelelse nr. 08-15 NejTak+ fortsætter fremgangen, og flere end 440.000 husstande er nu tilmeldt. Koncernens omsætning og resultat var som forventet i 1.

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015 på NASDAQ OMX.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015 på NASDAQ OMX. Søborg, den 27. maj 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K DELÅRSRAPPORT FOR 2015 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015

Læs mere

Resumé for 1. halvår 2013/14 1. Selskabsoplysninger 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Totalindkomstopgørelse for 1.

Resumé for 1. halvår 2013/14 1. Selskabsoplysninger 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Totalindkomstopgørelse for 1. Aarhus Elite A/S Indholdsfortegnelse Resumé for 1. halvår 2013/14 1 Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Totalindkomstopgørelse for 1. halvår 2013/14 12 Balance pr. 31.12.2013

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrappor t 3. kvar tal 2009

Delårsrappor t 3. kvar tal 2009 Delårsrapport 3. kvartal 2009 NKT HOLDING A/S, 24. NOVEMBER 2009, MEDDELELSE NR. 15 Med en omsætning i 3. kvartal 2009 på 2.981 mdkk og et operationelt driftsresultat, EBITDA, på 263 mdkk svarer resultatet

Læs mere

Delårsrapport. - 3. kvartal 2008. Resume

Delårsrapport. - 3. kvartal 2008. Resume 24. november 2008, meddelelse 20 Delårsrapport - 3. kvartal 2008 Indhold Resumé 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen 3 Forventninger til 2008 6 Koncernselskaber 7 Ledelsespåtegning 14 Resultatopgørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12 Q1 / 2008 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal 2 Overblik 3 Koncernberetning 4 Q1 2008 4 Strategiske tiltag 5 Status på udviklingen i de enkelte dattervirksomheder 5 Forventninger til 2008 7 Solars aktier

Læs mere

Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00

Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011 Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Sanistål A/S Håndværkervej 14 DK-9000 Aalborg Tel.: +45 96 30 60 00 Fax: +45 98 13 28

Læs mere

Delårsrapport Q2 / 2011

Delårsrapport Q2 / 2011 Delårsrapport Q2 / 2011 1 Indhold Ledelsesberetning 3 Kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning 11 Begivenheder efter periodens udløb 11 Regnskabsmeddelelser udsendt i 2011 11 Finanskalender 2011 12

Læs mere

DELÅRSRAPPORT for 1. halvår 2014/15

DELÅRSRAPPORT for 1. halvår 2014/15 1 DELÅRSRAPPORT for 1. halvår 2014/15 PROFIL INDHOLDSFORTEGNELSE 2 SSBV-Rovsing leverer standardprodukter samt systemer opbygget af standardprodukter til test af satellitter. Efter gennemførelsen af et

Læs mere

NTR Holding A/S ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010

NTR Holding A/S ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010 NTR Holding A/S 2010 ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010 GENERALFORSAMLING 2011 Ordinær generalforsamling afholdes den 12. april 2011 kl. 15.00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager

Læs mere