Travlt halvår med fokus på salg og udviklingssamarbejder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Travlt halvår med fokus på salg og udviklingssamarbejder"

Transkript

1 MEDDELELSE NR februar 2014 Delårsrapport for 1. halvår 2013/14 (1. juli december 2013) Travlt halvår med fokus på salg og udviklingssamarbejder ChemoMetec realiserede en omsætning i 1. halvår af regnskabsåret 2013/14 på DKK 22,8 mio. svarende til en omsætningsvækst på 8,6% i forhold til året før. Væksten er drevet af et øget salg af forbrugsvarer. Indtjeningen er på niveau med forventningerne. "Vi har haft et særdeles travlt første halvår, hvor fokus primært har været rettet på optimering af salgsorganisationerne i såvel USA som i Europa og Asien. Heldigvis har vores indsats båret frugt og vi leverer en fornuftig vækst sammenlignet med samme periode sidste år. Ydermere er det lykkedes os at indgå to nye spændende udviklingssamarbejder, som vil være med til at understøtte den fremtidige vækst og udvikling af ChemoMetec, siger administrerende direktør Steen Søndergaard. Hovedpunkter Omsætningen i 1. halvår 2013/14 blev DKK 22,8 mio., hvilket er en stigning på 8,6% i forhold til samme periode sidste år. Salget af analyseinstrumenter steg i 1. halvår af regnskabsåret med ca. 3%, mens omsætningen af forbrugsvarer steg med ca. 17%. Resultat af primær drift, EBITDA, blev et overskud på DKK 5,6 mio. mod et overskud i samme periode sidste år på DKK 4,7 mio. (EBIT på DKK 2,7 mio. mod DKK 1,5 mio. i 2012/13) Selskabets egenkapital var DKK 44,7 mio. pr. 31. december Opbygningen af den amerikanske salgsorganisation fortsætter og salgsindsatsen i UK intensiveres. Salget af selskabets nyeste produkter, NC-200, NC-250 og NC-3000, er vokset 16%, mens salget af den ældre NC-100 produktfamilie er faldet med 14%. Der er i perioden indgået nyt 5-årigt udviklingssamarbejde med Rigshospitalet og Minerva Imaging omkring udvikling af ny, non-invasiv undersøgelsesmetode til ufrugtbare mænd. Projektet støttes med ca. DKK 45 mio. af Højteknologifonden, hvoraf ChemoMetec vil modtage ca. DKK 10 mio. ChemoMetec har pr. 1. januar 2014 igangsat et EuroStar-projekt i samarbejde med Liquid Biopsy AB (Karolinska Institute, Stockholm) omkring en ny metode til identifikation af kræftceller i blod- og lymfesystemet. Projektet støttes med DKK 5 mio. af Euro- Star, hvoraf ChemoMetec vil modtage ca. DKK 1,5 mio. Selskabet fastholder forventningerne til regnskabsåret 2013/14 og forventer således en omsætning i intervallet DKK mio. og et driftsresultat (EBITDA) i niveauet DKK 6-8 mio. Yderligere oplysninger Adm. direktør Steen Søndergaard Telefon ChemoMetec A/S Gydevang 43 DK-3450 Allerød Denmark Phone Fax CVR.No

2 Hoved- og nøgletal 2013/ / /13 DKK halvår 1. halvår År Hovedtal Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat af primær drift (EBIT) Resultat af primær drift før af- og nedskrivninger (EBITDA) Resultat af finansielle poster Periodens resultat og totalindkomst Investeret kapital inklusive goodwill Investeret kapital eksklusive goodwill Nettoarbejdskapital (NWC) Egenkapital Balancesum Investeringer i materielle aktiver Nettorentebærende gæld Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte Gennemsnitligt antal aktier Gennemsnitligt antal aktier, udvandet Regnskabsrelaterede nøgletal Bruttomargin (%) 91,0 88,2 89,3 EBIT-margin (%) 11,6 7,3 3,5 Afkast af investeret kapital eksklusive goodwill (%) 8,2 5,1 4,8 Afkast af investeret kapital inklusive goodwill (%) 8,2 5,1 4,8 Egenkapitalforrentning (%) 3,3 2,3 0,9 Finansiel gearing -0,1-0,1-0,2 Aktierelaterede nøgletal Aktuel EPS (DKK) 0,08 0,06 0,02 Udvandet EPS (DKK) 0,08 0,06 0,02 Indre værdi pr. aktie (DKK) 2,6 2,5 2,5 Cash Flow pr. aktie (DKK) 0,1 0,3 0,4 Hoved- og nøgletal er defineret og beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal Side 2 af 14

3 Ledelsesberetning Kommentarer til regnskabet Salg- og marketingaktiviteter Der har i første halvår været fokus på den fortsatte opbygning af ChemoMetecs amerikanske salgsselskab. Sideløbende er det kommercielle samarbejde med selskabets distributør på det amerikanske marked intensiveret. Selskabets omsætning (omregnet til DKK) på det nordamerikanske marked er vokset med ca. 8% i forhold til sidste år, og omsætningen udgør uforandret ca. 35% af den totale omsætning. Udbygningen af den amerikanske salgsorganisation spiller en strategisk vigtig rolle for selskabet, og ledelsen forventer også, at en stor andel af selskabets vækst fortsat vil komme fra en øget tilstedeværelse på det amerikanske marked. Som ventet er sidste års omsætningsfald på det europæiske marked vendt til en stigning i år på 6%, idet omsætningen er øget fra DKK 6,6 mio. til DKK 7,0 mio. Ud over tegn på, at den europæiske finansielle afmatning er aftagende, tilskrives stigningen i omsætningen, at ledelsen i samarbejde med de europæiske distributører har haft fokus på optimering af salgsprocesserne for NC-200, NC-250 og NC På det engelske marked er der desuden anvendt betydelige ressourcer på at forberede en direkte tilstedeværelse i Storbritannien i løbet af foråret En sådan styrkelse af salgsindsatsten vil ske i nært samarbejde med den lokale engelske distributør. På det asiatiske marked er salget vokset med ca. 17% i forhold til samme periode sidste år. Det er gået betydeligt frem i lande som Japan, Singapore og Taiwan, mens Kina, Sydkorea og Indien har oplevet negativ vækst. Konkurrencen på pris er uhyre hård på mange af de asiatiske markeder, og dette er med til at presse prisen ned på selskabets produkter på eksempelvis det kinesiske marked. Priskonkurrencen er mindre hård på det japanske marked og Japan er nu selskabets sjette vigtigste handelspartner (nr. 12 forrige år). Japan har især taget godt imod NC-200. Perioden har i høj grad været præget af lanceringen af NucleoCounter NC-250, som er et supplement til selskabets etablerede celletællere, NC-100, NC-200 og NC-3000 (som også er en celleanalysator). Med NC-250 tilbyder selskabet kunderne inden for pharma- og life science området en af markedets hurtigste celletællere og ved brug af et specialudviklet 8-kammer glas-slide er analyseprisen blandt markedets laveste. NC-250 kan også anvendes til måling af fx celle-cyklus og vitalitet af celler, men produktet betragtes af kunderne primært som en high-end celletæller. Med introduktionen af NC-250 kan selskabet nu tilbyde kunderne en komplet produktpalette til celletælling: NC-100 tilbydes til de kunder, der ønsker en særdeles velafprøvet celletællingsteknologi, mens de kunder, der ønsker, at analysearbejdet skal være så nemt som overhovedet muligt, typisk vil vælge en NC-200. For kunder, hvor prøveprisen pr. tælling/analyse er den primære parameter, vil NC-250 til gengæld være et optimalt valg. Endeligt vælges topmodellen, NC-3000, af de kunder, som både vil have mulighed for at kunne benytte en særdeles nem procedure (ved anvendelse af kassetteløsningen), men også at opnå en attraktiv analysepris (ved brug af glas-slides). Omvendt vil prisen på NC-3000 ofte være for høj for de kunder, der alene ønsker at anvende instrumentet til celletælling. Salget af selskabets nyeste produkter, NC-200, NC-250 og NC-3000, er tilsammen vokset med 16% og udgør nu 64% af det samlede instrumentsalg. Salget af instrumenter tilhørende NC- 100 familien er i perioden faldet med 14%. Dette er helt som forventet, specielt taget i betragtning, at instrumenterne i NC-100 familien, blev introduceret på markedet for år siden. Salget af NC-200 går som forventet. Side 3 af 14

4 Til gengæld går det lidt langsommere end forventet med at trænge ind på markedet med NC Dette skyldes, at prisen på instrumentet er væsentlige højere end konkurrerende produkter, der også anvender slides. Men det skyldes yderligere, at adskillige potentielle NC-250 salg er konverteret til et NC-3000 salg i stedet, hvilket overordnet er positivt. I halvåret er omsætningen af NC-3000 øget med 33% i forhold til samme periode sidste år og NC omsætningen udgør nu ca. en tredjedel af instrumentomsætningen. Denne tendens forventes at forsætte i resten af finansåret. Der arbejdes løbende med produktforbedringer, dokumentation af analyseperformance, referencer på de vigtigste geografiske markeder, og en systematisk dialog med kunder og kundeemner. Konkret er der i perioden lavet en opdateret software til NC-3000, der blandt andet omfatter en helt ny og mere brugervenlig betjeningsgrænseflade og i maj 2014 forventes salgsfrigivelse af endnu en softwareopdatering, som vil være med til at facilitere salgsprocessen. ChemoMetecs salg indenfor dyresædproduktion, bryggerier og mælkeproduktion, er som forventet steget et par procent i forhold til samme periode sidste år. Salget af forbrugsvarer, som omfatter kassetter, glas-slides og reagenser, er steget ca. 17% til DKK 11,9 mio. Dette er positivt, idet det indikerer, at den globale afmatning er aftagende, ligesom det er et udtryk for, at kunderne i stigende grad benytter selskabets instrumenter. Der er i perioden anvendt betydelige ressourcer på at specificere ChemoMetecs næste væsentlige celleanalyseprodukt. Omsætning I 1. halvår af regnskabsåret 2013/14 fik ChemoMetec en omsætning på DKK 22,8 mio., hvilket er en stigning på 8,6% i forhold til 1. halvår af regnskabsåret 2012/13. ChemoMetec solgte i perioden 124 stk. analyseinstrumenter mod 121 stk. i samme periode sidste år. Omsætningen af forbrugsvarer (kassetter, glas-slides og reagenser) er øget med ca. 17% til DKK 11,9 mio. i 1. halvår 2013/14 (2012/13: DKK 10,2 mio.). Omsætningens fordeling på produktgrupper og geografi fremgår af nedenstående oversigt. Mio. DKK Danmark Europa USA/ Canada Øvrige H1 13/14 I alt H1 12/13 I alt Instrumenter 1,3 2,6 3,9 2,1 9,9 9,6 Forbrugsvarer 1,6 4,2 3,9 2,2 11,9 10,2 Andet 0,4 0,2 0,3 0,1 1,0 1,2 I alt 3,3 7,0 8,0 4,4 22,8 21,0 Resultat Selskabets driftsresultat, EBITDA, blev i 1. halvår af regnskabsåret 2013/14 et overskud på DKK 5,6 mio. sammenlignet med DKK 4,7 mio. året før. Det forbedrede driftsresultat kan i al væsentlighed tilskrives en øget bruttofortjeneste (som følge af højere omsætning og en bedre dækningsgrad), der delvist reduceres af øgede omkostninger til såvel lønninger som generelle salgs- og administrationsomkostninger. Resultat før skat udviser et overskud på DKK 2,2 mio., hvilket er ca. DKK 1 mio. bedre end året før (DKK 1,3 mio.). Der er afsat 24,5% i skat af periodens resultat (ændring i udskudt skatteaktiv) og 1. halvår 2013/14 s resultat og totalindkomst kan herefter opgøres til DKK 1,4 mio., hvilket er en forbedring på ca. DKK 0,4 mio. i forhold til året før. Side 4 af 14

5 Egenkapital og balance Der er i 1. halvår af regnskabsåret 2013/14 investeret i alt DKK 3,2 mio. i immaterielle aktiver omfattende patenter og udviklingsprojekter. Dette er på niveau med samme periode sidste år. Egenkapitalen udgjorde pr. 31. december 2013 DKK 44,7 mio., svarende til en egenkapitalandel på 88%. Pengestrømme og likviditetsudvikling I 1. halvår af regnskabsåret 2013/14 bidrog pengestrømmene fra driften positivt med DKK 2,6 mio., hvilket er et fald på DKK 1,7 mio. i forhold til samme periode 2012/13. Faldet skyldes primært en negativ forskydning i arbejdskapitalen på DKK -1,9 mio. som følge af en øget lagerbinding og større tilgodehavender fra salg. Den øgede arbejdskapital hænger bl.a. sammen med det generelt højere aktivitetsniveau sammenlignet med sidste år, men særligt debitorbindingen er reduceret i januar og februar måned Som beskrevet ovenfor var investeringsaktiviteten i 1. halvår af regnskabsåret på niveau med samme periode sidste år, hvilket også var gældende for nedbringelsen af de langfristede forpligtelser (leasinggæld). Som følge af den øgede arbejdskapital blev nettolikviditetsforskydningen dog reduceret med ca. DKK 1,6 mio. i forhold til sidste år, og var således negativ med DKK 1,0 mio. ChemoMetec s likvide beredskab udgør DKK 8,1 mio. pr. 31. december 2013, og selskabet råder dertil over uudnyttede kreditfaciliteter på i alt DKK 5,0 mio. Produktudvikling NucleoCounter NC-3000 Der er i perioden udviklet en ny software til NC-3000, der blandt andet omfatter en helt ny og mere brugervenlig betjeningsgrænseflade. Der er i perioden også arbejdet med at optimere instrumentets algoritmer, således at den nuværende såkaldte dark-field - kanal kan anvendes til celleidentifikation. Formålet hermed er dels at spare en arbejdsgang for kunden og dels at frigive en fluorescens kanal, som så kan anvendes til at måle på endnu en celleparameter. Selskabet forventer, at salgsfrigive anvendelsen af den nye analyse-algoritme inden sommeren I perioden udkom en artikel i tidsskriftet Cytometry, der beskriver anvendelsen af et nyt stof til karakterisering af apoptotiske celler. Metoden er mere robust og enkel end samtlige konkurrerende metoder. Anvendelsen af stoffet, der har handelsnavnet VB43, er patentanmeldt af ChemoMetec. Selskabet forventer, at salgsfrigive en VB43 - applikation inden sommeren Nyt high-end image-cytometer Udviklingen af et nyt high-end image-cytometer forløber planmæssigt. Målet med projektet er at udvikle et high-end billedbaseret cytometer, der kan anvendes til at udføre avancerede celleanalyser. Et af målene er, at image-cytometeret kan matche eller endog overgå flow cytometerets følsomhed. Det forventes, at en prototype af instrumentet foreligger i løbet af Side 5 af 14

6 Udviklingssamarbejder Projekt1 - Advancing Andrology: A Comprehensive Non-invasive Diagnostic Platform Som omtalt i selskabsmeddelelse nr. 93 har ChemoMetec i perioden indgået i et forskningssamarbejde med Rigshospitalet og Minerva Imaging omkring en ny undersøgelsesmetode til mænd med dårlig sædkvalitet. Projektet skal løbe over 5 år og forventes at koste i alt DKK 80 mio., hvoraf Højteknologifonden (HTF) har givet tilsagn om at medfinansiere DKK 45 mio. ChemoMetec forventes at modtage ca. DKK 10 mio. i tilskud fra HTF over den 5-årige periode. Projektets gennemførelse er betinget af en række formalia, der skal effektueres af projektets parter inden udgangen af februar 2014, ligesom tilsagnet er betinget af, at projektets opstart gennemføres senest den 1. maj Disse betingelser forventes opfyldt, som oprindeligt planlagt. Projekt 2 - Next-Generation Semen Analysis Som omtalt i seneste årsrapport er ChemoMetec involveret i projektet Next-Generation Semen Analysis, som også er støttet af HTF. Projektet, der udføres i samarbejde med Rigshospitalet og Landbrug & Fødevarer, afsluttes i foråret Projekt 3 - EuroStar ChemoMetec har pr. 1. januar 2014 igangsat et EuroStar-projekt i samarbejde med Liquid Biopsy AB (Karolinska Institute, Stockholm) omkring en ny metode til identifikation af kræftceller i blod- og lymfesystemet. Projektet løber over 3 år og har et budget på ca. DKK 10 mio., hvoraf EU har givet tilsagn om at medfinansiere knap DKK 5 mio. ChemoMetecs bidrag til projektet bliver primært at udvikle udstyr og metoder til automatisk celleanalyse og selskabet forventer at modtage ca. DKK 1,5 mio. i tilskud i den 3-årige periode. Patentposition ChemoMetec er ved udgangen af halvåret ikke bekendt med nye indsigelsessager mod selskabets patenter. Som allerede nævnt i årsrapporten 2012/13 er der kommet en for ChemoMetec tilfredsstillende skriftlig afgørelse i den verserende indsigelsessag. Indsiger har anket afgørelsen og ChemoMetec har indleveret et svar på anken. Parterne er blevet indkaldt til mundtlig forhandling hos den europæiske patentmyndighed i juni ChemoMetec råder ved udgangen af halvåret over 16 patentfamilier, hvoraf der er udtaget 58 patenter i udvalgte lande, herunder 11 i USA. Risikoforhold ChemoMetecs forretning indebærer en række kommercielle og finansielle risici, som kan have negativ effekt på virksomhedens fremtidige vækst, aktiviteter, økonomiske stilling og resultat. ChemoMetec arbejder løbende med at identificere disse risici og søger i videst muligt omfang at imødegå og begrænse de risici, som selskabet via egne handlinger kan påvirke. For en nærmere beskrivelse af selskabets risikoforhold, henvises der til afsnittet herom i selskabets årsrapport for 2012/13. Efterfølgende begivenheder Der er ikke indtruffet væsentlige hændelser efter periodens udløb, der har betydning for delårsrapporten for 1. halvår 2013/14. Side 6 af 14

7 Forventningerne til 2013/14 På baggrund af resultatet af aktiviteterne i første halvdel af regnskabsåret fastholder Chemo- Metec de tidligere udmeldte forventninger til regnskabsåret 2013/14, bestående af en omsætning i intervallet DKK mio. og et driftsresultat (EBITDA) i niveauet DKK 6-8 mio. Det nærmere grundlag for forventningerne til 2013/14 er beskrevet i ledelsesberetningen i årsrapporten for 2012/13 under afsnittet Forventninger til 2013/14. Om ChemoMetec A/S ChemoMetec udvikler, producerer og markedsfører analyseinstrumenter til celletælling og en lang række andre målinger. ChemoMetecs analyseinstrumenter markedsføres globalt inden for blandt andet pharma, biotek og landbrug. ChemoMetec har nogle af verdens førende medicinalvirksomheder blandt sine kunder, herunder Novo Nordisk, H. Lundbeck, Merck, AstraZeneca og Johnson-Johnson. ChemoMetec blev etableret i 1997 og er børsnoteret på Nasdaq OMX Copenhagen. Se også Side 7 af 14

8 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. juli til 31. december 2013 for ChemoMetec A/S. Delårsrapporten, der ikke er revideret eller gennemgået (reviewet) af selskabets revisor, er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU, og danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Den anvendte regnskabspraksis og de benyttede beregningsmetoder er uændret i forhold til årsrapporten for 2012/13. Det er vores opfattelse, at delårsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for første halvår 2013/14. Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultater og den finansielle stilling som helhed for de virksomheder, der er omfattet af koncernregnskabet samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Allerød, 26. februar 2014 Direktion: Steen Søndergaard Direktør, CEO Bestyrelse: Preben Kønig Bestyrelsesformand Michael Eising Næstformand Martin Glensbjerg Side 8 af 14

9 Totalindkomstopgørelse 2013/ / /13 DKK halvår 1. halvår År Nettoomsætning Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver Bruttoresultat Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Af- og nedskrivninger Resultat af primær drift (EBIT) Andre finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat Valutakursregulering vedrørende udenlandske virksomheder Anden totalindkomst Periodens resultat og totalindkomst Resultat pr. aktie (EPS) Resultat pr. aktie á DKK 1 - EPS Basic (DKK) 0,08 0,06 0,02 Udvandet resultat pr. aktie á DKK 1 - EPS-D (DKK) 0,08 0,06 0,02 Side 9 af 14

10 Balance (sammendraget) 2013/ / /13 DKK halvår 1. halvår År Færdiggjorte udviklingsprojekter Erhvervede patenter og licenser Igangværende udviklingsprojekter Aktiver Note Immaterielle aktiver Materielle aktiver Finansielle aktiver Udskudte skatteaktiver Langfristede aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Likvide beholdninger Kortfristede aktiver Aktiver Passiver Note Aktiekapital Overført resultat Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Forpligtelser Passiver Side 10 af 14

11 Egenkapitalopgørelse Aktie- Overført DKK kapital resultat I alt Egenkapital 1. juli Periodens resultat Anden totalindkomst for perioden efter skat Totalindkomst for perioden Egne aktier Egenkapital 31. december Egenkapital 1. juli Periodens resultat Anden totalindkomst for perioden efter skat Totalindkomst for perioden Egne aktier Egenkapital 31. december Pengestrømsopgørelse (sammendraget) 2013/ / /13 DKK halvår 1. halvår År Pengestrømme vedrørende drift Pengestrømme vedrørende investeringer Pengestrømme vedrørende finansiering Ændring i likvider Likvider primo Valutakursregulering likvider Likvider ultimo Side 11 af 14

12 Noter DKK Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten omfatter et sammendraget regnskab for ChemoMetec A/S. Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Den anvendte regnskabspraksis i delårsrapporten er uændret i forhold til den i selskabets årsrapport for 2012/13 anvendte. Vi henviser til årsrapporten for 2012/13 for en nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis. Implementeringen af nye eller ændrede standarder og fortolkningsbidrag, som er trådt i kraft, har ikke medført yderligere ændringer i anvendt regnskabspraksis. 2. Segmentoplysninger Driftssegmenterne under IFRS 8, og som ligeledes benyttes i selskabets interne rapportering til direktion og bestyrelse, er følgende: Segment Beskrivelse Instrumenter Salg af instrumenter Forbrugsvarer Salg af engangscassetter, tællekamre og reagenser Andet Salg af målemoduler og tilbehør mv. Oplysninger om koncernens segmenter fremgår nedenfor. Segmentomsætning og -driftsresultat Nettoomsætning Driftsresultat 2013/ / / /13 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår Instrumenter Forbrugsvarer Andet I alt Finansielle omkostninger Resultat før skat Driftsresultaterne pr. segment er beregnet forholdsmæssigt ud fra den totale nettoomsætning. Når selskabets ledelse træffer beslutninger om ressourcefordeling mv., sker dette tilsvarende på grundlag af segmentopdelte omsætningstal mens driftsresultatet altid vurderes under ét for alle segmenter. Side 12 af 14

13 Noter DKK Segmentoplysninger (fortsat) Segmentaktiver og -forpligtelser 2013/ /13 1. halvår 1. halvår Instrumenter Forbrugsvarer Andet Ikke fordelte aktiver Aktiver i alt Instrumenter Forbrugsvarer Andet Ikke fordelte forpligtelser Forpligtelser i alt Omsætning fordelt på geografiske områder 2013/14, 1. halvår USA/ Danmark Europa Canada Øvrige I alt Instrumenter Forbrugsvarer Andet /13, 1. halvår USA/ Danmark Europa Canada Øvrige I alt Instrumenter Forbrugsvarer Andet Omsætningen er baseret på kundernes hjemsted. Oplysning om væsentlige kunder Selskabet har ingen kunder, der tegner sig for mere end 10% af selskabets samlede nettoomsætning. Side 13 af 14

14 Noter DKK / /13 3. Immaterielle anlægsaktiver 1. halvår 1. halvår Tilgang på færdiggjorte udviklingsprojekter Tilgang på erhvervede patenter og licenser Tilgang på igangværende udviklingsprojekter Tilgang på immaterielle anlægsaktiver i alt / /13 4. Materielle anlægsaktiver 1. halvår 1. halvår Tilgang på produktionsanlæg og maskiner Tilgang på andre anlæg, driftsmateriel og inventar 90 - Tilgang på Materielle anlægsaktiver i alt Efterfølgende begivenheder Der er ikke indtruffet væsentlige efterfølgende begivenheder, som kan påvirke selskabets økonomiske stilling pr. 31. december Side 14 af 14

Fornuftigt første halvår drevet af øget instrumentsalg

Fornuftigt første halvår drevet af øget instrumentsalg MEDDELELSE NR. 74 27. februar 2013 Delårsrapport for 1. halvår 2012/13 (1. juli - 31. december 2012) Fornuftigt første halvår drevet af øget instrumentsalg ChemoMetec realiserede en omsætning i 1. halvår

Læs mere

Positivt halvår med solid omsætningsvækst drevet af øget instrumentsalg

Positivt halvår med solid omsætningsvækst drevet af øget instrumentsalg MEDDELELSE NR. 115 27. februar 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2014/15 (1. juli - 31. december 2014) Positivt halvår med solid omsætningsvækst drevet af øget instrumentsalg ChemoMetec realiserede i 1.

Læs mere

Halvår præget af produktlancering og øget indtjening

Halvår præget af produktlancering og øget indtjening MEDDELELSE NR. 64 24. februar 2012 Delårsrapport for 1. halvår 2011/12 (1. juli - 31. december 2011) Halvår præget af produktlancering og øget indtjening ChemoMetec lancerede i 1. halvår af regnskabsåret

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Omsætningsvækst på 25% for eksisterende produkter og solide forventninger til næste generation af celletællere

Omsætningsvækst på 25% for eksisterende produkter og solide forventninger til næste generation af celletællere Delårsrapport for 1. halvår 2008/09 (1. juli - 31. december 2008) Omsætningsvækst på 25% for eksisterende produkter og solide forventninger til næste generation af celletællere ChemoMetec har i 1. halvår

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 12 2015. København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 12 2015. København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 12 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 20. november 2014 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2014

Selskabsmeddelelse nr København, den 20. november 2014 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2014 Selskabsmeddelelse nr. 16 2014 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 20. november 2014 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. august 2014 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. august 2014 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014 Selskabsmeddelelse nr. 13 2014 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. august 2014 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Tivoli, den 15. august 2010 Delårsrapport for

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 31.08.2010 Ref.: JSZ/cli Delårsrapport for perioden 1/10 2009-30/6 2010 Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 13/20100 Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2016 Fjerritslev, 24. august 2016 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2016. Positivt halvårsresultat i Migatronic koncernen

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 19. august 2010 Selskabsmeddelelse nr. 15/2010. Delårsrapport for 1.

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 19. august 2010 Selskabsmeddelelse nr. 15/2010. Delårsrapport for 1. Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 19. august 2010 Selskabsmeddelelse nr. 15/2010 Delårsrapport for 1. halvår 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2017 Fjerritslev, 29. august 2017 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2017. Halvårsresultat med overskud i Migatronic

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2010/11 (perioden )

Delårsrapport for 1. kvartal 2010/11 (perioden ) Selskabsmeddelelse Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen Nørresundby, den 28. januar 2011 Selskabsmeddelelse nr. 2/2011 Antal sider: [15] Delårsrapport for 1. kvartal 2010/11 (perioden 01.10.2010 31.12.2010)

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere