Travlt halvår med fokus på salg og udviklingssamarbejder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Travlt halvår med fokus på salg og udviklingssamarbejder"

Transkript

1 MEDDELELSE NR februar 2014 Delårsrapport for 1. halvår 2013/14 (1. juli december 2013) Travlt halvår med fokus på salg og udviklingssamarbejder ChemoMetec realiserede en omsætning i 1. halvår af regnskabsåret 2013/14 på DKK 22,8 mio. svarende til en omsætningsvækst på 8,6% i forhold til året før. Væksten er drevet af et øget salg af forbrugsvarer. Indtjeningen er på niveau med forventningerne. "Vi har haft et særdeles travlt første halvår, hvor fokus primært har været rettet på optimering af salgsorganisationerne i såvel USA som i Europa og Asien. Heldigvis har vores indsats båret frugt og vi leverer en fornuftig vækst sammenlignet med samme periode sidste år. Ydermere er det lykkedes os at indgå to nye spændende udviklingssamarbejder, som vil være med til at understøtte den fremtidige vækst og udvikling af ChemoMetec, siger administrerende direktør Steen Søndergaard. Hovedpunkter Omsætningen i 1. halvår 2013/14 blev DKK 22,8 mio., hvilket er en stigning på 8,6% i forhold til samme periode sidste år. Salget af analyseinstrumenter steg i 1. halvår af regnskabsåret med ca. 3%, mens omsætningen af forbrugsvarer steg med ca. 17%. Resultat af primær drift, EBITDA, blev et overskud på DKK 5,6 mio. mod et overskud i samme periode sidste år på DKK 4,7 mio. (EBIT på DKK 2,7 mio. mod DKK 1,5 mio. i 2012/13) Selskabets egenkapital var DKK 44,7 mio. pr. 31. december Opbygningen af den amerikanske salgsorganisation fortsætter og salgsindsatsen i UK intensiveres. Salget af selskabets nyeste produkter, NC-200, NC-250 og NC-3000, er vokset 16%, mens salget af den ældre NC-100 produktfamilie er faldet med 14%. Der er i perioden indgået nyt 5-årigt udviklingssamarbejde med Rigshospitalet og Minerva Imaging omkring udvikling af ny, non-invasiv undersøgelsesmetode til ufrugtbare mænd. Projektet støttes med ca. DKK 45 mio. af Højteknologifonden, hvoraf ChemoMetec vil modtage ca. DKK 10 mio. ChemoMetec har pr. 1. januar 2014 igangsat et EuroStar-projekt i samarbejde med Liquid Biopsy AB (Karolinska Institute, Stockholm) omkring en ny metode til identifikation af kræftceller i blod- og lymfesystemet. Projektet støttes med DKK 5 mio. af Euro- Star, hvoraf ChemoMetec vil modtage ca. DKK 1,5 mio. Selskabet fastholder forventningerne til regnskabsåret 2013/14 og forventer således en omsætning i intervallet DKK mio. og et driftsresultat (EBITDA) i niveauet DKK 6-8 mio. Yderligere oplysninger Adm. direktør Steen Søndergaard Telefon ChemoMetec A/S Gydevang 43 DK-3450 Allerød Denmark Phone Fax CVR.No

2 Hoved- og nøgletal 2013/ / /13 DKK halvår 1. halvår År Hovedtal Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat af primær drift (EBIT) Resultat af primær drift før af- og nedskrivninger (EBITDA) Resultat af finansielle poster Periodens resultat og totalindkomst Investeret kapital inklusive goodwill Investeret kapital eksklusive goodwill Nettoarbejdskapital (NWC) Egenkapital Balancesum Investeringer i materielle aktiver Nettorentebærende gæld Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte Gennemsnitligt antal aktier Gennemsnitligt antal aktier, udvandet Regnskabsrelaterede nøgletal Bruttomargin (%) 91,0 88,2 89,3 EBIT-margin (%) 11,6 7,3 3,5 Afkast af investeret kapital eksklusive goodwill (%) 8,2 5,1 4,8 Afkast af investeret kapital inklusive goodwill (%) 8,2 5,1 4,8 Egenkapitalforrentning (%) 3,3 2,3 0,9 Finansiel gearing -0,1-0,1-0,2 Aktierelaterede nøgletal Aktuel EPS (DKK) 0,08 0,06 0,02 Udvandet EPS (DKK) 0,08 0,06 0,02 Indre værdi pr. aktie (DKK) 2,6 2,5 2,5 Cash Flow pr. aktie (DKK) 0,1 0,3 0,4 Hoved- og nøgletal er defineret og beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal Side 2 af 14

3 Ledelsesberetning Kommentarer til regnskabet Salg- og marketingaktiviteter Der har i første halvår været fokus på den fortsatte opbygning af ChemoMetecs amerikanske salgsselskab. Sideløbende er det kommercielle samarbejde med selskabets distributør på det amerikanske marked intensiveret. Selskabets omsætning (omregnet til DKK) på det nordamerikanske marked er vokset med ca. 8% i forhold til sidste år, og omsætningen udgør uforandret ca. 35% af den totale omsætning. Udbygningen af den amerikanske salgsorganisation spiller en strategisk vigtig rolle for selskabet, og ledelsen forventer også, at en stor andel af selskabets vækst fortsat vil komme fra en øget tilstedeværelse på det amerikanske marked. Som ventet er sidste års omsætningsfald på det europæiske marked vendt til en stigning i år på 6%, idet omsætningen er øget fra DKK 6,6 mio. til DKK 7,0 mio. Ud over tegn på, at den europæiske finansielle afmatning er aftagende, tilskrives stigningen i omsætningen, at ledelsen i samarbejde med de europæiske distributører har haft fokus på optimering af salgsprocesserne for NC-200, NC-250 og NC På det engelske marked er der desuden anvendt betydelige ressourcer på at forberede en direkte tilstedeværelse i Storbritannien i løbet af foråret En sådan styrkelse af salgsindsatsten vil ske i nært samarbejde med den lokale engelske distributør. På det asiatiske marked er salget vokset med ca. 17% i forhold til samme periode sidste år. Det er gået betydeligt frem i lande som Japan, Singapore og Taiwan, mens Kina, Sydkorea og Indien har oplevet negativ vækst. Konkurrencen på pris er uhyre hård på mange af de asiatiske markeder, og dette er med til at presse prisen ned på selskabets produkter på eksempelvis det kinesiske marked. Priskonkurrencen er mindre hård på det japanske marked og Japan er nu selskabets sjette vigtigste handelspartner (nr. 12 forrige år). Japan har især taget godt imod NC-200. Perioden har i høj grad været præget af lanceringen af NucleoCounter NC-250, som er et supplement til selskabets etablerede celletællere, NC-100, NC-200 og NC-3000 (som også er en celleanalysator). Med NC-250 tilbyder selskabet kunderne inden for pharma- og life science området en af markedets hurtigste celletællere og ved brug af et specialudviklet 8-kammer glas-slide er analyseprisen blandt markedets laveste. NC-250 kan også anvendes til måling af fx celle-cyklus og vitalitet af celler, men produktet betragtes af kunderne primært som en high-end celletæller. Med introduktionen af NC-250 kan selskabet nu tilbyde kunderne en komplet produktpalette til celletælling: NC-100 tilbydes til de kunder, der ønsker en særdeles velafprøvet celletællingsteknologi, mens de kunder, der ønsker, at analysearbejdet skal være så nemt som overhovedet muligt, typisk vil vælge en NC-200. For kunder, hvor prøveprisen pr. tælling/analyse er den primære parameter, vil NC-250 til gengæld være et optimalt valg. Endeligt vælges topmodellen, NC-3000, af de kunder, som både vil have mulighed for at kunne benytte en særdeles nem procedure (ved anvendelse af kassetteløsningen), men også at opnå en attraktiv analysepris (ved brug af glas-slides). Omvendt vil prisen på NC-3000 ofte være for høj for de kunder, der alene ønsker at anvende instrumentet til celletælling. Salget af selskabets nyeste produkter, NC-200, NC-250 og NC-3000, er tilsammen vokset med 16% og udgør nu 64% af det samlede instrumentsalg. Salget af instrumenter tilhørende NC- 100 familien er i perioden faldet med 14%. Dette er helt som forventet, specielt taget i betragtning, at instrumenterne i NC-100 familien, blev introduceret på markedet for år siden. Salget af NC-200 går som forventet. Side 3 af 14

4 Til gengæld går det lidt langsommere end forventet med at trænge ind på markedet med NC Dette skyldes, at prisen på instrumentet er væsentlige højere end konkurrerende produkter, der også anvender slides. Men det skyldes yderligere, at adskillige potentielle NC-250 salg er konverteret til et NC-3000 salg i stedet, hvilket overordnet er positivt. I halvåret er omsætningen af NC-3000 øget med 33% i forhold til samme periode sidste år og NC omsætningen udgør nu ca. en tredjedel af instrumentomsætningen. Denne tendens forventes at forsætte i resten af finansåret. Der arbejdes løbende med produktforbedringer, dokumentation af analyseperformance, referencer på de vigtigste geografiske markeder, og en systematisk dialog med kunder og kundeemner. Konkret er der i perioden lavet en opdateret software til NC-3000, der blandt andet omfatter en helt ny og mere brugervenlig betjeningsgrænseflade og i maj 2014 forventes salgsfrigivelse af endnu en softwareopdatering, som vil være med til at facilitere salgsprocessen. ChemoMetecs salg indenfor dyresædproduktion, bryggerier og mælkeproduktion, er som forventet steget et par procent i forhold til samme periode sidste år. Salget af forbrugsvarer, som omfatter kassetter, glas-slides og reagenser, er steget ca. 17% til DKK 11,9 mio. Dette er positivt, idet det indikerer, at den globale afmatning er aftagende, ligesom det er et udtryk for, at kunderne i stigende grad benytter selskabets instrumenter. Der er i perioden anvendt betydelige ressourcer på at specificere ChemoMetecs næste væsentlige celleanalyseprodukt. Omsætning I 1. halvår af regnskabsåret 2013/14 fik ChemoMetec en omsætning på DKK 22,8 mio., hvilket er en stigning på 8,6% i forhold til 1. halvår af regnskabsåret 2012/13. ChemoMetec solgte i perioden 124 stk. analyseinstrumenter mod 121 stk. i samme periode sidste år. Omsætningen af forbrugsvarer (kassetter, glas-slides og reagenser) er øget med ca. 17% til DKK 11,9 mio. i 1. halvår 2013/14 (2012/13: DKK 10,2 mio.). Omsætningens fordeling på produktgrupper og geografi fremgår af nedenstående oversigt. Mio. DKK Danmark Europa USA/ Canada Øvrige H1 13/14 I alt H1 12/13 I alt Instrumenter 1,3 2,6 3,9 2,1 9,9 9,6 Forbrugsvarer 1,6 4,2 3,9 2,2 11,9 10,2 Andet 0,4 0,2 0,3 0,1 1,0 1,2 I alt 3,3 7,0 8,0 4,4 22,8 21,0 Resultat Selskabets driftsresultat, EBITDA, blev i 1. halvår af regnskabsåret 2013/14 et overskud på DKK 5,6 mio. sammenlignet med DKK 4,7 mio. året før. Det forbedrede driftsresultat kan i al væsentlighed tilskrives en øget bruttofortjeneste (som følge af højere omsætning og en bedre dækningsgrad), der delvist reduceres af øgede omkostninger til såvel lønninger som generelle salgs- og administrationsomkostninger. Resultat før skat udviser et overskud på DKK 2,2 mio., hvilket er ca. DKK 1 mio. bedre end året før (DKK 1,3 mio.). Der er afsat 24,5% i skat af periodens resultat (ændring i udskudt skatteaktiv) og 1. halvår 2013/14 s resultat og totalindkomst kan herefter opgøres til DKK 1,4 mio., hvilket er en forbedring på ca. DKK 0,4 mio. i forhold til året før. Side 4 af 14

5 Egenkapital og balance Der er i 1. halvår af regnskabsåret 2013/14 investeret i alt DKK 3,2 mio. i immaterielle aktiver omfattende patenter og udviklingsprojekter. Dette er på niveau med samme periode sidste år. Egenkapitalen udgjorde pr. 31. december 2013 DKK 44,7 mio., svarende til en egenkapitalandel på 88%. Pengestrømme og likviditetsudvikling I 1. halvår af regnskabsåret 2013/14 bidrog pengestrømmene fra driften positivt med DKK 2,6 mio., hvilket er et fald på DKK 1,7 mio. i forhold til samme periode 2012/13. Faldet skyldes primært en negativ forskydning i arbejdskapitalen på DKK -1,9 mio. som følge af en øget lagerbinding og større tilgodehavender fra salg. Den øgede arbejdskapital hænger bl.a. sammen med det generelt højere aktivitetsniveau sammenlignet med sidste år, men særligt debitorbindingen er reduceret i januar og februar måned Som beskrevet ovenfor var investeringsaktiviteten i 1. halvår af regnskabsåret på niveau med samme periode sidste år, hvilket også var gældende for nedbringelsen af de langfristede forpligtelser (leasinggæld). Som følge af den øgede arbejdskapital blev nettolikviditetsforskydningen dog reduceret med ca. DKK 1,6 mio. i forhold til sidste år, og var således negativ med DKK 1,0 mio. ChemoMetec s likvide beredskab udgør DKK 8,1 mio. pr. 31. december 2013, og selskabet råder dertil over uudnyttede kreditfaciliteter på i alt DKK 5,0 mio. Produktudvikling NucleoCounter NC-3000 Der er i perioden udviklet en ny software til NC-3000, der blandt andet omfatter en helt ny og mere brugervenlig betjeningsgrænseflade. Der er i perioden også arbejdet med at optimere instrumentets algoritmer, således at den nuværende såkaldte dark-field - kanal kan anvendes til celleidentifikation. Formålet hermed er dels at spare en arbejdsgang for kunden og dels at frigive en fluorescens kanal, som så kan anvendes til at måle på endnu en celleparameter. Selskabet forventer, at salgsfrigive anvendelsen af den nye analyse-algoritme inden sommeren I perioden udkom en artikel i tidsskriftet Cytometry, der beskriver anvendelsen af et nyt stof til karakterisering af apoptotiske celler. Metoden er mere robust og enkel end samtlige konkurrerende metoder. Anvendelsen af stoffet, der har handelsnavnet VB43, er patentanmeldt af ChemoMetec. Selskabet forventer, at salgsfrigive en VB43 - applikation inden sommeren Nyt high-end image-cytometer Udviklingen af et nyt high-end image-cytometer forløber planmæssigt. Målet med projektet er at udvikle et high-end billedbaseret cytometer, der kan anvendes til at udføre avancerede celleanalyser. Et af målene er, at image-cytometeret kan matche eller endog overgå flow cytometerets følsomhed. Det forventes, at en prototype af instrumentet foreligger i løbet af Side 5 af 14

6 Udviklingssamarbejder Projekt1 - Advancing Andrology: A Comprehensive Non-invasive Diagnostic Platform Som omtalt i selskabsmeddelelse nr. 93 har ChemoMetec i perioden indgået i et forskningssamarbejde med Rigshospitalet og Minerva Imaging omkring en ny undersøgelsesmetode til mænd med dårlig sædkvalitet. Projektet skal løbe over 5 år og forventes at koste i alt DKK 80 mio., hvoraf Højteknologifonden (HTF) har givet tilsagn om at medfinansiere DKK 45 mio. ChemoMetec forventes at modtage ca. DKK 10 mio. i tilskud fra HTF over den 5-årige periode. Projektets gennemførelse er betinget af en række formalia, der skal effektueres af projektets parter inden udgangen af februar 2014, ligesom tilsagnet er betinget af, at projektets opstart gennemføres senest den 1. maj Disse betingelser forventes opfyldt, som oprindeligt planlagt. Projekt 2 - Next-Generation Semen Analysis Som omtalt i seneste årsrapport er ChemoMetec involveret i projektet Next-Generation Semen Analysis, som også er støttet af HTF. Projektet, der udføres i samarbejde med Rigshospitalet og Landbrug & Fødevarer, afsluttes i foråret Projekt 3 - EuroStar ChemoMetec har pr. 1. januar 2014 igangsat et EuroStar-projekt i samarbejde med Liquid Biopsy AB (Karolinska Institute, Stockholm) omkring en ny metode til identifikation af kræftceller i blod- og lymfesystemet. Projektet løber over 3 år og har et budget på ca. DKK 10 mio., hvoraf EU har givet tilsagn om at medfinansiere knap DKK 5 mio. ChemoMetecs bidrag til projektet bliver primært at udvikle udstyr og metoder til automatisk celleanalyse og selskabet forventer at modtage ca. DKK 1,5 mio. i tilskud i den 3-årige periode. Patentposition ChemoMetec er ved udgangen af halvåret ikke bekendt med nye indsigelsessager mod selskabets patenter. Som allerede nævnt i årsrapporten 2012/13 er der kommet en for ChemoMetec tilfredsstillende skriftlig afgørelse i den verserende indsigelsessag. Indsiger har anket afgørelsen og ChemoMetec har indleveret et svar på anken. Parterne er blevet indkaldt til mundtlig forhandling hos den europæiske patentmyndighed i juni ChemoMetec råder ved udgangen af halvåret over 16 patentfamilier, hvoraf der er udtaget 58 patenter i udvalgte lande, herunder 11 i USA. Risikoforhold ChemoMetecs forretning indebærer en række kommercielle og finansielle risici, som kan have negativ effekt på virksomhedens fremtidige vækst, aktiviteter, økonomiske stilling og resultat. ChemoMetec arbejder løbende med at identificere disse risici og søger i videst muligt omfang at imødegå og begrænse de risici, som selskabet via egne handlinger kan påvirke. For en nærmere beskrivelse af selskabets risikoforhold, henvises der til afsnittet herom i selskabets årsrapport for 2012/13. Efterfølgende begivenheder Der er ikke indtruffet væsentlige hændelser efter periodens udløb, der har betydning for delårsrapporten for 1. halvår 2013/14. Side 6 af 14

7 Forventningerne til 2013/14 På baggrund af resultatet af aktiviteterne i første halvdel af regnskabsåret fastholder Chemo- Metec de tidligere udmeldte forventninger til regnskabsåret 2013/14, bestående af en omsætning i intervallet DKK mio. og et driftsresultat (EBITDA) i niveauet DKK 6-8 mio. Det nærmere grundlag for forventningerne til 2013/14 er beskrevet i ledelsesberetningen i årsrapporten for 2012/13 under afsnittet Forventninger til 2013/14. Om ChemoMetec A/S ChemoMetec udvikler, producerer og markedsfører analyseinstrumenter til celletælling og en lang række andre målinger. ChemoMetecs analyseinstrumenter markedsføres globalt inden for blandt andet pharma, biotek og landbrug. ChemoMetec har nogle af verdens førende medicinalvirksomheder blandt sine kunder, herunder Novo Nordisk, H. Lundbeck, Merck, AstraZeneca og Johnson-Johnson. ChemoMetec blev etableret i 1997 og er børsnoteret på Nasdaq OMX Copenhagen. Se også Side 7 af 14

8 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. juli til 31. december 2013 for ChemoMetec A/S. Delårsrapporten, der ikke er revideret eller gennemgået (reviewet) af selskabets revisor, er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU, og danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Den anvendte regnskabspraksis og de benyttede beregningsmetoder er uændret i forhold til årsrapporten for 2012/13. Det er vores opfattelse, at delårsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for første halvår 2013/14. Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultater og den finansielle stilling som helhed for de virksomheder, der er omfattet af koncernregnskabet samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Allerød, 26. februar 2014 Direktion: Steen Søndergaard Direktør, CEO Bestyrelse: Preben Kønig Bestyrelsesformand Michael Eising Næstformand Martin Glensbjerg Side 8 af 14

9 Totalindkomstopgørelse 2013/ / /13 DKK halvår 1. halvår År Nettoomsætning Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver Bruttoresultat Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Af- og nedskrivninger Resultat af primær drift (EBIT) Andre finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat Valutakursregulering vedrørende udenlandske virksomheder Anden totalindkomst Periodens resultat og totalindkomst Resultat pr. aktie (EPS) Resultat pr. aktie á DKK 1 - EPS Basic (DKK) 0,08 0,06 0,02 Udvandet resultat pr. aktie á DKK 1 - EPS-D (DKK) 0,08 0,06 0,02 Side 9 af 14

10 Balance (sammendraget) 2013/ / /13 DKK halvår 1. halvår År Færdiggjorte udviklingsprojekter Erhvervede patenter og licenser Igangværende udviklingsprojekter Aktiver Note Immaterielle aktiver Materielle aktiver Finansielle aktiver Udskudte skatteaktiver Langfristede aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Likvide beholdninger Kortfristede aktiver Aktiver Passiver Note Aktiekapital Overført resultat Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Forpligtelser Passiver Side 10 af 14

11 Egenkapitalopgørelse Aktie- Overført DKK kapital resultat I alt Egenkapital 1. juli Periodens resultat Anden totalindkomst for perioden efter skat Totalindkomst for perioden Egne aktier Egenkapital 31. december Egenkapital 1. juli Periodens resultat Anden totalindkomst for perioden efter skat Totalindkomst for perioden Egne aktier Egenkapital 31. december Pengestrømsopgørelse (sammendraget) 2013/ / /13 DKK halvår 1. halvår År Pengestrømme vedrørende drift Pengestrømme vedrørende investeringer Pengestrømme vedrørende finansiering Ændring i likvider Likvider primo Valutakursregulering likvider Likvider ultimo Side 11 af 14

12 Noter DKK Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten omfatter et sammendraget regnskab for ChemoMetec A/S. Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Den anvendte regnskabspraksis i delårsrapporten er uændret i forhold til den i selskabets årsrapport for 2012/13 anvendte. Vi henviser til årsrapporten for 2012/13 for en nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis. Implementeringen af nye eller ændrede standarder og fortolkningsbidrag, som er trådt i kraft, har ikke medført yderligere ændringer i anvendt regnskabspraksis. 2. Segmentoplysninger Driftssegmenterne under IFRS 8, og som ligeledes benyttes i selskabets interne rapportering til direktion og bestyrelse, er følgende: Segment Beskrivelse Instrumenter Salg af instrumenter Forbrugsvarer Salg af engangscassetter, tællekamre og reagenser Andet Salg af målemoduler og tilbehør mv. Oplysninger om koncernens segmenter fremgår nedenfor. Segmentomsætning og -driftsresultat Nettoomsætning Driftsresultat 2013/ / / /13 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår Instrumenter Forbrugsvarer Andet I alt Finansielle omkostninger Resultat før skat Driftsresultaterne pr. segment er beregnet forholdsmæssigt ud fra den totale nettoomsætning. Når selskabets ledelse træffer beslutninger om ressourcefordeling mv., sker dette tilsvarende på grundlag af segmentopdelte omsætningstal mens driftsresultatet altid vurderes under ét for alle segmenter. Side 12 af 14

13 Noter DKK Segmentoplysninger (fortsat) Segmentaktiver og -forpligtelser 2013/ /13 1. halvår 1. halvår Instrumenter Forbrugsvarer Andet Ikke fordelte aktiver Aktiver i alt Instrumenter Forbrugsvarer Andet Ikke fordelte forpligtelser Forpligtelser i alt Omsætning fordelt på geografiske områder 2013/14, 1. halvår USA/ Danmark Europa Canada Øvrige I alt Instrumenter Forbrugsvarer Andet /13, 1. halvår USA/ Danmark Europa Canada Øvrige I alt Instrumenter Forbrugsvarer Andet Omsætningen er baseret på kundernes hjemsted. Oplysning om væsentlige kunder Selskabet har ingen kunder, der tegner sig for mere end 10% af selskabets samlede nettoomsætning. Side 13 af 14

14 Noter DKK / /13 3. Immaterielle anlægsaktiver 1. halvår 1. halvår Tilgang på færdiggjorte udviklingsprojekter Tilgang på erhvervede patenter og licenser Tilgang på igangværende udviklingsprojekter Tilgang på immaterielle anlægsaktiver i alt / /13 4. Materielle anlægsaktiver 1. halvår 1. halvår Tilgang på produktionsanlæg og maskiner Tilgang på andre anlæg, driftsmateriel og inventar 90 - Tilgang på Materielle anlægsaktiver i alt Efterfølgende begivenheder Der er ikke indtruffet væsentlige efterfølgende begivenheder, som kan påvirke selskabets økonomiske stilling pr. 31. december Side 14 af 14

Positivt halvår med solid omsætningsvækst drevet af øget instrumentsalg

Positivt halvår med solid omsætningsvækst drevet af øget instrumentsalg MEDDELELSE NR. 115 27. februar 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2014/15 (1. juli - 31. december 2014) Positivt halvår med solid omsætningsvækst drevet af øget instrumentsalg ChemoMetec realiserede i 1.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Primo januar 2015 blev en eksisterende langtidskontrakt med en af Topsils største FZ kunder forlænget med to år til og med 2017.

Primo januar 2015 blev en eksisterende langtidskontrakt med en af Topsils største FZ kunder forlænget med to år til og med 2017. Nasdaq Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 09/ CVR nr.: 24 93 28 18 26. maj TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S Delårsrapport, 1. januar 31. marts 1.KVARTAL SOM FORVENTET

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Randers, den 22. november 2010 Side 1 af 33 Ny regnskabspraksis for supply-and-installation projekter og påvirkningen heraf på 2006-2011 Resume: I selskabsmeddelelse nr. 40/2010

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Meddelelse nr. 272 20. maj 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Driftsresultat (EBIT) på DKK 173 mio. i første kvartal 2015 mod DKK 150 mio. samme periode sidste år, svarende til en stigning på 15%.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio.

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio. H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelelse nr. 243, 2011 H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com

Læs mere

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com Delårsrapport sanistaal.com I I 1 Svage markedsvilkår for byggeri og stål presser indtjeningen Bygge- og anlægsbranchen er fortsat et vanskeligt marked. I Danmark er VVSmarkedet faldet med 2,1% i. Udviklingen

Læs mere

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved-

Læs mere

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres.

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Selskabsmeddelelse nr. 10-2012 6. november 2012 Rapport for 3. kvartal for Netop Solutions A/S Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Kurt Bager,

Læs mere

Resultatet af den primære drift (EBIT) steg 59% til -10,8 mio. kr. (-26,6 mio. kr.).

Resultatet af den primære drift (EBIT) steg 59% til -10,8 mio. kr. (-26,6 mio. kr.). Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2010 Til NASDAQ OMX København Vedbæk, 19. maj 2010 Delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2010 (ikke revideret) De rapporterede tal gælder for hele perioden, medmindre

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2014/2015

DELÅRSRAPPORT 2014/2015 DELÅRSRAPPORT 2014/2015 FOR 2. KVARTAL 2014/15 OG FOR HALVÅRET 1. OKTOBER 2014 TIL 31. MARTS 2015 CVR NR. 42 57 81 18 INTERMAIL InterMail skaber stærke løsninger inden for digital og postbaseret markedskommunikation.

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Euroinvestor.com A/S Delårsrapport. 1. januar 30. juni 2015

Euroinvestor.com A/S Delårsrapport. 1. januar 30. juni 2015 Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 af 28. august 2015 1 Indhold Resume for 1. halvår 2015 3 Ledelsespåtegning 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Ledelsesberetning 6 Forretning

Læs mere

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Den 15. april blev et konvertibelt lån på 16,3 mio. kr. konverteret til aktiekapital i Affitech Research AS.

Den 15. april blev et konvertibelt lån på 16,3 mio. kr. konverteret til aktiekapital i Affitech Research AS. Til Nasdaq OMX Copenhagen Meddelelse nr. 30/ Regnskabsmeddelelse for de første 6 måneder af Resumé: Sammenlægningen af og Affitech Research AS blev afsluttet efter planen den 5. maj. For de første 6 måneder

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed, hvis aktier handles til tre gange deres bogførte værdi den 31. december 2009 har følgende finansielle opgørelser (beløb i mio. kr.): Balance

Læs mere

DELÅRSRAPPORT for 1. halvår 2014/15

DELÅRSRAPPORT for 1. halvår 2014/15 1 DELÅRSRAPPORT for 1. halvår 2014/15 PROFIL INDHOLDSFORTEGNELSE 2 SSBV-Rovsing leverer standardprodukter samt systemer opbygget af standardprodukter til test af satellitter. Efter gennemførelsen af et

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 5 Nikolaj Plads 6 side 1 af 18 Postboks

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 european retail cvr nr: 27492797 Indhold 3 Bestyrelsens beretning 5 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsespåtegning 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 11 Opgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Driftsresultat (EBIT) på DKK 485 mio. i første til tredje kvartal 2014 mod DKK 477 mio. samme periode sidste år. God aktivitet omkring indgåelse og genforhandling af

Læs mere

Omsætning år til dato på DKK 371 mio., svarende til en stigning på 70% i forhold til samme periode sidste år.

Omsætning år til dato på DKK 371 mio., svarende til en stigning på 70% i forhold til samme periode sidste år. Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2008 Driftsresultatet steg 42% til DKK 180 mio. i første halvår Pr. aktie steg driftsresultatet med 16% Forventninger om fremgang i omsætning og resultat i 2008 fastholdes

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for perioden 1. juli - 31. december 2002.

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for perioden 1. juli - 31. december 2002. Side 1/9 27. februar 2003 Til Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 03 / 2003 IC Companys A/S Halvårsmeddelelse 2002/03 Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 27 nr. 13 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere