Kursus. Dato. Teknisk analyse for nybegyndere. 14. nov. Teknisk analyse for øvede. 15. nov. Business Cycle modeller & strategisk planlægning. 26. nov.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursus. Dato. Teknisk analyse for nybegyndere. 14. nov. Teknisk analyse for øvede. 15. nov. Business Cycle modeller & strategisk planlægning. 26. nov."

Transkript

1 Kursusprogram for november & december 2012 Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S oplevede i foråret stor interesse for kursus i konjunktur- og trendanalyse med 120 kursister. Derfor udbydes en ny runde af kurser i november og december 2012 i trendanalyse, konjunkturanalyse og udarbejdelse af skriftlige strategier & politik. Der udbydes enkeltdagskurser i en bred forståelse og anvendelse af teknisk analyse for nybegynder eller øvede samt mere specialiserede emner som vist nedenfor. Derudover er der et 2 dages kursus for landmænd med fokus på landmandens kommercielle risikoafdækning. Se kursusmulighederne i nedenstående skema og kursusbeskrivelsen på de efterfølgende sider. Kursus Teknisk analyse for nybegyndere Teknisk analyse for øvede Business Cycle modeller & strategisk planlægning Elliott Wave og Fibonnacci Kommerciel afdækning af råvarer og valuta Landmandens tilgang til den kommercielle risikoafdækning Dato 14. nov. 15. nov. 26. nov. 27. nov. 29. nov dec. Læs mere om de enkelte kurser på de efterfølgende sider. Tilmelding og yderligere information Peter Jensen mail: eller tlf. nr.:

2 Teknisk Analyse nybegyndere Hvordan kommer jeg i gang med Teknisk Analyse De finansielle markeder styres af mekanismerne grådighed og frygt, der skaber trends på de finansielle markeder og bevægelser, der gentages over tid. Det danner grundlag for teknisk analyse (TA), der tager udgangspunkt i de historiske kursudsving til at forudsige de fremtidige hændelser. TA er et stærkt værktøj til at fastlægge trends og vendingsfaser på de finansielle markeder, timing af køb og salg samt beskyttelse af din kapital. Formål Teknisk analyse (TA) dækker over en stor kasse af analyseværktøjer baseret på kursudviklingen på de finansielle markeder. Formålet med undervisningen er, at give en grundlæggende forståelse for TA og den psykologi, der styrer de finansielle markeder. Det skal sikre en objektiv og disciplineret tilgang til handel på de finansielle markeder, der skal øge evnen til at sortere i en til tider uoverskuelig nyhedsstrøm i medierne. Målgruppe Teknisk analyse henvender sig både til investorer med en kortsigtet tidshorisont og til erhvervsdrivende, der skal sikre en kommerciel risikoafdækning på længere sigt. Teknisk analyse basis er både for dem, der ikke har stiftet bekendtskab med TA tidligere og de, der kun har et overfladisk kendskab. Indhold 1) Introduktion til teknisk analyse (TA) 2) Opbygning af en graf 3) Definition af en trend. 4) Glidende gennemsnit 5) Momentummodeller 6) Støtte-/Modstandslinier 7) Hvordan kommer jeg i gang med at handle efter TA? Udbydes af Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S, der har 3 analytikere indenfor teknisk analyse med en samlet erfaring på mere end 60 år. Varighed Kurset afholdes onsdag den 14. november fra kl til kl Forplejning Der serveres kaffe og rundstykker kl , frokost kl og kaffe og forfriskninger om eftermiddagen.

3 Pris Eksterne deltagere: : Kurset koster kr moms for 1 kursusdag incl. forplejning. Derudover inkluderer prisen et prøveabonnement på 3 måneder på et bredt udvalg af Finanshuset Demetras analyser. Kunder: Vores eksisterende kunder tilbydes kurset til kr moms for 1 kursusdag incl. forplejning. Sted Kurset afholdes på Gl. Skovridergaard i Silkeborg, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg. Tilmelding Sidste tilmelding til kurset er 5. november Tilmeldingen sker til: Peter Jensen mail: eller tlf. nr.:

4 Teknisk Analyse øvede Udbygning af de grundlæggende færdigheder Teknisk analyse er en stor værktøjskasse fyldt med forskellige analysemodeller til at fastlægge trends, momentum og vendingsfaser. Det er vigtigt at udvælge få pålidelige modeller frem for mange for at bevare overskueligheden og sikre større disciplin. Derudover er det vigtigt at være bevidst om, hvilket finansielt marked, der opereres på, da der er forskel på, hvordan nogle analyseredskaber virker i aktie-, rente-, valuta- eller råvaremarkedet. Formål Opbygning af købs- og salgsstrategi med basis i glidende gennemsnit og RSI modeller. Handelsstrategien udbygges med Rate of Change modeller, procentvis afvigelse fra trenden og cykliske studier som et yderligere hjælpeværktøj til at identificere de stærkeste trendfaser og vendingsfaser i det givne marked samt løbende justering af stop-loss og stop-profit. Undervisningen vil også berøre intermarkedanalyse på tværs af de finansielle markeder, der kan styrke beslutningsgrundlaget for køb og salg. Målgruppe Teknisk analyse øvede er en udbygning for dem, der har en grundlæggende forståelse for TA såsom glidende gennemsnit og momentum modeller. Det skal styrke både private investorer og erhvervsdrivende til at anlægge de strategiske og taktiske overvejelser omkring investering og risikostyring. Indhold 1) Glidende gennemsnit og den udglattede RSI-model. 2) Divergenser og setup i RSI. 3) Kursmønstre 4) Rate of change modeller inddelt i 4 faser 4) Udsvingsgrænser i forhold til trenden. 6) Langsigtede cyklusser i de finansielle markeder og intermarkedsanalyse 7) Kombination af analyseværktøjer til en samlet handelsstrategi Udbydes af Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S, der har 3 analytikere indenfor teknisk analyse med en samlet erfaring på mere end 60 år. Varighed Kurset afholdes torsdag den 15. november fra kl til kl Forplejning Der serveres kaffe og rundstykker kl , frokost kl og kaffe og forfriskninger om eftermiddagen.

5 Pris Eksterne deltagere: : Kurset koster kr moms for 1 kursusdag incl. forplejning. Derudover inkluderer prisen et prøveabonnement på 3 måneder på et bredt udvalg af Finanshuset Demetras analyser. Kunder: Vores eksisterende kunder tilbydes kurset til kr moms for 1 kursusdag incl. forplejning. Sted Kurset afholdes på Gl. Skovridergaard i Silkeborg, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg. Tilmelding Sidste tilmelding til kurset er 6. november Tilmeldingen sker til: Peter Jensen mail: eller tlf. nr.:

6 Business Cycle modeller & Strategisk planlægning Konjunkturanalyse til strategiske beslutninger Menneskers adfærd skaber opgange og nedgange i økonomien, der gentager sig over tid og danner en konjunkturcyklus. Det er udgangspunktet for business cycle teorien, der giver en visuel tilgang til at forstå økonomiske sammenhænge, forudsige recessionsfaser, konjunkturopgange og danner grundlag for vigtige strategiske beslutninger såsom konvertering af gæld og investeringer. Business cycle modellen adskiller sig fra den traditionelle konjunkturanalyse ved at have forudsagt samtlige recessioner siden Formål Formålet er at opnå en forståelse for opbygningen og brugen af business cycle modeller, som skal danne den overordnede ramme for dine strategiske beslutninger både som investor og som virksomhed. Business cycle modellerne skal sikre den nødvendige disciplin til at træffe de rette beslutninger såsom nyinvesteringer, konvertering af gæld samt en vurdering af validiteten af købs- og salgssignaler på de finansielle markeder. Målgruppe Det er afgørende at vide, hvordan konjunktursituationen ser ud, og hvor konjunkturen er på vej hen. Det gælder både som investor og for virksomheder. Derfor henvender undervisningen sig både til private og erhvervsdrivende for at styrke beslutningerne på og udenfor de finansielle markeder. Indhold 1) Introduktion til business cycle teorien De gamle konjunkturmestre 2) Definition og beregning af konjunkturcyklussen 3) Opbygning af konjunktursystem med Leading -, coincident- og lagging Indicators 4) Leading indicators varslingssystem for økonomien og aktiemarkedet 5) Lagging indicators er styrende for renteudviklingen og konverteringsstrategi. 6) Business cycle modellen som grundsten i strategiplanlægning, investeringscyklus og virksomhedens risikostyring 7) Skriftlige strategi og politik Udbydes af Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S, der har 3 analytikere indenfor teknisk analyse med en samlet erfaring på mere end 60 år. Varighed Kurset afholdes mandag den 26. november fra kl til kl

7 Forplejning Der serveres kaffe og rundstykker kl , frokost kl og kaffe og forfriskninger om eftermiddagen. Pris Eksterne deltagere: : Kurset koster kr moms for 1 kursusdag incl. forplejning. Derudover inkluderer prisen et prøveabonnement på 3 måneder på et bredt udvalg af Finanshuset Demetras analyser. Kunder: Vores eksisterende kunder tilbydes kurset til kr moms for 1 kursusdag incl. forplejning. Sted Kurset afholdes på Gl. Skovridergaard i Silkeborg, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg. Tilmelding Sidste tilmelding til kurset er 12. november Tilmeldingen sker til: Peter Jensen mail: eller tlf. nr.:

8 Elliott Wave og Fibonacci Fast struktur for finansmarkedernes bevægelser Ralph Nelson Elliott opdagede i 30 erne, at de finansielle markeder udvikler sig i 5 fasede trendbevægelser efterfulgt af 3 fasede korrektive bevægelser. Det grundlagde Elliott Wave teorien, der giver forudsigelighed i trendbevægelser og korrektive faser gennem et helt fast regelsæt, der er forbundet med den psykologi, der optræder på de finansielle markeder. Elliott Wave teorien er senere koblet sammen med Fibonacci-teorien, der baserer sig på gyldne forholdstal i en simpel talrække som genfindes i både naturen og på de finansielle markeder. Kombinationen af de 2 teorier giver et godt timingsværktøj i købs- og salgssituationer på tværs af de finansielle markeder og tidshorisonter. Formål Elliott Wave- og Fibonacci teorien er et værdifuldt støtteværktøj til de købs- og salgsbeslutninger, der bliver truffet på basis af de glidende gennemsnit, RSI modeller og kursmønstre. Den sikrer en større forståelse for den underliggende psykologi i markedet, der kan bruges til at varsle, hvor de stærkeste trendfaser og perioderr med sidelæns konsolidering kan forventes. Derudover kan det fastsætte målzoner for oplagte top- og bundfaser samt fastsætte relevante stop-loss grænser på købs- og salgspositioner. Målgruppe Elliott Wave og Fibonacci teorienen henvender sig til dem, der i forvejen har erfaring med teknisk analyse. Elliott Wave teorien er simpel i sin grundkonstruktion og mere kompliceret, når en stribe regler bliver pålagt. Derfor er det en teori, der skal udføres og trænes i praksis, før det for alvor er noget, der kan støtte ens købs- og salgsbeslutninger. Indhold 1) Introduktion til Elliott Wave teorien 2) Trendbevægelser og korrektive faser 3) Regler i Elliott Wave teorien 4) Psykologien i Elliott Wave bølgerne. 5) Tidshorisonter 6) Introduktion til Fibonacci. 7) Målzoner for korrektioner og trendbevægelser. 8) Interne forhold i kursmønstre Udbydes af Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S, der har 3 analytikere indenfor teknisk analyse med en samlet erfaring på mere end 60 år.

9 Varighed Kurset afholdes tirsdag den 27. november fra kl til kl Forplejning Der serveres kaffe og rundstykker kl , frokost kl og kaffe og forfriskninger om eftermiddagen. Pris Eksterne deltagere: : Kurset koster kr moms for 1 kursusdag incl. forplejning. Derudover inkluderer prisen et prøveabonnement på 3 måneder på et bredt udvalg af Finanshuset Demetras analyser. Kunder: Vores eksisterende kunder tilbydes kurset til kr moms for 1 kursusdag incl. forplejning. Sted Kurset afholdes på Gl. Skovridergaard i Silkeborg, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg. Tilmelding Sidste tilmelding til kurset er 13. november Tilmeldingen sker til: Peter Jensen mail: eller tlf. nr.:

10 Kommerciel afdækning af råvarer og valuta Kommerciel afdækning af råvarer og valuta Råvaremarkedet er i modsætning til aktie-, rente- og valutamarkedet styret af udbud, efterspørgsel og lagersituationen for den givne råvare. Disse forhold skal tages med i betragtning sammen med en overordnet konjunkturanalyse og valutastrategi for at sikre det stærkeste beslutningsgrundlag for den kommerciel afdækning. Formål Der skal opbygges et overblik over den tætte sammenhæng mellem konjunkturudviklingen og råvaremarkedet, samt de indbyggede cyklusser på råvaremarkederne, der bygger på fundamentale forhold som udbud, efterspørgsel, lagre og omkostningsparametre. Det skaber fundamentet for udarbejdelsen af en strategi for den kommercielle afdækning af råvarer, og hvordan den udføres i praksis i kombination med en strategi for, hvordan valutarisici håndteres. Målgruppe Når der handles og analyseres på råvaremarkedet er det vigtigt at have den rette tilgang både som privatinvestor og som indkøbsfunktion i virksomheder eller råvareproducent. Den rette information skal indsamles og bearbejdes, så det skaber det bedst mulige beslutningsgrundlag for investeringer og kommerciel risikostyring. Indhold 1) Introduktion til konjunkturmodel (Business cycle modeller) 2) Konjunkturcyklussens ussens påvirkning af råvaremarkederne 3) Spindelvævsteorien cykliske bevægelser på råvaremarkedet. 4) Trendanalysen som timingsværktøj. 5) Fundamentalanalyse i samspil med business cycle modeller og teknisk analyse 6) Strategi for kommerciel afdækning af råvarer 7) Sammenhæng mellem råvarer, valuta og renter 8) Valutastrategi til styring af kommercielle valutarisici. Udbydes af Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S, der har 3 analytikere indenfor teknisk analyse med en samlet erfaring på mere end 60 år. Varighed Kurset afholdes torsdag den 29. november fra kl til kl Forplejning Der serveres kaffe og rundstykker kl , frokost kl og kaffe og forfriskninger om eftermiddagen.

11 Pris Eksterne deltagere: : Kurset koster kr moms for 1 kursusdag incl. forplejning. Derudover inkluderer prisen et prøveabonnement på 3 måneder på et bredt udvalg af Finanshuset Demetras analyser. Kunder: Vores eksisterende kunder tilbydes kurset til kr moms for 1 kursusdag incl. forplejning. Sted Kurset afholdes på Gl. Skovridergaard i Silkeborg, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg. Tilmelding Sidste tilmelding til kurset er 15. november Tilmeldingen sker til: Peter Jensen mail: eller tlf. nr.:

12 Landmandens tilgang til kommerciel risikoafdækning Landmandens kommercielle risikoafdækning har afgørende betydning Råvarepriserne på landbrugsprodukter er kommet på verdensmarkedspriser i EU, hvilket giver betydelig større udsving. Derfor er det blevet mindst ligeså vigtigt at styre ens kommercielle afdækning af køb og salg af landbrugsprodukter og finansiering, som at være effektiv i bedriften. Her er det vigtigt at få struktur på beslutningerne og sikre disciplin, så der sikres en stabil langsigtet drift uden store fejltagelser. Formål Formålet er at opnå en indsigt i anvendelsen af business cycle modeller og forecast af konjunkturudviklingen, så landmanden kan justere investerings- og finansieringsstrategi i god tid. Derudover skal der opbygges en forståelse af de prismekanismer og fundamentale forhold, der styrer prisudviklingen på landbrugsprodukter og til stadighed skaber forudsigelige cykliske bevægelser over tid. Denne viden skal anvendes til at styrke landmandens beslutningsgrundlag for indkøb og salg. Målgruppe Både som landmand og rådgivere for landbruget er det vigtigt at have en forståelse for, hvilke konjunkturmæssige og prismæssige faktorer, der påvirker landmandens bedrift. Det gælder også, selvom afdækningen af de kommercielle risici varetages af andre end landmanden selv. Derfor henvender kurset sig bredt til dem, der har relation til landbrugsvirksomhed og ønsker overblik, struktur og disciplin på beslutningsgrundlaget for den kommercielle risikoafdækning. Indhold 1) Opbygning af business cycle modellen og forudsigelse af konjunkturudviklingen. 2) Konjunkturmodeller som grundsten i landmandens kommercielle risikoafdækning. 3) Landmandens investerings- og finansieringsstrategi. 4) Forudsigelighed i udsvingene i prisen på landbrugsprodukter Spindelsvævsteorien 5) Trendanalyse timing af indkøb og salg. 6) Fra teori til praksis - skriftlig strategi og taktik Udbydes af Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S, der har 3 analytikere indenfor teknisk analyse med en samlet erfaring på mere end 60 år. Varighed Kurset afholdes tirsdag-onsdag den december fra kl til kl

13 Forplejning Der serveres kaffe og rundstykker kl , frokost kl og kaffe og forfriskninger om eftermiddagen. Pris Eksterne deltagere: : Kurset koster kr moms for 2 kursusdage incl. morgenbuffet og frokost og eksklusiv middag og overnatning. Derudover inkluderer prisen et prøveabonnement på 3 måneder på et bredt udvalg af Finanshuset Demetras analyser. Kunder: Vores eksisterende kunder tilbydes kurset til kr moms for 2 kursusdage incl. morgenbuffet og frokost og eksklusiv middag og overnatning. Sted Kurset afholdes på Gl. Skovridergaard i Silkeborg, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg. Tilmelding Sidste tilmelding til kurset er 16. november Tilmeldingen sker til: Peter Jensen mail: eller tlf. nr.:

14

Kursus i Teknisk Analyse 27.03.2012

Kursus i Teknisk Analyse 27.03.2012 Kursus i Teknisk Analyse 27.03.2012 Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Kursus i Teknisk Analyse Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S udbyder et kursus i teknisk analyse til private såvel

Læs mere

Undgå tab i krisetider. Invester med konjunkturerne

Undgå tab i krisetider. Invester med konjunkturerne Undgå tab i krisetider Invester med konjunkturerne En test af vores investeringsstrategi viser et gennemsnitligt årligt afkast på 8,98 %. Kontakt os hvis du ønsker dokumentation på testen. Klog investering

Læs mere

principperne er de samme. På de næste sider tager vi udgangspunkt i Rockwools B-aktie.

principperne er de samme. På de næste sider tager vi udgangspunkt i Rockwools B-aktie. Ingen analysemetoder er skudsikre, og alle aktieanalytikere tager fejl af og til. Det afgørende er at have ret i over 50 procent af analyserne, og at tabene gennemsnitligt er mindre end gevinsterne. Min

Læs mere

Agro Trend 9. oktober 2012

Agro Trend 9. oktober 2012 9. oktober 212 9. oktober 212 Overblik Side Emne 2-5 Hvede 6-8 Soja 9-1 Svin 11 Majs 11 Raps 11 Mælk 12 Renter 13 Elpriser 13 Valuta Konklusion Man bør ikke købe på lang sigt på nuværende tidspunkt. Anvend

Læs mere

2-3 4-8 9-15 16-28 29-37 38-41

2-3 4-8 9-15 16-28 29-37 38-41 5. oktober 212 5. 5. oktober 212 INDHOLDSFORTEGNELSE Månedens overblik Månedens konjunkturer Månedens rentemarked Månedens aktiemarked Månedens valutamarked Månedens råvaremarked 2-3 4-8 9-15 16-28 29-37

Læs mere

Rejsen mod alternative investeringer

Rejsen mod alternative investeringer Dec 87 Dec 88 Dec 89 Dec 90 Dec 91 Dec 92 Dec 93 Dec 94 Dec 95 Dec 96 Dec 97 Dec 98 Dec 99 Dec 00 Dec 01 Dec 02 Dec 03 Dec 04 Dec 05 Dec 06 Dec 07 Dec 08 Dec 09 Dec 10 Dec 11 Dec 12 Dec 13 Dec 14 14. august

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

HA har 11 obligatoriske kurser (hvoraf dog det ene, metode, kan tages i to versioner), tre valgfag og et bachelorprojekt.

HA har 11 obligatoriske kurser (hvoraf dog det ene, metode, kan tages i to versioner), tre valgfag og et bachelorprojekt. HA Almen Erhvervsøkonomi HA er den klassiske bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, oprettet i 1928, og opbygget omkring de fire grund-discipliner, som i vore dage anses for at være erhvervsøkonomiens kerneområder:

Læs mere

Vækstfabrikkernes Videnmoduler

Vækstfabrikkernes Videnmoduler Vækstfabrikkernes Videnmoduler Videnmodul 1: Strategi Hvordan får jeg overblik over mit forretningsgrundlag? Underviser: Ekstern lektor, konsulent Lone Samuelsson Undervisningsforløb: 3 x 4 timer Formål

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Uddannelse og kompetenceudvikling er to af nøgleordene der skal sikre vores fremtid og vores branche. Kravene fra vores kunder stiger, og udenlandske

Læs mere

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Sommeren er traditionelt en stille tid i mange virksomheder. Netop derfor er det et oplagt tidspunkt at styrke din kompetenceprofil og ruste dig

Læs mere

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse BedreBolig Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse 13. december 2013 Baggrund BedreBolig en ny ordning til energirenovering

Læs mere

kursuskatalog 2013 14

kursuskatalog 2013 14 kursuskatalog 2013 14 indhold * Kurset kan tages enkeltvis eller som del af hele kursusrækken Fra registreret til statsautoriseret revisor 3 Forord - Revisionsbranchens foretrukne efteruddannelsespartner

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Uddannelse og kompetenceudvikling er to af nøgleordene der skal sikre vores fremtid og vores branche Kravene fra vores kunder stiger, og udenlandske

Læs mere

HD 2013. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse

HD 2013. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2013 Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse En seriøs HD fra CBS Indhold Uddannelsesstrukturen på HD side 3 Velkommen til HD på CBS side 5 HD-studiets opbygning side 7 Adgangskrav og Optagelse side 8 Tilmelding

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Landmandens Fokus. Produktion Renteudviklingen Råvareprisudvikling

Landmandens Fokus. Produktion Renteudviklingen Råvareprisudvikling Landmandens Fokus Produktion Renteudviklingen Råvareprisudvikling Tilgang til de finansielle markeder 10% tjener penge - 90% leverer Er du bedre end gennemsnittet? Der er ingen nemme penge. (Kommerciel

Læs mere

KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014

KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014 DEN PROFESSIONELLE LEDER PROCESLEDERUDDANNELSEN DEN KOMPLETTE PROJEKTLEDER LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014 COACHING OG KONFLIKT- HÅNDTERING COACHING I ORGANISATIONER

Læs mere

Vi kan vise dig vejen Du må selv gøre arbejdet

Vi kan vise dig vejen Du må selv gøre arbejdet Vi kan vise dig vejen Du må selv gøre arbejdet Vi engagerer os PRINCE2 Foundation Kompetencer til succesfuld projektledelse Hvad er PRINCE2? PRINCE2 (Projects in a Controlled Environment) uddannelsen er

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE December 2009 6. årgang Udsendes til flere end 5.300

NYHEDSBREV OM LEDELSE December 2009 6. årgang Udsendes til flere end 5.300 NYHEDSBREV OM LEDELSE December 2009 6. årgang Udsendes til flere end 5.300 Kære læser! Året er ved at være gået og der er ikke meget du kan gøre ud over at bruge den sidste lille rest af året til lidt

Læs mere

og efterspørgsel efter varer, samt markedspsykologien. Risikostyring er det seneste

og efterspørgsel efter varer, samt markedspsykologien. Risikostyring er det seneste Risikoafdækning Risikostyring er det seneste år kommet i fokus i landbruget grundet de store prisudsving, der har været på råvarer. Tema >> Jens Schjerning, LandboSyd, AgroMarkets >> John Jensen, LandboNord,

Læs mere

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION Bliv uddannet i det bedste - af de bedste EARLY BIRD TILMELDING! Tilmeld dig SENEST d. 31. august og spar kr. 2.500 COACHING DYNAMICS UDDANNELSEN FRA DECISION

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser Oversigtsrapport for andelsboligforeningen Eksempel Købt gennem Boliga 2012-11-07 (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Status E E Dato

Læs mere

Konference på Hotel Scandic Copenhagen den 19. & 20. november 2008

Konference på Hotel Scandic Copenhagen den 19. & 20. november 2008 Konference på Hotel Scandic Copenhagen den 19. & 20. november 2008 Målgruppe: Controllere, chefcontrollere, økonomiansvarlige, konsulenter og andre medarbejdere fra økonomifunktionen CONTROLLEREN 2008

Læs mere

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration HD Læs HD på CBS Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration Det er ikke ligegyldigt, På CBS tilbyder vi forskningsbaseret efteruddannelse, som skærper dine analytiske

Læs mere

Performanceanalyse af Investeringsforeninger i Danmark

Performanceanalyse af Investeringsforeninger i Danmark Institut for Finansiering Handelshøjskolen i København Solbjerg Plads 3 2000 Frederiksberg Performanceanalyse af Investeringsforeninger i Danmark Forfatter: Henrik Grundsøe CPR-nr.: xxxxxx-xxxx Vejleder:

Læs mere

fundamentet for opbygning og implementering af virksomhedens strategi

fundamentet for opbygning og implementering af virksomhedens strategi Fastlæggelse af virksomhedens Fastlæggelse af virksomhedens forretningsmæssige situation fundamentet for opbygning og implementering af virksomhedens strategi af Partner Michael Ejby, Seniorpartner Jørgen

Læs mere

Bachelorprojekt. En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige. Vejleder: Hans Aage

Bachelorprojekt. En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige. Vejleder: Hans Aage En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige Vejleder: Hans Aage Foråret 2013 Side 1 af 96 Indholdsfortegnelse 1 Problemfelt... 5 1.1 Problemformulering...

Læs mere