GELSTED, ET GODT STED AT BO & GRO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GELSTED, ET GODT STED AT BO & GRO"

Transkript

1 GELSTED, ET GODT STED AT BO & GRO 2014 Udviklingsplan for Gelsted Gelsted er centralt beliggende i naturskønne omgivelser tæt på skov og strand. Byen ligger midt mellem Odense og Middelfart på Vestfyn. Gelsted er Middelfart Kommunes østligste by, og er mest kendt for sit årlige marked, den skønne natur, og det rige foreningsliv. Skolen er forankret i et meget aktivt lokalsamfund, så der er altid liv på skolen. Ved skolen findes gode idrætsfaciliteter, her iblandt en idrætshal. Der er gode tilkørselsmuligheder, da Gelsted har station og ligger tæt på motorvejsafkørsel.

2 U D V I K L I N G S P L A N F O R G E L S T E D FINANSIERING OG SAMARBEJDSPARTNERE Denne udviklingsplan er en del af LAG Middelfarts projekt Udvikling af lokalsamfundene i Middelfart Kommune. Projektet gennemføres af LAG Middelfart i samarbejde med Middelfart Kommune, DGI og Landdistriktshuset med tilskud fra Landdistriktspulje samt Landdistriktsprogrammet via Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, EU og LAG Middelfart. Projektet har til formål at give borgere, foreningsrepræsentanter og erhvervsdrivende i de enkelte landsbysamfund et redskab, som er med til at bidrage til udviklingen i såvel lokalsamfundene som i kommunen og være med til at bidrage til den fortsatte udvikling, som gør områderne til gode steder at bo. Dette med udgangspunkt i de lokale ressourcer, som findes i lokalområderne. Bistand ift. gennemførelse af aktiviteterne i udviklingsplanen og fundraising kan fås via LAG Middelfart og Middelfart Kommune. Se kontaktoplysninger bagest i udviklingsplanen. Her er et stemningsbillede fra vores første fællesspisning, som foregik på Gelsted Skole den 23. maj Foto: Lars O. Sørensen Side 2

3 Indhold FINANSIERING OG SAMARBEJDSPARTNERE... 2 ET HISTORISK INDBLIK... 5 Bondesamfund Stationsby Store arbejdspladser Skoler Gelsted G&IF Idrætshal Tilbagegang Lukning af jernbaneoverkørselen Skolen mister overbygningen... 7 GELSTED I DAG... 8 Gelsted på sporet igen... 8 Samarbejdet på tværs... 8 Årets gang i Gelsted, Årsberetning fra Lokaludvalget (Feb.2013-Feb.2014)... 8 VISIONEN Erhverv Holmegården Fibernet Togstationen strenget bosætningsstrategi IGANGVÆRENDE AKTIVITETER HCA Park i Grønnemose Togstationen skal bevares Togstationerne på Vestfyn Gelsted Hallen Mødesteder Brugerundersøgelse Debat Konklusion Fremtidigt arbejde/anbefalinger Gelsted naturunivers og stisystemer For at skabe dette naturunivers, vil vi: Dette naturprojekt vil Tidshorisont: Ungdomsunivers Aktiviteter som foregår uden for byen: Tidshorisont: LOKALUDVALGET FOR GELSTED 1914/ Lokaludvalgets opgaver er: Side 3

4 Gelsted Skoles indgangsparti. Foto: Lars O. Sørensen Gelsted Børneunivers med de mange aktiveringsmuligheder. Foto: Lars O. Sørensen Gelsted Skole set fra store skolegård. Foto: Lars O. Sørensen Gelsted Børneunivers med klatretårn. Foto: Lars O. Sørensen

5 ET HISTORISK INDBLIK Bondesamfund. Gelsted sogn består af landsbyerne Gl. Gelsted, Tårup, Lunge, Kingstrup og Hønnerup. Små velfungerende samfund, hvor al aktivitet førhen udsprang af livet i og omkring de 55 gårde, Hårdt dagligt arbejde i stald, på mark og inde, husflid i aftentimerne, kirkegang og familiebesøg om søndagen var devisen. Stationsby. Gelsteds lå geografisk på den jernbanelinje som kom over Fyn i Benspænd fra nabosognet kunne ikke forhindre, at også Gelsted fik trinbrættet vekslet til en fuldt udbygget stationsbygning i Dobbeltsporet i 1912 fik for alvor Gelsted på landkortet. Husbygningen i Stationsbyen eksploderede. Håndværksvirksomheder samt et utal af forretninger skød op. Det store opland søgte mod stationsbyens faciliteter. Foreningslivet blomstrede voldsomt op. Jeg har kendskab til 59 foreninger spændende over politiske-, socialt betingede-, branche-, oplysnings-, underholdnings-, og dannelses-foreninger m.fl pers., I 1921, 2261 pers., I 1930, 2379 pers.. Altså en fordobling på 70 år. Nu (år 2011) bor der i nabobyen Årup 3014, i Gelsted 2333, i Brenderup 2294 og færrest i Ejby med 2071 personer. Store arbejdspladser. I 1874 startede en ildsjæl og iværksætter Lunghøj Piske-og Stokkefabrik, som toppede i 1910 med over 100 fastansatte og mange hjemmearbejdere. Holme og Lunghøj er bygget op om denne fabrik. I 1932 var det slut, mange af husene forfaldt i årene efter. På Holmegården var der fra et meget stort væveri med over 150 ansatte. I 1960 fik Gelsted grundet den meget lave kvadratmeterpris i de sandede Lunge Bjerge Kann Rasmussen til at opføre Gelsted Bygningsindustri, GB. Omkring 450 var ansat, da den toppede. GB fik enorm stor betydning for Gelsted og omegn. Igen voksede antallet af parcelhuse eksplosivt. Gelsted Maskinfabrik (GMF) ved iværksætter Tage Nielsen var også en væsentlig brik i Gelsteds gode udvikling Centraliseringer og outsourcing har betydet, at begge disse giganter har forladt Gelsted, dog er der atter liv i maskinfabrikkens bygninger, men ikke i samme omfang. Hønnerup Hovgård Mostfabrik, Ungdomshjemmet i Kingstrup, Centralskolen, Alderdomshjemmet og senere Plejehjemmet var store arbejdspladser. Gelsted Station opført Befolkningsudvikling. Som decideret bondesamfund i 1860 var der i Gelsted sogn 1140 personer fordelt på 216 gårde/huse. Som stationsby steg tallet således: I 1880, 1613 pers.. I 1901, 1692 pers., I 1911, Lunghøj Piske og Stokkefabrik ca Side 5

6 Skoler. Gelsted fik skole i Alle sognets børn fik en grundviden, så de kunne begå sig efter tidens krav. Sogneforstanderskabet valgte i 1874 at erstatte den gamle skole med Kirkeskolen i nord og Stationsskolen i syd. I 1958 blev de 2 skoler erstattet af en topmoderne købstadsordnet centralskole med alle klasser inklusiv overbygning. Gelsted har nu én af amtets største og bedste skoler med sine 290 elever, skrev avisen. Den ældste skole fra 1742 forrest til venstre. Gelsted G&IF. Centralskolen blev omdrejningspunkt for mange aktiviteter. I skolen, i Brugsen, hos købmanden og på arbejdspladsen mødtes folk på kryds og tværs af demografi. Ideer fødtes og udvikledes efterfølgende i forskellige fora. I Gelsted modnedes bl.a. tanken om, at sammenlægge de to idrætsforeninger for at stå stærkere udadtil. Det skete i 1959 under navnet GG&IF. Mange ildsjæle har gennem årene bygget den nye forening op til at være den største i Ejby Storkommune med flotte resultater til følge. Her har det været vigtigt, at fødekæden især til holdsporten har været intakt, d.v.s. at alle 10 årgange har været mulige at tage på Gelsted skole. Idrætshal. Richard Jensen, Vesterballe og Karl Peder Markussen i Ruerne (ansat på GB), var afgørende for at Gelsted fik idrætshal. Et mindretal ville bygge 2 haller eller en dobbelthal i Ejby, som alle i storkommunen så skulle søge til. Ved at stå sammen og råbe rigtig højt, lykkedes det GG&IF at forhandle sig til den hal, som kunne udvikle klubben yderligere. Tilbagegang. Da Gelsted, som mange andre sogne, mistede deres selvstændighed i 1970, kom det første dødsstød. Centralisering blev nøgleordet. Den, der sad på magten, nemlig centerbyen, blev vinderen, alle øvrige tabte. Mange tidligere velfungerende sognekommuner må nu kæmpe ekstraordinært hårdt på ulige vilkår for ikke at bukke under. Lukning af jernbaneoverkørselen. Da DSB af sikkerhedsmæssige grunde ønskede at lukke de bevogtede jernbaneoverkørsler i hele landet for at give plads til højhastighedstog, var Gelsted med i hatten. Mange kræfter forsøgte at få en banebro i Gelsted midtby som den i Ejby og Nørre Aaby. Også der måtte Gelstedborgerne stort set kæmpe alene mod overmagten. Resultat: Stationsbyen blev skåret midt over, trafikken ledt væk fra byen via en omfartsvej. Konsekvens: Kun Brugsen, tømmerhandelen og et par butikker mere har overlevet den manglende kundestrøm. Flere huse i den tidligere stærkt trafikerede hovedgade minder nu om en forladt prærie by. Kommunen forsøgte at forbedre bymidten ved at anlægge et bytorv i centrum af Gelsted. Søndergade ved jernbanen ca Side 6

7 Skolen mister overbygningen I begyndelsen af 2011 vedtog byrådet i Middelfart kommune på et budgetmøde at fjerne overbygningen fra Gelsted Skole. Byen blev så at sige taget med bukserne nede og var slet ikke forberedt på dette, da debatten om fremtidens skolestruktur allerede var afsluttet. Gelsted skole havde året forinden oplevet at skulle modtage eleverne fra Tanderup skole, da denne som den sidste tilpasning af skolestrukturen lukkede. Kommunen lovede så til gengæld at istandsætte Gelsted skole og bringe den op til nutidig standard, og bl.a. derfor var byen delt i opfattelsen af, om man var for eller imod kommunens planer. Gelsted skole bliver renoveret frem til august 2013, og samtidig igangsættes opførslen af et nyt børnehus i Gelsted, der skal rumme de 3 nuværende børnehaver i skoledistriktet, samt have faciliteter til vuggestuebørn. Side 7

8 GELSTED I DAG Gelsted på sporet igen Med et nybygget børnehus og en gennemgribende renovering af skolen, kan Gelsted nu tilbyde de mest moderne rammer i hele kommunen for børnefamilier. Kommunen har desuden udstykket nye byggegrunde i byen, så man nu kan købe en byggegrund midt i byen for bare kr. Byggegrundene er nu, sammen med et link til de huse, som er til salg i byen, lagt op på siden Hjemmesiden startede 18. oktober 2012, altså for godt et år siden. Hjemmesiden er byens portal, eller overordnede hjemmeside om man vil. Med denne side kan vi kommunikere hurtigt og direkte til hinanden, markedsføre byen udad til, profilere erhverv og foreninger samt koordinere begivenheder i online kalenderen, så arrangementer ikke kolliderer med hinanden. Samarbejdet på tværs Sammenhold gør stærk, og da vi i Gelsted gerne vil være med til at præge vores fremtidige muligheder, giver det godt mening at samle kræfterne og etablere samarbejde på tværs. Vores mange foreninger, Gelsted Handel og Erhverv og Lokaludvalget er opmærksomme på vigtigheden af dette, og det har blandt andet resulteret i et tættere samarbejde med de øvrige lokaludvalg i kommunen, og med Middelfart Kommune. Lokaludvalget og Borgerforeningen har også med stor succes etableret et samarbejde omkring fællesspisningerne, og det giver bonus på flere områder. Lokaludvalget har ligeledes et godt samarbejde med Gelsted Handel og Erhverv, og arbejder på at skabe rammer der gavner erhvervslivet, så vi kan skabe arbejdspladser i byen, samt sikre at der er gode indkøbsmuligheder i Gelsted. Det skotske højlandskvæg fremviser stolt sidste skud på stammen. Foto: Lars O. Årets gang i Gelsted, Årsberetning fra Lokaludvalget (Feb.2013-Feb.2014) Det har været et spændende men også udfordrende år for alle medlemmer af Gelsted lokaludvalg. Året startede med igangsætningen af de grupper, som opstod ved borgermødet, og som skal arbejde hen imod udformningen af en udviklingsplan. Det har vist sig meget svært at holde gejsten, og nogle grupper oplevede hurtigt at gå i stå. Samtidig oplevede vi, at Middelfart Kommune koblede flere lokalområder på processen, og dermed forsvandt målet let af syne. Der er ingen tvivl om, at der nu foreligger et arbejde med at få samlet op på de løse ender. Der er dog også lyspunkter. Vi har formodentlig alle lært af processen, og nogle ideer er allerede blevet til virkelighed. Her tænker jeg på ideen om et fællesmøde, hvor GHE var vært ved det første. Vi vil fra lokaludvalgets side gerne samle input fra foreninger, private og erhvervsdrivende, så vi kan lave beslutningsreferater og koordinere vores fælles mål, nemlig Gelsted som en aktiv, samarbejdende og levende by både for indbyggere og erhvervsliv. Side 8

9 4. april 2013 blev første spadestik taget til den nye cykelsti til Ejby. Vi er rigtig glade for cykelstien der binder Ejby og Gelsted sammen, men håber også at det nye byråd vil prioritere at forbedre strækningen gennem Kingstrup. Lokaludvalget har hele tiden overfor kommunen givet udtryk for vores bekymring for netop denne strækning. Vi vil fortsat gøre dette, og håber på et samarbejde herom med Ejby Lokaludvalg, der har stiftende generalforsamling i dag 26. februar Tillykke med det. 31. august åbnede Gelsted Skole og Gelsted Børnehus. Gelsted kan nu tilbyde de mest moderne rammer i hele kommunen, men ikke mindst har vi ledelse og medarbejdere med hjertet på rette sted, og som virkelig er et aktiv for byen. Begge institutioner var med på vores fælles stand med Middelfart Kommune, hvor vi fortalte interesserede om alt det gode ved Middelfart kommune, og om at de i Gelsted kan købe en byggegrund midt i byen for bare kr. Byggegrundene er nu, sammen med et link til de huse som er til salg i byen, lagt op på siden gelsted.dk. Hjemmesiden startede 18. oktober 2012, altså for godt et år siden. Vi tror ikke, at der er mange i byen, der ikke kender siden, men vil gerne opfordre alle til at bruge den endnu mere. Vi vil gerne sige tak til GHE for at dække udgifterne til den og driften, samt de kommende forbedringer, der snart vil gøre siden endnu mere spændende. Fårene ved Holmegården har fået 3 lam. Foto: Lars O. Sørensen Målet er at uddele velkomstpakker til tilflyttere. Vi vil derfor gerne høre fra nogen, der har lyst til at hjælpe med uddelingen af pakkerne. Indholdet vil være et miks af praktiske oplysninger, foldere brochurer, en blomst måske, og gavekort til fællesspisningen, så man hurtigt får skabt et netværk og føler sig hjemme. Til slut vil jeg som formand sige tak til alle medlemmer af lokaludvalget. Tak til alle andre som har samarbejdet med os, og som ligesom vi, gerne vil gøre Gelsted til et attraktivt sted at bo. Vi vil også gerne sige tak for fortsat godt samarbejde med Borgerforeningen omkring fællesspisningen i Gelsted. Fællesspisningen på Holmegården er altid hyggelig, og det er helt sikkert noget, som vi fra lokaludvalgets side gerne vil fortsætte med. Vi barsler også her med nye tiltag, og vi vil gerne invitere nye tilflyttere til området til at komme med. Alle skal føle sig velkommen i Gelsted! Side 9

10 VISIONEN Gelsted som en aktiv, samarbejdende og levende by i fremgang, både for indbyggere og erhvervsdrivende. Fremtidsønsker, som skal være med til at understøtte visionen er følgende: Erhverv Gelsted erhvervspark er nu ved at blive en realitet. Erhvervsparken har som fugl Fønix, og med Franks hjælp, rejst sig af det gamle Velux på Hylkedamvej. Vi har med interesse læst, at kommunen vil etablere en afkørsel i Ejby til de nye (og store) modul vogntog. Vi har et konkret ønske fra GHE om, at der vil blive etableret en tilsvarende afkørsel i nørre Åby, så et modul vogntog kan køre ad Assensvejen, og dreje ud af Hylkedamvej. Det er af afgørende betydning for den fremtidige udvikling i erhvervsparken, og dermed arbejdspladser til byen, at infrastrukturen er tilfredsstillende. Det skotske højlandskvæg kommer stille gående hen til hegnet ved Holmegården. Dagplejemødrenes udflugtstur går ofte ud til heste, køer og får. En helt lille oase i Gelsted. Foto: Lars O. Sørensen Holmegården Som en del af udviklingsplanen er det ligeledes vores ønske at den gamle hovedbygning på Holmegården overdrages og nyttiggøres til brug for det lokale foreningsarbejde. Lokaludvalget vil gerne have fast adresse her, og ønsker derved at udbygge samarbejdet med Borgerforeningen og Seniorklubben. Flere foreninger mangler ligeledes lokaler, og kan efter en renovering af huset benytte dette. Vi håber på Middelfart Kommunes støtte til dette projekt, og til søgning af midler til renoveringen af det, man kunne kalde Gelsted Kulturhus. Fibernet Højhastigheds internetforbindelser er lige så nødvendige som andre stikledninger til huset, og af afgørende betydning for bosætning og etablering af virksomheder. Vi vil i Gelsted derfor arbejde aktivt for at udbygge eksisterende net og er allerede i dialog med den lokale antenneforening omkring dette. Det er vort ønske, at der nu og i fremtiden kan tilbydes højhastigheds internetforbindelser til alle borgere i Gelsted der har behov for det. Middelfart kommune vil i fremtiden skulle tilbyde videokonsultationer med borgere i eget hjem, ligesom fjernsynskanalernes overgang til nettet vil stille store krav til båndbredden. Vi håber derfor på, at Middelfart kommune vil formulere en digital infrastruktur strategi, og aktivt bidrage til at sikre denne udvikling overalt i kommunen. Togstationen Det er med stor glæde at vi kan konstatere en massiv opbakning til kampen for togstationerne på Vestfyn. Vi ser derfor frem til, at debatten om togstationernes fremtid stopper, og når det sker, håber vi på at kunne udnytte opmærksomheden til, sammen med kommunens bosætningskonsulent, at lave markedsføring af Middelfart kommune og i særdeleshed Gelsted. Vi bor i et fantastisk smukt område, - bare spørg Jacob Haugaard. Det kunne være spændende at få DSB s tilladelse til at bruge stationsbygningens gamle ventesal som udstilling for vores bosætningsstrategi eller andre aktiviteter. Nu står ventesalen autentisk og vedligeholdt, men aflåst og uanvendt! Side 10

11 man bor her. Vi vil fortsat bruge Gelsted Marked til at markedsføre byen sammen med Middelfart Kommune, men har også yderligere ideer til en årlig event, der kræver en fælles koordineret indsats af såvel institutioner, foreningsliv som kommunen. Her et billede af Seniorklubbens flotte lokaler på Holmegården som danner rammen om spisninger, underholdning, foredrag, socialt samvær og hvorfra også udflugter starter. Seniorklubben låner lokalerne gratis af Borgerforeningen, mod at mandagsholdet deltager aktivt i diverse arbejdsydelser på Holmegården. Foto: Bent Nielsen 2-strenget bosætningsstrategi Der har gennem det sidste årti været en trend, hvor folk søger mod de større byer. Det, sammen med et generelt faldende børnetal i hele kommunen, gør at vi i Gelsted vil arbejde ud fra en tostrenget bosætningsstrategi. Der er sket en forbedring af folkesundheden, og der er mange ressourcestærke byboere, som drømmer om at bo på landet. Mediernes ensidige fokusering på byer i afvikling, afholder dog mange fra at realisere dette. Holmegårdens hovedbygning trænger til en kærlig hånd og istandsættelse og ligger som nabo til genbrugspladsen, men placeringen ved Borgerforeningens bygninger gør huset attraktivt som kulturhus for byen. Bag vinduet i gavlen til højre holder Seniorklubben til, så alle gode kræfter kan samles på et sted. Vi forestiller os også, at der kan laves en legeplads på plænen foran huset. Det understøtter flere af arbejdsgruppernes konklusioner. Foto: Lars O. Sørensen Vi vil i samarbejde med foreninger og klubber i området udarbejde en plan for, hvilke eksisterende og fremtidige elementer, der kan understøtte strategien. Vi vil i samarbejde med Seniorklubben, GHE og kommunens bosætningskonsulent gennemgå byens hjemmeside, så det bliver synligt for alle, hvilket fantastisk område vi bor i. Vi vil udarbejde et skema, som viser vigtige pejlemærker i forhold til Gelsted, og ting som ligger i vores nærområde. Vi tror på, at de værdier, som vi kan tilbyde i Gelsted, er mere langtidsholdbare end dem, man finder i de større byer. Her er alle de faciliteter, man kan ønske sig, men det ved man jo kun, hvis Side 11

12 IGANGVÆRENDE AKTIVITETER Her beskrives de igangværende aktiviteter, på indsatsniveau, eller i forhold til den enkelte arbejdsgruppe HCA Park i Grønnemose. Som en udspringer af vores første borgermøde opstod denne ide. Vi har i styregruppen holdt et møde med konsulent Poul Johansen, og har besluttet, at denne opgave er af et så stort omfang, at vi ikke alene kan gennemføre den. Vi vil fra styregruppen rette henvendelse til vores borgmester Steen Dahlstrøm, og foreslå, at man tager kontakt til Assens, Nordfyns og Odense Kommune. Arealet ligger i et hjørne af kommunegrænsen hvilket gør, at alle disse kommuner vil få fordele af denne placering. Det vil også kunne bruges til løftestang for en udvidelse af den vestfynske motorvej. Så vidt vi er orienteret, har Odense ikke peget på nogen selvstændig placering, og har i øjeblikket ikke det økonomiske råderum til at gennemføre dette projekt alene. Kommunerne kan hver afsætte nogle penge til, at en konsulent kan arbejde målrettet og på fuld tid med projektet. Den seneste udvikling viser, at Odense Kommune foretrækker, at en HCA Park ligger tæt på Odense. Derfor er dette arbejde stillet i bero indtil videre. Togstationen skal bevares Gelsted Station er af afgørende betydning for områdets fremtid. Vi i styregruppen er derfor enige om, at denne station skal bevares og gerne gøres mere attraktiv. Dette skal ske i et samarbejde mellem kommune og stat. Vi støtter samarbejdet med kommuner vest for Lillebælt, der ved samarbejdet med Middelfart Kommune, sikrer gode forbindelser til uddannelser og jobs. Vi ser desuden frem til at den usikkerhed, der er fremkommet omkring stationen fjernes, således at det ikke påvirker vores muligheder som attraktivt bosætningsområde. Middelfart Kommune har for nylig udtalt, at den ønsker at bevare de små lokale togstationer. Det samme har Assens og Odense kommuner. Lokaludvalgene i Middelfart kommune støtter pendlerklubben vestfynstogets kamp for bedre køreplaner, og modstand mod fjernelse af nogle stationer på Vestfyn. Togstationerne på Vestfyn Der blev afholdt møde på Holmegården med deltagelse af bl.a. Henrik Dam Kristensen, Ole Dupont Kofod (trafikplanlægger), Dan Jørgensen. I mødet deltog ca. 75 personer. Sidste nyt: Mogens Duus, medlem af pendlerklubben er blevet formand for Ejby lokaludvalg. Vi ser også her mulighed for fremtidigt samarbejde. Gelsted Hallen Gruppen består af: Peter Brink, Thomas Pedersen, Tom Petterson, Arne Rasmussen, Peter Kofod og Kim Lund. Der har været afholdt et møde med hal bestyrelsen, hvor Klaus Lind og Folke fremlagde regnskabet for Året er bl.a. på grund af ændrede tilskudsregler fra kommunens side endt med et underskud på kr. Vision for Gelsted Hallen som kulturunivers. Gruppen er ikke nået videre med arbejdet. Mødesteder Vi har i indsatsgruppen Mødesteder arbejdet ud fra følgende fokuspunkt: Gruppen vil undersøge om der er behov for at skabe nye mødesteder for borgere i Gelsted og omegn, eller om der er behov for at forbedre Side 12

13 oplysninger om allerede eksisterende mødesteder/fora klubber og foreninger m.m. Brugerundersøgelse I juni 2013 gennemførte vi en brugerundersøgelse. 26 besvarelser, deltagerne var mellem år. Et relativt lille grundlag for større konklusioner, men alligevel udtrykker besvarelserne reelle behov. Af de 26 besvarelser svarede 11 med børn, at de ikke manglede mødesteder, dog fremsattes et stort ønske om en centralt beliggende legeplads. De resterende 15 besvarelser, uden børn, udtrykte forskellige ønsker i forhold til mødesteder i Gelsted. Der blev nævnt en hundeskov, læsegrupper, vandregrupper og et sted til hobby og husflid. Generelt blev der udtrykt ønske om at forbedre formidlingen af allerede eksisterende arrangementer samt et ønske om en lettere tilgængelighed af informationer omkring foreninger og kontaktpersoner. Debat Udover brugerundersøgelsen, har vi i gruppen talt med mange forskellige omkring deres syn på mødesteder i Gelsted. Ud fra dette kan vi også konkludere, at folk der har boet her i Gelsted og omegn i 15 år eller længere tid udtrykker størst tilfredshed, hvorimod tilflyttere savner mere tilknytning til og oplysning omkring aktiviteter i Gelsted. Som en adspurgt formulerede det Jeg har på fornemmelsen at der er et stærkt, men usynligt netværk her i Gelsted. Konklusion Der er på nuværende tidspunkt ikke brug for flere mødesteder end de bestående, hvilket betyder, at gruppen kan afrunde det fokuspunkt. En styrkelse af de eksisterende mødesteder/fora viser sig at være vigtigere. I den forbindelse er det nødvendigt at se på samfundsudviklingen. Vi kan ikke se bort fra, at tingene går hurtigere i dag, end for bare 10 år siden. Generelt antaget er folks tilknytning til et lokalområde i dag ikke givent. Bare fordi man bor der, betyder det ikke, at man arbejder eller handler i området, dyrker motion lokalt eller føler sig forpligtet til at støtte lokalt. Sammenhængskraften i vores moderne uptempo samfund, med pendlerkultur og frit valg det ene og det andet gør, at folk stiller anderledes krav til deres lokale tilbud. Den modsatrettede tendens er dog også at spore i samfundsdebatten, nemlig at vi lægger stor værdi i at det nære og inderst inde søger det mere enkle liv. Gruppen konkluderer, at udfordringen for vores foreninger og mødesteder i Gelsted er, at gøre en indsats for at blive mere tilgængelige for alle. Fremtidigt arbejde/anbefalinger Skabe fokus omkring effekten og brugen af den nye hjemmeside. Tage kontakt til foreninger m.m. og opfordre til deling af oplysninger på gelsted.dk At kontaktpersoner og ansvarshavende er lette at komme kontakt med. At turde samle kræfterne foreningerne imellem. At turde samarbejde på tværs og skabe nyt i det eksisterende. Store cykeldag startes ved Holmegården. Foto: Lars O. Sørensen Side 13

14 Gelsted naturunivers og stisystemer Gruppen består af: Kirsten Nøhr, Trine Jørgensen, Christoffer Moos, Grethe Olsen, Henrik Thomsen, Jørgen Nielsen, Jesper Greve og Anne Friis Gruppen ønsker primært at arbejde med opmærkning af vandrestier, løbestier og cykelstier i skovene omkring Holmegården. Ideen er, at alle ruter starter og slutter ved Holmegården. Endvidere arbejdes der med etablering af en naturlegeplads og en hundeskov. Gruppen håber på, at udgifterne til arbejdet kan fås ved at søge forskellige fonde. Gelsted har en unik natur med mose, eng og hede landskab indenfor kort afstand. Derfor vil der være en oplagt mulighed for at etablere Gelsted Naturunivers på arealerne bag Holmegården. For at skabe dette naturunivers, vil vi: Opmåle og afmærke forskellige stier med udgangspunkt i Holmegården Indtegne 4 forskellige ruter á 3, 5, 7,5 og 10 km s længde Vi vil anlægge en naturlegeplads ved Holmegården Naturuniverset er naturligvis for hele byen. Derfor vil det være naturligt, at skolen bruger dette fantastiske område i natur- og tekniktimerne evt. med hjælp fra naturvejledere fra Naturpark Hindsgavl. Dette naturprojekt vil forbedre og øge friluftslivet i Gelsted og omegn fremme turisme dels cykelturisme, motionsløbsturisme og mountainbiketurisme Holmegården ligger op til Holmeskoven, som blev plantet i 1997 som en del af et statsskovprojekt (Den anden del, Vestermoseskoven blev rejst i Ejby.) Holmeskoven er en bynær skov med stiforbindelse til Gelsted Mose og Klakkebjerg, som er et eldorado for mountainbikere. Tidshorisont: Ruterne er opmålt og tegnet ind på diverse kort. De hænges op, så snart vi har fået plakatskabene. Forventes opsat senest i slutningen af juli. Shelteren bygges, når vi har fået materialerne. Det forventes færdig senest ultimo oktober. Sætte ruterne ind i et plakatskab og hænge det op ved Holmegården Opsætte en kortboks ved Holmegården, sådan at man kan tage et kort med på sin motionstur I plakatskab nr.2 sættes aktuelle arrangementer op. Fx: Naturvandring sammen med naturvejleder Rikke Vesterlund. Eller kulturvandring med Hans Jensen (lokalhistoriker) og endelig vandring med lokaludvalget som guide fx ved Klakkebjerg. Vi vil bygge en shelter beliggende ved Præstens sø i Holmeskoven Sådan forventer vi, at shelteren ved Præstens sø i Holmeskoven kommer til at se ud. Side 14

15 Ungdomsunivers Gruppen består af: Ann Britt Larsen, Andreas Larsen, Camilla Bo Larsen, Charlotte Bo Larsen, Anni Bentholm og Anne Friis Gelsted skal være et godt sted at bo og gro især også for de unge. Derfor er der brug for: En multibane, som vil fastholde børn og unge i området, for den vil give nye muligheder for udfoldelse af fysisk aktivitet samtidig med at den vil være et socialt samlingssted. Den vil også give mulighed for nye venskaber og give mere liv og dannelse af fællesskaber på tværs af alder i lokalsamfundet. Multibanen er tiltænkt alle børn og unge i Gelsted og omegn. Multibanen tænkes anbragt ved Gelsted Skole. Pris1 ved saml selv kr. for hånd/fodbold Pris2 ved saml selv kr. for kombimål Der skal gerne være flere rum i klubben, således at man kan tilbyde flere oplevelser. Fx musiklokale, dramalokale, hjemkundskabslokale; men foredrag og/eller stand-up show. Klubaftener om fredagen med følgende indhold. (Disse aktiviteter kunne foregå i hallen, i gymnastiksalen eller udendørs) En aften skal typiske bestå af noget aktivt + fællesspisning: Overnatning Streetdans med besøg af danser ude fra Combat fitness Skatere evt. Steven Taylor Amerikansk fodbold Zumba Aktiviteter som foregår uden for byen: Bowlingtur Go cart Biograftur Djurs Sommerland Musik i teltet (Middelfart) Svømmehallen/badeland Ministævne (i maj): Sportsdag aktiv lørdag med oppustelig fodboldbane Det kunne også være: Lave mad sammen i skolekøkkenet Et opholdssted det kunne være: Holmegården (hvis/når hovedbygningen bliver købt af Gelsted Borgerforening)), Totalbanken, Hvepsebo. Vi har sat ønsket om en velfungerende klub øverst på listen, da vi endnu ikke ved, om Middelfart Ungdomsklub fortsætter i de nuværende lokaler (den gamle inspektørbolig ved skolen). Der er brug for: Mulighed for samvær Medindflydelse Ungeråd Spil og underholdning Udendørs areal til fx boldspil/basketball Betydende voksne Motionscenter: Spinning Tøsearrangementer: Zumba, linedans Knægte: Boksning, ekstrem sport Vi vil udarbejde en folder, som viser hvilke idéer, vi vil søsætte i dette år. Tidshorisont: Folderen skal være færdig senest ultimo maj Et muligt opholdssted skal afklares hurtigst muligt, dog senest ultimo maj. Side 15

16 LOKALUDVALGET FOR GELSTED 1914/15 Den er følgende sammensætning af Gelsted lokaludvalg godkendt: Formand Per Vismark Larsen Gelsted Mose Gelsted Tlf Næstformand Bent Clement Fredensgade Gelsted Tlf / Sekretær Anne Friis Toftevej Gelsted Tlf.: / Medlem Trine Jørgensen Toftevangen Gelsted Tlf.: / Kasserer Peter Olsen Grønnegade Gelsted Tlf.: / Suppleant Edith Olsen Grønnegade Gelsted Tlf Suppleant Birgithe Vibe Larsen Gelsted Mose Gelsted Tlf Lokaludvalgets opgaver er: at medvirke til det brede samarbejde mellem beboere og foreninger i lokalområdet. at påtage sig opgaver, som i henhold til beslutninger i Byrådet delegeres ud til lokaludvalget. at tage eller støtte initiativer, som gør det attraktivt at bo i området. at synliggøre lokaludvalgets arbejde. Blandt andet igennem Gelsted Bladet Side 16

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Forslag. til udviklingsarbejde i lokalsamfundene - proces for projekt Udvikling i en hel kommune

Forslag. til udviklingsarbejde i lokalsamfundene - proces for projekt Udvikling i en hel kommune Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 24. maj 2011 Sagsnr.: 201103042-12

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

V I L I G S A T A L O G

V I L I G S A T A L O G 2 0 0 8 dviklingsrådet Hll Helle Øtd Øst dækker gerbæk ktorskoledistrikt t ikt. Heri ligger byerne Hjortkjær, Årre, Fåborg, gerbæk og tarup ofterup. er sidder i udviklingsråd dikli ådhll Helle Øt Øst:

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Dianalund UdviklingsRåd DUR Til Sorø Kommune: 14. september 2014 pbc-hrc plan@soroe.dk Borgmester Gert Jørgensen Bidrag fra Dianalund Udviklingsråd/DUR til Udviklings- og planstrategi 2014 Sorø Kommunes

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev Anja Valhøj Dato 15. november 2007. Sagsnr: 28680 Inden mødet invitation og annoncering i lokalaviser Deltagere Knap 35 engagerede borgere deltog i mødet med følgende fra dialogudvalget: Henrik Holmer

Læs mere

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Agenda 1) Formandens årsberetning. 2) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for Mørke Distriktsråd. 3) Valg til forretningsudvalget for Mørke Distriktsråd. Følgende

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie 2. Projektansvarlig Ugerløse Lokalforum, ved formand Ole K. Jensen, Jonstrupvej 62, 4350 Ugerløse Projektforslag er udarbejdet af

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året Tema 4: Fællesskab Fællesskab i et område, en landsby, en beboerforening eller et landdistrikt er noget af det vigtigste der findes. Fællesskab betyder at man får mulighed for at blive en del af fællesskabet

Læs mere

Hylke, Årets Landsby 2015

Hylke, Årets Landsby 2015 Hylke, Årets Landsby 2015 Hylke er en aktiv østjysk landsby, hvor fundamentet er frivillighed og innovative ideer. Vi er vant til at holde sammen og gå imod strømmen for at bevare, men i særdeleshed udvikle,

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015

Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015 Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015 Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

Notat Internt arbejdspapir Ladestandere, opstilling i Middelfart Kommune

Notat Internt arbejdspapir Ladestandere, opstilling i Middelfart Kommune Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Sagsnr.: 200900570-17 Notat Internt arbejdspapir Ladestandere, opstilling i Middelfart Kommune

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Idekatalog. fra udviklingsværkstedet. Hvordan gør vi Skelund og opland til et bedre sted at bo?

Idekatalog. fra udviklingsværkstedet. Hvordan gør vi Skelund og opland til et bedre sted at bo? Idekatalog fra udviklingsværkstedet Hvordan gør vi Skelund og opland til et bedre sted at bo? Skelund Midtpunkt søndag den 27. november 2005 21. november 2005 Nærværende idekatalog er et referat med alle

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET.

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. Vi kan ikke få armene ned, da vi ser rigtig mange muligheder i forhold til dette projekt. Vi ser en mangfoldighed og en fornyelse, som vil

Læs mere

Andst lokalråd. Referat Årsmøde 2014. Dagorden: Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Andst Forsamlingshus.

Andst lokalråd. Referat Årsmøde 2014. Dagorden: Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Andst Forsamlingshus. Andst lokalråd Referat Årsmøde 2014 Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Sted: Deltagere: Afbud: Andst Forsamlingshus. Fra lokalrådet :John, Simon, Niels Jørgen, Morten. Herudover 6 tilhørere, Anne Mette

Læs mere

Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018. Vision for udviklingsplan 2018

Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018. Vision for udviklingsplan 2018 Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018 Vision for udviklingsplan 2018 Med målsætningerne i de 6 fokusområder vil vi gøre Skovløkkeområdet til et mærkbart bedre sted at bo og vi vil øge bosætningen i området

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Nyhedsbrev 9 Johan d. 29-01-2013 Side 1 af 5

Nyhedsbrev 9 Johan d. 29-01-2013 Side 1 af 5 Johan d. 29-01-2013 Side 1 af 5 Stiftende møde i Aarup ForeningsSamråd D. 23. januar 2013 mødtes 15 foreninger og aktiviteter på initiativ af Aarup i Live på Kulturhuset Industrien og stiftede Aarup ForeningsSamråd.

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Så, vi skulle så finde det Unikke, der vil sætte Halskovvej på landkortet.

Så, vi skulle så finde det Unikke, der vil sætte Halskovvej på landkortet. Retro- Genbrugsgruppen fokuserer på Halskovvej fra Biblioteket og op til og med gl. Fakta NU: Den nye Glarmester og Lotte Pristeds børnetøj. Desuden P-pladsen inde bagved Troldehytten. Af erhvervsdrivende

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer: Projektbeskrivelse Projekttitel Virtuelt netværk til landsbyerne i Favrskov Kommune Oplysninger om ansøger Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Læs mere

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch Syddjurs Danmarks sundeste kommune V/ Pernille Brinch Agenda Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Hvordan kan Syddjurs markere sig på landkortet? 2 Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Den

Læs mere

Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: 23. maj 2011 Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN

Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: 23. maj 2011 Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af rådets beretning 3. Fremlæggelse af rådets handlingsplan 4. Fremlæggelse

Læs mere

Til Slagelse kommune april 2015-04-13 VISION BISSERUP

Til Slagelse kommune april 2015-04-13 VISION BISSERUP 1 Til Slagelse kommune april 2015-04-13 OM AT GÅ SINE EGNE VEJE VISION BISSERUP I SLAGELSE KOMMUNEPLAN 2009 2020 i afsnittet De 100 landsbyer s.47 står følgende om Bisserup ( bilag 1): Citat: er et meget

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 98. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. Sponsorstøtte: Jeg synes at jeg i år gerne

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM Udarbejdet ultimo 2006 Indholdsfortegnelse. Forsiden viser Byens grønne område og legeplads Indholdsfortegnelse - Nutid i Vindum Billede af Vejen ind gennem Vindum by. Billeder

Læs mere

FORENINGEN LIV I LANDSBYEN - ET SOCIALØKONOMISK PROJEKT - ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP VISION

FORENINGEN LIV I LANDSBYEN - ET SOCIALØKONOMISK PROJEKT - ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP VISION VISION UDKAST Landsbyerne Alken, Bjedstrup, Boes, Illerup og Svejstrup samt tilhørende opland, er et lokalområde med mange tilgængelige ressourcer og et socialt overskud. Vi erkender, at fremtidig udvikling

Læs mere

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven Lokalråd for Them-Salten Referat fra Borgermøde den 25. den 25. september 2014 i Salten borgerhus Dagsorden: 1 Valg af dirigent: 2 Præsentation af lokalrådets medlemmer 3 Siden sidst v/formanden Lokalbestyrelsen

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende

Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Thorsminde med afsæt i fiskeri og turisme 17. juni 2010-26. september 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-12-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Luftfoto 1:2500. Hop med på vognen, ta den gode omvej i Nr. Aaby

Luftfoto 1:2500. Hop med på vognen, ta den gode omvej i Nr. Aaby Luftfoto 1:2500 Hop med på vognen, ta den gode omvej i Nr. Aaby VISION I Middelfart Kommune ønsker man i sundhedsøjemed at se muligheder frem for begrænsninger. Det indebærer, at der gerne må tænkes i

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense Projektbeskrivelse (billede af brugsen udefra) Etablering af Borger Invest Oddense ApS til investering, renovering og drift af ejendom til brug for Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Læs mere

Bælum Butikshus ApS. Nyhedsbrev fra Bestyrelsen den 25. maj 2015

Bælum Butikshus ApS. Nyhedsbrev fra Bestyrelsen den 25. maj 2015 Bælum Butikshus ApS Nyhedsbrev fra Bestyrelsen den 25. maj 2015 Stiftelsen af Bælum Butikshus ApS blev en realitet den 7. maj 2015 Formålet med selskabet er: At sikre den fremtidige dagligvarehandel i

Læs mere

I Lem er vi bevidste om, at politikerne i Ringkøbing-Skjern kommune har mange opgaver, der skal løses og tages stilling til.

I Lem er vi bevidste om, at politikerne i Ringkøbing-Skjern kommune har mange opgaver, der skal løses og tages stilling til. Lem 9. maj 2007 Kære byrådsmedlemmer I Lem er vi bevidste om, at politikerne i Ringkøbing-Skjern kommune har mange opgaver, der skal løses og tages stilling til. Vi synes det er vigtigt, at I alle får

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt.

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt. Referat fra Generalforsamling afholdt den 13. marts 2013 Generalforsamlingen startede kl. 18.00 med spisning (stegt flæsk og persillesovs), hvori ca. 60 voksne og børn deltog. Glædeligt med det store fremmøde.

Læs mere

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg.

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende:

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

VI HAR DET HELE LIGE HER

VI HAR DET HELE LIGE HER studsgaardby.dk STUDSGÅRD facebook.com/studsgaardtonul VI HAR DET HELE LIGE HER DAGPLEJE BØRNEHAVE FRITIDSHJEM OG KLUB FRISKOLE GRØN BYDEL SPORTSPLADS MINIHAL IDRÆTSFORENING TOGSTATION NATUR BORGERFORENING

Læs mere

Beretning. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN.

Beretning. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN. Som noget nyt har vi i år, gjort opmærksom på årsmødet ved at sende en elektronisk meddelelse

Læs mere

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012 2014 Claus Broch Christensen 12/10/2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund.... 3 Vision, mission og mål... 4 Vision... 4 Mission... 4 Mål... 4 Projekt indhold.... 5 Placering og udformning... 6 Budget

Læs mere

INNOVATIONSCENTER OPSTART AF PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED

INNOVATIONSCENTER OPSTART AF PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED Information til Region Midtjylland - Psykiatrien OPSTART AF INNOVATIONSCENTER PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED FOKUS PÅ LOKALOMRÅDET REGION OG KOMMUNE.

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Referat af Borgermøde afholdt d. 25. august 2014 i forbindelse med lokalplanforslag Valby Idrætspark

Referat af Borgermøde afholdt d. 25. august 2014 i forbindelse med lokalplanforslag Valby Idrætspark KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning BILAG 7 Referat af Borgermøde afholdt d. 25. august 2014 i forbindelse med lokalplanforslag Valby Idrætspark Borgerdeltagelse:

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Udviklingsplan for Bording Kirkeby Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget

Innovations- og Medborgerskabsudvalget Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 3. februar 2014 kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/27117 Proces for kortlægning

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene

Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Projektbeskrivelse: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Kort info om landsbyen Funder Kirkeby: Funder Kirkeby er en

Læs mere

Referat af årsmødet 2010

Referat af årsmødet 2010 Referat af årsmødet 2010 Nordfyns Landdistriktsråd 22. juni 2010, kl. 19.00 på Kongslundskolen, Skovby. Referent: Hanne Bille, Nordfyns Kommune 1. Åbning af mødet ved formand. 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010

NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010 NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010 VELKOMMEN TIL NIF FODBOLD Næstved IF Fodbold amatørafdeling, er omdrejningspunkt for fodbolden på hele Sydsjælland. Klubben rækker langt ud over regionens grænser. Vi arbejder

Læs mere

Visionsværksted i Bælum

Visionsværksted i Bælum Visionsværksted i Bælum Referat & opsamling Hvorfor bor jeg i BÆLUM? Min drøm om BÆLUM år 2020! Læs her hvad der kom ud af visionsværkstedet den 3. november 2007 - et led i udarbejdelse af borgernes egen

Læs mere

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Møde om borgerbudgetter den 16. marts 2015 Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Hvilke temaer, synes du er vigtigst, når vi samme skal udvikle kommunen med borgerbudgetter Hvem

Læs mere

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Især inden for idræt og foreningsliv har Globus1 givet Århus Kommune et løft, og aktivitetscenteret er en af hovedhjørnestenene i kommunens integrationspolitik.

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING. Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune

Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING. Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune Fokus på koblingen mellem SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune Hvorfor igangsætte ny proces? Baggrund Landdistriktskommune decentral

Læs mere

LandLabDK PROJEKTBESKRIVELSE

LandLabDK PROJEKTBESKRIVELSE 1. marts 2013 BLENSTRUP - ST. BRØNDUM TERNDRUP SIEM HELLUM - BÆLUM med oplande. Erhvervsudvikling og levevilkår - lokale ressourcer og helhedsorienteret udvikling mellem samarbejdende lokalsamfund i den

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00 Velkommen til Silkeborg kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Et skridt ind i fremtiden Velkommen til Et par nyttige kontaktoplysninger er en dynamisk kommune med ca. 85.000 indbyggere. Kommunen råder

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT KOM TIL FREDERIKSHAVN, HVOR VI KAN VOKSE SAMMEN I Frederikshavn Kommune ser vi Spejdernes Lejr 2017 som et samarbejdsprojekt, hvor parterne

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer)

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer) 2015-01-19_ Mødet omkring sundhedsindsats i Vestfjends Noter af Merethe Raundahl Bordet rundt med aktiviteter i de enkelte lokalsamfund: Kjeldbjerg - Olav - Cykleklub - Danseklub - Forsamlingshus o Fællesspisning

Læs mere