VELKOMMEN TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 6. december 2005 Bella Center, København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VELKOMMEN TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 6. december 2005 Bella Center, København"

Transkript

1 VELKOMMEN TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 6. december 2005 Bella Center, København 1

2 2 DAGSORDEN punkt 1 1. A/S Det Østasiatiske Kompagni underskrev den 14. november 2005 en aftale om salg af datterselskabet EAC Nutrition Ltd. A/S (CVR-nr ) til Royal Numico N.V.s datterselskab Nutricia International B.V. for DKK 9 mia. på gældfri basis (entreprise value). Aftalen er betinget af, at selskabets generalforsamling godkender salget. Der henvises i øvrigt til beskrivelsen af salget i selskabets fondsbørsmeddelelse nr. 18/2005 af 14. november Bestyrelsen foreslår således, at generalforsamlingen godkender selskabets salg af datterselskabet EAC Nutrition Ltd. A/S til Nutricia International B.V. og bemyndiger bestyrelsen til at gennemføre salget.

3 3 DAGSORDEN punkt 2 2. Bestyrelsens forslag om nedsættelse af selskabets aktiekapital med DKK fra DKK til DKK , og som konsekvens heraf forslag om ændring af 3.1 i selskabets vedtægter, således at aktiekapitalens størrelse efter nedsættelsen angives som DKK Nedsættelsen gennemføres ved annullering af stk. egne aktier. Nedsættelsesbeløbet henlægges til en særlig fond, der kun kan anvendes efter beslutning af generalforsamlingen, jf. aktieselskabslovens 44a, stk. 1, nr. 3. Nedsættelsen kan først gennemføres, når proklamafristen på 3 måneder er udløbet, og eventuelle kreditorer er fyldestgjort, jf. aktieselskabslovens 46.

4 4 DAGSORDEN punkt 3 3. Bestyrelsen foreslår, at selskabets bestyrelse bemyndiges til at foretage sådanne ændringer i det under punkt 2 vedtagne, som måtte blive krævet ved registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

5 5 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING BESTYRELSENS BERETNING ved JAN ERLUND, formand

6 6 ØK s EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING Forslag om salg af EAC Nutrition Enstemmig bestyrelse besluttede den 14. november at sælge Nutrition Salg betinget af aktionærernes godkendelse i begge selskaber Numicos aktionærer sagde ja den 2. december I dag skal ØK s aktionærer tage stilling

7 7 EAC NUTRITION Udviklingen af Dumex Upåagtet aktivitet for 8-10 år siden Imponerende vækst fra lillebror til storebror Vision at blive ledende inden for berigede fødevarer i Asien Strategien var at vokse organisk og gennem opkøb Nutrition skulle nå en størrelse, så den kunne bære ØK alene Det punkt er vi ikke nået til

8 8 EAC NUTRITION Stærk markedsposition

9 9 NUTRITIONS RESULTATER I 2005 Succes i stærkt konkurrencepræget marked DKK mio. 9M M 2004 Ændring Nettoomsætning ,5% Primært resultat ,9% Overskudsgrad 11,8% 10,7% +1,1pp Vækst i indtjening på trods af øgede markedsføringsomkostninger Det er ikke lykkedes at gennemføre opkøb til at skabe yderligere volumen Stor bevågenhed fra marked og aktionærer om manglende opkøb

10 10 SØGNING EFTER EGNEDE OPKØB 3 års gennemsøgning i Asien Egnede opkøbskandidater store og små Ingen salgsinteresse blandt de globale aktører Lokale/regionale aktører enten for ringe kvalitet eller for dyre Ledelsen gik aldrig på kompromis vi skulle ikke købe for enhver pris

11 11 ØK HAR KØBT OP Faktiske opkøb for DKK 1 mia. Opkøb i Indien af flere omgange Konsekvent opkøb af mindretalsaktionærer Dog ikke skabt markant ny position Begrænsede muligheder for værdiskabende opkøb fremover Nutrition udgør fortsat under halvdelen af den samlede indtjening

12 12 UDFORDRINGER I NUTRITION Yderligere organisk vækst kræver finansielle ressourcer Flotte resultater i 2005 Kritisk masse afgørende for fortsat succes Vækst i markedsandele samt til nye segmenter og lande nødvendig Skærpet konkurrence i udsigt Svær opstart i Filippinerne koster tid og ressourcer Visionær strategi for Indien kræver fortsat 4-5 års investeringer

13 13 POTENTIALET I NUTRITION FULDT VÆRDISAT Høj salgsværdi gennem vellykket salgsproces Globale aktører kan opnå højere værditilvækst ved sammenlægning Udvikling af Nutrition alene ville kræve store investeringer og øget risiko ØK kunne ikke sandsynligt skabe værdi svarende til DKK 9 mia. Bestyrelsen er overbevist om, at salget er det mest værdiskabende for aktionærerne

14 14 ET MEGET ATTRAKTIVT TILBUD Rede penge til aktionærerne Risikofrit merafkast her og nu DKK 9 mia. der vil blive udloddet til ØK s aktionærer Stærk ny ejer med udviklingsmuligheder for medarbejderne et godt nyt hjem til Nutrition

15 15 KØBSHENVENDELSER TIL ØK Indikation kunne ikke ignoreres Uinviteret henvendelse med indikation om at købe Nutrition Seriøs og handlekraftig byder Prisindikation ud over aktiemarkedets værdiansættelse af Nutrition Bestyrelsens pligt at optimere ØK s aktionærers situation

16 16 ANALYSEPROCESSEN Grundig afvejning af muligheder Analyse Beslutning Invitation Studie af Nutritions udviklingspotentiale via organisk vækst og mindre opkøb Uinviteret prisindikation fra 2 industrielle spillere Salg af Nutrition den bedste løsning Struktureret og lukket proces for begrænset og nøje udvalgt felt af 7 mulige strategiske købere Stor interesse og stærkt konkurrencepræget proces optimerede prisen væsentligt

17 17 ANBEFALING TIL ØK S AKTIONÆRER Aftale om salg af Nutrition Processen førte til underskrivelse af salgsaftale med Numico klart højeste bud og bedste vilkår Bestyrelsens ønske at ØK s aktionærer tager stilling til salget Enig bestyrelse anbefaler aftalen som det klart mest fordelagtige valg for ØK s aktionærer DKK 9 mia. på gældfri basis (enterprice value) er en særdeles attraktiv pris

18 18 AFTALEN I TAL Numico betaler ØK en usædvanligt attraktiv pris For hver DKK 1 omsætning i Nutrition Betaler Numico DKK 3,7 DKK 10 DKK 8 +50% 6 For hver DKK 1 Betaler Numico DKK 37 primært driftsresultat i Nutrition DKK DKK DKK DKK mia. 4 DKK 2 DKK Regnskabsmæssig gevinst på DKK 7,7 mia. på en bogført egenkapital på DKK 300 mio. 0 Analytikernes gennemsnitlige værdi af Nutrition Pris

19 19 OPTIMAL GEVINST TIL ØK s AKTIONÆRER Hvorfor betaler Numico den høje pris? Indlysende synergier for køber strategisk og operationelt ØK s aktionærer får maksimal andel i disse synergier Struktureret proces har sikret intensiv konkurrence mellem stærke bydere % DKK mia Analytikernes gennemsnitlige værdi af Nutrition Pris

20 20 UDFORDRENDE SALGSPROCES Succesen skabt af mennesker Særdeles fortrolig proces Dygtig og engageret indsats fra involverede ledere Eminent ledelse og købmandskab bag Nutritions fremgang Vigtigt at fastholde ledende medarbejdere i en periode med ejermæssig usikkerhed

21 21 VÆRDI FRA DKK 650 MIO. I 1998 TIL DKK 11,2 MIA. Bonus for værdiskabelse og fastholdelse af nøglepersoner DKK mio. Resultatafhængig bonus til 8 ledere Fastholdelsesprogram for 75 nøglepersoner i Nutrition Samlet bonus 39,5 54,5 94,0 Værditilvæksten på aktieoptionsprogrammerne fra 1999 til 2005 giver 30 ledende medarbejdere i koncernen DKK 192 mio., heraf ca. DKK 51 mio. siden annonceringen af salget

22 22 ØK EFTER SALGET AF NUTRITION (I) Fortsat en betydelig virksomhed Gode forretninger med dygtige ledelser Stærke varemærker og markedspositioner medarbejdere Forventet omsætning i 2005 på DKK 2,7 mia. Forventet primært driftsresultat uden engangsposter på DKK 275 mio. Foods Industrial Ingredients Moving & Relocation

23 23 ØK EFTER SALGET AF NUTRITION (II) Ingen af forretningerne har vækstpotentialet til alene at blive grundstammen i et nyt fokusområde for ØK Der er ikke indbyrdes geografisk eller produktmæssig sammenhæng til at retfærdiggøre selvstændig børsnotering over tid Overordnet strategi: Udvikle og pleje de 3 forretninger og øge deres værdi Hele tiden overveje hvornår tidspunkt og vilkår er gunstige for salg

24 24 ØK s FREMTID? Salg af de tre forretninger Mulige veje Salg af hele ØK Andre veje? Komfortabel situation tid og råd til at tænke sig om

25 25 ÆNDRING I ØK s LEDELSE Niels Henrik Jensen ny adm. direktør Seneste 7 år som viceadm. direktør med ansvar for: Strategisk udvikling af Industrial Ingredients og Santa Fe Gruppens struktur, skat og juridiske forhold Restrukturering af ØK 45 virksomhedssalg og 20 opkøb væsentlige elementer i ØK s succes

26 26 ØK s RESULTATER OVER 7 ÅR Aktiekursgraf pr ØK 400 DKK OMX C20 (indexed) dobling af aktiekurs

27 ØK s FREMTIDIGE ORGANISATION Bestyrelse EAC A/S President & CEO Niels Henrik Jensen CFO Michael Osterlund Madsen (Regnskab, finans, IR, IT) Operations Management Team (CEO & 3 MDs for strategiske forretninger) VP Christian Lund (Juridiske forhold, forsikring, aktionærsekretariat) Foods MD Bent Porsborg Industrial Ingredients MD Jan Dam Pedersen Moving & Relocation MD Lars Lykke Iversen Ejendomme, Trading etc. Alle koncernfunktioner samles i København Ordinære omkostninger til koncernfunktioner vil falde fra ca. DKK 80 mio. i 2005 til DKK mio. i 2006 Forventet resultat af primær drift i 2006 på samme niveau som 2005 (DKK 275 mio.) før koncernomkostninger og ekstraordinære poster 27

28 28 FINANSIEL EFFEKT DKK 8 mia. retur til aktionærerne Kontantbeholdning efter salg på DKK 9,4 mia. Sædvanlige garantier til Numico beløbsbegrænset til DKK 900 mio. Forventer ikke væsentlige garantikrav Behov for arbejdskapital til fortsat drift Overvejende del af provenu tilbage til aktionærerne hurtigst muligt I 2006 vil ca. DKK 8 mia. således blive udbetalt til aktionærerne

29 29 AKTIETILBAGEKØB Struktureret program i 1. kvartal 2006 Stående bemyndigelse til at købe op til 10% egne aktier Bestyrelsen agter at udnytte hele bemyndigelsen frem til 30. marts 2006 Struktureret program kombineret med opkøb i markedet Forslag om annullering af egne aktier for optimal effekt af tilbagekøb Samlet udbetaling ved tilbagekøb afhængig af kursudvikling (ca. DKK 1,1 mia.)

30 30 FORSLAG OM UDBYTTE OG AKTIETILBAGEKØB Ordinær generalforsamling 30. marts 2006 Bestyrelsen agter at foreslå udbytte i niveauet DKK 413 pr. aktie eller DKK 6,9 mia. (baseret på tilbagekøb på i alt DKK 1,1 mia.) Sidste års udbytte svarede til DKK 4 pr. aktie i alt DKK 74 mio. Helt nye forudsætninger for udbyttepolitik Nyt program for aktietilbagekøb svarende til 10% af aktiekapitalen vil blive foreslået på ordinær generalforsamling Udtrykker bestyrelsens ønske om at returnere værdier til aktionærerne

31 31 FORSLAG OM UDBYTTE OG AKTIETILBAGEKØB Fremtidig udbyttepolitik Bestyrelsen vil desuden så hurtigt det er forsvarligt: Udbetale yderligere op til DKK 900 mio., når garantier til Numico udløber Udbetale provenu fra fremtidige frasalg Shareholder value vil fortsat være ledetråden for bestyrelsen

32 32 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Enstemmig anbefaling fra bestyrelsen: Sig ja til at sælge Nutrition

33 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DAGSORDEN 6. december 2005 Bella Center, København 33

34 34 DAGSORDEN punkt 1 1. A/S Det Østasiatiske Kompagni underskrev den 14. november 2005 en aftale om salg af datterselskabet EAC Nutrition Ltd. A/S (CVR-nr ) til Royal Numico N.V.s datterselskab Nutricia International B.V. for DKK 9 mia. på gældfri basis (entreprise value). Aftalen er betinget af, at selskabets generalforsamling godkender salget. Der henvises i øvrigt til beskrivelsen af salget i selskabets fondsbørsmeddelelse nr. 18/2005 af 14. november Bestyrelsen foreslår således, at generalforsamlingen godkender selskabets salg af datterselskabet EAC Nutrition Ltd. A/S til Nutricia International B.V. og bemyndiger bestyrelsen til at gennemføre salget.

35 35 DAGSORDEN punkt 2 2. Bestyrelsens forslag om nedsættelse af selskabets aktiekapital med DKK fra DKK til DKK , og som konsekvens heraf forslag om ændring af 3.1 i selskabets vedtægter, således at aktiekapitalens størrelse efter nedsættelsen angives som DKK Nedsættelsen gennemføres ved annullering af stk. egne aktier. Nedsættelsesbeløbet henlægges til en særlig fond, der kun kan anvendes efter beslutning af generalforsamlingen, jf. aktieselskabslovens 44a, stk. 1, nr. 3. Nedsættelsen kan først gennemføres, når proklamafristen på 3 måneder er udløbet, og eventuelle kreditorer er fyldestgjort, jf. aktieselskabslovens 46.

36 36 DAGSORDEN punkt 3 3. Bestyrelsen foreslår, at selskabets bestyrelse bemyndiges til at foretage sådanne ændringer i det under punkt 2 vedtagne, som måtte blive krævet ved registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

37 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING TAK FOR I DAG 6. december 2005 Bella Center, København 37

GENERALFORSAMLING I ØK DEN 27. MARTS 2007 BERETNING v/bestyrelsesformand JAN ERLUND

GENERALFORSAMLING I ØK DEN 27. MARTS 2007 BERETNING v/bestyrelsesformand JAN ERLUND GENERALFORSAMLING I ØK DEN 27. MARTS 2007 BERETNING v/bestyrelsesformand JAN ERLUND INDLEDNING 2006 blev et rigtigt godt år for ØK: Vore 3 forretninger klarede sig en del bedre end ventet og

Læs mere

årsrapport 2013 årsrapport 2013

årsrapport 2013 årsrapport 2013 ØK-KONCERNEN årsrapport 2013 A/S det østasiatiske kompagni / årsrapport 2013 1 2 årsrapport 2013 / A/S det østasiatiske kompagni indhold indhold ØK-KONCERnen 4 LEDELSESBERETNING Brev til vore aktionærer

Læs mere

Delårsrapport. 3. kvartal 2011. A/S Det Østasiatiske Kompagni

Delårsrapport. 3. kvartal 2011. A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport 3. kvartal 2011 A/S Det Østasiatiske Kompagni INDHOLD Regnskabsmæssige resultater i 3. kvartal år-til-dato 2011 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Ledelsens beretning for 3. kvartal år-til-dato

Læs mere

A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport 2007. Delårsrapport 30. juni 2007

A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport 2007. Delårsrapport 30. juni 2007 1 Delårsrapport 30. juni 2007 H1 2 Regnskabsmæssige resultater i 1. halvår 2007 Nettoomsætning, 1. halvår ØK-koncernen opnåede en nettoomsætning på DKK 2,0 mia., en stigning på 21% i DKK i forhold til

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007 ØK s Delårsmeddelelse 30. september 2007

Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007 ØK s Delårsmeddelelse 30. september 2007 Aktionærsekretariatet OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K A/S Det Østasiatiske Kompagni East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail:

Læs mere

Generalforsamling i Ambu A/S

Generalforsamling i Ambu A/S Generalforsamling i A/S Ledelsens beretning BESTYRELSESFORMAND JENS BAGER 2013/14 var det første hele år efter købet af King Systems og et år, hvor lancerede fire produkter herunder bragte ascope 3 ind

Læs mere

Yderligere information:

Yderligere information: Aktionærsekretariatet East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet:www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere

NNIT går på. Bliv medejer af et førende it-selskab

NNIT går på. Bliv medejer af et førende it-selskab NNIT går på børsen Bliv medejer af et førende it-selskab 2 førende leverandør af IT-services NNIT er en af Danmarks førende leverandører af it-services og hjælper kunderne med at drive deres forretning

Læs mere

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling.

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling. Side 1 af 5 Aurigas ordinære generalforsamling 30. april 2015 Formandens beretning Slide 2 Velkommen (indledning) Kære aktionærer, medarbejdere og gæster velkommen til denne ordinære generalforsamling,

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING

FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING den 26. april 2011, Søndersø Slide 1: Generalforsamling 2011 Niels Kristian Agner Jeg vil gerne byde jer alle velkommen til SP Groups generalforsamling.

Læs mere

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 I anledning af forslaget om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med DKK 33.022.509 fra DKK 36.691.676 til DKK

Læs mere

TILBUDSDOKUMENT. Sammenlægning af Vestas Wind Systems A/S og NEG Micon A/S. Anbefalet Ombytningstilbud. til aktionærerne i.

TILBUDSDOKUMENT. Sammenlægning af Vestas Wind Systems A/S og NEG Micon A/S. Anbefalet Ombytningstilbud. til aktionærerne i. TILBUDSDOKUMENT Sammenlægning af Vestas Wind Systems A/S og NEG Micon A/S Anbefalet Ombytningstilbud til aktionærerne i fremsat af 12. december 2003 Dette tilbudsdokumen t og acceptblanketten indeholder

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling

Referat af ekstraordinær generalforsamling Page 1 of 6 Referat af ekstraordinær generalforsamling Den 7. oktober 2014, kl. 13.00, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S, CVR-nr. 34 62 92 18. Generalforsamlingen afholdtes

Læs mere

UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2013. Årsrapport 2013. H+H International A/S. Build with ease. CVR- nr. 49 61 98 12

UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2013. Årsrapport 2013. H+H International A/S. Build with ease. CVR- nr. 49 61 98 12 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapport 2013 H+H International A/S Build with ease CVR- nr. 49 61 98 12 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2013 LEDELSESBERETNING 2 Indhold LEDELSESBERETNING 3 Vejen frem 5 Hovedtal 6 Væsentligste

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2007

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2007 ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2007 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 2 SELSKABSOPLYSNINGER 3 KONCERNOVERSIGT 4 LEDELSENS BERETNING 4

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2013 63. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2013 63. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2013 63. regnskabsår INDHOLD Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 11 Profil SmallCap Danmark A/S 16 Aktien og investorerne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S

Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S 1 København Marts 2014 Sagsnr. 007226-0086 nk/nk/aju Dok.nr. 11708552.1 Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S Den 12. marts 2014 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ALK-Abelló

Læs mere

Regnskabsåret 2002 blev igen et travlt år. Carlsberg Breweries opnåede solid vækst og større lønsomhed, og salget af Carlsberg-øl steg med 6%.

Regnskabsåret 2002 blev igen et travlt år. Carlsberg Breweries opnåede solid vækst og større lønsomhed, og salget af Carlsberg-øl steg med 6%. Årsrapport 2002 Regnskabsåret 2002 blev igen et travlt år. Carlsberg Breweries opnåede solid vækst og større lønsomhed, og salget af Carlsberg-øl steg med 6%. En kort præsentation En kort præsentation

Læs mere

Årsrapport 2006 for Dantherm A/S

Årsrapport 2006 for Dantherm A/S Meddelelse nr. 2/2007 Fondsbørsmeddelelse Dantherm A/S CVR-nr. 30 21 43 15 Årsrapport 2006 for Dantherm A/S Bestyrelsen for Dantherm A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets årsrapport for 2006.

Læs mere

Børsprospekt 2009. H+H International A/S. build with ease

Børsprospekt 2009. H+H International A/S. build with ease Børsprospekt 29 H+H International A/S build with ease H+H International A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR No. 49 61 98 12) Udbud af 8.72. styk nye B-aktier à nominelt DKK 5 til DKK 54 pr.

Læs mere

Referat af Trygs generalforsamling 25. marts 2015

Referat af Trygs generalforsamling 25. marts 2015 Referat af Trygs generalforsamling 25. marts 2015 Bestyrelsesformandens beretning Bestyrelsesformand, Jørgen Huno Rasmussen Kære aktionærer og øvrige gæster, velkommen til Trygs generalforsamling. For

Læs mere

Det er en stor glæde for mig - på Keops bestyrelses vegne - at byde aktionærerne velkommen til Keops årlige generalforsamling.

Det er en stor glæde for mig - på Keops bestyrelses vegne - at byde aktionærerne velkommen til Keops årlige generalforsamling. #$%&$'($%)*+$*,-./$+0$%+1)$ 2!!"! 2%$. Det er en stor glæde for mig - på Keops bestyrelses vegne - at byde aktionærerne velkommen til Keops årlige generalforsamling. Regnskabsåret 2005/06 blev et meget

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S. det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 27. december 2012. William Demant Invest A/S

Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S. det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 27. december 2012. William Demant Invest A/S Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 27. december 2012 af William Demant Invest A/S Denne meddelelse og købstilbuddet fremsættes hverken direkte

Læs mere

Kom med ombord. OW Bunker går på børsen

Kom med ombord. OW Bunker går på børsen Kom med ombord OW Bunker går på børsen 2 OW Bunker OW Bunker kort fortalt OW Bunker er en af verdens førende globale distributører af skibsbrændstof med 38 kontorer i 29 lande. I 2013 betjente OW Bunker

Læs mere

ÅRSRAPPORT LIND INVEST

ÅRSRAPPORT LIND INVEST ÅRSRAPPORT LIND INVEST 2013 Lind Invest ApS Værkmestergade 25, niveau 14 DK-8000 Aarhus C www.lind-invest.dk CVR: 26 55 92 43 INDHOLD 04 SELSKABSOPLYSNINGER 32 ANSVAR 05 LEDELSESPÅTEGNING 07 CEO LETTER

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Årsregnskabet kan downloades fra www.sparnord.dk, hvor der også findes en webbaseret udgave.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Årsregnskabet kan downloades fra www.sparnord.dk, hvor der også findes en webbaseret udgave. ÅRSREGNSKAB INDHOLDSFORTEGNELSE FAKTA, VISION OG VÆRDIER... BESTYRELSE OG DIREKTION...... HOVEDTAL FRA KONCERNEN... KONCERNBERETNING... CORPORATE GOVERNANCE... AKTIONÆRFORHOLD... BONUSPROGRAMMER... KVALITETSREGNSKAB...

Læs mere

Regnskab for Dantherm koncernen Resultatopgørelse...43 Balance...44 Egenkapitalopgørelse...46 Pengestrømsopgørelse...47 Noter til koncernen...

Regnskab for Dantherm koncernen Resultatopgørelse...43 Balance...44 Egenkapitalopgørelse...46 Pengestrømsopgørelse...47 Noter til koncernen... Årsrapport 2007 Indhold Dantherm koncernens profil... 3 Hoved- og nøgletal for koncernen... 5 Dantherm koncernen globalt... 6 Koncernoversigt pr. 31. december 2007... 7 Ledelsesberetning... 8 Aktionærinformation...17

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2004/05 (1. juni 2004-31. maj 2005).

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2004/05 (1. juni 2004-31. maj 2005). Til Københavns Fondsbørs via Stockwise Fondsbørsmeddelelse nr. 112 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2004/05 Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S

Læs mere

Analyse af H+H International A/S 7. april 2015

Analyse af H+H International A/S 7. april 2015 Konklusion H+H løftede sidste år salget med hele 9,4%, hvilket er flot taget de usikre markedsforhold i betragtning. Storbritannien fortsatte den gode udvikling i 2014, mens der har været udfordringer

Læs mere