EU-Orientering LO-Kontoret i Bruxelles nr.2 7. marts 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU-Orientering LO-Kontoret i Bruxelles nr.2 7. marts 2003"

Transkript

1 EU-Orientering LO-Kontoret i Bruxelles nr.2 7. marts 2003 Regeringen angriber EU- Kommissionens job-oplæg Et alt for bredt oplæg til ny jobpolitik, mener beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen, og socialminister Henriette Kjær afviser den metode, Kommissionen bruger, når den påviser sociale problemer Den rette vej, men ikke præcist nok. For mange bi- og blindveje, der gør det svært at nå målene. Sådan kan den kritik gøres op, som beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen kom med, da beskæftigelsesministrene i EU torsdag diskuterede EU- Kommissionens oplæg til nye retningslinjer for beskæftigelsespolitikken. - Kommissionen er ikke tilstrækkeligt fokuseret på strategien. Der er stadig for mange områder, hvor Kommissionen vil sætte ind. 11 områder er for mange, sagde Claus Hjort Frederiksen under debatten. Kommissionen spillede ud med de første retningslinjer i Siden er den hvert år kommet med omkring 20 retningslinjer inden for fire områder. I 1997 blev det aftalt, at jobpolitikken skulle tages op fem år senere. Det danske EU-formandskab arbejdede med revisionen i efteråret og lagde her vægt på at få forenklet politikken og netop gøre den mere målrettet. Det græske formandskab, der tog over fra nytår, fortsatte arbejdet sammen med Kommissionen. Det nye udspil skal op på EU-topmødet om to uger. Der er klare danske fodaftryk. Der er sket en forenkling. Der er nu kun tre overordnede målsætninger nemlig fuld beskæftigelse, kvalitet og produktivitet i arbejdet og øget social samhørighed i et rummeligt arbejdsmarked. Sort arbejde i fokus Kommissionen sætter nu fokus på blot 11 områder, der følger op på de tre overordnede mål. Det er områder som en aktiv og forebyggende indsats over for ledige og udstødte, at det kan betale sig at arbejde, at fremme en aktiv aldring og kamp mod sort arbejde. Under debatten var der bred støtte til politikken. Minister efter minister pegede på problemer med sort arbejde. Den italienske arbejdsminister Roberto Maroni påpegede, at det kommende italienske EUformandskab sætter sort arbejde op som et af hovedtemaerne til efteråret. EU-kommissær Anna Diamantopoulou sagde, at Kommissionen tøvede med at gøre det sorte arbejde til et prioriteret område. Men sort arbejde ødelægger forsøgene på at nå målene for beskæftigelsespolitikken. Sort arbejde er et problem både i de nuværende og de kommende EU-lande, og det bliver et stort problem, når de nye lande kommer med. Derfor satte Kommissionen det sorte arbejde på listen.

2 Men sort arbejde er netop et af de områder, som Claus Hjort Frederiksen ikke mener, EU-landene løser gennem de fælles retningslinjer for jobpolitikken. - Vi bør koncentrere os om de klare mål som at få beskæftigelsen op på 70 procent. Gøre det maksimale for at nå de nuværende, klare målsætninger, siger Claus Hjort Frederiksen til EU-Orientering. Afviser tal for fattigdom De klare mål har EU vedtaget på topmøder i Lissabon for tre år siden, i Stockholm for to år siden og i Barcelona for et år siden. Ud over at øge beskæftigelsen til 70 procent er der også sat tal på, hvor meget kvindebeskæftigelsen skal op på, hvor meget edb skal udbredes i skolerne og også, at fattigdommen skal halveres inden år Anna Diamantopoulou finder, at fattigdom er et stort problem. Kommissionen er kommet med beregninger, der viser, at især ældre har det dårligt. Det gælder også i Danmark. Men det afviste socialminister Henriette Kjær på rådsmødet torsdag. Hun mente til gengæld, at det var Kommissionens beregningsmetode, der var problemet. - Rapporten giver simpelt hen et forkert billede. Der er en række gratisydelser, som ikke er talt med. Ældre får hjemmehjælp, hjælp til at købe ind og det er ikke med. Derfor må vi tænke os meget grundigt om, hvorvidt vi skal arbejde anderledes med det her problem, sagde Henriette Kjær. Rapporten om ændring af beskæftigelsespolitikken ventes at få tilslutning på topmødet om to uger. Kommissionen spiller derefter ud med nye retningslinjer i april. De skal så til debat igen og kommer så op igen på topmødet i juni. Stillingskrig om vikararbejde EU-landenes arbejds- og beskæftigelsesministre aflyste åben debat om forslag til regler for vikararbejde uenigheder skulle ikke frem i åbent lys Reppas efter frokosten. Det græske EU-formandskab opgav torsdag at lægge pres på EU-landenes be- Forslaget til et direktiv skal sikre, at vikararbejdere stilles lige med fastansatte, skæftigelses- og arbejdsministre. Formandskabet lagde op til en debat i fuld så virkararbejde ikke bruges til at trykke løn og arbejdsforhold. Tre punkter skiller åbenhed for at stille ministrenes uenighed imidlertid fortsat landene. til fuld skue og dermed lægge pres på De er uenige om en karensperiode, så dem. Men formandskabet aflyste debatten reglerne først gælder, når vikaren arbejder efter ministrenes frokost, der blev en time længere tid i et firma. Striden gælder også, om vikararbejde kan bruges til f.eks. at længere end aftalt. - Vi har diskuteret vikararbejde under sluse ledige ind på arbejdsmarked. Og frokosten. Vort mål er nået. Vi kender nu endelig om lande kan forbyde vikararbejde eller sætte klare regler mod den type alle holdningerne, og der er en politisk vilje til at nå et forlig inden sommer, sagde den græske rådsformand arbejde. Dimitros

3 Forslaget taler i dag om en karensperiode på seks uger. Storbritannien ønsker en grænse på 12 måneder. Frankrig og Belgien er i den anden grøft med et krav på om nul dage. Tyskland ønsker at bruge vikararbejde som et led i arbejdsmarkedspolitikken, så de ledige kan sluses ind ad den vej også som led i uddannelser. Danmark har fra starten hørt til dem, der ikke mente, problemer med vikararbejde skulle løses med EU-regler. Kun få vikarer arbejder på tværs af grænser, og derfor er det op til de enkelte lande selv at fastsætte regler. Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen siger imidlertid, at regeringen ikke har noget imod regler, bare de ikke rører den danske frihed til at indgå aftaler på arbejdsmarkedet - Vi er ikke imod. Det skal bare være sådan, at aftalerne respekteres, og at det er overenskomster med vikarbureauet, der gælder, siger Claus Hjort Frederiksen. Forslaget til regler for vikararbejde skal også gennem Europa-Parlamentet. Parlamentets ordfører, Ieke van den Burg, var til rådets møde for at overvære den åbne debat, der blev aflyst. Hun var stadig ikke optimist. Hun ønsker strammere regler, end rådet lægger op til, og ser helst ingen karensperiode, selv om parlamentet er indstillet på et rimeligt kompromis. Også i det danske byggekartel er man imod en karensperiode. I byggebranchen griber vikararbejde om sig. Det bruges især i forbindelse med sygdom og under særlige spidsbelastninger. Derfor får et direktiv med en karensperiode på seks uger ingen betydning, hedder det. Samtidig peger kartellet på problemer, når østlandene er fuldt med i EU. Tager firmaer i Østeuropa opgaver i landene i vest og medtager vikarer på lave overenskomster med vikarbureauet, så bliver konkurrencen ulige. Arbejdsmarkedets parter får årlige sociale topmøder, hvor parterne mødes med beskæftigelsesministre, Kommissionen og regeringschefer fra de tre lande, der udgør den såkaldte trojka i EU. På rådsmødet torsdag blev arbejds- og beskæftigelsesministrene endeligt enige om at rydde de sidste formelle, juridiske problemer ad vejen, og Italien opgav sin modstand mod de sociale møder. Parter får sociale topmøder Det første formelle sociale topmøde holdes dagen inden Det europæiske Råd mødes om to uger. Parterne får dermed mulighed for at komme med deres input til topmødet. Under debatten om beskæftigelse torsdag sagde en række ministre, at de forventede sig noget af parterne, der har indgået en aftale om, hvad de ser som de store opgaver de kommende tre år og peger på, hvor de eventuelt selv kan gå i gang med at forhandle aftaler. EU-kommissær Anna Diamantopoulou sagde efter rådsmødet, at det var vigtigt, at de to sider nu formelt var

4 sider nu formelt var bragt sammen Uden støtte fra lønmodtagerne og e r- hvervslivet var det svært at nå de mål, EU satte sig om både at skabe job, social samhørighed og gøre Europa til den mest konkurrencedygtige region i verden og førende inden for den ny teknologi. Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen finder det også væsentligt, at der nu er et forum. - Det er vigtigt at få arbejdsmarkedets parter inddraget i processerne, siger Claus Hjort Frederiksen. På rådsmødet fik Kommissionen frie hænder til at gå videre med en ide om en ekspertgruppe, der skal se på problemer på arbejdsmarkedet. Ideen kommer fra et fælles udspil fra Tony Blair i Storbritannien, Tysklands kansler Gerhard Schröder og Frankrigs præsident Chirac. Det europæiske Råd tager forslaget op om 14 dage. Kommissær Anna Diamantopoulou siger, hun er klar med en deltagerliste meget hurtigt. På rådsmødet var ministrene imidlertid uenige om, hvem der skal med i gruppen. Nogle ministre vil have en lille gruppe med de bedste arbejdsmarkedseksperter i Europa. Andre en bredere gruppe, som også tæller arbejdsmarkedets parter. Klar advarsel mod britisk model Luxembourgs beskæftigelsesminister Francois Biltgen advarede i et usædvanligt skarpt indlæg sine kolleger i EU mod at slå ind på en vej for nye job, hvor regler på arbejdsmarkedet droppes. Med klart hint til den britisk-amerikanske model sagde Francois Biltgen, at love ikke skulle afskaffes. - Vi skal ikke kopiere en anden model, der også har sine problemer. Vi skal bevare vor egen europæiske måde at løse problemer på, sagde ministeren. Blair og Aznar for EU-præsident Både den britiske og spanske premierminister støtter Frankrig og Tyskland i, at EU får en fast formand for Det europæiske Råd Storbritanniens Tony Blair og den spanske premierminister José Maria Aznar er ikke kun enige i den fulde støtte til USA s politik over for Irak. De er også enige om hovedlinjerne i Europa-politikken. Begge landes premierministre støtter, at EU får en fast formand for Det europæiske Råd, og dermed lægger de sig op af Frankrig og Tyskland, der allerede stillede det forslag i midten af januar. Blair-Aznar-udspillet kom i sidste uge. De to regeringsledere lagde i et fælles papir om Europas Fremtid op til, at EU får en fuldtids formand for Det europæiske Råd, der er stats- og regeringsledernes forum for EU-topmøderne. I dag skifter formandskaberne for EU hvert halve år. Men Blair og Aznar vil have formanden valgt for en længere periode. Formanden skal forberede topmøderne, stå for dem og bagefter følge op på det, stats- og regeringslederne beslutter. Information til Europa-Parlamentet er en anden opgave for formanden, der også

5 skal ud i verden og sælge budskaberne fra EU. Kamp om udenrigspolitikken Det spansk-britiske oplæg gør dog ikke formanden til EU s udenrigsminister. Der skal fortsat være en generalsekretær eller høj repræsentant for Rådet, der leder udenrigsministrenes møder i EU og også deltager i EU-kommissionens møder om udenrigspolitiske emner. Ikke kun formanden for Det europæiske Råd får en længere tid i magtens centrum. Også selve formandskaberne bliver udvidet, så de rækker over to år. Og de består ikke længere blot af et land. I et EU med lande hedder det kollektive formandskaber med fire lande. Der bliver dog flyvende udskiftninger, så de fire lande hver er med i to halvårlige formandsperioder. Kommissionen bevarer sin formand, som Det europæiske Råd vælger og Europa- Parlamentet godkender Netop den post har hidtil splittet debatten om Europas fremtid. Kommissionen finder, det bliver noget rod med både en formand for Kommissionen og for Det europæiske Råd. Men også det fransk-tyske udspil talte to formænd, men Europa-Parlamentet valgte Magten kommer hverken fra Gud eller Prodi formanden for Kommissionen. Europæisk kongres De nationale parlamenter er aktive i debatten om Europas fremtid. Parlamenterne har et særligt udvalg, der samarbejder, og det har båret frugt. De danske folketingsmedlemmer kan glæde sig over, at den særlige danske ordning med et Europaudvalg bliver vel modtaget i EU. Ordningen siger, at en minister får et mandat i udvalget til den politik, ministeren fører frem på rådsmøderne i EU. Det britisk-spanske forslag søger at få de nationale parlamenter inddraget i EUpolitikken og fremhæver, at de nationale politikere skal have bedre kontrol med, hvad deres ministre går med til på EUmøderne. Desuden lægger forslaget op til, at nationale parlamentarikere og Europaparlamentarikere mødes hvert år på en særlig Europæisk Kongres, hvor de både diskuterer Kommissionens arbejdsprogrammer og Det europæiske Råds beslutninger. Konventet, der kommer med oplæg til en forfatningstraktat for EU, tager i den kommende tid fat på ændringerne af EU s institutioner. Hvor ligger magten i EU efter en kommende forfatningstraktat? Spørgsmålet var til debat, da EU-Konventet om Europas fremtid holdt et ekstra møde i Bruxelles onsdag. Konventets viceformand Amato, der er tidligere italiensk premierminister, erkendte efter mødet, at der var delte meningen. Men han slog samtidig fast, at det er stater, der bestemmer i EU. - Magten kommer hverken fra Gud eller Prodi (EU-Kommissionens formand). Den kommer fra medlemsstaterne, sagde Amato. Det britiske regerings repræsentant, tidligere Europa-minister Peter Hain, stod under mødet på samme synspunkt. Og han fandt, at dermed så skulle nationale love også stå over love fra EU.

6 Men så langt ville Amato ikke gå. -Hvis stater overdrager kompetence til EU, så er det kun naturligt, at regler, der kommer ud af det, træder forud for staternes egne love, sagde Amato. Konventet er løbet ind i problemer med en lang række tilsvarende mere principielle spørgsmål under debatten og de udspil til en forfatningstraktet, Konventets præsidium hidtil er spillet ud med. Amato sagde på et pressemøde efter Konventets debat, at ingen paragraf endnu er skrevet færdig. Magten følger pengene Aktionærerne og ikke ansatte bestemmer, om virksomheder købes op, mener EU-kommissær Frits Bolkestein før afgørende slag om regler for overtagelser af virksomheder. Reglerne berører også stemmeret på aktier Skal ledere og ansatte blot se på, at deres virksomhed købes op af kapitalstærke kræfter, omlægges og i værste fald slagtes? Eller har ledelsen selv eller sammen med de ansatte mulighed for at hindre, at deres virksomhed bliver udsat for en fjendtlig overtagelse? Den hollandske EU-kommissær Frits Bolkestein er vildt uenig med den hollandske socialist i Europa-Parlamentet Ieke van den Burg, der skriver betænkning i parlamentet om regler for opkøb af virksomheder. EU-parlamentarikeren mener, at de ansatte og ledelsen må kunne gøre noget, hvis de ser, at deres virksomhed er truet af opkøb. Men det synspunkt forstår Bolkestein ikke. For det er hverken de ansattes eller ledelsens virksomhed. - Det er ejerne og ikke direktørerne, der bestemmer. Det er aktionærernes virksomhed, sagde Frits Bolkestein efter et møde for EU-landenes erhvervs- og industriministre mandag i Bruxelles, hvor et forslag til et direktiv om særlige overtagelsestilbud var til debat. Forslaget har været diskuteret i 13 år i forskellige udgaver. Det skulle sikre, at det blev lettere for virksomheder at slutte sig sammen gennem opkøb. Men forslaget skulle også sikre, at opkøbere ikke kun købte lige det antal aktier, der var nok til at sidde på magten. De små aktionærers interesser skulle også sikres. Europa-Parlamentet så imidlertid også på de ansattes interesser. Et stort flertal ønskede, at opkøberne skulle angive, hvad deres planer var med virksomheden og også, om det fik følger for job og arbejdsforhold. De ansatte skulle informeres og høres. Og så skulle virksomheden have ret til at forsvare sig mod opkøb, uden aktionærerne fik det afgørende ord. Virksomheders forsvar For to år siden blev ministrene og EUparlamentarikerne enige om et kompromis i et særligt forligsudvalg. Forliget faldt imidlertid i det samlede Europa- Parlament, da 273 stemte for forliget og også 273 imod. Parlamentarikerne mente, at forliget tjente aktionærernes interesser og ikke i tilstrækkelig grad de ansattes. Siden er Kommissionen kommet med et nyt forslag, der er meget lig det forlig, der faldt. Men forslaget lægger i højere grad vægt på, at de ansatte får oplysninger og muligheder for at udtale sig,

7 Men det er stadig aktionærerne, der afgør, om virksomheden forsvarer sig mod opkøb for eksempel ved at udstede endnu flere aktier. Europa-Parlamentet lægger op til, at de enkelte lande selv afgør, om virksomhedens ledelse og ansatte for eksempel har det sidste ord i særlige virksomhedsråd, som det er tilfældet i større, tyske virksomheder. Den ordning kæmper de tyske politikere og fagbevægelse for at bevare. Men tyskerne vil samtidig af med ordninger, som gør det svært at købe virksomheder op. Det er for eksempel ordninger, hvor nogle aktier giver flere stemmer end andre, eller der overhovedet ikke er stemmeret på særlige aktier som B-aktier. Kommissionen vil af med ordningerne, så nogle få aktionærer ikke blokerer for et opkøb, fordi deres aktier tæller mere. Tyskland, Holland og Storbritannien vil af med alle ordninger, mens de skandinaviske lande ønsker at bevare ordninger med B-aktier, som er almindelige også i Danmark. Juridiske eksperter har skrevet en rapport til Europa-Parlamentet om problemet. Professorerne anbefaler, at A- og B-aktier bliver omfattet af nye regler, så B-aktier ikke er værdiløse i afstemninger. Kommissær Frits Bolkestein sagde tirsdag i Bruxelles, at han var indstillet på et kompromis, når ministrene, parlamentet og Kommissionen i den kommende tid forsøger at indgå en aftale. Tysk fagbevægelse advarer mod USA i sager om aktieopkøb Svært at overtage amerikanske firmaer, så pas på med at gøre det let i Europa alene, advarer det tyske LO, DGB Papiret påpeger, at amerikanske firmaer Svenske SAAB-fabrikker blev købt af har en række muligheder for at undgå at General Motors. Volvo røg til Ford. De komme på fremmede hænder. Reglerne tyske VW-fabrikker kan gå samme vej, for forsvarsmekanismer er forskellige i de hvis EU bare åbner for frie opkøb, uden enkelte stater, men fæller er, at direktionerne har langt friere hænder end de euro- den øvrige verden og ikke mindst USA følger med, frygter den tyske fagbevægelsepæiske får efter EU s udspil. DGB ønsker, at EU ikke griber ind i nationale ordninger, hvor ledelsen på virk- I et papir fra DGB om et EU-forslag til regler for aktieopkøb hedder det, at der somheden har mulighed for at forsvare også må indgås fælles spilleregler med firmaet mod opkøb af aktier i et omfang, USA. så virksomheden kommer på nye hænder. - Europæiske firmaer må ikke sættes i en Ellers bliver det for let at overtage europæiske firmaer, mener den tyske fagbe- sådan ugunstig situation, at de amerikanske firmaer har let ved at overtage europæiske, men at det modsatte er så godt vægelse. Europa-Parlamentet arbejder også på forslag, der giver de enkelte lande ret til at som umuligt, hedder det i papiret fra DGB. have egne regler.

8 Den hollandske socialist Ieke van den Burg, der skriver betænkning for parlamentet, påpeger, at nærhedsprincippet her bør gælde. Den europæiske fagbevægelse, EFS, deler synspunktet. Kommissionen opgiver jagt på VW Sikre biler er godt, men bilfabrikker må ikke føle sig for sikre, mener EUkommissær, men fik ikke støtte til angreb på VW-fabrikkernes ejere VW-fabrikkerne er højspændt. Frits Bolkestein var i Tyskland i midten af februar Lever de tyske VW-fabrikker trygt og godt i Wolfsburg uden frygt for at blive for at diskutere problemet med kansler overtaget? EU-kommissær Frits Bolkestein mener ja. Men han fik ikke støtte fra Gerhard Schröder. Diskussionen løber langt ind i sagen om direktivet om overtagelsestilbud, hvor Tyskland nu kæmper nok af sine kolleger i Kommissionen, da han onsdag forsøgte at få flertal til at forfølge VW s ejerforhold. mod alle former for særlige aktierettigheder. Sagen drejer sig om hele VWfabrikkernes historie gennem næsten 40 Det stemmer ikke overens med, at Tyskland selv forsvarer en koncern som VW, år. Fabrikken betyder næsten alt for området nær Wolfsburg, og delstaten Nieder- lyder det fra den anden side af bordet. I Kommissionen var ud over de to tyske saxen kan eje op til 20 procent af aktierne kommissærer og formanden Romano Prodi og flere andre kommissærer imod at i bilkoncernen. Det er nok til at sikre, at virksomheden tage det første retlige skridt mod Tyskland. Men Kommissionen tager sagen op ikke bliver overtaget af andre koncerner, mener Bolkestein, der forsvarer, at kapital igen om to uger, hedder det i Bruxelles. kan bevæge sig frit. Konflikten mellem Kommissionen og Firmaopkøb er mere strategi end god økonomi De opkøb og fusioner, en række virksomheder i USA og Europa har oplevet siden midten af 90 erne, har langt fra alle været en succes. Betydelige underskud i to- og treciftede milliardbeløb, som i dag opleves i tele- og underholdningsindustrien, er ikke enestående nederlag. Og de skyldes ikke kun økonomiske fiaskoer. Reelt ligger der mere strategi for virksomhedernes videre liv end sund økonomi bag beslutningerne om sammenlægninger, fremgår det af en række analyser. Professor Hans Schenk fra Tilburg University i Holland siger på baggrund af flere analyser, at det overraskende er, at der hverken er kommet større overskud eller bedre produktivitet ud af sam-

9 menlægningerne. Forskningen og udviklingen går ned i de fleste industrier undtagen i den kemiske, og for de små fornyende virksomheder har sammenlægninger oftest haft en dramatisk, negativ effekt, som det tager tid at overvinde. Hans Schenk afviser dem, der finder, at fiaskoerne blot skyldes nogle få, overmodige ledere, og at nogle blot forsøger at øge aktiernes værdi og spekulerer i det. En af teorierne er derimod, at sammenslutningerne sker for at skabe nogle giganter, der lever mageligt uden al for irriterende konkurrence. Den strategiske magelighed er økonomisk skadelig, mener Hans Schenk, der er en flittigt citeret forsker, når Europa- Parlamentets beskæftigelsesudvalg diskuterer et direktivet om overtagelsestilbud eller regler for virksomhedssammenslutninger. Men sammenlægningerne koster også hoveder. 32 procent af de administrerende direktører og økonomidirektører, der har foretaget sammenlægninger, er ifølge en undersøgelse af KPMG Consulting mistet deres job. Den undersøgelse viser, at aktionærer rent faktisk også taber på sammenlægningerne. Det var tilfældet i flertallet af de 500 største sammenlægninger over landegrænser. De sammenlægninger, der fandt sted mellem 1996 og 1998, har stadig problemer med at få alt på plads i det nye firma, lyder en af konklusionerne. Fra midten af halvfemserne er der årligt lagt virksomheder sammen for over milliarder kroner i USA og Vesteuropa. EU-Orientering udgives af LO-Kontoret i Bruxelles. Adresse: LO-DK-office, Bld. du Roi Albert II, 5/24 B-1210 Bruxelles. tel fax: Redaktion: Peder Munch

Ministrene lagde vægt på, at nye sygdomme som muskelskader, stress og også problemer med alkohol, narkotika og medicin skal have mere opmærksomhed.

Ministrene lagde vægt på, at nye sygdomme som muskelskader, stress og også problemer med alkohol, narkotika og medicin skal have mere opmærksomhed. (82ULHQWHULQJ )UD/2.RQWRUHW±%UX[HOOHV 1U±MXQL 'DQPDUNNU YHU WRWDOWVWRSIRUDVEHVW (8ODQGHQHVDUEHMGVPLQLVWUHVWUDPPHUUHJOHUIRUDUEHMGH PHGDVEHVWPHQUHJHULQJHQNU YHURJVnHWWRWDOWVWRS IRUSURGXNWLRQDIVDOJDIDVEHVWKROGLJHPDWHULDOHU

Læs mere

EU-Orientering. samme tid. Dermed var retten til høring væk. /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV

EU-Orientering. samme tid. Dermed var retten til høring væk. /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV EU-Orientering /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV QU±GHFHPEHU 6RFLDOLVWHUXGIRUGUHU(8IRUOLJ )RUOLJRPUHJOHUIRUYLUNVRPKHGVRSN EEOLYHUXGIRUGUHWDI(83DUODPHQWHWV VRFLDOLVWHUGHUNU YHUO QPRGWDJHUQHVUHWWLOLQIRUPDWLRQRJK ULQJQnU

Læs mere

EU-Orientering. EU-lande imod EU s linje for flere job. Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 1-22.1.2002

EU-Orientering. EU-lande imod EU s linje for flere job. Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 1-22.1.2002 EU-Orientering Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 1-22.1.2002 EU-lande imod EU s linje for flere job Retningslinjerne for jobpolitikken er for detaljerede og omfangsrige, lyder kritikken fra arbejdsministre.

Læs mere

liberalisering. Hensyn til aktionærerne går forud for alt andet, siger John Monks.

liberalisering. Hensyn til aktionærerne går forud for alt andet, siger John Monks. (82ULHQWHULQJ /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV QUPDM ()6VNLIWHUOHGHU (IWHUnUVRPJHQHUDOVHNUHW UIRUGHQ(XURS LVNH)DJOLJH 6DPPHQVOXWQLQJ()6VLJHUGHQnULJHLWDOLHQHU(PLOLR*DEDJOLRVWRS RJRYHUODGHUURUHWWLOWRSPDQGHQLGHQEULWLVNHIDJEHY

Læs mere

EU-Orientering. Social dialog i EU i ruiner

EU-Orientering. Social dialog i EU i ruiner EU-Orientering LO-Kontoret i Bruxelles nr.6 2. september 2004 ------------------------------------------------------------------------------ Social dialog i EU i ruiner Europa-Parlamentets beskæftigelsesudvalg

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Lærerne er de første - hvem er de næste

Lærerne er de første - hvem er de næste Lærerne er de første - hvem er de næste Dennis Kristensen, formand for FOA Christiansborgs Slotsplads, 11. april 2013 Med så mange lærere og undervisere samlet på ét sted, er det ikke helt nemt at tilstå

Læs mere

Radikale tanker om Europa

Radikale tanker om Europa Radikale tanker om Europa i pausen EFTER ET HALVT ÅRHUNDREDE med fredsprojektet skal Europa seriøst overveje, hvad dets projekt egentlig er. EU s fredsprojekt lever stadig i bedste velgående - bedst illustreret

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Roaming Resumé Kommissionen har fremsat et forslag til forordning

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på.

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på. FFI kongres den 5.-10. december 2004 i Miyazaki, Japan,QGO JDI/2IRUPDQG+DQV-HQVHQWLOWHPDµ(QYHUGHQDWIRUDQGUHµ Jeg vil gerne begynde med at kvittere for en god rapport, som skarpt og præcist analyserer de

Læs mere

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning MLC seminar 20. juni 2013 Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning Hvordan bliver MLC gennemført i EUretten? Hvor langt er arbejdet? Hvilke betydninger får EU-reglerne?

Læs mere

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: 1.000 Design og grafisk

Læs mere

HUMBUG & SØN Kritik: Nye EU-regler lægger op til fup og svindel Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Tirsdag den 26. maj 2015, 05:00

HUMBUG & SØN Kritik: Nye EU-regler lægger op til fup og svindel Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Tirsdag den 26. maj 2015, 05:00 HUMBUG & SØN Kritik: Nye EU-regler lægger op til fup og svindel Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Tirsdag den 26. maj 2015, 05:00 Del: EU-Kommissionen vil gøre det lettere at stifte selskaber overalt i

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 EU s bankunion Sammenfatning

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument Mødedokument RETTELSE DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES MED DE ÆNDRINGER, SOM FORMANDEN VIL FORESLÅ VED BEGYNDELSEN AF MØDET ONSDAG DEN 31. MAJ 2006 30/05/06 PE DA DA Forklaring af procedurerne

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 3. juli 2013 Hollandsk nærhedsundersøgelse Sammenfatning Den hollandske regering

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. september 2013

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Forslag til undervisningsforløb på baggrund af tesen: EU medfører, at det nationale demokrati svækkes.

Forslag til undervisningsforløb på baggrund af tesen: EU medfører, at det nationale demokrati svækkes. Forslag til undervisningsforløb på baggrund af tesen: EU medfører, at det nationale demokrati svækkes. INTRODUKTION: Kære underviser. I foråret 2007 rejste to delegationer af højskoleskoleelever ud i Europa

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken:

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Kære venner, Jeg vil gerne takke jer alle sammen, fordi I er kommet her i dag. Tak fordi I vil være med til at fejre fællesskabet. Vi vil kæmpe mod intolerance og

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Formand for Europa Kommissionen

Formand for Europa Kommissionen Formand for Europa Kommissionen Europa-Parlamentet Hr. formand, Ærede medlemmer, Det er en glæde at komme her igen for at tale til Dem i en uge, der er fyldt med begivenheder og løfter for vor Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 13. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 13. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget Info-note - I 16 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 13. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Europa-Parlamentets

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

H ver eneste dag informeres vi om

H ver eneste dag informeres vi om 130 Danmark - et sted i verden H ver eneste dag informeres vi om begivenheder, der foregår uden for Danmarks grænser. Når vi tænder for tv eller radio eller åbner en avis, bombarderes vi med nyheder fra

Læs mere

EUROBAROMETER OPFATTELSER AF EUROPA-PARLAMENTET I DANMARK INTERREGIONAL ANALYSE

EUROBAROMETER OPFATTELSER AF EUROPA-PARLAMENTET I DANMARK INTERREGIONAL ANALYSE NATIONALE REGIONER 1 METODOLOGISK BILAG: REGIONAL ANALYSE AF EUROBAROMETERRESULTATERNE Den følgende regionale analyse er baseret på Europa-Parlamentets Eurobarometer-undersøgelser. Eurobarometer-undersøgelser

Læs mere

Euraffex Insight analyse:

Euraffex Insight analyse: Euraffex Insight analyse: Hvem har vundet i udvalgs-lotteriet? Det nyvalgte Europa-Parlament har nu mødtes i Strasbourg for første gang efter valget, for at konstituere sig. Udvalgsposterne blev fordelt

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads Eksempel på brug af Molins model Forårets 2011 blev et af de mest hektiske og dramatiske i dansk politik i adskillige år. Regeringens havde indkaldt til vigtige forhandlinger om den kriseramte danske økonomi

Læs mere

Styrtdyk i priserne på mobilopkald, sms og datatjenester i udlandet fra 1. juli

Styrtdyk i priserne på mobilopkald, sms og datatjenester i udlandet fra 1. juli IP/09/620 Strasbourg, den 22. april 2009 Styrtdyk i priserne på mobilopkald, sms og datatjenester i udlandet fra 1. juli En tekstbesked (sms), der sendes fra udlandet i EU, vil fra 1. juli højst koste

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Dansk Journalistforbund Faglig afdeling Februar 2015 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Det kan de slet ikke tåle at høre : Torben Lund om Europaparlamentet og EU s fremtid

Det kan de slet ikke tåle at høre : Torben Lund om Europaparlamentet og EU s fremtid Det kan de slet ikke tåle at høre : Torben Lund om Europaparlamentet og EU s fremtid I 1999 blev Torben Lund valgt ind i Europaparlamentet som Socialdemokratiets spidskandidat men i september offentliggjorde

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18.

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18. Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 290 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt 8. februar 2015 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 13. juli 2010 1. Den europæiske finansielle tilsynspakke a) (evt.)

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg. i koncernen Scandic Hotels Holding AB

Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg. i koncernen Scandic Hotels Holding AB Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg i koncernen Scandic Hotels Holding AB Mellem Scandic Hotels Holding AB og det europæiske udvalg for ansatte i hotel-, catering- samt nærings- og nydelsesmiddelindustrien

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012 Juni 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s

Læs mere

ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD

ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD BRIEF ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD Kontakt: Direktør, Bjarke Møller Analytiker, Eva Maria Gram +45 51 56 19 15 + 45 2614 36 38 bjm@thinkeuropa.dk emg@thinkeuropa.dk RESUME I august 2015 træder

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 6.12.2012 2012/2262(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om anvendelse af direktiv 2004/25/EF om overtagelsestilbud 2012/2262 (INI)) Retsudvalget Ordfører: Klaus-Heiner

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid. v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert. 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd.

1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid. v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert. 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd. 1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd. 1. maj er en hyldest til fremtiden. Det er den dag,

Læs mere

committed to sustainable development Vinyl 2010 respect for the environment social progress economic development

committed to sustainable development Vinyl 2010 respect for the environment social progress economic development 2004 committed to sustainable development Vinyl 2010 Progress report 2004 respect for the environment social progress economic development Sammenfatning Sidste år kunne man igen konstatere markante fremskridt

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet 10. februar 2014 Samlenotat for Rådsmødet (uddannelse) den 24. februar 2014 Uddannelse Punkt 1: Effektiv

Læs mere

Kl. 9.30 11.30 Central Denmark EU Office (CDEU). Avenue de Tervueren 35, B-1040 Bruxelles

Kl. 9.30 11.30 Central Denmark EU Office (CDEU). Avenue de Tervueren 35, B-1040 Bruxelles Notat Dato: Juni 2015 Reference: Inger Nehm Tlf: 8959 1008 E-mail: inbn@norddjurs.dk Journalnr.: 54051/15 Økonomiudvalgets studietur til Bruxelles 5. 7. maj 2015 Referat ONSDAG 6. MAJ 2015 Kl. 9.30 11.30

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Flest SDO-baserede realkreditlån

Flest SDO-baserede realkreditlån NR. 7 SEPTEMBER 2010 Flest SDO-baserede realkreditlån Tre år efter SDO-loven trådte i kraft, er der nu flere SDO-baserede realkreditlån til danske boligejere end lån baseret på traditionelle realkreditobligationer,

Læs mere

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv V/ afdelingsleder Susanne Clausen, Dansk Kvæg Indhold! Trends og tendenser i kvægbruget indtil nu! Strukturudviklingen frem mod 2015! Reformens konsekvenser

Læs mere

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. og Transportkommissær Barrot til første spadestik til den sikre rasteplads i Valenciennes. I baggrunden: Europæiske transportarbejdere. Min

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt NOTAT Dato: INM 319 Grund- og nærhedsnotat notat vedrørende forslag om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på

Læs mere

Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014

Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014 Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014 Sted: Christiansborg, København Dato: Lørdag d. 1. marts søndag d. 2. marts 2014 Temaer: I 2014 er der to hovedtemaer: Klima og Miljø i en økonomisk krisetid Unges

Læs mere

Frankiske Rige 700-800. Frankrig, Tyskland og Norditalien. Kejser som leder Støttes af katolske kirke

Frankiske Rige 700-800. Frankrig, Tyskland og Norditalien. Kejser som leder Støttes af katolske kirke Kalmar-unionen 1397-1523 Nordiske lande samlet under én hersker Margrete, der ønsker en stærk centralmagt: fælles konge, fælles udenrigspolitik og holde fred. Jugoslavien 1918-1995 Sovjetunionen 1917-1991

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Ligestillingsgruppen Oktober 2000 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme værdi for arbejdsgiveren.

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

Referat af møde i Frivilligudvalget

Referat af møde i Frivilligudvalget Referat af møde i Frivilligudvalget Dato: 13. november 2013 Tid: 16.00 18.30 Sted: Borgergade 10, 1300 København K, mødelokale 5. sal Mødeleder: IF Referent: HMJ Deltagere: Frivilligudvalget Afbud: Dagsorden

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Beskæftigelsespolitik uden effekt

Beskæftigelsespolitik uden effekt REGERING PÅ VILDSPOR Beskæftigelsespolitik uden effekt VK-regeringens beskæftigelsespolitik bygger på den grundopfattelse, at der er arbejde nok, men at udbuddet af arbejdskraft enten ikke er godt nok

Læs mere

1948: For at sikre den rette anvendelse af støtten, kræver USA oprettelse af OEEC (i dag kendt under navnet OECD - med hovedsæde i Paris).

1948: For at sikre den rette anvendelse af støtten, kræver USA oprettelse af OEEC (i dag kendt under navnet OECD - med hovedsæde i Paris). 1945: Anden Verdenskrig slutter. Den Kolde Krig starter. Europa og verden deles nu op i to, Øst - Vest. Sovjetunionen og USA bliver nye rivaliserende supermagter. Sovjet ønsker krigsskadeserstatninger

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12.

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Brug overenskomsten og skab produktivitet

Brug overenskomsten og skab produktivitet Brug overenskomsten og skab produktivitet Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Disposition for oplægget Produktivitet DI s nye taskforce 2 Produktivitet 3 Aftagende vækst i produktiviteten 4 Danmark tæt

Læs mere

Hvorfor undervise i EU?

Hvorfor undervise i EU? Hvorfor undervise i EU? Oplæg ved: Mads Dagnis Jensen og Julie Hassing Nielsen Konference: EU i undervisningen sådan! Onsdag den 5. oktober 2011 Aarhus Universitet, Institut for Statskundskab Indhold Præsentation

Læs mere

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0807 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 14. februar 2008 REAL j.nr. 722-0001 klm/aba/lt Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Læs mere

Etik i politik - et tre-kammersystem for Europa af Mogens Lilleør

Etik i politik - et tre-kammersystem for Europa af Mogens Lilleør Etik i politik - et tre-kammersystem for Europa af Mogens Lilleør Den 17. september 1992 satte Elisabeth Arnold fokus på det væsentlige og meget omtalte problem om den fremtidige udvikling af EF-samarbejdet,-

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Tvungen accept af EU-regler

Tvungen accept af EU-regler Tvungen accept af EU-regler 5 10 15 En udtalelse fra EU-kommissionen har fået Regeringen til at acceptere recepter fra andre EU-lande, men det møder modstand fra Danmarks Apotekerforening, der savner kontrolmuligheder

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

ARBEJDSMARKED LØNNEN - DEN TALER VI IKKE OM. EU-korrespondent Ole Vigant Ryborg. Et spil af Danmarks Radios

ARBEJDSMARKED LØNNEN - DEN TALER VI IKKE OM. EU-korrespondent Ole Vigant Ryborg. Et spil af Danmarks Radios Et spil af Danmarks Radios EU-korrespondent Ole Vigant Ryborg Indhold Indledning 3 Lærervejledning 4 - Rollekort 9-12 Spillevejledning 13 Materiale: - Historien 16 - Europa-Kommissionsens forslag 18 -

Læs mere

SELSKABSRET RETSGRUNDLAG MÅL

SELSKABSRET RETSGRUNDLAG MÅL SELSKABSRET Selv om der ikke findes en kodificeret europæisk selskabsret som sådan, er der gennem EU-lovgivning indført minimumsstandarder, der gælder for alle selskaber i hele Den Europæiske Union. To

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012 Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3205 - økofin Bilag 4 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler [INI] Koordineret med [INI] Sagsnr. Doknr. Dato Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Det Udenrigspolitiske Nævn EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 15. april 2015 Status på forhandlinger om en

Læs mere

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND F AGLIGT F ÆLLES F ORBUND Kampmannsgade 4 1790 København V Telefon 70 300 300 www.3f.dk Udgivet af Industrigruppen i 3F Januar 2006 Tekst: Irene

Læs mere

Officiel begyndelse af anlægsarbejdet på Nord Stream naturgasrørledningen

Officiel begyndelse af anlægsarbejdet på Nord Stream naturgasrørledningen PRESSEMEDDELELSE Officiel begyndelse af anlægsarbejdet på Nord Stream naturgasrørledningen Den russiske præsident Dmitry Medvedev, EU-kommissær for Energi Günther Oettinger samt toppolitikere og erhvervsledere

Læs mere