EU-Orientering LO-Kontoret i Bruxelles nr.2 7. marts 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU-Orientering LO-Kontoret i Bruxelles nr.2 7. marts 2003"

Transkript

1 EU-Orientering LO-Kontoret i Bruxelles nr.2 7. marts 2003 Regeringen angriber EU- Kommissionens job-oplæg Et alt for bredt oplæg til ny jobpolitik, mener beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen, og socialminister Henriette Kjær afviser den metode, Kommissionen bruger, når den påviser sociale problemer Den rette vej, men ikke præcist nok. For mange bi- og blindveje, der gør det svært at nå målene. Sådan kan den kritik gøres op, som beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen kom med, da beskæftigelsesministrene i EU torsdag diskuterede EU- Kommissionens oplæg til nye retningslinjer for beskæftigelsespolitikken. - Kommissionen er ikke tilstrækkeligt fokuseret på strategien. Der er stadig for mange områder, hvor Kommissionen vil sætte ind. 11 områder er for mange, sagde Claus Hjort Frederiksen under debatten. Kommissionen spillede ud med de første retningslinjer i Siden er den hvert år kommet med omkring 20 retningslinjer inden for fire områder. I 1997 blev det aftalt, at jobpolitikken skulle tages op fem år senere. Det danske EU-formandskab arbejdede med revisionen i efteråret og lagde her vægt på at få forenklet politikken og netop gøre den mere målrettet. Det græske formandskab, der tog over fra nytår, fortsatte arbejdet sammen med Kommissionen. Det nye udspil skal op på EU-topmødet om to uger. Der er klare danske fodaftryk. Der er sket en forenkling. Der er nu kun tre overordnede målsætninger nemlig fuld beskæftigelse, kvalitet og produktivitet i arbejdet og øget social samhørighed i et rummeligt arbejdsmarked. Sort arbejde i fokus Kommissionen sætter nu fokus på blot 11 områder, der følger op på de tre overordnede mål. Det er områder som en aktiv og forebyggende indsats over for ledige og udstødte, at det kan betale sig at arbejde, at fremme en aktiv aldring og kamp mod sort arbejde. Under debatten var der bred støtte til politikken. Minister efter minister pegede på problemer med sort arbejde. Den italienske arbejdsminister Roberto Maroni påpegede, at det kommende italienske EUformandskab sætter sort arbejde op som et af hovedtemaerne til efteråret. EU-kommissær Anna Diamantopoulou sagde, at Kommissionen tøvede med at gøre det sorte arbejde til et prioriteret område. Men sort arbejde ødelægger forsøgene på at nå målene for beskæftigelsespolitikken. Sort arbejde er et problem både i de nuværende og de kommende EU-lande, og det bliver et stort problem, når de nye lande kommer med. Derfor satte Kommissionen det sorte arbejde på listen.

2 Men sort arbejde er netop et af de områder, som Claus Hjort Frederiksen ikke mener, EU-landene løser gennem de fælles retningslinjer for jobpolitikken. - Vi bør koncentrere os om de klare mål som at få beskæftigelsen op på 70 procent. Gøre det maksimale for at nå de nuværende, klare målsætninger, siger Claus Hjort Frederiksen til EU-Orientering. Afviser tal for fattigdom De klare mål har EU vedtaget på topmøder i Lissabon for tre år siden, i Stockholm for to år siden og i Barcelona for et år siden. Ud over at øge beskæftigelsen til 70 procent er der også sat tal på, hvor meget kvindebeskæftigelsen skal op på, hvor meget edb skal udbredes i skolerne og også, at fattigdommen skal halveres inden år Anna Diamantopoulou finder, at fattigdom er et stort problem. Kommissionen er kommet med beregninger, der viser, at især ældre har det dårligt. Det gælder også i Danmark. Men det afviste socialminister Henriette Kjær på rådsmødet torsdag. Hun mente til gengæld, at det var Kommissionens beregningsmetode, der var problemet. - Rapporten giver simpelt hen et forkert billede. Der er en række gratisydelser, som ikke er talt med. Ældre får hjemmehjælp, hjælp til at købe ind og det er ikke med. Derfor må vi tænke os meget grundigt om, hvorvidt vi skal arbejde anderledes med det her problem, sagde Henriette Kjær. Rapporten om ændring af beskæftigelsespolitikken ventes at få tilslutning på topmødet om to uger. Kommissionen spiller derefter ud med nye retningslinjer i april. De skal så til debat igen og kommer så op igen på topmødet i juni. Stillingskrig om vikararbejde EU-landenes arbejds- og beskæftigelsesministre aflyste åben debat om forslag til regler for vikararbejde uenigheder skulle ikke frem i åbent lys Reppas efter frokosten. Det græske EU-formandskab opgav torsdag at lægge pres på EU-landenes be- Forslaget til et direktiv skal sikre, at vikararbejdere stilles lige med fastansatte, skæftigelses- og arbejdsministre. Formandskabet lagde op til en debat i fuld så virkararbejde ikke bruges til at trykke løn og arbejdsforhold. Tre punkter skiller åbenhed for at stille ministrenes uenighed imidlertid fortsat landene. til fuld skue og dermed lægge pres på De er uenige om en karensperiode, så dem. Men formandskabet aflyste debatten reglerne først gælder, når vikaren arbejder efter ministrenes frokost, der blev en time længere tid i et firma. Striden gælder også, om vikararbejde kan bruges til f.eks. at længere end aftalt. - Vi har diskuteret vikararbejde under sluse ledige ind på arbejdsmarked. Og frokosten. Vort mål er nået. Vi kender nu endelig om lande kan forbyde vikararbejde eller sætte klare regler mod den type alle holdningerne, og der er en politisk vilje til at nå et forlig inden sommer, sagde den græske rådsformand arbejde. Dimitros

3 Forslaget taler i dag om en karensperiode på seks uger. Storbritannien ønsker en grænse på 12 måneder. Frankrig og Belgien er i den anden grøft med et krav på om nul dage. Tyskland ønsker at bruge vikararbejde som et led i arbejdsmarkedspolitikken, så de ledige kan sluses ind ad den vej også som led i uddannelser. Danmark har fra starten hørt til dem, der ikke mente, problemer med vikararbejde skulle løses med EU-regler. Kun få vikarer arbejder på tværs af grænser, og derfor er det op til de enkelte lande selv at fastsætte regler. Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen siger imidlertid, at regeringen ikke har noget imod regler, bare de ikke rører den danske frihed til at indgå aftaler på arbejdsmarkedet - Vi er ikke imod. Det skal bare være sådan, at aftalerne respekteres, og at det er overenskomster med vikarbureauet, der gælder, siger Claus Hjort Frederiksen. Forslaget til regler for vikararbejde skal også gennem Europa-Parlamentet. Parlamentets ordfører, Ieke van den Burg, var til rådets møde for at overvære den åbne debat, der blev aflyst. Hun var stadig ikke optimist. Hun ønsker strammere regler, end rådet lægger op til, og ser helst ingen karensperiode, selv om parlamentet er indstillet på et rimeligt kompromis. Også i det danske byggekartel er man imod en karensperiode. I byggebranchen griber vikararbejde om sig. Det bruges især i forbindelse med sygdom og under særlige spidsbelastninger. Derfor får et direktiv med en karensperiode på seks uger ingen betydning, hedder det. Samtidig peger kartellet på problemer, når østlandene er fuldt med i EU. Tager firmaer i Østeuropa opgaver i landene i vest og medtager vikarer på lave overenskomster med vikarbureauet, så bliver konkurrencen ulige. Arbejdsmarkedets parter får årlige sociale topmøder, hvor parterne mødes med beskæftigelsesministre, Kommissionen og regeringschefer fra de tre lande, der udgør den såkaldte trojka i EU. På rådsmødet torsdag blev arbejds- og beskæftigelsesministrene endeligt enige om at rydde de sidste formelle, juridiske problemer ad vejen, og Italien opgav sin modstand mod de sociale møder. Parter får sociale topmøder Det første formelle sociale topmøde holdes dagen inden Det europæiske Råd mødes om to uger. Parterne får dermed mulighed for at komme med deres input til topmødet. Under debatten om beskæftigelse torsdag sagde en række ministre, at de forventede sig noget af parterne, der har indgået en aftale om, hvad de ser som de store opgaver de kommende tre år og peger på, hvor de eventuelt selv kan gå i gang med at forhandle aftaler. EU-kommissær Anna Diamantopoulou sagde efter rådsmødet, at det var vigtigt, at de to sider nu formelt var

4 sider nu formelt var bragt sammen Uden støtte fra lønmodtagerne og e r- hvervslivet var det svært at nå de mål, EU satte sig om både at skabe job, social samhørighed og gøre Europa til den mest konkurrencedygtige region i verden og førende inden for den ny teknologi. Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen finder det også væsentligt, at der nu er et forum. - Det er vigtigt at få arbejdsmarkedets parter inddraget i processerne, siger Claus Hjort Frederiksen. På rådsmødet fik Kommissionen frie hænder til at gå videre med en ide om en ekspertgruppe, der skal se på problemer på arbejdsmarkedet. Ideen kommer fra et fælles udspil fra Tony Blair i Storbritannien, Tysklands kansler Gerhard Schröder og Frankrigs præsident Chirac. Det europæiske Råd tager forslaget op om 14 dage. Kommissær Anna Diamantopoulou siger, hun er klar med en deltagerliste meget hurtigt. På rådsmødet var ministrene imidlertid uenige om, hvem der skal med i gruppen. Nogle ministre vil have en lille gruppe med de bedste arbejdsmarkedseksperter i Europa. Andre en bredere gruppe, som også tæller arbejdsmarkedets parter. Klar advarsel mod britisk model Luxembourgs beskæftigelsesminister Francois Biltgen advarede i et usædvanligt skarpt indlæg sine kolleger i EU mod at slå ind på en vej for nye job, hvor regler på arbejdsmarkedet droppes. Med klart hint til den britisk-amerikanske model sagde Francois Biltgen, at love ikke skulle afskaffes. - Vi skal ikke kopiere en anden model, der også har sine problemer. Vi skal bevare vor egen europæiske måde at løse problemer på, sagde ministeren. Blair og Aznar for EU-præsident Både den britiske og spanske premierminister støtter Frankrig og Tyskland i, at EU får en fast formand for Det europæiske Råd Storbritanniens Tony Blair og den spanske premierminister José Maria Aznar er ikke kun enige i den fulde støtte til USA s politik over for Irak. De er også enige om hovedlinjerne i Europa-politikken. Begge landes premierministre støtter, at EU får en fast formand for Det europæiske Råd, og dermed lægger de sig op af Frankrig og Tyskland, der allerede stillede det forslag i midten af januar. Blair-Aznar-udspillet kom i sidste uge. De to regeringsledere lagde i et fælles papir om Europas Fremtid op til, at EU får en fuldtids formand for Det europæiske Råd, der er stats- og regeringsledernes forum for EU-topmøderne. I dag skifter formandskaberne for EU hvert halve år. Men Blair og Aznar vil have formanden valgt for en længere periode. Formanden skal forberede topmøderne, stå for dem og bagefter følge op på det, stats- og regeringslederne beslutter. Information til Europa-Parlamentet er en anden opgave for formanden, der også

5 skal ud i verden og sælge budskaberne fra EU. Kamp om udenrigspolitikken Det spansk-britiske oplæg gør dog ikke formanden til EU s udenrigsminister. Der skal fortsat være en generalsekretær eller høj repræsentant for Rådet, der leder udenrigsministrenes møder i EU og også deltager i EU-kommissionens møder om udenrigspolitiske emner. Ikke kun formanden for Det europæiske Råd får en længere tid i magtens centrum. Også selve formandskaberne bliver udvidet, så de rækker over to år. Og de består ikke længere blot af et land. I et EU med lande hedder det kollektive formandskaber med fire lande. Der bliver dog flyvende udskiftninger, så de fire lande hver er med i to halvårlige formandsperioder. Kommissionen bevarer sin formand, som Det europæiske Råd vælger og Europa- Parlamentet godkender Netop den post har hidtil splittet debatten om Europas fremtid. Kommissionen finder, det bliver noget rod med både en formand for Kommissionen og for Det europæiske Råd. Men også det fransk-tyske udspil talte to formænd, men Europa-Parlamentet valgte Magten kommer hverken fra Gud eller Prodi formanden for Kommissionen. Europæisk kongres De nationale parlamenter er aktive i debatten om Europas fremtid. Parlamenterne har et særligt udvalg, der samarbejder, og det har båret frugt. De danske folketingsmedlemmer kan glæde sig over, at den særlige danske ordning med et Europaudvalg bliver vel modtaget i EU. Ordningen siger, at en minister får et mandat i udvalget til den politik, ministeren fører frem på rådsmøderne i EU. Det britisk-spanske forslag søger at få de nationale parlamenter inddraget i EUpolitikken og fremhæver, at de nationale politikere skal have bedre kontrol med, hvad deres ministre går med til på EUmøderne. Desuden lægger forslaget op til, at nationale parlamentarikere og Europaparlamentarikere mødes hvert år på en særlig Europæisk Kongres, hvor de både diskuterer Kommissionens arbejdsprogrammer og Det europæiske Råds beslutninger. Konventet, der kommer med oplæg til en forfatningstraktat for EU, tager i den kommende tid fat på ændringerne af EU s institutioner. Hvor ligger magten i EU efter en kommende forfatningstraktat? Spørgsmålet var til debat, da EU-Konventet om Europas fremtid holdt et ekstra møde i Bruxelles onsdag. Konventets viceformand Amato, der er tidligere italiensk premierminister, erkendte efter mødet, at der var delte meningen. Men han slog samtidig fast, at det er stater, der bestemmer i EU. - Magten kommer hverken fra Gud eller Prodi (EU-Kommissionens formand). Den kommer fra medlemsstaterne, sagde Amato. Det britiske regerings repræsentant, tidligere Europa-minister Peter Hain, stod under mødet på samme synspunkt. Og han fandt, at dermed så skulle nationale love også stå over love fra EU.

6 Men så langt ville Amato ikke gå. -Hvis stater overdrager kompetence til EU, så er det kun naturligt, at regler, der kommer ud af det, træder forud for staternes egne love, sagde Amato. Konventet er løbet ind i problemer med en lang række tilsvarende mere principielle spørgsmål under debatten og de udspil til en forfatningstraktet, Konventets præsidium hidtil er spillet ud med. Amato sagde på et pressemøde efter Konventets debat, at ingen paragraf endnu er skrevet færdig. Magten følger pengene Aktionærerne og ikke ansatte bestemmer, om virksomheder købes op, mener EU-kommissær Frits Bolkestein før afgørende slag om regler for overtagelser af virksomheder. Reglerne berører også stemmeret på aktier Skal ledere og ansatte blot se på, at deres virksomhed købes op af kapitalstærke kræfter, omlægges og i værste fald slagtes? Eller har ledelsen selv eller sammen med de ansatte mulighed for at hindre, at deres virksomhed bliver udsat for en fjendtlig overtagelse? Den hollandske EU-kommissær Frits Bolkestein er vildt uenig med den hollandske socialist i Europa-Parlamentet Ieke van den Burg, der skriver betænkning i parlamentet om regler for opkøb af virksomheder. EU-parlamentarikeren mener, at de ansatte og ledelsen må kunne gøre noget, hvis de ser, at deres virksomhed er truet af opkøb. Men det synspunkt forstår Bolkestein ikke. For det er hverken de ansattes eller ledelsens virksomhed. - Det er ejerne og ikke direktørerne, der bestemmer. Det er aktionærernes virksomhed, sagde Frits Bolkestein efter et møde for EU-landenes erhvervs- og industriministre mandag i Bruxelles, hvor et forslag til et direktiv om særlige overtagelsestilbud var til debat. Forslaget har været diskuteret i 13 år i forskellige udgaver. Det skulle sikre, at det blev lettere for virksomheder at slutte sig sammen gennem opkøb. Men forslaget skulle også sikre, at opkøbere ikke kun købte lige det antal aktier, der var nok til at sidde på magten. De små aktionærers interesser skulle også sikres. Europa-Parlamentet så imidlertid også på de ansattes interesser. Et stort flertal ønskede, at opkøberne skulle angive, hvad deres planer var med virksomheden og også, om det fik følger for job og arbejdsforhold. De ansatte skulle informeres og høres. Og så skulle virksomheden have ret til at forsvare sig mod opkøb, uden aktionærerne fik det afgørende ord. Virksomheders forsvar For to år siden blev ministrene og EUparlamentarikerne enige om et kompromis i et særligt forligsudvalg. Forliget faldt imidlertid i det samlede Europa- Parlament, da 273 stemte for forliget og også 273 imod. Parlamentarikerne mente, at forliget tjente aktionærernes interesser og ikke i tilstrækkelig grad de ansattes. Siden er Kommissionen kommet med et nyt forslag, der er meget lig det forlig, der faldt. Men forslaget lægger i højere grad vægt på, at de ansatte får oplysninger og muligheder for at udtale sig,

7 Men det er stadig aktionærerne, der afgør, om virksomheden forsvarer sig mod opkøb for eksempel ved at udstede endnu flere aktier. Europa-Parlamentet lægger op til, at de enkelte lande selv afgør, om virksomhedens ledelse og ansatte for eksempel har det sidste ord i særlige virksomhedsråd, som det er tilfældet i større, tyske virksomheder. Den ordning kæmper de tyske politikere og fagbevægelse for at bevare. Men tyskerne vil samtidig af med ordninger, som gør det svært at købe virksomheder op. Det er for eksempel ordninger, hvor nogle aktier giver flere stemmer end andre, eller der overhovedet ikke er stemmeret på særlige aktier som B-aktier. Kommissionen vil af med ordningerne, så nogle få aktionærer ikke blokerer for et opkøb, fordi deres aktier tæller mere. Tyskland, Holland og Storbritannien vil af med alle ordninger, mens de skandinaviske lande ønsker at bevare ordninger med B-aktier, som er almindelige også i Danmark. Juridiske eksperter har skrevet en rapport til Europa-Parlamentet om problemet. Professorerne anbefaler, at A- og B-aktier bliver omfattet af nye regler, så B-aktier ikke er værdiløse i afstemninger. Kommissær Frits Bolkestein sagde tirsdag i Bruxelles, at han var indstillet på et kompromis, når ministrene, parlamentet og Kommissionen i den kommende tid forsøger at indgå en aftale. Tysk fagbevægelse advarer mod USA i sager om aktieopkøb Svært at overtage amerikanske firmaer, så pas på med at gøre det let i Europa alene, advarer det tyske LO, DGB Papiret påpeger, at amerikanske firmaer Svenske SAAB-fabrikker blev købt af har en række muligheder for at undgå at General Motors. Volvo røg til Ford. De komme på fremmede hænder. Reglerne tyske VW-fabrikker kan gå samme vej, for forsvarsmekanismer er forskellige i de hvis EU bare åbner for frie opkøb, uden enkelte stater, men fæller er, at direktionerne har langt friere hænder end de euro- den øvrige verden og ikke mindst USA følger med, frygter den tyske fagbevægelsepæiske får efter EU s udspil. DGB ønsker, at EU ikke griber ind i nationale ordninger, hvor ledelsen på virk- I et papir fra DGB om et EU-forslag til regler for aktieopkøb hedder det, at der somheden har mulighed for at forsvare også må indgås fælles spilleregler med firmaet mod opkøb af aktier i et omfang, USA. så virksomheden kommer på nye hænder. - Europæiske firmaer må ikke sættes i en Ellers bliver det for let at overtage europæiske firmaer, mener den tyske fagbe- sådan ugunstig situation, at de amerikanske firmaer har let ved at overtage europæiske, men at det modsatte er så godt vægelse. Europa-Parlamentet arbejder også på forslag, der giver de enkelte lande ret til at som umuligt, hedder det i papiret fra DGB. have egne regler.

8 Den hollandske socialist Ieke van den Burg, der skriver betænkning for parlamentet, påpeger, at nærhedsprincippet her bør gælde. Den europæiske fagbevægelse, EFS, deler synspunktet. Kommissionen opgiver jagt på VW Sikre biler er godt, men bilfabrikker må ikke føle sig for sikre, mener EUkommissær, men fik ikke støtte til angreb på VW-fabrikkernes ejere VW-fabrikkerne er højspændt. Frits Bolkestein var i Tyskland i midten af februar Lever de tyske VW-fabrikker trygt og godt i Wolfsburg uden frygt for at blive for at diskutere problemet med kansler overtaget? EU-kommissær Frits Bolkestein mener ja. Men han fik ikke støtte fra Gerhard Schröder. Diskussionen løber langt ind i sagen om direktivet om overtagelsestilbud, hvor Tyskland nu kæmper nok af sine kolleger i Kommissionen, da han onsdag forsøgte at få flertal til at forfølge VW s ejerforhold. mod alle former for særlige aktierettigheder. Sagen drejer sig om hele VWfabrikkernes historie gennem næsten 40 Det stemmer ikke overens med, at Tyskland selv forsvarer en koncern som VW, år. Fabrikken betyder næsten alt for området nær Wolfsburg, og delstaten Nieder- lyder det fra den anden side af bordet. I Kommissionen var ud over de to tyske saxen kan eje op til 20 procent af aktierne kommissærer og formanden Romano Prodi og flere andre kommissærer imod at i bilkoncernen. Det er nok til at sikre, at virksomheden tage det første retlige skridt mod Tyskland. Men Kommissionen tager sagen op ikke bliver overtaget af andre koncerner, mener Bolkestein, der forsvarer, at kapital igen om to uger, hedder det i Bruxelles. kan bevæge sig frit. Konflikten mellem Kommissionen og Firmaopkøb er mere strategi end god økonomi De opkøb og fusioner, en række virksomheder i USA og Europa har oplevet siden midten af 90 erne, har langt fra alle været en succes. Betydelige underskud i to- og treciftede milliardbeløb, som i dag opleves i tele- og underholdningsindustrien, er ikke enestående nederlag. Og de skyldes ikke kun økonomiske fiaskoer. Reelt ligger der mere strategi for virksomhedernes videre liv end sund økonomi bag beslutningerne om sammenlægninger, fremgår det af en række analyser. Professor Hans Schenk fra Tilburg University i Holland siger på baggrund af flere analyser, at det overraskende er, at der hverken er kommet større overskud eller bedre produktivitet ud af sam-

9 menlægningerne. Forskningen og udviklingen går ned i de fleste industrier undtagen i den kemiske, og for de små fornyende virksomheder har sammenlægninger oftest haft en dramatisk, negativ effekt, som det tager tid at overvinde. Hans Schenk afviser dem, der finder, at fiaskoerne blot skyldes nogle få, overmodige ledere, og at nogle blot forsøger at øge aktiernes værdi og spekulerer i det. En af teorierne er derimod, at sammenslutningerne sker for at skabe nogle giganter, der lever mageligt uden al for irriterende konkurrence. Den strategiske magelighed er økonomisk skadelig, mener Hans Schenk, der er en flittigt citeret forsker, når Europa- Parlamentets beskæftigelsesudvalg diskuterer et direktivet om overtagelsestilbud eller regler for virksomhedssammenslutninger. Men sammenlægningerne koster også hoveder. 32 procent af de administrerende direktører og økonomidirektører, der har foretaget sammenlægninger, er ifølge en undersøgelse af KPMG Consulting mistet deres job. Den undersøgelse viser, at aktionærer rent faktisk også taber på sammenlægningerne. Det var tilfældet i flertallet af de 500 største sammenlægninger over landegrænser. De sammenlægninger, der fandt sted mellem 1996 og 1998, har stadig problemer med at få alt på plads i det nye firma, lyder en af konklusionerne. Fra midten af halvfemserne er der årligt lagt virksomheder sammen for over milliarder kroner i USA og Vesteuropa. EU-Orientering udgives af LO-Kontoret i Bruxelles. Adresse: LO-DK-office, Bld. du Roi Albert II, 5/24 B-1210 Bruxelles. tel fax: Redaktion: Peder Munch

EU-Orientering. EU-lande imod EU s linje for flere job. Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 1-22.1.2002

EU-Orientering. EU-lande imod EU s linje for flere job. Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 1-22.1.2002 EU-Orientering Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 1-22.1.2002 EU-lande imod EU s linje for flere job Retningslinjerne for jobpolitikken er for detaljerede og omfangsrige, lyder kritikken fra arbejdsministre.

Læs mere

liberalisering. Hensyn til aktionærerne går forud for alt andet, siger John Monks.

liberalisering. Hensyn til aktionærerne går forud for alt andet, siger John Monks. (82ULHQWHULQJ /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV QUPDM ()6VNLIWHUOHGHU (IWHUnUVRPJHQHUDOVHNUHW UIRUGHQ(XURS LVNH)DJOLJH 6DPPHQVOXWQLQJ()6VLJHUGHQnULJHLWDOLHQHU(PLOLR*DEDJOLRVWRS RJRYHUODGHUURUHWWLOWRSPDQGHQLGHQEULWLVNHIDJEHY

Læs mere

EU-Orientering. Social dialog i EU i ruiner

EU-Orientering. Social dialog i EU i ruiner EU-Orientering LO-Kontoret i Bruxelles nr.6 2. september 2004 ------------------------------------------------------------------------------ Social dialog i EU i ruiner Europa-Parlamentets beskæftigelsesudvalg

Læs mere

ARBEJDSMARKED LØNNEN - DEN TALER VI IKKE OM. EU-korrespondent Ole Vigant Ryborg. Et spil af Danmarks Radios

ARBEJDSMARKED LØNNEN - DEN TALER VI IKKE OM. EU-korrespondent Ole Vigant Ryborg. Et spil af Danmarks Radios Et spil af Danmarks Radios EU-korrespondent Ole Vigant Ryborg Indhold Indledning 3 Lærervejledning 4 - Rollekort 9-12 Spillevejledning 13 Materiale: - Historien 16 - Europa-Kommissionsens forslag 18 -

Læs mere

Sådan tackler du massefyringer

Sådan tackler du massefyringer Sådan tackler du massefyringer Indhold: Håndbog i massefyringer................. 3 Når rygterne svirrer..................... 4 Kend loven om massefyringer............. 5 Kend loven om virksomhedsoverdragelse....

Læs mere

Hvad sker der med EU?

Hvad sker der med EU? Hvad sker der med EU? Interviews med David Munis Zepernick, Jørgen Estrup og Ditte Staun Udgivet af Radikalt EU-kritisk Netværk Indhold side EU's hidtidige udvikling af Sven Skovmand 4 En føderal stat

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Europaudvalget 2004-05 (2. samling) EUU Alm.del Info Note 37 Offentligt

Europaudvalget 2004-05 (2. samling) EUU Alm.del Info Note 37 Offentligt Europaudvalget 2004-05 (2. samling) EUU Alm.del Info Note 37 Offentligt ÅBENT SAMRÅD I EUROPAUDVALGET VEDR. SOFTWAREPATENTER 1 ÅBENT SAMRÅD I EUROPAUDVALGET VEDR. SOFTAWAREPATENTER Fredag den 6. juni 2005,

Læs mere

FORENET I MANGFOLDIGHED EUROPA27 AF YLVA NILSSON EUROPA-PARLAMENTET

FORENET I MANGFOLDIGHED EUROPA27 AF YLVA NILSSON EUROPA-PARLAMENTET FORENET I MANGFOLDIGHED EUROPA27 AF YLVA NILSSON EUROPA-PARLAMENTET Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 2010 ISBN 978-92-823-3212-2 De Europæiske Fællesskaber,

Læs mere

MØDET ONSDAG DEN 2. JULI 2003

MØDET ONSDAG DEN 2. JULI 2003 3-001 MØDET ONSDAG DEN 2. JULI 2003 3-002 (Mødet åbnet kl. 9.05) 3-003 FORSÆDE: Patrick COX Formand Det italienske formandskabs arbejdsprogram 3-004 Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er redegørelse

Læs mere

Et klart ja. Så afsted til Sherwood. Nedslag i 40 års dansk Europa-historie

Et klart ja. Så afsted til Sherwood. Nedslag i 40 års dansk Europa-historie Nedslag i 40 års dansk Europa-historie Europa-Kommissionen Repræsentationen i Danmark, Maj 2013 Så afsted til Sherwood Engang var det nærmest en britisk dyd at tage fra de rige og give til de fattige.

Læs mere

Det kan de slet ikke tåle at høre : Torben Lund om Europaparlamentet og EU s fremtid

Det kan de slet ikke tåle at høre : Torben Lund om Europaparlamentet og EU s fremtid Det kan de slet ikke tåle at høre : Torben Lund om Europaparlamentet og EU s fremtid I 1999 blev Torben Lund valgt ind i Europaparlamentet som Socialdemokratiets spidskandidat men i september offentliggjorde

Læs mere

TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005

TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005 2-001 TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005 2-002 FORSÆDE: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI Næstformand (Mødet åbnet kl. 9.05) 2-003 Åbning af mødet 2-004 Formanden. - Jeg erklærer mødet for åbnet. 2-005 Uopsættelig behandling

Læs mere

59. møde. Onsdag den 21. marts 2012 (D) 1. (Spm. nr. S 2627).

59. møde. Onsdag den 21. marts 2012 (D) 1. (Spm. nr. S 2627). Onsdag den 21. marts 2012 (D) 1 (Spm. nr. S 2627). 59. møde Onsdag den 21. marts 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte

Læs mere

DET HANDLER OM EUROPA DET HANDLER OM DIG

DET HANDLER OM EUROPA DET HANDLER OM DIG DET HANDLER OM EUROPA DET HANDLER OM DIG EU handler både om stort og småt. Det handler om at samle kontinentet, genrejse økonomien og udbrede demokrati og menneskerettigheder. Men det handler også om de

Læs mere

ONSDAG DEN 25. NOVEMBER 2009

ONSDAG DEN 25. NOVEMBER 2009 25-11-2009 1 ONSG DEN 25. NOVEMBER 2009 FORSÆDE: Jerzy BUZEK Formand 1. Åbning af mødet (Mødet åbnet kl. 09.05) 2. Modtagne dokumenter: se protokollen 3. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens

Læs mere

EUpDate Nyhedsbrev om EU, uddannelse og beskæftigelse

EUpDate Nyhedsbrev om EU, uddannelse og beskæftigelse EUpDate Nyhedsbrev om EU, uddannelse og beskæftigelse Nr. 3/2004 UDDANNELSE Rådsmøde (uddannelse) den 27.-28. maj 2004 1 Nyt ungdomsprogram 3 Kommissionen har lanceret ny europæisk ungdomsportal 4 Universiteternes

Læs mere

6. møde. Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1

6. møde. Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1 Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1 6. møde Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlemmer af Folketinget Karen J.

Læs mere

ONSDAG DEN 25. MARTS 2009

ONSDAG DEN 25. MARTS 2009 1 ONSG DEN 25. MARTS 2009 FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING Formand 1. Åbning af mødet (Mødet åbnet kl. 9.10.) 2. Det Europæiske Råds resultater (19.-20. juni 2009) (forhandling) Formanden. Mine damer og herrer!

Læs mere

Lønnedgang en farlig spiral. DC samarbejder stadig med svindeldømt arbejdsformidler SOCIAL DUMPING // SIDE 12-17

Lønnedgang en farlig spiral. DC samarbejder stadig med svindeldømt arbejdsformidler SOCIAL DUMPING // SIDE 12-17 FAGLIGT MAGASIN FOR ANSATTE I FØDEVAREBRANCHEN // 04 // 2012 Kød uden kød TEMA side 22-26 DC samarbejder stadig med svindeldømt arbejdsformidler SOCIAL DUMPING // SIDE 12-17 Lønnedgang en farlig spiral

Læs mere

MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003

MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003 2-001 MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003 2-002 FORSÆDE: Patrick COX Formand er meget tynget af de tragiske begivenheder, der har domineret nyhederne i de seneste dage. Jeg henviser til den række voldshandlinger,

Læs mere

Svar på 20 spørgsmål om EU

Svar på 20 spørgsmål om EU Svar på 20 spørgsmål om EU En gennemgang af Sven Skovmand EUDemocrats Indhold 1. Hvad er EU egentlig? 3 2. Hvad går Lissabon-traktaten ud på? 4 3. Hvorfor stemmer så få ved EU-valgene? 5 4. Koster det

Læs mere

EU s reformation og de evige danske forbehold

EU s reformation og de evige danske forbehold EU s reformation og de evige danske forbehold Forenklet traktat, kompliceret løsning Forsvar med forbehold ØMU solid succes Brug og misbrug af folkeafstemninger Vejviser til primærvalgene Michael Ehrenreich

Læs mere

Iforåret 2011 fandt en bemærkelsesværdig

Iforåret 2011 fandt en bemærkelsesværdig Anna Ilsøe Den danske model til eksamen et casestudie af CSC-konflikten Antallet af konflikter på det danske arbejdsmarked har vist en faldende tendens over de seneste 15 år. Imidlertid begynder vi nu

Læs mere

Magasinet. Succes med jobsøgning. Tillidsrepræsentantens nye rolle. Vikararbejde vinder frem. Undgår ny Ikadan-konflikt. Nr.

Magasinet. Succes med jobsøgning. Tillidsrepræsentantens nye rolle. Vikararbejde vinder frem. Undgår ny Ikadan-konflikt. Nr. Magasinet Nr. 3 marts 2003 Succes med jobsøgning Tillidsrepræsentantens nye rolle Vikararbejde vinder frem Undgår ny Ikadan-konflikt Forside Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side

Læs mere

71% af befolkningen ønsker dialog frem for strejke og lockout. Virkeligheden indhenter fagbevægelsen!

71% af befolkningen ønsker dialog frem for strejke og lockout. Virkeligheden indhenter fagbevægelsen! Virkeligheden indhenter fagbevægelsen! Kun 29% af befolkningen støtter 3Fs konflikt mod Vejlegaarden Se analysen side 3 71% af befolkningen ønsker dialog frem for strejke og lockout Denne avis er udgivet

Læs mere

Et vigtigt tip Finansansattes mulighed for anonymt at indberette lovbrud i deres virksomhed kan spare samfundet for millioner Læs side 12

Et vigtigt tip Finansansattes mulighed for anonymt at indberette lovbrud i deres virksomhed kan spare samfundet for millioner Læs side 12 Finansforbundets magasin nr. 3, 2012 Et vigtigt tip Finansansattes mulighed for anonymt at indberette lovbrud i deres virksomhed kan spare samfundet for millioner Læs side 12 OpTælle, SOrTere, veksle,

Læs mere

Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014

Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014 Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014 Indledning Folkebevægelsen er den konsekvente EU-modstand. Det gør, at vi har blikket rettet mod vores endemål, der er

Læs mere

STREJKE KAN STOPPE NEDSKÆRINGERNE DEMO 17. JUNI FOR EN ANSTÆNDIG ASYLPOLITIK KLASSEKAMP ELLER KLASSETÆSK LUKKER GRÆKENLAND?

STREJKE KAN STOPPE NEDSKÆRINGERNE DEMO 17. JUNI FOR EN ANSTÆNDIG ASYLPOLITIK KLASSEKAMP ELLER KLASSETÆSK LUKKER GRÆKENLAND? [Nummer 298. 2. juni, 2010] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] STREJKE KAN STOPPE NEDSKÆRINGERNE WWW.SOCIALISTER.DK KLASSEKAMP ELLER KLASSETÆSK Hvis ikke man er indstillet på at betale for kapitalismens

Læs mere