EU-Orientering LO-Kontoret i Bruxelles nr.2 7. marts 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU-Orientering LO-Kontoret i Bruxelles nr.2 7. marts 2003"

Transkript

1 EU-Orientering LO-Kontoret i Bruxelles nr.2 7. marts 2003 Regeringen angriber EU- Kommissionens job-oplæg Et alt for bredt oplæg til ny jobpolitik, mener beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen, og socialminister Henriette Kjær afviser den metode, Kommissionen bruger, når den påviser sociale problemer Den rette vej, men ikke præcist nok. For mange bi- og blindveje, der gør det svært at nå målene. Sådan kan den kritik gøres op, som beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen kom med, da beskæftigelsesministrene i EU torsdag diskuterede EU- Kommissionens oplæg til nye retningslinjer for beskæftigelsespolitikken. - Kommissionen er ikke tilstrækkeligt fokuseret på strategien. Der er stadig for mange områder, hvor Kommissionen vil sætte ind. 11 områder er for mange, sagde Claus Hjort Frederiksen under debatten. Kommissionen spillede ud med de første retningslinjer i Siden er den hvert år kommet med omkring 20 retningslinjer inden for fire områder. I 1997 blev det aftalt, at jobpolitikken skulle tages op fem år senere. Det danske EU-formandskab arbejdede med revisionen i efteråret og lagde her vægt på at få forenklet politikken og netop gøre den mere målrettet. Det græske formandskab, der tog over fra nytår, fortsatte arbejdet sammen med Kommissionen. Det nye udspil skal op på EU-topmødet om to uger. Der er klare danske fodaftryk. Der er sket en forenkling. Der er nu kun tre overordnede målsætninger nemlig fuld beskæftigelse, kvalitet og produktivitet i arbejdet og øget social samhørighed i et rummeligt arbejdsmarked. Sort arbejde i fokus Kommissionen sætter nu fokus på blot 11 områder, der følger op på de tre overordnede mål. Det er områder som en aktiv og forebyggende indsats over for ledige og udstødte, at det kan betale sig at arbejde, at fremme en aktiv aldring og kamp mod sort arbejde. Under debatten var der bred støtte til politikken. Minister efter minister pegede på problemer med sort arbejde. Den italienske arbejdsminister Roberto Maroni påpegede, at det kommende italienske EUformandskab sætter sort arbejde op som et af hovedtemaerne til efteråret. EU-kommissær Anna Diamantopoulou sagde, at Kommissionen tøvede med at gøre det sorte arbejde til et prioriteret område. Men sort arbejde ødelægger forsøgene på at nå målene for beskæftigelsespolitikken. Sort arbejde er et problem både i de nuværende og de kommende EU-lande, og det bliver et stort problem, når de nye lande kommer med. Derfor satte Kommissionen det sorte arbejde på listen.

2 Men sort arbejde er netop et af de områder, som Claus Hjort Frederiksen ikke mener, EU-landene løser gennem de fælles retningslinjer for jobpolitikken. - Vi bør koncentrere os om de klare mål som at få beskæftigelsen op på 70 procent. Gøre det maksimale for at nå de nuværende, klare målsætninger, siger Claus Hjort Frederiksen til EU-Orientering. Afviser tal for fattigdom De klare mål har EU vedtaget på topmøder i Lissabon for tre år siden, i Stockholm for to år siden og i Barcelona for et år siden. Ud over at øge beskæftigelsen til 70 procent er der også sat tal på, hvor meget kvindebeskæftigelsen skal op på, hvor meget edb skal udbredes i skolerne og også, at fattigdommen skal halveres inden år Anna Diamantopoulou finder, at fattigdom er et stort problem. Kommissionen er kommet med beregninger, der viser, at især ældre har det dårligt. Det gælder også i Danmark. Men det afviste socialminister Henriette Kjær på rådsmødet torsdag. Hun mente til gengæld, at det var Kommissionens beregningsmetode, der var problemet. - Rapporten giver simpelt hen et forkert billede. Der er en række gratisydelser, som ikke er talt med. Ældre får hjemmehjælp, hjælp til at købe ind og det er ikke med. Derfor må vi tænke os meget grundigt om, hvorvidt vi skal arbejde anderledes med det her problem, sagde Henriette Kjær. Rapporten om ændring af beskæftigelsespolitikken ventes at få tilslutning på topmødet om to uger. Kommissionen spiller derefter ud med nye retningslinjer i april. De skal så til debat igen og kommer så op igen på topmødet i juni. Stillingskrig om vikararbejde EU-landenes arbejds- og beskæftigelsesministre aflyste åben debat om forslag til regler for vikararbejde uenigheder skulle ikke frem i åbent lys Reppas efter frokosten. Det græske EU-formandskab opgav torsdag at lægge pres på EU-landenes be- Forslaget til et direktiv skal sikre, at vikararbejdere stilles lige med fastansatte, skæftigelses- og arbejdsministre. Formandskabet lagde op til en debat i fuld så virkararbejde ikke bruges til at trykke løn og arbejdsforhold. Tre punkter skiller åbenhed for at stille ministrenes uenighed imidlertid fortsat landene. til fuld skue og dermed lægge pres på De er uenige om en karensperiode, så dem. Men formandskabet aflyste debatten reglerne først gælder, når vikaren arbejder efter ministrenes frokost, der blev en time længere tid i et firma. Striden gælder også, om vikararbejde kan bruges til f.eks. at længere end aftalt. - Vi har diskuteret vikararbejde under sluse ledige ind på arbejdsmarked. Og frokosten. Vort mål er nået. Vi kender nu endelig om lande kan forbyde vikararbejde eller sætte klare regler mod den type alle holdningerne, og der er en politisk vilje til at nå et forlig inden sommer, sagde den græske rådsformand arbejde. Dimitros

3 Forslaget taler i dag om en karensperiode på seks uger. Storbritannien ønsker en grænse på 12 måneder. Frankrig og Belgien er i den anden grøft med et krav på om nul dage. Tyskland ønsker at bruge vikararbejde som et led i arbejdsmarkedspolitikken, så de ledige kan sluses ind ad den vej også som led i uddannelser. Danmark har fra starten hørt til dem, der ikke mente, problemer med vikararbejde skulle løses med EU-regler. Kun få vikarer arbejder på tværs af grænser, og derfor er det op til de enkelte lande selv at fastsætte regler. Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen siger imidlertid, at regeringen ikke har noget imod regler, bare de ikke rører den danske frihed til at indgå aftaler på arbejdsmarkedet - Vi er ikke imod. Det skal bare være sådan, at aftalerne respekteres, og at det er overenskomster med vikarbureauet, der gælder, siger Claus Hjort Frederiksen. Forslaget til regler for vikararbejde skal også gennem Europa-Parlamentet. Parlamentets ordfører, Ieke van den Burg, var til rådets møde for at overvære den åbne debat, der blev aflyst. Hun var stadig ikke optimist. Hun ønsker strammere regler, end rådet lægger op til, og ser helst ingen karensperiode, selv om parlamentet er indstillet på et rimeligt kompromis. Også i det danske byggekartel er man imod en karensperiode. I byggebranchen griber vikararbejde om sig. Det bruges især i forbindelse med sygdom og under særlige spidsbelastninger. Derfor får et direktiv med en karensperiode på seks uger ingen betydning, hedder det. Samtidig peger kartellet på problemer, når østlandene er fuldt med i EU. Tager firmaer i Østeuropa opgaver i landene i vest og medtager vikarer på lave overenskomster med vikarbureauet, så bliver konkurrencen ulige. Arbejdsmarkedets parter får årlige sociale topmøder, hvor parterne mødes med beskæftigelsesministre, Kommissionen og regeringschefer fra de tre lande, der udgør den såkaldte trojka i EU. På rådsmødet torsdag blev arbejds- og beskæftigelsesministrene endeligt enige om at rydde de sidste formelle, juridiske problemer ad vejen, og Italien opgav sin modstand mod de sociale møder. Parter får sociale topmøder Det første formelle sociale topmøde holdes dagen inden Det europæiske Råd mødes om to uger. Parterne får dermed mulighed for at komme med deres input til topmødet. Under debatten om beskæftigelse torsdag sagde en række ministre, at de forventede sig noget af parterne, der har indgået en aftale om, hvad de ser som de store opgaver de kommende tre år og peger på, hvor de eventuelt selv kan gå i gang med at forhandle aftaler. EU-kommissær Anna Diamantopoulou sagde efter rådsmødet, at det var vigtigt, at de to sider nu formelt var

4 sider nu formelt var bragt sammen Uden støtte fra lønmodtagerne og e r- hvervslivet var det svært at nå de mål, EU satte sig om både at skabe job, social samhørighed og gøre Europa til den mest konkurrencedygtige region i verden og førende inden for den ny teknologi. Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen finder det også væsentligt, at der nu er et forum. - Det er vigtigt at få arbejdsmarkedets parter inddraget i processerne, siger Claus Hjort Frederiksen. På rådsmødet fik Kommissionen frie hænder til at gå videre med en ide om en ekspertgruppe, der skal se på problemer på arbejdsmarkedet. Ideen kommer fra et fælles udspil fra Tony Blair i Storbritannien, Tysklands kansler Gerhard Schröder og Frankrigs præsident Chirac. Det europæiske Råd tager forslaget op om 14 dage. Kommissær Anna Diamantopoulou siger, hun er klar med en deltagerliste meget hurtigt. På rådsmødet var ministrene imidlertid uenige om, hvem der skal med i gruppen. Nogle ministre vil have en lille gruppe med de bedste arbejdsmarkedseksperter i Europa. Andre en bredere gruppe, som også tæller arbejdsmarkedets parter. Klar advarsel mod britisk model Luxembourgs beskæftigelsesminister Francois Biltgen advarede i et usædvanligt skarpt indlæg sine kolleger i EU mod at slå ind på en vej for nye job, hvor regler på arbejdsmarkedet droppes. Med klart hint til den britisk-amerikanske model sagde Francois Biltgen, at love ikke skulle afskaffes. - Vi skal ikke kopiere en anden model, der også har sine problemer. Vi skal bevare vor egen europæiske måde at løse problemer på, sagde ministeren. Blair og Aznar for EU-præsident Både den britiske og spanske premierminister støtter Frankrig og Tyskland i, at EU får en fast formand for Det europæiske Råd Storbritanniens Tony Blair og den spanske premierminister José Maria Aznar er ikke kun enige i den fulde støtte til USA s politik over for Irak. De er også enige om hovedlinjerne i Europa-politikken. Begge landes premierministre støtter, at EU får en fast formand for Det europæiske Råd, og dermed lægger de sig op af Frankrig og Tyskland, der allerede stillede det forslag i midten af januar. Blair-Aznar-udspillet kom i sidste uge. De to regeringsledere lagde i et fælles papir om Europas Fremtid op til, at EU får en fuldtids formand for Det europæiske Råd, der er stats- og regeringsledernes forum for EU-topmøderne. I dag skifter formandskaberne for EU hvert halve år. Men Blair og Aznar vil have formanden valgt for en længere periode. Formanden skal forberede topmøderne, stå for dem og bagefter følge op på det, stats- og regeringslederne beslutter. Information til Europa-Parlamentet er en anden opgave for formanden, der også

5 skal ud i verden og sælge budskaberne fra EU. Kamp om udenrigspolitikken Det spansk-britiske oplæg gør dog ikke formanden til EU s udenrigsminister. Der skal fortsat være en generalsekretær eller høj repræsentant for Rådet, der leder udenrigsministrenes møder i EU og også deltager i EU-kommissionens møder om udenrigspolitiske emner. Ikke kun formanden for Det europæiske Råd får en længere tid i magtens centrum. Også selve formandskaberne bliver udvidet, så de rækker over to år. Og de består ikke længere blot af et land. I et EU med lande hedder det kollektive formandskaber med fire lande. Der bliver dog flyvende udskiftninger, så de fire lande hver er med i to halvårlige formandsperioder. Kommissionen bevarer sin formand, som Det europæiske Råd vælger og Europa- Parlamentet godkender Netop den post har hidtil splittet debatten om Europas fremtid. Kommissionen finder, det bliver noget rod med både en formand for Kommissionen og for Det europæiske Råd. Men også det fransk-tyske udspil talte to formænd, men Europa-Parlamentet valgte Magten kommer hverken fra Gud eller Prodi formanden for Kommissionen. Europæisk kongres De nationale parlamenter er aktive i debatten om Europas fremtid. Parlamenterne har et særligt udvalg, der samarbejder, og det har båret frugt. De danske folketingsmedlemmer kan glæde sig over, at den særlige danske ordning med et Europaudvalg bliver vel modtaget i EU. Ordningen siger, at en minister får et mandat i udvalget til den politik, ministeren fører frem på rådsmøderne i EU. Det britisk-spanske forslag søger at få de nationale parlamenter inddraget i EUpolitikken og fremhæver, at de nationale politikere skal have bedre kontrol med, hvad deres ministre går med til på EUmøderne. Desuden lægger forslaget op til, at nationale parlamentarikere og Europaparlamentarikere mødes hvert år på en særlig Europæisk Kongres, hvor de både diskuterer Kommissionens arbejdsprogrammer og Det europæiske Råds beslutninger. Konventet, der kommer med oplæg til en forfatningstraktat for EU, tager i den kommende tid fat på ændringerne af EU s institutioner. Hvor ligger magten i EU efter en kommende forfatningstraktat? Spørgsmålet var til debat, da EU-Konventet om Europas fremtid holdt et ekstra møde i Bruxelles onsdag. Konventets viceformand Amato, der er tidligere italiensk premierminister, erkendte efter mødet, at der var delte meningen. Men han slog samtidig fast, at det er stater, der bestemmer i EU. - Magten kommer hverken fra Gud eller Prodi (EU-Kommissionens formand). Den kommer fra medlemsstaterne, sagde Amato. Det britiske regerings repræsentant, tidligere Europa-minister Peter Hain, stod under mødet på samme synspunkt. Og han fandt, at dermed så skulle nationale love også stå over love fra EU.

6 Men så langt ville Amato ikke gå. -Hvis stater overdrager kompetence til EU, så er det kun naturligt, at regler, der kommer ud af det, træder forud for staternes egne love, sagde Amato. Konventet er løbet ind i problemer med en lang række tilsvarende mere principielle spørgsmål under debatten og de udspil til en forfatningstraktet, Konventets præsidium hidtil er spillet ud med. Amato sagde på et pressemøde efter Konventets debat, at ingen paragraf endnu er skrevet færdig. Magten følger pengene Aktionærerne og ikke ansatte bestemmer, om virksomheder købes op, mener EU-kommissær Frits Bolkestein før afgørende slag om regler for overtagelser af virksomheder. Reglerne berører også stemmeret på aktier Skal ledere og ansatte blot se på, at deres virksomhed købes op af kapitalstærke kræfter, omlægges og i værste fald slagtes? Eller har ledelsen selv eller sammen med de ansatte mulighed for at hindre, at deres virksomhed bliver udsat for en fjendtlig overtagelse? Den hollandske EU-kommissær Frits Bolkestein er vildt uenig med den hollandske socialist i Europa-Parlamentet Ieke van den Burg, der skriver betænkning i parlamentet om regler for opkøb af virksomheder. EU-parlamentarikeren mener, at de ansatte og ledelsen må kunne gøre noget, hvis de ser, at deres virksomhed er truet af opkøb. Men det synspunkt forstår Bolkestein ikke. For det er hverken de ansattes eller ledelsens virksomhed. - Det er ejerne og ikke direktørerne, der bestemmer. Det er aktionærernes virksomhed, sagde Frits Bolkestein efter et møde for EU-landenes erhvervs- og industriministre mandag i Bruxelles, hvor et forslag til et direktiv om særlige overtagelsestilbud var til debat. Forslaget har været diskuteret i 13 år i forskellige udgaver. Det skulle sikre, at det blev lettere for virksomheder at slutte sig sammen gennem opkøb. Men forslaget skulle også sikre, at opkøbere ikke kun købte lige det antal aktier, der var nok til at sidde på magten. De små aktionærers interesser skulle også sikres. Europa-Parlamentet så imidlertid også på de ansattes interesser. Et stort flertal ønskede, at opkøberne skulle angive, hvad deres planer var med virksomheden og også, om det fik følger for job og arbejdsforhold. De ansatte skulle informeres og høres. Og så skulle virksomheden have ret til at forsvare sig mod opkøb, uden aktionærerne fik det afgørende ord. Virksomheders forsvar For to år siden blev ministrene og EUparlamentarikerne enige om et kompromis i et særligt forligsudvalg. Forliget faldt imidlertid i det samlede Europa- Parlament, da 273 stemte for forliget og også 273 imod. Parlamentarikerne mente, at forliget tjente aktionærernes interesser og ikke i tilstrækkelig grad de ansattes. Siden er Kommissionen kommet med et nyt forslag, der er meget lig det forlig, der faldt. Men forslaget lægger i højere grad vægt på, at de ansatte får oplysninger og muligheder for at udtale sig,

7 Men det er stadig aktionærerne, der afgør, om virksomheden forsvarer sig mod opkøb for eksempel ved at udstede endnu flere aktier. Europa-Parlamentet lægger op til, at de enkelte lande selv afgør, om virksomhedens ledelse og ansatte for eksempel har det sidste ord i særlige virksomhedsråd, som det er tilfældet i større, tyske virksomheder. Den ordning kæmper de tyske politikere og fagbevægelse for at bevare. Men tyskerne vil samtidig af med ordninger, som gør det svært at købe virksomheder op. Det er for eksempel ordninger, hvor nogle aktier giver flere stemmer end andre, eller der overhovedet ikke er stemmeret på særlige aktier som B-aktier. Kommissionen vil af med ordningerne, så nogle få aktionærer ikke blokerer for et opkøb, fordi deres aktier tæller mere. Tyskland, Holland og Storbritannien vil af med alle ordninger, mens de skandinaviske lande ønsker at bevare ordninger med B-aktier, som er almindelige også i Danmark. Juridiske eksperter har skrevet en rapport til Europa-Parlamentet om problemet. Professorerne anbefaler, at A- og B-aktier bliver omfattet af nye regler, så B-aktier ikke er værdiløse i afstemninger. Kommissær Frits Bolkestein sagde tirsdag i Bruxelles, at han var indstillet på et kompromis, når ministrene, parlamentet og Kommissionen i den kommende tid forsøger at indgå en aftale. Tysk fagbevægelse advarer mod USA i sager om aktieopkøb Svært at overtage amerikanske firmaer, så pas på med at gøre det let i Europa alene, advarer det tyske LO, DGB Papiret påpeger, at amerikanske firmaer Svenske SAAB-fabrikker blev købt af har en række muligheder for at undgå at General Motors. Volvo røg til Ford. De komme på fremmede hænder. Reglerne tyske VW-fabrikker kan gå samme vej, for forsvarsmekanismer er forskellige i de hvis EU bare åbner for frie opkøb, uden enkelte stater, men fæller er, at direktionerne har langt friere hænder end de euro- den øvrige verden og ikke mindst USA følger med, frygter den tyske fagbevægelsepæiske får efter EU s udspil. DGB ønsker, at EU ikke griber ind i nationale ordninger, hvor ledelsen på virk- I et papir fra DGB om et EU-forslag til regler for aktieopkøb hedder det, at der somheden har mulighed for at forsvare også må indgås fælles spilleregler med firmaet mod opkøb af aktier i et omfang, USA. så virksomheden kommer på nye hænder. - Europæiske firmaer må ikke sættes i en Ellers bliver det for let at overtage europæiske firmaer, mener den tyske fagbe- sådan ugunstig situation, at de amerikanske firmaer har let ved at overtage europæiske, men at det modsatte er så godt vægelse. Europa-Parlamentet arbejder også på forslag, der giver de enkelte lande ret til at som umuligt, hedder det i papiret fra DGB. have egne regler.

8 Den hollandske socialist Ieke van den Burg, der skriver betænkning for parlamentet, påpeger, at nærhedsprincippet her bør gælde. Den europæiske fagbevægelse, EFS, deler synspunktet. Kommissionen opgiver jagt på VW Sikre biler er godt, men bilfabrikker må ikke føle sig for sikre, mener EUkommissær, men fik ikke støtte til angreb på VW-fabrikkernes ejere VW-fabrikkerne er højspændt. Frits Bolkestein var i Tyskland i midten af februar Lever de tyske VW-fabrikker trygt og godt i Wolfsburg uden frygt for at blive for at diskutere problemet med kansler overtaget? EU-kommissær Frits Bolkestein mener ja. Men han fik ikke støtte fra Gerhard Schröder. Diskussionen løber langt ind i sagen om direktivet om overtagelsestilbud, hvor Tyskland nu kæmper nok af sine kolleger i Kommissionen, da han onsdag forsøgte at få flertal til at forfølge VW s ejerforhold. mod alle former for særlige aktierettigheder. Sagen drejer sig om hele VWfabrikkernes historie gennem næsten 40 Det stemmer ikke overens med, at Tyskland selv forsvarer en koncern som VW, år. Fabrikken betyder næsten alt for området nær Wolfsburg, og delstaten Nieder- lyder det fra den anden side af bordet. I Kommissionen var ud over de to tyske saxen kan eje op til 20 procent af aktierne kommissærer og formanden Romano Prodi og flere andre kommissærer imod at i bilkoncernen. Det er nok til at sikre, at virksomheden tage det første retlige skridt mod Tyskland. Men Kommissionen tager sagen op ikke bliver overtaget af andre koncerner, mener Bolkestein, der forsvarer, at kapital igen om to uger, hedder det i Bruxelles. kan bevæge sig frit. Konflikten mellem Kommissionen og Firmaopkøb er mere strategi end god økonomi De opkøb og fusioner, en række virksomheder i USA og Europa har oplevet siden midten af 90 erne, har langt fra alle været en succes. Betydelige underskud i to- og treciftede milliardbeløb, som i dag opleves i tele- og underholdningsindustrien, er ikke enestående nederlag. Og de skyldes ikke kun økonomiske fiaskoer. Reelt ligger der mere strategi for virksomhedernes videre liv end sund økonomi bag beslutningerne om sammenlægninger, fremgår det af en række analyser. Professor Hans Schenk fra Tilburg University i Holland siger på baggrund af flere analyser, at det overraskende er, at der hverken er kommet større overskud eller bedre produktivitet ud af sam-

9 menlægningerne. Forskningen og udviklingen går ned i de fleste industrier undtagen i den kemiske, og for de små fornyende virksomheder har sammenlægninger oftest haft en dramatisk, negativ effekt, som det tager tid at overvinde. Hans Schenk afviser dem, der finder, at fiaskoerne blot skyldes nogle få, overmodige ledere, og at nogle blot forsøger at øge aktiernes værdi og spekulerer i det. En af teorierne er derimod, at sammenslutningerne sker for at skabe nogle giganter, der lever mageligt uden al for irriterende konkurrence. Den strategiske magelighed er økonomisk skadelig, mener Hans Schenk, der er en flittigt citeret forsker, når Europa- Parlamentets beskæftigelsesudvalg diskuterer et direktivet om overtagelsestilbud eller regler for virksomhedssammenslutninger. Men sammenlægningerne koster også hoveder. 32 procent af de administrerende direktører og økonomidirektører, der har foretaget sammenlægninger, er ifølge en undersøgelse af KPMG Consulting mistet deres job. Den undersøgelse viser, at aktionærer rent faktisk også taber på sammenlægningerne. Det var tilfældet i flertallet af de 500 største sammenlægninger over landegrænser. De sammenlægninger, der fandt sted mellem 1996 og 1998, har stadig problemer med at få alt på plads i det nye firma, lyder en af konklusionerne. Fra midten af halvfemserne er der årligt lagt virksomheder sammen for over milliarder kroner i USA og Vesteuropa. EU-Orientering udgives af LO-Kontoret i Bruxelles. Adresse: LO-DK-office, Bld. du Roi Albert II, 5/24 B-1210 Bruxelles. tel fax: Redaktion: Peder Munch

Ministrene lagde vægt på, at nye sygdomme som muskelskader, stress og også problemer med alkohol, narkotika og medicin skal have mere opmærksomhed.

Ministrene lagde vægt på, at nye sygdomme som muskelskader, stress og også problemer med alkohol, narkotika og medicin skal have mere opmærksomhed. (82ULHQWHULQJ )UD/2.RQWRUHW±%UX[HOOHV 1U±MXQL 'DQPDUNNU YHU WRWDOWVWRSIRUDVEHVW (8ODQGHQHVDUEHMGVPLQLVWUHVWUDPPHUUHJOHUIRUDUEHMGH PHGDVEHVWPHQUHJHULQJHQNU YHURJVnHWWRWDOWVWRS IRUSURGXNWLRQDIVDOJDIDVEHVWKROGLJHPDWHULDOHU

Læs mere

EU-Orientering. Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr EU-landene sætter fokus på vækst, job og sociale forhold. Pension er social støtte

EU-Orientering. Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr EU-landene sætter fokus på vækst, job og sociale forhold. Pension er social støtte EU-Orientering Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 12-6.12.2001 Nyt skarpt angreb på Kommissionen Tager for få sociale hensyn med i sine forslag om liberaliseringer inden for det offentlige, mener EU-Parlamentets

Læs mere

Fokus på social udstødelse

Fokus på social udstødelse EU-Orientering Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 3-7. marts 2001 Fransk tak for sidst på EU-rådsmøde EU-Kommissionen lægger ikke nok vægt på kampen mod fattigdom og social udstødelse, mener den franske arbejdsminister

Læs mere

Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr

Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr EU-Orientering Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 3-8.3.2002 Regeringen ønsker færre målsætninger for jobpolitik Det går den rigtige vej for danske ønsker, mener beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen

Læs mere

EU-Orientering. samme tid. Dermed var retten til høring væk. /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV

EU-Orientering. samme tid. Dermed var retten til høring væk. /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV EU-Orientering /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV QU±GHFHPEHU 6RFLDOLVWHUXGIRUGUHU(8IRUOLJ )RUOLJRPUHJOHUIRUYLUNVRPKHGVRSN EEOLYHUXGIRUGUHWDI(83DUODPHQWHWV VRFLDOLVWHUGHUNU YHUO QPRGWDJHUQHVUHWWLOLQIRUPDWLRQRJK ULQJQnU

Læs mere

EU-Orientering. Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 9-3. oktober 2001. EU-Parlamentet og Rådet på ny kollisionskurs

EU-Orientering. Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 9-3. oktober 2001. EU-Parlamentet og Rådet på ny kollisionskurs EU-Orientering Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 9-3. oktober 2001 EU-Parlamentet og Rådet på ny kollisionskurs Et spinkelt forlig i Rådet om information og høring af ansatte bliver truet af krav fra udvalg

Læs mere

EU-Orientering. skrider frem, uden det /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV

EU-Orientering. skrider frem, uden det /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV EU-Orientering /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV QUDXJXVW ()6SUHVIRUPHUH VRFLDO(8IRUIDWQLQJ 'HWLWDOLHQVNH(8IRUPDQGVNDEPnVW\UNHGHQVRFLDOHVLGHLGHWIRUHO ELJHRSO J WLOHQIRUIDWQLQJVWUDNWDWPHQHUGHQHXURS LVNHIDJEHY JHOVHGHU

Læs mere

EU-Orientering. Sådan hedder det i et udspil til en forfatningstraktat,

EU-Orientering. Sådan hedder det i et udspil til en forfatningstraktat, EU-Orientering /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV QU±IHEUXDU,UDNNULVHUDPPHU (8NRQYHQWHW,UDNNULVHQVWLOOHUHWVWRUWVS UJVPnOVWHJQYHGGHQI OOHVXGHQULJVRJVLNNHU KHGVSROLWLNL(8VRPHUHWY VHQWOLJWSXQNWIRUGHWNRQYHQWGHUIRUEHUHGHUHQ

Læs mere

EU-Orientering. Fagligt EU med på EU-konvent om EU s fremtid. Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 2-25.2.2002

EU-Orientering. Fagligt EU med på EU-konvent om EU s fremtid. Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 2-25.2.2002 EU-Orientering Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 2-25.2.2002 Fagligt EU med på EU-konvent om EU s fremtid EFS vil have strammet den sociale dialog og sikret arbejdsmarkedets parters uafhængighed, når EU-konventer

Læs mere

EU-Orientering Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr marts 2001

EU-Orientering Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr marts 2001 EU-Orientering Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 4-27. marts 2001 EU-arbejdsmøde om job Topmødet i Stockholm og en række kommende topmøder bliver stationer på den ti-års-tur, der skal gøre Europa til den

Læs mere

EU-Orientering. EU-lande imod EU s linje for flere job. Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 1-22.1.2002

EU-Orientering. EU-lande imod EU s linje for flere job. Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 1-22.1.2002 EU-Orientering Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 1-22.1.2002 EU-lande imod EU s linje for flere job Retningslinjerne for jobpolitikken er for detaljerede og omfangsrige, lyder kritikken fra arbejdsministre.

Læs mere

UNICE, Philippe de Buck, efter mødet. En række emner som chikaner på arbejdspladserne, forholdene for

UNICE, Philippe de Buck, efter mødet. En række emner som chikaner på arbejdspladserne, forholdene for (82ULHQWHULQJ /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV QU±GHFHPEHU $UEHMGVPDUNHGHWVSDUWHU LGLDORJRYHUNO IWHU 3DUWHUQHSnGHWHXURS LVNHDUEHMGVPDUNHGYHGWDJHUHWWUHnUV KDQGOLQJVSURJUDPPHQVHUVWDGLJIRUVNHOOLJWSnSUREOHPHUSn DUEHMGVPDUNHGHW

Læs mere

EU-Orientering. Nyt EU-formandskab satser på økonomi, job og miljø

EU-Orientering. Nyt EU-formandskab satser på økonomi, job og miljø EU-Orientering Udgivet af LO-Kontoret i Bruxelles nr. 8 10. december 2004 ------------------------------------------------------------------------------ Nyt EU-formandskab satser på økonomi, job og miljø

Læs mere

EU-Orientering Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 2-27. februar 2001

EU-Orientering Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 2-27. februar 2001 EU-Orientering Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 2-27. februar 2001 Vil stoppe bygge-wild west Europa-parlamentarikere lægger op til hårdt opgør med Ministerrådet med krav til virksomheder, der byder på

Læs mere

EU-Orientering. EU langt fra store mål

EU-Orientering. EU langt fra store mål EU-Orientering LO-Kontoret i Bruxelles nr.1 26. februar 2004 -------------------------------------------------------------------------------------- EU langt fra store mål EU-landene når ikke de mål, stats-

Læs mere

EU-Orientering 6 JHUIRUOLJ

EU-Orientering 6 JHUIRUOLJ EU-Orientering 8GJLYHWDI/2.RQWRUHWL%UX[HOOHV QU±PDM (8NRPPLVVLRQHQSnYHM PHGQ\WIRUVODJRPDUEHMGVWLG (XURSD3DUODPHQWHWVVWUDPQLQJDIIRUVODJWLOQ\HUHJOHUIRUDUEHMGVWLG L(8P GHUNULWLNEnGHL(8NRPPLVVLRQHQRJEODQGW(8ODQGHQHV

Læs mere

liberalisering. Hensyn til aktionærerne går forud for alt andet, siger John Monks.

liberalisering. Hensyn til aktionærerne går forud for alt andet, siger John Monks. (82ULHQWHULQJ /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV QUPDM ()6VNLIWHUOHGHU (IWHUnUVRPJHQHUDOVHNUHW UIRUGHQ(XURS LVNH)DJOLJH 6DPPHQVOXWQLQJ()6VLJHUGHQnULJHLWDOLHQHU(PLOLR*DEDJOLRVWRS RJRYHUODGHUURUHWWLOWRSPDQGHQLGHQEULWLVNHIDJEHY

Læs mere

Skiftedag i EU. EU - en kort introduktion til skiftedagen

Skiftedag i EU. EU - en kort introduktion til skiftedagen Skiftedag i EU EU - en kort introduktion til skiftedagen Et fælles europæisk energimarked, fælles europæiske løsninger på klimaudfordringer, fælles europæiske retningslinjer for statsstøtte, der skal forhindre

Læs mere

/DQGHQH ODYHU VHOY KDQGOLQJVSODQHU XG IUD GH JHQHUHOOH OLQMHU 0HQ SROLWLNNHQ QnU

/DQGHQH ODYHU VHOY KDQGOLQJVSODQHU XG IUD GH JHQHUHOOH OLQMHU 0HQ SROLWLNNHQ QnU (82ULHQWHULQJ /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV QU± ()6NU YHUVRFLDOPDUNHGV NRQRPL 'HQHXURS LVNHIDJEHY JHOVH()6O JJHURSWLODW(8LNNHNXQE\JJHUSnGHQIUL PDUNHGV NRQRPL6NDO(8OHYHRSWLOGHQV UOLJHHXURS LVNHPRGHOPnGHWKHGGH VRFLDOPDUNHGV

Læs mere

EU-Orientering. Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 5-18. maj 2001

EU-Orientering. Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 5-18. maj 2001 EU-Orientering Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 5-18. maj 2001 Bakket vej mod EU-udvidelse Forhandlingerne med ansøgerlandene nærmer sig den fase, hvor det drejer sig om penge og også matematik - det sydlige

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET I EN NØDDESKAL

DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET I EN NØDDESKAL DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET I EN NØDDESKAL DET EUROPÆISKE RÅD EU S STRATEGISKE INSTITUTION Det Europæiske Råd er drivkraften bag Den Europæiske Union. Det fastlægger dens retningslinjer og dens politiske

Læs mere

EU-Orientering Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 1-5.2. 2001

EU-Orientering Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 1-5.2. 2001 EU-Orientering Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 1-5.2. 2001 Social dagsorden blandt EU-Kommissionens 4. top-prioriteter Den ny økonomi og sociale dagsorden, god regeringsskik og livskvalitet, EU s udvidelse

Læs mere

EU-Orientering. Nyt EU-slag om arbejdstid

EU-Orientering. Nyt EU-slag om arbejdstid EU-Orientering LO-Kontoret i Bruxelles nr.5 14. juli 2004 ------------------------------------------------------------------------------ Nyt EU-slag om arbejdstid EU-kommissionen lægger nyt forslag for

Læs mere

GRÆKENLAND. ROLLEKORT: Premierminister Alexis Tsipras ANDEL AF DET SAMLEDE BEFOLKNINGSTAL I DE 10 LANDE I SPILLET

GRÆKENLAND. ROLLEKORT: Premierminister Alexis Tsipras ANDEL AF DET SAMLEDE BEFOLKNINGSTAL I DE 10 LANDE I SPILLET ROLLEKORT: Premierminister Alexis Tsipras Jeg er 43 år og blev premierminister i Grækenland i 2015. Jeg er formand for det venstreorienterede parti Syriza, som fik 36 procent af stemmerne og 149 ud af

Læs mere

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller kinesisk ordsprog EU og arbejdsmarkedet Ole Christensen, socialdemokratisk europaparlamentariker, medlem af Parlamentets

Læs mere

EU-Orientering. Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 11-28.11.2001. EU i en række opgør om den offentlige sektor

EU-Orientering. Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 11-28.11.2001. EU i en række opgør om den offentlige sektor EU-Orientering Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 11-28.11.2001 EU i en række opgør om den offentlige sektor Liberaliseringen af den offentlige sektor er i fuld gang i EU-landene. Flere og flere områder bliver

Læs mere

EU-Orientering /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV

EU-Orientering /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV EU-Orientering /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV QU±MXQL (XURSD3DUODPHQWHWVSOLWWHW PHOOHPK MUHRJYHQVWUHIO M +nugwrsj UL(XURSD3DUODPHQWHWI UHWIOHUWDOVLNUHGHDWYLUNVRPKHGHUGHU InURSJDYHUIRUGHWRIIHQWOLJHVNDOI OJHUHJOHUQHSnDUEHMGVPDUNHGHWRJ

Læs mere

EU s stats- og regeringschefer mødtes den oktober 2007 til uformelt topmøde i den portugisiske hovedstad Lissabon.

EU s stats- og regeringschefer mødtes den oktober 2007 til uformelt topmøde i den portugisiske hovedstad Lissabon. Europaudvalget EU-Sekretariatet Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 22. oktober 2007 Det Europæiske Råds uformelle møde i Lissabon den 18.-19. oktober 2007 EU s stats- og regeringschefer mødtes

Læs mere

FRANKRIG. ROLLEKORT: Præsident Emmanuel Macron ANDEL AF DET SAMLEDE BEFOLKNINGSTAL I DE 10 LANDE I SPILLET

FRANKRIG. ROLLEKORT: Præsident Emmanuel Macron ANDEL AF DET SAMLEDE BEFOLKNINGSTAL I DE 10 LANDE I SPILLET ROLLEKORT: Præsident Emmanuel Macron Jeg er 39 år, uddannet i filosofi og leder af det nye centrumparti En Marche!. Før jeg blev præsident i 2017, var jeg embedsmand og fra 2014-2016 var jeg finansminister

Læs mere

Europa-Parlamentet og Rådet har indgået forlig om REACH

Europa-Parlamentet og Rådet har indgået forlig om REACH Europaudvalget EU-note - E 14 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 4. december 2006 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Europa-Parlamentet og

Læs mere

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. 24. februar 2003. Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. 24. februar 2003. Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 24. februar 2003 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): Resumé: DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER I en ny strømlining af de forskellige økonomiske processer

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER

RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER Bruxelles, den 16. april 1997 7365/97 (Presse 113) C/97/113 RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER PÅ DAGENS MØDE I FORLIGSUDVALGET Europa-Parlamentet og Rådet er

Læs mere

ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen

ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen Jeg er 52 år, leder af Venstre Danmarks liberale parti - og har været statsminister siden 2015. Selv om jeg er leder for et lille land, vil jeg forsøge at

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 3. december 2007 Europaudvalgets sekretariat

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 3. december 2007 Europaudvalgets sekretariat Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) Info-note - I 23 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 3. december 2007 Europaudvalgets sekretariat Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

EU-Orientering /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV

EU-Orientering /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV EU-Orientering /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV QU±RNWREHU 3ROLWLVN(8VSLORP DUEHMGVWLGRJYLNDUHU 6WRUEULWDQQLHQRSJLYHUPRGVWDQGPRGIOHUH(8IRUVODJIRUDUEHMGVPDUNHGHW %ULWHUQHVDPOHUVN\WVHWPRGUHJOHUIRUDUEHMGVWLGRJV QNHUYnEQHQHPRG

Læs mere

EU-Orientering /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV

EU-Orientering /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV EU-Orientering /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV QU±RNWREHU 3nYHMPRGQ\ YHUGHQVRUGHQ )19HUGHQVEDQNHQRJGHQLQWHUQDWLRQDOHYDOXWDIRQG,0)Pn QGUHVRJ EOLYHUGHWPHQHUIKYVWDWVPLQLVWHU3RXO1\UXS5DVPXVVHQI U Q VWHPnQHGVYHUGHQVIRUXPL%UX[HOOHV

Læs mere

EU-note E 12 Offentligt

EU-note E 12 Offentligt 2012-13 EU-note E 12 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten og Folketingets repræsentant ved EU EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. december 2012 EU-Domstolen annullerer Europa-Parlamentets beslutninger

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 10. juli 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 23.

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 14 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 14 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 14 Offentligt Europaudvalget Folketingets repræsentant i Bruxelles Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. november 2008 Skolefrugtordningen behandlet

Læs mere

Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget

Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget Organisation for erhvervslivet juni 2009 Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget Den økonomiske krise skærper behovet for at omstille EU s budget, så det understøtter den fremtidige

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Retsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Retsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 4. maj 2011./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit talepapir fra Videnskabsudvalgets

Læs mere

Lige muligheder for mænd og kvinder

Lige muligheder for mænd og kvinder Lige muligheder for mænd og kvinder På trods af flere årtiers kamp for ligestilling har kvinder stadig ikke de samme muligheder som mænd, når det kommer til job og karriere. Herudover er det stadig kvinderne,

Læs mere

Det sker i EU: - Kommende EU-sager og aktiviteter af relevans for den

Det sker i EU: - Kommende EU-sager og aktiviteter af relevans for den 20.10. 2017 Det sker i EU: - Kommende EU-sager og aktiviteter af relevans for den Danske Fagbevægelse Uge 43 / 44 2017 Indhold Kommissionen... 3 Uge 43... 3 Møde i Kommissionen... 3 Uge 44... 3 Ingen møder

Læs mere

Europaudvalget 2008 2871 - Konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2871 - Konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2871 - Konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg Samlenotatet sendes efterfølgende til Videnskabsudvalget Rådsmøde (konkurrenceevne) (det indre

Læs mere

EU-Orientering. Social dialog i EU i ruiner

EU-Orientering. Social dialog i EU i ruiner EU-Orientering LO-Kontoret i Bruxelles nr.6 2. september 2004 ------------------------------------------------------------------------------ Social dialog i EU i ruiner Europa-Parlamentets beskæftigelsesudvalg

Læs mere

Åbent samråd om realkredit og likviditetskrav (LCR) Tid og sted: Tors. 15. maj, kl. 14:30. Lokale 1-133

Åbent samråd om realkredit og likviditetskrav (LCR) Tid og sted: Tors. 15. maj, kl. 14:30. Lokale 1-133 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 351 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestagers talepapir Det talte ord gælder Anledning: Åbent samråd

Læs mere

ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen

ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen Jeg er 52 år, leder af Venstre Danmarks liberale parti, og har været statsminister siden 2015. Selv om jeg er leder for et lille land, mener jeg, at EU skal

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 24 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 24 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 24 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 29. april 2014 Europa-Parlamentet: Nationale parlamenter skal være medspillere

Læs mere

GRÆKENLAND. ROLLEKORT: Premierminister Alexis Tsipras ANDEL AF DET SAMLEDE BEFOLKNINGSTAL I DE 10 LANDE I SPILLET

GRÆKENLAND. ROLLEKORT: Premierminister Alexis Tsipras ANDEL AF DET SAMLEDE BEFOLKNINGSTAL I DE 10 LANDE I SPILLET ROLLEKORT: Premierminister Alexis Tsipras Jeg er født 28. juli 1973 og blev premierminister i Grækenland i 2015. Jeg er formand for det venstreorienterede parti Syriza, som har 36% af stemmerne og 149

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

ITALIEN. ROLLEKORT: Premierminister Paolo Gentiloni ANDEL AF DET SAMLEDE BEFOLKNINGSTAL I DE 10 LANDE I SPILLET

ITALIEN. ROLLEKORT: Premierminister Paolo Gentiloni ANDEL AF DET SAMLEDE BEFOLKNINGSTAL I DE 10 LANDE I SPILLET ROLLEKORT: Premierminister Paolo Gentiloni Jeg er 62 år og leder det venstreorienterede Demokratiske Parti, som samarbejder med centrum-højrepartier i regeringen. Derudover er jeg forhenværende udenrigsminister.

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

Europæiske arbeidslivssaker i pipeline

Europæiske arbeidslivssaker i pipeline i pipeline Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Erosion af det indre marked? Nye initiativer fra Kommissionen bidrager til at mindske konkurrencen i EU. Eksisterende regler bruges som platform for protektionisme

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt Europaudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. oktober 2014 Europaudvalget (EUU) Europaudvalget holder normalt møde om fredagen kl. 10.00 eller kl.

Læs mere

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 17. oktober 2007 En ny Ioannina-afgørelse Man har på det seneste i de europæiske medier

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

To ud af tre danskere synes i dag, at det er en god ting, at vi er med i EU, og færre synes, at EU-medlemskabet er en dårlig ting.

To ud af tre danskere synes i dag, at det er en god ting, at vi er med i EU, og færre synes, at EU-medlemskabet er en dårlig ting. EUROPA-FLØJE Danskernes EU-skepsis falder undtagen på den yderste højrefløj Af Gitte Redder @GitteRedder Tirsdag den 31. oktober 2017 De mest højreorienterede danskere bliver stadig mere skeptiske over

Læs mere

Status på EU s tænkepause

Status på EU s tænkepause Europaudvalget Info-note - I 54 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. juni 2006 Europaudvalgets sekretariat Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Status på EU s tænkepause Forfatningstraktaten

Læs mere

Status over institutionernes behandling af forordningen om markedsføringen af plantebeskyttelsesmidler

Status over institutionernes behandling af forordningen om markedsføringen af plantebeskyttelsesmidler Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 31. maj 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Status over institutionernes behandling af forordningen om markedsføringen

Læs mere

Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig

Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig 9. oktober, 2012 Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig?aldrig siden anden verdenskrig har der været så store spændinger mellem Vesteuropas folk

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Lærerne er de første - hvem er de næste

Lærerne er de første - hvem er de næste Lærerne er de første - hvem er de næste Dennis Kristensen, formand for FOA Christiansborgs Slotsplads, 11. april 2013 Med så mange lærere og undervisere samlet på ét sted, er det ikke helt nemt at tilstå

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-131 Center for Europa og Nordamerika Den 7. juni 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 24.

Læs mere

HOLLAND (NEDERLANDENE)

HOLLAND (NEDERLANDENE) ROLLEKORT: Premierminister Mark Rutte Jeg er 50 år gammel, premierminister og formand for det liberale parti. Jeg er ikke gift og har ingen børn. Jeg er uddannet historiker og har tidligere arbejdet for

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

EU-Orientering Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr juli 2001

EU-Orientering Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr juli 2001 EU-Orientering Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 8-23. juli 2001 Fagligt pres på G8 Globaliseringen skal føre til fremskridt, understregede den internationale fagbevægelse over for Silvio Berlusconi før

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

EU s medlemslande Lande udenfor EU

EU s medlemslande Lande udenfor EU EU s medlemslande Lande udenfor EU Fig. 22.1 EU s medlemslande. År 1951 1957 1968 1973 1979 1981 1986 1986 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2007 2008 2008 2009 2010 Begivenhed Det

Læs mere

Samrådsspørgsmål A, B og C om optjeningsprincipper og velfærdsydelser til EU-borgere

Samrådsspørgsmål A, B og C om optjeningsprincipper og velfærdsydelser til EU-borgere Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 64 Offentligt 26. oktober 2015 J.nr. 15-2350749 Ejendomme, Boer og Gæld LH Samrådsspørgsmål A, B og C om optjeningsprincipper og velfærdsydelser

Læs mere

EU-Orientering. Irsk EU-formandskab under pres for ny traktat

EU-Orientering. Irsk EU-formandskab under pres for ny traktat EU-Orientering LO-Kontoret i Bruxelles nr.3 12. maj 2004 -------------------------------------------------------------------------------------- Irsk EU-formandskab under pres for ny traktat EU-landene

Læs mere

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning MLC seminar 20. juni 2013 Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning Hvordan bliver MLC gennemført i EUretten? Hvor langt er arbejdet? Hvilke betydninger får EU-reglerne?

Læs mere

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål Erhvervsudvalget 2010-11 L 160 Bilag 6 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 10/05177-272 Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål A af 6. april 2011 stillet af Benny Engelbrecht

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat en europæisk søjle af sociale rettigheder

Grund- og nærhedsnotat en europæisk søjle af sociale rettigheder Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del Bilag 236 Offentligt N O T A T 24-05-2017 Grund- og nærhedsnotat en europæisk søjle af sociale rettigheder J.nr. 2017-3348 CAIJ Europæisk søjle af sociale rettigheder

Læs mere

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på.

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på. FFI kongres den 5.-10. december 2004 i Miyazaki, Japan,QGO JDI/2IRUPDQG+DQV-HQVHQWLOWHPDµ(QYHUGHQDWIRUDQGUHµ Jeg vil gerne begynde med at kvittere for en god rapport, som skarpt og præcist analyserer de

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft Udenlandsk arbejdskraft Kongres 08 Tale af Palle Bisgaard, TIB København 29. september 2008 TIB Kongres 2008 Ålborg. Udenlandsk arbejdskraft: Det der bringer mig på talerstolen er udenlandsk arbejdskraft.

Læs mere

(Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes.

(Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes. PDMWDOH 7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU ) OOHGSDUNHQ (Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes. I dag bliver vi rost fra alle sider for vores fleksible arbejdsmarked og vores sociale

Læs mere

Resumé Formandskabet har den 15. oktober 2012 udsendt KOM(2007)603 af 9. oktober 2007 med henblik på genoptagelse af forhandlingerne om direktivet.

Resumé Formandskabet har den 15. oktober 2012 udsendt KOM(2007)603 af 9. oktober 2007 med henblik på genoptagelse af forhandlingerne om direktivet. Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0603 Bilag 1 Offentligt N O T A T Grund- og nærhedsnotat om genoptagelse af ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om mindstekrav til fremme af arbejdskraftens

Læs mere

Hvis demokratiet skal begrænses

Hvis demokratiet skal begrænses Jens-Peter Bonde Hvis demokratiet skal begrænses Før afstemningen Gyldendal Indhold Forord 11 Kapitel 1: En rigtig EU-grundlov 15 Lad os få en ærlig snak om fremtiden 1.6. Vi skal ikke stemme i mange,

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2016 COM(2016) 303 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Filippinernes regering

Læs mere

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer.

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. Den 1. maj 2005 PDMWDOH Y/2VHNUHW U)LQQ6 UHQVHQ (Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. I en tid hvor samfundet bliver mere og mere

Læs mere

ÅRSPLAN 2016-17. 3 Politisk indledning

ÅRSPLAN 2016-17. 3 Politisk indledning ÅRSPLAN 2016-17 2 3 Politisk indledning 4 EU er på dagsordenen! Og det er ikke kun her i Folkebevægelsen. Vi står som unionsmodstandere i en 5 situation, hvor EU's udvikling og situation, gør at mange

Læs mere

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL)

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) KAPITEL X Europæisk Samarbejdsudvalg eller informations- og høringsprocedure i fællesskabsvirksomheder. 1. Afsnit : Anvendelsesområde? L 439-6 Med det formål at sikre de ansattes

Læs mere

Europaudvalget EU-note - E 5 Offentligt

Europaudvalget EU-note - E 5 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 5 Offentligt Folketinget Europaudvalget, Erhvervsudvalget Christiansborg, den 23. oktober 2006 EU-konsulenten Til udvalgenes medlemmer og stedfortrædere Resumé Kommissionen har

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Beskæftigelsesudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Revision af direktivet om arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18.

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18. Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 290 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og

Læs mere

EUROBAROMETER OPFATTELSER AF EUROPA-PARLAMENTET I DANMARK INTERREGIONAL ANALYSE

EUROBAROMETER OPFATTELSER AF EUROPA-PARLAMENTET I DANMARK INTERREGIONAL ANALYSE NATIONALE REGIONER 1 METODOLOGISK BILAG: REGIONAL ANALYSE AF EUROBAROMETERRESULTATERNE Den følgende regionale analyse er baseret på Europa-Parlamentets Eurobarometer-undersøgelser. Eurobarometer-undersøgelser

Læs mere

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2.

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. 1 Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. december 2013 Godmorgen, og også et velkommen til dette møde fra mig.

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3484 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-22379 Center for Europa og Nordamerika Den 9. september 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den

Læs mere

Latinamerika vil udrydde fattigdom i 2025

Latinamerika vil udrydde fattigdom i 2025 Enigt kontinent bag topmøde i Havana. Blot to år efter at CELAC blev grundlagt som en sammenslutning af alle lande i Latinamerika og Caribien, er der skabt resultater, der vækker bitterhed i Washington.

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD den 21. og 22. juni 2002 SEVILLA

DET EUROPÆISKE RÅD den 21. og 22. juni 2002 SEVILLA E U R O P A - P A R L A M E N T E T g DIREKTORATET FOR PLANLÆGNING AF PARLAMENTETS ARBEJDE DET EUROPÆISKE RÅD den 21. og 22. juni 2002 SEVILLA TALE AF FORMANDEN PAT COX FORMANDSKABETS KONKLUSIONER 02/S-2002

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. 7.3.2007 PE 386.364v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. 7.3.2007 PE 386.364v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 7.3.2007 PE 386.364v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-25 Udkast til udtalelse Johannes Voggenhuber Vurdering af Euratom - 50 års

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Roaming Resumé Kommissionen har fremsat et forslag til forordning

Læs mere

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument Mødedokument RETTELSE DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES MED DE ÆNDRINGER, SOM FORMANDEN VIL FORESLÅ VED BEGYNDELSEN AF MØDET ONSDAG DEN 31. MAJ 2006 30/05/06 PE DA DA Forklaring af procedurerne

Læs mere

2. Garanti for tilstrækkelige pensioner i et aldrende samfund

2. Garanti for tilstrækkelige pensioner i et aldrende samfund Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del Bilag 48 Offentligt N O T A T 20. september 2015 Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 5. oktober 2015 Sagsnr. CAIJ/Isy 1. Erfaringer fra Det Europæiske

Læs mere

Europaudvalget. Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 156 Offentligt REFERAT AF 4. EUROPAUDVALGSMØDE

Europaudvalget. Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 156 Offentligt REFERAT AF 4. EUROPAUDVALGSMØDE Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 156 Offentligt Europaudvalget REFERAT AF 4. EUROPAUDVALGSMØDE Dato: fredag den 28. oktober 2016 Tidspunkt: kl. 11.00 Sted: vær. 2-011 Til stede: Desuden deltog:

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere