DAME JUNIOR K E M E. Hansen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAME JUNIOR K E M E. Hansen"

Transkript

1

2 J y s K E M E s T E R DAME JNIR 1990 Stående fra venstre:træner Svend Wrang,Pia Jensen,Lone Møller,harlotte Hansen,Karin L.Pedersen,Dorthe Bak Andersen,Dorte Rytter og træner Kjeld Andersen. Siddebde fra venstre:amilla mos,dorthe Rasmssen,Pernille Westen-Hansen,Maj Baag,Vicky Wrang,amilla Jl og n Gra foto:free-lance fotograf hr., Hansen

3 JNIR B DAMEHLD JYSK MESTER ================================== 1990 KIG IHD TIL LØRDAG DEN 3. NVEMBER SPILLEDE NB JNIR DAMEHLD FINALE M DET JYSKE MESTERSKAB I HAMMEL. NB VANDT KAMPEN 2-1 MED LNE MØLLER SM MALSRER. I EN SÆSN, HVR DER IKKE HAR VÆRET DE STRE RESLTATER AT GLÆDE SIG VER, ER DET MEGET Nordborg Atoopretning GLÆDELIGT AT NB SLTTER SÆSNEN AF MED AT vi Svend lasen JYSK MESTERSKAB. JNIRDAMERNE HAR VÆRET SVERÆNE I HELE SÆSN ndenognsbehandllng EN - G GSA I KREDSKAMPENE HAR DE SPILLET Tlf GDT G VNDET RET SIKRE SEJRE. Mellemvej 7 - Nordborg FINALEN MD FREDERIKSHAVN, MELLEM TPPEN BNDEN AF JYLLAND, BLEV VNDET AF "BNDEN" SM t :::::::jviste, AT NAR DET GJALDT FDBLDSPILLET sa VAR - BNDEN BLEVET TIL TPPEN.. TILLYKKE ØNSKER S P R T E N ALLE, DER HAR VÆRET AKTIV I DENNE FLTTE PRÆSTATIN SAVEL S TRÆNERE, PIGERNE G FRÆLDRE. DET ER IKKE ALLE DER PNAR AT BLIVE JYSKE. MESTRE I DERES FDBLD TID G DET ER GSA NGET RE GLD SØLV MAN KN PNAR NAR DER ER YDET EN INDSATS SAVEL STAEGAE NABAG TLF TIL TRÆNING SM TIL KAMP. DET MA VÆRE SKØNT FR JER AT NA DETTE FLTTE RESLTAT N HVR STØRSTEPARTEN AF JER FRLADER NGDMSFDBLDEN FR AT BLIVE "RIGTIGE DAMER". MANGE ARS SERIØS INDSATS AF JER G JERES TRÆNERE AFSLTTEDES MED ET TPRESLTAT. TILLYKKE PIGER G LAD S sa KMME PAD I DAMERÆKKERNE. KollII DERESHKIK,BWAHD TELEFN Gå til specialisten - det betaler sig I '11' E.N. PINT-AKTIER BLMSTERHSET Storegade 7 - Nordborg Tlf JElENTER STREGADE 15 TLF NRDBRG I GE 45 ER DER DSENDT PKRÆVNING pa P AKTIER FR EFTERARET BELØBET DER BETALES ER KR. 56,00 FR IALT 7 PINT. LØRDAG DEN KL FRETAGES DER LDTRÆKNING I NB'S KLBHS. d!7 Ilf# II <,:., 'I siden 1865 (IffifM\ -pa bordet hvor " ". ) D venner mødes Stationsvej 4 Telefon Fax AT HAVE VENDT VALGET pa JESPER G DREJET HRISTIANSEN EN MALFARLIG MAND G EN STÆDIG KÆMPER ER KENDETEGNEDE FR JESPER, DERFR PKAL + HEK pa 300,00 KR. SKÆNKET AF SYDBANK TIL HAM! JEG HABER AT SE JESPER G KAMMERATERNE "TØRNE D" NÆSTE AR FR SENIRAFDELINGEN, DEN TRÆNGER TIL EN HANDSRÆKNING. TAK R I AR G HELD G LYKKE FREMVER A EN HALD LTTSPIL I NRDALS :.ceka købmanden EJNAR LRENSEN IDRÆTSENTER købmand, Trøvej 42. Kirkeby TIt MANDAG DEN AFHLDT NB LTTSPIL I NRDALS IDRÆTSENTER. DER VAR MØDT A. 650 SPILLERE P DENNE AFTEN G LTTDVALGET/ AKTIVGRPPEN HAR DERFR BESLTTET AT GENTAGE DETTE "KÆMPE LTTSPIL" MANDAG DEN LTTSPILLET STARTER KL. 19,30 I NRDALS IDRÆTSENTER. ANDERS E. _ Li _ - 5 -

4 Frafald er et forældre-problem MATAS MATERIALISTEN Sto<egede 35 Telf t ifrafald er et forældre-problem! Talrige kritikere har skældt foreningerne d for delighed og taget forbnd af enhver størrelse med i samme hat. Når nge mellem 13 og IB år vender ryggen til et godt tilbd, skyldes det :også givet, at tilbddet ikke længere er godt nok. Men hvad giver en forening liv og kvalitet?? Det gør voksne mennesker - og nok af dem. Derfor er frafald dtryk for en ledermangelikke, at de nge mennesker er mindre interesserede i idræt. Ledere findes som regel blandt forældre. Itakt med stigende arbej. ider på job svinder forældres interesse for at tage et fritidsjob - gratis! 19 er foreningernes økonomiske sitation mange steder så vanskelig, at den ikke lokker nye ledere til. disse spørgsmål finder vi den egentlige årsag til frafald. De nværende dygtige ledere får så mange byrder, at kvaliteten og glæden ved arbejdet forsvinder. g som ved alle andre prodkter straffes mangel på kvalitet med "færre knder i btikken". En række foreninger behøver ikke at føle sig ramt. De har fået den rette opbakning hos forældre og oplever selv i tider med små årgange en medlemstilgang. Dermed fører de reelt bevis for, at frafald er et forældre-problem! Hvis forståelsen for det frivillige foreningsarbejde ikke styrkes hos forældrene i 90'erne, så vil den hæderkronede, danske idrætsforening langsomt forbløde frem mod århndredskiftet. Købe-idræt står klar i klissen. Køb din få din time, gå hjem den ansvar for fællesskabet - og betal dyrt for det i kroner! Både forældre og de nge selv bestemmer, om foreningerne skal overleve som samlmgspnkt og kltrfaktor - eller om tiden er løbet fra frivillighei dens principper i lederarbejdet. Er den manglende tilsltning til medlemsmøder/generalforsarnhnger i virkeligheden et forvarsel om, at medlemmer blot "køber" sin badminton, tennis og gyynnastiktne og så iøvrigt er helt ligeglad med foreningen iøvrigt? Iså fald er frafaldet i loyalitet langt værre, end det der måles i statistikker med nøgne tal. Alle skal yde noget for at opretholde dynamikken i et fællesskab. Den nværende lederskare skal forstå at lytte til signaler fra nge som motionister og ændre tilbddene efter tidens strømninger. g de går ikke alle i retning af strenge, elitære krav. Tilpasning og initiativ bliver et nøgleord. Forhåbentlig ser ngdommen og deres forældre stadig en livskraft i foreningerne. Men de nge kan r, selv. Frafald er et forældre-problem! _ DIF og andre specialforbnd skal i marken for at gøre det attraktivt at være med i foreningsarbejdet. den de rigtige, voksne ledere går det galt. Kommnerne kan gøde jorden ved gode vilkår, men også forstærke en heldig virkning ved at benytte efterårets forhandlinger omkring Folkeoplysningslovens indførelse til at forringe foreningernes hverdag. Men hvis forældrene også i fremtiden vil have en billig fritidsbtik med tilbd til dem selv og deres børn, så er det ikke nok blot at "købe" tilbddene. De skal tage et nap med for fællesskabet. Ved selv at falde fra har forældrene skabt det frafalds-problem, som foreningerne har blandt de 13-IB årige i dag mkring tbijjet, enter Sko H,lmth lss nb/.rg 8430 Btikscenter Nordborg _ t.lf. o Det betaler sig altid at ga til fs9ma. HANS SHMIDT re & optik - Gld & sølv Løjtertoft 8a - tif JYSK -6 - FDBLD - 7 -

5 ).)

6 MINIPT c' 1990 l :::J' DVER PIGERNE I JNIRDAMERÆKKEN VAR MINIPT B DET ENESTE HLD,DER BLEV KREDSVINDER I SÆSNEN HLDET PNAEDE EN MALSRE PA FR HELE SÆSNEN. HLDET BLEV KREDSVINDER MED 18 PINTS EFTER 10 KAMPE. FLT RESLTAT. DER HAR VÆRET T l1-mandshld MED I DENDØRS SÆSNEN. MINIPT BLEV NR.5 I DERES RÆKKE. TIL TRÆNING I FRARET VAR DER GENNEMSNITLIG 22 SPILLERE, I EFTERARET LIDT MINDRE P.GR.AF SPILLERAFGANG. MINIPT B HLDETS KREDSKAMPE BLEV KN TIL EN Ir HLDET TABTE I TFTLND, MEGET HELDIGT... E, :::<:.c ro cc ) MI\. :I: l :::J 'M --' cc, '.-< :;;:: '.-<... ::I: ::J l. --'.. l.o '.-< '.-<. =>--, 0'\.o :1' cc ::c, --'... ::J a::: ::< '"cc Ill_ "'-r-i "'.D er ID "om lcoed....;; 'l';---, EI!:I: Z, >'00 co 3: E ::J "-.; cc.j...lo o... Stort dvalg i dame- og børnetøj Storegade 37. TH S'(ln'r'orrel"ftli/n Fa. -1. MI PT HAR GSA DELTAGET I 7-MANDS SPILLET. I "BRAGER P" BLEV DET SALEDES TIL EN SEJR PA 31-0 I DEN FØRSTE KAMP. TPSREREN LAVEDE MKRING 20 MAL - G DET ER GANSKE PÆNT I 2 X 15 MINTTER. HLDET VANDT løvrigt "BRAGER P". SM START PA EFTERARET DELTG MINIPT I "LNDERSKV P" MED ET FINT RESLTAT. NR.2 I DERES PLTE G DE TABTE KN 1-2 TIL DEN SE -NERE VINDER AF MINIPT-RÆKKEN. I VINTERSÆSNEN ER DER TILMELDT 3 HLD I INDENDØRSTRNERINGEN, 2 B-HLD (JAN WIND G LISBETH HALD) G 1 -HLD (MED STEEN ASTRP SM LEDER).FRELØBIGT HAR DE 2 B-HLD PINTS HVER EFTER 3 KAMPE (DE SPILLEDE AFGJRT I DEN INDENBYRDES KAMP) G -HLDET HAR 2 PINTS. LISBETH FRTSÆTTER SM TRÆNER VED PIGERNE(MI NI- G LILLEPT), MEDENS JAN LÆGGER TRÆNERJBBET PA HYLDEN FR AT BLIVE HLDLEDER VED MINIPT. DER HAR VÆRET FIN FRÆLDREPBAKNING VED MINI -PT SPEIELT VED B-HLDET. DEr? TRÆNERE (LISBETH G JAN) VIL GERNE HER KKE DERES TAK FR PBAKNINGEN SAVEL TIL K E SM TIL KØRSEL... TAK FR SÆSNEN. LISBETH G JAN/en J,LEKALENDER ============ > > '" cc e.t! -g 11 "- cc (f) c, Ill... 'M tf):::::::: ' kler Locks Tlf Parallelvej 2 Lavensby.. 1'.TS711 ' lnslllratlon ' Ærenz.AntWsen SØNDERBRG NRDBRG MARGERITTEN,4 E lf)r'j J. J. J E N S E N Sloregade 46 - Nordbg. - TIf, Æ 3: Parallelvej 6 lavensby,m TIL STØTTE FR NGDMSARBEJDET I NB SÆLGES DER I AR EN JLEKALENDER/LDSEDDEL. MANGE FRSKELLIGE MENNESKER HAR VÆRET I GANG MED SALGET DER INDTIL VIDERE GAR DMÆRKET. JLEKALENDEREN DER KSTER KR. 20,00 KAN BL.A. KØBES I NGLE FRRETNINGER I NRDBRG G HAVNBJERG HAFNIA SERVIE KNDEENTER Mads lasens Vej 1 Telefon '

7 NB' S SENIR M. PERRE,qAAII A-S AFSLTNINGSFEST ============================.f.! vi Nis Dreyer - AT. EL-INSTALLATØR./ All indenfor el-branchen./ - også salg af el-artikler og hårde hvidevarer. Brønd 7a, Holm Tlf Billll AFSLTNINGSFESTEN BLEV I AR AFHLDT LØRDAG DEN I HAVNBJERG SKLES ALA. DER VAR MØDT A. 80 PERSNER TIL AFSLTNINGSKRN - FDERSTFFER FESTEN DKR BØD pa GD MAD FRA KVrKLY, GD BRÆNDSEL - BYGGEMATERIALER MSIK AF Y Y G MNTRE INDSLAG I.LØBET AF AFTENEN TRADITINEN TR BLEV DER DENNE AFTEN KARET ARETS SPILLERE, ARETS IDRÆTSMAND M.M NIIDBRG 11474SKVBY TLF, TlF, ARETS IDRÆTSMAND :KAJ DS JENSEN ARETS SPILLER pa 1 HLDET :MGENS NIELSEN ARETS SPILLER pa 2. HLDET :GNNARARL ARETS SPILLER pa 3.4 G 5 HLD:KEVIN ATZ SPRTENS FIGHTERPKAL :JENS HANS E, TAK TIL DVALGET BAG AFSLTNINGSFESTEN DER SAMMEN MED HJÆLPERNE SØRGEDE.FR EN GD AFSLTNINGSFEST. ANDERS E. Din økonomipartner. Nordborgvej 2, :, TLF pa FIVE A SIDE STÆVNE 1 JLEAND....t an ny tarapl mad stora mligheder! VASA & HELSEENlEn,,' ',.d" Med " Gt. d.fp 13 A, Gderø PR. SPILLER NR. FR SENIR Bj,,"' 50 Biltlf Gasfyr - liefyr - Varme - Sanitet samt blikkenslagerarbejde ALLE DER BLT FØLGER LIDT MED I NB'S LIV VED, AT DET IKKE STAR SA GDT TIL MED ØKNMIEN. HVIS DER SKLLE VÆRE NGEN, DER HAR GDE IDEER TIL AT HJÆLPE P pa KLBBENS BETRÆNGTE ØKNMI SA ER BESTYRELSEN LYDHØR. DET VAR DERFR SKØNT AT PLEVE AT EN FRA BEFARVE G TAPET STYRELSEN GIK I SPIDSEN G STARTEDE NGET P, Storegade 17, Nor.dborg DER FRHABENTLIG SKAL GIVE PENGE TIL KLBKASSEN. AF BILLEDET TAGET VED INDVIELSEN FREMGAR Tlf DET, AT ANDERS ER GAET I SPIDSEN. DE 2. NB'ER pa BILLEDET ER HRESTEN G ERIK, DER VED INDVIELSEN GAV ET NAP MED_ HELD G LYKKE FREMVER MED KLNIALFRRETNINLANGESØ HERREFRiSØR GEN. NDGA VENTETIDEN - BESTil TID S p I L L E R M ø D E R Drej et godt nmmer L. P. HANSEN vi John H. Rasmssen Mågevej 2, Lanqesø 1. HLD SENIR MANDAG DEN 3. DE KL I (3. HLD) NRDALSIDRÆTSENTER JHN ALLESEN ER EFTER AFTALE MED BESTYRE--.N FRATRADT TRÆNERJBBET SM TRÆNER FR 3. F. ET I SÆSNEN JHN SKAL GA pa SKLE pa DE AFTENER, HVR DER ER SENIRTRÆNING. SM NY TRÆNER ER ANSAT BENNY JØRGENSEN - KENDT ANSIGT I NB l ø SENIR TRSDAG DEN Wr SPILLERE 14.JAN. NRDALS KL I Nyt syn MALERMESTER K. V ptik Storegade 65 DEN DANSKE BANK HANS JØRGEN PEDERSEN HESSELHØJVEJ NRDBRG Telefon TEEFN MALERFRRETNING Hesselhøivej 32.TII '52 IDRÆTSENTER DIN LKALE SPEIAL-PTIKER Fa. P.Bleshøy's Eftert. vi Kaj V. B. Kristensen Storegade Telefon ========= ============================. Mellemvej 2 - Nordborg ======================= 2-1 FL. RØDVIN. BYENS GRILL Kar i n KL TILMELDINGSGEBYR 20,00 KR. - BETALES VED INDSKRIVNINGEN I KLBHSET SENEST KL TRÆNERE Vacsac DEN 01.DE. LØRDAG DEN 01. DE. 90 AFHLDES DER FIVE A SIDE STÆVNE FR SENIR G YNGLINGESPILLERE LYSBANEN. GEVINSTEN TIL DET VINDENDE HLD: vi Frederik Holm Løjtertoft 13 G TIL TIt LØRDAG ============================================== ERIK JENSEN v. V.S. Nordborg ApS - n-

Vi ønsker endnu engang tillykke med valget og takker Henning for hans indsats for klubben.

Vi ønsker endnu engang tillykke med valget og takker Henning for hans indsats for klubben. Henning blev ved foreningens afslutningsfest den 29.oktober 994 drætsmand 994* Han var desværre denne dag forhindret og derfor blev overrækkelsen af pokalen m.m. foretaget på generalforsamlingen den 27.

Læs mere

Fodbold-tanker fra sommerlandet. www -3- m"å det nok gå under betegnelsen. i det ene hjørne snart istandsat med træbeskyttelseog vindruekerneolie!

Fodbold-tanker fra sommerlandet. www -3- må det nok gå under betegnelsen. i det ene hjørne snart istandsat med træbeskyttelseog vindruekerneolie! Fodbold-tanker fra sommerlandet www Det er en stille tid, hvad angår fod': bold ;" ihvertfald Det er sommerferietid rundt om Spilles der fodbold, m"å det nok gå under betegnelsen "somrnerferiefodbold",

Læs mere

ØSTERLUND Mellemvej 16,6430 Nordborg tlf. 74 49 04 50

ØSTERLUND Mellemvej 16,6430 Nordborg tlf. 74 49 04 50 NORD- ALS BOLDKLUB's KLUBBLAD 27.ARGANG 2/96 Marts1996 DET BESKYTfEDE VÆRKSTED ØSTERLUND Mellemvej 16,6430 Nordborg tlf. 74 49 04 50 KROGHS BAGERI Th.Brorsens Vej 56, Nordborg tlf. 74 45 47 79 & Søvej

Læs mere

Nord-Als Boldklub s klubblad - 37. årgang - Nr. 7 - dec. 2006. NB s drengeafdeling på rådhuset!

Nord-Als Boldklub s klubblad - 37. årgang - Nr. 7 - dec. 2006. NB s drengeafdeling på rådhuset! S P R T E N Nord-Als Boldklub s klubblad - 37. årgang - Nr. 7 - dec. 2006 Godt år for drengene Vi kan i drengeafdelingen se tilbage på en helt i igennem succesrig sæson. I foråret var målet at vinde drenge

Læs mere

Nord-Als Boldklub s klubblad - 38. årgang - Nr. 5 - sept. 2007

Nord-Als Boldklub s klubblad - 38. årgang - Nr. 5 - sept. 2007 S P R T E N Nord-Als Boldklub s klubblad - 38. årgang - Nr. 5 - sept. 2007 500 glade piger deltog i NB's PIGE CUP Lørdag den 18. august 2007 blev NB's PIGE CUP afholdt for 6. gang med rekorddeltagelse

Læs mere

DET BESKYTTEDE VÆRKSTED ØSTERLUND. tlf. 744547 79 Mellemvej 16,6430 Nordborg. tlf. 74 49 04 50 KLUBKONFERENCE

DET BESKYTTEDE VÆRKSTED ØSTERLUND. tlf. 744547 79 Mellemvej 16,6430 Nordborg. tlf. 74 49 04 50 KLUBKONFERENCE NORD- ALS BOLDKLUB's ii1lubblt\d 26ÅRGA:'-IG B/95 Dec199S DET BESKYTTEDE VÆRKSTED KROGHS BAGERI ThBrorsens Vej 56, Nordborg ØSTERLUND tlf 744547 79 Mellemvej 16,6430 Nordborg & Søvej 3, Langesø tlf 74

Læs mere

TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 32. årgang - Nr. 3 -juni I juli 2001

TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 32. årgang - Nr. 3 -juni I juli 2001 TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 32. årgang - Nr. 3 -juni I juli 2001 NB's 1. hold ligger efter forårssæsonen på en solid 2. plads. Optimismen blomstrer Foråret i serie 4 Da vi startede sæsonen i begyndelsen

Læs mere

Nord-Als Boldklub's klubblad - 33. årgang - Nr. 2 - februar 2002

Nord-Als Boldklub's klubblad - 33. årgang - Nr. 2 - februar 2002 ,...----------------------------------------- s TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 33. årgang - Nr. 2 - februar 2002 Nord-Als Boldklub's veteranhold indendørs som vandt rækken med 48 ud af 8 point og en

Læs mere

sponsoraftale Bob Jørgensen.

sponsoraftale Bob Jørgensen. NB's ynglingehold slutter forårssæsonen på en flot 3. plads. I bladet kan du læse mere om holdet, og hvordan det gik NB's øvrige hold i turneringens første halvdel. y sponsoraftale ord-ais Boldklub har

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2012

BESTYRELSENS BERETNING 2012 HF Mors HC Ørstedsvej 15 DK-7900 Nykøbing M. www.hfmors.dk BESTYRELSENS BERETNING 2012 Først og fremmest vil vi gerne sig tak til alle fremmødte, dejligt at i har interesse i, hvordan det går i vores forening.

Læs mere

December 2013 15. årgang. Køb Østerbro IF kalender 2014 og støt Seniorafdelingens træningslejr i Tyrkiet

December 2013 15. årgang. Køb Østerbro IF kalender 2014 og støt Seniorafdelingens træningslejr i Tyrkiet December 2013 15. årgang Køb Østerbro IF kalender 2014 og støt Seniorafdelingens træningslejr i Tyrkiet Hvis d lige står og mangler det sidste til en Jlegave og/eller gerne vil støtte Senior Damer og Herres

Læs mere

Nor,d-Als CUp g Pølsegilde Lige efter sommerferien starter Nord-Als Boldklub efterårssæsonen med to spændende arrangementer.

Nor,d-Als CUp g Pølsegilde Lige efter sommerferien starter Nord-Als Boldklub efterårssæsonen med to spændende arrangementer. Her ses en flok glade microputter og deres trænere Kurt Kallesen og John Weber efter den sidste' træningsaften før sommerferien. Det gode humør skyldtes bestemt ikke den kommende pause fra fodbolden -

Læs mere

TEN Nord-Als BoldklubJs klubblad - 32. årgang - Nr. 4 - sept. 2001

TEN Nord-Als BoldklubJs klubblad - 32. årgang - Nr. 4 - sept. 2001 TEN Nord-Als BoldklubJs klubblad - 32. årgang - Nr. 4 - sept. 2001 Jørnehavedag 2001 Tirsdag den 21. aug. blev den årlige bømehaveda; afviklet på stadion ved Nord-Als Idrætscenter. 290 børn fra 7 af kommunens

Læs mere

NB s pigecup 2004 Lørdag den 7. august blev årets PIGECUP 2004 afviklet ved Nord-Als Idrætscenter.

NB s pigecup 2004 Lørdag den 7. august blev årets PIGECUP 2004 afviklet ved Nord-Als Idrætscenter. SP RTEN Nord-Als Boldklub s klubblad - 35. årgang - Nr. 4 - august 2004 Der er altid fart over feltet når NB s yngste fodboldspillere jagter bolden NB s pigecup 2004 Lørdag den 7. august blev årets PIGECUP

Læs mere

Nord-Als Boldklub s klubblad - 42. årgang - Nr. 5 - okt. 2011. NB s U15 før kampen mod Tønder som pigerne vandt med 4-2. Læs mere om holdet på side 14

Nord-Als Boldklub s klubblad - 42. årgang - Nr. 5 - okt. 2011. NB s U15 før kampen mod Tønder som pigerne vandt med 4-2. Læs mere om holdet på side 14 Nord-Als Boldklub s klubblad - 42. årgang - Nr. 5 - okt. 2011 NB s U15 før kampen mod Tønder som pigerne vandt med 4-2. Læs mere om holdet på side 14 NB frikendt i Fairplay-sagen NB blev for kort tid siden

Læs mere

Bestyrelsen beretning for 2010.

Bestyrelsen beretning for 2010. Bestyrelsen beretning for 2010. Indledning. Den anden hele sæson der er ikke følger kalenderåret. Men det gik da egentligt smertefrit, eller relativt. Der er meget, eller retter, ekstrem kort tid til at

Læs mere

Generalforsamlinger. Ålholm Idrætsforening. Nr. 31 Februar 2011

Generalforsamlinger. Ålholm Idrætsforening. Nr. 31 Februar 2011 Side 1 - Ålholmeren Nr. 31 Februar 2011 Generalforsamlinger 2011 i Ålholm Idrætsforening Medlemmer og eller forældre indkaldes hermed til generalforsamling i den eller de afdelinger, man har gyldigt medlemskab

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Vitalitet - August 2008-39. årgang

Vitalitet - August 2008-39. årgang Vitalitet - August 2008-39. årgang Stiftet 10. december 1958 SOLSIKKEFESTEN en dejlig tradition i Morud Husk Solsikkefesten den 28-31. august 2008. Foto. Jon Rasmussen. morud vvs-el J. Mikkelsen ApS Alt

Læs mere

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret!

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret! Side 1 - Ålholmeren Nr. 27 Februar 2009 Indkaldelser til generalforsamlinger 2009 i Ålholm Idrætsforening Medlemmer og eller forældre indkaldes hermed til generalforsamling i den eller de afdelinger, man

Læs mere

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 118 November 2012 30. ÅRGANG

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 118 November 2012 30. ÅRGANG ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN www.korsholm-if.dk NR. 118 November 2012 30. ÅRGANG Kiffen udgives af Korsholm Idrætsforening. Bladet omdeles gratis til husstande i Norring, Riisbakken,

Læs mere

Nord-Als Boldklub s klubblad - 39. årgang - Nr. 1 - feb. 2008. Formand Jens Hansen: For Nord-Als Boldklub blev 2007 et godt år

Nord-Als Boldklub s klubblad - 39. årgang - Nr. 1 - feb. 2008. Formand Jens Hansen: For Nord-Als Boldklub blev 2007 et godt år S P R T E N Nord-Als Boldklub s klubblad - 39. årgang - Nr. 1 - feb. 2008 Formand Jens Hansen: For Nord-Als Boldklub blev 2007 et godt år Formandens beretning ved generalforsamlingen For Nord-Als Boldklub

Læs mere

LBK - Nyhedsbrev februar 2010

LBK - Nyhedsbrev februar 2010 Lunderskov Badminton Klub c/o Christian Fischer Egevænget 48 6640 Lunderskov Tlf.: 75 58 59 67 E-mail: formand@lbk-lunderskov.dk www.lbk-lunderskov.dk LBK - Nyhedsbrev februar 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

- en undersøgelse af hvorfor unge holder op med at dyrke idræt og hvad der kan få dem til at fortsætte. af Henning Hansen. November, 1998 DBU-Træner

- en undersøgelse af hvorfor unge holder op med at dyrke idræt og hvad der kan få dem til at fortsætte. af Henning Hansen. November, 1998 DBU-Træner - en undersøgelse af hvorfor unge holder op med at dyrke idræt og hvad der kan få dem til at fortsætte af Henning Hansen November, 1998 DBU-Træner Indholdsfortegnelse Beskrivelse af projektet...3 Projektets

Læs mere

KONTAKTLINSEN 3 / August 2011 43. Årgang

KONTAKTLINSEN 3 / August 2011 43. Årgang AGF GYMNASTIKFORENING KONTAKTLINSEN 3 / August 2011 43. Årgang Dorthe Larsen og den lokale Keld Petersen på scenen ved operakoncerten på den gamle sportsplads FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD

Læs mere

TÅI F. Nyt. Nytårsappel 2008 - Seniorer

TÅI F. Nyt. Nytårsappel 2008 - Seniorer TÅI F Nyt Nr. 1 Marts 2008 16. årgang V I R IGAN E Å S G IGEN! Nytårsappel 2008 - Seniorer TÅIF - Nyt TÅIF Kontaktperson: Carsten M. Olesen Kontakttelefon: 86 33 42 15 Forsamlingshuset i Vejlby Kontaktperson:

Læs mere

NR 4 2009 9. ÅRGANG OP OP OP TILLYKKE. Klubbens førstehold er atter tilbage i Jyllandsserien

NR 4 2009 9. ÅRGANG OP OP OP TILLYKKE. Klubbens førstehold er atter tilbage i Jyllandsserien NR 4 2009 9. ÅRGANG OP OP OP TILLYKKE Klubbens førstehold er atter tilbage i Jyllandsserien Side 2 VI SØGER BOLIGER DanBolig Fredericia STOKKENDAL & RÜSZ Fredericia Norgesgade 2 MAIL: FREDERICIA@DANBOLIG.DK

Læs mere

TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 31. årgang - Nr. 2, april 2000

TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 31. årgang - Nr. 2, april 2000 TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 31. årgang - Nr. 2, april 2000 Klubbladets forside bryder denne gang "FC Bareelona", et hold NB oldboysspillere som under dette navn vandt PICCOLO CUP'en. Fra venstre

Læs mere

LØRDAG D. 6. APRIL KL. 15.00 I LANGESØHALLEN

LØRDAG D. 6. APRIL KL. 15.00 I LANGESØHALLEN V.I. talitet 33. årgang marts / 2002 nr.2 FORÅRSAFSLUTNING Gymnastik LØRDAG D. 6. APRIL KL. 15.00 I LANGESØHALLEN Se program side 14 & 15 2 Start / begyndervanskeligheder. Al begyndelse er svær og det

Læs mere

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere