Faktum er jo, at vi i Danmark har fejluddannet flere generationer. VUs Thomas Banke i RÆSON:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faktum er jo, at vi i Danmark har fejluddannet flere generationer. VUs Thomas Banke i RÆSON:"

Transkript

1 VUs Thomas Banke i RÆSON: VI LEVER i en globaliseret verden. En verden hvor udfordringerne for et lille land som Danmark bliver større og større. Det industrielle erhvervsliv flytter arbejdspladser ud af landet med skræmmende hastighed; flere højtuddannede danskere ser muligheder i andre lande og flytter dertil, og kravene til den generelle befolknings faglige kompetencer bliver større. Vi skal leve af viden, siger politikerne. Og vi er nu vidner til en valgkamp, hvor uddannelse og forskning har høj prioritet hos de politiske partier. I Venstres Ungdom er vi enige i, at uddannelse og forskning er vejen frem, men der er også andre politiske områder der har en hel vital betydning for Danmarks evne til også i fremtiden at være et fungerende velfærdssamfund. Uddannelse Et angreb på demokratiet et sted, er et angreb på demokratiet alle steder. Dén sætning skal være grundstenen i et nyt værdigrundlag for FN. Det mener VUs udenrigspolitiske ordfører Thomas Banke, der i dag i RÆSONs Valgserie udstikker VUs bud på valgets væsentligste temaer. RÆSON har også bedt ham beskrive hvordan Danmark ser ud i 2010 hvis oppositionen vinder valget. Af Thomas Banke Udenrigspolitisk ordfører for Venstres Ungdom Venstres Ungdom hylder det enkelte menneskes ret til at være selvstændigt fungerende - derfor skal uddannelsessystemet også indrettes herefter. Vi har de seneste tre år haft en regering, der har ført en ambitiøs og visionær uddannelsespolitik; Folkeskolen er blevet mere åben og effektiv. Gymnasierne er blevet mere fleksible og mangfoldige, og voksenuddannelserne har fået tilført flere ressourcer. Samtidig har man omlagt SU en, således at de enlige mødre får dobbelt så meget, og dermed får et øget incitament til at tage en uddannelse. Vi er yderst tilfredse med vores regerings udannelsespolitik. Der er skabt mere kvalitet, mere åbenhed og mere fokus på den enkelte i uddannelsessystemet. Det er rationel politik i et land, der i fremtiden skal leve af viden og faglige kompetencer. Faktum er jo, at vi i Danmark har fejluddannet flere generationer. Fremtidens uddannelsessystem skal rumme flere muligheder for fokus på den enkelte elev. Vi er forskellige som mennesker og har derfor også forskellige behov. Derfor må man anerkende at tiltag som differentieret undervisning er fornuftige. Ydermere skal vi være bedre til at rådgive eleverne udfra et kendskab til deres

2 faglige evner og interesser. Vi skal tillade os at lave flere prøver på tidlige klassetrin i folkeskolen, som skal give lærerne en viden om den enkelte elev, og udfra dét rådgive forældre og elev om den mest optimale uddannelsesretning i fremtiden. Faktum er jo, at vi i Danmark har fejluddannet flere generationer. Se bare på de mange arbejdsløse IT-uddannede i slutningen af 90 erne. Eller de mange arbejdsløse ingeniører i dag. Det skyldes bl.a. en dårlig planlægning i uddannelsessystemet, og det skyldes at vi ikke har været gode nok til at rådgive de enkelte elever. Vi skal være bedre til, at tilpasse koefficienterne og vi skal være langt stærkere når det gælder rådgivningen. Det sker bedst gennem en model, hvor de mennesker som arbejder i uddannelsessektoren får mest mulig indflydelse på anvendelsen af ressourcerne. Forskning (Svar på CDU s indlæg). Danmark er et af verdens førende lande hvad angår forskning indenfor bl.a. medicin og alternativ energi. Vi hilser med stor tilfredshed Venstres valgløfte om, at ville gøre danskerne til verdensmestre i viden velkommen. 10 mia. til uddannelse og forskning er en rigtig og nødvendig investering. Hvordan disse midler skal prioriteres vil vi fra politisk side som udgangspunkt ikke blande os i. Vi tror på decentralisering. Derfor vil vi overlade ansvaret for prioriteringen af midlerne til de aktører der besidder den nødvendige faglige kompetence. Deres vurdering må være mere rigtig og faglig bevidst end politikernes. Skatten Hvordan forskningsmidlerne skal prioriteres vil vi fra politisk side som udgangspunkt ikke blande os i. Regeringen har ført en historisk skattepolitik. Venstre gik til valg i 2001 på et løfte om et oprigtigt skattestop, der nu har varet i over 1100 dage. Ingen smarte formuleringer der dækkede over en skjult mulighed for at pålægge flere afgifter og skatter. Og man er gået videre end det og givet danskerne reelle skattelettelser for 9 mia. kr. Og det virker! Beskæftigelsen er gået frem med ca de seneste måneder. Skattepolitik handler om frihed og det handler om at give danskerne mere økonomisk handlemulighed. Og det handler om mere end det. Det handler om at skabe beskæftigelse og dynamik ved at skabe incitamenter til at gøre noget, til at tage arbejde. Venstre Ungdom ser store perspektiver i regeringens skattepolitik. Danskerne kan prale af at være udsat for verdens højeste skattetryk. Det er ikke vejen frem når vi skal sikre velfærdsstaten i fremtiden. Faktisk er de skattepolitiske forskelle mellem regeringen og oppositionen et ideologisk opgør. Ét opgør mellem dem der vil styre og de der vil give friheden tilbage til borgerne. Venstre vil give danskerne mere økonomisk handlefrihed - gennem et løfte om, at ingen afgifter eller skatter pålægges dem i en ny regeringsperiode. Det er en klart defineret garanti for, at borgerne vil opleve samme skattepolitik de næste fire år som i de forrige tre. Som ung er det yderst tilfredsstillende, at se hvordan det bedre og bedre kan betale sig at arbejde. Det giver fornyet optimisme for de mange under uddannelse, som skal indtræde på arbejdsmarkedet i fremtiden. De skal nemlig kunne se fremtidsperspektivet i, at det kan betale sig at tage en uddannelse. Ligesom de mange der er på arbejdsmarkedet skal kunne mærke, at dét at stå op om morgenen og knokle hele dagen faktisk i sidste ende er en god ting. En god ting fordi man med Venstre i regeringen bliver sikret mere økonomisk handlefrihed gennem skattepolitikken. Et skattestop og skattelettelser er vejen frem. De Radikale og Socialdemokraterne er dog også ambitiøse på området, de har nemlig lovet et skatteloft - og i forlængelse deraf skattelettelser. Men hvis man undersøger metoden i dette initiativ, bliver man klar over at det netop er et skjult løfte som ingen garantier giver. Faktisk behøver man blot at spørge sig selv: o Kan man risikere en ny pinsepakke? Ja! det o Kan man anlægge nye afgifter i et enormt omfang? Ja,det o Kan kommunerne hæve skatterne? Ja, de kan de! o Kan man brandbeskatte erhvervslivet? Ja, det 2

3 o Kan man brandbeskatte boligejerne? Ja, det R og S alternativ er faktisk slet ikke et reelt alternativ! Det er nok nærmere et falsk dække for at kunne føre præcis den samme skattepolitik som i 90 erne. Mogens Lykketoft udtalte i 2003 til Jyllands-Posten: Efter ni år i regeringen blev vi [den Socialdemokratiske regering i halvfemserne] oplevet som slidte, fantasiløse og ideologisk fastlåste. Der var noget om snakken. Venstres ungdom er for en gangs skyld helt enige med Lykketoft. Skatteloftet er ikke udtryk for nogen ny socialdemokratisk genialitet. Nej, det er et løfte som umiddelbart ligner en flot indpakket gave til befolkningen. Men når man pakker den ud, finder man hurtigt ud af at indholdet nok nærmere skulle have sin plads på hylden for hadegaver i en spøg og skæmt-butik. Udenrigspolitikken generelt Udenrigspolitikken er ikke rigtigt på dagsordenen under den aktuelle valgkamp. Forklaringen skal nok findes i, at adskillige vælgerundersøgelser fastslår, at vælgerne ikke prioriterer de udenrigspolitiske spørgsmål højt. Man er meget mere optaget af skattepolitik, ældrepolitik og andre generelle spørgsmål om velfærdssamfundet. Der er en klar indenrigspolitisk interesse hos vælgerne, og det gør at udenrigspolitikken skubbes i baggrunden i valgkampen. Der er dog udenrigspolitiske spørgsmål som faktisk er væsentlige at forholde sig til, også selv om nationen er i valgkamp om den fremtidige indenrigspolitiske kurs: Valget i Irak Søndag d. 30/1 var der et frit demokratisk valg i Irak: på forhånd havde mange stillet spørgsmålstegn ved om det var fornuftigt og i øvrigt sikkerhedsmæssigt forsvarligt at gennemføre valget som situationen på nuværende tidspunkt er i Irak. Lad mig sige det helt klart: Det var fornuftigt og nødvendigt. Valget i Irak er blevet betegnet som en succes. Faktisk er mange observatører gået længere end det - de har udtalt at bl.a. valgdeltagelsens størrelse må siges at være langt bedre end forventet. Til trods for massive trusler på livet valgte mange irakere altså i demokratiets navn, at trodse oprørernes tyranni og benytte deres demokratiske ret. Der har siden koalitionens intervention i Irak i 2002 været store spekulationer i det danske politiske liv, om hvorvidt irakerne overhovedet ønskede demokrati og koalitionens tilstedeværelse. Mon ikke vi nu - på tværs af partifarve - kan sige, at valgets forløb slog et klart svar fast: Det gjorde de - og det virker! Sandheden er jo nok, at ingen befolkninger ønsker undtagelsestilstand og krig. Og at ingen civile ønsker andre landes soldater i deres hjem. Men nogle gange må vi blot acceptere, at fred og frihed kun skabes og sikres af konsekvent handling. Vi var villige til at kæmpe for disse værdier i Irak og vi var villige til tage de store ofre. Nu har irakerne kvitteret for vores initiativ og de har i demokratiets navn taget første spadestik til et frit, stabilt og dynamisk Irak. Oprørernes daglige angreb på koalitionsstyrkerne og den irakiske civilbefolkning er ikke blot kujonagtige handlinger mod den demokratiske proces. Det er faktisk også generelle angreb på helt universelle værdier som frihed, frisind og gensidig respekt for forskellige politiske overbevisninger. Dét, ekstremisterne i Irak ønsker er netop at anfægte retten til at tro, tænke og tale. Og det viser om noget at vores tilstedeværelse er berettiget og nødvendig. Således cementerer terroristernes ekstreme virke i Irak at vi i 2002 træf en rigtig beslutning ved at indtræde i den fredsbevarende koalitionsstyrke. Det må efterhånden gå op for borgerne i Danmark, hvilken hverdag irakerne faktisk havde under Hussein-regimet. Se bare på de kyniske blodsudgydelser der hver dag finder sted. Det er resterne af Saddam Husseins fundamentale organisation som forårsager dette, og det viser jo netop vi er det rigtige sted og at vi kæmper den rigtige krig. Vi tillader os at sikre friheden til at tro, tænke og tale. Det ansvar har vi pålagt os, og det ansvar vil vi ikke løbe fra. Gennemførelsen af det frie valg handlede om at sende et klart signal som ikke kan misforstås. Ét 3

4 signal som er langt stærkere end det oprørerne forsøger at sende: Vi er i Irak for at skabe demokrati, stabilitet og frihed. Og vi giver hermed en garanti til irakiske civilbefolkning om, at vi fastholder vores indsats for at sikre deres rettigheder. Vi vil ikke blande os i, hvordan man lever sit liv som iraker, men vi tillader os at sikre friheden til at tro, tænke og tale. Det ansvar har vi pålagt os, og det ansvar vil vi ikke løbe fra. Oprørerne og terroristerne skal forstå, at deres kamp mod skabelsen af et nyt demokratisk Irak er nytteløs. Og det stærkeste signal vi kunne sende i den forbindelse var netop at afholde de frie valg som planlagt. Hvis vi nogensinde skal skabe et værdibaseret fundament for FN, er det helt vitalt at vi statuerer et eksempel i Irak. Spillet om intervention i Irak tog 13 år, og de mange resolutioner der blev stillet havde ingen virkning. Det viser at snak i FN s sikkerhedsråd ikke løser nogen konflikter eller civile lidelser. Kun konkret handling virker på fundamentalistiske tyranner. FN anslog at Irak under Hussein var dét i verden, hvor flest bortførelser og drab på politiske personer fandt sted. Samtidig kunne man fremvise forfærdelige statistikker, som tydeliggjorde konsekvenserne af Hussein-regimets økonomiske prioriteringer: De penge der blev anvendt til paladser, statuer og militær kunne være blevet brugt på vedligeholdelse og bebyggelse af sygehuse, skole og læger. Det kostede hvert år tusindvis af uskyldige børn og civile livet. Dét er derfor vi er i Irak i dag. Fordi vi ikke længere kan acceptere den form for tyranni og undertrykkelse. Og dét er en værdig og human retfærdiggørelse af koalitionens tilstedeværelse i Irak. Den fremtidige kurs mod slyngelstater En journalist talte for nylig om, at USA har planer om et angreb på Iran, og måske efterfølgende en invasion af Syrien. Jeg vil godt sige, at jeg på ingen måder har den opfattelse at Bush i en nær fremtid vil føre krig i nogen af ovennævnte lande. Til gengæld må det være et mål i hans kommende regeringsperiode, at fremme en fornyelse af FN s sikkerhedsråd. Sagen er, at vi ikke kan kæmpe en ny krig uden et bredt internationalt engagement og mandat. Såvel økonomisk som politisk ville det være hovedløst med en ny intervention i Syrien eller Iran. Såvel økonomisk som politisk ville det være hovedløst med en ny intervention i Syrien eller Iran. Modifikationen og fornyelse af FN s sikkerhedsråd er en forudsætning for, at anlægge en ny international kurs i udenrigspolitikken. Vi må skabe et fundament for en bred international enighed om hvilke værdier vi er villige til at gå i krig for og det skal ske gennem formuleringen af et fælles værdigrundlag i FN. En international værdidiskussion er yderst svær at nå til enighed i, da verdens lande jo ikke er bygget på samme kultur og religiøse værdisæt. Vi må dog kunne antage, at langt størstedelen af FN s medlemslande hylder demokratiet og retten til tro, tænke og tale. Hvis vi kan lave en global pagt om, at forsvare disse værdier hvor end de måtte være under angreb, så har vi et nyt stærkt fundament i FN s sikkerhedspolitiske struktur. Det ville erstatte de nuværende interessekonflikter mellem de stærke stater, og sikre at vi i verden kan skabe udvikling og velstand i lande som i dag har ringe udsigter til samme. Sagen er, at vi skal nå frem til en retorik der hylder sætningen, Ét angreb på demokratiet et sted, er et angreb på demokratiet alle steder. Danmark i 2010 hvis R og S vinder valget Nu ligger ikke rigtigt til Venstres Ungdom at føre skræmmekampagner mod oppositionen, vi vil hellere fortælle vælgerne hvad vi vil, og derefter få en saglig diskussion om hvorfor. Men man kan nu godt gætte lidt på hvordan Danmark vil se ud hvis R og S skulle vinde det aktuelle valg. Lykketoft har flere gange tilkendegivet hans foragt for det frie valg i ældreplejen. Derfor må vi antage at han vil nedlægge den ordning regeringen har lavet, som går ud på at man som pensionist selv kan have indflydelse på den hjemmehjælp man modtager. De mennesker som i dag har valgt privat hjemmehjælp frem for det offentlige kan altså se frem til at gå tilbage i tiden - til dengang hvor politikerne vidste bedre og hvor det offentlige var den eneste mulighed uanset om man var tilfreds eller ej. 4

5 Tidligere i artiklen her er nævnt forskellene mellem oppositionen og regeringen når det gælder skattepolitik. Der kan vist derfor kun knyttes en lille kommentar hertil: Med Venstre får man et skattestop og med Socialdemokraterne kan vi se frem til et skattehop. Hvis man læser Socialdemokraternes udspil Made in Denmark, kan man se at oprettelse af nye arbejdspladser skal finansieres bl.a. ved en brandbeskatning af erhvervslivet samt et pæn stigning i topskatten. Vi tror ikke på at det er vejen frem. De arbejdspladser man skaber vil blive udlignet af de der forsvinder, som følge af yderligere beskatning af det private erhvervsliv. I 2010 med R og S ved magten, får vi nok en ny næse af velfærdskommissionens medlemmer, som fremhæver det tåbelige i at skabe for mange offentlige arbejdspladser i forhold til private nu, hvor velfærden i forvejen var og er under pres. Generelt er den værdibaserede debat meget interessant, når vi taler om forskellen på Venstre og Socialdemokratiet. Vi er af den opfattelse at moderne mennesker bedst selv kan varetage og bestemme over eget liv. Socialdemokraterne derimod synes at vide bedst hvad angår fordeling af skat, hjemmehjælp og børnepasning. I 2010 vil politikerne derfor stadig indtage rollen som skriftkloge hvis R og S vinder valget og den bedrevidenhed, vi i 90 erne oplevede fra flertallet i Christiansborg, vil altså igen danne rammerne om den almene danske borger.! " #$%!! & " #!!! %'!!!! ( " # ) %* +,#-%. %/01 5

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Danmark VAR noget særligt!

Danmark VAR noget særligt! Interview med Svend Auken om VK's første år: "Vores internationale anseelse i dag er så dårlig som nogensinde før" Danmark VAR noget særligt! Danskerne er ikke trætte af at høre om miljøet og ikke udmattede

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Vi diskuterer jo ikke politik på den måde

Vi diskuterer jo ikke politik på den måde Vibeke Schou Tjalve Anders Henriksen Vi diskuterer jo ikke politik på den måde Regeringen, Folketinget og sikkerhedspolitikken Februar 2008 Dansk Institut for Militære Studier Februar 2008 Abstract Danish

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB NR. 3 SEPTEMBER 23 Tema FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB LAVERE SKAT OG ØGET KONKURRENCE- EVNE Der er to retninger men kun én rigtig vej Aktuelt FOKUS PÅ KVALITET FREM FOR SKEMAER Ny rapport: Vi kan få mere

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET FORORD Denne publikation er udarbejdet på baggrund af ph.d.

Læs mere

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / uafhængighed / løsninger / holdninger / innovation / udfordring

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / uafhængighed / løsninger / holdninger / innovation / udfordring VISION NR./ÅRG. 03/2010 idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / uafhængighed / løsninger / holdninger / innovation / udfordring POLITIKERNE ER BUNDET AF DERES EGEN

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

Velkommen til Teknologirådets website om teknologi og tid.

Velkommen til Teknologirådets website om teknologi og tid. Teknologi og tid Debatoplæg De 4 debat-aftener Referater og oplæg fra de 4 debataftener Elektronisk konference Velkommen til Teknologirådets website om teknologi og tid. Supplerende Artikler Links Teknologi-rådets

Læs mere

hvordan ønsker vi at indrette vores samfund? Tema om fattigdom side 15-26.

hvordan ønsker vi at indrette vores samfund? Tema om fattigdom side 15-26. VISION NR./ÅRG. 04/2010 idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / uafhængighed / løsninger / holdninger / innovation / udfordring Antallet af fattige er boomet de sidste

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1 1 Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet Af Noemi Katznelson, Susanne Murning og Mette Pless, Center for Ungdomsforskning del 1 2 Indholdsfortegnelse 01 Indledning

Læs mere

Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken

Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Den danske samarbejdspolitik 1940-43.... 3 Samtidige holdninger til modstandskampen... 4 - Samarbejde eller modstand til landets

Læs mere

Hvor er velfærdssamfundet på vej hen?

Hvor er velfærdssamfundet på vej hen? Om topledelse i det offentlige Hvor er velfærdssamfundet på vej hen? Indsigt, erfaringer og nye veje til vækst og velfærd Medvirkende: Anders Eldrup, bestyrelsesformand, Birgit Fogh Rasmussen, Lemvig Kommune,

Læs mere