FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK"

Transkript

1 FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

2 INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning Mission og vision Sundhed.dk s position og marked Sundhed.dk s fundament og leverancer Målgrupper Leverandører og samarbejde Leverancemodel 7 03 Sundhed.dk s værdisæt 8 04 Strategisk retning og mål for Én fælles virksomhed tæt på ejerne Professionel og slank samarbejdsorganisation Synlighed og kendskab til forretningen 10 Godkendt af sundhed.dk s Bestyrelse december

3 01 OM DOKUMENTET Sundhed.dk s Bestyrelse har vedtaget forretningsstrategien version 1 for sundhed.dk i december Forretningsstrategien skaber klarhed over sundhed.dk s forretning og sætter mål for sundhed.dk s arbejde i 2015 med at transformere organisationen til en mere kundeorienteret leveranceorganisation. Afrapportering til Bestyrelsen vedrørende de fastlagte mål vil ske allerede fra 2015 og håndteres af Sundhed.dk s sekretariat. Forretningsstrategiens mål revideres af sundhed.dk s Bestyrelse én gang årligt, med udgangen af året dvs. første gang i december

4 02 SUNDHED.DK S FORRETNING Denne forretningsstrategi skaber klarhed over sundhed.dk s forretning og sætter mål for sundhed.dk s transformation mod en mere kundeorienteret leveranceorganisation. Forretningsstrategien synliggør, hvordan sundhed.dk, som samarbejdspart og platform, skaber merværdi i parternes projekter og understreger orienteringen mod de fællesoffentlige strategier inden for sundheds-it og kommunikation som afsæt for sundhed.dk s videre arbejde Mission og vision Sundhed.dk har formuleret en mission og vision, der tager afsæt i sundhed.dk s rolle som samarbejdspart og leverandør inden for sundheds-it. Mission Sundhed.dk er en platform, som bidrager til at realisere parternes fælles offentlige strategier inden for sundheds-it og -kommunikation med fokus på et sammenhængende sundhedsvæsen for både borgere og sundhedsfaglige. Vision Sundhed.dk - den bedste indgang til det digitale sundhedsvæsen Det er sundhed.dk s opgave at bidrage aktivt og konstruktivt til at realisere parternes strategier, pejlemærker og it-sundhedspolitiske dagsordener. Det betyder, at sundhed.dk i tilrettelæggelsen af det fremadrettede arbejde, vil orientere sig målrettet mod de fælles nationale, regionale og kommunale strategier og arbejde for at lave sundheds-it, som skaber værdi for sundhedsfaglige og borgere. For at indfri mission og vision vil sundhed.dk fokusere på at være kundeorienteret dvs. indgå i et åbent og gennemsigtigt samarbejde med parterne som kunder Sundhed.dk s position og marked Sundhed.dk har oparbejdet en førende position inden for dansk, fællesoffentlig sundheds-it gennem fremvisning af patientdata, kommunikation, dialogværktøj og brand. 4

5 Dette skyldes i høj grad, at sundhed.dk er centralt placeret i forhold til at skabe sammenhæng i sundhedsvæsenet. Sundhed.dk samler og formidler information på tværs af sundhedsvæsenet og rummer i dag et stigende antal systemintegrationer til både nationale, regionale og kommunale systemer. Det betyder, at sundhed.dk i dag giver adgang til og fremviser data, på tværs af sektorer, til både sundhedsfaglige og borgere og samtidig skaber mulighed for dialog sundhedsfaglige og borgere imellem. Sundhed.dk har på den baggrund oparbejdet en kritisk masse og et stigende antal af brugere, både sundhedsfaglige og borgere, og skabt et veletableret brand hos størstedelen af den danske befolkning som relevant, brugbar og troværdig. Sundhed.dk s optræder dermed som en vigtig medspiller i at skabe sammenhæng mellem aktørerne i det danske it-sundhedslandskab Sundhed.dk s fundament og leverancer Sundhed.dk har et unikt fundament, der skaber merværdi for parterne. Dette fundament betyder, at samarbejdet med og leverancerne fra sundhed.dk adskiller sig positivt i forhold til andre leverandører på markedet. Sundhed.dk leverer et fundament og en række ydelser. Det betyder, at projekter, der sker i samarbejde med sundhed.dk, finder sted i en kontekst, der bidrager til mere værdi i det enkelte projekt. Sundhed.dk tilbyder: En platform og tekniske løsninger som fx portalrammeværk, søgemaskine, CMS, infrastruktur og sikkerhedsmodel Daglig drift og support af platformen Veletablerede netværk for samarbejde med parterne på alle niveauer Et højt og støt stigende antal brugere både sundhedsfaglige og borgere Kvalitativ og kvantitativ viden om brugerne på baggrund af løbende statistik, brugerinddragelse og test Viden om og erfaring med kommunikation, brugervenlighed, interaktion (UX) og informationsarkitektur (IA) Markedsføring af sundhed.dk som platform og kampagner i forbindelse med udvalgte løsninger Udarbejdelse af forskellige typer af aftaler og kontrakter fx databehandleraftaler Et etableret brand med højt kendskab og troværdighed blandt brugerne Gennemførsel af it-projekter fra a til z, dvs. fra idéfase til færdig, idriftsat løsning (herunder fx projektledelse, leverandørstyring, brugerinddragelse specificering og kvalitetssikring) 5

6 Løsninger, der integreres til sundhed.dk-platformen, står aldrig isoleret, men indgår i sammenhæng med relevant information, data, selvbetjeningsløsninger, kampagner mv. og opnår dermed større eksponering og potentielt brug, end hvis de stod alene. På sundhed.dk indgår løsningerne i en værdiskabende sammenhæng med eksisterende løsninger og indhold, så brugerne har nem og direkte adgang til fx egne data, opslagsværker og faglige vejledninger Målgrupper Sundhed.dk arbejder med to målgrupper: Sundhedsfaglige og borgere. I sundhed.dk s arbejde med at omsætte parternes fællesoffentlige strategier til konkrete it-løsninger tilstræbes løsninger af høj kvalitet, der bedst muligt imødekommer de to målgruppers behov og brugsmønster. Det sker på baggrund af indgående kendskab til hhv. sundhedsfaglige og borgere, som sundhed.dk følger nøje via brugermonitorering og undersøgelser, brugertest samt statisk over løsningernes brug. Sundhedsfaglige Sundhed.dk understøtter sundhedsfagliges arbejdsgange med fagspecifik information, opslagsværker, kliniske vejledninger, praksisinformation samt hurtigt overblik over patientdata på tværs af systemer og sektorer. Portalen fungerer som supplement og i visse tilfælde fall back system i forhold til de sundhedsfagliges egne fagsystemer. Borgere Sundhed.dk understøtter borgerenes informationsbehov med opslagsværker præsenterer beskrivelser af sygdomme og symptomer, vejledninger, information om forebyggelse, information om sundhedsvæsenet generelt, forskellige selvbetjeningsløsninger og nem adgang til egne journaloplysninger. Sundhed.dk giver mulighed for at få indsigt i og handle i forhold til eget behandlingsbillede og forløb. Sundhed.dk har forudsætningerne for at videreudvikle løsninger, der giver patienterne muligheder for at deltage mere aktivt i eget behandlingsforløb end i dag fx gennem patientindrapporterede oplysninger Leverandører og samarbejde Sundhed.dk har en flerleverandørstrategi for at sikre fleksibilitet i forhold til kundernes skiftende behov. Det betyder, at sundhed.dk inden for en række fagområder og discipliner indgår samarbejde med forskellige eksterne leverandører. 6

7 I sundhed.dk s it-strategi uddybes det, hvordan eksterne leverandører benyttes Leverancemodel Sundhed.dk anvender forskellige leverancemodeller. Valg af leverancemodel sker med afsæt i det enkelte projekt ud fra en vurdering af projektets omfang, kompleksitet, integrationsform, tid og økonomi. Produktudviklingen i sundhed.dk sker med en agil tilgang. Det betyder, at sundhed.dk, sammen med kunden og gennem inddragelse af brugerne, skitserer, hvad der minimum skal leveres for, at kunden får et brugbart system (minimum viable product). Herefter kan der udvikles videre på ønsker til yderligere funktionalitet i en, af kunden, prioriteret rækkefølge. 7

8 03 SUNDHED.DK S VÆRDISÆT For at understøtte sundhed.dk s transformation mod en mere kundeorienteret leveranceorganisation har sundhed.dk s ledelse fastlagt et nyt værdisæt for sundhed.dk. Som samarbejdspart og leverandør ønsker sundhed.dk at blive opfattet som: Professionel Sundhed.dk arbejder professionelt med produktudvikling og vedligeholdelse. Sundhed.dk er kompetent inden for sundheds-it og går efter højeste kvalitet. Sundhed.dk kender sine brugere, og produkterne skal leve op til deres forventninger og behov. Troværdig Sundhed.dk kommunikerer ærligt og åbent, både internt mellem ansatte og eksternt i samarbejdet med leverandører og parter. Sundhed leverer en opdateret portal, som er aktuel og tilpasset modtagerne. Effektiv Sundhed.dk arbejder agilt. Sundhed.dk er løsningsorienteret, fleksibel og effektiv i drift og udvikling og tilstræber at levere de bedste løsninger, som skaber merværdi for parterne og brugerne. Partnerskab Sundhed.dk kender værdien af tætte relationer til parterne og leverandører. Sundhed.dk er serviceorientereret og tror på, at de bedste resultater opnås gennem imødekommenhed, samarbejde og dialog. Sundhed.dk s ledelse vil i løbet af 2015 og frem arbejde aktivt på at forankre værdierne i organisationen. 8

9 04 STRATEGISK RETNING OG MÅL FOR Hvis sundhed.dk skal nå visionen om, at være den bedste indgang til det digitale sundhedsvæsen, og hvis transformationen hen imod en mere kundeorienteret leveranceorganisationer skal realiseres, kræver det en målrettet indsats. Udover et nyt værdisæt har ledelsen i sundhed.dk identificeret tre strategiske områder, hvor det vurderes at være afgørende, at sundhed.dk står stærkt for at kunne lykkes og for at kunne udfolde strategien de kommende år. De strategiske områder er gengivet nedenfor. For hvert strategisk område er opstillet en række fokusområder, der realiseres gennem en række fælles eller enhedsspecifikke initiativer. Arbejdet med initiativerne sker som en del af sundhed.dk s interne styring og udvikling. For at sikre gennemsigtig og synlig udvikling af sundhed.dk har sundhed.dk s Bestyrelse fastsat to til tre mål for hvert strategisk område, som sekretariatet vil arbejde målrettet for at realisere. Der vil blive afrapporteret på de strategiske mål hvert kvartal på bestyrelsesmøderne Én fælles virksomhed tæt på ejerne Sundhed.dk ønsker at bringe ejerne og øvrige samarbejdsparter tættere på forretningen, og at samarbejdet med sundhed.dk afspejler en serviceorienteret organisation, der arbejder sammen ud fra en fælles retning. Sundhed.dk understøtter parternes forretning gennem tilfredse brugere, der nemt og effektivt får adgang til de informationer og data, de har brug for. Der er sat følgende mål, der skal indfri ønsket om at være én fælles virksomhed tæt på ejerne: Parter, der indgår samarbejde om udvikling af nye løsninger, scorer projektforløbet til 3 ud af 4. I en årlig måling skal parternes løsningsejere for de 10 højest prioriterede løsninger på sundhed.dk-portalen vurdere samarbejdet med sundhed.dk til 3 ud af 4. Andelen af brugere, som vil anbefale sundhed.dk-portalen til en ven eller kollega, skal stige med 10 % fra starten af 2015 til udgangen af 2016 (metode: Net Promoter Score, NPS). 9

10 04.2 Professionel og slank samarbejdsorganisation Sundhed.dk ønsker at være en professionel og slank samarbejdsorganisation, der fleksibelt imødekommer parternes behov for opgaveløsning og har de rette forudsætninger for effektivt samarbejde med eksterne leverandører med henblik på at øge produktiviteten. Der er sat følgende mål, der skal indfri ønsket om at være en professionel og slank samarbejdsorganisation Sundhed.dk s produktivitet øges markant årligt i perioden Produktiviteten måles ved at opgøre den tid, som sundhed.dk har forbrugt til intern og ekstern udvikling, omregnet til markedspris. Parter, der indgår samarbejde om udvikling af nye løsninger, scorer kvaliteten af løsningen til 3 ud af 4. Sundhed.dk-portalen har en oppetid på 99,5 % pr. måned Synlighed og kendskab til forretningen Sundhed.dk ønsker at være en åben og gennemsigtig organisation, der sikrer systematisk kommunikation og afrapportering på strategi, prioriteringer, resultater og fremdrift til parter og relevante interessenter. Der er sat følgende mål, der skal indfri ønsket om at skabe synlighed og kendskab til forretningen: Sundhed.dk har indgået aftale om at udvikle mindst to nye it-projekter, som understøtter National strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet i 2015, og tre i Kendskabet til sundhed.dk hos både borgere og sundhedsfaglige brugere øges med 2 procentpoint pr. år ( ). 10

STRATEGI FOR SUNDHED.DK 2013-2015

STRATEGI FOR SUNDHED.DK 2013-2015 STRATEGI FOR SUNDHED.DK 2013-2015 indhold FORORD 3 Hvad skal sundhed.dk? 4 Borgerne som målgruppe 5 De sundhedsprofessionelle som målgruppe 6 Tilpasninger til brug af mobile ENHEDER 7 Tilgængelighed og

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Strateginotat for IT-området i Odder Kommune. Odder Kommune. IT-strategi. November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19

Strateginotat for IT-området i Odder Kommune. Odder Kommune. IT-strategi. November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19 Strateginotat for IT-området i Odder Kommune Odder Kommune IT-strategi November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Forretningsmæssig vision...

Læs mere

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Webstrategi 2010-2013 Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Rammerne Baggrund og formål Behovet for en webstrategi udspringer af de krav, der i dag stilles fra centralt hold i forhold til digitalisering,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017

Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Dato: September 2014

Læs mere

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Del 1 Formål og mål 1 Formålet med digitaliseringsstrategien... 1 1.1 Afsæt i Hillerød Kommunes mål... 2 1.2 Ændrede rammebetingelser... 3 1.3 Indhold

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014. April 2014-2017

Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014. April 2014-2017 Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014 April 2014-2017 Indholdsfortegnelse 1 Ledelsesoverblik... 2 2 Visioner og mål i Middelfart Kommune... 3 2.1 KOMMUNENS FORRETNINGSSTRATEGI VISION, MISSION

Læs mere

Er offentlig digitalisering på rette vej?

Er offentlig digitalisering på rette vej? www.pwc.dk Er offentlig digitalisering på rette vej? Undersøgelse om offentlig digitalisering 2015: Få indblik i, hvordan offentlige myndigheder arbejder med digitalisering Indhold Introduktion... 3 Rapportens

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Kort udgave af Rapport for projekt web-strategi

Kort udgave af Rapport for projekt web-strategi Kort udgave af Rapport for projekt web-strategi Dokumenthistorie Version Dato Ændringer Initialer 1 29 Juli 11 Dokument udarbejdet på baggrund af hovedrapport Asan 1 af 14 Indhold Ledelsesresume... 3 Introduktion

Læs mere

Innovationsstrategi 2013-2016

Innovationsstrategi 2013-2016 Innovation på Hospitalsenheden Horsens Innovationsstrategi 2013-2016 Hospitalsenheden Horsens Kvalitet og Sundheds-it Innovationsenheden Forord Innovationsstrategien afløser innovationskonceptet fra 2009,

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

27. marts 2015. Indhold

27. marts 2015. Indhold Indhold 27. marts 2015 Indledning... 2 Baggrund... 2 Dataenhedens bidrag til kontrol... 3 Dataenhedens organisering og opgaver... 4 Drift og finansiering af dataenheden... 4 Grundforudsætninger for kontrolindsatsen

Læs mere

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 1 INDHOLD EN FÆLLES RETNING FORORD: EN FÆLLES RETNING... side 3 UDFORDRINGER... side 4 FORANDRINGER... side 6 POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI:

Læs mere

DIGITAL STRATEGI 2012-2013 FOR GENTOFTE KOMMUNE

DIGITAL STRATEGI 2012-2013 FOR GENTOFTE KOMMUNE DIGITAL STRATEGI 2012-2013 FOR GENTOFTE KOMMUNE 1. RESUMÉ...3 2. OVERORDNEDE RAMMER OG MÅL FOR DIGITALISERINGEN I GENTOFTE KOMMUNE...4 2.1. Økonomiske udfordringer og service i udvikling... 4 2.2. Overordnede

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Den Digitale Strategi styring og organisering

Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi for Herning Kommune 2013-2017 Version 1.3 Den 22 august 2013 Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi styring og organisering 1. Indledning...3 2. Fælles

Læs mere

Virksomhedsstrategi 2008. Strategiske temaer og indsatsområder

Virksomhedsstrategi 2008. Strategiske temaer og indsatsområder Virksomhedsstrategi 2008 Strategiske temaer og indsatsområder 1 Skive Kommunes virksomhedsstrategi 2008 Strategiske temaer og indsatsområder Marts 2008 Direktionen Skive Kommune Oplag: 1.000 Layout: HR

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE

BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning, mål og formål... 3 2 Strategigrundlaget... 4 2.1 Strategiens tilblivelse...

Læs mere