Hovedtræk i organisationsteoriernes udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedtræk i organisationsteoriernes udvikling"

Transkript

1 Hovedtræk i organisationsteoriernes udvikling Rationel og lineær Lederens virkelighedssyn Kompleks og cirkulær Teorier om komplekse processer Postmoderne organisationsteori Situationsafhængig organisationsteori Den moderne organisationsteori De humanistiske skoler Strategisk analyse Beslutningsteori Systemteori -Human Enrichment skolen: Trivselsteori/ Motivationsteori -Human Relation skolen : Gruppeudvikling Situationsbestemt ledelse Individafhængig læring Situationsbestemt organisation Innovationsteori Sociale netværk Selvorganisering Agile organisationer Sprogteori Kommunikationsteori Kulturteori Klassiske organisations teorier -Bureaukratisk skole -Administrativ skole -Videnskabelig skole érne 1950èrne 1970èrne 1990érne 2000érne Mekanistisk Lederens menneskesyn Organisk Holistisk

2 Filosofi Validerende begreber Sammenhængende konsekvenser Natur videnskab Personer Anledninger Social konstruktivisme Nyreligiøse bevægelser Problem Løsninger Religion Overleveringer/ Samfundsdannelser Nye fora for meningsdannelser

3 Krydsfeltet mellem tre perspektiver Et samfundsmæssigt udviklingsperspektiv Et holistisk menneskesyn Lederskabets dimensioner Organisationer som levende organismer Målgruppe: Ledere i lederstillinger.

4 Fremtid Omverdenen måske udtrykt i en vision dvs. vores ønskede fremtid Input Organisation Erkender, reagerer, registrerer og lærer Output Nutid og omverden Fortid og dens omverden

5 16 Personality Factor Scale af R. B. Catell Reserveret Langsomt opfattende Påvirkelig af følelser Ydmyg Nøgtern alvorlig Respektløs Ængstelig Hårdhudet Tillidsfuld Jordnær, praktisk Ligefrem Selvsikker Konservativ Gruppeafhængig Udisciplineret Afslappet Udadvendt Kvik Følelsesmæssig stabil Dominerende Entusiastisk, ubekymret Samvittighedsfuld Dristig Følsom Mistænksom Fantasifuld Beregnende Usikker, bekymret Eksperimenterende Selvtilstrækkelig Selvkontrolleret Anspændt

6 Organisationens værdigrundlag Ufravigelige krav til løsningsmetoden Input (Ressourcer til løsning) Opgaven Output (Krav til løsningsresultat) Opgaveløserens paradigmer Opgaveløserens faktuelle viden

7 Intelligens (Talent) En opgave, en foreliggende situation Tolkningskompetence Handlingskompetence Et forudsagt og fejlfrit output Viden om den slags ting

8 Paradigmer Grundlæggende antagelser og tankemønstre 1. Paradigmer giver grænser og holder sammen på vores forståelse. 2. Paradigmer hjælper til fokusering og problemløsning indenfor grænserne 3. Paradigmer filtrerer forstyrrende information fra, som ikke passer i vores mønster. 4. Når et paradigme skifter, såforsvinder alle tidligere fordele ved det gamle paradigme. 5. Folk som skaber nye paradigmer er ofte udenforstående eller i yderkanten af det gamle paradigme. 6. Paradigme pionerer er modige, og må ofte have en stærk tro. 7. Du kan vælge at ændre dine paradigmer. Bevidst fokus

9 Ledelseskompetencer Strategisk Konceptuelle kompetencer Sociale kompetencer Taktisk Faglige kompetencer Operationel Udførende Medarbejdere og faglige kompetencer Kilde:

10 Strategisk Taktisk Operationel Ledelseskompetencer Stabil Ændringer Foranderlig Turbulent Kaotisk? Kreative kompetencer Etiske kompetencer Lærings kompetencer Konceptuelle kompetencer Sociale kompetencer Faglige kompetencer Omverden Udførende Medarbejdere og faglige kompetencer

11 Ledelsen Kultur Hvad chefen siger. Udførende Medarbejdere viden, kompetencer, motivation, og trivsel

12 Ledelsen Organisation Kultur Styring STRATEGI Idegrundlag Mål Politikker Taktisk Hvad reglerne eller chefen siger. Planer Budgetter Procedurer Operativ Job Regler Instruktioner Udførende Medarbejdere viden, kompetencer, motivation, og trivsel

13 Ledelsen Organisation Læring Kultur Identitet Styring STRATEGI Organisatorisk læring Medarbejderes holdning, normer, vaner og værdier Ledelsens ønskede Mission Vision Værdier Idegrundlag Mål Politikker Taktik Team læring Subkulturer i afdelinger og grupper Udrulning af topledelsens ønskede identitet Planer Budgetter Procedurer OPERATIV Job Individuel læring Personlige holdninger Implementering af ønskede identitet i alle arbejdsopgaver Regler Instruktioner Udførende Medarbejdere viden, kompetencer, motivation, og trivsel

14 Ledelsen Organisation Læring Kultur Identitet Styring STRATEGI Organisatorisk læring Medarbejderes holdning, normer, vaner og værdier Ledelsens ønskede Mission Vision Værdier Idegrundlag Mål Politikker Taktik Team læring Subkulturer i afdelinger og grupper Udrulning af topledelsens ønskede identitet Planer Budgetter Procedurer OPERATIV Job Individuel læring Personlige holdninger Implementering af ønskede identitet i alle arbejdsopgaver Regler Instruktioner Udførende Medarbejdere viden, kompetencer, motivation, og trivsel

15 Brancheudvikling Statisk Små forandringer Foranderligt Turbulent Kaos Innovationsfase LBS Effektivitetsfase LBE Organisatorisk Udvikling Produktivitetsfase MBO LBL MBL LBR LBV Konceptfase MBI MBC MDN

16 Brancheudvikling Statisk Små forandringer Foranderligt Turbulent Kaos Innovationsfase LBS Effektivitetsfase LBE Organisatorisk Udvikling Produktivitetsfase MBO LBL MBL LBR LBV Anden livscyklus Konceptfase MBI MDN MBC Adizes organisations livsfaser

17 Ledelsesudvikling i det 20ende århundreds paradigmer Lederstile Sit.bestemt ledelse, Fr. Fiedler, 1966 SL 1, Tannenbaum og Schmidt, 1983 SL 2, Hersey og Blanchard, 1993 Glasl og Lievegoed,1997, 6 lederstile Lederskabsstile 6, Goleman og Boyatis m.f., 2002 Koncepter for strategi og organisationsudvikling. Lederens menneskesyn D. McGregor, 1960, (X,Y) Edgar Schein, 1978, 4 menneskesyn Lederroller H. Mintzberg, 1973, 10 lederroller Ichak Adizes, 1979, (P;A;E;I) Erik Johnsen, 2002, 27 lederroller Ledelsesformer, -typer. Kurt Lewin, 1939, tre former Blake og Mouton, 1964, Ledergitteret Lederens opgaver Agne Lundquist, 3 typer af lederopgaver, (Instrumentelle, Emotionelle, og Repræsentative) C.A.Øberg, 12 opgaver,1990 Lederens adfærd Lederens personlighed Koncepter for adm. drift og økonomi

18 Trancendens Selv realisering Skønhed Balance Kognitive behov Præstations Behov Vækst Anerkendelse og status Kærlighed Samhørighed Afhængigheds Behov Magt Behov Relationer Sikkerheds Behov Eksistens Fysiske Behov Maslow 1943 / 1968 McClelland 1961 Alderfer 1972

19 Trancendens Selv realisering Skønhed Balance 1. Nysgerrighed 2. Moralitet 3. Uafhængighed Kognitive behov Præstations Behov 4. Orden 5. Magt 6. Selvretfærdighed, hævn Anerkendelse og status Kærlighed Samhørighed Afhængigheds Behov Magt Behov 7. Social prestige 8. Borgerskab 9. Social kontakt 10. Undgå afvisning 11. Familie Sikkerheds Behov 12. Samle og besidde ting 13. Fysisk udfoldelse 14. Aversioner, undgå angst.. Fysiske Behov 15. Sex 16. Mad Maslow 1943 / 1968 McClelland 1961 S. Reiss 2006

20 Victor Vroom, 1964 Lawler og Porter, Eggert Petersen, Steers og Rodes,1979 (fraværsmodellen) Proces teorier om motivation Steers og Mowday, 1981 B.F. Skinner, The Behavior of Organisms 1938 F.W. Taylor, Principles of Scientific Management, 1911 Motivation i jobbet / lederjobbet Abraham H. Maslow, 1954 Indholds teorier om motivation F. Hertzberg, 1959 Oldham og Hackmann, 1962 Ole F. Kirkeby, 2004

21 360 graders feedback Lederevaluering Chefen Lederjobbets udførelse Lederen selv Lederen som person Generelle lederkompetencer Leder kollegaer Egne medarbejdere NeuroVision

22 De to rum i personlig udvikling Interesserum Indflydelsesrum Kilde: Stephen R. Covey

23 De tre rum i ledelse Interesserum Indflydelsesrum Råderum

24 De tre rum i ledelse Overordnede opgaver Interesserum Indflydelsesrum Reaktiv adfærd Råderum Job-adfærd Job adfærd Proaktiv adfærd Udførende opgaver

25 Stillingsbeskrivelser for ledere og chefer Chefjob defineret ud fra funktionen? Lederjob defineret ud fra afdelingen? Lederjob Chefjob Lederjob Job a Job b Job c Job e Job f Afdelingens opgaver Afdelingens opgaver Funktionsområdets opgaver

26 Hvorfra stammer virksomhedskulturen? Geert Hofstede, 1980 Deal og Kennedy, 1982 Hvad er virksomhedskultur? Hvorfor beskæftige sig med virksomhedskultur? Omverden Branche Artefakter Funktionalistisk perspektiv Ekstern Tilpasning Bevidste niveau Kultur Egenart Medar -bejdere Ubevidste niveau Paradigmer Symbolsk perspektiv Intern Integration J. Sonnenfeld, 1988 Edgar Schein, 1978 R. Daft, 1983

27 Neurologiske Niveauer Autentisk ledelse? Lederens bevidsthedsniveauer Transmission Krop Sind Ånd Essentielle Selv Essens Mission Identitet Autentiske Selv Værdier Bevidste Selv Overbevisninger EGO Kompetencer Følelser Drifter Ubevidste Selv MBS Ægte indre og bevidst styring Pisk og gulerod Ros og ris MBI MBO LBL MBL LBF MBF LBS LBE LBM LBV MBV MBM MBE MBS

28 Klassifikation af medarbejdere Høj Zappere Kerne medarbejder Ildsjæle Engagement Periferi medarbejdere Gennemsnits medarbejder Kerne medarbejder Lav På vej væk medarbejdere Periferi medarbejder Sofa medarbejder Lav Loyalitet Høj

29 Organisatoriske Kernekompetencer Sociale Brede / Kollektivistiske Kulturelle 3. Private Erhvervsrettet Personlige Faglige Snævre / Individualistiske

30 Typer af grupper/team Orientering mod opgaven Høj B D Projektgruppe./leder HPT A C Lav ERFA Netværks gruppe Orientering mod personer Lav Høj NeuroVision

31 Gruppeudvikling ved 6-R modellen Relativt uafhængige variable Relativt afhængige variable RETNING Mål for opgave Gruppeprocessen ROLLER Struktur RESSOURCER -personer -faciliteter RELATIONER -kommunikation -konflikter -beslutninger REDSKABER -kreative -humanistiske -analytiske REGLER kultur NeuroVision

32 Gruppeudvikling ved 6-R modellen Relativt uafhængige variable Relativt afhængige variable RETNING Mål for opgave Mål for relationer RESSOURCER -personer -faciliteter Gruppeprocessen RELATIONER -kommunikation -konflikter -beslutninger ROLLER Struktur REDSKABER -kreative -humanistiske -analytiske REGLER kultur

33 Rationaler i et udviklingsperspektiv Beslutningsmodeller Intuitive Omverden Stabil Foranderlig Kaotisk Kreative Værdibaserede Anarkiske Skraldespands modellen Lindbloms muddling through Politiske Mål kompromis Middel kompromis Rationelle Regel / Institutionelle Adm. Man Ideal Man Emotionelle Instinkter/ Drifter Beslutningsr ationalitet Handlingsrationalitet Spontane Handlinger

34 Legal Assets Supply Assets Strategic Assets Organisational Assets Finansial Assets Fysical Assets Branding Assets

35 Demings Kvalitetscirkel for Single Loop læring Kvalitet Akt Plan Check Do Tid

36 Kolbs Indlæringscirkel for Double Loop Læring NeuroVision Handling Do Check Tænkning Plan Akt Fordybelse Refleksion Grundlæggende antagelser og værdier

37 Lærings-loops NeuroVision inspireret af Argyris Læringskompetenser Styrende antagelser Planlægning EGA Gentagelse Handling OK Fejl Direkte indlæring (spontan, erfaringsbaseret) Single Loop læring (systematisk, erfaringsbaseret læring og evt. med ny viden og omtanke) Double Loop læring (diskontinuert læring med refleksion og mulighed for paradigmeskift) Tripel Loop læring (læring om ens læringsstil og accelereret læring )

38 Projektledelse Kreativitet Værktøjer til fremme af kreative processer Opgave Teamledelse Styring af menneskelige relationer og læring Mål Projektstyring Tids-, økonomi og aktivitetsplanlægning NeuroVision

39 Strategier for udvikling Personer/ Kompetencer Råderum (fysisk, organisatorisk og mentalt) for medarbejder drevet udvikling Nye H.R. Agile Organisationer (Emergent Strategi) Nuværende Lean Slim Innovative Organisationer Ofte initieret af ejer, leder eller konsulenter Drift Organisation Nuværende Nye NeuroVision

40 Realiseret strategi Tilsigtet strategibevidst strategi Urealiseret strategi Emergent strategi

41 Fasemodel for en kreativ ideudvikling. Ide bank O P G A V E Kreativ fokus Ide udvikling Sammenfatning Ide forbedring Ide vurdering Ide modning Inspireret af: Ole Striim, Ideudvikling og teknikker.

42 PPP-analyse Perspektiver på Problemstilling Positiv kreativ fokusering Problemstilling Forskudt kreativ fokusering Omvendt kreativ fokusering

43 PPP-analyse Perspektiver på Problemstilling Positiv kreativ fokusering Problemanalyse Problemstilling Forskudt kreativ fokusering Omvendt kreativ fokusering

44 Niveauer for kreativitetsudvikling Ånd Væren og flow Intuition og direkte viden Sind Mental frihed Værdier og overbevisninger Sind Mental fitness Fantasi og forestillingsevne Følelser og sociale relationer Krop Fysiske legeme Bevægelse, sansning og handling Inspireret af: Margaret Boden og Gabrielle Roth, samt Julia Cameron

45 Mental fitness og kreative teknikker Fantasi og forestillingsevne Følelser og sociale relationer Brainstorming Omvendt brainstorm Ord associationsteknik Tombola teknikken Sekvensteknikken Impuls teknikken Bionik metoden Mindmap Rolleperspektiv Visuelle teknik Kritik - metoden Open Space Tecnology Cafe metoden Anarkisk brainstorm De Bono`s tænkehatte Postkort Teknikken

46 De fem innovationsrum Paradigme Innovation (Mentale modeller) Effektivitet Inkremental...radikal Produkt/Service Innovation Drift Inkremental...radikal Radikal...inkremental Positions Innovation Proces Innovation Ressource Input Produktivitet Output Resultater hos kunder, bruger, borger Inkremental..Radikal Radikal..inkremental Demokrati Innovation

47 Resultater i NASA kreativitets test The Decline af Genius Alder Antal testet % highly creative (divergent thinking) Samme gruppe Samme gruppe 10 > Kilde: George Land og Beth Jarman, 1992, Break Point and Beyond

48 Ledelsens Ambition for Innovation Ledelsens ambition for innovation inden for 3 år. Situation i dag Forbedring 0% - 10% Forbedring 10% - 30% Forbedring 30% - 100% Forbedring 100% - 300% Omsætning Indtjening Ekstern Effektivitet Kundetilfredshed - Antal kundeklager Innovation - Nye ydelse Nye koncepter Intern Effektivitet - Antal transaktioner - Gennemløbistid

49 Betydende Bevidstheder Koncept fasen Produktivitets fasen Ledelsessystemet Identitet Vision, strategi, mål Læringsorganisering Virksomhedskultur Motivation, trivsel, energi Overordnet arbejdsdeling Politikker Procedurer og regler Jobbeskrivelser Teknik og fysik Økonomi og systemer Organisatorisk Evaluering Effektivitets fasen Innovations fasen T M S T M S T M S T M S

Problemet er, at der efterhånden er så mange sprog om ledelse, at folk døjer med at få det anvendt i virksomhederne (Johnsen, 2008)

Problemet er, at der efterhånden er så mange sprog om ledelse, at folk døjer med at få det anvendt i virksomhederne (Johnsen, 2008) Problemet er, at der efterhånden er så mange sprog om ledelse, at folk døjer med at få det anvendt i virksomhederne (Johnsen, 2008) Rationelt, lineært Lederens virkelighedssyn Komplekst, cirkulært Teorier

Læs mere

Trojka. Multiple choice opgaver Kapitel 1-5. Ledelse i praksis, 3. udgave, 2013

Trojka. Multiple choice opgaver Kapitel 1-5. Ledelse i praksis, 3. udgave, 2013 Opgave nr. 1 Systemledelse Systemledelse er kendetegnet ved at have fokus på: a At hver leder kan lave sine egne systemer b At alle kan lede sig selv efter deres eget system c At være skriftlig og fastholde

Læs mere

Copyright Pia Lindkvist Knærkegaard & Henrik Steenstrup og Academica. Figur 1.1.: Individuel og organisatorisk adfærd. Adfærd Kommunikation

Copyright Pia Lindkvist Knærkegaard & Henrik Steenstrup og Academica. Figur 1.1.: Individuel og organisatorisk adfærd. Adfærd Kommunikation SYNLIG USYNLIG INDIVID Adfærd Kommunikation Personlighed Menneskesyn Værdier ORGANISATION Organisationsstruktur Funktioner Opgaver Kultur Figur 1.1.: Individuel og organisatorisk adfærd Mat_Ledelse_i_teori_4_korr_171208.indd

Læs mere

Et turbulent forandringsperspektiv. HD 6. semester Seminarhold nr. 4 Institut for organisation og ledelse. Forandringsledelse

Et turbulent forandringsperspektiv. HD 6. semester Seminarhold nr. 4 Institut for organisation og ledelse. Forandringsledelse HD 6. semester Seminarhold nr. 4 Institut for organisation og ledelse Forfatter: Lars Peder Jespersen Vejleder: Jørgen Filtenborg Forandringsledelse Et turbulent forandringsperspektiv Handelshøjskolen

Læs mere

MOTIVATION Motivationsteori og praktisk anvendelse

MOTIVATION Motivationsteori og praktisk anvendelse Helle Hedegaard Hein (2009) MOTIVATION Motivationsteori og praktisk anvendelse den 09-03-2012 kl. 8:52 Søren Moldrup side 1 af 15 sider Forord Ledere har et næsten umenneskeligt stort ansvar for de mennesker,

Læs mere

Implementering af forandringsprojekter i organisationer

Implementering af forandringsprojekter i organisationer Implementering af forandringsprojekter i organisationer Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 2009 Indholdsfortegnelse 1.1 Indledning.... 3 1.2 Problemformulering.... 3 1.3 Afgrænsning.... 3 1.4 Metode....

Læs mere

Organisationsteori med fokus på neoinstitutionel organisationsteori. Steen Juul Hansen lektor, cand.oecon., ph.d.

Organisationsteori med fokus på neoinstitutionel organisationsteori. Steen Juul Hansen lektor, cand.oecon., ph.d. Organisationsteori med fokus på neoinstitutionel organisationsteori Steen Juul Hansen lektor, cand.oecon., ph.d. 2009 Steen Juul Hansen Organisationsteori med fokus på neoinstitutionel organisationsteori

Læs mere

Hvordan organisationer fungerer

Hvordan organisationer fungerer Hvordan organisationer fungerer - notater 1 Forord Hver gang du sender dette dokument videre, ønsk at Arsenal F.C. vinder Premier League 07-08 Links www.amadeo.se www.zsolt.dk 2 Indhold Forord... 2 1.

Læs mere

Hvordan kan jeg som pædagogisk leder optimere mulighederne for at navigere meningsfuldt i og med virksomheden Børneskolen Bifrost?

Hvordan kan jeg som pædagogisk leder optimere mulighederne for at navigere meningsfuldt i og med virksomheden Børneskolen Bifrost? Kapitel 1 Indledning Indledningen beskriver hvilke personlige forhold og overvejelser, der leder frem til problemformuleringen om organisationens kompleksitet, og hvilke konsekvenser det kan have for ledelsen.

Læs mere

Strategier for organisationsændring

Strategier for organisationsændring Side 1 af 15 Strategier for organisationsændring Finn Borum Fag: Organisation Kapitel 1: Introduktion Bogen har til formål at skabe overblik over tankegange om og metoder til ændring af en organisation.

Læs mere

FORANDRINGS- LEDELSE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

FORANDRINGS- LEDELSE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR FORANDRINGS- LEDELSE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR - din strategiske udviklingspartner 1 STRATEGI OG FORANDRINGER 01 Alle tænker vi på, at verden burde forandres. Men ingen tænker på, at vi selv burde være anderledes.

Læs mere

Billeder af organisation

Billeder af organisation Billeder af organisation En introduktion til Gareth Morgan s Images of Organization (1997) ved Michael Wolffhechel Introduktion Hvilke billeder dukker op, når du tænker på organisation? Hvilke metaforer

Læs mere

Innovation, netværksledelse og Leadership Pipeline. Velkommen. Bettina Høeg Karsten Juul-Olsen karsten@cubion.dk

Innovation, netværksledelse og Leadership Pipeline. Velkommen. Bettina Høeg Karsten Juul-Olsen karsten@cubion.dk Innovation, netværksledelse og Leadership Pipeline Velkommen Bettina Høeg Karsten Juul-Olsen karsten@cubion.dk B Kompetenceudviklingsforløb foråret 2012 1. 2.- marts Innovation 23. 24. April Netværksledelse

Læs mere

COACHING - en introduktion til læring og udvikling

COACHING - en introduktion til læring og udvikling Elsebet Frydendal Pedersen COACHING - en introduktion til læring og udvikling DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-127 2005 ISBN 87-7877-197-8 COACHING - en introduktion til læring og udvikling

Læs mere

MODSTAND MOD FORANDRING

MODSTAND MOD FORANDRING HD(O) Afhandling Institut for Marketing og Organisation Forfatter: Katrine S. Andersen Vejleder: Pernille M.S. Smith MODSTAND MOD FORANDRING It is not true, as a good many industrial psychologists assert,

Læs mere

Erhvervspsykologi i praksis Metoder til fælles bevægelse

Erhvervspsykologi i praksis Metoder til fælles bevægelse Erhvervspsykologi i praksis Metoder til fælles bevægelse Gitte Haslebo & Kit Sanne Nielsen Fag: HRM Forord: Referatet skal læses som overordnede gengivelser af de enkelte kapitlers hovedteser og refleksioner.

Læs mere

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske:

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske: Sportspsykologiens professionsmodel - Bagom Team Danmarks sportspsykologiske ydelser Det sportspsykologiske fagfelt i Danmark har været præget af en mangfoldighed af tilgange og har fungeret som en redskabsdisciplin.

Læs mere

Indholdsfortegnelse 4. Værdier og værdibaseret ledelse... 2 4.1 Fra regler til værdier... 2 4.2 Værdier... 4 4.2.1 Tilblivelse af værdigrundlaget...

Indholdsfortegnelse 4. Værdier og værdibaseret ledelse... 2 4.1 Fra regler til værdier... 2 4.2 Værdier... 4 4.2.1 Tilblivelse af værdigrundlaget... Indholdsfortegnelse 4. Værdier og værdibaseret ledelse... 2 4.1 Fra regler til værdier... 2 4.2 Værdier... 4 4.2.1 Tilblivelse af værdigrundlaget... 5 4.2.2 Formuleringsprocessen... 6 4.2.3 Top 20 over

Læs mere

DPL kursusdag 2. Det personlige lederskab er jeg værd at følge?

DPL kursusdag 2. Det personlige lederskab er jeg værd at følge? DPL kursusdag 2 Det personlige lederskab er jeg værd at følge? Det er i dag et vejr Det er i dag et vejr, et solskinsvejr! O søde vår, så er du atter nær! Nu vil jeg glemme rent, at det var vinter, nu

Læs mere

1. INDLEDNING 3 2. LEDERNES TOP 10 14

1. INDLEDNING 3 2. LEDERNES TOP 10 14 1. INDLEDNING 3 1.1. PROBLEMFORMULERING 4 1.2. AFGRÆNSNING 5 1.3. FORUDSÆTNINGER 5 1.4. TEORIVALG 7 1.4.1. GREINERS LIVSCYKLUS 7 1.4.2. QUINNS COMPETING VALUES FRAMEWORK 8 1.4.3. MOTIVATIONSTEORIER 10

Læs mere

En bacheloropgave om hvorledes danske ledere opfordres til at håndtere forandring med udgangspunkt i danskudgivet populær ledelseslitteratur

En bacheloropgave om hvorledes danske ledere opfordres til at håndtere forandring med udgangspunkt i danskudgivet populær ledelseslitteratur FORFATTERE: Thomas Laursen, Jacob Wagner & Søren Mogensen VEJLEDER: Christian Waldstrøm Maj 2007 Institut for Ledelse BIVEJLEDER: Merete H. Qvist En bacheloropgave om hvorledes danske ledere opfordres

Læs mere

Coaching Grundlæggende Coaching I 41 Grundlæggende Coaching II 42 Ledelse og coaching 43 Teamcoaching 44

Coaching Grundlæggende Coaching I 41 Grundlæggende Coaching II 42 Ledelse og coaching 43 Teamcoaching 44 indholdsfortegnelse Interne virksomhedsforløb Virksomhedskurser 3 Ledernes VærdiSpil 4 HR-support nyt 5 Lederrollen ledelse af medarbejdere Fra kollega til leder 7 Kommende leder er ledelse noget for mig?

Læs mere

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling Vækst gennem viden Vækst gennem viden af partner Ole Steen Andersen, osa@implement.dk, Implement og dekan, ph.d. Søren Barlebo Rasmussen, sbr.spfak@cbs.dk, CBS Handelshøjskolen i København Denne artikel

Læs mere

Organisationskultur og ledelse

Organisationskultur og ledelse Side 1 af 23 Organisationskultur og ledelse Edgar H. Schein Fag: Organisation Indholdsfortegnelse: Hvad kulturen er og gør Kapitel 1: Definition af organisationskultur Kapitel 2: Afdækning af kulturniveauer

Læs mere

Kapitel 11 Konfliktløsning 172 11.1 Case 173 11.2 Opgaver 174 11.3 Teori Konfliktløsning 175 11.3.1 Konfliktløsningsstile 176 11.

Kapitel 11 Konfliktløsning 172 11.1 Case 173 11.2 Opgaver 174 11.3 Teori Konfliktløsning 175 11.3.1 Konfliktløsningsstile 176 11. Kapitel 1: Lederens opgaver 8 1.1 Case 9 1.2 Opgaver 10 1.3 Teori Lederens opgaver 12 1.3.1 Lundquists lederopgaver 12 1.3.2 Leavitts model 13 1.3.3 Ledelsesniveauer 16 1.3.4 Forventninger til lederen

Læs mere

Organisatorisk læring læring i organisationer. Læringsteori 6 Læring & forandringsprocesser,7.semester Efteråret 2009 Erik Laursen

Organisatorisk læring læring i organisationer. Læringsteori 6 Læring & forandringsprocesser,7.semester Efteråret 2009 Erik Laursen Organisatorisk læring læring i organisationer Læringsteori 6 Læring & forandringsprocesser,7.semester Efteråret 2009 Erik Laursen Læring i organisationer - refleksionsspørgsmål Hvilken slags organisation

Læs mere

Peter Rod. Kompetenceudvikling Læreprocesser i arbejdslivet

Peter Rod. Kompetenceudvikling Læreprocesser i arbejdslivet Peter Rod Kompetenceudvikling Læreprocesser i arbejdslivet 2003 - Peter Rod Kompetenceudvikling Læreprocesser i arbejdslivet lektor, cand. pæd. Peter Rod Kulsvierparken 67 Tlf. 30 30 46 83 2 Forord På

Læs mere

SYSTEMISK LEDELSE. Thorkil Molly-Søholm, Nikolaj Stegeager & Søren Willert (red) (2012) SYSTEMISK LEDELSE

SYSTEMISK LEDELSE. Thorkil Molly-Søholm, Nikolaj Stegeager & Søren Willert (red) (2012) SYSTEMISK LEDELSE Thorkil Molly-Søholm, Nikolaj Stegeager & Søren Willert (red) (2012) SYSTEMISK LEDELSE den 24-03-2012 kl. 4:00 Søren Moldrup side 1 af 18 sider DEL 1: Introduktion til systemisk ledelse 1. Den systemiske

Læs mere

Værdiledelse og organisation

Værdiledelse og organisation Indledning Hver gang vi gør noget, ligger der et valg til grund for det, vi gør. Når vi træffer et valg, sker det ud fra, at vi synes, at noget er mere rigtigt end forkert, mere acceptabelt end uacceptabelt,

Læs mere

Artikel. Kompetenceudvikling

Artikel. Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling Artikel Kompetenceudvikling som flerdimensionelt ledelsessprog - når menneskebogholderiet, kærlighedssproget og fortællekunsten står på valg En empirisk analyse af kompetence-udviklingsstrategier

Læs mere