Bilag - IGLC-Referater

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag - IGLC-Referater"

Transkript

1 Bilag - IGLC-Referater I samarbejde med en af projektgruppens samarbejdsparter udviklingsdirektør Sven Bertelsen, Niras, er der udvalgt 20 artikler fra hhv. IGLC - 6 og IGLC - 7, som er bearbejdet og refereret i det følgende. Referaterne skal medvirke til at give projektgruppen og andre interesserede et hurtigt indblik i indholdet af de væsentligste artikler fra IGLC. Indholdsfortegnelse BILAG - IGLC-REFERATER WHAT KIND OF PRODUCTION IS CONSTRUCTION? PARADE GAME: IMPACT OF WORK FLOW VARIABILITY ON SUCCEEDING TRADE PERFORMANCE ON THE AGENDA OF DESIGN MANAGEMENT RESEARCH WORKPLAN: DATABASE FOR WORKPACKAGE PRODUCTION SCHEDULING IMPLEMENTING LEAN CONSTRUCTION: UNDERSTANDING AND ACTION FROM CRAFT PRODUCTION TO MASS CUSTOMISATION? CUSTOMER-FOCUSED APPROACHES TO HOUSEBUILDING CONTRIBUTION OF THE PRINCIPLES OF LEAN CONSTRUCTION TO MEET THE CHALLENGES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT ALLIANCE LEAN DESIGN/CONSTRUCT ON A SMALL HIGH TECH PROJECT STRATEGIC APPLICATION OF LEAN THINKING WHAT IS LEAN CONSTRUCTION BRINGING LIGHT TO THE DARK SIDE OF LEAN CONSTRUCTION: A RESPONSE TO STUART GREEN JUST-IN-TIME CONCRETE DELIVERY: MAPPING ALTERNATIVES FOR VERTICAL SUPPLY CHAIN INTEGRATION MORE JUST-IN-TIME: LOCATION OF BUFFERS IN STRUCTURAL STEEL SUPPLY AND CONSTRUCTION PROCESSES ROLES OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT IN CONSTRUCTION DEVELOPING LEAN AND AGILE SUPPLY CHAINS IN THE UK HOUSEBUILDING INDUSTRI MANAGEMENT OF PRODUCTION IN CONSTRUCTION: A THEORETICAL VIEW REFLECTIONS ON MONEY AND LEAN CONSTRUCTION IMPROVING WORK FLOW RELIABILITY SPACE SCEDULING USING FLOW ANALYSIS DEVELOPING LEAN THINKING IN CONSTRUCTION: A NATURALISTIC ENQUIRY Udgivet d Side 1

2 1 What kind of pro duction is construction? Af Glenn Ballard og Greg Howell 1.1 Nøgleord Byggeri, Produktionsteori, Usikkerhed, Strategi, Lean thinking 1.2 Resume Byggeriet kan karakteriseres som: 1. One-of-a-kind produktion 2. Plads produktion 3. Midlertidige multiorganisationer Dette gør dog ikke byggeriet til noget specielt, da one-of-a-kind produktion er ved at være almindeligt i industrien, da produkterne i dag skal kundetilpasses. Pladsproduktion foregår endvidere i landbrug og træ-, mine- og fiskeindustrien. Midlertidige multiorganisationer i form af projektarbejde er mere og mere almindeligt i hele industrien. Byggeriet vil altid være afhængig af produktionsstedet (fixed position manufacturing), da produktet oftest er for stort til at blive flyttet. Selvom nogle af delkomponenterne produceres på fabrik, så skal det endelige produkt alligevel samles/monteres på pladsen. Således er byggeriet bl.a. afhængig af beliggenheden, da de sidste samlinger altid foregår på pladsen. Det bringer desuden usikkerhed og forskellige udgangspunkter pga. jord- og vindforhold og lokale krav, procedurer og godkendelser. Betyder desuden at produktet er afhængigt af kunden, pga. dets beliggenhed. Det er nødvendigt at tilføre det nuværende byggeri elementer fra industrien for at gøre denne trimmet (Lean). Dette skal kun gøres hvor det er nødvendigt. Eller også skal man følge en anden strategi, der går ud på at udvikle Leanthinking (trimme-tænkning) længere end hvor den er nu. Direktivdrevet produktion En måde at se forskellen mellem produkttankegangen og procestankegangen er den direktivdrevne produktion. Produkttankegangen er meget fokuseret på de enkelte aktiviteter i processen hvorimod procestankegangen er mere direktivdreven i retning af, at hver aktivitet i processen afstemmes efter hinanden. Procestankegangen bevirker således, at hver aktivitet er "bevidst" om den efterfølgende aktivitet. I byggebranchen er der en stor opgave i at styre processen således de enkelte faggruppers indtræden i projektet koordineres. En højere grad af industrialisering hvor enkelte dele af produktionen flyttes fra pladsen ind i produktionen, betyder at produktionsforholdene vil være nemmere at kontrollere. Dette vil således lette processen på byggepladsen, da der ikke vil være de samme hensyn. Den endelige samling vil dog altid blive udført på pladsen. Det gælder derfor om, at få styr på processerne, og forsøge at koordinere dem til den bedste løsning. Produktudviklingsprocessen Byggeri ligner industriens produktudvikling frem for den daglige produktion. Design i industrien begynder med f.eks. en ny bilmodel og ender når det er ført ind i produktionen. Dette er også et billede af industrialiseret byggeri. Forfatterne betragter byggeriet som en designproces, der er afhængig af beliggenheden og kræver samling på pladsen. Designprocessen skal forstås, hvis et dynamisk byggeri skal trimmes. Kompleksitet, usikkerhed og hurtighed er allerede aktuelle faktorer i designprocessen. Strukturen og ledelsen af disse faktorer kan forværres ved at lade det blive som i dag eller de kan imødekommes i praksis, som der er foreslået af Laufer (1997), Tommelein(1997), (Howard and Ballard 1998). Side 2 Udgivet d

3 Skrald og værdi Koskela og Huovila (1997) har betragtet design på tre måder: 1. Som en proces der konverterer input til output (conversion process). 2. Som et flow af information og materialer (flow proces). 3. Som en opgave der skaber værdi for kunden. (værdimodellen). Alle er vigtige men konverteringsmodellen har domineret byggeri og industri indtil nu. Flow-modellen fjerner "skrald". Værdimodellen skaber maksimal værdi. I dag har trimmet tænkning koncentreret sig om at fjerne "skrald". Hvis kundens situation betragtes ud fra konverteringsmodellen skal kunden bringe input til designeren. Da det reelt er en forhandlingsproces foregår dette nok ikke på denne måde. Kunden har et behov, der skal opfyldes til en vis pris og til en vis tid, derfor er værdimodellen vigtig. 2 Parade game: Im pact of work flow variability on succeeding trade performance Af Iris D. Tommelein, David Riley, og Greg Howell 2.1 Nøgleord Produktivitetesforbedringer, styring af aftaler (contractor coordination), pålidelighed, performance, Lean Construction, Tilfældig-hændelses simulation, specialty contracting, projektledelse, produktionsledelse, procesmodulering. 2.2 Resume Dette er et spil der kan anvendes af studerende eller andre der har en interesse i at forstå uregelmæssigheder i byggeprocessen. Uregelmæssigheder kan betyde, at gennemstrømningen bliver reduceret, projektafleveringen udsat og mængden af WASTE øget. Spillet viser, at det er muligt at reducere WASTE og forkorte projektvarigheden ved, at forbedre pålideligheden af work flowet mellem PARADES. I spillet betragtes det mest simple af alle produktioner, nemlig en enkelt produktionslinie, hvor output for en aktivitet er input for den næste aktivitet. Parades of trades i byggesektoren i praksis Her er der praktiske eksempler i artiklen på nogle situationer i praksis. Dette er beskrevet ud fra, at standardafvigelsen repræsenterer det der kaldes uregelmæssigheder i processen. Ingen uregelmæssigheder betyder, at produktionen er pålidelig. The Parade Game illustrerer den indflydelse uregelmæssigheder har på Parades of trades i en lineær sekvens. De ting der måles på i spillet for at beskrive udviklingen er følgende: Produktionskapacitet Produktionsrate Buffer Spildt tid Projektvarighed Gennemstrømning (throughput) Spillet Spillet er et terningspil. Efter spillet indgår en diskussion som en naturlig del af spillet. Der er flere punkter til diskussion. Der kan laves en computersimulation af spillets resultater, illustreret på grafer. Spillerne kan der ud fra drage konklusioner mht. uregelmæssighederne i processen. Udgivet d Side 3

4 Konklusion Spillet er simpelt, men giver nogle overvejelser omkring og bedre forståelse af forskellige fundamentale produktionskoncepter inkl. gennemstrømning (througput) og uregelmæssigheder i processen. Ikke-pålidelige "workflow" skaber WASTE. Greg Howell udviklede spillet i forbindelse med Lean Construction Institute (LCI) for bedre at kunne forklare principperne i produktionsfilosofierne. Simulationsarbejdet er en del af Iris D. Tommeleinens bredere program om forskning af Lean Construction. 3 On the agenda o f design management research Af Glenn Ballard og Lauri Koskela 3.1 Nøgleord Designstyring, Concurrent Engineering, værdibaseret ledelse, projektledelse 3.2 Resume I forbindelse med konstruktionsfejl har Josephson (1996) fundet ud af, at de største omkostninger er designskabte. Desuden er det ofte manglende koordination mellem de forskellige fag, der giver de største problemer. Specielt designfasen mangler et solidt koncept. Her gennemgås de problemstillinger der er i designfasen. Design management som projektmanagement Projektmanagementskoncepter (PM) og værktøjer har vist sig ude af stand til at løse en designmanagementopgave. Dette er fordi PM bunder i konverteringsmodellen (se IGLC-paper 1). Konverteringsmodellen siger bl.a., at opgaverne kan opdeles i områder og styres som om de var uafhængige af hinanden. Concurrent engineering (CE) Den traditionelle designfase er sekventiel, ikke concurrent. CE betyder bl.a., at der arbejdes på tværs af områder. "Croos-functional teams" i byggeriet, dvs. partnering, teaming osv., vinder frem. Ved større ændringer er det ikke nok, her har en kombination med CE vist sig effektivt. Der har dog ikke vist sig accepterede CE-modeller i AEC projekter (Architect, Engineering, Construction). Designprocesmodeller Arkitektmodel, der er delt op i designfaser, resultatet er mere eller mindre detaljeret f.eks. tegninger. Tegningerne bliver udført på baggrund af kreativitet (byggerier). Ved projektering af broer, tunneller osv. bruges også disse faser, men det er en mere problemorienteret indgangsvinkel end den er kreativ. Design som værdibaseret ledelse Værdikonceptet fokuserer på, at få kundens værdier frem i projektet og andre ting som designet skal overholde. Kunden bør dog også have mulighed for at skifte meninger om designet, da der er mange omstændigheder der kan ændres. En forfatter (Green 1994) placerer værdibegrebet midt i designprocessen. Der mangler i denne sammenhæng fokus på Quality Function Deployment. Nye organisationsformer som løsningen Det giver ikke den helt store gevinst at ændre på organisationsstrukturen mellem design og byggeri alene. Det er manglende værktøjer der er problemet. Side 4 Udgivet d

5 IT systemer i designprocessen Der mangler generelt en fælles platform for informationsteknologi i industrien. Programmørerne skal udvikle et teoretisk koncept der holder. Det store behov for et solidt funderet koncept indenfor design og projektering Der tages udgangspunkt i DE 3 (conventional, flow og værdi). Conventional er den allermest brugte indtil nu. Synsvinklerne er anført i Tabel 3.1. Value Generation Conversions view Flow view view Conceptualization of Engineering Main Principles Methods and Practices Practical Contribution As a conversion of requirements into product design. Hierarchical decomposition; control and optimization of decomposed activities. Work breakdown structure, Critical Path Method, Organizational Responsibility Chart. Taking care of what has to be done. As a flow of information, composed of conversion, inspection, moving and waiting. Elimination of waste (nonconversion activities); time reduction. Rapid reduction of uncertainty, team approach, tool integration, partnering. Taking care of that what is unnecessary is done as little as possible. As a process where value for the customer is created through fullfilment of his requirements. Elimination of value loss (achieved value in relation to best possible value). Rigorous requirement analysis, systematized managemant of flowdown of requirements, optimization. Taking care of that customer requirements are met inthe best possible manner Suggested Name for Task management Flow management Value management Practical Application of the View. Tabel 3.1 Oversigt over 3 forskellige syn på byggeriet hhv. conversion-, flow- og værdisyn. På baggrund af disse 3 synsvinkler, fremføres det at et godt koncept er en blanding af DE 3. Dette udmunder i 4 problemstillinger: 1. Hvordan ser den bedste organisationsstruktur ud, der skal skabe værdi og reducere spild i hele produktionssytemet? 2. I hvilken fase i designudvikling skal de forskellige specialister involveres. Skal producenter og leverandører involveres i de første faser af designet? 3. Hvilke teknikker er de mest effektive for integreret design af produkt og processer? 4. Hvilke teknikker er de bedste for produktionsstyring, der begynder i projektets designfase? 4 Workplan: Datab ase for WorkPackage production scheduling Af Hyun Jeong Choo, Iris D. Tommelein, Glenn Ballard og Todd R. Zabelle 4.1 Nøgleord Workplan, ugentlig arbejdsplan, Lean Construction, produktionsskedulering, screening, WorkPackage, constraints, Percent of Planned Completed (PPC) Udgivet d Side 5

6 4.2 Resume Databaseprogrammet Workplan kan systematisk udvikle ugentlige arbejdsplaner ud fra de fastlagte WorkPackages. Workplan, anvender metoderne i The Last Planner, som indeholder adskillige Lean Construction-teknikker. I hele byggebranchen anvendes the Critical-Path-Method (CPM), som f.eks. Microsoft Project. Dette redskab er dog ikke anvendeligt, når det drejer sig om produktionsplanlægning og kontrol, dvs. støtte til de der arbejder "ude i marken". CPM giver ingen mulighed for at kontrollere, hvilke ressourcer der er tilstede. På byggepladsen kan CPMmodeller ikke anvendes, derfor har mange ledere ude på pladsen udviklet deres eget planlægningssystem. Disse systemer er forskellige fra plads til plads, da det ofte bliver udført på papir, der mangler altså en vist form for systematik. Systemerne er også blevet kaldt Throw-away -schedules. Ifølge forfatterne er der ikke udviklet et værktøj, der kan styre aktiviteterne ude på byggepladsen. Følgende Lean Production teknikker er blevet indarbejdet i programmet. 1. Dokumentation, opdatering og løbende rapportering af status af alle procesflows til alle involverede, så hver person kan se hvad de andre laver og forstår sammenhængen i det de laver i forhold til kvaliteten af proces-outputtet. 2. Synkronisering og fysisk udligning af alle trin i produktionsprocessen, så der er så lidt ventetid for mennesker og maskiner etc. (Workplan gemmer al arbejdsplanlægningsinformation i en database og generer information ud fra det). 3. Stop-the-line for at rette fejl med det samme. Dette er en fordel, så der ikke laves samme fejl næste gang og fordi det er nemmere og billigere at rette fejlen tidligt i processen. Ugentlig arbejdsplanlægning med Lean Construction briller En teknik som er indeholdt i Workplan er at "reengineere" informationen ved at opsnappe informationen med det samme og ved kilden. Der snakkes om WorkPackages, der skal have tildelt arbejdskraft og udstyr for at de kan udføres i rette tid med de nødvendige ressourcer. Hver WorkPackage skal have et scope, som skal defineres klart. For at disse kan udføres med succes, kræver det, at der er styr på følgende: Kontrakt Er denne package i kontrakten? Er det resultatet af en ny ændret ordre? Er al information omkring koordinering blevet godkendt? Er kontrakterne til delarbejder blevet underskrevet? Projektering (Engineering) Er alle tilladelser indhentet? Er alle tegninger blevet afleveret? Er de alle blevet godkendt? Er alle forespørgsler efter information blevet udført? Er alle metoder og procedurer besluttet? Er tegninger af samlinger modtaget? Materialer Er alle fabrikationstegninger blevet lavet? Er alle materialeleverancer og forudsætningerne for dem etableret? Er alle forespørgsler efter afstemninger blevet sendt? Er der lavet forespørgsler på materialer og er de alle blevet fremstillet? Er alle materialer blevet leveret? Er de blevet allokeret? Arbejdskraft og udstyr Er WorkPackages skeduleret? Er de krævede arbejdere tilstede i arbejdets varighed? Er det nødvendige materiel tilstede i arbejdets varighed? Side 6 Udgivet d

7 Forudgående arbejde Er alle de forudgående fysiske aktiviteter blevet udført? Er alle arbejdsområder blevet godkendt så denne WorkPackage kan begynde? Når en WorkPackage er blevet udført kan det faktiske skema lægges ind i databasen og sammenlignes med det originale skema. Denne sammenligning er nødvendig for hele tiden at følge op på systemet, så det er pålideligt. Planpålideligheden kan måles i PPC (Percent of Planned Completed) Implementering af WorkPlan Det er lavet i Acces 7.0. I artiklen er der flere screendumps af programmet og hvordan det skal anvendes. 5 Implementing Le an Construction: Understanding and action Af Greg Howell and Glenn Ballard 5.1 Nøgleord Lean Construction, implementering, Projektledelse. 5.2 Resume Sammenligning af nuværende praksis med Lean Nuværende praksis er aktivitets og kontraktorienteret. Styret af en plan, der siger hvornår en aktivitet starter. Omkostninger, fejl og læring sker i forbindelse med aktiviteterne. Lean Production skal bringe værdi til kunden, opgaverne er fordelt så de opfylder dette. Imødekomme kundekrav på ingen tid og uden lagre. Lean fokuserer på, hvordan der skabes værdi. Byggeri er direktivdrevet fremfor industrien der er routingdrevet. Stop the line i byggeriet betyder, at der ikke fremkommer fejlagtige/utilstrækkelige oplysninger fra en part til en anden. Byggeriet kræver en prototype af produktet og processen. Implementeringen starter med at acceptere idealet "Lean Perfection" og forstå opgaverne i et byggeri. Problemer med Lean thinking og produktion Hvad er værdi? Mange tror de udfører værdi i byggeriet. Det gør de dog ikke i forhold til pursue perfection (opnå perfektion). Effektivitet bygget på tillid alene holder ikke i længden (f.eks. partnering). Der kræves i stedet et stabilt system der kan skabe tillid. Hvad skaber værdi for kunden? Lav en værdikæde der indeholder de opgaver der bringer værdi til kunden, dermed er der fokus. Dette giver overblik hvad der skal være hvor og hvornår ikke for tidligt eller sent. Dette giver dermed også mulighed for at se den efterfølgende aktivitet. Make it (value) flow nul lagre og max output. Nuværende byggeri er ikke i stand til at skabe et fortroligt workflow, pga. spild og Bufferlagre. Der er tre ting der bør begrænses (for ikke at lave overproduktion): Materialer og designinformation, arbejde og værktøjer samt midlertidigt arbejdskraft der ikke udnyttes. Der skal være pull. Der skal være one-piece-flow, men hvad er a piece i byggeriet? De ved det ikke! Den store udfordring er skiftet fra aktivitetsbaseret til systembaseret, der er en mental barriere. Her har Peter Senge en model (the fifth discipline). Lean thinking skal opfattes som project-as-productionsystem. Forfatterne støtter sig til Dr. Womack og Lean Thinking og besvarer med følgende: Find a change agent, Get the knowledge, Find a lever by seizing a crisis or creating one, Forget grand strategy for the moment. Map your value streams, begin as soon as possible with an important and visible activity, demand immediate results. Hvis medarbejderne ikke selv laver ændringer, så er du "offtrack". Udgivet d Side 7

8 Til sidst har de nogle råd til implementering, ændringer vil føre flere med sig, svært at ændre mentaliteten, barrierer for en selv og for de andre, nogle mister kompetence ved decentral styring. Udbred ideen blandt samarbejdspartnere og konkurrenter, jo flere der er med jo bedre forbedringsbetingelser. Start med værdikæden! 6 From Craft Produ ction to Mass Customisation? Customerfocused approaches to housebuilding. Af James Barlow 6.1 Nøgleord Housebuilding, Lean Production, Agile Production og innovationsbarrierer. 6.2 Resume Reducering af omkostninger og fremme af produktiviteten i byggebranchen forløber meget langsommere end i industrien. Det vi kan lære af industrien, er at arbejde mod en mere fleksibel og "cost-effective" husbygning ved fokus på industriens "Agile Production" og "Mass Customisation". Agile Production På Lehigh University i 1991 blev Agile Production introduceret første gang. Sigtet mod anvendelse i forbindelse med at sikre sig konkurrencefordele i et samfund hvor konkurrencen ændrer sig mod det globale marked. Agile Production understøtter en markedsudvikling, som går mod at det er købers marked frem for sælgers marked, idet der er større fokus på kundens krav. Den større fokus betyder, at der er brug for en strategisk relation til kunden, i industrien er dette introduceret i form af "Relationship Marketing" med kunderne. Agile manufacturing er bygget på et fundament af nogle af principperne fra Lean Production, ligesom det er tilfældet med BPR og TQM. Agile indeholder dog større grad af kundeinddragelse. Den højere grad af kundefokus i Agile tankegangen er illustreret på Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.. Agile Production Lean production Waste reduction in value chain JIT supply Increased "customer focus" Relationship marketing Increased custumisation Figur 6.1 Agile Production versus Lean Production. Side 8 Udgivet d

9 Agile Housebuilding Formålet med Agile husbygning vil grundlæggende være at være i stand til at imødekomme kundes krav under konceptualiseringsfasen/projekteringen. Til dette er der udviklet teknikkerne "Quality Function Deployment" (QFD) og "Design Function Deployment" (DFD). Organisationsmæssigt er det således nødvendigt at integrere markedets viden/krav i design og produktudviklingen. De japanske forsøg i retning af Agile Housebuilding har været at modellere forretningsprocesserne for herved at fjerne de ikke-værdiskabende aktiviteter og samtidig er der arbejdet med partnering langs forsyningskæden med det formål at opnå tidsbesparelser førende til totale besparelser i omkostninger. I England nævnes den konservative holdning som værende den væsentlige barriere for indførelse af sådanne tiltag. På grund af problemer i forbindelse med at sikre tilstrækkelig arbejdskraft på forskellige områder, er der i England forsøgt med partnerskaber med underleverandører mv. Konkurrencesituationen i branchen har gjort det svært at etablere sådanne partnerskaber pga. loyalitetsproblemer. Endvidere har de store husbyggere svært ved at finde samarbejdspartnere der er "tilstrækkeligt store" til at kunne klare de geografiske krav. Kendetegn ved husbyggeriets udvikling fra egentlig håndværksbyggeri til Agile produktion er illustreret på Figur 6.2, hvor bilproduktionsindustriens placering i udviklingen også er illustreret. High Craft Production Agile Production Product Variety Housbuilding? Lean Production Car manufacturing? Low Mass Production High Defects/rework Low Figur 6.2 Udviklingen fra håndværksproduktion til Agile Production 7 Contribution of t he principles of Lean Construction to meet the challenges of sustainable development. Af Pekka Houvila og Lauri Koskela 7.1 Nøgleord Bygningers livscyklus, styring af kravsspecifikationer, bæredygtig design, bæredygtig konstruktion. 7.2 Resume I EU anvendes 40% af det samlede energiforbrug til bygningskonstruktion. Ligeledes er byggebranchen skyld i 40% af den samlede "man-made" spild. I forbindelse med traditionelt byggeri fokuseres på omkostninger, funktionalitet og kvalitetsaspekter. Udfordringen for det bæredygtige byggeri er at supplere disse fokusområder med ressourceminimering, mindske indvirkningen på miljøet og samtidig skabe et godt/sundt arbejdsmiljø. Udenlandske tiltag på området er: Udgivet d Side 9

10 Holland: Statssekretariatet og andre offentlige instanser har udarbejdet en "National package for sustainable building". Som består i en samling af 160 målsætninger (measures), der forligger som frivillig inspiration for byggebranchen. Finland: En gruppe af byggetekniske rådgivere har udarbejdet et værktøj til fastlæggelse af det "miljømæssige niveau" i udviklingsprojekter (VTT). United States: Oprettet en international organisation (non-profit), som har specialiseret sig i salg af komplette beboelser til befolkningsgrupper med lav indkomst. Til de pågældende befolkningsgrupper tilbydes husene finansieret med et rentefrit lån. UK: I Wales er der opført forsøgsbyggerier i form af landbrugsbyggerier opbygget af hårdtpressede halmballer funderet på beton. Husene ligger på en pris omkring og er samtidig meget energibesparende idet halmballerne isolerer op til 10 gange bedre end traditionelle byggemetoder. Husene er centralt opvarmet med fastbrændselsfyr og taget er isoleret med uld fra landbrugenes egne får. Irland: Økohus med diverse miljømæssige/energibesparende installationer. Belgien: Et demonstrationsbyggeri med vægten på anvendelse af genbrugsprodukter og biprodukter. Japan: Miljøvenlige huse, med vægt på harmoni med naturen. Sydafrika: Passiv udnyttelse af solvarme. Solvarmen anvendes på den måde at solen skinner ind gennem et stor tagvindue i en nordvendt tagflade. Solen opvarmer på denne måde gulvet som er konstrueret i beton. Betonen afgiver så varmen om natten og i vintermåneder. Rumænien: Forsøgsprojekter med renovering af 60ernes boligblokke, for at forbedre levestandarten og æstetikken. En acceptabel standard blev opnået for 45% af omkostningerne ved nybyggeri. Italien: Forsøg med energibesparende folkeskole-byggeri. Tiltaget indebar: Ventileret tag, super-isolerede vægge og tag, isolerede vinduer, naturlig ventilation mv. Frankrig: Forsøg med energi- og vandbesparende installationer med udgangspunkt i regnvandsopsamling. Spanien: Forsøg med air-conditioning ved renovering af gamle militærbyggerier. Byggeriet anskues traditionelt fra et konverteringssynspunkt. I Lean Construction tankegangen antages nærmere et flowsynspunkt, hvor spild søges elimineret. Endvidere anlægges et værdiskabelsessynspunkt hvor det søges at skabe mere værdi for kunden. Med fokus på bæredygtigt byggeri er der opstillet nogle kravsspecifikationer med nøgleordene: Overensstemmelse mellem forretningsprocesserne. Livscyklusomkostninger. Geografisk placering. Indendørs forhold. Konvertibilitet og fleksibilitet. Miljømæssige byrder i forbindelse med brug af byggeriet. Miljømæssige byrder i forbindelse med bygningselementerne. Sikkerhed. Komfort. Side 10 Udgivet d

11 Indvirkning på umiddelbare omgivelser 8 Alliance Lean De sign/construct on a small high tech project Af Robert S. Miles. 8.1 Nøgleord Lean design, Lean Construction, alliance, high tech. 8.2 Resume Opfattelsen er, at indførelsen af Lean vil foregå "Bottom Up" på baggrund af opnåede produktivitetsforbedringer i foregangsvirksomhederne. Succesoplevelser og forbedringer hos disse virksomheder skal således virke som incitament for resten af branchen. I projektet blev der anvendt værktøjet "Schematic design in a day" (SDIAD). Et værktøj/princip som er udsprunget af frustrationen over den megen tid, der traditionelt anvendes i designfasen. SDIAD tilstræber at samle alle projektets aktører en dag tidligt i designfasen for herved, at samle flest mulige oplysninger så tidligt som muligt (Aktørerne indbefatter kunder, design/konstruktionsmandskabet, myndigheder). Lean design- og konstruktionsplanlægningsprocessen indebærer: Initierende planlægning: Milestones mv. i form af simple bar-diagrammer ikke nødvendig med elektroniske PERT-diagrammer. Lookahead plan: Planlægning med en 5 ugers horisont ud fra den initierende planlægning. Planen er endvidere påført de væsentligste forudsætninger for aktiviteternes gennemførsel. Ugentlig arbejdsplan: Elektronisk planlægning af ugens arbejde med udgangspunkt i lookaheadplanen. Planen skal indeholde målepunkter (key-metrics), der automatisk kan følges op på elektronisk. hvilket giver mulighed for feedback, læring og erfaringsopsamling. Værktøjet "Percent Planned Complete" (PPC) anvendes endvidere ved ugens afslutning til at evaluere i hvilken grad det planlagte arbejde er udført. PPC kan anvendes på de enkelte faggrupper, projektfaser mv. Endvidere registreres grundlaget for afvigelser fra det planlagte "Reasons for non-conformance" (RNC). Ligeledes registreres den anvendte arbejdskraft til de enkelte arbejdsopgaver, som sammenholdes med det planlagte "Actual to Planned Labor Ratio" (APLR). I forbindelse med den ugentlige arbejdsplan etableres der en "Last Planner", der varetager administrationen og styringen af udførelsen i henhold til det planlagte. 9 Strategic applica tion of Lean thinking Af Naomi A. Garnett, Daniel T. Jones og Simon Murray 9.1 Nøgleord Lean Construction, strategi, Lean Principper, UK Construction Industri Task Force. 9.2 Resume Dette er et initiativ fra den britiske regering, hvor praktikere og forskere har overvejet udviklingen af Lean thinking inden for byggeri fra et strategisk synspunkt. Regeringen har igangsat et high level construction industri task force. De skulle rapportere direkte til The Deputy Prime Minister. Deres mål var at afdække omkostninger (capital cost), tidsre- Udgivet d Side 11

12 duktioner, forbedret forudsigelighed, reducerede fejl og ulykker, forbedret produktivitet, aflevering (turn over) og fortjeneste. Udgangspunktet var MIT (Womack et al.). Man startede med at acceptere, at Lean Production ikke er en metode, der kan implementeres ind i en industri, men derimod en større transformationsproces, der bunder i kultur, økonomi og historiske kræfter. En ny byggefilosofi er indentificeret, bestående at 3 niveauer (Koskela 1992 Application on new Production Theory in construction (90 sider)): 1) Værktøjer og teknologier, 2) Produktionsmetoder og 3) Generelle ledelsesfilosofier. Koskela påpeger, at byggeriet skal ses som bestående af både konverterings- og flowprocesser. Megen af den litteratur der er skrevet har sin overvægt inden for det taktiske område (strategisk-, taktisk-, operationelt niveau). Det koncentrerer sig om den del af produktionen, der drejer sig om værktøjer og teknikker. Derfor mere brug for det strategiske. Udgangspunktet var Womack and Jones og strategien blev herudfra, at fokusere på kunden ved at skabe den ønskede værdi i produktet. Hvordan gør man det i byggeriet? Lean Construction i praksis Gruppen tog til USA, hvor de samarbejdede med Lean Construction institute (Ballard and Howell). De samarbejdede også med firmaet The Neenan company, der er Colorados fjerde største udviklings, design og byggefirma, der har taget Lean-tankegangen til sig. Fire virksomheder har draget følgende konklusioner ud fra erfaringer: Byggeriets kontorarbejde var reduceret med 25% på 18 måneder. Skematisk design reduceret fra 11 til 2 uger. Turnover til tiden er steget med 15-20%. Produktiviteten er steget. Tilfredse kunder er klar til nye ordrer. Projektomkostninger er reduceret. Desuden er de begyndt at finde frem til hvilke Lean-teknikker, der er anvendelige. Desuden bruges first run studies for at vurdere potentialet i tiltagene. Lean Construction strategi De 5 principper indenfor Lean: Value - besværligt Value stream Flow Pull Perfection Begreberne er diskuteret indenfor byggeriet. Lean Construction Forretningssystemet Arbejdet koncentrer sig om 4 punkter (Womack et al. 1990) partnering i forsyningskæden, produktudvikling, projektimplementering og produktion af komponenter. Der er for hver punkt lavet workshops med praktikere: Partnering the supply chain: Værdi til kunden. Nøgleleverandører bliver fuldbyrdige medlem af produktudviklingen og bliver gjort ansvarlige for deres underleverandørers handlinger. De er løbende målt på kvalitet, omkostninger, levering og der laves løbende feed back. Side 12 Udgivet d

PAPER 3: LEAN CONSTRUCTION

PAPER 3: LEAN CONSTRUCTION Aalborg Universitet PAPER 3: LEAN CONSTRUCTION En redegørelse for det amerikanske produktionskoncept Lean Construction - udviklet mhp. en effektivisering og reorganisering af byggeprocessen. Anni Schmidt

Læs mere

Last Planner System i teori og praksis

Last Planner System i teori og praksis Last Planner System i teori og praksis Cathrine Engstrøm Afgangsprojekt 2011 Byggeledelse, 4. semester ved Institut for Mekanik & Produktion, Aalborg Universitet Titel: Last Planner System i teori og

Læs mere

Teori og Tænkning Temagruppe Byggeproces

Teori og Tænkning Temagruppe Byggeproces Teori og Tænkning Temagruppe Byggeproces Februar 2003 Arbejdsblad INTRODUKTION Indeværende arbejdspapir udgør en del af state-of-the-art rapporten fra arbejdsgruppe Trimmet Udførelse. Arbejdsgruppen refererer

Læs mere

PAPER 2: Anvendelse af produktionskoncepter. forsøgsprojekter. Aalborg Universitet

PAPER 2: Anvendelse af produktionskoncepter. forsøgsprojekter. Aalborg Universitet Aalborg Universitet PAPER 2: Anvendelse af produktionskoncepter i danske forsøgsprojekter Det undersøges, i hvor stor grad principper fra moderne produktionsfilosofier er inddraget i de danske forsøgsbyggerier.

Læs mere

HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET LEAN. - en LEAN guide xxx LEDELSE LEAN I SERVICE & ADMINISTRATION LEAN CONSTRUCTION SIX SIGMA

HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET LEAN. - en LEAN guide xxx LEDELSE LEAN I SERVICE & ADMINISTRATION LEAN CONSTRUCTION SIX SIGMA ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET LEAN ANNONCE - en LEAN guide xxx LEDELSE LEAN I SERVICE & ADMINISTRATION LEAN CONSTRUCTION SIX SIGMA APRIL 2007 Lean som løftestang til vækst Med

Læs mere

OPP og indkøb af facilities management ydelser

OPP og indkøb af facilities management ydelser OPP og indkøb af facilities management ydelser 3. del rapport Center for Facilities Management Realdania Forskning Lektor Kristian Kristiansen DTU Management Engineering August 2012 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse

State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse Byggeriets Evaluerings Center Udarbejdet for Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse af Sven Bertelsen & Mogens Høgsted Juni 2003 ISBN: 87-91363-04-7 INTRODUKTION

Læs mere

Strategisk partnering

Strategisk partnering Strategisk partnering - den innovative bygherre i leveranceteams Lasse Sloth Andersen Eva Kirstine Braad Forord Strategisk partnering - den innovative bygherre i leveranceteams Projektperiode: 1. februar

Læs mere

Et overblik over international forskning i logistik og Supply Chain Management

Et overblik over international forskning i logistik og Supply Chain Management Et overblik over international forskning i logistik og Supply Chain Management En bro mellem aktiviteter og processer i virksomheder, dyader, kæder og netværk Af Jan Stentoft Arlbjørn, cand.merc., Ph.D.

Læs mere

Lean i et revisionsfirma

Lean i et revisionsfirma Lean i et revisionsfirma Fokus på team samarbejde i et revisionsfirma 01-12-2011 Handelshøjskolen Århus Hovedopgave HDR Vejleder: Bent Høgsted Indholdsfortegnelse 1. English Summary... 1 2. Indledning...

Læs mere

Beskrivelse af byggeprocessen

Beskrivelse af byggeprocessen Beskrivelse af byggeprocessen I dette kapitel beskrives byggeprocessen med de faser, opgaver og systemer der skal udføres i et byggeprojekt. Der gives også en beskrives af samarbejdsformerne OPP og partnering

Læs mere

ERP systemer og konkurrencemæssige fordele Er der en sammenhæng?

ERP systemer og konkurrencemæssige fordele Er der en sammenhæng? HAAlmen, 6. Semester Bachelorafhandling 2011 Forfatter: Bertan Korkusuz HAAlmen, U13, Eks. Nr: 286263 Vejleder: Bjarne Rerup Schlichter ERP systemer og konkurrencemæssige fordele Er der en sammenhæng?

Læs mere

Ledelsesmæssige udfordringer ved implementering af Lean

Ledelsesmæssige udfordringer ved implementering af Lean Ledelsesmæssige udfordringer ved implementering af Lean Afhandling HD (R) Forfatter: Lene Johannsen Vejleder: Bent Høgsted Dato: 1. december 2010 Forord Denne rapport samt vedlagte appendiks A (Værktøjskassen)

Læs mere

Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean

Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean LEANREJSEN - En guide til leanledelse Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean HÆFTE 1 Leanrejsen En guide til leanledelse, er et udviklingsprojekt, der styrker produktiviteten i Danmark. Projektet er etableret

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

Lean & energieffektivisering

Lean & energieffektivisering LEAN & ENERGIEFFEKTIVISERING Lean procesarbejde Rådgivning Energieffektivisering Marts 2010 Energi og klima Lean & energieffektivisering Per T. Jespersen, Ditte Vesterager Christensen og Hans Andersen,

Læs mere

Lean og det psykosociale arbejdsmiljø

Lean og det psykosociale arbejdsmiljø Mads W. Schøtt-Bejegaard Lean og det psykosociale arbejdsmiljø! Cand.Soc.HRM Lean og det psykosociale arbejdsmiljø - En beskrivelse af spændingsfeltet mellem Lean og det psykosociale arbejdsmiljø i Jobcenter

Læs mere

Håndbog i Trimmet Byggeri

Håndbog i Trimmet Byggeri Håndbog i Trimmet Byggeri Lean Construction på dansk Version 2.1 januar 2012 Foreningen Lean Construction DK Kolofon UDARBEJDELSE Hovedforfatter: Sven Bertelsen. Opdateringer 2009: Rolf Simonsen. Redaktion:

Læs mere

Oversættelse af Lean i Favrskov Kommunes Tandpleje

Oversættelse af Lean i Favrskov Kommunes Tandpleje Oversættelse af Lean i Favrskov Kommunes Tandpleje Christoffer Bidstrup Speciale Kandidatuddannelsen i Politik & Administration Aalborg Universitet 1 Skolen for Statskundskab Standardtitelblad til seminaropgaver,

Læs mere

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG PERFEKTE PROCESSER RUNE JOSEFSEN KRISTIAN STEEN HOLME JOAKIM BÆKGAARD PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG Perfekte processer 2014 Praktisk Forlag 1. Udgave, reviderede udgave 2014 Omslag: Marta Podolska

Læs mere

Aalborg Universitet. Analyse og design af produktionssystemer Johansen, John; Riis, Jens Ove; Arlbjørn, Jan Stentoft. Publication date: 2006

Aalborg Universitet. Analyse og design af produktionssystemer Johansen, John; Riis, Jens Ove; Arlbjørn, Jan Stentoft. Publication date: 2006 Aalborg Universitet Analyse og design af produktionssystemer Johansen, John; Riis, Jens Ove; Arlbjørn, Jan Stentoft Publication date: 2006 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf)

Læs mere

Analyse og design af produktionssystemer - med vægt på styring og organisering

Analyse og design af produktionssystemer - med vægt på styring og organisering Analyse og design af produktionssystemer - med vægt på styring og organisering Af John Johansen Jens Ove Riis & Jan Stentoft Arlbjørn 2006 Aalborg Universitet 1 Copyright Center for Industriel Produktion,

Læs mere

ª ª ªÆ ø ªø Ò ª ª ± ªø ø º ºø ø ø º ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ± ª ø ª fi ª Õ ±± ø ºÚ ªÆ Ú Õ ß ø ø ø ª ª ± ª æªæ Ó Ô. ª ªºªÆÊ fiæ ø Ÿø ª øøæºù

ª ª ªÆ ø ªø Ò ª ª ± ªø ø º ºø ø ø º ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ± ª ø ª fi ª Õ ±± ø ºÚ ªÆ Ú Õ ß ø ø ø ª ª ± ª æªæ Ó Ô. ª ªºªÆÊ fiæ ø Ÿø ª øøæºù ª ª ªÆ ø ªø Ò ª ª ± ªø ø º ºø ø ø º ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ± ª ø ª fi ª Õ ±± ø ºÚ ªÆ Ú Õ ß ø ø ø ª ª ± ª æªæ Ó Ô ª ªºªÆÊ fiæ ø Ÿø ª øøæºù ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ÀºøÆæª ºª ø Ê ª ø flø øøæº fl ø ºªÆÊ ÈÎ

Læs mere

1.0 Forord. Planlægningskompetencer indenfor byggeri

1.0 Forord. Planlægningskompetencer indenfor byggeri 1.0 Forord 1.1 Resume Rapporten undersøger i hvilket omfang de tekniske uddannelsesinstitutioner uddanner bachelorstuderende i tilgængelige og globalt alment anvendte planlægningskoncepter, metoder og

Læs mere

Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009

Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009 Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009 Titelblad Titel: Bygnings Informations Modellering

Læs mere

Implementering af BIM

Implementering af BIM Dan Nissen Speciale 7.semester 13 03 2012 1 Titelblad: Titel: Forfatter: Dan Nissen Lille Thorupvej 17 8860 Ulstrup dn42130@ucn.dk / dk@lykkenissen.dk Udarbejdet som: 7. semesters speciale, med valgfrit

Læs mere

Daniel Mogens Ham, Jens Ehlert Lassen Roskilde Universitet, CBIT December, 2009. Data, Information og Procesforbedring i Ejendomsformidlingsbranchen

Daniel Mogens Ham, Jens Ehlert Lassen Roskilde Universitet, CBIT December, 2009. Data, Information og Procesforbedring i Ejendomsformidlingsbranchen Daniel Mogens Ham, Jens Ehlert Lassen Roskilde Universitet, CBIT December, 2009 Data, Information og Procesforbedring i Ejendomsformidlingsbranchen INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - INDLEDNING... 4 1.1 - CASEN...

Læs mere

LEVERANDØRSTYRET LAGER VENDOR MANAGED INVENTORY

LEVERANDØRSTYRET LAGER VENDOR MANAGED INVENTORY Syddansk Universitet, Odense Juni 2010 Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi Kandidatspeciale LEVERANDØRSTYRET LAGER VENDOR MANAGED INVENTORY Kandidatspecialet er udarbejdet af: Cand. Merc. i Optimering

Læs mere

Implementering af CRM

Implementering af CRM Implementering af CRM Via university college i Horsens Stephan Duedahl Den 3.1-12 1 Implementeringen af CRM Hvordan er implementeringen af CRM i DHL, Danske Fragtmænd og Sanistål? 2 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Titel: Sammensætning af effektive projektteams - udvælgelse af samarbejdspartnere ved tildeling af opgaver. Synopsis: Projekttype: Kandidatspeciale

Titel: Sammensætning af effektive projektteams - udvælgelse af samarbejdspartnere ved tildeling af opgaver. Synopsis: Projekttype: Kandidatspeciale SAMMENSÆTNING AF EFFEKTIVE PROJEKTTEAMS - UDVÆLGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE VED TILDELING AF OPGAVE ER LISE RASMUSSEN KANDIDATSPECIALE I BYGGELEDELSE INSTITUT FOR MEKANIK OG PRODUKTION AALBORG UNIVERSITET,

Læs mere