Vi skal være flere fægtere og flere klubber

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi skal være flere fægtere og flere klubber"

Transkript

1 PROJEKTBESKRIVELSE 1. Projektets titel Flere fægtere i nye klubber. 2. Projektperioden Projektperioden strækker sig fra den 1. februar 2014 til og med den 31. december Projektet forventes efterfulgt af et nyt projekt i årrækken i Jylland med start af yderligere 4-5 klubber. Derfor er dette som helhed et projekt over 4 år med et potentiale, som skal flytte DFF fra 1450 til 2100 medlemmer i løbet af 8 år. 3. Projektets baggrund Dansk Fægte-Forbund har igennem en årrække haft en række strategiske udfordringer. Dårlig udnyttelse af potentiale der er mange steder, hvor der mangler et tilbud om fægtning, derfor er det ikke nemt at tænke: Jeg vil være fægter. Lederrekruttering på forbundsniveau relativt få mennesker udfører meget frivilligt arbejde. Presset økonomi fortidens synder og mangelfuld ledelse Ydre krav om mere en professionel, tilpasningsdygtig og veldrevet organisation Stævner mange tilbud, som passer fægtere, men grundlæggende for få deltagere DFF har som organisation den udfordring, at vi skal være flere fægtere, flere frivillige, flere professionelle for at kunne navigere i de krav, som en foranderlig omverden kræver. Vi tror, at tiden for meget små frivillige idrætsorganisationer med spinkelt fødegrundlag er ved at rinde ud. Vores bæredygtige eksistens afhænger af vores evne til at skabe numerisk vækst, samt vilje og evne til samarbejde på tværs af forbund med samme udfordringer. Traditionelt har man ofte hørt udtrykket udvikling eller afvikling. Der er ingen tvivl om, at vi ønsker udvikling. Vi har medlemsmæssigt været ret stabile set over en årrække, og det samme med klubantal. Til trods for nye klubber med nye medlemmer. Så det er lidt et skridt fremad og et skridt tilbage. Derfor er tiden kommet til et stort skridt fremad. Udfordringen, vi ønsker at adressere, kan sammenfattes i følgende statement: Vi skal være flere fægtere og flere klubber Bestyrelsens fokus DFF s bestyrelse ønsker at træde ud af fordelingsnøglen på breddeområdet for at sikre fokus på at skabe nye klubber. Dette er både af intern signalmæssig karakter og for at skaffe luft i forhold til vores økonomi samt med henblik på prioritering af vores udviklingskonsulents tid. Vi tror ikke, at vi kan tænke eller analysere os til nogen idealløsning: Derfor arbejder vi efter en agil model, hvor vi med kort varsel i opstarten kan ændre f.eks. hvor en klub skal placeres. Vi har analyseret os frem til et bestemt geografisk ønske/udgangspunkt, men vi ønsker agilitet. Uanset hvor meget vi analyserer, finder vi ikke de vises sten i en verden med en forandringshastighed som vores. Mange vigtige opgaver DFF har andre opgaver, som fylder, her i blandt vores deltagelse i ATK-projektet. Dette lægger beslag på en del af vores udviklingskapacitet i begyndelen af projektperioden. I dag er ATK-

2 projektet politisk forankret hos B&U-udvalgets formand. Tidligere var det forankret hos Formanden. Dermed frigøres den nødvendige tid på toplederniveauet til at kunne sikre fokus på dette nye projekt. Vores talentudvikling/eliteambitioner er forankret politisk hos Eliteudvalgets formand. Der er et voldsomt internt pres for at gøre noget på elitesiden, og her vil vi også bruge tid. Igen tilrettelagt, således at den vigtige opgave løftes uden om vores formand. Den essentielle udfordring Vi skal være flere er meget væsentlig, så derfor er det en overskuelig opgave at skabe den brændende platform og behovet for fokus nu. Et andet bestyrelsesmedlem har fået den opgave at sætte turbo på vækst i klubberne i Vestdanmark parallelt med det ønskede projekt via en årlig pulje på ca kr. Til forskel fra nærværende projekt vil disse initiativer i Vestdanmark være med udgangspunkt i en bottomup model. Så Flere fægtere i nye klubber står ikke alene, men tilsigtes at være kernen i, hvad vi gør. SIDE 2 AF 10 DFF s udviklingsevne DFF er en mere veldrevet organisation i dag end for 3-4 år siden - med respekt for de beskrevne udfordringer. Udfordringer af forskellige karakterer håndteres mere effektivt end tidligere. Den interne tone i forbundet og klubberne imellem er forandret til det bedre. Administrativt har vi store forventninger til kontorfællesskabet og de forbedringsmuligheder, som det vil byde på. Vi har store forventninger til, at samarbejder som f.eks. ATK vil vinde indpas. DFF og DIF er overbeviste om, at der kan skabes grobund for et tiltrængt vækstprojekt til gavn for udvikling af fægtesporten på længere sigt. Erfaringer fra start af nye klubber, som forbundet har haft succes og erfaringer med på frivillig basis, professionaliserer i dette projekt. Gennem ansættelse af projektleder og ressourcer fra udviklingskonsulenten etableres et klubstarterteam som danner fundamentet for den videre udvikling. Projektets målsætninger understøtter forbundets overordnede vision: Vi vil være et innovativt og professionelt OL forbund, der tilbyder attraktiv fægtning for alle. 4. Projektets målsætninger Opbygge fire nye klubber med en stærk klubidentifikation. Få nye klubber integreret i stævner - navnlig på breddeniveau. Fokus på best practice mht. administration i klubberne. Klar værdibaseret ledelse - med medlemsinddragelse. Fægternes behov smitter af på de tilbud, som tilbydes af klubberne. Indhold og baggrund Indsatsen med at etablere nye klubber tager udgangspunkt i de erfaringer forbundet har fra nogle af de nyere klubber (Slagelse, Vordingborg, Birkerød?) der er startet. Desuden vil tilgangen til fægtning i de nye klubber være at gøre det nemt og sjovt at gå til, og at man hurtigt både som barn og voksne oplever succes ved at mestre våbenet. De største indsatser og udfordringer i projektet er:

3 1) Rekruttering til klubberne. Det vil ske i et samarbejde med eksisterende klubber, og der laves aftaler med lokale aktører: Kommune Skoler, institutioner, fritidsordninger Uddannelsesinstitutioner Centre Arbejdspladser 2) Lederrekruttering og lederkurser til nye ledere i bestyrelser. Værktøjer fra anvendes til at få klarhed over roller og ansvarsfordeling. Lederkurser på tværs af klubber tilrettelægges som 3 times spotkurser. 10 trin til klubstart: 1. Synlighed. Plakater, uddeling af handouts, opvisninger, flash mobs, pressedækning 2. Testtræninger. Lave prøvetræninger i området, f.eks. på skoler, biblioteker, gader og butikscentre. 3. Start på træninger i interimistiske lokaler. Til en start kan fægtning afvikles næsten alle steder, inden rigtige lokaler skal findes. Evt. kan samarbejde med private steder være en mulighed. 4. Opbyg bestyrelser. Der skal startes på opbygning af bestyrelser, så snart at der er medlemmer nok til en foreningsdannelse. 5. Skaffe lokaler (kommunale). Det kan være gymnastiksale på skoler eller lign. 6. Træningstart. 7. Start på uddannelser (lederkruser og 1-2 træner). De første medlemmer skal motiveres til at løfte dette arbejde. 8. Erfa mellem bestyrelserne. Der skabes på uddannelseskurser et rum for videndeling. 9. Opbygning af dagligdagen i klubberne. Projektlederen skal gå fra en meget udførende rolle til en mere facilliterende rolle, således at der skabes rum til at nye trænere og ledere kan udfolde sig. 10. Rekruttering. Klubberne skal i gang med at rekruttere selv, SIDE 3 AF 10 Motiverende træning Der lægges vægt på, at fægtetræningen, som bliver tilbudt, er motiverende og giver positive oplevelser, fremfor en mere traditionel faglig opfattelse af, hvordan man skaber gode fægtere. DFF s erfaringer fra de seneste klubstarter er, at de klubber, som klarer sig bedst og vokser hurtigst, er nye klubber, som ikke er ramt af vanetænkning, og er villige til at gøre en indsats. Projektet vil drage lære af, at det i de igennem de seneste 10 års klubstarter i høj grad er disciplinen kårde, der har været anvendt som begyndervåben. Kårde fægtes med mere simple regler end det traditionelle opstartsvåben, fleuret, hvilket giver mulighed for "game based approach" i rekrutterings og begynderfasen. Efter blot 20 min vil en hvilken som helt udøver være i stand til at lave noget som minder om kårdefægtning. DFF s klubber samt de professionelle udbydere af fægtning i Danmark har estimeret ca danskere igennem Polterabends eller firmaarrangementer årligt. Stort set alle bruger kårde i disse situationer, fordi der er simple regler, og oplevelsen er hurtig på plads. Det bygger på en antagelse om, at det først og fremmest er motivationsfaktorer, som f.eks. at have det sjovt som aktiverer og fastholder nye fægtere i dag. Derfor skal der arbejdes

4 ud fra at give nye fægtere en fantastisk oplevelse fra dag 1, i de nye klubber. Næste ingen af de københavnske klubber p.t. arbejder med kården som begyndervåben for børn og unge. Så dannelse af nye klubber sker ikke i konkurrence med de eksisterende, men tilbyder en ny og nemmere tilgang til fægtning dermed åbnes også et nyt marked. Projektet vil tage udgangspunkt i den tese, at mange børn/unge ikke har ressourcer til at flytte sig på tværs af København for at gå til sport. Derfor skal klubbernes fysiske placering være i aktionsradius af en cykel eller i umiddelbar nærhed af bus/s-tog. Stævner som motivation og fastholdelse Det er vigtigt at klubberne bliver forankret i DFF s verden. Derfor er det en målsætning at nye medlemmer deltager i stævner. Det er i dag meget trænerne som er afgørende for, hvor mange klubmedlemmer, der deltager til stævner. DFF vil med start af nye klubber være med til at opbygge en ny træningskultur, hvor det handler om at deltage i stævner for at have det sjovt, være sammen med andre og bliver bedre i kamp. Fremfor historien om at det handler om at vinde. De nye klubbers stævnedeltagelse vil understøtte forbundets nationale B&U-stævneaktivitet, som vi fik skabt fundamentet til i vores netop afsluttede Forberedelsesprojekt for Talentudvikling, gennem øget samlet stævnedeltagelse på nationalt niveau. SIDE 4 AF 10 Samarbejde bredt Det er centralt, at der arbejdes med bestyrelserne, rollefordelingen i klubberne og hvordan kulturen cementerer sig. Der vil blive tilbud om minimum tre kursusforløb til de nye bestyrelser. Samarbejde mellem klubber, både på tværs og imellem de nye klubber, såvel som samarbejdet med de øvrige klubber i Storkøbenhavn tænkes opbygget efter en model som kendes fra Vestsjælland. Her arrangeres bl.a. gæstebesøg mellem naboklubber med jævne mellemrum. Desuden forventes det, at det store erfaringsgrundlag, som udviklingskonsulenten besidder, anvendes til at optimere alt det praktiske arbejde i en bestyrelse. 5. Målgruppe DFF/DIF s primære målgruppe i det fireårige projekt er at rekruttere børn og unge i alderen 8-12 år.. Sekundært vil vi gennem kontakt med børnene få afprøvet tilbud om fægtetræning til forældrene, så det er muligt at etablere et familiepakketilbud. Der kan forekomme forskellig målgruppefokus v. opstart af nye klubber, afhængig af hvilke aftaler der indgås med skoler og uddannelsesinstitutioner. 6. Projektets formål Projektets hovedformål er at fremme vækst i forbundet, således at hovedsagligt breddearbejdet styrkes, men også med afledte effekter til talent- og elitearbejdet. Forbedret træning af udøverne i klubberne vil føre til bedre fastholdelse af medlemmer og give et større og bedre rekrutteringsgrundlag for talentarbejdet. Et større medlemsvolumen på sigt vil øge grundlaget for rekruttering af flere og nye frivillige til forbundsarbejdet. Mål med projektet

5 Mindst 300 fægtere ved projektets afslutning (slutmål). Dette måles på medlemsindberetning i januar fægtere vil svare til en vækst på ca. 20 pct. Det forventes som delmål, at der pr er mindst 100 medlemmer. Det forventes som delmål, at der pr er mindst 150 medlemmer. Det forventes som delmål, at der pr er mindst 200 medlemmer. Det forventes som slutmål, at der pr er mindst 300 medlemmer. 4 bæredygtige klubber med egne handledygtige bestyrelser. Dette måles kvantitativt på medlemsindberetningen i januar 2018 Det forventes som delmål, at der pr er mindst 3 klubber. Det forventes som slutmål, at der pr er mindst 4 klubber. SIDE 5 AF 10 Øge stævnedeltagelse ved stævner med et gennemsnit på mindst 5 fægtere pr. projektklub pr. ranglistestævne.(slutmål). Der er 7 B&U-ranglistestævner om året. Dvs. mindst 140 flere deltagere til stævner om året. Måles i vores stævnesystem kaldet Ophardt i januar Det forventes som delmål, at der pr ikke er stævnedeltagelse. Det forventes som delmål, at der pr er stævnedeltagelsen på mindst 3 Fægtere i gennemsnit pr. klub pr. stævne pr. år. Det forventes som delmål, at der pr er stævnedeltagelsen på mindst 4 Fægtere i gennemsnit pr. klub pr. stævne pr. år. Det forventes som slutmål, at der pr er stævnedeltagelsen på mindst 5 Fægtere i gennemsnit pr. klub pr. stævne pr. år. At der skabes et set up for koncentreret indsats og bæredygtige klubber, som skal genanvendes i Jylland til projekt Flere fægtere i nye klubber del 2 i årene Ud fra befolkningsgrundlaget i Storkøbenhavn er der bestemt et kæmpe potentiale, som DFF ikke løfter i dag. Det er realistisk at skaffe et snit på 75 medlemmer i hver nystartet klub. 7. Projektets succeskriterier Det primære succeskriterie er at få etableret fire nye klubber og rekrutteret 300 nye medlemmer. Det sekundære succeskriterie er at øge antallet af frivillige på DFF lederniveau. Forbundet er i dag bemandet af frivillige fra de store klubber og en ikke ubetydelig del fra nyere, mindre klubber. Ved at inddrage nye frivillige fra nye klubber forventer vi at kan kunne give forbundet en indsprøjtning med god anderledes hed, nytænkning og viden og praktikker fra andet foreningsarbejde. 8. Projektets evaluering I slutningen af projektperioden (december 2017) evalueres projektet. Det sker med udgangspunkt i de opstillede målsætninger, dog korrigeres i evalueringsrapporten for januar 2018-tallene. Herudover er der i projektperioden lagt en række milepæle og statusmøder ind, så

6 der er mulighed for at justere, hvis behovet opstår. På statusmøderne vil delleverancer på de forskellige områder løbende blive godkendt. Mange af delmålene er direkte at aflæse i eksisterende værktøjer - primært DIF s medlemsregistreringer, men også via forbundets egne systemer - og fremlægges løbende i projektlederens statusrapporter. 9. Oversigt over adgang til professionelle ressourcer i projektet SIDE 6 AF 10 Styregruppen er ansvarlig for: overordnet at sikre at projektet opfylder dets formål samt overholder de fastsatte deadlines og budget ansættelse af projektleder at være arbejdsgiver for projektlederen at sikre at projektet evalueres i forhold til de opstillede mål løbende at holde DIF orienteret om projektet I styregruppen sidder en repræsentant fra DIF, DFF s formand og Formanden for breddeudvalget og lederen af KUF. Projektlederen er ansvarlig for gennemførelsen af styregruppens møder. Projektets udførende del er professionelt organiseret, hvilket er gjort for at imødegå behov for en tæt ledelsesmæssig opfølgning med mulighed for at reagere agilt på de udfordringer, som der naturligvis er i et projekt af denne karakter. Projektlederen er ansvarlig for: rekrutteringen af fægtere rekrutteringen af bestyrelsesmedlemmer

7 sikre integration til stævner samt det øvrige fægte-danmark. opbygge en sund klubkultur fundraising til klubberne alle aspekter for at sikre en bæredygtig klub, herunder alle roller i klubberne udarbejdelse af tidsplan og overholdelse af deadlines udarbejdelse af løbende status at sikre en rød tråd i klubadministrationen byggende på best practice Projektlederen refererer i det daglige til KUF s leder og forventes at fungere fra hjemadressen og i marken. Det forventes, at projektlederen har erfaringer både med klubdannelse/udvikling og med fægtetræning. Forbundets bestyrelse er bl.a. ansvarlig for: at sikre at den overordnede målsætning gennemføres at der er den fornødne politiske og økonomiske opbakning til projektet at eksisterende klubber motiveres til at støtte op om projektet at stå til rådighed med erfaringer Bidrage med medlemmer til styregruppen. SIDE 7 AF 10 Udviklingskonsulent Martin Wiuff er ansvarlig for: at sparre med projektlederen om opbygning af klubberne og det daglige klubarbejde, samt at have en operativ rolle at være i daglig kontakt om fremdrift, samt at navigere agilt på udfordringer at sikre kvaliteten og bæredygtigheden i bestyrelsesarbejdet gennem bl.a. med de enkelte klubber og klubberne imellem afholde kursusrækker for klubberne, således at viden opbygges og deles med læring for øje. Udviklingskonsulenten bruger 33 % af sin arbejdstid på dette projekt, svarende til dagligt ca. 2,5 timer. KUF s leder er ansvarlig for: faglig sparring til udviklingskonsulenten sparring mellem projektleder og udviklingskonsulent, således at KUF s leder kan tiltræde en mere direkte rolle som controller. DIF er ansvarlig for: at deltage i styregruppen og medvirke til projektets succes, se styregruppens ansvar at medvirke til synergien i forhold til andre vækstprojekter at medvirke til at skaffe lokaler ved f.eks. opbakning i de enkelte kommuner i det omfang at det er muligt. 11. Forankring af projektet Projektlederen udarbejder efter ansættelse en detailplan for projektets realisering. Der arbejdes efter en kendt og struktureret plan for at sikre de optimale betingelser for klubopstarterne (Se bilag for grafisk fremstilling). Projektlederen og udviklingskonsulenten sikrer et kontinuerligt gensidigt samarbejde og bistår hinanden med deres faglige viden om klubopstart, således at der kan handles med kort varsel på uhensigtsmæssigheder. Der lægges vægt på, at de opleves som et team - med et forskelligt fokus i forhold deres respektive ansvarsområder.

8 Tidsplan Se bilag 3 for grafisk fremstilling 21. jan 2014 Godkendelse af projekt og økonomi i DIF s bestyrelse Medio jan 2014 Ansættelse af projektleder 15. februar 2014 Endelig implementeringsplan & tidsplan godkendes i styregruppen Medio februar 1. møde i styregruppen 1. marts 2014 Rekruttering og lokale ansøgninger m.v. Medio marts 2. møde i styregruppen 1. april 2014 Rekrutteringsinitiativer 1. maj 2014 Milepæl pilotopstart i mindst 1 klub (evt. i alternativ træningslokale) 1. september 2014 Milepæl opstart i alle klubber Medio september 3. møde i styregruppen 1. oktober 2014 Milepæl etablering af bestyrelse og generalforsamlinger Medio oktober Milepæl kursus i de nye klubber I Medio november 4. møde i styregruppen 15. jan 2015 Deltagelse i stævner Medio marts 5. møde i styregruppen Medio april Kursus i de nye klubber II Medio juni 6. møde i styregruppen Medio september 7. møde i styregruppen Medio oktober Kursus i de nye klubber III Medio november 8. møde i styregruppen Medio marts møde i styregruppen Medio april Kursus i de nye klubber IV Medio juni 10. møde i styregruppen Medio september 11. møde i styregruppen Medio oktober Kursus i de nye klubber V Medio marts møde i styregruppen Medio april Kursus i de nye klubber VI Medio juni 13. møde i styregruppen Medio september 14. møde i styregruppen Medio oktober Kursus i de nye klubber VII 1. december Evalueringsrapport færdig Medio december 15. møde i styregruppen, evaluering SIDE 8 AF 10

9 12. Budget Indtægter I alt DFF konsulentløn* kr kr kr kr kr DFF likviditetsstøtte kr kr kr kr kr DFF Materiel støtte (Fægteudstyr, piste og meldere, plakater m.v.) kr kr kr. 0 kr. 0 kr. 0 I alt DFF kr kr kr kr kr I alt DIF kr kr kr kr kr Indtægter i alt kr kr kr kr kr Likvide indtægter i alt kr kr kr kr kr SIDE 9 AF 10 Udgifter I alt DFF konsulentløn* kr kr kr kr kr Fægteudstyr kr kr kr. 0 kr. 0 kr. 0 Piste og meldere kr kr kr. 0 kr. 0 kr. 0 Plakater m.v. kr kr kr. 0 kr. 0 kr. 0 Kørsel kr kr kr kr kr Projektleder kr kr kr kr kr IT/telefon kr kr kr kr kr Administration kr kr kr kr kr Transport (PL+) kr kr kr kr kr Kursusdage kr kr kr kr kr Skattefrigodtgørelse (hjælpetrænere) kr kr kr kr kr Udgifter i alt kr kr kr kr kr Likvide udgifter i alt kr kr kr kr kr * Udviklingskonsulentløn: kr kr.(dif tilskud). = kr. DFF betaler 59 % af udviklingskonsulentens løn 33 % (12.5 ugentlige timer) af kr. = kr. DFF s betaling af udviklingskonsulentens arbejdstid: kr. gange 59 % = kr. 13. Indstilling

10 SIDE 10 AF Indstilling

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk.

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk. KONCEPT FOR UDVIKLINGSCENTRE I DANSK TAEKWONDO FORBUND INDLEDNING Etablering af udviklingscentre er et af de første skridt i implementering af DTaFs talent- og elitestrategi, som blev færdiggjort i juni

Læs mere

Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent

Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent 16.01.08 Fra leg til landshold 1 Det er projektets formål at styrke klubudviklingen, så klubberne fremover er endnu bedre til at imødekomme spillernes ønsker og behov

Læs mere

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund har en lang tradition for at engagerede frivillige kræfter yder en utrolig stor indsats. De frivillige ildsjæle spiller en

Læs mere

Strategi Dansk Volleyball Forbund

Strategi Dansk Volleyball Forbund Strategi Dansk Volleyball Forbund DVBF s strategier vedtages på repræsentantskabsmødet i overensstemmelse med DVBF s loves 12. I DVBF s loves 1 er Dansk Volleyball Forbund defineret som en sammenslutning

Læs mere

Spor 1: Flere fægtere - mere end 2000 medlemmer i 2021

Spor 1: Flere fægtere - mere end 2000 medlemmer i 2021 INDSTILLING VALG AF STRATEGISK SPOR FOR DANSK FÆGTE-FORBUND De strategiske spor er baseret på forbundsanalysen, SUMO-analysen, drøftelser på miniseminar, bestyrelsesmøder og klubinvolveringsmøder. Overordnet

Læs mere

Opstart

Opstart 1 2 3 11 12 13 21 22 23 Denne fase fører jer først gennem en række redskaber, som bidrager til at kvalificere, om co-creation metoden er relevant for jeres udfordring. Derefter hjælper fasens øvrige redskaber

Læs mere

Danmarks Brydeforbunds implementeringsplan for ATK 2014-2016

Danmarks Brydeforbunds implementeringsplan for ATK 2014-2016 Baggrund Dansk brydning er kendetegnet ved at være for resultatorienteret i præpubertet og pubertet i stedet for udviklingsorienteret. Der sker en for tidlig specialisering. Og dette ud fra meterlæreprincippet.

Læs mere

HØRING OM STRATEGISPOR Ballerup Vildbjerg Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION

HØRING OM STRATEGISPOR Ballerup Vildbjerg Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION HØRING OM STRATEGISPOR 21.11 Ballerup 28.11 Vildbjerg 29.11 - Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION Baggrund for strategiaftale med DIF Historien om Alice i Eventyrland: Søde lille filur-kat, sagde hun

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Eliteudvalg. Følgende notat beskriver udvalgets kommissorium. Kommissoriet er godkendt på bestyrelsesmøde den 22. august 2012.

Eliteudvalg. Følgende notat beskriver udvalgets kommissorium. Kommissoriet er godkendt på bestyrelsesmøde den 22. august 2012. Følgende notat beskriver udvalgets kommissorium. Kommissoriet er godkendt på bestyrelsesmøde den 22. august 2012. Gyldighed: Dette kommissorium er gyldigt til og med generelforsamlingen 2013 Formål: At

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Fægte-Forbund 2014-04-27

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Fægte-Forbund 2014-04-27 Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Fægte-Forbund 2014-04-27 Deltagere: Referent: Punkt 1. Punkt 2. Punkt 3: Punkt 4: Til sted var klubber svarende til 37 stemmer ud af i alt 63 mulige stemmer Ole

Læs mere

Talentcentre og kraftcentre

Talentcentre og kraftcentre Talentcentre og kraftcentre 1.0 Indledning Team Danmark anser talentcentre og kraftcentre som en hjørnesten i en langsigtet udvikling af dansk eliteidræt. Formålet med talentcentrene og kraftcentrene er

Læs mere

Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune.

Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. 1. Projektets titel: Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. Styregruppe 2. Baggrund: Beskæftigelsesområdet

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

UDVIKLINGSPROJEKT 2014-2017. Formål:

UDVIKLINGSPROJEKT 2014-2017. Formål: UDVIKLINGSPROJEKT 2014-2017 Formål: Klatresporten udvikler sig hurtigt I følge IFSC (International Federation of Sport Climbing) kommer der 3.000 nye klatrere til hver dag. Ses på sammenlignelige lande

Læs mere

Handlingsplan for Udviklingskonsulent 2014-2015 (jf. "Fægtning for alle" Politik for 2014-15) - Udviklingskonsulentaftale med DIF (revideret nov.

Handlingsplan for Udviklingskonsulent 2014-2015 (jf. Fægtning for alle Politik for 2014-15) - Udviklingskonsulentaftale med DIF (revideret nov. Handlingsplan for Udviklingskonsulent (jf. "Fægtning for alle" Politik for -15) - Udviklingskonsulentaftale med DIF (revideret nov.14) Arbejdstid for udviklingskonsulent fordelt på indsatsområder: Udviklingskonsulentens

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Samrådet for Musikskoler på Fyn v/ formand Anders Richard Pedersen arp@nyborg.dk Tlf. 21 335 206 Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Den lokale medfinansiering, som Fyns 11. Musikskole

Læs mere

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet Processen Efterår 2014 Dialogmøder om talentarbejdet med LU Efterår 2014 Åbent dialogmøde om talentarbejdet Januar/februar 2015 2 workshops (kl. 10-16) udarbejdelse af talentpolitik og strategi Høringsproces

Læs mere

Bilag 5.1: Sekretariatets indstilling om tilsagn på de fremkomne ansøgninger

Bilag 5.1: Sekretariatets indstilling om tilsagn på de fremkomne ansøgninger Bilag 5.1: Sekretariatets indstilling om tilsagn på de fremkomne ansøgninger Indstillingsnr.: 1 Indstilling: Tilsagn Indstillet beløb: 125.000 kr. Copenhagen Beachvolley Beachvolley 200.000 kr. Oprettelse

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising-strategi skal bidrage til at skabe merværdi i realiseringen af kommunens vision og

Læs mere

Ansøgning til udviklingspuljen

Ansøgning til udviklingspuljen Ansøgning til udviklingspuljen Projekttitel: Bryd med Grænsen Brydeklubben AK Frem og Danmarks Brydeforbund været i dialog med Randers Kommune omkring udviklingen af et tværsektorielt inklusionsprojekt,

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger.

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger. Handleplan for Fredericia Triathlon Team Klubudvikling Status/Hvor er vi Hvor er vi lige nu. Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger. Handlinger Beskriv

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Nyt fra Breddekonsulent Øst 04/2008:

Nyt fra Breddekonsulent Øst 04/2008: Nyt fra Breddekonsulent Øst 04/2008: DFF s hjemmeside lever og har det godt: I det sidste års tid har jeg som breddekonsulent og sekretariatsmedarbejder arbejdet meget for, at DFF s hjemmeside indeholder

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

DBU Lolland-Falster. på vej mod 2015. Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde

DBU Lolland-Falster. på vej mod 2015. Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde DBU Lolland-Falster på vej mod 2015 Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde 1 Hvorfor projekt Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde 2 DBU Lolland-Falster ønsker at udarbejde og

Læs mere

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Talent 2016-20 - strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Baggrund Talentstrategi 2016-20 beskriver målene for udvikling af talentarbejdet i dansk sejlsport og de områder, som talentarbejdet har særlig

Læs mere

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til vision. Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

DFF s og DIF s Strategiske udviklingsaftale

DFF s og DIF s Strategiske udviklingsaftale Pixibogen om DFF s og DIF s Strategiske udviklingsaftale 2018-2021 Strategiaftalen er de mål, vi har, og den måde, vi arbejder på, i 2018-2021 - og den nye måde, vi får penge fra DIF på. Strategien skal

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

VEJEN TIL SUCCES Best Practice inden for klubudvikling og drift

VEJEN TIL SUCCES Best Practice inden for klubudvikling og drift VEJEN TIL SUCCES Best Practice inden for klubudvikling og drift INSPIRATION TIL UDVIKLING BEST PRACTICE INDEN FOR KLUBUDVIKLING OG -DRIFT I denne folder kan du læse et sammenkog af de bedste erfaringer,

Læs mere

VELKOMMEN. Fra viden til handling

VELKOMMEN. Fra viden til handling VELKOMMEN Fra viden til handling 1 PROGRAM Præsentation af oplægsholdere - værdisæt og visioner bag samarbejdet Præsentation af videntilhandling.dk Øvelsessession meningsfuld og anvendt dokumentation hjemme

Læs mere

Elitestrategi for TTC 2014-2015

Elitestrategi for TTC 2014-2015 Elitestrategi for TTC 2014-2015 Vision TTC ønsker at være det foretrukne træningsfællesskab for københavnske elitetriatleter baseret på et stærkt fællesskab, der løfter det enkelte individs niveau og sikrer

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sund start i job og uddannelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Ea Nielsen, sekretariatschef E-mail: eani@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Frederiksberg-principperne Principper for udmøntning af folkeskolereformen i Frederiksberg Kommune

Frederiksberg-principperne Principper for udmøntning af folkeskolereformen i Frederiksberg Kommune Frederiksberg-principperne Principper for udmøntning af folkeskolereformen i Frederiksberg Kommune Reformen af folkeskolen realiseres med start i august 2014. Projektgruppe 1: overordnede mål og rammer

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

Pressalit Spo p r o ts t s A ca c d a e d m e y

Pressalit Spo p r o ts t s A ca c d a e d m e y Pressalit Sports Academy Pressalit Sports Academy 2006-2008 Efteråret 2006 Foråret 2007 Efteråret 2007 Foråret 2008 Efteråret 2008 Målsætning hvad vil jeg? Målsætning træningskvalitet Målsætning - strategier

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning Pædagogisk ledelse Målsætning 1 Team Målsætning 2 Kvalitet Elev Undervisning Differentiering Målsætning 3 Undervisningsmiljø Målsætning 4 De 4 målsætninger: I aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Virksomhedsmentorer Uddannelse og netværk Projektperiode : 1. marts

Læs mere

Ambassadør for medborgerskab i praksis

Ambassadør for medborgerskab i praksis Projektbeskrivelse til ansøgningen Ambassadør for medborgerskab i praksis (puljen Øget sammenhængskraft ) 19.9.2011/Berit Rosenkilde Ambassadør for medborgerskab i praksis 1. Generelle oplysninger Ansøgers

Læs mere

6.1:Team Copenhagens Støttekoncept

6.1:Team Copenhagens Støttekoncept 6.1:Team Copenhagens Støttekoncept Team Copenhagens Støttekoncept Team Copenhagen arbejder for at gøre København til det bedste sted i Norden at dyrke eliteidræt i. Dette skal bl.a. realiseres ved, at

Læs mere

VELKOMMEN WORKSHOP JUNIOR

VELKOMMEN WORKSHOP JUNIOR VELKOMMEN WORKSHOP JUNIOR WORKSHOP En workshop er en arbejdsmetode, hvor en gruppe samles for over et tidsrum for at arbejde koncentreret og praktisk med løsningen af en specifik opgave. FORMÅLET MED WORKSHOPPEN

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

KONCERNLEDELSESPOLITIK God ledelse i Fødevareministeriet

KONCERNLEDELSESPOLITIK God ledelse i Fødevareministeriet KONCERNLEDELSESPOLITIK God ledelse i Fødevareministeriet Med den fælles ledelsespolitik sættes der ekstra fokus på ledelse i Fødevareministeriet for at sikre, at ledelsesopgaven overalt i koncernen varetages

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen 1. Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsnet stiller nye krav til almen praksis, hospitalerne og kommunerne

Læs mere

Den politiske rammesætning for DS Sports- og Talentnetværk

Den politiske rammesætning for DS Sports- og Talentnetværk Den politiske rammesætning for DS Sports- og Talentnetværk Indledning Med en relativ beskeden talentmasse og stort behov for at udvikle en større gruppe af talenter med elitepotentiale, er det nødvendigt

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af

Læs mere

Lyngby Gladsaxe Volley Triologi

Lyngby Gladsaxe Volley Triologi Lyngby Gladsaxe Volley Triologi Kids Kommunikation Klubmodul & Hjemmeside Teen anager Rekvisit konomiansvarlig ktivitetsansvarlig Ledelse Senior Elite Uddannelse Social Triologi Ledelse (bestyrelsen) Denne

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Forretningsgrundlag & Strategi. Erhverv.net Krakasvej 17, 3400 Hillerød Telefon Mail CVR- nr.

Forretningsgrundlag & Strategi. Erhverv.net Krakasvej 17, 3400 Hillerød Telefon Mail CVR- nr. Forretningsgrundlag & Strategi Erhverv.net Krakasvej 17, 3400 Hillerød Telefon 45 27 10 10 Mail info@erhverv.net CVR- nr.: 3079 0723 Grundlaget for Erhverv.nets virke Udgangspunktet er Loven om Erhvervsfremme,

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Forretningsmodel for Haderslev Ungdoms Håndbold (HUH)

Forretningsmodel for Haderslev Ungdoms Håndbold (HUH) Forretningsmodel for Haderslev Ungdoms Håndbold () Formål og målsætninger: Haderslev Ungdoms Håndbold () er et holdfællesskab af deltagne samarbejdsklubber. For tiden deltager Team Haderslev KFUM () og

Læs mere

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation 1. juli 2013 Notat om rolle- og ansvarsfordeling mellem Danmarks Idrætsforbund, specialforbund og Team Danmark vedr. talentrekruttering, -identifikation og - udvikling. 1. Indledning og baggrund International

Læs mere

Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Januar 2016

Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Januar 2016 Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Ekstern evaluator: Nanna Schneidermann, Ph.D. i antropologi, schneidermanns@gmail.com Introduktion Dette er en slutevaluering af projektet Foreningsunderstøttelse,

Læs mere

Talent, bevægelse og samarbejde

Talent, bevægelse og samarbejde Talent, bevægelse og samarbejde Skoler og lokale idrætsforeninger går sammen om at styrke børnenes udvikling og trivsel Baggrund Idrætsskolerne skal gøre det sjovt, sundt, udfordrende og lærerigt at bevæge

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 S i d e 2 Indhold Indledning... 3 Vision... 4 Målsætninger... 4 Politik... 4 Service... 4 Udvikling... 4 Interessenter... 5 Værdikæde... 6 Idrætsrådet Silkeborg Kommunes

Læs mere

SjovtVand.dk Præsenterer:

SjovtVand.dk Præsenterer: SjovtVand.dk Præsenterer: forord Min Svømmebog er først og fremmest den unge svømmers holdepunkt gennem svømmeskolen. Den bliver et symbol på alt det barnet lærer i vandet. Barnet kan bruge bogen til at

Læs mere

FAGLIGT ENTREPRENØRSKAB

FAGLIGT ENTREPRENØRSKAB FAGLIGT ENTREPRENØRSKAB Introduktion Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise har med støtte fra Velux Fonden igangsat et toårigt projekt, der vil hjælpe med at inkludere og fastholde socialt udsatte

Læs mere

ATK implementeringsplan (pr. 20.10.15)

ATK implementeringsplan (pr. 20.10.15) ATK implementeringsplan (pr. 20.10.15) Tidsplan: 2016: Opgave Indhold Udført Januar-marts Markedsføring 1. klubbesøg: Klubbens bestyrelse og 1-2 trænere deltager i et informationsbesøg med DFF April sforløb

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Hvad? Internationale praktikophold får større og større betydning i forbindelse med internationaliseringen

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Rummelighed i forhold til psykisk sårbare på arbejdsmarkedet Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Søvej 1-3 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

Hvilke kendetegn har et godt breddeidrætsprojekt? Evalueringens hovedresultater Jørgen Hansen Brian Landbo 11. juni 2012

Hvilke kendetegn har et godt breddeidrætsprojekt? Evalueringens hovedresultater Jørgen Hansen Brian Landbo 11. juni 2012 Hvilke kendetegn har et godt breddeidrætsprojekt? Evalueringens hovedresultater Jørgen Hansen Brian Landbo 11. juni 2012 Den samlede evaluering 3 evalueringsrapporter 5 ERFA-møder 2 konferencer Hovedformål

Læs mere

DAGENS TEMA LEDELSE. DBU Jylland

DAGENS TEMA LEDELSE. DBU Jylland DAGENS TEMA LEDELSE Formål Mit indlæg: Inspiration til ledelse og ledelsesudvikling Ledelse generelt Ledelse af frivillige (frivilligheds-strategi) Klubformanden som leder Spørgsmål: Hvad betyder ordet

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Familieiværksætterne; Et helhedsorienteret sammenhængende tværfagligt forældreforberedelses forløb. 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Get2Ed 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Rasmus Brandt Lauridsen E-mail: rabla@aarhus.dk Telefon: 41857299 Arbejdssted:

Læs mere

Fællesråd. Udpeget repræsentanter for kultur og erhverv for 1 år ad gangen. Brugerforum. 4 x årligt. Består af brugere som byder ind med aktiviteter

Fællesråd. Udpeget repræsentanter for kultur og erhverv for 1 år ad gangen. Brugerforum. 4 x årligt. Består af brugere som byder ind med aktiviteter Fællesråd Udpeget repræsentanter for kultur og erhverv for 1 år ad gangen Kommunal Styregruppe Består af Direktør, Centerchefer, kulturchef, kulturhuskoordinator erforum 4 x årligt Består af brugere som

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

BILAG III PROJEKT INTEGRATION I LOKALOMRÅDET ANSØGNING

BILAG III PROJEKT INTEGRATION I LOKALOMRÅDET ANSØGNING 1 BILAG III 2 3 PROJEKT INTEGRATION I LOKALOMRÅDET 4 ANSØGNING 5 FORMÅL MED PROJEKTET 6 7 8 9 10 Projektet skal stoppe og forebygge kriminalitet blandt unge med anden etnisk baggrund end dansk i en bydel

Læs mere

Dansk Forbund. Orientering. Brøndby, december 2008. Stillingsbeskrivelser. Direktør (fuld tid):

Dansk Forbund. Orientering. Brøndby, december 2008. Stillingsbeskrivelser. Direktør (fuld tid): s- Stillingsbeskrivelser. Direktør (fuld tid): Direktøren har det overordnede ansvar for DOF s drift og den løbende udvikling af forbundet i tæt samarbejde med udvalg, projektgrupper og frivillige medarbejdere

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

FODBOLDGOLFEN I DANMARK STRATEGI 2015/17 GRUNDLÆGGENDE IDÉ. VISION. MISSION. MÅL. MÅLGRUPPER. FOKUSOMRÅDER. BANERNE. UNIONEN

FODBOLDGOLFEN I DANMARK STRATEGI 2015/17 GRUNDLÆGGENDE IDÉ. VISION. MISSION. MÅL. MÅLGRUPPER. FOKUSOMRÅDER. BANERNE. UNIONEN FODBOLDGOLFEN I DANMARK STRATEGI 2015/17 GRUNDLÆGGENDE IDÉ. VISION. MISSION. MÅL. MÅLGRUPPER. FOKUSOMRÅDER. BANERNE. UNIONEN DFGUs strategi for fodboldgolf FOR FODBOLDGOLFEN DFGUs grundlæggende ide - formålsparagraf

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Projekt social kapital skaber vi med borgerne - Den kærlig kommune i praksis 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Århus kommune

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til fælles klubhus projekt Valby Idrætspark

Ansøgning om økonomisk støtte til fælles klubhus projekt Valby Idrætspark Fælles klubhus som nabo til BK Frems gamle klubhus Ansøgning om økonomisk støtte til fælles klubhus projekt Valby Idrætspark Vi søger om tilskud til projektarbejde. Vi er syv klubber med fælles interesse

Læs mere

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Horsens Kommune søger en driftssikker leder til HR-afdelingen. Det gode arbejde i HR skal videreføres, og de allerede udviklede koncepter

Læs mere

HANDLINGSPLAN ATK Udviklingsklub

HANDLINGSPLAN ATK Udviklingsklub HANDLINGSPLAN ATK Udviklingsklub Klubbens navn: Klubbens værdigrundlag for børn og unge Vi vil gerne være en klub: Hvor unge føler sig velkomne og nødvendige for klubbens virke, og hvor unge forsætter

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Holbæk B&I, Holbæk Kommune og DBU Sjælland

Partnerskabsaftale mellem Holbæk B&I, Holbæk Kommune og DBU Sjælland Partnerskabsaftale mellem Holbæk B&I, Holbæk Kommune og DBU Sjælland Projekt: Nyt forslag: Inklusion og fodbold baner vejen 1) Parter Holbæk B&I, v. formand Kenny Jensby (kenny@heforum.dk, 24 45 00 73)

Læs mere

UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll

UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll Deltagere: Ole Hansen, Jakob Drachmann Haag, Mogens Mika, Martin Mølgaard Ravn, Flemming Kvist Andersen, Brian Molberg, Kim Møller, Jesper Ran Pedersen,

Læs mere

Tjæreborg....en by med energi

Tjæreborg....en by med energi 1 Tjæreborg...en by med energi Projektbeskrivelse Tjæreborg - en by med Energi 1 Indhold Organisationsdiagram... 3 Projektstyring... 4 Styregruppe:... 4 Projektledelsen... 4 Arbejdsgrupper... 4 Tovholder...

Læs mere

INDSATS MED FOKUS PÅ LOKALE AKTIVITETER Pakke 2

INDSATS MED FOKUS PÅ LOKALE AKTIVITETER Pakke 2 INDSATS MED FOKUS PÅ LOKALE AKTIVITETER Pakke 2 vordingborg.dk Vordingborg Kommune Østerbro 2 4720 Præstø Pakke nr. 2 Indsats med fokus på lokale aktiviteter Udgivet af Vordingborg Kommune Udarbejdet af:

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer Enhed Center for Økonomiog Tilskudsforvaltning Sagsnr. 2017-5187 Dato 09-06-2017 Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer I det følgende beskrives den indsats, som skal

Læs mere