ÅRSKURSUS FOR MYNDIGHEDSPERSONER. - Kyndighed i myndighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSKURSUS FOR MYNDIGHEDSPERSONER. - Kyndighed i myndighed"

Transkript

1 ÅRSKURSUS FOR MYNDIGHEDSPERSONER - Kyndighed i myndighed Hotel Svendborg, Svendborg November 15. årskursus / 2014

2 Årskursus for myndighedspersoner, Kyndighed i myndighed Paradokser i mødet med borgeren Myndighedsarbejdet indeholder en række af tidens paradokser i det sociale arbejde. På den ene side skal myndighedspersonerne sikre borgerens selvbestemmelsesret. På den anden side skal de præsentere, og dermed stille, krav om at borgerne i langt højere grad end tidligere tager ansvar for eget liv. Borgerne skal altså helst klare deres hverdag uden offentlig hjælp, og hvis de er berettiget til hjælp, skal de modtage hjælpen som hjælp til selvhjælp. Dette medfører også et krav til borgerne om at gøre det, der er muligt for at undgå at sygdom og funktionsnedsættelser. Borgerne forventes at ville tage et ansvar for at forebygge risici for sygdom og funktionsnedsættelse. Den ansvarstagende borger? For borgerne betyder det, at de selv skal vælge mellem forskellige målsætninger og metoder til at nå deres mål og ønsker. De skal selv arbejde med på at løse deres problemer. Myndighedsopgaven skifter derfor også karakter fra fokus på at afklare borgerens retsstilling, til nu også at have ansvar for at borgen tager ansvar. Styring og faglighed Samtidig med denne udvikling øges ambitionerne om at styre det sociale område - der skal styres på flere og flere specifikke områder. Det indebærer behov for flere og flere fagligheder og bevillingskompetencer i det enkelte borgerforløb. Når flere fagligheder og flere bevillingskompetencer involveres, så øges behovet for og kravene til koordination markant. Kun sådan er det muligt at skabe en helhedsorienteret sagsbehandling, så borgerne oplever en sammenhængende indsats. Myndighedsopgaven bliver derfor at fokusere på borgernes ressourcer fremfor deres problemer og funktionsnedsættelser. Ydelserne skal bidrage til borgerens positive udvikling. Myndighedsarbejdets udfordring er derfor det konstruktive relationsarbejde og bevidst arbejde med borgerens motivation. Som overordnet spørgsmål og ledetråd for årskursus 2014 har vi derfor valgt: Hvordan afbalanceres borgerens selvbestemmelsesret op imod kommunens forventninger til og krav om ansvarlighed, når der samtidig sker en øget kontrol med fokus på borgerens ressourcer? Årskurset temaer er bl. a. følgende: Udviklingen i myndighedsrollen Det professionelle menneske Faglighed og borgerinddragelse Kompetenceudvikling i myndighedsrollen Inddragelse af pårørende Moralsk ansvar og menneskesyn Workshops, der især lægger op til videndeling og erfaringsudveksling med afsæt i myndighedsfaglighed og kompetencer i praksis. Vi har sat scenen til italesættelse, refleksion og dialog om fagligheden i myndighedsrollen og udvikling af identitet og kompetencer som myndighedsperson. Markedsplads for myndighedspersoner Du er velkommen til at medbringe materiale til gensidig inspiration Vi stiller borde op til formålet.

3 PROGRAM 2014 MANDAG DEN 17. NOVEMBER Kl Ankomst og kaffe / brød Kl Velkomst Praktiske oplysninger m.m. Kl Hvad er det der sker med myndighedsrollen i disse år? Nanna Mik-Meyer vil stille skrapt på den måde, nutidens professionelle møder borgeren i sit arbejde. Hun vil trække på ny forskning om, hvad det betyder for mødet mellem borger og system, at den professionelle sosu-assistent, skolelærer, sygeplejerske eller socialrådgiver forventes at være borgerens coach frem for myndighedsperson. Nanna Mik-Meyer, professor, phd., Institut for Organisation, CBS Kl Frokost og indkvartering Kl Det professionelle menneske Den nye myndighedsrolle kræver, at myndighedspersonerne håndterer en række paradokser og dilemmaer, som er indbygget I tidens sociale arbejde. På den ene side skal de sikre borgerens selvbestemmelsesret. På den anden side skal de stille krav om, at borgeren i langt højere grad end tidligere tager ansvar for sin egen livssituation. Denne professionelle balancekunst bliver forudsætningen for det kompetente myndighedsarbejde (og for myndighedspersonens egen faglige tilfredshed). Benedikte Achen, mag.art.,exam.pæd. mpo Kl Kaffe Kl Valgfri workshop 1 Kl Frugt - og vandpause Kl Valgfri workshop 2 Kl Middag Kl Det faglige netværk - uformelt TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER Kl Morgensang / lidt bevægelse for de, der gerne vil være med Kl Kort præsentation / information om aktuelle aktiviteter Per Kloster / Birgitte Vølund Kl Kompetencer i myndighedsarbejdet Vi præsenterer en generel kompetenceprofil for myndighedspersoner. Kompetenceprofilen er blevet til på baggrund af formelle krav og beskrivelser og anbefalinger fra Dansk Kompetenceråd, myndighedsledere og myndighedspersoner i mere end 50 kommuner. I Sønderborg Kommune har man udviklet sin egen kompetenceprofil. Den anvendes i det konkrete arbejde med kompetenceudvikling i afdelingen. Der er kommet nyt fokus på MUS der er planlagte og energigivende samtaler mellem ledere og medarbejdere. Peter W. Sørensen, afdelingsleder, Sønderborg Kommune Per Kloster, Vølund og Kloster Kl Kaffe Kl De nye social tilsyn når tilsyn tages alvorligt. Der er oprettet 5 nye sociale tilsyn. Organiseringen af arbejdet, de faglige metoder og ikke mindst tilgangen er ny. Dilemmaerne er mange. Til gengæld er formålet med de fem nye socialtilsyn klar: Vi skal have bedre kvalitet på området, der kan løfte indsatsen overfor udsatte og handicappede børn, unge og voksne. Sigrid Fleckner, Tilsynsleder ved Socialtilsyn Nord, cand. jur, MBA Kl Frokost Kl Pårørendesamarbejde - hvorfor og hvordan? Politikere ønsker mere pårørendeinddragelse i pleje- og omsorgsarbejde i Danmark. Medarbejdere i social -og sundhedssektoren skal udføre arbejdet sammen med borgere og pårørende. Spørgsmålene trænger sig på: Hvem er de pårørende? Hvorfor og hvordan skal de inddrages? Hvad er mulighederne og grænserne for at inddrage dem? Hvilke etiske dilemmaer og menneskesyn er indbygget i pårørendeinddragelse? Laura Emdal Navne, phd-studerende, KORA, Det Nationale Institut for Kommunernes og Regionernes Forskning og Analyse Kl Kaffe Kl Moralsk ansvar og menneskesyn Etik og menneskesyn formes og omformes i kulturelle og samfundsmæssige sammenhænge. Vi lever i en tid med omfattende forandringer af de samfundsmæssige institutioner. Forholdet mellem professionelle, borgere og politiske myndigheder ændres. Eksperternes førende position, som cementeredes i velfærdsstaten, udfordres af både borgere og politikere. Borgeren - som samfundsborger dvs. som deltager i et nationalt fælleskab - omformes til bruger eller forbruger. I konkurrencestaten, som er under udvikling, tildeles både professionelle og borgere nye forpligtelser og nyt ansvar. Forståelsen af rettigheder ændres. Under denne omfattende samfundsmæssige transformationsproces ændres også vores forståelse af myndighed. I mit foredrag vil jeg diskutere hvilke konsekvenser konkurrencestaten har for vores menneskesyn, vores forståelse af myndighed og for udøvelsen af professionel myndighed i almindelighed. Uffe Juhl Jensen, filosof, professor, Aarhus Universitet Kl Afslutning og afrejse Årskursus for myndighedspersoner, 2015: D november Sæt kryds i kalenderen allerede nu.

4 VALGFRI WORKSHOPS: Workshop 1, fra kl Workshop 2, fra kl Du kan vælge 2 temaer: Workshops`ne tilrettelægges som inspiration til praksis, dialog, refleksion og erfaringsudveksling 1. Rehabilitering, forebyggelse og sundhedsfremme i myndighedsarbejdet Med det stærke fokus på træning, hjælp til selvhjælp, borgernes mestring og rehabilitering følger også behov for at inddrage og tydeliggøre dette i myndighedsarbejdet. Workshoppen lægger op til præcisering af begreberne og ikke mindst til debat og erfaringsudveksling om sundhedsfremme og forebyggelse i myndighedsarbejdet, og til debat og erfaringsudveksling om arbejdet med disse begreber i myndighedsarbejdet.. Annette Jellesmark, sundhedsfaglig konsulent, fysioterapeut, kandidat i sundhedsvidenskab, 2. Hvordan skaber man den perfekte visitation? Myndighedsudøvelse som en servicetilgang En udfordring der er stor nysgerrighed på i Holstebro Kommune. En fusion imellem myndighedsopgaver på hjælpemiddelområdet og hjemmehjælp, har dannet afsættet til nytænkning af myndighedsrollen. Der arbejdes blandt andet med termerne i værktøjet, servicedesign, og paradigmerne i myndighedsrollen udfordres. Med afsæt i eksemplet på vej mod den perfekte visitation debatteres emner som: paradigmeskift i myndighedsrollen, myndighedskulturen, hvordan harmonere en serviceminded tilgang med det at udøve myndighed? Tina Vium, myndighedschef, Holstebro Kommune 3. Hvad er helhed i sagsbehandling egentlig? Helhed som begreb er et hyppigt brugt plusord, der indgår i forståelse af udfordringer og opgaver i socialt arbejde. Helhedsbetragtning, helhedsvurdering, helhedssyn, helhedsvisitation. Ordene er mange og umiddelbart lette at forstå, måske? Spørgsmålet er, om forskellige fagligheder, opgaver og organiseringer entydigt forstår det samme? Denne workshop indkredser den juridiske tilgang til helhedsbegrebet. Hvilke juridiske krav og udfordringer er der til forståelsen af helhed i sagsbehandlingen? Susanne Bækgaard Holm, Selvstændig og ekstern lektor på socialrådgiveruddannelsen, Aalborg Universitet. 4. Servicestyrelsens modelprojekt for rehabilitering - model og praksis Socialstyrelsen gennemfører i øjeblikket en afprøvning af en model for rehabilitering i to forsøgskommuner. Oplægget præsenterer dels modellen for rehabilitering og dels hvordan den udfoldes i praksis i den ene af projektkommunerne, Syddjurs. Workshoppen har særligt fokus på modellens tilgang til snitflader imellem de forskellige aktører i rehabilitering og forståelse af udfordringerne til og konsekvenserne for myndighedsrollen - og opgaven. Socialstyrelsen, navn følger Jytte Dalgaard, afdelingsleder, Visitation og hjælpemidler, Syddjurs Kommune Rikke Høegh, Projektmedarbejder, Visitation og hjælpemidler, Syddjurs Kommune 5. Det professionelle menneske - metodisk videndeling og feedback I forlængelse af oplægget tilbyder workshoppen korte input samt en ramme for styret og metodisk deling af erfaringer og refleksioner over den professionelle praksis. Metoden kan være en inspiration til hverdagens videndeling og feedback mellem kolleger på arbejdspladsen. Benedikte Achen, mag.art.,exam.pæd., mpo

5 PRAKTISKE OPLYSNINGER: Årskurset afholdes på Best Western Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg, tlf PRIS Kr ,- ekskl. moms/inkl. tilmeldingsgebyr/deltager i enkeltværelse Kr ,- ekskl. moms/inkl. tilmeldingsgebyr/deltager i delt dobbeltværelse Kr ,- ekskl. moms/inkl. tilmeldingsgebyr/deltager uden overnatning TILMELDING: Elektronisk via Hotel Svendborgs hjemmeside på linket: https://hotelsvendborg.nemtilmeld.dk/3/ Betalingen efter faktura til Hotel Svendborg. Husk tilmelding til valgfrie workshops. Tilmeldingen, der er bindende, indtastes senest d. 28. oktober, 2013 Kursusafgiften bedes venligst betalt inden kursets start. Ved afmelding efter tilmeldingsfristens udløb betales fuld pris. Alle indkvarteres så vidt muligt på Hotel Svendborg, (der er forhåndsreserveret et stort antal værelser), alternativt på Hotel Garni i gåafstand til Hotel Svendborg. Indkvartering sker efter først til mølle princippet. Du kan vælge indkvartering i enkeltværelse eller delt dobbeltværelse eller deltagelse uden overnatning. Der ydes ikke rabat for kun en dags deltagelse. PARKERING: Hotellet råder over privat parkeringsplads bag hotellet. Pladserne kan gratis benyttes af hotellets gæster mod parkeringstilladelse i bilruden. Parkeringstilladelse udleveres i receptionen. SVØMMEHAL: Hotellet er nabo til svømmehallen, som kan benyttes gratis af hotellets gæster fra kl Adgangsbilletter udleveres i receptionen. AFSTAND TIL BUS OG TOG: Hotellet ligger i 8 10 minutters gå-afstand til busholdeplads og station. Deltagerliste kan downloades fra hjemmesiden fra uge 45. ARRANGØR OG KURSUSLEDELSE: VØLUND OG KLOSTER Birgitte Vølund, sygeplejerske, MGE, sidefag i virksomhedskommunikation og Per Kloster, sygeplejerske, MPM og MOC Birgitte Vølund Andekæret Kerteminde telefon: Per Kloster Grønslet Vadum telefon:

2. ÅRSMØDE FOR CHEFER OG LEDERE I DET KOMMUNALE SOCIAL OG SUNDHEDSOMRÅDE. Hotel Kronprinds Frederik i Fredericia Den 28. og 29.

2. ÅRSMØDE FOR CHEFER OG LEDERE I DET KOMMUNALE SOCIAL OG SUNDHEDSOMRÅDE. Hotel Kronprinds Frederik i Fredericia Den 28. og 29. 2. ÅRSMØDE FOR CHEFER OG LEDERE I DET KOMMUNALE SOCIAL OG SUNDHEDSOMRÅDE Hotel Kronprinds Frederik i Fredericia Den 28. og 29. april 2014 Ledelse og udvikling af velfærdsstatens sociale platform Ingen

Læs mere

Demensindsats. Kvalitetssikring. demensindsats. kvalitet faglighed. Demens koordinering. Faglighed og kvalitet FAGLIGHED.

Demensindsats. Kvalitetssikring. demensindsats. kvalitet faglighed. Demens koordinering. Faglighed og kvalitet FAGLIGHED. Demensindsats faglighed kvalitetssikring Demensindsats Årskursus 2011 Faglighed og kvalitet forudsætninger i en god demensindsats DemensKoordinatorer i DanmarK indbyder for 18. år i træk til Årskursus

Læs mere

Årskursus 2015. Tid: Onsdag d. 9. september til fredag d. 11. september 2015

Årskursus 2015. Tid: Onsdag d. 9. september til fredag d. 11. september 2015 Sorgforståelse Ny demensforståelse Etik Pårørendes forventninger Udadreagerende adfærd Sociallov Årskursus 2015 Demenskoordinatorens komplekse arbejdsfelt - udfordret af etiske, juridiske og praktiske

Læs mere

Forandringer i omsorgen for ældre

Forandringer i omsorgen for ældre DANSKE ÆLDRERÅD inviterer til ældrepolitisk konference tirsdag d. 12. maj 2015 på Hotel Nyborg Strand: Forandringer i omsorgen for ældre - velfærd, konkurrence og aktivt liv som ældre Som borger i Danmark

Læs mere

Årskursus 2014. Tid: Onsdag d. 10. september til fredag d. 12. september 2014

Årskursus 2014. Tid: Onsdag d. 10. september til fredag d. 12. september 2014 Omsorg Etik Evaluering Rehabilitering Velfærdsteknologi Roller Årskursus 2014 Demenskoordinatorens komplekse arbejdsfelt - udfordret af dilemmaer i roller, etik, evaluering, rehabilitering, omsorg og velfærdsteknologi

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Kerneopgaven for og med borgerne

Kerneopgaven for og med borgerne Kerneopgaven for og med borgerne Udarbejdet af TeamArbejdsliv og Center for Industriel Produktion, AAU KBH for Fremfærd Forfattere: Eva Thoft, Ole Henning Sørensen, Peter Hasle, Hans Hvenegaard Indledning

Læs mere

Demensindsats. etik. demensindsats. Viden. praksis. praksis. Demens koordinering. Viden, praksis og etik i demensindsatsen. etik. praksis.

Demensindsats. etik. demensindsats. Viden. praksis. praksis. Demens koordinering. Viden, praksis og etik i demensindsatsen. etik. praksis. Demensindsats Viden etik Årskursus 2012 Viden, og etik i demensindsatsen Viden DemensKoordinatorer i DanmarK indbyder for 19. år i træk til Årskursus Forventningen fra såvel borgere med demens, pårørende

Læs mere

At leve med demens og ikke blive glemt. For 13. år i træk indbyder DemensKoordinatorer i DanmarK til Årskursus

At leve med demens og ikke blive glemt. For 13. år i træk indbyder DemensKoordinatorer i DanmarK til Årskursus Årskursus 2006 At leve med demens og ikke blive glemt For 13. år i træk indbyder DemensKoordinatorer i DanmarK til Årskursus Mange personer er omkring den demente og ofte er sygdommen, medicinen, fagligheden,

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Hotel Nyborg Strand den 5. 6. Maj 2011

Hotel Nyborg Strand den 5. 6. Maj 2011 Uddannelsespligt Fra smørekande til og elektronisk parathedfodlænke vejlederens -vejledning nye ved roller en korsvej? Den årlige konference for vejledere i UU- centre og og på på ungdomsuddannelserne

Læs mere

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Det er med glæde, at vi nu kan præsentere Ballerup Kommunes politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde. Politikken skal styrke brugernes indflydelse

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Kursuskatalog forår 2013

Kursuskatalog forår 2013 Kursuskatalog forår 2013 Kurser og netværk for dig, der skal udvikle og forbedre det frivillige arbejde i din forening Foreningshøjskolen & Foreningsfundamentet Indhold kursuskatalog forår 2013 Kurser

Læs mere

Det gode liv i egen bolig.

Det gode liv i egen bolig. Det gode liv i egen bolig. Om arbejdet med etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i boformer efter servicelovens 107 og 108 samt almenboliglovens 105. Udarbejdet af: Etikos APS ved Benedicte Schulin

Læs mere

Det gode liv som gammel - Hvad skal der til?

Det gode liv som gammel - Hvad skal der til? Det gode liv som gammel - Hvad skal der til? DANSKE ÆLDRERÅD inviterer til ældrepolitisk konference Tirsdag d. 29. april 2014, Hotel Nyborg Strand Alle ønsker sig et godt liv som gammel. Og lands- og kommunalpolitikere,

Læs mere

God ledelse på KU. Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet

God ledelse på KU. Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet God ledelse på KU Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet Indhold Medarbejder om leder: Hun lægger mærke til de mindste detaljer i min dialog med andre. En søndag havde jeg i en mail haft en

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 1 MARTS 2015 10 TEMA: SKAL DE HA PISK ELLER GULEROD Nye tider for medarbejdermotivation 32 ÆLDREPLEJEN RYKKER Apps, brugertest og faglighed på plejehjemmene 40 BLIVER FLERE MÆND

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

SSP-samrådets årsmøde 2015 Tema: Overgange

SSP-samrådets årsmøde 2015 Tema: Overgange SSP-samrådets årsmøde 2015 Tema: Overgange Arr. SSP Syd- og Sønderjylland Vingsted Centret 17. 19. marts 2015 17.-19. marts 2015 Velkommen til SSP-samrådets årsmøde 2015 Overgange i et børne- og ungeliv

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

SSP-samrådets årsmøde 2015 Tema: Overgange

SSP-samrådets årsmøde 2015 Tema: Overgange SSP-samrådets årsmøde 2015 Tema: Overgange Arr. SSP Syd- og Sønderjylland Vingsted Centret 17. 19. marts 2015 17.-19. marts 2015 Velkommen til SSP-samrådets årsmøde 2015 Overgange i et børne- og ungeliv

Læs mere

Kære samarbejdspartner

Kære samarbejdspartner Kære samarbejdspartner Årets første måneder byder på opgaver som årsregnskab, handlingsplaner og statistikker. Vi er i fuld sving med at dokumenterer 2011 i tal til ministerier, skolens bestyrelse, uddannelsesudvalgene

Læs mere

22.-24. NOVEMBER 2013 VILDBJERG SPORTS- OG KULTURCENTER. Forkælelse for ånd, krop og hjerne

22.-24. NOVEMBER 2013 VILDBJERG SPORTS- OG KULTURCENTER. Forkælelse for ånd, krop og hjerne 22.-24. NOVEMBER 2013 VILDBJERG SPORTS- OG KULTURCENTER Forkælelse for ånd, krop og hjerne Godt sammensat program, gode foredragsholdere og der var en rigtig god og hyggelig stemning. Deltager på KURSUS

Læs mere

FAGLIGE DAGE FOR ERHVERVSAKTIVE MED HØRETAB 1.-3. nov. 2013

FAGLIGE DAGE FOR ERHVERVSAKTIVE MED HØRETAB 1.-3. nov. 2013 FAGLIGE DAGE FOR ERHVERVSAKTIVE MED HØRETAB 1.-3. nov. 2013 Velkommen til Faglige dage! Inklusion/ integration på arbejdspladsen er hovedtemaet for dette års Faglige dage, hvor vi vil komme omkring emner

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2015

KURSER & KONFERENCER 2015 URSER & ONFERENCER 2015 VELKOMST Styrk din faglige viden om demens Kære læser Vi er stolte over at kunne præsentere kurser, temadage og konferencer for 2015. Vi har sammensat et spændende program, som

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere