Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Er den lige vej altid bedst? Stina Vrang Elias, adm. direktør, DEA Side 15

16 Tænketanken DEA Samfundets investeringer Værdiskabelse og konkurrenceevne

17

18 Side 18

19 En brændende platform for samarbejde For de unges skyld Mange erfaringer lokalt, men ikke videndeling på tværs EUD-aftalen Adgangskrav fordrer samarbejde mellem formelle uddannelser og ikke-formelle skoleformer om uddannelsesforberedende tilbud EUD 10 Den kombinerede ungdomsuddannelse

20 Side 20

21 Tænkeboksens medlemmer Agnethe Nordentoft, udviklingskonsulent, Dansk Folkeoplysnings Samråd Anders Vildsø Andreasen, formand, Yngresagen Ann Descroix, rektor, ZBC Axel Hoppe, sekretariatsleder, Produktionsforeningen Charlotte Kølle Jørgensen, uddannelseschef, SOSU Sjælland Christian Legarth, sekretariatsleder, Frie Fagskoler Ejnar Bo Pedersen, sekretariatschef, Ungdomsskoleforeningen Helene Valgreen, fmd., Danmarks Vejlederforening Helle Magh, sekr.leder, SOSU Lederforeningen Henning Rasmussen, virks.leder, UngSlagelse Jette Kammer Jensen, sekr.chef, AOF Danmark Jette Rønne, formand, Frie Fagskoler Jesper Clausen, forstander, Produktionsskolen KUBA Mads Justsen, sekr.chef, VUC-foreningen Margrethe Tovgaard, afd.leder, UUV Køge Bugt Mette Pless, lektor, CeFu Niels Glahn, generalsekr., Folkehøjskolernes Forening Niels Henriksen, direktør, VUC Storstrøm Niels Nygaard, kvalitetschef, Teknisk Skole Silkeborg Peter Pilely, lærer, Dejbjerglund Efterskole Randi Jensen, sekretariatsleder, Daghøjskoleforeningen Rasmus Vørs Carlsen, projektleder, Hjørring Ungdomscenter Stine Sund Hald, analyseansvarlig, Danske Erhvervsskoler Trine Bendix Knudsen, sekretariatsleder, Dansk Folkeoplysnings Samråd Trine Rasmussen, uddannelseskonsulent, Dansk Metal Troels Borring, formand, Efterskoleforeningen Ulla-Birgitte Nies, projektleder, Way2Go, TEC

22 Debatnotat Definition og begrebsafklaring Overblik over hovedelementer i uddannelsesmotivation Overblik over eksisterende samarbejder Next step: Gode råd til øget samarbejde på tværs

23 Hvem er de unge? Unge, som søger en anden uddannelseslogik Unge, hvor uddannelsesrejsen er en afklaring Unge, som har behov for opkvalificering Unge med uddannelsespålæg eller frafaldstruede Side 23

24 Hvad samarbejdes der om i dag? Kendskab/Indsigt Kombinationsuddannelser Kombinerede undervisningsforløb Afklaring- og forberedelsesforløb

25 Anbefalinger Lad de voksne flytte sig ikke kun de unge Formalisér kompetencer, der udvikles på tværs Optimér overførsel fra ikke-formel til formel og omvendt Bedre realkompetencevurdering og visitering Ledelsen skal gå forrest på vejen til øget samarbejde Anerkend de unges uddannelsesstrategier Økonomiske barrierer må ikke hindre samarbejde Lær af de gode erfaringer via forsøg og følgeforskning Lav succeskriterier for forskellige samarbejdsformer på tværs

26

27

28

29

30

31

32 Erhvervsuddann elseschef Lone Folmer Berthelsen Ungdomsskoleforeningen efterårskonference nov. 14 Genveje, omveje.? - Samme mål vejen kan være forskellig

33 Erhvervsuddann elseschef Lone Folmer Berthelsen Industrien har brug for dem, - der kan og vil Ungdomsskoleforeningen efterårskonference nov

34 Erhvervsuddann elseschef Lone Folmer Berthelsen Erhvervsuddannelser en ungdomsuddannelse? Ungdomsskoleforeningen efterårskonference nov

35 Erhvervsuddann elseschef Lone Folmer Berthelsen Ungdomsskoleforeningen efterårskonference nov. 14 Behov for faglærte generelt? Der vil i 2020 mangle ca faglærte inden for jernog metalområdet. Der vil mangle ca inden for handels- og kontorområdet. Det kræver massivt meroptag 35

36 Erhvervsuddann elseschef Lone Folmer Berthelsen Ungdomsskoleforeningen efterårskonference nov. 14 Hvad gør vi selv? 36

37 Erhvervsuddann elseschef Lone Folmer Berthelsen Ungdomsskoleforeningen efterårskonference nov. 14 Adgangskrav Indgangs-krav: folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik Overgangs-krav: til den enkelte erhvervsuddannelse Slut med hamster-hjulet Max. 3 grundforløb Max. 20 eller 40 uger til at nå overgangskravene 37

38 Erhvervsuddann elseschef Lone Folmer Berthelsen Ungdomsskoleforeningen efterårskonference nov. 14 Den åbne skole EUD 10 Efterskolen Produktionsskolen Ungdomsskolen VUC 38

39 Erhvervsuddann elseschef Lone Folmer Berthelsen Vejledning gennem konkrete erfaringer Ungdomsskoleforeningen efterårskonference nov

40 Erhvervsuddann elseschef Lone Folmer Berthelsen Ungdomsskoleforeningen efterårskonference nov. 14 At blive klar og udfordret 40

41 Erhvervsuddann elseschef Lone Folmer Berthelsen Ungdomsskoleforeningen efterårskonference nov. 14 Det konkrete giver mening skaber mål for den enkelte Handel Et 10. klasse forløb på Tietgen HG - Giv dig selv et forspring! Rising Ungdomsskole og Tietgen Erhverv tilbyder et forløb, hvor 10. klasse er kombineret med fag fra handelsskolens grundforløb. Et år med fokus på din udvikling og mulighederne inden for kontor, handel og butik. Med 10. Handel får du to praktikophold på kontor eller i butik her får du mulighed for at opleve, hvad du er god til, og hvor du skal udvikle dig. 41

42 Erhvervsuddann elseschef Lone Folmer Berthelsen Ungdomsskoleforeningen efterårskonference nov. 14 Målet er klart vejen dertil kan være forskellige Erhvervsklassen i Faxe kommune Erhvervsklassen er et tilbud til skoletrætte unge, som både KAN og VIL arbejde. Erhvervsklassen tilbyder først og fremmest et løft på selvtilliden og de faglige kundskaber. Erhvervsklassen tilbyder undervisning i dansk, matematik, engelsk og samfundsfag og fører til eksamen i dansk og matematik på lige vilkår med de øvrige elever i folkeskolen. Erhvervsklassen har siden 1992 hjulpet skoletrætte unge gennem folkeskole-tiden og videre på ungdomsuddannelserne og/eller arbejdsmarkedet. 42

43 Erhvervsuddann elseschef Lone Folmer Berthelsen Ungdomsskoleforeningen efterårskonference nov. 14 Jacob 16 år, har gået i erhvervsklassen i to år: Jeg blev smidt ud af tre skoler, fordi det simpelthen var for kedeligt at være der. Jeg gad ikke sidde og lave de ligegyldige ting, som vi skulle lave. Det er meget bedre her, for vi bliver undervist på en anden måde og vi spilder ikke tiden. Vi prøver hele tiden noget nyt og det er sjovt. Jeg har været i praktik i et gulvlæggerfirma, så jeg tror jeg vil være gulvlægger, når jeg er færdig her. 43

44 Erhvervsuddann elseschef Lone Folmer Berthelsen Ungdomsskoleforeningen efterårskonference nov. 14 Ungdomsskolen kan og vil! 44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62 ALBERTS X Et nærbillede fra en fastholdelsesstrategi i praksis MAJA ENGBERG-SØNDERSKOV VICELEDER

63 UNG I AARHUS OG 95 % En betydningsfuld indsats for de mange og en afgørende indsats for de få Alberts X for de få - fastholdelsesstrategi for undervisningspligtige og uddannelsespligtige Individuelle tilrettelagte forløb supplement eller alternativ Samarbejde med vores lokale skoler, UU og socialcenteret MAJA ENGBERG-SØNDERSKOV VICELEDER

64 MÅLGRUPPE OG BEHOV MAJA ENGBERG-SØNDERSKOV VICELEDER

65 MAJA ENGBERG-SØNDERSKOV VICELEDER

66 FRA NEONHÅR TIL NATUREL Fælles netværksmøde med UU, familievejleder, skole og forældre samt Alberte ALBERTES UDVIKLINGSOMRÅDER: Primært personlige og sociale kompetencer, sekundært faglige kompetencer TEGN: Massivt fravær gennem 2 år, depression, selvskade og skolefobi TILTAG HIDTIL: Udredning, familieterapeut og individuel undervisning på skolen ØNSKER FOR FREMTIDEN: Efterskole og derefter STX MAJA ENGBERG-SØNDERSKOV VICELEDER

67 PROCEDURE I ALBERTS X Afsæt i Alberte interesser oplivet før oplyst Relationel stilladsering Sygeundervisning udbudt i Ungdomsskolen betalt af skolen Løbende evaluering MAJA ENGBERG-SØNDERSKOV VICELEDER

68 EFFEKT Alberte blev optaget på efterskolen og stortrives Alberte er ikke længere selvskadende Alberte har fået en kæreste og en vennekreds Alberte ligger på et middelniveau rent fagligt Efterskolen vurderer allerede nu, at STX er inden for rækkevidde Alberte har fået sin egen hårfarve igen MAJA ENGBERG-SØNDERSKOV VICELEDER

69 PRINCIPPER I ALBERTS X AGILT håndholdt og fleksibelt PRAGMATISK handlekraftigt og løsningsorienteret LOKALT relationer i centrum MAJA ENGBERG-SØNDERSKOV VICELEDER

70 UDFORDRINGER OG UDVIKLINGSPOTENTIALE Supplement vs. Alternativ Agilitet vs. Procedure Genvej vs. Omvej MAJA ENGBERG-SØNDERSKOV VICELEDER

71 MAJA ENGBERG-SØNDERSKOV VICELEDER Ideen bag Alberts X

72

73 Opdrag: Her kan Ungdomsskolen bruge sine kompetencer for de svagere stillede unge Ungdomsskoleforeningens Efterårskonference DGI-Byen 14. november 2014 Lasse Johansson

74 Heltidsundervisningen som grundsuppe Eksisterende værktøjer Indenfor undervisningspligten 33.3 Udenfor skolen Tidlig sen indsats Særligt tilrettelagt forløb 33.4 Erhvervsmæssig uddannelse 33.6 Erhvervsmæssig beskæftigelse 33.7 HVIDOVRE KOMMUNE

75 Heltidsundervisning med 3 temaer Synergi og andre veje Valget og overgangen Holdet HVIDOVRE KOMMUNE

76 Tema 1 Synergi+systematik = andre veje Lovoverlap Den kinesiske æske Heltidsundervisning som UV-pligt Del af særligt tilrettelagt forløb Skolefagligt niveau Praktik EUD / EGU HVIDOVRE KOMMUNE

77 HVIDOVRE KOMMUNE

78 Tema 2 Valget og Overgangen Angstprovokerende Jensen og Jensen SFI 2005 Frustrationsrobusthed Didaktisk arbejde med praktikerfaringer Billeder og fortællinger skaber tryghed Forforståelsesfortykning Hermansen Den guidede egenbeslutning Indenfor HU-rammen HVIDOVRE KOMMUNE

79 Tema 3 Holdet Social rammesætning Identitet og fortælling som lærende Spejle i hinandens erfaringer og læring Gruppevejledning EGU / KUU integreret med HU Holdbaseret EGU UVM 2014 HVIDOVRE KOMMUNE

80 På gaden nu Læs den før din skolechef HVIDOVRE KOMMUNE

81 Heltidsundervisningen som grundsuppe Eksisterende værktøjer Indenfor undervisningspligten 33.3 Udenfor skolen Tidlig sen indsats Særligt tilrettelagt forløb 33.5 Erhvervsmæssig uddannelse 33.6 Erhvervsmæssig beskæftigelse 33.7 HVIDOVRE KOMMUNE

82

83 Den lige vej

84 Hvad har UU erne ikke brug for: Silotænkning Dem/os ansvarsplaceringer det er vores unge Tilbud rettet mod de unge Vanetænkning

85 Det UU erne har brug for er: Samlet overblik og syn på målgruppen Løbende nytænkning og dialog Det/de rette mål for og med de unge Samarbejde, samarbejde og samarbejde

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK FRA ER DEN FORSKNING LIGE VEJ TIL ALTID INNOVATION BEDST? OM DEBATNOTAT VIRKSOMHEDERS VEJE BRUG TIL ØGET AF ERHVERVSRETTEDE SAMSPIL MELLEM FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER IKKE-FORMELLE

Læs mere

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20... Juni 2012 1 Indhold Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 7: Side 10: Side 12: Side 16: Side 18: Side 19: Indhold og

Læs mere

Velkommen til. EUD-reformen og Ungdomsskolen. Lad det gro!

Velkommen til. EUD-reformen og Ungdomsskolen. Lad det gro! Velkommen til EUD-reformen og Ungdomsskolen Lad det gro! 8. april Bygning 55 DGI-byen Velkommen! Finn Lillelund Christensen, kst. formand for Ungdomsskoleforeningen Jacob Fuglsang, Uddannelsesredaktør

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse Parat til uddannelse? de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse DEA 2011 1 Indhold DEL 1 Centrale tal om de unges uddannelsesvalg og frafald DEL 2 De unge frafaldstruede historier og indsigter DEL

Læs mere

Workshopkolonne 1. Tirsdag den 23. april kl. 14.15-15.30

Workshopkolonne 1. Tirsdag den 23. april kl. 14.15-15.30 Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 157 Offentligt Workshopoversigt Årsmøde 2013 Workshopkolonne 1. Tirsdag den 23. april kl. 14.15-15.30 1 Hands On Ny kampagne om erhvervsuddannelser

Læs mere

BILAG TIL UNGEANALYSEN

BILAG TIL UNGEANALYSEN BILAG TIL UNGEANALYSEN Bilag 1: Statistik vedrørende de unge Bilag 2: Udvikling af tilbud til de unge Bilag 3: Unge cases Bilag 4: Dataindsamlingsmetode Bilag 1: Statistik vedrørende de unge 1. Frafald,

Læs mere

erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre

erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre erhvervsuddannelser Indhold 2 Forord 7 Godt udgangspunkt 13 Forslag 1: Bedre og mere relevant undervisning kernen 17 Forslag 2: Bedre alternativer

Læs mere

Hvem er de unge ledige?

Hvem er de unge ledige? Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Anne Görlich, Mette Pless, Noemi Katznelson og Pia Olsen Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Hvem

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Det mener aktørerne om EUD-reformen

Det mener aktørerne om EUD-reformen Det mener aktørerne om EUD-reformen Af Camilla Kongsted 25. februar 2014 kl. 10:20 REFORM: Efter flere måneders forhandlinger faldt reformen af erhvervsuddannelserne på plads mandag aften. Se her, hvad

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen 2015 Tre nye reformer samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen Indhold Sammenhængen mellem de tre reformer... side 4 Hovedelementerne i de tre reformer... side 6

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

projektkatalog Uddannelse til alle En bevægelse der rykker Bornholm

projektkatalog Uddannelse til alle En bevægelse der rykker Bornholm projektkatalog Uddannelse til alle En bevægelse der rykker Bornholm Dette projektkatalog er produceret af UTA projektkontoret april 2013 UTA en bevægelse Projekt Uddannelse til Alle Bornholm er i fuld

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Efterskolens betydning for unge ordblindes liv og uddannelse

Efterskolens betydning for unge ordblindes liv og uddannelse Efterskolens betydning for unge ordblindes liv og uddannelse Tilde Mette Juul, Thomas Brahe og Niels-Henrik M. Hansen Center for Ungdomsforskning 2013 1 2 Efterskolens betydning for unges ordblindes liv

Læs mere

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Aalborg Kommune 28.01.2013 2 Indhold Indledning... 3 1. Fundamentet for vores arbejde... 4 2. Målet er flest mulige får en uddannelse... 5 3. Flest mulige unge

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Praktisk fremgangsmåde Personlig henvendelse hos arbejdsgivere, evt. med en skriftlig ansøgning. Benytte kontakter inden for familie- og vennekreds.

Praktisk fremgangsmåde Personlig henvendelse hos arbejdsgivere, evt. med en skriftlig ansøgning. Benytte kontakter inden for familie- og vennekreds. Arbejde Begrebsafklaring Ethvert arbejde medvirker til udviklingen af kompetencer på det specifikt faglige område samt på det sociale og det personlige plan. Baggrundsinfo Ca. 13 pct. af en årgang vælger

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Nulpunktsanalyse 2012

Nulpunktsanalyse 2012 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg www.rm.dk Nulpunktsanalyse 2012 Region Midtjylland Nulpunktsanalyse 2012 Ungdomsuddannelserne i Region Midtjylland Regional Udvikling 2012 Et fælles udgangspunkt

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I Sydkysten Færdig med skolen, i gang med ungdomsuddannelsen Det kan siges meget kort Færdig med skolen, i gang med ungdomsuddannelsen og sådan tænker og handler langt de

Læs mere

UNGDOMS UDDANNELSES KOMMISSIONEN

UNGDOMS UDDANNELSES KOMMISSIONEN UNGDOMSUDDANNELSERNES UDFORDRINGER UNGDOMS UDDANNELSES KOMMISSIONEN BAGGRUNDSRAPPORT INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Et udfordret ungdomsuddannelsessystem kræver nye løsninger 6 Udfordringer i overblik 8 Reformer

Læs mere

egu - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Erhvervsgrunduddannelsen

egu - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Erhvervsgrunduddannelsen egu Erhvervsgrunduddannelsen - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Til vejledere og sagsbehandlere, der skal rådgive og vejlede unge om egu Få mere at vide om egu på: www.egu.dk www.kl.dk/egu

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

8. klasse - UEA Uddannelsesveje

8. klasse - UEA Uddannelsesveje 8. klasse - UEA Uddannelsesveje Efterskoler Husholdningsskoler EGU EUD Andre Produktionsskoler STU www.ug.dk Efterskoler Der findes over 240 efterskoler, hvor du kan gå i 8., 9.., 10., 11.og 12. klasse.

Læs mere