KUNSTEN AT FÅ KUNSTEN MED KUNSTRÅDETS KOMMUNEKONFERENCE I VEJLE DEN APRIL 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KUNSTEN AT FÅ KUNSTEN MED KUNSTRÅDETS KOMMUNEKONFERENCE I VEJLE DEN 23.-24. APRIL 2009"

Transkript

1 KUNSTEN AT FÅ KUNSTEN MED KUNSTRÅDETS KOMMUNEKONFERENCE I VEJLE DEN APRIL 2009

2 KUNSTEN AT FÅ KUNSTEN MED Hvorfor denne konference? Kunstrådets formål er at fremme udviklingen af kunsten i Danmark og dansk kunst i udlandet inden for billedkunst, litteratur, musik, scenekunst og tværkunstneriske projekter. I sin handlingsplan har Kunstrådet blandt andet sat særlig fokus på udviklingen af kunsten i kommunerne, og denne konference er et led i dette arbejde. Kommunalreformen har ændret det kulturpolitiske landkort. Amternes hidtidige opgaver på kunst- og kulturområdet er enten overtaget af staten eller kommunerne. Hovedparten af kommuner er blevet betydeligt større, og de kunst- og kulturpolitiske ambitioner er vokset tilsvarende. De mange kulturaftaler landet over sikrer samarbejde på tværs af kommunegrænserne om konkrete projekter og muliggør at nye, større initiativer kan gennemføres. De mange prioriteringsmæssige udfordringer i den offentlige kunststøtte og kommunernes hverdag har øget behovet for at styrke dialogen mellem kommunerne og staten. Sammen kan vi finde muligheder for at forenkle samarbejdet mellem stat og kommuner og forhåbentlig inspirere til kunsten at få kunsten med. Jeg håber, at konferencen vil debattere, oplyse og ikke mindst styrke kommunernes og regionernes direkte kontakt med Kunstrådet fremover. Konferencen henvender sig primært til politikere og embedsmænd fra kommuner og regioner, men alle interesserede er velkomne. Med konferencen ønsker Kunstrådet: - at skabe overblik over Kunstrådets støttemuligheder og styrke kommunernes direkte kontakt og dialog med Kunstrådet - at give kommunerne et kendskab til Kunstrådets kompetencer, organisering, budget og støtteordninger samt give kommunerne en forståelse af Kunstrådets forvaltning af den statslige kunststøtte - at få en forståelse af de kommunale prioriteringer og lokale kunst- og kulturstrategier - at tematisere en række centrale og aktuelle problemstillinger vedr. styrkelse af produktion og formidling af kunst i kommunerne. - at se fremad og afsøge nye muligheder for, hvordan borgerne kan møde kunsten. Vel mødt! Mads Øvlisen Formand for Kunstrådet 2

3 PROGRAMOVERSIGT Torsdag d. 23. april Indskrivning til konferencen Konferencen åbnes Kunst i hele landet en præsentation af Kunstrådet, dets visioner og indsatsområder Kultur i hele landet om kulturministerens kommende indsat i forhold til kommunerne Frokost Exploration of the institutional and policy framework of artistic production and programming Kunstens værdi i den lokale kulturpolitik Kaffepause Workshop 1: Kontinuitet og fornyelse kunststøttens evige dilemma Workshop 2: Børn og unges møde med kunsten Workshop 3: Hvad betyder globaliseringen for dansk kunstliv? Workshop 4: Kunsten at få kunsten med i lokale events og lokale kulturfremstød Drinks Middag Baren er åben Fredag d. 24. april Morgenmad Introduktion til dagen Kunstens møde med publikum: Nyt publikum, nye forbrugsmønstre og brugeradfærd Pause Kunstrådets visioner og initiativer Opsamling på workshops og oplæg Afslutning på konferencen Frokost og afgang 3

4 PROGRAM Torsdag d. 23. april Indskrivning til konferencen Konferencen åbnes Konferencier Synne Rifbjerg byder velkommen Kunst i hele landet en præsentation af Kunstrådet, dets visioner og indsatsområder Oplæg ved Mads Øvlisen, formand for Kunstrådet Kunstrådets opgave er at fremme udvikling af kunsten i Danmark og dansk kunst i udlandet primært inden for de fire kunstfaglige områder: billedkunst, litteratur, musik og scenekunst. Til hvert af de fire områder er der knyttet et fagspecifikt udvalg under Kunstrådet. Endvidere er der nedsat et internationalt billedkunstudvalg. Kunstrådet har et særligt ansvar for at støtte tværkunstneriske projekter og nyskabende kunst ved at afsøge muligheder for den nødvendige koordination på tværs af kunstarterne. Kunstrådet har som ét af sine indsatsområder kunsten i kommunerne, idet Kunstrådet ønsker at bakke op om den lokale kunstpolitiske indsats, hvor denne har fokus på udvikling, kvalitet og mangfoldighed. I sit oplæg vil Mads Øvlisen redegøre for Kunstrådets holdning til kvalitet, risikovillighed, mangfoldighed, professionalisme og samarbejde samt dokumentere rådets støtte til kunst i hele landet Kultur i hele landet om kulturministerens kommende indsat i forhold til kommunerne Oplæg ved kulturminister Carina Christensen Frokost Kulturminister Carina Christensen vil i forlængelse af kommunalreformen og som opfølgning på strategien for kultur i hele landet i den kommende tid gå i tæt dialog med kommunerne og andre lokale kulturaktører for at styrke kulturlivet i hele landet. Ministeren vil på konferencen bl.a. fortælle om sine indtryk fra kommunerne og foreløbige overvejelser Exploration of the institutional and policy framework of artistic production and programming Oplæg ved Dragan Klaic, professor ved universiteterne i Leiden og Amsterdam Starting from the specific features of creative processes, Dragan Klaic will explore the institutional and policy framework of artistic production and programming, the opportunities for local partnerships and international cooperation and the necessity to articulate a dialectics of global and local awareness. This presentation will explore the position of contemporary artistic creation, its vulnerability and critical needs as much as its assets and potential benefits Kunstens værdi i den lokale kulturpolitik Oplæg ved Dorte Skot Hansen, leder ved Center for Kulturpolitiske Studier på Danmarks Biblioteksskole Med udgangspunkt i de overordnede, aktuelle tendenser i lokal kulturpolitik lægger Dorte Skot Hansen op til en afgrænsning og præcisering af kunstpolitikken som en del af kulturpolitikken. Hvor kulturpolitikken generelt ofte drejer sig om oplysning, social forandring, underholdning og økonomisk vækst, er det kunstpolitikkens formål at skabe meningsfulde æstetiske oplevelser. 4

5 PROGRAM Torsdag d. 23. april Kaffepause Workshops Hvilken status har kunsten i de lokale kulturpolitikker? Hvad er kunstens værdi? Hvorfor styrke borgernes adgang til mangfoldige og meningsfulde æstetiske oplevelser? Workshop 1: Kontinuitet og fornyelse kunststøttens evige dilemma Oplæg ved Jørn Langsted, professor ved Århus Universitet Facilitator: Giordano Bellincampi, Kunstrådet Der er en lang tradition for offentlig kunststøtte i Danmark, men også et evigt dilemma om forholdet mellem institution og projekt, mellem bevaring og nyudvikling eller mellem glas, beton og mursten overfor indhold. Er kunstpolitikken ved at kvæles i kulturarv og kanon eller i hovedløs nyhedsjagt? Bliver kontinuitet og fast driftsstøtte for let til en sovepude? Hvordan skal der stilles krav til institutionerne om at forny sig i forhold til indhold, samarbejdsrelationer og publikum? Er der behov for at udvikle og implementere metoder for mere systematisk evaluering af projekter og driftsinstitutioner? Workshop 2: Børn og unges møde med kunsten Oplæg ved Jan Rohde, Esbjerg Kulturskole og Elisabeth Momme, Toldkammeret i Helsingør Kommune Facilitator: Birgit Bergholt, Kunstrådet Mange kommuner arbejder med børnekulturpolitikker og udviklingen af kulturtilbud til børn og unge. Kunstrådet ønsker både at præsentere børn og unge for kunst og give dem mulighed for at deltage i skabende møder med professionelle kunstnere. De gode skabende møder mellem børn og kunstnere sætter fokus på konkrete værker, men rummer også mindst lige så vigtige elementer af dannelse, leg og læring. På det organisatoriske niveau er der allerede kommunale erfaringer med partnerskaber mellem skoler og kulturinstitutioner, men der er stadig mange uudnyttede potentialer, når det gælder udvikling og udbredelse af kunsttilbud med og for børn. Nogle kunstarter står traditionelt stærkt bl.a. i kraft af veletablerede formidlingsordninger, mens andre er mindre udbredte. I forhold til unge er der ligeledes et stort uopdyrket land, når det gælder nytænkende kunsttilbud og talentudviklende aktiviteter inden for billedkunst, scenekunst og litteratur. En styrkelse af børn og unges møde med kunst kræver kvalitet i produktionen og systematik i formidlingen af værker og tilbud, der fremmer de skabende møder - opgaver som kommunerne og staten oplagt kan løfte sammen. Hvad er værdien af og rationalerne bag de børnekulturelle indsatser? Hvordan kan lokale kunstneriske kræfter og institutioner medvirke til at styrke børn og unges møde med kunst? Hvordan sikrer man kunstnerisk kvalitet og mangfoldighed i tilbuddene for og med børn? Er der behov for en højere grad af ligestilling af kunstarterne? 5

6 PROGRAM Torsdag d. 23. april Drinks Middag Workshop 3: Hvad betyder globaliseringen for dansk kunstliv? Oplæg ved Lars Seeberg, kunstnerisk rådgiver Facilitator: Christine Buhl Andersen, Kunstrådets Internationale Billedkunstudvalg Hvorfor er dansk kunstliv - måske især scenekunsten - så nærsynet og national? Undtagelser findes. Men det er afvigelser fra mønstret. Uden for landets grænser viser al erfaring til gengæld, at det er de projekter og institutioner, der har vist sig åbne for international inspiration, der er originale og toneangivende. Hvor meget går vi glip af, både kunstneriske og økonomisk, på grund af vores indadvendthed? Mens man i udlandet excellerer i co-produktioner og kulturel udveksling, indtænker danske kunstnere og kulturinstitutioner primært kun staten, kommunerne og nationale/ lokale sponsorer. I stedet for forskelligartethed tenderer landskabet mod at blive lidt ensformigt. Lars Seeberg vil give sit bud på dansk kunstliv i en globaliseret sammenhæng. Hvad betyder globaliseringen for de nationale og lokale kulturpolitiske prioriteringer? Hvad kræver det at drage nytte af globaliseringen? Hvorledes kan globaliseringen indtænkes i støtten til produktion og formidling? Workshop 4: Kunsten at få kunsten med i lokale events og lokale kulturfremstød Oplæg ved Helen Lykke Møller, Vadehavsfestivalen, Gitte Grønfeldt Wille, Region Sjælland og Ulrik Skeel, Holstebro Festuge Facilitator: Elisabeth Toubro, Kunstrådet Mange kommuner bruger mange ressourcer på events og festivaler, hvor også den professionelle kunst præsenteres og formidles. I denne workshop vil nuværende og tidligere ledere af en række lokale festivaler med fokus på kunsten reflektere over: Hvem kan kunstnerisk og innovativt udvikle lokale festivaler og events? Hvem får den bærende idé og hvem inddrages i at udvikle koncepter? Hvordan identificeres og inddrages det lokale kunstneriske potentiale i udvikling og planlægning af festivaler? Hvordan skabes der et politisk engagement, så der afsættes ressourcer til udvikling og gennemførsel af kunstneriske events? Kunstnerisk indslag: Mathias Reumert opfører Javier Alvaerz værk Temazcal solo med maracas og bånd. Kunstnerisk indslag: Laila Skovmand og Robert Karlsson bevæger sig fra eksperimenterende minimalistiske lydflader med stemme og bratsch til melodiøse sange. Skuespiller Ditte Hansen kommer forbi og giver konferencens deltagere en lektion i det danske teaterlandskab Baren er åben 6

7 PROGRAM Fredag d. 24. april Morgenmad Introduktion til dagen Kunstens møde med publikum: Nyt publikum, nye forbrugsmønstre og forbrugeradfærd Oplæg ved Christian Have, kommunikationsrådgiver og adjungeret professor ved Institut for Kommunikation på Aalborg Universitet Pause Ændrede forbrugsmønstre blandt kunst- og kulturforbrugere, stiller kunstens møde med publikum over for helt nye udfordringer. Det gælder såvel i forhold til de nye muligheder, som den teknologiske udvikling by der på lokalt og virtuelt, som i forhold til globaliseringen af både kunst, kunstnere og kunst/kulturforbrug. Brugerne vil have mangefacetterede oplevelser, og de vil involveres i mødet med kunsten. Kulturinstitutionerne har brug for at tiltrække nye publikumsgrupper, ikke mindst børn og unge, samtidig med at det bliver stadigt vanskeligere at fastholde kernepublikummet i en verden, hvor mange bejler til kulturbrugerens tid og interesse. Hvilke utraditionelle midler skal der tages i brug for at tiltrække dem, der ikke som en selvfølge benytter sig af kulturinstitutionernes tilbud? Hvor langt kan kulturinstitutionerne gå og stadig have kunsten i centrum? Skal brugerne i højere grad inddrages i at udvikle kulturinstitutionernes tilbud? Har vi i al snakken om oplevelsesøkonomi glemt ønsket om at demokratisere kulturen? Hvem skal der ydes støtte til, hvis kunsten fremover i højere grad møder sit publikum uden for de traditionelle kulturinstitutioner? Kunstrådets visioner og initiativer Medlemmer af Kunstrådet vil præsentere en række af Kunstrådets indsatsområder, puljer og initiativer med særlig relevans for kommunerne Opsamling på workshops og oplæg Facilitatorerne fra de fire workshops bringer de væsentligste tematiske problemstillinger til diskussion mellem Kunstrådet og konferencedeltagerne. Alle opfordres til at komme med et bud på, hvad konferencen har sat i gang af nye tanker. Om det giver anledning til en ny praksis? Blandt andet når det gælder den fremtidige dialog mellem kommunerne og Kunstrådet om samarbejde, udvikling og koordinering af initiativer med fokus på den professionelle kunst Farvel og tak Formand for Kunstrådet Mads Øvlisen afslutter konferencen Frokost og afgang 7

8 OPLÆGSHOLDERE [Konferencier] Synne Rifbjerg Oversætter og journalist. Tilknyttet Danmarks Radios P , bl.a. Ugerevyen, Orientering og Det Nye Europa. Forfatter til bogen "Sol og skygge - Tretten kapitler om Spanien". Siden 2008 vært og interviewer på Kunstmuseet Louisiana i serien Louisiana Live. Ved Weekendavisen som kulturskribent og -redaktør siden Mads Øvlisen Formand for Kunstrådet Jurist og MBA fra Stanford University. Tidligere administrerende direktør og formand for Novo Nordisk. Nuværende bestyrelsesformand for Lego A/S og tidligere for Det Kongelige Teater. Adjungeret professor inden for virksomheders sociale ansvar ved Copenhagen Business School. Medlem af bestyrelsen for United Nations Global Compact, New York. Carina Christensen Kulturminister fra den 10. september Transportminister Familie- og forbrugerminister Folketingsmedlem for Det Konservative Folkeparti siden Cand.negot., Syddansk Universitet, Odense Dragan Klaic Dr. Dragan Klaic is a theater scholar and cultural analyst, a Permanent Fellow of Felix Meritis Foundation in Amsterdam, former Director of Theater Instituut Nederland, researcher and author. He teaches regularly at Leiden University, Central European University Budapest, University of Bologna and elsewhere. He is the initiator and chair of the European Festival Research Project. 8

9 OPLÆGSHOLDERE Dorte Skot-Hansen Kultursociolog og centerleder for Center for Kulturpolitiske Studier ved Danmarks Biblioteksskole. Hun har især forsket i kulturpolitik, kulturel mangfoldighed kulturplanlægning og oplevelsesøkonomi og har bl.a. publiceret bøgerne Holstebro i verden Verden i Holstebro (1998), Byen som scene kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet (2007) og Museerne i den danske oplevelsesøkonomi når oplysning bliver til en oplevelse (2008). Jørn Langsted Professor i dramaturgi på Aarhus Universitet og leder af Kulturpolitisk Forskningscenter Århus. Skrevet bøger og artikler om kulturpolitik. En af "opfinderne" af Ønskekvist-modellen til evaluering af performativ kunst. Besk kulturpolitisk kommentator og kritiker i dagspresse og tidsskrifter. Fast klummeskribent i Børneteateravisen med klummen "Under Langsteds Lup". Medlem af Århus Kommunes Kunstråd Jan Rohde Pedersen Uddannet klassisk guitarist ( ) fra Vestjysk Musikkonservatorium, Leder af Holsted Musikskole ( ). Leder af Esbjerg kulturskole ( ) med ca elever og ca. 150 lærere indenfor musik, drama, ballet, billedkunst og digtekunst samt grundkurser for videregående elever indenfor musik (MGK), drama (TGK), billedkunst BGK) og digtekunst (FGK). Elisabeth Momme Leder af børnekulturcenteret Toldkammeret siden Er uddannet fra Designskolen i Kolding, og har i 17 år arbejdet med scenografi, special effects og kostumer for TV og teater. Børnekulturcentret Toldkammeret tilbyder praktisk og teoretisk formidling af professionel billedkunst for børn og skaber rum for mødet mellem den professionelle voksne kunstner og børnene. At skabe dette rum står centralt i vores arbejde. Lars Seeberg Mag. art. i Litteraturvidenskab. Dramaturg og underviser. Formand for Teaterrådet. Generalsekretær for Århus Festuge og for HCA Kunstnerisk rådgiver for kulturinstitutioner i ind og udland. Formand for kulturministeriets teaterudvalg. 9

10 OPLÆGSHOLDERE Helen Lykke Møller I 2008 projektkoordinator på Vadehavsfestivalen i Kulturregion Vadehavet kulturmedarbejder i Kulturhus Århus udstillingsinspektør i Århus Kunstbygning direktør i Kunstnernes Hus udstillingsinspektør i Århus Kunstbygning. Ulrik Skeel Skuespiller på Odin Teatret Koordinator samme sted Kunstnerisk konsulent for Ringkjøbing Amt under Kulturfestival Vinden Medlem af bestyrelsen for Ensemble MidtVest (Herning, Holstebro, Struer, Ikast-Brande). Medlem af bestyrelsen for Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland. Gitte Grønfeld Wille Leder af Kultur og Oplevelsesøkonomi, Region Sjælland og har siden 1994 arbejdet med planlægning og afvikling kulturfestivaler. Først ved Århus Festuge og Kulturhus Århus i årene fra og fra som kunstnerisk leder af Bornholms Kulturuge. Gitte er uddannet dramaturg fra Århus Universitet. Christian Have Kommunikationsrådgiver inden for kunst- og kulturlivet. Han blev i 2006 blevet udnævnt til adjungeret professor ved Institut for Kommunikation på Aalborg Universitet. I 2006 har Christian Have stiftet den nationale og internationale tænketank Culture Lab, der beskæftiger sig med formidling indenfor kulturoplevelser. Han varetager også en række bestyrelsesposter for kulturinstitutioner samt diverse udvalg. 10

11 KUNSTNERISKE INDSLAG Mathias Reumert Alsidig perkussionist og marimba/vibraphone performer, der har optrådt på mange større festivaler i USA, Frankrig, Holland, Polen, og i hele Skandinavien. Han har samarbejdet med komponister som Steve Reich, Roger Reynolds, Chaya Czernowin, Per Nørgård og Bent Sørensen, og har uropført soloværker af Hans Peter Stubbe Teglbjærg og Kim Helweg. Ditte Hansen Uddannet fra skuespillerskolen ved Odense Teater Hun var i årene fastansat på Odense Teater. Siden har hun også spillet på de københavnske scener og siden 2006 spillet med i Cirkusrevyen. Ditte Hansen har også medvirket i flere film, bl.a. i "Oh Happy Day" og "Erik Nietzsche de unge år". Laila Skovmand Laila Skovmand skiller sig ud fra mængden af danske sangerinder. Fra tyst sælsom hvisken til brølende rå kraft, er det stemmen, sangen og musikken der er i centrum. Volapyk, etniske rytmer, rock, danske visetraditioner, klassiske strygertemaer og cirkusmusik er nogle af de elementer, der indgår, når Laila Skovmand komponerer. Hun er uddannet sanger fra Det Jyske Musikkonservatorium og i Roy Hart-stemmeteknik. 11

12 PRAKTISKE OPLYSNINGER Tid og sted Konferencen starter torsdag den 23. april kl og slutter fredag den 24. april kl med efterfølgende frokost. Konferencen finder sted på: Best Western Torvehallerne Kirketorvet 10-16, 7100 Vejle Indkvartering Indkvartering sker på enkeltværelse på hotel i gåafstand af Torvehallerne. Hotel vil blive oplyst ved tilmelding Priser Internat inkl. forplejning: kr. inkl. moms. Eksternat inkl. forplejning: kr. inkl. moms Beløbet vil blive opkrævet efter modtagelse af tilmelding. Der serveres frokost ved ankomsten om torsdagen, 3-rettes menu med vin ad libitum om aftenen og frokost inden afgang om fredagen. Baren torsdag aften er mod betaling. Morgenmad spises på hotellet. Tilmelding Fristen for tilmelding er fredag den 20. marts. Tilmelding skal ske via Tilmelding er bindende. Ved tilmelding skal du oplyse: Navn, kommune, titel, kontaktoplysninger og EAN-lokationsnummer, samt om du ønsker hotelværelse (internat) eller ej (eksternat). Evt. spørgsmål vedr. indkvartering kan stilles til Charlotte Ørnsvig, Torvehallerne, tlf Evt. spørgsmål vedr. konferencen kan stilles til Lise Saunte, Kunststyrelsen, tlf Målgruppe Politikere og embedsmænd fra kommuner og regioner samt andre interesserede Arrangør Kunstrådet 12

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17. Børnekultur i hele landet Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.00 Filmby Århus Børnekulturens Netværk og Børne- og Kulturchefforeningen arrangerer

Læs mere

Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 85 Offentligt. I HOLSTEBRO Ringkjøbing Amt

Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 85 Offentligt. I HOLSTEBRO Ringkjøbing Amt Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 85 Offentligt I HOLSTEBRO Ringkjøbing Amt Torsdag den 9. marts - fredag den 10. marts 2006 I HOLSTEBRO Ringkjøbing Amt Holstebro Kommune sætter i samarbejde med Ringkjøbing

Læs mere

Torsdag den 3. april - fredag den 4. april 2008 i Musikteatret, Holstebro

Torsdag den 3. april - fredag den 4. april 2008 i Musikteatret, Holstebro Torsdag den 3. april - fredag den 4. april 2008 i Musikteatret, Holstebro Holstebro Kommune sætter fokus på aktuel kulturdebat Holstebro har en stor andel borgere indenfor den kreative klasse ifølge Richard

Læs mere

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial, Kontroller ikke stavning eller grammatik KulturKANten Kulturaftale 2013-2016 Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden

Læs mere

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Indledning Med Struer Kommunes kulturpolitik er der formuleret et klart politisk ønske om kulturel udvikling i bred forstand. Mål og visioner gør det imidlertid

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber INVITATION Kulturens Laboratorium æstetiske læreprocesser i partnerskaber Hvor: Magasinet/Kulturmaskinen, 5000 Odense Hvornår: 8. juni 2017 Arrangør: Kulturens Laboratorium, Kulturregion Fyn Pris: 625.-/725.-

Læs mere

Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om børnekulturens rolle i kommunalreformen

Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om børnekulturens rolle i kommunalreformen BØRNEKULTURENS NETVÆRK NYHAVN 31 E DK-1051 KØBENHAVN K TELEFON +45 33 73 42 03 FAX +45 33 73 42 13 E-POST bkn@boernekultur.dk 7. august 2006 Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Invitation Arts Education konference

Invitation Arts Education konference professionelle kunstnere - professionelle lærere Invitation Arts Education konference 12. Juni 2013 i Dansehallerne København Arts Education: Kreativitet - Oplevelse - Læring UNESCO har med begrebet Arts

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 1. december 2003 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2016-2019

VIRKSOMHEDSPLAN 2016-2019 VIRKSOMHEDSPLAN 2016-2019 Samtidig med, at en ny aftale med Aalborg Kommune træder i kraft pr. 1.1.2016, sker der væsentlige ændringer på Det Hem lige Teater. Teatrets grundlægger og mangeårige kunstneriske

Læs mere

Statens Kunstråds Kommunekonference 2011

Statens Kunstråds Kommunekonference 2011 Statens Kunstråds Kommunekonference 2011 Vejle 3.- 4. februar Kunsten at fremme kunsten i kommunerne Kunsten at fremme kunsten i kommunerne - Hvorfor denne konference? Statens Kunstråd har til formål at

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Randers Kommune Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Fra åbenmundede bureaukrater til primadonnaer. Årets lederkonference har temaet Kommunikation og ledelse. Temaet er valgt, fordi vi

Læs mere

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland KulturKANten 2013-2016 Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden som en kombination af idéen om at videreudvikle den gamle kulturaftale (KulturAftale

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole

Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole www.aalborgkulturskole.dk 1) Indledning 2) Ansættelsesudvalg 3) Tidsplan 4) Aalborg Kommunale Skolevæsen 5) Præsentation af Aalborg Kulturskole 6)

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland Version 0.0 kulturkanten Kulturaftale Nordjylland 2013 2016 Indhold 3 Introduktion 5 Den store satsning 6 Nye Indsatser 7 Talentudvikling 8 Det overraskende møde 9 Alternative arenaer 11 Det etablerede

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Referat fra møde i Arbejdsgruppen for kultur og fritid, 22. april 2014 kl.15 16 på Scandlines-færgen Helsingør-Helsingborg

Referat fra møde i Arbejdsgruppen for kultur og fritid, 22. april 2014 kl.15 16 på Scandlines-færgen Helsingør-Helsingborg Referat fra møde i Arbejdsgruppen for kultur og fritid, 22. april 2014 kl.15 16 på Scandlines-færgen Helsingør-Helsingborg Deltagere: Jane Strange (V), Region Sjælland Flemming Pless (A), Region Hovedstaden

Læs mere

DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE

DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE - kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet BIBLIOTEKARFORBUNDET BYEN SOM SCENE - kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet DORTE SKOT-HANSEN BYENSOMSCENE SCENE

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Notat. Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder, vilkår for afvikling af kulturbegivenheder

Notat. Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder, vilkår for afvikling af kulturbegivenheder Notat Emne: Kulturpolitik 2013-2016 Til: Kulturudvalget. Temamøde om Kulturpolitik 23.04.2013 Kopi til: Kopi til Den 15. april 2013 Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder,

Læs mere

MED KUNSTEN I KUFFERTEN NÅR MØDET MED KUNST SKABER FRIRUM INTERNATIONALT SEMINAR DEN 22. APRIL 2015

MED KUNSTEN I KUFFERTEN NÅR MØDET MED KUNST SKABER FRIRUM INTERNATIONALT SEMINAR DEN 22. APRIL 2015 MED KUNSTEN I KUFFERTEN NÅR MØDET MED KUNST SKABER FRIRUM INTERNATIONALT SEMINAR DEN 22. APRIL 2015 MED AFSÆT I LOUISIANAS FORLØB FOR ASYLSØGENDE BØRN OG UNGE Unge uledsagede asylansøgere sætter drager

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

En skole i særklasse

En skole i særklasse En skole i særklasse Konference 22.11.2012 TRE-FOR Park, Odense Generator foredrag, kursus og konferencer www.foredragogkonferencer.dk En skole i særklasse Verden er i forandring. Vi har vinket farvel

Læs mere

Kulturregion Fyn. Ni fynske kommuner: Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Ærø

Kulturregion Fyn. Ni fynske kommuner: Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Ærø Kulturregion Fyn Ni fynske kommuner: Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Ærø Om kulturaftalerne Vision Fynsk kultur skal ses, høres og mærkes. Alle skal have mulighed

Læs mere

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo TALE 26. maj 2008 Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder Et lysglimt eller en dynamo Tak for invitationen til at tale her i dag. Jeg er glad for

Læs mere

"I Danmark er jeg født"

I Danmark er jeg født "I Danmark er jeg født" Myten om den fejlslagne integration Medlemskonference Foreningen Center for Ungdomsforskning d. 1. november 2010 Festsalen Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Med denne konference

Læs mere

www.aalborgkulturskole.dk

www.aalborgkulturskole.dk Job og kravprofil Aalborg Kulturskole - med særligt fokus på folkeskolesamarbejde www.aalborgkulturskole.dk Vil du være med til at sætte retning, udvikle og indfri ambitiøse mål for samarbejdet mellem

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 Aftale af 16. november 2011 Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 1. Indledning Der er enighed mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Det Radikale Venstres folketingsgruppen juni 2004 Det Radikale Venstre opfordrer til, at strukturreformen

Læs mere

Kulturpolitikken kulturpolitikken2016.theplatform.dk

Kulturpolitikken kulturpolitikken2016.theplatform.dk Kulturpolitikken 2017-2020 kulturpolitikken2016.theplatform.dk kulturpolitikken2016@theplatform.dk Gennemgang af den kulturpolitiske proces i datoer Gennemgang af den kulturpolitiske proces i temaer Hvad

Læs mere

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 HVAD ER EN EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD? Et kulturel projekt af internationalt format Tildeles en by i to EU-medlemsstater hvert år - i 2017 Pafos (Cypern) og Aarhus

Læs mere

Vær med til at præge den nye fynske kulturaftale 2011-2014

Vær med til at præge den nye fynske kulturaftale 2011-2014 Vær med til at præge den nye fynske kulturaftale 20112014 Tirsdag d. 9. marts kl. 16.0020.30 på spillestedet Posten, Østre Stationsvej 35, 5000 Odense C. Nye ideer ny energi Det fynske kultursamarbejde

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Kultur og erhvervsseminar

Kultur og erhvervsseminar KULTURRÅDET INVITERER 16.APRIL 2013 Kultur og erhvervsseminar Udarbejdet af Sarah Kloster 2013 Med kulturen i centrum KAPITEL 1 Forord Ved Marianne Folkersen, Odder bibliotek Kulturrådet er et af de fire

Læs mere

Tilmeld dig på www.spotfestival.dk/bibtemadag

Tilmeld dig på www.spotfestival.dk/bibtemadag Fredag den 2. maj 2014 kl. 10.30 16.30 Sted: Godsbanen, Skovgaardsgade 3-5, 8000 Aarhus C lige bag ved Musikhuset Aarhus Pris for at deltage: 700 kr. (+ gebyr 25 kr). Prisen inkluderer deltagelse i konferencen

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk

Vardes Kulturelle Rygsæk Vardes Kulturelle Rygsæk Juni 2016 Den Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk omfatter børn og unge mellem 5-16 år i Varde Kommune. Deltagelse i Vardes Kulturelle Rygsæk er obligatorisk, og eleverne på

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftalen er indgået den 3. november 2015. Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatret producerer et alsidigt repertoire af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering

Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering Konference 19. maj 2009 Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering ARRANGERET AF CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2013 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 3. oktober 4. oktober 7. oktober 8. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

K U N S T R Å D E T. Info Støttemuligheder Ansøgningsfrister K U N S T R Å D E T I Å R H U S K O M M U N E

K U N S T R Å D E T. Info Støttemuligheder Ansøgningsfrister K U N S T R Å D E T I Å R H U S K O M M U N E K U N S T R Å D E T Info Støttemuligheder Ansøgningsfrister K U N S T R Å D E T I Å R H U S K O M M U N E 2 0 0 4-2 0 0 8 K U N S T R Å D E T Det er kunstnerne, der skaber kunsten. Dermed giver de et særligt

Læs mere

7. Godkendelse af Kulturaftalen for Midt- og Vestjylland

7. Godkendelse af Kulturaftalen for Midt- og Vestjylland Ringkøbing-Skjern Kommune Kultur- og Fritidsudvalget 10. november 2015 7. Godkendelse af Kulturaftalen for Midt- og Vestjylland 2015-2018 15-027162 Sagsfremstilling Forslag til ny kulturaftale mellem Kulturministeren

Læs mere

Rådhusdage på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune

Rådhusdage på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Rådhusdage 2017 på Gentofte Rådhus Tirsdag d. 10/10 Onsdag d. 11/10 Torsdag d. 12/10 Fredag d. 13/10 et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer til

Læs mere

Kommissorium for udredning om scenekunstuddannelserne i Danmark

Kommissorium for udredning om scenekunstuddannelserne i Danmark Kommissorium for udredning om scenekunstuddannelserne i Danmark 12. februar 2012 Politisk udgangspunkt Udviklingen af Kulturministeriets uddannelser skal ske i overensstemmelse med regeringens ambition

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat af møde i Kunstrådet 18, juni 2007 kl. 14.00-17.00 Til stede: Medlemmerne af Kunstrådet, fra Kunststyrelsen: Poul Bache, Martin Vive Ivø og Lise Saunte (referent) Mødeleder: Formand Mads Øvlisen

Læs mere

INVITATION. Internationalt fag- og debatseminar om Værdien af tidlig forebyggende indsats - hvordan gør vi den bedre, og hvad der skal til?

INVITATION. Internationalt fag- og debatseminar om Værdien af tidlig forebyggende indsats - hvordan gør vi den bedre, og hvad der skal til? INVITATION Internationalt fag- og debatseminar om Værdien af tidlig forebyggende indsats - hvordan gør vi den bedre, og hvad der skal til? 27. maj 2016 kl. 9.30-16.00 i Torvehallerne i Vejle Hvordan måler

Læs mere

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE INDLEDNING Et varieret og aktivt kulturliv spiller en vigtig rolle i visionen om, at skal være et attraktivt sted at bo med unikke og forskelligartede bysamfund og

Læs mere

Styrk trivsel og sundhed

Styrk trivsel og sundhed INVITATION TIL KONFERENCEN Styrk trivsel og sundhed - sænk sygefraværet 15. juni 2010 Styrk trivsel og sundhed - sænk sygefraværet Der er stigende fokus på trivsel og sundhedsfremme på arbejdspladsen også

Læs mere

1. Resume Det er et mål i Aarhus Kommunes kulturpolitik, at byens kulturtilbud har en høj kvalitet.

1. Resume Det er et mål i Aarhus Kommunes kulturpolitik, at byens kulturtilbud har en høj kvalitet. Notat Emne: Kunstfaglige evalueringer af kulturinstitutioner i Aarhus Til: Kulturudvalget d. 24. februar 2015 Side 1 af 8 Kunstfaglige evalueringer af kulturinstitutioner 2015/2016 1. Resume Det er et

Læs mere

Statens Kunstråds handlingsplan

Statens Kunstråds handlingsplan Statens Kunstråds handlingsplan 2011-15 NETVÆRKSDANNELSER EKSPERIMENT KUNST RÅDGIVNING DIGITAL FORMIDLING MANGFOLDIGHED BØRN & UNGE INTERNATIONALT Redaktion Statens Kunstråd H.C. Andersens Boulevard 2

Læs mere

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid billedkunstnerisk grundkursus midt vest & Er du seriøst interesseret i at arbejde med billedkunstneriske udtryksformer? Er du mellem 15 og 25 år, og tænker du på at søge en videregående uddannelse indenfor

Læs mere

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 4. maj 2009 Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus

Læs mere

Hvordan skabes et folkeligt engagement i lokalsamfundet i store kommuner?

Hvordan skabes et folkeligt engagement i lokalsamfundet i store kommuner? Hvordan skabes et folkeligt engagement i lokalsamfundet i store kommuner? Torsdag den 8. september 2005 kl. 9.30-15.00 Axelborg Blaabjerg Kommune, Dansk Landbrug, Dansk Bredbånd og Fritid & Samfund indbyder

Læs mere

Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar.

Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar. Statens Kunstråds høringssvar vedr. Teaterudvalgets rapport 28. juni 2010 Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar.

Læs mere

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning Att.: Mads Kamp Hansen 26. september 2011 Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Hermed fremsendes høringssvar på Københavns

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Specialpædagogik i praksis -

Specialpædagogik i praksis - Danmarks Specialpædagogiske Forening Vingstedkurset 2011 Specialpædagogik i praksis - En særlig indsats! 2. 4. november 2011 Økonomisk støttet af www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk

Vardes Kulturelle Rygsæk VARDES KULTURELLE RYGSÆK 1 Vardes Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk omfatter børn og unge mellem 5-16 år i Varde Kommune. Deltagelse i Vardes Kulturelle Rygsæk er obligatorisk,

Læs mere

Udviklingsstrategi år 2009

Udviklingsstrategi år 2009 Kulturstærke børn i Vesthimmerland Udviklingsstrategi år 2009 Børn gør en forskel i Vesthimmerlands Kommune. Kultur er en kilde til livskvalitet for alle børn. I Vesthimmerland er børnene aktive og ligeværdige

Læs mere

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST & Kulturregion Midt- og Vestsjælland ER DU SERIØST INTERESSERET I AT ARBEJDE MED BILLEDKUNSTNERISKE UDTRYKSFORMER? Er du mellem 15 og 25 år, og tæn ker du på at

Læs mere

Den nye kulturaftale opererer med to årlige ansøgningsterminer: den 15. marts og den 15. september, sidste gang den 15. marts 2018.

Den nye kulturaftale opererer med to årlige ansøgningsterminer: den 15. marts og den 15. september, sidste gang den 15. marts 2018. Den 26. juni 2015 Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 De fire vadehavskommuner har siden sidste sommer været klar til forhandlinger med Kulturministeriet om en ny kulturaftale for perioden 2015-2018. Seneste

Læs mere

Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts

Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts 26-28 May Ansøgning om støtte til international kunst- og kultur konference i København Ansøgere: Unge Kunstnere og Kunstformidlere (UKK ) v. kurator Rikke

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

INDBYDELSE TIL BRANDE KONFERENCEN

INDBYDELSE TIL BRANDE KONFERENCEN INDBYDELSE TIL BRANDE KONFERENCEN Den nye ulighed og de frafaldstruede unge 30. november 2007 Brande Højskole Arrangører: Brande Højskole og Lundgaard Konsulenterne Brande Konferencen - den nye ulighed

Læs mere

Invitation til at bidrage

Invitation til at bidrage Invitation til samskabelse af bogen INNOVATIV UNDERVISNING I DEN DANSKE FOLKESKOLE -den første samskabende konference for innovativ undervisning 21.-22. januar 2016 i København Invitation til at bidrage

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere

Bevillingssystemer i Danmark

Bevillingssystemer i Danmark Bevillingssystemer i Danmark Mandag den 18. januar 2016 kl. 9-12 Den Danske Scenekunstskole Jens Christian Jensen, Projektcentret i Dansehallerne mail: jcj@dansehallerne.dk, telefon 33 88 80 31 www.dansehallerne.dk

Læs mere

Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen. At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015

Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen. At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015 Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015 1 Velkommen til skolebestyrelseskonference Få inspiration til arbejdet i skolebestyrelsen

Læs mere

Ældredage 2012. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 9. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2012. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 9. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2012 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 4. oktober 5. oktober 8. oktober 9. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

PACE. Bachelor of Performing Arts and Cultural Entrepreneurship. Foto: Michael With

PACE. Bachelor of Performing Arts and Cultural Entrepreneurship. Foto: Michael With PACE Bachelor of Performing Arts and Cultural Entrepreneurship Foto: Michael With Samarbejdspartnere 02 Det Kgl. Teaters Balletskole Holstebro Holstebro Kunstmuseum Musikteatret Holstebro Nordvestjysk

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn DIVERSITY LAB INVITERER TIL ÅBENT LAB - Få inspiration til

Læs mere

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr.

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26

Læs mere

KVALITETSMUSIKKENS ROLLE I FOLKESKOLEN

KVALITETSMUSIKKENS ROLLE I FOLKESKOLEN Invitation til konference om KVALITETSMUSIKKENS ROLLE I FOLKESKOLEN 21. april 2008 kl. 10-16 på Kulturskolen, Duntzfelts Allé 8 2900 Hellerup Hovedtalere: Undervisningsminister Bertel Haarder Professor

Læs mere

CPH Harbour Festival

CPH Harbour Festival Internt oplæg CPH Harbour Festival Kulturhavn vokser! Udarbejdet af: Have PR & Kommunikation Intro Idéen bag CPH Harbour Festival er at skabe en international, lokalt forankret kulturfestival i byens nye

Læs mere

Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010

Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010 Referat Dato: 02-02-2010 /FO Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010 Mødedeltagere: Flemming Olsen, Jørgen Sprogøe Petersen, Joan Kamstrup, Kai

Læs mere

Børnekulturen i kommuner og region - en nøgle til velfærd og udvikling i Nordjylland Fortsat udvikling af børnekulturen i Region Nordjylland

Børnekulturen i kommuner og region - en nøgle til velfærd og udvikling i Nordjylland Fortsat udvikling af børnekulturen i Region Nordjylland Børnekulturen i kommuner og region - en nøgle til velfærd og udvikling i Nordjylland Fortsat udvikling af børnekulturen i Region Nordjylland Kursus for de 11 kommuner i Kulturaftale Nordjylland Program:

Læs mere

Kreative Børn Status 2013

Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn - 2013 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev,

Læs mere

Motivation vejen til en attraktiv arbejdsplads!

Motivation vejen til en attraktiv arbejdsplads! INVITATION TIL Motivation vejen til en attraktiv arbejdsplads! Konference den 31. oktober 2006 Scandic Copenhagen Invitation Motiverede og tilfredse medarbejdere er en væsentlig forudsætning for, at staten

Læs mere

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30.

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30. Hold 1 Instruktion Christian Eiming Hold 2 DANS brug kroppens intelligens Lars Bjørn Hold 3 Skuespilteknik, mimik Ole Sørensen Hold 4 Teater/musical workshop Kristian Studsgaard Fredag d. 12. PROGRAM Søndag

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Ansøgningsmateriale: Mod.Strøm-projekter i. Nordfyns Kommune

Ansøgningsmateriale: Mod.Strøm-projekter i. Nordfyns Kommune Ansøgningsmateriale: Mod.Strøm-projekter i Nordfyns Kommune Indholdsfortegnelse 3 Hvad er Mod.Strøm? 4 Fælles fynsk kulturfestival 5 Nordfyns Kommunes Mod.Strøm lokalitet er Det tyske anlæg ved Beldringe

Læs mere

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger Børnekultur politik Indhold Indledning 3 Vision 4 Udfordringer 5 Ambitioner 6 Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger 2 6 7 8 Børneinstitutioner, skoler og institutioner for unge 8 Museerne 8 Musikskolen

Læs mere

Chefnetværk/ledelsesseminar den 26. og 27. januar Museerne nye samarbejder

Chefnetværk/ledelsesseminar den 26. og 27. januar Museerne nye samarbejder Chefnetværk/ledelsesseminar den 26. og 27. januar 2015 Museerne nye samarbejder For at fastholde og udvikle museernes relevans og evne til at aktualisere de samfundsmæssige forandringer, kan vi med fordel

Læs mere

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune Kulturpolitik Kulturpolitik i Rebild Kommune Januar 2014 Center Kultur og Fritid Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Byrådets vision... 4 Januar 2006... 4 Værdigrundlag... 5 Mål

Læs mere

i<**1*?*x MINISTERIET

i<**1*?*x MINISTERIET Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Bilag 139 Offentligt i

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker

Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker Onsdag den 27. januar 2016 kl. 9-11 Den Danske Scenekunstskole Jens Christian Jensen, Projektcentret i Dansehallerne mail: jcj@dansehallerne.dk, telefon

Læs mere

Kulturpolitik i Kolding

Kulturpolitik i Kolding Kolding Kommunes Kulturpolitik 2016-2017 Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Kulturområdet Kulturpolitik i Kolding 2016-2017 - kulturdynamik og fællesskab Forord...2 Kultur i Kolding...3 Kulturpolitiske

Læs mere

KRYDSFE Forbundet for informationsspecialister og kulturformidlere

KRYDSFE Forbundet for informationsspecialister og kulturformidlere RVALTRKO KULTURFO NFRNC G O T G MA R D H G I L U M ULTURLL I DT K LT KRYDSF X Ø B N H AV K, S L D R L CNTR FO N 22.10.09 Forbundet for informationsspecialister og kulturformidlere MAGT OG MULIGHDR I DT

Læs mere

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK EN FASTHOLDELSE AF ALT DET DER GÅR GODT OG EN HURTIG SCANNING

Læs mere