KUNSTEN AT FÅ KUNSTEN MED KUNSTRÅDETS KOMMUNEKONFERENCE I VEJLE DEN APRIL 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KUNSTEN AT FÅ KUNSTEN MED KUNSTRÅDETS KOMMUNEKONFERENCE I VEJLE DEN 23.-24. APRIL 2009"

Transkript

1 KUNSTEN AT FÅ KUNSTEN MED KUNSTRÅDETS KOMMUNEKONFERENCE I VEJLE DEN APRIL 2009

2 KUNSTEN AT FÅ KUNSTEN MED Hvorfor denne konference? Kunstrådets formål er at fremme udviklingen af kunsten i Danmark og dansk kunst i udlandet inden for billedkunst, litteratur, musik, scenekunst og tværkunstneriske projekter. I sin handlingsplan har Kunstrådet blandt andet sat særlig fokus på udviklingen af kunsten i kommunerne, og denne konference er et led i dette arbejde. Kommunalreformen har ændret det kulturpolitiske landkort. Amternes hidtidige opgaver på kunst- og kulturområdet er enten overtaget af staten eller kommunerne. Hovedparten af kommuner er blevet betydeligt større, og de kunst- og kulturpolitiske ambitioner er vokset tilsvarende. De mange kulturaftaler landet over sikrer samarbejde på tværs af kommunegrænserne om konkrete projekter og muliggør at nye, større initiativer kan gennemføres. De mange prioriteringsmæssige udfordringer i den offentlige kunststøtte og kommunernes hverdag har øget behovet for at styrke dialogen mellem kommunerne og staten. Sammen kan vi finde muligheder for at forenkle samarbejdet mellem stat og kommuner og forhåbentlig inspirere til kunsten at få kunsten med. Jeg håber, at konferencen vil debattere, oplyse og ikke mindst styrke kommunernes og regionernes direkte kontakt med Kunstrådet fremover. Konferencen henvender sig primært til politikere og embedsmænd fra kommuner og regioner, men alle interesserede er velkomne. Med konferencen ønsker Kunstrådet: - at skabe overblik over Kunstrådets støttemuligheder og styrke kommunernes direkte kontakt og dialog med Kunstrådet - at give kommunerne et kendskab til Kunstrådets kompetencer, organisering, budget og støtteordninger samt give kommunerne en forståelse af Kunstrådets forvaltning af den statslige kunststøtte - at få en forståelse af de kommunale prioriteringer og lokale kunst- og kulturstrategier - at tematisere en række centrale og aktuelle problemstillinger vedr. styrkelse af produktion og formidling af kunst i kommunerne. - at se fremad og afsøge nye muligheder for, hvordan borgerne kan møde kunsten. Vel mødt! Mads Øvlisen Formand for Kunstrådet 2

3 PROGRAMOVERSIGT Torsdag d. 23. april Indskrivning til konferencen Konferencen åbnes Kunst i hele landet en præsentation af Kunstrådet, dets visioner og indsatsområder Kultur i hele landet om kulturministerens kommende indsat i forhold til kommunerne Frokost Exploration of the institutional and policy framework of artistic production and programming Kunstens værdi i den lokale kulturpolitik Kaffepause Workshop 1: Kontinuitet og fornyelse kunststøttens evige dilemma Workshop 2: Børn og unges møde med kunsten Workshop 3: Hvad betyder globaliseringen for dansk kunstliv? Workshop 4: Kunsten at få kunsten med i lokale events og lokale kulturfremstød Drinks Middag Baren er åben Fredag d. 24. april Morgenmad Introduktion til dagen Kunstens møde med publikum: Nyt publikum, nye forbrugsmønstre og brugeradfærd Pause Kunstrådets visioner og initiativer Opsamling på workshops og oplæg Afslutning på konferencen Frokost og afgang 3

4 PROGRAM Torsdag d. 23. april Indskrivning til konferencen Konferencen åbnes Konferencier Synne Rifbjerg byder velkommen Kunst i hele landet en præsentation af Kunstrådet, dets visioner og indsatsområder Oplæg ved Mads Øvlisen, formand for Kunstrådet Kunstrådets opgave er at fremme udvikling af kunsten i Danmark og dansk kunst i udlandet primært inden for de fire kunstfaglige områder: billedkunst, litteratur, musik og scenekunst. Til hvert af de fire områder er der knyttet et fagspecifikt udvalg under Kunstrådet. Endvidere er der nedsat et internationalt billedkunstudvalg. Kunstrådet har et særligt ansvar for at støtte tværkunstneriske projekter og nyskabende kunst ved at afsøge muligheder for den nødvendige koordination på tværs af kunstarterne. Kunstrådet har som ét af sine indsatsområder kunsten i kommunerne, idet Kunstrådet ønsker at bakke op om den lokale kunstpolitiske indsats, hvor denne har fokus på udvikling, kvalitet og mangfoldighed. I sit oplæg vil Mads Øvlisen redegøre for Kunstrådets holdning til kvalitet, risikovillighed, mangfoldighed, professionalisme og samarbejde samt dokumentere rådets støtte til kunst i hele landet Kultur i hele landet om kulturministerens kommende indsat i forhold til kommunerne Oplæg ved kulturminister Carina Christensen Frokost Kulturminister Carina Christensen vil i forlængelse af kommunalreformen og som opfølgning på strategien for kultur i hele landet i den kommende tid gå i tæt dialog med kommunerne og andre lokale kulturaktører for at styrke kulturlivet i hele landet. Ministeren vil på konferencen bl.a. fortælle om sine indtryk fra kommunerne og foreløbige overvejelser Exploration of the institutional and policy framework of artistic production and programming Oplæg ved Dragan Klaic, professor ved universiteterne i Leiden og Amsterdam Starting from the specific features of creative processes, Dragan Klaic will explore the institutional and policy framework of artistic production and programming, the opportunities for local partnerships and international cooperation and the necessity to articulate a dialectics of global and local awareness. This presentation will explore the position of contemporary artistic creation, its vulnerability and critical needs as much as its assets and potential benefits Kunstens værdi i den lokale kulturpolitik Oplæg ved Dorte Skot Hansen, leder ved Center for Kulturpolitiske Studier på Danmarks Biblioteksskole Med udgangspunkt i de overordnede, aktuelle tendenser i lokal kulturpolitik lægger Dorte Skot Hansen op til en afgrænsning og præcisering af kunstpolitikken som en del af kulturpolitikken. Hvor kulturpolitikken generelt ofte drejer sig om oplysning, social forandring, underholdning og økonomisk vækst, er det kunstpolitikkens formål at skabe meningsfulde æstetiske oplevelser. 4

5 PROGRAM Torsdag d. 23. april Kaffepause Workshops Hvilken status har kunsten i de lokale kulturpolitikker? Hvad er kunstens værdi? Hvorfor styrke borgernes adgang til mangfoldige og meningsfulde æstetiske oplevelser? Workshop 1: Kontinuitet og fornyelse kunststøttens evige dilemma Oplæg ved Jørn Langsted, professor ved Århus Universitet Facilitator: Giordano Bellincampi, Kunstrådet Der er en lang tradition for offentlig kunststøtte i Danmark, men også et evigt dilemma om forholdet mellem institution og projekt, mellem bevaring og nyudvikling eller mellem glas, beton og mursten overfor indhold. Er kunstpolitikken ved at kvæles i kulturarv og kanon eller i hovedløs nyhedsjagt? Bliver kontinuitet og fast driftsstøtte for let til en sovepude? Hvordan skal der stilles krav til institutionerne om at forny sig i forhold til indhold, samarbejdsrelationer og publikum? Er der behov for at udvikle og implementere metoder for mere systematisk evaluering af projekter og driftsinstitutioner? Workshop 2: Børn og unges møde med kunsten Oplæg ved Jan Rohde, Esbjerg Kulturskole og Elisabeth Momme, Toldkammeret i Helsingør Kommune Facilitator: Birgit Bergholt, Kunstrådet Mange kommuner arbejder med børnekulturpolitikker og udviklingen af kulturtilbud til børn og unge. Kunstrådet ønsker både at præsentere børn og unge for kunst og give dem mulighed for at deltage i skabende møder med professionelle kunstnere. De gode skabende møder mellem børn og kunstnere sætter fokus på konkrete værker, men rummer også mindst lige så vigtige elementer af dannelse, leg og læring. På det organisatoriske niveau er der allerede kommunale erfaringer med partnerskaber mellem skoler og kulturinstitutioner, men der er stadig mange uudnyttede potentialer, når det gælder udvikling og udbredelse af kunsttilbud med og for børn. Nogle kunstarter står traditionelt stærkt bl.a. i kraft af veletablerede formidlingsordninger, mens andre er mindre udbredte. I forhold til unge er der ligeledes et stort uopdyrket land, når det gælder nytænkende kunsttilbud og talentudviklende aktiviteter inden for billedkunst, scenekunst og litteratur. En styrkelse af børn og unges møde med kunst kræver kvalitet i produktionen og systematik i formidlingen af værker og tilbud, der fremmer de skabende møder - opgaver som kommunerne og staten oplagt kan løfte sammen. Hvad er værdien af og rationalerne bag de børnekulturelle indsatser? Hvordan kan lokale kunstneriske kræfter og institutioner medvirke til at styrke børn og unges møde med kunst? Hvordan sikrer man kunstnerisk kvalitet og mangfoldighed i tilbuddene for og med børn? Er der behov for en højere grad af ligestilling af kunstarterne? 5

6 PROGRAM Torsdag d. 23. april Drinks Middag Workshop 3: Hvad betyder globaliseringen for dansk kunstliv? Oplæg ved Lars Seeberg, kunstnerisk rådgiver Facilitator: Christine Buhl Andersen, Kunstrådets Internationale Billedkunstudvalg Hvorfor er dansk kunstliv - måske især scenekunsten - så nærsynet og national? Undtagelser findes. Men det er afvigelser fra mønstret. Uden for landets grænser viser al erfaring til gengæld, at det er de projekter og institutioner, der har vist sig åbne for international inspiration, der er originale og toneangivende. Hvor meget går vi glip af, både kunstneriske og økonomisk, på grund af vores indadvendthed? Mens man i udlandet excellerer i co-produktioner og kulturel udveksling, indtænker danske kunstnere og kulturinstitutioner primært kun staten, kommunerne og nationale/ lokale sponsorer. I stedet for forskelligartethed tenderer landskabet mod at blive lidt ensformigt. Lars Seeberg vil give sit bud på dansk kunstliv i en globaliseret sammenhæng. Hvad betyder globaliseringen for de nationale og lokale kulturpolitiske prioriteringer? Hvad kræver det at drage nytte af globaliseringen? Hvorledes kan globaliseringen indtænkes i støtten til produktion og formidling? Workshop 4: Kunsten at få kunsten med i lokale events og lokale kulturfremstød Oplæg ved Helen Lykke Møller, Vadehavsfestivalen, Gitte Grønfeldt Wille, Region Sjælland og Ulrik Skeel, Holstebro Festuge Facilitator: Elisabeth Toubro, Kunstrådet Mange kommuner bruger mange ressourcer på events og festivaler, hvor også den professionelle kunst præsenteres og formidles. I denne workshop vil nuværende og tidligere ledere af en række lokale festivaler med fokus på kunsten reflektere over: Hvem kan kunstnerisk og innovativt udvikle lokale festivaler og events? Hvem får den bærende idé og hvem inddrages i at udvikle koncepter? Hvordan identificeres og inddrages det lokale kunstneriske potentiale i udvikling og planlægning af festivaler? Hvordan skabes der et politisk engagement, så der afsættes ressourcer til udvikling og gennemførsel af kunstneriske events? Kunstnerisk indslag: Mathias Reumert opfører Javier Alvaerz værk Temazcal solo med maracas og bånd. Kunstnerisk indslag: Laila Skovmand og Robert Karlsson bevæger sig fra eksperimenterende minimalistiske lydflader med stemme og bratsch til melodiøse sange. Skuespiller Ditte Hansen kommer forbi og giver konferencens deltagere en lektion i det danske teaterlandskab Baren er åben 6

7 PROGRAM Fredag d. 24. april Morgenmad Introduktion til dagen Kunstens møde med publikum: Nyt publikum, nye forbrugsmønstre og forbrugeradfærd Oplæg ved Christian Have, kommunikationsrådgiver og adjungeret professor ved Institut for Kommunikation på Aalborg Universitet Pause Ændrede forbrugsmønstre blandt kunst- og kulturforbrugere, stiller kunstens møde med publikum over for helt nye udfordringer. Det gælder såvel i forhold til de nye muligheder, som den teknologiske udvikling by der på lokalt og virtuelt, som i forhold til globaliseringen af både kunst, kunstnere og kunst/kulturforbrug. Brugerne vil have mangefacetterede oplevelser, og de vil involveres i mødet med kunsten. Kulturinstitutionerne har brug for at tiltrække nye publikumsgrupper, ikke mindst børn og unge, samtidig med at det bliver stadigt vanskeligere at fastholde kernepublikummet i en verden, hvor mange bejler til kulturbrugerens tid og interesse. Hvilke utraditionelle midler skal der tages i brug for at tiltrække dem, der ikke som en selvfølge benytter sig af kulturinstitutionernes tilbud? Hvor langt kan kulturinstitutionerne gå og stadig have kunsten i centrum? Skal brugerne i højere grad inddrages i at udvikle kulturinstitutionernes tilbud? Har vi i al snakken om oplevelsesøkonomi glemt ønsket om at demokratisere kulturen? Hvem skal der ydes støtte til, hvis kunsten fremover i højere grad møder sit publikum uden for de traditionelle kulturinstitutioner? Kunstrådets visioner og initiativer Medlemmer af Kunstrådet vil præsentere en række af Kunstrådets indsatsområder, puljer og initiativer med særlig relevans for kommunerne Opsamling på workshops og oplæg Facilitatorerne fra de fire workshops bringer de væsentligste tematiske problemstillinger til diskussion mellem Kunstrådet og konferencedeltagerne. Alle opfordres til at komme med et bud på, hvad konferencen har sat i gang af nye tanker. Om det giver anledning til en ny praksis? Blandt andet når det gælder den fremtidige dialog mellem kommunerne og Kunstrådet om samarbejde, udvikling og koordinering af initiativer med fokus på den professionelle kunst Farvel og tak Formand for Kunstrådet Mads Øvlisen afslutter konferencen Frokost og afgang 7

8 OPLÆGSHOLDERE [Konferencier] Synne Rifbjerg Oversætter og journalist. Tilknyttet Danmarks Radios P , bl.a. Ugerevyen, Orientering og Det Nye Europa. Forfatter til bogen "Sol og skygge - Tretten kapitler om Spanien". Siden 2008 vært og interviewer på Kunstmuseet Louisiana i serien Louisiana Live. Ved Weekendavisen som kulturskribent og -redaktør siden Mads Øvlisen Formand for Kunstrådet Jurist og MBA fra Stanford University. Tidligere administrerende direktør og formand for Novo Nordisk. Nuværende bestyrelsesformand for Lego A/S og tidligere for Det Kongelige Teater. Adjungeret professor inden for virksomheders sociale ansvar ved Copenhagen Business School. Medlem af bestyrelsen for United Nations Global Compact, New York. Carina Christensen Kulturminister fra den 10. september Transportminister Familie- og forbrugerminister Folketingsmedlem for Det Konservative Folkeparti siden Cand.negot., Syddansk Universitet, Odense Dragan Klaic Dr. Dragan Klaic is a theater scholar and cultural analyst, a Permanent Fellow of Felix Meritis Foundation in Amsterdam, former Director of Theater Instituut Nederland, researcher and author. He teaches regularly at Leiden University, Central European University Budapest, University of Bologna and elsewhere. He is the initiator and chair of the European Festival Research Project. 8

9 OPLÆGSHOLDERE Dorte Skot-Hansen Kultursociolog og centerleder for Center for Kulturpolitiske Studier ved Danmarks Biblioteksskole. Hun har især forsket i kulturpolitik, kulturel mangfoldighed kulturplanlægning og oplevelsesøkonomi og har bl.a. publiceret bøgerne Holstebro i verden Verden i Holstebro (1998), Byen som scene kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet (2007) og Museerne i den danske oplevelsesøkonomi når oplysning bliver til en oplevelse (2008). Jørn Langsted Professor i dramaturgi på Aarhus Universitet og leder af Kulturpolitisk Forskningscenter Århus. Skrevet bøger og artikler om kulturpolitik. En af "opfinderne" af Ønskekvist-modellen til evaluering af performativ kunst. Besk kulturpolitisk kommentator og kritiker i dagspresse og tidsskrifter. Fast klummeskribent i Børneteateravisen med klummen "Under Langsteds Lup". Medlem af Århus Kommunes Kunstråd Jan Rohde Pedersen Uddannet klassisk guitarist ( ) fra Vestjysk Musikkonservatorium, Leder af Holsted Musikskole ( ). Leder af Esbjerg kulturskole ( ) med ca elever og ca. 150 lærere indenfor musik, drama, ballet, billedkunst og digtekunst samt grundkurser for videregående elever indenfor musik (MGK), drama (TGK), billedkunst BGK) og digtekunst (FGK). Elisabeth Momme Leder af børnekulturcenteret Toldkammeret siden Er uddannet fra Designskolen i Kolding, og har i 17 år arbejdet med scenografi, special effects og kostumer for TV og teater. Børnekulturcentret Toldkammeret tilbyder praktisk og teoretisk formidling af professionel billedkunst for børn og skaber rum for mødet mellem den professionelle voksne kunstner og børnene. At skabe dette rum står centralt i vores arbejde. Lars Seeberg Mag. art. i Litteraturvidenskab. Dramaturg og underviser. Formand for Teaterrådet. Generalsekretær for Århus Festuge og for HCA Kunstnerisk rådgiver for kulturinstitutioner i ind og udland. Formand for kulturministeriets teaterudvalg. 9

10 OPLÆGSHOLDERE Helen Lykke Møller I 2008 projektkoordinator på Vadehavsfestivalen i Kulturregion Vadehavet kulturmedarbejder i Kulturhus Århus udstillingsinspektør i Århus Kunstbygning direktør i Kunstnernes Hus udstillingsinspektør i Århus Kunstbygning. Ulrik Skeel Skuespiller på Odin Teatret Koordinator samme sted Kunstnerisk konsulent for Ringkjøbing Amt under Kulturfestival Vinden Medlem af bestyrelsen for Ensemble MidtVest (Herning, Holstebro, Struer, Ikast-Brande). Medlem af bestyrelsen for Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland. Gitte Grønfeld Wille Leder af Kultur og Oplevelsesøkonomi, Region Sjælland og har siden 1994 arbejdet med planlægning og afvikling kulturfestivaler. Først ved Århus Festuge og Kulturhus Århus i årene fra og fra som kunstnerisk leder af Bornholms Kulturuge. Gitte er uddannet dramaturg fra Århus Universitet. Christian Have Kommunikationsrådgiver inden for kunst- og kulturlivet. Han blev i 2006 blevet udnævnt til adjungeret professor ved Institut for Kommunikation på Aalborg Universitet. I 2006 har Christian Have stiftet den nationale og internationale tænketank Culture Lab, der beskæftiger sig med formidling indenfor kulturoplevelser. Han varetager også en række bestyrelsesposter for kulturinstitutioner samt diverse udvalg. 10

11 KUNSTNERISKE INDSLAG Mathias Reumert Alsidig perkussionist og marimba/vibraphone performer, der har optrådt på mange større festivaler i USA, Frankrig, Holland, Polen, og i hele Skandinavien. Han har samarbejdet med komponister som Steve Reich, Roger Reynolds, Chaya Czernowin, Per Nørgård og Bent Sørensen, og har uropført soloværker af Hans Peter Stubbe Teglbjærg og Kim Helweg. Ditte Hansen Uddannet fra skuespillerskolen ved Odense Teater Hun var i årene fastansat på Odense Teater. Siden har hun også spillet på de københavnske scener og siden 2006 spillet med i Cirkusrevyen. Ditte Hansen har også medvirket i flere film, bl.a. i "Oh Happy Day" og "Erik Nietzsche de unge år". Laila Skovmand Laila Skovmand skiller sig ud fra mængden af danske sangerinder. Fra tyst sælsom hvisken til brølende rå kraft, er det stemmen, sangen og musikken der er i centrum. Volapyk, etniske rytmer, rock, danske visetraditioner, klassiske strygertemaer og cirkusmusik er nogle af de elementer, der indgår, når Laila Skovmand komponerer. Hun er uddannet sanger fra Det Jyske Musikkonservatorium og i Roy Hart-stemmeteknik. 11

12 PRAKTISKE OPLYSNINGER Tid og sted Konferencen starter torsdag den 23. april kl og slutter fredag den 24. april kl med efterfølgende frokost. Konferencen finder sted på: Best Western Torvehallerne Kirketorvet 10-16, 7100 Vejle Indkvartering Indkvartering sker på enkeltværelse på hotel i gåafstand af Torvehallerne. Hotel vil blive oplyst ved tilmelding Priser Internat inkl. forplejning: kr. inkl. moms. Eksternat inkl. forplejning: kr. inkl. moms Beløbet vil blive opkrævet efter modtagelse af tilmelding. Der serveres frokost ved ankomsten om torsdagen, 3-rettes menu med vin ad libitum om aftenen og frokost inden afgang om fredagen. Baren torsdag aften er mod betaling. Morgenmad spises på hotellet. Tilmelding Fristen for tilmelding er fredag den 20. marts. Tilmelding skal ske via Tilmelding er bindende. Ved tilmelding skal du oplyse: Navn, kommune, titel, kontaktoplysninger og EAN-lokationsnummer, samt om du ønsker hotelværelse (internat) eller ej (eksternat). Evt. spørgsmål vedr. indkvartering kan stilles til Charlotte Ørnsvig, Torvehallerne, tlf Evt. spørgsmål vedr. konferencen kan stilles til Lise Saunte, Kunststyrelsen, tlf Målgruppe Politikere og embedsmænd fra kommuner og regioner samt andre interesserede Arrangør Kunstrådet 12

Statens Kunstråds Kommunekonference 2011

Statens Kunstråds Kommunekonference 2011 Statens Kunstråds Kommunekonference 2011 Vejle 3.- 4. februar Kunsten at fremme kunsten i kommunerne Kunsten at fremme kunsten i kommunerne - Hvorfor denne konference? Statens Kunstråd har til formål at

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Randers Kommune Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Fra åbenmundede bureaukrater til primadonnaer. Årets lederkonference har temaet Kommunikation og ledelse. Temaet er valgt, fordi vi

Læs mere

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30.

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30. Hold 1 Instruktion Christian Eiming Hold 2 DANS brug kroppens intelligens Lars Bjørn Hold 3 Skuespilteknik, mimik Ole Sørensen Hold 4 Teater/musical workshop Kristian Studsgaard Fredag d. 12. PROGRAM Søndag

Læs mere

MED KUNSTEN I KUFFERTEN NÅR MØDET MED KUNST SKABER FRIRUM INTERNATIONALT SEMINAR DEN 22. APRIL 2015

MED KUNSTEN I KUFFERTEN NÅR MØDET MED KUNST SKABER FRIRUM INTERNATIONALT SEMINAR DEN 22. APRIL 2015 MED KUNSTEN I KUFFERTEN NÅR MØDET MED KUNST SKABER FRIRUM INTERNATIONALT SEMINAR DEN 22. APRIL 2015 MED AFSÆT I LOUISIANAS FORLØB FOR ASYLSØGENDE BØRN OG UNGE Unge uledsagede asylansøgere sætter drager

Læs mere

Hvordan skabes et folkeligt engagement i lokalsamfundet i store kommuner?

Hvordan skabes et folkeligt engagement i lokalsamfundet i store kommuner? Hvordan skabes et folkeligt engagement i lokalsamfundet i store kommuner? Torsdag den 8. september 2005 kl. 9.30-15.00 Axelborg Blaabjerg Kommune, Dansk Landbrug, Dansk Bredbånd og Fritid & Samfund indbyder

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn DIVERSITY LAB INVITERER TIL ÅBENT LAB - Få inspiration til

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene. Rammeaftale 2012-2015

Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene. Rammeaftale 2012-2015 Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene Rammeaftale 2012-2015 RAMMEAFTALE FOR ODENSE TEATER DEN SYDDANSKE LANDSDELSSCENE FOR PERIODEN 2012-15 Indholdsfortegnelse 1. Generelle forhold vedrørende aftalen

Læs mere

Kulturkonference 2011

Kulturkonference 2011 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger, folkeoplysningsudvalg samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og indbyder til Kulturkonference 2011 30. september 2. oktober 2011

Læs mere

DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE

DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE - kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet BIBLIOTEKARFORBUNDET BYEN SOM SCENE - kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet DORTE SKOT-HANSEN BYENSOMSCENE SCENE

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Rådhusdage 2015 på Gentofte Rådhus Mandag d. 28/9 Tirsdag d. 29/9 Onsdag d. 30/9 Torsdag d. 1/10 et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer til Rådhusdage

Læs mere

Danmarks internationale kulturudveksling Årlig redegørelse 2010 fra Udenrigsministeriet og Kulturministeriet Kunststyrelsen

Danmarks internationale kulturudveksling Årlig redegørelse 2010 fra Udenrigsministeriet og Kulturministeriet Kunststyrelsen Årlig redegørelse for Danmarks internationale kulturudveksling Danmarks internationale kulturudveksling Årlig redegørelse 2010 fra Udenrigsministeriet og Kulturministeriet Kunststyrelsen Dansk kulturliv

Læs mere

Til medlemmerne af Kunstrådet. Møde i Kunstrådet Den 20. februar 2008, kl. 13.00 18.00

Til medlemmerne af Kunstrådet. Møde i Kunstrådet Den 20. februar 2008, kl. 13.00 18.00 Til medlemmerne af Kunstrådet Møde i Kunstrådet Den 20. februar 2008, kl. 13.00 18.00 Kunststyrelsen, H.C. Andersens Boulevard 2, stuen Mødelokale: 8 (Gæstekantinen) Til stede: Medlemmer af Kunstrådet:

Læs mere

Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer

Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer Med speciale i nyudvikling af 3D hologram scenografi sætter Lars Egegaard Sørensen et helt særligt præg på enhver forestilling, han er tilknyttet

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST & Kulturregion Midt- og Vestsjælland ER DU SERIØST INTERESSERET I AT ARBEJDE MED BILLEDKUNSTNERISKE UDTRYKSFORMER? Er du mellem 15 og 25 år, og tæn ker du på at

Læs mere

"I Danmark er jeg født"

I Danmark er jeg født "I Danmark er jeg født" Myten om den fejlslagne integration Medlemskonference Foreningen Center for Ungdomsforskning d. 1. november 2010 Festsalen Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Med denne konference

Læs mere

En skole i særklasse

En skole i særklasse En skole i særklasse Konference 22.11.2012 TRE-FOR Park, Odense Generator foredrag, kursus og konferencer www.foredragogkonferencer.dk En skole i særklasse Verden er i forandring. Vi har vinket farvel

Læs mere

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid billedkunstnerisk grundkursus midt vest & Er du seriøst interesseret i at arbejde med billedkunstneriske udtryksformer? Er du mellem 15 og 25 år, og tænker du på at søge en videregående uddannelse indenfor

Læs mere

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2013 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 3. oktober 4. oktober 7. oktober 8. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra:

Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra: Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra: Oplæg til handleplan Forslag til handleplaner for Kunstrådet i 2012 2013 Billedskole / Kulturskole / Kreativ skole Som et supplement til Musikskolen foreslår Kunstrådet,

Læs mere

Christine Buhl Andersen, formand for Kunstrådets Internationale Billedkunstudvalg, deltog i mødet

Christine Buhl Andersen, formand for Kunstrådets Internationale Billedkunstudvalg, deltog i mødet REFERAT Møde i Kunstrådet Den 11. marts 2008, kl. 13.00 18.00 Til stede: Medlemmer af Kunstrådet: Mads Øvlisen, Birgit Bergholt, Jette Drewsen, Mikkel Harder Munck-Hansen, Cai-Ulrich von Platen, Elisabeth

Læs mere

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v.

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Lisbet Tegllund, CCP Danmark 13.45-14.30 Nordisk Kulturfond

Læs mere

Kulturkonference 2009

Kulturkonference 2009 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger, folkeoplysningsudvalg samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd, Køge indbyder til Kulturkonference 2009 (Kulturelle

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

2. december 2009 kl. 9:00-16:00 Dansk Designcenter - København. Bag om stjernerne. Konference om EF-domstolen som regelsætter

2. december 2009 kl. 9:00-16:00 Dansk Designcenter - København. Bag om stjernerne. Konference om EF-domstolen som regelsætter 2. december 2009 kl. 9:00-16:00 Dansk Designcenter - København Bag om stjernerne Konference om EF-domstolen som regelsætter Sid med på første række Deltag, når førende eksperter i EU og dets betydning

Læs mere

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 27. oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

Kreative Børn Status 2013

Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn - 2013 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev,

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Nordisk Forum. Invitation til konference: Værdifuld mangfoldighed Tirsdag den 2. november kl. 8.30 18.00

Nordisk Forum. Invitation til konference: Værdifuld mangfoldighed Tirsdag den 2. november kl. 8.30 18.00 Nordisk Forum Invitation til konference: Værdifuld mangfoldighed Tirsdag den 2. november kl. 8.30 18.00 Nordisk Forum for mangfoldighed og værdiskabelse Tre ledende aktører i Norge, Sverige og Danmark

Læs mere

Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014

Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014 Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014 Undersøgelser og vidensprojekter Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi (rapport udkommer ultimo 2014) Makroøkonomisk analyse med formålet at vise folkebibliotekernes

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Demens Film. Ekspertgruppens anbefalinger. Anders Møller Jensen (red.) V i d e n c e n t e r f o r O m s o r g, L i v o g A l d r i n g ( V I O L A )

Demens Film. Ekspertgruppens anbefalinger. Anders Møller Jensen (red.) V i d e n c e n t e r f o r O m s o r g, L i v o g A l d r i n g ( V I O L A ) Demens Film Ekspertgruppens anbefalinger Anders Møller Jensen (red.) 2012 V i d e n c e n t e r f o r O m s o r g, L i v o g A l d r i n g ( V I O L A ) Demens Film projektet Vi vil skabe film til mennesker

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen. At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015

Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen. At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015 Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015 1 Velkommen til skolebestyrelseskonference Få inspiration til arbejdet i skolebestyrelsen

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen. Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 13 Mødedato: 06.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09.00 17.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Pressemeddelelse Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Børn og unges forbrug af digitale medier er stigende. De boltrer sig i den digitale verden via computer, iphone, tv og konsoller

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Åbent samråd om sammensætningen af Det. af Det Kongelige Teaters nye bestyrelse. Spørgsmålet er stilet af Eyvind Vesselbo (V)

Åbent samråd om sammensætningen af Det. af Det Kongelige Teaters nye bestyrelse. Spørgsmålet er stilet af Eyvind Vesselbo (V) Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del Bilag 110 Offentligt TALE Arrangement: Åbent samråd om sammensætningen af Det Kongelige Teaters bestyrelse Åbent eller lukket: Åbent Dato og klokkeslæt: 8. februar 2012

Læs mere

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE NETVÆRKET FOR NETBASEREDE PROFESSIONS- UDDANNELSER I UCC, UC SYDDANMARK OG VIA UC Inviterer til konferencen RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE 1. DECEMBER 2011 Some rights reserved by magical-world http://www.flickr.com/photos/magical-world/

Læs mere

INDBYDELSE TIL BRANDE KONFERENCEN

INDBYDELSE TIL BRANDE KONFERENCEN INDBYDELSE TIL BRANDE KONFERENCEN Den nye ulighed og de frafaldstruede unge 30. november 2007 Brande Højskole Arrangører: Brande Højskole og Lundgaard Konsulenterne Brande Konferencen - den nye ulighed

Læs mere

Kursus i ekstern finansiering

Kursus i ekstern finansiering Kursus i ekstern finansiering Byggecentrum - Middelfart 4. - 6. oktober 2010 Administrativ Efteruddannelse for Universitetsansatte www.aeu.dk Kursus i ekstern finansiering Målgruppe Formål Form/indhold

Læs mere

UNGES MEDIEKULTUR - Pædagogisk problem eller mulighed? KONFERENCE D. 29. MAJ 2013, KL 9.30-16.00

UNGES MEDIEKULTUR - Pædagogisk problem eller mulighed? KONFERENCE D. 29. MAJ 2013, KL 9.30-16.00 UNGES MEDIEKULTUR - Pædagogisk problem eller mulighed? KONFERENCE D. 29. MAJ 2013, KL 9.30-16.00 UNGES MEDIEKULTUR -Pædagigisk problem eller mulighed? Hallo hører du efter, hvad jeg siger?. Har du ikke

Læs mere

En kulturvision for. et idéoplæg fra Öresundskomiteen

En kulturvision for. et idéoplæg fra Öresundskomiteen En kulturvision for øresundsregionen et idéoplæg fra Öresundskomiteen 1 2 Tanken er, at en øresundsregional vision og strategi på kulturområdet skal fokusere på at understøtte kommuner og regioners kulturpolitiske

Læs mere

Tid og sted 1. del: 4.-5. oktober, 2. del 7.-8. november og 3. del: 6.-7. december 2006 på Haraldskær Kursuscenter, Skibetvejen 140, 7100 Vejle

Tid og sted 1. del: 4.-5. oktober, 2. del 7.-8. november og 3. del: 6.-7. december 2006 på Haraldskær Kursuscenter, Skibetvejen 140, 7100 Vejle PROGRAM 4350 AO-07: Coachuddannelse Tid og sted 1. del: 4.-5. oktober, 2. del 7.-8. november og 3. del: 6.-7. december 2006 på Haraldskær Kursuscenter, Skibetvejen 140, 7100 Vejle Formål Hvad kan du, når

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

Program. vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq 5/3/2010

Program. vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq 5/3/2010 qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Læs mere

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 Program Onsdag, den 21. maj 2008 Ankomst og indkvartering på Hotel Scandic Plaza, Banegårdspladsen. Hotellet ligger i centrum af Århus 200 meter fra Banegården

Læs mere

Ledertræf 2014 Mod til at forme morgendagens skole

Ledertræf 2014 Mod til at forme morgendagens skole Ledertræf 2014 Mod til at forme morgendagens skole www.lilleskolerne.dk En sammenslutning af frie grundskoler Ny Kongensgade 10,1 1472 København K Telefon 4422 7920 Telefax 7020 2643 Forandringer præger

Læs mere

Sund By Netværksdage. 16.-17. marts 2015 Fængslet, Horsens. Bedre sammenhæng mellem sundhed og beskæftigelse

Sund By Netværksdage. 16.-17. marts 2015 Fængslet, Horsens. Bedre sammenhæng mellem sundhed og beskæftigelse Sund By Netværksdage 16.-17. marts 2015 2015 Bedre sammenhæng mellem sundhed og beskæftigelse Velkommen til Sund By Netværksdage 2015 SBN-dagene handler i år om sundhed og beskæftigelse. Vi sætter fokus

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 4 Oversigt over indsatsområder... 4 Målgruppe... 4 Udgangspunkt... 4 Indsatsområder... 6

Læs mere

SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE. business. Fra VIDEN til BUNDLINJE 24/11 HER + 27/11 KBH

SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE. business. Fra VIDEN til BUNDLINJE 24/11 HER + 27/11 KBH SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE business Fra VIDEN til BUNDLINJE 2015 2018 24/11 HER + 27/11 KBH SPOTT omsætter trends til business Anja Gaede Trendrådgiver + CO-founder Trend, kommunikation

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september

Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september 2015 Til stede: Morten Refskou og Henrik Nielsen (Svendborg), Peter Nielsen og Ena Nørgaard (Assens), Ellen Drost og Jane Jegind (Odense), Anni

Læs mere

Musik på Tværs 15.11.15 21.11.15 ASKOV HØJSKOLE

Musik på Tværs 15.11.15 21.11.15 ASKOV HØJSKOLE Musik på Tværs 15.11.15 21.11.15 ASKOV HØJSKOLE Søndag d. 15. november 15.00 17.00 Ankomst og indkvartering. Kaffe og boller i spisesalen 17.00 Rundvisning ved højskolelærer Ulla Henningsen du hører lidt

Læs mere

KULTURKORTL KORTLÆGNING CULTURAL MAPPING. Henrik Haubro Horisont-amba

KULTURKORTL KORTLÆGNING CULTURAL MAPPING. Henrik Haubro Horisont-amba KULTURKORTL KORTLÆGNING CULTURAL MAPPING Henrik Haubro Horisont-amba KULTURKORTL KORTLÆGNING Kulturkortlægning er en oversigt over et steds ressourcer. Denne skal gennemføres før der kan fastlægges en

Læs mere

konference i Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder sten sans papir om kunst leg og materialer d. 7.- 9. november 2014 på Severin Kursuscenter,

konference i Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder sten sans papir om kunst leg og materialer d. 7.- 9. november 2014 på Severin Kursuscenter, konference i Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder sten sans papir om kunst leg og materialer d. 7.- 9. november 2014 på Severin Kursuscenter, Middelfart invitation Kan vi mærke verden, nu hvor vi helst

Læs mere

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl.

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. 12:00 Det er med stor fornøjelse vi kan byde velkommen til et par dage som

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Rådgivning til store kvægbedrifter

Rådgivning til store kvægbedrifter Kvæg Rådgivning til store kvægbedrifter Tid og sted 5.-7. februar 2003 på AgroForum Koldkærgård. Baggrund Der stilles forskellige krav til management og organisering alt efter, om der er én eller flere

Læs mere

Kulturkonference 2015

Kulturkonference 2015 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kultursamvirket Skanderborg inviterer til Kulturkonference 2015 Fredag den 18. søndag den

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken?

LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken? Invitation til konference LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken? Fremtidens beskæftigelsespolitik og fagbevægelsens rolle Landsorganisationen i Danmark 2 LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken?

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER

DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER HAVNEGADE 39 DK-1059 KØBENHAVN K T : +45 33 25 33 27 W: WWW.BJERGK.DK E : KONTAKT@BJERGK.DK 2

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Hvad så med et barns værdi? Konference og høring d. 23. april 2015 på Christiansborg

Hvad så med et barns værdi? Konference og høring d. 23. april 2015 på Christiansborg Hvad så med et barns værdi? Konference og høring d. 23. april 2015 på Christiansborg Hvorfor er det nødvendigt at sætte fokus på et barns værdi? Mens en stor gruppe børn heldigvis trives og bliver sundere,

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

Unge og partnerskaber - en læringsdag

Unge og partnerskaber - en læringsdag Lokalbibliotekerne i Aarhus inviterer til: Unge og partnerskaber - en læringsdag Tirsdag den 4.10.2011 Kl. 09.30-16.00 Læringsdagen sætter fokus på, hvordan VI [biblioteker, boligsociale og frivillige

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2008 tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Flemming Enevold, skuespiller og instruktør en af

Læs mere

Praktiske og kreative fag

Praktiske og kreative fag Elevernes udbytte af undervisningen Praktiske og kreative fag Bent Mortensen Institut for læring Indhold Hvilket udbytte giver de praktiske og musiske / kreative fag / argumenter: -Læring (æstetisk læring)

Læs mere

Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015

Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015 Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015 Oplev: Foredrag ved Peter Mygind om mobning og social ansvarlighed. på Hestlund Efterskole. Skyggevej 21. 7440 Bording For nuværende og kommende ledere og

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere