KUNSTEN AT FÅ KUNSTEN MED KUNSTRÅDETS KOMMUNEKONFERENCE I VEJLE DEN APRIL 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KUNSTEN AT FÅ KUNSTEN MED KUNSTRÅDETS KOMMUNEKONFERENCE I VEJLE DEN 23.-24. APRIL 2009"

Transkript

1 KUNSTEN AT FÅ KUNSTEN MED KUNSTRÅDETS KOMMUNEKONFERENCE I VEJLE DEN APRIL 2009

2 KUNSTEN AT FÅ KUNSTEN MED Hvorfor denne konference? Kunstrådets formål er at fremme udviklingen af kunsten i Danmark og dansk kunst i udlandet inden for billedkunst, litteratur, musik, scenekunst og tværkunstneriske projekter. I sin handlingsplan har Kunstrådet blandt andet sat særlig fokus på udviklingen af kunsten i kommunerne, og denne konference er et led i dette arbejde. Kommunalreformen har ændret det kulturpolitiske landkort. Amternes hidtidige opgaver på kunst- og kulturområdet er enten overtaget af staten eller kommunerne. Hovedparten af kommuner er blevet betydeligt større, og de kunst- og kulturpolitiske ambitioner er vokset tilsvarende. De mange kulturaftaler landet over sikrer samarbejde på tværs af kommunegrænserne om konkrete projekter og muliggør at nye, større initiativer kan gennemføres. De mange prioriteringsmæssige udfordringer i den offentlige kunststøtte og kommunernes hverdag har øget behovet for at styrke dialogen mellem kommunerne og staten. Sammen kan vi finde muligheder for at forenkle samarbejdet mellem stat og kommuner og forhåbentlig inspirere til kunsten at få kunsten med. Jeg håber, at konferencen vil debattere, oplyse og ikke mindst styrke kommunernes og regionernes direkte kontakt med Kunstrådet fremover. Konferencen henvender sig primært til politikere og embedsmænd fra kommuner og regioner, men alle interesserede er velkomne. Med konferencen ønsker Kunstrådet: - at skabe overblik over Kunstrådets støttemuligheder og styrke kommunernes direkte kontakt og dialog med Kunstrådet - at give kommunerne et kendskab til Kunstrådets kompetencer, organisering, budget og støtteordninger samt give kommunerne en forståelse af Kunstrådets forvaltning af den statslige kunststøtte - at få en forståelse af de kommunale prioriteringer og lokale kunst- og kulturstrategier - at tematisere en række centrale og aktuelle problemstillinger vedr. styrkelse af produktion og formidling af kunst i kommunerne. - at se fremad og afsøge nye muligheder for, hvordan borgerne kan møde kunsten. Vel mødt! Mads Øvlisen Formand for Kunstrådet 2

3 PROGRAMOVERSIGT Torsdag d. 23. april Indskrivning til konferencen Konferencen åbnes Kunst i hele landet en præsentation af Kunstrådet, dets visioner og indsatsområder Kultur i hele landet om kulturministerens kommende indsat i forhold til kommunerne Frokost Exploration of the institutional and policy framework of artistic production and programming Kunstens værdi i den lokale kulturpolitik Kaffepause Workshop 1: Kontinuitet og fornyelse kunststøttens evige dilemma Workshop 2: Børn og unges møde med kunsten Workshop 3: Hvad betyder globaliseringen for dansk kunstliv? Workshop 4: Kunsten at få kunsten med i lokale events og lokale kulturfremstød Drinks Middag Baren er åben Fredag d. 24. april Morgenmad Introduktion til dagen Kunstens møde med publikum: Nyt publikum, nye forbrugsmønstre og brugeradfærd Pause Kunstrådets visioner og initiativer Opsamling på workshops og oplæg Afslutning på konferencen Frokost og afgang 3

4 PROGRAM Torsdag d. 23. april Indskrivning til konferencen Konferencen åbnes Konferencier Synne Rifbjerg byder velkommen Kunst i hele landet en præsentation af Kunstrådet, dets visioner og indsatsområder Oplæg ved Mads Øvlisen, formand for Kunstrådet Kunstrådets opgave er at fremme udvikling af kunsten i Danmark og dansk kunst i udlandet primært inden for de fire kunstfaglige områder: billedkunst, litteratur, musik og scenekunst. Til hvert af de fire områder er der knyttet et fagspecifikt udvalg under Kunstrådet. Endvidere er der nedsat et internationalt billedkunstudvalg. Kunstrådet har et særligt ansvar for at støtte tværkunstneriske projekter og nyskabende kunst ved at afsøge muligheder for den nødvendige koordination på tværs af kunstarterne. Kunstrådet har som ét af sine indsatsområder kunsten i kommunerne, idet Kunstrådet ønsker at bakke op om den lokale kunstpolitiske indsats, hvor denne har fokus på udvikling, kvalitet og mangfoldighed. I sit oplæg vil Mads Øvlisen redegøre for Kunstrådets holdning til kvalitet, risikovillighed, mangfoldighed, professionalisme og samarbejde samt dokumentere rådets støtte til kunst i hele landet Kultur i hele landet om kulturministerens kommende indsat i forhold til kommunerne Oplæg ved kulturminister Carina Christensen Frokost Kulturminister Carina Christensen vil i forlængelse af kommunalreformen og som opfølgning på strategien for kultur i hele landet i den kommende tid gå i tæt dialog med kommunerne og andre lokale kulturaktører for at styrke kulturlivet i hele landet. Ministeren vil på konferencen bl.a. fortælle om sine indtryk fra kommunerne og foreløbige overvejelser Exploration of the institutional and policy framework of artistic production and programming Oplæg ved Dragan Klaic, professor ved universiteterne i Leiden og Amsterdam Starting from the specific features of creative processes, Dragan Klaic will explore the institutional and policy framework of artistic production and programming, the opportunities for local partnerships and international cooperation and the necessity to articulate a dialectics of global and local awareness. This presentation will explore the position of contemporary artistic creation, its vulnerability and critical needs as much as its assets and potential benefits Kunstens værdi i den lokale kulturpolitik Oplæg ved Dorte Skot Hansen, leder ved Center for Kulturpolitiske Studier på Danmarks Biblioteksskole Med udgangspunkt i de overordnede, aktuelle tendenser i lokal kulturpolitik lægger Dorte Skot Hansen op til en afgrænsning og præcisering af kunstpolitikken som en del af kulturpolitikken. Hvor kulturpolitikken generelt ofte drejer sig om oplysning, social forandring, underholdning og økonomisk vækst, er det kunstpolitikkens formål at skabe meningsfulde æstetiske oplevelser. 4

5 PROGRAM Torsdag d. 23. april Kaffepause Workshops Hvilken status har kunsten i de lokale kulturpolitikker? Hvad er kunstens værdi? Hvorfor styrke borgernes adgang til mangfoldige og meningsfulde æstetiske oplevelser? Workshop 1: Kontinuitet og fornyelse kunststøttens evige dilemma Oplæg ved Jørn Langsted, professor ved Århus Universitet Facilitator: Giordano Bellincampi, Kunstrådet Der er en lang tradition for offentlig kunststøtte i Danmark, men også et evigt dilemma om forholdet mellem institution og projekt, mellem bevaring og nyudvikling eller mellem glas, beton og mursten overfor indhold. Er kunstpolitikken ved at kvæles i kulturarv og kanon eller i hovedløs nyhedsjagt? Bliver kontinuitet og fast driftsstøtte for let til en sovepude? Hvordan skal der stilles krav til institutionerne om at forny sig i forhold til indhold, samarbejdsrelationer og publikum? Er der behov for at udvikle og implementere metoder for mere systematisk evaluering af projekter og driftsinstitutioner? Workshop 2: Børn og unges møde med kunsten Oplæg ved Jan Rohde, Esbjerg Kulturskole og Elisabeth Momme, Toldkammeret i Helsingør Kommune Facilitator: Birgit Bergholt, Kunstrådet Mange kommuner arbejder med børnekulturpolitikker og udviklingen af kulturtilbud til børn og unge. Kunstrådet ønsker både at præsentere børn og unge for kunst og give dem mulighed for at deltage i skabende møder med professionelle kunstnere. De gode skabende møder mellem børn og kunstnere sætter fokus på konkrete værker, men rummer også mindst lige så vigtige elementer af dannelse, leg og læring. På det organisatoriske niveau er der allerede kommunale erfaringer med partnerskaber mellem skoler og kulturinstitutioner, men der er stadig mange uudnyttede potentialer, når det gælder udvikling og udbredelse af kunsttilbud med og for børn. Nogle kunstarter står traditionelt stærkt bl.a. i kraft af veletablerede formidlingsordninger, mens andre er mindre udbredte. I forhold til unge er der ligeledes et stort uopdyrket land, når det gælder nytænkende kunsttilbud og talentudviklende aktiviteter inden for billedkunst, scenekunst og litteratur. En styrkelse af børn og unges møde med kunst kræver kvalitet i produktionen og systematik i formidlingen af værker og tilbud, der fremmer de skabende møder - opgaver som kommunerne og staten oplagt kan løfte sammen. Hvad er værdien af og rationalerne bag de børnekulturelle indsatser? Hvordan kan lokale kunstneriske kræfter og institutioner medvirke til at styrke børn og unges møde med kunst? Hvordan sikrer man kunstnerisk kvalitet og mangfoldighed i tilbuddene for og med børn? Er der behov for en højere grad af ligestilling af kunstarterne? 5

6 PROGRAM Torsdag d. 23. april Drinks Middag Workshop 3: Hvad betyder globaliseringen for dansk kunstliv? Oplæg ved Lars Seeberg, kunstnerisk rådgiver Facilitator: Christine Buhl Andersen, Kunstrådets Internationale Billedkunstudvalg Hvorfor er dansk kunstliv - måske især scenekunsten - så nærsynet og national? Undtagelser findes. Men det er afvigelser fra mønstret. Uden for landets grænser viser al erfaring til gengæld, at det er de projekter og institutioner, der har vist sig åbne for international inspiration, der er originale og toneangivende. Hvor meget går vi glip af, både kunstneriske og økonomisk, på grund af vores indadvendthed? Mens man i udlandet excellerer i co-produktioner og kulturel udveksling, indtænker danske kunstnere og kulturinstitutioner primært kun staten, kommunerne og nationale/ lokale sponsorer. I stedet for forskelligartethed tenderer landskabet mod at blive lidt ensformigt. Lars Seeberg vil give sit bud på dansk kunstliv i en globaliseret sammenhæng. Hvad betyder globaliseringen for de nationale og lokale kulturpolitiske prioriteringer? Hvad kræver det at drage nytte af globaliseringen? Hvorledes kan globaliseringen indtænkes i støtten til produktion og formidling? Workshop 4: Kunsten at få kunsten med i lokale events og lokale kulturfremstød Oplæg ved Helen Lykke Møller, Vadehavsfestivalen, Gitte Grønfeldt Wille, Region Sjælland og Ulrik Skeel, Holstebro Festuge Facilitator: Elisabeth Toubro, Kunstrådet Mange kommuner bruger mange ressourcer på events og festivaler, hvor også den professionelle kunst præsenteres og formidles. I denne workshop vil nuværende og tidligere ledere af en række lokale festivaler med fokus på kunsten reflektere over: Hvem kan kunstnerisk og innovativt udvikle lokale festivaler og events? Hvem får den bærende idé og hvem inddrages i at udvikle koncepter? Hvordan identificeres og inddrages det lokale kunstneriske potentiale i udvikling og planlægning af festivaler? Hvordan skabes der et politisk engagement, så der afsættes ressourcer til udvikling og gennemførsel af kunstneriske events? Kunstnerisk indslag: Mathias Reumert opfører Javier Alvaerz værk Temazcal solo med maracas og bånd. Kunstnerisk indslag: Laila Skovmand og Robert Karlsson bevæger sig fra eksperimenterende minimalistiske lydflader med stemme og bratsch til melodiøse sange. Skuespiller Ditte Hansen kommer forbi og giver konferencens deltagere en lektion i det danske teaterlandskab Baren er åben 6

7 PROGRAM Fredag d. 24. april Morgenmad Introduktion til dagen Kunstens møde med publikum: Nyt publikum, nye forbrugsmønstre og forbrugeradfærd Oplæg ved Christian Have, kommunikationsrådgiver og adjungeret professor ved Institut for Kommunikation på Aalborg Universitet Pause Ændrede forbrugsmønstre blandt kunst- og kulturforbrugere, stiller kunstens møde med publikum over for helt nye udfordringer. Det gælder såvel i forhold til de nye muligheder, som den teknologiske udvikling by der på lokalt og virtuelt, som i forhold til globaliseringen af både kunst, kunstnere og kunst/kulturforbrug. Brugerne vil have mangefacetterede oplevelser, og de vil involveres i mødet med kunsten. Kulturinstitutionerne har brug for at tiltrække nye publikumsgrupper, ikke mindst børn og unge, samtidig med at det bliver stadigt vanskeligere at fastholde kernepublikummet i en verden, hvor mange bejler til kulturbrugerens tid og interesse. Hvilke utraditionelle midler skal der tages i brug for at tiltrække dem, der ikke som en selvfølge benytter sig af kulturinstitutionernes tilbud? Hvor langt kan kulturinstitutionerne gå og stadig have kunsten i centrum? Skal brugerne i højere grad inddrages i at udvikle kulturinstitutionernes tilbud? Har vi i al snakken om oplevelsesøkonomi glemt ønsket om at demokratisere kulturen? Hvem skal der ydes støtte til, hvis kunsten fremover i højere grad møder sit publikum uden for de traditionelle kulturinstitutioner? Kunstrådets visioner og initiativer Medlemmer af Kunstrådet vil præsentere en række af Kunstrådets indsatsområder, puljer og initiativer med særlig relevans for kommunerne Opsamling på workshops og oplæg Facilitatorerne fra de fire workshops bringer de væsentligste tematiske problemstillinger til diskussion mellem Kunstrådet og konferencedeltagerne. Alle opfordres til at komme med et bud på, hvad konferencen har sat i gang af nye tanker. Om det giver anledning til en ny praksis? Blandt andet når det gælder den fremtidige dialog mellem kommunerne og Kunstrådet om samarbejde, udvikling og koordinering af initiativer med fokus på den professionelle kunst Farvel og tak Formand for Kunstrådet Mads Øvlisen afslutter konferencen Frokost og afgang 7

8 OPLÆGSHOLDERE [Konferencier] Synne Rifbjerg Oversætter og journalist. Tilknyttet Danmarks Radios P , bl.a. Ugerevyen, Orientering og Det Nye Europa. Forfatter til bogen "Sol og skygge - Tretten kapitler om Spanien". Siden 2008 vært og interviewer på Kunstmuseet Louisiana i serien Louisiana Live. Ved Weekendavisen som kulturskribent og -redaktør siden Mads Øvlisen Formand for Kunstrådet Jurist og MBA fra Stanford University. Tidligere administrerende direktør og formand for Novo Nordisk. Nuværende bestyrelsesformand for Lego A/S og tidligere for Det Kongelige Teater. Adjungeret professor inden for virksomheders sociale ansvar ved Copenhagen Business School. Medlem af bestyrelsen for United Nations Global Compact, New York. Carina Christensen Kulturminister fra den 10. september Transportminister Familie- og forbrugerminister Folketingsmedlem for Det Konservative Folkeparti siden Cand.negot., Syddansk Universitet, Odense Dragan Klaic Dr. Dragan Klaic is a theater scholar and cultural analyst, a Permanent Fellow of Felix Meritis Foundation in Amsterdam, former Director of Theater Instituut Nederland, researcher and author. He teaches regularly at Leiden University, Central European University Budapest, University of Bologna and elsewhere. He is the initiator and chair of the European Festival Research Project. 8

9 OPLÆGSHOLDERE Dorte Skot-Hansen Kultursociolog og centerleder for Center for Kulturpolitiske Studier ved Danmarks Biblioteksskole. Hun har især forsket i kulturpolitik, kulturel mangfoldighed kulturplanlægning og oplevelsesøkonomi og har bl.a. publiceret bøgerne Holstebro i verden Verden i Holstebro (1998), Byen som scene kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet (2007) og Museerne i den danske oplevelsesøkonomi når oplysning bliver til en oplevelse (2008). Jørn Langsted Professor i dramaturgi på Aarhus Universitet og leder af Kulturpolitisk Forskningscenter Århus. Skrevet bøger og artikler om kulturpolitik. En af "opfinderne" af Ønskekvist-modellen til evaluering af performativ kunst. Besk kulturpolitisk kommentator og kritiker i dagspresse og tidsskrifter. Fast klummeskribent i Børneteateravisen med klummen "Under Langsteds Lup". Medlem af Århus Kommunes Kunstråd Jan Rohde Pedersen Uddannet klassisk guitarist ( ) fra Vestjysk Musikkonservatorium, Leder af Holsted Musikskole ( ). Leder af Esbjerg kulturskole ( ) med ca elever og ca. 150 lærere indenfor musik, drama, ballet, billedkunst og digtekunst samt grundkurser for videregående elever indenfor musik (MGK), drama (TGK), billedkunst BGK) og digtekunst (FGK). Elisabeth Momme Leder af børnekulturcenteret Toldkammeret siden Er uddannet fra Designskolen i Kolding, og har i 17 år arbejdet med scenografi, special effects og kostumer for TV og teater. Børnekulturcentret Toldkammeret tilbyder praktisk og teoretisk formidling af professionel billedkunst for børn og skaber rum for mødet mellem den professionelle voksne kunstner og børnene. At skabe dette rum står centralt i vores arbejde. Lars Seeberg Mag. art. i Litteraturvidenskab. Dramaturg og underviser. Formand for Teaterrådet. Generalsekretær for Århus Festuge og for HCA Kunstnerisk rådgiver for kulturinstitutioner i ind og udland. Formand for kulturministeriets teaterudvalg. 9

10 OPLÆGSHOLDERE Helen Lykke Møller I 2008 projektkoordinator på Vadehavsfestivalen i Kulturregion Vadehavet kulturmedarbejder i Kulturhus Århus udstillingsinspektør i Århus Kunstbygning direktør i Kunstnernes Hus udstillingsinspektør i Århus Kunstbygning. Ulrik Skeel Skuespiller på Odin Teatret Koordinator samme sted Kunstnerisk konsulent for Ringkjøbing Amt under Kulturfestival Vinden Medlem af bestyrelsen for Ensemble MidtVest (Herning, Holstebro, Struer, Ikast-Brande). Medlem af bestyrelsen for Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland. Gitte Grønfeld Wille Leder af Kultur og Oplevelsesøkonomi, Region Sjælland og har siden 1994 arbejdet med planlægning og afvikling kulturfestivaler. Først ved Århus Festuge og Kulturhus Århus i årene fra og fra som kunstnerisk leder af Bornholms Kulturuge. Gitte er uddannet dramaturg fra Århus Universitet. Christian Have Kommunikationsrådgiver inden for kunst- og kulturlivet. Han blev i 2006 blevet udnævnt til adjungeret professor ved Institut for Kommunikation på Aalborg Universitet. I 2006 har Christian Have stiftet den nationale og internationale tænketank Culture Lab, der beskæftiger sig med formidling indenfor kulturoplevelser. Han varetager også en række bestyrelsesposter for kulturinstitutioner samt diverse udvalg. 10

11 KUNSTNERISKE INDSLAG Mathias Reumert Alsidig perkussionist og marimba/vibraphone performer, der har optrådt på mange større festivaler i USA, Frankrig, Holland, Polen, og i hele Skandinavien. Han har samarbejdet med komponister som Steve Reich, Roger Reynolds, Chaya Czernowin, Per Nørgård og Bent Sørensen, og har uropført soloværker af Hans Peter Stubbe Teglbjærg og Kim Helweg. Ditte Hansen Uddannet fra skuespillerskolen ved Odense Teater Hun var i årene fastansat på Odense Teater. Siden har hun også spillet på de københavnske scener og siden 2006 spillet med i Cirkusrevyen. Ditte Hansen har også medvirket i flere film, bl.a. i "Oh Happy Day" og "Erik Nietzsche de unge år". Laila Skovmand Laila Skovmand skiller sig ud fra mængden af danske sangerinder. Fra tyst sælsom hvisken til brølende rå kraft, er det stemmen, sangen og musikken der er i centrum. Volapyk, etniske rytmer, rock, danske visetraditioner, klassiske strygertemaer og cirkusmusik er nogle af de elementer, der indgår, når Laila Skovmand komponerer. Hun er uddannet sanger fra Det Jyske Musikkonservatorium og i Roy Hart-stemmeteknik. 11

12 PRAKTISKE OPLYSNINGER Tid og sted Konferencen starter torsdag den 23. april kl og slutter fredag den 24. april kl med efterfølgende frokost. Konferencen finder sted på: Best Western Torvehallerne Kirketorvet 10-16, 7100 Vejle Indkvartering Indkvartering sker på enkeltværelse på hotel i gåafstand af Torvehallerne. Hotel vil blive oplyst ved tilmelding Priser Internat inkl. forplejning: kr. inkl. moms. Eksternat inkl. forplejning: kr. inkl. moms Beløbet vil blive opkrævet efter modtagelse af tilmelding. Der serveres frokost ved ankomsten om torsdagen, 3-rettes menu med vin ad libitum om aftenen og frokost inden afgang om fredagen. Baren torsdag aften er mod betaling. Morgenmad spises på hotellet. Tilmelding Fristen for tilmelding er fredag den 20. marts. Tilmelding skal ske via Tilmelding er bindende. Ved tilmelding skal du oplyse: Navn, kommune, titel, kontaktoplysninger og EAN-lokationsnummer, samt om du ønsker hotelværelse (internat) eller ej (eksternat). Evt. spørgsmål vedr. indkvartering kan stilles til Charlotte Ørnsvig, Torvehallerne, tlf Evt. spørgsmål vedr. konferencen kan stilles til Lise Saunte, Kunststyrelsen, tlf Målgruppe Politikere og embedsmænd fra kommuner og regioner samt andre interesserede Arrangør Kunstrådet 12

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Kunsten at fremme kunsten

Kunsten at fremme kunsten Kunsten at fremme kunsten Om organisering af kunstfaglig rådgivning og bedømmelse af kunstnerisk kvalitet Tværfagligt kunstråd med beslutningsret Institutionsledelse og faglig rådgivning Billedkunstråd

Læs mere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere B Ø R N R U M F O R M A R K I T E K T U R O G D E S I G N F O R B E G Y N D E R E 1 BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere Udgivet af: Børnekulturens

Læs mere

Indhold. _Toc190673117

Indhold. _Toc190673117 Virksomhedsplan 2014 _Toc190673117 Indhold 1. Målsætning... 2 2. Børnekulturhusets fire dimensioner:... 3 3. Børnekulturhusets støtteordninger... 4 4. Børnekulturaarhus - Aarhus Kommunes hjemmeside for

Læs mere

Moderne dans i Danmark. visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans

Moderne dans i Danmark. visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans Moderne dans i Danmark visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans Indhold Indledning 03 Den moderne dans fødekæde 08 Den moderne dans økonomi 10 Uddannelse 16 Produktion 23 Formidling

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

DAMUSA NYT. marts 2012

DAMUSA NYT. marts 2012 DAMUSA NYT marts 2012 En ramme-hvaffornoget?... 2 Rammebeskrivelse for musikskoler... 3 Musikhandlingsplan: 23,2 mio. kr. og fokus på samarbejde... 8 Udsatte børn får ny start gennem musikken... 10 Kulturskoler

Læs mere

Status på rapporten om folkebibliotekerne BIBLIOTEK OG MEDIER. UNGEINDSATS Unge kommer med i Børnekulturens Netværk

Status på rapporten om folkebibliotekerne BIBLIOTEK OG MEDIER. UNGEINDSATS Unge kommer med i Børnekulturens Netværk BIBLIOTEK OG MEDIER N R. 2 J U N I 2 0 1 0 Status på rapporten om folkebibliotekerne UNGEINDSATS Unge kommer med i Børnekulturens Netværk CHARLOTTE SAHL-MADSEN Om bibliotekernes betydning i det digitale

Læs mere

Provinsbyen der vil være kulturhovedstad

Provinsbyen der vil være kulturhovedstad Provinsbyen der vil være kulturhovedstad en en undersøgelse af af Århus potentiale som vækstlagsby i forbindelse med processen frem mod Europæisk Kulturhovedstad 2017. 2017 A provincial town aspiring to

Læs mere

Provinsbyen der vil være kulturhovedstad

Provinsbyen der vil være kulturhovedstad Provinsbyen der vil være kulturhovedstad en en undersøgelse af af Århus potentiale som vækstlagsby i forbindelse med processen frem mod Europæisk Kulturhovedstad 2017. 2017 A provincial town aspiring to

Læs mere

SEPTEMBER 2008 REACH OUT! WWW.KUM.DK

SEPTEMBER 2008 REACH OUT! WWW.KUM.DK SEPTEMBER 2008 REACH OUT! WWW.KUM.DK REACH OUT! INSPIRATION TIL BRUGERINDDRAGELSE OG INNOVATION I KULTURENS VERDEN Rapport fra Kulturministeriets tværgående projektgruppe Oktober 2008 Projektgruppen: Julie

Læs mere

Det sker derude - samarbejde i praksis

Det sker derude - samarbejde i praksis 7 Foto: Eva Kylland Det sker derude samarbejde i praksis 5 INDHOLD 1 BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 2 HVORFOR STYRKER KUNST OG KULTUR BØRNS DEMOKRATISKE EVNER? 3 KOMPETENTE VOKSNE SKABER KOMPETENTE BØRN

Læs mere

Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 7 - Ansøgninger

Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 7 - Ansøgninger Region Midtjylland Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 7 - Ansøgninger Ansøgningsskema

Læs mere

KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION ØSTJYLLAND INDHOLD...1

KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION ØSTJYLLAND INDHOLD...1 INDHOLD INDHOLD...1 Kapitel 1. Kulturpolitik og kulturaftaler...2 1.1. Formål med kulturaftaler...2 Kapitel 2. Beskrivelse af kulturpolitikken i Kulturring Østjylland...2 2.1. Kulturregion Kulturring Østjylland...2

Læs mere

DANMARK FOR HELE FOLKET

DANMARK FOR HELE FOLKET Bente Schindel (red.) DANMARK FOR HELE FOLKET Kulturelle Samråd i Danmark Musisk Oplysnings Forbund - 13 kulturelle integrationsprojekter 1 Indhold Forord Danmark for HELE folket - 13 kulturelle integrationsprojekter

Læs mere

Det Internationale Kulturpanels strategiske handlingsplan 2011-2013

Det Internationale Kulturpanels strategiske handlingsplan 2011-2013 Det Internationale Kulturpanels strategiske handlingsplan 2011-2013 I juni 2010 fremlagde regeringen sin strategi for styrket internationalisering af dansk kulturliv, som har til formål at øge kulturudvekslingen

Læs mere

Dj s, Øl og Kirkeby er det vejen frem for de danske museer? Let me entertain you

Dj s, Øl og Kirkeby er det vejen frem for de danske museer? Let me entertain you Dj s, øl og Kirkeby er det vejen frem for de danske museer? En undersøgelse af, hvilke tanker og tiltag man gør sig i museumsbranchen for at tiltrække de unge med to casestudies som omdrejningspunkt. Let

Læs mere

Kultur Debat og dialog om kulturpolitik: ontakten Kulturk

Kultur Debat og dialog om kulturpolitik: ontakten Kulturk Kulturkontakten DECEMBER 2002 Debat og dialog om kulturpolitik: frandsen, langsted og kunststøttens legitimitet. syn på nyt kunstråd. bukdahl om den unødvendige kunst og den nødvendige kunststøtte. wiedemann

Læs mere

kulturaftale 2012 2015

kulturaftale 2012 2015 JANUAR 2012 kulturaftale 2012 2015 kulturaftale 2012 2015 mellem kulturministeren og kulturmetropoløresund Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund KULTURAFTALE MELLEM

Læs mere

BERETNING 2009 Valgt til DBs Repræsentantskab Kulturordførernes ønsker til biblioteksudviklingen. Nr 2. 2010

BERETNING 2009 Valgt til DBs Repræsentantskab Kulturordførernes ønsker til biblioteksudviklingen. Nr 2. 2010 DANMARKS BIBLIOTEKER Nr 2. 2010 Per Stig Møller afløser Carina Christensen som kulturminister BERETNING 2009 Valgt til DBs Repræsentantskab Kulturordførernes ønsker til biblioteksudviklingen Forsidefoto:

Læs mere

en midtvejsevaluering af Kulturministeriets Udviklingsfond Gert Balling Susan Fazakerley Dorte Skot-Hansen

en midtvejsevaluering af Kulturministeriets Udviklingsfond Gert Balling Susan Fazakerley Dorte Skot-Hansen en midtvejsevaluering af Kulturministeriets Udviklingsfond Gert Balling Susan Fazakerley Dorte Skot-Hansen Center for Kulturpolitiske Studier Danmarks Biblioteksskole 1 KUF i det uprøvede grænsefelt en

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 Tilføjelse til Kulturaftale mellem Kulturring Østjylland og Kulturministeriet. Projektbeskrivelser 2010 12. 21. maj 2010 Indhold SKEMATISK OVERSIGT OVER FOKUSOMRÅDER OG MÅL

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Styrkelse af den rytmiske musik anbefalinger

Styrkelse af den rytmiske musik anbefalinger Styrkelse af den rytmiske musik anbefalinger Rapport til Statens Kunstråds Musikudvalg Fra arbejdsgruppen vedrørende styrkelse af den rytmiske musik Oktober 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015.

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Kulturpolitik Frem mod 2020 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. INDHOLD Forord... 3 Syddjurs Kultur Vision 2020... 4 Formidling Kultur og oplevelser...

Læs mere

Naalakkersuisuts. Kunst- og kulturstrategi 2014-2017

Naalakkersuisuts. Kunst- og kulturstrategi 2014-2017 Naalakkersuisuts Kunst- og kulturstrategi 2014-2017 20. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 VISIONEN FOR KUNST- OG KULTURSTRATEGIEN... 4 3 STRATEGIENS INDSATSOMRÅDER... 5 4 A. Kulturarven...

Læs mere

Kreative børn er en samfundsinvestering

Kreative børn er en samfundsinvestering 5 Kreative børn er en samfundsinvestering Foto: Peter Halsskov 5 INDHOLD 1 BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 2 HVORFOR STYRKER KUNST OG KULTUR BØRNS DEMOKRATISKE EVNER? 3 KOMPETENTE VOKSNE SKABER KOMPETENTE

Læs mere

Årsskriftet 2014. Hvad er DATS? DATS`Årsmøde 2014. DATS er en landsdækkende teater-organisation,

Årsskriftet 2014. Hvad er DATS? DATS`Årsmøde 2014. DATS er en landsdækkende teater-organisation, DATS ÅRSSKRIFT 2014 Pletskud 2013 Nyt B&U teater Revy på 44 timer Teaterrødder i 25 år Ung teaterunderviser Mød en DATS blogger Amatørkultur på nettet Teaterteknisk blæksprutte Steds-specifikt skoleteater

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

Odense Bys Museer 2012 1 MØNTERGÅRDEN FYNS KUNSTMUSEUM DEN FYNSKE LANDSBY IT BEVARING KONSERVERING TEKNIK ADMINISTRATION PERSONALE SIKRING PR

Odense Bys Museer 2012 1 MØNTERGÅRDEN FYNS KUNSTMUSEUM DEN FYNSKE LANDSBY IT BEVARING KONSERVERING TEKNIK ADMINISTRATION PERSONALE SIKRING PR BYGNINGSBEVARING TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING

Læs mere