Afsluttende rapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "01-07-2013 Afsluttende rapport"

Transkript

1 Afsluttende rapport Et toårigt samarbejdsprojekt mellem Roskilde Bibliotekerne, Aarhus Kommunes Biblioteker og Litteratursiden.dk om litteraturformidling på nye måder. Projektet er afviklet i perioden marts 2011 til april Projektet er støttet af Kulturstyrelsens Udviklingspulje for folke- og skolebiblioteker

2 Litteraturen finder sted AFS L U T T E N D E R A P P O R T NOTE OM RAPPORTEN Denne rapport henviser i lange stræk til projektets udgivelse Litteraturen finder sted ideer til bibliotekernes formidling af performancelitteratur og digital litteratur (vedlagt som bilag), som oftest omtalt som Idekataloget. Idekataloget er en mere udførlig og bredt formidlet præsentation af projektets område og resultater og er en del af projektets afrapportering. I forhold til Idekataloget er denne rapport imidlertid suppleret med en ekstern evaluering af projektets følgeforskere Søren Pold (AU) og Martin Glaz Serup (KU). Rapporten omtaler også studietur og projektets afsluttende konference. Projektet har undervejs fulgt en projektplan med udgangspunkt i projektansøgningen og Kulturstyrelsens bevillingsskrivelse. Der er afrapporteret kvartalsvis til Kulturstyrelsen om afholdte aktiviteter i forhold til projektplanen. Vi vil derfor ikke i denne afrapportering gentage hver eneste af projektets aktiviteter. Rapporten vil i stedet forsøge at holde sig på et mere bredt spor, forhåbentlig kan flere så læse med. RESUMÉ Det litterære landskab ændrer sig hele tiden, og litteraturformidlingen må følge med. Med projektet litteraturen finder sted har vi ønsket at nytænke bibliotekets formidling af skønlitteratur og udvikle koncepter, der kan formidle samtidens litterære tendenser med fokus på performancelitteratur og digital litteratur. Performancelitteratur og digital litteratur er generelt oversete genrer i bibliotekernes litteraturformidling, og det vil Litteraturen finder sted være med til at ændre. Vi har eksperimenteret med, hvordan digital litteratur kan formidles i det fysiske rum, og med hvordan performancelitteratur kan iscenesættes i biblioteksrummet, optages og videreformidles digitalt. Metoden har været at undersøge og afdække området ved at etablere kontakter i litterære miljøer, såvel som forskningsmiljøer og desuden få praktisk erfaring gennem eksperimenter med udstillinger, performancearrangementer, interaktive litterære installationer og digitaliseringer af arrangementer. Aktiviteterne har været rettet mod forskellige målgrupper og afholdt i forskellige miljøer: i parken, på caféen, på Roskilde Festival, på Vild med Ord-festival, på lokalbibliotek og hovedbibliotek m.m. Undervejs er der blevet afdækket en række problemstillinger omkring biblioteksmedarbejderens nye roller som iscenesætter af litteratur, kurator, udstiller og guide. Ligesom der er indsamlet en række tekniske erfaringer omkring interaktionsdesign af digital litteratur i rummet, samt digitaliseringer til nettet i form af redigerede lyd og videooptagelser. På Litteratursiden.dk er der løbende publiceret artikler og anmeldelser i forbindelse med projektet, afslutningsvis samlet og udfoldet under temaet Litteraturen finder sted. Udover artikler på Litteratursiden.dk er projektet løbende blevet dokumenteret på projektets blog, Netlitteratur.dk. Projektets resultater er endvidere blevet præsenteret på tryk og online, i forbindelse med undervisning, på flere konferencer inklusiv projektets afsluttende konference og gennem udlån af mobile læse/lyttestationer til bibliotekerne. Side 1

3 BAGGRUND FOR PROJEKTET Hvad sker der, når litteraturen bryder ud af det trygge bogformat, vi meget længe har identificeret den med? Hvilke udtryk antager den? Og hvilke muligheder og udfordringer giver det bibliotekerne? Det er spørgsmål som disse der ligger til grund for Litteraturen finder sted. Bogen har siden bogtrykkerkunstens opfindelse været litteraturens primære medie og er det fortsat. Men litteraturen findes ikke kun i bøgerne. Den digitale udvikling har sammen med 1960 ernes kunstneriske eksperimenter og avantgardistiske strømninger været medvirkende til, at bøgerne nu i højere og højere grad suppleres af andre litterære udtryk og former. Litteraturen findes i bøgerne men ikke kun i bøgerne. Nutidens forfattere starter sjældent skriveprocessen med at sætte pennen på papiret. De tænder computeren, og helt fra start er litteraturen således flettet sammen med det digitale. Det trykte bogformat er i dag blot ét ud af mange mulige formater. Sms-noveller, litterære apps, e-bøger, visual writing og netlitteratur eksisterer side om side. Som modsvar til den øgede digitalisering er der samtidig en stigende opmærksomhed omkring litteraturens fysiske tilstedeværelse. Litteratur udgives i håndlavede bogobjekter, blandes med billedkunsten, bliver skulpturel eller manifesteres ved forfatterens performance, der i dag tiltrækker et stort publikum uden for biblioteket. NYE KREDSLØB Det udvidede litteraturfelt må ses i sammenhæng med en markant ændring i det litterære kredsløb. Tidligere blev størstedelen af litteraturen sendt fra forfatterens skrivehule via de store forlag, forbi dagbladenes og lektørernes anmeldelser, ind i biblioteker og boghandlere for til sidst at ende i hænderne på læseren. Nu synes vejene fra afsender til modtager utællelige, og udgivelserne spænder lige fra, at et enkelt klik kan sende teksten ud til læseren og til, at anden litteratur kun lever i små lukkede kredsløb. Hvad betyder alt dette for biblioteksmedarbejderen? Hvordan klarer biblioteket de nye udfordringer? Hvordan griber vi alle mulighederne og leger med? NYE ROLLER Når litteraturen bryder ud af de traditionelle kredsløb og, ligesom billedkunsten, på nye måder indtager de fysiske og digitale rum, så må vi være åbne overfor, at det ændrer biblioteket og i høj grad også biblioteksmedarbejderens rolle. Biblioteksmedarbejderen bliver en litteratur-iscenesætter, der skal søge løsninger på, hvordan rummet og værkerne kan spille sammen. Vi kan i mindre grad pejle efter forlags og anmelderes anbefalinger og må i højere grad selv påtage os rollen som litteraturbrugernes guide, der finder værker og i dialog med forfatterne og andre aktører på litteraturområdet søger løsninger på, hvordan værkerne bedst formidles. Bibliotekerne er, som landets største litterære institution, de eneste rigtige til at favne og formidle samtidens litteratur i alle dens former. Samtidig kan bibliotekerne udnytte denne type litteraturs inddragelse af nye medier, mulighed for iscenesættelse og mér-oplevelse til at forny vores tilbud til litteraturbrugerne. Side 2

4 HOVEDAKTIVITETER Det multimediale Rum Et vigtigt punkt i projektplanen var opbygningen af et multimedialt rum, som kunne fungere som formidlingsrum for den teknisk udfordrende, digitale litteratur. Rummet skulle både være en anskueliggørelse af det legende interaktive element i digital litteratur og en fremvisningsplatform for eksisterende værker. Altså både være en digital installation i sig selv og fremviser af andre værker. Metoden skulle være den, at man tidligt i projektet lavede en prototype, som så blev forbedret og udviklet gennem erfaringer fra udstillinger og eksperimenter på Roskilde festival og biblioteker. POETRY HALL To år i træk tog Roskilde Bibliotek på Roskilde Festival og etablerede det litterære rum Poetry Hall. Som et samlingspunkt for litteraturen midt på festivalpladsen blev Poetry Hall et rum med plads til både fordybelse og leg med de interaktive værker, som biblioteket havde taget med. På Roskilde Festival 2011, som lå meget tidligt i projektet havde vi opbygget 3 interaktive formidlingssituationer, som skulle give os erfaringer til prototypen. Det var den interaktive Poetry Wall, Poesibanko og den brugerinvolverende film Roskildedrømmen. Alle tre elementer var gennemført i samarbejde med forfatterne Jeper Sternberg og Vagn Remme. Den vigtigste erfaring, vi tog med fra festivalen i forhold til det multimediale rum, var, at vi faktisk ikke skulle lave et rum, men snarere et multimedialt miljø. Der var på festivalen skabt et miljø, der fungerede i sammenhæng med resten af rummet, mennesker kunne opholde sig og passere igennem, så man naturligt kom til forholde sig til formidlingselementerne uden at det nødvendigvis var en aktiv beslutning om at gå ind i et særligt rum afskåret fra resten. Et miljø uden vægge ville sikre, at rummets indhold ville kunne opleves i hele biblioteksrummet. Det næste store skridt blev taget i september 2011, hvor vi afholdt en ideworkshop på Aarhus Universitet i samarbejde med DUL og CAVI, der skulle hjælpe os med at udvikle det multimediale rum. På denne workshop nåede vi frem til, at det ikke gav mening både at lave et helt nyt interaktionsmiljø og samtidig vise eksisterende værker, som var lavet til at blive læst på en almindelig computer. Det blev derfor besluttet, at man skulle arbejde videre ad to spor, som skulle nå frem til to forskellige løsninger. Det ene spor skulle anskueliggøre det legende, interaktive element i digital litteratur og det andet spor skulle føre til en simpel og mobil fremvisningsplatform for eksisterende værker. LØSNING 1: BLÆK I 2012 udviklede Litteraturen finder sted et helt nyt værk: Tilfældigvis er skærmen blevet blæk (Blæk). Værket har været udstillet flere steder, blandt andet på Roskilde Festival og biblioteker rundt omkring i landet. For at give folk en vellykket oplevelse af digital litteratur kræver det, at man arbejder med at få den integreret i biblioteksrummet. Blæk-installationen er et eksempel på, hvordan det kan gøres. Samtidig giver Blæk også den digitale litteratur en fysisk dimension, idet digtet ender med at blive printet ud på papir. På Roskilde Bibliotek skulle folk lige se den an, hvorimod de besøgende på Roskilde Festival var meget hurtige til at tage den til sig og flittigt benytte den. I modsætning til andre interaktive værker (f.eks. litterære apps) giver Blæk flere brugere mulighed for at interagere med værket på samme tid. Rent praktisk foregår det ved at installationen styres med tre interaktive bøger. Til hver er der tilknyttet forskellige tekster, som kan bruges til at danne digtet på skærmen samtidigt. Tre brugere kan altså betjene de tre bøger på samme tid og tilsammen danne et fælles digt. Blæk fungerer godt som blikfang og det er en god måde at komme i snak med lånere om fremtiden for bogen. Samarbejde og Side 3

5 ideudveksling med eksterne partnere uden for biblioteksverdenen har været helt nødvendig for udviklingen af poesimaskinen. Se mere i Idekataloget side 20 LØSNING 2: MOBIL LÆSE/LYTTESTATION Med Mobile læse/lytte-stationer har Litteraturen finder sted udviklet et formidlingskoncept, som stiler mod at gøre det så nemt som muligt for bibliotekaren at udstille og afspille litterære værker fra de vigtigste samlinger af lydoptagelser og digital litteratur. Biblioteksrum er allerede fyldt med skærme: Infoskærme, personalets skærme og skærme til publikumsmaskiner. Stiller man endnu en kommunal computer op til lånerne, forsvinder den blot i mængden. Formidlingskonceptet mobile læse/lytte-stationer indeholder derfor: Et podie med en imac med høretelefoner, hvor brugeren stående kan afspille lyd- og digitale værker fra online samlinger Et podie til eksperimenterende, skønlitterære bøger, der placerer de digitale værker i en litterær kontekst En ipad i en stander til litterære apps Et roll-up banner til at fange folks opmærksomhed Både formidlingskonceptets podier og den store imacskærm markerer tydeligt, at her er noget særligt til fremvisning. Fra andre sammenhænge ved vi, at design og dyr teknik er noget, brugerne gerne vil røre ved. Se mere i Idekataloget side 28 Eksperimentarium for performance Det andet fokusområde i projektet har været formidlingen af performancelitteratur, der i stigende grad tiltrækker publikum. Når vi i projektet taler om performancelitteratur og ikke bare benytter den mere gængse term oplæsning, er det dels fordi en del af performancelitteraturen ikke tager udgangspunkt i et nedskrevet værk, dels for at understrege et fokus på de performative elementer det fremførelsen gør ved modtageren, måde hvorpå den påvirker. For en nærmere definition af performancelitteratur se idekataloget s. 10 og 11. I projektet har vi realiseret en række meget forskelligartede eksperimenter med performancelitteratur rettet mod en række forskellige målgrupper. Et helt centralt punkt har været LitteraturStedet i Åby, der i projektperioden med konstant skiftende udstillinger og performances har fungeret som et eksperimentarium for performance. Herudover har vi afholdt en række performancearrangementer både på andre biblioteker og uden for biblioteket. For en nærmere beskrivelse af eksperimenterne i Litteratur Stedet se idekataloget s. 22. For eksempler på performancearrangementer uden for biblioteket se artiklen om Poesibrunch s. 33 og artiklen om Aarhus læse højt s. 34. Erfaringerne fra de mange eksperimenter med performancelitteratur har tydeliggjort vigtigheden af samarbejde med eksterne aktører, samt behovet for en gennemarbejdet iscenesættelse af performancearrangementet. Side 4

6 Som det nævnes indledningsvis er litteraturen uden for bogen, herunder også performancelitteraturen, ikke at finde i det traditionelle litterære kredsløb. Samarbejdet med litterære aktører, som forfattere, forskere og forlæggere, er derfor en nødvendig kilde til information om området. Fraværet af formidling i de traditionelle litterære kredsløb betyder at bibliotekerne bliver den primære formidler af denne type litteratur. Hvis ikke biblioteket påtager sig rollen som formidler, som dem der skaber konteksten for litteraturbrugeren, når litteraturen uden for bogen ikke ud til den brede målgruppe. I forbindelse med performancearrangementer betyder det, at vigtigheden af formidling ikke kan undervurderes. Det være sig eksempelvis formidling i form af udstillinger og blogindlæg op til arrangementet og grundige introduktioner i forbindelse med selve arrangementet. Ligeledes har det vist sig essentielt, at selve rummet den litterære performance foregår i, understøtter den litterære performance. Vi kan ikke nøjes med at stille stole op på række, men må arbejde med rummet for at understøtte oplevelsen og skabe den rette stemning. Såvel den faglige som den rumlige iscenesættelse af den litterære performance har således vist sig at være afgørende faktorer i realiseringen af det vellykkede performancearrangement. Herudover er konklusionen, at erfaringerne fra arbejdet med performancearrangementer helt oplagt kan overføres til den øvrige arrangementsvirksomhed. Formidlingsgrebene omkring iscenesættelsen koblet med en udnyttelse af oplevelsespotentialet i den litterære performance kan benyttes til at revitalisere bibliotekets mere traditionelle arrangementer. For eksempel se beskrivelsen af et arrangement om Holberg med performance af Jens Albinus i idekataloget s. 26. Endeligt har vi i relation til performancelitteraturen afprøvet en række forskellige metoder med henblik på at få performancelitteraturen optaget og efterfølgende videreformidlet på nettet og i det fysiske rum. I artiklen i idekataloget s. 36 fremlægges en række af vores erfaringer og konklusioner i relation til optagelser, mens refleksioner omkring den videre formidling på nettet og i det fysiske rum fremgår af artiklen om Litteratursiden s. 18 i idekataloget. Overordnet er konklusionen, at der er et stort potentiale i at optage performancelitteratur, således det kan benyttes til at skabe en mere levende formidling på nettet og i forbindelse med udstillinger i det fysiske rum Literatursiden.dk Litteratursiden.dk og bibliotekerne kan med den digitale præsentation af nye litteraturformer gøre en forskel ved at skabe den helt rigtige kontekst for brugerne. Litteratursiden.dk har i projektperioden været platform for forskelligt indhold i relation til Litteraturen finder sted, herunder lyd- og videooptagelser, artikler, reportager samt anmeldelser af digital litteratur og performancelitteratur. På sidens tema i marts 2013 er en del af alt materialet samlet, og temaet rummer derudover inspirationslister og mere dybdegående stof som analyser af centrale værker inden for området. Se mere på Det er tanken at biblioteker kan udnytte det eksisterende materiale på Litteratursiden.dk til formidling på de enkelte bibliotekers hjemmesider. Konference Side 5

7 Litteraturen finder sted afholdt en afsluttende konference den 20. marts 2013 på Godsbanen i Aarhus. Konferencen handlede om formidling af litteraturen uden for bogen og skulle bruges til at præsentere projektets resultater. Formålet med konferencen var at give bibliotekspersonalet mere viden om området og lyst til at formidle det. KONFERENCENS PROGRAM OG FORM Konferencens program bød på i alt 5 oplæg, der samlet havde til formål at give tilhørerne et bredt indblik i forskellige aspekter vedr. de nye litteraturformer. Den historiske baggrund både litterært og teknologisk blev opridset og de konkrete formidlingserfaringer høstet gennem projektet blev videregivet til tilhørerne. Bibliotekernes rolle i forbindelse med formidlingen og tilgængeliggørelsen af litteraturen uden for bogen samt kriterier for kvalitetsvurderinger af digital litteratur blev også behandlet. Programmet var bygget op således, at der imellem oplæggene var tre litterære performances, der præsenterede spændvidden i denne litteraturform. I konferencen indgik desuden en udstilling med forskellige litterære, digitale installationer, der gav deltagerne mulighed for selv at opleve forskellige værker. DELTAGERE OG OPLÆGSHOLDERE Konferencen havde 99 deltagere og oplægsholdere. Der var udenlandske deltagere fra USA og udenlandske oplægsholdere fra USA (Daniel Snelson) og fra Frankrig (Alexandra Saemmer). DELTAGERNES EVALUERING Under konferencen blev der uddelt spørgeskemaer, som i alt 36 deltagere besvarede. Heraf var 28 enige eller Meget enige i, at det overordnet var en god konference. Kun 1 var uenig. Formålet med konferencen var at give bibliotekspersonalet mere viden om området og lyst til at formidle det. 32 svarede, at de har opnået en bedre forståelse af litteraturen uden for bogen. 29 svarede, at de har fået lyst til at arbejde med den. Kun 1 svarer, at hun ikke har fået en bedre forståelse, og ingen har fået mindre lyst til at arbejde med det. Herudover er der 29, der føler sig bedre rustet til at arbejde med området og med undtagelse af 2 personer, mener alle, at bibliotekerne skal formidle litteraturen uden for bogen. Konferencens oplægsholdere og performere roses for at inspirere og holde et højt fagligt niveau, herudover Studietur I september måned 2012 drog projektet til New York på studietur for at tage en dugfrisk temperaturmåling blandt førende forskere, museumsfolk og udøvende kunstnere. Både performancelitteraturen og den digitale litteratur er længere fremme over there. Turen gav et indblik i, hvad man de kommende år kan vente sig herhjemme og gav inspiration til at tage en aktiv rolle i formidlingen af de nye litteraturformer. På studieturen var vi heldige at møde nogle af de vigtigste personligheder og forskere inden for feltet, så som Charles Bernstein, Kenny Goldsmith, John Cayley, Nick Montfort, Rita Rayley, Al Filreis, Daniel Snelson og Paul Holdengraber. Interviews ne gav os et endnu mere komplekst billede af området og det kunne konkluderes, at digital litteratur og performancelitteratur ofte sammenflettes. Nick Montfort, leder af Electronic Literature Organization, sagde bl.a. at arbejdet med formidling af disse nye litterære tendenser ofte falder mellem flere stole. Montfort så biblioteket som the missing link i formidlingen af disse værker. Der er et stort behov for at få værkerne ind i bibliotekernes katalog og at biblioteket tager rollen som formidler af disse værker på sig. Man kan finde flere oplysninger om studieturen på netlitteratur.dk Side 6

8 Studieturen introducerede os i det hele taget for en større verden af værker og samlinger, hvor vi primært havde haft fokus på det skandinaviske. FORMIDLING AF RESULTATER Projektet har løbende kommunikeret via projektets blog Her er artikler om arrangementer, udstillinger, aktiviteter, evalueringer og anmeldelser, vi har bedt andre om at lave af vores arbejde. Lydklip og film. Links og henvisninger til vigtige samlinger og organisationer, samt værker, som vi er stødt på undervejs. Altså en løbende dokumentation af projektet. Til den almindelige bruger er der især på litteratursiden.dk publiceret artikler med en bred appel. P1 kulturnyt og lokalaviser i projektets nærområde samt bibliotekets hjemmesider har også været kanaler for pressemeddelelser og lignende. I biblioteksfaglige sammenhænge er der blevet publiceret mange artikler primært i fagblade. Herunder i Bibliotek og Medier (1), Danmarks biblioteker(3) Perspektiv(2), Scandinavian Quarterly (2) og i Dansk Biblioteksforsknings særudgave om litteraturformidling. Projektet er også præsenteret i form af mundtligt foredrag i mange sammenhænge. Her nævner vi de vigtigste. Projektet blev fremlagt på DBs Årsmøde i 2013 og på Litteraturhistorie på Aarhus Universitet i både 2011 og Internationalt er projektet blevet præsenteret på et forskningsseminar i Bergen og på en central international forskningskonference i Edinburgh, begge om digital litteratur og begge gange ved Søren Pold, Aarhus universitet. Ligesom der har været oplæg om formidling af litteratur i det udvidede felt på OCLCs konference i Frankfurt og et oplæg med samme emne i Lueneburg. Projektet havde også en stand på IFLA i 2012, Helsinki og Next Library i Aarhus. Projektet blev endvidere præsenteret på projektets egen konference og det trykte idekatalog (250 eksemplarer er distribueret) med tilhørende USB og CD. RESULTATER OG ANBEFALINGER De konkrete og blivende resultater, som projektet har opnået, peger i retning af fremtidens formidling. Her er de vigtigste i tilfældig orden: - Bestyrelsen for Litteratursiden.dk har besluttet, at der skal gives mere plads til litteraturen uden for bogen og at formidlingen af den skal opprioriteres. - Roskilde Bibliotekerne har besluttet at bevare en fast placering for digital litteratur i biblioteksrummet og formidle området fast. - Aarhus Kommunes Biblioteker har udviklet formidlingen bl.a. i forbindelse med LitteraturStedet og arbejdet videre med iscenesættelse og optagelser af performancelitteratur. - Aarhus Kommunes Biblioteker og Roskilde Bibliotekerne fastholder litteraturen uden for bogen som et fokusområde - Udlånssæt med mobile læse/lytte-stationer med performance og digital litteratur er sat i rotation i region Sjælland og bibliotekerne i Aarhus. Side 7

9 - Mange biblioteker er begyndt at udstille litteraturen uden for bogen bl.a. i forbindelse med lån af Litteraturinstallationen Blæk - Der er etableret et bredt netværk i og udenfor Danmark. Meget mere kan selvfølgelig gøres. Vi har i projektet videregivet vores erfaringer i Idékataloget og samlet en række anbefalinger til folkebibliotekernes fremtidige litteraturformidling. Nogle henvender sig til den enkelte biblioteksansatte og lægger op til umiddelbar handling. Andre kræver en prioritering på politisk- og ledelsesniveau, der kan føre til mere langsigtede løsninger. Anbefalingerne findes også læses i et flottere format i idekataloget. Rækkefølgen er uprioriteret. Inddrag den litteratur, der finder sted uden for bogen Integrer arbejdet med nye litteraturformer som en naturlig del af det generelle arbejde med litteraturformidling. Katalogiser ikke-boglige værker i bibliotekernes faste samlinger. Lad dig inspirere af litteraturen uden for bogen til at formidle de traditionelle bøger Plej netværket i det litterære miljø Sørg for at udvikle lokale, nationale og internationale netværk med kunstnere, forfattere, forlag og andre litterære aktører det er afgørende for at få viden om litteraturen og inspiration til nye formidlingsløsninger. Iscenesæt litteraturen Udnyt de nye litteraturformers mulighed for iscenesættelse og mér-oplevelse for bibliotekernes besøgende. Hav fokus på iscenesættelse af litteraturen i og uden for biblioteksrummet. Litteraturen bør aldrig stå alene. Skab udstillinger og relevante, faglige kontekster, der guider litteraturbrugeren. Skab plads i det fysiske bibliotek Afsæt kvadratmeter og økonomi til konkrete fysiske områder i biblioteket samt til det udstyr, som digital litteratur og performancelitteratur kræver (video- og lyd faciliteter, interaktive skærme, scene m.m.) Centralbibliotekerne skal støtte udviklingen af formidlingsrum for digital litteratur og investere i at udvikle litterære installationer, der kan turnere rundt til områdernes biblioteker. Prioritér uddannelse Skab mulighed for og opsøg kompetenceudvikling, så bibliotekspersonalet bliver klædt på til at arbejde med de litteraturformer, der ikke har bogen som format. Der skal nedsættes en arbejdsgruppe med deltagere fra IVA, universiteterne, centralbibliotekerne og personer tilknyttet litteraturen finder sted for at afdække mulighederne for at skabe relevant uddannelse for bibliotekspersonale. Styrk videndeling på nettet En stor del af al videndeling finder i dag sted på nettet det er oplagt at udnytte det i arbejdet med og formidlingen af performancelitteratur og digital litteratur. Side 8

10 Der skal afsættes ressourcer til at fortsætte Netlitteratur.dk som portal for videndeling mellem biblioteksansatte, samarbejdspartnere, studerende og øvrige interessenter. Litteratursiden.dk skal afsætte plads og ressourcer til at formidle digital litteratur og performancelitteratur på lige fod med sidens formidling af anden litteratur. Etabler et online nationalarkiv Tilgængelighed er vigtigt, når det handler om at styrke formidlingen af litteratur. Derfor er der brug for et fælles arkiv. Der skal oprettes et frit tilgængeligt, nationalt arkiv for performancelitteratur og digital litteratur. Det skal være let for alle at uploade materiale til arkivet. Dele af materialet udvælges og katalogiseres til DanBib, så det kan søges frem på lige fod med anden litteratur. Arkivet skal understøttes ved, at bibliotekerne skaber tradition for at optage egne performancearrangementer, således at performanceværker skabt i biblioteksrummet dokumenteres, gøres tilgængelige og udnyttes til videreformidling. Side 9

11 BILAG Projektgruppen: Litteraturen finder sted ideer til bibliotekernes formidling af performancelitteratur og digital litteratur, Litteratursiden.dk, Roskilde Bibliotekerne og Aarhus Kommunes Biblioteker, 2013 PDF: netlitteratur-spreads.pdf Søren Bro Pold og Martin Glaz Serup: Litteraturen finder sted Evaluering, 2013 PDF: Pold & Serup Evaluering Litteraturen finder Sted 2013 final.pdf SAMARBEJDSPARTNERE Forsknings og undervisningsinstitutioner Digital Urban Living/ Informations- og Medievidenskab(AU) ved Søren Pold og Jonas Fritsch Litteraturhistorie (AU) ved Frits Andersen og Tore Rye Andersen Kunst og Kulturvidenskab (KUA) ved Marianne Ping Huang og Martin Glaz Serup Center for avanceret visuel interaction (CAVI) ved Morten Lervig, Lasse Vestergaard m.fl. Litteraturfestivaler og institutioner: Verbale Pupiller ved Mads Mygind og Mathias Kokholm Lyd+Litteratur o gforlaget Gieger ved Robert Christensen Vild med ORD ved Kristian Skov m.fl Litteraturen på Scenen Christian Djurhuus Løve s Bog og VinCafé ved Kenny Brandt Aarhus teater Godsbanens Litteraturcenter, Aarhus Forlaget AfterHand ved Mathias Kokholm Testrup Højskole v. Mads Eslund Øvrige Roskilde Festival ved Louise Dyhre Helles m.fl. Thomas Seest, videokunstner m.m. Christina Wendelboe, forfatter og koordinator Land Over Vand Jesper Sternberg, forfatter Vagn Remme, forfatter Peter-Clement Woetmann, forfatter Rune Wehner, lyddesigner m.m. Mille Højerslev Nielsen, kurator på In words drown I Forfatter, Eva Tind Kristensen Forfatter, Morten Søndergaard Forfatter, Pia Juul Mediehus Aarhus ved Søren Højlund Carlsen Side 10

12 IndvandrerTV Litterater til Låns (frivilliggruppe af litteraturstuderende tilknyttet biblioteket) Side 11

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Litteratursiden i din undervisning

Litteratursiden i din undervisning Litteratursiden i din undervisning Hvad er Litteratursiden? Litteratursiden er bibliotekernes website om litteratur. Sitet er for alle, der vil inspireres til gode læseoplevelser, diskutere litteratur

Læs mere

Aarhus og Roskilde, marts forord

Aarhus og Roskilde, marts forord forord 3 litteraturen finder sted er et to-årigt samarbejdsprojekt mellem Roskilde Bibliotekerne, Aarhus Kommunes Biblioteker og Litteratursiden.dk Projektet er støttet af Center for Bibliotek, Medier

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

International temadag om nye litterære tendenser

International temadag om nye litterære tendenser kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Læs mere

Podcastanmeldelse produceret i GarageBand

Podcastanmeldelse produceret i GarageBand Indledning Podcastanmeldelse produceret i GarageBand Her følger en lærervejledning, et undervisningsforløb og en beskrivelse af kriterier for undervisningsforløbet. Afsnittene skal forklare, hvordan lærer

Læs mere

KUNSTMUSEET REVISITED

KUNSTMUSEET REVISITED REVISITED Til efteråret 2017 er Kunstmuseet transformeret til et åbent, levende og digitalt funderet kunstmuseum med en skarp formidlings-, samlings- og udstillingsprofil. Kunstmuseet Revisited ligger

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014

Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014 Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014 Undersøgelser og vidensprojekter Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi (rapport udkommer ultimo 2014) Makroøkonomisk analyse med formålet at vise folkebibliotekernes

Læs mere

Hvem er Forlaget SMSpress?

Hvem er Forlaget SMSpress? Hvem er Forlaget SMSpress? 100% digitalt forlag etableret i 2010 med fokus på litteratur via mobilen Vi udgiver SMS-noveller, SMS-romaner, digte og anden SMS-litteratur Det Kongelige Bibliotek valgte i

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker 2011

Ansøgning om tilskud fra Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker 2011 Ansøgning om tilskud fra Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker 2011 Ansøgt mandag 1. november 2010 kl. 16.00. Projekttitel 1. Titel Læselysten voks(n)er 2. Projekttype Udviklingsprojekt Hjælpetekst

Læs mere

Projektplan BILAG 1. Målbeskrivelse

Projektplan BILAG 1. Målbeskrivelse BILAG 1 Projektplan Målbeskrivelse Problemfelt og problemstilling - hvilken type behov er opstillet fra projektstedet, og i hvilket fagligt område befinder dette sig indenfor. Formålet for dette projekt

Læs mere

Indhold Indledning... 3 1. Resume... 4 2. Indfrielse af formål og opnåelse af resultater... 5

Indhold Indledning... 3 1. Resume... 4 2. Indfrielse af formål og opnåelse af resultater... 5 Indhold Indledning... 3 1. Resume... 4 2. Indfrielse af formål og opnåelse af resultater...5 2.1 Undersøgelse af nye litterære tendenser... 5 Small press og Verbale Pupiller 2009... 5 Digital litteratur

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskemaet mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Der kan max. vedhæftes ét bilag til ansøgningen Titel på projektet Kragetær i kor Beløb,

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

Side 2 af 6 Hjælpetekst til felt 18: Udfyldes kun hvis afvigelse fra ovenstående oplysninger om ansøger 18. Postadresse (evt. fortsat) Hjælpetekst til felt 19: Udfyldes kun hvis afvigelse fra ovenstående

Læs mere

Koordinationsgruppen og Arbejdsgruppen for børn, DDB, august 2015

Koordinationsgruppen og Arbejdsgruppen for børn, DDB, august 2015 1 Den digitale udvikling skaber nye rammer og muligheder, men også udfordringer for bibliotekernes formidling til tweens og børnefamilier. Børnene er digitale indfødte og stiller derfor naturligt store

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Aarhus Kommune Sekretariatet Kultur og Borgerservice Sekretariatet Alice Johnsen Indhold 1. Projektets baggrund og problemstilling...

Læs mere

Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen

Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen Danmarks Læringsfestival 25.-26. marts 2014, Bella Center, København Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen En ny tradition er skabt Mød mulighederne Når Danmarks Læringsfestival den 25. og

Læs mere

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Afsluttende konference d. 21. november 2014 Odense Centralbibliotek Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C Kambiz K. Hormoozi Dagsorden: 1. Kort

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Temabåret Markedsføringssamarbejde

Temabåret Markedsføringssamarbejde Temabåret Markedsføringssamarbejde Konceptbeskrivelse På biblioteksledermødet den 4. december 2009 blev det på baggrund af oplæg fra erfagruppen for markedsføring besluttet at udfolde to markedsføringssamarbejder:

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser Sorø Kommune Strategi for Sorø Bibliotek 2016-2019 2019 Sorø Bibliotek er et traditionelt folkebibliotek med to afdelinger beliggende i historiske bygninger i henholdsvis Sorø Bymidte og Dianalund. Begge

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning 28. maj 2014 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014 Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske deltagelse

Læs mere

Esbjerg Kommune Biblioteker

Esbjerg Kommune Biblioteker 1 Esbjerg Kommune Biblioteker Virksomhedsplan 2016 Virksomhedsplanen omfatter ekstraordinære tiltag. Almindelig hverdagsopgaver med åbningstid, udlånsvagter, brugerkurser m.v. er naturligvis fundamentet

Læs mere

DIALOG MED BRUGERE!

DIALOG MED BRUGERE! ------------------------------------------------------------------------------------------ den 21. juni 2007 på Det Kongelige Bibliotek ved: Rune Nielsen Arkitekt MAA, Partner Kollision http://www.kollision.dk

Læs mere

LINJEFAG. International orientering. Kunst & litteratur. Science & innovation. Drama & musik. Kommunikation & medier

LINJEFAG. International orientering. Kunst & litteratur. Science & innovation. Drama & musik. Kommunikation & medier UDSKOLING LINJEFAG 2 lektioner selvvalgt undervisning hver uge International orientering Kunst & litteratur Science & innovation Hvad vælger du? Svar på tilmeldingen i indbakken på ElevIntra Drama & musik

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Frivillighed og velfærdssamfundet. Frivillige i bibliotekerne? Nivå Bibliotek 2012 Anders la Cour Copenhagen Business School

Frivillighed og velfærdssamfundet. Frivillige i bibliotekerne? Nivå Bibliotek 2012 Anders la Cour Copenhagen Business School Frivillighed og velfærdssamfundet Frivillige i bibliotekerne? Nivå Bibliotek 2012 Anders la Cour Copenhagen Business School Frivillighed og velfærdssamfundet Frivillige i bibliotekerne? Nivå Bibliotek

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste Udforsk billedkunsten og den visuelle kultur med dine elever gennem det digitale univers Klatværket. Oplev mange anerkendte kunstværker gennem fem fællesmenneskelige temaer. Lad eleverne gå på opdagelse

Læs mere

Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling

Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling Til Kulturstyrelsen Ang. J.nr. 2011-7.42.03-0022 Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling Greve Museum d. 25. oktober 2013 På Greve Museum modtog vi i 2011 tilsagn

Læs mere

Videnomsætning Med fokus på produktion af vidensmateriale.

Videnomsætning Med fokus på produktion af vidensmateriale. Videnomsætning Med fokus på produktion af vidensmateriale. - Det følgende er et forsøg på at kvalificere begrebet vidensomsætning. - IKKE at præsentere en endegyldig løsning eller model for hvordan det

Læs mere

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11. UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.2013 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL

Læs mere

Nyheder - idékatalog. Samarbejde med Ramasjang: En landsdækkende kampagne for Danmarks børn I er alle vores reportere :

Nyheder - idékatalog. Samarbejde med Ramasjang: En landsdækkende kampagne for Danmarks børn I er alle vores reportere : Nyheder - idékatalog Samarbejde med Ramasjang: En landsdækkende kampagne for Danmarks børn I er alle vores reportere : Fra 1. november er bibliotekerne omdannet til newsroom og børn har mulighed for at

Læs mere

Læremiddelformidling - en introduktion. Jens Jørgen Hansen jjh@ucsyd.dk

Læremiddelformidling - en introduktion. Jens Jørgen Hansen jjh@ucsyd.dk Læremiddelformidling - en introduktion Jens Jørgen Hansen jjh@ucsyd.dk Læremiddelformidling faglig kommunikationsform styrke anvendelse af læremidler i praksis institutionel afsender faglig og professionel

Læs mere

3 (store reoler med skråhylder)

3 (store reoler med skråhylder) Bilag 3 - Observationsskema: Udfyldte SKEMA TIL FORMIDLINGSANALYSE Albertslund bibliotek d 12. marts. FYSISK FORMIDLING FASTE UDSTILLINGER: Hvilke faste udstillinger: SKIFTENDE UDSTILLINGER: Hvilke skiftende

Læs mere

SmartLibrary. Målemetoder og optimering af fysiske biblioteksrum. AU Library 25 August 2016 Joachim Svendsen og Lotte Duwe Nielsen, Dokk1

SmartLibrary. Målemetoder og optimering af fysiske biblioteksrum. AU Library 25 August 2016 Joachim Svendsen og Lotte Duwe Nielsen, Dokk1 SmartLibrary Målemetoder og optimering af fysiske biblioteksrum AU Library 25 August 2016 Joachim Svendsen og Lotte Duwe Nielsen, Dokk1 Husk at: 1000 tak for invitationen. SmartLibrary er en læreproces

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Vil du se en film eller høre noget ny musik? Gør brug af bibliotekets netmedier Gratis og helt lovligt giver Aarhus Kommunes Biblioteker adgang til spillefilm,

Læs mere

Sprogværksted i børnehøjde

Sprogværksted i børnehøjde Bilag til ansøgningsskema til huskunstnerordningen Sprogværksted i børnehøjde Galten/Låsby dagtilbud søger om tilskud under huskunstnerordningen til projekt Sprogværksted i børnehøjde. Skanderborg kommune

Læs mere

Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse

Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse Introduktion Firemodellen bruges til at strukturere undervisningen i innovation. Modellen består af fire dele, der gennemføres i rækkefølge.

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

De næste tre år arrangerer vi tre store kulturprojekter for og med unge mellem 13 og 20 år

De næste tre år arrangerer vi tre store kulturprojekter for og med unge mellem 13 og 20 år Hygge Factory er en non profit organisation, der laver kunst og kulturprojekter med unge i København. Vi tager unge seriøst som aktive kulturskabere, og udfordrer deres kreative potentialer igennem procesog

Læs mere

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik December 2013 Odense Magasinet Nøddebo Præstegård Fynske Årbøger LitNet Teater 95b Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik Jul på gamle postkort 1 Historiefortæller Jens Peter Madsen Månedens Kunstner

Læs mere

Projektarbejde på Det nordjyske Landsbibliotek. Oplæg på Statsbibliotekets temadag Fundraising i bibliotekssektoren den 30. maj 2006.

Projektarbejde på Det nordjyske Landsbibliotek. Oplæg på Statsbibliotekets temadag Fundraising i bibliotekssektoren den 30. maj 2006. Projektarbejde på Det nordjyske Landsbibliotek Oplæg på Statsbibliotekets temadag Fundraising i bibliotekssektoren den 30. maj 2006. Introduktion Aktuelle projekter på NJL Hvad er et aktuelt og relevant

Læs mere

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

BILAG 2. Produkt. 1. Rapporten. Til Køgebibliotekerne. Fra min projektplan er der skrevet omkring produktet til KøgeBibliotekerne:

BILAG 2. Produkt. 1. Rapporten. Til Køgebibliotekerne. Fra min projektplan er der skrevet omkring produktet til KøgeBibliotekerne: BILAG 2 Produkt Til Køgebibliotekerne Fra min projektplan er der skrevet omkring produktet til KøgeBibliotekerne: Der er i projektets beskrivelse blevet fastlagt, at der afleveres en rapport over nytten

Læs mere

VEJLEDNING TIL LÆSEKREDSE AARHUS KOMMUNES BIBLIOTEKER AAKB.DK

VEJLEDNING TIL LÆSEKREDSE AARHUS KOMMUNES BIBLIOTEKER AAKB.DK VEJLEDNING TIL LÆSEKREDSE AARHUS KOMMUNES BIBLIOTEKER AAKB.DK VEJLEDNING TIL LÆSEKREDSE Aarhus Kommunes Biblioteker 2016 Vejledning til læsekredse er udarbejdet af Lone Bæk Neimann i samarbejde med Aarhus

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2013

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2013 Kurser for voksne Forår 2013 1 Velkommen til bibliotekets kurser Også denne sæson tilbyder Sønderborg en række kurser, der henvender sig til kommunens voksne borgere. Kurserne er alle relevante i forhold

Læs mere

ONLINE FORLAGET TRYDE

ONLINE FORLAGET TRYDE ONLINE FORLAGET TRYDE KATALOG 2017 Copyright. ONLINE FORLAGET TRYDE Eva Tryde Holtug Strandvej 17 4660 Store Heddinge Tlf. 45 60125215 Cvr. 27532292 info@evatryde.dk www.evatryde.dk i ONLINE FORLAGET TRYDE

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Landbyerne læser - Syddjurs Kommunes bud på en læsekampagne under Danmark Læser

Landbyerne læser - Syddjurs Kommunes bud på en læsekampagne under Danmark Læser Landbyerne læser - Syddjurs Kommunes bud på en læsekampagne under Danmark Læser Udfoldet projektbeskrivelse Projektets formål Målgruppe(r) (inkl. overvejelser vedr. valg af målgrupper for læseaktiviteterne)

Læs mere

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. NOTAT 13-12-2013 edoc 2013-0261756-3 Digitalisering af folkebibliotekernes

Læs mere

Hurtig start. Quick guide. Kom hurtigt i gang med den digitale junglebane

Hurtig start. Quick guide. Kom hurtigt i gang med den digitale junglebane Hurtig start Quick guide Kom hurtigt i gang med den digitale junglebane Indholdsfortegnelse Introduktion Den digitale junglebane i undervisningen Kapitler Forberedelse Fag og emne Undervisningsmaterialer

Læs mere

KULTUR- RUMMET ET KULTURELT LABORATORIUM I THY PRÆSENTATION FOR RUM & DESIGN- STUDERENDE/ARKITEKTSKOLEN AARHUS NOVEMBER 2014

KULTUR- RUMMET ET KULTURELT LABORATORIUM I THY PRÆSENTATION FOR RUM & DESIGN- STUDERENDE/ARKITEKTSKOLEN AARHUS NOVEMBER 2014 KULTUR- RUMMET ET KULTURELT LABORATORIUM I THY PRÆSENTATION FOR RUM & DESIGN- STUDERENDE/ARKITEKTSKOLEN AARHUS NOVEMBER 2014 PROGRAM 1. Overordnede målsætninger med KulturRummet 2. Præsentation af KPF/Rødbro

Læs mere

HTX BUBBLEFUN EVENT

HTX BUBBLEFUN EVENT HTX BUBBLEFUN EVENT - 2015 PLAKAT RAPPORT VIDEO Lavet af: Andreas Heise, Mathias Larsen Indledning Denne rapport er delt op i 2 dele. Da den er udarbejdet fælles i klassen og internt i grupper. Del 1 er

Læs mere

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer.

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer. Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Odense, 23.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL TRIVSEL Unges onlineliv og redskaber

Læs mere

ARTIST IN-RESIDENCE. Forår Chris Ziegler (DE)

ARTIST IN-RESIDENCE. Forår Chris Ziegler (DE) ARTIST IN-RESIDENCE Forår 2016 Chris Ziegler (DE) Ansøgning til Statens Kunstfonds Københavns Scenekunstudvalg 15. december 2016 Performing Bodies in Interactive Environments Baggrund Hotel Pro Formas

Læs mere

Skabelon til din bogmarketingplan

Skabelon til din bogmarketingplan Skabelon til din bogmarketingplan Bogsucces 2012 Kære forfatterspire Tak for din tilmelding til Bogsucces nyhedsbrev. Her er din gratis skabelon til en bogmarkedsføringsplan. Jeg håber, du finder planen

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

Projektbeskrivelse Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre 2017 De nedenfor angivne antal max tegn er inkl. mellemrum.

Projektbeskrivelse Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre 2017 De nedenfor angivne antal max tegn er inkl. mellemrum. Projektbeskrivelse Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre 2017 De nedenfor angivne antal max tegn er inkl. mellemrum. Institutionens navn: Guldborgsund-bibliotekerne Projekttitel:(Max.

Læs mere

Evaluering af KidSmart

Evaluering af KidSmart Evaluering af KidSmart Evaluering af KidSmart En KidSmart-computer er en computer, der henvender sig særligt til de 3-6årige. På computeren findes flere forskellige læringsprogrammer, der styrker bl.a.

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2014

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2014 Kurser for voksne Forår 2014 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, som henvender sig til kommunens voksne borgere. Kurserne er alle relevante i forhold til bibliotekets

Læs mere

Evaluering: Pilotprojekt om børn og unges digitale dannelse og færden på sociale medier

Evaluering: Pilotprojekt om børn og unges digitale dannelse og færden på sociale medier Evaluering: Pilotprojekt om børn og unges digitale dannelse og færden på sociale medier Børn og Unge 21-4-2016 1 1. Baggrund og introduktion Undersøgelser og forskning viser, at jo tidligere børn introduceres

Læs mere

Bibliotekernes krise. -situationen for Rudersdal bibliotek. Ole Münster

Bibliotekernes krise. -situationen for Rudersdal bibliotek. Ole Münster Bibliotekernes krise -situationen for Rudersdal bibliotek Ole Münster Baggrund Øverste administrative chef i Det Etiske Råd, Dansk Psykologforening, Dyrenes Beskyttelse, Haveselskabet Medstifter FrivilligDanmark

Læs mere

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Tom Jørgensen, Henriette Romme Thomsen, Emer O Sullivan, Karín Lesnik-Oberstein, Lars Bøgeholt Pedersen, Anette Øster Steffensen og Nina Christensen Nedslag i børnelitteraturforskningen

Læs mere

Formidlingsartikel 1/5

Formidlingsartikel 1/5 Formidlingsartikel I det følgende klargøres hvilke overvejelser vi har haft i forhold til valg af målgruppe, sted for publikation samt genre og sproglige virkemidler. Målgruppe Receptionsanalyse af Pocket

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

Det aktive byrum Status 2013

Det aktive byrum Status 2013 Det aktive byrum Status 2013 KulturMetropolØresund Det aktive byrum er et ud af ni projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet.

Læs mere

Morten Rosenmeier. Introduktion til. immaterialret. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Morten Rosenmeier. Introduktion til. immaterialret. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Morten Rosenmeier Introduktion til immaterialret Jurist- og Økonomforbundets Forlag Morten Rosenmeier Introduktion til immaterialret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010 Morten Rosenmeier Introduktion

Læs mere

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 1. Indledning Denne strategi er udtryk for en status, nogle retningslinjer og en plan for den fortsatte udvikling på it området. Målet er at styrke integrationen af

Læs mere

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 Kvalitetsaftale 2012-2013 Indholdsfortegnelse AssensBibliotekerne - Kvalitetsaftale 2012-2013 1. Indledning......................................................................................2

Læs mere

Publikationskategorier og definitioner

Publikationskategorier og definitioner Publikationskategorier og definitioner Forskning En forskningspublikation formidler ny viden og er kendetegnet ved først og fremmest at være henvendt til fagfæller. Formidling En formidlingspublikation

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang. Børn og Unge April Side 1 af 5

Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang. Børn og Unge April Side 1 af 5 Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang Børn og Unge April 2017 Side 1 af 5 1. Introduktion Digital dannelse i 4. klasse og Trivselsseminar for 8. årgang er to

Læs mere

Det er MIT bibliotek!

Det er MIT bibliotek! Det er MIT bibliotek! Et rollespil for udskolingsklasser om biblioteker og demokrati Partnerne bag rollespillet Det er MIT bibliotek! er resultatet af et samarbejde mellem Esbjerg Kommunes Biblioteker

Læs mere

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV Lær først og fremmest brugergruppen og projektet godt at kende. Indkald dernæst (eller være medvirkende til indkaldelse) dernæst til de første møder. Her er nogle ideer og råd til at få sat gang i processen.

Læs mere

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme i dag? Start med at tage en kopi! 1995 Alle folkebiblioteker

Læs mere

overlap En læreguide om en udstilling i et krydsfelt

overlap En læreguide om en udstilling i et krydsfelt overlap En læreguide om en udstilling i et krydsfelt INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 9. april til 15. maj kan du og din klasse opleve udstillingen Overlap. Med denne lærerguide i hånden håber vi,

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram

Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram Film - Få fuldt udbytte af biblioteket Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram Maj 2010 Projektleder: Sonja Ibach Nissen sin-kultur@aalborg.dk Se filmen:

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Deltagere: Aarhus: Louise, Jannik, Jane, Pauline, Anna og Mark. Roskilde: Mette, Hanne, Stine, Allan og Henriette. Birgit deltog som følgeforsker.

Deltagere: Aarhus: Louise, Jannik, Jane, Pauline, Anna og Mark. Roskilde: Mette, Hanne, Stine, Allan og Henriette. Birgit deltog som følgeforsker. Bilag 8 Deltagere: Aarhus: Louise, Jannik, Jane, Pauline, Anna og Mark. Roskilde: Mette, Hanne, Stine, Allan og Henriette. Birgit deltog som følgeforsker. 1. Aarhus fremlægger output fra rum 1 med udgangspunkt

Læs mere

FORTÆLLINGER VIS DIN HISTORIE I FREMTIDENS BIBLIOTEK

FORTÆLLINGER VIS DIN HISTORIE I FREMTIDENS BIBLIOTEK FORTÆLLINGER VIS DIN HISTORIE I FREMTIDENS BIBLIOTEK fremtidens Se introduktionsfilmen til arbejdet med Digitale Fortællinger bibliotek DIGITALE FORTÆLLINGER 3 Brugerne og biblioteket 3 Hvad er digitale

Læs mere

ONLINE FORLAGET TRYDE

ONLINE FORLAGET TRYDE ONLINE FORLAGET TRYDE KATALOG 2017 Copyright. ONLINE FORLAGET TRYDE Eva Tryde Holtug Strandvej 17 4660 Store Heddinge Tlf. 45 60125215 Cvr. 27532292 info@evatryde.dk www.evatryde.dk i ONLINE FORLAGET TRYDE

Læs mere

Fremtidens biblioteker Skanderborg Kommune. Indledende afdækning Kultur og Sundhedsudvalget 5. november 2015

Fremtidens biblioteker Skanderborg Kommune. Indledende afdækning Kultur og Sundhedsudvalget 5. november 2015 Fremtidens biblioteker Skanderborg Kommune Indledende afdækning Kultur og Sundhedsudvalget 5. november 2015 1 Denne præsentation Denne præsentation er et midtvejsoplæg til Kultur- og sundhedsudvalget på

Læs mere

S.Y.N.C. - morgendagens virtuelle bibliotek målrettet de 13-19 årige

S.Y.N.C. - morgendagens virtuelle bibliotek målrettet de 13-19 årige S.Y.N.C. - morgendagens virtuelle bibliotek målrettet de 13-19 årige BAGGRUND Danske Biblioteker har haft svært ved at lokke ungdommen til og mister en del af brugerne i overgangen mellem børne- og voksenbiblioteket.

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Dansk Pædagogisk Historisk tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd Forening Rapport : Projektet "Børneinstitutionerne en

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere