Personprofiler - opbygning af balancen mellem faglig og personlig udvikling s05. Udfasning af formalin på danske dambrug s09

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personprofiler - opbygning af balancen mellem faglig og personlig udvikling s05. Udfasning af formalin på danske dambrug s09"

Transkript

1 Personprofiler - opbygning af balancen mellem faglig og personlig udvikling s05 Indhold Udfasning af formalin på danske dambrug s09 Practice vs. theory one of them or both s13 Key Account Management nøglen til vækst? s17 Metode som enkeltstående fag er nyt på ucn s21 No. 2 BIM arbejdsproces og filhåndtering s25 contributors Redaktionen Brian Møller Martina Radic Simon Skogberg Ivan Butler Benjamin A. L. Hindal

2 Pulsen Pulsen er et tidsskrift med bidrag fra studerende og ansatte på Teknologi & Business 24 uddannelser. Alle fra Teknologi & Business inviteres derfor til at bidrage med artikler til tidsskriftet, men redaktionen forholder sig ret til at afvise eller publicere de indsendte artikler. Editorial Pulsen præsenterer nogle af de problemstillinger, emner og erfaringer som de studerende og ansatte er optaget af og har arbejdet med i deres studie og arbejde. Artiklerne kan derfor have et bredt sigte og kan være skrevet med henblik på at give en mere generel redegørelse, eller der kan være tale om en mere detaljeret gennemgang af et delaspekt af et projekt. Det kan også være et spørgsmål om, at man har fundet en afledt problemstilling så interessant, at den måtte undersøges nærmere. Artiklerne er således udtryk for, hvad de studerende og ansatte har fundet relevant og interessant at formidle til en bredere målgruppe baseret på deres erfaringer i studie og arbejde. Arbejdet med publicering af artikler i Pulsen skal give de studerende og ansatte øvelse i at formidle faglige problemstillinger til andre målgrupper end de vanlige aktører i en uddannelsessammenhæng. Derudover ligger der også et ønske om at bidrage til vidensdeling inden for og ud over Teknologi & Business rammer. Studerendes og ansattes arbejde kan på den måde være med til at inspirere relevante målgrupper, og ad den vej føre til fornyet refleksion over egen praksis, eller generelt vække nysgerrighed inden for området. Impressum REDAKTIONEN Anita Lindkvist Nørbjerg Udviklingskonsulent Charlotte Heigaard Jensen Projektkoordinator University College Nordjylland Teknologi & Business Porthusgade 1, 9000 Aalborg DESIGN & LAYOUT Peter Borup Lund FORMAT 29.7 x 42 cm Skrifttyper Folio og Times Ten ABONNEMENT Tidsskriftet udkommer engang årligt i september. Abonnementet er gratis og kan hentes på område X kontoret i Porthusgade, Sofiendalsvej og Lindholm Bryggen og kan desuden hentes online på under Teknologi & Business. avis 32 sider, sort/hvid nummer 2, september årgang 2011

3 Personprofiler - opbygning af balancen mellem faglig og personlig udvikling Formålet med redaktionens artikler er at sætte fokus på de initiativer, der på UCN Teknologi & Business skal medvirke til at understøtte udviklingen af «Det hele Menneske». Hensigten med at udvikle «Det hele Menneske» er at skabe en god balance mellem faglig og personlig udvikling, så dimittender opnår en særlig genkendelig profil som aktører i erhvervslivet. Redaktionen vil derfor med denne artikel i 2. udgave af PULSEN have samarbejdet med konsulentfirmaet Insights som omdrejningspunkt et samarbejde, som har medført at hele 38 medarbejdere fra UCN Teknologi & Business er blevet certificeret siden efteråret Certificeringen sætter UCN Teknologi & Business i stand til selvstændigt at integrere Insights materiale og personprofil på de studerende, hvilket skal bidrage til motivation for og inspiration til en personlig udviklingsproces samt opnåelse af en større moden erhvervsparathed. UCN Teknologi & Business er således den eneste uddannelsesinstitution i Danmark, der fra september 2011 tilbyder alle sine studerende på 1. semester en personprofil som led i deres uddannelse. Abstract Redaktionen Litteratur Professionshøjskolen University College Nordjylland (2009), Noea Manifest Vester Kopi Stevens, A (1994) Jung. Oxford University Press Insights, Lokaliseret d. 13. Juli 2011

4 Redaktionen s07 Fig. 2 Hvorfor samarbejde med Insights? UCN Teknologi & Business har siden sommeren 2010 samarbejdet med konsulentfirmaet Insights om at få 38 medarbejdere certificeret i at kunne arbejde med konsulentfirmaets personprofil og blive selvstændigt kørende i forhold til dets koncepter. Personprofilen anvendes p.t. i førende virksomheder verden over, til udvikling af medarbejderes og lederes fulde potentiale. Blandt Insights øvrige samarbejdspartnere kan nævnes LEGO, Danske Bank, Novo Nordisk og British Airways (insightskurser.dk). Personprofilen er et kvalitetsprodukt blandt personprofiler, da den er forskningsbaseret og medvirker til at give et tydeligt billede af kommunikationsstil, styrker og svagheder samt udviklingsbehov. Årsagen til, at UCN Teknologi & Business har valgt at samarbejde med Insights er, at deres personprofiler både er baseret på et psykometrisk testsystem, som både er psykometrisk validt og reliabelt og lever op til de internationale standarder; men ikke mindst fordi Insights samtidig muliggør en integration af UCN Teknologi & Business læringstilgang, der adresserer «Hoved, Hjerte og Ben» i deres personprofiler fig. 1 (Noea Manifest, 2009). Fig. 1 Ill. Insights Danmark Med Hoved menes «viden, refleksion og evne til at få ideer» Med Hjerte menes «personlig indsigt og udvikling, relationer og samarbejde» Med Ben menes «handlekraft og ansvarlighed» Integrationen af disse læringsmål, der beskrives i Hoved, Hjerte og Ben tilgangen, har resulteret i, at Insights personprofiler bliver tilbudt alle studerende på deres 1. semester fra september UCN Teknologi & Business bliver følgelig den eneste uddannelsesinstitution i Danmark, der tilbyder alle sine studerende en detaljeret og nuanceret personprofil som led i udviklingen af balancen mellem deres faglige og personlige udvikling. Som supplement til personprofilen, som Insights udbyder, modtager den studerende ligeledes en unik hoved, hjerte og ben profil, som er udviklet i samarbejde med Insights. Eksempler på hoved, hjerte og ben profilen illustreres af fig. 2. Figuren varierer alt efter, om den studereden har stort hoved, hjerte eller ben. Således medvirker Insights personprofil til at understøtte og formidle UCN Teknologi & Business' læringstilgang. Samarbejdet med Insights understøttes ligeledes af, at personprofilen tager udgangspunkt i det faktum, at alle mennesker er unikke. Hvert enkelt menneske har således sine egne præferencer, arbejdsstil, behov, kommunikationsmønster, styrker, svagheder m.m. og personprofilen giver derfor de studerende på UCN Teknologi & Business: et springbræt til personlig udvikling konkrete råd til, hvordan du kan optimere dine professionelle præstationer Indsigt i din personlige måde at indgå i et team på. Mange danske og internationale virksomheder bruger som tidligere nævnt Insights personprofil som et element i både talentudvikling, ledereffektivisering, skabelse af dynamiske teams og målrettet salgsoptimering. Med Insights personprofil får de studerende dermed et dialog og udviklingsværktøj, som kan give svar på spørgsmål, der er afgørende for deres karriere og erhvervsparathed: Hvad er mine mål? Hvad drømmer jeg om? Hvad motiverer mig? Hvilke jobfaktorer er afgørende for mig? Personprofilen vil med andre ord give den studerende et meget tydeligt billede af sin personlige kommunikationsstil, styrker og svagheder samt udviklingsbehov, og den vil derfor være et tilbagevendende element under hele uddannelsen. Insights fundament og baggrund? Den grundlæggende teori bag Insights personprofil og koncepter er baseret på den schweiziske læge og psykiater Carl Gustav Jungs ( ) pionerarbejde med psykologiske typer og præferencer. Ifølge Jung har individer forskellige præferencer, hvilket giver dem forskellige perspektiver på diverse livssituationer. Jungs teori er baseret på, at mennesker afhængig af deres præferencer, opfatter den samme situation forskelligt. Denne anerkendelse af menneskers forskelligheder er afgørende for at forstå vores individuelle adfærd og kommunikationsmønstre (Stevens 1994). Jung opdeler præferenceparrene således: Introversion og Ekstraversion; Sansning og Intuition; Tænkning og Følelse (Stevens 1994: 85-89). Tilsammen udgør præferenceparrene ifølge Jung otte personlighedskombinationer. Mennesket har forskellige stærke præferencer i forhold til det, der interesserer dem i deres ydre og indre verden. Det var Jung, der udmøntede de nu almindeligt benyttede begreber ekstraversion og introversion til at beskrive dette forhold. Jung pointerede dog i forhold til dette, at selv om et menneskes stærkeste præference er ekstraversion har vedkommende også brug for at lytte til sin indre verden, så det afhængig af situationen kan bruge sine introverte egenskaber. Jung erfarede desuden, at mennesker ud over at have præferencer for ekstraversion/ introversion har forskellige måder at opfatte og tilegne sig information på. Jung fremlagde den teori, at man enten opfatter med sanserne, hvilket er ensbetydende med præferencen sansning, eller man påvirkes af generelle indtryk og mønstre, hvilket betyder, at man gør brug af sin intuition. Tilmed erfarede Jung, at mennesker hovedsageligt træffer beslutninger på to forskellige måder. Den ene er distanceret og objektiv og består af logiske analyser, den anden er subjektiv og engageret. Den objektive måde kaldte Jung for tænkning, og den mere subjektive måde kaldte han for følelse. Udover at Insights baserer sin personprofil på Jungs præferencepar, arbejder de ligeledes med fire grundfarver i deres personprofiler rød, gul, grøn og blå. Disse farver identificerer forskellige personlighedstyper. Farvekodesystemet fremkommer efter 25 spørgsmålsrammer med hver 4 svarmuligheder (i alt 100 spørgsmål), som personen udfylder, før personprofilen kan modtages. Baseret på de førnævnte præferencepar defineret af Jung og de fire grundfarver udviklet af Insights er det derved muligt at placere personen i en af Insights hjulets 72 personlighedstyper, som som fig. 3 illustrerer. Det illustreres bl.a. af Insights Discovery Hjulet, at alle mennesker indeholder alle de fire farver: Rød, gul, grøn og blå, som dækker over kombinationer af adfærdstræk og præferencer, og der findes altså ikke to mennesker, som er fuldstændig ens. De fleste men nesker har dog præference for primært at bruge en eller to af farveenergierne. Hver enkelt farvekombination har både styrker og svagheder. Så ingen farvekombination er bedre end andre. Det er i forskellighederne, at den store styrke ligger. Den forståelse og respekt for hinandens forskellighed, som opnås med Insights, er en af systemets styrker og skaber en meget stærk kommunikationsplatform. Insights personprofilen skelner ikke mellem gode eller dårlige personlighedstyper. Alle farvekombinationer er lige gode. Målet er i stedet at afgøre, hvordan ens farvepræference matcher de roller, man skal udfylde job/studiemæssigt eller ønsker at udfylde i fremtiden. Insights hjulet har til hensigt at fremme forståelsen for, at hvert eneste menneske har sin helt egen unikke farvekombination, som kan anvendes til bedre selvindsigt, og til hvordan man bedst kommunikerer med medmennesker generelt. Dermed ledes der hen til et af Jungs væsentlige postulater: «At personlig udvikling primært udspringer af selvforståelse». Selvforståelse er et essentielt element i UCN Teknologi & Business samarbejde med Fig. 3 Insights Discovery Hjulet, 72 typer Ill. Insights Danmark Insights og et vigtigt budskab til de studerende ved udlevering af personprofilerne. Personlig og faglig udvikling Som led i udlevering af personprofilerne er det obligatorisk for de studerende at modtage en feedback af en af de certificerede medarbejdere. Feedback gives klassevis, og der introduceres til UCN Teknologi & Business læringstilgang samt til de begreber, som anvendes i personprofilen og baggrunden herfor. For at fastholde den faglige og personlige udvikling, som personprofilerne skal tilskynde til, arbejder de enkelte uddannelser endvidere med forskellige tematiske workshops, som de finder relevante i forhold til uddannelsens indhold, og som samtidig kan bidrage til større moden erhvervsparathed. Insights personprofiler bliver således et vedvarende element under den studerendes uddannelsesforløb. For den enkelte studerende betyder det grundlæggende at udvikle en forståelse for sit eget Jeg og udviklingsmuligheder, og for hvordan man måske opfattes af andre. Samtidig er målet for den studerende at forstå andre ved at genkende deres adfærdsmønstre, lære at imødekomme deres behov og tilpasse sig for derigennem at handle ud fra denne forståelse og bidrage positivt til et team. Sidst men ikke mindst er målet, at den studerende bliver bedre i stand til at udvikle strategier for godt samarbejde også når det gælder lige frem «vanskelige» medstuderende eller kolleger og at kunne indse fordelene ved at klare tingene i fællesskab. UCN Teknologi & Business mål med udvikling af de studerendes personprofil skal ses i lyset af den måde, verden opleves på. Det, der sker i dagligdagen, og mennesker, vi møder, er farvet af vores indre forestillinger, som er baseret på sociale konstruktioner. Det betyder, at man konstruerer sin virkelighedsopfattelse på baggrund af foruddannede forestillinger og viden, der er baseret på tidligere erfaringer, vaner og rutiner: Den, jeg oplever som helten, er skurken for en anden, og den måde, jeg foretrækker at møde en udfordring på, er i den andens øjne måske spild af tid. For at kommunikere med andre må man derfor prøve at se tingene fra deres side og skabe et fælles sprog, der kan danne bro mellem de forskellige virkelighedsopfattelser. Men før man kan kommunikere meningsfyldt med andre, er det vigtigt, at man kender sin egen virkelighedsopfattelse, førend man kan sætte sig ind i andres. To mennesker kan se den samme ting være uenige og alligevel have ret begge to. Det er ikke logisk, men er en psykologisk realitet. Uanset om vores virkelighedsopfattelser synes rigtige eller forkerte, er de kilden til vores indstilling og adfærd, og påvirker i sidste ende vores forhold til andre. UCN Teknologi & Business samarbejde med Insights skal netop medvirke til at forsyne den studerende med en indsigt til at forstå sig selv og andre mennesker bedre uanset vore forskelligheder. Derudfra kan der skabes et fælles sprog, som gør det muligt at kommunikere effektivt med kunder, kolleger, medstuderende og chefer og forstå at værdsætte det, hver enkelt kan bidrage med. Et sprog, der gør personlig udvikling og selvstændighed til en livsstil, hvor hver eneste person er unik, har sin egen stil, motivation, behov og forventninger, hvor styrken ligger i forskellighederne og som bidrager til udvikling af «Det hele Menneske». Personprofiler s08

5 Udfasning af formalin på danske dambrug Artiklen omhandler udfasning af det kræftfrem kaldende stof formalin, der bruges som des infektionsmiddel på danske dambrug. På DTU Aqua i Hirtshals undersøges stoffet brintoverilte som en mulig substitution af formalin. Formalin er et effektivt desinfektionsmiddel og hvis brintoverilte skal erstatte formalin, har forskningen vist, at problemstillingen ligger i hvordan og i hvor stor koncentration brintoverilte doseres til dambruget, før det har en effektiv desinficerende virkning. Dette kan være individuelt for hvert dambrug og der kræves stadig mere forskning i brugen af brintoverilte, før det kan erstatte formalin. Abstract Brian Møller, DTU Aqua Laborant Litteratur Dansk Akvakultur (2008, 12. juni), Om os Hvem er Dansk Akvakultur. Lokaliseret d. 6. december Dansk Akvakultur (2008, 12. juni), Dyrlægens Hjørne Formalin. Lokaliseret d. 6. december Hansen, Mette T. (2008, 27. november), Årsager til kræft: Et samspil mellem livsstil, arv og miljø. Lokaliseret d. 6. december Heinecke, R. D. & Buchmann, K. (2009), Control of Ichthyophthirius multifiliis: dose response trials using sodium percarbonate and water filtration (s.32 35). Aquaculture 288. Jokumsen, Alfred & Svendsen, Lars M. (2010), Opdræt af regnbueørred i Danmark (s.4-5, 15-18). DTU Aqua-rapport nr.219. Knudsen, Astrid (2010, 5. februar), Få Bedre miljø: På arbejdet Lokaliseret d. 6. december Pedersen, Lars-Flemming & Pedersen, Per B. (2010), Hydrogen Peroxide: Disinfectant for Recirculating Aquaculture Systems (s.72-74). Global Aquaculture Advocate Ukendt (2010, 14. april), Nøgletal og baggrundsviden. Lokaliseret d.13. januar 2010

6 Brian Møller s11 Kræftfremkaldende stoffer Brugen af hjælpestoffet formalin til vandbehandling i danske dambrug er betydeligt og forbruget er ikke faldet gennem de seneste årtier. Dette er problematisk, da formalin har sundhedsskadelige egenskaber(kræftfremkaldende). Branche foreningen Dansk Akvakultur har derfor valgt en langsigtet strategi, der omhandler en udfasning af formalin senest i 2014 (Dansk Akvakultur, 2008) et mål der kun er muligt ved substitution, dvs. en 100% erstatning med et andet stof. På DTU Aqua i Hirtshals forskes der blandt andet i at finde et alternativt hjælpestof til formalin, som har samme desinficerende egenskaber, men ikke er skadeligt for dambrugeren og ifølge forskningsbiolog Lars- Flemming Pedersen er brintoverilte en mulig løsning (Pedersen, 2010). Der kræves dog mere forskning i brugen af brintoverilte, for at sikre at det har en effektiv virkning, samt fastlægge bivirkninger før det kan implementeres som en substitution af formalin. Men hvorfor er det vigtigt at udfase stoffer som formalin? I Danmark lever mennesker med en kræftdiagnose. Der konstateres nye tilfælde om året, og hvert år dør mennesker af en kræftsygdom (Nøgletal og baggrundsviden, 2010). Kræft kan være vanskelig at undgå, da den hovedsageligt er forbundet med livsstil, arv og miljø og ifølge Kræftens Bekæmpelse skønner forskere at, kræfttilfælde som udelukkende skyldes miljøpåvirkninger udgør næsten 1/3 af de samlede antal tilfælde (Årsager til kræft, 2008). Hvis der indenfor ens arbejdsmiljø arbejdes med kræftfremkaldende stoffer, er der en øget risiko for udvikling af kræft, da man kan være udsat for kræftfremkaldende stoffer i højere koncentrationer og i længere tid end ellers i hverdagen (Knudsen, Astrid, 2010). I dansk akvakultur er dette ingen undtagelse. Her arbejdes der på de danske dambrug med det kræftfremkaldende stof formalin, hvilket af Dansk Akvakultur ønskes udskiftet med et mindre farligt stof, som ikke er kræftfremkaldende. Dette er dog problematisk, da formalin har været brugt fra man startede med opdræt af fisk. Kendskab til formalins kræftfremkaldende bivirkninger har været mistænkt i de seneste årtier og senere kendt, men stoffet er svært at erstatte, da det er yderst effektivt til desinficerende vandbehandling. Det er med andre ord svært at finde alternativer der er uden bivirkninger, men som samtidig ligeså effektive som formalin. Hvad er akvakultur i Danmark? Akvakultur produktion af fisk og skaldyr er den hurtigst voksende fødevaresektor i Danmark. Med en produktion på ca tons fisk og skaldyr, samt en eksport på 1 mia. kr. er akvakultur et vigtigt dansk erhverv1. På dambrug er det produktionen/opdræt af regnbueørred som er førende og foregår i ca. 275 dambrug. De fleste dambrug er «Traditionelle», dvs. får tilført vand fra et vandløb eller en å og benytter tyngdekraften til gennemstrømning. Men senest er det en ombygning med recirkulationsteknologi til et modeldambrug, der udgør en stor del af regnbueørredproduktionen. Grunden til at der i stigende grad ombygges til modeldambrug, er den miljøgodkendelse og lovgivning der er på området. Krav om maksimalt årligt foderforbrug, tilladeligt vandindtag maksimal koncentration af kvælstof, fosfor, organisk stof, hjælpestoffer, medicin og ilt i udløbsvand, gør at dam brugeren må bruge nye teknologier, hvis der ønskes en større produktion af fisk. Modeldambrug med recirkulationsteknologien genbruger helt op til 95 % af vandet, hvilket medfører et lavere vandforbrug pr. kg fisk samt reducerede miljøpåvirkninger, de kan derfor være med til at øge produktionen af fisk (Opdræt af regnbueørred i Danmark, 2010). Det lavere vandforbrug kan medføre et større parasitpres på vandkvaliteten, som derfor behandles og renses med hjælpestoffer/desinfektionsmidler. Et af de mest brugte stoffer til desinfektion er stoffet formalin. Formalin er yderst effektivt til at dræbe bakterier/fiskeparasitter og svampe uden at påvirke fiskene, hvor andre desinfektionsmidler f.eks. natriumpercarbonat kan ændre vandets surhedsgrad (ph). Dette kan være uønsket, hvis en bestemt ph allerede er fastholdt, for sikring af fiskenes trivsel. Hjælpestoffet formalin Formalin(formaldehyd 37% eller 23,5%) er det mest brugte hjælpestof til vandrensning på dambrug, da det har en god evne til at fjerne bakterier, der er skadelige for fiskene, mens det ingen effekt har på selve fiskene6. Denne egenskab er en af grundene til at det er et af de mest brugte hjælpestoffer. Der er dog en vigtig bivirkning forbundet med brugen af formalin, det er den sundhedsmæssige risiko ved håndtering af stoffet. Formalin er giftigt og som tidligere nævnt kræftfremkaldende, derfor er der nu stor fokus på dambrugerens sikkerhed, når han skal dosere stoffet til dambruget. Som laborant er arbejdet med sundhedsskadelige og farlige kemiske stoffer stort set uundgåeligt. Men heldigvis er der en masse sikkerhedsmæssige faciliteter såsom handsker, kittel og stinkskab med luftudsugning, der kan bruges til at beskytte sig mod de farlige stoffer, der vil dog altid være en risiko. Der er selvfølgelig adgang til sikkerhedsmæssige faciliteter på dambrugene, men arbejdet med mængder på gennemsnitlig cirka 600 l formalin pr. dambrug pr. år kan sandsynligvis øge risikoen for udvikling af kræft. Dansk Akvakultur har indsamlet tal der viser forbrug af formalin i danske dambrug i perioden 2003 til 2008(tabel 1). Forbruget viser en stigende tendens, hvilket er problematisk med den sundhedsskadelige risiko, som dambrugeren kan være udsat for. Dansk Akvakultur Formalin (kg) Tabel 1 Forbrug af formalin i dansk dambrug fra 2003 til Data indsamlet af Dansk Akvakultur Dansk Akvakultur har på baggrund af formalins sundhedsskadelige egenskaber og potentielle skadelige virkning på miljøet valgt i 2008 en langsigtet målsætning som lyder: «At brugen af formalin i alle typer dambrug ophører senest 1. januar 2014». (Dansk Akvakultur, 2008) Hvis brugen af formalin skal ophøre i 2014, er det nødvendigt at finde et stof, der kan erstatte formalin, men samtidig har de samme egenskaber og her er brintoverilte en af kandidaterne. Alternative muligheder til formalin Der forskes i at finde alternativer til formalin, som har samme desinfektionsegenskaber, men er mindre farligt for dambrugeren. En mulig substitution af formalin kan være brintoverilte(h2o2) i vandige opløsninger, som også har desinficerende egenskaber. Der er samtidig en række andre fordele ved brug af brintoverilte: Den omdannes til vand og frit ilt biprodukter som er harmløse. Brintoverilte er ikke kræftfremkaldende eller giftig ligesom formalin, dog skal den stadig behandles med omhu, da den er kraftigt oxiderende. Undersøgelser har vist at brintoverilte har samme behandlingseffekt mod ektoparasitter (parasitter der lever uden på fisken) som formalin (Control of Ichthyophthirius multifiliis, 2009). Ved brug af brintoverilte som desinfektions middel har forskningen vist, at det er afgørende hvilket koncentrationsområde der arbejdes i og hvordan brintoverilten doseres. En eventuel overdosering vil hæmme biofiltrene og dermed stoppe kvælstofomsætningen og give en forringet vandkvalitet. En underdosering vil ikke give den fornødne effekt som desinfektionsmiddel (Hydrogen Peroxide, 2010). Det kan altså være vidt forskelligt for hvert dambrug hvordan brintoverilten skal doseres, så en brintoveriltekoncentration der er tilstrækkelig desinficerende opretholdes, uden over eller underdosering. Denne problemstilling er allerede kendt fra formalin, og derfor kan det være svært at få implementeret brint overilte i stedet for formalin. Viden om brintoverilteomsætningen ved anvendelse af brintoverilte som desinfektionsmiddel er derfor essentiel, hvis det skal implementeres som en substitution af formalin. Brintoverilte kan være løsningen til at få udfaset formalin fra de danske dambrug, men der kræves stadig mere forskning for at sikre at det bruges effektivt. Om det lykkes at få udfaset det kræftfremkaldende stof formalin inden 2014 eller senere, vil tiden vise. Udfasning af formalin på danske dambrug s12

7 Practice vs. theory one of them or both This article is inspired by the usual dilemma of how much theory received during the education is actually enough and whether the practical element is so relevant. The Danish Agency for International Education states on its home page: «The aim of the Danish Education System is to deliver the knowledge and competences which will qualify students to take an active part in society». I will argue that the `active part in society` in this context means both practice and theory, which is why their relevance and importance as a part of an education at University College of Northern Denmark Technology and Business (hereinafter referred to as UCN T&B) will be analyzed on the following pages. Furthermore, I will seek to answer whether the theory I was taught at UCN T&B is enough to handle practical aspects, how much of the theory I was taught at UCN T&B I actually used during my internship period as well as whether I reached my optimum results and became a whole person. Abstract Martina Radic Marketing Management Litteratur Bloisi W., Cook C. W. & Hunsaker P. L., Management and Organisational Behaviour (second European edition), London, McGraw-Hill Education Danish Agency for International Education, Education in a knowledge society, Localized on the 17th of March 2011, education-in-a-knowledge-society Denmark s strategy for lifelong learning, Education and lifelong skills upgrading for all, p.4,6 Encyclo, Oline Encyclopedia, Holistic approach. Localized on 3rd of June 2011, Holistic%20approach Kotler P., Keller K.L., Brady M., Goodman M. & Hansen T. (2009), Marketing Management (first edition), Pearson Education Limited Ministry of Education, Denmark (2008), Review of national policies for Education, p.2 Finlay A.B. Ph.D, Plato s theory of education in «the republic» (an introduction). Localized on the 2nd of June 2011, Nottis K., Feuerstein A., Murray J. & Adams D., The Teacher Belief Inventory. Localized on the 25th of March 2011, mi_qa3673/is_1_121/ai_n / Organisation for Economic co-operation and Development, Qualification Systems, Bridges to Lifelong Learning (2007). Localized on the 19th of March 2011, en_2649_ _ _1_1_1_1,00 &&en-uss_01dbc.html Organisation for Economic co-operation and Development, Qualification Systems, Localized on the 2nd of June 2011, hat+is+oecd&sa=search&cx= %3Axzeadub0b0a&cof=FORID %3A11&ie=UTF-8#970 Prewett C. (1955, 9th December). The `theoretical versus `practical in teacher education. The University of Chicago Press, s Localized on the 18th of March 2011, University College of Northern Denmark home page, Maximize your learning outcome. Localized on 24th march 2011, Technology_-_Business_Studies/ Being_a_student_at_UCN_T-B/ Learning_environment/Maximise_Your_ Learning_outcome.aspx University College of Northern Denmark home page, Values, Mission and Vision, knowledge that works Welcome/Values,_Mission_and_ Vision.aspx Smith K. Mark (1999), Knowledge. Localized on 2nd of June 2011,

8 Martina Radic s15 Theory vs. practice Even the Greek philosopher Plato, and later his student Aristotle, were investigating the relevance of theory and practice in education (Nottis et al 2000). According to both of them, the final goal of education is «truth» (Finlay). The truth is seen as a reality that one becomes aware of after the overall process of education is finished. According to Plato, in the process of education, both theory and practice are equally important (Finlay). Furthermore, Plato s opinion is that learning theory without already know ing how to use it does not give anything to the student. Nevertheless, it is my impression that Plato believes that it is purposeless to give knowledge to one who is not born with knowing how to use it. As for Aristotle, knowledge is seen as a theoretical, a productive and a practical discipline(smith 1999). The theoretical part is seen as the knowledge each person possesses. The productive part is seen as a process of creating an object from an idea and often involves creativity. It is as a searching process. As for the practical part, this is a result of the applied theory in real life. Furthermore, Plato and Aristotle claimed that the social part of education is as relevant as the intellectual part. When applying the social part, it could be argued that the theoretical part is equally important as the practical. One could benefit from combining knowledge and practice. Even though Plato and Aristotle are discussing education on a much deeper level, in order to discuss the relevance of theory and practice in education, I have chosen to focus only on their discussion about these parameters. Moreover, I believe that their findings are relevant for the education as it is understood nowadays. Nevertheless, the importance of each parameter should still be investigated as well as the relevance of each parameter in one s education. Increasing the competitiveness Psychologist Clinton R. Prewett analyzed the same topic in his article «The theoretical versus the practical in teacher education» and found it difficult to clearly define the role of each. In the same article he defined theory as: «having to do with knowledge or pure science as such, without reference to its practical application» and practice as «having useful ends in view.» (Prewett. 1955, 480). This defines parameters and shows the importance of each, but it cannot be stated that one of the parameters is more relevant than the other or that they are equally important. There is no theory that says that one of the parameters is more relevant for a student when he or she starts to use the knowledge (both the theoretical and practical) he/she learned. However, according to the published statistics on social and economic issues done by the Organization for Economic Co-operation and Development ilibrary (hereinafter referred as OECD ilibrary) 1 there is a tendency among the 30 OECD member countries, towards gaining relevant knowledge by combining theoretical knowledge with work experience and training (OECD ilibrary). Possessing theory is not enough. Teamwork and problem-solving skills are seen as extremely relevant in order to achieve the final result, which is practice. By offering knowledge that can be used in practice, countries could directly impact the improvement of the skills and competences of their inhabitants. In that way, the level of competitiveness of each country would increase. It should be understood that in order to compete on the global market with acquired knowledge, each country should improve the skills of their students and in that way impact the economic competitiveness. According to the follow-up report from 2008 prepared by the Danish Ministry of Education, it is stated that the European Union defined their official goal as increasing the competitiveness of their inhabitants.5 I will argue that the combination of theory and practice in the future will contribute to the increase of the competitiveness. Each country has its own plan of how to increase its competitiveness. The plan of the Danish Ministry of Education is to implement the lifelong learning strategy, which is seen as a contribution to the educational development (Denmark s strategy for lifelong learning 2007, 4). This includes investments in both academic and general skills of the inhabitants, and what is interesting for this article; encouraging an increase in the number of practical training places7. The originally presented facts made me conclude that there is a tendency of increasing the importance of the practical part of an education and equalizing the relevance of both parameters, practical and theoretical. It can be questioned if the theoretical part that will be taught/acquired in school is the theory that will be applied in practice. I found it relevant to sustain my statement, that the importance of the practical part of an education is increased and that relevance of both the practical and theoretical parameters are equalized, by delivering the quote from the UCN T&B home page «At University College of Northern Denmark we generate applied knowledge for use in practice» (ucnorth.dk). This is why I conclude that the theoretical knowledge I was given in class at UCN T&B is relevant and sufficient to handle practical aspects. Holistic approach Relevant for this article is UCN T&B s holistic and user oriented learning approach. According to the definition from an online encyclopedia, a holistic approach is defined as»the totality of something is much greater than the sum of its component parts and they cannot be understood by the isolated examination of their parts.» (encyclo.co.uk). This is equivalent to the way UCN T&B practices education: an organisational structure containing a holistic learning approach where the students must learn to combine achieved knowledge, skills and competences to obtain optimum results. In UCN T&B terminology this holistic learning approach is called «The Whole Person», which is the profile UCN T&B wants all graduates to achieve and in this way «put knowledge to good use» (ucnnorth.dk). In this perspective, it is once again highlighted that the possession of theory is as relevant as our ability to collaborate with our fellow students and solve the problems in specific real life situations. Furthermore, theory and practice are seen as a whole and are equally relevant for the achievement of optimum results and improving the skills and competences for the students at UCN T&B. Neither theory nor practice is exclusive and by possessing the capability to combine theory with work experience, students receive an opportunity to become an active part in society and are thus capable to positively impact the competitiveness of the country, which, as previously mentioned, is also the goal of the Danish Ministry of Education. I agree with the stated theory and see the `optimum result` as the capability of combining both parameters. I achieved this during my internship period where I applied learned knowledge in practice. Nevertheless, I am still interested in finding out whether the practical tasks would be done better or worse if the theory was not learned? In order to answer this question, I will rely on my personal experience as a marketing student at UCN T&B. Moreover, I will discuss my internship by defining how relevant each of the mentioned parameters in my case was. I would argue that the experience I gained during the internship gave validity to the following argumentation, even though it will only present my perception of a successful internship. The theoretical part what I have learned For me, as a marketing student doing a project, often market research, the theory gained during the semester organizes my work. The professor of International marketing Philip Kotler states that when doing for example market research, there are certain steps which should be fol lowed: defining the problem, developing a research plan, collecting the information as well as analyzing it, and in the end presenting the findings and making a decision (Kotler 2009, p ). In order be able to find useful information, I was taught the whole marketing process; how to be objective, consider challenging tasks in new ways, find out what my possible segment is and how they think so I could target them, analyze demand and competition, the distribution, the environmental factors, their positioning and apply the results. I was taught to be creative and critical towards the theory I learned. In this way, UCN T&B gave me a possibility to walk the talk when I become a manager one day. In one of our most important pieces of literature Philip Kotler says» It is the role of the marketing manager department to plan, manage and execute the marketing strategy through the company with innovation, intuition and creativity.» From the perspective of a marketing student at UCN T&B, I will argue that I gained a relevant theoretical experience. By relevant I mean useful. Management researchers Bloisi, Cook and Hunsaker state that» the process of learning is crucial for the survival of the people» (Bloisi, Cook & Hunsaker, 153) and this is what UCN T&B delivers. They teach students over and over how to apply theory in practice. They teach us both which theory is relevant as well as how it can be implemented. The theoretical element is combined with practice by our doing projects, which gives us a possibility for close cooperating with our fellow students which increases creativity since brainstorming is very often the starting point. During my education in marketing, UCN T&B offered me theoretical knowledge with an explanation of its usage. This is why I will argue that in my case UCN T&B succeeded with the holistic approach. The theory delivered in the classroom was enough for me to take on the practical part. My capabilities of applying theory lead me to realize what would be the optimum and that the theory UCN T&B delivers is enough for students to handle practical work as well. Theory in practice The definition of an internship given on UCN s T&B home page says»an experience and achievement of knowledge that cannot be obtained in the classroom.» (ucnorth.dk). The three months I spent working for my company do not give me a full picture of a Danish working environment, but they help me to have an overview of my capabilities. The theory I learned in the school was the foundation when I did my practical assignments. As mentioned in the theoretical part of this article, when doing one of my assignments for UCN T&B, I used the theory I learned in the school. The problem was already given to us as well as it was decided what should be discussed. In order to achieve results, I followed instructions stated by Philip Kotler and made a research plan. Later on, I collected information and analyzed it. In order to decide which analysis was to be used, I was inspired by my statistics classes where we learned how to perform market research as well as how to collect qualitative and quantitative data. This is why I first used focus groups and then later on defined my hypothesis and created questionnaires according to the findings from the focus groups. Questionnaires were also created according to theory I learned during the statistics classes where it was discussed why to use close/ open ended questions and which results we can expect when applying them. Moreover, when deciding to send out the questionnaire I used the program Survey Xact which I was also introduced to during my education. I will not continue with giving examples of how relevant the theory learned in my case was, but I will argue that I would not be able to go through these steps without the theory I learned in the school. This helped me to do my project fast and without beginner s mistakes as well as the results were representative. The internship tasks were done faster since I knew what the theory says. Answering the question whether I am able to function in a company during an internship is important. Solving the problems fast, precisely and without stress is what I was searching for. In my case the internship was useful since I was working with the marketing assignments learned during the previous semesters. My biggest assignments were market research and how to market decisions to different segments. This was a big part of my theoretical background and therefore relevant. The experience from my internship gave me an overview of what I am good at. It also showed me the importance of the practical aspect. I found out that I need more experience in problem solving tasks, which is why the education needs to be continued. I am also sure that the practical element will be, at least one more time, part of my education. I remember my first semester at UCN T&B when one of my favorite teachers said»the more you study, the more you find out how little you actually know.» All the theories and practical knowledge made me eager for more. I found out that the theoretical side of the education gives you information and knowledge, but if you do not know how to apply it, you cannot use it. Optimum result In the beginning of the article, I brought up a dilemma about how much theory should actually be taught during the education and if the practice is so relevant. The article brought findings that this is a dilemma that has been discussed many times before. Nevertheless, nowadays globalization imposes countries to improve their educational systems and impact the skills and competences of their students. This can be carried out by enabling students to learn theory as well as to teach them to create solutions for the application of theory in practice. Therefore it is not about how much theory one knows or how much practice one has. My findings show that one of the parameters cannot exist without the other. They simply go together. Therefore, what was stated in the beginning of the article: that one parameter is not more important than the other, is verified. In my opinion, it was only by combining both parameters that I achieved my maximum and was capable of reaching the optimum result. This is comparable to Plato and Aristotle s findings about equal importance of social and intellectual elements of education. According to the two philosophers, one can benefit from combining theory and practice. As for now, the theory UCN T&B taught to one marketing student who is finishing the 4th semester is relevant, but it is not everything that could be learned. It seems that the learning process never ends as different situations require the knowledge of new theory. It can be concluded that theory is extremely relevant and crucial for the final outcome, but it is not, as I previously thought, the only relevant link in the chain of the education. Equally relevant are our capabilities to combine the knowledge, skills and competences and therefore I can only support the thoughts of Plato, as I mentioned in the beginning of the article, that in the process of education both theory and practice are equally important. Furthermore, the holistic approach proves to be a learning approach one can gain from and understanding the relevance of theory as well as reflecting on it and putting the knowledge to use makes each individual act as a whole person. By doing that, one reaches one s optimum results and with another reference to Plato and Aristotle you can achieve «truth» which is seen as a reality that you become aware of after the overall process of education is finished. 1 OECD ilibrary is OECD s online Library for books, papers and statistics and the gateway to OECD s analysis and data. As for the OECD, it is an international organization helping governments with the economic, social and governance challenges of a globalised economy (www.oecd.org) Practice vs. theory s16

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Fordi lys skaber liv VELUX Gruppen Etableret i 1941 Mere end 10.000 ansatte globalt heraf 2.600

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Application for exchange at London College of Communication in the spring/summer semester of 2015

Application for exchange at London College of Communication in the spring/summer semester of 2015 Application for exchange at London College of Communication in the spring/summer semester of 2015 Enlightened by Rasmus Ankersen s statement, A winner is a loser, who has evaluated him self, I believe

Læs mere

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Michael E. Caspersen Institut for Datalogi og Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet 40 år Datalære, Edb, Datalogi, It, Service og kommunikation, Programmering

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen LÆR DANSK / LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen november 2014 / november 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere,

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Hvil i dig selv og opnå bedre resultater

Hvil i dig selv og opnå bedre resultater Hvil i dig selv og opnå bedre resultater Autenticitet og integritet Lederne Nordsjælland 6. Juni 2012 - Rikke Hartmann-Bossen Hvor vil du hen med dit Lederskab? Workshop nr. 2: Hvil i dig selv og opnå

Læs mere

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk VELKOMMEN The investment in time and energy creating a network will only be worth while if you are genuinely interested in the people in it sustaining it for purely selfish reasons won t work VELKOMMEN

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital

Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital Henrik Holt Larsen, CBS Gitte Arnbjerg, COWI 1 Program Workshop nr. 112, AM 2014 Præsentation Om projektet Baggrund Beskrivelse Hvad fandt vi 1 + 2 Gruppedrøftelse

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Udvikling af forskningsorienterede miljøer

Udvikling af forskningsorienterede miljøer Udvikling af forskningsorienterede miljøer - Strategiske valg, hvordan kommer vi i gang og lavthængende frugter Erhvervsakademiernes Rektorkollegium Seminar Nyborg Strand Den 13. jan. 2013 Søren Barlebo

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Beretning Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

02/10/2014. Sociological methods Introduction and operationalization. Agenda The workshop

02/10/2014. Sociological methods Introduction and operationalization. Agenda The workshop Sociological methods Introduction and operationalization Jesper Lassen Consumption, Bioethics and Governance IFRO ANIMPACT Workshop sept. 2-3, 2014 Agenda The workshop, Tuesday afternoon (the WPs) Presenting

Læs mere

CO2030-projektet er skabt i et samarbejde mellem:

CO2030-projektet er skabt i et samarbejde mellem: CO030 CO030-projektet er skabt i et samarbejde mellem: Århus Kommune & Arkitekturbureauet Kollision Digital Urban Living [DUL], Aarhus Universitet Arkitektskolen Aarhus Klimasekretariatet, Aarhus Universitet

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner,

Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner, Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner, tangenter og integraler Freyja In optics Hreinsdóttir when it comes down to show the path of rays of light through glass, lenses or systems of University

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere