Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre"

Transkript

1 Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre

2 Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden Svinninge tlf Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette sted er primært hentet fra SEAS-NVE s energirådgivere. Vi har desuden søgt information hos en række relevante offentlige og private organisationer. 2. udgave, 1. oplag, februar 2009 Design: essensen.com Tekst: Jesper Andersen Tryk: Litotryk

3 Varmen på rette sted 1.o Indledning Varme udgør 54 procent Graddage viser vej Skærpede energikrav til nybyggeri Energiramme Gældende krav ved renovering Energimærkning af boliger 7 2.o Generelle råd om varmebesparelser 8 7.o Isolering Klimaskærm Sådan virker isolering Lambda- og U-værdi Isoleringsmaterialer Termografering Dampspærre, fugtspærre og kuldebroer Hvad må man lave selv? Gode råd om kontrol og gør-det-selv Husk god ventilation Isolering virker lyddæmpende 72 3.o Forskellige opvarmningsformer Elvarme Oliefyr Naturgasfyr Fjernvarme Træpillefyr Varmepumper Solenergi Brændeovn 36 8.o Energiruder og energivinduer Forskellen på termoruder og energiruder Hvor meget kan man spare? Forsatsvinduer holder på stilen Bedre komfort Dug og farveforskel? Afstandsprofilen fortæller det hele Punkterede ruder Luft ud året rundt 78 4.o Radiatorer og andre varmeafgivere Radiatorer med vandbåren varme Elradiatorer Termostater Gulvvarme Luftvarme Varmeblæsere og strålevarme 51 9.o Indeklima og ventilation Hvad påvirker indeklimaet? Hvorfor er det godt at have en tæt bolig? Udluftning og ventilation Varmegenvinding 83 5.o Styr på det varme brugsvand 52 6.o Cirkulationspumper Hvem har cirkulationspumper? 56

4 1.0 Varmen på rette sted En husstands typiske energiforbrug Opvarmning El Tranport Varmt brugsvand På vores breddegrader koster det mange penge at opvarme boligen. Derfor kan der også være store besparelser forbundet med at sænke varmeforbruget. Men der er også andre gode grunde til at være opmærksom på, om du bruger mere varme end nødvendigt. For eksempel højere komfort, et bedre indeklima og mindre miljøbelastning. Ved at sænke energiforbruget gør du ikke alene din økonomi en tjeneste. Du gør også en aktiv indsats for at skåne miljøet. Mange miljøproblemer kan virke abstrakte og uden for den enkeltes rækkevidde. Men ved at mindske din boligs varmeforbrug er du med til at begrænse afbrændingen af fossile brændstoffer som kul, naturgas og olie og dermed udledningen af drivhusgassen CO 2. Varmebesparelser i Danmarks 2,5 millioner husstande er et vigtigt element i bestræbelserne på at reducere den samlede udledning af CO 2. Denne brochure handler om, hvordan du kan opnå et lavere varmeforbrug. Uanset hvilken slags bolig du har, vil du kunne finde en masse gode råd. Selv små ændringer i dine vaner kan føre til store besparelser, og ofte tjener investeringer i boligens varmeforhold sig selv ind på få år. Også i forhold til nybyggeri og renoveringsprojekter er der mange gode råd at hente i denne brochure. 1.1 Varme udgør 54 procent Ser man på fordelingen af en husstands typiske energiforbrug, er det let at forstå, hvorfor det er vigtigt at være opmærksom på opvarmningen. For den udgør over halvdelen af det samlede energiforbrug. 2

5 1.0 Indledning 1.2 Graddage viser vej Forbruget af varme varierer meget fra bolig til bolig. Som tommelfingerregel bør det gennemsnitlige varmeforbrug i januar måned ligge på 15 procent af årsforbruget. Men når du vurderer dit varmeforbrug, er det vigtigt at huske, at det afhænger meget af udendørstemperaturen. Hvis du vil vurdere dit varmeforbrug i forhold til vejret, kan du gøre det ud fra graddage, der offentliggøres af Teknologisk Institut. Graddage viser, om udendørstemperaturen ligger over eller under gennemsnittet, og hvor meget energi man derfor skal bruge til opvarmning. Jo koldere det har været, jo højere bliver graddagetallene. En graddag er et udtryk for en forskel på 1 grad mellem døgnmiddeltemperaturen indendørs, der altid sættes til 17 grader, og den udvendige døgnmiddeltemperatur. Døgnets graddagetal udregnes derfor som forskellen mellem 17 grader og den målte udvendige døgnmiddeltemperatur. Et eksempel: På en kold vinterdag er døgnmiddeltemperaturen minus 10 grader, mens døgnmiddeltemperaturen indendøre er sat til 17 grader. Dette døgn udløser altså 27 graddage, fordi forskellen på minus 10 og plus 17 er 27. Så jo flere graddage der er i en måned, jo mere energi skal der bruges på opvarmning. På offentliggør Teknologisk Institut hver måned et procenttal, der angiver, hvor meget det reelle behov for opvarmning har varieret fra normen i den pågældende måned og indeværende år. 3

6 Skærpede energikrav til nybyggeri En god grund til at vide mere om opvarmning er, at energikravene til private boliger er blevet skærpet kraftigt. Det nuværende Bygningsreglement (BR 08) har stor betydning, hvis du for eksempel overvejer at bygge hus eller købe et nybygget hus. Nybyggeri skal i dag være 25 til 30 procent mere energieffektivt, end før BR 08 trådte i kraft. Derfor er det mere oplagt end nogensinde at gøre en nybygget bolig så varmeeffektiv som muligt. Bygningsreglementet omfatter alle former for energiforbrug og bygger på disse kategorier: Mindste krav BR 08 definerer mindstekravene til nybyggede huses samlede energi forbrug Lavenergiklasse 2 Lavenergiboliger, der kun bruger 75 procent af den energi, som er defineret i BR 08 Lavenergiklasse 1 Lavenergiboliger, der kun bruger 50 procent af den energi, som er defineret i BR 08 4

7 1.0 Indledning Mange tror, el er den største post i boligens energiforbrug. Det skyldes sikkert, at belysning, fjernsyn, pc er og andre elapparater er så nemme at få øje på. De betragter ikke varme som energi. Men i virkeligheden er det varmerelaterede energiforbrug ofte fem eller seks gange større end elforbruget Unnur Bisgaard, energirådgiver, SEAS-NVE 1.4 Energiramme Når man bygger et nyt hus, er valget af opvarmningsform en vigtig brik i det samlede energiforbrug. Ethvert nybyggeri skal opfylde en energiramme altså en grænse for, hvor meget energi bygningen må forbruge. Der er frit valg af byggematerialer og opvarmningsformer, sålænge bygningens samlede energiforbrug ligger inden for energirammen. I områder med kollektiv varmeforsyning er der dog ikke frit valg af opvarmningsform. Kun hvis man bygger et lavenergihus i energiklasse 1 og 2, kan der eventuelt afviges fra reglen om tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning. Vælger man en særlig energirigtig opvarmning, kan man nemmere overholde energirammen og får således flere valgmuligheder i resten af byggeriet. For eksempel i forhold til størrelsen af husets vinduer. Reglerne gælder også for sommerhuse på over 60 m 2, dog i en lidt mere lempelig udgave. 5

8 Gældende krav ved renovering Bygningsreglementet (BR 08) gør sig gældende ved større renoveringer af eksisterende boliger. Renoverer du din bolig i et omfang, der svarer til 25 procent af den samlede værdi eller 25 procent af klimaskærmens areal, træder de skærpede regler i kraft. Renoveringen udløser ikke et krav om energimærkning af hele bygningen, men forbedringerne skal overholde skærpede mindstekrav til isolering og energieffektivitet. Videre på internettet Hvis din bolig skal energimærkes så kontakt SEAS-NVE på

9 1.0 Indledning Farveskalaen viser vejen til energibesparelser Energimærkning af boliger og elapparater er blevet indført for at gøre det så let som muligt at træffe de mest energirigtige valg. Farveskalaens grønne nuancer signalerer lavt energiforbrug, mens de røde angiver højt energiforbrug. Til højre for farveskalaen viser en sort pil, hvilken energiklasse den pågældende bolig tilhører. Energimærket omfatter også en lang række andre interessante oplysninger. For eksempel om boligens varmeforbrug, rentable besparelsesforslag, og hvad de vil koste at gennemføre 1.6 Energimærkning af boliger Hvis du overvejer at købe eller sælge en eksisterende bolig, har opvarmning fået ny og større betydning. Alle boliger skal nu energimærkes, når de sælges. Energimærkningen ligner den, du kender fra hårde hvidevarer, hvor skalaen går fra A til G. Formålet med mærkningen er den samme. Den skal skabe fokus på energiforbruget ved køb/salg/nybyg af boliger og gøre det muligt at sammenligne forskellige boligers energiforbrug. Reglerne er desuden sådan, at nybyggede boliger ikke må tages i brug, før de er energimærkede. Sælger man en bolig med et stort energiforbrug, vil det resultere i et dårligt energimærke, og det kan let få indflydelse på salgsprisen. Bor man for eksempel i et hus med et gammelt oliefyr og har planer om at sælge huset nogle år ude i fremtiden, er det værd at overveje en udskiftning af oliefyret her og nu. Skifter man oliefyret med det samme, kan man nemlig selv nyde godt af bedre økonomi og komfort, indtil man ønsker at sælge huset. Energimærkning af en privat bolig gælder i 5 år. Der er dog ikke noget krav om, at energimærket fornyes, før boligen sælges. Får man energimærket sin bolig, og sælger den, inden der er gået 5 år, gælder energimærket. Går der længere tid end 5 år før boligen sælges, skal der udføres en ny energimærkning i forbindelse med salget. Energimærkningen udføres af en autoriseret energikonsulent. Energimærket giver en samlet vurdering af husets energimæssige tilstand, herunder også varmeforbrug og elforbrug til pumper og ventilation. Energimærket omfatter også en energiplan med prioriterede forslag til rentable energibesparelser. 7

10 2.0 Generelle råd om varmebesparelser Der findes mange forskellige måder at opvarme boligen på. Men uanset hvilken type opvarmning du har, er her nogle generelle råd om, hvordan du kan sænke dit varmeforbrug. Gode råd om varmebesparelser Hold øje med måleren, så du kan undgå overforbrug i tide. Aflæs måleren hver uge eller hver måned. Isolér boligen så godt som muligt. Jo bedre du isolerer, jo mindre varme bruger du Skift til energiruder. Cirka 30 procent af boligens varmetab sker gennem vinduer. Energiruder isolerer dobbelt så godt som termoruder En rumføler skal placeres på en indervæg cirka 1,5 meter over gulvet og på et sted fri for direkte sollys og træk. Man kan også få trådløse rumfølere, der kan programmeres til at sænke temperaturen på udvalgte tidspunkter Sørg for, at radiatorernes termostater sidder frit og aldrig gemmes bag gardiner eller møbler. Brug termostater med fjernføler på steder med begrænset plads Skru ikke op og ned for varmen hele tiden. Indstil termostaten, og lad den styre temperaturen Kontrollér rumtemperaturen på et termometer, ikke ved at mærke på radiatoren Kontrollér jævnligt, at termostaterne er rigtigt indstillet. Rengøring og små pilfingre kan lave om på indstillingen 8

11 2.0 Generelle råd om varmebesparelser Åbn alle rummets radiatorer, og indstil dem til samme temperatur. Du sparer ikke varme ved at slukke nogle af dem. Det giver bare de andre radiatorer overarbejde, og varmen bliver dårligere fordelt For hver grad du sænker rumtemperaturen, sparer du 5 procent på varmeforbruget Hold en temperatur på cirka 21 grader i husets opholdsrum. Det giver den bedste balance mellem komfort og varmeforbrug Hold en lavere temperatur i soveværelse og rum, hvor du kun opholder dig i kort tid. For eksempel 18 grader Luk ikke helt for varmen i rum, du ikke bruger. Indstil altid temperaturen på mindst 10 grader, ellers bortfalder forsikring ved fugtskader, for eksempel i form af råd eller svamp Hvis du installerer dag- og natsænkningssystem, der sænker temperaturen i boligen med 4 til 5 grader, kan du spare 10 til 15 procent på energiforbruget. Temperaturen bør dog ikke sænkes til under 16 grader, for så går besparelsen tabt ved genopvarmning Hvis du har klinkegulve med vandbåret gulvvarme, kan det ikke betale sig at sænke temperaturen om natten. Det skyldes, at gulvvarmen er støbt ned i gulvet og derfor reagerer langsomt på regulering. Hvis du har trægulve, hvor varmerørerne ligger lige under gulvbrædderne, kan det til gengæld godt betale sig at sænke temperaturen om natten. Dog kun med to grader 9

12 2.0 Luk dørene mellem rum med forskellige temperaturer. Ellers opstår der let træk, og det reducerer energibesparelsen Med et trådløst zonereguleringsanlæg kan du styre husets radiatorer fra ét centralt punkt. Du kan for eksempel indstille radiatorerne i soveværelse, bryggers og gæsteværelse til en lavere temperatur. Zoneregulering kan give en energibesparelse på op til 15 procent Luft ud med gennemtræk to gange om dagen året rundt. Åbn vinduer og/eller yderdøre i 5 til 10 minutter, men husk at lukke for radiatorerne først. Det forhindrer termostaterne i at åbne unødigt for varmen, når den kølige luft trænger ind i rummet. Efter udluftning sættes termostaterne tilbage på den normale indstilling. 5 til 10 minutters udluftning er nok, så bliver luften i rummet fornyet, og vægge og møbler når ikke at blive kolde. Hvis du har gulvvarme kan det dog ikke betale sig at lukke for varmen, mens du lufter ud Videre på internettet 10

13 2.0 Generelle råd om varmebesparelser Det er tit dårlige vaner, der koster ekstra på varmeregningen. Hvis man hele tiden skruer op og ned for varmen, forhindrer man termostaterne i at holde et stabilt og effektivt temperaturniveau. Det svarer til at gasse op og ned for en bil i stedet for at holde en jævn motorgang Anne-Birgitte Grønvall, energi rådgiver, SEAS-NVE 11

14 3.0 Forskellige opvarmningsformer Opvarmning af boliger Cirka 75 procent af alle danske husstande får deres varme leveret fra en kollektiv varmeforsyning. For eksempel som fjernvarme eller naturgas, der fortrinsvis er tilgængelige i byområder. Det er altså kun hver fjerde bolig, der har egen varmeforsyning. Når du vurderer dit forbrug af varme, så husk at det varierer meget i forhold til udetemperatur og solpåvirkning. På grafen kan du se en typisk fordeling hen over årets 12 måneder. Du kan bruge den til at beregne dit varmeforbrug. Hvis du for eksempel aflæser varmeforbruget i januar, som svarer til 15 procent af årsforbruget, kan du foretage denne udregning: Varmeforbrug i januar x 100 procent 15 procent = årsforbrug Sådan fordeler et typisk varmeforbrug sig over årets 12 måneder 12

15 3.0 Forskellige opvarmningsformer Energiforbruget varierer også i forhold til hvilken slags opvarmning, du har. Hvis din nabo har elvarme, og du har fjernvarme, bliver varmeforbruget hos jer begge opgjort i kwh. Men da der er tale om forskellige opvarmningsmetoder, kan de to tal ikke sammenlignes direkte. Virkningsgrad en vigtig faktor Når man sammenligner forskellige slags opvarmning, bruger man begrebet virkningsgrad. Det er et udtryk for, hvor meget varme et anlæg producerer i forhold til, hvor meget energi det bruger. For eksempel kan et moderne oliefyr have en virkningsgrad på 95 procent. Det betyder, at for hver kwh fyret bruger i form af olie, producerer det 0,95 kwh i form af varme. Resten er tab. Det gælder altså om at vælge en opvarmningsmetode med høj virkningsgrad. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at virkningsgrad og økonomi ikke kan sammenlignes direkte. Det skyldes, at energien i forskellige energikilder for eksempel olie og el ikke koster det samme per kwh. 13

16 3.0 Et typisk årligt energiforbrug per m 2 til opvarmning af gennemsnitligt etplanshus El Gas Fjernvarme Olie Bolig opført efter kwh m 3 kwh liter Forbrugstallene er baseret på boligernes typiske isolering i de forskellige perioder. Efterisolering vil i alle tilfælde sænke varmeforbruget. Energiforbrug til varmt brugsvand er ikke medregnet. 3.1 Elvarme Der findes stadig en hel del boliger i Danmark, der har elvarme som primær varmekilde. Især helårshuse fra 1970 erne og fritidshuse. Men de stigende afgifter på el har gjort elvarme til en dyr opvarmningsform også selvom installationsprisen er lav. Derfor installeres der stort set kun elvarme i fritidshuse, der ofte ligger i områder uden kollektiv varmeforsyning. På trods af de skærpede energikrav i Bygningsreglementet er det stadig tilladt at anvende elvarme i nybyggeri, men i så fald ganges det varmerelaterede energiforbrug med 2,5 i beregningen af boligens energimærke. Derfor øger valget af elvarme kravene til resten af boligens energieffektivitet. Reduktion af elpris Hvis du har elvarme, er du berettiget til en reduktion af elafgiften, der er en del af den samlede elpris. Det gælder også i sommerhuse, der er omfattet af dispensation til helårsbrug. Du kan dog kun få reduceret din elafgift, hvis elvarme er din boligs primære opvarmningsform. Elvarme dækker i denne forbindelse alle former for elbaseret opvarmning også jordvarme og andre varmepumpeanlæg. Reduktion af elafgiften gælder kun for det årlige elforbrug, der ligger over kwh. For at få reduktionen skal din bolig være en helårsbolig og registreret som elopvarmet i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Kontakt SEAS-NVE s kundecenter på for nærmere oplysninger eller læs mere på 14

17 3.0 Forskellige opvarmningsformer Gode råd om elvarme Supplér med anden og billigere varmekilde. For eksempel en luft til luft varmepumpe, der giver tre til fem gange så meget varme per kwh som en elradiator. Desuden sender de små luftbaserede varmepumper varmen rundt i boligen som en cirkulerende luftstrøm, der giver en behagelig varmefordeling. Læs mere på side 28 En anden udbredt løsning er at etablere en solfanger, der kan producere varmt brugsvand. I sommerhalvåret kan man derfor slukke for elvandvarmeren Anvend elradiatorer med elektroniske termostater i stedet for mekaniske. Elektroniske termostater er mere præcise og kan reducere elforbruget med helt op til 10 procent. Elektroniske termostater klikker ikke som mekaniske termostater, når varmen reguleres op eller ned 15

18 3.0 Hvor meget el per m 2 om året? Boligens årlige elforbrug til opvarmning per m 2 afhænger meget af, hvor godt den er isoleret. Forskellen mellem velisolerede og dårligt isolerede boliger ser sådan ud: Tallene forudsætter, at der ikke suppleres med brændeovn. Gennemsnitligt elforbrug i en elopvarmet helårsbolig brug delt i tre: til husholdning, varmt brugsvand og opvarmning. Hos en familie på fire personer i et hus på 140 m 2 kan det se sådan ud: 2 Samlet årligt elforbrug: cirka kwh 16

19 3.0 Forskellige opvarmningsformer 3.2 Oliefyr Oliefyr var i mange år den mest dominerende varmekilde i Danmark, indtil naturgas blev mere udbredt i løbet af 1980 erne og 1990 erne. De findes primært i områder uden kollektiv varmeforsyning, i ældre parcelhuskvarterer og mindre landsbyer. En stor del af de oliefyrede anlæg er mindst 20 år gamle og ret dårligt isolerede. Derfor taber de meget varme til omgivelserne. Faktisk kan varmetabet udgøre helt op til 33 procent af det samlede varmeforbrug. Det kan typisk mærkes ved, at rummet, hvor fyret står, bliver varmet op. En stor del af varmen forsvinder også op gennem skorstenen. I sådanne tilfælde er der store besparelser at hente på at skifte fyret ud. Det er oliefyrets alder og virkningsgrad, der afgør, hvor stor besparelsen ved ud - skiftning bliver. Et 20 år gammelt oliefyr har typisk en virkningsgrad på 80 procent, mens virkningsgraden i et 30 år gammelt oliefyr ligger på 65 procent. Det er nok vanens magt og den lave anskaffelsespris, der stadig får nogle forbrugere til at installere oliefyr. Et godt jordvarmeanlæg har kun halvt så store driftsomkostninger Poul Erik Karlsen, energirådgiver, SEAS-NVE 17

20 3.0 Videre på internettet Olieforbrug til opvarmning per m 2 Liter Bygning, der opfylder kravene til isolering i Bygningsregelmentet (BR 08) 5,5 Lavenergihus i klasse 1 3,75 Lavenergihus i klasse 2 2,0 Gode råd om oliefyr Skal du købe nyt oliefyr, så undgå at købe et, der har for stor kapacitet. Du får den bedste driftsøkonomi ud af et fyr med tilstrækkelig lav varmeydelse og høj virkningsgrad. Vælg gerne en kedel fra energiklasse A Hvis dit oliefyr er slidt og har en dårlig virkningsgrad, er det en god idé at skifte det ud eller overveje andre opvarmningsformer. For eksempel er jordvarme et godt og energirigtigt alternativ, hvor du kan reducere driftsomkostningerne med op til 50 procent I nybyggeri stiller Bygningsreglementet krav om, at der ved installering af oliefyr skal vælges et anlæg med en virkningsgrad på mindst 95 procent. Nye, kondenserende oliefyr har en virkningsgrad på mere end 95 procent Sørg for eftersyn og kontrolmåling af oliefyret én gang om året. Tal med montøren om hans vurdering af anlæggets tilstand, og hvordan det kan energioptimeres Hvis oliefyrets røgtemperatur er over 160 grader, eller røggastabet er over 6 procent, bør udskiftning af brænder og/eller kedel overvejes Et oliefyr bør som minimum være udstyret med automatisk natsænkning og vejrkompensering. Små kedler kan forsynes med en automatik, der forhindrer, at fyret starter og stopper hele tiden. Det giver lavere energiforbrug og længere levetid Følg med i varmeforbruget ved at måle, hvor meget olie der er i olietanken. For eksempel en gang om måneden. Vær opmærksom på, at forbruget varierer i forhold til kolde og milde vintre. Se hvis du vil vide, om dit månedlige varmeforbrug passer til vejret 18

21 3.0 Forskellige opvarmningsformer Hvis olieforbruget er højt, selvom oliefyret har en god fyringsøkonomi, skyldes det ofte dårlig isolering af boligen, der giver et stort varmetab til omgivelserne Hvis olieforbruget er højt i sommerperioden, hvor oliefyret kun producerer varmt brugsvand, kan det være en god idé at supplere med en elvandvarmer eller en solfanger. Så kan oliefyret og cirkulationspumpen til radiatorerne slukkes, indtil der igen er brug for opvarmning af boligen Skorstenen fra et oliefyr skal renses én gang om året af en autoriseret skorstensfejer. Hold øje med, at skorstenen ikke stoppes til af blade, sne, is eller fuglereder. Vær også opmærksom på skorstenens generelle tilstand. Er den utæt, kan der trænge kulilte ind i boligen. Har du en gammel, uisoleret skorsten, kan du eventuelt få indsat en godkendt og isoleret foring, der også giver et bedre aftræk Hvis din olietank lækker, er det vigtigt at underrette din kommune hurtigst muligt. Det er dyrt at komme af med olieforurenet jord Du kan læse mere om regler for både over- og underjordiske olietanke på 19

22 3.0 Videre på internettet Naturgasfyr Naturgas dækker i dag cirka 25 procent af Danmarks samlede energiforbrug. Den udvindes fra grunden under Nordsøen og transporteres ind til land gennem store rørledninger, der forgrener sig ud i hele landet. I de danske gasreserver, der kendes i dag, er der naturgas til cirka 20 år med det nuværende forbrug. Naturgas anvendes til mange formål: til boligopvarmning og varmt brugsvand, til produktion af el og varme i små og store kraftvarmeværker og til industri- og erhvervsformål. Knap halvdelen af Danmarks befolkning får i dag dækket deres varmeforbrug direkte eller indirekte via naturgas. Naturgas er lettere end luft, helt usynlig og lugtfri. Så for at gøre det lettere at opdage eventuelle gasudslip tilsættes den et duftstof, før den sendes ud til forbrugerne. Naturgas er en af de fossile brændselsformer, der giver den reneste forbrænding. Når man brænder gas af, dannes der hovedsageligt vand og CO 2. Gode råd om naturgasfyr Husk, at gaskedler i dag er energimærkede. A-mærkede kedler er mest energirigtige. Især fordi de er kondenserende. Det betyder, at de også udnytter varmen i de vanddampe, der opstår ved forbrænding af naturgassen. I de gamle kedler går denne varme til spilde, men de nye kondenserende kedler sender den videre til husets radiatorer. Samtidig har A-mærkede gaskedler et lavt elforbrug Lav en fast aftale med en autoriseret VVS-installatør om eftersyn af fyr og skorsten/aftræk for eksempel hvert andet år uanset om det er lovpligtigt eller ej. Lav aldrig selv ændringer af gasinstallationen, men benyt en fagmand 20

23 3.0 Forskellige opvarmningsformer Gør jævnligt rent omkring dit naturgasanlæg. Hvis du har en kedel med åbent forbrændingskammer, er det særlig vigtigt, at der er rent i rummet omkring anlægget, så forsyningen af frisk luft til fyret ikke spærres eller tilstoppes Vær opmærksom på fugt eller lugt i rummet, hvor dit naturgasfyr står. Det kan være tegn på dårligt fungerende aftræk Ventilationsriste i fyrrummet må ikke tildækkes, da det kan medføre kulilteforgiftning Hvis kedlen er varm, selvom fyret ikke kører i opvarmningssæsonen, er det tegn på et stort varmetab Sørg for, at dit naturgasfyr er udstyret med automatisk natsænkning og vejrkompensering, og at automatikken er korrekt indstillet Naturgasfyr og brændeovn må aldrig monteres på samme skorstensløb Hvis et gasfyr har været slukket hen over sommeren, vil det ofte genstarte med fabriksindstillingen og ikke de indstillinger, der svarer til det aktuelle behov Følg med i gasforbruget ved jævnligt at aflæse gasmåleren og udregne periodens forbrug. Aflæs for eksempel en gang om måneden. Vær opmærksom på, at forbruget varierer i forhold til kolde og lune vintre. Se hvis du vil vide, om dit månedlige varmeforbrug passer til vejret Stiger dit gasforbrug, uden at du bruger mere varme eller varmt brugsvand, bør fyret undersøges nærmere. Måske bør kedlen udskiftes 21

24 3.0 To slags fjernvarmeanlæg direkte indirekte anlæg overføres varmen fra fjernvarmevandet via en varmeveksler til boligens lukkede kredsløb. Fordelen ved de indirekte anlægs lukkede kredsløb er, at der ikke kan ske så store vandskader, hvis en radiator bliver utæt. Det er det lokale fjernvarmeværk, der bestemmer, hvilken af de to anlægstyper der må anvendes, og som godkender installationen. 3.4 Fjernvarme Fjernvarme er Danmarks mest udbredte opvarmningsform. Cirka 58 procent af landets 2,5 millioner husstande opvarmes ved hjælp af fjernvarme. Fjernvarme produceres som regel på decentrale kraftvarmeværker, der findes i mange byer og tættere bebyggede områder. Brændslet i kraftvarmeanlæggene er hovedsagelig kul, naturgas, olie eller biomasse (for eksempel halm). Især biomasse har fået en opblomstring. Det har den fordel, at det er CO 2 -neutralt og derfor mere skånsomt over for miljøet. Med de nuværende energikrav til nybyggede boliger er deres energiforbrug faktisk så lavt, at det som regel ikke kan betale sig at føre fjernvarmerør frem til dem. Derfor vil vi i fremtiden se andre opvarmningsformer vinde større indpas. Fjernvarme vil dog stadig være udbredt mange år ud i fremtiden. Central regulering For at mindske varmetabet i fjernvarmenettet regulerer fjernvarmeværkerne det opvarmede vands temperatur i forhold til udetemperaturen. Jo varmere det er i vejret, jo mindre er behovet for boligopvarmning, og jo mere kan fremløbstemperaturen sænkes. For eksempel kan fremløbstemperaturen om vinteren være 70 grader, mens den om sommeren kun er 60 grader. Men det betyder samtidig, at fjernvarmevandet om sommeren kan have så lav en temperatur, at boligens varme brugsvand ikke er så varmt, som det plejer at være. Derfor bør en fjernvarmeinstallation være dimensioneret til at kompensere for eventuelle problemer med varmtvandskapaciteten. 22

25 3.0 Forskellige opvarmningsformer God eller dårlig afkøling? Det er ikke kun mængden af varme, du bruger, der har betydning for din varmeregning. Forskellen mellem fjernvarmevandets fremløbs- og returtemperatur kan også have betydning for økonomien. Denne forskel kaldes for afkølingen. Jo koldere fjernvarmevandet er, når det sendes tilbage til varmeværket, jo bedre har du udnyttet varmen, der var i det. Hvis returvandets temperatur er for høj, lægger nogle fjernvarmeværker en ekstra afgift på varmeregningen. For når varmen i fjernvarmevandet ikke udnyttes tilstrækkeligt, skal der pumpes mere vand gennem din fjernvarmeinstallation, eller også skal fremløbsvandets temperatur hæves. Begge metoder koster ekstra energi og belaster miljøet unødvendigt. Det er let at konstatere, om returvandet fra dine radiatorer er køligt nok. Dine radiatorer skal være varme i toppen og kølige i bunden. Læg hånden på returrøret og mærk temperaturen. Det må ikke føles varmt, for så er temperaturen i returvandet for høj. Gode råd om fjernvarme God afkøling af fjernvarmevandet opnås ved at installere tilstrækkeligt store radiatorer. Samtidig bør radiatorernes termostatventiler have indbygget mængdebegrænsning, eller også bør radiatorerne være udstyret med returtermostater. Det forhindrer, at fjernvarmevandet løber for hurtigt gennem radiatorerne I vinterperioden (november til marts) bør der være en forskel på mindst 35 grader mellem fremløbs- og returvandet i dine radiatorer 23

26 3.0 Videre på internettet Lokale forsyningsselskaber, for eksempel: Fjernvarme kan også give ekstra elforbrug Hvis der sidder en varmeveksler i din fjernvarmeinstallation, sidder der også en cirkulationspum- en ny, elektronisk styret cirkulationspumpe, der tjener sig selv ind på cirka 3 år. Hvis dit fjernvarmeanlæg ikke har varmeveksler, så fjernvarmevandet ledes direkte gennem dine radiatorer, skal anlægget være godkendt til at kunne klare et højere tryk. For at sikre, at reguleringsventilerne fungerer, som de skal, er det en fordel at installere en differenstryksregulator. Det kan det lokale fjernvarmeværk rådgive om På direkte anlæg uden varmeveksler er det en god idé at få installeret en lækagealarm, så du straks får besked, hvis anlægget bliver utæt. Ellers kan der løbe store mængder vand ud. Nogle forsikringsselskaber giver rabat på indboforsikringer, hvis der er installeret lækagealarm. Få flere oplysninger hos dit forsyningsselskab og dit forsikringsselskab Indirekte fjernvarmeanlæg med varmeveksler, bør have rigelig kapacitet. En varmeveksler kalker nemlig til med årene, men har den fra starten ekstra kapacitet, kan den stadig efter en årrække overføre tilstrækkelig varme trods nogen tilkalkning. Hvis den er stærkt tilkalket, bør den afkalkes. Det kræver hjælp fra en VVSinstallatør 24

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Den lille blå om Varmepumper

Den lille blå om Varmepumper Fremtiden tilhører varmepumperne Varmepumper kommer til at spille en central rolle i en fremtid, hvor vi bevæger os væk fra de fossile brændsler og hen imod at bruge mere og mere vedvarende energi. Der

Læs mere

Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe.

Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe. Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe. Indhold Velkomst 2 Varmepumpe en klog energiløsning 4 Tre afgørende spørgsmål ved valg af varmepumpe 6 Danfosss

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

Varmepumper i områder uden for kollektiv energiforsyning

Varmepumper i områder uden for kollektiv energiforsyning Elforprojekt nr. 335-48 Journal nr. 464-01 Projektrapport August 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 4 1. Indledning... 5 1.1 Eksperimentel undersøgelse... 5 1.2 Konceptudvikling... 6 2. Sammenfatning...

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG 1-4 år afhængig af, hvor stort et hus man har Indhold Forord... Introduktion... Vigtige faktorer i planlægningen... Energien på byggepladsen... Lukning af byggeriet... Opvarmning

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

gør energieffektivitet til din forretning

gør energieffektivitet til din forretning gør energieffektivitet til din forretning Smarte løsninger har deres egen farve Solar er en teknisk grossist inden for el, kommunikation, sikring, belysning, automation, vvs, ventilation og vedvarende

Læs mere

en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED

en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED Varmepumper til varmekilderne luft, jord og grundvand Varmepumper til nybyggeri og modernisering Varmepumper opvarmning eller varme/køle-kombination

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsøg med Energi. af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster. Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum

Forsøg med Energi. af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster. Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum Forsøg med Energi af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum Kære læser Dette materiale er tænkt som en hjælp og et

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Anvendelsesområde 5 3. Planlægning og projektering 6 3.1 Fastlæggelse af effektbehov 6 3.1.1 Rumvarme 6 3.1.2 Varmt brugsvand 8 3.2 Fastlæggelse af dimensioneringstemperatur

Læs mere

Super lavenergihuse uden problemer

Super lavenergihuse uden problemer Super lavenergihuse uden problemer -klimaskærm, installationer og indeklima PSO projekt nr.: 344-065 Ekolab UCN, act2learn Bjerg Arkitektur Nilan Develco Marts 2014 Superlavenergihuse uden problemer Side

Læs mere

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Rapport om Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Udarbejdet af EXERGI Partners Brædstrup Fjernvarme Insero Energi for Energistyrelsen

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Energibesparelser i eksisterende og nye boliger DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-080 2004 ISSN 1601-2917 ISBN 87-7877-143-9 Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Department of

Læs mere

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE - ét stop til en energirigtig bolig GØR ENERGIFORBEDRING LETTERE FLERE MULIGHEDER END NOGENSINDE FØR Drømmer du om en bolig uden fodkulde og kolde vægge, og som samtidig er

Læs mere

LED FIND VEJ I JUNGLEN!

LED FIND VEJ I JUNGLEN! LÆS OM: ENERGIRENOVERING + LED-BELYSNING + BIOBRÆNDSEL + ENERGIMESSE + GODE RÅD LED FIND VEJ I JUNGLEN! LED er fremtidens lys, og fremtiden er her allerede. En af landets førende LED-eksperter bor i Frederikshavn

Læs mere

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 PROFILMAGASIN MAJ 2009 - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 En virksomhed i forandring Kære læser. I dette nummer af profilmagasinet

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

NYE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

NYE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? NYE HVIDEVRER - hvad skal jeg vide, før jeg køber? Brug lidt energi - og få et mindre energiforbrug Vil du gerne have et lavt energiforbrug med i købet, når du anskaffer nye hvidevarer? Så betaler det

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

Guide til nyt lys. Det rigtige lys til boligen

Guide til nyt lys. Det rigtige lys til boligen Guide til nyt lys Det rigtige lys til boligen Klar besked om godt lys og Go Energi Da EU valgte at udfase glødepæren, kom der for alvor fart i udviklingen af mere energieffektive lyskilder både til at

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

GODT I GANG MED BYGMA

GODT I GANG MED BYGMA GODT I GANG MED BYGMA INSPIRATION OG VEJLEDNING TIL UDENDØRS BYGGEPROJEKTER CARPORT & KOMPETANCE 1 GODT BEGYNDT ER... Velkommen til Bygma. Velkommen til vores produkter og kompetencer inden for udendørs

Læs mere