Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre"

Transkript

1 Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre

2 Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden Svinninge tlf Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette sted er primært hentet fra SEAS-NVE s energirådgivere. Vi har desuden søgt information hos en række relevante offentlige og private organisationer. 2. udgave, 1. oplag, februar 2009 Design: essensen.com Tekst: Jesper Andersen Tryk: Litotryk

3 Varmen på rette sted 1.o Indledning Varme udgør 54 procent Graddage viser vej Skærpede energikrav til nybyggeri Energiramme Gældende krav ved renovering Energimærkning af boliger 7 2.o Generelle råd om varmebesparelser 8 7.o Isolering Klimaskærm Sådan virker isolering Lambda- og U-værdi Isoleringsmaterialer Termografering Dampspærre, fugtspærre og kuldebroer Hvad må man lave selv? Gode råd om kontrol og gør-det-selv Husk god ventilation Isolering virker lyddæmpende 72 3.o Forskellige opvarmningsformer Elvarme Oliefyr Naturgasfyr Fjernvarme Træpillefyr Varmepumper Solenergi Brændeovn 36 8.o Energiruder og energivinduer Forskellen på termoruder og energiruder Hvor meget kan man spare? Forsatsvinduer holder på stilen Bedre komfort Dug og farveforskel? Afstandsprofilen fortæller det hele Punkterede ruder Luft ud året rundt 78 4.o Radiatorer og andre varmeafgivere Radiatorer med vandbåren varme Elradiatorer Termostater Gulvvarme Luftvarme Varmeblæsere og strålevarme 51 9.o Indeklima og ventilation Hvad påvirker indeklimaet? Hvorfor er det godt at have en tæt bolig? Udluftning og ventilation Varmegenvinding 83 5.o Styr på det varme brugsvand 52 6.o Cirkulationspumper Hvem har cirkulationspumper? 56

4 1.0 Varmen på rette sted En husstands typiske energiforbrug Opvarmning El Tranport Varmt brugsvand På vores breddegrader koster det mange penge at opvarme boligen. Derfor kan der også være store besparelser forbundet med at sænke varmeforbruget. Men der er også andre gode grunde til at være opmærksom på, om du bruger mere varme end nødvendigt. For eksempel højere komfort, et bedre indeklima og mindre miljøbelastning. Ved at sænke energiforbruget gør du ikke alene din økonomi en tjeneste. Du gør også en aktiv indsats for at skåne miljøet. Mange miljøproblemer kan virke abstrakte og uden for den enkeltes rækkevidde. Men ved at mindske din boligs varmeforbrug er du med til at begrænse afbrændingen af fossile brændstoffer som kul, naturgas og olie og dermed udledningen af drivhusgassen CO 2. Varmebesparelser i Danmarks 2,5 millioner husstande er et vigtigt element i bestræbelserne på at reducere den samlede udledning af CO 2. Denne brochure handler om, hvordan du kan opnå et lavere varmeforbrug. Uanset hvilken slags bolig du har, vil du kunne finde en masse gode råd. Selv små ændringer i dine vaner kan føre til store besparelser, og ofte tjener investeringer i boligens varmeforhold sig selv ind på få år. Også i forhold til nybyggeri og renoveringsprojekter er der mange gode råd at hente i denne brochure. 1.1 Varme udgør 54 procent Ser man på fordelingen af en husstands typiske energiforbrug, er det let at forstå, hvorfor det er vigtigt at være opmærksom på opvarmningen. For den udgør over halvdelen af det samlede energiforbrug. 2

5 1.0 Indledning 1.2 Graddage viser vej Forbruget af varme varierer meget fra bolig til bolig. Som tommelfingerregel bør det gennemsnitlige varmeforbrug i januar måned ligge på 15 procent af årsforbruget. Men når du vurderer dit varmeforbrug, er det vigtigt at huske, at det afhænger meget af udendørstemperaturen. Hvis du vil vurdere dit varmeforbrug i forhold til vejret, kan du gøre det ud fra graddage, der offentliggøres af Teknologisk Institut. Graddage viser, om udendørstemperaturen ligger over eller under gennemsnittet, og hvor meget energi man derfor skal bruge til opvarmning. Jo koldere det har været, jo højere bliver graddagetallene. En graddag er et udtryk for en forskel på 1 grad mellem døgnmiddeltemperaturen indendørs, der altid sættes til 17 grader, og den udvendige døgnmiddeltemperatur. Døgnets graddagetal udregnes derfor som forskellen mellem 17 grader og den målte udvendige døgnmiddeltemperatur. Et eksempel: På en kold vinterdag er døgnmiddeltemperaturen minus 10 grader, mens døgnmiddeltemperaturen indendøre er sat til 17 grader. Dette døgn udløser altså 27 graddage, fordi forskellen på minus 10 og plus 17 er 27. Så jo flere graddage der er i en måned, jo mere energi skal der bruges på opvarmning. På offentliggør Teknologisk Institut hver måned et procenttal, der angiver, hvor meget det reelle behov for opvarmning har varieret fra normen i den pågældende måned og indeværende år. 3

6 Skærpede energikrav til nybyggeri En god grund til at vide mere om opvarmning er, at energikravene til private boliger er blevet skærpet kraftigt. Det nuværende Bygningsreglement (BR 08) har stor betydning, hvis du for eksempel overvejer at bygge hus eller købe et nybygget hus. Nybyggeri skal i dag være 25 til 30 procent mere energieffektivt, end før BR 08 trådte i kraft. Derfor er det mere oplagt end nogensinde at gøre en nybygget bolig så varmeeffektiv som muligt. Bygningsreglementet omfatter alle former for energiforbrug og bygger på disse kategorier: Mindste krav BR 08 definerer mindstekravene til nybyggede huses samlede energi forbrug Lavenergiklasse 2 Lavenergiboliger, der kun bruger 75 procent af den energi, som er defineret i BR 08 Lavenergiklasse 1 Lavenergiboliger, der kun bruger 50 procent af den energi, som er defineret i BR 08 4

7 1.0 Indledning Mange tror, el er den største post i boligens energiforbrug. Det skyldes sikkert, at belysning, fjernsyn, pc er og andre elapparater er så nemme at få øje på. De betragter ikke varme som energi. Men i virkeligheden er det varmerelaterede energiforbrug ofte fem eller seks gange større end elforbruget Unnur Bisgaard, energirådgiver, SEAS-NVE 1.4 Energiramme Når man bygger et nyt hus, er valget af opvarmningsform en vigtig brik i det samlede energiforbrug. Ethvert nybyggeri skal opfylde en energiramme altså en grænse for, hvor meget energi bygningen må forbruge. Der er frit valg af byggematerialer og opvarmningsformer, sålænge bygningens samlede energiforbrug ligger inden for energirammen. I områder med kollektiv varmeforsyning er der dog ikke frit valg af opvarmningsform. Kun hvis man bygger et lavenergihus i energiklasse 1 og 2, kan der eventuelt afviges fra reglen om tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning. Vælger man en særlig energirigtig opvarmning, kan man nemmere overholde energirammen og får således flere valgmuligheder i resten af byggeriet. For eksempel i forhold til størrelsen af husets vinduer. Reglerne gælder også for sommerhuse på over 60 m 2, dog i en lidt mere lempelig udgave. 5

8 Gældende krav ved renovering Bygningsreglementet (BR 08) gør sig gældende ved større renoveringer af eksisterende boliger. Renoverer du din bolig i et omfang, der svarer til 25 procent af den samlede værdi eller 25 procent af klimaskærmens areal, træder de skærpede regler i kraft. Renoveringen udløser ikke et krav om energimærkning af hele bygningen, men forbedringerne skal overholde skærpede mindstekrav til isolering og energieffektivitet. Videre på internettet Hvis din bolig skal energimærkes så kontakt SEAS-NVE på

9 1.0 Indledning Farveskalaen viser vejen til energibesparelser Energimærkning af boliger og elapparater er blevet indført for at gøre det så let som muligt at træffe de mest energirigtige valg. Farveskalaens grønne nuancer signalerer lavt energiforbrug, mens de røde angiver højt energiforbrug. Til højre for farveskalaen viser en sort pil, hvilken energiklasse den pågældende bolig tilhører. Energimærket omfatter også en lang række andre interessante oplysninger. For eksempel om boligens varmeforbrug, rentable besparelsesforslag, og hvad de vil koste at gennemføre 1.6 Energimærkning af boliger Hvis du overvejer at købe eller sælge en eksisterende bolig, har opvarmning fået ny og større betydning. Alle boliger skal nu energimærkes, når de sælges. Energimærkningen ligner den, du kender fra hårde hvidevarer, hvor skalaen går fra A til G. Formålet med mærkningen er den samme. Den skal skabe fokus på energiforbruget ved køb/salg/nybyg af boliger og gøre det muligt at sammenligne forskellige boligers energiforbrug. Reglerne er desuden sådan, at nybyggede boliger ikke må tages i brug, før de er energimærkede. Sælger man en bolig med et stort energiforbrug, vil det resultere i et dårligt energimærke, og det kan let få indflydelse på salgsprisen. Bor man for eksempel i et hus med et gammelt oliefyr og har planer om at sælge huset nogle år ude i fremtiden, er det værd at overveje en udskiftning af oliefyret her og nu. Skifter man oliefyret med det samme, kan man nemlig selv nyde godt af bedre økonomi og komfort, indtil man ønsker at sælge huset. Energimærkning af en privat bolig gælder i 5 år. Der er dog ikke noget krav om, at energimærket fornyes, før boligen sælges. Får man energimærket sin bolig, og sælger den, inden der er gået 5 år, gælder energimærket. Går der længere tid end 5 år før boligen sælges, skal der udføres en ny energimærkning i forbindelse med salget. Energimærkningen udføres af en autoriseret energikonsulent. Energimærket giver en samlet vurdering af husets energimæssige tilstand, herunder også varmeforbrug og elforbrug til pumper og ventilation. Energimærket omfatter også en energiplan med prioriterede forslag til rentable energibesparelser. 7

10 2.0 Generelle råd om varmebesparelser Der findes mange forskellige måder at opvarme boligen på. Men uanset hvilken type opvarmning du har, er her nogle generelle råd om, hvordan du kan sænke dit varmeforbrug. Gode råd om varmebesparelser Hold øje med måleren, så du kan undgå overforbrug i tide. Aflæs måleren hver uge eller hver måned. Isolér boligen så godt som muligt. Jo bedre du isolerer, jo mindre varme bruger du Skift til energiruder. Cirka 30 procent af boligens varmetab sker gennem vinduer. Energiruder isolerer dobbelt så godt som termoruder En rumføler skal placeres på en indervæg cirka 1,5 meter over gulvet og på et sted fri for direkte sollys og træk. Man kan også få trådløse rumfølere, der kan programmeres til at sænke temperaturen på udvalgte tidspunkter Sørg for, at radiatorernes termostater sidder frit og aldrig gemmes bag gardiner eller møbler. Brug termostater med fjernføler på steder med begrænset plads Skru ikke op og ned for varmen hele tiden. Indstil termostaten, og lad den styre temperaturen Kontrollér rumtemperaturen på et termometer, ikke ved at mærke på radiatoren Kontrollér jævnligt, at termostaterne er rigtigt indstillet. Rengøring og små pilfingre kan lave om på indstillingen 8

11 2.0 Generelle råd om varmebesparelser Åbn alle rummets radiatorer, og indstil dem til samme temperatur. Du sparer ikke varme ved at slukke nogle af dem. Det giver bare de andre radiatorer overarbejde, og varmen bliver dårligere fordelt For hver grad du sænker rumtemperaturen, sparer du 5 procent på varmeforbruget Hold en temperatur på cirka 21 grader i husets opholdsrum. Det giver den bedste balance mellem komfort og varmeforbrug Hold en lavere temperatur i soveværelse og rum, hvor du kun opholder dig i kort tid. For eksempel 18 grader Luk ikke helt for varmen i rum, du ikke bruger. Indstil altid temperaturen på mindst 10 grader, ellers bortfalder forsikring ved fugtskader, for eksempel i form af råd eller svamp Hvis du installerer dag- og natsænkningssystem, der sænker temperaturen i boligen med 4 til 5 grader, kan du spare 10 til 15 procent på energiforbruget. Temperaturen bør dog ikke sænkes til under 16 grader, for så går besparelsen tabt ved genopvarmning Hvis du har klinkegulve med vandbåret gulvvarme, kan det ikke betale sig at sænke temperaturen om natten. Det skyldes, at gulvvarmen er støbt ned i gulvet og derfor reagerer langsomt på regulering. Hvis du har trægulve, hvor varmerørerne ligger lige under gulvbrædderne, kan det til gengæld godt betale sig at sænke temperaturen om natten. Dog kun med to grader 9

12 2.0 Luk dørene mellem rum med forskellige temperaturer. Ellers opstår der let træk, og det reducerer energibesparelsen Med et trådløst zonereguleringsanlæg kan du styre husets radiatorer fra ét centralt punkt. Du kan for eksempel indstille radiatorerne i soveværelse, bryggers og gæsteværelse til en lavere temperatur. Zoneregulering kan give en energibesparelse på op til 15 procent Luft ud med gennemtræk to gange om dagen året rundt. Åbn vinduer og/eller yderdøre i 5 til 10 minutter, men husk at lukke for radiatorerne først. Det forhindrer termostaterne i at åbne unødigt for varmen, når den kølige luft trænger ind i rummet. Efter udluftning sættes termostaterne tilbage på den normale indstilling. 5 til 10 minutters udluftning er nok, så bliver luften i rummet fornyet, og vægge og møbler når ikke at blive kolde. Hvis du har gulvvarme kan det dog ikke betale sig at lukke for varmen, mens du lufter ud Videre på internettet 10

13 2.0 Generelle råd om varmebesparelser Det er tit dårlige vaner, der koster ekstra på varmeregningen. Hvis man hele tiden skruer op og ned for varmen, forhindrer man termostaterne i at holde et stabilt og effektivt temperaturniveau. Det svarer til at gasse op og ned for en bil i stedet for at holde en jævn motorgang Anne-Birgitte Grønvall, energi rådgiver, SEAS-NVE 11

14 3.0 Forskellige opvarmningsformer Opvarmning af boliger Cirka 75 procent af alle danske husstande får deres varme leveret fra en kollektiv varmeforsyning. For eksempel som fjernvarme eller naturgas, der fortrinsvis er tilgængelige i byområder. Det er altså kun hver fjerde bolig, der har egen varmeforsyning. Når du vurderer dit forbrug af varme, så husk at det varierer meget i forhold til udetemperatur og solpåvirkning. På grafen kan du se en typisk fordeling hen over årets 12 måneder. Du kan bruge den til at beregne dit varmeforbrug. Hvis du for eksempel aflæser varmeforbruget i januar, som svarer til 15 procent af årsforbruget, kan du foretage denne udregning: Varmeforbrug i januar x 100 procent 15 procent = årsforbrug Sådan fordeler et typisk varmeforbrug sig over årets 12 måneder 12

15 3.0 Forskellige opvarmningsformer Energiforbruget varierer også i forhold til hvilken slags opvarmning, du har. Hvis din nabo har elvarme, og du har fjernvarme, bliver varmeforbruget hos jer begge opgjort i kwh. Men da der er tale om forskellige opvarmningsmetoder, kan de to tal ikke sammenlignes direkte. Virkningsgrad en vigtig faktor Når man sammenligner forskellige slags opvarmning, bruger man begrebet virkningsgrad. Det er et udtryk for, hvor meget varme et anlæg producerer i forhold til, hvor meget energi det bruger. For eksempel kan et moderne oliefyr have en virkningsgrad på 95 procent. Det betyder, at for hver kwh fyret bruger i form af olie, producerer det 0,95 kwh i form af varme. Resten er tab. Det gælder altså om at vælge en opvarmningsmetode med høj virkningsgrad. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at virkningsgrad og økonomi ikke kan sammenlignes direkte. Det skyldes, at energien i forskellige energikilder for eksempel olie og el ikke koster det samme per kwh. 13

16 3.0 Et typisk årligt energiforbrug per m 2 til opvarmning af gennemsnitligt etplanshus El Gas Fjernvarme Olie Bolig opført efter kwh m 3 kwh liter Forbrugstallene er baseret på boligernes typiske isolering i de forskellige perioder. Efterisolering vil i alle tilfælde sænke varmeforbruget. Energiforbrug til varmt brugsvand er ikke medregnet. 3.1 Elvarme Der findes stadig en hel del boliger i Danmark, der har elvarme som primær varmekilde. Især helårshuse fra 1970 erne og fritidshuse. Men de stigende afgifter på el har gjort elvarme til en dyr opvarmningsform også selvom installationsprisen er lav. Derfor installeres der stort set kun elvarme i fritidshuse, der ofte ligger i områder uden kollektiv varmeforsyning. På trods af de skærpede energikrav i Bygningsreglementet er det stadig tilladt at anvende elvarme i nybyggeri, men i så fald ganges det varmerelaterede energiforbrug med 2,5 i beregningen af boligens energimærke. Derfor øger valget af elvarme kravene til resten af boligens energieffektivitet. Reduktion af elpris Hvis du har elvarme, er du berettiget til en reduktion af elafgiften, der er en del af den samlede elpris. Det gælder også i sommerhuse, der er omfattet af dispensation til helårsbrug. Du kan dog kun få reduceret din elafgift, hvis elvarme er din boligs primære opvarmningsform. Elvarme dækker i denne forbindelse alle former for elbaseret opvarmning også jordvarme og andre varmepumpeanlæg. Reduktion af elafgiften gælder kun for det årlige elforbrug, der ligger over kwh. For at få reduktionen skal din bolig være en helårsbolig og registreret som elopvarmet i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Kontakt SEAS-NVE s kundecenter på for nærmere oplysninger eller læs mere på 14

17 3.0 Forskellige opvarmningsformer Gode råd om elvarme Supplér med anden og billigere varmekilde. For eksempel en luft til luft varmepumpe, der giver tre til fem gange så meget varme per kwh som en elradiator. Desuden sender de små luftbaserede varmepumper varmen rundt i boligen som en cirkulerende luftstrøm, der giver en behagelig varmefordeling. Læs mere på side 28 En anden udbredt løsning er at etablere en solfanger, der kan producere varmt brugsvand. I sommerhalvåret kan man derfor slukke for elvandvarmeren Anvend elradiatorer med elektroniske termostater i stedet for mekaniske. Elektroniske termostater er mere præcise og kan reducere elforbruget med helt op til 10 procent. Elektroniske termostater klikker ikke som mekaniske termostater, når varmen reguleres op eller ned 15

18 3.0 Hvor meget el per m 2 om året? Boligens årlige elforbrug til opvarmning per m 2 afhænger meget af, hvor godt den er isoleret. Forskellen mellem velisolerede og dårligt isolerede boliger ser sådan ud: Tallene forudsætter, at der ikke suppleres med brændeovn. Gennemsnitligt elforbrug i en elopvarmet helårsbolig brug delt i tre: til husholdning, varmt brugsvand og opvarmning. Hos en familie på fire personer i et hus på 140 m 2 kan det se sådan ud: 2 Samlet årligt elforbrug: cirka kwh 16

19 3.0 Forskellige opvarmningsformer 3.2 Oliefyr Oliefyr var i mange år den mest dominerende varmekilde i Danmark, indtil naturgas blev mere udbredt i løbet af 1980 erne og 1990 erne. De findes primært i områder uden kollektiv varmeforsyning, i ældre parcelhuskvarterer og mindre landsbyer. En stor del af de oliefyrede anlæg er mindst 20 år gamle og ret dårligt isolerede. Derfor taber de meget varme til omgivelserne. Faktisk kan varmetabet udgøre helt op til 33 procent af det samlede varmeforbrug. Det kan typisk mærkes ved, at rummet, hvor fyret står, bliver varmet op. En stor del af varmen forsvinder også op gennem skorstenen. I sådanne tilfælde er der store besparelser at hente på at skifte fyret ud. Det er oliefyrets alder og virkningsgrad, der afgør, hvor stor besparelsen ved ud - skiftning bliver. Et 20 år gammelt oliefyr har typisk en virkningsgrad på 80 procent, mens virkningsgraden i et 30 år gammelt oliefyr ligger på 65 procent. Det er nok vanens magt og den lave anskaffelsespris, der stadig får nogle forbrugere til at installere oliefyr. Et godt jordvarmeanlæg har kun halvt så store driftsomkostninger Poul Erik Karlsen, energirådgiver, SEAS-NVE 17

20 3.0 Videre på internettet Olieforbrug til opvarmning per m 2 Liter Bygning, der opfylder kravene til isolering i Bygningsregelmentet (BR 08) 5,5 Lavenergihus i klasse 1 3,75 Lavenergihus i klasse 2 2,0 Gode råd om oliefyr Skal du købe nyt oliefyr, så undgå at købe et, der har for stor kapacitet. Du får den bedste driftsøkonomi ud af et fyr med tilstrækkelig lav varmeydelse og høj virkningsgrad. Vælg gerne en kedel fra energiklasse A Hvis dit oliefyr er slidt og har en dårlig virkningsgrad, er det en god idé at skifte det ud eller overveje andre opvarmningsformer. For eksempel er jordvarme et godt og energirigtigt alternativ, hvor du kan reducere driftsomkostningerne med op til 50 procent I nybyggeri stiller Bygningsreglementet krav om, at der ved installering af oliefyr skal vælges et anlæg med en virkningsgrad på mindst 95 procent. Nye, kondenserende oliefyr har en virkningsgrad på mere end 95 procent Sørg for eftersyn og kontrolmåling af oliefyret én gang om året. Tal med montøren om hans vurdering af anlæggets tilstand, og hvordan det kan energioptimeres Hvis oliefyrets røgtemperatur er over 160 grader, eller røggastabet er over 6 procent, bør udskiftning af brænder og/eller kedel overvejes Et oliefyr bør som minimum være udstyret med automatisk natsænkning og vejrkompensering. Små kedler kan forsynes med en automatik, der forhindrer, at fyret starter og stopper hele tiden. Det giver lavere energiforbrug og længere levetid Følg med i varmeforbruget ved at måle, hvor meget olie der er i olietanken. For eksempel en gang om måneden. Vær opmærksom på, at forbruget varierer i forhold til kolde og milde vintre. Se hvis du vil vide, om dit månedlige varmeforbrug passer til vejret 18

21 3.0 Forskellige opvarmningsformer Hvis olieforbruget er højt, selvom oliefyret har en god fyringsøkonomi, skyldes det ofte dårlig isolering af boligen, der giver et stort varmetab til omgivelserne Hvis olieforbruget er højt i sommerperioden, hvor oliefyret kun producerer varmt brugsvand, kan det være en god idé at supplere med en elvandvarmer eller en solfanger. Så kan oliefyret og cirkulationspumpen til radiatorerne slukkes, indtil der igen er brug for opvarmning af boligen Skorstenen fra et oliefyr skal renses én gang om året af en autoriseret skorstensfejer. Hold øje med, at skorstenen ikke stoppes til af blade, sne, is eller fuglereder. Vær også opmærksom på skorstenens generelle tilstand. Er den utæt, kan der trænge kulilte ind i boligen. Har du en gammel, uisoleret skorsten, kan du eventuelt få indsat en godkendt og isoleret foring, der også giver et bedre aftræk Hvis din olietank lækker, er det vigtigt at underrette din kommune hurtigst muligt. Det er dyrt at komme af med olieforurenet jord Du kan læse mere om regler for både over- og underjordiske olietanke på 19

22 3.0 Videre på internettet Naturgasfyr Naturgas dækker i dag cirka 25 procent af Danmarks samlede energiforbrug. Den udvindes fra grunden under Nordsøen og transporteres ind til land gennem store rørledninger, der forgrener sig ud i hele landet. I de danske gasreserver, der kendes i dag, er der naturgas til cirka 20 år med det nuværende forbrug. Naturgas anvendes til mange formål: til boligopvarmning og varmt brugsvand, til produktion af el og varme i små og store kraftvarmeværker og til industri- og erhvervsformål. Knap halvdelen af Danmarks befolkning får i dag dækket deres varmeforbrug direkte eller indirekte via naturgas. Naturgas er lettere end luft, helt usynlig og lugtfri. Så for at gøre det lettere at opdage eventuelle gasudslip tilsættes den et duftstof, før den sendes ud til forbrugerne. Naturgas er en af de fossile brændselsformer, der giver den reneste forbrænding. Når man brænder gas af, dannes der hovedsageligt vand og CO 2. Gode råd om naturgasfyr Husk, at gaskedler i dag er energimærkede. A-mærkede kedler er mest energirigtige. Især fordi de er kondenserende. Det betyder, at de også udnytter varmen i de vanddampe, der opstår ved forbrænding af naturgassen. I de gamle kedler går denne varme til spilde, men de nye kondenserende kedler sender den videre til husets radiatorer. Samtidig har A-mærkede gaskedler et lavt elforbrug Lav en fast aftale med en autoriseret VVS-installatør om eftersyn af fyr og skorsten/aftræk for eksempel hvert andet år uanset om det er lovpligtigt eller ej. Lav aldrig selv ændringer af gasinstallationen, men benyt en fagmand 20

23 3.0 Forskellige opvarmningsformer Gør jævnligt rent omkring dit naturgasanlæg. Hvis du har en kedel med åbent forbrændingskammer, er det særlig vigtigt, at der er rent i rummet omkring anlægget, så forsyningen af frisk luft til fyret ikke spærres eller tilstoppes Vær opmærksom på fugt eller lugt i rummet, hvor dit naturgasfyr står. Det kan være tegn på dårligt fungerende aftræk Ventilationsriste i fyrrummet må ikke tildækkes, da det kan medføre kulilteforgiftning Hvis kedlen er varm, selvom fyret ikke kører i opvarmningssæsonen, er det tegn på et stort varmetab Sørg for, at dit naturgasfyr er udstyret med automatisk natsænkning og vejrkompensering, og at automatikken er korrekt indstillet Naturgasfyr og brændeovn må aldrig monteres på samme skorstensløb Hvis et gasfyr har været slukket hen over sommeren, vil det ofte genstarte med fabriksindstillingen og ikke de indstillinger, der svarer til det aktuelle behov Følg med i gasforbruget ved jævnligt at aflæse gasmåleren og udregne periodens forbrug. Aflæs for eksempel en gang om måneden. Vær opmærksom på, at forbruget varierer i forhold til kolde og lune vintre. Se hvis du vil vide, om dit månedlige varmeforbrug passer til vejret Stiger dit gasforbrug, uden at du bruger mere varme eller varmt brugsvand, bør fyret undersøges nærmere. Måske bør kedlen udskiftes 21

24 3.0 To slags fjernvarmeanlæg direkte indirekte anlæg overføres varmen fra fjernvarmevandet via en varmeveksler til boligens lukkede kredsløb. Fordelen ved de indirekte anlægs lukkede kredsløb er, at der ikke kan ske så store vandskader, hvis en radiator bliver utæt. Det er det lokale fjernvarmeværk, der bestemmer, hvilken af de to anlægstyper der må anvendes, og som godkender installationen. 3.4 Fjernvarme Fjernvarme er Danmarks mest udbredte opvarmningsform. Cirka 58 procent af landets 2,5 millioner husstande opvarmes ved hjælp af fjernvarme. Fjernvarme produceres som regel på decentrale kraftvarmeværker, der findes i mange byer og tættere bebyggede områder. Brændslet i kraftvarmeanlæggene er hovedsagelig kul, naturgas, olie eller biomasse (for eksempel halm). Især biomasse har fået en opblomstring. Det har den fordel, at det er CO 2 -neutralt og derfor mere skånsomt over for miljøet. Med de nuværende energikrav til nybyggede boliger er deres energiforbrug faktisk så lavt, at det som regel ikke kan betale sig at føre fjernvarmerør frem til dem. Derfor vil vi i fremtiden se andre opvarmningsformer vinde større indpas. Fjernvarme vil dog stadig være udbredt mange år ud i fremtiden. Central regulering For at mindske varmetabet i fjernvarmenettet regulerer fjernvarmeværkerne det opvarmede vands temperatur i forhold til udetemperaturen. Jo varmere det er i vejret, jo mindre er behovet for boligopvarmning, og jo mere kan fremløbstemperaturen sænkes. For eksempel kan fremløbstemperaturen om vinteren være 70 grader, mens den om sommeren kun er 60 grader. Men det betyder samtidig, at fjernvarmevandet om sommeren kan have så lav en temperatur, at boligens varme brugsvand ikke er så varmt, som det plejer at være. Derfor bør en fjernvarmeinstallation være dimensioneret til at kompensere for eventuelle problemer med varmtvandskapaciteten. 22

25 3.0 Forskellige opvarmningsformer God eller dårlig afkøling? Det er ikke kun mængden af varme, du bruger, der har betydning for din varmeregning. Forskellen mellem fjernvarmevandets fremløbs- og returtemperatur kan også have betydning for økonomien. Denne forskel kaldes for afkølingen. Jo koldere fjernvarmevandet er, når det sendes tilbage til varmeværket, jo bedre har du udnyttet varmen, der var i det. Hvis returvandets temperatur er for høj, lægger nogle fjernvarmeværker en ekstra afgift på varmeregningen. For når varmen i fjernvarmevandet ikke udnyttes tilstrækkeligt, skal der pumpes mere vand gennem din fjernvarmeinstallation, eller også skal fremløbsvandets temperatur hæves. Begge metoder koster ekstra energi og belaster miljøet unødvendigt. Det er let at konstatere, om returvandet fra dine radiatorer er køligt nok. Dine radiatorer skal være varme i toppen og kølige i bunden. Læg hånden på returrøret og mærk temperaturen. Det må ikke føles varmt, for så er temperaturen i returvandet for høj. Gode råd om fjernvarme God afkøling af fjernvarmevandet opnås ved at installere tilstrækkeligt store radiatorer. Samtidig bør radiatorernes termostatventiler have indbygget mængdebegrænsning, eller også bør radiatorerne være udstyret med returtermostater. Det forhindrer, at fjernvarmevandet løber for hurtigt gennem radiatorerne I vinterperioden (november til marts) bør der være en forskel på mindst 35 grader mellem fremløbs- og returvandet i dine radiatorer 23

26 3.0 Videre på internettet Lokale forsyningsselskaber, for eksempel: Fjernvarme kan også give ekstra elforbrug Hvis der sidder en varmeveksler i din fjernvarmeinstallation, sidder der også en cirkulationspum- en ny, elektronisk styret cirkulationspumpe, der tjener sig selv ind på cirka 3 år. Hvis dit fjernvarmeanlæg ikke har varmeveksler, så fjernvarmevandet ledes direkte gennem dine radiatorer, skal anlægget være godkendt til at kunne klare et højere tryk. For at sikre, at reguleringsventilerne fungerer, som de skal, er det en fordel at installere en differenstryksregulator. Det kan det lokale fjernvarmeværk rådgive om På direkte anlæg uden varmeveksler er det en god idé at få installeret en lækagealarm, så du straks får besked, hvis anlægget bliver utæt. Ellers kan der løbe store mængder vand ud. Nogle forsikringsselskaber giver rabat på indboforsikringer, hvis der er installeret lækagealarm. Få flere oplysninger hos dit forsyningsselskab og dit forsikringsselskab Indirekte fjernvarmeanlæg med varmeveksler, bør have rigelig kapacitet. En varmeveksler kalker nemlig til med årene, men har den fra starten ekstra kapacitet, kan den stadig efter en årrække overføre tilstrækkelig varme trods nogen tilkalkning. Hvis den er stærkt tilkalket, bør den afkalkes. Det kræver hjælp fra en VVSinstallatør 24

Ørslev Terslev fjernvarme

Ørslev Terslev fjernvarme Ørslev Terslev fjernvarme 16. februar 2012 Notat vedr.: Individuelle anlæg og tilskudsmuligheder I forbindelse med undersøgelse af muligheder for at løse den problemstilling, der er opstået som følge af

Læs mere

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Få større glæde af din gulvvarme Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Fjernvarme helt sikkert Sådan får du god økonomi i din gulvvarme Mange parcelhuse bliver i dag opført med gulvarme, da det

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

Idékatalog for vedvarende energi

Idékatalog for vedvarende energi Idékatalog for vedvarende energi Et samlet overblik Vi skal alle sammen være med til at opnå regeringens mål om at al rumopvarmning skal være fossilfri i 2035. For større etageboligområder findes der

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El 010106 36663 Varme 010106 90,514 Vand 010106 1009 Afkøling Installation Grad Enh

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode.

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. Hvis du har spørgsmål til brochuren eller din fjernvarme, er du velkommen til at kontakte dit boligselskab eller dit varmeværk. Fjernvarmeguide til dig, der bor i lejlighed Gl. Kærvej 15. 6800 Varde Tlf.:

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning Energiløsning UDGIVET JANUAR 2011 - REVIDERET AUGUST 2011 Udskiftning af radiatorventiler Det anbefales at montere termostatventiler på alle radiatorerne i huset, og at der efterfølgende foretages en systematisk

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lysbovej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007718 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere Fra 1. januar 2012 ændrer Guldborgsund Forsyning prisstrukturen

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvadbrovej 34 Postnr./by: 8920 BBR-nr.: 730-017574 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nykøbingvej 160 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-022663 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Karenvej 7 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-061040 Energikonsulent: Marie-Louise Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Splitunits udedel Installation af udedel Står den rigtigt Er der god

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rimsø Bygade 20 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-105639 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af oliekedel I et hus med en ældre oliekedel bør det først undersøges, om det er muligt at skifte til varmepumpe, gasfyr eller fjernvarme.

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baldersvej 5 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-025947 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RL

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

mindre co 2 større livskvalitet

mindre co 2 større livskvalitet dig og din brændeovn mindre co 2 større livskvalitet Foreningen af leverandører af pejse og brændeovne i Danmark Investering i en brændeovn og korrekt fyring med træ er det mest effektive, du og din familie

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Labofaparken 20 4230 Skælskør Bygningens energimærke: Gyldig fra 27. november 2012 Til den 27. november 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Solvarme. Solvarme. Miljøvenlig, vedvarende energi til din bolig

Solvarme. Solvarme. Miljøvenlig, vedvarende energi til din bolig Solvarme Solvarme Miljøvenlig, vedvarende energi til din bolig 2 Solvarme Naturens egen varmekilde Et godt supplement til en bæredygtig energiløsning Hvis ikke der skal ske uoprettelige skader på verdens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jagtvej 141 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2200 København N BBR-nr.: 101-271455 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Blåbærvænget 20 4700 Næstved Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. september 2013 Til den 21. september 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

BBR-nr.: 580-007092 Energimærkning nr.: 100115804 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-007092 Energimærkning nr.: 100115804 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nøddevænget 2 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-007092 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllebankevej 2 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-014415 Energikonsulent: Søren Surrow Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Lodskovvej 5 5863 Ferritslev Fyn Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. december 2012 Til den 11. december 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug.

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vølundsvej 5 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013249 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Modul 5: Varmepumper

Modul 5: Varmepumper Modul 5: Hvilke typer varmepumper findes der, hvornår er de oplagte og samspil med andre energikilder...2 Samspil med varmefordelingsanlæg...5 Samspil med det omgivende energisystem...6 Hvad kræver varmepumpen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ejbyvej 24 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-012570 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013

Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013 Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013 ID_gl. ID_ny Titel 105300 Belys 1 Udskiftning af 10 W halogenbelysning med 1,5 W LED belysning 105450 Belys

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Udsholt Byvej 9 Postnr./by: 3230 Græsted BBR-nr.: 270-012067 Energikonsulent: Find Madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Find Madsen

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 9314 kwh Elvarme, -48 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 9314 kwh Elvarme, -48 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gåsevig 29 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-005138 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Viaduktvej 6 Postnr./by: 6360 Tinglev BBR-nr.: 580-015339 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud Midtgaard

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Frøstjernen 1-37, 2-18 Frøstjernen 1 5220 Odense SØ Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. december 2012 Til den 4. december

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 65 MWh Fjernvarme, 42 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 65 MWh Fjernvarme, 42 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jyllandsvej 10 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-065620 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Adresse: Ulsevej 45 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Ulsevej 45 Postnr./by: SIDE 1 AF 8 Adresse: Ulsevej 45 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-083714-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Poplens Kvarter 1 Postnr./by: 4320 Lejre BBR-nr.: 350-010618 Energikonsulent: Jørgen Boe Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Efterisolering er en god investering

Efterisolering er en god investering Efterisolering er en god investering Valget er let efterisolér nu! allergivenligt indeklima større boligkomfort lavere energiforbrug højere boligværdi energimærkning bedre pladsudnyttelse Mange parcelhuse

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bangsvej 1 Postnr./by: 8641 Sorring BBR-nr.: 740-000268 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Egernvej 84 8643 Ans By Bygningens energimærke: Gyldig fra 23. november 2012 Til den 23. november 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Granbakkevej 14 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107983-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Thorkildsgade 28 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-402011-001 Energikonsulent: Jesper Evald Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Æblehaven Æblehaven 56 5560 Aarup Bygningens energimærke: Gyldig fra 27. februar 2013 Til den 27. februar 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller.

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Energiløsning UDGIVET JUNI 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Konvertering til biobrændsel Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en automatisk pillefyret kedel eller en manuelt brændefyret

Læs mere

Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel. Varmtvandsbeholder. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Varme retur.

Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel. Varmtvandsbeholder. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Varme retur. Energiløsning UDGIVET JUNI 2012 Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en automatisk pillefyret kedel eller en manuelt brændefyret kedel.

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gartnervænget 46 Postnr./by: 4160 Herlufmagle BBR-nr.: 370-029959 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi Få mere varme ud af fjernvarmen God afkøling gavner både miljø og økonomi U d n y t v a r m e n d e t b e t a l e r s i g Din afkøling fortæller, hvor godt du udnytter fjernvarmen Fjernvarmen er et fælles

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Engtoften 17 Postnr./by: 6851 Janderup Vestj BBR-nr.: 573-068165-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østergade 27A 4050 Skibby Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. august 2015 Til den 6. august 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Varmepumpe - med tilskud

Varmepumpe - med tilskud Varmepumpe - med tilskud Foto: Istock-Photo For rigtig mange boligejere kan det godt betale sig at skifte opvarmningsform. Med en varmepumpe kan du barbare op mod 20.000 kr. af din varmeregning om året.

Læs mere

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Schaldemosevej 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Højen 9B 4700 Næstved BBR-nr.: 370-006003 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Tværvej 3 D 4700 Næstved BBR-nr.: 370-033461 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: hasselhaven 14 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-006122-001 Energikonsulent: Carsten Hørling Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvej 14 Postnr./by: 2635 Ishøj BBR-nr.: 183-015834 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Vil betyde Mindre varmeregning til kunderne Mindre varmetab i rørene Øget effektivitet i produktionen En lav returtemperatur giver en mindre varmeregning Billig fjernvarme

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 115 Postnr./by: 7280 Sønder Felding BBR-nr.: 657-910590 Energikonsulent: Gunner Lund Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Konvertering til fjernvarme. Koldt vand

Konvertering til fjernvarme. Koldt vand Energiløsning UDGIVET MARTS 2010 - REVIDERET OKTOBER 2010 Konvertering til fjernvarme I et hus, der opvarmes med en oliekedel, er det i fjernvarmeområder i langt de fleste tilfælde en økonomisk fordel

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Løvefoden 1-15, 2-12 Løvefoden 1 5220 Odense SØ Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. december 2012 Til den 3. december 2022.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bygaden 35 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-000443 Energikonsulent: Stine Jacobsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Knastvænget 9A - 9B Knastvænget 9A 5700 Svendborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. februar 2013 Til den 6. februar 2023.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Klitrosevej 11 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-248881 Energikonsulent: Ole Toustrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ejsbølvænge 2 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-004097 Energikonsulent: Fayha Fadhil Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning

Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning 2 Indhold Side 04 Oliefyr Reducér dit olieforbrug og udnyt energien optimalt. Side 11 Jordvarmepumpe Med en jordvarmeløsning kan du halvere din

Læs mere

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde Varmepumper Varmepumper fremtidens miljøvenlige varmekilde 2 Udnyt den gratis energi i naturen Moderne, højeffektive varmepumper er fremtidens miljøvenlige varmekilde i boligen. Med et minimalt forbrug

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Smedegården 13 Postnr./by: 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009692 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Esbjerg

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovbakkevej 12 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-185378 Energikonsulent: Ing. Ib Borregaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Vmi-ingeniørfirma

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langballevej 154 Postnr./by: 8320 Mårslet BBR-nr.: 751-754248 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Gammel Byvej 004A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009042 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Munkemaen 51 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Maskinhus Vadgårdsvej 45 2860 Søborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 25. juni 2014 Til den 25. juni 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 3 Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-015746 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Haraldsborgvej 54 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-136567 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere