FAXE KOMMUNE AUGUST Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: Sags nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr."

Transkript

1 FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER AUGUST 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv Frederiksberg. Side 1 af 8

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1 ORIENTERING Bygherre Opgave Tilbudsgrundlag Indgåelse af aftale TILBUDSAFGIVELSE Tilbudsgivere Tilbudsfasen Alternative tilbud Aflevering af tilbud Forbehold Vedståelse Vederlag OPGAVEN TILBUDDETS INDHOLD OG FORM Generelt Pris Udfyldt kravspecifikation og styklister mm Tro og loveerklæring Ansvarsforsikring BEDØMMELSE AF TILBUD OG AFTALEINDGÅELSE Bedømmelsens forløb Tildelingskriterium Indgåelse af aftale... 8 Side 2 af 8

3 BILAG: 1 Tilbudsliste - Dentaludstyr og Inventar Kravspecifikation for dentaludstyr Kravspecifikation for Klinikskabe Plantegning af fremtidige forhold 5 Faxe Kommunes Regulativ for erhvervsaffald 6 Tro og loveerklæring 7 Eksisterende installationer i gulv, Ø140 mm. Side 3 af 8

4 1 ORIENTERING 1.1 Bygherre Bygherre/ordregiver er: Faxe Kommune Center for ejendomme Tingvej Haslev Att.: Michael Paaske / I det følgende kaldet bygherren. Dental- & Bygherrerådgiver er: New Clinic Alhambravej 5, 1. tv Frederiksberg. 1.2 Opgave Nærværende udbudsbetingelser omhandler levering og montering af dentaludstyr, klinikskabe og inventar til ny Central Tandklinik i Faxe Sundhedscenter. 1.3 Tilbudsgrundlag Tilbud skal afgives på følgende grundlag: 1. Eventuelle rettelsesblade udsendt i tilbudsfasen, jfr. afsnit Nærværende Udbudsbetingelser, dateret , med bilag Tilbudsliste, dateret (bilag 1 til Udbudsbetingelser). 1.4 Indgåelse af aftale Bygherren vil ud fra det opstillede tildelingskriterium bedømme tilbuddene og udpege tilbuddet med laveste pris jf. afsnit 5, Bedømmelse af tilbud, og herefter indgå aftale med den vindende leverandør. Side 4 af 8

5 2 TILBUDSAFGIVELSE 2.1 Tilbudsgivere Udbuddet er et vareindkøb, der udbydes som et offentligt udbud efter EU-Udbudsdirektivet. 2.2 Tilbudsfasen Al henvendelse vedrørende tilbuddet skal ske til New Clinic Alhambravej 5, 1. tv Frederiksberg. Mail: Skriftlig henvendelse kan ske pr. brev eller . Alle spørgsmål skal stilles skriftligt, og de vil blive besvaret skriftligt til alle tilbudsgivere. Der vil blive udsendt rettelsesblad, såfremt besvarelser eller forholdene i øvrigt giver anledning til ændring af udbudsmaterialet. Tilbudsgivere opfordres til at fremsætte sine spørgsmål til udbudsmaterialet senest 7 arbejdsdage før tilbudsfristen. Spørgsmål modtaget efter dette tidspunkt vil ikke blive besvaret. 2.3 Alternative tilbud Der modtages ikke alternative tilbud. 2.4 Aflevering af tilbud Tilbud skal afleveres senest Torsdag, den 22. oktober 2015 kl. 14. Tilbud kan ikke afleveres elektronisk. Tilbud skal afleveres i 3 papireksemplarer og 3 stk. USB-nøgler med tilbudsmaterialet digitalt gerne i form af én samlet pdf-fil, der indeholder alt tilbudsmaterialet, alt samlet i en lukket emballage mærket TILBUD, Faxe Ny Central Tandklinik, Dentaludstyr & Inventar. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem papir- og digital udgave, har papirudgaven forrang. Tilbud skal afleveres til: Faxe Kommune Center for ejendomme Tingvej Haslev Åbning af tilbud vil ske uden tilbudsgivernes tilstedeværelse. Side 5 af 8

6 2.5 Forbehold Eventuelle forbehold (individuelle eller standardforbehold) over for udbudsmaterialet skal anføres i tilbudslisten. Såfremt tilbuddet indeholder forbehold, herunder forudsætninger og bestemmelser i øvrigt, der angår grundlæggende elementer i udbuds-betingelserne, er bygherren forpligtet til at afvise tilbuddet som u- konditionsmæssigt. Ikke opfyldte punkter i kravspecifikationerne (bilag 2+3) opfattes som forbehold. Bygherren er berettiget til at afvise tilbud, der indeholder forbehold, også selv om disse ikke angår grundlæggende elementer i udbudsbetingelserne. I det omfang en objektiv prissætning af forbeholdet ikke skønnes mulig, er bygherren forpligtet til at afvise tilbuddet. 2.6 Vedståelse Tilbud skal vedstås i 12 måneder fra fristen for aflevering af tilbud. 2.7 Vederlag Der betales ikke vederlag for deltagelse i tilbudsgivningen og efterfølgende kontraktindgåelse. 3 OPGAVEN Bygherren skal opføre en Ny Central Tandklinik i Faxe Sundhedscenter Den centrale tandklinik indeholder 13 klinikker, som skal indrettes med dentaludstyr og klinikudstyr. Opgaven omfatter levering og montering af dentaludstyr, klinikskabe samt inventar. Kravene til leverance og montage fremgår af: Bilag 2 og 3. Tidsplan: Udstyret skal leveres og monteres i perioden 1-2. kvartal Kontrolmål: Kontrolmål foretages af leverandøren og er dennes ansvar. Arbejdsvilkår: Hvis arbejdet er omfattet af kollektiv overenskomst skal leverandøren og evt. underleverandører overholde denne. Hvis de ansatte ikke er omfattet af kollektiv overenskomst, må disse ikke stilles mindre gunstigt med hensyn til de vilkår, der gælder arbejdstagere, som i Danmark udfører tilsvarende arbejder og som har en kollektiv overenskomst. Medfører manglende overholdelse af disse forpligtigelser et berettiget krav fra de ansatte, kan Faxe Kommune tilbageholde vederlag med henblik på at tilgodese dette krav. Side 6 af 8

7 Leverandøren forpligtiger sig desuden til at sikre, at de ansatte, som entreprenøren og eventuelle underleverandører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse har de nødvendige arbejdsog opholdstilladelser. Leverandøren skal på kommunens opfordring oplyse alle ansættelsesvilkår for leverandørens ansatte. Leverandøren skal på tilsvarende måde oplyse alle ansættelsesvilkår for underleverandørens ansatte. Faxe Kommune tillader ikke, at der sker overnatning på stedet. Betalingsbetingelser: Betaling 30 dage efter godkendt levering og montering, dvs. når udstyret er testet og fundet funktionsdygtigt. 4 TILBUDDETS INDHOLD OG FORM 4.1 Generelt Tilbudsmaterialet skal være mærket med tilbudsgivers navn. Tilbud skal indeholde: Pris ved udfyldt tilbudsliste, bilag 1 (afsnit 4.2) Udfyldt Kravspecifikation, bilag 2 & 3 Udfyldte styklister med påført antal og beskrivelser (afsnit 4.3) Tro og loveerklæring (afsnit 4.4) Ansvarsforsikring (afsnit 4.5) 4.2 Pris Der skal afgives tilbud på vedlagte tilbudsliste, bilag 1. Prisen indeholder alle nødvendige ydelser til levering og færdigmontering af dentaludstyr og klinikskabe uden mangler til fuld funktionsdygtighed. De tilbudte priser er faste og reguleres ikke. Tilbudslisten skal udfyldes i sin helhed. 4.3 Udfyldt kravspecifikation og styklister mm. Tilbuddet skal vedlægges bilag 2 & 3 i udfyldt stand. Ved udfyldelsen angives om de anførte spørgsmål er opfyldt eller ikke opfyldt for det tilbudte dentaludstyr. Bilag 2 & 3 sendes til tilbudsgiver i såvel pdf-format som i excel-format, således at tilbudsgiver kan udfylde i excel-filen (NB! 6 ark: unit, patientstol, operationslampe, kompressor mv., Røntgen, Service). Når bilag 2 & 3 er udfyldt afleveres denne som pdf-fil. Side 7 af 8

8 Udover udfyldt bilag 2 & 3 vedlægges: Udfyldte styklister med påført antal og beskrivelser Brochurer og datablade på det tilbudte udstyr og inventar. Navne på evt. underentreprenører. 4.4 Tro og loveerklæring Tilbuddet skal være vedlagt underskrevet Tro og loveerklæring om virksomhedens opfyldelse af sine betalingsforpligtelser i relation til det offentlige samt om at tilbudsgiver har taget hensyn til de gældende forpligtelser vedrørende beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt. Ved afgivelse af tro og loveerklæring benyttes bilag Ansvarsforsikring Tilbuddet skal være vedlagt kopi af tilbudsgivers gældende ansvarsforsikring. 5 BEDØMMELSE AF TILBUD OG AFTALEINDGÅELSE 5.1 Bedømmelsens forløb Tilbuddene vil indledningsvis blive gennemgået for at konstatere, om de er konditionsmæssige. Ikke konditionsmæssige tilbud optages ikke til bedømmelse, jf. afsnit 2.5. (Tilbud som ikke opfylder alle punkter i afsnit 4.1 og 4.3, vil blive betragtet som ikke-konditionsmæssige, og dermed blive afvist) Herefter foretager bygherren evaluering af tilbuddene. 5.2 Tildelingskriterium Laveste pris. 5.3 Indgåelse af aftale Bygherren forventer at indgå aftale med den vindende tilbudsgiver. Side 8 af 8

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER APRIL 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1

Læs mere

Dansk Dekommissionering

Dansk Dekommissionering Volumenreduktion UDBUDSBETINGELSER Ordrupvej 60 DK-2920 Charlottenlund telefon +45 39 97 00 00 a/s reg. nr. 201 760 CVR nr. 15280778 www.emcon.dk Indholdsfortegnelse 1 ORIENTERING... 1 1.1 Ordregiver...

Læs mere

Udbud af ingeniørrådgivning til projektet Brådalvej Cykelstiprojekt Tilbudsgrundlag (TG)

Udbud af ingeniørrådgivning til projektet Brådalvej Cykelstiprojekt Tilbudsgrundlag (TG) Udbud af ingeniørrådgivning til projektet Brådalvej Cykelstiprojekt Tilbudsgrundlag (TG) 1 Indhold 1 Orientering 1.1 Udbuddet 1.2 Klient 1.3 Rammeaftale 1.4 Tilbudsgrundlag 1.5 Opgavens overdragelse 2

Læs mere

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. december 2011 BUT Mindre totalentrepriser 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere

Rebild kommune VINTERTJENESTE. Udbudsbetingelser. Juni 2015

Rebild kommune VINTERTJENESTE. Udbudsbetingelser. Juni 2015 Rebild kommune VINTERTJENESTE Udbudsbetingelser Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORIENTERING... 2 2. BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 3 2.1 Egnethedsvurdering og udvælgelse... 3 2.2 Tildeling... 4 2.3

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL.

UDBUDSBETINGELSER SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL. SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL. Annonceret den 14. juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Overordnede forhold...3 2.1. Den ordregivende myndighed...3 2.2. Ordregivers

Læs mere

BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014

BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014 BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117 Vedligehold af almindelige bygværker November 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. november 2014 Line Faxøe E. Lauridsen lfel@vd.dk 2527 3464 BESTEMMELSER

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November 2014. Sagsnr. 056958-0007 Dok.nr. 12616316.

Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November 2014. Sagsnr. 056958-0007 Dok.nr. 12616316. November 2014 Sagsnr. 056958-0007 Udbudsbetingelser Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000

Læs mere

ARC - Udbud Behandling af tungt affald

ARC - Udbud Behandling af tungt affald ARC - Udbud Behandling af tungt affald, offentligt udbud Maj 2014 Sagsnr. 14/89 Dok. nr. 1630-14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 UDBUDSVILKÅR 3 1.1 Kort om entreprisen 3 1.2 Ordregivende myndighed 3 1.3 Tidsplan

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune

Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle udbudsbetingelser... 3 2. Kravspecifikation...... 7 3. Kontrakten Bilag 1: Erklæringsformular

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 24. oktober 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid 1 ORIENTERING OM UDBUD... 1 2 UDBUD... 3 2.1

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentlig licitation. Aarhus Kommune. Udbud af levering, montage og service af rottespærrer

Udbudsmateriale. Offentlig licitation. Aarhus Kommune. Udbud af levering, montage og service af rottespærrer Udbudsmateriale Offentlig licitation Aarhus Kommune Udbud af levering, montage og service af rottespærrer for Center for Administration og Ejendomme Aarhus Kommune 04 2015 Udbudsmateriale April 2015 Aarhus

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

LEVERANCE AF FARTVISERE

LEVERANCE AF FARTVISERE UDBUDSBETINGELSER (BUT) LEVERANCE AF FARTVISERE JULI 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER

Læs mere

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole UDBUDSBREV Norddjurs Kommune udbyder i henhold til Lov om indhentning

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. 1 Den ordregivende myndighed... 2

Udbudsbetingelser vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. 1 Den ordregivende myndighed... 2 vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. OFFENTLIGT UDBUD MED FORHANDLING 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 2 3 Egnethedsvurdering af tilbudsgiverne...

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 Bestemmelser om udbud og Tilbud samlet driftsudbud 2012 Vintertjeneste april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD VINTERTJENESTE Niels Juels Gade

Læs mere