Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret"

Transkript

1 3 Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Sygehushenvisning version: H0130R Brvtype: REF01 MEDREF Billeddiagnostisk henvisning version: H0230R Brvtype: REF02 MEDREF Speciallægehenvisning version: H0630R Brvtype: REF06 1

2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Rettelser... 3 Baggrund... 8 Afsnit A: Sundhedsfaglige anbefalinger Henvisning til sygehus Formål Et typisk papirbrev Den gode sygehushenvisning Henvisning til billediagnostisk afdeling Formål Et typisk papirbrev Den gode billeddiagnostiske henvisning Henvisning til speciallæge Formål Et typisk papirbrev Den gode speciallægehenvisning Afsnit B: Facitliste Facitliste Dataliste Kvalifikatorliste Testeksempler

3 Forord Der har længe været et generelt ønske fra mange udviklere/leverandører og andre, at rettelser/præciseringer og lign. til standarderne blev skrevet ind i MedComs standarddokumentation, så alt blev samlet i et dokument. Vi forsøger derfor fremover at indskrive de rettelser/præciseringer der må komme i standarddokumentationen med tydelig markering af, hvornår den sidste rettelse er indført. Rettelser 5. oktober 2016 Vi har rettet antallet af FTX-segmenter i første SG12 til 9. Der skal kun være 9 FTX-segmenter inkl. FTX-segment med patientens adresse. 1. juli 2016 Der indføres UUID ved alle henvisninger fremadrettet. UUID anvendes UDEN bindestreger. UUID indsættes som Forløbsnummer i: RFF+ROI:ForloebsNr' Da det har vist sig at UUID på standard kanonisk form er for langt (36 tegn), er det besluttet at lave en MedCom kanonisk form, hvor bindestregerne fra standard kanonisk form fjernes. Som eksempel er her en standard kanonisk form og den tilsvarende uden bindestreger. Standard form: D-59EF E07758CCB8DE Uden bindestreger: D59EF E07758CCB8DE 3. februar 2015: Afsenderspecialet Pædiatri er ændret fra 25 til 80, så det stemmer overens med SKS-koder fra SSI. Desuden er der adderet nogle manglende specialer. 7. januar 2015 Kvalifikatoren KODE for diagnosekoder skal altid udfyldes, hvorfor feltet er gjort mandatory i datalisten. Hidtil har påkravet om udfyldelse blot fremgået tekstuelt i dokumentationen og testcases (se fx rettelse pr. 27. maj 2002). CIN+DIABEH+HenvKodeNr:KODE::KodebetydnEllerFriTxt' 22. september 2011 På leverandørkurset september 2011 blev det besluttet, at flytte FTX-segmentet med patientens fra SG07 til SG12. Det anbefales, at FTX-segmentet med placeres i starten af SG12. Det må kun forekomme een gang og skal være kvalificeret med TEXTNR = IN. 9. september 2011 Patientens stillingsbetegnelse tilføjet i SG07 efter telefonnumre og før , på formatet: EMP+1++:::Kleinsmed' 8. juli 2011 Kontaktoplysningerne på patienten udvides i SG07 med et FTX-segment for , med TEXTNR = IN. For entydigt at kunne skelne mellem patientens telefonnumre, indføres en ny kvalifikator TLFTYPE, hvor CE = Mobil, HO = Hjemme/fastnet og WO = Arbejde, f.eks.: CON+CE :TE' Segmentet kan gentages x februar 2011 I forbindelse med Pakkehenvisningsprojektet i MedCom7 er det vedtaget, at man udvider feltet, hvor man kan skrive kliniske oplysninger. Udvidelsen af teksten i SG12 bliver fra 6300 tegn til tegn, dvs. at SG12 kan gentages x 5. OBS dette gælder kun for sygehushenvisningen, REF01 og ikke for de andre henvisningstyper REF02 og REF06. 3

4 Deadline for ibrugtagning fastlægges på næste møde i april 2011, men foreslås gennemført pr , da alle lægesystemer vil kunne det der. 1. marts 2007: Billeddiagnostisk henvisning, REF02. Statens Institut for Strålehygiejne, Røntgentilsynet har bedt om at justere teksterne omkring graviditetsforhold således, at der kan vælges mellem følgende 4 tekster: Ikke relevant, ikke udfyldt, gravid, ikke gravid. Teksterne kan evt. præsenteres i en drop down menu og lægen skal vælge en af dem. Teksten placeres i SG12 eks.: FTX+PR+P00++Ikke gravid.' Tidligere har man i dette felt placeret en dato for sidste menstruation, dette erstattes nu af ovenstående. 1. januar 2007: I forbindelse med overgang til SOR (Sundhedsvæsnets Organisations Register) vil det fremover være muligt at anvende denne kode til identifikation af sundhedsvæsnets parter. Dette betyder at KODE i NAD-segmenterne i SG1 kan have værdien SOR. 2. november 2006: Da der er flere udenlandspatienter som frekventerer danske læger bliver vi nødt til at udvide postnummerfeltet (f.eks. AfsPost, ModtPost, KopiModtPost, PatPost, PaaroerPost), så det kan indeholde udenlandske postnumre. Feltet udvides fremover til an..9 i stedet for n4 som det er nu. 1. april 2006: Yderligere præcisering i forbindelse med Mini IRSK projektet Henviser i datalisten: Efter NAD+BV i SG1 kommer der et RFF segment, som afhængig af om der er sat et et-tal eller 2-tal refererer til de ovenstående NAD-segmenter. Så hvis der står RFF+AHL:1 vil det som står i NAD+BV refererer til NAD+PO. Ved en omvisiteret henvisning vil man ikke kunne regne med at referencen passer, da originalhenviser vil blive pladseret i NAD+BV. Henvisningsdiagnose: det er obligatorisk at sende en ICD10-kodet henvisningsdiagnose, og der skal gives mulighed for at medsende 5 bidiagnoser/tillægsdiagnoser. Dette gælder dog ikke, når man viderevisiterer en henvisning. Her beholder man de fremsendte diagnoser og der må ikke tilføjes nye. Anamnese: her skal der gives mulighed for at skrive 18 x 5 linier a 70 karakterer. Dette gælder dog ikke, når man viderevisiterer en henvisning. Her beholder man den fremsendte tekst og der må ikke tilføjes ny tekst i dette felt. Forbeholdt sygehuset: Feltet bruges fortrinsvis ved viderevisitering af henvisningen. Her skal der gives mulighed for at skrive 9 x 5 linier a 70 karakterer. Der forbeholdes et FTX-segment til første henvisningsdato som kvalificeres med HV (se kvalifikatorlisten) som for sygehusets vedkommende er den dato, hvor henvisningen er modtaget på sygehuset. Det er et krav at man skal kunne sætte henvisningsdatoen ind i feltet ForbeholdtSygehuset ved omvisitering, kvalificeret med HV. Og der må kun bruges et FTXsegment til dette. I EDIFACTen skal det skrives således: FTX+HV+F00++HENVISNING MODTAGET?:: ' og for brugeren skal det præsenteres således: HENVISNING MODTAGET: : Dvs. at man bruger de 2 første linier på at skrive henvisningsdatoen. Hvis der er yderligere information vedr. datoen kan man bruge de sidste 3 linier i FTX-segmentet. Man kan evt. indsætte afdelingens navn og SKS-kode. Man skal være opmærksom på, at der så kun er 8 x 5 linier a 70 karakterer tilbage til visiteringstekst. 4

5 Selve visiteringsteksten kvalificeres med VI (se kvalifikatorlisten). Og det er et krav at man skal kunne sætte denne tekst ind kvalificeret med VI. I kvalifikatorlisten findes yderligere kvalifikatorer, men det er ikke et krav at der skal gives mulighed for at benytte disse, dog må man ikke afvise en henvisning, hvis nogle af de andre kvalifikatorer er benyttet. I EDIFACTen skal det skrives således: FTX+VI+F00++VISITERING?::Vi omvisiterer hermed denne henvisning til jer, da vores kapacitet er:overskredet. Har I problemer med dette kan I omvisitere til Århus.:.:I ønskes god jul og godt nytår' og for brugeren skal det præsenteres således: VISITERING: Vi omvisiterer hermed denne henvisning til jer, da vores kapacitet er overskredet. Har I problemer med dette kan I omvisitere til Århus. I ønskes god jul og godt nytår For brugeren skal selve visiteringsteksten præsenteres før teksten med henvisningsdatoen således: VISITERING: Vi omvisiterer hermed denne henvisning til jer, da vores kapacitet er overskredet. Har I problemer med dette kan I omvisitere til Århus. I ønskes god jul og godt nytår HENVISNING MODTAGET: Hvis der er brug for at omvisitere yderligere skal den oprindeligt fremsendte tekst ikke medsendes, kun linien som indeholder den oprindelige henvisningsdato. 7. juli 2005: I forbindelse med Mini IRSK projektet (InterRegionalSygehusKommunikation) indføres nyt ID for Henviser i sygehushenvisningen til afhjælpning af problemstillinger med hvor man skal sende bookingsvar og epikrise hen. Tekst med kursiv og rødt er ændringerne TEKNISKE DATA AFSENDER MODTAGER HENVISER UNA:+.? ' UNB+UNOC:3+AfsLok:14+ModtLok:14+KuvSendtDato:KuvSendtKl+KuvertNr++++KUVKVIT' UNH+BrevNr+MEDREF:D:93A:UN:VERSION+BrvStat' BGM+HNV++9+NA' DTM+137:BrevDannetTid:203' S01+01' NAD+PO+AfsID:KODE:KODEORG++AfsOrg:AfsAfdTitel:AfsAfsnitNavn:::US' ADR++US:AfsAdr:AfsStedNavn+AfsBy+AfsPost' CON++AfsTlf:TE' SEQ++1' SPR+ORG+AFSSPEC:KODE:KODEORG+BRVTYPE:SKS:SST' S01+01' NAD+SSP+ModtID:KODE:KODEORG++ModtOrg:ModtAfdTitel:ModtAfsNavn:::US' ADR++US:ModtAdr:ModtStedNavn+ModtBy+ModtPost' SEQ++2' S01+01' NAD+BV+HenviserID:KODE:KODEORG++HenvisersTitel:HenvisersNavn::::US' RFF+AHL:1' SEQ++3' Ved omvisitering af en henvisning flyttes AfsID med dertilhørende KODE og KODEORG til HenviserID samt KODE og KODEORG. AfsID udfyldes med den nye afsender, og man retter lokationsnumre i kuverten samt opdaterer KuverNr, BrevNr og dato for afsendelse. Herudover rettes henvisningen ikke. 5

6 01-01-NAD HenviserID C an..17 HenviserID er sygehusafdelingsklassifikationsnummer for sygehus (stamafdelingen) eller ydernummer hvis afsender er en privat praksis eller et lokationsnummer. Ved omvisitering af en henvisning til en sygehusafdeling udfyldes HenviserID med AfsID fra den originale henvisning. Hvis HenviserID allerede er udfyldt, overskrives feltet IKKE NAD KODE C an..3 KODE er kvalifikator for det anvendte kode el. klassifikationssystem - "SKS" hvis afsender er en sygehusafdeling og "YNR" hvis lægepraksis. Skla være blank ved lokationsnummer NAD KODEORG C an..3 KODEORG er kvalifikator for den organisation, der opdaterer kodesystemet - "SST" hvis sygehusafdeling og "SFU" hvis lægepraksis. Udfyldes med 9 ved lokationsnummer. Ved afsendelse af bookingsvar og epikrise skal det sendes til HenviserID hvis det er udfyldt, ellers AfsID. 1. maj 2004: I forbindelse med indførelse af MEDBIN indføres en ny kvalifikator i TEXTNR. Den hedder BIN. Applikationerne skal kunne vises denne information i en separat linie med angivelse af at det er et binært element der henvises til. Applikationerne skal kunne sende denne information i et separat FTX segment. Kan gentages max. x 10. SG12 FTX+BIN+F00++Objektfilnavn:Objektrefnr:OBJEKTTYPE:OBJEKTEXTENSION:Objektstoerrelse' 15. januar 2003: Datalisten, SG02+02, CIN. HenvKodeNr her har der stadig været usikkerhed om angivelse af diagnosekoden. Efter mange drøftelser: Der skal indsættes og medsendes et D foran ICD10 diagnosekoder, jf. ICD10 diagnoseklassifikationen fra Sundhedsstyrelsen: Danske SKS-koder har et foranstillet bogstav, der angiver SKS-hovedgruppen. Der er sat et D foran ICD-10 koder. D'et viser, at der er tale om den danske udgave af ICD-10 - som godt kan afvige fra andre landes! Koderne har set ud på denne måde siden 1994, og bogstavet er en del af koden. I fremtiden kan der godt optræde diagnosekoder med et foranstillet E, der angiver at koden kommer fra hovedgruppe E, som er andre diagnoser (udover ICD-10). 27. maj 2002: Side 8, pkt. 5 og side 24: ved sygehushenvisninger er det tilladt at sende en ICD10 kode i HenvKodeNr og en egen kodetekst ex. ICPC teksten i KodebetydnEllerFriTxt. CIN+DIABEH+HenvKodeNr:KODE::KodebetydnEllerFriTxt' Man kan også nøjes med at sende en tekst i KodebetydnEllerFriTxt og ingen Kode i HenvKodeNr. Her skal der så altid skrives USP i KODE kvalifikatoren. Ex.: CIN+H+:USP::brækket højre hånd 12. februar 2002: Kvalifikatoren EAN anvendes ikke i KODE. Eksemplet, BilledHenvVer30.edi, ved graviditet besvares med et SM ved erkendt graviditet. 10. august 2001: For speciallægehenvisninger var der en fejl i Datalisten: Der er rettet i CIN+DIABEH+HenvKodeNr:KODE::KodebetydnEllerFriTxt' DIABEH skal ikke have kvalifikatorerne 1,2,3,4,5,6 ved speciallægehenvisning, men i stedet for anvendes HI og for HenvKodeNr anvendes koderne

7 Der skal nu stå: DIABEH er kvalifikatoren H for henvisningsdiagnose, S for forløbsdiagnose, B for bidiagnose og HI for speciallægehenvisning. HenvKodeNr er kodenummer for henvisningsdiagnosen angivet af den henvisende læge. Kodefeltet kan være tomt, hvis henvisningsdiagnosen kun er fri tekst. Ved speciallægehenvisningen anvendes koderne 1 til 6, således: 1: Diagnose og behandling 2: Mikroskopi 3: Røntgenundersøgelse eller behandling 4: Fortsat behandling 5: Besøg 6: Reserveret ny kode Kvalifikatorlisten DIABEH, her bortfalder kvalifikatorerne 1 til 6. De bliver til datafelter i HenvKodeNr. Der indføres en ny kvalifikator HI for speciallægehenvisning. SpecialHenvVer30.edi eksemplet SG02 skal være CIN+HI+1:HET::Diagnose og behandling' 20. juni 2001: Segmentgruppe SG19 : BEFORDRING: Her mangler der et plus efter PHL, så segmentet skal se således ud: TDT+PHL++BEFORDRING' 7

8 Baggrund I en række amter benyttes MedComs MEDREF standard til kommunikation af henvisninger. Til trods for den stadigt voksende kommunikation optræder der imidlertid fejlsituationer i form af ombytning af datoer, afkortning af tekstlinier samt fremvisning af en række svært forståelige koder og talangivelser. MedCom her derfor iværksat et konsoliderings- og kvalitetssikringsprojekt omfattende samtlige MedComs EDIFACT-breve. De kvalitetsforbedrede EDI-breve forventes implementeret i perioden 2001 og Projektet indebærer en teknisk ensretning af standarderne, der har til formål at sikre, at alle leverandører kan benytte standarden på nøjagtig samme måde. Derudover har projektet også til formål at forbedre den indholdsmæssige benyttelse gennem udarbejdelse af en række sundhedsfaglige anbefalinger. Anbefalingerne er alene vejledende og det er derfor op til det enkelte amt om - og i givet fald hvornår - disse anbefalinger skal implementeres. I en række tilfælde er det endvidere hensigtsmæssigt at Den gode henvisning suppleres med lokalt udarbejdede henvisningsvejledninger, hvor de enkelte sygehusafdelinger præciserer og uddyber, hvilke oplysninger der er behov for ved henvisning til den pågældende afdeling. Forslaget til det sundhedsfaglige indhold af Den gode henvisning er udarbejdet i efteråret 2000 af en arbejdsgruppe bestående af: Overlæge Finn Mathisen, Vejle Sygehus Lægefaglig konsulent, overlæge Jens Asbjørn, Sønderjyllands Amt Souschef Bente Christensen, Kolding Sygehus Ledende systemkonsulent Susanne Larsen Grøntoft, H:S Direktør Erik Jacobsen, Datagruppen MultiMed A/S Overlæge Jens Juul, Nykøbing/Thisted Sygehus Læge Finn Klamer, DSAM, Øster Jølby Gynækolog Niels Munk-Jensen, FAPS Fuldmægtig Tove Charlotte Nielsen, Vejle Amt Læge Jens Parker, PLO, København Sundhedsfaglig IT-medarbejder Susann Duedal Pedersen, Sundhedsstyrelsen Overlæge Adrian Holger Pietersen, Hillerød Sygehus Overlæge Knud Erik Fredfelt, Hillerød Sygehus Afdelingsleder Kristien Poulsen, CSC Scandihealth Cheflæge, overlæge Jens Olav Søndergaard, Amtssygehuset i Fakse Professor, overlæge dr. med Henrik Segelcke Thomsen, Amtssygehuset i Herlev Projektmedarbejder Gitte Henriksen, MedCom Centerchef Henrik Bjerregaard Jensen, MedCom Souschef Ib Johansen, MedCom Projektleder Tove Kaae, FynCom Konsulent Claus Duedal Pedersen, MedCom 8

9 Afsnit A Sundhedsfaglige anbefalinger for sygehushenvisning, billeddiagnostisk henvisning og speciallægehenvisning efter MEDREF01 MEDREF02 MEDREF06 9

10 1. Henvisning til sygehus 1.1 Formål En praktiserende læge eller en speciallæge kan henvise en patient til indlæggelse eller ambulantbehandling på et sygehus, hvis lægen skønner der er behov herfor. I disse tilfælde sender lægen en henvisning til den relevante sygehusafdeling eller til en central visitationsafdeling med angivelse af henvisningsdiagnosen og ønsket undersøgelse/behandling. Derudover anføres kortfattet anamnese. I anamnesen beskrives cave, sociale forhold, objektive fund, sagt til patienten, undersøgelsesresultater og aktuel medicin. De beskrevne sundhedsfaglige anbefalinger i Den gode sygehushenvisning er generelle anbefalinger, og henvisningen indeholder derfor relativt få felter. Behovet for information i forbindelse med henvisning til sygehusafdelinger varierer imidlertid meget alt efter hvilken type sygehusafdeling, der er tale om. Det er derfor afgørende, at den gode henvisning suppleres med lokalt udarbejdede henvisningsvejledninger, hvor de enkelte sygehusafdelinger præciserer og uddyber, hvilke oplysninger, der er behov for ved henvisning til den pågældende afdeling. Benyttelse af EDI-kommunikation til henvisninger til sygehus har den store fordel, at de fremsendte oplysninger kan genbruges i sygehus- og røntgensystemet. På længere sigt vil der også blive behov for andre former for elektronisk kommunikation mellem sygehus og lægepraksis f.eks. direkte Web-opslag i sygehusafdelingers egne systemer. Det er i de kommende år hensigten gradvist at udvide sundhedsdatanettet til også at omfatte Internetbaserede kommunikationsformer. 10

11 1.2 Et typisk papirbrev Sygehushenvisning Afsendt 15/ kl Modtager /Sygehusafdeling 2. Patient (Sygehusnavn, afdeling og postadresse) Hillerød Sygehus Medicinsk afd. B 3400 Hillerød (Personnr., navn og adresse) , kleinsmed Ole Berggren, Park Allé 48, 3400 Hillerød Privattelefon: Mobil: Evt. forældre el. værge: (CPR-nr. og navn): Anni Berggren 3. Indkaldelses prioritering Akut X Elektiv Se særlige forhold X Indlægges Ambulant 4. Særlige forhold Befordring: Liggende Siddende X Ingen 5. Henvisningsdiagnose (Henvisningsdiagnose i fri tekst eller som kodet diagnose, ICD10 anbefales) DI 10 Blodtryksforhøjelse af ukendt årsag. Andet: (Tolkebistand, kørestol, handicaps, anden indkaldelsesadresse, særlige ønsker, ønsket behandlingstid og sted) Indkaldes fra sommerhus, Sommervej 10, Gilleleje. DE 659 Fedme u spec 6. Ønsket undersøgelse/behandling/problemstilling (Henvisningsårsag i tekst el. ønsket undersøgelse ønsket behandling. Problemstilling) Hypertensionsudredning + behandling samt diætvejledning vedrørende overvægt 7. Kliniske oplysninger Cave Fenoxymetylpenicillin (1994 Ringsted Sgh. med larynxødem) Anamnese, Socialt, Objektive fund, Sagt til patienten 1995 indlagt Køge Sygehus under mistanke om AMI, afkræftedes. Januar 98 indlagt Frederiksborg Sgh., med afd., med stenokardi. Februar 98 samme afd. amb. til EKG-belastningsus. Gift fabrikant. Siden barnealderen været overvægtig, altid dårlige kostvaner spec. med overflødig fedtkalorie-tilførsel. I flere perioder beh. for addiktivt alkoholmisbrug. Virker velbegavet, men trods dette dårlig sygdomsindsigt og manglende motivation for livsstilsændring. Konsulterede primo sept. 98 med kraftig diffus dunkende hovedpine. BT fandtes kraftigt forhøjet - siddende 205/120 efter 15 min. s hvile 185/110. Siden gradvis titreret op til nedenstående medicinordination, men er uændret hovedpineplaget og sidste hvile BT d.d. er 180/105. Højde 169 cm. Vægt 98.2 kg. Patienten angiver sig nu indstillet på den nødvendige intervention, evt. også længerevarende indl. Undersøgelsesresultater Rtg. af thorax (samme sgh rtg nr 1237/52): Breddeøget cor 18/34 med delvis udslettet talje, ingen stase. Hvile EKG viser venstresidigt belastningsmønster. Opthalmoskopi (Øjl. Ole Hansen ): Fund. hypert. grad II. Klinisk kemi ( fastende): Totalchol. 7.6 mmol/l. HDL-cholesterol 0.9 mmol/l, LDL-cholesterol 4.3 mmol/l. Triglycerider 3.1 mmol/l. S-Kreatinin 102 (mol/l. Faste B-glucose 4.8 mmol/l. Urinmulitistix blank. Døgnurin til katekolaminbest er indsendt. Er henvist til isotoprenografi Aktuel medicin Tabl Triatec 5 mg 1*1 for blodtrykket - Tabl Norvasc 5 mg 1*1 for blodtrykket - Tabl Centyl m. KCl 1 dgl for BT og vanddrivende - Tabl Kaleorid 1 dgl kaliumtilskud 9. Kopi af epikrise til 8. Henvisende instans (henv. læge) (Egen læges eller vikars ydernummer, navn og adresse - men kun hvis denne ikke er henviser) Læge Hans Andersen Børstenbindervej 34, 3400 Hillerød 10. Forbeholdt sygehuset (Ydenummer, Lægehusets navn, Lægens titel og navn, adresse og telefonnr. samt henvisningsdato) Lægehuset, Vandværksvej 99, 3400 Hillerød Tlf.: Uddannelsesamanuensis Hans Jensen

12 1.3 Den gode sygehushenvisning Det anbefales afsendersystemet (lægesystemet): At alle felter, som findes i det typiske papirbrev vises på skærmbillede(r) før afsendelse kan ske. At alle felter i en henvisning, der er under redigering, skal kunne rettes. At henvisningen skal være oprettet af eller godkendt af en læge, før afsendelse kan ske. At henvisningen gemmes i sin helhed i tilknytning til patientens journal. At de viste informationer skal kunne udskrives, gerne i samme form (formater og overskrifter men uden de ledetekster (vist i kursiv) som er vist i det typiske papirbrev ). At en medsendt ICD10-kode i rubrik 5 altid indeholder såvel kode som kodebetydning og altid er kvalificeret SKS og at andre medsendte diagnoser aldrig kvalificeres SKS. At der i rubrik 5 i stedet for en kodet diagnose kan indskrives en henvisningsdiagnose + op til 5 ekstra diagnoser i fri tekst. I så fald udfyldes HenvKodeNr og DiagKodeNr ikke. At der ikke må sendes en tilføjelse/ændring til en allerede fremsendt henvisning, men i stedet må modtager kontaktes telefonisk. At det sikres at afsendersystemet (evt. automatisk) indsætter henvisende læges titel og navn (i NAD+BV -segmentet ). I modsat fald vil modtager ikke kunne se hvilken læge, der har henvist. At indtastning af Kliniske oplysninger sker i de fire viste områder : Cave, Anamnese, Undersøgelsesresultater og Aktuel medicin. At det ved indtastningscheck o.l. sikres at der maksimalt kan indtastes: 350 tegn (5 x 70) i feltet Andet. 350 tegn (5 x 70) i feltet Ønsket undersøgelse/behandling tegn (5x 45 x70) i feltet Kliniske oplysninger i alt for de fire områder tegn (45 x 70) i feltet Forbeholdt sygehuset. At modtagerfeltet altid indeholder oplysning om sygehusafdeling. Hvis amtet eller sygehuset anvender central visitation adresseres EDI-brevet til visitationsafdelingen ved brug af lokationsnummeret (ModtLok), medens øvrige modtageroplysninger benyttes som normalt, det vil sige med angivelse af sygehus og sygehusafdelingens navn (i ModtOrg, ModtAfd m.v.). Visitationsafdelingen kan efter visitation videresende henvisningen til den valgte sygehusafdeling. Visitationsbemærkning anbringes i feltet Forbeholdt sygehuset. Det anbefales modtagersystemet (sygehussystemet): At alle fremsendte informationer vises overskueligt (i en eller flere funktioner) i sygehussystemet gerne i samme form (overskrifter, datoformater o.l.), som det fremgår af det typiske papirbrev. Ledetekster (vist i kursiv) vises ikke. At fremsendte informationer ved modtagelsen vises, som de fremsendes og ikke som de måtte fremgå af et eksisterende register i modtagersystemet. At de modtagne informationer genanvendes i så høj grad som muligt i modtagersystemet. At alle de viste informationer fremgår af en udskrift gerne i samme form (overskrifter, datoformater o.l.) som vist i det typiske papirbrev. At en sygehusafdeling, hvis det ønskes, kan få udskrevet modtagne henvisninger automatisk når de modtages. At modtagersystemet viser henvisende læge (fremsendt i NAD+BV segmentet) og henvisningsdato ( fremsendt i DTM+4 segmentet) sidst i afsenderfeltet (felt 8),. At feltet Forbeholdt sygehuset kan benyttes på sygehuset i forbindelse med visitering, kaution eller andre sygehusbemærkninger. At medsendt tekst i de fire områder under Kliniske oplysninger vises med en overskrift svarende til de tilsvarende overskrifter i det typiske papirbrev. 12

13 Det anbefales henviser at henvisningen udfyldes efter følgende guide: At patientoplysningerne udfyldes så nøjagtigt og fyldestgørende som muligt med henblik på at forbedre sygehusets muligheder for at kontakte patienten. At feltet Kopi af epikrise kun udfyldes, hvis Henvisende instans er forskellig fra egen læge eller vikar. At felterne for Indkaldelsesprioritering og Særlige forhold så vidt muligt udfyldes. At feltet Andet udfyldes med oplysninger om behov for tolkebistand (herunder angivelse af sprog) og andre specielle patientbehov, f.eks. kørestolsbehov og handicaps samt information om særlige ønsker. At der ved henvisning til sygehus medsendes en officiel SKS-ICD10 henvisningsdiagnose (kode og kodebetydning), da dette letter visitationen på sygehuset. Det er tilladt at indsætte ICPC teksten i feltet KodebetydnEllerFriTxt. At feltet Ønsket undersøgelse/behandling altid udfyldes med ønsket undersøgelse eller behandling, det vil sige henvisers egentlige problemstilling - den egentlige henvisningsårsag. At Kliniske oplysninger udfyldes i de fire viste rubrikker efter følgende guide: Cave. Anamnese, Socialt, Objektive fund og Sagt til patienten. Resume af tidligere og aktuel sygehushistorie og problemformulering relevant for den aktuelle henvisning som afdelingen ikke allerede har, f.eks. udenamtsindlæggelser og speciallægeundersøgelser. Evt. angivelse af sidste indlæggelse på sygehus. Sociale forhold, f.eks. sygemelding og væsentlige sociale baggrundsinformationer, væsentlige for aktuelle henvisning og det videre forløb, såsom erhvervs-, økonomiske og familiemæssige forhold. De objektive fund oplyses i telegramstil hvad lægen har fundet ud af til dato. Fortrinsvis beskrives positive fund og kun negative fund, når disse i virkeligheden er positive. Hvad er sagt til patient eller pårørende. Evt. udleveret patientvejledning. Undersøgelsesresultater. Undersøgelsesresultaterne fra relevante afdelinger, eksempelvis røntgen og laboratorium. Tidligere foretagne billeddiagnostiske undersøgelser skal anføres iht. røntgenbekendtgørelsen, hvis disse er relevante for den aktuelle henvisning. Aktuel medicin. Patientens faste medicin bør anføres. Dispensering, præparat, styrke, dosering, indikation og evt. varighed. 13

14 2. Henvisning til billediagnostisk afdeling 2.1 Formål Alment praktiserende læger og speciallæger kan henvise patienter til billeddiagnostisk undersøgelse og udredning på sygehuse (i København og Frederiksberg til private røntgenklinikker) som led i den praktiserende læges egen behandling af patienten. I henvisningen informerer den henvisende læge om hvorvidt der er tale om en akut henvisning, om den ønskede undersøgelse samt i anamnesen om den kliniske problemstilling, baggrunden for henvisningen, sociale forhold m.v. I henhold til røntgenbekendtgørelsen skal lægen endvidere gøre opmærksom på eventuelle, tidligere røntgenundersgelser samt angive, om patienten er gravid, såfremt disse oplysninger er relevante for den ønskede undersøgelse. De beskrevne sundhedsfaglige anbefalinger i Den gode billeddiagnostiske henvisning er generelle anbefalinger, og henvisningen indeholder derfor relativt få felter. I en række tilfælde er det derfor afgørende, at den gode billeddiagnostiske henvisning suppleres med lokalt udarbejdede henvisningsvejledninger, hvor de enkelte billeddiagnostiske afdelinger præciserer og uddyber, hvilke oplysninger, der er behov for ved henvisning til den pågældende afdeling. Benyttelse af EDI-kommunikation til henvisninger til billeddiagnostisk afdeling har den store fordel, at de fremsendte oplysninger kan genbruges i røntgensystemet. På længere sigt vil der også blive behov for andre former for elektronisk kommunikation mellem sygehus og lægepraksis f.eks. direkte Web-opslag i røntgenafdelingens egne systemer. Det er i de kommende år hensigten gradvist at udvide sundhedsdatanettet til også at omfatte Internetbaserede kommunikationsformer. 14

15 2.2 Et typisk papirbrev Billeddiagnostisk henvisning Afsendt 30/ kl Modtager/Sygehusafdeling (Sygehusnavn, billeddiagnostisk afdeling og postadresse) Vejle Sygehus Røntgenafdelingen Kabbeltoft Vejle 2. Patient (Personnr., navn og adresse.) , klinikassistent Brita Berggren Park Alle Vejle Øst Privattelefon: Mobil: Indkaldelsesprioritering Akut X Elektiv Se særlige forhold 4. Særlige forhold Befordring: Liggende Siddende X Ingen 5. Henvisningsdiagnose (Henvisningsdiagnose i fri tekst eller som kodet diagnose) Evt. forældre/værge: (CPRnr og navn) Nancy Ann Berggren Andet: (Tolkebistand, kørestol, handicaps,anden indkaldelsesadresse, særlige ønsker, ønsket behandlingstid og -sted) Evnesvag i egen bolig, ønsker gerne en tid torsdag og gerne Vejle el. Fredericia Sygehus. 6. Ønsket undersøgelse/udredes for (Ønsket undersøgelse/udredes for. Problemstilling den egentlige henvisningsårsag) Rtg. Thorax 7. Kliniske oplysninger Cave Anamnese, Socialt, Objektive fund og Sagt til patienten Patienten har kendt kronisk obstruktiv lungesygdom og er senest behandlet for pneumoni under indlæggelse på medicinsk afd. 14 på Vejle Sygehus i august 2000 der er i udskrivningskortet anmodet om røntgen kontrol af thorax, hvis patienten atter får symptomer i form af hoste og åndenød. Tidl. relevante røntgenundersøgelser (Hvilke, hvor og hvornår) Thorax, Vejle, aug Graviditet (Dato for sidste menstruation) Ikke gravid Medicin relevant for undersøgelsen 9. Kopi af billeddiag. epikrise/akutsvar til 8. Henvisende instans (henv. læge) (Egen læge el. vikars ydernummer, navn og adresse men (Ydernr. Lægehusnavn, Lægens titel og navn, adresse og telefonnummer. kun hvis denne ikke er henviser) Henvisningsdato.) Vejle Sygehus Lægehuset Medicinsk afd. 14 Grønningen 23 Kabbeltoft Vejle 7100 Vejle Tlf.: Læge Arne Vestergaard Forbeholdt sygehuset 15

16 2.3 Den gode billeddiagnostiske henvisning Det anbefales afsendersystemet (lægesystemet) af billeddiagnostisk henvisning: At alle felter, som findes i det typiske papirbrev vises på skærmbillede(r) før afsendelse kan ske. At alle felter i en henvisning, der er under redigering, skal kunne rettes. At henvisningen skal være oprettet af eller godkendt af en læge før afsendelse kan ske. At henvisningen gemmes i sin helhed i tilknytning til patientens journal. At de viste informationer skal kunne udskrives, gerne i samme form (formater og overskrifter evt. tilføjet nye felter, som der er behov for på sygehuset men uden de ledetekster (vist i kursiv) som er vist i det typiske papirbrev ). At en medsendt ICD10-kode i rubrik 5 altid indeholder såvel kode som kodebetydning og altid er kvalificeret SKS og at andre medsendte diagnoser aldrig kvalificeres SKS. At der i rubrik 5 i stedet for en kodet diagnose kan indskrives en henvisningsdiagnose + op til 5 ekstra diagnoser i fri tekst. I så fald udfyldes HenvKodeNr og DiaKodeNr ikke. At der ikke må sendes en tilføjelse/ændring til en allerede fremsendt henvisning, men i stedet må modtager kontaktes telefonisk. At det sikres at afsendersystemet (evt. automatisk) indsætter henvisende læges titel og navn (i NAD+BV segmentet). I modsat fald vil modtager ikke kunne se, hvilken læge, der har udfyldt/godkendt den aktuelle henvisning. At indtastning af Kliniske oplysninger sker i de fem områder : Cave, Anamnese, Tidl. relevante røntgenundersøgelser, Graviditet og Medicin. At det ved indtastningscheck o.l. sikres, at der maksimalt kan indtastes: 350 tegn (5 x 70) i feltet Andet. 350 tegn (5 x 70) i feltet Ønsket undersøgelse/udredning tegn (90 x70) i feltet Kliniske oplysninger i alt for de fem områder tegn (45 x 70) i feltet Forbeholdt sygehuset. At modtagerfeltet altid indeholder oplysning om sygehusafdeling. Hvis amtet eller sygehuset anvender central visitation adresseres EDI-brevet til visitationsafdelingen ved brug af lokationsnummeret (ModtLok), medens øvrige modtageroplysninger benyttes som normalt, det vil sige med angivelse af sygehuset og sygehusafdelings navn (i ModtOrg, ModtAfd). Det anbefales modtagersystemet (røntgensystemet): At alle fremsendte informationer vises overskueligt (i en eller flere funktioner) i røntgensystemet gerne i samme form (overskrifter, datoformater o.l.), som det fremgår af det typiske papirbrev. Ledetekster (vist i kursiv) vises ikke. At fremsendte informationer ved modtagelsen vises som de fremsendes og ikke som de måtte fremgå af et eksisterende register i modtagersystemet. At de modtagne informationer genanvendes i så høj grad som muligt i modtagersystemet. At alle de viste informationer kan udskrives gerne i samme form (overskrifter, datoformater o.l.) som vist og gerne med en opsætning svarende til det viste typiske papirbrev. At en billeddiagnostisk afdeling, hvis det ønskes, ved modtagelse automatisk kan få udskrevet modtagne henvisninger. At modtagersystemet viser navn på henviser (fremsendt i NAD+BV segmentet) samt henvisningsdatoen (fremsendt i DTM+4 segmentet) i afsenderfeltet (felt 8). At der kan modtages en medsendt henvisningsdiagnose (i CIN-segmentet) selv om denne sjældent benyttes ved billeddiagnostisk henvisning. At feltet Forbeholdt sygehuset kan benyttes af sygehuset til visitations-, kautions- eller andre sygehusbemærkninger. 16

17 At medsendt tekst i de fem områder under Kliniske oplysninger vises med en overskrift svarende til de tilsvarende overskrifter i det typiske papirbrev. Det anbefales henviser at billeddiagnostisk henvisning udfyldes efter følgende guide: At patientoplysningerne udfyldes så nøjagtigt og fyldestgørende som muligt med henblik på at forbedre sygehusets muligheder for at kontakte patienten. At felterne for Indkaldelsesprioritering og Særlige forhold så vidt muligt udfyldes. At feltet Andet udfyldes med oplysninger om: Behovet for tolkebistand (herunder angivelse af sprog). Andre specielle patientbehov, f.eks. kørestolsbehov og handicaps. Evt. anden indkaldelsesadresse. Omvisiteringsmulighed, fx til andet sygehus eller afdeling. Foretrukket undersøgelsestidspunkt (f.eks. mandag 10 14). Henviser ønsker røntgenbilleder tilsendt. at feltet Ønsket undersøgelse/udredes for altid udfyldes. I feltet beskrives ønsket undersøgelse eller ønsket udredning og/eller med henvisers problemstilling - den egentlige henvisningsårsag, at Cave, Tidl. relevante røntgenundersøgelser, Graviditet og Medicin relevant for undersøgelsen under Kliniske oplysninger altid udfyldes, hvis disse har betydning for den billeddiagnostiske undersøgelse, jvf. røntgenbekendtgørelsens krav, at Anamnesefeltet udfyldes efter følgende guide: Resume af tidligere og aktuel sygehushistorie og problemformulering relevant for den aktuelle henvisning som afdelingen ikke allerede har, f.eks. udenamtsindlæggelser og speciallægeundersøgelser. Evt. angivelse af sidste indlæggelse på sygehus. Socialt. (For eksempel sygemelding og væsentlige sociale baggrundsinformationer, væsentlige for aktuelle henvisning og det videre forløb, såsom erhvervs-, økonomiske- og familiemæssige forhold). Objektive fund. (De objektive fund oplyses i telegramstil hvad lægen har fundet ud af til dato. Fortrinsvis beskrives positive fund og kun negative fund, når disse i virkeligheden er positive ). Sagt til patienten. (Hvad er sagt til patienten, herunder information om strålehygiejne.) 17

18 3. Henvisning til speciallæge 3.1 Formål En patient kan uden henvisning fra egen læge konsultere en speciallæge inden for specialerne øjensygdomme og øre-, næse- halssygdomme. Konsultation hos speciallæger med andre specialer kræver en henvisning fra patientens egen læge, såfremt sygesikringen skal yde tilskud. Gruppe II - patienter kan dog konsultere alle speciallæger uden henvisning fra egen læge. 18

19 3.2 Et typisk papirbrev Henvisning til speciallæge skal ske på den officielle sygesikringsblanket. Der er ved at blive udarbejdet en ny blanket, som forventes at få et udseende som vist nedenfor. Kun den del af henvisningsblanketten, der er udfyldt, medsendes i den elektroniske henvisning. Else Lauridsen, malermester Grusgraven 3,3 th Hillerød / Mobil Dermatolog/hudlæge Lægehuset Børstenbindervej 34, 3400 Hillerød Læge Hans Andersen Speciallæge Hans Jensen Klappebro Hillerød Ingen kendt allergi Pityriasis rosae obs. pro. Henvises m.h.p. diagnose og behandling. Debuterede for 5 uger siden med 3 cm. stort rødt lidt skællende element på hø. lår. Siden udviklet udslæt på det meste af truncus, med 1-2 cm store røde kløende elementer. Lider af forhøjet blodtryk Levertal, hæmatologi og væsketal i.a. Medicin: Selo-Zok 100 mg. dgl. 19

20 3.3 Den gode speciallægehenvisning Det anbefales afsendersystemet (lægesystemet) af speciallægehenvisningen: At alle felter som findes i det typiske papirbrev vises på skærmbillede(r) før afsendelse kan ske. At alle felter i en henvisning, der er under redigering, skal kunne rettes. At henvisningen skal være oprettet af eller godkendt af en læge før afsendelse kan ske. At det sikres at afsendersystemet (evt. automatisk) altid medsender henvisende læges navn (i NAD+BV segmentet). At henvisningen gemmes i sin helhed i tilknytning til patientens journal. At de viste informationer kan udskrives, gerne i samme form som er vist i det typiske papirbrev ). At det ved indtastningscheck o.l. sikres at der maksimalt kan indtastes: 350 tegn (5 x 70) i feltet Henviser speciale tegn (90 x70) i feltet Anamnese. Det anbefales modtagersystemet (speciallægesystemet): At alle fremsendte informationer vises overskueligt (i en eller flere funktioner) i speciallægesystemet gerne i samme form (overskrifter, datoformater o.l.), som det fremgår af det typiske papirbrev. Ledetekster (vist i kursiv) vises ikke. At fremsendte informationer ved modtagelsen vises som de fremsendes og ikke som de måtte fremgå af et eksisterende register i modtagersystemet. At de modtagne informationer genanvendes i så høj grad som muligt i modtagersystemet. At alle de viste informationer kan udskrives gerne i samme form (overskrifter, datoformater o.l.), som vist og gerne med en opsætning svarende til det viste typiske papirbrev. At en speciallæge, hvis det ønskes, ved modtagelse automatisk kan få udskrevet henvisninger. At en medsendt oplysning om navnet på afsendende person i NAD+BV segmentet vises nederst i afsenderfeltet. At en medsendt henvisningsdato i DTM+4 segmentet altid nederst i afsenderfeltet. At evt. medsendte oplysninger om henvisningsdiagnose sendt i CIN+DIABEH segmentet, Særlige forhold, Andet m.v. vises som en del af anamnesefeltet. 20

21 Det anbefales henviser at speciallægehenvisningen udfyldes efter følgende guide: At anamnesefeltet Lægens oplysninger til speciallæge udfyldes efter følgende guide: Diagnose/problemstilling. Relevant sygehistorie tidligere og aktuelt. Objektive fund. Relevante undersøgelsesresultater. Relevant aktuel medicin. Specielle patientbehov. Lægens ønsker og forventninger til speciallægen. 21

22 Afsnit B Facitliste Sygehushenvisning, billeddiagnostisk henvisning og speciallægehenvisning REF01 REF02 REF06 22

23 Facitliste MEDREF Den gode henvisning, ver. 3.0 I Facitlisten indsætter afsender data og kvalifikatorværdier på de pladser, der er vist med de tilsvarende DataNavne (vist med fed skrift) og KVALIFIKATORNAVNE (vist med fed skrift og store typer). Den øvrige EDIFACT-kode (det vil sige den del, der ikke er fremhævet), er derfor ens i alle EDI-breve - og benyttes derfor alene til at genfinde DataNavne og Kvalifikatorværdier. Mandatory segmenter er understreget og skal medsendes i alle EDI-breve. Dependent segmenter er ligeledes understreget men selve segmentgruppe triggeren er ikke understreget. Sådanne segmenter skal medtages, men kun hvis segmentgruppen benyttes. Kun de optionelle segmenter, der benyttes i det aktuelle EDI-brev, medsendes. Betydning, formatering og benyttelsesregler for de enkelte data er vist i Datalisten. Gyldige kvalifikatorer er beskrevet i Kvalifikatorlisten og kun disse må benyttes. Facitlisten overholder den almindelige EDIFACT syntaks ISO9735 DS/EN Facitlisten følger strukturen i MedComs MIG er version 2.0 fra december 1996 men er ændret for så vidt angår datadefinitioner, gyldige kvalifikatorer, mandatory-angivelser og enkelte feltformater. Hvorledes Facitlisten benyttes er beskrevet i notatet Syntaks- og kommunikationsregler for MedComs EDIFACT meddelelser, der er nødvendig læsning for udviklere, der skal implementere MedComs facitlister. TEKNISKE DATA AFSENDER MODTAGER HENVISER EVT KOPI AF EPIKRISE TIL EVT. FORLØBSNR FACITLISTE UNA:+.? ' UNB+UNOC:3+AfsLok:14+ModtLok:14+KuvSendtDato:KuvSendtKl+KuvertNr++++KUV KVIT' UNH+BrevNr+MEDREF:D:93A:UN:VERSION+BrvStat' BGM+HNV++9+NA' DTM+137:BrevDannetTid:203' S01+01' NAD+PO+AfsID:KODE:KODEORG++AfsOrg:AfsAfdTitel:AfsAfsnitNavn:::US' ADR++US:AfsAdr:AfsStedNavn+AfsBy+AfsPost' CON++AfsTlf:TE' SEQ++1' SPR+ORG+AFSSPEC:KODE:KODEORG+BRVTYPE:SKS:SST' S01+01' NAD+SSP+ModtID:KODE:KODEORG++ModtOrg:ModtAfdTitel:ModtAfsNavn:::US' ADR++US:ModtAdr:ModtStedNavn+ModtBy+ModtPost' SEQ++2' S01+01' NAD+BV+HenviserID:KODE:KODEORG++HenvisersTitel:HenvisersNavn::::US' RFF+AHL:RefId' SEQ++3' S01+01' NAD+PRH+SvarModtID:KODE:KODEORG++SvarModtOrg:SvarModtAfdTitel:SvarModt AfsNavn:::US' ADR++US:SvarModtAdr:SvarModtStedNavn+SvarModtBy+SvarModtPost' CON++SvarModtTlf:TE' SEQ++4' S02+02' GIS+N' RFF+ROI:ForloebsNr' DTM+4:BrevDannetTid:203' 23

24 HENV. DIAGNOSE CIN+DIABEH+HenvKodeNr:KODE::KodebetydnEllerFriTxt' (i kode) CIN+DIABEH+DiaKodeNr:KODE::DiaKodebetydnEllerFriTxt' CIN+DIABEH+DiaKodeNr:KODE::DiaKodebetydnEllerFriTxt' CIN+DIABEH+DiaKodeNr:KODE::DiaKodebetydnEllerFriTxt' CIN+DIABEH+DiaKodeNr:KODE::DiaKodebetydnEllerFriTxt' CIN+DIABEH+DiaKodeNr:KODE::DiaKodebetydnEllerFriTxt' ØNSKET US. (i tekst) PATIENT Telefon Stilling EVT. FORÆLDRE max. 1 ANAMNESE PRIORITET FORBEHOLDT SYGEHUSET FACITLISTE FTX+DI+FORMAT++HenvAarsagOenskUS:HenvAarsagOenskUS:HenvAarsagOenskU S:HenvAarsagOenskUS:HenvAarsagOenskUS' S06+06' STS++NR' S07+07' PNA+PAT+PatCPR:::CPR:IM+++SU:PatEnavn+FO:PatFnavn' RFF+XPI:PatErstatCPR' ADR++US:PatAdr:PatStedNavn+PatBy+PatPost' CON+TLFTYPE+PatTlf:TE' EMP+1++:::PatStl' S10+10' REL+PER+PAAROER' PNA+PAS+PaaroerCPR:::CPR:IM+++SU:PaaroerEnavn+FO:PaaroerFnavn' S12+12' FTX+TEXTNR+FORMAT++Pat ' FTX+TEXTNR+FORMAT++Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese' FTX+TEXTNR+FORMAT++Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese' FTX+TEXTNR+FORMAT++Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese' FTX+TEXTNR+FORMAT++Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese' FTX+TEXTNR+FORMAT++Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese' FTX+TEXTNR+FORMAT++Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese' FTX+TEXTNR+FORMAT++Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese' FTX+TEXTNR+FORMAT++Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese' Ovenstående S12+12' kan gentages x 5 for REF01: Sygehushenvisningen og x 2 for REF02+REF06. Nb! FTX-segmentet med må kun forekomme een gang S18+18' GIS+N' PTY+PRI+PRIORITET' FTX+TEXTNR+FORMAT++ForbeholdtSygehuset:ForbeholdtSygehuset:ForbeholdtSyg ehuset:forbeholdtsygehuset:forbeholdtsygehuset' FTX+TEXTNR+FORMAT++ForbeholdtSygehuset:ForbeholdtSygehuset:ForbeholdtSyg ehuset:forbeholdtsygehuset:forbeholdtsygehuset' FTX+TEXTNR+FORMAT++ForbeholdtSygehuset:ForbeholdtSygehuset:ForbeholdtSyg ehuset:forbeholdtsygehuset:forbeholdtsygehuset' FTX+TEXTNR+FORMAT++ForbeholdtSygehuset:ForbeholdtSygehuset:ForbeholdtSyg ehuset:forbeholdtsygehuset:forbeholdtsygehuset' FTX+TEXTNR+FORMAT++ForbeholdtSygehuset:ForbeholdtSygehuset:ForbeholdtSyg ehuset:forbeholdtsygehuset:forbeholdtsygehuset' FTX+TEXTNR+FORMAT++ForbeholdtSygehuset:ForbeholdtSygehuset:ForbeholdtSyg ehuset:forbeholdtsygehuset:forbeholdtsygehuset' FTX+TEXTNR+FORMAT++ForbeholdtSygehuset:ForbeholdtSygehuset:ForbeholdtSyg ehuset:forbeholdtsygehuset:forbeholdtsygehuset' FTX+TEXTNR+FORMAT++ForbeholdtSygehuset:ForbeholdtSygehuset:ForbeholdtSyg ehuset:forbeholdtsygehuset:forbeholdtsygehuset' FTX+TEXTNR+FORMAT++ForbeholdtSygehuset:ForbeholdtSygehuset:ForbeholdtSyg ehuset:forbeholdtsygehuset:forbeholdtsygehuset' PAS+AMBULANT' S19+19' STS++NR' BEFORDRING TDT+PHL++BEFORDRING' ANDET FTX+COT+FORMAT++YderligerePatInfo:YderligerePatInfo:YderligerePatInfo:Yderliger epatinfo:yderligerepatinfo' UNT+AntSeg+BrevNr' UNZ+AntUNH+KuvertNr' 24

25 Dataliste MEDREF Den gode henvisning, ver. 3.0 Datalisten består af følgende kolonner: PladsID, der angiver det segment og den plads i segmentet, data skal hentes i. PladsID angiver entydigt placeringen i de internationale standarder (MedComs MIG er ver. 2.0.) F.eks. angiver PladsID et NAD for DataNavnet ModtID at der tale om segmentgruppe 1, anden repetition (da første fire cifre er 01-02), NAD-segmentet, første repetition (da næste cifre er NAD-01) og at ModtID er placeret som andet data, første datakomponent i NAD segmentet. (da de fire sidste cifre er 02-01) DataNavn, der angiver navnet på data og kvalifikatorer som benyttet i Facitlisten. MIG-nr, der angiver elementnummeret for det aktuelle data i MEDREF MIG ver. 2.0 af december Format, der angiver hvert felts maksimalgrænser i den danske implementering af MEDREF. M = Mandatory, der angiver hvilke data der altid skal være medsendt. D = Dependent, der angiver hvilke data, der skal være medsendt, hvis segmentet medsendes. DataDefinition, der definerer indholdet at de enkelte data. Derudover beskrives relevante anvendelsesregler og andet, der er nødvendigt for en korrekt implementering. DATALISTE PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef UNB UNOC S001+ a4 M UNOC angiver tegnsæt-standarden ISO , 0001 der altid skal benyttes i EDI-brevet UNB AfsLok S002+ an..35 M AfsLok er kuvertafsenders lokationsnummer CONTRL kvittering sendes tilbage til dette UNB ModtLok S UNB KuvSendtDato S nummer. an..35 M ModtLok er kuvertmodtagers lokationsnummer. Opmærksomheden henledes på at ikke alle lokationsnumre er "aktive" - hvilket indebærer risiko for at sende EDI-breve til modtagere, der aldrig henter disse. n6 M KuvSendtDato er dato for påbegyndelse af afsendelse af kuverten til VANS på formen YYMMDD, hvor YY er "00" for år Det tidspunkt, hvor kuverten rent faktisk sendes "ud af huset" til VANS UNB KuvSendtKl S004+ n4 M KuvSendtKl er klokkeslæt for påbegyndelse af 0019 afsendelse til VANS på formen HHMM UNB KuvertNr 0020 an..14 M KuvertNr er et afsendergenereret løbenummer unikt for denne kuvert afsendt af den pågældende afsender. Afsendersystemer skal sikre at samme nummer aldrig kan benyttes to gange fra samme afsender UNB KUVKVIT 0031 n1 M KUVKVIT er en kvalifikator, der angiver om CONTRL kvittering ønskes retur UNH BrevNr 0062 an..14 M BrevNr er et afsendergenereret løbenummer, unikt for hvert UNH-brev fra denne afsender. Afsendersystemer bør sikre at der aldrig kan sendes samme BrevNr fra samme afsender. Mere end et 6-cifret tal er svært læsbart. 25

26 DATALISTE PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef UNH MEDREF 0065 an..6 M MEDREF angiver at EDI-brevet er et "subset" af den europæiske pre-standard "MEDREF". I Danmark anvendes MIG version 2.0, EDIFACTdirektorat D93A fra december 1996 (Kvalifikatorværdier, feltlængder og M/D/C er ændret i forhold til. MIG'en) UNH VERSION 0057 an..6 M VERSION er en kvalifikator, der angiver UNHbrevets version. Det er vigtigt at VERSION udfyldes rigtigt da modtagersystemer benytter VERSION til at afgøre om der benyttes "gammel" eller "ny" standard UNH BrvStat 0068 an..35 BrvStat benyttes til MedComs statistikker og må ikke benyttes af et modtagersystem. Der benyttes indtil videre samme værdi som angives i BRVTYPE - men feltet må ikke bruges af modtagersystemer DTM BrevDannetTid C NAD AfsID C NAD KODE C NAD KODEORG C NAD AfsOrg C NAD AfsAfdTitel C080+ an NAD AfsAfsnitNavn C080+ an ADR AfsAdr C n12 M BrevDannetTid er dato og klokkeslæt hvor brevet blev lavet "færdigt" og godkendt af lægen - trods navnet ikke det tidspunkt brevet blev "dannet". an..17 M AfsID er sygehusafdelingsklassifikationsnummer for sygehus (stamafdelingen) eller ydernummer hvis afsender er en privat praksis. Hvis afsender ikke har afdelings- eller ydernummer anvendes et lokationsnummer. Alle modtagere skal kunne modtage alle tre typer, da der fremover vil blive sendt EDI-breve mellem sygehuse o.l. Alle modtagere skal kunne modtage og behandle "ukendte" numre og f.eks. kunne håndtere hvis afdelings- eller ydernumre ændres. an..3 M KODE er kvalifikator for det anvendte kode el. klassifikationssystem - "SKS" hvis afsender er en sygehusafdeling og "YNR" hvis lægepraksis. an..3 M KODEORG er kvalifikator for den organisation, der opdaterer kodesystemet - "SST" hvis sygehusafdeling og "SFU" hvis lægepraksis. an..35 M AfsOrg er navnet i tekst på afsendende sygehus eller lægehus o.l. Hvis amtet ønskes angivet, skal dette indsættes i AfsOrg, f.eks. "Fyns Amt, OUH". Skal udfyldes - i det mindste med underscore. Indsat "_" som eneste indhold vises ikke for modtager. AfsAfdTitel er navnet på sygehusafdelingen hvis afsender er et sygehus, titlen "læge" hvis afsender er et lægehus o.l. Udfyldes ofte med "Gadenavn" ved fysioterapeutklinikker. Det anbefales at sygehusafdelingsnavn og titel altid udfyldes. AfsAfsnitNavn er sygehusafsnit, hvis afdeling er et sygehus, navnet (For- og efternavn) hvis afsender er en person o.l. an..35 D AfsAdr er afsenders adresse i formatet: Gade/vejnavn efterfulgt af nr., etage etc. Skal medsendes hvis segmentet medsendes ADR AfsStedNavn C090+ an ADR AfsBy 3164 an..35 AfsBy er navnet på afsenders by ADR AfsPost 3251 an..9 AfsPost er afsenders postnummer CON AfsTlf C AfsStedNavn er et evt. stednavn (sogn, flække o.l.) an..25 D AfsTlf er afsenders telefonnummer. Telefonnummer med lokalnummer angives /1234. Skal medsendes hvis segmentet medsendes. 26

Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret 22.09.2011

Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret 22.09.2011 3 Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret 22.09.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Sygehushenvisning version: H0130R Brvtype: REF01 MEDREF Billeddiagnostisk henvisning version:

Læs mere

EDIFACT Kursus. Mandag den 16. juni 2014 hos MedCom

EDIFACT Kursus. Mandag den 16. juni 2014 hos MedCom EDIFACT Kursus Mandag den 16. juni 2014 hos MedCom Program 1. Velkomst, Præsentationsrunde og programgennemgang 2. MedCom meddelelser generelt 3. EDIFACT gennemgang Syntaksregler Dokumentation 12:00 Frokost

Læs mere

Den gode Øfeldt henvisning 1. januar 2010 Revideret 24.10.2011

Den gode Øfeldt henvisning 1. januar 2010 Revideret 24.10.2011 26 Den gode Øfeldt henvisning 1. januar 2010 Revideret 24.10.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Øfeldthevisning Version: H1230R Brvtype: REF12 1 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

De gode stamdata. MEDPID01: Triggermeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID01, ver. 1.0 1

De gode stamdata. MEDPID01: Triggermeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID01, ver. 1.0 1 De gode stamdata MEDPID01: Triggermeddelelse Version 1.0 MedCom De gode stamdata, MEDPID01, ver. 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Baggrund... 3 Formål... 3 Triggermeddelelse... 4 Formål... 4 Eksempel

Læs mere

Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011

Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011 18 Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fodterapihenvisning version: H0830R Brvtype: REF08 1 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret

Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 18 Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 03.02.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fodterapihenvisning version: H0830R Brvtype: REF08 1 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Den gode Psykologhenvisning 1. februar 2005 Revideret 01.07.2012

Den gode Psykologhenvisning 1. februar 2005 Revideret 01.07.2012 23 Den gode Psykologhenvisning 1. februar 2005 Revideret 01.07.2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Psykologhenvisning version: H1030R Brvtype: REF10 1 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Det gode kommuneadvis 2. juli 2001 Revideret 01.04.2011

Det gode kommuneadvis 2. juli 2001 Revideret 01.04.2011 12 Det gode kommuneadvis 2. juli 2001 Revideret 01.04.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Indlæggelsesadvis version: D2030C Brvtype: DIS20 MEDDIS Indlæggelsessvar version:

Læs mere

De gode kommunerapporter 15. juni 2002

De gode kommunerapporter 15. juni 2002 14 De gode kommunerapporter 15. juni 2002 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Indlæggelsesrapport version: D1630C Brvtype: DIS16 MEDDIS Varsling af færdigbehandling version: D1930C

Læs mere

De gode stamdata. MEDPID04: Cavemeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID04, ver. 1.0 1

De gode stamdata. MEDPID04: Cavemeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID04, ver. 1.0 1 De gode stamdata MEDPID04: Cavemeddelelse Version 1.0 MedCom De gode stamdata, MEDPID04, ver. 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Baggrund... 3 Formål... 3 Anbefalinger... 4 Eksempel på en cavemeddelelse...

Læs mere

Den gode hjemmeplejestatus 1. april 2003

Den gode hjemmeplejestatus 1. april 2003 PL 21 Den gode hjemmeplejestatus 1. april 2003 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Hjemmeplejestatus version: D9530C Brvtype: DIS95 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A: Sundhedsfaglige

Læs mere

Den gode pakkehenvisning 1. januar 2012

Den gode pakkehenvisning 1. januar 2012 3a Tillæg til Den gode henvisning Drejebog til Den gode pakkehenvisning 1. januar 2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Pakkehenvisning version: H0131R Brvtype: REF01 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Den gode Fysioterapihenvisning

Den gode Fysioterapihenvisning 17 2 Den gode Fysioterapihenvisning Rev. 1. August 2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fysioterapihenvisning version: H0732R Brvtype: REF07 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3

Læs mere

Den gode Fysioterapihenvisning

Den gode Fysioterapihenvisning 17 Den gode Fysioterapihenvisning 10. juni 2013 Rev. 1. juni 2014 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fysioterapihenvisning version: H0731R Brvtype: REF07, Revideret 01.06.2014 1

Læs mere

Den gode lægevagtsafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Lægevagtsafregning version: U0831U Brvtype: RUC08

Den gode lægevagtsafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Lægevagtsafregning version: U0831U Brvtype: RUC08 11-8 1 Den gode lægevagtsafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægevagtsafregning version: U0831U Brvtype: RUC08 MedCom Den gode lægevagtsafregning, ver. 3.1 1. oktober

Læs mere

Den gode Fysioterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011

Den gode Fysioterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011 17 Den gode Fysioterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fysioterapihenvisning version: H0730R Brvtype: REF07 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Den gode Psykologepikrise 1. juni 2008

Den gode Psykologepikrise 1. juni 2008 24 1 Den gode Psykologepikrise 1. juni 2008 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Psykologepikrise version: D1034L Brvtype: DIS10 MedCom Den gode psykologepikrise, ver. 3.4 1. juni

Læs mere

Den gode korrespondance

Den gode korrespondance 2 Den gode korrespondance 1. november 2006 Revideret 01.04.2012 Revideret til fysioterapi 10.3.2014 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Korrespondancebrev version: D9134L Brvtype:

Læs mere

De gode stamdata MEDPID03: Patientstamdatameddelelse

De gode stamdata MEDPID03: Patientstamdatameddelelse De gode stamdata MEDPID03: Patientstamdatameddelelse Version 1.0 MedCom De gode stamdata, MEDPID03, ver. 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Baggrund... 3 Formål... 3 Patientstamdatameddelelsen... 4 Eksempel

Læs mere

3. DEN GODE HENVISNING... 8 20.06.01... 8 10.08.01... 8 17.09.01... 9 12.02.02... 9 27.05.02... 9 28.10.02... 9

3. DEN GODE HENVISNING... 8 20.06.01... 8 10.08.01... 8 17.09.01... 9 12.02.02... 9 27.05.02... 9 28.10.02... 9 Rugårdsvej 15, 2. sal DK-5000 Odense C Telefon 65 43 20 30 Direkte 65 43 20 15 Lokalnr. 15 Telefax 65 43 20 50 E-mail ghe@medcom.dk WWW.medcom.dk Dato 16.01.2012 J.nr. RETTELSER TIL DE GODE EDI-BREVE...

Læs mere

Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10

Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10 11-10 2 Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10 MedCom Den gode psykologafregning, ver. 3.1-1. oktober

Læs mere

Den gode fodterapiafregning 1. oktober 2005 Revideret 29.12.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Fodterapiafregning version: U1131U Brvtype: RUC11

Den gode fodterapiafregning 1. oktober 2005 Revideret 29.12.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Fodterapiafregning version: U1131U Brvtype: RUC11 11-11 1 Den gode fodterapiafregning 1. oktober 2005 Revideret 29.12.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Fodterapiafregning version: U1131U Brvtype: RUC11 MedCom Den gode fodterapiafregning, ver. 3.1 1.

Læs mere

Fodstatusrapport Konklusion

Fodstatusrapport Konklusion 4p Fodstatusrapport Konklusion Profil til RPT01 laboratoriesvar 20. januar 2012 Revideret 28. februar 2012 EDIFACT Facitliste MEDRPT Laboratoriesvar version: R0130K Brvtype: RPT01 MedCom Fodstatusrapport

Læs mere

Den gode KKA/KIA/MIKROBIOLOGI rekvisition 1. oktober 2007 Revideret 08.02.2011

Den gode KKA/KIA/MIKROBIOLOGI rekvisition 1. oktober 2007 Revideret 08.02.2011 7 2 Den gode KKA/KIA/MIKROBIOLOGI rekvisition 1. oktober 2007 Revideret 08.02.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDREQ Laboratorierekvisition version: Q0131K Brvtype: REQ01 MedCom

Læs mere

Den gode lægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægeafregning version: U0131U Brvtype: RUC01

Den gode lægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægeafregning version: U0131U Brvtype: RUC01 11-1 1 Den gode lægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægeafregning version: U0131U Brvtype: RUC01 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Rettelser... 3 Baggrund...

Læs mere

EDI fejlsituationer Kvalitet i EDI - KOMMUNIKATIONEN

EDI fejlsituationer Kvalitet i EDI - KOMMUNIKATIONEN 1. Velkomst 2. Baggrund for mødet, Mogens Engsig-Karup 3. Kommissorium for gruppen 4. Fejlsituationer med udgangspunkt i de use cases, Mogens Engsig-Karup har oplistet. Yderligere use cases af fejlsituationer,

Læs mere

Den gode speciallægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 15.11.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Speciallægeafregning version: U0231U Brvtype: RUC02

Den gode speciallægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 15.11.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Speciallægeafregning version: U0231U Brvtype: RUC02 11-2 1 Den gode speciallægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 15.11.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Speciallægeafregning version: U0231U Brvtype: RUC02 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Rettelse...

Læs mere

MedCom Rugårdsvej 15, 2. sal DK-5000 Odense C

MedCom Rugårdsvej 15, 2. sal DK-5000 Odense C Rettelser til de gode XML-breve De fejl vi hidtil har fundet kan I se i dette brev, og fremover vil I også kunne finde dem på vor hjemmeside: www.medcom.dk under fanen Standarder - hvor der er en særlig

Læs mere

Den gode patologirekvisition 1. marts 2001 Revideret 08.11.2010

Den gode patologirekvisition 1. marts 2001 Revideret 08.11.2010 9 Den gode patologirekvisition 1. marts 2001 Revideret 08.11.2010 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDREQ Patologirekvisition version: Q0330P Brvtype: REQ03 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Guide. henvisning. til den gode. MedCom det danske sundhedsdatanet. MC-S157 / September 2002 / ISBN

Guide. henvisning. til den gode. MedCom det danske sundhedsdatanet. MC-S157 / September 2002 / ISBN Version H0130R H0230R H0630R H0730R H0830R 1. marts 2001/ 1. juli 2002 MedCom det danske sundhedsdatanet Sundhedsfaglige anbefalinger og EDI-facitliste for MedComs MEDREFhenvisninger Guide til den gode

Læs mere

Den gode KKA / KIA rekvisition 1. marts 2001

Den gode KKA / KIA rekvisition 1. marts 2001 7 Den gode KKA / KIA rekvisition 1. marts 2001 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDREQ Laboratorierekvisition version: Q0130K Brvtype: REQ01 1 Indholdsfortegnelse: Baggrund... 3 Afsnit

Læs mere

Møde i Kommune-Sygehus lev.gruppe Fredericia 27. april Irene Zuschlag, Michael Due Madsen, Konsulenter, MedCom

Møde i Kommune-Sygehus lev.gruppe Fredericia 27. april Irene Zuschlag, Michael Due Madsen, Konsulenter, MedCom Møde i Kommune-Sygehus lev.gruppe Fredericia 27. april 2017 Irene Zuschlag, ire@medcom.dk Michael Due Madsen, mdm@medcom.dk Konsulenter, MedCom Tekniske løsningsscenarier akut amb. advis 1. Direkte genbrug

Læs mere

Den gode henvisning. Den gode epikrise. Det gode ambulante notat KØBENHAVNS AMTS SYGEHUSVÆSEN. Januar 2002

Den gode henvisning. Den gode epikrise. Det gode ambulante notat KØBENHAVNS AMTS SYGEHUSVÆSEN. Januar 2002 KØBENHAVNS AMTS SYGEHUSVÆSEN Sygehusdirektoratet tlf. 43 22 22 22 sygehusdirektoratet@kbhamt.dk www.kbhamt.dk Januar 2002 Den gode henvisning Den gode epikrise Det gode ambulante notat Forord Standarder

Læs mere

EDI fejlsituationer Kvalitet i EDI - KOMMUNIKATIONEN

EDI fejlsituationer Kvalitet i EDI - KOMMUNIKATIONEN Mødeleder: LHF 10.00 10.30 11.00 Incl. P-journal 12.30 frokost 13.15 14.00 14.20 14.40 LHF: 5 min., IJO og DSL hver 10 min., 20 min. til diskussion LHF HBJ EDI fejlsituationer Der er hele tiden eksempler

Læs mere

XREF01. XML sygehushenvisning. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. HospitalReferral. 01.06.2004 Revideret 13.09.

XREF01. XML sygehushenvisning. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. HospitalReferral. 01.06.2004 Revideret 13.09. XREF01 Den gode XML sygehushenvisning HospitalReferral 01.06.2004 Revideret 13.09.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML sygehushenvisning VersionCode: XH0130R TypeCode: XREF01 1 2

Læs mere

Syntaks- og kommunikationsregler. for MedComs EDIFACT meddelelser 1. marts 2001 revideret 01.04.2011

Syntaks- og kommunikationsregler. for MedComs EDIFACT meddelelser 1. marts 2001 revideret 01.04.2011 0 Syntaks- og kommunikationsregler for MedComs EDIFACT meddelelser 1. marts 2001 revideret 01.04.2011 1 Indholdsfortegnelse: Forord...3 Rettelser...3 Indledning...4 Introduktion...6 Facitlisten...8 Segmentgrupper

Læs mere

Samarbejde i sundhedssektoren Henvisninger og epikriser

Samarbejde i sundhedssektoren Henvisninger og epikriser Samarbejde i sundhedssektoren Henvisninger og epikriser Almen klinikforberedelse Færdighedstræning 1.000 borgere 750 har symptomer 500 tager medicin 250 søger læge 10 indlagt på sygehus 1 indlagt på universitetshosp.

Læs mere

Henvisninger. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

Henvisninger. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Kom godt i gang med: Henvisninger EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Henvisning til kommunal forebyggelse

Henvisning til kommunal forebyggelse Henvisning til kommunal forebyggelse MedCom-temadag mandag d. 14. marts 2016 Bo Gandil Jakobsen, Bo.gandil@dadlnet.dk Lone Høiberg, lho@medcom.dk Historien Der sendes allerede henvisning til kommunal forebyggelse

Læs mere

Referat fra 2. pakkehenvisningsmøde

Referat fra 2. pakkehenvisningsmøde Referat fra 2. pakkehenvisningsmøde Dato: 17.12.10 Vor ref.: IJO Dato: Torsdag den 16. december 2010 Sted: Deltagere: MedCom Helle Frederiksen, Region Nordjylland Hans Henrik Bøttger, Region Midtjylland

Læs mere

XREF02. XML billeddiagnostiske henvisning. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. XrayRequest. 01.06.2004 Revideret 13.09.

XREF02. XML billeddiagnostiske henvisning. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. XrayRequest. 01.06.2004 Revideret 13.09. XREF02 Den gode XML billeddiagnostiske henvisning XrayRequest 01.06.2004 Revideret 13.09.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML billeddiagnostiske henvisning VersionCode: XH0230R TypeCode:

Læs mere

Den gode MEDBIN 1. juli 2012 Revideret 11. december 2012

Den gode MEDBIN 1. juli 2012 Revideret 11. december 2012 10110001 11100011 11110010 10011101 19 Den gode MEDBIN 1. juli 2012 Revideret 11. december 2012 Tekniske anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDBIN Binær dokumenttransport version: B0131X Brvtype: BIN01

Læs mere

Den gode teledermatologiske konsultation juli 2003 Sundhedsfaglige anbefalinger

Den gode teledermatologiske konsultation juli 2003 Sundhedsfaglige anbefalinger Den gode teledermatologiske konsultation juli 2003 Sundhedsfaglige anbefalinger MedCom Den gode teledermatologiske konsultation juli 2003 1 Indholdsfortegnelse: 1. BAGGRUND... 3 2. BILLEDFORSENDELSE...

Læs mere

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? LÆGE KIROPRAKTOR HVORNÅR? Kommunikation mellem kiropraktoren og den praktiserende læge er vigtig, når patienten har et parallelt forløb, som gør en tværgående indsats

Læs mere

Opsamling fra workshop marts Sygehus-praksispakkeprojektet

Opsamling fra workshop marts Sygehus-praksispakkeprojektet TLe 28. marts 2015 Opsamling fra workshop 12.-13. marts 2015 Sygehus-praksispakkeprojektet Formålet med workshoppen var at udveksle erfaringer med implementeringen af Sygehuspraksispakkeprojektet i de

Læs mere

3. DEN GODE HENVISNING

3. DEN GODE HENVISNING Rugårdsvej 15, 2. sal DK-5000 Odense C Telefon 65 43 20 30 Direkte 65 43 20 15 Lokalnr. 15 Telefax 65 43 20 50 E-mail ghe@medcom.dk WWW.medcom.dk Dato 01.06.08 J.nr. RETTELSER TIL DE GODE EDI-BREVE...

Læs mere

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud Kom godt i gang Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud 2 Få fuldt udbytte af de elektroniske muligheder Mange kommuner er i gang med at indføre

Læs mere

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? LÆGE KIROPRAKTOR HVORNÅR? Kommunikation mellem kiropraktoren og den praktiserende læge er vigtig, når patienten har et parallelt forløb, som gør en tværgående indsats

Læs mere

Henvisning kvikguide 1/13. Indhold. Denne kvikguide indeholder følgende henvisningsemner

Henvisning kvikguide 1/13. Indhold. Denne kvikguide indeholder følgende henvisningsemner Henvisning kvikguide Indhold Denne kvikguide indeholder følgende henvisningsemner Emne Side Definition: Hvad er en henvisning? 1 Elektronisk henvisning Elektronisk henvisning modtag 2 Elektronisk henvisning

Læs mere

Den gode tandlægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 02.02.2015. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Tandlægeafregning version: U0332U Brvtype: RUC03

Den gode tandlægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 02.02.2015. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Tandlægeafregning version: U0332U Brvtype: RUC03 11-3 2 Den gode tandlægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 02.02.2015 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Tandlægeafregning version: U0332U Brvtype: RUC03 MedCom Den gode tandlægeafregning, ver. 3.2 1. oktober

Læs mere

FNUX. Testprotokol Version 2.3 for. Fælles Nordisk Udvekslings-Format, FNUX

FNUX. Testprotokol Version 2.3 for. Fælles Nordisk Udvekslings-Format, FNUX FNUX Testprotokol Version 2.3 for Fælles Nordisk Udvekslings-Format, FNUX Lægesystem udgave 11.06.2013 Styring af dokumentversion Version Forfatter Dato Beskrivelse 0.1 JAG 24-08-2012 Udkast 1.0 GHE 10-09-2012

Læs mere

Henvisning til kommunal forebyggelse. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse

Henvisning til kommunal forebyggelse. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse Henvisning til kommunal forebyggelse Resultater fra spørgeskemaundersøgelse Marts/maj 2016 Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 3 3. Spørgeskemaundersøgelse... 6 3.1 Besvarelser fra almen lægepraksis...

Læs mere

De nye vejledninger i Region Sjælland

De nye vejledninger i Region Sjælland De nye vejledninger i Region Sjælland Ved Praksiskonsulent Børne- Ungdomspsykiatrien Kitt Larsen De nye vejledninger Vejledningerne Den gode henvisning samarbejde ADHD kontrol i almen praksis - Gir det

Læs mere

PAS-vejledning Omvisitering af ekstern henvisning til anden region eller privat aktør Elektronisk omvisitering af eksterne henvisninger

PAS-vejledning Omvisitering af ekstern henvisning til anden region eller privat aktør Elektronisk omvisitering af eksterne henvisninger PAS-vejledning Omvisitering af ekstern henvisning til anden region eller privat aktør Elektronisk omvisitering af eksterne henvisninger Eksterne henvisninger, dvs. henvisninger modtaget fra eksempelvis

Læs mere

Den gode fysioterapiafregning. 1. oktober 2005 Revideret 01.06.2014. EDIFACT Facitliste for

Den gode fysioterapiafregning. 1. oktober 2005 Revideret 01.06.2014. EDIFACT Facitliste for 11-4 1 Den gode fysioterapiafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.06.2014 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Fysioterapiafregning version: U0432U Brvtype: RUC04 MedCom Den gode fysioterapiafregning, ver. 3.2

Læs mere

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland (Godkendt Sundhedsstyregruppen,

Læs mere

Den gode KKA / KIA rekvisition 31. dec 2006

Den gode KKA / KIA rekvisition 31. dec 2006 7 1 Den gode KKA / KIA rekvisition 31. dec 2006 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDREQ Laboratorierekvisition version: Q0131K Brvtype: REQ01 MedCom Den gode fælles lab.rekv 9.0 5.

Læs mere

Afgrænset søgning (AGN): Søgebilledet afgrænset søgning kan kaldes frem både fra indlæggelses-, ambulantskade- og fødselsmenuen.

Afgrænset søgning (AGN): Søgebilledet afgrænset søgning kan kaldes frem både fra indlæggelses-, ambulantskade- og fødselsmenuen. Kort vejledning til brugen af Afgrænset søgning AGN: Afgrænset søgning (AGN): Søgebilledet afgrænset søgning kan kaldes frem både fra indlæggelses-, ambulantskade- og fødselsmenuen. Menupunktet: AGN Bestillingsbilledet:

Læs mere

Indhold. Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 11. juni 2014

Indhold. Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 11. juni 2014 Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 11. juni 2014 Følgende indeholder en beskrivelse af de funktionsmæssige ændringer som foretages i PAS og WebPAS i servicevinduet. Beskrivelsen sendes som orientering

Læs mere

Det gode XML bookingsvar BookingConfirmation. 01.06.2004 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Det gode XML bookingsvar BookingConfirmation. 01.06.2004 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for BS XDIS13 Det gode XML bookingsvar BookingConfirmation 01.06.2004 Revideret 01.09.2009 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML Bookingsvar VersionCode: XD1333L TypeCode: XDIS13 1 2 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015

Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015 Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015 Henvisninger og epikriser er essentielle i almen praksis. De er centrale for sammenhængende patientforløb. I den tidligere PKO ordning i Region Hovedstaden

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Medicinskema og Recepter

Medicinskema og Recepter Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

Referat fra 2. møde om dynamiske henvisninger

Referat fra 2. møde om dynamiske henvisninger Dato: 11.11.09 Vor ref.: IJO Referat fra 2. møde om dynamiske henvisninger Dato: Onsdag den 30. september 2009 Sted: Deltagere: MedCom Karin Hedegaard, Region Nordjylland Annemarie Gammelgaard Frandsen,

Læs mere

Tværsektoriel Audit Henvisninger og Epikriser

Tværsektoriel Audit Henvisninger og Epikriser Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Tværsektoriel Audit Henvisninger og Epikriser Hospitalsenheden Vest og almen

Læs mere

Henvisninger. 5. Forslag til projektgennemførelse og opgavefordeling

Henvisninger. 5. Forslag til projektgennemførelse og opgavefordeling 1. Velkomst, præsentation 2. MC7 projektet pakkehenvisninger. Baggrund, opgaver, tidshorisont 3. Projektets delopgaver: 4. Hvor langt er man. Status fra Regionerne, Kommunerne, Sundhed.dk: Pakkeforløb

Læs mere

WebReq. Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver.

WebReq. Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver. Indledning. WebReq Denne vejledning gælder for rekvirering hos Klinisk Mikrobiologisk afdeling på Hvidovre Hospital, Region Hovedstaden. Vejledningen er et uddrag af WebReq brugermanual, Juni 2011. Manualen

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Kommunikation kiropraktor-læge. Baggrund Aftaler Praktik Eksempler

Kommunikation kiropraktor-læge. Baggrund Aftaler Praktik Eksempler Baggrund Aftaler Praktik Eksempler Fordele - Praktiske fordele i patientforløb Kvalitet Service Faglig profilering Økonomi For at styrke kvaliteten i patientbehandlingen er RLTN og DKF enige om at

Læs mere

Guide: Start- & Slutbreve og modtagelse af breve. Indhold

Guide: Start- & Slutbreve og modtagelse af breve. Indhold Guide: Start- & Slutbreve og modtagelse af breve Indhold Hvorledes laves et start/slut (epikrise) brev?... 1 Hvorledes rettes skabelonen?... 1 Ændring af andre skabeloner (breve)... 3 Hvordan kan man finde

Læs mere

Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu. Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg

Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu. Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg Denne vejledning om håndtering af frit og udvidet frit

Læs mere

Kommunikationsvejledning omkring kopimodtagere, videresendelse og kvitteringer m.m.

Kommunikationsvejledning omkring kopimodtagere, videresendelse og kvitteringer m.m. Kommunikationsvejledning omkring kopimodtagere, videresendelse og kvitteringer m.m. Kommunikationsvejledning omkring kopimodtagere, videre sendelse og kvitteringer m.m. 1 Indledning...1 Rollehåndtering...2

Læs mere

Referat fra 3. pakkehenvisningsmøde

Referat fra 3. pakkehenvisningsmøde Referat fra 3. pakkehenvisningsmøde Dato: 11.02.2011 Vor ref.: IJO Dato: Onsdag den 2. februar 2011 Sted: Deltagere: Region Midtjylland, Regionshuset Århus Helle Frederiksen, Region Nordjylland Hans Henrik

Læs mere

Den gode XML booking BookingQuery BookingResult BookingConfirm BookingList 01.06.2004. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML booking BookingQuery BookingResult BookingConfirm BookingList 01.06.2004. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XTID01-04 Den gode XML booking BookingQuery BookingResult BookingConfirm BookingList 01.06.2004 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML Booking-forespørgsel VersionCode: XT0133L TypeCode:

Læs mere

Breve Fraser Makroer m.m.

Breve Fraser Makroer m.m. Koncern IT Anvendelse og udvikling Breve Fraser Makroer m.m. Oprettelse af brevprofiler (margintekst) 2 Anvendelse af brevmodul 4 Funktionsfelter i notatmodulet 6 Fremhævet tekst i notater 8 Standardtekster

Læs mere

Personnummer. 1. og 2. del

Personnummer. 1. og 2. del LÆ 251 Sendes til Oplyses ved henvendelser Personnummer Anmodning om attest om mulighed for at varetage et arbejde (Kan ikke anvendes af kommunen som arbejdsgiver) Du bedes venligst med det samme henvende

Læs mere

Kommunikation med hospital, almen praksis, praktiserende speciallæger og apotek. - Manuel Indlæggelsesrapport

Kommunikation med hospital, almen praksis, praktiserende speciallæger og apotek. - Manuel Indlæggelsesrapport Kommunikation med hospital, almen praksis, praktiserende speciallæger og apotek Vejledning 2017 - Manuel Indlæggelsesrapport - Korrespondance HVEM MODTAGER?... 2 OPSÆTNING... 2 HVORNÅR SKAL DER SENDES

Læs mere

Nyt om elektronisk kommunikation - for praktiserende læger og speciallæger

Nyt om elektronisk kommunikation - for praktiserende læger og speciallæger Juni Nyt om elektronisk kommunikation - for praktiserende læger og speciallæger Nyhedsbrev fra Afdelingen for Kommunesamarbejde, om elektronisk kommunikation Afdelingen for Kommunesamarbejde udsender kvartalsvis

Læs mere

MedWin laboratorieskema

MedWin laboratorieskema MedWin laboratorieskema EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Referat fra REFHOST-møde

Referat fra REFHOST-møde Dato: 11.12.08 Vor ref.: IJO Referat fra REFHOST-møde Dato: Fredag den 5. december 2008 Sted: Deltagere: MedCom Hanne Damgaard Jensen, Region Midtjylland Bente Wengler, Region Midtjylland Hanne Simmelgaard,

Læs mere

MC7 Projektledermøde. Torsdag den 13. oktober 2011

MC7 Projektledermøde. Torsdag den 13. oktober 2011 MC7 Projektledermøde ijo 1. Velkomst Torsdag den 13. oktober 2011 Dagsorden 2. Gennemgang af program 3. Siden sidst, MC koordinationsgruppen. Lægesystemleverandørkursus 4. MC 7 projekterne: Erstat CPR,

Læs mere

Kunder. 1 Introduktion

Kunder. 1 Introduktion Kunder ADMINISTRATION KUNDEKARTOTEK KUNDER (F.2.1.) Revideret 09-12-2010 1 Introduktion I programmet Kunder (afdelinger og læger mv.) oprettes eller rettes oplysninger på kunder i kundekartoteket. Her

Læs mere

Det gode KKA / KIA laboratoriesvar 1. marts 2001 Revideret

Det gode KKA / KIA laboratoriesvar 1. marts 2001 Revideret 4 Det gode KKA / KIA laboratoriesvar 1. marts 2001 Revideret 03.02.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDRPT Laboratoriesvar version: R0131K Brvtype: RPT01 MedCom Det gode KKA/KIA

Læs mere

Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) EDI-applikationen

Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) EDI-applikationen Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) EDI-applikationen 2009 Indhold 1 Indledning 1 1.1 Konverterede data fra Partnerskabstabellen 1 1.2 Totaludtræk 1 1.2.1 Organisering i SOR 1 1.2.2 Administrationspraksis

Læs mere

DNOR (Dansk Neuro Onkologisk Register) Brugervejledning til KMS

DNOR (Dansk Neuro Onkologisk Register) Brugervejledning til KMS 1 DNOR (Dansk Neuro Onkologisk Register) Brugervejledning til KMS Man kommer ind i KMS systemet til dataindberetning ved at skrive adressen http://nip.medcom/kms eller http://195.80.243.98/kms i sin browser.

Læs mere

EG Clinea Version 17.3

EG Clinea Version 17.3 EG Clinea Version 17.3 side 1 af 10 Indledning Implementering af en række MedCom krav i EG Clinea 17.3 betyder såvel tilføjelse af ny funktionalitet som udvidelse til eksisterende. Blanket modulet kan

Læs mere

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Tlf. 3531 6060

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Tlf. 3531 6060 Spørgeskema til patienten Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Tlf. 3531 6060 Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner Patientlabel Vejledning Du bedes venligst udfylde spørgeskemaet

Læs mere

Tilbagesvar Parakliniske undersøgelser

Tilbagesvar Parakliniske undersøgelser 1. Velkomst 2. Baggrund for tilbagesvar 3. Gennemgang af ændringer til laboratoriesystemerne 4. Gennemgang af ændringer i standarderne 5. Reminderfunktionen i lægesystemerne 6. Næste skridt-plan for implementering.

Læs mere

Referat fra REFHOST - evalueringsmøde

Referat fra REFHOST - evalueringsmøde Referat fra REFHOST - evalueringsmøde Dato: 27.05.09 Vor ref.: IJO Dato: Onsdag den 20. maj 2009 Sted: Deltagere: MedCom Bo Christensen, Region Syddanmark Rikke Maja Kromann, Region Sjælland Anfinn Leivsson

Læs mere

Henvisning til billeddiagnostisk udredning for almen lægepraksis og almen kiropraktorpraksis:

Henvisning til billeddiagnostisk udredning for almen lægepraksis og almen kiropraktorpraksis: Henvisning til billeddiagnostisk udredning for almen lægepraksis og almen kiropraktorpraksis: Kiropraktor Carsten Hviid Banegårdsplads 4 8000 Århus C Danmark 10-05-2012 E-mail: carsten@kiropraktor-hviid.dk

Læs mere

Den gode XML MEDBIN. 19.04.2013 Revideret 03.02.2015. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML MEDBIN. 19.04.2013 Revideret 03.02.2015. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XBIN01 Den gode XML MEDBIN 19.04.2013 Revideret 03.02.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for MEDBIN Binær dokumenttransport VersionCode: XB0131X TypeCode: XBIN01 1 2 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Den gode recept 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2009. Lægemiddelstyrelsens anbefalinger og EDIFACT Facitliste for

Den gode recept 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2009. Lægemiddelstyrelsens anbefalinger og EDIFACT Facitliste for 15.1 Den gode recept 1. oktober 2005 Revideret.09.2009 Lægemiddelstyrelsens anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDPRE Recept Version: LMS6 Brvtype: PRE 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Rettelser...

Læs mere

4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer

4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer 4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer Afgrænsning Retningslinierne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb, Indlæggelsesforløb

Læs mere

XMO Quickguide V8 - 1 -

XMO Quickguide V8 - 1 - XMO Quickguide V8-1 - XMO Quickguide Menu... - 4 - Generel beskrivelse af XMO menu punkter.... - 4 - Hjælpemenuen.... - 5 - Patient ... - 6 - Søg patient... - 6 - Søg patient & patientstamkort...

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 131, 132 & 135 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 131, 132 & 135 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 131, 132 & 135 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 6 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Referat af 1. møde vedrørende opfølgning af parakliniske undersøgelser i lægepraksis. Torsdag den 26. januar 2017

Referat af 1. møde vedrørende opfølgning af parakliniske undersøgelser i lægepraksis. Torsdag den 26. januar 2017 Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon: +45 6543 2030 Mobilnr. +45 2342 2256 E-mail: ghe@medcom.dk www.medcom.dk Dato 26.01.2017 Vor ref. GHE Referat af 1. møde vedrørende opfølgning af parakliniske

Læs mere

Indlæggelses kvikguide

Indlæggelses kvikguide Indlæggelses kvikguide Indhold Denne kvikguide indeholder følgende emner Emne Side Indlæggelse via Akutafd./AVA 2 direkte på sengeafsnit 2 direkte på Intensiv 2 booket (og se bookede patienter) 2 Indlæggelse

Læs mere

Standardiserede Tidsstyrede Patientforløb (STP) i Region Syddanmark

Standardiserede Tidsstyrede Patientforløb (STP) i Region Syddanmark Standardiserede Tidsstyrede Patientforløb (STP) i Region Syddanmark Danske Regioner - konference om kvalitet i det akutte patientforløb den 24. maj 2011 Jens Peter Steensen, Jan Dahlin, Mette Nygaard,

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Henvisning til kommunal forebyggelse

Henvisning til kommunal forebyggelse Henvisning til kommunal forebyggelse Koordinationsgruppemøde Torsdag d. 27. oktober 2016 Lone Høiberg, LHO@medcom.dk Agenda 1) Nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen 2) Ny dynamiske kommunehenvisning 3)

Læs mere