BESTYRELSESANSVAR. Frank Bøggild advokat (H), partner, LLM, HD(R) 20. maj 2015 SIDE 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESTYRELSESANSVAR. Frank Bøggild advokat (H), partner, LLM, HD(R) 20. maj 2015 SIDE 1"

Transkript

1 BESTYRELSESANSVAR Frank Bøggild advokat (H), partner, LLM, HD(R) 20. maj 2015 SIDE 1

2 HØJESTERETSPRAKSIS SIDE 2

3 5 HØJESTERETSDOMME, DER IDØMMER ANSVAR U H - Bønnelycke Træ: Ansvar for fortielser og misvisende regnskab som motivation til kreditgivning U H OKS: Fortsat drift efter håbløshedstidspunktet U H Familiebestyrelsesmedlem ansvarlig for salg af ejendom til underpris U H Ansvar for advokat, der var medlem af fondsbestyrelse U H - Calypso Verdensrejser (uforsvarlig drift): Virksomhed drevet på en klart uforsvarlig måde (solgte rejser til priser som end ikke dækkede de direkte omkostninger) SIDE 3

4 5 HØJESTERETSDOMME, DER FRIFINDER U H - Havemanns Magasiner: Ikke ansvar for yderligere kreditoptagelse, selvom mulighederne for at videreføre selskabet var yderst ringe. Der verserede seriøse forhandlinger om en rekonstruktion af selskabet U H - Hafnia (prospektansvar): Ikke ansvar på trods af kritikpunkter. Væsentlighedsvurdering. Ikke ansvar for gennemførelse af emission U H Brask Thomsen: Ikke så vanskelig økonomisk situation, at der ikke var realistisk mulighed for U H AOF: Ikke lempet culpanorm. Ikke ansvar for (over)optimistiske budgetter. Ekstern bistand U H Charteraftale - Inuit: Direktør frifundet på trods af kritik af foretagne dispositioner ( ikke haft en sådan grovhed og betydning, at ) SIDE 4

5 MEMORY CARD TECHNOLOGY HØJESTERETS DOM AF 27. MARTS 2015 SIDE 5

6 MEMORY CARD TECHNOLOGY FAKTUM John Trolle meget respekteret og involveret Opskrev varelagre og lavede regnskabsmanipulation CFO sagde op efter få måneders ansættelse: Whistleblower-brev til bestyrelsesformanden. Revisionen påpegede svaghed i IT-lagersystem fle-re år i træk. Ikke konkret fejl, men svag kontrol Stort/gammelt tilgodehavende hos broker. Revisor usikker på, om det var uerholdeligt. Beslutning om Nasdaq notering og stor låneoptagelse Uventet udvikling i USD-kurs og pris på chips Bemærkninger i revisionsprotokollen men blank påtegning på alle årsrapporter Velfungerende bestyrelse med orden i penalhuset SIDE 6

7 MEMORY CARD TECHNOLOGY LANDSRETTEN Decharge uden betydning Bestyrelsen sikrede sig fra starten en ordentlig organisering, forretningsorden, og ansvarsdeling; fx skulle revisionen rapportere væsentlige svagheder Bestyrelsen deltog aktivt og velforberedt i de mange bestyrelsesmøder, og de stillede mange spørgsmål Formodningen imod kriminalitet, men bestyrelsens ansvar at være særligt opmærksom på mulige faresignaler Ret til at stole på andre, herunder gå ud fra at revisionen udførte sit arbejde som den skulle og plausible forklaringer fra Trolle. Også vægt på blank påtegning Broker var fast punkt på dagsorden, og der blev fulgt op Whistleblower: Pligt til at reagere men ikke ansvar, bl.a. pga. revisionens tilstedeværelse i virksomheden - hver en sten vendt SIDE 7

8 MEMORY CARD TECHNOLOGY HØJESTERET Bestyrelsesformanden: Højesteret finder, at Kjeld Ranum i varetagelsen af sit hverv har levet op til sine forpligtelser som bestyrelsesformand. Det var dog en fejlvurdering, at han på baggrund af bl.a. sit mangeårige tillidsfulde samarbejde med den administrerende direktør, John Rasmussen, godtog dennes svar af 3. marts 2000 på kritikken i brevet af 1. marts 2000 fra den fratrådte koncernøkonomidirektør Henning Bech uden at orientere de andre bestyrelsesmedlemmer og revisorerne derom. Efter en samlet vurdering finder Højesteret imidlertid, at der ikke på grund af en enkeltstående fejl af denne karakter er grundlag for at pålægge Kjeld Ranum erstatningsansvar. Revisorerne: Klare ansvarspådragende fejl. Men ikke dokumentation for årsagssammenhæng. Derfor frifindelse af såvel ledelse som revisor. SIDE 8

9 PRAKTISKE RÅD SUNDKROGSGADE 5, DK-2100 KØBENHAVN Ø CVR. NR: DK

10 7 PRAKTISKE RÅD 1. Compliance : Sørg for at følge lovgivningen og dens handlepligter. SL, ÅRL og speciallove skal tages seriøst. 2. Formalia: Sørg for orden i penalhuset: Hold møder, lav god forretningsorden, gode dagsordener, retningslinjer, forretningsgange, instrukser, ansvarsfordeling, osv. 3. Dokumentation: Bevissikring ; dokumenter grundlaget for beslutninger, herunder evt. indhentet rådgivning, lav gode referater, tilfør dissenser. 4. Vær nysgerrig/spørg: Ager på input fra revision, direktion, whistleblowere, rådgivere, myndigheder og gør det i tide på kvalificeret grundlag. 5. Opfølgning: Sørg for at følge op på trufne beslutninger og iværksatte tiltag. At få ting på dagsordenen, at bede om en status, at få drøftet udviklingen. 6. Erkend krisen, når den indtræffer: Søg rådgivning i tide. Afsæt den tid og de ressourcer, der er nødvendige. 7. Business judgment rule: Forretningsmæssige skøn og dispositioner på et oplyst grundlag er ikke ansvarspådragende så længe der er håb SIDE 10

11 RÆKKEVIDDEN AF BUSINESS JUDGMENT RULE Forretningsmæssige fejlskøn og fejlbeslutninger er som udgangspunkt ikke ansvarspådragende, hvis de forfølger legitime hensyn i virksomhedens interesse og er baseret på et kvalificeret grundlag Bestyrelsen bør sikre sig dokumentation for, hvilket grundlag der var tilgængeligt på beslutningstidspunktet Vigtigt af at interne retningslinjer og forretningsgange følges, og at evt. fravigelser forklares I ansvarsmæssig sammenhæng er det afgørende, hvorfor der sker fravigelse og om den er forsvarlig En generelt uforsvarlig organisation indebærer risiko for, at beslutninger ikke træffes på et tilstrækkeligt oplyst grundlag bestyrelsen må påvise, at dette forhold ikke har haft en betydning SIDE 11

12 SKAL ANSVARSFORSIKRING TEGNES? Uden ansvarsforsikring risiko for store personlige tab og personlig konkurs selv hvis sagen vindes Med ansvarsforsikring risiko for, at sagsøger kun opstarter sag fordi der er en ansvarsforsikring Erstatningsansvarslovens 24 og 25 (mulighed for nedsættelse og bortfald samt intern fordeling). Generel anbefaling: Tegn en bestyrelsesansvarsforsikring! Vær opmærksom på forsikringsbetingelser om fx Dækningssum og selvrisiko Sagsomkostninger Undtagelser - forsætlig skadeforvoldelse, mv. Geografiske område/datterselskaber SIDE 12

- 198- datoen for sletningen mistede sin partshabilitet med den virkning, at den allerede anlagte retssag skal afvises.

- 198- datoen for sletningen mistede sin partshabilitet med den virkning, at den allerede anlagte retssag skal afvises. - 198- også omstridt erstatningskrav. Konkursboet har fra sagens start været opfordret til at specificere kravet, uden held, således at revisionen kunne forholde sig relevant til det. Derfor er det også

Læs mere

Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen

Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. 459/03 Grønlands Hjemmestyre, nu Grønlands Selvstyre mod 1) Lars Emil Johansen 2) Adam Dahl 3) Ellen Egede Hansen 4) Henning Sloth Pedersen

Læs mere

Opgaver og ansvar for medarbejdervalgte repræsentanter i medievirksomheders bestyrelser

Opgaver og ansvar for medarbejdervalgte repræsentanter i medievirksomheders bestyrelser Opgaver og ansvar for medarbejdervalgte repræsentanter i medievirksomheders bestyrelser Dansk Journalistforbund, januar 1994 Indhold: 1. Sådan skal valgene foregå... side 3 2. Din rolle i forhold til kollegerne...

Læs mere

Er det farligt at sidde i bestyrelser?

Er det farligt at sidde i bestyrelser? Er det farligt at sidde i bestyrelser? Erstatningsklimaet Skærpelser i lovgivning og praksis? Undgå ansvar Beskytte mod ansvar Advokater i bestyrelsen Forøget aggression Konkursboer (standsningssager)

Læs mere

Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen

Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen En inspirationsguide udgivet af AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL 2 Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen Forord Autobranchen

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers personlige hæftelse

Bestyrelsesmedlemmers personlige hæftelse Bestyrelsesmedlemmers personlige hæftelse Udgangspunkt: Ingen personlig hæftelse Fonden/selskabet hæfter alene. Ingen personlig hæftelse for bestyrelsesmedlemmer eller andre. Forudsætning: Fonden/selskabet

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg.

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg. Information om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Hvem kan vælges til bestyrelse, og hvad er formålet med medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer? Hvad går arbejdet som bestyrelsesmedlem ud på? Hvad

Læs mere

Bestyrelsens opgaver og pligter

Bestyrelsens opgaver og pligter Kendt dit bestyrelses ansvar. Uanset om du er medlem af bestyrelsen i en lille forening eller en større, eller en virksomhed er det vigtigt, at du er bekendt med dit ansvar, som bestyrelsesmedlem. Du har

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Advokatundersøgelse af visse forhold i Amagerbanken A/S

Advokatundersøgelse af visse forhold i Amagerbanken A/S Erhvervs- og Vækstministeriet Slotholmsgade 10-12 1216 København K Advokatundersøgelse af visse forhold i Amagerbanken A/S Advokat Jens Christensen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING side 2 2. RESUME side

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Nr. Anbefaling Evt. kommentarer /- følger ikke 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN 1 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2011 I FORORD... 3 I. BØRSMARKEDET... 4 1. PÅTALER... 4 1.1 ANSÆTTELSE AF NY DIREKTØR... 4 1.2 KORREKTE

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen. for. Danske Spil A/S

Forretningsorden for bestyrelsen. for. Danske Spil A/S Side: 1 af 13 Forretningsorden for bestyrelsen for Danske Spil A/S (Vedtaget på bestyrelsesmøde den 20. maj 2015) 1. Forretningsorden 1.1. Denne forretningsorden er oprettet på grundlag af selskabslovens

Læs mere

GRANSKNINGSBERETNING VEDRØRENDE VISSE FORHOLD I EBH-FONDEN

GRANSKNINGSBERETNING VEDRØRENDE VISSE FORHOLD I EBH-FONDEN GRANSKNINGSBERETNING VEDRØRENDE VISSE FORHOLD I EBH-FONDEN GRANSKNINGSMANDENS BEMÆRKNINGER TIL HØRINGSSVAR MODTAGET VEDRØRENDE GRANSKNINGSBERETNINGEN AF 16. OKTOBER 2009 Advokat Carsten Fode ÅRHUS DEN

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder. Vedr. salg af grunde efter udbud

Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder. Vedr. salg af grunde efter udbud Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder 22-12- 2009 TILSYNET Vedr. salg af grunde efter udbud Advodan Tønder rettede ved brev af 7. september 2007, på vegne af A, henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark.

Læs mere

Håndbog. Bestyrelsesarbejde. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Bestyrelsesarbejde. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsesarbejde foreningen af vandværker i danmark Udgiver Titel Tryk Foreningen af Vandværker i Danmark 1. sal Solrød Center 22 C, 2680 Solrød www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Velkomstpakke for bestyrelsesformand og uddeler 1. juli 2010. Bilag: BSK BA DLO

Velkomstpakke for bestyrelsesformand og uddeler 1. juli 2010. Bilag: BSK BA DLO Velkomstpakke for bestyrelsesformand og uddeler 1. juli 2010 Bilag: Skabelon til handlingsplan og opfølgning... 2 Forretningsorden for bestyrelsen... 6 Ledelses instruks for Uddeler/direktør i Brugsforening...

Læs mere

Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 2

Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 2 Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Gode råd om stiftelse og driften af en forening

Gode råd om stiftelse og driften af en forening Gode råd om stiftelse og driften af en forening Velkommen til Foreningshåndbogen Du sidder med Arbejdernes Landsbanks Foreningshåndbog - Gode råd om stiftelse og drift af en forening, der er en guide til

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Redegørelse for virksomhedsledelse

Redegørelse for virksomhedsledelse Redegørelse for virksomhedsledelse PARKEN Sport & Entertainment A/S har udarbejdet denne lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107b, for regnskabsåret 2014 og offentliggjort

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 1) Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre

Læs mere

Erstatningssag mod tidligere bestyrelsesmedlemmer i konkursramt selskab

Erstatningssag mod tidligere bestyrelsesmedlemmer i konkursramt selskab Frederiksberg Rets dom af 25 april 2013 j.nr. BS-D-2565/2011: SKAT mod Advokat S1 og S2 Erstatningssag mod tidligere bestyrelsesmedlemmer i konkursramt selskab S1 og S2 var bestyrelsesmedlemmer i Finansieringsselskabet

Læs mere

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling.

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling. Fanø Sparekasses redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 2014 1 Indledning: Fanø Sparekasse skal i forbindelse med indkaldelse til repræsentantskabet forholde sig til Komitéen for

Læs mere

- til advokater, der bliver spurgt, om de vil indtræde i en bestyrelse for et erhvervsdrivende

- til advokater, der bliver spurgt, om de vil indtræde i en bestyrelse for et erhvervsdrivende Tjekliste til advokaters bestyrelsesarbejde - til advokater, der bliver spurgt, om de vil indtræde i en bestyrelse for et erhvervsdrivende selskab. Marts 2013 Indledning Deltagelse i bestyrelsesarbejde

Læs mere

Indledning. Bestyrelsens arbejde

Indledning. Bestyrelsens arbejde Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Gældende for regnskabsåret 2014 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse

Læs mere

Vejledning om bekendtgørelsen om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders

Vejledning om bekendtgørelsen om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders VERSION 1.0 24. marts 2009 Vejledning om bekendtgørelsen om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1. INDLEDNING... 2 2. GENERELT... 3 3. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 6 4. TRUSLER MOD

Læs mere